Xổ số miền bắc Thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 21/6/2021

Đặc biệt 60141
Giải nhất 13125
Giải nhì 97526 07411
Giải ba 02348 16469 75483
27117 72331 15000
Giải tư 1858 0980 5835 0763
Giải năm 9059 7098 5702
5425 6504 2830
Giải sáu 381 910 232
Giải bảy 20 73 72 89
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 04 10 11 17 20 25 25
26 30 31 32 35 41 48 58 59
63 69 72 73 80 81 83 89 98
Đầu Lô tô
0 00, 02, 04
1 10, 11, 17
2 20, 25, 25, 26
3 30, 31, 32, 35
4 41, 48
5 58, 59
6 63, 69
7 72, 73
8 80, 81, 83, 89
9 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20, 30, 80
1 11, 31, 41, 81
2 02, 32, 72
3 63, 73, 83
4 04
5 25, 25, 35
6 26
7 17
8 48, 58, 98
9 59, 69, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 14/6/2021

Đặc biệt 18146
Giải nhất 00534
Giải nhì 49921 30332
Giải ba 58890 58521 89686
80075 49323 05575
Giải tư 2025 5454 9413 1476
Giải năm 2044 4506 5740
9745 2046 7389
Giải sáu 655 270 536
Giải bảy 51 48 80 77
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 13 21 21 23 25 32 34 36
40 44 45 46 46 48 51 54 55
70 75 75 76 77 80 86 89 90
Đầu Lô tô
0 06
1 13
2 21, 21, 23, 25
3 32, 34, 36
4 40, 44, 45, 46, 46, 48
5 51, 54, 55
6
7 70, 75, 75, 76, 77
8 80, 86, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 40, 70, 80, 90
1 21, 21, 51
2 32
3 13, 23
4 34, 44, 54
5 25, 45, 55, 75, 75
6 06, 36, 46, 46, 76, 86
7 77
8 48
9 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 7/6/2021

Đặc biệt 26422
Giải nhất 90141
Giải nhì 26323 40303
Giải ba 80054 66276 56066
54135 47989 89880
Giải tư 3299 4148 8200 4431
Giải năm 1752 0845 2782
6950 8387 9702
Giải sáu 143 889 915
Giải bảy 59 41 02 83
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 02 03 15 22 23 31 35
41 41 43 45 48 50 52 54 59
66 76 80 82 83 87 89 89 99
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02, 03
1 15
2 22, 23
3 31, 35
4 41, 41, 43, 45, 48
5 50, 52, 54, 59
6 66
7 76
8 80, 82, 83, 87, 89, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 80
1 31, 41, 41
2 02, 02, 22, 52, 82
3 03, 23, 43, 83
4 54
5 15, 35, 45
6 66, 76
7 87
8 48
9 59, 89, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 31/5/2021

Đặc biệt 18650
Giải nhất 10527
Giải nhì 35074 62060
Giải ba 33310 58250 97160
34589 89241 24075
Giải tư 1062 5907 5201 9167
Giải năm 0859 1375 9280
0445 0606 1421
Giải sáu 540 276 761
Giải bảy 31 45 94 77
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 07 10 21 27 31 40 41
45 45 50 50 59 60 60 61 62
67 74 75 75 76 77 80 89 94
Đầu Lô tô
0 01, 06, 07
1 10
2 21, 27
3 31
4 40, 41, 45, 45
5 50, 50, 59
6 60, 60, 61, 62, 67
7 74, 75, 75, 76, 77
8 80, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 50, 50, 60, 60, 80
1 01, 21, 31, 41, 61
2 62
3
4 74, 94
5 45, 45, 75, 75
6 06, 76
7 07, 27, 67, 77
8
9 59, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 24/5/2021

Đặc biệt 19685
Giải nhất 80388
Giải nhì 49059 33202
Giải ba 87712 17969 89009
33776 57779 44541
Giải tư 7683 6531 6962 8975
Giải năm 5515 6141 5851
7492 9185 6889
Giải sáu 759 540 100
Giải bảy 93 90 69 29
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 09 12 15 29 31 40 41
41 51 59 59 62 69 69 75 76
79 83 85 85 88 89 90 92 93
Đầu Lô tô
0 00, 02, 09
1 12, 15
2 29
3 31
4 40, 41, 41
5 51, 59, 59
6 62, 69, 69
7 75, 76, 79
8 83, 85, 85, 88, 89
9 90, 92, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 90
1 31, 41, 41, 51
2 02, 12, 62, 92
3 83, 93
4
5 15, 75, 85, 85
6 76
7
8 88
9 09, 29, 59, 59, 69, 69, 79, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 17/5/2021

Đặc biệt 67626
Giải nhất 81254
Giải nhì 14436 47191
Giải ba 29054 59494 13547
49355 99221 17767
Giải tư 4541 0210 8059 9213
Giải năm 0335 4819 7263
1541 5344 3788
Giải sáu 373 291 279
Giải bảy 26 83 98 18
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 18 19 21 26 26 35 36
41 41 44 47 54 54 55 59 63
67 73 79 83 88 91 91 94 98
Đầu Lô tô
0
1 10, 13, 18, 19
2 21, 26, 26
3 35, 36
4 41, 41, 44, 47
5 54, 54, 55, 59
6 63, 67
7 73, 79
8 83, 88
9 91, 91, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 10
1 21, 41, 41, 91, 91
2
3 13, 63, 73, 83
4 44, 54, 54, 94
5 35, 55
6 26, 26, 36
7 47, 67
8 18, 88, 98
9 19, 59, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 10/5/2021

Đặc biệt 54247
Giải nhất 69734
Giải nhì 34677 20804
Giải ba 58238 22551 72439
91037 28917 04645
Giải tư 1787 9249 2002 3566
Giải năm 1046 0728 4516
3542 2857 0539
Giải sáu 307 802 403
Giải bảy 53 29 28 57
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 03 04 07 16 17 28 28
29 34 37 38 39 39 42 45 46
47 49 51 53 57 57 66 77 87
Đầu Lô tô
0 02, 02, 03, 04, 07
1 16, 17
2 28, 28, 29
3 34, 37, 38, 39, 39
4 42, 45, 46, 47, 49
5 51, 53, 57, 57
6 66
7 77
8 87
9
Đuôi Lô tô
0
1 51
2 02, 02, 42
3 03, 53
4 04, 34
5 45
6 16, 46, 66
7 07, 17, 37, 47, 57, 57, 77, 87
8 28, 28, 38
9 29, 39, 39, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 3/5/2021

Đặc biệt 51925
Giải nhất 70091
Giải nhì 77216 24987
Giải ba 94756 47241 69203
19688 66872 85929
Giải tư 2181 6617 3168 0740
Giải năm 2128 4036 3437
7674 4166 9512
Giải sáu 049 260 972
Giải bảy 61 16 83 47
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 12 16 16 17 25 28 29 36
37 40 41 47 49 56 60 61 66
68 72 72 74 81 83 87 88 91
Đầu Lô tô
0 03
1 12, 16, 16, 17
2 25, 28, 29
3 36, 37
4 40, 41, 47, 49
5 56
6 60, 61, 66, 68
7 72, 72, 74
8 81, 83, 87, 88
9 91
Đuôi Lô tô
0 40, 60
1 41, 61, 81, 91
2 12, 72, 72
3 03, 83
4 74
5 25
6 16, 16, 36, 56, 66
7 17, 37, 47, 87
8 28, 68, 88
9 29, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 26/4/2021

Đặc biệt 16252
Giải nhất 93619
Giải nhì 14175 95275
Giải ba 45786 92178 83910
83481 13536 42714
Giải tư 6312 3686 5694 4080
Giải năm 7455 9684 4723
5765 1302 2612
Giải sáu 458 364 116
Giải bảy 83 96 78 68
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 12 12 14 16 19 23 36
52 55 58 64 65 68 75 75 78
78 80 81 83 84 86 86 94 96
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 12, 12, 14, 16, 19
2 23
3 36
4
5 52, 55, 58
6 64, 65, 68
7 75, 75, 78, 78
8 80, 81, 83, 84, 86, 86
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 81
2 02, 12, 12, 52
3 23, 83
4 14, 64, 84, 94
5 55, 65, 75, 75
6 16, 36, 86, 86, 96
7
8 58, 68, 78, 78
9 19

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 19/4/2021

Đặc biệt 81365
Giải nhất 37116
Giải nhì 91280 35840
Giải ba 07090 54403 41109
10007 86098 89353
Giải tư 5851 1113 7837 9569
Giải năm 7119 2502 8400
7704 1188 6837
Giải sáu 548 974 553
Giải bảy 66 37 86 80
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 04 07 09 13 16 19
37 37 37 40 48 51 53 53 65
66 69 74 80 80 86 88 90 98
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03, 04, 07, 09
1 13, 16, 19
2
3 37, 37, 37
4 40, 48
5 51, 53, 53
6 65, 66, 69
7 74
8 80, 80, 86, 88
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 80, 80, 90
1 51
2 02
3 03, 13, 53, 53
4 04, 74
5 65
6 16, 66, 86
7 07, 37, 37, 37
8 48, 88, 98
9 09, 19, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 12/4/2021

Đặc biệt 86039
Giải nhất 31145
Giải nhì 18498 98082
Giải ba 98245 31416 10849
92752 30862 66716
Giải tư 8667 2436 7346 9819
Giải năm 3732 7416 9015
0599 7299 6184
Giải sáu 120 072 542
Giải bảy 70 97 16 88
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 16 16 16 16 19 20 32 36
39 42 45 45 46 49 52 62 67
70 72 82 84 88 97 98 99 99
Đầu Lô tô
0
1 15, 16, 16, 16, 16, 19
2 20
3 32, 36, 39
4 42, 45, 45, 46, 49
5 52
6 62, 67
7 70, 72
8 82, 84, 88
9 97, 98, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1
2 32, 42, 52, 62, 72, 82
3
4 84
5 15, 45, 45
6 16, 16, 16, 16, 36, 46
7 67, 97
8 88, 98
9 19, 39, 49, 99, 99

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ