Kết quả xổ số miền trung Chủ Nhật hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 25/10/2020

Khánh Hòa Kon Tum
G8
59
47
G7
229
988
G6
6574
7736
8070
5830
8382
1738
G5
8416
2352
G4
74186
51455
43212
61046
48013
66370
22084
47265
66941
02344
02546
03759
11088
58936
G3
96532
71394
52919
34942
G2
65351
03677
G1
86806
66167
ĐB
624615
993333
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 6
1 2, 3, 5, 6 9
2 9
3 2, 6 0, 3, 6, 8
4 6 1, 2, 4, 6, 7
5 1, 5, 9 2, 9
6 5, 7
7 0, 0, 4 7
8 4, 6 2, 8, 8
9 4

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 18/10/2020

Khánh Hòa Kon Tum
G8
23
67
G7
094
872
G6
9226
1001
8472
5673
2386
3007
G5
3209
6727
G4
69352
18865
25699
32357
11805
68553
43130
03375
26149
07620
62721
78749
02996
88544
G3
24363
99718
93093
05966
G2
76998
49838
G1
93185
11666
ĐB
305960
300146
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 1, 5, 9 7
1 8
2 3, 6 0, 1, 7
3 0 8
4 4, 6, 9, 9
5 2, 3, 7
6 0, 3, 5 6, 6, 7
7 2 2, 3, 5
8 5 6
9 4, 8, 9 3, 6

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 11/10/2020

Khánh Hòa Kon Tum
G8
05
06
G7
090
532
G6
4369
5018
4910
3150
2503
5014
G5
1429
5670
G4
10646
14266
73931
87036
35156
08604
40433
65697
90501
49818
74875
75094
09061
16130
G3
08907
92866
31376
82256
G2
90628
58961
G1
40210
89016
ĐB
749657
483739
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 4, 5, 7 1, 3, 6
1 0, 0, 8 4, 6, 8
2 8, 9
3 1, 3, 6 0, 2, 9
4 6
5 6, 7 0, 6
6 6, 6, 9 1, 1
7 0, 5, 6
8
9 0 4, 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 4/10/2020

Khánh Hòa Kon Tum
G8
22
54
G7
964
311
G6
7121
6826
4819
2746
8864
4767
G5
2938
5670
G4
22884
82772
35032
25004
89666
94710
94596
25897
08339
82962
67864
22614
89157
64922
G3
28845
43721
64463
31338
G2
04754
43011
G1
81892
61325
ĐB
454470
749551
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 4
1 0, 9 1, 1, 4
2 1, 1, 2, 6 2, 5
3 2, 8 8, 9
4 5 6
5 4 1, 4, 7
6 4, 6 2, 3, 4, 4, 7
7 0, 2 0
8 4
9 2, 6 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 27/9/2020

Khánh Hòa Kon Tum
G8
59
82
G7
847
165
G6
4284
2017
4027
2426
4311
3340
G5
9826
3562
G4
48394
90046
29307
33744
94948
91814
60810
85296
72125
45138
53378
42820
93062
61246
G3
00947
09033
20932
40464
G2
07885
12170
G1
71882
41589
ĐB
017595
823535
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 7
1 0, 4, 7 1
2 6, 7 0, 5, 6
3 3 2, 5, 8
4 4, 6, 7, 7, 8 0, 6
5 9
6 2, 2, 4, 5
7 0, 8
8 2, 4, 5 2, 9
9 4, 5 6

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 20/9/2020

Khánh Hòa Kon Tum
G8
89
51
G7
994
489
G6
5605
7897
7925
5244
5675
5220
G5
9104
7988
G4
11717
12678
83044
25710
76925
19691
91689
15241
35712
53527
87608
41983
50456
38508
G3
82844
25370
61754
64989
G2
58553
67482
G1
86678
00025
ĐB
795603
643965
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 3, 4, 5 8, 8
1 0, 7 2
2 5, 5 0, 5, 7
3
4 4, 4 1, 4
5 3 1, 4, 6
6 5
7 0, 8, 8 5
8 9, 9 2, 3, 8, 9, 9
9 1, 4, 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 13/9/2020

Khánh Hòa Kon Tum
G8
28
15
G7
154
260
G6
1732
2173
9479
3675
9822
8399
G5
1531
6029
G4
26274
36378
27684
24737
45266
22252
24852
85489
22566
25867
27900
47791
49194
29704
G3
04571
06635
25388
94400
G2
28454
08815
G1
69715
80496
ĐB
734297
179663
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 0, 0, 4
1 5 5, 5
2 8 2, 9
3 1, 2, 5, 7
4
5 2, 2, 4, 4
6 6 0, 3, 6, 7
7 1, 3, 4, 8, 9 5
8 4 8, 9
9 7 1, 4, 6, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 6/9/2020

Khánh Hòa Kon Tum
G8
20
12
G7
485
027
G6
0735
2738
8916
5894
7986
2526
G5
9564
6716
G4
46867
85245
22083
81206
56082
12556
87635
76768
82736
95548
57118
85659
84582
47268
G3
93127
52070
54282
16145
G2
99546
37362
G1
61866
13915
ĐB
318092
164281
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 6
1 6 2, 5, 6, 8
2 0, 7 6, 7
3 5, 5, 8 6
4 5, 6 5, 8
5 6 9
6 4, 6, 7 2, 8, 8
7 0
8 2, 3, 5 1, 2, 2, 6
9 2 4

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 30/8/2020

Khánh Hòa Kon Tum
G8
57
95
G7
463
404
G6
8377
5925
1238
1441
5981
6548
G5
3459
5244
G4
42850
18593
32096
28004
75771
94833
86211
81254
77223
40935
92180
76434
78813
38471
G3
02193
12402
84969
64754
G2
98931
28277
G1
13809
70334
ĐB
694076
005981
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 2, 4, 9 4
1 1 3
2 5 3
3 1, 3, 8 4, 4, 5
4 1, 4, 8
5 0, 7, 9 4, 4
6 3 9
7 1, 6, 7 1, 7
8 0, 1, 1
9 3, 3, 6 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 23/8/2020

Khánh Hòa Kon Tum
G8
08
57
G7
095
364
G6
3788
1990
4058
2742
8235
3672
G5
1874
8607
G4
99798
10831
53251
93012
51206
62043
75540
25828
43703
73901
65153
59127
01296
91114
G3
15763
50091
86553
20678
G2
34289
77570
G1
20630
19032
ĐB
795997
046258
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 6, 8 1, 3, 7
1 2 4
2 7, 8
3 0, 1 2, 5
4 0, 3 2
5 1, 8 3, 3, 7, 8
6 3 4
7 4 0, 2, 8
8 8, 9
9 0, 1, 5, 7, 8 6

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 16/8/2020

Khánh Hòa Kon Tum
G8
63
83
G7
400
817
G6
2631
9132
2112
3697
5705
2125
G5
0927
3154
G4
66739
79337
73606
74880
19306
87078
24357
51307
15321
12027
23347
84522
28777
11512
G3
26099
06539
56782
25554
G2
69913
57308
G1
04827
67295
ĐB
963227
313970
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 0, 6, 6 5, 7, 8
1 2, 3 2, 7
2 7, 7, 7 1, 2, 5, 7
3 1, 2, 7, 9, 9
4 7
5 7 4, 4
6 3
7 8 0, 7
8 0 2, 3
9 9 5, 7

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2020)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa
Chia sẻ