Xổ số miền bắc Thứ 7 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 18/9/2021

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 11/9/2021

Đặc biệt 26654
Giải nhất 20585
Giải nhì 51339 80495
Giải ba 73145 54425 13470
95180 51294 10392
Giải tư 6147 1153 8442 6773
Giải năm 8484 0277 8909
5947 1763 3538
Giải sáu 496 219 658
Giải bảy 13 51 11 19
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 13 19 19 25 38 39 42
45 47 47 51 53 54 58 63 70
73 77 80 84 85 92 94 95 96
Đầu Lô tô
0 09
1 11, 13, 19, 19
2 25
3 38, 39
4 42, 45, 47, 47
5 51, 53, 54, 58
6 63
7 70, 73, 77
8 80, 84, 85
9 92, 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 70, 80
1 11, 51
2 42, 92
3 13, 53, 63, 73
4 54, 84, 94
5 25, 45, 85, 95
6 96
7 47, 47, 77
8 38, 58
9 09, 19, 19, 39

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 4/9/2021

Đặc biệt 29855
Giải nhất 28539
Giải nhì 81656 35270
Giải ba 52786 21877 28766
80636 88321 37142
Giải tư 2287 8360 9211 3355
Giải năm 9497 6858 4094
1111 9263 1312
Giải sáu 945 111 675
Giải bảy 38 80 06 35
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 11 11 12 21 35 36 38
39 42 45 55 55 56 58 60 63
66 70 75 77 80 86 87 94 97
Đầu Lô tô
0 06
1 11, 11, 11, 12
2 21
3 35, 36, 38, 39
4 42, 45
5 55, 55, 56, 58
6 60, 63, 66
7 70, 75, 77
8 80, 86, 87
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 60, 70, 80
1 11, 11, 11, 21
2 12, 42
3 63
4 94
5 35, 45, 55, 55, 75
6 06, 36, 56, 66, 86
7 77, 87, 97
8 38, 58
9 39

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 28/8/2021

Đặc biệt 50509
Giải nhất 96823
Giải nhì 95438 67362
Giải ba 06101 36817 08356
70684 30641 71561
Giải tư 0324 5817 5364 1563
Giải năm 5961 2931 2584
3068 2520 3384
Giải sáu 445 478 538
Giải bảy 30 80 98 74
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 17 17 20 23 24 30 31
38 38 41 45 56 61 61 62 63
64 68 74 78 80 84 84 84 98
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 17, 17
2 20, 23, 24
3 30, 31, 38, 38
4 41, 45
5 56
6 61, 61, 62, 63, 64, 68
7 74, 78
8 80, 84, 84, 84
9 98
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 80
1 01, 31, 41, 61, 61
2 62
3 23, 63
4 24, 64, 74, 84, 84, 84
5 45
6 56
7 17, 17
8 38, 38, 68, 78, 98
9 09

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 21/8/2021

Đặc biệt 69157
Giải nhất 89294
Giải nhì 51019 96584
Giải ba 52114 87827 92136
62300 37014 45644
Giải tư 5615 3946 4778 3864
Giải năm 4147 8240 1391
7612 4479 7932
Giải sáu 103 601 674
Giải bảy 56 41 12 28
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 03 12 12 14 14 15 19
27 28 32 36 40 41 44 46 47
56 57 64 74 78 79 84 91 94
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03
1 12, 12, 14, 14, 15, 19
2 27, 28
3 32, 36
4 40, 41, 44, 46, 47
5 56, 57
6 64
7 74, 78, 79
8 84
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1 01, 41, 91
2 12, 12, 32
3 03
4 14, 14, 44, 64, 74, 84, 94
5 15
6 36, 46, 56
7 27, 47, 57
8 28, 78
9 19, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 14/8/2021

Đặc biệt 55853
Giải nhất 83841
Giải nhì 91798 15446
Giải ba 61891 67201 07537
98419 62103 36716
Giải tư 9010 2491 0342 9586
Giải năm 5045 8636 9120
3683 4955 0222
Giải sáu 967 940 293
Giải bảy 57 00 86 94
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 03 10 16 19 20 22 36
37 40 41 42 45 46 53 55 57
67 83 86 86 91 91 93 94 98
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03
1 10, 16, 19
2 20, 22
3 36, 37
4 40, 41, 42, 45, 46
5 53, 55, 57
6 67
7
8 83, 86, 86
9 91, 91, 93, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20, 40
1 01, 41, 91, 91
2 22, 42
3 03, 53, 83, 93
4 94
5 45, 55
6 16, 36, 46, 86, 86
7 37, 57, 67
8 98
9 19

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 7/8/2021

Đặc biệt 49634
Giải nhất 05277
Giải nhì 85220 92179
Giải ba 26820 09896 33657
22163 72117 40086
Giải tư 9033 7307 4692 8894
Giải năm 3831 6721 8318
0825 0517 9299
Giải sáu 900 800 620
Giải bảy 82 93 75 84
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 07 17 17 18 20 20 20
21 25 31 33 34 57 63 75 77
79 82 84 86 92 93 94 96 99
Đầu Lô tô
0 00, 00, 07
1 17, 17, 18
2 20, 20, 20, 21, 25
3 31, 33, 34
4
5 57
6 63
7 75, 77, 79
8 82, 84, 86
9 92, 93, 94, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 20, 20, 20
1 21, 31
2 82, 92
3 33, 63, 93
4 34, 84, 94
5 25, 75
6 86, 96
7 07, 17, 17, 57, 77
8 18
9 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 31/7/2021

Đặc biệt 62914
Giải nhất 46071
Giải nhì 98980 95741
Giải ba 26539 31784 96085
46547 71258 97111
Giải tư 6982 5615 1519 2688
Giải năm 9506 8130 3488
5421 3537 7014
Giải sáu 575 826 238
Giải bảy 27 66 82 96
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 14 14 15 19 21 26 27
30 37 38 39 41 47 58 66 71
75 80 82 82 84 85 88 88 96
Đầu Lô tô
0 06
1 11, 14, 14, 15, 19
2 21, 26, 27
3 30, 37, 38, 39
4 41, 47
5 58
6 66
7 71, 75
8 80, 82, 82, 84, 85, 88, 88
9 96
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 11, 21, 41, 71
2 82, 82
3
4 14, 14, 84
5 15, 75, 85
6 06, 26, 66, 96
7 27, 37, 47
8 38, 58, 88, 88
9 19, 39

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 24/7/2021

Đặc biệt 77196
Giải nhất 11985
Giải nhì 46835 63116
Giải ba 72908 80575 20455
08599 26875 04148
Giải tư 2663 9444 7017 7483
Giải năm 3469 5539 9297
1063 5802 7411
Giải sáu 400 645 796
Giải bảy 92 22 19 60
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 08 11 16 17 19 22 35
39 44 45 48 55 60 63 63 69
75 75 83 85 92 96 96 97 99
Đầu Lô tô
0 00, 02, 08
1 11, 16, 17, 19
2 22
3 35, 39
4 44, 45, 48
5 55
6 60, 63, 63, 69
7 75, 75
8 83, 85
9 92, 96, 96, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 11
2 02, 22, 92
3 63, 63, 83
4 44
5 35, 45, 55, 75, 75, 85
6 16, 96, 96
7 17, 97
8 08, 48
9 19, 39, 69, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 17/7/2021

Đặc biệt 05779
Giải nhất 35146
Giải nhì 93053 30465
Giải ba 22130 43749 21938
20267 06235 01548
Giải tư 3748 1336 5786 0202
Giải năm 3747 0770 4742
3844 5947 2346
Giải sáu 418 044 997
Giải bảy 90 99 10 19
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 18 19 30 35 36 38 42
44 44 46 46 47 47 48 48 49
53 65 67 70 79 86 90 97 99
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 18, 19
2
3 30, 35, 36, 38
4 42, 44, 44, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49
5 53
6 65, 67
7 70, 79
8 86
9 90, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 70, 90
1
2 02, 42
3 53
4 44, 44
5 35, 65
6 36, 46, 46, 86
7 47, 47, 67, 97
8 18, 38, 48, 48
9 19, 49, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 10/7/2021

Đặc biệt 53594
Giải nhất 70702
Giải nhì 37185 39408
Giải ba 21360 15291 34684
57317 72805 12733
Giải tư 2932 1210 6765 0134
Giải năm 7038 1008 5935
1279 4745 7615
Giải sáu 569 791 796
Giải bảy 23 75 95 62
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 08 08 10 15 17 23 32
33 34 35 38 45 60 62 65 69
75 79 84 85 91 91 94 95 96
Đầu Lô tô
0 02, 05, 08, 08
1 10, 15, 17
2 23
3 32, 33, 34, 35, 38
4 45
5
6 60, 62, 65, 69
7 75, 79
8 84, 85
9 91, 91, 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 60
1 91, 91
2 02, 32, 62
3 23, 33
4 34, 84, 94
5 05, 15, 35, 45, 65, 75, 85, 95
6 96
7 17
8 08, 08, 38
9 69, 79

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ