Xổ Số Vĩnh Long 30 ngày

Xổ số Vĩnh Long 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Vĩnh Long trong 30 ngày gần đây nhất (XSVL 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Vĩnh Long trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Vĩnh Long 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Vĩnh Long 30 ngày gần nhất

Giải tám 15
Giải bảy 508
Giải sáu 2968 5410 4760
Giải năm 5822
Giải tư 85713 32799 68075 44929
84652 25990 31390
Giải ba 10516 10724
Giải nhì 40856
Giải nhất 68104
Đặc biệt 908718
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 10 13 15 16 18 22 24
29 52 56 60 68 75 90 90 99
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 10, 13, 15, 16, 18
2 22, 24, 29
3
4
5 52, 56
6 60, 68
7 75
8
9 90, 90, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 90, 90
1
2 22, 52
3 13
4 04, 24
5 15, 75
6 16, 56
7
8 08, 18, 68
9 29, 99
Giải tám 31
Giải bảy 103
Giải sáu 3304 3322 0541
Giải năm 6516
Giải tư 18106 40949 12389 08227
77091 59134 07467
Giải ba 99869 87005
Giải nhì 01916
Giải nhất 12138
Đặc biệt 025072
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 05 06 16 16 22 27 31
34 38 41 49 67 69 72 89 91
Đầu Lô tô
0 03, 04, 05, 06
1 16, 16
2 22, 27
3 31, 34, 38
4 41, 49
5
6 67, 69
7 72
8 89
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 31, 41, 91
2 22, 72
3 03
4 04, 34
5 05
6 06, 16, 16
7 27, 67
8 38
9 49, 69, 89
Giải tám 37
Giải bảy 381
Giải sáu 8873 7567 0934
Giải năm 3211
Giải tư 12283 26588 17722 62178
36181 70742 56914
Giải ba 99746 02364
Giải nhì 03737
Giải nhất 40021
Đặc biệt 944233
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 14 21 22 33 34 37 37 42
46 64 67 73 78 81 81 83 88
Đầu Lô tô
0
1 11, 14
2 21, 22
3 33, 34, 37, 37
4 42, 46
5
6 64, 67
7 73, 78
8 81, 81, 83, 88
9
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21, 81, 81
2 22, 42
3 33, 73, 83
4 14, 34, 64
5
6 46
7 37, 37, 67
8 78, 88
9
Giải tám 88
Giải bảy 632
Giải sáu 0140 7533 3368
Giải năm 7950
Giải tư 17764 63997 80151 67821
90241 70353 81116
Giải ba 73713 29800
Giải nhì 13939
Giải nhất 48373
Đặc biệt 022364
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 16 21 32 33 39 40 41
50 51 53 64 64 68 73 88 97
Đầu Lô tô
0 00
1 13, 16
2 21
3 32, 33, 39
4 40, 41
5 50, 51, 53
6 64, 64, 68
7 73
8 88
9 97
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 50
1 21, 41, 51
2 32
3 13, 33, 53, 73
4 64, 64
5
6 16
7 97
8 68, 88
9 39
Giải tám 34
Giải bảy 170
Giải sáu 6800 0373 0843
Giải năm 9175
Giải tư 86375 65313 19367 84325
03535 40098 01233
Giải ba 58393 47738
Giải nhì 78244
Giải nhất 47569
Đặc biệt 648431
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 25 31 33 34 35 38 43
44 67 69 70 73 75 75 93 98
Đầu Lô tô
0 00
1 13
2 25
3 31, 33, 34, 35, 38
4 43, 44
5
6 67, 69
7 70, 73, 75, 75
8
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 70
1 31
2
3 13, 33, 43, 73, 93
4 34, 44
5 25, 35, 75, 75
6
7 67
8 38, 98
9 69
Giải tám 81
Giải bảy 694
Giải sáu 2012 4405 7969
Giải năm 3384
Giải tư 41474 43467 98369 08316
49955 04474 11279
Giải ba 09246 98156
Giải nhì 18015
Giải nhất 47482
Đặc biệt 284703
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 12 15 16 46 55 56 67
69 69 74 74 79 81 82 84 94
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 12, 15, 16
2
3
4 46
5 55, 56
6 67, 69, 69
7 74, 74, 79
8 81, 82, 84
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 81
2 12, 82
3 03
4 74, 74, 84, 94
5 05, 15, 55
6 16, 46, 56
7 67
8
9 69, 69, 79
Giải tám 68
Giải bảy 360
Giải sáu 6060 7485 0399
Giải năm 1565
Giải tư 68309 05634 25939 46040
70695 43509 80000
Giải ba 49416 47248
Giải nhì 68142
Giải nhất 93481
Đặc biệt 875326
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 09 16 26 34 39 40 42
48 60 60 65 68 81 85 95 99
Đầu Lô tô
0 00, 09, 09
1 16
2 26
3 34, 39
4 40, 42, 48
5
6 60, 60, 65, 68
7
8 81, 85
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 60, 60
1 81
2 42
3
4 34
5 65, 85, 95
6 16, 26
7
8 48, 68
9 09, 09, 39, 99
Giải tám 60
Giải bảy 663
Giải sáu 9894 7487 1569
Giải năm 3281
Giải tư 82833 23953 03747 77730
61003 27585 10875
Giải ba 70224 16314
Giải nhì 15885
Giải nhất 74496
Đặc biệt 241559
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 14 24 30 33 47 53 59 60
63 69 75 81 85 85 87 94 96
Đầu Lô tô
0 03
1 14
2 24
3 30, 33
4 47
5 53, 59
6 60, 63, 69
7 75
8 81, 85, 85, 87
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 60
1 81
2
3 03, 33, 53, 63
4 14, 24, 94
5 75, 85, 85
6 96
7 47, 87
8
9 59, 69
Giải tám 97
Giải bảy 935
Giải sáu 4205 4920 5093
Giải năm 3216
Giải tư 81034 57871 92294 70750
14630 99503 23850
Giải ba 20042 33202
Giải nhì 21129
Giải nhất 87067
Đặc biệt 078640
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 05 16 20 29 30 34 35
40 42 50 50 67 71 93 94 97
Đầu Lô tô
0 02, 03, 05
1 16
2 20, 29
3 30, 34, 35
4 40, 42
5 50, 50
6 67
7 71
8
9 93, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 40, 50, 50
1 71
2 02, 42
3 03, 93
4 34, 94
5 05, 35
6 16
7 67, 97
8
9 29
Giải tám 87
Giải bảy 699
Giải sáu 6100 9651 4649
Giải năm 2794
Giải tư 78674 53380 71734 87687
75192 89576 17000
Giải ba 42938 18590
Giải nhì 46951
Giải nhất 68297
Đặc biệt 045109
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 09 34 38 49 51 51 74
76 80 87 87 90 92 94 97 99
Đầu Lô tô
0 00, 00, 09
1
2
3 34, 38
4 49
5 51, 51
6
7 74, 76
8 80, 87, 87
9 90, 92, 94, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 80, 90
1 51, 51
2 92
3
4 34, 74, 94
5
6 76
7 87, 87, 97
8 38
9 09, 49, 99
Giải tám 93
Giải bảy 385
Giải sáu 9533 9410 0832
Giải năm 2709
Giải tư 15564 87219 55126 77599
37141 55265 95395
Giải ba 11046 55018
Giải nhì 59833
Giải nhất 08985
Đặc biệt 932166
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 18 19 26 32 33 33 41
46 64 65 66 85 85 93 95 99
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 18, 19
2 26
3 32, 33, 33
4 41, 46
5
6 64, 65, 66
7
8 85, 85
9 93, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 41
2 32
3 33, 33, 93
4 64
5 65, 85, 85, 95
6 26, 46, 66
7
8 18
9 09, 19, 99
Giải tám 39
Giải bảy 502
Giải sáu 4410 9804 5924
Giải năm 1667
Giải tư 13448 59317 12860 79919
86743 62068 46714
Giải ba 76891 62062
Giải nhì 48047
Giải nhất 97966
Đặc biệt 999061
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 10 14 17 19 24 39 43
47 48 60 61 62 66 67 68 91
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 10, 14, 17, 19
2 24
3 39
4 43, 47, 48
5
6 60, 61, 62, 66, 67, 68
7
8
9 91
Đuôi Lô tô
0 10, 60
1 61, 91
2 02, 62
3 43
4 04, 14, 24
5
6 66
7 17, 47, 67
8 48, 68
9 19, 39
Giải tám 98
Giải bảy 036
Giải sáu 5403 8045 4878
Giải năm 8840
Giải tư 91012 21925 41703 00827
75267 82627 62740
Giải ba 32304 34245
Giải nhì 26183
Giải nhất 49283
Đặc biệt 703929
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 04 12 25 27 27 29 36
40 40 45 45 67 78 83 83 98
Đầu Lô tô
0 03, 03, 04
1 12
2 25, 27, 27, 29
3 36
4 40, 40, 45, 45
5
6 67
7 78
8 83, 83
9 98
Đuôi Lô tô
0 40, 40
1
2 12
3 03, 03, 83, 83
4 04
5 25, 45, 45
6 36
7 27, 27, 67
8 78, 98
9 29
Giải tám 83
Giải bảy 852
Giải sáu 9301 0392 9016
Giải năm 0755
Giải tư 03453 85386 16074 47736
62147 65235 23625
Giải ba 63736 72287
Giải nhì 50175
Giải nhất 96507
Đặc biệt 559299
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 16 25 35 36 36 47 52
53 55 74 75 83 86 87 92 99
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 16
2 25
3 35, 36, 36
4 47
5 52, 53, 55
6
7 74, 75
8 83, 86, 87
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0
1 01
2 52, 92
3 53, 83
4 74
5 25, 35, 55, 75
6 16, 36, 36, 86
7 07, 47, 87
8
9 99
Giải tám 65
Giải bảy 162
Giải sáu 2840 9154 8956
Giải năm 7134
Giải tư 46843 28079 41302 87771
29958 44308 55142
Giải ba 04739 41804
Giải nhì 77823
Giải nhất 99982
Đặc biệt 276045
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 08 23 34 39 40 42 43
45 54 56 58 62 65 71 79 82
Đầu Lô tô
0 02, 04, 08
1
2 23
3 34, 39
4 40, 42, 43, 45
5 54, 56, 58
6 62, 65
7 71, 79
8 82
9
Đuôi Lô tô
0 40
1 71
2 02, 42, 62, 82
3 23, 43
4 04, 34, 54
5 45, 65
6 56
7
8 08, 58
9 39, 79
Giải tám 63
Giải bảy 721
Giải sáu 8122 5072 8641
Giải năm 0457
Giải tư 66434 76841 13115 41741
25330 15313 40086
Giải ba 53552 31526
Giải nhì 14194
Giải nhất 10052
Đặc biệt 028205
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 15 21 22 26 30 34 41
41 41 52 52 57 63 72 86 94
Đầu Lô tô
0 05
1 13, 15
2 21, 22, 26
3 30, 34
4 41, 41, 41
5 52, 52, 57
6 63
7 72
8 86
9 94
Đuôi Lô tô
0 30
1 21, 41, 41, 41
2 22, 52, 52, 72
3 13, 63
4 34, 94
5 05, 15
6 26, 86
7 57
8
9
Giải tám 82
Giải bảy 143
Giải sáu 8621 4353 4164
Giải năm 7706
Giải tư 73452 98748 11946 51818
73687 62827 73421
Giải ba 77718 58769
Giải nhì 03515
Giải nhất 59438
Đặc biệt 970118
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 15 18 18 18 21 21 27 38
43 46 48 52 53 64 69 82 87
Đầu Lô tô
0 06
1 15, 18, 18, 18
2 21, 21, 27
3 38
4 43, 46, 48
5 52, 53
6 64, 69
7
8 82, 87
9
Đuôi Lô tô
0
1 21, 21
2 52, 82
3 43, 53
4 64
5 15
6 06, 46
7 27, 87
8 18, 18, 18, 38, 48
9 69
Giải tám 89
Giải bảy 446
Giải sáu 4682 0889 9636
Giải năm 8536
Giải tư 74309 56146 40069 88864
91181 23348 86807
Giải ba 57405 81381
Giải nhì 28174
Giải nhất 87120
Đặc biệt 861029
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 09 20 29 36 36 46 46
48 64 69 74 81 81 82 89 89
Đầu Lô tô
0 05, 07, 09
1
2 20, 29
3 36, 36
4 46, 46, 48
5
6 64, 69
7 74
8 81, 81, 82, 89, 89
9
Đuôi Lô tô
0 20
1 81, 81
2 82
3
4 64, 74
5 05
6 36, 36, 46, 46
7 07
8 48
9 09, 29, 69, 89, 89
Giải tám 13
Giải bảy 928
Giải sáu 6583 8762 0190
Giải năm 6260
Giải tư 24944 78910 20973 69174
09668 46634 31761
Giải ba 52123 90982
Giải nhì 62873
Giải nhất 04167
Đặc biệt 921574
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 23 28 34 44 60 61 62
67 68 73 73 74 74 82 83 90
Đầu Lô tô
0
1 10, 13
2 23, 28
3 34
4 44
5
6 60, 61, 62, 67, 68
7 73, 73, 74, 74
8 82, 83
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 90
1 61
2 62, 82
3 13, 23, 73, 73, 83
4 34, 44, 74, 74
5
6
7 67
8 28, 68
9
Giải tám 78
Giải bảy 893
Giải sáu 8459 4845 9380
Giải năm 3134
Giải tư 53112 08730 12284 02647
15530 71754 48282
Giải ba 10019 28298
Giải nhì 55306
Giải nhất 37369
Đặc biệt 614753
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 19 30 30 34 45 47 53
54 59 69 78 80 82 84 93 98
Đầu Lô tô
0 06
1 12, 19
2
3 30, 30, 34
4 45, 47
5 53, 54, 59
6 69
7 78
8 80, 82, 84
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 30, 80
1
2 12, 82
3 53, 93
4 34, 54, 84
5 45
6 06
7 47
8 78, 98
9 19, 59, 69
Giải tám 63
Giải bảy 654
Giải sáu 7994 0669 0965
Giải năm 2606
Giải tư 61543 42955 54764 04126
98195 51052 05839
Giải ba 27168 34438
Giải nhì 46167
Giải nhất 24979
Đặc biệt 194022
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 22 26 38 39 43 52 54 55
63 64 65 67 68 69 79 94 95
Đầu Lô tô
0 06
1
2 22, 26
3 38, 39
4 43
5 52, 54, 55
6 63, 64, 65, 67, 68, 69
7 79
8
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0
1
2 22, 52
3 43, 63
4 54, 64, 94
5 55, 65, 95
6 06, 26
7 67
8 38, 68
9 39, 69, 79
Giải tám 38
Giải bảy 894
Giải sáu 4636 4071 8507
Giải năm 8881
Giải tư 48183 00380 75262 54211
41829 51527 24596
Giải ba 85254 54680
Giải nhì 19657
Giải nhất 78293
Đặc biệt 207004
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 11 27 29 36 38 54 57
62 71 80 80 81 83 93 94 96
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 11
2 27, 29
3 36, 38
4
5 54, 57
6 62
7 71
8 80, 80, 81, 83
9 93, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 80, 80
1 11, 71, 81
2 62
3 83, 93
4 04, 54, 94
5
6 36, 96
7 07, 27, 57
8 38
9 29
Giải tám 86
Giải bảy 009
Giải sáu 5777 2639 6904
Giải năm 8623
Giải tư 55291 17003 02332 58316
71992 65742 02460
Giải ba 55770 93900
Giải nhì 58684
Giải nhất 65889
Đặc biệt 714906
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 04 06 16 23 32 39 42
60 70 77 84 86 89 9 91 92
Đầu Lô tô
0 00, 03, 04, 06
1 16
2 23
3 32, 39
4 42
5
6 60
7 70, 77
8 84, 86, 89
9 9, 91, 92
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 70
1 91
2 32, 42, 92
3 03, 23
4 04, 84
5
6 06, 16, 86
7 77
8
9 9, 39, 89
Giải tám 80
Giải bảy 414
Giải sáu 6468 6471 7095
Giải năm 8348
Giải tư 93153 60741 93224 92565
85614 02321 95758
Giải ba 74196 19423
Giải nhì 93795
Giải nhất 06098
Đặc biệt 965272
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 14 21 23 24 41 48 53 58
65 68 71 72 80 95 95 96 98
Đầu Lô tô
0
1 14, 14
2 21, 23, 24
3
4 41, 48
5 53, 58
6 65, 68
7 71, 72
8 80
9 95, 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 80
1 21, 41, 71
2 72
3 23, 53
4 14, 14, 24
5 65, 95, 95
6 96
7
8 48, 58, 68, 98
9
Giải tám 42
Giải bảy 433
Giải sáu 8574 0503 4983
Giải năm 6452
Giải tư 91456 76486 03996 60171
28947 84346 83396
Giải ba 15159 52232
Giải nhì 14014
Giải nhất 07997
Đặc biệt 506124
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 14 24 32 33 42 46 47 52
56 59 71 74 83 86 96 96 97
Đầu Lô tô
0 03
1 14
2 24
3 32, 33
4 42, 46, 47
5 52, 56, 59
6
7 71, 74
8 83, 86
9 96, 96, 97
Đuôi Lô tô
0
1 71
2 32, 42, 52
3 03, 33, 83
4 14, 24, 74
5
6 46, 56, 86, 96, 96
7 47, 97
8
9 59
Giải tám 84
Giải bảy 471
Giải sáu 4547 3146 6455
Giải năm 2302
Giải tư 15752 72689 14259 56791
04550 37213 08371
Giải ba 64203 01637
Giải nhì 67262
Giải nhất 41116
Đặc biệt 501302
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 03 13 16 37 46 47 50
52 55 59 62 71 71 84 89 91
Đầu Lô tô
0 02, 02, 03
1 13, 16
2
3 37
4 46, 47
5 50, 52, 55, 59
6 62
7 71, 71
8 84, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 50
1 71, 71, 91
2 02, 02, 52, 62
3 03, 13
4 84
5 55
6 16, 46
7 37, 47
8
9 59, 89
Giải tám 01
Giải bảy 521
Giải sáu 7039 8595 1054
Giải năm 3928
Giải tư 20318 50742 79396 27060
60981 57194 34012
Giải ba 92617 27285
Giải nhì 49030
Giải nhất 83236
Đặc biệt 704221
Phóng to
Lô tô trực tiếp
1 12 17 18 21 21 28 30 36
39 42 54 60 81 85 94 95 96
Đầu Lô tô
0
1 1, 12, 17, 18
2 21, 21, 28
3 30, 36, 39
4 42
5 54
6 60
7
8 81, 85
9 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 60
1 1, 21, 21, 81
2 12, 42
3
4 54, 94
5 85, 95
6 36, 96
7 17
8 18, 28
9 39
Giải tám 91
Giải bảy 394
Giải sáu 5123 1659 8802
Giải năm 7623
Giải tư 96562 89061 63061 98085
72694 17820 99524
Giải ba 40607 13607
Giải nhì 62869
Giải nhất 99189
Đặc biệt 514829
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 07 20 23 23 24 29 59
61 61 62 69 85 89 91 94 94
Đầu Lô tô
0 02, 07, 07
1
2 20, 23, 23, 24, 29
3
4
5 59
6 61, 61, 62, 69
7
8 85, 89
9 91, 94, 94
Đuôi Lô tô
0 20
1 61, 61, 91
2 02, 62
3 23, 23
4 24, 94, 94
5 85
6
7 07, 07
8
9 29, 59, 69, 89
Giải tám 88
Giải bảy 729
Giải sáu 1931 2872 7349
Giải năm 1726
Giải tư 90144 01237 61395 59414
84550 47718 87640
Giải ba 21416 10005
Giải nhì 38187
Giải nhất 62938
Đặc biệt 010787
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 14 16 18 26 29 31 37 38
40 44 49 50 72 87 87 88 95
Đầu Lô tô
0 05
1 14, 16, 18
2 26, 29
3 31, 37, 38
4 40, 44, 49
5 50
6
7 72
8 87, 87, 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 31
2 72
3
4 14, 44
5 05, 95
6 16, 26
7 37, 87, 87
8 18, 38, 88
9 29, 49
Giải tám 03
Giải bảy 901
Giải sáu 2856 9925 6008
Giải năm 9656
Giải tư 81443 66689 32407 08465
92523 83599 66965
Giải ba 26846 97207
Giải nhì 48334
Giải nhất 67972
Đặc biệt 416230
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 07 08 23 25 3 30 34
43 46 56 56 65 65 72 89 99
Đầu Lô tô
0 01, 07, 07, 08
1
2 23, 25
3 3, 30, 34
4 43, 46
5 56, 56
6 65, 65
7 72
8 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 01
2 72
3 3, 23, 43
4 34
5 25, 65, 65
6 46, 56, 56
7 07, 07
8 08
9 89, 99

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Vĩnh Long

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
293 lần
722 lần
182 lần
241 lần
451 lần
Cặp sốXuất hiện
021 lần
311 lần
611 lần
261 lần
591 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
650 lần
630 lần
620 lần
600 lần
670 lần
Cặp sốXuất hiện
680 lần
730 lần
710 lần
700 lần
690 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
3029 ngày
8728 ngày
2126 ngày
0225 ngày
2424 ngày
Cặp sốSố ngày
0622 ngày
0421 ngày
2220 ngày
5319 ngày
7418 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
531 ngày
591 ngày
451 ngày
401 ngày
331 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
611 ngày
641 ngày
871 ngày
991 ngày
741 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
01 lần
14 lần
22 lần
33 lần
45 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
63 lần
71 lần
83 lần
96 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 06 lần
Đầu 12 lần
Đầu 27 lần
Đầu 33 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 63 lần
Đầu 73 lần
Đầu 81 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 24 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 44 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 71 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 96 lần
Chia sẻ