Xổ số miền bắc Thứ 6 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 26/11/2021

Đặc biệt 81610
Giải nhất 43572
Giải nhì 02830 70461
Giải ba 10642 43979 44974
44345 44745 54146
Giải tư 1308 4893 1941 9021
Giải năm 0564 8667 1756
5363 6795 2527
Giải sáu 376 932 698
Giải bảy 29 72 64 60
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 21 27 29 30 32 41 42
45 45 46 56 60 61 63 64 64
67 72 72 74 76 79 93 95 98
Đầu Lô tô
0 08
1 10
2 21, 27, 29
3 30, 32
4 41, 42, 45, 45, 46
5 56
6 60, 61, 63, 64, 64, 67
7 72, 72, 74, 76, 79
8
9 93, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 60
1 21, 41, 61
2 32, 42, 72, 72
3 63, 93
4 64, 64, 74
5 45, 45, 95
6 46, 56, 76
7 27, 67
8 08, 98
9 29, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 19/11/2021

Đặc biệt 68712
Giải nhất 13056
Giải nhì 06192 95012
Giải ba 99626 60787 11782
79716 23208 53805
Giải tư 0290 2799 2097 4884
Giải năm 9850 6342 4004
8986 6207 3442
Giải sáu 222 826 366
Giải bảy 03 82 30 28
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 05 07 08 12 12 16 22
26 26 28 30 42 42 50 56 66
82 82 84 86 87 90 92 97 99
Đầu Lô tô
0 03, 04, 05, 07, 08
1 12, 12, 16
2 22, 26, 26, 28
3 30
4 42, 42
5 50, 56
6 66
7
8 82, 82, 84, 86, 87
9 90, 92, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 90
1
2 12, 12, 22, 42, 42, 82, 82, 92
3 03
4 04, 84
5 05
6 16, 26, 26, 56, 66, 86
7 07, 87, 97
8 08, 28
9 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 12/11/2021

Đặc biệt 04211
Giải nhất 71230
Giải nhì 58044 68437
Giải ba 80363 60261 49100
77271 53221 35588
Giải tư 7488 0466 1119 7107
Giải năm 9609 0695 9105
1244 0805 7957
Giải sáu 966 246 923
Giải bảy 49 72 93 12
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 05 07 09 11 12 19 21
23 30 37 44 44 46 49 57 61
63 66 66 71 72 88 88 93 95
Đầu Lô tô
0 00, 05, 05, 07, 09
1 11, 12, 19
2 21, 23
3 30, 37
4 44, 44, 46, 49
5 57
6 61, 63, 66, 66
7 71, 72
8 88, 88
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 30
1 11, 21, 61, 71
2 12, 72
3 23, 63, 93
4 44, 44
5 05, 05, 95
6 46, 66, 66
7 07, 37, 57
8 88, 88
9 09, 19, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 5/11/2021

Đặc biệt 66152
Giải nhất 65766
Giải nhì 01610 37587
Giải ba 67850 21069 37289
61589 14790 10276
Giải tư 7588 5664 3897 5600
Giải năm 2409 1347 2403
8443 9588 4431
Giải sáu 334 575 643
Giải bảy 38 02 90 85
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 09 10 31 34 38 43
43 47 50 52 64 66 69 75 76
85 87 88 88 89 89 90 90 97
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03, 09
1 10
2
3 31, 34, 38
4 43, 43, 47
5 50, 52
6 64, 66, 69
7 75, 76
8 85, 87, 88, 88, 89, 89
9 90, 90, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 50, 90, 90
1 31
2 02, 52
3 03, 43, 43
4 34, 64
5 75, 85
6 66, 76
7 47, 87, 97
8 38, 88, 88
9 09, 69, 89, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 29/10/2021

Đặc biệt 67635
Giải nhất 83186
Giải nhì 46576 75207
Giải ba 37607 90787 01471
41670 48558 10786
Giải tư 6447 0420 5042 5225
Giải năm 5635 4481 0743
6322 5141 0007
Giải sáu 967 431 346
Giải bảy 96 09 43 65
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 07 09 20 22 25 31 35
35 41 42 43 43 46 47 58 65
67 70 71 76 81 86 86 87 96
Đầu Lô tô
0 07, 07, 07, 09
1
2 20, 22, 25
3 31, 35, 35
4 41, 42, 43, 43, 46, 47
5 58
6 65, 67
7 70, 71, 76
8 81, 86, 86, 87
9 96
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 31, 41, 71, 81
2 22, 42
3 43, 43
4
5 25, 35, 35, 65
6 46, 76, 86, 86, 96
7 07, 07, 07, 47, 67, 87
8 58
9 09

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 22/10/2021

Đặc biệt 56628
Giải nhất 23615
Giải nhì 74574 50353
Giải ba 31166 16493 70266
79071 61860 04844
Giải tư 1960 3013 8505 0372
Giải năm 3329 3862 4607
9661 8165 8670
Giải sáu 220 319 205
Giải bảy 17 82 79 06
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 06 07 13 15 17 19 20
28 29 44 53 60 60 61 62 65
66 66 70 71 72 74 79 82 93
Đầu Lô tô
0 05, 05, 06, 07
1 13, 15, 17, 19
2 20, 28, 29
3
4 44
5 53
6 60, 60, 61, 62, 65, 66, 66
7 70, 71, 72, 74, 79
8 82
9 93
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 60, 70
1 61, 71
2 62, 72, 82
3 13, 53, 93
4 44, 74
5 05, 05, 15, 65
6 06, 66, 66
7 07, 17
8 28
9 19, 29, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 15/10/2021

Đặc biệt 64218
Giải nhất 83454
Giải nhì 31313 38671
Giải ba 29917 25742 92751
69235 89354 18149
Giải tư 3490 7166 1748 5327
Giải năm 8125 0201 3864
7447 0449 8020
Giải sáu 432 412 974
Giải bảy 88 42 48 34
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 13 17 18 20 25 27 32
34 35 42 42 47 48 48 49 49
51 54 54 64 66 71 74 88 90
Đầu Lô tô
0 01
1 12, 13, 17, 18
2 20, 25, 27
3 32, 34, 35
4 42, 42, 47, 48, 48, 49, 49
5 51, 54, 54
6 64, 66
7 71, 74
8 88
9 90
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 01, 51, 71
2 12, 32, 42, 42
3 13
4 34, 54, 54, 64, 74
5 25, 35
6 66
7 17, 27, 47
8 18, 48, 48, 88
9 49, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 8/10/2021

Đặc biệt 43550
Giải nhất 92887
Giải nhì 67470 39215
Giải ba 44145 80556 86154
12485 18411 88022
Giải tư 6762 6312 7923 3586
Giải năm 2326 9918 6784
1435 2489 9817
Giải sáu 459 190 679
Giải bảy 17 49 68 11
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 12 15 17 17 18 22 23
26 35 45 49 50 54 56 59 62
68 70 79 84 85 86 87 89 90
Đầu Lô tô
0
1 11, 11, 12, 15, 17, 17, 18
2 22, 23, 26
3 35
4 45, 49
5 50, 54, 56, 59
6 62, 68
7 70, 79
8 84, 85, 86, 87, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 90
1 11, 11
2 12, 22, 62
3 23
4 54, 84
5 15, 35, 45, 85
6 26, 56, 86
7 17, 17, 87
8 18, 68
9 49, 59, 79, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 1/10/2021

Đặc biệt 31220
Giải nhất 49246
Giải nhì 20939 28685
Giải ba 12233 11803 82795
26886 97849 08987
Giải tư 1213 3114 8078 8087
Giải năm 2789 2575 4203
7214 4438 4448
Giải sáu 450 862 818
Giải bảy 56 01 68 38
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 03 13 14 14 18 20 33
38 38 39 46 48 49 50 56 62
68 75 78 85 86 87 87 89 95
Đầu Lô tô
0 01, 03, 03
1 13, 14, 14, 18
2 20
3 33, 38, 38, 39
4 46, 48, 49
5 50, 56
6 62, 68
7 75, 78
8 85, 86, 87, 87, 89
9 95
Đuôi Lô tô
0 20, 50
1 01
2 62
3 03, 03, 13, 33
4 14, 14
5 75, 85, 95
6 46, 56, 86
7 87, 87
8 18, 38, 38, 48, 68, 78
9 39, 49, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 24/9/2021

Đặc biệt 51678
Giải nhất 00595
Giải nhì 81492 15143
Giải ba 18952 11569 71542
94245 10886 40074
Giải tư 5028 0402 5989 6790
Giải năm 3227 6074 0716
8137 0706 9696
Giải sáu 272 740 345
Giải bảy 11 40 04 18
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 06 11 16 18 27 28 37
40 40 42 43 45 45 52 69 72
74 74 78 86 89 90 92 95 96
Đầu Lô tô
0 02, 04, 06
1 11, 16, 18
2 27, 28
3 37
4 40, 40, 42, 43, 45, 45
5 52
6 69
7 72, 74, 74, 78
8 86, 89
9 90, 92, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 90
1 11
2 02, 42, 52, 72, 92
3 43
4 04, 74, 74
5 45, 45, 95
6 06, 16, 86, 96
7 27, 37
8 18, 28, 78
9 69, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 17/9/2021

Đặc biệt 35330
Giải nhất 90315
Giải nhì 57179 80432
Giải ba 55894 21451 13005
89719 57160 48276
Giải tư 6690 5579 3410 0178
Giải năm 4358 3330 7399
5849 4867 6289
Giải sáu 277 553 366
Giải bảy 41 75 29 78
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 15 19 29 30 30 32 41
49 51 53 58 60 66 67 75 76
77 78 78 79 79 89 90 94 99
Đầu Lô tô
0 05
1 10, 15, 19
2 29
3 30, 30, 32
4 41, 49
5 51, 53, 58
6 60, 66, 67
7 75, 76, 77, 78, 78, 79, 79
8 89
9 90, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 30, 60, 90
1 41, 51
2 32
3 53
4 94
5 05, 15, 75
6 66, 76
7 67, 77
8 58, 78, 78
9 19, 29, 49, 79, 79, 89, 99

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ