Xổ số miền bắc Thứ 7 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 17/4/2021

Đặc biệt 10780
Giải nhất 90312
Giải nhì 85282 37689
Giải ba 63252 45313 95705
84450 55399 24328
Giải tư 7215 2880 2797 8358
Giải năm 0429 5725 6738
0721 0729 7088
Giải sáu 800 534 683
Giải bảy 64 95 10 52
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 10 12 13 15 21 25 28
29 29 34 38 50 52 52 58 64
80 80 82 83 88 89 95 97 99
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 10, 12, 13, 15
2 21, 25, 28, 29, 29
3 34, 38
4
5 50, 52, 52, 58
6 64
7
8 80, 80, 82, 83, 88, 89
9 95, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 50, 80, 80
1 21
2 12, 52, 52, 82
3 13, 83
4 34, 64
5 05, 15, 25, 95
6
7 97
8 28, 38, 58, 88
9 29, 29, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 10/4/2021

Đặc biệt 85313
Giải nhất 55176
Giải nhì 79036 28577
Giải ba 94383 79058 53998
29626 30944 46987
Giải tư 4695 6882 5660 7075
Giải năm 5263 9971 5237
5381 3743 2306
Giải sáu 452 292 746
Giải bảy 86 54 27 64
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 13 26 27 36 37 43 44 46
52 54 58 60 63 64 71 75 76
77 81 82 83 86 87 92 95 98
Đầu Lô tô
0 06
1 13
2 26, 27
3 36, 37
4 43, 44, 46
5 52, 54, 58
6 60, 63, 64
7 71, 75, 76, 77
8 81, 82, 83, 86, 87
9 92, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 60
1 71, 81
2 52, 82, 92
3 13, 43, 63, 83
4 44, 54, 64
5 75, 95
6 06, 26, 36, 46, 76, 86
7 27, 37, 77, 87
8 58, 98
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 3/4/2021

Đặc biệt 44110
Giải nhất 17391
Giải nhì 84538 71325
Giải ba 62417 76030 75577
17381 07633 55283
Giải tư 5308 6513 4361 3366
Giải năm 6274 9435 6510
4763 6705 8537
Giải sáu 391 286 595
Giải bảy 03 28 67 75
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 08 10 10 13 17 25 28
30 33 35 37 38 61 63 66 67
74 75 77 81 83 86 91 91 95
Đầu Lô tô
0 03, 05, 08
1 10, 10, 13, 17
2 25, 28
3 30, 33, 35, 37, 38
4
5
6 61, 63, 66, 67
7 74, 75, 77
8 81, 83, 86
9 91, 91, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 30
1 61, 81, 91, 91
2
3 03, 13, 33, 63, 83
4 74
5 05, 25, 35, 75, 95
6 66, 86
7 17, 37, 67, 77
8 08, 28, 38
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 27/3/2021

Đặc biệt 54601
Giải nhất 19860
Giải nhì 88938 20323
Giải ba 48117 20172 64229
45932 08531 13792
Giải tư 8074 4492 5054 9894
Giải năm 0740 2383 7943
8343 3910 8738
Giải sáu 105 231 364
Giải bảy 41 56 54 45
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 10 17 23 29 31 31 32
38 38 40 41 43 43 45 54 54
56 60 64 72 74 83 92 92 94
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 10, 17
2 23, 29
3 31, 31, 32, 38, 38
4 40, 41, 43, 43, 45
5 54, 54, 56
6 60, 64
7 72, 74
8 83
9 92, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 60
1 01, 31, 31, 41
2 32, 72, 92, 92
3 23, 43, 43, 83
4 54, 54, 64, 74, 94
5 05, 45
6 56
7 17
8 38, 38
9 29

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 20/3/2021

Đặc biệt 97438
Giải nhất 44237
Giải nhì 60631 28008
Giải ba 34118 15472 33743
63920 20211 95572
Giải tư 4348 4838 1668 7448
Giải năm 9827 0689 5421
9339 0196 0659
Giải sáu 905 348 884
Giải bảy 49 76 66 51
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 11 18 20 21 27 31 37
38 38 39 43 48 48 48 49 51
59 66 68 72 72 76 84 89 96
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 11, 18
2 20, 21, 27
3 31, 37, 38, 38, 39
4 43, 48, 48, 48, 49
5 51, 59
6 66, 68
7 72, 72, 76
8 84, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 20
1 11, 21, 31, 51
2 72, 72
3 43
4 84
5 05
6 66, 76, 96
7 27, 37
8 08, 18, 38, 38, 48, 48, 48, 68
9 39, 49, 59, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 13/3/2021

Đặc biệt 95112
Giải nhất 99964
Giải nhì 03193 68084
Giải ba 28056 89233 14363
27047 63639 08420
Giải tư 3563 6980 6200 3558
Giải năm 8043 7832 6097
0462 5642 0871
Giải sáu 590 922 609
Giải bảy 16 34 02 28
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 09 12 16 20 22 28 32
33 34 39 42 43 47 56 58 62
63 63 64 71 80 84 90 93 97
Đầu Lô tô
0 00, 02, 09
1 12, 16
2 20, 22, 28
3 32, 33, 34, 39
4 42, 43, 47
5 56, 58
6 62, 63, 63, 64
7 71
8 80, 84
9 90, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 80, 90
1 71
2 02, 12, 22, 32, 42, 62
3 33, 43, 63, 63, 93
4 34, 64, 84
5
6 16, 56
7 47, 97
8 28, 58
9 09, 39

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 6/3/2021

Đặc biệt 61918
Giải nhất 27134
Giải nhì 95645 62513
Giải ba 32460 87555 92061
61625 14908 00998
Giải tư 9946 7782 0527 8668
Giải năm 9560 0411 8642
3718 9371 1501
Giải sáu 264 940 890
Giải bảy 57 47 37 30
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 11 13 18 18 25 27 30
34 37 40 42 45 46 47 55 57
60 60 61 64 68 71 82 90 98
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 11, 13, 18, 18
2 25, 27
3 30, 34, 37
4 40, 42, 45, 46, 47
5 55, 57
6 60, 60, 61, 64, 68
7 71
8 82
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 60, 60, 90
1 01, 11, 61, 71
2 42, 82
3 13
4 34, 64
5 25, 45, 55
6 46
7 27, 37, 47, 57
8 08, 18, 18, 68, 98
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 27/2/2021

Đặc biệt 26313
Giải nhất 85377
Giải nhì 05722 96218
Giải ba 33973 06118 42871
20486 40204 15775
Giải tư 9706 2583 3438 4088
Giải năm 5982 9727 6391
2386 8266 3383
Giải sáu 078 988 279
Giải bảy 67 54 42 21
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 13 18 18 21 22 27 38
42 54 66 67 71 73 75 77 78
79 82 83 83 86 86 88 88 91
Đầu Lô tô
0 04, 06
1 13, 18, 18
2 21, 22, 27
3 38
4 42
5 54
6 66, 67
7 71, 73, 75, 77, 78, 79
8 82, 83, 83, 86, 86, 88, 88
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 21, 71, 91
2 22, 42, 82
3 13, 73, 83, 83
4 04, 54
5 75
6 06, 66, 86, 86
7 27, 67, 77
8 18, 18, 38, 78, 88, 88
9 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 20/2/2021

Đặc biệt 70030
Giải nhất 44389
Giải nhì 90433 47790
Giải ba 16815 76167 85737
26969 17371 21586
Giải tư 8614 3339 7682 4643
Giải năm 0758 4488 0206
5484 2382 0709
Giải sáu 047 209 578
Giải bảy 49 47 37 44
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 09 14 15 30 33 37 37
39 43 44 47 47 49 58 67 69
71 78 82 82 84 86 88 89 90
Đầu Lô tô
0 06, 09, 09
1 14, 15
2
3 30, 33, 37, 37, 39
4 43, 44, 47, 47, 49
5 58
6 67, 69
7 71, 78
8 82, 82, 84, 86, 88, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1 71
2 82, 82
3 33, 43
4 14, 44, 84
5 15
6 06, 86
7 37, 37, 47, 47, 67
8 58, 78, 88
9 09, 09, 39, 49, 69, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 13/2/2021

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 6/2/2021

Đặc biệt 37427
Giải nhất 81178
Giải nhì 95907 38690
Giải ba 18621 12168 88803
67809 18130 22678
Giải tư 9919 1306 9509 9899
Giải năm 1263 0129 5507
9846 3264 7385
Giải sáu 111 924 870
Giải bảy 11 39 87 13
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 07 07 09 09 11 11 13
19 21 24 27 29 30 39 46 63
64 68 70 78 78 85 87 90 99
Đầu Lô tô
0 03, 06, 07, 07, 09, 09
1 11, 11, 13, 19
2 21, 24, 27, 29
3 30, 39
4 46
5
6 63, 64, 68
7 70, 78, 78
8 85, 87
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 70, 90
1 11, 11, 21
2
3 03, 13, 63
4 24, 64
5 85
6 06, 46
7 07, 07, 27, 87
8 68, 78, 78
9 09, 09, 19, 29, 39, 99

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ