Xổ Số Sóc Trăng 30 ngày

Xổ số Sóc Trăng 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Sóc Trăng trong 30 ngày gần đây nhất (XSST 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Sóc Trăng trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Sóc Trăng 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Sóc Trăng 30 ngày gần nhất

Giải tám 93
Giải bảy 120
Giải sáu 5616 0448 1925
Giải năm 1870
Giải tư 53613 96181 25861 23858
11131 39076 52920
Giải ba 65328 25988
Giải nhì 39817
Giải nhất 09717
Đặc biệt 425740
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 17 17 20 20 25 28 31
40 48 58 61 70 76 81 88 93
Đầu Lô tô
0
1 13, 16, 17, 17
2 20, 20, 25, 28
3 31
4 40, 48
5 58
6 61
7 70, 76
8 81, 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 40, 70
1 31, 61, 81
2
3 13, 93
4
5 25
6 16, 76
7 17, 17
8 28, 48, 58, 88
9
Giải tám 79
Giải bảy 169
Giải sáu 2577 6018 3090
Giải năm 7384
Giải tư 05968 23324 01261 45513
90511 01711 43711
Giải ba 50037 22652
Giải nhì 54961
Giải nhất 08226
Đặc biệt 981141
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 11 13 18 24 26 37 41
52 61 61 68 69 77 79 84 90
Đầu Lô tô
0
1 11, 11, 11, 13, 18
2 24, 26
3 37
4 41
5 52
6 61, 61, 68, 69
7 77, 79
8 84
9 90
Đuôi Lô tô
0 90
1 11, 11, 11, 41, 61, 61
2 52
3 13
4 24, 84
5
6 26
7 37, 77
8 18, 68
9 69, 79
Giải tám 25
Giải bảy 310
Giải sáu 6732 2068 8168
Giải năm 0866
Giải tư 44390 45402 95194 91230
67685 19220 29191
Giải ba 21692 86756
Giải nhì 57138
Giải nhất 74862
Đặc biệt 090196
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 20 25 30 32 38 56 62
66 68 68 85 90 91 92 94 96
Đầu Lô tô
0 02
1 10
2 20, 25
3 30, 32, 38
4
5 56
6 62, 66, 68, 68
7
8 85
9 90, 91, 92, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 30, 90
1 91
2 02, 32, 62, 92
3
4 94
5 25, 85
6 56, 66, 96
7
8 38, 68, 68
9
Giải tám 72
Giải bảy 273
Giải sáu 1103 6376 0857
Giải năm 6414
Giải tư 45301 10149 48496 75111
70947 53463 42190
Giải ba 05222 16879
Giải nhì 03676
Giải nhất 76912
Đặc biệt 753990
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 11 12 14 22 47 49 57
63 72 73 76 76 79 90 90 96
Đầu Lô tô
0 01, 03
1 11, 12, 14
2 22
3
4 47, 49
5 57
6 63
7 72, 73, 76, 76, 79
8
9 90, 90, 96
Đuôi Lô tô
0 90, 90
1 01, 11
2 12, 22, 72
3 03, 63, 73
4 14
5
6 76, 76, 96
7 47, 57
8
9 49, 79
Giải tám 60
Giải bảy 884
Giải sáu 7017 5641 4752
Giải năm 6192
Giải tư 77380 83819 56467 85775
39891 51387 01304
Giải ba 04702 28048
Giải nhì 93379
Giải nhất 74217
Đặc biệt 414977
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 17 17 19 41 48 52 60
67 75 77 79 80 84 87 91 92
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 17, 17, 19
2
3
4 41, 48
5 52
6 60, 67
7 75, 77, 79
8 80, 84, 87
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 41, 91
2 02, 52, 92
3
4 04, 84
5 75
6
7 17, 17, 67, 77, 87
8 48
9 19, 79
Giải tám 42
Giải bảy 404
Giải sáu 5155 6358 9981
Giải năm 2894
Giải tư 08337 85015 82666 69396
88172 79799 33635
Giải ba 58519 10291
Giải nhì 45999
Giải nhất 86845
Đặc biệt 505205
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 15 19 35 37 42 45 55
58 66 72 81 91 94 96 99 99
Đầu Lô tô
0 04, 05
1 15, 19
2
3 35, 37
4 42, 45
5 55, 58
6 66
7 72
8 81
9 91, 94, 96, 99, 99
Đuôi Lô tô
0
1 81, 91
2 42, 72
3
4 04, 94
5 05, 15, 35, 45, 55
6 66, 96
7 37
8 58
9 19, 99, 99
Giải tám 04
Giải bảy 601
Giải sáu 8331 9193 6330
Giải năm 2505
Giải tư 91904 56023 54286 90041
93469 21391 09689
Giải ba 05787 84977
Giải nhì 03868
Giải nhất 29194
Đặc biệt 944461
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 05 23 30 31 4 41 61
68 69 77 86 87 89 91 93 94
Đầu Lô tô
0 01, 04, 05
1
2 23
3 30, 31
4 4, 41
5
6 61, 68, 69
7 77
8 86, 87, 89
9 91, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 31, 41, 61, 91
2
3 23, 93
4 04, 4, 94
5 05
6 86
7 77, 87
8 68
9 69, 89
Giải tám 35
Giải bảy 865
Giải sáu 2479 2370 6444
Giải năm 8363
Giải tư 44143 31218 48812 24517
87503 70395 88499
Giải ba 70495 85978
Giải nhì 04510
Giải nhất 80117
Đặc biệt 684632
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 12 17 17 18 32 35 43
44 63 65 70 78 79 95 95 99
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 12, 17, 17, 18
2
3 32, 35
4 43, 44
5
6 63, 65
7 70, 78, 79
8
9 95, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1
2 12, 32
3 03, 43, 63
4 44
5 35, 65, 95, 95
6
7 17, 17
8 18, 78
9 79, 99
Giải tám 35
Giải bảy 828
Giải sáu 5208 3324 9116
Giải năm 5834
Giải tư 85030 82620 59037 16000
59582 99056 72754
Giải ba 61485 49472
Giải nhì 10718
Giải nhất 15802
Đặc biệt 174953
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 08 16 18 20 24 28 30
34 35 37 53 54 56 72 82 85
Đầu Lô tô
0 00, 02, 08
1 16, 18
2 20, 24, 28
3 30, 34, 35, 37
4
5 53, 54, 56
6
7 72
8 82, 85
9
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 30
1
2 02, 72, 82
3 53
4 24, 34, 54
5 35, 85
6 16, 56
7 37
8 08, 18, 28
9
Giải tám 44
Giải bảy 026
Giải sáu 6932 8369 9627
Giải năm 4019
Giải tư 57361 03211 31316 39889
44324 34544 48170
Giải ba 68543 10163
Giải nhì 97276
Giải nhất 76277
Đặc biệt 294055
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 16 19 24 26 27 32 43 44
44 55 61 63 69 70 76 77 89
Đầu Lô tô
0
1 11, 16, 19
2 24, 26, 27
3 32
4 43, 44, 44
5 55
6 61, 63, 69
7 70, 76, 77
8 89
9
Đuôi Lô tô
0 70
1 11, 61
2 32
3 43, 63
4 24, 44, 44
5 55
6 16, 26, 76
7 27, 77
8
9 19, 69, 89
Giải tám 37
Giải bảy 580
Giải sáu 9595 2778 5528
Giải năm 4933
Giải tư 64586 49160 90692 14088
18539 29010 19955
Giải ba 91625 09627
Giải nhì 32015
Giải nhất 17598
Đặc biệt 752719
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 15 19 25 27 28 33 37 39
55 60 78 80 86 88 92 95 98
Đầu Lô tô
0
1 10, 15, 19
2 25, 27, 28
3 33, 37, 39
4
5 55
6 60
7 78
8 80, 86, 88
9 92, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 80
1
2 92
3 33
4
5 15, 25, 55, 95
6 86
7 27, 37
8 28, 78, 88, 98
9 19, 39
Giải tám 84
Giải bảy 842
Giải sáu 5825 9059 8601
Giải năm 5368
Giải tư 64353 72671 75957 81905
14247 79672 90458
Giải ba 39678 48069
Giải nhì 50876
Giải nhất 58135
Đặc biệt 084716
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 16 25 35 42 47 53 57
58 59 68 69 71 72 76 78 84
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 16
2 25
3 35
4 42, 47
5 53, 57, 58, 59
6 68, 69
7 71, 72, 76, 78
8 84
9
Đuôi Lô tô
0
1 01, 71
2 42, 72
3 53
4 84
5 05, 25, 35
6 16, 76
7 47, 57
8 58, 68, 78
9 59, 69
Giải tám 65
Giải bảy 178
Giải sáu 4003 5892 0070
Giải năm 5968
Giải tư 18783 00260 45500 39917
06910 51057 39102
Giải ba 88869 94860
Giải nhì 35061
Giải nhất 76555
Đặc biệt 531531
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 10 17 31 55 57 60
60 61 65 68 69 70 78 83 92
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03
1 10, 17
2
3 31
4
5 55, 57
6 60, 60, 61, 65, 68, 69
7 70, 78
8 83
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 60, 60, 70
1 31, 61
2 02, 92
3 03, 83
4
5 55, 65
6
7 17, 57
8 68, 78
9 69
Giải tám 31
Giải bảy 366
Giải sáu 5310 0424 3016
Giải năm 4812
Giải tư 32311 37940 21347 71857
97900 77309 06614
Giải ba 57308 67141
Giải nhì 30522
Giải nhất 10681
Đặc biệt 107700
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 08 09 10 11 12 14 16
22 24 31 40 41 47 57 66 81
Đầu Lô tô
0 00, 00, 08, 09
1 10, 11, 12, 14, 16
2 22, 24
3 31
4 40, 41, 47
5 57
6 66
7
8 81
9
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 10, 40
1 11, 31, 41, 81
2 12, 22
3
4 14, 24
5
6 16, 66
7 47, 57
8 08
9 09
Giải tám 27
Giải bảy 298
Giải sáu 6959 3103 4846
Giải năm 9805
Giải tư 71031 49325 41957 64763
19714 77118 48648
Giải ba 20451 58587
Giải nhì 10456
Giải nhất 33800
Đặc biệt 341328
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 05 14 18 25 27 28 31
46 48 51 56 57 59 63 87 98
Đầu Lô tô
0 00, 03, 05
1 14, 18
2 25, 27, 28
3 31
4 46, 48
5 51, 56, 57, 59
6 63
7
8 87
9 98
Đuôi Lô tô
0 00
1 31, 51
2
3 03, 63
4 14
5 05, 25
6 46, 56
7 27, 57, 87
8 18, 28, 48, 98
9 59
Giải tám 34
Giải bảy 672
Giải sáu 6281 3032 0371
Giải năm 4789
Giải tư 34933 47817 75718 43158
64538 05372 33345
Giải ba 35193 52039
Giải nhì 56237
Giải nhất 05680
Đặc biệt 449099
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 18 32 33 34 37 38 39 45
58 71 72 72 80 81 89 93 99
Đầu Lô tô
0
1 17, 18
2
3 32, 33, 34, 37, 38, 39
4 45
5 58
6
7 71, 72, 72
8 80, 81, 89
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 71, 81
2 32, 72, 72
3 33, 93
4 34
5 45
6
7 17, 37
8 18, 38, 58
9 39, 89, 99
Giải tám 16
Giải bảy 833
Giải sáu 2976 1706 4388
Giải năm 8588
Giải tư 88682 72502 27546 16702
36831 62989 06517
Giải ba 09982 07470
Giải nhì 29674
Giải nhất 59251
Đặc biệt 713125
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 06 16 17 25 31 33 46
51 70 74 76 82 82 88 88 89
Đầu Lô tô
0 02, 02, 06
1 16, 17
2 25
3 31, 33
4 46
5 51
6
7 70, 74, 76
8 82, 82, 88, 88, 89
9
Đuôi Lô tô
0 70
1 31, 51
2 02, 02, 82, 82
3 33
4 74
5 25
6 06, 16, 46, 76
7 17
8 88, 88
9 89
Giải tám 18
Giải bảy 389
Giải sáu 6853 0238 7419
Giải năm 0486
Giải tư 24377 68834 61625 62838
67163 56869 49398
Giải ba 79773 40365
Giải nhì 91041
Giải nhất 23143
Đặc biệt 300191
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 19 25 34 38 38 41 43 53
63 65 69 73 77 86 89 91 98
Đầu Lô tô
0
1 18, 19
2 25
3 34, 38, 38
4 41, 43
5 53
6 63, 65, 69
7 73, 77
8 86, 89
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0
1 41, 91
2
3 43, 53, 63, 73
4 34
5 25, 65
6 86
7 77
8 18, 38, 38, 98
9 19, 69, 89
Giải tám 10
Giải bảy 754
Giải sáu 4415 9447 2636
Giải năm 7380
Giải tư 92550 01122 72791 39788
68306 56386 44189
Giải ba 53589 64948
Giải nhì 96631
Giải nhất 39413
Đặc biệt 717533
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 13 15 22 31 33 36 47
48 50 54 80 86 88 89 89 91
Đầu Lô tô
0 06
1 10, 13, 15
2 22
3 31, 33, 36
4 47, 48
5 50, 54
6
7
8 80, 86, 88, 89, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 80
1 31, 91
2 22
3 13, 33
4 54
5 15
6 06, 36, 86
7 47
8 48, 88
9 89, 89
Giải tám 69
Giải bảy 248
Giải sáu 4924 2841 7660
Giải năm 8465
Giải tư 35923 35902 07437 52229
83406 44333 55607
Giải ba 42009 68239
Giải nhì 82345
Giải nhất 75993
Đặc biệt 464744
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 07 09 23 24 29 33 37
39 41 44 45 48 60 65 69 93
Đầu Lô tô
0 02, 06, 07, 09
1
2 23, 24, 29
3 33, 37, 39
4 41, 44, 45, 48
5
6 60, 65, 69
7
8
9 93
Đuôi Lô tô
0 60
1 41
2 02
3 23, 33, 93
4 24, 44
5 45, 65
6 06
7 07, 37
8 48
9 09, 29, 39, 69
Giải tám 00
Giải bảy 054
Giải sáu 3578 6292 4910
Giải năm 6139
Giải tư 38263 80228 07119 70090
53860 04016 33320
Giải ba 30960 27956
Giải nhì 83015
Giải nhất 37926
Đặc biệt 462624
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 10 15 16 19 20 24 26 28
39 54 56 60 60 63 78 90 92
Đầu Lô tô
0 0
1 10, 15, 16, 19
2 20, 24, 26, 28
3 39
4
5 54, 56
6 60, 60, 63
7 78
8
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 0, 10, 20, 60, 60, 90
1
2 92
3 63
4 24, 54
5 15
6 16, 26, 56
7
8 28, 78
9 19, 39
Giải tám 64
Giải bảy 644
Giải sáu 1244 6733 8516
Giải năm 5424
Giải tư 56957 65820 63895 01399
63697 37257 50979
Giải ba 18132 36574
Giải nhì 47619
Giải nhất 71254
Đặc biệt 166893
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 19 20 24 32 33 44 44 54
57 57 64 74 79 93 95 97 99
Đầu Lô tô
0
1 16, 19
2 20, 24
3 32, 33
4 44, 44
5 54, 57, 57
6 64
7 74, 79
8
9 93, 95, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 20
1
2 32
3 33, 93
4 24, 44, 44, 54, 64, 74
5 95
6 16
7 57, 57, 97
8
9 19, 79, 99
Giải tám 62
Giải bảy 274
Giải sáu 3796 7432 4024
Giải năm 9086
Giải tư 14507 12485 91103 70216
57291 11771 25836
Giải ba 69058 99727
Giải nhì 98928
Giải nhất 77386
Đặc biệt 827568
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 16 24 27 28 32 36 58
62 68 71 74 85 86 86 91 96
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 16
2 24, 27, 28
3 32, 36
4
5 58
6 62, 68
7 71, 74
8 85, 86, 86
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0
1 71, 91
2 32, 62
3 03
4 24, 74
5 85
6 16, 36, 86, 86, 96
7 07, 27
8 28, 58, 68
9
Giải tám 16
Giải bảy 880
Giải sáu 6335 3847 7244
Giải năm 0672
Giải tư 88829 03930 33412 51828
15840 00578 71049
Giải ba 08874 65583
Giải nhì 54460
Giải nhất 26825
Đặc biệt 079202
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 16 25 28 29 30 35 40
44 47 49 60 72 74 78 80 83
Đầu Lô tô
0 02
1 12, 16
2 25, 28, 29
3 30, 35
4 40, 44, 47, 49
5
6 60
7 72, 74, 78
8 80, 83
9
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 60, 80
1
2 02, 12, 72
3 83
4 44, 74
5 25, 35
6 16
7 47
8 28, 78
9 29, 49
Giải tám 02
Giải bảy 102
Giải sáu 1163 7825 0964
Giải năm 7657
Giải tư 95718 63324 19816 85492
86843 12013 66155
Giải ba 02459 20402
Giải nhì 64404
Giải nhất 53722
Đặc biệt 329272
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 04 13 16 18 2 22 24
25 43 55 57 59 63 64 72 92
Đầu Lô tô
0 02, 02, 04
1 13, 16, 18
2 2, 22, 24, 25
3
4 43
5 55, 57, 59
6 63, 64
7 72
8
9 92
Đuôi Lô tô
0
1
2 02, 02, 2, 22, 72, 92
3 13, 43, 63
4 04, 24, 64
5 25, 55
6 16
7 57
8 18
9 59
Giải tám 66
Giải bảy 793
Giải sáu 8739 8926 9825
Giải năm 8699
Giải tư 04052 55564 27104 25813
29335 40748 80445
Giải ba 44812 44665
Giải nhì 58669
Giải nhất 45978
Đặc biệt 858546
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 13 25 26 35 39 45 46
48 52 64 65 66 69 78 93 99
Đầu Lô tô
0 04
1 12, 13
2 25, 26
3 35, 39
4 45, 46, 48
5 52
6 64, 65, 66, 69
7 78
8
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0
1
2 12, 52
3 13, 93
4 04, 64
5 25, 35, 45, 65
6 26, 46, 66
7
8 48, 78
9 39, 69, 99
Giải tám 86
Giải bảy 793
Giải sáu 5480 1559 0147
Giải năm 4915
Giải tư 05975 23611 11753 52652
35000 05557 58421
Giải ba 68813 01260
Giải nhì 50223
Giải nhất 97614
Đặc biệt 229524
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 13 14 15 21 23 24 47
52 53 57 59 60 75 80 86 93
Đầu Lô tô
0 00
1 11, 13, 14, 15
2 21, 23, 24
3
4 47
5 52, 53, 57, 59
6 60
7 75
8 80, 86
9 93
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 80
1 11, 21
2 52
3 13, 23, 53, 93
4 14, 24
5 15, 75
6 86
7 47, 57
8
9 59
Giải tám 69
Giải bảy 370
Giải sáu 3614 7096 2778
Giải năm 1766
Giải tư 04302 00160 45832 00093
77299 34141 53512
Giải ba 26554 28626
Giải nhì 59327
Giải nhất 65052
Đặc biệt 481340
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 14 26 27 32 40 41 52
54 60 66 69 70 78 93 96 99
Đầu Lô tô
0 02
1 12, 14
2 26, 27
3 32
4 40, 41
5 52, 54
6 60, 66, 69
7 70, 78
8
9 93, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 70
1 41
2 02, 12, 32, 52
3 93
4 14, 54
5
6 26, 66, 96
7 27
8 78
9 69, 99
Giải tám 99
Giải bảy 621
Giải sáu 2626 4653 6672
Giải năm 9192
Giải tư 64778 38249 02674 63478
80496 65174 90197
Giải ba 98311 38907
Giải nhì 48972
Giải nhất 92289
Đặc biệt 865487
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 21 26 49 53 72 72 74
74 78 78 87 89 92 96 97 99
Đầu Lô tô
0 07
1 11
2 21, 26
3
4 49
5 53
6
7 72, 72, 74, 74, 78, 78
8 87, 89
9 92, 96, 97, 99
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21
2 72, 72, 92
3 53
4 74, 74
5
6 26, 96
7 07, 87, 97
8 78, 78
9 49, 89, 99
Giải tám 23
Giải bảy 736
Giải sáu 2110 1246 8020
Giải năm 2484
Giải tư 97537 47003 51057 29032
87014 25818 97097
Giải ba 31450 75835
Giải nhì 51950
Giải nhất 39653
Đặc biệt 896358
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 14 18 20 23 32 35 36
37 46 50 50 53 57 58 84 97
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 14, 18
2 20, 23
3 32, 35, 36, 37
4 46
5 50, 50, 53, 57, 58
6
7
8 84
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 50, 50
1
2 32
3 03, 23, 53
4 14, 84
5 35
6 36, 46
7 37, 57, 97
8 18, 58
9

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
402 lần
242 lần
331 lần
441 lần
551 lần
Cặp sốXuất hiện
281 lần
161 lần
531 lần
611 lần
771 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
640 lần
630 lần
620 lần
600 lần
650 lần
Cặp sốXuất hiện
660 lần
700 lần
690 lần
670 lần
590 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
5829 ngày
8728 ngày
4625 ngày
7224 ngày
0223 ngày
Cặp sốSố ngày
6822 ngày
9321 ngày
2420 ngày
4419 ngày
3318 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
681 ngày
721 ngày
611 ngày
581 ngày
531 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
551 ngày
771 ngày
871 ngày
961 ngày
991 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
06 lần
22 lần
31 lần
45 lần
55 lần
Tổng ĐBXuất hiện
63 lần
73 lần
83 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 12 lần
Đầu 24 lần
Đầu 33 lần
Đầu 45 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 62 lần
Đầu 72 lần
Đầu 81 lần
Đầu 95 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 04 lần
Đuôi 14 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 43 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ