Xổ Số Bình Dương 30 ngày

Xổ số Bình Dương 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Bình Dương trong 30 ngày gần đây nhất (XSBD 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Bình Dương trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Bình Dương 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Bình Dương 30 ngày gần nhất

Giải tám 31
Giải bảy 202
Giải sáu 0293 7411 1459
Giải năm 0683
Giải tư 40230 50462 83732 46446
16179 67762 07587
Giải ba 48073 65248
Giải nhì 86037
Giải nhất 74448
Đặc biệt 066012
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 12 30 31 32 37 46 48
48 59 62 62 73 79 83 87 93
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 12
2
3 30, 31, 32, 37
4 46, 48, 48
5 59
6 62, 62
7 73, 79
8 83, 87
9 93
Đuôi Lô tô
0 30
1 11, 31
2 02, 12, 32, 62, 62
3 73, 83, 93
4
5
6 46
7 37, 87
8 48, 48
9 59, 79
Giải tám 23
Giải bảy 971
Giải sáu 3257 1970 7932
Giải năm 1396
Giải tư 02762 08986 32073 32087
47276 04779 12895
Giải ba 38269 04757
Giải nhì 23625
Giải nhất 94677
Đặc biệt 657838
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 25 32 38 57 57 62 69 70
71 73 76 77 79 86 87 95 96
Đầu Lô tô
0
1
2 23, 25
3 32, 38
4
5 57, 57
6 62, 69
7 70, 71, 73, 76, 77, 79
8 86, 87
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 70
1 71
2 32, 62
3 23, 73
4
5 25, 95
6 76, 86, 96
7 57, 57, 77, 87
8 38
9 69, 79
Giải tám 95
Giải bảy 426
Giải sáu 0886 6250 9629
Giải năm 2690
Giải tư 61637 39767 06322 56351
35583 66213 51216
Giải ba 40231 79984
Giải nhì 03529
Giải nhất 83178
Đặc biệt 818015
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 15 16 22 26 29 29 31 37
50 51 67 78 83 84 86 90 95
Đầu Lô tô
0
1 13, 15, 16
2 22, 26, 29, 29
3 31, 37
4
5 50, 51
6 67
7 78
8 83, 84, 86
9 90, 95
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 31, 51
2 22
3 13, 83
4 84
5 15, 95
6 16, 26, 86
7 37, 67
8 78
9 29, 29
Giải tám 12
Giải bảy 685
Giải sáu 5753 0576 7292
Giải năm 1558
Giải tư 73561 92830 42419 86131
35832 59723 14905
Giải ba 03116 35420
Giải nhì 97837
Giải nhất 58625
Đặc biệt 809593
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 16 19 20 23 25 30 31
32 37 53 58 61 76 85 92 93
Đầu Lô tô
0 05
1 12, 16, 19
2 20, 23, 25
3 30, 31, 32, 37
4
5 53, 58
6 61
7 76
8 85
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0 20, 30
1 31, 61
2 12, 32, 92
3 23, 53, 93
4
5 05, 25, 85
6 16, 76
7 37
8 58
9 19
Giải tám 71
Giải bảy 635
Giải sáu 9122 5969 0450
Giải năm 2043
Giải tư 88162 85833 56121 18468
70048 78728 29312
Giải ba 48540 19318
Giải nhì 30071
Giải nhất 25706
Đặc biệt 048387
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 18 21 22 28 33 35 40
43 48 50 62 68 69 71 71 87
Đầu Lô tô
0 06
1 12, 18
2 21, 22, 28
3 33, 35
4 40, 43, 48
5 50
6 62, 68, 69
7 71, 71
8 87
9
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 21, 71, 71
2 12, 22, 62
3 33, 43
4
5 35
6 06
7 87
8 18, 28, 48, 68
9 69
Giải tám 27
Giải bảy 423
Giải sáu 1341 1229 2928
Giải năm 6285
Giải tư 58722 99368 28075 48773
10068 05609 78868
Giải ba 19419 83852
Giải nhì 51108
Giải nhất 92277
Đặc biệt 050160
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 19 22 23 27 28 29 41
52 60 68 68 68 73 75 77 85
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 19
2 22, 23, 27, 28, 29
3
4 41
5 52
6 60, 68, 68, 68
7 73, 75, 77
8 85
9
Đuôi Lô tô
0 60
1 41
2 22, 52
3 23, 73
4
5 75, 85
6
7 27, 77
8 08, 28, 68, 68, 68
9 09, 19, 29
Giải tám 80
Giải bảy 656
Giải sáu 1040 8120 9228
Giải năm 8109
Giải tư 52229 41856 78595 93052
88385 56467 09089
Giải ba 24589 77608
Giải nhì 31728
Giải nhất 60806
Đặc biệt 305787
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 09 20 28 28 29 40 52
56 56 67 80 85 87 89 89 95
Đầu Lô tô
0 06, 08, 09
1
2 20, 28, 28, 29
3
4 40
5 52, 56, 56
6 67
7
8 80, 85, 87, 89, 89
9 95
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 80
1
2 52
3
4
5 85, 95
6 06, 56, 56
7 67, 87
8 08, 28, 28
9 09, 29, 89, 89
Giải tám 71
Giải bảy 087
Giải sáu 9126 0608 7254
Giải năm 2258
Giải tư 97650 31669 74810 33771
69668 20628 61601
Giải ba 90283 73288
Giải nhì 60507
Giải nhất 88792
Đặc biệt 593993
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 08 10 26 28 50 54 58
68 69 71 71 83 87 88 92 93
Đầu Lô tô
0 01, 07, 08
1 10
2 26, 28
3
4
5 50, 54, 58
6 68, 69
7 71, 71
8 83, 87, 88
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 50
1 01, 71, 71
2 92
3 83, 93
4 54
5
6 26
7 07, 87
8 08, 28, 58, 68, 88
9 69
Giải tám 72
Giải bảy 583
Giải sáu 3075 8241 3791
Giải năm 8085
Giải tư 47658 52187 21685 18248
87794 58835 99234
Giải ba 60734 17097
Giải nhì 71658
Giải nhất 07896
Đặc biệt 000964
Phóng to
Lô tô trực tiếp
34 34 35 41 48 58 58 64 72
75 83 85 85 87 91 94 96 97
Đầu Lô tô
0
1
2
3 34, 34, 35
4 41, 48
5 58, 58
6 64
7 72, 75
8 83, 85, 85, 87
9 91, 94, 96, 97
Đuôi Lô tô
0
1 41, 91
2 72
3 83
4 34, 34, 64, 94
5 35, 75, 85, 85
6 96
7 87, 97
8 48, 58, 58
9
Giải tám 71
Giải bảy 392
Giải sáu 0642 5643 3225
Giải năm 3533
Giải tư 19843 19724 15678 86283
16791 52156 85834
Giải ba 70492 74968
Giải nhì 75491
Giải nhất 91322
Đặc biệt 558595
Phóng to
Lô tô trực tiếp
22 24 25 33 34 42 43 43 56
68 71 78 83 91 91 92 92 95
Đầu Lô tô
0
1
2 22, 24, 25
3 33, 34
4 42, 43, 43
5 56
6 68
7 71, 78
8 83
9 91, 91, 92, 92, 95
Đuôi Lô tô
0
1 71, 91, 91
2 22, 42, 92, 92
3 33, 43, 43, 83
4 24, 34
5 25, 95
6 56
7
8 68, 78
9
Giải tám 01
Giải bảy 652
Giải sáu 4595 2107 6589
Giải năm 5879
Giải tư 35055 69916 74626 03107
99796 91359 81766
Giải ba 10348 47427
Giải nhì 39938
Giải nhất 18136
Đặc biệt 336737
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 1 16 26 27 36 37 38
48 52 55 59 66 79 89 95 96
Đầu Lô tô
0 07, 07
1 1, 16
2 26, 27
3 36, 37, 38
4 48
5 52, 55, 59
6 66
7 79
8 89
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0
1 1
2 52
3
4
5 55, 95
6 16, 26, 36, 66, 96
7 07, 07, 27, 37
8 38, 48
9 59, 79, 89
Giải tám 34
Giải bảy 408
Giải sáu 8025 2843 9390
Giải năm 8287
Giải tư 69846 14385 48388 64139
20663 48158 70952
Giải ba 40003 72932
Giải nhì 41978
Giải nhất 27347
Đặc biệt 314708
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 08 25 32 34 39 43 46
47 52 58 63 78 85 87 88 90
Đầu Lô tô
0 03, 08, 08
1
2 25
3 32, 34, 39
4 43, 46, 47
5 52, 58
6 63
7 78
8 85, 87, 88
9 90
Đuôi Lô tô
0 90
1
2 32, 52
3 03, 43, 63
4 34
5 25, 85
6 46
7 47, 87
8 08, 08, 58, 78, 88
9 39
Giải tám 27
Giải bảy 442
Giải sáu 0360 5972 6287
Giải năm 9768
Giải tư 23524 73877 07476 60551
24894 91577 21005
Giải ba 27300 30113
Giải nhì 66835
Giải nhất 57388
Đặc biệt 551880
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 13 24 27 35 42 51 60
68 72 76 77 77 80 87 88 94
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 13
2 24, 27
3 35
4 42
5 51
6 60, 68
7 72, 76, 77, 77
8 80, 87, 88
9 94
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 80
1 51
2 42, 72
3 13
4 24, 94
5 05, 35
6 76
7 27, 77, 77, 87
8 68, 88
9
Giải tám 71
Giải bảy 473
Giải sáu 4355 7356 7109
Giải năm 6843
Giải tư 15156 19558 19080 87021
65743 88071 10125
Giải ba 78920 38273
Giải nhì 52362
Giải nhất 30608
Đặc biệt 453096
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 20 21 25 43 43 55 56
56 58 62 71 71 73 73 80 96
Đầu Lô tô
0 08, 09
1
2 20, 21, 25
3
4 43, 43
5 55, 56, 56, 58
6 62
7 71, 71, 73, 73
8 80
9 96
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1 21, 71, 71
2 62
3 43, 43, 73, 73
4
5 25, 55
6 56, 56, 96
7
8 08, 58
9 09
Giải tám 45
Giải bảy 583
Giải sáu 6992 5685 1486
Giải năm 7911
Giải tư 21093 52911 12559 18910
42509 30222 77558
Giải ba 01359 33290
Giải nhì 38281
Giải nhất 04919
Đặc biệt 902049
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 11 11 19 22 45 49 58
59 59 81 83 85 86 90 92 93
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 11, 11, 19
2 22
3
4 45, 49
5 58, 59, 59
6
7
8 81, 83, 85, 86
9 90, 92, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 90
1 11, 11, 81
2 22, 92
3 83, 93
4
5 45, 85
6 86
7
8 58
9 09, 19, 49, 59, 59
Giải tám 71
Giải bảy 520
Giải sáu 7213 3172 9075
Giải năm 3302
Giải tư 57353 85264 38479 72567
47470 99543 02232
Giải ba 86710 35019
Giải nhì 38028
Giải nhất 30276
Đặc biệt 995566
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 13 19 20 28 32 43 53
64 66 67 70 71 72 75 76 79
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 13, 19
2 20, 28
3 32
4 43
5 53
6 64, 66, 67
7 70, 71, 72, 75, 76, 79
8
9
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 70
1 71
2 02, 32, 72
3 13, 43, 53
4 64
5 75
6 66, 76
7 67
8 28
9 19, 79
Giải tám 40
Giải bảy 125
Giải sáu 6835 1883 6126
Giải năm 0693
Giải tư 61777 72533 32569 43946
95610 48848 50963
Giải ba 79129 30277
Giải nhì 81571
Giải nhất 53230
Đặc biệt 903286
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 25 26 29 30 33 35 40 46
48 63 69 71 77 77 83 86 93
Đầu Lô tô
0
1 10
2 25, 26, 29
3 30, 33, 35
4 40, 46, 48
5
6 63, 69
7 71, 77, 77
8 83, 86
9 93
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 40
1 71
2
3 33, 63, 83, 93
4
5 25, 35
6 26, 46, 86
7 77, 77
8 48
9 29, 69
Giải tám 60
Giải bảy 695
Giải sáu 6311 4289 7612
Giải năm 0302
Giải tư 38271 61657 18815 20683
92803 38443 85620
Giải ba 25279 86314
Giải nhì 44579
Giải nhất 18797
Đặc biệt 570346
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 11 12 14 15 20 43 46
57 60 71 79 79 83 89 95 97
Đầu Lô tô
0 02, 03
1 11, 12, 14, 15
2 20
3
4 43, 46
5 57
6 60
7 71, 79, 79
8 83, 89
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 11, 71
2 02, 12
3 03, 43, 83
4 14
5 15, 95
6 46
7 57, 97
8
9 79, 79, 89
Giải tám 23
Giải bảy 867
Giải sáu 4779 7430 4229
Giải năm 1287
Giải tư 77755 35132 14815 29731
63328 75746 63164
Giải ba 85582 46334
Giải nhì 17448
Giải nhất 09992
Đặc biệt 889630
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 23 28 29 30 30 31 32 34
46 48 55 64 67 79 82 87 92
Đầu Lô tô
0
1 15
2 23, 28, 29
3 30, 30, 31, 32, 34
4 46, 48
5 55
6 64, 67
7 79
8 82, 87
9 92
Đuôi Lô tô
0 30, 30
1 31
2 32, 82, 92
3 23
4 34, 64
5 15, 55
6 46
7 67, 87
8 28, 48
9 29, 79
Giải tám 22
Giải bảy 766
Giải sáu 5906 3213 7955
Giải năm 7208
Giải tư 73190 33319 15645 92653
89267 64357 66271
Giải ba 03172 18742
Giải nhì 70730
Giải nhất 96532
Đặc biệt 052677
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 13 19 22 30 32 42 45
53 55 57 66 67 71 72 77 90
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 13, 19
2 22
3 30, 32
4 42, 45
5 53, 55, 57
6 66, 67
7 71, 72, 77
8
9 90
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1 71
2 22, 32, 42, 72
3 13, 53
4
5 45, 55
6 06, 66
7 57, 67, 77
8 08
9 19
Giải tám 76
Giải bảy 874
Giải sáu 9290 8477 8111
Giải năm 1170
Giải tư 58442 97749 37470 40057
29875 30772 51378
Giải ba 55500 92963
Giải nhì 26089
Giải nhất 22091
Đặc biệt 923362
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 42 49 57 62 63 70 70
72 74 75 76 77 78 89 90 91
Đầu Lô tô
0 00
1 11
2
3
4 42, 49
5 57
6 62, 63
7 70, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78
8 89
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 70, 90
1 11, 91
2 42, 62, 72
3 63
4 74
5 75
6 76
7 57, 77
8 78
9 49, 89
Giải tám 60
Giải bảy 431
Giải sáu 4518 3686 7340
Giải năm 2042
Giải tư 75122 01947 64817 06079
89610 88870 33957
Giải ba 26990 21063
Giải nhì 55582
Giải nhất 63456
Đặc biệt 014548
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 17 18 22 31 40 42 47 48
56 57 60 63 70 79 82 86 90
Đầu Lô tô
0
1 10, 17, 18
2 22
3 31
4 40, 42, 47, 48
5 56, 57
6 60, 63
7 70, 79
8 82, 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 60, 70, 90
1 31
2 22, 42, 82
3 63
4
5
6 56, 86
7 17, 47, 57
8 18, 48
9 79
Giải tám 77
Giải bảy 963
Giải sáu 8450 7050 7859
Giải năm 0657
Giải tư 22841 96674 29144 21839
62719 19244 86057
Giải ba 57385 87876
Giải nhì 99605
Giải nhất 62211
Đặc biệt 772967
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 19 39 41 44 44 50 50
57 57 59 63 67 74 76 77 85
Đầu Lô tô
0 05
1 11, 19
2
3 39
4 41, 44, 44
5 50, 50, 57, 57, 59
6 63, 67
7 74, 76, 77
8 85
9
Đuôi Lô tô
0 50, 50
1 11, 41
2
3 63
4 44, 44, 74
5 05, 85
6 76
7 57, 57, 67, 77
8
9 19, 39, 59
Giải tám 16
Giải bảy 260
Giải sáu 9950 5308 8423
Giải năm 3824
Giải tư 39267 42292 03336 18494
32094 33062 83129
Giải ba 01966 70532
Giải nhì 23681
Giải nhất 57517
Đặc biệt 655753
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 16 17 23 24 29 32 36 50
53 60 62 66 67 81 92 94 94
Đầu Lô tô
0 08
1 16, 17
2 23, 24, 29
3 32, 36
4
5 50, 53
6 60, 62, 66, 67
7
8 81
9 92, 94, 94
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 81
2 32, 62, 92
3 23, 53
4 24, 94, 94
5
6 16, 36, 66
7 17, 67
8 08
9 29
Giải tám 41
Giải bảy 450
Giải sáu 9035 7103 5180
Giải năm 1813
Giải tư 24824 19725 78022 41259
38451 11836 02247
Giải ba 64808 75568
Giải nhì 52287
Giải nhất 75733
Đặc biệt 842297
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 13 22 24 25 33 35 36
41 47 50 51 59 68 80 87 97
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 13
2 22, 24, 25
3 33, 35, 36
4 41, 47
5 50, 51, 59
6 68
7
8 80, 87
9 97
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 41, 51
2 22
3 03, 13, 33
4 24
5 25, 35
6 36
7 47, 87, 97
8 08, 68
9 59
Giải tám 71
Giải bảy 108
Giải sáu 6515 3284 4793
Giải năm 2930
Giải tư 00693 91191 98827 58001
03755 91789 94990
Giải ba 97145 39310
Giải nhì 59169
Giải nhất 45642
Đặc biệt 094438
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 10 15 27 30 38 42 45
55 69 71 84 89 90 91 93 93
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 10, 15
2 27
3 30, 38
4 42, 45
5 55
6 69
7 71
8 84, 89
9 90, 91, 93, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 90
1 01, 71, 91
2 42
3 93, 93
4 84
5 15, 45, 55
6
7 27
8 08, 38
9 69, 89
Giải tám 82
Giải bảy 184
Giải sáu 3859 0309 2852
Giải năm 0600
Giải tư 02001 07688 12173 78712
24136 01147 04974
Giải ba 35031 93006
Giải nhì 30022
Giải nhất 91350
Đặc biệt 318360
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 06 09 12 22 31 36 47
50 52 59 60 73 74 82 84 88
Đầu Lô tô
0 00, 01, 06, 09
1 12
2 22
3 31, 36
4 47
5 50, 52, 59
6 60
7 73, 74
8 82, 84, 88
9
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 60
1 01, 31
2 12, 22, 52, 82
3 73
4 74, 84
5
6 06, 36
7 47
8 88
9 09, 59
Giải tám 18
Giải bảy 491
Giải sáu 0066 8372 7241
Giải năm 5958
Giải tư 83909 06418 84727 22601
89467 67106 33077
Giải ba 20950 72854
Giải nhì 17672
Giải nhất 34630
Đặc biệt 590592
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 09 18 18 27 30 41 50
54 58 66 67 72 72 77 91 92
Đầu Lô tô
0 01, 06, 09
1 18, 18
2 27
3 30
4 41
5 50, 54, 58
6 66, 67
7 72, 72, 77
8
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 01, 41, 91
2 72, 72, 92
3
4 54
5
6 06, 66
7 27, 67, 77
8 18, 18, 58
9 09
Giải tám 59
Giải bảy 392
Giải sáu 9221 3721 7001
Giải năm 7956
Giải tư 16528 45209 31872 99123
42951 45674 54073
Giải ba 06692 83462
Giải nhì 71942
Giải nhất 22313
Đặc biệt 950958
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 13 21 21 23 28 42 51
56 58 59 62 72 73 74 92 92
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 13
2 21, 21, 23, 28
3
4 42
5 51, 56, 58, 59
6 62
7 72, 73, 74
8
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0
1 01, 21, 21, 51
2 42, 62, 72, 92, 92
3 13, 23, 73
4 74
5
6 56
7
8 28, 58
9 09, 59
Giải tám 39
Giải bảy 351
Giải sáu 4026 0216 6711
Giải năm 1986
Giải tư 56726 71759 50511 87758
16929 31015 05770
Giải ba 25364 89086
Giải nhì 93518
Giải nhất 86160
Đặc biệt 105453
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 15 16 18 26 26 29 39
51 53 58 59 60 64 70 86 86
Đầu Lô tô
0
1 11, 11, 15, 16, 18
2 26, 26, 29
3 39
4
5 51, 53, 58, 59
6 60, 64
7 70
8 86, 86
9
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 11, 11, 51
2
3 53
4 64
5 15
6 16, 26, 26, 86, 86
7
8 18, 58
9 29, 39, 59

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Dương

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
872 lần
602 lần
932 lần
382 lần
532 lần
Cặp sốXuất hiện
371 lần
661 lần
641 lần
621 lần
771 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
900 lần
520 lần
510 lần
540 lần
550 lần
Cặp sốXuất hiện
890 lần
570 lần
560 lần
500 lần
000 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
5828 ngày
9227 ngày
9724 ngày
5323 ngày
6722 ngày
Cặp sốSố ngày
4821 ngày
6220 ngày
7719 ngày
3018 ngày
4617 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
801 ngày
861 ngày
771 ngày
671 ngày
661 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
871 ngày
921 ngày
971 ngày
961 ngày
951 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
13 lần
24 lần
35 lần
43 lần
Tổng ĐBXuất hiện
53 lần
64 lần
85 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 01 lần
Đầu 12 lần
Đầu 20 lần
Đầu 34 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 66 lần
Đầu 71 lần
Đầu 84 lần
Đầu 96 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 04 lần
Đuôi 10 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 41 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 64 lần
Đuôi 76 lần
Đuôi 85 lần
Đuôi 91 lần
Chia sẻ