Xổ Số Đồng Tháp 30 ngày

Xổ số Đồng Tháp 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Đồng Tháp trong 30 ngày gần đây nhất (XSDT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Đồng Tháp trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Đồng Tháp 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày gần nhất

Giải tám 64
Giải bảy 214
Giải sáu 9918 7477 0377
Giải năm 3667
Giải tư 15620 42600 20077 77466
45736 65610 37891
Giải ba 77280 81465
Giải nhì 27762
Giải nhất 51682
Đặc biệt 031128
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 14 18 20 28 36 62 64
65 66 67 77 77 77 80 82 91
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 14, 18
2 20, 28
3 36
4
5
6 62, 64, 65, 66, 67
7 77, 77, 77
8 80, 82
9 91
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20, 80
1 91
2 62, 82
3
4 14, 64
5 65
6 36, 66
7 67, 77, 77, 77
8 18, 28
9
Giải tám 71
Giải bảy 932
Giải sáu 0068 1110 7296
Giải năm 9557
Giải tư 60389 11339 89968 46397
28213 87410 75131
Giải ba 46989 78291
Giải nhì 63877
Giải nhất 96193
Đặc biệt 654038
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 10 13 31 32 38 39 57 68
68 71 77 89 89 91 93 96 97
Đầu Lô tô
0
1 10, 10, 13
2
3 31, 32, 38, 39
4
5 57
6 68, 68
7 71, 77
8 89, 89
9 91, 93, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 10
1 31, 71, 91
2 32
3 13, 93
4
5
6 96
7 57, 77, 97
8 38, 68, 68
9 39, 89, 89
Giải tám 48
Giải bảy 417
Giải sáu 8231 5011 3447
Giải năm 5177
Giải tư 38185 28993 17719 02258
11695 95812 88062
Giải ba 82581 80859
Giải nhì 53483
Giải nhất 00449
Đặc biệt 994054
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 17 19 31 47 48 49 54
58 59 62 77 81 83 85 93 95
Đầu Lô tô
0
1 11, 12, 17, 19
2
3 31
4 47, 48, 49
5 54, 58, 59
6 62
7 77
8 81, 83, 85
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0
1 11, 31, 81
2 12, 62
3 83, 93
4 54
5 85, 95
6
7 17, 47, 77
8 48, 58
9 19, 49, 59
Giải tám 36
Giải bảy 717
Giải sáu 2465 5294 1957
Giải năm 8845
Giải tư 91257 22443 16090 47153
81140 45221 40404
Giải ba 17597 84172
Giải nhì 23089
Giải nhất 78848
Đặc biệt 760456
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 17 21 36 40 43 45 48 53
56 57 57 65 72 89 90 94 97
Đầu Lô tô
0 04
1 17
2 21
3 36
4 40, 43, 45, 48
5 53, 56, 57, 57
6 65
7 72
8 89
9 90, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 21
2 72
3 43, 53
4 04, 94
5 45, 65
6 36, 56
7 17, 57, 57, 97
8 48
9 89
Giải tám 41
Giải bảy 833
Giải sáu 5414 6950 8819
Giải năm 5548
Giải tư 60543 96122 77367 02549
58653 84818 92788
Giải ba 91127 49515
Giải nhì 26044
Giải nhất 51884
Đặc biệt 746822
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 15 18 19 22 22 27 33 41
43 44 48 49 50 53 67 84 88
Đầu Lô tô
0
1 14, 15, 18, 19
2 22, 22, 27
3 33
4 41, 43, 44, 48, 49
5 50, 53
6 67
7
8 84, 88
9
Đuôi Lô tô
0 50
1 41
2 22, 22
3 33, 43, 53
4 14, 44, 84
5 15
6
7 27, 67
8 18, 48, 88
9 19, 49
Giải tám 94
Giải bảy 329
Giải sáu 3115 3225 0078
Giải năm 0037
Giải tư 66044 08285 24924 75626
01956 48827 49746
Giải ba 54419 78499
Giải nhì 55890
Giải nhất 25639
Đặc biệt 516068
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 19 24 25 26 27 29 37 39
44 46 56 68 78 85 90 94 99
Đầu Lô tô
0
1 15, 19
2 24, 25, 26, 27, 29
3 37, 39
4 44, 46
5 56
6 68
7 78
8 85
9 90, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 90
1
2
3
4 24, 44, 94
5 15, 25, 85
6 26, 46, 56
7 27, 37
8 68, 78
9 19, 29, 39, 99
Giải tám 69
Giải bảy 500
Giải sáu 5717 4668 9388
Giải năm 3201
Giải tư 76169 04561 45656 62651
74384 19731 81026
Giải ba 41043 41859
Giải nhì 83277
Giải nhất 34258
Đặc biệt 792804
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 04 17 26 31 43 51 56
58 59 61 68 69 69 77 84 88
Đầu Lô tô
0 00, 01, 04
1 17
2 26
3 31
4 43
5 51, 56, 58, 59
6 61, 68, 69, 69
7 77
8 84, 88
9
Đuôi Lô tô
0 00
1 01, 31, 51, 61
2
3 43
4 04, 84
5
6 26, 56
7 17, 77
8 58, 68, 88
9 59, 69, 69
Giải tám 92
Giải bảy 836
Giải sáu 5327 3426 3156
Giải năm 9933
Giải tư 57383 61617 22684 77726
40793 71711 59808
Giải ba 84681 47066
Giải nhì 34654
Giải nhất 07015
Đặc biệt 860915
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 15 15 17 26 26 27 33
36 54 56 66 81 83 84 92 93
Đầu Lô tô
0 08
1 11, 15, 15, 17
2 26, 26, 27
3 33, 36
4
5 54, 56
6 66
7
8 81, 83, 84
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0
1 11, 81
2 92
3 33, 83, 93
4 54, 84
5 15, 15
6 26, 26, 36, 56, 66
7 17, 27
8 08
9
Giải tám 10
Giải bảy 897
Giải sáu 9266 8610 8060
Giải năm 2432
Giải tư 05038 04378 91688 52674
73520 12883 59742
Giải ba 45499 12144
Giải nhì 79146
Giải nhất 70983
Đặc biệt 644940
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 10 20 32 38 40 42 44 46
60 66 74 78 83 83 88 97 99
Đầu Lô tô
0
1 10, 10
2 20
3 32, 38
4 40, 42, 44, 46
5
6 60, 66
7 74, 78
8 83, 83, 88
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 20, 40, 60
1
2 32, 42
3 83, 83
4 44, 74
5
6 46, 66
7 97
8 38, 78, 88
9 99
Giải tám 44
Giải bảy 951
Giải sáu 4220 0777 8194
Giải năm 8640
Giải tư 17650 39731 96942 61302
56831 16021 74864
Giải ba 84421 99921
Giải nhì 72594
Giải nhất 94695
Đặc biệt 290910
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 20 21 21 21 31 31 40
42 44 50 51 64 77 94 94 95
Đầu Lô tô
0 02
1 10
2 20, 21, 21, 21
3 31, 31
4 40, 42, 44
5 50, 51
6 64
7 77
8
9 94, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 40, 50
1 21, 21, 21, 31, 31, 51
2 02, 42
3
4 44, 64, 94, 94
5 95
6
7 77
8
9
Giải tám 69
Giải bảy 937
Giải sáu 5337 7021 5601
Giải năm 8097
Giải tư 99487 27542 81655 14489
33056 86612 83040
Giải ba 65293 35227
Giải nhì 58030
Giải nhất 10253
Đặc biệt 726934
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 21 27 30 34 37 37 40
42 53 55 56 69 87 89 93 97
Đầu Lô tô
0 01
1 12
2 21, 27
3 30, 34, 37, 37
4 40, 42
5 53, 55, 56
6 69
7
8 87, 89
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 01, 21
2 12, 42
3 53, 93
4 34
5 55
6 56
7 27, 37, 37, 87, 97
8
9 69, 89
Giải tám 83
Giải bảy 649
Giải sáu 4724 0987 0326
Giải năm 7632
Giải tư 86713 70023 98294 36597
92267 98679 43406
Giải ba 06176 13490
Giải nhì 89129
Giải nhất 59582
Đặc biệt 111134
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 13 23 24 26 29 32 34 49
67 76 79 82 83 87 90 94 97
Đầu Lô tô
0 06
1 13
2 23, 24, 26, 29
3 32, 34
4 49
5
6 67
7 76, 79
8 82, 83, 87
9 90, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 90
1
2 32, 82
3 13, 23, 83
4 24, 34, 94
5
6 06, 26, 76
7 67, 87, 97
8
9 29, 49, 79
Giải tám 92
Giải bảy 495
Giải sáu 8208 0098 8123
Giải năm 5263
Giải tư 22544 67114 30752 44123
02419 98098 22650
Giải ba 81168 12095
Giải nhì 87035
Giải nhất 26974
Đặc biệt 361025
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 14 19 23 23 25 35 44 50
52 63 68 74 92 95 95 98 98
Đầu Lô tô
0 08
1 14, 19
2 23, 23, 25
3 35
4 44
5 50, 52
6 63, 68
7 74
8
9 92, 95, 95, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 50
1
2 52, 92
3 23, 23, 63
4 14, 44, 74
5 25, 35, 95, 95
6
7
8 08, 68, 98, 98
9 19
Giải tám 87
Giải bảy 948
Giải sáu 2774 5946 7270
Giải năm 9642
Giải tư 74624 56214 36980 39341
40748 31672 72236
Giải ba 14149 86922
Giải nhì 60486
Giải nhất 00289
Đặc biệt 659427
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 22 24 27 36 41 42 46 48
48 49 70 72 74 80 86 87 89
Đầu Lô tô
0
1 14
2 22, 24, 27
3 36
4 41, 42, 46, 48, 48, 49
5
6
7 70, 72, 74
8 80, 86, 87, 89
9
Đuôi Lô tô
0 70, 80
1 41
2 22, 42, 72
3
4 14, 24, 74
5
6 36, 46, 86
7 27, 87
8 48, 48
9 49, 89
Giải tám 45
Giải bảy 628
Giải sáu 3224 6978 6477
Giải năm 6213
Giải tư 11200 24558 32647 69076
66865 49945 84541
Giải ba 88878 29537
Giải nhì 72389
Giải nhất 35915
Đặc biệt 215543
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 15 24 28 37 41 43 45
45 47 58 65 76 77 78 78 89
Đầu Lô tô
0 00
1 13, 15
2 24, 28
3 37
4 41, 43, 45, 45, 47
5 58
6 65
7 76, 77, 78, 78
8 89
9
Đuôi Lô tô
0 00
1 41
2
3 13, 43
4 24
5 15, 45, 45, 65
6 76
7 37, 47, 77
8 28, 58, 78, 78
9 89
Giải tám 33
Giải bảy 369
Giải sáu 6589 7286 9298
Giải năm 0772
Giải tư 04065 15968 93649 47270
10533 14458 73077
Giải ba 36217 82434
Giải nhì 82819
Giải nhất 66290
Đặc biệt 252764
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 19 33 33 34 49 58 64 65
68 69 70 72 77 86 89 90 98
Đầu Lô tô
0
1 17, 19
2
3 33, 33, 34
4 49
5 58
6 64, 65, 68, 69
7 70, 72, 77
8 86, 89
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1
2 72
3 33, 33
4 34, 64
5 65
6 86
7 17, 77
8 58, 68, 98
9 19, 49, 69, 89
Giải tám 93
Giải bảy 744
Giải sáu 7611 1547 9312
Giải năm 1237
Giải tư 98899 36921 85535 75074
07059 24586 60979
Giải ba 78777 36932
Giải nhì 65890
Giải nhất 57775
Đặc biệt 383815
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 15 21 32 35 37 44 47
59 74 75 77 79 86 90 93 99
Đầu Lô tô
0
1 11, 12, 15
2 21
3 32, 35, 37
4 44, 47
5 59
6
7 74, 75, 77, 79
8 86
9 90, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 90
1 11, 21
2 12, 32
3 93
4 44, 74
5 15, 35, 75
6 86
7 37, 47, 77
8
9 59, 79, 99
Giải tám 86
Giải bảy 577
Giải sáu 6546 6724 8266
Giải năm 0976
Giải tư 25138 50939 31338 03074
86621 47158 77398
Giải ba 64881 41990
Giải nhì 32225
Giải nhất 51502
Đặc biệt 473495
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 21 24 25 38 38 39 46 58
66 74 76 77 81 86 90 95 98
Đầu Lô tô
0 02
1
2 21, 24, 25
3 38, 38, 39
4 46
5 58
6 66
7 74, 76, 77
8 81, 86
9 90, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 21, 81
2 02
3
4 24, 74
5 25, 95
6 46, 66, 76, 86
7 77
8 38, 38, 58, 98
9 39
Giải tám 97
Giải bảy 116
Giải sáu 6506 9350 6745
Giải năm 6451
Giải tư 76694 49980 65068 14198
24034 82886 72777
Giải ba 24303 82902
Giải nhì 28553
Giải nhất 12445
Đặc biệt 600981
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 06 16 34 45 45 50 51
53 68 77 80 81 86 94 97 98
Đầu Lô tô
0 02, 03, 06
1 16
2
3 34
4 45, 45
5 50, 51, 53
6 68
7 77
8 80, 81, 86
9 94, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 51, 81
2 02
3 03, 53
4 34, 94
5 45, 45
6 06, 16, 86
7 77, 97
8 68, 98
9
Giải tám 10
Giải bảy 381
Giải sáu 1846 0901 5749
Giải năm 9273
Giải tư 47638 12065 76748 96187
64030 42408 63647
Giải ba 01007 16843
Giải nhì 54371
Giải nhất 44005
Đặc biệt 664781
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 07 08 10 30 38 43 46
47 48 49 65 71 73 81 81 87
Đầu Lô tô
0 01, 05, 07, 08
1 10
2
3 30, 38
4 43, 46, 47, 48, 49
5
6 65
7 71, 73
8 81, 81, 87
9
Đuôi Lô tô
0 10, 30
1 01, 71, 81, 81
2
3 43, 73
4
5 05, 65
6 46
7 07, 47, 87
8 08, 38, 48
9 49
Giải tám 59
Giải bảy 013
Giải sáu 9721 9072 3058
Giải năm 8317
Giải tư 88642 96502 50595 28071
39639 79324 77549
Giải ba 06554 58167
Giải nhì 72972
Giải nhất 37918
Đặc biệt 221165
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 13 17 18 21 24 39 42 49
54 58 59 65 67 71 72 72 95
Đầu Lô tô
0 02
1 13, 17, 18
2 21, 24
3 39
4 42, 49
5 54, 58, 59
6 65, 67
7 71, 72, 72
8
9 95
Đuôi Lô tô
0
1 21, 71
2 02, 42, 72, 72
3 13
4 24, 54
5 65, 95
6
7 17, 67
8 18, 58
9 39, 49, 59
Giải tám 80
Giải bảy 597
Giải sáu 3345 7316 3490
Giải năm 5849
Giải tư 54892 97728 03267 80673
30833 53400 71317
Giải ba 64216 62968
Giải nhì 96613
Giải nhất 82072
Đặc biệt 845829
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 16 16 17 28 29 33 45
49 67 68 72 73 80 90 92 97
Đầu Lô tô
0 00
1 13, 16, 16, 17
2 28, 29
3 33
4 45, 49
5
6 67, 68
7 72, 73
8 80
9 90, 92, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 80, 90
1
2 72, 92
3 13, 33, 73
4
5 45
6 16, 16
7 17, 67, 97
8 28, 68
9 29, 49
Giải tám 61
Giải bảy 243
Giải sáu 9991 4050 9573
Giải năm 2514
Giải tư 26514 33038 62243 20832
04031 72580 86683
Giải ba 92933 23759
Giải nhì 77255
Giải nhất 75819
Đặc biệt 915400
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 14 14 19 31 32 33 38 43
43 50 55 59 61 73 80 83 91
Đầu Lô tô
0 00
1 14, 14, 19
2
3 31, 32, 33, 38
4 43, 43
5 50, 55, 59
6 61
7 73
8 80, 83
9 91
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 80
1 31, 61, 91
2 32
3 33, 43, 43, 73, 83
4 14, 14
5 55
6
7
8 38
9 19, 59
Giải tám 81
Giải bảy 293
Giải sáu 7688 8031 2695
Giải năm 7224
Giải tư 42932 48156 91570 36106
49732 49798 25472
Giải ba 47239 60093
Giải nhì 75044
Giải nhất 87008
Đặc biệt 496576
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 24 31 32 32 39 44 56
70 72 76 81 88 93 93 95 98
Đầu Lô tô
0 06, 08
1
2 24
3 31, 32, 32, 39
4 44
5 56
6
7 70, 72, 76
8 81, 88
9 93, 93, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1 31, 81
2 32, 32, 72
3 93, 93
4 24, 44
5 95
6 06, 56, 76
7
8 08, 88, 98
9 39
Giải tám 48
Giải bảy 096
Giải sáu 6488 7565 9470
Giải năm 5202
Giải tư 25010 53619 68637 58441
27499 51201 11329
Giải ba 09668 58849
Giải nhì 80122
Giải nhất 10467
Đặc biệt 239358
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 10 19 22 29 37 41 48
49 58 65 67 68 70 88 96 99
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 10, 19
2 22, 29
3 37
4 41, 48, 49
5 58
6 65, 67, 68
7 70
8 88
9 96, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 01, 41
2 02, 22
3
4
5 65
6 96
7 37, 67
8 48, 58, 68, 88
9 19, 29, 49, 99
Giải tám 27
Giải bảy 423
Giải sáu 0473 7396 0809
Giải năm 3159
Giải tư 25078 37129 45382 04625
47619 93297 80165
Giải ba 03247 17028
Giải nhì 55093
Giải nhất 85030
Đặc biệt 463710
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 19 23 25 27 28 29 30
47 59 65 73 78 82 93 96 97
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 19
2 23, 25, 27, 28, 29
3 30
4 47
5 59
6 65
7 73, 78
8 82
9 93, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 30
1
2 82
3 23, 73, 93
4
5 25, 65
6 96
7 27, 47, 97
8 28, 78
9 09, 19, 29, 59
Giải tám 72
Giải bảy 041
Giải sáu 7337 5494 3001
Giải năm 6425
Giải tư 83465 20169 11356 77649
71555 45515 51775
Giải ba 63388 73254
Giải nhì 40295
Giải nhất 36093
Đặc biệt 494745
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 15 25 37 41 45 49 54 55
56 65 69 72 75 88 93 94 95
Đầu Lô tô
0 01
1 15
2 25
3 37
4 41, 45, 49
5 54, 55, 56
6 65, 69
7 72, 75
8 88
9 93, 94, 95
Đuôi Lô tô
0
1 01, 41
2 72
3 93
4 54, 94
5 15, 25, 45, 55, 65, 75, 95
6 56
7 37
8 88
9 49, 69
Giải tám 29
Giải bảy 320
Giải sáu 3502 6592 3070
Giải năm 1281
Giải tư 82940 44379 58673 92682
32294 85350 78355
Giải ba 06448 56841
Giải nhì 45810
Giải nhất 59423
Đặc biệt 749865
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 20 23 29 40 41 48 50
55 65 70 73 79 81 82 92 94
Đầu Lô tô
0 02
1 10
2 20, 23, 29
3
4 40, 41, 48
5 50, 55
6 65
7 70, 73, 79
8 81, 82
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 40, 50, 70
1 41, 81
2 02, 82, 92
3 23, 73
4 94
5 55, 65
6
7
8 48
9 29, 79
Giải tám 97
Giải bảy 403
Giải sáu 9427 6307 9270
Giải năm 9678
Giải tư 59743 18021 46409 24234
07989 78809 17049
Giải ba 96020 71723
Giải nhì 04452
Giải nhất 61877
Đặc biệt 110959
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 09 09 20 21 23 27 34
43 49 52 59 70 77 78 89 97
Đầu Lô tô
0 03, 07, 09, 09
1
2 20, 21, 23, 27
3 34
4 43, 49
5 52, 59
6
7 70, 77, 78
8 89
9 97
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 21
2 52
3 03, 23, 43
4 34
5
6
7 07, 27, 77, 97
8 78
9 09, 09, 49, 59, 89
Giải tám 29
Giải bảy 432
Giải sáu 7027 4286 9642
Giải năm 6793
Giải tư 72862 09567 80214 58421
10295 50454 51824
Giải ba 19848 05741
Giải nhì 80726
Giải nhất 89728
Đặc biệt 569478
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 21 24 26 27 28 29 32 41
42 48 54 62 67 78 86 93 95
Đầu Lô tô
0
1 14
2 21, 24, 26, 27, 28, 29
3 32
4 41, 42, 48
5 54
6 62, 67
7 78
8 86
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0
1 21, 41
2 32, 42, 62
3 93
4 14, 24, 54
5 95
6 26, 86
7 27, 67
8 28, 48, 78
9 29

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đồng Tháp

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
812 lần
152 lần
652 lần
342 lần
102 lần
Cặp sốXuất hiện
541 lần
271 lần
681 lần
401 lần
431 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
670 lần
660 lần
630 lần
620 lần
690 lần
Cặp sốXuất hiện
700 lần
730 lần
720 lần
710 lần
610 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
7829 ngày
5928 ngày
4526 ngày
5824 ngày
7623 ngày
Cặp sốSố ngày
0022 ngày
2921 ngày
6520 ngày
8118 ngày
9517 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
342 ngày
812 ngày
591 ngày
581 ngày
561 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
541 ngày
641 ngày
651 ngày
951 ngày
781 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
17 lần
32 lần
46 lần
51 lần
Tổng ĐBXuất hiện
62 lần
74 lần
95 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 14 lần
Đầu 25 lần
Đầu 33 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 54 lần
Đầu 64 lần
Đầu 72 lần
Đầu 82 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 04 lần
Đuôi 12 lần
Đuôi 21 lần
Đuôi 31 lần
Đuôi 45 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 57 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 71 lần
Đuôi 85 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ