Xổ Số TP. Hồ Chí Minh 30 ngày

Xổ số TP. Hồ Chí Minh 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh trong 30 ngày gần đây nhất (XSTHCM 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả TP. Hồ Chí Minh trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả TP. Hồ Chí Minh 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh 30 ngày gần nhất

Giải tám 70
Giải bảy 974
Giải sáu 8198 4977 8302
Giải năm 5714
Giải tư 61116 29576 42413 37115
29242 96636 38806
Giải ba 51613 86409
Giải nhì 44565
Giải nhất 65226
Đặc biệt 309125
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 09 13 13 14 15 16 25
26 36 42 65 70 74 76 77 98
Đầu Lô tô
0 02, 06, 09
1 13, 13, 14, 15, 16
2 25, 26
3 36
4 42
5
6 65
7 70, 74, 76, 77
8
9 98
Đuôi Lô tô
0 70
1
2 02, 42
3 13, 13
4 14, 74
5 15, 25, 65
6 06, 16, 26, 36, 76
7 77
8 98
9 09
Giải tám 35
Giải bảy 190
Giải sáu 4191 4489 3914
Giải năm 2524
Giải tư 85601 28788 77598 53243
95456 80798 46147
Giải ba 61472 28640
Giải nhì 06394
Giải nhất 98034
Đặc biệt 529215
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 14 15 24 34 35 40 43 47
56 72 88 89 90 91 94 98 98
Đầu Lô tô
0 01
1 14, 15
2 24
3 34, 35
4 40, 43, 47
5 56
6
7 72
8 88, 89
9 90, 91, 94, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 01, 91
2 72
3 43
4 14, 24, 34, 94
5 15, 35
6 56
7 47
8 88, 98, 98
9 89
Giải tám 91
Giải bảy 127
Giải sáu 0092 9586 2241
Giải năm 3772
Giải tư 92758 57975 23937 88844
21611 15158 25460
Giải ba 43280 02985
Giải nhì 78420
Giải nhất 93846
Đặc biệt 193631
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 20 27 31 37 41 44 46 58
58 60 72 75 80 85 86 91 92
Đầu Lô tô
0
1 11
2 20, 27
3 31, 37
4 41, 44, 46
5 58, 58
6 60
7 72, 75
8 80, 85, 86
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 80
1 11, 31, 41, 91
2 72, 92
3
4 44
5 75, 85
6 46, 86
7 27, 37
8 58, 58
9
Giải tám 56
Giải bảy 465
Giải sáu 5390 8939 0659
Giải năm 6691
Giải tư 15817 30224 13916 74123
55436 32360 11249
Giải ba 66871 47492
Giải nhì 11314
Giải nhất 65548
Đặc biệt 013739
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 16 17 23 24 36 39 39 48
49 56 59 60 65 71 90 91 92
Đầu Lô tô
0
1 14, 16, 17
2 23, 24
3 36, 39, 39
4 48, 49
5 56, 59
6 60, 65
7 71
8
9 90, 91, 92
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1 71, 91
2 92
3 23
4 14, 24
5 65
6 16, 36, 56
7 17
8 48
9 39, 39, 49, 59
Giải tám 59
Giải bảy 049
Giải sáu 2230 7785 5399
Giải năm 0884
Giải tư 93745 96649 94079 73388
81773 64508 48980
Giải ba 95342 22890
Giải nhì 88487
Giải nhất 93533
Đặc biệt 379085
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 30 33 42 45 49 49 59 73
79 80 84 85 85 87 88 90 99
Đầu Lô tô
0 08
1
2
3 30, 33
4 42, 45, 49, 49
5 59
6
7 73, 79
8 80, 84, 85, 85, 87, 88
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 80, 90
1
2 42
3 33, 73
4 84
5 45, 85, 85
6
7 87
8 08, 88
9 49, 49, 59, 79, 99
Giải tám 67
Giải bảy 530
Giải sáu 2766 7226 3632
Giải năm 2857
Giải tư 58685 96598 48018 09207
18085 12799 43906
Giải ba 36656 30970
Giải nhì 57284
Giải nhất 83153
Đặc biệt 252048
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 18 26 30 32 48 53 56
57 66 67 70 84 85 85 98 99
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 18
2 26
3 30, 32
4 48
5 53, 56, 57
6 66, 67
7 70
8 84, 85, 85
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 70
1
2 32
3 53
4 84
5 85, 85
6 06, 26, 56, 66
7 07, 57, 67
8 18, 48, 98
9 99
Giải tám 67
Giải bảy 170
Giải sáu 0196 1293 9725
Giải năm 6014
Giải tư 98015 70263 41836 61686
99381 43950 26564
Giải ba 84240 12643
Giải nhì 59499
Giải nhất 93961
Đặc biệt 232734
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 15 25 34 36 40 43 50 61
63 64 67 70 81 86 93 96 99
Đầu Lô tô
0
1 14, 15
2 25
3 34, 36
4 40, 43
5 50
6 61, 63, 64, 67
7 70
8 81, 86
9 93, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 70
1 61, 81
2
3 43, 63, 93
4 14, 34, 64
5 15, 25
6 36, 86, 96
7 67
8
9 99
Giải tám 64
Giải bảy 058
Giải sáu 7743 9335 3266
Giải năm 1573
Giải tư 54579 77625 43743 48378
56553 76005 11163
Giải ba 15989 93908
Giải nhì 44115
Giải nhất 00315
Đặc biệt 318059
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 15 15 25 35 43 43 53
58 59 63 64 66 73 78 79 89
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 15, 15
2 25
3 35
4 43, 43
5 53, 58, 59
6 63, 64, 66
7 73, 78, 79
8 89
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3 43, 43, 53, 63, 73
4 64
5 05, 15, 15, 25, 35
6 66
7
8 08, 58, 78
9 59, 79, 89
Giải tám 00
Giải bảy 557
Giải sáu 9995 1374 5946
Giải năm 3208
Giải tư 37546 56246 24408 69577
17437 91920 37870
Giải ba 74688 17950
Giải nhì 71480
Giải nhất 02929
Đặc biệt 174016
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 08 08 16 20 29 37 46 46
46 50 57 70 74 77 80 88 95
Đầu Lô tô
0 0, 08, 08
1 16
2 20, 29
3 37
4 46, 46, 46
5 50, 57
6
7 70, 74, 77
8 80, 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 0, 20, 50, 70, 80
1
2
3
4 74
5 95
6 16, 46, 46, 46
7 37, 57, 77
8 08, 08, 88
9 29
Giải tám 75
Giải bảy 498
Giải sáu 6740 7715 7290
Giải năm 8424
Giải tư 76577 59636 06686 08652
03645 50623 48867
Giải ba 80707 77351
Giải nhì 27889
Giải nhất 34272
Đặc biệt 929658
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 15 23 24 36 40 45 51 52
58 67 72 75 77 86 89 90 98
Đầu Lô tô
0 07
1 15
2 23, 24
3 36
4 40, 45
5 51, 52, 58
6 67
7 72, 75, 77
8 86, 89
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 51
2 52, 72
3 23
4 24
5 15, 45, 75
6 36, 86
7 07, 67, 77
8 58, 98
9 89
Giải tám 95
Giải bảy 529
Giải sáu 4346 1048 4075
Giải năm 5655
Giải tư 09048 55172 44956 55634
55046 24649 27462
Giải ba 60189 90077
Giải nhì 54895
Giải nhất 98110
Đặc biệt 211356
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 29 34 46 46 48 48 49 55
56 56 62 72 75 77 89 95 95
Đầu Lô tô
0
1 10
2 29
3 34
4 46, 46, 48, 48, 49
5 55, 56, 56
6 62
7 72, 75, 77
8 89
9 95, 95
Đuôi Lô tô
0 10
1
2 62, 72
3
4 34
5 55, 75, 95, 95
6 46, 46, 56, 56
7 77
8 48, 48
9 29, 49, 89
Giải tám 96
Giải bảy 741
Giải sáu 8485 9378 7276
Giải năm 8047
Giải tư 47070 13867 04393 15218
73764 59702 25493
Giải ba 48776 87878
Giải nhì 50733
Giải nhất 67291
Đặc biệt 176172
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 18 33 41 47 64 67 70 72
76 76 78 78 85 91 93 93 96
Đầu Lô tô
0 02
1 18
2
3 33
4 41, 47
5
6 64, 67
7 70, 72, 76, 76, 78, 78
8 85
9 91, 93, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 70
1 41, 91
2 02, 72
3 33, 93, 93
4 64
5 85
6 76, 76, 96
7 47, 67
8 18, 78, 78
9
Giải tám 09
Giải bảy 041
Giải sáu 5917 9212 8310
Giải năm 3502
Giải tư 12392 95426 89142 43291
94523 93049 74332
Giải ba 77900 51081
Giải nhì 54610
Giải nhất 92132
Đặc biệt 830049
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 10 10 12 17 23 26 32
32 41 42 49 49 81 9 91 92
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 10, 10, 12, 17
2 23, 26
3 32, 32
4 41, 42, 49, 49
5
6
7
8 81
9 9, 91, 92
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 10
1 41, 81, 91
2 02, 12, 32, 32, 42, 92
3 23
4
5
6 26
7 17
8
9 9, 49, 49
Giải tám 73
Giải bảy 258
Giải sáu 4512 1354 0977
Giải năm 8781
Giải tư 25497 60454 77191 59386
40847 89945 31806
Giải ba 00926 95089
Giải nhì 12290
Giải nhất 26661
Đặc biệt 988909
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 12 26 45 47 54 54 58
61 73 77 81 86 89 90 91 97
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 12
2 26
3
4 45, 47
5 54, 54, 58
6 61
7 73, 77
8 81, 86, 89
9 90, 91, 97
Đuôi Lô tô
0 90
1 61, 81, 91
2 12
3 73
4 54, 54
5 45
6 06, 26, 86
7 47, 77, 97
8 58
9 09, 89
Giải tám 24
Giải bảy 171
Giải sáu 4807 3530 9315
Giải năm 8735
Giải tư 90688 99424 84676 94219
18562 16630 74307
Giải ba 04848 20509
Giải nhì 93320
Giải nhất 11646
Đặc biệt 034241
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 09 15 19 20 24 24 30
30 35 41 46 48 62 71 76 88
Đầu Lô tô
0 07, 07, 09
1 15, 19
2 20, 24, 24
3 30, 30, 35
4 41, 46, 48
5
6 62
7 71, 76
8 88
9
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 30
1 41, 71
2 62
3
4 24, 24
5 15, 35
6 46, 76
7 07, 07
8 48, 88
9 09, 19
Giải tám 99
Giải bảy 075
Giải sáu 9048 3459 1867
Giải năm 8167
Giải tư 88707 98442 29162 73894
38802 07434 83136
Giải ba 21121 57898
Giải nhì 33324
Giải nhất 15989
Đặc biệt 172724
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 21 24 24 34 36 42 48
59 62 67 67 75 89 94 98 99
Đầu Lô tô
0 02, 07
1
2 21, 24, 24
3 34, 36
4 42, 48
5 59
6 62, 67, 67
7 75
8 89
9 94, 98, 99
Đuôi Lô tô
0
1 21
2 02, 42, 62
3
4 24, 24, 34, 94
5 75
6 36
7 07, 67, 67
8 48, 98
9 59, 89, 99
Giải tám 37
Giải bảy 900
Giải sáu 8723 9695 0750
Giải năm 9606
Giải tư 16351 67135 36176 92097
62601 19208 27132
Giải ba 32715 96871
Giải nhì 01177
Giải nhất 84332
Đặc biệt 179627
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 06 08 15 23 27 32 32
35 37 50 51 71 76 77 95 97
Đầu Lô tô
0 00, 01, 06, 08
1 15
2 23, 27
3 32, 32, 35, 37
4
5 50, 51
6
7 71, 76, 77
8
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 50
1 01, 51, 71
2 32, 32
3 23
4
5 15, 35, 95
6 06, 76
7 27, 37, 77, 97
8 08
9
Giải tám 37
Giải bảy 501
Giải sáu 9590 5004 7980
Giải năm 3201
Giải tư 34719 31615 89293 91841
13568 93396 54828
Giải ba 43258 04131
Giải nhì 63095
Giải nhất 06495
Đặc biệt 433361
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 04 15 19 28 31 37 41
58 61 68 80 90 93 95 95 96
Đầu Lô tô
0 01, 01, 04
1 15, 19
2 28
3 31, 37
4 41
5 58
6 61, 68
7
8 80
9 90, 93, 95, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 80, 90
1 01, 01, 31, 41, 61
2
3 93
4 04
5 15, 95, 95
6 96
7 37
8 28, 58, 68
9 19
Giải tám 89
Giải bảy 621
Giải sáu 4028 5723 0634
Giải năm 2862
Giải tư 59691 50922 25668 74960
94763 03164 49828
Giải ba 77538 29466
Giải nhì 05733
Giải nhất 11027
Đặc biệt 850589
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 22 23 27 28 28 33 34 38
60 62 63 64 66 68 89 89 91
Đầu Lô tô
0
1
2 21, 22, 23, 27, 28, 28
3 33, 34, 38
4
5
6 60, 62, 63, 64, 66, 68
7
8 89, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 60
1 21, 91
2 22, 62
3 23, 33, 63
4 34, 64
5
6 66
7 27
8 28, 28, 38, 68
9 89, 89
Giải tám 13
Giải bảy 270
Giải sáu 9163 8353 5506
Giải năm 9675
Giải tư 84173 19512 60946 79102
60199 50838 18536
Giải ba 68322 79038
Giải nhì 16472
Giải nhất 25103
Đặc biệt 983646
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 06 12 13 22 36 38 38
46 46 53 63 70 72 73 75 99
Đầu Lô tô
0 02, 03, 06
1 12, 13
2 22
3 36, 38, 38
4 46, 46
5 53
6 63
7 70, 72, 73, 75
8
9 99
Đuôi Lô tô
0 70
1
2 02, 12, 22, 72
3 03, 13, 53, 63, 73
4
5 75
6 06, 36, 46, 46
7
8 38, 38
9 99
Giải tám 07
Giải bảy 291
Giải sáu 9839 3044 9311
Giải năm 7640
Giải tư 35524 37291 09198 72435
31063 49728 59396
Giải ba 87958 20788
Giải nhì 51424
Giải nhất 68811
Đặc biệt 582950
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 24 24 28 35 39 40 44
50 58 63 7 88 91 91 96 98
Đầu Lô tô
0
1 11, 11
2 24, 24, 28
3 35, 39
4 40, 44
5 50, 58
6 63
7 7
8 88
9 91, 91, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 11, 11, 91, 91
2
3 63
4 24, 24, 44
5 35
6 96
7 7
8 28, 58, 88, 98
9 39
Giải tám 58
Giải bảy 968
Giải sáu 9597 7106 9330
Giải năm 8620
Giải tư 03725 90537 74819 31356
02831 96983 58898
Giải ba 18114 80292
Giải nhì 33927
Giải nhất 14199
Đặc biệt 046413
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 13 14 19 20 25 27 30 31
37 56 58 68 83 92 97 98 99
Đầu Lô tô
0 06
1 13, 14, 19
2 20, 25, 27
3 30, 31, 37
4
5 56, 58
6 68
7
8 83
9 92, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 30
1 31
2 92
3 13, 83
4 14
5 25
6 06, 56
7 27, 37, 97
8 58, 68, 98
9 19, 99
Giải tám 28
Giải bảy 655
Giải sáu 2391 4961 3783
Giải năm 1398
Giải tư 49444 83614 33740 40888
71595 78399 81277
Giải ba 09074 94545
Giải nhì 60292
Giải nhất 77332
Đặc biệt 299997
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 28 32 40 44 45 55 61 74
77 83 88 91 92 95 97 98 99
Đầu Lô tô
0
1 14
2 28
3 32
4 40, 44, 45
5 55
6 61
7 74, 77
8 83, 88
9 91, 92, 95, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 61, 91
2 32, 92
3 83
4 14, 44, 74
5 45, 55, 95
6
7 77, 97
8 28, 88, 98
9 99
Giải tám 57
Giải bảy 159
Giải sáu 2598 9725 5388
Giải năm 1309
Giải tư 95857 19139 46833 41162
18701 51000 95811
Giải ba 67438 36498
Giải nhì 56153
Giải nhất 96362
Đặc biệt 121543
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 09 11 25 33 38 39 43
53 57 57 59 62 62 88 98 98
Đầu Lô tô
0 00, 01, 09
1 11
2 25
3 33, 38, 39
4 43
5 53, 57, 57, 59
6 62, 62
7
8 88
9 98, 98
Đuôi Lô tô
0 00
1 01, 11
2 62, 62
3 33, 43, 53
4
5 25
6
7 57, 57
8 38, 88, 98, 98
9 09, 39, 59
Giải tám 11
Giải bảy 874
Giải sáu 8892 0961 3538
Giải năm 5953
Giải tư 12608 84418 11737 62486
89896 56325 46865
Giải ba 51058 76068
Giải nhì 91186
Giải nhất 75990
Đặc biệt 132339
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 18 25 37 38 39 53 58
61 65 68 74 86 86 90 92 96
Đầu Lô tô
0 08
1 11, 18
2 25
3 37, 38, 39
4
5 53, 58
6 61, 65, 68
7 74
8 86, 86
9 90, 92, 96
Đuôi Lô tô
0 90
1 11, 61
2 92
3 53
4 74
5 25, 65
6 86, 86, 96
7 37
8 08, 18, 38, 58, 68
9 39
Giải tám 97
Giải bảy 831
Giải sáu 0424 7857 5755
Giải năm 8457
Giải tư 14576 80905 48885 60474
56679 53372 31091
Giải ba 06172 05926
Giải nhì 22508
Giải nhất 95132
Đặc biệt 184783
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 24 26 31 32 55 57 57
72 72 74 76 79 83 85 91 97
Đầu Lô tô
0 05, 08
1
2 24, 26
3 31, 32
4
5 55, 57, 57
6
7 72, 72, 74, 76, 79
8 83, 85
9 91, 97
Đuôi Lô tô
0
1 31, 91
2 32, 72, 72
3 83
4 24, 74
5 05, 55, 85
6 26, 76
7 57, 57, 97
8 08
9 79
Giải tám 22
Giải bảy 976
Giải sáu 6022 1059 6363
Giải năm 1042
Giải tư 36866 28048 76610 42564
27903 11679 91266
Giải ba 51700 07693
Giải nhì 83239
Giải nhất 82691
Đặc biệt 322823
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 10 22 22 23 39 42 48
59 63 64 66 66 76 79 91 93
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 10
2 22, 22, 23
3 39
4 42, 48
5 59
6 63, 64, 66, 66
7 76, 79
8
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 91
2 22, 22, 42
3 03, 23, 63, 93
4 64
5
6 66, 66, 76
7
8 48
9 39, 59, 79
Giải tám 34
Giải bảy 364
Giải sáu 1291 6519 9477
Giải năm 1739
Giải tư 47010 75728 77917 43266
20000 90849 88409
Giải ba 27891 06501
Giải nhì 01689
Giải nhất 08276
Đặc biệt 037227
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 09 10 17 19 27 28 34
39 49 64 66 76 77 89 91 91
Đầu Lô tô
0 00, 01, 09
1 10, 17, 19
2 27, 28
3 34, 39
4 49
5
6 64, 66
7 76, 77
8 89
9 91, 91
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 01, 91, 91
2
3
4 34, 64
5
6 66, 76
7 17, 27, 77
8 28
9 09, 19, 39, 49, 89
Giải tám 26
Giải bảy 306
Giải sáu 3158 3444 1517
Giải năm 2266
Giải tư 01076 11563 21246 09156
92778 51941 77436
Giải ba 94671 78467
Giải nhì 03177
Giải nhất 53373
Đặc biệt 032799
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 17 26 36 41 44 46 56 58
63 66 67 71 73 76 77 78 99
Đầu Lô tô
0 06
1 17
2 26
3 36
4 41, 44, 46
5 56, 58
6 63, 66, 67
7 71, 73, 76, 77, 78
8
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 41, 71
2
3 63, 73
4 44
5
6 06, 26, 36, 46, 56, 66, 76
7 17, 67, 77
8 58, 78
9 99
Giải tám 60
Giải bảy 578
Giải sáu 6936 6205 0338
Giải năm 9709
Giải tư 73080 93947 97910 69538
48344 53353 42071
Giải ba 13738 83427
Giải nhì 27410
Giải nhất 95797
Đặc biệt 822009
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 09 10 10 27 36 38 38
38 44 47 53 60 71 78 80 97
Đầu Lô tô
0 05, 09, 09
1 10, 10
2 27
3 36, 38, 38, 38
4 44, 47
5 53
6 60
7 71, 78
8 80
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 60, 80
1 71
2
3 53
4 44
5 05
6 36
7 27, 47, 97
8 38, 38, 38, 78
9 09, 09

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số TP. Hồ Chí Minh

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
092 lần
392 lần
272 lần
461 lần
431 lần
Cặp sốXuất hiện
481 lần
611 lần
561 lần
501 lần
591 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
520 lần
510 lần
840 lần
530 lần
540 lần
Cặp sốXuất hiện
820 lần
570 lần
550 lần
000 lần
470 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
9928 ngày
2326 ngày
8325 ngày
4323 ngày
9722 ngày
Cặp sốSố ngày
1321 ngày
5020 ngày
4619 ngày
8918 ngày
6117 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
581 ngày
591 ngày
561 ngày
501 ngày
491 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
611 ngày
721 ngày
971 ngày
991 ngày
891 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
01 lần
12 lần
23 lần
33 lần
43 lần
Tổng ĐBXuất hiện
53 lần
63 lần
76 lần
81 lần
95 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 13 lần
Đầu 25 lần
Đầu 34 lần
Đầu 45 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 54 lần
Đầu 61 lần
Đầu 71 lần
Đầu 83 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 01 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 21 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 98 lần
Chia sẻ