Thống kê giải đặc biệt xsmb

2 số cuối giải đặc biệt về 46, xem bảng thống kê ĐB có thể về ngày mai
Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
16-1-2021 120 46 - 17-1-2021
10-1-2021 481 46 055 07 11-1-2021
26-10-2020 779 46 455 38 27-10-2020
27-9-2020 375 46 963 31 28-9-2020
16-5-2020 751 46 763 80 17-5-2020
26-2-2020 231 46 264 22 27-2-2020
10-10-2019 449 46 167 68 11-10-2019
18-9-2019 108 46 806 20 19-9-2019
29-5-2019 191 46 476 25 30-5-2019
16-4-2018 205 46 830 64 17-4-2018
3-4-2018 854 46 644 82 4-4-2018
19-9-2017 685 46 078 73 20-9-2017
3-6-2017 403 46 385 85 4-6-2017
8-4-2017 993 46 237 16 9-4-2017
29-8-2016 319 46 868 44 30-8-2016
5-8-2016 201 46 208 91 6-8-2016
29-7-2016 754 46 641 82 30-7-2016
28-11-2015 524 46 073 14 29-11-2015
28-10-2015 769 46 525 15 29-10-2015
7-7-2015 077 46 346 65 8-7-2015
25-5-2015 472 46 168 56 26-5-2015
8-1-2015 982 46 412 62 9-1-2015
31-12-2014 236 46 562 76 1-1-2015
13-11-2014 154 46 478 97 14-11-2014
12-7-2014 131 46 164 82 13-7-2014
19-11-2013 857 46 152 41 20-11-2013
3-9-2013 070 46 961 57 4-9-2013
12-4-2013 580 46 399 85 13-4-2013
7-3-2013 299 46 336 29 8-3-2013
13-11-2012 784 46 637 83 14-11-2012
2-9-2012 361 46 142 71 3-9-2012
28-8-2012 964 46 351 88 29-8-2012
20-7-2012 711 46 677 03 21-7-2012
11-11-2011 463 46 830 04 12-11-2011
8-9-2011 544 46 383 35 9-9-2011
11-7-2010 194 46 149 75 12-7-2010
29-6-2010 452 46 515 03 30-6-2010
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Ngày xưa Ngày Giải Đặc Biệt
Năm 2020 17-1-2020 97571
Năm 2019 17-1-2019 68116
Năm 2018 17-1-2018 62609
Năm 2017 17-1-2017 81223
Năm 2016 17-1-2016 79881
Năm 2015 17-1-2015 02191
Năm 2014 17-1-2014 55839
Năm 2013 17-1-2013 88407
Năm 2012 17-1-2012 96231
Năm 2011 17-1-2011 52688
Năm 2010 17-1-2010 71915

Thống kê giải ĐB miền Bắc 100 ngày

10 bộ số ra nhiều nhất trong 100 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
4842 lần
2639 lần
8538 lần
0437 lần
7136 lần
Cặp sốXuất hiện
0835 lần
9735 lần
4935 lần
1634 lần
1334 lần

10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 100 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
5217 lần
5018 lần
7318 lần
2318 lần
4418 lần
Cặp sốXuất hiện
2219 lần
7819 lần
7520 lần
9320 lần
2120 lần

10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 100 ngày gần nhất (Lô Gan)

Cặp sốSố ngày gan
3912 ngày
2110 ngày
1210 ngày
819 ngày
669 ngày
Cặp sốSố ngày gan
579 ngày
459 ngày
189 ngày
988 ngày
948 ngày

Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 100 ngày gần nhất (Lô Rơi)

Cặp sốSố ngày liên tiếp
495 ngày
344 ngày
354 ngày
264 ngày
544 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
794 ngày
744 ngày
654 ngày
604 ngày
444 ngày

Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 100 ngày gần nhất

Số cuối ĐBSố ngày gan
4898 ngày
9497 ngày
6695 ngày
0892 ngày
1990 ngày
Số cuối ĐBSố ngày gan
5788 ngày
7986 ngày
8378 ngày
1077 ngày
5976 ngày

Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 100 ngày (Gan ĐB theo tổng)

Tổng ĐBSố ngày gan
425 ngày
612 ngày
210 ngày
99 ngày
88 ngày
Tổng ĐBSố ngày gan
75 ngày
53 ngày
12 ngày
31 ngày
00 ngày

Thống kê theo Đầu số trong 100 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 0293 lần
Đầu 1299 lần
Đầu 2248 lần
Đầu 3260 lần
Đầu 4287 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 5237 lần
Đầu 6264 lần
Đầu 7249 lần
Đầu 8288 lần
Đầu 9275 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 100 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 0272 lần
Đuôi 1265 lần
Đuôi 2267 lần
Đuôi 3230 lần
Đuôi 4263 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 5275 lần
Đuôi 6292 lần
Đuôi 7284 lần
Đuôi 8294 lần
Đuôi 9258 lần

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác
Chia sẻ