Xổ Số Đồng Nai 30 ngày

Xổ số Đồng Nai 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Đồng Nai trong 30 ngày gần đây nhất (XSDN 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Đồng Nai trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Đồng Nai 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày gần nhất

Giải tám 85
Giải bảy 323
Giải sáu 1885 9990 8274
Giải năm 8189
Giải tư 26108 08267 23635 68446
62069 65442 95851
Giải ba 03801 30398
Giải nhì 39429
Giải nhất 25434
Đặc biệt 925862
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 23 29 34 35 42 46 51
62 67 69 74 85 85 89 90 98
Đầu Lô tô
0 01, 08
1
2 23, 29
3 34, 35
4 42, 46
5 51
6 62, 67, 69
7 74
8 85, 85, 89
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 01, 51
2 42, 62
3 23
4 34, 74
5 35, 85, 85
6 46
7 67
8 08, 98
9 29, 69, 89
Giải tám 68
Giải bảy 228
Giải sáu 8683 0771 7776
Giải năm 2992
Giải tư 71974 26549 79562 17601
67477 20463 70302
Giải ba 95704 44657
Giải nhì 21096
Giải nhất 65383
Đặc biệt 369574
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 04 28 49 57 62 63 68
71 74 74 76 77 83 83 92 96
Đầu Lô tô
0 01, 02, 04
1
2 28
3
4 49
5 57
6 62, 63, 68
7 71, 74, 74, 76, 77
8 83, 83
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0
1 01, 71
2 02, 62, 92
3 63, 83, 83
4 04, 74, 74
5
6 76, 96
7 57, 77
8 28, 68
9 49
Giải tám 92
Giải bảy 715
Giải sáu 7865 7422 2840
Giải năm 1176
Giải tư 93490 51445 88779 77939
65061 70625 43545
Giải ba 82366 57977
Giải nhì 06534
Giải nhất 07141
Đặc biệt 445102
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 15 22 25 34 39 40 41 45
45 61 65 66 76 77 79 90 92
Đầu Lô tô
0 02
1 15
2 22, 25
3 34, 39
4 40, 41, 45, 45
5
6 61, 65, 66
7 76, 77, 79
8
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 41, 61
2 02, 22, 92
3
4 34
5 15, 25, 45, 45, 65
6 66, 76
7 77
8
9 39, 79
Giải tám 83
Giải bảy 120
Giải sáu 4970 8282 2144
Giải năm 2654
Giải tư 30137 98011 14218 67980
09411 94350 63401
Giải ba 81439 50275
Giải nhì 66822
Giải nhất 54024
Đặc biệt 570453
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 11 18 20 22 24 37 39
44 50 53 54 70 75 80 82 83
Đầu Lô tô
0 01
1 11, 11, 18
2 20, 22, 24
3 37, 39
4 44
5 50, 53, 54
6
7 70, 75
8 80, 82, 83
9
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 70, 80
1 01, 11, 11
2 22, 82
3 53, 83
4 24, 44, 54
5 75
6
7 37
8 18
9 39
Giải tám 87
Giải bảy 485
Giải sáu 8747 7914 8262
Giải năm 8708
Giải tư 34223 09028 36396 06217
58174 64798 38390
Giải ba 62083 62916
Giải nhì 50849
Giải nhất 83031
Đặc biệt 449809
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 14 16 17 23 28 31 47
49 62 74 83 85 87 90 96 98
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 14, 16, 17
2 23, 28
3 31
4 47, 49
5
6 62
7 74
8 83, 85, 87
9 90, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 31
2 62
3 23, 83
4 14, 74
5 85
6 16, 96
7 17, 47, 87
8 08, 28, 98
9 09, 49
Giải tám 78
Giải bảy 118
Giải sáu 2614 3598 7416
Giải năm 9637
Giải tư 65762 85019 00929 55053
94966 44430 49395
Giải ba 35197 41093
Giải nhì 15700
Giải nhất 97565
Đặc biệt 098850
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 14 16 18 19 29 30 37 50
53 62 65 66 78 93 95 97 98
Đầu Lô tô
0 00
1 14, 16, 18, 19
2 29
3 30, 37
4
5 50, 53
6 62, 65, 66
7 78
8
9 93, 95, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 50
1
2 62
3 53, 93
4 14
5 65, 95
6 16, 66
7 37, 97
8 18, 78, 98
9 19, 29
Giải tám 98
Giải bảy 766
Giải sáu 8332 7567 2228
Giải năm 0763
Giải tư 60588 37832 98213 80491
59501 07794 08164
Giải ba 03177 96697
Giải nhì 31168
Giải nhất 09893
Đặc biệt 930917
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 17 28 32 32 63 64 66
67 68 77 88 91 93 94 97 98
Đầu Lô tô
0 01
1 13, 17
2 28
3 32, 32
4
5
6 63, 64, 66, 67, 68
7 77
8 88
9 91, 93, 94, 97, 98
Đuôi Lô tô
0
1 01, 91
2 32, 32
3 13, 63, 93
4 64, 94
5
6 66
7 17, 67, 77, 97
8 28, 68, 88, 98
9
Giải tám 82
Giải bảy 655
Giải sáu 1810 6897 1694
Giải năm 5403
Giải tư 86526 65789 04566 91486
89193 89850 32755
Giải ba 07732 00551
Giải nhì 06375
Giải nhất 59000
Đặc biệt 117281
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 10 26 32 50 51 55 55
66 75 81 82 86 89 93 94 97
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 10
2 26
3 32
4
5 50, 51, 55, 55
6 66
7 75
8 81, 82, 86, 89
9 93, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 50
1 51, 81
2 32, 82
3 03, 93
4 94
5 55, 55, 75
6 26, 66, 86
7 97
8
9 89
Giải tám 11
Giải bảy 710
Giải sáu 3710 8154 0910
Giải năm 0493
Giải tư 55554 59629 03395 69068
51832 82346 64160
Giải ba 42657 45390
Giải nhì 72208
Giải nhất 37499
Đặc biệt 159380
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 10 10 11 29 32 46 54
54 57 60 68 80 90 93 95 99
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 10, 10, 11
2 29
3 32
4 46
5 54, 54, 57
6 60, 68
7
8 80
9 90, 93, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 10, 60, 80, 90
1 11
2 32
3 93
4 54, 54
5 95
6 46
7 57
8 08, 68
9 29, 99
Giải tám 02
Giải bảy 740
Giải sáu 3505 9927 1632
Giải năm 8031
Giải tư 76918 51601 26010 38853
30389 04881 85544
Giải ba 67229 66894
Giải nhì 19518
Giải nhất 99898
Đặc biệt 461037
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 10 18 18 2 27 29 31
32 37 40 44 53 81 89 94 98
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 10, 18, 18
2 2, 27, 29
3 31, 32, 37
4 40, 44
5 53
6
7
8 81, 89
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1 01, 31, 81
2 2, 32
3 53
4 44, 94
5 05
6
7 27, 37
8 18, 18, 98
9 29, 89
Giải tám 17
Giải bảy 643
Giải sáu 6211 6412 1046
Giải năm 4249
Giải tư 88031 44882 98841 86298
84584 30857 90723
Giải ba 18129 09560
Giải nhì 30674
Giải nhất 67926
Đặc biệt 893144
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 17 23 26 29 31 41 43
44 46 49 57 60 74 82 84 98
Đầu Lô tô
0
1 11, 12, 17
2 23, 26, 29
3 31
4 41, 43, 44, 46, 49
5 57
6 60
7 74
8 82, 84
9 98
Đuôi Lô tô
0 60
1 11, 31, 41
2 12, 82
3 23, 43
4 44, 74, 84
5
6 26, 46
7 17, 57
8 98
9 29, 49
Giải tám 35
Giải bảy 659
Giải sáu 8157 4353 0007
Giải năm 2284
Giải tư 84218 28434 12461 99520
50326 41555 18003
Giải ba 17036 92876
Giải nhì 86673
Giải nhất 11122
Đặc biệt 900047
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 18 20 22 26 34 35 36 47
53 55 57 59 61 7 73 76 84
Đầu Lô tô
0 03
1 18
2 20, 22, 26
3 34, 35, 36
4 47
5 53, 55, 57, 59
6 61
7 7, 73, 76
8 84
9
Đuôi Lô tô
0 20
1 61
2 22
3 03, 53, 73
4 34, 84
5 35, 55
6 26, 36, 76
7 7, 47, 57
8 18
9 59
Giải tám 60
Giải bảy 217
Giải sáu 8030 9240 5594
Giải năm 3423
Giải tư 05905 87409 77452 05699
36419 38257 20583
Giải ba 46352 72199
Giải nhì 25628
Giải nhất 99781
Đặc biệt 641923
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 17 19 23 23 28 30 40
52 52 57 60 81 83 94 99 99
Đầu Lô tô
0 05, 09
1 17, 19
2 23, 23, 28
3 30
4 40
5 52, 52, 57
6 60
7
8 81, 83
9 94, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 60
1 81
2 52, 52
3 23, 23, 83
4 94
5 05
6
7 17, 57
8 28
9 09, 19, 99, 99
Giải tám 25
Giải bảy 571
Giải sáu 3438 5626 0319
Giải năm 9928
Giải tư 94047 44269 35651 96558
48957 15607 17465
Giải ba 96339 91111
Giải nhì 82454
Giải nhất 74199
Đặc biệt 025092
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 19 25 26 28 38 39 47
51 54 57 58 65 69 71 92 99
Đầu Lô tô
0 07
1 11, 19
2 25, 26, 28
3 38, 39
4 47
5 51, 54, 57, 58
6 65, 69
7 71
8
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0
1 11, 51, 71
2 92
3
4 54
5 25, 65
6 26
7 07, 47, 57
8 28, 38, 58
9 19, 39, 69, 99
Giải tám 52
Giải bảy 632
Giải sáu 4412 2023 2037
Giải năm 0947
Giải tư 72263 29752 49351 41208
14030 98778 13226
Giải ba 13876 97886
Giải nhì 35937
Giải nhất 88333
Đặc biệt 074844
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 12 23 26 30 32 33 37 37
44 47 51 52 52 63 76 78 86
Đầu Lô tô
0 08
1 12
2 23, 26
3 30, 32, 33, 37, 37
4 44, 47
5 51, 52, 52
6 63
7 76, 78
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 30
1 51
2 12, 32, 52, 52
3 23, 33, 63
4 44
5
6 26, 76, 86
7 37, 37, 47
8 08, 78
9
Giải tám 95
Giải bảy 683
Giải sáu 9176 9109 0714
Giải năm 8074
Giải tư 86598 68703 56275 52070
53867 37917 37691
Giải ba 45463 98763
Giải nhì 47424
Giải nhất 27894
Đặc biệt 451103
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 09 14 17 24 63 63 67
70 74 75 76 83 91 94 95 98
Đầu Lô tô
0 03, 03, 09
1 14, 17
2 24
3
4
5
6 63, 63, 67
7 70, 74, 75, 76
8 83
9 91, 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1 91
2
3 03, 03, 63, 63, 83
4 14, 24, 74, 94
5 75, 95
6 76
7 17, 67
8 98
9 09
Giải tám 65
Giải bảy 009
Giải sáu 6396 4915 6073
Giải năm 0528
Giải tư 68768 13962 53198 32252
11159 34552 28968
Giải ba 52124 13341
Giải nhì 83186
Giải nhất 90465
Đặc biệt 468458
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 24 28 41 52 52 58 59 62
65 65 68 68 73 86 9 96 98
Đầu Lô tô
0
1 15
2 24, 28
3
4 41
5 52, 52, 58, 59
6 62, 65, 65, 68, 68
7 73
8 86
9 9, 96, 98
Đuôi Lô tô
0
1 41
2 52, 52, 62
3 73
4 24
5 15, 65, 65
6 86, 96
7
8 28, 58, 68, 68, 98
9 9, 59
Giải tám 68
Giải bảy 478
Giải sáu 8374 9291 3604
Giải năm 2449
Giải tư 76954 40987 77749 48857
06223 47289 38298
Giải ba 13638 46192
Giải nhì 14131
Giải nhất 89456
Đặc biệt 854430
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 23 30 31 38 49 49 54 56
57 68 74 78 87 89 91 92 98
Đầu Lô tô
0 04
1
2 23
3 30, 31, 38
4 49, 49
5 54, 56, 57
6 68
7 74, 78
8 87, 89
9 91, 92, 98
Đuôi Lô tô
0 30
1 31, 91
2 92
3 23
4 04, 54, 74
5
6 56
7 57, 87
8 38, 68, 78, 98
9 49, 49, 89
Giải tám 00
Giải bảy 465
Giải sáu 1820 0974 1725
Giải năm 1996
Giải tư 33449 54063 32743 52603
39827 55559 35288
Giải ba 78874 67427
Giải nhì 16422
Giải nhất 39714
Đặc biệt 496201
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 01 03 14 20 22 25 27 27
43 49 59 63 65 74 74 88 96
Đầu Lô tô
0 0, 01, 03
1 14
2 20, 22, 25, 27, 27
3
4 43, 49
5 59
6 63, 65
7 74, 74
8 88
9 96
Đuôi Lô tô
0 0, 20
1 01
2 22
3 03, 43, 63
4 14, 74, 74
5 25, 65
6 96
7 27, 27
8 88
9 49, 59
Giải tám 46
Giải bảy 859
Giải sáu 2217 2767 2955
Giải năm 9544
Giải tư 23691 44883 33670 70404
91023 92338 08273
Giải ba 88179 65177
Giải nhì 35258
Giải nhất 48535
Đặc biệt 318678
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 17 23 35 38 44 46 55 58
59 67 70 73 77 78 79 83 91
Đầu Lô tô
0 04
1 17
2 23
3 35, 38
4 44, 46
5 55, 58, 59
6 67
7 70, 73, 77, 78, 79
8 83
9 91
Đuôi Lô tô
0 70
1 91
2
3 23, 73, 83
4 04, 44
5 35, 55
6 46
7 17, 67, 77
8 38, 58, 78
9 59, 79
Giải tám 55
Giải bảy 018
Giải sáu 6971 2556 5387
Giải năm 4300
Giải tư 91260 17367 58513 95682
61806 51211 83433
Giải ba 51845 47409
Giải nhì 57446
Giải nhất 04877
Đặc biệt 922096
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 09 11 13 18 33 45 46
55 56 60 67 71 77 82 87 96
Đầu Lô tô
0 00, 06, 09
1 11, 13, 18
2
3 33
4 45, 46
5 55, 56
6 60, 67
7 71, 77
8 82, 87
9 96
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 11, 71
2 82
3 13, 33
4
5 45, 55
6 06, 46, 56, 96
7 67, 77, 87
8 18
9 09
Giải tám 22
Giải bảy 087
Giải sáu 2268 1107 7190
Giải năm 9515
Giải tư 51131 67189 03341 34872
11314 62960 00370
Giải ba 77908 36285
Giải nhì 81933
Giải nhất 59217
Đặc biệt 386539
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 14 15 17 22 31 33 39
41 60 68 70 72 85 87 89 90
Đầu Lô tô
0 07, 08
1 14, 15, 17
2 22
3 31, 33, 39
4 41
5
6 60, 68
7 70, 72
8 85, 87, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 60, 70, 90
1 31, 41
2 22, 72
3 33
4 14
5 15, 85
6
7 07, 17, 87
8 08, 68
9 39, 89
Giải tám 20
Giải bảy 187
Giải sáu 3187 5183 9467
Giải năm 9607
Giải tư 96082 67208 58278 34992
79416 91196 45569
Giải ba 61046 35220
Giải nhì 28427
Giải nhất 86019
Đặc biệt 960202
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 08 16 19 20 20 27 46
67 69 78 82 83 87 87 92 96
Đầu Lô tô
0 02, 07, 08
1 16, 19
2 20, 20, 27
3
4 46
5
6 67, 69
7 78
8 82, 83, 87, 87
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 20
1
2 02, 82, 92
3 83
4
5
6 16, 46, 96
7 07, 27, 67, 87, 87
8 08, 78
9 19, 69
Giải tám 79
Giải bảy 254
Giải sáu 2213 7204 3734
Giải năm 2112
Giải tư 05841 54389 83857 02154
86812 92283 01366
Giải ba 45669 12926
Giải nhì 46813
Giải nhất 93894
Đặc biệt 556758
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 12 13 13 26 34 41 54
54 57 58 66 69 79 83 89 94
Đầu Lô tô
0 04
1 12, 12, 13, 13
2 26
3 34
4 41
5 54, 54, 57, 58
6 66, 69
7 79
8 83, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 41
2 12, 12
3 13, 13, 83
4 04, 34, 54, 54, 94
5
6 26, 66
7 57
8 58
9 69, 79, 89
Giải tám 53
Giải bảy 774
Giải sáu 7435 4720 2183
Giải năm 7112
Giải tư 11550 27998 07042 13339
26976 27818 75514
Giải ba 45924 21208
Giải nhì 40810
Giải nhất 07613
Đặc biệt 930474
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 12 13 14 18 20 24 35
39 42 50 53 74 74 76 83 98
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 12, 13, 14, 18
2 20, 24
3 35, 39
4 42
5 50, 53
6
7 74, 74, 76
8 83
9 98
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 50
1
2 12, 42
3 13, 53, 83
4 14, 24, 74, 74
5 35
6 76
7
8 08, 18, 98
9 39
Giải tám 23
Giải bảy 372
Giải sáu 8493 0878 3420
Giải năm 1157
Giải tư 36237 28229 59216 69760
55351 73816 49195
Giải ba 90834 07430
Giải nhì 79056
Giải nhất 36070
Đặc biệt 688995
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 16 20 23 29 30 34 37 51
56 57 60 70 72 78 93 95 95
Đầu Lô tô
0
1 16, 16
2 20, 23, 29
3 30, 34, 37
4
5 51, 56, 57
6 60
7 70, 72, 78
8
9 93, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 60, 70
1 51
2 72
3 23, 93
4 34
5 95, 95
6 16, 16, 56
7 37, 57
8 78
9 29
Giải tám 14
Giải bảy 760
Giải sáu 3439 5445 1682
Giải năm 6086
Giải tư 52858 48371 06024 42188
05083 34964 88714
Giải ba 43727 84452
Giải nhì 67921
Giải nhất 69550
Đặc biệt 048181
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 14 21 24 27 39 45 50 52
58 60 64 71 81 82 83 86 88
Đầu Lô tô
0
1 14, 14
2 21, 24, 27
3 39
4 45
5 50, 52, 58
6 60, 64
7 71
8 81, 82, 83, 86, 88
9
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 21, 71, 81
2 52, 82
3 83
4 14, 14, 24, 64
5 45
6 86
7 27
8 58, 88
9 39
Giải tám 37
Giải bảy 057
Giải sáu 4571 8786 8672
Giải năm 8296
Giải tư 56061 51076 44553 71402
66404 14316 40333
Giải ba 97877 33640
Giải nhì 08438
Giải nhất 79437
Đặc biệt 899264
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 16 33 37 37 38 40 53
57 61 64 71 72 76 77 86 96
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 16
2
3 33, 37, 37, 38
4 40
5 53, 57
6 61, 64
7 71, 72, 76, 77
8 86
9 96
Đuôi Lô tô
0 40
1 61, 71
2 02, 72
3 33, 53
4 04, 64
5
6 16, 76, 86, 96
7 37, 37, 57, 77
8 38
9
Giải tám 02
Giải bảy 694
Giải sáu 6911 8521 4071
Giải năm 4316
Giải tư 64296 82467 29853 31368
33181 02508 10885
Giải ba 34889 10520
Giải nhì 34263
Giải nhất 09223
Đặc biệt 291649
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 16 2 20 21 23 49 53
63 67 68 71 81 85 89 94 96
Đầu Lô tô
0 08
1 11, 16
2 2, 20, 21, 23
3
4 49
5 53
6 63, 67, 68
7 71
8 81, 85, 89
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0 20
1 11, 21, 71, 81
2 2
3 23, 53, 63
4 94
5 85
6 16, 96
7 67
8 08, 68
9 49, 89
Giải tám 68
Giải bảy 413
Giải sáu 1563 9698 6043
Giải năm 6813
Giải tư 42431 31699 21582 37687
66001 02192 44004
Giải ba 27069 81394
Giải nhì 84650
Giải nhất 67983
Đặc biệt 643993
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 13 13 31 43 50 63 68
69 82 83 87 92 93 94 98 99
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 13, 13
2
3 31
4 43
5 50
6 63, 68, 69
7
8 82, 83, 87
9 92, 93, 94, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 50
1 01, 31
2 82, 92
3 13, 13, 43, 63, 83, 93
4 04, 94
5
6
7 87
8 68, 98
9 69, 99

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đồng Nai

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
442 lần
742 lần
582 lần
812 lần
022 lần
Cặp sốXuất hiện
531 lần
641 lần
621 lần
091 lần
781 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
540 lần
870 lần
520 lần
510 lần
550 lần
Cặp sốXuất hiện
560 lần
590 lần
860 lần
570 lần
880 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
9329 ngày
4928 ngày
6427 ngày
9525 ngày
3921 ngày
Cặp sốSố ngày
9620 ngày
7819 ngày
0118 ngày
3017 ngày
5816 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
741 ngày
781 ngày
641 ngày
621 ngày
581 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
801 ngày
811 ngày
961 ngày
951 ngày
931 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
15 lần
24 lần
35 lần
41 lần
Tổng ĐBXuất hiện
54 lần
86 lần
93 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 05 lần
Đầu 11 lần
Đầu 21 lần
Đầu 33 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 54 lần
Đầu 62 lần
Đầu 73 lần
Đầu 83 lần
Đầu 94 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 24 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 45 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 51 lần
Đuôi 61 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ