Xổ số miền bắc Thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 18/1/2021

Đặc biệt 92549
Giải nhất 96884
Giải nhì 06158 89877
Giải ba 24305 53638 12286
37720 42141 51253
Giải tư 8202 1717 2304 7338
Giải năm 0149 9697 0008
4535 1725 0195
Giải sáu 494 321 078
Giải bảy 59 13 69 23
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 05 08 13 17 20 21 23
25 35 38 38 41 49 49 53 58
59 69 77 78 84 86 94 95 97
Đầu Lô tô
0 02, 04, 05, 08
1 13, 17
2 20, 21, 23, 25
3 35, 38, 38
4 41, 49, 49
5 53, 58, 59
6 69
7 77, 78
8 84, 86
9 94, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 20
1 21, 41
2 02
3 13, 23, 53
4 04, 84, 94
5 05, 25, 35, 95
6 86
7 17, 77, 97
8 08, 38, 38, 58, 78
9 49, 49, 59, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 11/1/2021

Đặc biệt 05507
Giải nhất 94780
Giải nhì 28367 95448
Giải ba 92653 95189 81513
56865 21041 18375
Giải tư 1091 9317 9206 1383
Giải năm 2420 5010 7844
1730 3159 3577
Giải sáu 917 708 040
Giải bảy 41 07 60 35
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 07 08 10 13 17 17 20
30 35 40 41 41 44 48 53 59
60 65 67 75 77 80 83 89 91
Đầu Lô tô
0 06, 07, 07, 08
1 10, 13, 17, 17
2 20
3 30, 35
4 40, 41, 41, 44, 48
5 53, 59
6 60, 65, 67
7 75, 77
8 80, 83, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 30, 40, 60, 80
1 41, 41, 91
2
3 13, 53, 83
4 44
5 35, 65, 75
6 06
7 07, 07, 17, 17, 67, 77
8 08, 48
9 59, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 4/1/2021

Đặc biệt 42988
Giải nhất 92795
Giải nhì 19046 79580
Giải ba 87526 92979 11171
46875 96595 73614
Giải tư 7434 0809 5921 5509
Giải năm 1512 3716 3814
4143 8088 9851
Giải sáu 880 797 927
Giải bảy 39 14 63 71
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 12 14 14 14 16 21 26
27 34 39 43 46 51 63 71 71
75 79 80 80 88 88 95 95 97
Đầu Lô tô
0 09, 09
1 12, 14, 14, 14, 16
2 21, 26, 27
3 34, 39
4 43, 46
5 51
6 63
7 71, 71, 75, 79
8 80, 80, 88, 88
9 95, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 80, 80
1 21, 51, 71, 71
2 12
3 43, 63
4 14, 14, 14, 34
5 75, 95, 95
6 16, 26, 46
7 27, 97
8 88, 88
9 09, 09, 39, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 28/12/2020

Đặc biệt 07690
Giải nhất 80623
Giải nhì 21234 90127
Giải ba 30366 15559 13565
29155 15509 92958
Giải tư 8221 8441 9118 0186
Giải năm 3314 6763 9311
0074 8849 5364
Giải sáu 965 752 403
Giải bảy 70 06 44 84
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 09 11 14 18 21 23 27
34 41 44 49 52 55 58 59 63
64 65 65 66 70 74 84 86 90
Đầu Lô tô
0 03, 06, 09
1 11, 14, 18
2 21, 23, 27
3 34
4 41, 44, 49
5 52, 55, 58, 59
6 63, 64, 65, 65, 66
7 70, 74
8 84, 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1 11, 21, 41
2 52
3 03, 23, 63
4 14, 34, 44, 64, 74, 84
5 55, 65, 65
6 06, 66, 86
7 27
8 18, 58
9 09, 49, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 21/12/2020

Đặc biệt 27693
Giải nhất 82712
Giải nhì 24393 73460
Giải ba 53088 62885 10085
82999 29197 08311
Giải tư 2847 0027 4818 5298
Giải năm 3502 0783 7437
4780 6517 9879
Giải sáu 676 844 036
Giải bảy 89 79 85 38
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 12 17 18 27 36 37 38
44 47 60 76 79 79 80 83 85
85 85 88 89 93 93 97 98 99
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 12, 17, 18
2 27
3 36, 37, 38
4 44, 47
5
6 60
7 76, 79, 79
8 80, 83, 85, 85, 85, 88, 89
9 93, 93, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 11
2 02, 12
3 83, 93, 93
4 44
5 85, 85, 85
6 36, 76
7 17, 27, 37, 47, 97
8 18, 38, 88, 98
9 79, 79, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 14/12/2020

Đặc biệt 45776
Giải nhất 48389
Giải nhì 51239 24474
Giải ba 76854 03031 62596
14960 96888 94319
Giải tư 4376 1937 2514 8133
Giải năm 1121 7162 2998
0059 4489 0261
Giải sáu 436 166 477
Giải bảy 22 98 71 47
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 19 21 22 31 33 36 37 39
47 54 59 60 61 62 66 71 74
76 76 77 88 89 89 96 98 98
Đầu Lô tô
0
1 14, 19
2 21, 22
3 31, 33, 36, 37, 39
4 47
5 54, 59
6 60, 61, 62, 66
7 71, 74, 76, 76, 77
8 88, 89, 89
9 96, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 60
1 21, 31, 61, 71
2 22, 62
3 33
4 14, 54, 74
5
6 36, 66, 76, 76, 96
7 37, 47, 77
8 88, 98, 98
9 19, 39, 59, 89, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 7/12/2020

Đặc biệt 09929
Giải nhất 10730
Giải nhì 74958 06374
Giải ba 59287 67385 78520
08209 03992 55858
Giải tư 3129 3543 8718 2282
Giải năm 3125 7997 7025
5592 4829 0528
Giải sáu 737 563 692
Giải bảy 57 13 28 51
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 18 20 25 25 28 28 29
29 29 30 37 43 51 57 58 58
63 74 82 85 87 92 92 92 97
Đầu Lô tô
0 09
1 13, 18
2 20, 25, 25, 28, 28, 29, 29, 29
3 30, 37
4 43
5 51, 57, 58, 58
6 63
7 74
8 82, 85, 87
9 92, 92, 92, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 30
1 51
2 82, 92, 92, 92
3 13, 43, 63
4 74
5 25, 25, 85
6
7 37, 57, 87, 97
8 18, 28, 28, 58, 58
9 09, 29, 29, 29

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 30/11/2020

Đặc biệt 05104
Giải nhất 26356
Giải nhì 66484 45998
Giải ba 91627 93385 82989
59174 58508 09681
Giải tư 0148 3201 1119 4823
Giải năm 7264 0945 7046
6015 5299 9252
Giải sáu 649 984 813
Giải bảy 31 87 25 41
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 08 13 15 19 23 25 27
31 41 45 46 48 49 52 56 64
74 81 84 84 85 87 89 98 99
Đầu Lô tô
0 01, 04, 08
1 13, 15, 19
2 23, 25, 27
3 31
4 41, 45, 46, 48, 49
5 52, 56
6 64
7 74
8 81, 84, 84, 85, 87, 89
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0
1 01, 31, 41, 81
2 52
3 13, 23
4 04, 64, 74, 84, 84
5 15, 25, 45, 85
6 46, 56
7 27, 87
8 08, 48, 98
9 19, 49, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 23/11/2020

Đặc biệt 00843
Giải nhất 22152
Giải nhì 99947 89793
Giải ba 65077 18761 01745
90823 39578 90974
Giải tư 6277 6936 0200 8476
Giải năm 0327 9501 7819
3609 4558 9898
Giải sáu 578 706 548
Giải bảy 40 25 73 91
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 06 09 19 23 25 27 36
40 43 45 47 48 52 58 61 73
74 76 77 77 78 78 91 93 98
Đầu Lô tô
0 00, 01, 06, 09
1 19
2 23, 25, 27
3 36
4 40, 43, 45, 47, 48
5 52, 58
6 61
7 73, 74, 76, 77, 77, 78, 78
8
9 91, 93, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1 01, 61, 91
2 52
3 23, 43, 73, 93
4 74
5 25, 45
6 06, 36, 76
7 27, 47, 77, 77
8 48, 58, 78, 78, 98
9 09, 19

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 16/11/2020

Đặc biệt 41130
Giải nhất 71594
Giải nhì 03687 04444
Giải ba 44920 30079 66288
65228 32423 62035
Giải tư 1721 8955 4559 4425
Giải năm 8224 4910 0399
3196 0002 6546
Giải sáu 154 586 560
Giải bảy 40 43 27 61
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 20 21 23 24 25 27 28
30 35 40 43 44 46 54 55 59
60 61 79 86 87 88 94 96 99
Đầu Lô tô
0 02
1 10
2 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
3 30, 35
4 40, 43, 44, 46
5 54, 55, 59
6 60, 61
7 79
8 86, 87, 88
9 94, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 30, 40, 60
1 21, 61
2 02
3 23, 43
4 24, 44, 54, 94
5 25, 35, 55
6 46, 86, 96
7 27, 87
8 28, 88
9 59, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 9/11/2020

Đặc biệt 20047
Giải nhất 89458
Giải nhì 47637 25831
Giải ba 34659 63693 56560
70998 55840 43882
Giải tư 7541 0021 2445 0424
Giải năm 9878 5562 4248
4124 7873 8986
Giải sáu 389 470 769
Giải bảy 08 99 72 03
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 21 24 24 31 37 40 41
45 47 48 58 59 60 62 69 70
72 73 78 82 86 89 93 98 99
Đầu Lô tô
0 03, 08
1
2 21, 24, 24
3 31, 37
4 40, 41, 45, 47, 48
5 58, 59
6 60, 62, 69
7 70, 72, 73, 78
8 82, 86, 89
9 93, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 70
1 21, 31, 41
2 62, 72, 82
3 03, 73, 93
4 24, 24
5 45
6 86
7 37, 47
8 08, 48, 58, 78, 98
9 59, 69, 89, 99

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ