Xổ Số Đồng Nai 30 ngày

Xổ số Đồng Nai 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Đồng Nai trong 30 ngày gần đây nhất (XSDN 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Đồng Nai trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Đồng Nai 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày gần nhất

Giải tám 68
Giải bảy 478
Giải sáu 8374 9291 3604
Giải năm 2449
Giải tư 76954 40987 77749 48857
06223 47289 38298
Giải ba 13638 46192
Giải nhì 14131
Giải nhất 89456
Đặc biệt 854430
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 23 30 31 38 49 49 54 56
57 68 74 78 87 89 91 92 98
Đầu Lô tô
0 04
1
2 23
3 30, 31, 38
4 49, 49
5 54, 56, 57
6 68
7 74, 78
8 87, 89
9 91, 92, 98
Đuôi Lô tô
0 30
1 31, 91
2 92
3 23
4 04, 54, 74
5
6 56
7 57, 87
8 38, 68, 78, 98
9 49, 49, 89
Giải tám 00
Giải bảy 465
Giải sáu 1820 0974 1725
Giải năm 1996
Giải tư 33449 54063 32743 52603
39827 55559 35288
Giải ba 78874 67427
Giải nhì 16422
Giải nhất 39714
Đặc biệt 496201
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 01 03 14 20 22 25 27 27
43 49 59 63 65 74 74 88 96
Đầu Lô tô
0 0, 01, 03
1 14
2 20, 22, 25, 27, 27
3
4 43, 49
5 59
6 63, 65
7 74, 74
8 88
9 96
Đuôi Lô tô
0 0, 20
1 01
2 22
3 03, 43, 63
4 14, 74, 74
5 25, 65
6 96
7 27, 27
8 88
9 49, 59
Giải tám 46
Giải bảy 859
Giải sáu 2217 2767 2955
Giải năm 9544
Giải tư 23691 44883 33670 70404
91023 92338 08273
Giải ba 88179 65177
Giải nhì 35258
Giải nhất 48535
Đặc biệt 318678
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 17 23 35 38 44 46 55 58
59 67 70 73 77 78 79 83 91
Đầu Lô tô
0 04
1 17
2 23
3 35, 38
4 44, 46
5 55, 58, 59
6 67
7 70, 73, 77, 78, 79
8 83
9 91
Đuôi Lô tô
0 70
1 91
2
3 23, 73, 83
4 04, 44
5 35, 55
6 46
7 17, 67, 77
8 38, 58, 78
9 59, 79
Giải tám 55
Giải bảy 018
Giải sáu 6971 2556 5387
Giải năm 4300
Giải tư 91260 17367 58513 95682
61806 51211 83433
Giải ba 51845 47409
Giải nhì 57446
Giải nhất 04877
Đặc biệt 922096
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 09 11 13 18 33 45 46
55 56 60 67 71 77 82 87 96
Đầu Lô tô
0 00, 06, 09
1 11, 13, 18
2
3 33
4 45, 46
5 55, 56
6 60, 67
7 71, 77
8 82, 87
9 96
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 11, 71
2 82
3 13, 33
4
5 45, 55
6 06, 46, 56, 96
7 67, 77, 87
8 18
9 09
Giải tám 22
Giải bảy 087
Giải sáu 2268 1107 7190
Giải năm 9515
Giải tư 51131 67189 03341 34872
11314 62960 00370
Giải ba 77908 36285
Giải nhì 81933
Giải nhất 59217
Đặc biệt 386539
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 14 15 17 22 31 33 39
41 60 68 70 72 85 87 89 90
Đầu Lô tô
0 07, 08
1 14, 15, 17
2 22
3 31, 33, 39
4 41
5
6 60, 68
7 70, 72
8 85, 87, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 60, 70, 90
1 31, 41
2 22, 72
3 33
4 14
5 15, 85
6
7 07, 17, 87
8 08, 68
9 39, 89
Giải tám 20
Giải bảy 187
Giải sáu 3187 5183 9467
Giải năm 9607
Giải tư 96082 67208 58278 34992
79416 91196 45569
Giải ba 61046 35220
Giải nhì 28427
Giải nhất 86019
Đặc biệt 960202
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 08 16 19 20 20 27 46
67 69 78 82 83 87 87 92 96
Đầu Lô tô
0 02, 07, 08
1 16, 19
2 20, 20, 27
3
4 46
5
6 67, 69
7 78
8 82, 83, 87, 87
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 20
1
2 02, 82, 92
3 83
4
5
6 16, 46, 96
7 07, 27, 67, 87, 87
8 08, 78
9 19, 69
Giải tám 79
Giải bảy 254
Giải sáu 2213 7204 3734
Giải năm 2112
Giải tư 05841 54389 83857 02154
86812 92283 01366
Giải ba 45669 12926
Giải nhì 46813
Giải nhất 93894
Đặc biệt 556758
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 12 13 13 26 34 41 54
54 57 58 66 69 79 83 89 94
Đầu Lô tô
0 04
1 12, 12, 13, 13
2 26
3 34
4 41
5 54, 54, 57, 58
6 66, 69
7 79
8 83, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 41
2 12, 12
3 13, 13, 83
4 04, 34, 54, 54, 94
5
6 26, 66
7 57
8 58
9 69, 79, 89
Giải tám 53
Giải bảy 774
Giải sáu 7435 4720 2183
Giải năm 7112
Giải tư 11550 27998 07042 13339
26976 27818 75514
Giải ba 45924 21208
Giải nhì 40810
Giải nhất 07613
Đặc biệt 930474
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 12 13 14 18 20 24 35
39 42 50 53 74 74 76 83 98
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 12, 13, 14, 18
2 20, 24
3 35, 39
4 42
5 50, 53
6
7 74, 74, 76
8 83
9 98
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 50
1
2 12, 42
3 13, 53, 83
4 14, 24, 74, 74
5 35
6 76
7
8 08, 18, 98
9 39
Giải tám 23
Giải bảy 372
Giải sáu 8493 0878 3420
Giải năm 1157
Giải tư 36237 28229 59216 69760
55351 73816 49195
Giải ba 90834 07430
Giải nhì 79056
Giải nhất 36070
Đặc biệt 688995
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 16 20 23 29 30 34 37 51
56 57 60 70 72 78 93 95 95
Đầu Lô tô
0
1 16, 16
2 20, 23, 29
3 30, 34, 37
4
5 51, 56, 57
6 60
7 70, 72, 78
8
9 93, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 60, 70
1 51
2 72
3 23, 93
4 34
5 95, 95
6 16, 16, 56
7 37, 57
8 78
9 29
Giải tám 14
Giải bảy 760
Giải sáu 3439 5445 1682
Giải năm 6086
Giải tư 52858 48371 06024 42188
05083 34964 88714
Giải ba 43727 84452
Giải nhì 67921
Giải nhất 69550
Đặc biệt 048181
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 14 21 24 27 39 45 50 52
58 60 64 71 81 82 83 86 88
Đầu Lô tô
0
1 14, 14
2 21, 24, 27
3 39
4 45
5 50, 52, 58
6 60, 64
7 71
8 81, 82, 83, 86, 88
9
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 21, 71, 81
2 52, 82
3 83
4 14, 14, 24, 64
5 45
6 86
7 27
8 58, 88
9 39
Giải tám 37
Giải bảy 057
Giải sáu 4571 8786 8672
Giải năm 8296
Giải tư 56061 51076 44553 71402
66404 14316 40333
Giải ba 97877 33640
Giải nhì 08438
Giải nhất 79437
Đặc biệt 899264
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 16 33 37 37 38 40 53
57 61 64 71 72 76 77 86 96
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 16
2
3 33, 37, 37, 38
4 40
5 53, 57
6 61, 64
7 71, 72, 76, 77
8 86
9 96
Đuôi Lô tô
0 40
1 61, 71
2 02, 72
3 33, 53
4 04, 64
5
6 16, 76, 86, 96
7 37, 37, 57, 77
8 38
9
Giải tám 02
Giải bảy 694
Giải sáu 6911 8521 4071
Giải năm 4316
Giải tư 64296 82467 29853 31368
33181 02508 10885
Giải ba 34889 10520
Giải nhì 34263
Giải nhất 09223
Đặc biệt 291649
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 16 2 20 21 23 49 53
63 67 68 71 81 85 89 94 96
Đầu Lô tô
0 08
1 11, 16
2 2, 20, 21, 23
3
4 49
5 53
6 63, 67, 68
7 71
8 81, 85, 89
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0 20
1 11, 21, 71, 81
2 2
3 23, 53, 63
4 94
5 85
6 16, 96
7 67
8 08, 68
9 49, 89
Giải tám 68
Giải bảy 413
Giải sáu 1563 9698 6043
Giải năm 6813
Giải tư 42431 31699 21582 37687
66001 02192 44004
Giải ba 27069 81394
Giải nhì 84650
Giải nhất 67983
Đặc biệt 643993
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 13 13 31 43 50 63 68
69 82 83 87 92 93 94 98 99
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 13, 13
2
3 31
4 43
5 50
6 63, 68, 69
7
8 82, 83, 87
9 92, 93, 94, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 50
1 01, 31
2 82, 92
3 13, 13, 43, 63, 83, 93
4 04, 94
5
6
7 87
8 68, 98
9 69, 99
Giải tám 20
Giải bảy 054
Giải sáu 5548 0541 8354
Giải năm 9256
Giải tư 46334 93736 73591 26263
43640 37014 77876
Giải ba 61144 60909
Giải nhì 84283
Giải nhất 07799
Đặc biệt 187240
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 14 20 34 36 40 40 41 44
48 54 54 56 63 76 83 91 99
Đầu Lô tô
0 09
1 14
2 20
3 34, 36
4 40, 40, 41, 44, 48
5 54, 54, 56
6 63
7 76
8 83
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 40
1 41, 91
2
3 63, 83
4 14, 34, 44, 54, 54
5
6 36, 56, 76
7
8 48
9 09, 99
Giải tám 19
Giải bảy 911
Giải sáu 1977 5627 0912
Giải năm 4575
Giải tư 80200 43902 71855 66893
32248 64843 21686
Giải ba 94260 32982
Giải nhì 33458
Giải nhất 42174
Đặc biệt 438348
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 11 12 19 27 43 48 48
55 58 60 74 75 77 82 86 93
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 11, 12, 19
2 27
3
4 43, 48, 48
5 55, 58
6 60
7 74, 75, 77
8 82, 86
9 93
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 11
2 02, 12, 82
3 43, 93
4 74
5 55, 75
6 86
7 27, 77
8 48, 48, 58
9 19
Giải tám 54
Giải bảy 460
Giải sáu 0681 1666 2510
Giải năm 8656
Giải tư 72871 93683 84449 69165
27082 53716 38297
Giải ba 99537 90711
Giải nhì 14410
Giải nhất 14001
Đặc biệt 005801
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 10 10 11 16 37 49 54
56 60 65 66 71 81 82 83 97
Đầu Lô tô
0 01, 01
1 10, 10, 11, 16
2
3 37
4 49
5 54, 56
6 60, 65, 66
7 71
8 81, 82, 83
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 60
1 01, 01, 11, 71, 81
2 82
3 83
4 54
5 65
6 16, 56, 66
7 37, 97
8
9 49
Giải tám 70
Giải bảy 957
Giải sáu 8190 7577 2157
Giải năm 9545
Giải tư 90504 16907 70428 44044
88410 17076 83617
Giải ba 22324 05042
Giải nhì 09029
Giải nhất 07006
Đặc biệt 182719
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 07 10 17 19 24 28 29
42 44 45 57 57 70 76 77 90
Đầu Lô tô
0 04, 06, 07
1 10, 17, 19
2 24, 28, 29
3
4 42, 44, 45
5 57, 57
6
7 70, 76, 77
8
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 70, 90
1
2 42
3
4 04, 24, 44
5 45
6 06, 76
7 07, 17, 57, 57, 77
8 28
9 19, 29
Giải tám 63
Giải bảy 016
Giải sáu 2377 9542 4213
Giải năm 5677
Giải tư 65304 87975 14167 56922
80933 22585 61123
Giải ba 26402 38805
Giải nhì 13248
Giải nhất 13000
Đặc biệt 111270
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 04 05 13 16 22 23 33
42 48 63 67 70 75 77 77 85
Đầu Lô tô
0 00, 02, 04, 05
1 13, 16
2 22, 23
3 33
4 42, 48
5
6 63, 67
7 70, 75, 77, 77
8 85
9
Đuôi Lô tô
0 00, 70
1
2 02, 22, 42
3 13, 23, 33, 63
4 04
5 05, 75, 85
6 16
7 67, 77, 77
8 48
9
Giải tám 10
Giải bảy 401
Giải sáu 6256 6670 7056
Giải năm 6538
Giải tư 41836 69234 50421 78686
43987 09679 23412
Giải ba 32618 18105
Giải nhì 69803
Giải nhất 17120
Đặc biệt 386946
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 05 10 12 18 20 21 34
36 38 46 56 56 70 79 86 87
Đầu Lô tô
0 01, 03, 05
1 10, 12, 18
2 20, 21
3 34, 36, 38
4 46
5 56, 56
6
7 70, 79
8 86, 87
9
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 70
1 01, 21
2 12
3 03
4 34
5 05
6 36, 46, 56, 56, 86
7 87
8 18, 38
9 79
Giải tám 04
Giải bảy 944
Giải sáu 2979 1214 3335
Giải năm 8844
Giải tư 80102 37972 29942 80376
01112 37323 35415
Giải ba 38789 25250
Giải nhì 78117
Giải nhất 85254
Đặc biệt 027714
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 14 14 15 17 23 35 4
42 44 44 50 54 72 76 79 89
Đầu Lô tô
0 02
1 12, 14, 14, 15, 17
2 23
3 35
4 4, 42, 44, 44
5 50, 54
6
7 72, 76, 79
8 89
9
Đuôi Lô tô
0 50
1
2 02, 12, 42, 72
3 23
4 4, 14, 14, 44, 44, 54
5 15, 35
6 76
7 17
8
9 79, 89
Giải tám 33
Giải bảy 713
Giải sáu 4887 9632 0129
Giải năm 7243
Giải tư 48403 97902 65478 27856
48216 99762 88792
Giải ba 55079 46823
Giải nhì 68265
Giải nhất 93073
Đặc biệt 430681
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 13 16 23 29 32 33 43
56 62 65 73 78 79 81 87 92
Đầu Lô tô
0 02, 03
1 13, 16
2 23, 29
3 32, 33
4 43
5 56
6 62, 65
7 73, 78, 79
8 81, 87
9 92
Đuôi Lô tô
0
1 81
2 02, 32, 62, 92
3 03, 13, 23, 33, 43, 73
4
5 65
6 16, 56
7 87
8 78
9 29, 79
Giải tám 51
Giải bảy 349
Giải sáu 4406 0438 8271
Giải năm 0110
Giải tư 88354 00554 15125 57506
72643 94654 92957
Giải ba 60396 78168
Giải nhì 45954
Giải nhất 32727
Đặc biệt 535337
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 10 25 27 37 38 43 49
51 54 54 54 54 57 68 71 96
Đầu Lô tô
0 06, 06
1 10
2 25, 27
3 37, 38
4 43, 49
5 51, 54, 54, 54, 54, 57
6 68
7 71
8
9 96
Đuôi Lô tô
0 10
1 51, 71
2
3 43
4 54, 54, 54, 54
5 25
6 06, 06, 96
7 27, 37, 57
8 38, 68
9 49
Giải tám 87
Giải bảy 677
Giải sáu 3687 4185 1837
Giải năm 6633
Giải tư 50133 69578 46446 79053
69664 28802 05964
Giải ba 82728 55184
Giải nhì 38994
Giải nhất 34841
Đặc biệt 074787
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 28 33 33 37 41 46 53 64
64 77 78 84 85 87 87 87 94
Đầu Lô tô
0 02
1
2 28
3 33, 33, 37
4 41, 46
5 53
6 64, 64
7 77, 78
8 84, 85, 87, 87, 87
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 41
2 02
3 33, 33, 53
4 64, 64, 84, 94
5 85
6 46
7 37, 77, 87, 87, 87
8 28, 78
9
Giải tám 73
Giải bảy 634
Giải sáu 7124 6359 5855
Giải năm 5037
Giải tư 23987 90995 66604 17941
99146 78521 22217
Giải ba 74431 53884
Giải nhì 71009
Giải nhất 65056
Đặc biệt 329332
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 17 21 24 31 32 34 37
41 46 55 56 59 73 84 87 95
Đầu Lô tô
0 04, 09
1 17
2 21, 24
3 31, 32, 34, 37
4 41, 46
5 55, 56, 59
6
7 73
8 84, 87
9 95
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31, 41
2 32
3 73
4 04, 24, 34, 84
5 55, 95
6 46, 56
7 17, 37, 87
8
9 09, 59
Giải tám 79
Giải bảy 237
Giải sáu 5361 5656 0507
Giải năm 2371
Giải tư 00186 58479 95088 51516
60029 65650 00212
Giải ba 36572 29394
Giải nhì 85868
Giải nhất 39718
Đặc biệt 994136
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 16 18 29 36 37 50 56
61 68 71 72 79 79 86 88 94
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 16, 18
2 29
3 36, 37
4
5 50, 56
6 61, 68
7 71, 72, 79, 79
8 86, 88
9 94
Đuôi Lô tô
0 50
1 61, 71
2 12, 72
3
4 94
5
6 16, 36, 56, 86
7 07, 37
8 18, 68, 88
9 29, 79, 79
Giải tám 69
Giải bảy 310
Giải sáu 5216 7358 5047
Giải năm 7138
Giải tư 17799 75914 12163 94355
47245 92104 71638
Giải ba 75761 66830
Giải nhì 96831
Giải nhất 18910
Đặc biệt 812788
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 10 14 16 30 31 38 38
45 47 55 58 61 63 69 88 99
Đầu Lô tô
0 04
1 10, 10, 14, 16
2
3 30, 31, 38, 38
4 45, 47
5 55, 58
6 61, 63, 69
7
8 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 30
1 31, 61
2
3 63
4 04, 14
5 45, 55
6 16
7 47
8 38, 38, 58, 88
9 69, 99
Giải tám 16
Giải bảy 930
Giải sáu 3173 6756 2548
Giải năm 2581
Giải tư 34746 42846 40777 50743
90673 71917 68486
Giải ba 71361 70788
Giải nhì 00067
Giải nhất 11983
Đặc biệt 231303
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 16 17 30 43 46 46 48 56
61 67 73 73 77 81 83 86 88
Đầu Lô tô
0 03
1 16, 17
2
3 30
4 43, 46, 46, 48
5 56
6 61, 67
7 73, 73, 77
8 81, 83, 86, 88
9
Đuôi Lô tô
0 30
1 61, 81
2
3 03, 43, 73, 73, 83
4
5
6 16, 46, 46, 56, 86
7 17, 67, 77
8 48, 88
9
Giải tám 65
Giải bảy 190
Giải sáu 1887 7002 0838
Giải năm 0815
Giải tư 09915 48014 82650 88000
72707 23624 21922
Giải ba 79939 58454
Giải nhì 27941
Giải nhất 78632
Đặc biệt 485583
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 07 14 15 15 22 24 32
38 39 41 50 54 65 83 87 90
Đầu Lô tô
0 00, 02, 07
1 14, 15, 15
2 22, 24
3 32, 38, 39
4 41
5 50, 54
6 65
7
8 83, 87
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 90
1 41
2 02, 22, 32
3 83
4 14, 24, 54
5 15, 15, 65
6
7 07, 87
8 38
9 39
Giải tám 40
Giải bảy 077
Giải sáu 8310 4441 0518
Giải năm 5667
Giải tư 70738 79970 32040 16706
14631 57132 51186
Giải ba 45467 10015
Giải nhì 14571
Giải nhất 19025
Đặc biệt 252944
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 15 18 25 31 32 38 40
40 41 44 67 67 70 71 77 86
Đầu Lô tô
0 06
1 10, 15, 18
2 25
3 31, 32, 38
4 40, 40, 41, 44
5
6 67, 67
7 70, 71, 77
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 40, 70
1 31, 41, 71
2 32
3
4 44
5 15, 25
6 06, 86
7 67, 67, 77
8 18, 38
9
Giải tám 18
Giải bảy 127
Giải sáu 5646 1982 8921
Giải năm 9422
Giải tư 56281 04368 03569 05215
14965 40333 31926
Giải ba 42990 65270
Giải nhì 93273
Giải nhất 92762
Đặc biệt 051061
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 18 21 22 26 27 33 46 61
62 65 68 69 70 73 81 82 90
Đầu Lô tô
0
1 15, 18
2 21, 22, 26, 27
3 33
4 46
5
6 61, 62, 65, 68, 69
7 70, 73
8 81, 82
9 90
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1 21, 61, 81
2 22, 62, 82
3 33, 73
4
5 15, 65
6 26, 46
7 27
8 18, 68
9 69

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đồng Nai

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
812 lần
012 lần
581 lần
481 lần
461 lần
Cặp sốXuất hiện
611 lần
701 lần
741 lần
441 lần
641 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
520 lần
510 lần
500 lần
530 lần
540 lần
Cặp sốXuất hiện
570 lần
560 lần
550 lần
000 lần
860 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
6129 ngày
4428 ngày
8327 ngày
0326 ngày
8825 ngày
Cặp sốSố ngày
3624 ngày
3223 ngày
8722 ngày
3721 ngày
1419 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
741 ngày
781 ngày
701 ngày
641 ngày
581 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
611 ngày
811 ngày
831 ngày
951 ngày
961 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
14 lần
24 lần
34 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
55 lần
61 lần
72 lần
81 lần
93 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 04 lần
Đầu 12 lần
Đầu 20 lần
Đầu 35 lần
Đầu 45 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 51 lần
Đầu 62 lần
Đầu 73 lần
Đầu 85 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 15 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 44 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 51 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ