Xổ số miền bắc Thứ 7 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 19/6/2021

Đặc biệt 03472
Giải nhất 93911
Giải nhì 04150 75964
Giải ba 04712 64149 39692
94720 52370 76447
Giải tư 3111 9476 3425 4483
Giải năm 2937 7149 6622
8395 7416 8018
Giải sáu 156 880 910
Giải bảy 12 81 20 65
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 11 12 12 16 18 20 20
22 25 37 47 49 49 50 56 64
65 70 72 76 80 81 83 92 95
Đầu Lô tô
0
1 10, 11, 11, 12, 12, 16, 18
2 20, 20, 22, 25
3 37
4 47, 49, 49
5 50, 56
6 64, 65
7 70, 72, 76
8 80, 81, 83
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 20, 50, 70, 80
1 11, 11, 81
2 12, 12, 22, 72, 92
3 83
4 64
5 25, 65, 95
6 16, 56, 76
7 37, 47
8 18
9 49, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 12/6/2021

Đặc biệt 02283
Giải nhất 58255
Giải nhì 01657 06701
Giải ba 91266 84964 27203
66523 51367 49639
Giải tư 8935 3818 5601 9446
Giải năm 3699 2160 3449
4422 5004 6817
Giải sáu 776 056 519
Giải bảy 38 86 00 84
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 01 03 04 17 18 19 22
23 35 38 39 46 49 55 56 57
60 64 66 67 76 83 84 86 99
Đầu Lô tô
0 00, 01, 01, 03, 04
1 17, 18, 19
2 22, 23
3 35, 38, 39
4 46, 49
5 55, 56, 57
6 60, 64, 66, 67
7 76
8 83, 84, 86
9 99
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 01, 01
2 22
3 03, 23, 83
4 04, 64, 84
5 35, 55
6 46, 56, 66, 76, 86
7 17, 57, 67
8 18, 38
9 19, 39, 49, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 5/6/2021

Đặc biệt 10263
Giải nhất 84855
Giải nhì 75330 03907
Giải ba 81512 16104 73677
91089 87745 84811
Giải tư 5701 3312 3838 2644
Giải năm 7792 7464 4444
1360 1536 6741
Giải sáu 482 302 689
Giải bảy 65 37 13 33
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 04 07 11 12 12 13 30
33 36 37 38 41 44 44 45 55
60 63 64 65 77 82 89 89 92
Đầu Lô tô
0 01, 02, 04, 07
1 11, 12, 12, 13
2
3 30, 33, 36, 37, 38
4 41, 44, 44, 45
5 55
6 60, 63, 64, 65
7 77
8 82, 89, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 30, 60
1 01, 11, 41
2 02, 12, 12, 82, 92
3 13, 33, 63
4 04, 44, 44, 64
5 45, 55, 65
6 36
7 07, 37, 77
8 38
9 89, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 29/5/2021

Đặc biệt 81687
Giải nhất 54246
Giải nhì 57450 34972
Giải ba 15044 72692 88895
87300 71232 92613
Giải tư 8087 8713 0896 6614
Giải năm 9840 1399 5564
5175 0873 2587
Giải sáu 871 815 156
Giải bảy 88 14 41 75
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 13 14 14 15 32 40 41
44 46 50 56 64 71 72 73 75
75 87 87 87 88 92 95 96 99
Đầu Lô tô
0 00
1 13, 13, 14, 14, 15
2
3 32
4 40, 41, 44, 46
5 50, 56
6 64
7 71, 72, 73, 75, 75
8 87, 87, 87, 88
9 92, 95, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 50
1 41, 71
2 32, 72, 92
3 13, 13, 73
4 14, 14, 44, 64
5 15, 75, 75, 95
6 46, 56, 96
7 87, 87, 87
8 88
9 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 22/5/2021

Đặc biệt 94325
Giải nhất 23259
Giải nhì 66640 23376
Giải ba 31105 72282 82200
63910 11030 94597
Giải tư 5287 3838 8246 6355
Giải năm 1337 8328 5374
8056 8762 8690
Giải sáu 164 827 706
Giải bảy 73 69 49 51
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 06 10 25 27 28 30 37
38 40 46 49 51 55 56 59 62
64 69 73 74 76 82 87 90 97
Đầu Lô tô
0 00, 05, 06
1 10
2 25, 27, 28
3 30, 37, 38
4 40, 46, 49
5 51, 55, 56, 59
6 62, 64, 69
7 73, 74, 76
8 82, 87
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 30, 40, 90
1 51
2 62, 82
3 73
4 64, 74
5 05, 25, 55
6 06, 46, 56, 76
7 27, 37, 87, 97
8 28, 38
9 49, 59, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 15/5/2021

Đặc biệt 59925
Giải nhất 41995
Giải nhì 32104 99664
Giải ba 62977 31241 33408
92887 12145 51393
Giải tư 7548 9776 9558 0921
Giải năm 2315 6863 8680
6329 2377 6711
Giải sáu 952 319 693
Giải bảy 94 16 55 43
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 11 15 16 19 21 25 29
41 43 45 48 52 55 58 63 64
76 77 77 80 87 93 93 94 95
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 11, 15, 16, 19
2 21, 25, 29
3
4 41, 43, 45, 48
5 52, 55, 58
6 63, 64
7 76, 77, 77
8 80, 87
9 93, 93, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 80
1 11, 21, 41
2 52
3 43, 63, 93, 93
4 04, 64, 94
5 15, 25, 45, 55, 95
6 16, 76
7 77, 77, 87
8 08, 48, 58
9 19, 29

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 8/5/2021

Đặc biệt 26493
Giải nhất 54128
Giải nhì 01818 98582
Giải ba 01507 93059 78338
90688 06793 50767
Giải tư 1368 2142 3396 9675
Giải năm 0800 1786 2056
1442 8078 0933
Giải sáu 904 022 880
Giải bảy 65 25 50 99
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 07 18 22 25 28 33 38
42 42 50 56 59 65 67 68 75
78 80 82 86 88 93 93 96 99
Đầu Lô tô
0 00, 04, 07
1 18
2 22, 25, 28
3 33, 38
4 42, 42
5 50, 56, 59
6 65, 67, 68
7 75, 78
8 80, 82, 86, 88
9 93, 93, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 80
1
2 22, 42, 42, 82
3 33, 93, 93
4 04
5 25, 65, 75
6 56, 86, 96
7 07, 67
8 18, 28, 38, 68, 78, 88
9 59, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 1/5/2021

Đặc biệt 05365
Giải nhất 60256
Giải nhì 96537 26510
Giải ba 18728 36168 67052
44399 69293 48241
Giải tư 1981 7413 6040 3021
Giải năm 9589 9440 4767
5311 7420 7328
Giải sáu 989 920 111
Giải bảy 89 15 48 57
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 11 13 15 20 20 21 28
28 37 40 40 41 48 52 56 57
65 67 68 81 89 89 89 93 99
Đầu Lô tô
0
1 10, 11, 11, 13, 15
2 20, 20, 21, 28, 28
3 37
4 40, 40, 41, 48
5 52, 56, 57
6 65, 67, 68
7
8 81, 89, 89, 89
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 20, 40, 40
1 11, 11, 21, 41, 81
2 52
3 13, 93
4
5 15, 65
6 56
7 37, 57, 67
8 28, 28, 48, 68
9 89, 89, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 24/4/2021

Đặc biệt 21177
Giải nhất 55266
Giải nhì 11744 71304
Giải ba 12322 12651 88889
47362 53738 93420
Giải tư 7323 0625 4947 9102
Giải năm 3879 9120 7797
3176 9363 5846
Giải sáu 515 360 477
Giải bảy 44 72 98 13
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 13 15 20 20 22 23 25
38 44 44 46 47 51 60 62 63
66 72 76 77 77 79 89 97 98
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 13, 15
2 20, 20, 22, 23, 25
3 38
4 44, 44, 46, 47
5 51
6 60, 62, 63, 66
7 72, 76, 77, 77, 79
8 89
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 60
1 51
2 02, 22, 62, 72
3 13, 23, 63
4 04, 44, 44
5 15, 25
6 46, 66, 76
7 47, 77, 77, 97
8 38, 98
9 79, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 17/4/2021

Đặc biệt 10780
Giải nhất 90312
Giải nhì 85282 37689
Giải ba 63252 45313 95705
84450 55399 24328
Giải tư 7215 2880 2797 8358
Giải năm 0429 5725 6738
0721 0729 7088
Giải sáu 800 534 683
Giải bảy 64 95 10 52
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 10 12 13 15 21 25 28
29 29 34 38 50 52 52 58 64
80 80 82 83 88 89 95 97 99
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 10, 12, 13, 15
2 21, 25, 28, 29, 29
3 34, 38
4
5 50, 52, 52, 58
6 64
7
8 80, 80, 82, 83, 88, 89
9 95, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 50, 80, 80
1 21
2 12, 52, 52, 82
3 13, 83
4 34, 64
5 05, 15, 25, 95
6
7 97
8 28, 38, 58, 88
9 29, 29, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 10/4/2021

Đặc biệt 85313
Giải nhất 55176
Giải nhì 79036 28577
Giải ba 94383 79058 53998
29626 30944 46987
Giải tư 4695 6882 5660 7075
Giải năm 5263 9971 5237
5381 3743 2306
Giải sáu 452 292 746
Giải bảy 86 54 27 64
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 13 26 27 36 37 43 44 46
52 54 58 60 63 64 71 75 76
77 81 82 83 86 87 92 95 98
Đầu Lô tô
0 06
1 13
2 26, 27
3 36, 37
4 43, 44, 46
5 52, 54, 58
6 60, 63, 64
7 71, 75, 76, 77
8 81, 82, 83, 86, 87
9 92, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 60
1 71, 81
2 52, 82, 92
3 13, 43, 63, 83
4 44, 54, 64
5 75, 95
6 06, 26, 36, 46, 76, 86
7 27, 37, 77, 87
8 58, 98
9

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ