Xổ số miền bắc Thứ 7 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 23/1/2021

Đặc biệt 57860
Giải nhất 70031
Giải nhì 56407 68115
Giải ba 30928 93562 53443
65324 88899 01181
Giải tư 3133 6718 0968 4542
Giải năm 4768 3530 9114
2694 2311 0920
Giải sáu 146 648 511
Giải bảy 30 22 81 96
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 11 14 15 18 20 22 24
28 30 30 31 33 42 43 46 48
60 62 68 68 81 81 94 96 99
Đầu Lô tô
0 07
1 11, 11, 14, 15, 18
2 20, 22, 24, 28
3 30, 30, 31, 33
4 42, 43, 46, 48
5
6 60, 62, 68, 68
7
8 81, 81
9 94, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 30, 60
1 11, 11, 31, 81, 81
2 22, 42, 62
3 33, 43
4 14, 24, 94
5 15
6 46, 96
7 07
8 18, 28, 48, 68, 68
9 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 16/1/2021

Đặc biệt 12046
Giải nhất 58127
Giải nhì 13716 13938
Giải ba 97864 15467 16200
33137 19032 27560
Giải tư 4741 9668 7808 4797
Giải năm 5608 8792 4534
1448 0349 2861
Giải sáu 968 825 724
Giải bảy 15 76 85 71
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 08 15 16 24 25 27 32
34 37 38 41 46 48 49 60 61
64 67 68 68 71 76 85 92 97
Đầu Lô tô
0 00, 08, 08
1 15, 16
2 24, 25, 27
3 32, 34, 37, 38
4 41, 46, 48, 49
5
6 60, 61, 64, 67, 68, 68
7 71, 76
8 85
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 41, 61, 71
2 32, 92
3
4 24, 34, 64
5 15, 25, 85
6 16, 46, 76
7 27, 37, 67, 97
8 08, 08, 38, 48, 68, 68
9 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 9/1/2021

Đặc biệt 82064
Giải nhất 08356
Giải nhì 61215 80388
Giải ba 89490 11130 17716
79887 06388 26929
Giải tư 2573 9123 3390 3611
Giải năm 9538 3684 3274
2415 2095 3665
Giải sáu 751 900 277
Giải bảy 54 40 02 17
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 11 15 15 16 17 23 29
30 38 40 51 54 56 64 65 73
74 77 84 87 88 88 90 90 95
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 11, 15, 15, 16, 17
2 23, 29
3 30, 38
4 40
5 51, 54, 56
6 64, 65
7 73, 74, 77
8 84, 87, 88, 88
9 90, 90, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 40, 90, 90
1 11, 51
2 02
3 23, 73
4 54, 64, 74, 84
5 15, 15, 65, 95
6 16, 56
7 17, 77, 87
8 38, 88, 88
9 29

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 2/1/2021

Đặc biệt 20681
Giải nhất 89427
Giải nhì 32886 74910
Giải ba 46106 78936 81595
03204 82919 14732
Giải tư 6502 7613 7283 5855
Giải năm 3855 0496 1430
4451 4778 9023
Giải sáu 567 057 083
Giải bảy 68 19 29 12
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 06 10 12 13 19 19 23
27 29 30 32 36 51 55 55 57
67 68 78 81 83 83 86 95 96
Đầu Lô tô
0 02, 04, 06
1 10, 12, 13, 19, 19
2 23, 27, 29
3 30, 32, 36
4
5 51, 55, 55, 57
6 67, 68
7 78
8 81, 83, 83, 86
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 30
1 51, 81
2 02, 12, 32
3 13, 23, 83, 83
4 04
5 55, 55, 95
6 06, 36, 86, 96
7 27, 57, 67
8 68, 78
9 19, 19, 29

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 26/12/2020

Đặc biệt 80287
Giải nhất 96436
Giải nhì 12301 64627
Giải ba 99998 15789 56798
51176 20943 91748
Giải tư 5098 8196 2664 2263
Giải năm 0732 7173 7149
0911 2174 7286
Giải sáu 184 114 729
Giải bảy 75 35 36 48
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 14 27 29 32 35 36 36
43 48 48 49 63 64 73 74 75
76 84 86 87 89 96 98 98 98
Đầu Lô tô
0 01
1 11, 14
2 27, 29
3 32, 35, 36, 36
4 43, 48, 48, 49
5
6 63, 64
7 73, 74, 75, 76
8 84, 86, 87, 89
9 96, 98, 98, 98
Đuôi Lô tô
0
1 01, 11
2 32
3 43, 63, 73
4 14, 64, 74, 84
5 35, 75
6 36, 36, 76, 86, 96
7 27, 87
8 48, 48, 98, 98, 98
9 29, 49, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 19/12/2020

Đặc biệt 20370
Giải nhất 81636
Giải nhì 66257 15846
Giải ba 37524 65416 17868
43257 54395 25613
Giải tư 6029 9061 2837 6131
Giải năm 6227 8708 6807
5745 1293 9913
Giải sáu 560 924 945
Giải bảy 17 77 58 34
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 13 13 16 17 24 24 27
29 31 34 36 37 45 45 46 57
57 58 60 61 68 70 77 93 95
Đầu Lô tô
0 07, 08
1 13, 13, 16, 17
2 24, 24, 27, 29
3 31, 34, 36, 37
4 45, 45, 46
5 57, 57, 58
6 60, 61, 68
7 70, 77
8
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 31, 61
2
3 13, 13, 93
4 24, 24, 34
5 45, 45, 95
6 16, 36, 46
7 07, 17, 27, 37, 57, 57, 77
8 08, 58, 68
9 29

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 12/12/2020

Đặc biệt 09945
Giải nhất 82418
Giải nhì 42350 86213
Giải ba 69986 94720 49505
56499 03826 48935
Giải tư 9489 7475 4286 2404
Giải năm 0697 1212 2901
5487 1012 4501
Giải sáu 956 471 474
Giải bảy 18 78 26 29
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 04 05 12 12 13 18 18
20 26 26 29 35 45 50 56 71
74 75 78 86 86 87 89 97 99
Đầu Lô tô
0 01, 01, 04, 05
1 12, 12, 13, 18, 18
2 20, 26, 26, 29
3 35
4 45
5 50, 56
6
7 71, 74, 75, 78
8 86, 86, 87, 89
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 50
1 01, 01, 71
2 12, 12
3 13
4 04, 74
5 05, 35, 45, 75
6 26, 26, 56, 86, 86
7 87, 97
8 18, 18, 78
9 29, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 5/12/2020

Đặc biệt 59405
Giải nhất 42480
Giải nhì 09839 36404
Giải ba 27519 11568 26367
98348 26092 37134
Giải tư 8491 3260 9112 2059
Giải năm 2737 8555 4724
7999 6396 6143
Giải sáu 621 690 571
Giải bảy 74 38 01 24
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 05 12 19 21 24 24 34
37 38 39 43 48 55 59 60 67
68 71 74 80 90 91 92 96 99
Đầu Lô tô
0 01, 04, 05
1 12, 19
2 21, 24, 24
3 34, 37, 38, 39
4 43, 48
5 55, 59
6 60, 67, 68
7 71, 74
8 80
9 90, 91, 92, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 60, 80, 90
1 01, 21, 71, 91
2 12, 92
3 43
4 04, 24, 24, 34, 74
5 05, 55
6 96
7 37, 67
8 38, 48, 68
9 19, 39, 59, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 28/11/2020

Đặc biệt 10764
Giải nhất 86559
Giải nhì 69864 81977
Giải ba 11944 83033 36855
64616 75784 35909
Giải tư 8423 2647 0730 5208
Giải năm 5496 5008 5342
5670 1306 3257
Giải sáu 067 190 696
Giải bảy 11 25 92 99
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 08 09 11 16 23 25 30
33 42 44 47 55 57 59 64 64
67 70 77 84 90 92 96 96 99
Đầu Lô tô
0 06, 08, 08, 09
1 11, 16
2 23, 25
3 30, 33
4 42, 44, 47
5 55, 57, 59
6 64, 64, 67
7 70, 77
8 84
9 90, 92, 96, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 70, 90
1 11
2 42, 92
3 23, 33
4 44, 64, 64, 84
5 25, 55
6 06, 16, 96, 96
7 47, 57, 67, 77
8 08, 08
9 09, 59, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 21/11/2020

Đặc biệt 20561
Giải nhất 85947
Giải nhì 48885 66191
Giải ba 05748 78219 93584
59497 08733 52507
Giải tư 9079 1245 4453 9948
Giải năm 2587 7639 6917
4968 1482 3587
Giải sáu 841 334 567
Giải bảy 90 17 62 80
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 17 17 19 33 34 39 41 45
47 48 48 53 61 62 67 68 79
80 82 84 85 87 87 90 91 97
Đầu Lô tô
0 07
1 17, 17, 19
2
3 33, 34, 39
4 41, 45, 47, 48, 48
5 53
6 61, 62, 67, 68
7 79
8 80, 82, 84, 85, 87, 87
9 90, 91, 97
Đuôi Lô tô
0 80, 90
1 41, 61, 91
2 62, 82
3 33, 53
4 34, 84
5 45, 85
6
7 07, 17, 17, 47, 67, 87, 87, 97
8 48, 48, 68
9 19, 39, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 14/11/2020

Đặc biệt 28106
Giải nhất 60882
Giải nhì 48546 52051
Giải ba 67840 41822 11315
80448 74422 67267
Giải tư 0212 4584 9183 1596
Giải năm 4112 8264 5170
6364 1471 4309
Giải sáu 677 145 137
Giải bảy 76 13 81 04
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 09 12 12 13 15 22 22
37 40 45 46 48 51 64 64 67
70 71 76 77 81 82 83 84 96
Đầu Lô tô
0 04, 06, 09
1 12, 12, 13, 15
2 22, 22
3 37
4 40, 45, 46, 48
5 51
6 64, 64, 67
7 70, 71, 76, 77
8 81, 82, 83, 84
9 96
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1 51, 71, 81
2 12, 12, 22, 22, 82
3 13, 83
4 04, 64, 64, 84
5 15, 45
6 06, 46, 76, 96
7 37, 67, 77
8 48
9 09

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ