Kết quả xổ số miền nam Chủ Nhật hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 1/8/2021

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Phóng to
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 25/7/2021

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Phóng to
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 18/7/2021

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Phóng to
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 11/7/2021

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Phóng to
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 4/7/2021

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8
04
40
89
G7
128
343
990
G6
1143
1855
3137
7419
2312
0097
4196
3992
6427
G5
6054
0064
4517
G4
18121
51951
90993
42573
41354
34029
02743
66735
29935
41953
97981
00520
75658
13482
00547
84977
36495
23624
43325
19944
13214
G3
29213
72985
42593
65825
40977
19874
G2
26773
90970
09517
G1
10784
29459
97437
ĐB
273435
509867
220816
Phóng to
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 , 4
1 3 2, 9 4, 6, 7, 7
2 1, 8, 9 0, 5 4, 5, 7
3 5, 7 5, 5
4 3, 3 0, 3 4, 7
5 1, 4, 4, 5 3, 8
6 4, 7
7 3, 3 0 4, 7, 7
8 5 1, 2 9
9 3 3, 7 0, 2, 5, 6

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 27/6/2021

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8
03
19
22
G7
341
205
821
G6
2577
3228
2074
3580
0711
9513
8424
3822
0464
G5
5259
3095
8123
G4
35523
22630
05260
03988
27538
99151
69557
56762
18750
67112
21225
46550
58826
02709
44015
45762
87983
20428
61130
04198
42965
G3
92517
92643
71656
78848
90856
96478
G2
22514
05559
52761
G1
39300
16092
86200
ĐB
960198
428213
523343
Phóng to
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 , 3 , 5, 9
1 4, 7 1, 2, 3, 3, 9 5
2 3, 8 5, 6 1, 2, 2, 3, 4, 8
3 0, 8 0
4 1, 3 8 3
5 1, 7, 9 0, 0, 6, 9 6
6 0 2 1, 2, 4, 5
7 4, 7 8
8 8 0 3
9 8 5 8

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 20/6/2021

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8
82
39
60
G7
685
960
037
G6
2566
9269
2970
7501
2552
4468
2014
5444
6076
G5
7583
5579
0508
G4
02388
91308
70191
51232
03301
84642
59939
02143
58713
92107
89380
15624
52416
11151
49001
26797
51386
87216
31637
33690
25272
G3
86894
55282
63006
30663
84888
57753
G2
77389
38993
65720
G1
16845
90251
53974
ĐB
491178
217073
372174
Phóng to
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 , 1, 8 , 1, 6, 7 , 1, 8
1 3, 6 4, 6
2 4 0
3 2, 9 9 7, 7
4 2 3 4
5 1, 2 3
6 6, 9 0, 3, 8 0
7 0, 8 3, 9 2, 4, 6
8 2, 2, 3, 5, 8, 9 0 6, 8
9 1, 4 3 0, 7

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 13/6/2021

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8
94
54
30
G7
907
142
553
G6
8299
2308
1159
2166
4400
2118
2307
9960
4517
G5
7085
0680
7987
G4
12779
29526
16101
49661
08505
89374
59892
67784
59353
53503
49015
51459
16392
80188
44895
89494
44278
20163
12922
76118
97182
G3
00546
03164
59677
75811
74232
71366
G2
57417
81530
57156
G1
15912
86228
70139
ĐB
917483
219699
848912
Phóng to
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 , 1, 5, 7, 8 , 0, 3 , 7
1 7 1, 5, 8 2, 7, 8
2 6 2
3 0 0, 2
4 6 2
5 9 3, 4, 9 3, 6
6 1, 4 6 0, 3, 6
7 4, 9 7 8
8 3, 5 0, 4, 8 2, 7
9 2, 4, 9 2, 9 4, 5

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 6/6/2021

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8
22
52
50
G7
247
658
727
G6
4211
0979
9985
0430
7979
5281
9881
6051
4978
G5
7312
3535
0913
G4
98176
72409
03337
81183
34588
42222
37850
79108
00609
16500
34105
47136
01664
33079
03210
97006
76306
04828
21283
19436
21626
G3
21640
92181
12442
38587
32236
46735
G2
80962
74440
68138
G1
10620
26574
44193
ĐB
630300
745670
614830
Phóng to
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 , 0, 9 , 0, 5, 8, 9 , 6, 6
1 1, 2 0, 3
2 2, 2 6, 7, 8
3 7 0, 5, 6 0, 5, 6, 6, 8
4 0, 7 0, 2
5 0 2, 8 0, 1
6 2 4
7 6, 9 0, 9, 9 8
8 1, 3, 5, 8 1, 7 1, 3
9

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 30/5/2021

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8
69
74
38
G7
540
127
211
G6
6515
0190
8893
0879
7724
9594
8543
5668
9096
G5
5622
4815
7847
G4
46852
58193
02569
71825
55960
38503
10291
20286
66276
87106
02267
79604
09424
25960
63601
96886
91565
90413
43442
84973
04266
G3
25317
87679
71245
40690
38608
05418
G2
95496
51816
33759
G1
81440
65237
45974
ĐB
922625
317456
725503
Phóng to
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 3 4, 6 1, 3, 8
1 5, 7 5, 6 1, 3, 8
2 2, 5, 5 4, 4, 7
3 7 8
4 0, 0 5 2, 3, 7
5 2 6 9
6 0, 9, 9 0, 7 5, 6, 8
7 9 4, 6, 9 3, 4
8 6 6
9 0, 1, 3, 3, 6 0, 4 6

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 23/5/2021

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8
53
55
73
G7
609
238
375
G6
7213
4184
5358
3328
7361
9508
4834
6969
7174
G5
9218
2375
8369
G4
49255
97726
25588
12304
88585
36567
74723
10086
35576
07384
14514
70832
87184
90601
05269
20923
56291
83434
92339
79545
60584
G3
96081
74630
53125
75176
85255
11992
G2
43539
54698
85030
G1
75477
56952
78820
ĐB
319177
054088
798174
Phóng to
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 4, 9 1, 8
1 3, 8 4
2 3, 6 5, 8 0, 3
3 0, 9 2, 8 0, 4, 4, 9
4 5
5 3, 5, 8 2, 5 5
6 7 1 9, 9, 9
7 7, 7 5, 6, 6 3, 4, 4, 5
8 1, 4, 5, 8 4, 4, 6, 8 4
9 8 1, 2

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Nam (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Nam (XSMN, XSMNAM) được mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần lúc 16h15' (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Nam.

Lịch quay số mở thưởng XSMN:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. Hồ Chí Minh
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
Chia sẻ