Xổ Số Sóc Trăng 30 ngày

Xổ số Sóc Trăng 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Sóc Trăng trong 30 ngày gần đây nhất (XSST 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Sóc Trăng trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Sóc Trăng 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Sóc Trăng 30 ngày gần nhất

Giải tám 62
Giải bảy 274
Giải sáu 3796 7432 4024
Giải năm 9086
Giải tư 14507 12485 91103 70216
57291 11771 25836
Giải ba 69058 99727
Giải nhì 98928
Giải nhất 77386
Đặc biệt 827568
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 16 24 27 28 32 36 58
62 68 71 74 85 86 86 91 96
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 16
2 24, 27, 28
3 32, 36
4
5 58
6 62, 68
7 71, 74
8 85, 86, 86
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0
1 71, 91
2 32, 62
3 03
4 24, 74
5 85
6 16, 36, 86, 86, 96
7 07, 27
8 28, 58, 68
9
Giải tám 16
Giải bảy 880
Giải sáu 6335 3847 7244
Giải năm 0672
Giải tư 88829 03930 33412 51828
15840 00578 71049
Giải ba 08874 65583
Giải nhì 54460
Giải nhất 26825
Đặc biệt 079202
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 16 25 28 29 30 35 40
44 47 49 60 72 74 78 80 83
Đầu Lô tô
0 02
1 12, 16
2 25, 28, 29
3 30, 35
4 40, 44, 47, 49
5
6 60
7 72, 74, 78
8 80, 83
9
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 60, 80
1
2 02, 12, 72
3 83
4 44, 74
5 25, 35
6 16
7 47
8 28, 78
9 29, 49
Giải tám 02
Giải bảy 102
Giải sáu 1163 7825 0964
Giải năm 7657
Giải tư 95718 63324 19816 85492
86843 12013 66155
Giải ba 02459 20402
Giải nhì 64404
Giải nhất 53722
Đặc biệt 329272
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 04 13 16 18 2 22 24
25 43 55 57 59 63 64 72 92
Đầu Lô tô
0 02, 02, 04
1 13, 16, 18
2 2, 22, 24, 25
3
4 43
5 55, 57, 59
6 63, 64
7 72
8
9 92
Đuôi Lô tô
0
1
2 02, 02, 2, 22, 72, 92
3 13, 43, 63
4 04, 24, 64
5 25, 55
6 16
7 57
8 18
9 59
Giải tám 66
Giải bảy 793
Giải sáu 8739 8926 9825
Giải năm 8699
Giải tư 04052 55564 27104 25813
29335 40748 80445
Giải ba 44812 44665
Giải nhì 58669
Giải nhất 45978
Đặc biệt 858546
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 13 25 26 35 39 45 46
48 52 64 65 66 69 78 93 99
Đầu Lô tô
0 04
1 12, 13
2 25, 26
3 35, 39
4 45, 46, 48
5 52
6 64, 65, 66, 69
7 78
8
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0
1
2 12, 52
3 13, 93
4 04, 64
5 25, 35, 45, 65
6 26, 46, 66
7
8 48, 78
9 39, 69, 99
Giải tám 86
Giải bảy 793
Giải sáu 5480 1559 0147
Giải năm 4915
Giải tư 05975 23611 11753 52652
35000 05557 58421
Giải ba 68813 01260
Giải nhì 50223
Giải nhất 97614
Đặc biệt 229524
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 13 14 15 21 23 24 47
52 53 57 59 60 75 80 86 93
Đầu Lô tô
0 00
1 11, 13, 14, 15
2 21, 23, 24
3
4 47
5 52, 53, 57, 59
6 60
7 75
8 80, 86
9 93
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 80
1 11, 21
2 52
3 13, 23, 53, 93
4 14, 24
5 15, 75
6 86
7 47, 57
8
9 59
Giải tám 69
Giải bảy 370
Giải sáu 3614 7096 2778
Giải năm 1766
Giải tư 04302 00160 45832 00093
77299 34141 53512
Giải ba 26554 28626
Giải nhì 59327
Giải nhất 65052
Đặc biệt 481340
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 14 26 27 32 40 41 52
54 60 66 69 70 78 93 96 99
Đầu Lô tô
0 02
1 12, 14
2 26, 27
3 32
4 40, 41
5 52, 54
6 60, 66, 69
7 70, 78
8
9 93, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 70
1 41
2 02, 12, 32, 52
3 93
4 14, 54
5
6 26, 66, 96
7 27
8 78
9 69, 99
Giải tám 99
Giải bảy 621
Giải sáu 2626 4653 6672
Giải năm 9192
Giải tư 64778 38249 02674 63478
80496 65174 90197
Giải ba 98311 38907
Giải nhì 48972
Giải nhất 92289
Đặc biệt 865487
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 21 26 49 53 72 72 74
74 78 78 87 89 92 96 97 99
Đầu Lô tô
0 07
1 11
2 21, 26
3
4 49
5 53
6
7 72, 72, 74, 74, 78, 78
8 87, 89
9 92, 96, 97, 99
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21
2 72, 72, 92
3 53
4 74, 74
5
6 26, 96
7 07, 87, 97
8 78, 78
9 49, 89, 99
Giải tám 23
Giải bảy 736
Giải sáu 2110 1246 8020
Giải năm 2484
Giải tư 97537 47003 51057 29032
87014 25818 97097
Giải ba 31450 75835
Giải nhì 51950
Giải nhất 39653
Đặc biệt 896358
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 14 18 20 23 32 35 36
37 46 50 50 53 57 58 84 97
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 14, 18
2 20, 23
3 32, 35, 36, 37
4 46
5 50, 50, 53, 57, 58
6
7
8 84
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 50, 50
1
2 32
3 03, 23, 53
4 14, 84
5 35
6 36, 46
7 37, 57, 97
8 18, 58
9
Giải tám 85
Giải bảy 748
Giải sáu 2049 1062 4092
Giải năm 8969
Giải tư 64430 04211 39578 06453
37896 86940 93784
Giải ba 74806 23309
Giải nhì 34688
Giải nhất 31748
Đặc biệt 416255
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 11 30 40 48 48 49 53
55 62 69 78 84 85 88 92 96
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 11
2
3 30
4 40, 48, 48, 49
5 53, 55
6 62, 69
7 78
8 84, 85, 88
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 11
2 62, 92
3 53
4 84
5 55, 85
6 06, 96
7
8 48, 48, 78, 88
9 09, 49, 69
Giải tám 65
Giải bảy 512
Giải sáu 7219 6236 1048
Giải năm 0792
Giải tư 43441 22902 68831 60733
42451 00811 35223
Giải ba 10095 02863
Giải nhì 80378
Giải nhất 32867
Đặc biệt 439461
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 12 19 23 31 33 36 41
48 51 61 63 65 67 78 92 95
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 12, 19
2 23
3 31, 33, 36
4 41, 48
5 51
6 61, 63, 65, 67
7 78
8
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0
1 11, 31, 41, 51, 61
2 02, 12, 92
3 23, 33, 63
4
5 65, 95
6 36
7 67
8 48, 78
9 19
Giải tám 01
Giải bảy 014
Giải sáu 4020 9859 5540
Giải năm 4547
Giải tư 18080 71361 98965 06932
92434 86680 96764
Giải ba 83530 00007
Giải nhì 23221
Giải nhất 72357
Đặc biệt 384394
Phóng to
Lô tô trực tiếp
1 14 20 21 30 32 34 40 47
57 59 61 64 65 7 80 80 94
Đầu Lô tô
0
1 1, 14
2 20, 21
3 30, 32, 34
4 40, 47
5 57, 59
6 61, 64, 65
7 7
8 80, 80
9 94
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 40, 80, 80
1 1, 21, 61
2 32
3
4 14, 34, 64, 94
5 65
6
7 7, 47, 57
8
9 59
Giải tám 63
Giải bảy 808
Giải sáu 9926 3704 3165
Giải năm 4897
Giải tư 03165 32032 93868 59538
57781 42879 34923
Giải ba 99069 74460
Giải nhì 67360
Giải nhất 95530
Đặc biệt 695133
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 23 26 30 32 33 38 60
60 63 65 65 68 69 79 81 97
Đầu Lô tô
0 04, 08
1
2 23, 26
3 30, 32, 33, 38
4
5
6 60, 60, 63, 65, 65, 68, 69
7 79
8 81
9 97
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 60
1 81
2 32
3 23, 33, 63
4 04
5 65, 65
6 26
7 97
8 08, 38, 68
9 69, 79
Giải tám 31
Giải bảy 569
Giải sáu 7008 3230 5423
Giải năm 6797
Giải tư 56939 20881 35416 37398
30109 35564 14422
Giải ba 59130 45444
Giải nhì 45068
Giải nhất 38304
Đặc biệt 429745
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 09 16 22 23 30 30 31
39 44 45 64 68 69 81 97 98
Đầu Lô tô
0 04, 08, 09
1 16
2 22, 23
3 30, 30, 31, 39
4 44, 45
5
6 64, 68, 69
7
8 81
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 30
1 31, 81
2 22
3 23
4 04, 44, 64
5 45
6 16
7 97
8 08, 68, 98
9 09, 39, 69
Giải tám 92
Giải bảy 469
Giải sáu 9893 3165 8997
Giải năm 9037
Giải tư 70958 72554 26353 36225
40734 29371 04133
Giải ba 54872 55552
Giải nhì 19789
Giải nhất 14272
Đặc biệt 454795
Phóng to
Lô tô trực tiếp
25 33 34 37 52 53 54 58 65
69 71 72 72 89 92 93 95 97
Đầu Lô tô
0
1
2 25
3 33, 34, 37
4
5 52, 53, 54, 58
6 65, 69
7 71, 72, 72
8 89
9 92, 93, 95, 97
Đuôi Lô tô
0
1 71
2 52, 72, 72, 92
3 33, 53, 93
4 34, 54
5 25, 65, 95
6
7 37, 97
8 58
9 69, 89
Giải tám 86
Giải bảy 977
Giải sáu 1104 3249 3063
Giải năm 3360
Giải tư 16302 43101 05173 56981
12443 12853 44723
Giải ba 29058 71350
Giải nhì 59219
Giải nhất 99641
Đặc biệt 608509
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 04 09 19 23 41 43 49
50 53 58 60 63 73 77 81 86
Đầu Lô tô
0 01, 02, 04, 09
1 19
2 23
3
4 41, 43, 49
5 50, 53, 58
6 60, 63
7 73, 77
8 81, 86
9
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 01, 41, 81
2 02
3 23, 43, 53, 63, 73
4 04
5
6 86
7 77
8 58
9 09, 19, 49
Giải tám 56
Giải bảy 933
Giải sáu 7471 0118 6701
Giải năm 7793
Giải tư 22282 88740 26648 29306
44686 21503 55988
Giải ba 12717 46602
Giải nhì 68864
Giải nhất 53753
Đặc biệt 283959
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 03 06 17 18 33 40 48
53 56 59 64 71 82 86 88 93
Đầu Lô tô
0 01, 02, 03, 06
1 17, 18
2
3 33
4 40, 48
5 53, 56, 59
6 64
7 71
8 82, 86, 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 40
1 01, 71
2 02, 82
3 03, 33, 53, 93
4 64
5
6 06, 56, 86
7 17
8 18, 48, 88
9 59
Giải tám 91
Giải bảy 651
Giải sáu 3044 6803 4086
Giải năm 2187
Giải tư 02979 06496 02309 29585
36834 83878 78623
Giải ba 49510 39535
Giải nhì 99058
Giải nhất 25367
Đặc biệt 839121
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 10 21 23 34 35 44 51
58 67 78 79 85 86 87 91 96
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 10
2 21, 23
3 34, 35
4 44
5 51, 58
6 67
7 78, 79
8 85, 86, 87
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 10
1 21, 51, 91
2
3 03, 23
4 34, 44
5 35, 85
6 86, 96
7 67, 87
8 58, 78
9 09, 79
Giải tám 15
Giải bảy 998
Giải sáu 5143 8775 6125
Giải năm 1865
Giải tư 88029 28858 91353 92090
39292 81742 05712
Giải ba 57269 85192
Giải nhì 60997
Giải nhất 74053
Đặc biệt 004582
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 15 25 29 42 43 53 53 58
65 69 75 82 90 92 92 97 98
Đầu Lô tô
0
1 12, 15
2 25, 29
3
4 42, 43
5 53, 53, 58
6 65, 69
7 75
8 82
9 90, 92, 92, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1
2 12, 42, 82, 92, 92
3 43, 53, 53
4
5 15, 25, 65, 75
6
7 97
8 58, 98
9 29, 69
Giải tám 21
Giải bảy 251
Giải sáu 8719 4563 3888
Giải năm 9342
Giải tư 87824 53912 44425 77022
52341 00376 81289
Giải ba 07952 97585
Giải nhì 99979
Giải nhất 78805
Đặc biệt 199323
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 19 21 22 23 24 25 41
42 51 52 63 76 79 85 88 89
Đầu Lô tô
0 05
1 12, 19
2 21, 22, 23, 24, 25
3
4 41, 42
5 51, 52
6 63
7 76, 79
8 85, 88, 89
9
Đuôi Lô tô
0
1 21, 41, 51
2 12, 22, 42, 52
3 23, 63
4 24
5 05, 25, 85
6 76
7
8 88
9 19, 79, 89
Giải tám 44
Giải bảy 290
Giải sáu 7340 4538 9469
Giải năm 7611
Giải tư 85622 93560 58810 17744
20087 03472 30674
Giải ba 71183 54497
Giải nhì 69168
Giải nhất 23768
Đặc biệt 383219
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 19 22 38 40 44 44 60
68 68 69 72 74 83 87 90 97
Đầu Lô tô
0
1 10, 11, 19
2 22
3 38
4 40, 44, 44
5
6 60, 68, 68, 69
7 72, 74
8 83, 87
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 60, 90
1 11
2 22, 72
3 83
4 44, 44, 74
5
6
7 87, 97
8 38, 68, 68
9 19, 69
Giải tám 00
Giải bảy 144
Giải sáu 2399 3113 7705
Giải năm 2942
Giải tư 07490 84765 48066 63918
02173 56328 35627
Giải ba 85496 17439
Giải nhì 80566
Giải nhất 43375
Đặc biệt 803670
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 05 13 18 27 28 39 42 44
65 66 66 70 73 75 90 96 99
Đầu Lô tô
0 0, 05
1 13, 18
2 27, 28
3 39
4 42, 44
5
6 65, 66, 66
7 70, 73, 75
8
9 90, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 0, 70, 90
1
2 42
3 13, 73
4 44
5 05, 65, 75
6 66, 66, 96
7 27
8 18, 28
9 39, 99
Giải tám 79
Giải bảy 123
Giải sáu 9805 9518 3339
Giải năm 7609
Giải tư 57459 51139 43392 20024
09048 20707 14189
Giải ba 38607 47940
Giải nhì 46628
Giải nhất 27166
Đặc biệt 173140
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 07 09 18 23 24 28 39
39 40 40 48 59 66 79 89 92
Đầu Lô tô
0 05, 07, 07, 09
1 18
2 23, 24, 28
3 39, 39
4 40, 40, 48
5 59
6 66
7 79
8 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 40, 40
1
2 92
3 23
4 24
5 05
6 66
7 07, 07
8 18, 28, 48
9 09, 39, 39, 59, 79, 89
Giải tám 44
Giải bảy 531
Giải sáu 1354 6345 1549
Giải năm 2942
Giải tư 25383 61773 28908 59736
74977 58088 08628
Giải ba 92772 37226
Giải nhì 81798
Giải nhất 43819
Đặc biệt 648615
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 15 19 26 28 31 36 42 44
45 49 54 72 73 77 83 88 98
Đầu Lô tô
0 08
1 15, 19
2 26, 28
3 31, 36
4 42, 44, 45, 49
5 54
6
7 72, 73, 77
8 83, 88
9 98
Đuôi Lô tô
0
1 31
2 42, 72
3 73, 83
4 44, 54
5 15, 45
6 26, 36
7 77
8 08, 28, 88, 98
9 19, 49
Giải tám 77
Giải bảy 826
Giải sáu 4924 7575 3437
Giải năm 6874
Giải tư 32823 46283 92457 74191
02757 36725 26355
Giải ba 85655 71140
Giải nhì 55089
Giải nhất 67297
Đặc biệt 693423
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 23 24 25 26 37 40 55 55
57 57 74 75 77 83 89 91 97
Đầu Lô tô
0
1
2 23, 23, 24, 25, 26
3 37
4 40
5 55, 55, 57, 57
6
7 74, 75, 77
8 83, 89
9 91, 97
Đuôi Lô tô
0 40
1 91
2
3 23, 23, 83
4 24, 74
5 25, 55, 55, 75
6 26
7 37, 57, 57, 77, 97
8
9 89
Giải tám 73
Giải bảy 132
Giải sáu 6080 6654 1875
Giải năm 1828
Giải tư 15918 74740 57795 05206
19905 85627 86880
Giải ba 66294 13685
Giải nhì 57689
Giải nhất 99056
Đặc biệt 840202
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 06 18 27 28 32 40 54
56 73 75 80 80 85 89 94 95
Đầu Lô tô
0 02, 05, 06
1 18
2 27, 28
3 32
4 40
5 54, 56
6
7 73, 75
8 80, 80, 85, 89
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 80, 80
1
2 02, 32
3 73
4 54, 94
5 05, 75, 85, 95
6 06, 56
7 27
8 18, 28
9 89
Giải tám 83
Giải bảy 803
Giải sáu 2915 9757 0435
Giải năm 5126
Giải tư 00668 66990 36948 38646
58570 04407 97637
Giải ba 04003 99122
Giải nhì 08622
Giải nhất 72092
Đặc biệt 496694
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 07 15 22 22 26 35 37
46 48 57 68 70 83 90 92 94
Đầu Lô tô
0 03, 03, 07
1 15
2 22, 22, 26
3 35, 37
4 46, 48
5 57
6 68
7 70
8 83
9 90, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1
2 22, 22, 92
3 03, 03, 83
4 94
5 15, 35
6 26, 46
7 07, 37, 57
8 48, 68
9
Giải tám 93
Giải bảy 023
Giải sáu 9857 4322 4014
Giải năm 4213
Giải tư 13098 48817 38637 03096
99991 03673 18861
Giải ba 77412 14337
Giải nhì 99101
Giải nhất 19261
Đặc biệt 113420
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 13 14 17 20 22 23 37
37 57 61 61 73 91 93 96 98
Đầu Lô tô
0 01
1 12, 13, 14, 17
2 20, 22, 23
3 37, 37
4
5 57
6 61, 61
7 73
8
9 91, 93, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 20
1 01, 61, 61, 91
2 12, 22
3 13, 23, 73, 93
4 14
5
6 96
7 17, 37, 37, 57
8 98
9
Giải tám 60
Giải bảy 216
Giải sáu 7316 2508 9036
Giải năm 9432
Giải tư 77007 51519 79566 53033
86070 14520 60990
Giải ba 74935 44651
Giải nhì 92186
Giải nhất 26156
Đặc biệt 916741
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 16 16 19 20 32 33 35
36 41 51 56 60 66 70 86 90
Đầu Lô tô
0 07, 08
1 16, 16, 19
2 20
3 32, 33, 35, 36
4 41
5 51, 56
6 60, 66
7 70
8 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 70, 90
1 41, 51
2 32
3 33
4
5 35
6 16, 16, 36, 56, 66, 86
7 07
8 08
9 19
Giải tám 89
Giải bảy 687
Giải sáu 4059 0478 7228
Giải năm 8188
Giải tư 74527 10867 43170 79005
66974 50972 57308
Giải ba 84935 09304
Giải nhì 80310
Giải nhất 73595
Đặc biệt 286126
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 08 10 26 27 28 35 59
67 70 72 74 78 87 88 89 95
Đầu Lô tô
0 04, 05, 08
1 10
2 26, 27, 28
3 35
4
5 59
6 67
7 70, 72, 74, 78
8 87, 88, 89
9 95
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1
2 72
3
4 04, 74
5 05, 35, 95
6 26
7 27, 67, 87
8 08, 28, 78, 88
9 59, 89
Giải tám 52
Giải bảy 981
Giải sáu 9093 9981 6668
Giải năm 7286
Giải tư 81004 29410 38497 64170
69639 60030 21370
Giải ba 22044 42794
Giải nhì 69451
Giải nhất 32468
Đặc biệt 169898
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 30 39 44 51 52 68 68
70 70 81 81 86 93 94 97 98
Đầu Lô tô
0 04
1 10
2
3 30, 39
4 44
5 51, 52
6 68, 68
7 70, 70
8 81, 81, 86
9 93, 94, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 70, 70
1 51, 81, 81
2 52
3 93
4 04, 44, 94
5
6 86
7 97
8 68, 68, 98
9 39

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
022 lần
232 lần
402 lần
942 lần
201 lần
Cặp sốXuất hiện
681 lần
211 lần
191 lần
241 lần
721 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
640 lần
630 lần
620 lần
600 lần
650 lần
Cặp sốXuất hiện
660 lần
710 lần
690 lần
670 lần
570 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
9829 ngày
2628 ngày
4127 ngày
2026 ngày
1522 ngày
Cặp sốSố ngày
7020 ngày
1919 ngày
2318 ngày
8217 ngày
2116 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
611 ngày
681 ngày
591 ngày
581 ngày
551 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
701 ngày
721 ngày
951 ngày
981 ngày
941 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
23 lần
34 lần
45 lần
54 lần
Tổng ĐBXuất hiện
63 lần
73 lần
81 lần
93 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 12 lần
Đầu 26 lần
Đầu 31 lần
Đầu 45 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 62 lần
Đầu 72 lần
Đầu 82 lần
Đầu 94 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 04 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 24 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 43 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 54 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 71 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ