Xổ Số Ninh Thuận 30 ngày

Xổ số Ninh Thuận 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Ninh Thuận trong 30 ngày gần đây nhất (XSNT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Ninh Thuận trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Ninh Thuận 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày gần nhất

Giải tám 57
Giải bảy 827
Giải sáu 4136 4720 1163
Giải năm 2465
Giải tư 88915 35060 19958 38918
53011 90658 39844
Giải ba 01238 79710
Giải nhì 80946
Giải nhất 60755
Đặc biệt 465562
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 15 18 20 27 36 38 44
46 55 57 58 58 60 62 63 65
Đầu Lô tô
0
1 10, 11, 15, 18
2 20, 27
3 36, 38
4 44, 46
5 55, 57, 58, 58
6 60, 62, 63, 65
7
8
9
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 60
1 11
2 62
3 63
4 44
5 15, 55, 65
6 36, 46
7 27, 57
8 18, 38, 58, 58
9
Giải tám 74
Giải bảy 062
Giải sáu 1159 6357 5270
Giải năm 8678
Giải tư 77729 98724 74314 90089
20716 79131 27889
Giải ba 21591 27099
Giải nhì 89873
Giải nhất 67016
Đặc biệt 329648
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 16 16 24 29 31 48 57 59
62 70 73 74 78 89 89 91 99
Đầu Lô tô
0
1 14, 16, 16
2 24, 29
3 31
4 48
5 57, 59
6 62
7 70, 73, 74, 78
8 89, 89
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0 70
1 31, 91
2 62
3 73
4 14, 24, 74
5
6 16, 16
7 57
8 48, 78
9 29, 59, 89, 89, 99
Giải tám 26
Giải bảy 119
Giải sáu 7047 8380 3494
Giải năm 4701
Giải tư 00850 61398 68514 56449
94286 82413 55070
Giải ba 29227 64534
Giải nhì 06384
Giải nhất 00822
Đặc biệt 417381
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 14 19 22 26 27 34 47
49 50 70 80 81 84 86 94 98
Đầu Lô tô
0 01
1 13, 14, 19
2 22, 26, 27
3 34
4 47, 49
5 50
6
7 70
8 80, 81, 84, 86
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 80
1 01, 81
2 22
3 13
4 14, 34, 84, 94
5
6 26, 86
7 27, 47
8 98
9 19, 49
Giải tám 75
Giải bảy 948
Giải sáu 2225 3609 4287
Giải năm 4662
Giải tư 55618 32694 25926 09462
06146 98668 51894
Giải ba 65017 04262
Giải nhì 29944
Giải nhất 91920
Đặc biệt 809490
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 17 18 20 25 26 44 46 48
62 62 62 68 75 87 90 94 94
Đầu Lô tô
0 09
1 17, 18
2 20, 25, 26
3
4 44, 46, 48
5
6 62, 62, 62, 68
7 75
8 87
9 90, 94, 94
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1
2 62, 62, 62
3
4 44, 94, 94
5 25, 75
6 26, 46
7 17, 87
8 18, 48, 68
9 09
Giải tám 56
Giải bảy 064
Giải sáu 1869 6209 6929
Giải năm 5227
Giải tư 58372 48786 75727 57454
99476 37257 94615
Giải ba 16428 78129
Giải nhì 34641
Giải nhất 14509
Đặc biệt 974278
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 15 27 27 28 29 29 41
54 56 57 64 69 72 76 78 86
Đầu Lô tô
0 09, 09
1 15
2 27, 27, 28, 29, 29
3
4 41
5 54, 56, 57
6 64, 69
7 72, 76, 78
8 86
9
Đuôi Lô tô
0
1 41
2 72
3
4 54, 64
5 15
6 56, 76, 86
7 27, 27, 57
8 28, 78
9 09, 09, 29, 29, 69
Giải tám 16
Giải bảy 059
Giải sáu 3266 5758 9084
Giải năm 6169
Giải tư 95853 86486 12789 08910
18087 87377 97752
Giải ba 57282 51615
Giải nhì 38290
Giải nhất 29990
Đặc biệt 648970
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 15 16 52 53 58 59 66 69
70 77 82 84 86 87 89 90 90
Đầu Lô tô
0
1 10, 15, 16
2
3
4
5 52, 53, 58, 59
6 66, 69
7 70, 77
8 82, 84, 86, 87, 89
9 90, 90
Đuôi Lô tô
0 10, 70, 90, 90
1
2 52, 82
3 53
4 84
5 15
6 16, 66, 86
7 77, 87
8 58
9 59, 69, 89
Giải tám 17
Giải bảy 650
Giải sáu 6281 9237 5398
Giải năm 7953
Giải tư 12589 37131 41689 77664
64511 55151 52122
Giải ba 98224 98984
Giải nhì 96629
Giải nhất 04572
Đặc biệt 173882
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 17 22 24 29 31 37 50 51
53 64 72 81 82 84 89 89 98
Đầu Lô tô
0
1 11, 17
2 22, 24, 29
3 31, 37
4
5 50, 51, 53
6 64
7 72
8 81, 82, 84, 89, 89
9 98
Đuôi Lô tô
0 50
1 11, 31, 51, 81
2 22, 72, 82
3 53
4 24, 64, 84
5
6
7 17, 37
8 98
9 29, 89, 89
Giải tám 15
Giải bảy 036
Giải sáu 4648 9250 3838
Giải năm 6211
Giải tư 87483 88742 56296 15808
40970 43194 34286
Giải ba 92615 68612
Giải nhì 14656
Giải nhất 46249
Đặc biệt 706092
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 12 15 15 36 38 42 48
49 50 56 70 83 86 92 94 96
Đầu Lô tô
0 08
1 11, 12, 15, 15
2
3 36, 38
4 42, 48, 49
5 50, 56
6
7 70
8 83, 86
9 92, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 70
1 11
2 12, 42, 92
3 83
4 94
5 15, 15
6 36, 56, 86, 96
7
8 08, 38, 48
9 49
Giải tám 61
Giải bảy 489
Giải sáu 8552 4464 3824
Giải năm 3405
Giải tư 17033 55543 09031 13812
17608 74106 59531
Giải ba 07192 23676
Giải nhì 85035
Giải nhất 45504
Đặc biệt 143106
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 06 06 08 12 24 31 31
33 35 43 52 61 64 76 89 92
Đầu Lô tô
0 04, 05, 06, 06, 08
1 12
2 24
3 31, 31, 33, 35
4 43
5 52
6 61, 64
7 76
8 89
9 92
Đuôi Lô tô
0
1 31, 31, 61
2 12, 52, 92
3 33, 43
4 04, 24, 64
5 05, 35
6 06, 06, 76
7
8 08
9 89
Giải tám 26
Giải bảy 715
Giải sáu 5184 4065 3131
Giải năm 4276
Giải tư 04751 15882 47786 31959
41859 34265 49025
Giải ba 67034 11440
Giải nhì 40211
Giải nhất 17545
Đặc biệt 189383
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 15 25 26 31 34 40 45 51
59 59 65 65 76 82 83 84 86
Đầu Lô tô
0
1 11, 15
2 25, 26
3 31, 34
4 40, 45
5 51, 59, 59
6 65, 65
7 76
8 82, 83, 84, 86
9
Đuôi Lô tô
0 40
1 11, 31, 51
2 82
3 83
4 34, 84
5 15, 25, 45, 65, 65
6 26, 76, 86
7
8
9 59, 59
Giải tám 76
Giải bảy 128
Giải sáu 2686 3979 0425
Giải năm 5035
Giải tư 26919 53748 49383 26390
51034 90437 75704
Giải ba 63767 29769
Giải nhì 12351
Giải nhất 17275
Đặc biệt 725861
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 19 25 28 34 35 37 48 51
61 67 69 75 76 79 83 86 90
Đầu Lô tô
0 04
1 19
2 25, 28
3 34, 35, 37
4 48
5 51
6 61, 67, 69
7 75, 76, 79
8 83, 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 90
1 51, 61
2
3 83
4 04, 34
5 25, 35, 75
6 76, 86
7 37, 67
8 28, 48
9 19, 69, 79
Giải tám 37
Giải bảy 064
Giải sáu 3425 5777 6369
Giải năm 6351
Giải tư 74388 91621 36440 94862
91468 18118 61943
Giải ba 98009 90732
Giải nhì 25889
Giải nhất 05766
Đặc biệt 793295
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 18 21 25 32 37 40 43 51
62 64 66 68 69 77 88 89 95
Đầu Lô tô
0 09
1 18
2 21, 25
3 32, 37
4 40, 43
5 51
6 62, 64, 66, 68, 69
7 77
8 88, 89
9 95
Đuôi Lô tô
0 40
1 21, 51
2 32, 62
3 43
4 64
5 25, 95
6 66
7 37, 77
8 18, 68, 88
9 09, 69, 89
Giải tám 40
Giải bảy 976
Giải sáu 2280 2834 3543
Giải năm 3102
Giải tư 24998 09020 51266 47561
68416 42983 45653
Giải ba 90349 09516
Giải nhì 79575
Giải nhất 51366
Đặc biệt 385198
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 16 16 20 34 40 43 49 53
61 66 66 75 76 80 83 98 98
Đầu Lô tô
0 02
1 16, 16
2 20
3 34
4 40, 43, 49
5 53
6 61, 66, 66
7 75, 76
8 80, 83
9 98, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 80
1 61
2 02
3 43, 53, 83
4 34
5 75
6 16, 16, 66, 66, 76
7
8 98, 98
9 49
Giải tám 35
Giải bảy 411
Giải sáu 6499 6087 6447
Giải năm 8206
Giải tư 78494 90961 99371 82861
62053 27997 30015
Giải ba 94039 93804
Giải nhì 34584
Giải nhất 16332
Đặc biệt 413037
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 11 15 32 35 37 39 47
53 61 61 71 84 87 94 97 99
Đầu Lô tô
0 04, 06
1 11, 15
2
3 32, 35, 37, 39
4 47
5 53
6 61, 61
7 71
8 84, 87
9 94, 97, 99
Đuôi Lô tô
0
1 11, 61, 61, 71
2 32
3 53
4 04, 84, 94
5 15, 35
6 06
7 37, 47, 87, 97
8
9 39, 99
Giải tám 82
Giải bảy 146
Giải sáu 2428 6826 2190
Giải năm 7352
Giải tư 81057 92661 55521 75639
78872 16199 04725
Giải ba 70964 01730
Giải nhì 76794
Giải nhất 66575
Đặc biệt 355850
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 25 26 28 30 39 46 50 52
57 61 64 72 75 82 90 94 99
Đầu Lô tô
0
1
2 21, 25, 26, 28
3 30, 39
4 46
5 50, 52, 57
6 61, 64
7 72, 75
8 82
9 90, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 90
1 21, 61
2 52, 72, 82
3
4 64, 94
5 25, 75
6 26, 46
7 57
8 28
9 39, 99
Giải tám 82
Giải bảy 962
Giải sáu 4724 0161 2314
Giải năm 8120
Giải tư 93457 53637 60605 00795
18595 43646 15584
Giải ba 85766 86949
Giải nhì 41795
Giải nhất 07657
Đặc biệt 616590
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 14 20 24 37 46 49 57 57
61 62 66 82 84 90 95 95 95
Đầu Lô tô
0 05
1 14
2 20, 24
3 37
4 46, 49
5 57, 57
6 61, 62, 66
7
8 82, 84
9 90, 95, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 61
2 62, 82
3
4 14, 24, 84
5 05, 95, 95, 95
6 46, 66
7 37, 57, 57
8
9 49
Giải tám 18
Giải bảy 972
Giải sáu 4332 1697 3408
Giải năm 9732
Giải tư 61295 35445 21216 40283
24647 00615 65968
Giải ba 19929 71103
Giải nhì 51549
Giải nhất 47865
Đặc biệt 609514
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 14 15 16 18 29 32 32
45 47 49 65 68 72 83 95 97
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 14, 15, 16, 18
2 29
3 32, 32
4 45, 47, 49
5
6 65, 68
7 72
8 83
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0
1
2 32, 32, 72
3 03, 83
4 14
5 15, 45, 65, 95
6 16
7 47, 97
8 08, 18, 68
9 29, 49
Giải tám 49
Giải bảy 028
Giải sáu 9900 3311 2393
Giải năm 6565
Giải tư 51683 63929 12830 67015
71219 15001 35952
Giải ba 71560 89834
Giải nhì 11661
Giải nhất 47619
Đặc biệt 666650
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 11 15 19 19 28 29 30
34 49 50 52 60 61 65 83 93
Đầu Lô tô
0 00, 01
1 11, 15, 19, 19
2 28, 29
3 30, 34
4 49
5 50, 52
6 60, 61, 65
7
8 83
9 93
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 50, 60
1 01, 11, 61
2 52
3 83, 93
4 34
5 15, 65
6
7
8 28
9 19, 19, 29, 49
Giải tám 18
Giải bảy 934
Giải sáu 5479 8848 9073
Giải năm 3613
Giải tư 02226 81018 01999 21008
47848 86893 40905
Giải ba 72162 83589
Giải nhì 98326
Giải nhất 89123
Đặc biệt 435861
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 13 18 18 23 26 26 34
48 48 61 62 73 79 89 93 99
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 13, 18, 18
2 23, 26, 26
3 34
4 48, 48
5
6 61, 62
7 73, 79
8 89
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0
1 61
2 62
3 13, 23, 73, 93
4 34
5 05
6 26, 26
7
8 08, 18, 18, 48, 48
9 79, 89, 99
Giải tám 44
Giải bảy 645
Giải sáu 5285 9513 4584
Giải năm 3913
Giải tư 58344 97731 00785 15418
21396 39244 35309
Giải ba 02140 42326
Giải nhì 01620
Giải nhất 99789
Đặc biệt 000736
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 13 18 20 26 31 36 40
44 44 44 45 84 85 85 89 96
Đầu Lô tô
0 09
1 13, 13, 18
2 20, 26
3 31, 36
4 40, 44, 44, 44, 45
5
6
7
8 84, 85, 85, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 31
2
3 13, 13
4 44, 44, 44, 84
5 45, 85, 85
6 26, 36, 96
7
8 18
9 09, 89
Giải tám 68
Giải bảy 396
Giải sáu 6578 0864 0081
Giải năm 6179
Giải tư 87543 25335 40537 34751
95135 83085 50164
Giải ba 25955 65598
Giải nhì 29994
Giải nhất 02870
Đặc biệt 419588
Phóng to
Lô tô trực tiếp
35 35 37 43 51 55 64 64 68
70 78 79 81 85 88 94 96 98
Đầu Lô tô
0
1
2
3 35, 35, 37
4 43
5 51, 55
6 64, 64, 68
7 70, 78, 79
8 81, 85, 88
9 94, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1 51, 81
2
3 43
4 64, 64, 94
5 35, 35, 55, 85
6 96
7 37
8 68, 78, 88, 98
9 79
Giải tám 15
Giải bảy 056
Giải sáu 3378 4255 1495
Giải năm 0734
Giải tư 86380 67717 53025 25554
63104 24554 77464
Giải ba 52425 91935
Giải nhì 90147
Giải nhất 10094
Đặc biệt 829996
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 17 25 25 34 35 47 54
54 55 56 64 78 80 94 95 96
Đầu Lô tô
0 04
1 15, 17
2 25, 25
3 34, 35
4 47
5 54, 54, 55, 56
6 64
7 78
8 80
9 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 80
1
2
3
4 04, 34, 54, 54, 64, 94
5 15, 25, 25, 35, 55, 95
6 56, 96
7 17, 47
8 78
9
Giải tám 99
Giải bảy 546
Giải sáu 3367 1962 7865
Giải năm 0341
Giải tư 59099 34927 05189 68308
17574 05639 13726
Giải ba 07079 67310
Giải nhì 75911
Giải nhất 08005
Đặc biệt 317566
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 10 11 26 27 39 41 46
62 65 66 67 74 79 89 99 99
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 10, 11
2 26, 27
3 39
4 41, 46
5
6 62, 65, 66, 67
7 74, 79
8 89
9 99, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 11, 41
2 62
3
4 74
5 05, 65
6 26, 46, 66
7 27, 67
8 08
9 39, 79, 89, 99, 99
Giải tám 29
Giải bảy 462
Giải sáu 5047 5268 7271
Giải năm 5929
Giải tư 18095 76088 90005 22925
43829 70639 73215
Giải ba 49053 09210
Giải nhì 72188
Giải nhất 31696
Đặc biệt 659770
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 15 25 29 29 29 39 47
53 62 68 70 71 88 88 95 96
Đầu Lô tô
0 05
1 10, 15
2 25, 29, 29, 29
3 39
4 47
5 53
6 62, 68
7 70, 71
8 88, 88
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 71
2 62
3 53
4
5 05, 15, 25, 95
6 96
7 47
8 68, 88, 88
9 29, 29, 29, 39
Giải tám 64
Giải bảy 256
Giải sáu 6789 2905 2027
Giải năm 1070
Giải tư 93876 86832 52007 63980
96867 75481 79158
Giải ba 08192 80483
Giải nhì 01523
Giải nhất 58438
Đặc biệt 037217
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 17 23 27 32 38 56 58
64 67 70 76 80 81 83 89 92
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 17
2 23, 27
3 32, 38
4
5 56, 58
6 64, 67
7 70, 76
8 80, 81, 83, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 70, 80
1 81
2 32, 92
3 23, 83
4 64
5 05
6 56, 76
7 07, 17, 27, 67
8 38, 58
9 89
Giải tám 23
Giải bảy 909
Giải sáu 3398 1803 0342
Giải năm 6374
Giải tư 47223 37703 41888 58991
87594 88027 79466
Giải ba 86814 80049
Giải nhì 12463
Giải nhất 56260
Đặc biệt 133103
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 03 09 14 23 23 27 42
49 60 63 66 74 88 91 94 98
Đầu Lô tô
0 03, 03, 03, 09
1 14
2 23, 23, 27
3
4 42, 49
5
6 60, 63, 66
7 74
8 88
9 91, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 60
1 91
2 42
3 03, 03, 03, 23, 23, 63
4 14, 74, 94
5
6 66
7 27
8 88, 98
9 09, 49
Giải tám 12
Giải bảy 906
Giải sáu 1972 4073 5494
Giải năm 5430
Giải tư 52351 06064 95554 76957
38125 94285 27956
Giải ba 18711 96851
Giải nhì 23446
Giải nhất 80612
Đặc biệt 486236
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 12 12 25 30 36 46 51
51 54 56 57 64 72 73 85 94
Đầu Lô tô
0 06
1 11, 12, 12
2 25
3 30, 36
4 46
5 51, 51, 54, 56, 57
6 64
7 72, 73
8 85
9 94
Đuôi Lô tô
0 30
1 11, 51, 51
2 12, 12, 72
3 73
4 54, 64, 94
5 25, 85
6 06, 36, 46, 56
7 57
8
9
Giải tám 98
Giải bảy 986
Giải sáu 9411 3918 9465
Giải năm 5844
Giải tư 44744 31742 81710 87520
94195 37463 28319
Giải ba 48187 88120
Giải nhì 36661
Giải nhất 64883
Đặc biệt 434602
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 11 18 19 20 20 42 44
44 61 63 65 83 86 87 95 98
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 11, 18, 19
2 20, 20
3
4 42, 44, 44
5
6 61, 63, 65
7
8 83, 86, 87
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 20
1 11, 61
2 02, 42
3 63, 83
4 44, 44
5 65, 95
6 86
7 87
8 18, 98
9 19
Giải tám 00
Giải bảy 848
Giải sáu 5827 5595 7194
Giải năm 4578
Giải tư 05658 85428 13985 41537
10366 17606 70618
Giải ba 97214 38009
Giải nhì 83765
Giải nhất 20929
Đặc biệt 987446
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 06 09 14 18 27 28 29 37
46 48 58 65 66 78 85 94 95
Đầu Lô tô
0 0, 06, 09
1 14, 18
2 27, 28, 29
3 37
4 46, 48
5 58
6 65, 66
7 78
8 85
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 0
1
2
3
4 14, 94
5 65, 85, 95
6 06, 46, 66
7 27, 37
8 18, 28, 48, 58, 78
9 09, 29
Giải tám 98
Giải bảy 409
Giải sáu 8283 5574 1897
Giải năm 1118
Giải tư 81972 49080 37863 08939
06412 55051 07436
Giải ba 83210 22328
Giải nhì 27744
Giải nhất 12392
Đặc biệt 516541
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 12 18 28 36 39 41 44
51 63 72 74 80 83 92 97 98
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 12, 18
2 28
3 36, 39
4 41, 44
5 51
6 63
7 72, 74
8 80, 83
9 92, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 41, 51
2 12, 72, 92
3 63, 83
4 44, 74
5
6 36
7 97
8 18, 28, 98
9 09, 39

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
362 lần
502 lần
612 lần
902 lần
702 lần
Cặp sốXuất hiện
831 lần
411 lần
811 lần
981 lần
781 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
590 lần
580 lần
570 lần
560 lần
600 lần
Cặp sốXuất hiện
630 lần
670 lần
650 lần
640 lần
550 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
4129 ngày
4628 ngày
0227 ngày
0325 ngày
1724 ngày
Cặp sốSố ngày
6622 ngày
9621 ngày
8820 ngày
3619 ngày
1416 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
821 ngày
831 ngày
811 ngày
781 ngày
701 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
881 ngày
901 ngày
981 ngày
961 ngày
951 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
12 lần
23 lần
31 lần
41 lần
Tổng ĐBXuất hiện
56 lần
62 lần
75 lần
82 lần
95 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 12 lần
Đầu 20 lần
Đầu 33 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 64 lần
Đầu 73 lần
Đầu 84 lần
Đầu 96 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 06 lần
Đuôi 14 lần
Đuôi 24 lần
Đuôi 32 lần
Đuôi 41 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 51 lần
Đuôi 66 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 90 lần
Chia sẻ