Xổ số miền bắc Thứ 6 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 24/6/2022

Đặc biệt 49677
Giải nhất 52644
Giải nhì 85957 46813
Giải ba 98455 94086 46941
17885 22104 44477
Giải tư 9945 0495 9548 5471
Giải năm 6424 7677 2100
2340 3691 4455
Giải sáu 611 808 258
Giải bảy 00 70 56 01
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 01 04 08 11 13 24 40
41 44 45 48 55 55 56 57 58
70 71 77 77 77 85 86 91 95
Đầu Lô tô
0 00, 00, 01, 04, 08
1 11, 13
2 24
3
4 40, 41, 44, 45, 48
5 55, 55, 56, 57, 58
6
7 70, 71, 77, 77, 77
8 85, 86
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 40, 70
1 01, 11, 41, 71, 91
2
3 13
4 04, 24, 44
5 45, 55, 55, 85, 95
6 56, 86
7 57, 77, 77, 77
8 08, 48, 58
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 17/6/2022

Đặc biệt 68274
Giải nhất 90547
Giải nhì 16117 31774
Giải ba 71919 59789 52759
73565 51302 86755
Giải tư 6677 4723 3648 8365
Giải năm 3760 6122 9811
5613 9940 4817
Giải sáu 544 302 693
Giải bảy 76 34 68 39
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 11 13 17 17 19 22 23
34 39 40 44 47 48 55 59 60
65 65 68 74 74 76 77 89 93
Đầu Lô tô
0 02, 02
1 11, 13, 17, 17, 19
2 22, 23
3 34, 39
4 40, 44, 47, 48
5 55, 59
6 60, 65, 65, 68
7 74, 74, 76, 77
8 89
9 93
Đuôi Lô tô
0 40, 60
1 11
2 02, 02, 22
3 13, 23, 93
4 34, 44, 74, 74
5 55, 65, 65
6 76
7 17, 17, 47, 77
8 48, 68
9 19, 39, 59, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 10/6/2022

Đặc biệt 08391
Giải nhất 12397
Giải nhì 70522 30508
Giải ba 49309 00889 33185
80590 37524 87162
Giải tư 6218 2133 4658 6445
Giải năm 4763 3870 5285
9927 8246 8501
Giải sáu 853 262 216
Giải bảy 45 81 02 24
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 08 09 16 18 22 24 24
27 33 45 45 46 53 58 62 62
63 70 81 85 85 89 90 91 97
Đầu Lô tô
0 01, 02, 08, 09
1 16, 18
2 22, 24, 24, 27
3 33
4 45, 45, 46
5 53, 58
6 62, 62, 63
7 70
8 81, 85, 85, 89
9 90, 91, 97
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1 01, 81, 91
2 02, 22, 62, 62
3 33, 53, 63
4 24, 24
5 45, 45, 85, 85
6 16, 46
7 27, 97
8 08, 18, 58
9 09, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 3/6/2022

Đặc biệt 89242
Giải nhất 06999
Giải nhì 68754 88467
Giải ba 97694 47292 96561
61211 45866 76038
Giải tư 2824 6092 4292 1655
Giải năm 8295 9536 9136
2358 9940 2159
Giải sáu 523 093 711
Giải bảy 42 31 15 43
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 15 23 24 31 36 36 38
40 42 42 43 54 55 58 59 61
66 67 92 92 92 93 94 95 99
Đầu Lô tô
0
1 11, 11, 15
2 23, 24
3 31, 36, 36, 38
4 40, 42, 42, 43
5 54, 55, 58, 59
6 61, 66, 67
7
8
9 92, 92, 92, 93, 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 11, 11, 31, 61
2 42, 42, 92, 92, 92
3 23, 43, 93
4 24, 54, 94
5 15, 55, 95
6 36, 36, 66
7 67
8 38, 58
9 59, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 27/5/2022

Đặc biệt 29667
Giải nhất 67112
Giải nhì 89775 42471
Giải ba 59259 29533 15141
57109 29907 26346
Giải tư 3800 1820 6576 3971
Giải năm 9378 8504 3152
2231 5413 7322
Giải sáu 657 278 665
Giải bảy 13 84 54 92
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 07 09 12 13 13 20 22
31 33 41 46 52 54 57 59 65
67 71 71 75 76 78 78 84 92
Đầu Lô tô
0 00, 04, 07, 09
1 12, 13, 13
2 20, 22
3 31, 33
4 41, 46
5 52, 54, 57, 59
6 65, 67
7 71, 71, 75, 76, 78, 78
8 84
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 20
1 31, 41, 71, 71
2 12, 22, 52, 92
3 13, 13, 33
4 04, 54, 84
5 65, 75
6 46, 76
7 07, 57, 67
8 78, 78
9 09, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 20/5/2022

Đặc biệt 78195
Giải nhất 29924
Giải nhì 93148 31878
Giải ba 90373 98148 70425
68174 87509 45128
Giải tư 1579 8236 1126 0906
Giải năm 8299 3776 3912
2338 8819 9177
Giải sáu 218 446 574
Giải bảy 22 23 60 58
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 12 18 19 22 23 24 25
26 28 36 38 46 48 48 58 60
73 74 74 76 77 78 79 95 99
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 12, 18, 19
2 22, 23, 24, 25, 26, 28
3 36, 38
4 46, 48, 48
5 58
6 60
7 73, 74, 74, 76, 77, 78, 79
8
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1
2 12, 22
3 23, 73
4 24, 74, 74
5 25, 95
6 06, 26, 36, 46, 76
7 77
8 18, 28, 38, 48, 48, 58, 78
9 09, 19, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 13/5/2022

Đặc biệt 29436
Giải nhất 46318
Giải nhì 32294 77466
Giải ba 93212 62933 41364
37952 17902 12456
Giải tư 3159 3187 7174 5338
Giải năm 6056 0791 2843
2566 7526 3787
Giải sáu 969 827 755
Giải bảy 51 49 82 08
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 12 18 26 27 33 36 38
43 49 51 52 55 56 56 59 64
66 66 69 74 82 87 87 91 94
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 12, 18
2 26, 27
3 33, 36, 38
4 43, 49
5 51, 52, 55, 56, 56, 59
6 64, 66, 66, 69
7 74
8 82, 87, 87
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0
1 51, 91
2 02, 12, 52, 82
3 33, 43
4 64, 74, 94
5 55
6 26, 36, 56, 56, 66, 66
7 27, 87, 87
8 08, 18, 38
9 49, 59, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 6/5/2022

Đặc biệt 20116
Giải nhất 51969
Giải nhì 74599 81169
Giải ba 53335 82835 57213
76047 88997 03873
Giải tư 4043 3715 1658 5569
Giải năm 8020 5884 1361
6011 0682 1054
Giải sáu 599 764 820
Giải bảy 34 10 31 03
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 11 13 15 16 20 20 31
34 35 35 43 47 54 58 61 64
69 69 69 73 82 84 97 99 99
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 11, 13, 15, 16
2 20, 20
3 31, 34, 35, 35
4 43, 47
5 54, 58
6 61, 64, 69, 69, 69
7 73
8 82, 84
9 97, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 20
1 11, 31, 61
2 82
3 03, 13, 43, 73
4 34, 54, 64, 84
5 15, 35, 35
6 16
7 47, 97
8 58
9 69, 69, 69, 99, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 29/4/2022

Đặc biệt 58339
Giải nhất 82141
Giải nhì 51386 51548
Giải ba 89578 36302 56371
39234 97572 34884
Giải tư 1508 7022 4316 2815
Giải năm 5907 5714 2648
9106 4458 5660
Giải sáu 855 012 247
Giải bảy 80 56 15 35
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 07 08 12 14 15 15 16
22 34 35 39 41 47 48 48 55
56 58 60 71 72 78 80 84 86
Đầu Lô tô
0 02, 06, 07, 08
1 12, 14, 15, 15, 16
2 22
3 34, 35, 39
4 41, 47, 48, 48
5 55, 56, 58
6 60
7 71, 72, 78
8 80, 84, 86
9
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 41, 71
2 02, 12, 22, 72
3
4 14, 34, 84
5 15, 15, 35, 55
6 06, 16, 56, 86
7 07, 47
8 08, 48, 48, 58, 78
9 39

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 22/4/2022

Đặc biệt 31695
Giải nhất 51735
Giải nhì 67343 00384
Giải ba 51656 05290 61297
07065 97477 36261
Giải tư 0051 6869 8950 4598
Giải năm 7063 2763 1146
2665 6261 9492
Giải sáu 163 147 242
Giải bảy 83 63 37 18
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 35 37 42 43 46 47 50 51
56 61 61 63 63 63 63 65 65
69 77 83 84 90 92 95 97 98
Đầu Lô tô
0
1 18
2
3 35, 37
4 42, 43, 46, 47
5 50, 51, 56
6 61, 61, 63, 63, 63, 63, 65, 65, 69
7 77
8 83, 84
9 90, 92, 95, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 51, 61, 61
2 42, 92
3 43, 63, 63, 63, 63, 83
4 84
5 35, 65, 65, 95
6 46, 56
7 37, 47, 77, 97
8 18, 98
9 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 15/4/2022

Đặc biệt 54045
Giải nhất 27631
Giải nhì 14787 90992
Giải ba 60451 49375 62148
50334 02791 38478
Giải tư 9494 3576 9400 2339
Giải năm 3717 4337 3537
7438 2964 1185
Giải sáu 907 721 120
Giải bảy 60 31 54 32
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 17 20 21 31 31 32 34
37 37 38 39 45 48 51 54 60
64 75 76 78 85 87 91 92 94
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 17
2 20, 21
3 31, 31, 32, 34, 37, 37, 38, 39
4 45, 48
5 51, 54
6 60, 64
7 75, 76, 78
8 85, 87
9 91, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 60
1 21, 31, 31, 51, 91
2 32, 92
3
4 34, 54, 64, 94
5 45, 75, 85
6 76
7 07, 17, 37, 37, 87
8 38, 48, 78
9 39

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ