Xổ Số Bình Dương 30 ngày

Xổ số Bình Dương 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Bình Dương trong 30 ngày gần đây nhất (XSBD 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Bình Dương trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Bình Dương 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày gần nhất

Giải tám 12
Giải bảy 760
Giải sáu 1557 6685 6201
Giải năm 7396
Giải tư 83738 54100 14663 03947
81698 25106 33994
Giải ba 25114 51091
Giải nhì 34018
Giải nhất 81309
Đặc biệt 951541
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 06 09 12 14 18 38 41
47 57 60 63 85 91 94 96 98
Đầu Lô tô
0 00, 01, 06, 09
1 12, 14, 18
2
3 38
4 41, 47
5 57
6 60, 63
7
8 85
9 91, 94, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 01, 41, 91
2 12
3 63
4 14, 94
5 85
6 06, 96
7 47, 57
8 18, 38, 98
9 09
Giải tám 99
Giải bảy 507
Giải sáu 7393 8629 4413
Giải năm 9960
Giải tư 47058 24663 17246 79903
37460 32163 79923
Giải ba 99073 79755
Giải nhì 14937
Giải nhất 00887
Đặc biệt 588936
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 13 23 29 36 37 46 55
58 60 60 63 63 73 87 93 99
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 13
2 23, 29
3 36, 37
4 46
5 55, 58
6 60, 60, 63, 63
7 73
8 87
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 60, 60
1
2
3 03, 13, 23, 63, 63, 73, 93
4
5 55
6 36, 46
7 07, 37, 87
8 58
9 29, 99
Giải tám 16
Giải bảy 090
Giải sáu 1768 2876 3158
Giải năm 5414
Giải tư 59610 23686 22369 20938
03884 90969 32158
Giải ba 46315 11735
Giải nhì 26784
Giải nhất 65446
Đặc biệt 233766
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 14 15 16 35 38 46 58 58
66 68 69 69 76 84 84 86 90
Đầu Lô tô
0
1 10, 14, 15, 16
2
3 35, 38
4 46
5 58, 58
6 66, 68, 69, 69
7 76
8 84, 84, 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 90
1
2
3
4 14, 84, 84
5 15, 35
6 16, 46, 66, 76, 86
7
8 38, 58, 58, 68
9 69, 69
Giải tám 91
Giải bảy 058
Giải sáu 0390 2128 5774
Giải năm 4062
Giải tư 87032 81246 35942 18002
21318 20250 55979
Giải ba 15338 07649
Giải nhì 51693
Giải nhất 65547
Đặc biệt 042247
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 18 28 32 38 42 46 47 47
49 50 58 62 74 79 90 91 93
Đầu Lô tô
0 02
1 18
2 28
3 32, 38
4 42, 46, 47, 47, 49
5 50, 58
6 62
7 74, 79
8
9 90, 91, 93
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 91
2 02, 32, 42, 62
3 93
4 74
5
6 46
7 47, 47
8 18, 28, 38, 58
9 49, 79
Giải tám 30
Giải bảy 119
Giải sáu 1618 4006 1746
Giải năm 1054
Giải tư 49407 33060 90123 03375
94207 28453 89596
Giải ba 39991 58620
Giải nhì 33403
Giải nhất 31746
Đặc biệt 714218
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 07 07 18 18 19 20 23
30 46 46 53 54 60 75 91 96
Đầu Lô tô
0 03, 06, 07, 07
1 18, 18, 19
2 20, 23
3 30
4 46, 46
5 53, 54
6 60
7 75
8
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 60
1 91
2
3 03, 23, 53
4 54
5 75
6 06, 46, 46, 96
7 07, 07
8 18, 18
9 19
Giải tám 90
Giải bảy 319
Giải sáu 8045 1250 8648
Giải năm 7698
Giải tư 13355 88943 84264 60043
49092 33638 89786
Giải ba 07149 09358
Giải nhì 64933
Giải nhất 23761
Đặc biệt 419373
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 33 38 43 43 45 48 49 50
55 58 61 64 73 86 90 92 98
Đầu Lô tô
0
1 19
2
3 33, 38
4 43, 43, 45, 48, 49
5 50, 55, 58
6 61, 64
7 73
8 86
9 90, 92, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 61
2 92
3 33, 43, 43, 73
4 64
5 45, 55
6 86
7
8 38, 48, 58, 98
9 19, 49
Giải tám 07
Giải bảy 522
Giải sáu 8048 0975 2534
Giải năm 2660
Giải tư 36480 28250 43626 91453
15801 93876 50407
Giải ba 50630 71546
Giải nhì 70170
Giải nhất 19624
Đặc biệt 509824
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 22 24 24 26 30 34 46
48 50 53 60 7 70 75 76 80
Đầu Lô tô
0 01, 07
1
2 22, 24, 24, 26
3 30, 34
4 46, 48
5 50, 53
6 60
7 7, 70, 75, 76
8 80
9
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 60, 70, 80
1 01
2 22
3 53
4 24, 24, 34
5 75
6 26, 46, 76
7 7, 07
8 48
9
Giải tám 72
Giải bảy 753
Giải sáu 3589 7395 3819
Giải năm 4481
Giải tư 64736 04608 40344 39275
95741 95178 43631
Giải ba 10268 78091
Giải nhì 01658
Giải nhất 43848
Đặc biệt 572177
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 19 31 36 41 44 48 53 58
68 72 75 77 78 81 89 91 95
Đầu Lô tô
0 08
1 19
2
3 31, 36
4 41, 44, 48
5 53, 58
6 68
7 72, 75, 77, 78
8 81, 89
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0
1 31, 41, 81, 91
2 72
3 53
4 44
5 75, 95
6 36
7 77
8 08, 48, 58, 68, 78
9 19, 89
Giải tám 15
Giải bảy 108
Giải sáu 7632 0465 5085
Giải năm 5232
Giải tư 80529 38130 93197 80980
65274 19372 25201
Giải ba 17283 35464
Giải nhì 51723
Giải nhất 45638
Đặc biệt 241962
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 15 23 29 30 32 32 38
62 64 65 72 74 80 83 85 97
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 15
2 23, 29
3 30, 32, 32, 38
4
5
6 62, 64, 65
7 72, 74
8 80, 83, 85
9 97
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 01
2 32, 32, 62, 72
3 23, 83
4 64, 74
5 15, 65, 85
6
7 97
8 08, 38
9 29
Giải tám 91
Giải bảy 794
Giải sáu 7300 2723 6364
Giải năm 5849
Giải tư 21204 72180 73318 80686
32033 72980 11525
Giải ba 86900 23886
Giải nhì 17318
Giải nhất 36637
Đặc biệt 578368
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 04 18 18 23 25 33 37
49 64 68 80 80 86 86 91 94
Đầu Lô tô
0 00, 00, 04
1 18, 18
2 23, 25
3 33, 37
4 49
5
6 64, 68
7
8 80, 80, 86, 86
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 80, 80
1 91
2
3 23, 33
4 04, 64, 94
5 25
6 86, 86
7 37
8 18, 18, 68
9 49
Giải tám 21
Giải bảy 128
Giải sáu 2764 0406 5662
Giải năm 6740
Giải tư 83826 71525 75611 49484
70385 62417 73500
Giải ba 18081 49464
Giải nhì 01770
Giải nhất 44194
Đặc biệt 374688
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 11 17 21 25 26 28 40
62 64 64 70 81 84 85 88 94
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 11, 17
2 21, 25, 26, 28
3
4 40
5
6 62, 64, 64
7 70
8 81, 84, 85, 88
9 94
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 70
1 11, 21, 81
2 62
3
4 64, 64, 84, 94
5 25, 85
6 06, 26
7 17
8 28, 88
9
Giải tám 22
Giải bảy 179
Giải sáu 0297 3244 7846
Giải năm 8626
Giải tư 49139 56992 77386 63298
37315 26615 85954
Giải ba 96965 01802
Giải nhì 14202
Giải nhất 50877
Đặc biệt 925135
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 15 15 22 26 35 39 44
46 54 65 77 79 86 92 97 98
Đầu Lô tô
0 02, 02
1 15, 15
2 22, 26
3 35, 39
4 44, 46
5 54
6 65
7 77, 79
8 86
9 92, 97, 98
Đuôi Lô tô
0
1
2 02, 02, 22, 92
3
4 44, 54
5 15, 15, 35, 65
6 26, 46, 86
7 77, 97
8 98
9 39, 79
Giải tám 91
Giải bảy 365
Giải sáu 8247 1634 5823
Giải năm 8361
Giải tư 15995 32232 60209 70985
20735 32832 41444
Giải ba 83381 42863
Giải nhì 57750
Giải nhất 47773
Đặc biệt 924807
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 23 32 32 34 35 44 47
50 61 63 65 73 81 85 91 95
Đầu Lô tô
0 07, 09
1
2 23
3 32, 32, 34, 35
4 44, 47
5 50
6 61, 63, 65
7 73
8 81, 85
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 50
1 61, 81, 91
2 32, 32
3 23, 63, 73
4 34, 44
5 35, 65, 85, 95
6
7 07, 47
8
9 09
Giải tám 27
Giải bảy 131
Giải sáu 1098 7894 7981
Giải năm 1691
Giải tư 78032 81761 83269 33219
49406 79012 79494
Giải ba 50525 55711
Giải nhì 13554
Giải nhất 04570
Đặc biệt 717252
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 12 19 25 27 31 32 52
54 61 69 70 81 91 94 94 98
Đầu Lô tô
0 06
1 11, 12, 19
2 25, 27
3 31, 32
4
5 52, 54
6 61, 69
7 70
8 81
9 91, 94, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1 11, 31, 61, 81, 91
2 12, 32, 52
3
4 54, 94, 94
5 25
6 06
7 27
8 98
9 19, 69
Giải tám 13
Giải bảy 053
Giải sáu 7523 3120 8730
Giải năm 3788
Giải tư 58225 73835 59728 54635
99982 20652 82362
Giải ba 84206 12533
Giải nhì 53550
Giải nhất 67948
Đặc biệt 984849
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 13 20 23 25 28 30 33 35
35 48 49 50 52 53 62 82 88
Đầu Lô tô
0 06
1 13
2 20, 23, 25, 28
3 30, 33, 35, 35
4 48, 49
5 50, 52, 53
6 62
7
8 82, 88
9
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 50
1
2 52, 62, 82
3 13, 23, 33, 53
4
5 25, 35, 35
6 06
7
8 28, 48, 88
9 49
Giải tám 97
Giải bảy 366
Giải sáu 8574 2056 7385
Giải năm 5744
Giải tư 20008 14231 83037 75229
91491 39161 13314
Giải ba 71099 55739
Giải nhì 96265
Giải nhất 24641
Đặc biệt 633459
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 14 29 31 37 39 41 44 56
59 61 65 66 74 85 91 97 99
Đầu Lô tô
0 08
1 14
2 29
3 31, 37, 39
4 41, 44
5 56, 59
6 61, 65, 66
7 74
8 85
9 91, 97, 99
Đuôi Lô tô
0
1 31, 41, 61, 91
2
3
4 14, 44, 74
5 65, 85
6 56, 66
7 37, 97
8 08
9 29, 39, 59, 99
Giải tám 13
Giải bảy 000
Giải sáu 2101 2453 9449
Giải năm 0201
Giải tư 18798 57793 82219 06053
21546 39305 38834
Giải ba 44289 24405
Giải nhì 57358
Giải nhất 76532
Đặc biệt 970015
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 01 01 05 05 13 15 19 32
34 46 49 53 53 58 89 93 98
Đầu Lô tô
0 0, 01, 01, 05, 05
1 13, 15, 19
2
3 32, 34
4 46, 49
5 53, 53, 58
6
7
8 89
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 0
1 01, 01
2 32
3 13, 53, 53, 93
4 34
5 05, 05, 15
6 46
7
8 58, 98
9 19, 49, 89
Giải tám 18
Giải bảy 770
Giải sáu 6982 9266 3551
Giải năm 9908
Giải tư 89957 20697 27930 98717
32306 16030 58010
Giải ba 99662 38465
Giải nhì 97037
Giải nhất 07221
Đặc biệt 050654
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 10 17 18 21 30 30 37
51 54 57 62 65 66 70 82 97
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 10, 17, 18
2 21
3 30, 30, 37
4
5 51, 54, 57
6 62, 65, 66
7 70
8 82
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 30, 70
1 21, 51
2 62, 82
3
4 54
5 65
6 06, 66
7 17, 37, 57, 97
8 08, 18
9
Giải tám 10
Giải bảy 499
Giải sáu 0328 2495 8118
Giải năm 4402
Giải tư 65310 97172 23735 66082
49568 02468 78627
Giải ba 00170 11885
Giải nhì 30789
Giải nhất 46151
Đặc biệt 033249
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 10 18 27 28 35 49 51
68 68 70 72 82 85 89 95 99
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 10, 18
2 27, 28
3 35
4 49
5 51
6 68, 68
7 70, 72
8 82, 85, 89
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 70
1 51
2 02, 72, 82
3
4
5 35, 85, 95
6
7 27
8 18, 28, 68, 68
9 49, 89, 99
Giải tám 31
Giải bảy 202
Giải sáu 0293 7411 1459
Giải năm 0683
Giải tư 40230 50462 83732 46446
16179 67762 07587
Giải ba 48073 65248
Giải nhì 86037
Giải nhất 74448
Đặc biệt 066012
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 12 30 31 32 37 46 48
48 59 62 62 73 79 83 87 93
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 12
2
3 30, 31, 32, 37
4 46, 48, 48
5 59
6 62, 62
7 73, 79
8 83, 87
9 93
Đuôi Lô tô
0 30
1 11, 31
2 02, 12, 32, 62, 62
3 73, 83, 93
4
5
6 46
7 37, 87
8 48, 48
9 59, 79
Giải tám 23
Giải bảy 971
Giải sáu 3257 1970 7932
Giải năm 1396
Giải tư 02762 08986 32073 32087
47276 04779 12895
Giải ba 38269 04757
Giải nhì 23625
Giải nhất 94677
Đặc biệt 657838
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 25 32 38 57 57 62 69 70
71 73 76 77 79 86 87 95 96
Đầu Lô tô
0
1
2 23, 25
3 32, 38
4
5 57, 57
6 62, 69
7 70, 71, 73, 76, 77, 79
8 86, 87
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 70
1 71
2 32, 62
3 23, 73
4
5 25, 95
6 76, 86, 96
7 57, 57, 77, 87
8 38
9 69, 79
Giải tám 95
Giải bảy 426
Giải sáu 0886 6250 9629
Giải năm 2690
Giải tư 61637 39767 06322 56351
35583 66213 51216
Giải ba 40231 79984
Giải nhì 03529
Giải nhất 83178
Đặc biệt 818015
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 15 16 22 26 29 29 31 37
50 51 67 78 83 84 86 90 95
Đầu Lô tô
0
1 13, 15, 16
2 22, 26, 29, 29
3 31, 37
4
5 50, 51
6 67
7 78
8 83, 84, 86
9 90, 95
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 31, 51
2 22
3 13, 83
4 84
5 15, 95
6 16, 26, 86
7 37, 67
8 78
9 29, 29
Giải tám 12
Giải bảy 685
Giải sáu 5753 0576 7292
Giải năm 1558
Giải tư 73561 92830 42419 86131
35832 59723 14905
Giải ba 03116 35420
Giải nhì 97837
Giải nhất 58625
Đặc biệt 809593
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 16 19 20 23 25 30 31
32 37 53 58 61 76 85 92 93
Đầu Lô tô
0 05
1 12, 16, 19
2 20, 23, 25
3 30, 31, 32, 37
4
5 53, 58
6 61
7 76
8 85
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0 20, 30
1 31, 61
2 12, 32, 92
3 23, 53, 93
4
5 05, 25, 85
6 16, 76
7 37
8 58
9 19
Giải tám 71
Giải bảy 635
Giải sáu 9122 5969 0450
Giải năm 2043
Giải tư 88162 85833 56121 18468
70048 78728 29312
Giải ba 48540 19318
Giải nhì 30071
Giải nhất 25706
Đặc biệt 048387
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 18 21 22 28 33 35 40
43 48 50 62 68 69 71 71 87
Đầu Lô tô
0 06
1 12, 18
2 21, 22, 28
3 33, 35
4 40, 43, 48
5 50
6 62, 68, 69
7 71, 71
8 87
9
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 21, 71, 71
2 12, 22, 62
3 33, 43
4
5 35
6 06
7 87
8 18, 28, 48, 68
9 69
Giải tám 27
Giải bảy 423
Giải sáu 1341 1229 2928
Giải năm 6285
Giải tư 58722 99368 28075 48773
10068 05609 78868
Giải ba 19419 83852
Giải nhì 51108
Giải nhất 92277
Đặc biệt 050160
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 19 22 23 27 28 29 41
52 60 68 68 68 73 75 77 85
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 19
2 22, 23, 27, 28, 29
3
4 41
5 52
6 60, 68, 68, 68
7 73, 75, 77
8 85
9
Đuôi Lô tô
0 60
1 41
2 22, 52
3 23, 73
4
5 75, 85
6
7 27, 77
8 08, 28, 68, 68, 68
9 09, 19, 29
Giải tám 80
Giải bảy 656
Giải sáu 1040 8120 9228
Giải năm 8109
Giải tư 52229 41856 78595 93052
88385 56467 09089
Giải ba 24589 77608
Giải nhì 31728
Giải nhất 60806
Đặc biệt 305787
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 09 20 28 28 29 40 52
56 56 67 80 85 87 89 89 95
Đầu Lô tô
0 06, 08, 09
1
2 20, 28, 28, 29
3
4 40
5 52, 56, 56
6 67
7
8 80, 85, 87, 89, 89
9 95
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 80
1
2 52
3
4
5 85, 95
6 06, 56, 56
7 67, 87
8 08, 28, 28
9 09, 29, 89, 89
Giải tám 71
Giải bảy 087
Giải sáu 9126 0608 7254
Giải năm 2258
Giải tư 97650 31669 74810 33771
69668 20628 61601
Giải ba 90283 73288
Giải nhì 60507
Giải nhất 88792
Đặc biệt 593993
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 08 10 26 28 50 54 58
68 69 71 71 83 87 88 92 93
Đầu Lô tô
0 01, 07, 08
1 10
2 26, 28
3
4
5 50, 54, 58
6 68, 69
7 71, 71
8 83, 87, 88
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 50
1 01, 71, 71
2 92
3 83, 93
4 54
5
6 26
7 07, 87
8 08, 28, 58, 68, 88
9 69
Giải tám 72
Giải bảy 583
Giải sáu 3075 8241 3791
Giải năm 8085
Giải tư 47658 52187 21685 18248
87794 58835 99234
Giải ba 60734 17097
Giải nhì 71658
Giải nhất 07896
Đặc biệt 000964
Phóng to
Lô tô trực tiếp
34 34 35 41 48 58 58 64 72
75 83 85 85 87 91 94 96 97
Đầu Lô tô
0
1
2
3 34, 34, 35
4 41, 48
5 58, 58
6 64
7 72, 75
8 83, 85, 85, 87
9 91, 94, 96, 97
Đuôi Lô tô
0
1 41, 91
2 72
3 83
4 34, 34, 64, 94
5 35, 75, 85, 85
6 96
7 87, 97
8 48, 58, 58
9
Giải tám 71
Giải bảy 392
Giải sáu 0642 5643 3225
Giải năm 3533
Giải tư 19843 19724 15678 86283
16791 52156 85834
Giải ba 70492 74968
Giải nhì 75491
Giải nhất 91322
Đặc biệt 558595
Phóng to
Lô tô trực tiếp
22 24 25 33 34 42 43 43 56
68 71 78 83 91 91 92 92 95
Đầu Lô tô
0
1
2 22, 24, 25
3 33, 34
4 42, 43, 43
5 56
6 68
7 71, 78
8 83
9 91, 91, 92, 92, 95
Đuôi Lô tô
0
1 71, 91, 91
2 22, 42, 92, 92
3 33, 43, 43, 83
4 24, 34
5 25, 95
6 56
7
8 68, 78
9
Giải tám 01
Giải bảy 652
Giải sáu 4595 2107 6589
Giải năm 5879
Giải tư 35055 69916 74626 03107
99796 91359 81766
Giải ba 10348 47427
Giải nhì 39938
Giải nhất 18136
Đặc biệt 336737
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 1 16 26 27 36 37 38
48 52 55 59 66 79 89 95 96
Đầu Lô tô
0 07, 07
1 1, 16
2 26, 27
3 36, 37, 38
4 48
5 52, 55, 59
6 66
7 79
8 89
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0
1 1
2 52
3
4
5 55, 95
6 16, 26, 36, 66, 96
7 07, 07, 27, 37
8 38, 48
9 59, 79, 89

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Dương

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
492 lần
152 lần
872 lần
932 lần
731 lần
Cặp sốXuất hiện
591 lần
621 lần
601 lần
541 lần
681 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
000 lần
480 lần
960 lần
500 lần
510 lần
Cặp sốXuất hiện
850 lần
530 lần
860 lần
460 lần
450 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
3729 ngày
9528 ngày
6427 ngày
6024 ngày
8723 ngày
Cặp sốSố ngày
9322 ngày
3820 ngày
1219 ngày
5417 ngày
1516 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
641 ngày
661 ngày
621 ngày
601 ngày
591 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
681 ngày
731 ngày
931 ngày
951 ngày
881 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
12 lần
23 lần
33 lần
44 lần
Tổng ĐBXuất hiện
53 lần
65 lần
72 lần
82 lần
93 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 01 lần
Đầu 14 lần
Đầu 21 lần
Đầu 34 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 65 lần
Đầu 72 lần
Đầu 83 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 01 lần
Đuôi 11 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 43 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 54 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 76 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ