Thống kê giải đặc biệt theo tuần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc theo Tuần năm 2021
Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Tuần 01
42988
04/01
19376
05/01
90402
06/01
09854
07/01
00726
08/01
82064
09/01
48146
10/01
Tuần 02
05507
11/01
16592
12/01
02769
13/01
51338
14/01
68285
15/01
12046
16/01
-
17/01
Tuần 03
Tuần 04
Tuần 05
Tuần 06
Tuần 07
Tuần 08
Tuần 09
Tuần 10
Tuần 11
Tuần 12
Tuần 13
Tuần 14
Tuần 15
Tuần 16
Tuần 17
Tuần 18
Tuần 19
Tuần 20
Tuần 21
Tuần 22
Tuần 23
Tuần 24
Tuần 25
Tuần 26
Tuần 27
Tuần 28
Tuần 29
Tuần 30
Tuần 31
Tuần 32
Tuần 33
Tuần 34
Tuần 35
Tuần 36
Tuần 37
Tuần 38
Tuần 39
Tuần 40
Tuần 41
Tuần 42
Tuần 43
Tuần 44
Tuần 45
Tuần 46
Tuần 47
Tuần 48
Tuần 49
Tuần 50
Tuần 51
Tuần 52
Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

Ghi chú:

Thứ 7
Chủ Nhật

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác
Chia sẻ