Xổ số miền bắc Thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 29/11/2021

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 22/11/2021

Đặc biệt 36593
Giải nhất 86008
Giải nhì 02892 93784
Giải ba 96193 00431 04798
11596 69391 25226
Giải tư 5682 5393 1161 1866
Giải năm 5926 1362 3236
9701 3801 3369
Giải sáu 539 668 928
Giải bảy 38 80 33 47
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 08 26 26 28 31 33 36
38 39 47 61 62 66 68 69 80
82 84 91 92 93 93 93 96 98
Đầu Lô tô
0 01, 01, 08
1
2 26, 26, 28
3 31, 33, 36, 38, 39
4 47
5
6 61, 62, 66, 68, 69
7
8 80, 82, 84
9 91, 92, 93, 93, 93, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 80
1 01, 01, 31, 61, 91
2 62, 82, 92
3 33, 93, 93, 93
4 84
5
6 26, 26, 36, 66, 96
7 47
8 08, 28, 38, 68, 98
9 39, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 15/11/2021

Đặc biệt 77626
Giải nhất 91372
Giải nhì 87595 59730
Giải ba 52971 42147 97681
96197 75905 44819
Giải tư 4555 3907 9415 5446
Giải năm 6522 3955 0075
9059 5993 1531
Giải sáu 727 027 573
Giải bảy 97 34 27 94
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 15 19 22 26 27 27 27
30 31 34 46 47 55 55 59 71
72 73 75 81 93 94 95 97 97
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 15, 19
2 22, 26, 27, 27, 27
3 30, 31, 34
4 46, 47
5 55, 55, 59
6
7 71, 72, 73, 75
8 81
9 93, 94, 95, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 30
1 31, 71, 81
2 22, 72
3 73, 93
4 34, 94
5 05, 15, 55, 55, 75, 95
6 26, 46
7 07, 27, 27, 27, 47, 97, 97
8
9 19, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 8/11/2021

Đặc biệt 94772
Giải nhất 34396
Giải nhì 28371 85901
Giải ba 67985 63742 33556
59451 92120 43046
Giải tư 1704 0824 9972 0045
Giải năm 0604 7671 4133
0662 0135 6590
Giải sáu 935 839 605
Giải bảy 38 60 90 99
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 04 05 20 24 33 35 35
38 39 42 45 46 51 56 60 62
71 71 72 72 85 90 90 96 99
Đầu Lô tô
0 01, 04, 04, 05
1
2 20, 24
3 33, 35, 35, 38, 39
4 42, 45, 46
5 51, 56
6 60, 62
7 71, 71, 72, 72
8 85
9 90, 90, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 90, 90
1 01, 51, 71, 71
2 42, 62, 72, 72
3 33
4 04, 04, 24
5 05, 35, 35, 45, 85
6 46, 56, 96
7
8 38
9 39, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 1/11/2021

Đặc biệt 03858
Giải nhất 20567
Giải nhì 69750 34589
Giải ba 65754 36377 18331
76250 09247 84704
Giải tư 1710 6620 2340 1625
Giải năm 1032 6922 6094
5404 5085 9777
Giải sáu 352 249 084
Giải bảy 07 84 11 31
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 07 10 11 20 22 25 31
31 32 40 47 49 50 50 52 54
58 67 77 77 84 84 85 89 94
Đầu Lô tô
0 04, 04, 07
1 10, 11
2 20, 22, 25
3 31, 31, 32
4 40, 47, 49
5 50, 50, 52, 54, 58
6 67
7 77, 77
8 84, 84, 85, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 40, 50, 50
1 11, 31, 31
2 22, 32, 52
3
4 04, 04, 54, 84, 84, 94
5 25, 85
6
7 07, 47, 67, 77, 77
8 58
9 49, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 25/10/2021

Đặc biệt 69154
Giải nhất 57088
Giải nhì 08106 67288
Giải ba 33564 68976 30437
73523 04121 60949
Giải tư 3443 8831 3951 6357
Giải năm 4158 4526 6245
2568 3950 6621
Giải sáu 425 055 981
Giải bảy 28 30 12 54
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 21 21 23 25 26 28 30
31 37 43 45 49 50 51 54 54
55 57 58 64 68 76 81 88 88
Đầu Lô tô
0 06
1 12
2 21, 21, 23, 25, 26, 28
3 30, 31, 37
4 43, 45, 49
5 50, 51, 54, 54, 55, 57, 58
6 64, 68
7 76
8 81, 88, 88
9
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 21, 21, 31, 51, 81
2 12
3 23, 43
4 54, 54, 64
5 25, 45, 55
6 06, 26, 76
7 37, 57
8 28, 58, 68, 88, 88
9 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 18/10/2021

Đặc biệt 11609
Giải nhất 38670
Giải nhì 75749 86248
Giải ba 01162 58433 67727
51232 94072 30268
Giải tư 2752 3870 5919 6155
Giải năm 1928 5396 5001
6818 0261 1009
Giải sáu 747 489 116
Giải bảy 34 31 71 00
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 09 09 16 18 19 27 28
31 32 33 34 47 48 49 52 55
61 62 68 70 70 71 72 89 96
Đầu Lô tô
0 00, 01, 09, 09
1 16, 18, 19
2 27, 28
3 31, 32, 33, 34
4 47, 48, 49
5 52, 55
6 61, 62, 68
7 70, 70, 71, 72
8 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 70
1 01, 31, 61, 71
2 32, 52, 62, 72
3 33
4 34
5 55
6 16, 96
7 27, 47
8 18, 28, 48, 68
9 09, 09, 19, 49, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 11/10/2021

Đặc biệt 72142
Giải nhất 06050
Giải nhì 72755 40465
Giải ba 17432 24701 69352
39304 87384 75624
Giải tư 2222 8289 8745 8322
Giải năm 0230 2198 9920
6691 5184 3114
Giải sáu 758 499 915
Giải bảy 55 95 26 07
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 07 14 15 20 22 22 24
26 30 32 42 45 50 52 55 55
58 65 84 84 89 91 95 98 99
Đầu Lô tô
0 01, 04, 07
1 14, 15
2 20, 22, 22, 24, 26
3 30, 32
4 42, 45
5 50, 52, 55, 55, 58
6 65
7
8 84, 84, 89
9 91, 95, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 50
1 01, 91
2 22, 22, 32, 42, 52
3
4 04, 14, 24, 84, 84
5 15, 45, 55, 55, 65, 95
6 26
7 07
8 58, 98
9 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 4/10/2021

Đặc biệt 45747
Giải nhất 78306
Giải nhì 61572 84369
Giải ba 18411 79705 69727
17685 33940 04242
Giải tư 7010 0738 2149 2415
Giải năm 1760 9959 0364
1391 7659 8314
Giải sáu 674 785 969
Giải bảy 34 44 57 07
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 07 10 11 14 15 27 34
38 40 42 44 47 49 57 59 59
60 64 69 69 72 74 85 85 91
Đầu Lô tô
0 05, 06, 07
1 10, 11, 14, 15
2 27
3 34, 38
4 40, 42, 44, 47, 49
5 57, 59, 59
6 60, 64, 69, 69
7 72, 74
8 85, 85
9 91
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 60
1 11, 91
2 42, 72
3
4 14, 34, 44, 64, 74
5 05, 15, 85, 85
6 06
7 07, 27, 47, 57
8 38
9 49, 59, 59, 69, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 27/9/2021

Đặc biệt 73011
Giải nhất 19529
Giải nhì 02268 95997
Giải ba 51659 13766 27643
14782 47469 92959
Giải tư 1584 3811 1734 9321
Giải năm 9026 5444 5017
6830 8765 5108
Giải sáu 199 114 442
Giải bảy 90 34 37 81
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 11 14 17 21 26 29 30
34 34 37 42 43 44 59 59 65
66 68 69 81 82 84 90 97 99
Đầu Lô tô
0 08
1 11, 11, 14, 17
2 21, 26, 29
3 30, 34, 34, 37
4 42, 43, 44
5 59, 59
6 65, 66, 68, 69
7
8 81, 82, 84
9 90, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1 11, 11, 21, 81
2 42, 82
3 43
4 14, 34, 34, 44, 84
5 65
6 26, 66
7 17, 37, 97
8 08, 68
9 29, 59, 59, 69, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 20/9/2021

Đặc biệt 74019
Giải nhất 39363
Giải nhì 65370 71066
Giải ba 45260 63523 61496
03231 90130 26674
Giải tư 5518 0019 5100 0220
Giải năm 2865 6585 4268
4617 7539 6234
Giải sáu 310 412 482
Giải bảy 24 00 91 19
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 10 12 17 18 19 19 19
20 23 24 30 31 34 39 60 63
65 66 68 70 74 82 85 91 96
Đầu Lô tô
0 00, 00
1 10, 12, 17, 18, 19, 19, 19
2 20, 23, 24
3 30, 31, 34, 39
4
5
6 60, 63, 65, 66, 68
7 70, 74
8 82, 85
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 10, 20, 30, 60, 70
1 31, 91
2 12, 82
3 23, 63
4 24, 34, 74
5 65, 85
6 66, 96
7 17
8 18, 68
9 19, 19, 19, 39

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ