Xổ Số TP. Hồ Chí Minh 30 ngày

Xổ số TP. Hồ Chí Minh 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh trong 30 ngày gần đây nhất (XSTHCM 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả TP. Hồ Chí Minh trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả TP. Hồ Chí Minh 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh 30 ngày gần nhất

Giải tám 83
Giải bảy 144
Giải sáu 7719 5838 3194
Giải năm 2789
Giải tư 46253 71217 25970 72836
54997 28019 22883
Giải ba 75245 42606
Giải nhì 92428
Giải nhất 07863
Đặc biệt 284448
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 17 19 19 28 36 38 44 45
48 53 63 70 83 83 89 94 97
Đầu Lô tô
0 06
1 17, 19, 19
2 28
3 36, 38
4 44, 45, 48
5 53
6 63
7 70
8 83, 83, 89
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 70
1
2
3 53, 63, 83, 83
4 44, 94
5 45
6 06, 36
7 17, 97
8 28, 38, 48
9 19, 19, 89
Giải tám 56
Giải bảy 202
Giải sáu 4788 2815 8482
Giải năm 1026
Giải tư 75222 11939 05390 79262
12658 78311 23787
Giải ba 19310 04180
Giải nhì 95898
Giải nhất 93991
Đặc biệt 086733
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 11 15 22 26 33 39 56
58 62 80 82 87 88 90 91 98
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 11, 15
2 22, 26
3 33, 39
4
5 56, 58
6 62
7
8 80, 82, 87, 88
9 90, 91, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 80, 90
1 11, 91
2 02, 22, 62, 82
3 33
4
5 15
6 26, 56
7 87
8 58, 88, 98
9 39
Giải tám 25
Giải bảy 893
Giải sáu 4715 7622 5536
Giải năm 4854
Giải tư 23520 26301 51507 46437
60634 40103 56151
Giải ba 11068 82689
Giải nhì 32841
Giải nhất 84724
Đặc biệt 205086
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 07 15 20 22 24 25 34
36 37 41 51 54 68 86 89 93
Đầu Lô tô
0 01, 03, 07
1 15
2 20, 22, 24, 25
3 34, 36, 37
4 41
5 51, 54
6 68
7
8 86, 89
9 93
Đuôi Lô tô
0 20
1 01, 41, 51
2 22
3 03, 93
4 24, 34, 54
5 15, 25
6 36, 86
7 07, 37
8 68
9 89
Giải tám 45
Giải bảy 636
Giải sáu 7319 3432 9600
Giải năm 9699
Giải tư 57768 20913 27895 78338
14285 84330 79303
Giải ba 01340 46518
Giải nhì 51473
Giải nhất 08556
Đặc biệt 425659
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 13 18 19 30 32 36 38
40 45 56 59 68 73 85 95 99
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 13, 18, 19
2
3 30, 32, 36, 38
4 40, 45
5 56, 59
6 68
7 73
8 85
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 40
1
2 32
3 03, 13, 73
4
5 45, 85, 95
6 36, 56
7
8 18, 38, 68
9 19, 59, 99
Giải tám 71
Giải bảy 189
Giải sáu 1717 1871 9942
Giải năm 4885
Giải tư 56691 02593 22377 00495
50737 43331 92107
Giải ba 67766 48534
Giải nhì 95278
Giải nhất 87569
Đặc biệt 674312
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 17 31 34 37 42 66 69
71 71 77 78 85 89 91 93 95
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 17
2
3 31, 34, 37
4 42
5
6 66, 69
7 71, 71, 77, 78
8 85, 89
9 91, 93, 95
Đuôi Lô tô
0
1 31, 71, 71, 91
2 12, 42
3 93
4 34
5 85, 95
6 66
7 07, 17, 37, 77
8 78
9 69, 89
Giải tám 61
Giải bảy 149
Giải sáu 2249 3443 0232
Giải năm 7568
Giải tư 22968 18623 69934 10347
93727 71064 76824
Giải ba 39837 54044
Giải nhì 71726
Giải nhất 36162
Đặc biệt 187173
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 24 26 27 32 34 37 43 44
47 49 49 61 62 64 68 68 73
Đầu Lô tô
0
1
2 23, 24, 26, 27
3 32, 34, 37
4 43, 44, 47, 49, 49
5
6 61, 62, 64, 68, 68
7 73
8
9
Đuôi Lô tô
0
1 61
2 32, 62
3 23, 43, 73
4 24, 34, 44, 64
5
6 26
7 27, 37, 47
8 68, 68
9 49, 49
Giải tám 75
Giải bảy 590
Giải sáu 8850 1393 1807
Giải năm 0635
Giải tư 02031 85587 95945 67452
36728 37236 00665
Giải ba 50046 63816
Giải nhì 50877
Giải nhất 73148
Đặc biệt 346003
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 16 28 31 35 36 45 46
48 50 52 65 75 77 87 90 93
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 16
2 28
3 31, 35, 36
4 45, 46, 48
5 50, 52
6 65
7 75, 77
8 87
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 31
2 52
3 03, 93
4
5 35, 45, 65, 75
6 16, 36, 46
7 07, 77, 87
8 28, 48
9
Giải tám 54
Giải bảy 034
Giải sáu 6543 3561 1659
Giải năm 9057
Giải tư 46990 70809 51436 45083
46952 24086 38015
Giải ba 87102 83019
Giải nhì 25986
Giải nhất 66418
Đặc biệt 081430
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 15 18 19 30 34 36 43
52 54 57 59 61 83 86 86 90
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 15, 18, 19
2
3 30, 34, 36
4 43
5 52, 54, 57, 59
6 61
7
8 83, 86, 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1 61
2 02, 52
3 43, 83
4 34, 54
5 15
6 36, 86, 86
7 57
8 18
9 09, 19, 59
Giải tám 27
Giải bảy 248
Giải sáu 2527 6404 5286
Giải năm 2037
Giải tư 71196 35839 34195 40855
55196 27379 53939
Giải ba 84392 57111
Giải nhì 29597
Giải nhất 63174
Đặc biệt 815945
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 11 27 27 37 39 39 45 48
55 74 79 86 92 95 96 96 97
Đầu Lô tô
0 04
1 11
2 27, 27
3 37, 39, 39
4 45, 48
5 55
6
7 74, 79
8 86
9 92, 95, 96, 96, 97
Đuôi Lô tô
0
1 11
2 92
3
4 04, 74
5 45, 55, 95
6 86, 96, 96
7 27, 27, 37, 97
8 48
9 39, 39, 79
Giải tám 88
Giải bảy 226
Giải sáu 1829 8806 5465
Giải năm 5392
Giải tư 14120 21588 69110 12882
60876 61073 08083
Giải ba 25632 95615
Giải nhì 88954
Giải nhất 46924
Đặc biệt 692238
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 15 20 24 26 29 32 38
54 65 73 76 82 83 88 88 92
Đầu Lô tô
0 06
1 10, 15
2 20, 24, 26, 29
3 32, 38
4
5 54
6 65
7 73, 76
8 82, 83, 88, 88
9 92
Đuôi Lô tô
0 10, 20
1
2 32, 82, 92
3 73, 83
4 24, 54
5 15, 65
6 06, 26, 76
7
8 38, 88, 88
9 29
Giải tám 46
Giải bảy 305
Giải sáu 0494 0835 2043
Giải năm 1489
Giải tư 61157 20785 15606 48861
08778 05728 33750
Giải ba 42815 06063
Giải nhì 33678
Giải nhất 92952
Đặc biệt 151258
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 15 28 35 43 46 50 52
57 58 61 63 78 78 85 89 94
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 15
2 28
3 35
4 43, 46
5 50, 52, 57, 58
6 61, 63
7 78, 78
8 85, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 50
1 61
2 52
3 43, 63
4 94
5 05, 15, 35, 85
6 06, 46
7 57
8 28, 58, 78, 78
9 89
Giải tám 54
Giải bảy 002
Giải sáu 5854 4913 8386
Giải năm 7818
Giải tư 18475 13918 46281 11150
26395 01386 27979
Giải ba 21683 46513
Giải nhì 53648
Giải nhất 22845
Đặc biệt 820585
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 13 18 18 2 45 48 50 54
54 75 79 81 83 85 86 86 95
Đầu Lô tô
0
1 13, 13, 18, 18
2 2
3
4 45, 48
5 50, 54, 54
6
7 75, 79
8 81, 83, 85, 86, 86
9 95
Đuôi Lô tô
0 50
1 81
2 2
3 13, 13, 83
4 54, 54
5 45, 75, 85, 95
6 86, 86
7
8 18, 18, 48
9 79
Giải tám 60
Giải bảy 493
Giải sáu 1447 7512 8074
Giải năm 4907
Giải tư 63663 57010 13110 57959
29566 23871 32816
Giải ba 29798 82395
Giải nhì 76523
Giải nhất 71036
Đặc biệt 616404
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 10 10 12 16 23 36 47
59 60 63 66 71 74 93 95 98
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 10, 10, 12, 16
2 23
3 36
4 47
5 59
6 60, 63, 66
7 71, 74
8
9 93, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 60
1 71
2 12
3 23, 63, 93
4 04, 74
5 95
6 16, 36, 66
7 07, 47
8 98
9 59
Giải tám 16
Giải bảy 438
Giải sáu 0065 2178 2514
Giải năm 0928
Giải tư 53545 93709 54055 31426
47816 76581 69862
Giải ba 52908 67184
Giải nhì 76932
Giải nhất 48335
Đặc biệt 578796
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 14 16 16 26 28 32 35
38 45 55 62 65 78 81 84 96
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 14, 16, 16
2 26, 28
3 32, 35, 38
4 45
5 55
6 62, 65
7 78
8 81, 84
9 96
Đuôi Lô tô
0
1 81
2 32, 62
3
4 14, 84
5 35, 45, 55, 65
6 16, 16, 26, 96
7
8 08, 28, 38, 78
9 09
Giải tám 55
Giải bảy 134
Giải sáu 1329 1012 9368
Giải năm 8812
Giải tư 21407 10866 75888 08388
85880 02035 98627
Giải ba 02762 35480
Giải nhì 57116
Giải nhất 72791
Đặc biệt 870926
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 12 16 26 27 29 34 35
55 62 66 68 80 80 88 88 91
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 12, 16
2 26, 27, 29
3 34, 35
4
5 55
6 62, 66, 68
7
8 80, 80, 88, 88
9 91
Đuôi Lô tô
0 80, 80
1 91
2 12, 12, 62
3
4 34
5 35, 55
6 16, 26, 66
7 07, 27
8 68, 88, 88
9 29
Giải tám 40
Giải bảy 425
Giải sáu 2832 4058 8940
Giải năm 0932
Giải tư 31400 15173 87696 74921
35062 37505 94993
Giải ba 82164 12059
Giải nhì 11394
Giải nhất 08597
Đặc biệt 813827
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 21 25 27 32 32 40 40
58 59 62 64 73 93 94 96 97
Đầu Lô tô
0 00, 05
1
2 21, 25, 27
3 32, 32
4 40, 40
5 58, 59
6 62, 64
7 73
8
9 93, 94, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 40
1 21
2 32, 32, 62
3 73, 93
4 64, 94
5 05, 25
6 96
7 27, 97
8 58
9 59
Giải tám 52
Giải bảy 885
Giải sáu 3560 6514 8364
Giải năm 6033
Giải tư 26030 90682 63932 61364
12264 49229 92740
Giải ba 22557 52122
Giải nhì 90883
Giải nhất 77358
Đặc biệt 266274
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 22 29 30 32 33 40 52 57
58 60 64 64 64 74 82 83 85
Đầu Lô tô
0
1 14
2 22, 29
3 30, 32, 33
4 40
5 52, 57, 58
6 60, 64, 64, 64
7 74
8 82, 83, 85
9
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 60
1
2 22, 32, 52, 82
3 33, 83
4 14, 64, 64, 64, 74
5 85
6
7 57
8 58
9 29
Giải tám 38
Giải bảy 624
Giải sáu 0504 4014 6847
Giải năm 3110
Giải tư 56552 06682 82785 51132
89970 16325 03805
Giải ba 53738 82584
Giải nhì 54242
Giải nhất 09591
Đặc biệt 310208
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 08 10 14 24 25 32 38
38 42 47 52 70 82 84 85 91
Đầu Lô tô
0 04, 05, 08
1 10, 14
2 24, 25
3 32, 38, 38
4 42, 47
5 52
6
7 70
8 82, 84, 85
9 91
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 91
2 32, 42, 52, 82
3
4 04, 14, 24, 84
5 05, 25, 85
6
7 47
8 08, 38, 38
9
Giải tám 34
Giải bảy 953
Giải sáu 9857 8381 3396
Giải năm 8979
Giải tư 09852 46270 24024 01207
38434 81471 69451
Giải ba 01214 61601
Giải nhì 07898
Giải nhất 61661
Đặc biệt 576677
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 14 24 34 34 51 52 53
57 61 70 71 77 79 81 96 98
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 14
2 24
3 34, 34
4
5 51, 52, 53, 57
6 61
7 70, 71, 77, 79
8 81
9 96, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1 01, 51, 61, 71, 81
2 52
3 53
4 14, 24, 34, 34
5
6 96
7 07, 57, 77
8 98
9 79
Giải tám 55
Giải bảy 290
Giải sáu 9550 4808 8699
Giải năm 0349
Giải tư 81282 28919 48309 71271
56829 54394 32514
Giải ba 92683 70688
Giải nhì 25856
Giải nhất 51248
Đặc biệt 417800
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 09 14 19 29 48 49 50
55 56 71 82 83 88 90 94 99
Đầu Lô tô
0 00, 08, 09
1 14, 19
2 29
3
4 48, 49
5 50, 55, 56
6
7 71
8 82, 83, 88
9 90, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 90
1 71
2 82
3 83
4 14, 94
5 55
6 56
7
8 08, 48, 88
9 09, 19, 29, 49, 99
Giải tám 91
Giải bảy 133
Giải sáu 3092 8060 5396
Giải năm 0703
Giải tư 29918 04397 51714 84525
14564 98934 92527
Giải ba 31947 54250
Giải nhì 25430
Giải nhất 16044
Đặc biệt 763971
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 14 18 25 27 30 33 34 44
47 50 60 64 71 91 92 96 97
Đầu Lô tô
0 03
1 14, 18
2 25, 27
3 30, 33, 34
4 44, 47
5 50
6 60, 64
7 71
8
9 91, 92, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 60
1 71, 91
2 92
3 03, 33
4 14, 34, 44, 64
5 25
6 96
7 27, 47, 97
8 18
9
Giải tám 44
Giải bảy 416
Giải sáu 6686 0112 6990
Giải năm 0113
Giải tư 05644 69185 53180 10291
58694 14775 74653
Giải ba 34974 17268
Giải nhì 05624
Giải nhất 56141
Đặc biệt 674351
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 16 24 41 44 44 51 53
68 74 75 80 85 86 90 91 94
Đầu Lô tô
0
1 12, 13, 16
2 24
3
4 41, 44, 44
5 51, 53
6 68
7 74, 75
8 80, 85, 86
9 90, 91, 94
Đuôi Lô tô
0 80, 90
1 41, 51, 91
2 12
3 13, 53
4 24, 44, 44, 74, 94
5 75, 85
6 16, 86
7
8 68
9
Giải tám 49
Giải bảy 489
Giải sáu 3817 1999 4913
Giải năm 5642
Giải tư 18373 55790 62498 65214
40454 64697 29841
Giải ba 17892 59228
Giải nhì 78968
Giải nhất 21640
Đặc biệt 587017
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 14 17 17 28 40 41 42 49
54 68 73 89 90 92 97 98 99
Đầu Lô tô
0
1 13, 14, 17, 17
2 28
3
4 40, 41, 42, 49
5 54
6 68
7 73
8 89
9 90, 92, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 41
2 42, 92
3 13, 73
4 14, 54
5
6
7 17, 17, 97
8 28, 68, 98
9 49, 89, 99
Giải tám 51
Giải bảy 720
Giải sáu 5622 9030 5248
Giải năm 1771
Giải tư 63823 11751 09012 00075
68872 50190 05383
Giải ba 21604 32777
Giải nhì 60565
Giải nhất 23918
Đặc biệt 262641
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 18 20 22 23 30 41 48
51 51 65 71 72 75 77 83 90
Đầu Lô tô
0 04
1 12, 18
2 20, 22, 23
3 30
4 41, 48
5 51, 51
6 65
7 71, 72, 75, 77
8 83
9 90
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 90
1 41, 51, 51, 71
2 12, 22, 72
3 23, 83
4 04
5 65, 75
6
7 77
8 18, 48
9
Giải tám 57
Giải bảy 031
Giải sáu 1901 6797 6982
Giải năm 1533
Giải tư 24461 69769 93127 63431
31122 80697 10225
Giải ba 42113 39282
Giải nhì 53523
Giải nhất 31965
Đặc biệt 415373
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 22 23 25 27 31 31 33
57 61 65 69 73 82 82 97 97
Đầu Lô tô
0 01
1 13
2 22, 23, 25, 27
3 31, 31, 33
4
5 57
6 61, 65, 69
7 73
8 82, 82
9 97, 97
Đuôi Lô tô
0
1 01, 31, 31, 61
2 22, 82, 82
3 13, 23, 33, 73
4
5 25, 65
6
7 27, 57, 97, 97
8
9 69
Giải tám 51
Giải bảy 997
Giải sáu 1532 9443 2480
Giải năm 3532
Giải tư 61127 10324 62034 94572
54733 88071 88193
Giải ba 96415 91604
Giải nhì 65464
Giải nhất 55737
Đặc biệt 819447
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 24 27 32 32 33 34 37
43 47 51 64 71 72 80 93 97
Đầu Lô tô
0 04
1 15
2 24, 27
3 32, 32, 33, 34, 37
4 43, 47
5 51
6 64
7 71, 72
8 80
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 80
1 51, 71
2 32, 32, 72
3 33, 43, 93
4 04, 24, 34, 64
5 15
6
7 27, 37, 47, 97
8
9
Giải tám 99
Giải bảy 199
Giải sáu 1945 2051 8618
Giải năm 3993
Giải tư 15555 36735 89875 19730
38526 35031 78937
Giải ba 84201 92751
Giải nhì 30599
Giải nhất 83509
Đặc biệt 329681
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 18 26 30 31 35 37 45
51 51 55 75 81 93 99 99 99
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 18
2 26
3 30, 31, 35, 37
4 45
5 51, 51, 55
6
7 75
8 81
9 93, 99, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 31, 51, 51, 81
2
3 93
4
5 35, 45, 55, 75
6 26
7 37
8 18
9 09, 99, 99, 99
Giải tám 02
Giải bảy 504
Giải sáu 3928 4823 6117
Giải năm 0129
Giải tư 13438 81025 08540 08555
75619 49498 34370
Giải ba 46603 00414
Giải nhì 15442
Giải nhất 85132
Đặc biệt 058175
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 14 17 19 2 23 25 28
29 32 38 40 42 55 70 75 98
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 14, 17, 19
2 2, 23, 25, 28, 29
3 32, 38
4 40, 42
5 55
6
7 70, 75
8
9 98
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1
2 2, 32, 42
3 03, 23
4 04, 14
5 25, 55, 75
6
7 17
8 28, 38, 98
9 19, 29
Giải tám 05
Giải bảy 668
Giải sáu 2667 6206 4209
Giải năm 0967
Giải tư 43305 57276 99124 14200
37019 26649 16939
Giải ba 16184 16031
Giải nhì 80430
Giải nhất 06308
Đặc biệt 579482
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 06 08 09 19 24 30 31
39 49 5 67 67 68 76 82 84
Đầu Lô tô
0 00, 05, 06, 08, 09
1 19
2 24
3 30, 31, 39
4 49
5 5
6 67, 67, 68
7 76
8 82, 84
9
Đuôi Lô tô
0 00, 30
1 31
2 82
3
4 24, 84
5 5, 05
6 06, 76
7 67, 67
8 08, 68
9 09, 19, 39, 49
Giải tám 32
Giải bảy 927
Giải sáu 0954 5594 6789
Giải năm 5752
Giải tư 71070 35928 14370 18493
92479 34456 21055
Giải ba 20372 44013
Giải nhì 80405
Giải nhất 10493
Đặc biệt 491459
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 27 28 32 52 54 55 56
59 70 70 72 79 89 93 93 94
Đầu Lô tô
0 05
1 13
2 27, 28
3 32
4
5 52, 54, 55, 56, 59
6
7 70, 70, 72, 79
8 89
9 93, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 70, 70
1
2 32, 52, 72
3 13, 93, 93
4 54, 94
5 05, 55
6 56
7 27
8 28
9 59, 79, 89

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số TP. Hồ Chí Minh

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
592 lần
732 lần
331 lần
751 lần
771 lần
Cặp sốXuất hiện
171 lần
741 lần
271 lần
821 lần
511 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
630 lần
620 lần
610 lần
600 lần
640 lần
Cặp sốXuất hiện
650 lần
680 lần
670 lần
660 lần
570 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
8228 ngày
7527 ngày
8126 ngày
4725 ngày
4123 ngày
Cặp sốSố ngày
1722 ngày
5121 ngày
7120 ngày
0019 ngày
7718 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
731 ngày
741 ngày
711 ngày
591 ngày
511 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
581 ngày
751 ngày
771 ngày
861 ngày
961 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
13 lần
22 lần
35 lần
45 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
62 lần
84 lần
93 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 04 lần
Đầu 12 lần
Đầu 22 lần
Đầu 33 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 54 lần
Đầu 60 lần
Đầu 76 lần
Đầu 84 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 14 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 74 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ