Xổ Số Đắc Nông 30 ngày

Xổ số Đắc Nông 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Đắc Nông trong 30 ngày gần đây nhất (XSDNO 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Đắc Nông trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Đắc Nông 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Đắc Nông 30 ngày gần nhất

Giải tám 44
Giải bảy 589
Giải sáu 5156 8485 8176
Giải năm 6823
Giải tư 56950 17375 11913 42672
20476 09095 04793
Giải ba 95946 02642
Giải nhì 55073
Giải nhất 58837
Đặc biệt 701315
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 15 23 37 42 44 46 50 56
72 73 75 76 76 85 89 93 95
Đầu Lô tô
0
1 13, 15
2 23
3 37
4 42, 44, 46
5 50, 56
6
7 72, 73, 75, 76, 76
8 85, 89
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 50
1
2 42, 72
3 13, 23, 73, 93
4 44
5 15, 75, 85, 95
6 46, 56, 76, 76
7 37
8
9 89
Giải tám 47
Giải bảy 015
Giải sáu 5807 9180 5133
Giải năm 1799
Giải tư 10205 26667 64908 69378
20365 11354 82420
Giải ba 41043 66245
Giải nhì 05902
Giải nhất 69732
Đặc biệt 539125
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 07 08 15 20 25 32 33
43 45 47 54 65 67 78 80 99
Đầu Lô tô
0 02, 05, 07, 08
1 15
2 20, 25
3 32, 33
4 43, 45, 47
5 54
6 65, 67
7 78
8 80
9 99
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1
2 02, 32
3 33, 43
4 54
5 05, 15, 25, 45, 65
6
7 07, 47, 67
8 08, 78
9 99
Giải tám 72
Giải bảy 569
Giải sáu 1852 2668 5716
Giải năm 3733
Giải tư 83942 59728 29169 01697
80635 54313 76660
Giải ba 36740 25729
Giải nhì 74152
Giải nhất 02157
Đặc biệt 687059
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 28 29 33 35 40 42 52
52 57 59 60 68 69 69 72 97
Đầu Lô tô
0
1 13, 16
2 28, 29
3 33, 35
4 40, 42
5 52, 52, 57, 59
6 60, 68, 69, 69
7 72
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 40, 60
1
2 42, 52, 52, 72
3 13, 33
4
5 35
6 16
7 57, 97
8 28, 68
9 29, 59, 69, 69
Giải tám 84
Giải bảy 033
Giải sáu 7080 1757 6006
Giải năm 8286
Giải tư 61167 12217 62875 92445
43902 59322 73331
Giải ba 81761 44140
Giải nhì 04421
Giải nhất 81930
Đặc biệt 685962
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 17 21 22 30 31 33 40
45 57 61 62 67 75 80 84 86
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 17
2 21, 22
3 30, 31, 33
4 40, 45
5 57
6 61, 62, 67
7 75
8 80, 84, 86
9
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 80
1 21, 31, 61
2 02, 22, 62
3 33
4 84
5 45, 75
6 06, 86
7 17, 57, 67
8
9
Giải tám 38
Giải bảy 423
Giải sáu 6072 2295 4868
Giải năm 1466
Giải tư 43834 28565 18480 79952
58895 25702 08331
Giải ba 30492 71099
Giải nhì 02033
Giải nhất 30773
Đặc biệt 389600
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 23 31 33 34 38 52 65
66 68 72 73 80 92 95 95 99
Đầu Lô tô
0 00, 02
1
2 23
3 31, 33, 34, 38
4
5 52
6 65, 66, 68
7 72, 73
8 80
9 92, 95, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 80
1 31
2 02, 52, 72, 92
3 23, 33, 73
4 34
5 65, 95, 95
6 66
7
8 38, 68
9 99
Giải tám 50
Giải bảy 050
Giải sáu 0933 6907 1338
Giải năm 8302
Giải tư 47260 61719 45636 88884
69092 60015 66053
Giải ba 08739 29967
Giải nhì 07775
Giải nhất 87716
Đặc biệt 796887
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 15 16 19 33 36 38 39
50 50 53 60 67 75 84 87 92
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 15, 16, 19
2
3 33, 36, 38, 39
4
5 50, 50, 53
6 60, 67
7 75
8 84, 87
9 92
Đuôi Lô tô
0 50, 50, 60
1
2 02, 92
3 33, 53
4 84
5 15, 75
6 16, 36
7 07, 67, 87
8 38
9 19, 39
Giải tám 64
Giải bảy 417
Giải sáu 7744 7390 9555
Giải năm 7434
Giải tư 66828 85081 90821 88766
88687 66788 98517
Giải ba 25372 32080
Giải nhì 06355
Giải nhất 61288
Đặc biệt 159781
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 17 21 28 34 44 55 55 64
66 72 80 81 81 87 88 88 90
Đầu Lô tô
0
1 17, 17
2 21, 28
3 34
4 44
5 55, 55
6 64, 66
7 72
8 80, 81, 81, 87, 88, 88
9 90
Đuôi Lô tô
0 80, 90
1 21, 81, 81
2 72
3
4 34, 44, 64
5 55, 55
6 66
7 17, 17, 87
8 28, 88, 88
9
Giải tám 55
Giải bảy 123
Giải sáu 4299 1039 1244
Giải năm 8396
Giải tư 65426 48804 12778 76897
58605 24382 55586
Giải ba 75064 23848
Giải nhì 35656
Giải nhất 50199
Đặc biệt 575240
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 23 26 39 40 44 48 55
56 64 78 82 86 96 97 99 99
Đầu Lô tô
0 04, 05
1
2 23, 26
3 39
4 40, 44, 48
5 55, 56
6 64
7 78
8 82, 86
9 96, 97, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1
2 82
3 23
4 04, 44, 64
5 05, 55
6 26, 56, 86, 96
7 97
8 48, 78
9 39, 99, 99
Giải tám 52
Giải bảy 094
Giải sáu 4317 4393 1638
Giải năm 9099
Giải tư 85274 70682 63567 71423
59440 16851 25026
Giải ba 85276 21547
Giải nhì 41354
Giải nhất 00514
Đặc biệt 525010
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 14 17 23 26 38 40 47 51
52 54 67 74 76 82 93 94 99
Đầu Lô tô
0
1 10, 14, 17
2 23, 26
3 38
4 40, 47
5 51, 52, 54
6 67
7 74, 76
8 82
9 93, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1 51
2 52, 82
3 23, 93
4 14, 54, 74, 94
5
6 26, 76
7 17, 47, 67
8 38
9 99
Giải tám 95
Giải bảy 543
Giải sáu 8109 7776 6870
Giải năm 7896
Giải tư 84906 86500 01257 33748
84482 65517 87932
Giải ba 49041 00709
Giải nhì 21369
Giải nhất 98417
Đặc biệt 768029
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 09 09 17 17 29 32 41
43 48 57 69 70 76 82 95 96
Đầu Lô tô
0 00, 06, 09, 09
1 17, 17
2 29
3 32
4 41, 43, 48
5 57
6 69
7 70, 76
8 82
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 70
1 41
2 32, 82
3 43
4
5 95
6 06, 76, 96
7 17, 17, 57
8 48
9 09, 09, 29, 69
Giải tám 93
Giải bảy 508
Giải sáu 4182 9995 2808
Giải năm 6448
Giải tư 17125 01337 73296 45488
36500 23617 59222
Giải ba 77258 33042
Giải nhì 36732
Giải nhất 43448
Đặc biệt 690805
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 08 08 17 22 25 32 37
42 48 48 58 82 88 93 95 96
Đầu Lô tô
0 00, 05, 08, 08
1 17
2 22, 25
3 32, 37
4 42, 48, 48
5 58
6
7
8 82, 88
9 93, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 00
1
2 22, 32, 42, 82
3 93
4
5 05, 25, 95
6 96
7 17, 37
8 08, 08, 48, 48, 58, 88
9
Giải tám 26
Giải bảy 372
Giải sáu 3005 7205 1719
Giải năm 8674
Giải tư 75659 77652 68756 15076
60093 70912 52074
Giải ba 23957 32521
Giải nhì 54921
Giải nhất 99067
Đặc biệt 066786
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 12 19 21 21 26 52 56
57 59 67 72 74 74 76 86 93
Đầu Lô tô
0 05, 05
1 12, 19
2 21, 21, 26
3
4
5 52, 56, 57, 59
6 67
7 72, 74, 74, 76
8 86
9 93
Đuôi Lô tô
0
1 21, 21
2 12, 52, 72
3 93
4 74, 74
5 05, 05
6 26, 56, 76, 86
7 57, 67
8
9 19, 59
Giải tám 01
Giải bảy 202
Giải sáu 6918 6613 2066
Giải năm 1227
Giải tư 36704 78947 02264 27521
07642 71982 09349
Giải ba 86823 71102
Giải nhì 73279
Giải nhất 66306
Đặc biệt 460764
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 04 06 1 13 18 21 23
27 42 47 49 64 64 66 79 82
Đầu Lô tô
0 02, 02, 04, 06
1 1, 13, 18
2 21, 23, 27
3
4 42, 47, 49
5
6 64, 64, 66
7 79
8 82
9
Đuôi Lô tô
0
1 1, 21
2 02, 02, 42, 82
3 13, 23
4 04, 64, 64
5
6 06, 66
7 27, 47
8 18
9 49, 79
Giải tám 48
Giải bảy 423
Giải sáu 3620 8119 9715
Giải năm 3084
Giải tư 85932 37441 04138 17970
70920 46902 51752
Giải ba 39175 72498
Giải nhì 04690
Giải nhất 67384
Đặc biệt 674052
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 15 19 20 20 23 32 38 41
48 52 52 70 75 84 84 90 98
Đầu Lô tô
0 02
1 15, 19
2 20, 20, 23
3 32, 38
4 41, 48
5 52, 52
6
7 70, 75
8 84, 84
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 70, 90
1 41
2 02, 32, 52, 52
3 23
4 84, 84
5 15, 75
6
7
8 38, 48, 98
9 19
Giải tám 28
Giải bảy 408
Giải sáu 2170 3776 4619
Giải năm 8329
Giải tư 99660 68584 64337 96844
76545 57730 31020
Giải ba 22290 97645
Giải nhì 84578
Giải nhất 36821
Đặc biệt 739828
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 19 20 21 28 28 29 30 37
44 45 45 60 70 76 78 84 90
Đầu Lô tô
0 08
1 19
2 20, 21, 28, 28, 29
3 30, 37
4 44, 45, 45
5
6 60
7 70, 76, 78
8 84
9 90
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 60, 70, 90
1 21
2
3
4 44, 84
5 45, 45
6 76
7 37
8 08, 28, 28, 78
9 19, 29
Giải tám 21
Giải bảy 706
Giải sáu 5797 6611 4946
Giải năm 1520
Giải tư 33089 16447 03758 38109
11620 17130 27004
Giải ba 72641 07534
Giải nhì 20980
Giải nhất 57104
Đặc biệt 462239
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 06 09 11 20 20 21 30
34 39 41 46 47 58 80 89 97
Đầu Lô tô
0 04, 04, 06, 09
1 11
2 20, 20, 21
3 30, 34, 39
4 41, 46, 47
5 58
6
7
8 80, 89
9 97
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 30, 80
1 11, 21, 41
2
3
4 04, 04, 34
5
6 06, 46
7 47, 97
8 58
9 09, 39, 89
Giải tám 76
Giải bảy 997
Giải sáu 6269 3687 9260
Giải năm 0446
Giải tư 60819 78563 04257 36681
83929 35158 46257
Giải ba 38128 96968
Giải nhì 32098
Giải nhất 24657
Đặc biệt 744897
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 28 29 46 57 57 57 58 60
63 68 69 76 81 87 97 97 98
Đầu Lô tô
0
1 19
2 28, 29
3
4 46
5 57, 57, 57, 58
6 60, 63, 68, 69
7 76
8 81, 87
9 97, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 60
1 81
2
3 63
4
5
6 46, 76
7 57, 57, 57, 87, 97, 97
8 28, 58, 68, 98
9 19, 29, 69
Giải tám 46
Giải bảy 062
Giải sáu 3525 1981 2715
Giải năm 3712
Giải tư 97981 60892 33754 22541
91254 76546 09113
Giải ba 32523 25706
Giải nhì 25759
Giải nhất 91551
Đặc biệt 535342
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 13 15 23 25 41 42 46
46 51 54 54 59 62 81 81 92
Đầu Lô tô
0 06
1 12, 13, 15
2 23, 25
3
4 41, 42, 46, 46
5 51, 54, 54, 59
6 62
7
8 81, 81
9 92
Đuôi Lô tô
0
1 41, 51, 81, 81
2 12, 42, 62, 92
3 13, 23
4 54, 54
5 15, 25
6 06, 46, 46
7
8
9 59
Giải tám 02
Giải bảy 135
Giải sáu 9941 8369 2375
Giải năm 2529
Giải tư 11808 52138 56158 00907
68022 74729 40970
Giải ba 63682 69278
Giải nhì 56429
Giải nhất 98913
Đặc biệt 044379
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 13 2 22 29 29 29 35
38 41 58 69 70 75 78 79 82
Đầu Lô tô
0 07, 08
1 13
2 2, 22, 29, 29, 29
3 35, 38
4 41
5 58
6 69
7 70, 75, 78, 79
8 82
9
Đuôi Lô tô
0 70
1 41
2 2, 22, 82
3 13
4
5 35, 75
6
7 07
8 08, 38, 58, 78
9 29, 29, 29, 69, 79
Giải tám 93
Giải bảy 815
Giải sáu 6131 0138 3884
Giải năm 2018
Giải tư 78718 56983 77428 37225
45683 28192 97623
Giải ba 00723 07049
Giải nhì 06239
Giải nhất 94485
Đặc biệt 004119
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 18 18 19 23 23 25 28 31
38 39 49 83 83 84 85 92 93
Đầu Lô tô
0
1 15, 18, 18, 19
2 23, 23, 25, 28
3 31, 38, 39
4 49
5
6
7
8 83, 83, 84, 85
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0
1 31
2 92
3 23, 23, 83, 83, 93
4 84
5 15, 25, 85
6
7
8 18, 18, 28, 38
9 19, 39, 49
Giải tám 33
Giải bảy 128
Giải sáu 2364 8962 6464
Giải năm 1354
Giải tư 23247 06646 62127 05510
78885 79490 62468
Giải ba 12563 68831
Giải nhì 57850
Giải nhất 66781
Đặc biệt 978113
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 27 28 31 33 46 47 50
54 62 63 64 64 68 81 85 90
Đầu Lô tô
0
1 10, 13
2 27, 28
3 31, 33
4 46, 47
5 50, 54
6 62, 63, 64, 64, 68
7
8 81, 85
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 90
1 31, 81
2 62
3 13, 33, 63
4 54, 64, 64
5 85
6 46
7 27, 47
8 28, 68
9
Giải tám 74
Giải bảy 868
Giải sáu 8517 8161 6906
Giải năm 3848
Giải tư 51909 58103 44390 00084
96094 48053 10356
Giải ba 16534 96514
Giải nhì 46964
Giải nhất 26840
Đặc biệt 828062
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 09 14 17 34 40 48 53
56 61 62 64 68 74 84 90 94
Đầu Lô tô
0 03, 06, 09
1 14, 17
2
3 34
4 40, 48
5 53, 56
6 61, 62, 64, 68
7 74
8 84
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 61
2 62
3 03, 53
4 14, 34, 64, 74, 84, 94
5
6 06, 56
7 17
8 48, 68
9 09
Giải tám 64
Giải bảy 612
Giải sáu 3330 0951 1206
Giải năm 3670
Giải tư 84560 71550 05586 51251
59846 36616 82130
Giải ba 54067 76303
Giải nhì 49946
Giải nhất 63449
Đặc biệt 917756
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 12 16 30 30 46 46 49
50 51 51 56 60 64 67 70 86
Đầu Lô tô
0 03, 06
1 12, 16
2
3 30, 30
4 46, 46, 49
5 50, 51, 51, 56
6 60, 64, 67
7 70
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 30, 30, 50, 60, 70
1 51, 51
2 12
3 03
4 64
5
6 06, 16, 46, 46, 56, 86
7 67
8
9 49
Giải tám 31
Giải bảy 376
Giải sáu 3199 7881 5305
Giải năm 4341
Giải tư 03621 50298 05590 22527
52270 59342 83790
Giải ba 61900 88168
Giải nhì 49299
Giải nhất 39324
Đặc biệt 030676
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 21 24 27 31 41 42 68
70 76 76 81 90 90 98 99 99
Đầu Lô tô
0 00, 05
1
2 21, 24, 27
3 31
4 41, 42
5
6 68
7 70, 76, 76
8 81
9 90, 90, 98, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 90, 90
1 21, 31, 41, 81
2 42
3
4 24
5 05
6 76, 76
7 27
8 68, 98
9 99, 99
Giải tám 36
Giải bảy 547
Giải sáu 3408 9473 6937
Giải năm 8012
Giải tư 07289 16993 86343 23480
50977 19107 16941
Giải ba 53540 91056
Giải nhì 61575
Giải nhất 73399
Đặc biệt 768154
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 12 36 37 40 41 43 47
54 56 73 75 77 80 89 93 99
Đầu Lô tô
0 07, 08
1 12
2
3 36, 37
4 40, 41, 43, 47
5 54, 56
6
7 73, 75, 77
8 80, 89
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 80
1 41
2 12
3 43, 73, 93
4 54
5 75
6 36, 56
7 07, 37, 47, 77
8 08
9 89, 99
Giải tám 14
Giải bảy 947
Giải sáu 5035 9974 9024
Giải năm 4376
Giải tư 54762 52518 51582 06801
32415 91967 18397
Giải ba 17956 42662
Giải nhì 25841
Giải nhất 44092
Đặc biệt 193251
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 14 15 18 24 35 41 47 51
56 62 62 67 74 76 82 92 97
Đầu Lô tô
0 01
1 14, 15, 18
2 24
3 35
4 41, 47
5 51, 56
6 62, 62, 67
7 74, 76
8 82
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0
1 01, 41, 51
2 62, 62, 82, 92
3
4 14, 24, 74
5 15, 35
6 56, 76
7 47, 67, 97
8 18
9
Giải tám 89
Giải bảy 383
Giải sáu 4305 3878 9968
Giải năm 1725
Giải tư 90762 09813 26130 19466
21678 50975 42654
Giải ba 42764 52979
Giải nhì 34714
Giải nhất 69461
Đặc biệt 199333
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 14 25 30 33 54 61 62
64 66 68 75 78 78 79 83 89
Đầu Lô tô
0 05
1 13, 14
2 25
3 30, 33
4
5 54
6 61, 62, 64, 66, 68
7 75, 78, 78, 79
8 83, 89
9
Đuôi Lô tô
0 30
1 61
2 62
3 13, 33, 83
4 14, 54, 64
5 05, 25, 75
6 66
7
8 68, 78, 78
9 79, 89
Giải tám 21
Giải bảy 707
Giải sáu 2447 3212 1949
Giải năm 4409
Giải tư 71299 69359 16604 30679
43183 66160 38998
Giải ba 42423 15364
Giải nhì 58481
Giải nhất 24610
Đặc biệt 921470
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 09 10 12 21 23 47 49
59 60 64 70 79 81 83 98 99
Đầu Lô tô
0 04, 07, 09
1 10, 12
2 21, 23
3
4 47, 49
5 59
6 60, 64
7 70, 79
8 81, 83
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 70
1 21, 81
2 12
3 23, 83
4 04, 64
5
6
7 07, 47
8 98
9 09, 49, 59, 79, 99
Giải tám 58
Giải bảy 756
Giải sáu 3989 6317 3439
Giải năm 2932
Giải tư 84995 57652 68294 40716
21088 67368 21774
Giải ba 18870 13515
Giải nhì 10259
Giải nhất 84670
Đặc biệt 766838
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 16 17 32 38 39 52 56 58
59 68 70 70 74 88 89 94 95
Đầu Lô tô
0
1 15, 16, 17
2
3 32, 38, 39
4
5 52, 56, 58, 59
6 68
7 70, 70, 74
8 88, 89
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 70, 70
1
2 32, 52
3
4 74, 94
5 15, 95
6 16, 56
7 17
8 38, 58, 68, 88
9 39, 59, 89
Giải tám 63
Giải bảy 639
Giải sáu 8837 0823 2557
Giải năm 0192
Giải tư 15337 20478 32493 94906
44551 90007 61246
Giải ba 08648 95322
Giải nhì 34250
Giải nhất 02951
Đặc biệt 721110
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 10 22 23 37 37 39 46
48 50 51 51 57 63 78 92 93
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 10
2 22, 23
3 37, 37, 39
4 46, 48
5 50, 51, 51, 57
6 63
7 78
8
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 50
1 51, 51
2 22, 92
3 23, 63, 93
4
5
6 06, 46
7 07, 37, 37, 57
8 48, 78
9 39

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đắc Nông

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
102 lần
622 lần
541 lần
331 lần
561 lần
Cặp sốXuất hiện
791 lần
761 lần
641 lần
151 lần
191 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
660 lần
650 lần
630 lần
610 lần
670 lần
Cặp sốXuất hiện
680 lần
720 lần
710 lần
690 lần
600 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
3828 ngày
7027 ngày
3326 ngày
5125 ngày
5424 ngày
Cặp sốSố ngày
7623 ngày
5622 ngày
1320 ngày
1919 ngày
7918 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
621 ngày
641 ngày
591 ngày
561 ngày
521 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
541 ngày
701 ngày
761 ngày
871 ngày
971 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
15 lần
21 lần
31 lần
44 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
66 lần
73 lần
82 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 15 lần
Đầu 23 lần
Đầu 33 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 55 lần
Đầu 63 lần
Đầu 73 lần
Đầu 83 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 05 lần
Đuôi 12 lần
Đuôi 24 lần
Đuôi 32 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 95 lần
Chia sẻ