Xổ số miền bắc Thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 26/10/2020

Đặc biệt 77946
Giải nhất 90034
Giải nhì 02124 59163
Giải ba 31986 01608 68954
71290 84959 79813
Giải tư 7930 4981 8681 3884
Giải năm 1819 2901 2990
1272 9511 4408
Giải sáu 604 392 753
Giải bảy 46 36 75 50
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 08 08 11 13 19 24 30
34 36 46 46 50 53 54 59 63
72 75 81 81 84 86 90 90 92
Đầu Lô tô
0 01, 04, 08, 08
1 11, 13, 19
2 24
3 30, 34, 36
4 46, 46
5 50, 53, 54, 59
6 63
7 72, 75
8 81, 81, 84, 86
9 90, 90, 92
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 90, 90
1 01, 11, 81, 81
2 72, 92
3 13, 53, 63
4 04, 24, 34, 54, 84
5 75
6 36, 46, 46, 86
7
8 08, 08
9 19, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 19/10/2020

Đặc biệt 18225
Giải nhất 46995
Giải nhì 70204 95090
Giải ba 24476 39264 86783
15308 38820 47735
Giải tư 8388 9723 6681 6047
Giải năm 7307 7644 6567
4367 9128 6418
Giải sáu 334 018 291
Giải bảy 46 19 77 09
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 08 09 18 18 19 20 23
25 28 34 35 44 46 47 64 67
67 76 77 81 83 88 90 91 95
Đầu Lô tô
0 04, 07, 08, 09
1 18, 18, 19
2 20, 23, 25, 28
3 34, 35
4 44, 46, 47
5
6 64, 67, 67
7 76, 77
8 81, 83, 88
9 90, 91, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 81, 91
2
3 23, 83
4 04, 34, 44, 64
5 25, 35, 95
6 46, 76
7 07, 47, 67, 67, 77
8 08, 18, 18, 28, 88
9 09, 19

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 12/10/2020

Đặc biệt 25618
Giải nhất 70158
Giải nhì 66040 22038
Giải ba 72820 92705 57835
15065 89596 94310
Giải tư 8710 1871 6614 6842
Giải năm 0176 0265 1931
7403 7804 3784
Giải sáu 896 333 795
Giải bảy 71 75 28 12
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 05 10 10 12 14 18 20
28 31 33 35 38 40 42 58 65
65 71 71 75 76 84 95 96 96
Đầu Lô tô
0 03, 04, 05
1 10, 10, 12, 14, 18
2 20, 28
3 31, 33, 35, 38
4 40, 42
5 58
6 65, 65
7 71, 71, 75, 76
8 84
9 95, 96, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 20, 40
1 31, 71, 71
2 12, 42
3 03, 33
4 04, 14, 84
5 05, 35, 65, 65, 75, 95
6 76, 96, 96
7
8 18, 28, 38, 58
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 5/10/2020

Đặc biệt 20823
Giải nhất 08394
Giải nhì 17392 35179
Giải ba 59391 89387 48578
59291 36922 21144
Giải tư 4145 0266 5004 7744
Giải năm 3429 8823 2542
3715 0126 0785
Giải sáu 613 276 994
Giải bảy 77 26 71 45
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 15 22 23 23 26 26 29
42 44 44 45 45 66 71 76 77
78 79 85 87 91 91 92 94 94
Đầu Lô tô
0 04
1 13, 15
2 22, 23, 23, 26, 26, 29
3
4 42, 44, 44, 45, 45
5
6 66
7 71, 76, 77, 78, 79
8 85, 87
9 91, 91, 92, 94, 94
Đuôi Lô tô
0
1 71, 91, 91
2 22, 42, 92
3 13, 23, 23
4 04, 44, 44, 94, 94
5 15, 45, 45, 85
6 26, 26, 66, 76
7 77, 87
8 78
9 29, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 28/9/2020

Đặc biệt 96331
Giải nhất 53485
Giải nhì 55959 13496
Giải ba 26088 63136 05285
23649 17176 19790
Giải tư 1957 3708 4458 1599
Giải năm 6982 2221 9456
2549 3116 6304
Giải sáu 423 238 678
Giải bảy 38 84 98 39
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 16 21 23 31 36 38 38
39 49 49 56 57 58 59 76 78
82 84 85 85 88 90 96 98 99
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 16
2 21, 23
3 31, 36, 38, 38, 39
4 49, 49
5 56, 57, 58, 59
6
7 76, 78
8 82, 84, 85, 85, 88
9 90, 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 90
1 21, 31
2 82
3 23
4 04, 84
5 85, 85
6 16, 36, 56, 76, 96
7 57
8 08, 38, 38, 58, 78, 88, 98
9 39, 49, 49, 59, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 21/9/2020

Đặc biệt 68757
Giải nhất 12181
Giải nhì 13951 12884
Giải ba 08419 69298 11237
87495 28647 58511
Giải tư 6564 9713 9454 7696
Giải năm 2374 4864 1502
0836 4747 8317
Giải sáu 839 691 363
Giải bảy 29 35 21 49
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 13 17 19 21 29 35 36
37 39 47 47 49 51 54 57 63
64 64 74 81 84 91 95 96 98
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 13, 17, 19
2 21, 29
3 35, 36, 37, 39
4 47, 47, 49
5 51, 54, 57
6 63, 64, 64
7 74
8 81, 84
9 91, 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21, 51, 81, 91
2 02
3 13, 63
4 54, 64, 64, 74, 84
5 35, 95
6 36, 96
7 17, 37, 47, 47, 57
8 98
9 19, 29, 39, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 14/9/2020

Đặc biệt 32489
Giải nhất 32685
Giải nhì 87995 85227
Giải ba 15963 75101 22878
21787 99293 03017
Giải tư 6859 6231 5609 0233
Giải năm 4382 5185 4679
8089 2639 4762
Giải sáu 064 138 931
Giải bảy 61 43 88 35
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 17 27 31 31 33 35 38
39 43 59 61 62 63 64 78 79
82 85 85 87 88 89 89 93 95
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 17
2 27
3 31, 31, 33, 35, 38, 39
4 43
5 59
6 61, 62, 63, 64
7 78, 79
8 82, 85, 85, 87, 88, 89, 89
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0
1 01, 31, 31, 61
2 62, 82
3 33, 43, 63, 93
4 64
5 35, 85, 85, 95
6
7 17, 27, 87
8 38, 78, 88
9 09, 39, 59, 79, 89, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 7/9/2020

Đặc biệt 13853
Giải nhất 50752
Giải nhì 61125 92255
Giải ba 98715 29861 29848
61654 50452 62411
Giải tư 1769 3992 2193 5003
Giải năm 0994 2275 2235
3255 0591 1643
Giải sáu 738 761 537
Giải bảy 62 23 09 49
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 11 15 23 25 35 37 38
43 48 49 52 52 53 54 55 55
61 61 62 69 75 91 92 93 94
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 11, 15
2 23, 25
3 35, 37, 38
4 43, 48, 49
5 52, 52, 53, 54, 55, 55
6 61, 61, 62, 69
7 75
8
9 91, 92, 93, 94
Đuôi Lô tô
0
1 11, 61, 61, 91
2 52, 52, 62, 92
3 03, 23, 43, 53, 93
4 54, 94
5 15, 25, 35, 55, 55, 75
6
7 37
8 38, 48
9 09, 49, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 31/8/2020

Đặc biệt 56358
Giải nhất 96104
Giải nhì 34484 70300
Giải ba 81569 46919 03434
12767 72892 11647
Giải tư 4171 5391 3711 1925
Giải năm 2824 2374 8721
1118 6270 1673
Giải sáu 357 406 103
Giải bảy 17 60 86 88
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 04 06 11 17 18 19 21
24 25 34 47 57 58 60 67 69
70 71 73 74 84 86 88 91 92
Đầu Lô tô
0 00, 03, 04, 06
1 11, 17, 18, 19
2 21, 24, 25
3 34
4 47
5 57, 58
6 60, 67, 69
7 70, 71, 73, 74
8 84, 86, 88
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 70
1 11, 21, 71, 91
2 92
3 03, 73
4 04, 24, 34, 74, 84
5 25
6 06, 86
7 17, 47, 57, 67
8 18, 58, 88
9 19, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 24/8/2020

Đặc biệt 49316
Giải nhất 79556
Giải nhì 05269 15619
Giải ba 39433 92157 91159
64608 36155 41427
Giải tư 4305 5724 1874 4801
Giải năm 9701 9161 4600
8380 8185 9026
Giải sáu 919 693 452
Giải bảy 79 66 04 62
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 01 04 05 08 16 19 19
24 26 27 33 52 55 56 57 59
61 62 66 69 74 79 80 85 93
Đầu Lô tô
0 00, 01, 01, 04, 05, 08
1 16, 19, 19
2 24, 26, 27
3 33
4
5 52, 55, 56, 57, 59
6 61, 62, 66, 69
7 74, 79
8 80, 85
9 93
Đuôi Lô tô
0 00, 80
1 01, 01, 61
2 52, 62
3 33, 93
4 04, 24, 74
5 05, 55, 85
6 16, 26, 56, 66
7 27, 57
8 08
9 19, 19, 59, 69, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 17/8/2020

Đặc biệt 30548
Giải nhất 06085
Giải nhì 25925 06707
Giải ba 13938 39041 22844
61529 33993 02443
Giải tư 5171 6252 7932 4922
Giải năm 9494 8343 5052
7734 4017 7488
Giải sáu 648 651 628
Giải bảy 88 03 36 96
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 17 22 25 28 29 32 34
36 38 41 43 43 44 48 48 51
52 52 71 85 88 88 93 94 96
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 17
2 22, 25, 28, 29
3 32, 34, 36, 38
4 41, 43, 43, 44, 48, 48
5 51, 52, 52
6
7 71
8 85, 88, 88
9 93, 94, 96
Đuôi Lô tô
0
1 41, 51, 71
2 22, 32, 52, 52
3 03, 43, 43, 93
4 34, 44, 94
5 25, 85
6 36, 96
7 07, 17
8 28, 38, 48, 48, 88, 88
9 29

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2020)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ