Thống kê giải đặc biệt xsmb

2 số cuối giải đặc biệt về 70, xem bảng thống kê ĐB có thể về ngày mai
Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
26-6-2022 469 70 - 27-6-2022
11-5-2021 574 70 496 50 12-5-2021
9-4-2021 520 70 853 13 10-4-2021
19-12-2020 203 70 451 88 20-12-2020
17-9-2020 041 70 202 90 18-9-2020
6-7-2020 254 70 738 60 7-7-2020
5-7-2020 110 70 254 70 6-7-2020
9-6-2020 275 70 635 30 10-6-2020
9-5-2020 717 70 327 65 10-5-2020
12-11-2018 209 70 074 59 13-11-2018
24-7-2018 915 70 438 41 25-7-2018
20-5-2018 323 70 065 11 21-5-2018
16-5-2018 714 70 876 23 17-5-2018
14-4-2018 713 70 254 52 15-4-2018
2-12-2017 708 70 958 09 3-12-2017
29-10-2017 312 70 136 87 30-10-2017
18-10-2017 895 70 593 31 19-10-2017
23-9-2017 187 70 266 52 24-9-2017
21-9-2017 894 70 105 87 22-9-2017
30-7-2017 555 70 097 47 31-7-2017
7-6-2017 358 70 298 87 8-6-2017
17-5-2017 893 70 352 36 18-5-2017
2-4-2017 312 70 061 43 3-4-2017
23-11-2016 615 70 448 96 24-11-2016
30-9-2016 065 70 233 98 1-10-2016
28-8-2016 394 70 319 46 29-8-2016
18-7-2016 885 70 617 18 19-7-2016
15-7-2016 490 70 578 78 16-7-2016
2-11-2015 529 70 394 35 3-11-2015
25-10-2015 769 70 168 94 26-10-2015
24-8-2015 349 70 505 19 25-8-2015
24-6-2015 367 70 830 19 25-6-2015
20-12-2014 502 70 799 52 21-12-2014
24-10-2014 417 70 132 56 25-10-2014
26-8-2014 178 70 637 55 27-8-2014
18-8-2014 424 70 055 97 19-8-2014
30-7-2014 869 70 442 82 31-7-2014
31-5-2014 190 70 512 33 1-6-2014
15-1-2014 145 70 906 26 16-1-2014
3-4-2013 876 70 512 22 4-4-2013
24-2-2013 623 70 654 04 25-2-2013
18-5-2012 647 70 082 81 19-5-2012
1-4-2012 359 70 627 60 2-4-2012
10-1-2012 651 70 329 80 11-1-2012
17-12-2011 513 70 818 92 18-12-2011
10-12-2011 824 70 603 24 11-12-2011
30-10-2011 781 70 100 64 31-10-2011
29-8-2011 414 70 070 51 30-8-2011
23-7-2011 350 70 596 35 24-7-2011
27-5-2011 498 70 115 95 28-5-2011
17-4-2011 768 70 137 29 18-4-2011
9-4-2011 189 70 185 20 10-4-2011
7-4-2011 265 70 820 33 8-4-2011
19-2-2011 906 70 755 99 20-2-2011
14-1-2011 639 70 770 30 15-1-2011
31-12-2010 720 70 240 28 1-1-2011
3-5-2010 558 70 279 31 4-5-2010
26-4-2010 651 70 508 84 27-4-2010
28-3-2010 161 70 900 97 29-3-2010
18-2-2010 259 70 578 06 19-2-2010
29-1-2010 224 70 983 30 30-1-2010
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Ngày xưa Ngày Giải Đặc Biệt
Năm 2021 27-6-2021 13987
Năm 2020 27-6-2020 74236
Năm 2019 27-6-2019 51776
Năm 2018 27-6-2018 31098
Năm 2017 27-6-2017 40303
Năm 2016 27-6-2016 83475
Năm 2015 27-6-2015 02781
Năm 2014 27-6-2014 60240
Năm 2013 27-6-2013 39316
Năm 2012 27-6-2012 45023
Năm 2011 27-6-2011 05473
Năm 2010 27-6-2010 14627

Thống kê giải ĐB miền Bắc 100 ngày

10 bộ số ra nhiều nhất trong 100 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
1346 lần
4845 lần
1840 lần
6639 lần
1039 lần
Cặp sốXuất hiện
3837 lần
9237 lần
7036 lần
7436 lần
9536 lần

10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 100 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
0314 lần
2115 lần
8616 lần
8217 lần
1417 lần
Cặp sốXuất hiện
7318 lần
8918 lần
6719 lần
2019 lần
8319 lần

10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 100 ngày gần nhất (Lô Gan)

Cặp sốSố ngày gan
1415 ngày
2614 ngày
3513 ngày
2713 ngày
7312 ngày
Cặp sốSố ngày gan
6711 ngày
3010 ngày
899 ngày
609 ngày
888 ngày

Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 100 ngày gần nhất (Lô Rơi)

Cặp sốSố ngày liên tiếp
748 ngày
926 ngày
105 ngày
165 ngày
645 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
765 ngày
775 ngày
945 ngày
225 ngày
264 ngày

Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 100 ngày gần nhất

Số cuối ĐBSố ngày gan
4899 ngày
4498 ngày
0095 ngày
6094 ngày
7293 ngày
Số cuối ĐBSố ngày gan
8291 ngày
0390 ngày
1489 ngày
0787 ngày
9783 ngày

Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 100 ngày (Gan ĐB theo tổng)

Tổng ĐBSố ngày gan
522 ngày
220 ngày
610 ngày
19 ngày
98 ngày
Tổng ĐBSố ngày gan
37 ngày
85 ngày
04 ngày
41 ngày
70 ngày

Thống kê theo Đầu số trong 100 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 0263 lần
Đầu 1312 lần
Đầu 2238 lần
Đầu 3269 lần
Đầu 4299 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 5269 lần
Đầu 6281 lần
Đầu 7287 lần
Đầu 8203 lần
Đầu 9279 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 100 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 0284 lần
Đuôi 1277 lần
Đuôi 2260 lần
Đuôi 3269 lần
Đuôi 4255 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 5284 lần
Đuôi 6258 lần
Đuôi 7252 lần
Đuôi 8320 lần
Đuôi 9241 lần

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác
Chia sẻ