Xổ Số Đắc Nông 30 ngày

Xổ số Đắc Nông 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Đắc Nông trong 30 ngày gần đây nhất (XSDNO 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Đắc Nông trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Đắc Nông 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Đắc Nông 30 ngày gần nhất

Giải tám 76
Giải bảy 997
Giải sáu 6269 3687 9260
Giải năm 0446
Giải tư 60819 78563 04257 36681
83929 35158 46257
Giải ba 38128 96968
Giải nhì 32098
Giải nhất 24657
Đặc biệt 744897
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 28 29 46 57 57 57 58 60
63 68 69 76 81 87 97 97 98
Đầu Lô tô
0
1 19
2 28, 29
3
4 46
5 57, 57, 57, 58
6 60, 63, 68, 69
7 76
8 81, 87
9 97, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 60
1 81
2
3 63
4
5
6 46, 76
7 57, 57, 57, 87, 97, 97
8 28, 58, 68, 98
9 19, 29, 69
Giải tám 46
Giải bảy 062
Giải sáu 3525 1981 2715
Giải năm 3712
Giải tư 97981 60892 33754 22541
91254 76546 09113
Giải ba 32523 25706
Giải nhì 25759
Giải nhất 91551
Đặc biệt 535342
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 13 15 23 25 41 42 46
46 51 54 54 59 62 81 81 92
Đầu Lô tô
0 06
1 12, 13, 15
2 23, 25
3
4 41, 42, 46, 46
5 51, 54, 54, 59
6 62
7
8 81, 81
9 92
Đuôi Lô tô
0
1 41, 51, 81, 81
2 12, 42, 62, 92
3 13, 23
4 54, 54
5 15, 25
6 06, 46, 46
7
8
9 59
Giải tám 02
Giải bảy 135
Giải sáu 9941 8369 2375
Giải năm 2529
Giải tư 11808 52138 56158 00907
68022 74729 40970
Giải ba 63682 69278
Giải nhì 56429
Giải nhất 98913
Đặc biệt 044379
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 13 2 22 29 29 29 35
38 41 58 69 70 75 78 79 82
Đầu Lô tô
0 07, 08
1 13
2 2, 22, 29, 29, 29
3 35, 38
4 41
5 58
6 69
7 70, 75, 78, 79
8 82
9
Đuôi Lô tô
0 70
1 41
2 2, 22, 82
3 13
4
5 35, 75
6
7 07
8 08, 38, 58, 78
9 29, 29, 29, 69, 79
Giải tám 93
Giải bảy 815
Giải sáu 6131 0138 3884
Giải năm 2018
Giải tư 78718 56983 77428 37225
45683 28192 97623
Giải ba 00723 07049
Giải nhì 06239
Giải nhất 94485
Đặc biệt 004119
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 18 18 19 23 23 25 28 31
38 39 49 83 83 84 85 92 93
Đầu Lô tô
0
1 15, 18, 18, 19
2 23, 23, 25, 28
3 31, 38, 39
4 49
5
6
7
8 83, 83, 84, 85
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0
1 31
2 92
3 23, 23, 83, 83, 93
4 84
5 15, 25, 85
6
7
8 18, 18, 28, 38
9 19, 39, 49
Giải tám 33
Giải bảy 128
Giải sáu 2364 8962 6464
Giải năm 1354
Giải tư 23247 06646 62127 05510
78885 79490 62468
Giải ba 12563 68831
Giải nhì 57850
Giải nhất 66781
Đặc biệt 978113
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 27 28 31 33 46 47 50
54 62 63 64 64 68 81 85 90
Đầu Lô tô
0
1 10, 13
2 27, 28
3 31, 33
4 46, 47
5 50, 54
6 62, 63, 64, 64, 68
7
8 81, 85
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 90
1 31, 81
2 62
3 13, 33, 63
4 54, 64, 64
5 85
6 46
7 27, 47
8 28, 68
9
Giải tám 74
Giải bảy 868
Giải sáu 8517 8161 6906
Giải năm 3848
Giải tư 51909 58103 44390 00084
96094 48053 10356
Giải ba 16534 96514
Giải nhì 46964
Giải nhất 26840
Đặc biệt 828062
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 09 14 17 34 40 48 53
56 61 62 64 68 74 84 90 94
Đầu Lô tô
0 03, 06, 09
1 14, 17
2
3 34
4 40, 48
5 53, 56
6 61, 62, 64, 68
7 74
8 84
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 61
2 62
3 03, 53
4 14, 34, 64, 74, 84, 94
5
6 06, 56
7 17
8 48, 68
9 09
Giải tám 64
Giải bảy 612
Giải sáu 3330 0951 1206
Giải năm 3670
Giải tư 84560 71550 05586 51251
59846 36616 82130
Giải ba 54067 76303
Giải nhì 49946
Giải nhất 63449
Đặc biệt 917756
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 12 16 30 30 46 46 49
50 51 51 56 60 64 67 70 86
Đầu Lô tô
0 03, 06
1 12, 16
2
3 30, 30
4 46, 46, 49
5 50, 51, 51, 56
6 60, 64, 67
7 70
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 30, 30, 50, 60, 70
1 51, 51
2 12
3 03
4 64
5
6 06, 16, 46, 46, 56, 86
7 67
8
9 49
Giải tám 31
Giải bảy 376
Giải sáu 3199 7881 5305
Giải năm 4341
Giải tư 03621 50298 05590 22527
52270 59342 83790
Giải ba 61900 88168
Giải nhì 49299
Giải nhất 39324
Đặc biệt 030676
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 21 24 27 31 41 42 68
70 76 76 81 90 90 98 99 99
Đầu Lô tô
0 00, 05
1
2 21, 24, 27
3 31
4 41, 42
5
6 68
7 70, 76, 76
8 81
9 90, 90, 98, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 90, 90
1 21, 31, 41, 81
2 42
3
4 24
5 05
6 76, 76
7 27
8 68, 98
9 99, 99
Giải tám 36
Giải bảy 547
Giải sáu 3408 9473 6937
Giải năm 8012
Giải tư 07289 16993 86343 23480
50977 19107 16941
Giải ba 53540 91056
Giải nhì 61575
Giải nhất 73399
Đặc biệt 768154
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 12 36 37 40 41 43 47
54 56 73 75 77 80 89 93 99
Đầu Lô tô
0 07, 08
1 12
2
3 36, 37
4 40, 41, 43, 47
5 54, 56
6
7 73, 75, 77
8 80, 89
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 80
1 41
2 12
3 43, 73, 93
4 54
5 75
6 36, 56
7 07, 37, 47, 77
8 08
9 89, 99
Giải tám 14
Giải bảy 947
Giải sáu 5035 9974 9024
Giải năm 4376
Giải tư 54762 52518 51582 06801
32415 91967 18397
Giải ba 17956 42662
Giải nhì 25841
Giải nhất 44092
Đặc biệt 193251
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 14 15 18 24 35 41 47 51
56 62 62 67 74 76 82 92 97
Đầu Lô tô
0 01
1 14, 15, 18
2 24
3 35
4 41, 47
5 51, 56
6 62, 62, 67
7 74, 76
8 82
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0
1 01, 41, 51
2 62, 62, 82, 92
3
4 14, 24, 74
5 15, 35
6 56, 76
7 47, 67, 97
8 18
9
Giải tám 89
Giải bảy 383
Giải sáu 4305 3878 9968
Giải năm 1725
Giải tư 90762 09813 26130 19466
21678 50975 42654
Giải ba 42764 52979
Giải nhì 34714
Giải nhất 69461
Đặc biệt 199333
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 14 25 30 33 54 61 62
64 66 68 75 78 78 79 83 89
Đầu Lô tô
0 05
1 13, 14
2 25
3 30, 33
4
5 54
6 61, 62, 64, 66, 68
7 75, 78, 78, 79
8 83, 89
9
Đuôi Lô tô
0 30
1 61
2 62
3 13, 33, 83
4 14, 54, 64
5 05, 25, 75
6 66
7
8 68, 78, 78
9 79, 89
Giải tám 21
Giải bảy 707
Giải sáu 2447 3212 1949
Giải năm 4409
Giải tư 71299 69359 16604 30679
43183 66160 38998
Giải ba 42423 15364
Giải nhì 58481
Giải nhất 24610
Đặc biệt 921470
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 09 10 12 21 23 47 49
59 60 64 70 79 81 83 98 99
Đầu Lô tô
0 04, 07, 09
1 10, 12
2 21, 23
3
4 47, 49
5 59
6 60, 64
7 70, 79
8 81, 83
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 70
1 21, 81
2 12
3 23, 83
4 04, 64
5
6
7 07, 47
8 98
9 09, 49, 59, 79, 99
Giải tám 58
Giải bảy 756
Giải sáu 3989 6317 3439
Giải năm 2932
Giải tư 84995 57652 68294 40716
21088 67368 21774
Giải ba 18870 13515
Giải nhì 10259
Giải nhất 84670
Đặc biệt 766838
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 16 17 32 38 39 52 56 58
59 68 70 70 74 88 89 94 95
Đầu Lô tô
0
1 15, 16, 17
2
3 32, 38, 39
4
5 52, 56, 58, 59
6 68
7 70, 70, 74
8 88, 89
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 70, 70
1
2 32, 52
3
4 74, 94
5 15, 95
6 16, 56
7 17
8 38, 58, 68, 88
9 39, 59, 89
Giải tám 63
Giải bảy 639
Giải sáu 8837 0823 2557
Giải năm 0192
Giải tư 15337 20478 32493 94906
44551 90007 61246
Giải ba 08648 95322
Giải nhì 34250
Giải nhất 02951
Đặc biệt 721110
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 10 22 23 37 37 39 46
48 50 51 51 57 63 78 92 93
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 10
2 22, 23
3 37, 37, 39
4 46, 48
5 50, 51, 51, 57
6 63
7 78
8
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 50
1 51, 51
2 22, 92
3 23, 63, 93
4
5
6 06, 46
7 07, 37, 37, 57
8 48, 78
9 39
Giải tám 89
Giải bảy 345
Giải sáu 6452 2964 5394
Giải năm 2698
Giải tư 93343 76402 40895 33471
37632 72561 94821
Giải ba 82215 09999
Giải nhì 11680
Giải nhất 03388
Đặc biệt 919424
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 15 21 24 32 43 45 52 61
64 71 80 88 89 94 95 98 99
Đầu Lô tô
0 02
1 15
2 21, 24
3 32
4 43, 45
5 52
6 61, 64
7 71
8 80, 88, 89
9 94, 95, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 21, 61, 71
2 02, 32, 52
3 43
4 24, 64, 94
5 15, 45, 95
6
7
8 88, 98
9 89, 99
Giải tám 98
Giải bảy 827
Giải sáu 6518 0175 4729
Giải năm 3516
Giải tư 71633 92821 94108 43922
57136 49196 68095
Giải ba 27033 13204
Giải nhì 49256
Giải nhất 80464
Đặc biệt 243185
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 16 18 21 22 27 29 33
33 36 56 64 75 85 95 96 98
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 16, 18
2 21, 22, 27, 29
3 33, 33, 36
4
5 56
6 64
7 75
8 85
9 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0
1 21
2 22
3 33, 33
4 04, 64
5 75, 85, 95
6 16, 36, 56, 96
7 27
8 08, 18, 98
9 29
Giải tám 73
Giải bảy 254
Giải sáu 2390 8271 7893
Giải năm 1089
Giải tư 46691 81359 15132 35600
02715 08771 79917
Giải ba 28098 74840
Giải nhì 70379
Giải nhất 45239
Đặc biệt 498917
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 15 17 17 32 39 40 54 59
71 71 73 79 89 90 91 93 98
Đầu Lô tô
0 00
1 15, 17, 17
2
3 32, 39
4 40
5 54, 59
6
7 71, 71, 73, 79
8 89
9 90, 91, 93, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 90
1 71, 71, 91
2 32
3 73, 93
4 54
5 15
6
7 17, 17
8 98
9 39, 59, 79, 89
Giải tám 86
Giải bảy 996
Giải sáu 9628 7993 0161
Giải năm 4256
Giải tư 98588 44439 33813 39340
13661 65590 80357
Giải ba 93780 76551
Giải nhì 09128
Giải nhất 92736
Đặc biệt 844290
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 28 28 36 39 40 51 56 57
61 61 80 86 88 90 90 93 96
Đầu Lô tô
0
1 13
2 28, 28
3 36, 39
4 40
5 51, 56, 57
6 61, 61
7
8 80, 86, 88
9 90, 90, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 40, 80, 90, 90
1 51, 61, 61
2
3 13, 93
4
5
6 36, 56, 86, 96
7 57
8 28, 28, 88
9 39
Giải tám 03
Giải bảy 498
Giải sáu 9363 9108 1795
Giải năm 6990
Giải tư 37977 76810 86634 83816
54368 06689 19518
Giải ba 66093 10496
Giải nhì 69765
Giải nhất 52071
Đặc biệt 581409
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 10 16 18 3 34 63 65
68 71 77 89 90 93 95 96 98
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 10, 16, 18
2
3 3, 34
4
5
6 63, 65, 68
7 71, 77
8 89
9 90, 93, 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 90
1 71
2
3 3, 63, 93
4 34
5 65, 95
6 16, 96
7 77
8 08, 18, 68, 98
9 09, 89
Giải tám 38
Giải bảy 297
Giải sáu 9859 9194 0931
Giải năm 5185
Giải tư 98793 12703 13469 39072
12954 81638 36978
Giải ba 23272 81266
Giải nhì 81944
Giải nhất 11708
Đặc biệt 069366
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 31 38 38 44 54 59 66
66 69 72 72 78 85 93 94 97
Đầu Lô tô
0 03, 08
1
2
3 31, 38, 38
4 44
5 54, 59
6 66, 66, 69
7 72, 72, 78
8 85
9 93, 94, 97
Đuôi Lô tô
0
1 31
2 72, 72
3 03, 93
4 44, 54, 94
5 85
6 66, 66
7 97
8 08, 38, 38, 78
9 59, 69
Giải tám 85
Giải bảy 202
Giải sáu 2562 3791 2625
Giải năm 5032
Giải tư 11153 45564 98049 57858
53649 38618 77688
Giải ba 71288 67968
Giải nhì 06109
Giải nhất 18773
Đặc biệt 214554
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 18 25 32 49 49 53 54
58 62 64 68 73 85 88 88 91
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 18
2 25
3 32
4 49, 49
5 53, 54, 58
6 62, 64, 68
7 73
8 85, 88, 88
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 91
2 02, 32, 62
3 53, 73
4 54, 64
5 25, 85
6
7
8 18, 58, 68, 88, 88
9 09, 49, 49
Giải tám 50
Giải bảy 224
Giải sáu 1116 5476 4499
Giải năm 8112
Giải tư 59081 26073 07699 61936
49240 74890 76426
Giải ba 70173 95467
Giải nhì 03818
Giải nhất 78566
Đặc biệt 590479
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 18 24 26 36 40 50 66
67 73 73 76 79 81 90 99 99
Đầu Lô tô
0
1 12, 16, 18
2 24, 26
3 36
4 40
5 50
6 66, 67
7 73, 73, 76, 79
8 81
9 90, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 90
1 81
2 12
3 73, 73
4 24
5
6 16, 26, 36, 66, 76
7 67
8 18
9 79, 99, 99
Giải tám 02
Giải bảy 899
Giải sáu 9237 5996 2512
Giải năm 1696
Giải tư 42983 33275 40005 71136
18696 64478 20950
Giải ba 46122 74876
Giải nhì 06139
Giải nhất 69999
Đặc biệt 985281
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 2 22 36 37 39 50 75
76 78 81 83 96 96 96 99 99
Đầu Lô tô
0 05
1 12
2 2, 22
3 36, 37, 39
4
5 50
6
7 75, 76, 78
8 81, 83
9 96, 96, 96, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 50
1 81
2 2, 12, 22
3 83
4
5 05, 75
6 36, 76, 96, 96, 96
7 37
8 78
9 39, 99, 99
Giải tám 89
Giải bảy 646
Giải sáu 4241 4417 7421
Giải năm 3951
Giải tư 88472 42275 05567 85957
31142 21634 32527
Giải ba 72652 73586
Giải nhì 84633
Giải nhất 74632
Đặc biệt 835555
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 21 27 32 33 34 41 42 46
51 52 55 57 67 72 75 86 89
Đầu Lô tô
0
1 17
2 21, 27
3 32, 33, 34
4 41, 42, 46
5 51, 52, 55, 57
6 67
7 72, 75
8 86, 89
9
Đuôi Lô tô
0
1 21, 41, 51
2 32, 42, 52, 72
3 33
4 34
5 55, 75
6 46, 86
7 17, 27, 57, 67
8
9 89
Giải tám 86
Giải bảy 558
Giải sáu 7515 3948 3907
Giải năm 2035
Giải tư 49413 53069 52402 08826
83142 50879 23030
Giải ba 86963 79370
Giải nhì 25851
Giải nhất 60344
Đặc biệt 929614
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 13 14 15 26 30 35 42
44 48 51 58 63 69 70 79 86
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 13, 14, 15
2 26
3 30, 35
4 42, 44, 48
5 51, 58
6 63, 69
7 70, 79
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 30, 70
1 51
2 02, 42
3 13, 63
4 14, 44
5 15, 35
6 26, 86
7 07
8 48, 58
9 69, 79
Giải tám 72
Giải bảy 888
Giải sáu 3622 4875 4751
Giải năm 1539
Giải tư 12498 39200 17830 80913
52642 12827 31788
Giải ba 23387 08827
Giải nhì 85837
Giải nhất 89502
Đặc biệt 992668
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 13 22 27 27 30 37 39
42 51 68 72 75 87 88 88 98
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 13
2 22, 27, 27
3 30, 37, 39
4 42
5 51
6 68
7 72, 75
8 87, 88, 88
9 98
Đuôi Lô tô
0 00, 30
1 51
2 02, 22, 42, 72
3 13
4
5 75
6
7 27, 27, 37, 87
8 68, 88, 88, 98
9 39
Giải tám 18
Giải bảy 632
Giải sáu 2639 9214 0698
Giải năm 7950
Giải tư 36531 23080 10212 37908
23990 70621 51694
Giải ba 09449 88556
Giải nhì 20071
Giải nhất 91894
Đặc biệt 517333
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 12 14 18 21 31 32 33 39
49 50 56 71 80 90 94 94 98
Đầu Lô tô
0 08
1 12, 14, 18
2 21
3 31, 32, 33, 39
4 49
5 50, 56
6
7 71
8 80
9 90, 94, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 80, 90
1 21, 31, 71
2 12, 32
3 33
4 14, 94, 94
5
6 56
7
8 08, 18, 98
9 39, 49
Giải tám 41
Giải bảy 507
Giải sáu 3358 2765 5249
Giải năm 8866
Giải tư 54442 61503 76883 58184
79654 64405 39077
Giải ba 04822 33338
Giải nhì 65133
Giải nhất 56902
Đặc biệt 287063
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 05 07 22 33 38 41 42
49 54 58 63 65 66 77 83 84
Đầu Lô tô
0 02, 03, 05, 07
1
2 22
3 33, 38
4 41, 42, 49
5 54, 58
6 63, 65, 66
7 77
8 83, 84
9
Đuôi Lô tô
0
1 41
2 02, 22, 42
3 03, 33, 63, 83
4 54, 84
5 05, 65
6 66
7 07, 77
8 38, 58
9 49
Giải tám 01
Giải bảy 645
Giải sáu 4353 1876 7872
Giải năm 6256
Giải tư 13026 15273 87889 62306
59550 69656 03008
Giải ba 10206 26111
Giải nhì 76443
Giải nhất 59106
Đặc biệt 247061
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 06 08 1 11 26 43 45
50 53 56 56 61 72 73 76 89
Đầu Lô tô
0 06, 06, 06, 08
1 1, 11
2 26
3
4 43, 45
5 50, 53, 56, 56
6 61
7 72, 73, 76
8 89
9
Đuôi Lô tô
0 50
1 1, 11, 61
2 72
3 43, 53, 73
4
5 45
6 06, 06, 06, 26, 56, 56, 76
7
8 08
9 89
Giải tám 00
Giải bảy 472
Giải sáu 8036 0224 2258
Giải năm 1845
Giải tư 67534 54653 55944 90925
85856 76398 56502
Giải ba 18741 57487
Giải nhì 57058
Giải nhất 26791
Đặc biệt 716241
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 02 24 25 34 36 41 41 44
45 53 56 58 58 72 87 91 98
Đầu Lô tô
0 0, 02
1
2 24, 25
3 34, 36
4 41, 41, 44, 45
5 53, 56, 58, 58
6
7 72
8 87
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0 0
1 41, 41, 91
2 02, 72
3 53
4 24, 34, 44
5 25, 45
6 36, 56
7 87
8 58, 58, 98
9

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đắc Nông

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
332 lần
542 lần
792 lần
241 lần
661 lần
Cặp sốXuất hiện
681 lần
171 lần
191 lần
421 lần
761 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
640 lần
600 lần
590 lần
580 lần
650 lần
Cặp sốXuất hiện
670 lần
720 lần
710 lần
690 lần
570 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
4129 ngày
6128 ngày
6327 ngày
6825 ngày
1424 ngày
Cặp sốSố ngày
5523 ngày
8122 ngày
6619 ngày
0918 ngày
9017 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
661 ngày
681 ngày
631 ngày
621 ngày
611 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
701 ngày
761 ngày
901 ngày
971 ngày
851 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
13 lần
21 lần
32 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
68 lần
72 lần
82 lần
96 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 01 lần
Đầu 15 lần
Đầu 21 lần
Đầu 33 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 55 lần
Đầu 65 lần
Đầu 74 lần
Đầu 82 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 14 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 44 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 94 lần
Chia sẻ