Xổ số miền bắc Thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 19/4/2021

Đặc biệt 81365
Giải nhất 37116
Giải nhì 91280 35840
Giải ba 07090 54403 41109
10007 86098 89353
Giải tư 5851 1113 7837 9569
Giải năm 7119 2502 8400
7704 1188 6837
Giải sáu 548 974 553
Giải bảy 66 37 86 80
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 04 07 09 13 16 19
37 37 37 40 48 51 53 53 65
66 69 74 80 80 86 88 90 98
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03, 04, 07, 09
1 13, 16, 19
2
3 37, 37, 37
4 40, 48
5 51, 53, 53
6 65, 66, 69
7 74
8 80, 80, 86, 88
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 80, 80, 90
1 51
2 02
3 03, 13, 53, 53
4 04, 74
5 65
6 16, 66, 86
7 07, 37, 37, 37
8 48, 88, 98
9 09, 19, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 12/4/2021

Đặc biệt 86039
Giải nhất 31145
Giải nhì 18498 98082
Giải ba 98245 31416 10849
92752 30862 66716
Giải tư 8667 2436 7346 9819
Giải năm 3732 7416 9015
0599 7299 6184
Giải sáu 120 072 542
Giải bảy 70 97 16 88
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 16 16 16 16 19 20 32 36
39 42 45 45 46 49 52 62 67
70 72 82 84 88 97 98 99 99
Đầu Lô tô
0
1 15, 16, 16, 16, 16, 19
2 20
3 32, 36, 39
4 42, 45, 45, 46, 49
5 52
6 62, 67
7 70, 72
8 82, 84, 88
9 97, 98, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1
2 32, 42, 52, 62, 72, 82
3
4 84
5 15, 45, 45
6 16, 16, 16, 16, 36, 46
7 67, 97
8 88, 98
9 19, 39, 49, 99, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 5/4/2021

Đặc biệt 06800
Giải nhất 39251
Giải nhì 67548 65874
Giải ba 16912 12006 71395
44182 32715 94059
Giải tư 8360 0691 7008 6286
Giải năm 8957 2843 8568
1042 3781 4361
Giải sáu 826 667 396
Giải bảy 56 25 87 11
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 08 11 12 15 25 26 42
43 48 51 56 57 59 60 61 67
68 74 81 82 86 87 91 95 96
Đầu Lô tô
0 00, 06, 08
1 11, 12, 15
2 25, 26
3
4 42, 43, 48
5 51, 56, 57, 59
6 60, 61, 67, 68
7 74
8 81, 82, 86, 87
9 91, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 11, 51, 61, 81, 91
2 12, 42, 82
3 43
4 74
5 15, 25, 95
6 06, 26, 56, 86, 96
7 57, 67, 87
8 08, 48, 68
9 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 29/3/2021

Đặc biệt 03000
Giải nhất 18982
Giải nhì 14238 86862
Giải ba 55248 47663 90612
81990 83058 61270
Giải tư 9699 3403 0658 4672
Giải năm 4094 3499 2994
3125 2070 8140
Giải sáu 557 201 856
Giải bảy 62 89 08 73
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 03 08 12 25 38 40 48
56 57 58 58 62 62 63 70 70
72 73 82 89 90 94 94 99 99
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03, 08
1 12
2 25
3 38
4 40, 48
5 56, 57, 58, 58
6 62, 62, 63
7 70, 70, 72, 73
8 82, 89
9 90, 94, 94, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 70, 70, 90
1 01
2 12, 62, 62, 72, 82
3 03, 63, 73
4 94, 94
5 25
6 56
7 57
8 08, 38, 48, 58, 58
9 89, 99, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 22/3/2021

Đặc biệt 54315
Giải nhất 31746
Giải nhì 44561 88751
Giải ba 11374 28144 68702
52836 24984 73255
Giải tư 4210 8981 9941 3086
Giải năm 0966 3268 5138
9249 4011 0526
Giải sáu 209 205 919
Giải bảy 55 78 59 37
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 09 10 11 15 19 26 36
37 38 41 44 46 49 51 55 55
59 61 66 68 74 78 81 84 86
Đầu Lô tô
0 02, 05, 09
1 10, 11, 15, 19
2 26
3 36, 37, 38
4 41, 44, 46, 49
5 51, 55, 55, 59
6 61, 66, 68
7 74, 78
8 81, 84, 86
9
Đuôi Lô tô
0 10
1 11, 41, 51, 61, 81
2 02
3
4 44, 74, 84
5 05, 15, 55, 55
6 26, 36, 46, 66, 86
7 37
8 38, 68, 78
9 09, 19, 49, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 15/3/2021

Đặc biệt 61924
Giải nhất 41098
Giải nhì 87157 15729
Giải ba 76346 03367 69222
32487 89062 78379
Giải tư 3698 6631 3731 4702
Giải năm 9410 0045 7567
2187 5239 5783
Giải sáu 241 440 245
Giải bảy 28 29 25 56
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 22 24 25 28 29 29 31
31 39 40 41 45 45 46 56 57
62 67 67 79 83 87 87 98 98
Đầu Lô tô
0 02
1 10
2 22, 24, 25, 28, 29, 29
3 31, 31, 39
4 40, 41, 45, 45, 46
5 56, 57
6 62, 67, 67
7 79
8 83, 87, 87
9 98, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1 31, 31, 41
2 02, 22, 62
3 83
4 24
5 25, 45, 45
6 46, 56
7 57, 67, 67, 87, 87
8 28, 98, 98
9 29, 29, 39, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 8/3/2021

Đặc biệt 20859
Giải nhất 94188
Giải nhì 93709 21638
Giải ba 57792 60347 61714
30836 44243 36984
Giải tư 0589 6444 0415 4512
Giải năm 2759 1767 4817
0580 5250 3644
Giải sáu 546 175 031
Giải bảy 09 17 65 75
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 12 14 15 17 17 31 36
38 43 44 44 46 47 50 59 59
65 67 75 75 80 84 88 89 92
Đầu Lô tô
0 09, 09
1 12, 14, 15, 17, 17
2
3 31, 36, 38
4 43, 44, 44, 46, 47
5 50, 59, 59
6 65, 67
7 75, 75
8 80, 84, 88, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 31
2 12, 92
3 43
4 14, 44, 44, 84
5 15, 65, 75, 75
6 36, 46
7 17, 17, 47, 67
8 38, 88
9 09, 09, 59, 59, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 1/3/2021

Đặc biệt 91577
Giải nhất 25687
Giải nhì 04579 10568
Giải ba 52956 85641 10983
54311 60968 37476
Giải tư 0908 0118 8066 7712
Giải năm 6306 0487 3629
7788 5369 0349
Giải sáu 293 346 179
Giải bảy 91 86 88 99
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 11 12 18 29 41 46 49
56 66 68 68 69 76 77 79 79
83 86 87 87 88 88 91 93 99
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 11, 12, 18
2 29
3
4 41, 46, 49
5 56
6 66, 68, 68, 69
7 76, 77, 79, 79
8 83, 86, 87, 87, 88, 88
9 91, 93, 99
Đuôi Lô tô
0
1 11, 41, 91
2 12
3 83, 93
4
5
6 06, 46, 56, 66, 76, 86
7 77, 87, 87
8 08, 18, 68, 68, 88, 88
9 29, 49, 69, 79, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 22/2/2021

Đặc biệt 77708
Giải nhất 39543
Giải nhì 90233 40768
Giải ba 85526 36698 75087
25643 46163 77825
Giải tư 6424 1416 0405 9483
Giải năm 3242 5032 8071
7329 7493 0875
Giải sáu 718 462 025
Giải bảy 67 18 32 16
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 16 16 18 18 24 25 25
26 29 32 32 33 42 43 43 62
63 67 68 71 75 83 87 93 98
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 16, 16, 18, 18
2 24, 25, 25, 26, 29
3 32, 32, 33
4 42, 43, 43
5
6 62, 63, 67, 68
7 71, 75
8 83, 87
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0
1 71
2 32, 32, 42, 62
3 33, 43, 43, 63, 83, 93
4 24
5 05, 25, 25, 75
6 16, 16, 26
7 67, 87
8 08, 18, 18, 68, 98
9 29

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 15/2/2021

Đặc biệt 56286
Giải nhất 33164
Giải nhì 94890 93914
Giải ba 09089 28684 83380
75841 16786 77493
Giải tư 7346 5935 9991 8558
Giải năm 5252 1682 7065
2061 4855 1915
Giải sáu 363 541 782
Giải bảy 88 41 96 94
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 15 35 41 41 41 46 52 55
58 61 63 64 65 80 82 82 84
86 86 88 89 90 91 93 94 96
Đầu Lô tô
0
1 14, 15
2
3 35
4 41, 41, 41, 46
5 52, 55, 58
6 61, 63, 64, 65
7
8 80, 82, 82, 84, 86, 86, 88, 89
9 90, 91, 93, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 80, 90
1 41, 41, 41, 61, 91
2 52, 82, 82
3 63, 93
4 14, 64, 84, 94
5 15, 35, 55, 65
6 46, 86, 86, 96
7
8 58, 88
9 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 8/2/2021

Đặc biệt 42991
Giải nhất 58433
Giải nhì 63925 29882
Giải ba 41725 98391 04989
74828 74456 74215
Giải tư 3446 8914 4198 7999
Giải năm 4988 9858 9393
0705 7975 0412
Giải sáu 979 976 314
Giải bảy 18 80 38 92
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 14 14 15 18 25 25 28
33 38 46 56 58 75 76 79 80
82 88 89 91 91 92 93 98 99
Đầu Lô tô
0 05
1 12, 14, 14, 15, 18
2 25, 25, 28
3 33, 38
4 46
5 56, 58
6
7 75, 76, 79
8 80, 82, 88, 89
9 91, 91, 92, 93, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 91, 91
2 12, 82, 92
3 33, 93
4 14, 14
5 05, 15, 25, 25, 75
6 46, 56, 76
7
8 18, 28, 38, 58, 88, 98
9 79, 89, 99

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ