Xổ số miền bắc Thứ 6 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 16/4/2021

Đặc biệt 99789
Giải nhất 61842
Giải nhì 61345 45388
Giải ba 33740 22618 08822
57006 19388 34906
Giải tư 0127 8332 9708 8666
Giải năm 6417 5984 1399
9256 6349 7108
Giải sáu 351 427 290
Giải bảy 24 63 21 14
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 08 08 14 17 18 21 22
24 27 27 32 40 42 45 49 51
56 63 66 84 88 88 89 90 99
Đầu Lô tô
0 06, 06, 08, 08
1 14, 17, 18
2 21, 22, 24, 27, 27
3 32
4 40, 42, 45, 49
5 51, 56
6 63, 66
7
8 84, 88, 88, 89
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 21, 51
2 22, 32, 42
3 63
4 14, 24, 84
5 45
6 06, 06, 56, 66
7 17, 27, 27
8 08, 08, 18, 88, 88
9 49, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 9/4/2021

Đặc biệt 52070
Giải nhất 62954
Giải nhì 37646 88703
Giải ba 04269 02791 35381
80397 16804 02753
Giải tư 0651 7692 1233 6875
Giải năm 7439 7249 5341
9918 3352 8215
Giải sáu 262 484 531
Giải bảy 93 83 95 71
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 15 18 31 33 39 41 46
49 51 52 53 54 62 69 70 71
75 81 83 84 91 92 93 95 97
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 15, 18
2
3 31, 33, 39
4 41, 46, 49
5 51, 52, 53, 54
6 62, 69
7 70, 71, 75
8 81, 83, 84
9 91, 92, 93, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 31, 41, 51, 71, 81, 91
2 52, 62, 92
3 03, 33, 53, 83, 93
4 04, 54, 84
5 15, 75, 95
6 46
7 97
8 18
9 39, 49, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 2/4/2021

Đặc biệt 01795
Giải nhất 99808
Giải nhì 58658 90819
Giải ba 54406 82291 94848
61086 13666 06582
Giải tư 6068 4967 7881 1343
Giải năm 5616 5817 9615
1888 6782 6750
Giải sáu 933 952 851
Giải bảy 10 15 43 45
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 10 15 15 16 17 19 33
43 43 45 48 50 51 52 58 66
67 68 81 82 82 86 88 91 95
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 10, 15, 15, 16, 17, 19
2
3 33
4 43, 43, 45, 48
5 50, 51, 52, 58
6 66, 67, 68
7
8 81, 82, 82, 86, 88
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 50
1 51, 81, 91
2 52, 82, 82
3 33, 43, 43
4
5 15, 15, 45, 95
6 06, 16, 66, 86
7 17, 67
8 08, 48, 58, 68, 88
9 19

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 26/3/2021

Đặc biệt 72042
Giải nhất 68063
Giải nhì 25311 29971
Giải ba 83206 86522 85186
75709 65955 63349
Giải tư 6509 7975 0671 5763
Giải năm 4368 4718 7579
0026 5589 9488
Giải sáu 338 783 541
Giải bảy 59 57 29 76
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 09 11 18 22 26 29 38
41 42 49 55 57 59 63 63 68
71 71 75 76 79 83 86 88 89
Đầu Lô tô
0 06, 09, 09
1 11, 18
2 22, 26, 29
3 38
4 41, 42, 49
5 55, 57, 59
6 63, 63, 68
7 71, 71, 75, 76, 79
8 83, 86, 88, 89
9
Đuôi Lô tô
0
1 11, 41, 71, 71
2 22, 42
3 63, 63, 83
4
5 55, 75
6 06, 26, 76, 86
7 57
8 18, 38, 68, 88
9 09, 09, 29, 49, 59, 79, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 19/3/2021

Đặc biệt 55324
Giải nhất 18908
Giải nhì 70030 91699
Giải ba 90308 19045 75389
92951 91232 84593
Giải tư 2005 8178 1585 7805
Giải năm 7278 4100 2748
0506 2443 8326
Giải sáu 820 818 350
Giải bảy 08 93 24 14
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 05 06 08 08 08 14 18
20 24 24 26 30 32 43 45 48
50 51 78 78 85 89 93 93 99
Đầu Lô tô
0 00, 05, 05, 06, 08, 08, 08
1 14, 18
2 20, 24, 24, 26
3 30, 32
4 43, 45, 48
5 50, 51
6
7 78, 78
8 85, 89
9 93, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 30, 50
1 51
2 32
3 43, 93, 93
4 14, 24, 24
5 05, 05, 45, 85
6 06, 26
7
8 08, 08, 08, 18, 48, 78, 78
9 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 12/3/2021

Đặc biệt 85439
Giải nhất 84075
Giải nhì 78489 29688
Giải ba 31297 18684 63601
54663 65777 16129
Giải tư 2609 2739 8536 8966
Giải năm 3840 2898 8403
6303 1622 4893
Giải sáu 083 841 689
Giải bảy 15 70 38 84
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 03 09 15 22 29 36 38
39 39 40 41 63 66 70 75 77
83 84 84 88 89 89 93 97 98
Đầu Lô tô
0 01, 03, 03, 09
1 15
2 22, 29
3 36, 38, 39, 39
4 40, 41
5
6 63, 66
7 70, 75, 77
8 83, 84, 84, 88, 89, 89
9 93, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1 01, 41
2 22
3 03, 03, 63, 83, 93
4 84, 84
5 15, 75
6 36, 66
7 77, 97
8 38, 88, 98
9 09, 29, 39, 39, 89, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 5/3/2021

Đặc biệt 66992
Giải nhất 16935
Giải nhì 68659 92257
Giải ba 86409 19336 52232
57170 72166 57740
Giải tư 9386 5211 1352 1440
Giải năm 3504 9774 7369
1318 2325 0278
Giải sáu 071 914 922
Giải bảy 70 84 40 11
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 11 11 14 18 22 25 32
35 36 40 40 40 52 57 59 66
69 70 70 71 74 78 84 86 92
Đầu Lô tô
0 04, 09
1 11, 11, 14, 18
2 22, 25
3 32, 35, 36
4 40, 40, 40
5 52, 57, 59
6 66, 69
7 70, 70, 71, 74, 78
8 84, 86
9 92
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 40, 70, 70
1 11, 11, 71
2 22, 32, 52, 92
3
4 04, 14, 74, 84
5 25, 35
6 36, 66, 86
7 57
8 18, 78
9 09, 59, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 26/2/2021

Đặc biệt 55600
Giải nhất 59302
Giải nhì 78836 71711
Giải ba 57669 79931 24351
86322 54511 71826
Giải tư 6225 6043 3742 0666
Giải năm 0314 6945 0521
6066 8579 0910
Giải sáu 203 330 633
Giải bảy 04 70 40 37
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 04 10 11 11 14 21
22 25 26 30 31 33 36 37 40
42 43 45 51 66 66 69 70 79
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03, 04
1 10, 11, 11, 14
2 21, 22, 25, 26
3 30, 31, 33, 36, 37
4 40, 42, 43, 45
5 51
6 66, 66, 69
7 70, 79
8
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 30, 40, 70
1 11, 11, 21, 31, 51
2 02, 22, 42
3 03, 33, 43
4 04, 14
5 25, 45
6 26, 36, 66, 66
7 37
8
9 69, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 19/2/2021

Đặc biệt 11103
Giải nhất 91506
Giải nhì 14103 96867
Giải ba 43908 30333 05682
89923 46822 95324
Giải tư 6906 6085 5159 5226
Giải năm 0259 6908 8178
6533 9420 4716
Giải sáu 464 135 554
Giải bảy 03 43 20 18
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 03 06 06 08 08 16 18
20 20 22 23 24 26 33 33 35
43 54 59 59 64 67 78 82 85
Đầu Lô tô
0 03, 03, 03, 06, 06, 08, 08
1 16, 18
2 20, 20, 22, 23, 24, 26
3 33, 33, 35
4 43
5 54, 59, 59
6 64, 67
7 78
8 82, 85
9
Đuôi Lô tô
0 20, 20
1
2 22, 82
3 03, 03, 03, 23, 33, 33, 43
4 24, 54, 64
5 35, 85
6 06, 06, 16, 26
7 67
8 08, 08, 18, 78
9 59, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 12/2/2021

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 5/2/2021

Đặc biệt 48520
Giải nhất 61417
Giải nhì 61323 88532
Giải ba 05920 84407 66568
10425 96873 84798
Giải tư 7128 9292 4278 5915
Giải năm 2327 0821 0064
7717 4532 1681
Giải sáu 444 718 268
Giải bảy 70 88 39 14
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 15 17 17 18 20 20 21
23 25 27 28 32 32 39 44 64
68 68 70 73 78 81 88 92 98
Đầu Lô tô
0 07
1 14, 15, 17, 17, 18
2 20, 20, 21, 23, 25, 27, 28
3 32, 32, 39
4 44
5
6 64, 68, 68
7 70, 73, 78
8 81, 88
9 92, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 70
1 21, 81
2 32, 32, 92
3 23, 73
4 14, 44, 64
5 15, 25
6
7 07, 17, 17, 27
8 18, 28, 68, 68, 78, 88, 98
9 39

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ