Kết quả xổ số miền trung Chủ Nhật hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 17/10/2021

Khánh Hòa Kon Tum
G8
67
84
G7
599
281
G6
0667
2215
7344
9161
7993
1353
G5
4963
8016
G4
41987
83885
93385
58033
93865
41498
51545
56031
92857
82028
44999
28775
16578
12399
G3
33955
86893
42282
74314
G2
22635
77429
G1
54783
27643
ĐB
848313
818869
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0
1 3, 5 4, 6
2 8, 9
3 3, 5 1
4 5 3
5 5 7
6 3, 5, 7, 7 1, 9
7 5, 8
8 3, 5, 5, 7 1, 2, 4
9 3, 8, 9 3, 9, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 10/10/2021

Khánh Hòa Kon Tum
G8
67
13
G7
168
737
G6
4277
9771
8260
4595
6796
0171
G5
8932
8882
G4
02876
60850
13458
20280
93906
87608
04287
40726
97380
34149
53818
43090
95979
23366
G3
55644
33992
20812
08226
G2
14935
42157
G1
49481
59053
ĐB
226378
258145
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 6, 8
1 2, 3, 8
2 6, 6
3 2, 5 7
4 4 5, 9
5 0, 8 3, 7
6 7, 8 6
7 1, 6, 7, 8 9
8 0, 1, 7 0, 2
9 2 0, 5, 6

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 3/10/2021

Khánh Hòa Kon Tum
G8
79
39
G7
793
641
G6
4667
4299
9895
1295
9848
1749
G5
2401
6145
G4
64918
58765
21920
85276
98798
80272
69234
80353
97140
52532
15165
73780
21086
37295
G3
81747
27013
67925
82416
G2
34096
37023
G1
76572
05077
ĐB
619113
762724
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 1
1 3, 3, 8 6
2 0 3, 4, 5
3 4 2, 9
4 7 0, 1, 5, 8
5 3
6 5, 7 5
7 2, 2, 6, 9 7
8 0, 6
9 3, 6, 8, 9 5, 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 26/9/2021

Khánh Hòa Kon Tum
G8
39
06
G7
419
736
G6
9765
2217
0384
9286
5235
9221
G5
5197
5600
G4
83142
58981
13911
90341
90435
98865
20639
19780
25512
21042
01076
55124
06162
87597
G3
23871
73087
32472
03257
G2
11413
72085
G1
33236
57081
ĐB
293851
504248
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 0, 6
1 1, 3, 7, 9 2
2 4
3 5, 6, 9, 9 5, 6
4 1, 2 2, 8
5 1 7
6 5, 5 2
7 1 2, 6
8 1, 7 0, 1, 5, 6
9 7 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 19/9/2021

Khánh Hòa Kon Tum
G8
11
13
G7
655
085
G6
2860
5355
4564
7420
1168
5402
G5
8457
1875
G4
82939
94299
47007
79135
14213
17154
55732
03687
47363
86319
65971
30660
19440
83011
G3
29536
18754
99746
07264
G2
28691
80695
G1
74201
12891
ĐB
201479
806545
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 1, 7
1 1, 3 1, 3, 9
2 0
3 2, 5, 6, 9
4 0, 5, 6
5 4, 4, 5, 5, 7
6 0 0, 3, 4, 8
7 9 1, 5
8 5, 7
9 1, 9 1, 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 12/9/2021

Khánh Hòa Kon Tum
G8
78
23
G7
061
987
G6
4722
2503
3440
8210
2232
4644
G5
8613
8848
G4
68239
41837
21747
49808
85742
72180
54950
15427
89772
36696
19490
80742
39143
14608
G3
27998
07227
79418
26560
G2
34239
73939
G1
18072
37010
ĐB
756190
517767
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 3, 8 , 8
1 3 0, 0, 8
2 2, 7 3, 7
3 7, 9, 9 2, 9
4 2, 7 2, 3, 8
5 0
6 1 0, 7
7 2, 8 2
8 0 7
9 0, 8 0, 6

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 5/9/2021

Khánh Hòa Kon Tum
G8
47
18
G7
302
864
G6
3775
7751
1114
5193
7485
5950
G5
3555
2136
G4
64142
42705
12021
40846
94001
88641
73209
24311
24975
56826
64831
17800
14340
36959
G3
95725
25105
18925
93642
G2
29949
03355
G1
96024
77043
ĐB
081215
984304
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 1, 2, 5, 5, 9 , 0, 4
1 5 1, 8
2 1, 4, 5 5, 6
3 1, 6
4 1, 2, 6, 7, 9 0, 2, 3
5 1, 5 5, 9
6 4
7 5 5
8 5
9 3

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 29/8/2021

Khánh Hòa Khánh Hòa Kon Tum Kon Tum
G8
40
40
26
26
G7
858
858
577
577
G6
8553
8674
2884
8553
8674
2884
0939
1139
2670
0939
1139
2670
G5
4760
4760
7613
7613
G4
87020
09576
28949
22287
19015
60961
00509
87020
09576
28949
22287
19015
60961
00509
08834
62213
14876
80711
90143
57586
64435
08834
62213
14876
80711
90143
57586
64435
G3
83959
70151
83959
70151
73738
37701
73738
37701
G2
94504
94504
18661
18661
G1
40058
40058
24774
24774
ĐB
223514
223514
580479
580479
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Khánh Hòa Kon Tum Kon Tum
0 , 4, 9 , 4, 9 , 1 , 1
1 4, 5 4, 5 1, 3, 3 1, 3, 3
2 0 0 6 6
3 4, 5, 8, 9, 9 4, 5, 8, 9, 9
4 0, 9 0, 9 3 3
5 1, 3, 8, 8, 9 1, 3, 8, 8, 9
6 0, 1 0, 1 1 1
7 4, 6 4, 6 4, 6, 7, 9 4, 6, 7, 9
8 7 7 6 6
9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 22/8/2021

Khánh Hòa Kon Tum
G8
65
52
G7
792
533
G6
9394
9258
8848
4120
2054
2021
G5
8120
7522
G4
55682
41471
00952
53416
60832
70410
76931
80061
77356
84240
62209
13107
19161
00699
G3
73054
91527
52779
37964
G2
86624
26400
G1
01717
78403
ĐB
297454
392479
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 0, 3, 7, 9
1 0, 6, 7
2 0, 4, 7 0, 2
3 1, 2 3
4 0
5 2, 4, 4, 8 2, 4, 6
6 5 1, 1, 4
7 1 9, 9
8 2
9 2, 4 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 15/8/2021

Khánh Hòa Kon Tum
G8
82
24
G7
405
054
G6
2794
3922
4302
7778
2610
2977
G5
0419
0337
G4
90152
75205
89687
97729
98174
59799
77269
19862
06824
29427
20914
71148
90281
31160
G3
28456
57922
19482
65086
G2
20891
26734
G1
61526
99135
ĐB
439597
813985
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 , 5, 5
1 9 0, 4
2 2, 2, 6, 9 4, 4, 7
3 4, 5, 7
4 8
5 2, 6 4
6 9 0, 2
7 4 8
8 2, 7 1, 2, 5, 6
9 1, 4, 7, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 8/8/2021

Khánh Hòa Kon Tum
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Phóng to
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa
Chia sẻ