Xổ Số Vĩnh Long 30 ngày

Xổ số Vĩnh Long 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Vĩnh Long trong 30 ngày gần đây nhất (XSVL 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Vĩnh Long trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Vĩnh Long 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Vĩnh Long 30 ngày gần nhất

Giải tám 91
Giải bảy 394
Giải sáu 5123 1659 8802
Giải năm 7623
Giải tư 96562 89061 63061 98085
72694 17820 99524
Giải ba 40607 13607
Giải nhì 62869
Giải nhất 99189
Đặc biệt 514829
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 07 20 23 23 24 29 59
61 61 62 69 85 89 91 94 94
Đầu Lô tô
0 02, 07, 07
1
2 20, 23, 23, 24, 29
3
4
5 59
6 61, 61, 62, 69
7
8 85, 89
9 91, 94, 94
Đuôi Lô tô
0 20
1 61, 61, 91
2 02, 62
3 23, 23
4 24, 94, 94
5 85
6
7 07, 07
8
9 29, 59, 69, 89
Giải tám 88
Giải bảy 729
Giải sáu 1931 2872 7349
Giải năm 1726
Giải tư 90144 01237 61395 59414
84550 47718 87640
Giải ba 21416 10005
Giải nhì 38187
Giải nhất 62938
Đặc biệt 010787
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 14 16 18 26 29 31 37 38
40 44 49 50 72 87 87 88 95
Đầu Lô tô
0 05
1 14, 16, 18
2 26, 29
3 31, 37, 38
4 40, 44, 49
5 50
6
7 72
8 87, 87, 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 31
2 72
3
4 14, 44
5 05, 95
6 16, 26
7 37, 87, 87
8 18, 38, 88
9 29, 49
Giải tám 03
Giải bảy 901
Giải sáu 2856 9925 6008
Giải năm 9656
Giải tư 81443 66689 32407 08465
92523 83599 66965
Giải ba 26846 97207
Giải nhì 48334
Giải nhất 67972
Đặc biệt 416230
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 07 08 23 25 3 30 34
43 46 56 56 65 65 72 89 99
Đầu Lô tô
0 01, 07, 07, 08
1
2 23, 25
3 3, 30, 34
4 43, 46
5 56, 56
6 65, 65
7 72
8 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 01
2 72
3 3, 23, 43
4 34
5 25, 65, 65
6 46, 56, 56
7 07, 07
8 08
9 89, 99
Giải tám 41
Giải bảy 750
Giải sáu 3181 3362 9282
Giải năm 8947
Giải tư 22053 79935 22144 52367
26676 09248 41421
Giải ba 98515 56423
Giải nhì 11129
Giải nhất 05798
Đặc biệt 649443
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 21 23 29 35 41 43 44 47
48 50 53 62 67 76 81 82 98
Đầu Lô tô
0
1 15
2 21, 23, 29
3 35
4 41, 43, 44, 47, 48
5 50, 53
6 62, 67
7 76
8 81, 82
9 98
Đuôi Lô tô
0 50
1 21, 41, 81
2 62, 82
3 23, 43, 53
4 44
5 15, 35
6 76
7 47, 67
8 48, 98
9 29
Giải tám 53
Giải bảy 387
Giải sáu 0373 2403 7908
Giải năm 8155
Giải tư 32668 75408 79297 86321
65777 17649 98261
Giải ba 70784 41488
Giải nhì 03002
Giải nhất 68064
Đặc biệt 253227
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 08 08 21 27 49 53 55
61 64 68 73 77 84 87 88 97
Đầu Lô tô
0 02, 03, 08, 08
1
2 21, 27
3
4 49
5 53, 55
6 61, 64, 68
7 73, 77
8 84, 87, 88
9 97
Đuôi Lô tô
0
1 21, 61
2 02
3 03, 53, 73
4 64, 84
5 55
6
7 27, 77, 87, 97
8 08, 08, 68, 88
9 49
Giải tám 17
Giải bảy 093
Giải sáu 6049 4067 8466
Giải năm 9651
Giải tư 19228 95815 51769 70109
50028 51101 15313
Giải ba 23610 20996
Giải nhì 53937
Giải nhất 52447
Đặc biệt 935354
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 10 13 15 17 28 28 37
47 49 51 54 66 67 69 93 96
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 10, 13, 15, 17
2 28, 28
3 37
4 47, 49
5 51, 54
6 66, 67, 69
7
8
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 51
2
3 13, 93
4 54
5 15
6 66, 96
7 17, 37, 47, 67
8 28, 28
9 09, 49, 69
Giải tám 16
Giải bảy 301
Giải sáu 4483 1221 1747
Giải năm 7532
Giải tư 78674 22633 98303 54846
63028 52911 56828
Giải ba 70948 68333
Giải nhì 17150
Giải nhất 65631
Đặc biệt 149395
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 11 16 21 28 28 31 32
33 33 46 47 48 50 74 83 95
Đầu Lô tô
0 01, 03
1 11, 16
2 21, 28, 28
3 31, 32, 33, 33
4 46, 47, 48
5 50
6
7 74
8 83
9 95
Đuôi Lô tô
0 50
1 01, 11, 21, 31
2 32
3 03, 33, 33, 83
4 74
5 95
6 16, 46
7 47
8 28, 28, 48
9
Giải tám 90
Giải bảy 128
Giải sáu 4187 9309 1386
Giải năm 9608
Giải tư 13587 73450 97994 37907
33985 25952 23780
Giải ba 48740 96402
Giải nhì 90554
Giải nhất 65516
Đặc biệt 722484
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 08 09 16 28 40 50 52
54 80 84 85 86 87 87 90 94
Đầu Lô tô
0 02, 07, 08, 09
1 16
2 28
3
4 40
5 50, 52, 54
6
7
8 80, 84, 85, 86, 87, 87
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 80, 90
1
2 02, 52
3
4 54, 84, 94
5 85
6 16, 86
7 07, 87, 87
8 08, 28
9 09
Giải tám 60
Giải bảy 497
Giải sáu 3475 9213 7223
Giải năm 1552
Giải tư 03184 60843 05923 11367
02679 18854 79640
Giải ba 69030 65815
Giải nhì 24984
Giải nhất 81171
Đặc biệt 848688
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 15 23 23 30 40 43 52 54
60 67 71 75 79 84 84 88 97
Đầu Lô tô
0
1 13, 15
2 23, 23
3 30
4 40, 43
5 52, 54
6 60, 67
7 71, 75, 79
8 84, 84, 88
9 97
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 60
1 71
2 52
3 13, 23, 23, 43
4 54, 84, 84
5 15, 75
6
7 67, 97
8 88
9 79
Giải tám 28
Giải bảy 786
Giải sáu 7538 2162 1468
Giải năm 3084
Giải tư 89065 54147 12522 49818
29007 38322 76180
Giải ba 30367 16157
Giải nhì 37468
Giải nhất 48403
Đặc biệt 451605
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 07 18 22 22 28 38 47
57 62 65 67 68 68 80 84 86
Đầu Lô tô
0 03, 05, 07
1 18
2 22, 22, 28
3 38
4 47
5 57
6 62, 65, 67, 68, 68
7
8 80, 84, 86
9
Đuôi Lô tô
0 80
1
2 22, 22, 62
3 03
4 84
5 05, 65
6 86
7 07, 47, 57, 67
8 18, 28, 38, 68, 68
9
Giải tám 94
Giải bảy 801
Giải sáu 3466 8959 5233
Giải năm 0287
Giải tư 20429 21845 27619 60331
13483 16296 92769
Giải ba 41017 05417
Giải nhì 23544
Giải nhất 78842
Đặc biệt 379228
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 17 17 19 28 29 31 33 42
44 45 59 66 69 83 87 94 96
Đầu Lô tô
0 01
1 17, 17, 19
2 28, 29
3 31, 33
4 42, 44, 45
5 59
6 66, 69
7
8 83, 87
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0
1 01, 31
2 42
3 33, 83
4 44, 94
5 45
6 66, 96
7 17, 17, 87
8 28
9 19, 29, 59, 69
Giải tám 17
Giải bảy 255
Giải sáu 9901 2040 5563
Giải năm 7860
Giải tư 71551 08642 74012 58621
70271 55650 34642
Giải ba 43064 87657
Giải nhì 00788
Giải nhất 61412
Đặc biệt 434661
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 12 17 21 40 42 42 50
51 55 57 60 61 63 64 71 88
Đầu Lô tô
0 01
1 12, 12, 17
2 21
3
4 40, 42, 42
5 50, 51, 55, 57
6 60, 61, 63, 64
7 71
8 88
9
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 60
1 01, 21, 51, 61, 71
2 12, 12, 42, 42
3 63
4 64
5 55
6
7 17, 57
8 88
9
Giải tám 73
Giải bảy 738
Giải sáu 7385 0332 3627
Giải năm 0701
Giải tư 34534 41598 56602 89860
60717 86104 21799
Giải ba 36950 76595
Giải nhì 27463
Giải nhất 79932
Đặc biệt 910035
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 04 17 27 32 32 34 35
38 50 60 63 73 85 95 98 99
Đầu Lô tô
0 01, 02, 04
1 17
2 27
3 32, 32, 34, 35, 38
4
5 50
6 60, 63
7 73
8 85
9 95, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 01
2 02, 32, 32
3 63, 73
4 04, 34
5 35, 85, 95
6
7 17, 27
8 38, 98
9 99
Giải tám 20
Giải bảy 260
Giải sáu 4417 9826 2521
Giải năm 5464
Giải tư 73542 17206 17573 91276
41971 30861 35277
Giải ba 03184 06228
Giải nhì 46550
Giải nhất 88217
Đặc biệt 548111
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 17 17 20 21 26 28 42
50 60 61 64 71 73 76 77 84
Đầu Lô tô
0 06
1 11, 17, 17
2 20, 21, 26, 28
3
4 42
5 50
6 60, 61, 64
7 71, 73, 76, 77
8 84
9
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 60
1 11, 21, 61, 71
2 42
3 73
4 64, 84
5
6 06, 26, 76
7 17, 17, 77
8 28
9
Giải tám 98
Giải bảy 823
Giải sáu 3545 7180 7029
Giải năm 6166
Giải tư 21609 45093 22347 60819
01613 77673 13587
Giải ba 63413 11204
Giải nhì 82600
Giải nhất 78759
Đặc biệt 815897
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 09 13 13 19 23 29 45
47 59 66 73 80 87 93 97 98
Đầu Lô tô
0 00, 04, 09
1 13, 13, 19
2 23, 29
3
4 45, 47
5 59
6 66
7 73
8 80, 87
9 93, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 80
1
2
3 13, 13, 23, 73, 93
4 04
5 45
6 66
7 47, 87, 97
8 98
9 09, 19, 29, 59
Giải tám 31
Giải bảy 444
Giải sáu 3210 2715 7404
Giải năm 4823
Giải tư 51023 84135 59341 78683
62060 70291 92328
Giải ba 22630 74030
Giải nhì 28916
Giải nhất 41657
Đặc biệt 135513
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 13 15 16 23 23 28 30
30 31 35 41 44 57 60 83 91
Đầu Lô tô
0 04
1 10, 13, 15, 16
2 23, 23, 28
3 30, 30, 31, 35
4 41, 44
5 57
6 60
7
8 83
9 91
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 30, 60
1 31, 41, 91
2
3 13, 23, 23, 83
4 04, 44
5 15, 35
6 16
7 57
8 28
9
Giải tám 21
Giải bảy 909
Giải sáu 5910 1226 7875
Giải năm 5330
Giải tư 52795 24525 27361 93906
89237 30695 50557
Giải ba 73138 12748
Giải nhì 37663
Giải nhất 62109
Đặc biệt 947869
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 09 10 21 25 26 30 37
38 48 57 61 63 69 75 95 95
Đầu Lô tô
0 06, 09, 09
1 10
2 21, 25, 26
3 30, 37, 38
4 48
5 57
6 61, 63, 69
7 75
8
9 95, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 30
1 21, 61
2
3 63
4
5 25, 75, 95, 95
6 06, 26
7 37, 57
8 38, 48
9 09, 09, 69
Giải tám 81
Giải bảy 873
Giải sáu 9159 4575 2386
Giải năm 3740
Giải tư 68497 46078 40986 87192
93866 14124 06630
Giải ba 89177 47014
Giải nhì 30129
Giải nhất 81578
Đặc biệt 678163
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 24 29 30 40 59 63 66 73
75 77 78 78 81 86 86 92 97
Đầu Lô tô
0
1 14
2 24, 29
3 30
4 40
5 59
6 63, 66
7 73, 75, 77, 78, 78
8 81, 86, 86
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 81
2 92
3 63, 73
4 14, 24
5 75
6 66, 86, 86
7 77, 97
8 78, 78
9 29, 59
Giải tám 51
Giải bảy 034
Giải sáu 7214 5132 1115
Giải năm 7182
Giải tư 87714 18662 88853 73520
42302 15887 74639
Giải ba 32611 45737
Giải nhì 86124
Giải nhất 04690
Đặc biệt 656294
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 14 14 15 20 24 32 34
37 39 51 53 62 82 87 90 94
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 14, 14, 15
2 20, 24
3 32, 34, 37, 39
4
5 51, 53
6 62
7
8 82, 87
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 11, 51
2 02, 32, 62, 82
3 53
4 14, 14, 24, 34, 94
5 15
6
7 37, 87
8
9 39
Giải tám 36
Giải bảy 858
Giải sáu 1016 5063 1939
Giải năm 1328
Giải tư 10848 85401 01326 52116
58949 92489 55083
Giải ba 07504 51527
Giải nhì 04072
Giải nhất 92153
Đặc biệt 123212
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 12 16 16 26 27 28 36
39 48 49 53 58 63 72 83 89
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 12, 16, 16
2 26, 27, 28
3 36, 39
4 48, 49
5 53, 58
6 63
7 72
8 83, 89
9
Đuôi Lô tô
0
1 01
2 12, 72
3 53, 63, 83
4 04
5
6 16, 16, 26, 36
7 27
8 28, 48, 58
9 39, 49, 89
Giải tám 53
Giải bảy 708
Giải sáu 0943 8122 3068
Giải năm 3982
Giải tư 55566 54841 93533 69898
87005 72201 39856
Giải ba 98340 39540
Giải nhì 53643
Giải nhất 70003
Đặc biệt 200341
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 05 08 22 33 40 40 41
41 43 43 53 56 66 68 82 98
Đầu Lô tô
0 01, 03, 05, 08
1
2 22
3 33
4 40, 40, 41, 41, 43, 43
5 53, 56
6 66, 68
7
8 82
9 98
Đuôi Lô tô
0 40, 40
1 01, 41, 41
2 22, 82
3 03, 33, 43, 43, 53
4
5 05
6 56, 66
7
8 08, 68, 98
9
Giải tám 62
Giải bảy 162
Giải sáu 3544 7739 0715
Giải năm 3252
Giải tư 15410 33051 21890 05259
57557 29947 81201
Giải ba 17685 49162
Giải nhì 12123
Giải nhất 11221
Đặc biệt 397330
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 15 21 23 30 39 44 47
51 52 57 59 62 62 62 85 90
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 15
2 21, 23
3 30, 39
4 44, 47
5 51, 52, 57, 59
6 62, 62, 62
7
8 85
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 90
1 01, 21, 51
2 52, 62, 62, 62
3 23
4 44
5 15, 85
6
7 47, 57
8
9 39, 59
Giải tám 49
Giải bảy 753
Giải sáu 2969 3063 0429
Giải năm 5078
Giải tư 34910 56306 70652 17884
40254 85716 25946
Giải ba 38330 52132
Giải nhì 71779
Giải nhất 48860
Đặc biệt 721764
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 16 29 30 32 46 49 52
53 54 60 63 64 69 78 79 84
Đầu Lô tô
0 06
1 10, 16
2 29
3 30, 32
4 46, 49
5 52, 53, 54
6 60, 63, 64, 69
7 78, 79
8 84
9
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 60
1
2 32, 52
3 53, 63
4 54, 64, 84
5
6 06, 16, 46
7
8 78
9 29, 49, 69, 79
Giải tám 96
Giải bảy 786
Giải sáu 0911 2196 1042
Giải năm 8766
Giải tư 19208 99685 40585 01531
04819 58716 63807
Giải ba 93602 94256
Giải nhì 91023
Giải nhất 11306
Đặc biệt 898861
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 07 08 11 16 19 23 31
42 56 61 66 85 85 86 96 96
Đầu Lô tô
0 02, 06, 07, 08
1 11, 16, 19
2 23
3 31
4 42
5 56
6 61, 66
7
8 85, 85, 86
9 96, 96
Đuôi Lô tô
0
1 11, 31, 61
2 02, 42
3 23
4
5 85, 85
6 06, 16, 56, 66, 86, 96, 96
7 07
8 08
9 19
Giải tám 76
Giải bảy 932
Giải sáu 0344 8761 8314
Giải năm 1980
Giải tư 31143 53479 19687 03807
47489 64534 91779
Giải ba 39478 18326
Giải nhì 62083
Giải nhất 97052
Đặc biệt 777096
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 26 32 34 43 44 52 61
76 78 79 79 80 83 87 89 96
Đầu Lô tô
0 07
1 14
2 26
3 32, 34
4 43, 44
5 52
6 61
7 76, 78, 79, 79
8 80, 83, 87, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 80
1 61
2 32, 52
3 43, 83
4 14, 34, 44
5
6 26, 76, 96
7 07, 87
8 78
9 79, 79, 89
Giải tám 54
Giải bảy 416
Giải sáu 1163 7231 6442
Giải năm 2387
Giải tư 44056 00468 77245 52787
46474 17417 13748
Giải ba 28321 38365
Giải nhì 12239
Giải nhất 73826
Đặc biệt 560539
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 17 21 26 31 39 39 42 45
48 54 56 63 65 68 74 87 87
Đầu Lô tô
0
1 16, 17
2 21, 26
3 31, 39, 39
4 42, 45, 48
5 54, 56
6 63, 65, 68
7 74
8 87, 87
9
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31
2 42
3 63
4 54, 74
5 45, 65
6 16, 26, 56
7 17, 87, 87
8 48, 68
9 39, 39
Giải tám 46
Giải bảy 100
Giải sáu 2152 0164 3596
Giải năm 3768
Giải tư 27131 37986 05911 07630
49363 41445 73988
Giải ba 70657 79160
Giải nhì 07777
Giải nhất 21622
Đặc biệt 029287
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 22 30 31 45 46 52 57
60 63 64 68 77 86 87 88 96
Đầu Lô tô
0 00
1 11
2 22
3 30, 31
4 45, 46
5 52, 57
6 60, 63, 64, 68
7 77
8 86, 87, 88
9 96
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 60
1 11, 31
2 22, 52
3 63
4 64
5 45
6 46, 86, 96
7 57, 77, 87
8 68, 88
9
Giải tám 16
Giải bảy 716
Giải sáu 0293 6388 9516
Giải năm 1626
Giải tư 79462 55647 97354 50492
22857 76349 05303
Giải ba 02751 86763
Giải nhì 41892
Giải nhất 31513
Đặc biệt 608610
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 13 16 16 16 26 47 49
51 54 57 62 63 88 92 92 93
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 13, 16, 16, 16
2 26
3
4 47, 49
5 51, 54, 57
6 62, 63
7
8 88
9 92, 92, 93
Đuôi Lô tô
0 10
1 51
2 62, 92, 92
3 03, 13, 63, 93
4 54
5
6 16, 16, 16, 26
7 47, 57
8 88
9 49
Giải tám 73
Giải bảy 549
Giải sáu 9448 7836 0175
Giải năm 2937
Giải tư 53751 11326 50706 41238
24388 29068 71433
Giải ba 05946 24847
Giải nhì 65328
Giải nhất 41827
Đặc biệt 678511
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 26 27 28 33 36 37 38
46 47 48 49 51 68 73 75 88
Đầu Lô tô
0 06
1 11
2 26, 27, 28
3 33, 36, 37, 38
4 46, 47, 48, 49
5 51
6 68
7 73, 75
8 88
9
Đuôi Lô tô
0
1 11, 51
2
3 33, 73
4
5 75
6 06, 26, 36, 46
7 27, 37, 47
8 28, 38, 48, 68, 88
9 49

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Vĩnh Long

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
112 lần
612 lần
302 lần
872 lần
101 lần
Cặp sốXuất hiện
541 lần
271 lần
121 lần
961 lần
411 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
600 lần
590 lần
580 lần
570 lần
620 lần
Cặp sốXuất hiện
650 lần
700 lần
680 lần
670 lần
660 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
1028 ngày
3926 ngày
9625 ngày
6423 ngày
4120 ngày
Cặp sốSố ngày
1219 ngày
9418 ngày
6317 ngày
6916 ngày
1315 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
691 ngày
841 ngày
641 ngày
631 ngày
611 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
871 ngày
881 ngày
971 ngày
961 ngày
951 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
12 lần
24 lần
34 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
56 lần
62 lần
73 lần
81 lần
93 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 01 lần
Đầu 15 lần
Đầu 23 lần
Đầu 34 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 51 lần
Đầu 65 lần
Đầu 70 lần
Đầu 84 lần
Đầu 94 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 15 lần
Đuôi 21 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 44 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 61 lần
Đuôi 74 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ