Xổ Số Tây Ninh 30 ngày

Xổ số Tây Ninh 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Tây Ninh trong 30 ngày gần đây nhất (XSTN 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Tây Ninh trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Tây Ninh 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Tây Ninh 30 ngày gần nhất

Giải tám 41
Giải bảy 673
Giải sáu 8907 2361 3430
Giải năm 9415
Giải tư 87166 66017 76128 33577
57596 41936 77316
Giải ba 78394 52178
Giải nhì 38917
Giải nhất 54600
Đặc biệt 281284
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 15 16 17 17 28 30 36
41 61 66 73 77 78 84 94 96
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 15, 16, 17, 17
2 28
3 30, 36
4 41
5
6 61, 66
7 73, 77, 78
8 84
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 30
1 41, 61
2
3 73
4 84, 94
5 15
6 16, 36, 66, 96
7 07, 17, 17, 77
8 28, 78
9
Giải tám 78
Giải bảy 055
Giải sáu 6342 9634 1151
Giải năm 9195
Giải tư 86420 45945 09929 29661
96917 73192 98851
Giải ba 04512 21592
Giải nhì 78501
Giải nhất 93653
Đặc biệt 503415
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 15 17 20 29 34 42 45
51 51 53 55 61 78 92 92 95
Đầu Lô tô
0 01
1 12, 15, 17
2 20, 29
3 34
4 42, 45
5 51, 51, 53, 55
6 61
7 78
8
9 92, 92, 95
Đuôi Lô tô
0 20
1 01, 51, 51, 61
2 12, 42, 92, 92
3 53
4 34
5 15, 45, 55, 95
6
7 17
8 78
9 29
Giải tám 78
Giải bảy 431
Giải sáu 1968 3503 6916
Giải năm 1802
Giải tư 57283 46346 73632 50181
70078 50106 39658
Giải ba 22784 48813
Giải nhì 16307
Giải nhất 94482
Đặc biệt 053642
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 06 07 13 16 31 32 42
46 58 68 78 78 81 82 83 84
Đầu Lô tô
0 02, 03, 06, 07
1 13, 16
2
3 31, 32
4 42, 46
5 58
6 68
7 78, 78
8 81, 82, 83, 84
9
Đuôi Lô tô
0
1 31, 81
2 02, 32, 42, 82
3 03, 13, 83
4 84
5
6 06, 16, 46
7 07
8 58, 68, 78, 78
9
Giải tám 51
Giải bảy 366
Giải sáu 4800 1047 2833
Giải năm 6828
Giải tư 23988 62791 88042 35132
21852 54721 53291
Giải ba 25608 33661
Giải nhì 70296
Giải nhất 64826
Đặc biệt 921610
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 10 21 26 28 32 33 42
47 51 52 61 66 88 91 91 96
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 10
2 21, 26, 28
3 32, 33
4 42, 47
5 51, 52
6 61, 66
7
8 88
9 91, 91, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 21, 51, 61, 91, 91
2 32, 42, 52
3 33
4
5
6 26, 66, 96
7 47
8 08, 28, 88
9
Giải tám 17
Giải bảy 342
Giải sáu 5686 9413 9280
Giải năm 5223
Giải tư 94584 10343 50280 77610
10182 15617 51617
Giải ba 43187 79281
Giải nhì 10034
Giải nhất 36652
Đặc biệt 248108
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 13 17 17 17 23 34 42
43 52 80 80 81 82 84 86 87
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 13, 17, 17, 17
2 23
3 34
4 42, 43
5 52
6
7
8 80, 80, 81, 82, 84, 86, 87
9
Đuôi Lô tô
0 10, 80, 80
1 81
2 42, 52, 82
3 13, 23, 43
4 34, 84
5
6 86
7 17, 17, 17, 87
8 08
9
Giải tám 91
Giải bảy 757
Giải sáu 3518 7467 1938
Giải năm 3686
Giải tư 30479 60935 02769 16025
54737 69614 05611
Giải ba 82508 45496
Giải nhì 98768
Giải nhất 39532
Đặc biệt 160296
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 14 18 25 32 35 37 38
57 67 68 69 79 86 91 96 96
Đầu Lô tô
0 08
1 11, 14, 18
2 25
3 32, 35, 37, 38
4
5 57
6 67, 68, 69
7 79
8 86
9 91, 96, 96
Đuôi Lô tô
0
1 11, 91
2 32
3
4 14
5 25, 35
6 86, 96, 96
7 37, 57, 67
8 08, 18, 38, 68
9 69, 79
Giải tám 46
Giải bảy 139
Giải sáu 5209 5330 3584
Giải năm 7290
Giải tư 52297 32015 47224 42491
51198 86376 85789
Giải ba 78446 89439
Giải nhì 51115
Giải nhất 33253
Đặc biệt 241898
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 15 15 24 30 39 39 46 46
53 76 84 89 90 91 97 98 98
Đầu Lô tô
0 09
1 15, 15
2 24
3 30, 39, 39
4 46, 46
5 53
6
7 76
8 84, 89
9 90, 91, 97, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1 91
2
3 53
4 24, 84
5 15, 15
6 46, 46, 76
7 97
8 98, 98
9 09, 39, 39, 89
Giải tám 68
Giải bảy 791
Giải sáu 1243 6241 9479
Giải năm 6925
Giải tư 72156 18634 00553 41689
28329 86092 05249
Giải ba 02023 28134
Giải nhì 74738
Giải nhất 31450
Đặc biệt 962539
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 25 29 34 34 38 39 41 43
49 50 53 56 68 79 89 91 92
Đầu Lô tô
0
1
2 23, 25, 29
3 34, 34, 38, 39
4 41, 43, 49
5 50, 53, 56
6 68
7 79
8 89
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 50
1 41, 91
2 92
3 23, 43, 53
4 34, 34
5 25
6 56
7
8 38, 68
9 29, 39, 49, 79, 89
Giải tám 63
Giải bảy 874
Giải sáu 3525 0601 0736
Giải năm 7553
Giải tư 97431 05985 16763 50772
86408 71517 53705
Giải ba 14782 95662
Giải nhì 21157
Giải nhất 98030
Đặc biệt 186526
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 08 17 25 26 30 31 36
53 57 62 63 63 72 74 82 85
Đầu Lô tô
0 01, 05, 08
1 17
2 25, 26
3 30, 31, 36
4
5 53, 57
6 62, 63, 63
7 72, 74
8 82, 85
9
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 31
2 62, 72, 82
3 53, 63, 63
4 74
5 05, 25, 85
6 26, 36
7 17, 57
8 08
9
Giải tám 99
Giải bảy 612
Giải sáu 8240 3877 3750
Giải năm 0129
Giải tư 96194 90523 88229 70911
83976 28660 91341
Giải ba 44547 67309
Giải nhì 13160
Giải nhất 60905
Đặc biệt 025605
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 09 11 12 23 29 29 40
41 47 50 60 60 76 77 94 99
Đầu Lô tô
0 05, 05, 09
1 11, 12
2 23, 29, 29
3
4 40, 41, 47
5 50
6 60, 60
7 76, 77
8
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 60, 60
1 11, 41
2 12
3 23
4 94
5 05, 05
6 76
7 47, 77
8
9 09, 29, 29, 99
Giải tám 13
Giải bảy 027
Giải sáu 4084 3837 2270
Giải năm 4487
Giải tư 97095 21524 98958 31812
64080 34310 96504
Giải ba 70709 79465
Giải nhì 63253
Giải nhất 15970
Đặc biệt 549159
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 10 12 13 24 27 37 53
58 59 65 70 70 80 84 87 95
Đầu Lô tô
0 04, 09
1 10, 12, 13
2 24, 27
3 37
4
5 53, 58, 59
6 65
7 70, 70
8 80, 84, 87
9 95
Đuôi Lô tô
0 10, 70, 70, 80
1
2 12
3 13, 53
4 04, 24, 84
5 65, 95
6
7 27, 37, 87
8 58
9 09, 59
Giải tám 48
Giải bảy 823
Giải sáu 0008 5473 3659
Giải năm 7013
Giải tư 20488 98545 97417 04021
83124 45038 83825
Giải ba 77492 30130
Giải nhì 48784
Giải nhất 97154
Đặc biệt 742678
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 17 21 23 24 25 30 38 45
48 54 59 73 78 8 84 88 92
Đầu Lô tô
0
1 13, 17
2 21, 23, 24, 25
3 30, 38
4 45, 48
5 54, 59
6
7 73, 78
8 8, 84, 88
9 92
Đuôi Lô tô
0 30
1 21
2 92
3 13, 23, 73
4 24, 54, 84
5 25, 45
6
7 17
8 8, 38, 48, 78, 88
9 59
Giải tám 49
Giải bảy 724
Giải sáu 1520 5950 1920
Giải năm 8828
Giải tư 74069 40125 92730 67924
39838 93736 70974
Giải ba 22761 29644
Giải nhì 80096
Giải nhất 52020
Đặc biệt 993362
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 20 20 24 24 25 28 30 36
38 44 49 50 61 62 69 74 96
Đầu Lô tô
0
1
2 20, 20, 20, 24, 24, 25, 28
3 30, 36, 38
4 44, 49
5 50
6 61, 62, 69
7 74
8
9 96
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 20, 30, 50
1 61
2 62
3
4 24, 24, 44, 74
5 25
6 36, 96
7
8 28, 38
9 49, 69
Giải tám 64
Giải bảy 939
Giải sáu 1911 1965 1314
Giải năm 2538
Giải tư 66085 13231 69497 00994
48994 38647 91997
Giải ba 14794 47156
Giải nhì 31721
Giải nhất 44488
Đặc biệt 934958
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 14 21 31 38 39 47 56 58
64 65 85 88 94 94 94 97 97
Đầu Lô tô
0
1 11, 14
2 21
3 31, 38, 39
4 47
5 56, 58
6 64, 65
7
8 85, 88
9 94, 94, 94, 97, 97
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21, 31
2
3
4 14, 64, 94, 94, 94
5 65, 85
6 56
7 47, 97, 97
8 38, 58, 88
9 39
Giải tám 31
Giải bảy 519
Giải sáu 9139 9205 4740
Giải năm 1842
Giải tư 89133 02529 26804 17231
46535 61662 09991
Giải ba 18773 69133
Giải nhì 21661
Giải nhất 40440
Đặc biệt 411630
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 19 29 30 31 31 33 33
35 39 40 40 42 61 62 73 91
Đầu Lô tô
0 04, 05
1 19
2 29
3 30, 31, 31, 33, 33, 35, 39
4 40, 40, 42
5
6 61, 62
7 73
8
9 91
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 40
1 31, 31, 61, 91
2 42, 62
3 33, 33, 73
4 04
5 05, 35
6
7
8
9 19, 29, 39
Giải tám 68
Giải bảy 260
Giải sáu 0543 5552 9080
Giải năm 4146
Giải tư 28991 56049 07763 10994
51461 26490 70375
Giải ba 01648 32727
Giải nhì 06706
Giải nhất 01673
Đặc biệt 090154
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 27 43 46 48 49 52 54 60
61 63 68 73 75 80 90 91 94
Đầu Lô tô
0 06
1
2 27
3
4 43, 46, 48, 49
5 52, 54
6 60, 61, 63, 68
7 73, 75
8 80
9 90, 91, 94
Đuôi Lô tô
0 60, 80, 90
1 61, 91
2 52
3 43, 63, 73
4 54, 94
5 75
6 06, 46
7 27
8 48, 68
9 49
Giải tám 14
Giải bảy 472
Giải sáu 3131 8115 6566
Giải năm 1881
Giải tư 88327 05602 96296 71578
03268 90976 48241
Giải ba 37669 30522
Giải nhì 43592
Giải nhất 56615
Đặc biệt 462487
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 14 15 15 22 27 31 41 66
68 69 72 76 78 81 87 92 96
Đầu Lô tô
0 02
1 14, 15, 15
2 22, 27
3 31
4 41
5
6 66, 68, 69
7 72, 76, 78
8 81, 87
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0
1 31, 41, 81
2 02, 22, 72, 92
3
4 14
5 15, 15
6 66, 76, 96
7 27, 87
8 68, 78
9 69
Giải tám 62
Giải bảy 342
Giải sáu 4557 7555 6750
Giải năm 5826
Giải tư 27211 19540 64909 26001
41687 87220 56330
Giải ba 92348 99445
Giải nhì 65791
Giải nhất 72290
Đặc biệt 337451
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 11 20 26 30 40 42 45
48 50 51 55 57 62 87 90 91
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 11
2 20, 26
3 30
4 40, 42, 45, 48
5 50, 51, 55, 57
6 62
7
8 87
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 40, 50, 90
1 01, 11, 51, 91
2 42, 62
3
4
5 45, 55
6 26
7 57, 87
8 48
9 09
Giải tám 08
Giải bảy 789
Giải sáu 7850 1337 1510
Giải năm 5699
Giải tư 71554 73090 02980 55288
01757 58406 82325
Giải ba 69532 89787
Giải nhì 69154
Giải nhất 19108
Đặc biệt 066425
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 10 25 25 32 37 50 54
54 57 8 80 87 88 89 90 99
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 10
2 25, 25
3 32, 37
4
5 50, 54, 54, 57
6
7
8 8, 80, 87, 88, 89
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 80, 90
1
2 32
3
4 54, 54
5 25, 25
6 06
7 37, 57, 87
8 08, 8, 88
9 89, 99
Giải tám 84
Giải bảy 534
Giải sáu 5376 0270 2772
Giải năm 2547
Giải tư 65922 64064 50495 36576
72347 38222 55719
Giải ba 46732 62038
Giải nhì 31075
Giải nhất 02937
Đặc biệt 173171
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 22 22 32 34 37 38 47 47
64 70 71 72 75 76 76 84 95
Đầu Lô tô
0
1 19
2 22, 22
3 32, 34, 37, 38
4 47, 47
5
6 64
7 70, 71, 72, 75, 76, 76
8 84
9 95
Đuôi Lô tô
0 70
1 71
2 22, 22, 32, 72
3
4 34, 64, 84
5 75, 95
6 76, 76
7 37, 47, 47
8 38
9 19
Giải tám 15
Giải bảy 349
Giải sáu 6852 8430 8180
Giải năm 4711
Giải tư 82421 98670 07614 24272
44592 73537 29094
Giải ba 14094 28644
Giải nhì 38569
Giải nhất 97419
Đặc biệt 023632
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 14 15 19 21 30 32 37 44
49 52 69 70 72 80 92 94 94
Đầu Lô tô
0
1 11, 14, 15, 19
2 21
3 30, 32, 37
4 44, 49
5 52
6 69
7 70, 72
8 80
9 92, 94, 94
Đuôi Lô tô
0 30, 70, 80
1 11, 21
2 32, 52, 72, 92
3
4 14, 44, 94, 94
5 15
6
7 37
8
9 19, 49, 69
Giải tám 30
Giải bảy 665
Giải sáu 7081 5914 5950
Giải năm 8911
Giải tư 49666 56531 58811 22087
33866 45173 89281
Giải ba 55388 46257
Giải nhì 95488
Giải nhất 72056
Đặc biệt 429638
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 14 30 31 38 50 56 57
65 66 66 73 81 81 87 88 88
Đầu Lô tô
0
1 11, 11, 14
2
3 30, 31, 38
4
5 50, 56, 57
6 65, 66, 66
7 73
8 81, 81, 87, 88, 88
9
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 11, 11, 31, 81, 81
2
3 73
4 14
5 65
6 56, 66, 66
7 57, 87
8 38, 88, 88
9
Giải tám 37
Giải bảy 906
Giải sáu 7029 3220 4706
Giải năm 9615
Giải tư 67767 58881 24695 24726
53409 46738 63872
Giải ba 35852 88951
Giải nhì 61985
Giải nhất 83203
Đặc biệt 034992
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 06 09 15 20 26 29 37
38 51 52 67 72 81 85 92 95
Đầu Lô tô
0 03, 06, 06, 09
1 15
2 20, 26, 29
3 37, 38
4
5 51, 52
6 67
7 72
8 81, 85
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 20
1 51, 81
2 52, 72, 92
3 03
4
5 15, 85, 95
6 06, 06, 26
7 37, 67
8 38
9 09, 29
Giải tám 09
Giải bảy 156
Giải sáu 1430 1318 8002
Giải năm 2146
Giải tư 57909 55041 40341 54275
81483 96969 63913
Giải ba 15162 51764
Giải nhì 29891
Giải nhất 07404
Đặc biệt 406603
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 04 09 13 18 30 41 41
46 56 62 64 69 75 83 9 91
Đầu Lô tô
0 02, 03, 04, 09
1 13, 18
2
3 30
4 41, 41, 46
5 56
6 62, 64, 69
7 75
8 83
9 9, 91
Đuôi Lô tô
0 30
1 41, 41, 91
2 02, 62
3 03, 13, 83
4 04, 64
5 75
6 46, 56
7
8 18
9 09, 9, 69
Giải tám 13
Giải bảy 792
Giải sáu 1597 2158 5096
Giải năm 6959
Giải tư 31397 74247 52868 32146
52611 10781 22196
Giải ba 09836 64657
Giải nhì 62932
Giải nhất 22831
Đặc biệt 016976
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 13 31 32 36 46 47 57 58
59 68 76 81 92 96 96 97 97
Đầu Lô tô
0
1 11, 13
2
3 31, 32, 36
4 46, 47
5 57, 58, 59
6 68
7 76
8 81
9 92, 96, 96, 97, 97
Đuôi Lô tô
0
1 11, 31, 81
2 32, 92
3 13
4
5
6 36, 46, 76, 96, 96
7 47, 57, 97, 97
8 58, 68
9 59
Giải tám 75
Giải bảy 189
Giải sáu 8180 9214 0096
Giải năm 1223
Giải tư 10171 07232 30944 38617
83779 24273 27262
Giải ba 98550 13978
Giải nhì 53412
Giải nhất 47297
Đặc biệt 966039
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 14 17 23 32 39 44 50 62
71 73 75 78 79 80 89 96 97
Đầu Lô tô
0
1 12, 14, 17
2 23
3 32, 39
4 44
5 50
6 62
7 71, 73, 75, 78, 79
8 80, 89
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 71
2 12, 32, 62
3 23, 73
4 14, 44
5 75
6 96
7 17, 97
8 78
9 39, 79, 89
Giải tám 41
Giải bảy 898
Giải sáu 5060 9042 1621
Giải năm 4093
Giải tư 69787 78970 52405 84629
07454 66992 34163
Giải ba 55097 67928
Giải nhì 54425
Giải nhất 34595
Đặc biệt 556554
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 21 25 28 29 41 42 54 54
60 63 70 87 92 93 95 97 98
Đầu Lô tô
0 05
1
2 21, 25, 28, 29
3
4 41, 42
5 54, 54
6 60, 63
7 70
8 87
9 92, 93, 95, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 21, 41
2 42, 92
3 63, 93
4 54, 54
5 05, 25, 95
6
7 87, 97
8 28, 98
9 29
Giải tám 61
Giải bảy 040
Giải sáu 1488 7863 0710
Giải năm 7619
Giải tư 87379 48741 73743 14058
07642 98224 53060
Giải ba 97496 59195
Giải nhì 61531
Giải nhất 50284
Đặc biệt 226122
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 19 22 24 31 40 41 42 43
58 60 61 63 79 84 88 95 96
Đầu Lô tô
0
1 10, 19
2 22, 24
3 31
4 40, 41, 42, 43
5 58
6 60, 61, 63
7 79
8 84, 88
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 60
1 31, 41, 61
2 22, 42
3 43, 63
4 24, 84
5 95
6 96
7
8 58, 88
9 19, 79
Giải tám 25
Giải bảy 299
Giải sáu 5044 6328 0753
Giải năm 1691
Giải tư 92984 55382 97571 18980
41019 55164 39255
Giải ba 78062 32512
Giải nhì 98566
Giải nhất 64395
Đặc biệt 419116
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 19 25 28 44 53 55 62
64 66 71 80 82 84 91 95 99
Đầu Lô tô
0
1 12, 16, 19
2 25, 28
3
4 44
5 53, 55
6 62, 64, 66
7 71
8 80, 82, 84
9 91, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 71, 91
2 12, 62, 82
3 53
4 44, 64, 84
5 25, 55, 95
6 16, 66
7
8 28
9 19, 99
Giải tám 85
Giải bảy 223
Giải sáu 2028 4914 0808
Giải năm 4716
Giải tư 04195 94167 71045 51399
99847 44816 49183
Giải ba 49253 79652
Giải nhì 76573
Giải nhất 42320
Đặc biệt 677858
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 14 16 16 20 23 28 45 47
52 53 58 67 73 83 85 95 99
Đầu Lô tô
0 08
1 14, 16, 16
2 20, 23, 28
3
4 45, 47
5 52, 53, 58
6 67
7 73
8 83, 85
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 20
1
2 52
3 23, 53, 73, 83
4 14
5 45, 85, 95
6 16, 16
7 47, 67
8 08, 28, 58
9 99

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Tây Ninh

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
392 lần
542 lần
582 lần
161 lần
251 lần
Cặp sốXuất hiện
221 lần
761 lần
781 lần
261 lần
301 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
640 lần
630 lần
610 lần
600 lần
650 lần
Cặp sốXuất hiện
660 lần
690 lần
680 lần
670 lần
570 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
1628 ngày
2227 ngày
7624 ngày
0323 ngày
9222 ngày
Cặp sốSố ngày
3821 ngày
3220 ngày
7119 ngày
2518 ngày
5117 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
621 ngày
711 ngày
591 ngày
581 ngày
541 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
761 ngày
781 ngày
961 ngày
981 ngày
921 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
13 lần
23 lần
35 lần
42 lần
55 lần
Tổng ĐBXuất hiện
63 lần
73 lần
84 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 13 lần
Đầu 23 lần
Đầu 35 lần
Đầu 41 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 56 lần
Đầu 61 lần
Đầu 73 lần
Đầu 82 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 12 lần
Đuôi 25 lần
Đuôi 31 lần
Đuôi 43 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 64 lần
Đuôi 71 lần
Đuôi 86 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ