Xổ số miền bắc Thứ 6 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 17/9/2021

Đặc biệt 35330
Giải nhất 90315
Giải nhì 57179 80432
Giải ba 55894 21451 13005
89719 57160 48276
Giải tư 6690 5579 3410 0178
Giải năm 4358 3330 7399
5849 4867 6289
Giải sáu 277 553 366
Giải bảy 41 75 29 78
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 15 19 29 30 30 32 41
49 51 53 58 60 66 67 75 76
77 78 78 79 79 89 90 94 99
Đầu Lô tô
0 05
1 10, 15, 19
2 29
3 30, 30, 32
4 41, 49
5 51, 53, 58
6 60, 66, 67
7 75, 76, 77, 78, 78, 79, 79
8 89
9 90, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 30, 60, 90
1 41, 51
2 32
3 53
4 94
5 05, 15, 75
6 66, 76
7 67, 77
8 58, 78, 78
9 19, 29, 49, 79, 79, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 10/9/2021

Đặc biệt 04529
Giải nhất 92073
Giải nhì 44668 76193
Giải ba 78657 91786 40075
69216 56628 26266
Giải tư 7728 8549 2347 4738
Giải năm 4908 4367 5962
3741 4361 8143
Giải sáu 101 128 722
Giải bảy 11 19 76 60
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 11 16 19 22 28 28 28
29 38 41 43 47 49 57 60 61
62 66 67 68 73 75 76 86 93
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 11, 16, 19
2 22, 28, 28, 28, 29
3 38
4 41, 43, 47, 49
5 57
6 60, 61, 62, 66, 67, 68
7 73, 75, 76
8 86
9 93
Đuôi Lô tô
0 60
1 01, 11, 41, 61
2 22, 62
3 43, 73, 93
4
5 75
6 16, 66, 76, 86
7 47, 57, 67
8 08, 28, 28, 28, 38, 68
9 19, 29, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 3/9/2021

Đặc biệt 11660
Giải nhất 20874
Giải nhì 09983 75655
Giải ba 59596 90286 10824
22663 11822 60224
Giải tư 7325 0124 3107 1380
Giải năm 7981 7188 1074
9313 4454 6185
Giải sáu 916 546 080
Giải bảy 24 09 27 19
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 13 16 19 22 24 24 24
24 25 27 46 54 55 60 63 74
74 80 80 81 83 85 86 88 96
Đầu Lô tô
0 07, 09
1 13, 16, 19
2 22, 24, 24, 24, 24, 25, 27
3
4 46
5 54, 55
6 60, 63
7 74, 74
8 80, 80, 81, 83, 85, 86, 88
9 96
Đuôi Lô tô
0 60, 80, 80
1 81
2 22
3 13, 63, 83
4 24, 24, 24, 24, 54, 74, 74
5 25, 55, 85
6 16, 46, 86, 96
7 07, 27
8 88
9 09, 19

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 27/8/2021

Đặc biệt 69159
Giải nhất 30254
Giải nhì 07580 74200
Giải ba 64326 40586 59279
14990 06045 91165
Giải tư 0884 0713 8759 5876
Giải năm 4287 2606 8140
9265 7445 7509
Giải sáu 412 554 979
Giải bảy 27 99 95 58
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 09 12 13 26 27 40 45
45 54 54 58 59 59 65 65 76
79 79 80 84 86 87 90 95 99
Đầu Lô tô
0 00, 06, 09
1 12, 13
2 26, 27
3
4 40, 45, 45
5 54, 54, 58, 59, 59
6 65, 65
7 76, 79, 79
8 80, 84, 86, 87
9 90, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 80, 90
1
2 12
3 13
4 54, 54, 84
5 45, 45, 65, 65, 95
6 06, 26, 76, 86
7 27, 87
8 58
9 09, 59, 59, 79, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 20/8/2021

Đặc biệt 04793
Giải nhất 84718
Giải nhì 67660 58087
Giải ba 00408 97319 37780
07495 67371 90131
Giải tư 4155 4827 4668 4113
Giải năm 6859 1054 7299
8682 9957 4493
Giải sáu 390 501 538
Giải bảy 70 41 17 71
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 13 17 18 19 27 31 38
41 54 55 57 59 60 68 70 71
71 80 82 87 90 93 93 95 99
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 13, 17, 18, 19
2 27
3 31, 38
4 41
5 54, 55, 57, 59
6 60, 68
7 70, 71, 71
8 80, 82, 87
9 90, 93, 93, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 60, 70, 80, 90
1 01, 31, 41, 71, 71
2 82
3 13, 93, 93
4 54
5 55, 95
6
7 17, 27, 57, 87
8 08, 18, 38, 68
9 19, 59, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 13/8/2021

Đặc biệt 17044
Giải nhất 04460
Giải nhì 64353 07330
Giải ba 34168 31369 58467
28233 88931 65843
Giải tư 4986 0330 7386 8051
Giải năm 5105 3376 3004
7971 6917 0198
Giải sáu 104 093 327
Giải bảy 88 34 27 29
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 05 17 27 27 29 30 30
31 33 34 43 44 51 53 60 67
68 69 71 76 86 86 88 93 98
Đầu Lô tô
0 04, 04, 05
1 17
2 27, 27, 29
3 30, 30, 31, 33, 34
4 43, 44
5 51, 53
6 60, 67, 68, 69
7 71, 76
8 86, 86, 88
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 30, 60
1 31, 51, 71
2
3 33, 43, 53, 93
4 04, 04, 34, 44
5 05
6 76, 86, 86
7 17, 27, 27, 67
8 68, 88, 98
9 29, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 6/8/2021

Đặc biệt 39467
Giải nhất 34338
Giải nhì 87428 43563
Giải ba 96124 59846 24613
80119 73546 75171
Giải tư 8855 5404 5698 7155
Giải năm 2126 3084 9279
6680 3065 6258
Giải sáu 300 076 029
Giải bảy 69 47 52 35
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 13 19 24 26 28 29 35
38 46 46 47 52 55 55 58 63
65 67 69 71 76 79 80 84 98
Đầu Lô tô
0 00, 04
1 13, 19
2 24, 26, 28, 29
3 35, 38
4 46, 46, 47
5 52, 55, 55, 58
6 63, 65, 67, 69
7 71, 76, 79
8 80, 84
9 98
Đuôi Lô tô
0 00, 80
1 71
2 52
3 13, 63
4 04, 24, 84
5 35, 55, 55, 65
6 26, 46, 46, 76
7 47, 67
8 28, 38, 58, 98
9 19, 29, 69, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 30/7/2021

Đặc biệt 94715
Giải nhất 51666
Giải nhì 78150 32755
Giải ba 46918 97507 17363
26054 70336 40135
Giải tư 6372 8921 1153 7468
Giải năm 7527 7835 9979
7559 6165 7850
Giải sáu 729 628 115
Giải bảy 72 86 43 82
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 15 15 18 21 27 28 29 35
35 36 43 50 50 53 54 55 59
63 65 66 68 72 72 79 82 86
Đầu Lô tô
0 07
1 15, 15, 18
2 21, 27, 28, 29
3 35, 35, 36
4 43
5 50, 50, 53, 54, 55, 59
6 63, 65, 66, 68
7 72, 72, 79
8 82, 86
9
Đuôi Lô tô
0 50, 50
1 21
2 72, 72, 82
3 43, 53, 63
4 54
5 15, 15, 35, 35, 55, 65
6 36, 66, 86
7 07, 27
8 18, 28, 68
9 29, 59, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 23/7/2021

Đặc biệt 46724
Giải nhất 86038
Giải nhì 35744 09196
Giải ba 74278 08901 73475
16038 15447 22443
Giải tư 4335 5732 9424 2448
Giải năm 5772 4566 6602
3203 1197 7966
Giải sáu 185 040 599
Giải bảy 29 84 34 30
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 03 24 24 29 30 32 34
35 38 38 40 43 44 47 48 66
66 72 75 78 84 85 96 97 99
Đầu Lô tô
0 01, 02, 03
1
2 24, 24, 29
3 30, 32, 34, 35, 38, 38
4 40, 43, 44, 47, 48
5
6 66, 66
7 72, 75, 78
8 84, 85
9 96, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 01
2 02, 32, 72
3 03, 43
4 24, 24, 34, 44, 84
5 35, 75, 85
6 66, 66, 96
7 47, 97
8 38, 38, 48, 78
9 29, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 16/7/2021

Đặc biệt 37782
Giải nhất 48924
Giải nhì 26508 44631
Giải ba 68909 77885 60120
46842 80914 10827
Giải tư 8176 6272 9056 3619
Giải năm 8195 5720 3711
7262 0310 5439
Giải sáu 215 514 560
Giải bảy 96 87 94 66
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 10 11 14 14 15 19 20
20 24 27 31 39 42 56 60 62
66 72 76 82 85 87 94 95 96
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 10, 11, 14, 14, 15, 19
2 20, 20, 24, 27
3 31, 39
4 42
5 56
6 60, 62, 66
7 72, 76
8 82, 85, 87
9 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 20, 60
1 11, 31
2 42, 62, 72, 82
3
4 14, 14, 24, 94
5 15, 85, 95
6 56, 66, 76, 96
7 27, 87
8 08
9 09, 19, 39

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 9/7/2021

Đặc biệt 70060
Giải nhất 95585
Giải nhì 92821 77303
Giải ba 40505 05757 67062
83003 23669 96779
Giải tư 6381 6278 1109 5474
Giải năm 4077 6771 1518
4149 6429 0797
Giải sáu 821 264 455
Giải bảy 75 05 97 99
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 05 05 09 18 21 21 29
49 55 57 60 62 64 69 71 74
75 77 78 79 81 85 97 97 99
Đầu Lô tô
0 03, 03, 05, 05, 09
1 18
2 21, 21, 29
3
4 49
5 55, 57
6 60, 62, 64, 69
7 71, 74, 75, 77, 78, 79
8 81, 85
9 97, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 21, 21, 71, 81
2 62
3 03, 03
4 64, 74
5 05, 05, 55, 75, 85
6
7 57, 77, 97, 97
8 18, 78
9 09, 29, 49, 69, 79, 99

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ