Xổ số miền bắc Thứ 6 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 18/6/2021

Đặc biệt 14761
Giải nhất 98852
Giải nhì 24130 49306
Giải ba 40763 63729 04079
75280 68365 74519
Giải tư 8167 7754 3837 2621
Giải năm 2432 6094 8908
4403 0052 5513
Giải sáu 247 287 555
Giải bảy 08 63 91 38
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 08 08 13 19 21 29 30
32 37 38 47 52 52 54 55 61
63 63 65 67 79 80 87 91 94
Đầu Lô tô
0 03, 06, 08, 08
1 13, 19
2 21, 29
3 30, 32, 37, 38
4 47
5 52, 52, 54, 55
6 61, 63, 63, 65, 67
7 79
8 80, 87
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 21, 61, 91
2 32, 52, 52
3 03, 13, 63, 63
4 54, 94
5 55, 65
6 06
7 37, 47, 67, 87
8 08, 08, 38
9 19, 29, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 11/6/2021

Đặc biệt 15348
Giải nhất 78802
Giải nhì 22861 91584
Giải ba 26582 67608 72292
04209 46545 31425
Giải tư 1818 1726 0627 0345
Giải năm 6341 5705 4803
2089 8511 1671
Giải sáu 765 835 214
Giải bảy 20 30 43 77
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 05 08 09 11 14 18 20
25 26 27 30 35 41 43 45 45
48 61 65 71 77 82 84 89 92
Đầu Lô tô
0 02, 03, 05, 08, 09
1 11, 14, 18
2 20, 25, 26, 27
3 30, 35
4 41, 43, 45, 45, 48
5
6 61, 65
7 71, 77
8 82, 84, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 20, 30
1 11, 41, 61, 71
2 02, 82, 92
3 03, 43
4 14, 84
5 05, 25, 35, 45, 45, 65
6 26
7 27, 77
8 08, 18, 48
9 09, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 4/6/2021

Đặc biệt 60930
Giải nhất 14424
Giải nhì 25978 61321
Giải ba 06154 49998 53542
83194 89741 90617
Giải tư 0202 1868 6825 6573
Giải năm 5016 2422 9023
6064 1610 0560
Giải sáu 316 410 619
Giải bảy 41 94 20 71
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 10 16 16 17 19 20 21
22 23 24 25 30 41 41 42 54
60 64 68 71 73 78 94 94 98
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 10, 16, 16, 17, 19
2 20, 21, 22, 23, 24, 25
3 30
4 41, 41, 42
5 54
6 60, 64, 68
7 71, 73, 78
8
9 94, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 20, 30, 60
1 21, 41, 41, 71
2 02, 22, 42
3 23, 73
4 24, 54, 64, 94, 94
5 25
6 16, 16
7 17
8 68, 78, 98
9 19

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 28/5/2021

Đặc biệt 07076
Giải nhất 67348
Giải nhì 51380 77608
Giải ba 08075 99703 94167
46228 31744 45914
Giải tư 3311 3995 2876 3716
Giải năm 2474 3996 5550
9833 6195 0496
Giải sáu 919 215 628
Giải bảy 82 49 07 29
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 08 11 14 15 16 19 28
28 29 33 44 48 49 50 67 74
75 76 76 80 82 95 95 96 96
Đầu Lô tô
0 03, 07, 08
1 11, 14, 15, 16, 19
2 28, 28, 29
3 33
4 44, 48, 49
5 50
6 67
7 74, 75, 76, 76
8 80, 82
9 95, 95, 96, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 11
2 82
3 03, 33
4 14, 44, 74
5 15, 75, 95, 95
6 16, 76, 76, 96, 96
7 07, 67
8 08, 28, 28, 48
9 19, 29, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 21/5/2021

Đặc biệt 75723
Giải nhất 20849
Giải nhì 13091 49882
Giải ba 63075 07902 39553
01554 83889 83251
Giải tư 1937 0147 5809 0407
Giải năm 2800 7795 8792
8865 3667 4004
Giải sáu 684 874 802
Giải bảy 33 34 46 29
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 02 04 07 09 23 29 33
34 37 46 47 49 51 53 54 65
67 74 75 82 84 89 91 92 95
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02, 04, 07, 09
1
2 23, 29
3 33, 34, 37
4 46, 47, 49
5 51, 53, 54
6 65, 67
7 74, 75
8 82, 84, 89
9 91, 92, 95
Đuôi Lô tô
0 00
1 51, 91
2 02, 02, 82, 92
3 23, 33, 53
4 04, 34, 54, 74, 84
5 65, 75, 95
6 46
7 07, 37, 47, 67
8
9 09, 29, 49, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 14/5/2021

Đặc biệt 81047
Giải nhất 91687
Giải nhì 87624 88230
Giải ba 59985 32032 68527
94667 83229 11815
Giải tư 0131 0750 0166 4345
Giải năm 6055 0989 3003
2785 7579 1802
Giải sáu 151 324 986
Giải bảy 13 14 37 94
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 13 14 15 24 24 27 29
30 31 32 37 45 47 50 51 55
66 67 79 85 85 86 87 89 94
Đầu Lô tô
0 02, 03
1 13, 14, 15
2 24, 24, 27, 29
3 30, 31, 32, 37
4 45, 47
5 50, 51, 55
6 66, 67
7 79
8 85, 85, 86, 87, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 31, 51
2 02, 32
3 03, 13
4 14, 24, 24, 94
5 15, 45, 55, 85, 85
6 66, 86
7 27, 37, 47, 67, 87
8
9 29, 79, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 7/5/2021

Đặc biệt 70447
Giải nhất 30887
Giải nhì 35120 87882
Giải ba 32452 68083 90768
49417 35327 45592
Giải tư 2495 1910 5938 5431
Giải năm 3356 4053 0586
9639 6345 4121
Giải sáu 227 327 843
Giải bảy 55 80 13 71
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 17 20 21 27 27 27 31
38 39 43 45 47 52 53 55 56
68 71 80 82 83 86 87 92 95
Đầu Lô tô
0
1 10, 13, 17
2 20, 21, 27, 27, 27
3 31, 38, 39
4 43, 45, 47
5 52, 53, 55, 56
6 68
7 71
8 80, 82, 83, 86, 87
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 80
1 21, 31, 71
2 52, 82, 92
3 13, 43, 53, 83
4
5 45, 55, 95
6 56, 86
7 17, 27, 27, 27, 47, 87
8 38, 68
9 39

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 30/4/2021

Đặc biệt 96736
Giải nhất 00731
Giải nhì 93389 43599
Giải ba 41521 57436 11921
95917 66854 33229
Giải tư 9188 7076 1306 7227
Giải năm 1773 7429 9108
6856 7119 3926
Giải sáu 336 122 639
Giải bảy 09 80 02 79
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 08 09 17 19 21 21 22
26 27 29 29 31 36 36 36 39
54 56 73 76 79 80 88 89 99
Đầu Lô tô
0 02, 06, 08, 09
1 17, 19
2 21, 21, 22, 26, 27, 29, 29
3 31, 36, 36, 36, 39
4
5 54, 56
6
7 73, 76, 79
8 80, 88, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 21, 21, 31
2 02, 22
3 73
4 54
5
6 06, 26, 36, 36, 36, 56, 76
7 17, 27
8 08, 88
9 09, 19, 29, 29, 39, 79, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 23/4/2021

Đặc biệt 98860
Giải nhất 08807
Giải nhì 79035 36955
Giải ba 52152 13825 21632
50794 48684 45328
Giải tư 0241 6662 9586 2178
Giải năm 0468 2726 4326
8253 3124 5992
Giải sáu 309 967 177
Giải bảy 11 81 47 68
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 11 24 25 26 26 28 32
35 41 47 52 53 55 60 62 67
68 68 77 78 81 84 86 92 94
Đầu Lô tô
0 07, 09
1 11
2 24, 25, 26, 26, 28
3 32, 35
4 41, 47
5 52, 53, 55
6 60, 62, 67, 68, 68
7 77, 78
8 81, 84, 86
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 60
1 11, 41, 81
2 32, 52, 62, 92
3 53
4 24, 84, 94
5 25, 35, 55
6 26, 26, 86
7 07, 47, 67, 77
8 28, 68, 68, 78
9 09

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 16/4/2021

Đặc biệt 99789
Giải nhất 61842
Giải nhì 61345 45388
Giải ba 33740 22618 08822
57006 19388 34906
Giải tư 0127 8332 9708 8666
Giải năm 6417 5984 1399
9256 6349 7108
Giải sáu 351 427 290
Giải bảy 24 63 21 14
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 08 08 14 17 18 21 22
24 27 27 32 40 42 45 49 51
56 63 66 84 88 88 89 90 99
Đầu Lô tô
0 06, 06, 08, 08
1 14, 17, 18
2 21, 22, 24, 27, 27
3 32
4 40, 42, 45, 49
5 51, 56
6 63, 66
7
8 84, 88, 88, 89
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 21, 51
2 22, 32, 42
3 63
4 14, 24, 84
5 45
6 06, 06, 56, 66
7 17, 27, 27
8 08, 08, 18, 88, 88
9 49, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 9/4/2021

Đặc biệt 52070
Giải nhất 62954
Giải nhì 37646 88703
Giải ba 04269 02791 35381
80397 16804 02753
Giải tư 0651 7692 1233 6875
Giải năm 7439 7249 5341
9918 3352 8215
Giải sáu 262 484 531
Giải bảy 93 83 95 71
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 15 18 31 33 39 41 46
49 51 52 53 54 62 69 70 71
75 81 83 84 91 92 93 95 97
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 15, 18
2
3 31, 33, 39
4 41, 46, 49
5 51, 52, 53, 54
6 62, 69
7 70, 71, 75
8 81, 83, 84
9 91, 92, 93, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 31, 41, 51, 71, 81, 91
2 52, 62, 92
3 03, 33, 53, 83, 93
4 04, 54, 84
5 15, 75, 95
6 46
7 97
8 18
9 39, 49, 69

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ