Xổ Số Đắc Nông 30 ngày

Xổ số Đắc Nông 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Đắc Nông trong 30 ngày gần đây nhất (XSDNO 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Đắc Nông trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Đắc Nông 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Đắc Nông 30 ngày gần nhất

Giải tám 02
Giải bảy 899
Giải sáu 9237 5996 2512
Giải năm 1696
Giải tư 42983 33275 40005 71136
18696 64478 20950
Giải ba 46122 74876
Giải nhì 06139
Giải nhất 69999
Đặc biệt 985281
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 2 22 36 37 39 50 75
76 78 81 83 96 96 96 99 99
Đầu Lô tô
0 05
1 12
2 2, 22
3 36, 37, 39
4
5 50
6
7 75, 76, 78
8 81, 83
9 96, 96, 96, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 50
1 81
2 2, 12, 22
3 83
4
5 05, 75
6 36, 76, 96, 96, 96
7 37
8 78
9 39, 99, 99
Giải tám 89
Giải bảy 646
Giải sáu 4241 4417 7421
Giải năm 3951
Giải tư 88472 42275 05567 85957
31142 21634 32527
Giải ba 72652 73586
Giải nhì 84633
Giải nhất 74632
Đặc biệt 835555
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 21 27 32 33 34 41 42 46
51 52 55 57 67 72 75 86 89
Đầu Lô tô
0
1 17
2 21, 27
3 32, 33, 34
4 41, 42, 46
5 51, 52, 55, 57
6 67
7 72, 75
8 86, 89
9
Đuôi Lô tô
0
1 21, 41, 51
2 32, 42, 52, 72
3 33
4 34
5 55, 75
6 46, 86
7 17, 27, 57, 67
8
9 89
Giải tám 86
Giải bảy 558
Giải sáu 7515 3948 3907
Giải năm 2035
Giải tư 49413 53069 52402 08826
83142 50879 23030
Giải ba 86963 79370
Giải nhì 25851
Giải nhất 60344
Đặc biệt 929614
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 13 14 15 26 30 35 42
44 48 51 58 63 69 70 79 86
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 13, 14, 15
2 26
3 30, 35
4 42, 44, 48
5 51, 58
6 63, 69
7 70, 79
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 30, 70
1 51
2 02, 42
3 13, 63
4 14, 44
5 15, 35
6 26, 86
7 07
8 48, 58
9 69, 79
Giải tám 72
Giải bảy 888
Giải sáu 3622 4875 4751
Giải năm 1539
Giải tư 12498 39200 17830 80913
52642 12827 31788
Giải ba 23387 08827
Giải nhì 85837
Giải nhất 89502
Đặc biệt 992668
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 13 22 27 27 30 37 39
42 51 68 72 75 87 88 88 98
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 13
2 22, 27, 27
3 30, 37, 39
4 42
5 51
6 68
7 72, 75
8 87, 88, 88
9 98
Đuôi Lô tô
0 00, 30
1 51
2 02, 22, 42, 72
3 13
4
5 75
6
7 27, 27, 37, 87
8 68, 88, 88, 98
9 39
Giải tám 18
Giải bảy 632
Giải sáu 2639 9214 0698
Giải năm 7950
Giải tư 36531 23080 10212 37908
23990 70621 51694
Giải ba 09449 88556
Giải nhì 20071
Giải nhất 91894
Đặc biệt 517333
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 12 14 18 21 31 32 33 39
49 50 56 71 80 90 94 94 98
Đầu Lô tô
0 08
1 12, 14, 18
2 21
3 31, 32, 33, 39
4 49
5 50, 56
6
7 71
8 80
9 90, 94, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 80, 90
1 21, 31, 71
2 12, 32
3 33
4 14, 94, 94
5
6 56
7
8 08, 18, 98
9 39, 49
Giải tám 41
Giải bảy 507
Giải sáu 3358 2765 5249
Giải năm 8866
Giải tư 54442 61503 76883 58184
79654 64405 39077
Giải ba 04822 33338
Giải nhì 65133
Giải nhất 56902
Đặc biệt 287063
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 05 07 22 33 38 41 42
49 54 58 63 65 66 77 83 84
Đầu Lô tô
0 02, 03, 05, 07
1
2 22
3 33, 38
4 41, 42, 49
5 54, 58
6 63, 65, 66
7 77
8 83, 84
9
Đuôi Lô tô
0
1 41
2 02, 22, 42
3 03, 33, 63, 83
4 54, 84
5 05, 65
6 66
7 07, 77
8 38, 58
9 49
Giải tám 01
Giải bảy 645
Giải sáu 4353 1876 7872
Giải năm 6256
Giải tư 13026 15273 87889 62306
59550 69656 03008
Giải ba 10206 26111
Giải nhì 76443
Giải nhất 59106
Đặc biệt 247061
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 06 08 1 11 26 43 45
50 53 56 56 61 72 73 76 89
Đầu Lô tô
0 06, 06, 06, 08
1 1, 11
2 26
3
4 43, 45
5 50, 53, 56, 56
6 61
7 72, 73, 76
8 89
9
Đuôi Lô tô
0 50
1 1, 11, 61
2 72
3 43, 53, 73
4
5 45
6 06, 06, 06, 26, 56, 56, 76
7
8 08
9 89
Giải tám 00
Giải bảy 472
Giải sáu 8036 0224 2258
Giải năm 1845
Giải tư 67534 54653 55944 90925
85856 76398 56502
Giải ba 18741 57487
Giải nhì 57058
Giải nhất 26791
Đặc biệt 716241
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 02 24 25 34 36 41 41 44
45 53 56 58 58 72 87 91 98
Đầu Lô tô
0 0, 02
1
2 24, 25
3 34, 36
4 41, 41, 44, 45
5 53, 56, 58, 58
6
7 72
8 87
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0 0
1 41, 41, 91
2 02, 72
3 53
4 24, 34, 44
5 25, 45
6 36, 56
7 87
8 58, 58, 98
9
Giải tám 93
Giải bảy 505
Giải sáu 1166 2475 9828
Giải năm 5849
Giải tư 06039 93320 73690 06927
10927 06045 48699
Giải ba 85435 64602
Giải nhì 96773
Giải nhất 30646
Đặc biệt 439619
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 19 20 27 27 28 35 39
45 46 49 66 73 75 90 93 99
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 19
2 20, 27, 27, 28
3 35, 39
4 45, 46, 49
5
6 66
7 73, 75
8
9 90, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1
2 02
3 73, 93
4
5 05, 35, 45, 75
6 46, 66
7 27, 27
8 28
9 19, 39, 49, 99
Giải tám 65
Giải bảy 354
Giải sáu 7176 7754 7722
Giải năm 3322
Giải tư 82250 14536 89781 74960
11613 79555 02492
Giải ba 02701 59707
Giải nhì 39316
Giải nhất 13727
Đặc biệt 381709
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 09 13 16 22 22 27 36
50 54 54 55 60 65 76 81 92
Đầu Lô tô
0 01, 07, 09
1 13, 16
2 22, 22, 27
3 36
4
5 50, 54, 54, 55
6 60, 65
7 76
8 81
9 92
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 01, 81
2 22, 22, 92
3 13
4 54, 54
5 55, 65
6 16, 36, 76
7 07, 27
8
9 09
Giải tám 34
Giải bảy 156
Giải sáu 1357 6019 2561
Giải năm 4805
Giải tư 50179 01422 05647 80892
92407 96478 38965
Giải ba 09291 01546
Giải nhì 20392
Giải nhất 37138
Đặc biệt 395170
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 19 22 34 38 46 47 56
57 61 65 70 78 79 91 92 92
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 19
2 22
3 34, 38
4 46, 47
5 56, 57
6 61, 65
7 70, 78, 79
8
9 91, 92, 92
Đuôi Lô tô
0 70
1 61, 91
2 22, 92, 92
3
4 34
5 05, 65
6 46, 56
7 07, 47, 57
8 38, 78
9 19, 79
Giải tám 80
Giải bảy 614
Giải sáu 0205 5152 6448
Giải năm 9987
Giải tư 60049 79427 69665 22060
09511 01243 41599
Giải ba 47264 32533
Giải nhì 67820
Giải nhất 90574
Đặc biệt 817929
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 14 20 27 29 33 43 48
49 52 60 64 65 74 80 87 99
Đầu Lô tô
0 05
1 11, 14
2 20, 27, 29
3 33
4 43, 48, 49
5 52
6 60, 64, 65
7 74
8 80, 87
9 99
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 80
1 11
2 52
3 33, 43
4 14, 64, 74
5 05, 65
6
7 27, 87
8 48
9 29, 49, 99
Giải tám 99
Giải bảy 733
Giải sáu 5828 3155 9377
Giải năm 5344
Giải tư 36355 27697 16480 80816
88008 31339 64093
Giải ba 44169 62411
Giải nhì 95528
Giải nhất 25313
Đặc biệt 266002
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 11 13 16 28 28 33 39
44 55 55 69 77 80 93 97 99
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 11, 13, 16
2 28, 28
3 33, 39
4 44
5 55, 55
6 69
7 77
8 80
9 93, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 11
2 02
3 13, 33, 93
4 44
5 55, 55
6 16
7 77, 97
8 08, 28, 28
9 39, 69, 99
Giải tám 20
Giải bảy 783
Giải sáu 0680 0515 3053
Giải năm 1273
Giải tư 43670 82545 47690 49512
62835 66555 35102
Giải ba 77842 07523
Giải nhì 75190
Giải nhất 70628
Đặc biệt 348917
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 15 17 20 23 28 35 42
45 53 55 70 73 80 83 90 90
Đầu Lô tô
0 02
1 12, 15, 17
2 20, 23, 28
3 35
4 42, 45
5 53, 55
6
7 70, 73
8 80, 83
9 90, 90
Đuôi Lô tô
0 20, 70, 80, 90, 90
1
2 02, 12, 42
3 23, 53, 73, 83
4
5 15, 35, 45, 55
6
7 17
8 28
9
Giải tám 43
Giải bảy 820
Giải sáu 0415 2402 7471
Giải năm 4515
Giải tư 18302 29367 20379 47577
52743 00519 79429
Giải ba 26978 44064
Giải nhì 26075
Giải nhất 54846
Đặc biệt 039572
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 15 15 19 20 29 43 43
46 64 67 71 72 75 77 78 79
Đầu Lô tô
0 02, 02
1 15, 15, 19
2 20, 29
3
4 43, 43, 46
5
6 64, 67
7 71, 72, 75, 77, 78, 79
8
9
Đuôi Lô tô
0 20
1 71
2 02, 02, 72
3 43, 43
4 64
5 15, 15, 75
6 46
7 67, 77
8 78
9 19, 29, 79
Giải tám 18
Giải bảy 925
Giải sáu 8823 4141 2324
Giải năm 9898
Giải tư 62858 92072 07082 18043
95413 95743 38190
Giải ba 95550 58633
Giải nhì 60614
Giải nhất 52672
Đặc biệt 805871
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 14 18 23 24 25 33 41 43
43 50 58 71 72 72 82 90 98
Đầu Lô tô
0
1 13, 14, 18
2 23, 24, 25
3 33
4 41, 43, 43
5 50, 58
6
7 71, 72, 72
8 82
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 41, 71
2 72, 72, 82
3 13, 23, 33, 43, 43
4 14, 24
5 25
6
7
8 18, 58, 98
9
Giải tám 50
Giải bảy 517
Giải sáu 7523 8679 6419
Giải năm 4718
Giải tư 99188 81629 16822 32845
77660 43807 27391
Giải ba 83029 90831
Giải nhì 85265
Giải nhất 84755
Đặc biệt 520971
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 17 18 19 22 23 29 29 31
45 50 55 60 65 71 79 88 91
Đầu Lô tô
0 07
1 17, 18, 19
2 22, 23, 29, 29
3 31
4 45
5 50, 55
6 60, 65
7 71, 79
8 88
9 91
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 31, 71, 91
2 22
3 23
4
5 45, 55, 65
6
7 07, 17
8 18, 88
9 19, 29, 29, 79
Giải tám 80
Giải bảy 726
Giải sáu 5551 7743 4797
Giải năm 9864
Giải tư 69093 55433 67077 51543
12900 02666 01701
Giải ba 02187 23681
Giải nhì 66943
Giải nhất 20176
Đặc biệt 540591
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 26 33 43 43 43 51 64
66 76 77 80 81 87 91 93 97
Đầu Lô tô
0 00, 01
1
2 26
3 33
4 43, 43, 43
5 51
6 64, 66
7 76, 77
8 80, 81, 87
9 91, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 80
1 01, 51, 81, 91
2
3 33, 43, 43, 43, 93
4 64
5
6 26, 66, 76
7 77, 87, 97
8
9
Giải tám 47
Giải bảy 652
Giải sáu 8244 6650 7201
Giải năm 1888
Giải tư 43580 88082 80684 89630
40875 36658 66991
Giải ba 35147 54582
Giải nhì 90833
Giải nhất 61321
Đặc biệt 100825
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 21 25 30 33 44 47 47 50
52 58 75 80 82 82 84 88 91
Đầu Lô tô
0 01
1
2 21, 25
3 30, 33
4 44, 47, 47
5 50, 52, 58
6
7 75
8 80, 82, 82, 84, 88
9 91
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 80
1 01, 21, 91
2 52, 82, 82
3 33
4 44, 84
5 25, 75
6
7 47, 47
8 58, 88
9
Giải tám 35
Giải bảy 503
Giải sáu 0298 1335 1725
Giải năm 9343
Giải tư 10273 72061 50794 71818
17410 09123 30180
Giải ba 92245 39793
Giải nhì 71109
Giải nhất 61377
Đặc biệt 709040
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 10 18 23 25 35 35 40
43 45 61 73 77 80 93 94 98
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 10, 18
2 23, 25
3 35, 35
4 40, 43, 45
5
6 61
7 73, 77
8 80
9 93, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 80
1 61
2
3 03, 23, 43, 73, 93
4 94
5 25, 35, 35, 45
6
7 77
8 18, 98
9 09
Giải tám 73
Giải bảy 352
Giải sáu 9077 3705 6634
Giải năm 2274
Giải tư 23058 29975 73082 42992
30300 62033 67700
Giải ba 01992 89893
Giải nhì 02048
Giải nhất 07044
Đặc biệt 259090
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 05 33 34 44 48 52 58
73 74 75 77 82 90 92 92 93
Đầu Lô tô
0 00, 00, 05
1
2
3 33, 34
4 44, 48
5 52, 58
6
7 73, 74, 75, 77
8 82
9 90, 92, 92, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 90
1
2 52, 82, 92, 92
3 33, 73, 93
4 34, 44, 74
5 05, 75
6
7 77
8 48, 58
9
Giải tám 52
Giải bảy 068
Giải sáu 4811 5196 8951
Giải năm 3502
Giải tư 37955 47563 66453 08993
36105 98599 13831
Giải ba 53709 40532
Giải nhì 02859
Giải nhất 15517
Đặc biệt 246421
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 09 11 17 21 31 32 51
52 53 55 59 63 68 93 96 99
Đầu Lô tô
0 02, 05, 09
1 11, 17
2 21
3 31, 32
4
5 51, 52, 53, 55, 59
6 63, 68
7
8
9 93, 96, 99
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21, 31, 51
2 02, 32, 52
3 53, 63, 93
4
5 05, 55
6 96
7 17
8 68
9 09, 59, 99
Giải tám 44
Giải bảy 728
Giải sáu 5285 9520 1591
Giải năm 3799
Giải tư 09403 09965 60067 19197
21862 85384 58583
Giải ba 02754 40327
Giải nhì 94801
Giải nhất 23783
Đặc biệt 634685
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 20 27 28 44 54 62 65
67 83 83 84 85 85 91 97 99
Đầu Lô tô
0 01, 03
1
2 20, 27, 28
3
4 44
5 54
6 62, 65, 67
7
8 83, 83, 84, 85, 85
9 91, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 20
1 01, 91
2 62
3 03, 83, 83
4 44, 54, 84
5 65, 85, 85
6
7 27, 67, 97
8 28
9 99
Giải tám 34
Giải bảy 899
Giải sáu 1007 7101 6952
Giải năm 5344
Giải tư 94058 29882 52435 86454
40734 85625 18934
Giải ba 59734 77023
Giải nhì 33178
Giải nhất 02448
Đặc biệt 461063
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 23 25 34 34 34 34 35
44 48 52 54 58 63 78 82 99
Đầu Lô tô
0 01, 07
1
2 23, 25
3 34, 34, 34, 34, 35
4 44, 48
5 52, 54, 58
6 63
7 78
8 82
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 01
2 52, 82
3 23, 63
4 34, 34, 34, 34, 44, 54
5 25, 35
6
7 07
8 48, 58, 78
9 99
Giải tám 64
Giải bảy 701
Giải sáu 5460 7979 3550
Giải năm 1859
Giải tư 32292 74813 30469 80681
34470 35716 68977
Giải ba 94614 15145
Giải nhì 75796
Giải nhất 32035
Đặc biệt 035520
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 14 16 20 35 45 50 59
60 64 69 70 77 79 81 92 96
Đầu Lô tô
0 01
1 13, 14, 16
2 20
3 35
4 45
5 50, 59
6 60, 64, 69
7 70, 77, 79
8 81
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 60, 70
1 01, 81
2 92
3 13
4 14, 64
5 35, 45
6 16, 96
7 77
8
9 59, 69, 79
Giải tám 23
Giải bảy 273
Giải sáu 9377 2134 7599
Giải năm 9285
Giải tư 72373 86759 72454 67662
04185 54179 37804
Giải ba 73306 48128
Giải nhì 95707
Giải nhất 42817
Đặc biệt 979467
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 07 17 23 28 34 54 59
62 67 73 73 77 79 85 85 99
Đầu Lô tô
0 04, 06, 07
1 17
2 23, 28
3 34
4
5 54, 59
6 62, 67
7 73, 73, 77, 79
8 85, 85
9 99
Đuôi Lô tô
0
1
2 62
3 23, 73, 73
4 04, 34, 54
5 85, 85
6 06
7 07, 17, 67, 77
8 28
9 59, 79, 99
Giải tám 59
Giải bảy 795
Giải sáu 9732 6362 9364
Giải năm 3489
Giải tư 95837 68413 43578 56624
94354 68578 10642
Giải ba 80675 09334
Giải nhì 44592
Giải nhất 02441
Đặc biệt 282583
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 24 32 34 37 41 42 54 59
62 64 75 78 78 83 89 92 95
Đầu Lô tô
0
1 13
2 24
3 32, 34, 37
4 41, 42
5 54, 59
6 62, 64
7 75, 78, 78
8 83, 89
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0
1 41
2 32, 42, 62, 92
3 13, 83
4 24, 34, 54, 64
5 75, 95
6
7 37
8 78, 78
9 59, 89
Giải tám 59
Giải bảy 814
Giải sáu 7133 5507 4580
Giải năm 0660
Giải tư 50345 66978 75936 66136
86679 60788 07027
Giải ba 31918 18587
Giải nhì 12319
Giải nhất 38265
Đặc biệt 464369
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 18 19 27 33 36 36 45
59 60 65 69 78 79 80 87 88
Đầu Lô tô
0 07
1 14, 18, 19
2 27
3 33, 36, 36
4 45
5 59
6 60, 65, 69
7 78, 79
8 80, 87, 88
9
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1
2
3 33
4 14
5 45, 65
6 36, 36
7 07, 27, 87
8 18, 78, 88
9 19, 59, 69, 79
Giải tám 71
Giải bảy 344
Giải sáu 0407 6613 6585
Giải năm 3278
Giải tư 03983 95712 31244 38051
38423 48012 83737
Giải ba 52050 31558
Giải nhì 03211
Giải nhất 24257
Đặc biệt 546932
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 12 12 13 23 32 37 44
44 50 51 57 58 71 78 83 85
Đầu Lô tô
0 07
1 11, 12, 12, 13
2 23
3 32, 37
4 44, 44
5 50, 51, 57, 58
6
7 71, 78
8 83, 85
9
Đuôi Lô tô
0 50
1 11, 51, 71
2 12, 12, 32
3 13, 23, 83
4 44, 44
5 85
6
7 07, 37, 57
8 58, 78
9
Giải tám 74
Giải bảy 982
Giải sáu 9984 0288 4078
Giải năm 6853
Giải tư 37586 94609 98516 46923
46717 40429 13648
Giải ba 82515 30427
Giải nhì 18221
Giải nhất 76743
Đặc biệt 571009
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 15 16 17 21 23 27 29
43 48 53 74 78 82 84 86 88
Đầu Lô tô
0 09, 09
1 15, 16, 17
2 21, 23, 27, 29
3
4 43, 48
5 53
6
7 74, 78
8 82, 84, 86, 88
9
Đuôi Lô tô
0
1 21
2 82
3 23, 43, 53
4 74, 84
5 15
6 16, 86
7 17, 27
8 48, 78, 88
9 09, 09, 29

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đắc Nông

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
712 lần
632 lần
092 lần
171 lần
691 lần
Cặp sốXuất hiện
681 lần
191 lần
211 lần
721 lần
201 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
590 lần
580 lần
570 lần
560 lần
600 lần
Cặp sốXuất hiện
620 lần
660 lần
650 lần
640 lần
540 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
3228 ngày
6927 ngày
8326 ngày
6725 ngày
2024 ngày
Cặp sốSố ngày
8522 ngày
2121 ngày
9020 ngày
4019 ngày
2518 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
712 ngày
701 ngày
691 ngày
671 ngày
631 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
681 ngày
721 ngày
901 ngày
911 ngày
851 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
12 lần
22 lần
33 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
54 lần
61 lần
73 lần
83 lần
97 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 13 lần
Đầu 24 lần
Đầu 32 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 51 lần
Đầu 66 lần
Đầu 74 lần
Đầu 83 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 04 lần
Đuôi 17 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 41 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 60 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 81 lần
Đuôi 95 lần
Chia sẻ