Thống kê giải đặc biệt theo năm

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Năm 2021
NgàyTháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12
1
78885
54782
91577
50393
2
20681
15759
87462
01795
3
43132
76349
63410
44110
4
42988
48218
96100
16278
5
19376
48520
66992
06800
6
90402
37427
61918
94659
7
09854
25119
38433
97675
8
00726
42991
20859
63904
9
82064
38792
97736
52070
10
48146
04629
61639
85313
11
05507
-
47526
29013
12
16592
-
85439
86039
13
02769
-
95112
29405
14
51338
-
45587
74295
15
68285
56286
61924
90982
16
12046
11503
60054
99789
17
55095
05177
72152
10780
18
92549
81910
37733
89500
19
23677
11103
55324
81365
20
60545
70030
97438
-
21
21331
57607
68140
22
09264
77708
54315
23
57860
17110
85639
24
45883
93315
66438
25
00157
35855
44219
26
33079
55600
72042
27
45756
26313
54601
28
92020
30398
31295
29
40169
91577
03000
30
71209
87462
49255
31
17386
63410
06996
NgàyTháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12

Ghi chú:

Thứ 7
Chủ Nhật

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác
Chia sẻ