Xổ số miền bắc Thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 5/6/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 5/6/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 5/6/2023.
Đặc biệt 00081
Giải nhất 01905
Giải nhì 71137 44821
Giải ba 88844 27295 04627
95334 72220 93683
Giải tư 7165 3883 2157 8958
Giải năm 9446 1015 2351
7270 6125 8146
Giải sáu 757 450 720
Giải bảy 28 92 48 79
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 15 20 20 21 25 27 28 34
37 44 46 46 48 50 51 57 57
58 65 70 79 81 83 83 92 95
Đầu Lô tô
0 05
1 15
2 20, 20, 21, 25, 27, 28
3 34, 37
4 44, 46, 46, 48
5 50, 51, 57, 57, 58
6 65
7 70, 79
8 81, 83, 83
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 50, 70
1 21, 51, 81
2 92
3 83, 83
4 34, 44
5 05, 15, 25, 65, 95
6 46, 46
7 27, 37, 57, 57
8 28, 48, 58
9 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 29/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 29/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 29/5/2023.
Đặc biệt 85867
Giải nhất 98338
Giải nhì 10638 56467
Giải ba 71926 87565 57336
56415 07553 67042
Giải tư 6742 1749 8665 0992
Giải năm 0594 4871 7149
8937 3123 4242
Giải sáu 948 191 615
Giải bảy 78 91 21 34
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 15 21 23 26 34 36 37 38
38 42 42 42 48 49 49 53 65
65 67 67 71 78 91 91 92 94
Đầu Lô tô
0
1 15, 15
2 21, 23, 26
3 34, 36, 37, 38, 38
4 42, 42, 42, 48, 49, 49
5 53
6 65, 65, 67, 67
7 71, 78
8
9 91, 91, 92, 94
Đuôi Lô tô
0
1 21, 71, 91, 91
2 42, 42, 42, 92
3 23, 53
4 34, 94
5 15, 15, 65, 65
6 26, 36
7 37, 67, 67
8 38, 38, 48, 78
9 49, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 22/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 22/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 22/5/2023.
Đặc biệt 32754
Giải nhất 68161
Giải nhì 72017 98904
Giải ba 94697 94740 93753
55459 01414 23607
Giải tư 5492 5227 1493 2338
Giải năm 9643 0709 9863
5784 8757 8109
Giải sáu 890 019 282
Giải bảy 50 34 15 65
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 09 09 14 15 17 19 27
34 38 40 43 50 53 54 57 59
61 63 65 82 84 90 92 93 97
Đầu Lô tô
0 04, 07, 09, 09
1 14, 15, 17, 19
2 27
3 34, 38
4 40, 43
5 50, 53, 54, 57, 59
6 61, 63, 65
7
8 82, 84
9 90, 92, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 90
1 61
2 82, 92
3 43, 53, 63, 93
4 04, 14, 34, 54, 84
5 15, 65
6
7 07, 17, 27, 57, 97
8 38
9 09, 09, 19, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 15/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 15/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 15/5/2023.
Đặc biệt 90956
Giải nhất 63262
Giải nhì 56387 17280
Giải ba 55838 87861 81301
12200 75630 88618
Giải tư 2320 0344 4038 5493
Giải năm 1853 5302 2858
0332 3887 9106
Giải sáu 107 095 442
Giải bảy 53 71 80 05
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 06 07 18 20 30 32
38 38 42 44 5 53 53 56 58
61 62 71 80 80 87 87 93 95
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 06, 07
1 18
2 20
3 30, 32, 38, 38
4 42, 44
5 5, 53, 53, 56, 58
6 61, 62
7 71
8 80, 80, 87, 87
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 30, 80, 80
1 01, 61, 71
2 02, 32, 42, 62
3 53, 53, 93
4 44
5 5, 95
6 06, 56
7 07, 87, 87
8 18, 38, 38, 58
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 8/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 8/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 8/5/2023.
Đặc biệt 44481
Giải nhất 08861
Giải nhì 02832 00516
Giải ba 79797 97171 25884
01962 05448 08284
Giải tư 6836 5645 2536 8583
Giải năm 3262 5900 6671
7555 0793 2640
Giải sáu 441 909 144
Giải bảy 21 92 26 62
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 16 21 26 32 36 36 40
41 44 45 48 55 61 62 62 62
71 71 81 83 84 84 92 93 97
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 16
2 21, 26
3 32, 36, 36
4 40, 41, 44, 45, 48
5 55
6 61, 62, 62, 62
7 71, 71
8 81, 83, 84, 84
9 92, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1 21, 41, 61, 71, 71, 81
2 32, 62, 62, 62, 92
3 83, 93
4 44, 84, 84
5 45, 55
6 16, 26, 36, 36
7 97
8 48
9 09

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 1/5/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 1/5/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 1/5/2023.
Đặc biệt 61820
Giải nhất 92980
Giải nhì 75547 22089
Giải ba 48152 67318 78622
65301 40398 81980
Giải tư 3658 6406 0212 2988
Giải năm 4791 9748 1765
2248 3694 0371
Giải sáu 389 974 716
Giải bảy 84 00 14 58
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 01 06 12 14 16 18 20 22
47 48 48 52 58 58 65 71 74
80 80 84 88 89 89 91 94 98
Đầu Lô tô
0 0, 01, 06
1 12, 14, 16, 18
2 20, 22
3
4 47, 48, 48
5 52, 58, 58
6 65
7 71, 74
8 80, 80, 84, 88, 89, 89
9 91, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 0, 20, 80, 80
1 01, 71, 91
2 12, 22, 52
3
4 14, 74, 84, 94
5 65
6 06, 16
7 47
8 18, 48, 48, 58, 58, 88, 98
9 89, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 24/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 24/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 24/4/2023.
Đặc biệt 42105
Giải nhất 06909
Giải nhì 54521 44002
Giải ba 05311 76581 98146
75329 02653 37386
Giải tư 8315 2375 1673 0403
Giải năm 2683 9581 3630
3726 0379 1451
Giải sáu 347 874 370
Giải bảy 48 86 10 63
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 05 09 10 11 15 21 26
29 30 46 47 48 51 53 63 70
73 74 75 79 81 81 83 86 86
Đầu Lô tô
0 02, 03, 05, 09
1 10, 11, 15
2 21, 26, 29
3 30
4 46, 47, 48
5 51, 53
6 63
7 70, 73, 74, 75, 79
8 81, 81, 83, 86, 86
9
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 70
1 11, 21, 51, 81, 81
2 02
3 03, 53, 63, 73, 83
4 74
5 05, 15, 75
6 26, 46, 86, 86
7 47
8 48
9 09, 29, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 17/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 17/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 17/4/2023.
Đặc biệt 65576
Giải nhất 21834
Giải nhì 98341 78733
Giải ba 68199 77368 98075
59580 47734 63176
Giải tư 9274 4850 5518 3111
Giải năm 7707 0739 1301
8058 5604 4191
Giải sáu 013 523 323
Giải bảy 07 12 63 92
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 07 11 12 13 18 23 23
33 34 34 39 41 50 58 63 68
7 74 75 76 76 80 91 92 99
Đầu Lô tô
0 01, 04, 07
1 11, 12, 13, 18
2 23, 23
3 33, 34, 34, 39
4 41
5 50, 58
6 63, 68
7 7, 74, 75, 76, 76
8 80
9 91, 92, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 01, 11, 41, 91
2 12, 92
3 13, 23, 23, 33, 63
4 04, 34, 34, 74
5 75
6 76, 76
7 07, 7
8 18, 58, 68
9 39, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 10/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 10/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 10/4/2023.
Đặc biệt 06363
Giải nhất 75304
Giải nhì 29505 25800
Giải ba 33432 51472 46580
24161 76595 98352
Giải tư 7743 7403 1859 9221
Giải năm 3187 2855 8646
8584 0256 8458
Giải sáu 352 139 219
Giải bảy 13 54 34 96
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 04 05 13 19 21 32 34
39 43 46 52 52 54 55 56 58
59 61 63 72 80 84 87 95 96
Đầu Lô tô
0 00, 03, 04, 05
1 13, 19
2 21
3 32, 34, 39
4 43, 46
5 52, 52, 54, 55, 56, 58, 59
6 61, 63
7 72
8 80, 84, 87
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 80
1 21, 61
2 32, 52, 52, 72
3 03, 13, 43, 63
4 04, 34, 54, 84
5 05, 55, 95
6 46, 56, 96
7 87
8 58
9 19, 39, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 3/4/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 3/4/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 3/4/2023.
Đặc biệt 52333
Giải nhất 60129
Giải nhì 20276 16945
Giải ba 79852 81184 82950
55742 41809 54881
Giải tư 7123 3025 2171 9384
Giải năm 5032 6746 5678
8084 0969 7357
Giải sáu 116 932 199
Giải bảy 65 89 71 53
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 16 23 25 29 32 32 33 42
45 46 50 52 53 57 65 69 71
71 76 78 81 84 84 84 89 99
Đầu Lô tô
0 09
1 16
2 23, 25, 29
3 32, 32, 33
4 42, 45, 46
5 50, 52, 53, 57
6 65, 69
7 71, 71, 76, 78
8 81, 84, 84, 84, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 50
1 71, 71, 81
2 32, 32, 42, 52
3 23, 33, 53
4 84, 84, 84
5 25, 45, 65
6 16, 46, 76
7 57
8 78
9 09, 29, 69, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 27/3/2023

Thống kê kết quả xổ số miền bắc thứ 2 ngày 27/3/2023, bảng đặc biệt xsmb t2, bảng lô tô trực tiếp, đầu đuôi miền bắc ngày 27/3/2023.
Đặc biệt 83230
Giải nhất 27431
Giải nhì 64284 25717
Giải ba 00542 39074 03807
48505 81972 52585
Giải tư 3688 5158 4819 5996
Giải năm 1953 7838 0600
4430 1433 9408
Giải sáu 989 736 316
Giải bảy 91 85 30 55
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 07 08 16 17 19 30 30
30 31 33 36 38 42 53 55 58
72 74 84 85 85 88 89 91 96
Đầu Lô tô
0 00, 05, 07, 08
1 16, 17, 19
2
3 30, 30, 30, 31, 33, 36, 38
4 42
5 53, 55, 58
6
7 72, 74
8 84, 85, 85, 88, 89
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 30, 30
1 31, 91
2 42, 72
3 33, 53
4 74, 84
5 05, 55, 85, 85
6 16, 36, 96
7 07, 17
8 08, 38, 58, 88
9 19, 89

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2023)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ