Xổ Số Gia Lai 30 ngày

Xổ số Gia Lai 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Gia Lai trong 30 ngày gần đây nhất (XSGL 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Gia Lai trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Gia Lai 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày gần nhất

Giải tám 78
Giải bảy 584
Giải sáu 9372 7352 2498
Giải năm 0429
Giải tư 58376 92812 63438 97336
07622 22355 39897
Giải ba 21790 44607
Giải nhì 87941
Giải nhất 29235
Đặc biệt 275418
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 18 22 29 35 36 38 41
52 55 72 76 78 84 90 97 98
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 18
2 22, 29
3 35, 36, 38
4 41
5 52, 55
6
7 72, 76, 78
8 84
9 90, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 41
2 12, 22, 52, 72
3
4 84
5 35, 55
6 36, 76
7 07, 97
8 18, 38, 78, 98
9 29
Giải tám 19
Giải bảy 643
Giải sáu 8898 8885 4683
Giải năm 9758
Giải tư 91634 52490 42283 53641
07631 40391 98878
Giải ba 38236 16018
Giải nhì 64352
Giải nhất 07295
Đặc biệt 247798
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 19 31 34 36 41 43 52 58
78 83 83 85 90 91 95 98 98
Đầu Lô tô
0
1 18, 19
2
3 31, 34, 36
4 41, 43
5 52, 58
6
7 78
8 83, 83, 85
9 90, 91, 95, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 31, 41, 91
2 52
3 43, 83, 83
4 34
5 85, 95
6 36
7
8 18, 58, 78, 98, 98
9 19
Giải tám 09
Giải bảy 042
Giải sáu 3917 8194 4411
Giải năm 5788
Giải tư 78502 29821 60088 48029
13555 93104 22573
Giải ba 87368 16721
Giải nhì 69805
Giải nhất 29502
Đặc biệt 087970
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 04 05 11 17 21 21 29
42 55 68 70 73 88 88 9 94
Đầu Lô tô
0 02, 02, 04, 05
1 11, 17
2 21, 21, 29
3
4 42
5 55
6 68
7 70, 73
8 88, 88
9 9, 94
Đuôi Lô tô
0 70
1 11, 21, 21
2 02, 02, 42
3 73
4 04, 94
5 05, 55
6
7 17
8 68, 88, 88
9 9, 29
Giải tám 74
Giải bảy 665
Giải sáu 0706 8808 1079
Giải năm 1608
Giải tư 14228 29117 07704 35411
64460 03950 83393
Giải ba 23283 44032
Giải nhì 60762
Giải nhất 46296
Đặc biệt 397150
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 08 08 11 17 28 32 50
50 60 62 65 74 79 83 93 96
Đầu Lô tô
0 04, 06, 08, 08
1 11, 17
2 28
3 32
4
5 50, 50
6 60, 62, 65
7 74, 79
8 83
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 50, 60
1 11
2 32, 62
3 83, 93
4 04, 74
5 65
6 06, 96
7 17
8 08, 08, 28
9 79
Giải tám 29
Giải bảy 313
Giải sáu 1291 5420 3132
Giải năm 0656
Giải tư 02836 65039 60801 55363
45869 37199 97760
Giải ba 79853 74178
Giải nhì 82005
Giải nhất 12522
Đặc biệt 184332
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 13 20 22 29 32 32 36
39 53 56 60 63 69 78 91 99
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 13
2 20, 22, 29
3 32, 32, 36, 39
4
5 53, 56
6 60, 63, 69
7 78
8
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 01, 91
2 22, 32, 32
3 13, 53, 63
4
5 05
6 36, 56
7
8 78
9 29, 39, 69, 99
Giải tám 30
Giải bảy 606
Giải sáu 2250 3579 0272
Giải năm 1064
Giải tư 69193 99773 27652 10699
37629 43936 84432
Giải ba 13160 86203
Giải nhì 61433
Giải nhất 30685
Đặc biệt 633242
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 29 30 32 33 36 42 50
52 60 64 72 73 79 85 93 99
Đầu Lô tô
0 03, 06
1
2 29
3 30, 32, 33, 36
4 42
5 50, 52
6 60, 64
7 72, 73, 79
8 85
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 60
1
2 32, 42, 52, 72
3 03, 33, 73, 93
4 64
5 85
6 06, 36
7
8
9 29, 79, 99
Giải tám 01
Giải bảy 131
Giải sáu 6435 6083 2722
Giải năm 0937
Giải tư 29839 30301 27460 35502
77890 69722 09479
Giải ba 58227 33099
Giải nhì 56584
Giải nhất 14133
Đặc biệt 371175
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 1 22 22 27 31 33 35
37 39 60 75 79 83 84 90 99
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 1
2 22, 22, 27
3 31, 33, 35, 37, 39
4
5
6 60
7 75, 79
8 83, 84
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1 01, 1, 31
2 02, 22, 22
3 33, 83
4 84
5 35, 75
6
7 27, 37
8
9 39, 79, 99
Giải tám 96
Giải bảy 211
Giải sáu 4331 8371 3728
Giải năm 7893
Giải tư 74246 96387 26890 82753
03687 69664 56874
Giải ba 31376 25991
Giải nhì 93323
Giải nhất 22425
Đặc biệt 585889
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 23 25 28 31 46 53 64 71
74 76 87 87 89 90 91 93 96
Đầu Lô tô
0
1 11
2 23, 25, 28
3 31
4 46
5 53
6 64
7 71, 74, 76
8 87, 87, 89
9 90, 91, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 90
1 11, 31, 71, 91
2
3 23, 53, 93
4 64, 74
5 25
6 46, 76, 96
7 87, 87
8 28
9 89
Giải tám 87
Giải bảy 360
Giải sáu 6803 4363 1436
Giải năm 8515
Giải tư 16052 16849 06394 94184
18993 48826 22301
Giải ba 10796 68413
Giải nhì 85777
Giải nhất 58683
Đặc biệt 147991
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 13 15 26 36 49 52 60
63 77 83 84 87 91 93 94 96
Đầu Lô tô
0 01, 03
1 13, 15
2 26
3 36
4 49
5 52
6 60, 63
7 77
8 83, 84, 87
9 91, 93, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 60
1 01, 91
2 52
3 03, 13, 63, 83, 93
4 84, 94
5 15
6 26, 36, 96
7 77, 87
8
9 49
Giải tám 30
Giải bảy 654
Giải sáu 5428 1951 4100
Giải năm 4928
Giải tư 76261 48675 10480 09461
62969 71322 26774
Giải ba 91108 96333
Giải nhì 54143
Giải nhất 25210
Đặc biệt 403367
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 10 22 28 28 30 33 43
51 54 61 61 67 69 74 75 80
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 10
2 22, 28, 28
3 30, 33
4 43
5 51, 54
6 61, 61, 67, 69
7 74, 75
8 80
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 30, 80
1 51, 61, 61
2 22
3 33, 43
4 54, 74
5 75
6
7 67
8 08, 28, 28
9 69
Giải tám 95
Giải bảy 151
Giải sáu 4224 4511 2017
Giải năm 1134
Giải tư 25785 03760 06599 99244
39464 16149 39247
Giải ba 88796 72182
Giải nhì 30569
Giải nhất 05016
Đặc biệt 854776
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 16 17 24 34 44 47 49 51
60 64 69 76 82 85 95 96 99
Đầu Lô tô
0
1 11, 16, 17
2 24
3 34
4 44, 47, 49
5 51
6 60, 64, 69
7 76
8 82, 85
9 95, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 11, 51
2 82
3
4 24, 34, 44, 64
5 85, 95
6 16, 76, 96
7 17, 47
8
9 49, 69, 99
Giải tám 23
Giải bảy 808
Giải sáu 8126 7664 3701
Giải năm 2705
Giải tư 05354 50364 91799 16520
30523 31493 13043
Giải ba 92786 18175
Giải nhì 17590
Giải nhất 40233
Đặc biệt 786688
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 08 20 23 23 26 33 43
54 64 64 75 86 88 90 93 99
Đầu Lô tô
0 01, 05, 08
1
2 20, 23, 23, 26
3 33
4 43
5 54
6 64, 64
7 75
8 86, 88
9 90, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 01
2
3 23, 23, 33, 43, 93
4 54, 64, 64
5 05, 75
6 26, 86
7
8 08, 88
9 99
Giải tám 49
Giải bảy 497
Giải sáu 0555 5883 0337
Giải năm 6545
Giải tư 53899 16558 24653 04146
37029 42836 01138
Giải ba 30407 79991
Giải nhì 77640
Giải nhất 00914
Đặc biệt 982528
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 28 29 36 37 38 40 45
46 49 53 55 58 83 91 97 99
Đầu Lô tô
0 07
1 14
2 28, 29
3 36, 37, 38
4 40, 45, 46, 49
5 53, 55, 58
6
7
8 83
9 91, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 91
2
3 53, 83
4 14
5 45, 55
6 36, 46
7 07, 37, 97
8 28, 38, 58
9 29, 49, 99
Giải tám 83
Giải bảy 845
Giải sáu 2483 3870 3855
Giải năm 5582
Giải tư 43067 40618 37558 10096
92502 83217 06986
Giải ba 18954 89906
Giải nhì 64530
Giải nhất 38600
Đặc biệt 199174
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 06 17 18 30 45 54 55
58 67 70 74 82 83 83 86 96
Đầu Lô tô
0 00, 02, 06
1 17, 18
2
3 30
4 45
5 54, 55, 58
6 67
7 70, 74
8 82, 83, 83, 86
9 96
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 70
1
2 02, 82
3 83, 83
4 54, 74
5 45, 55
6 06, 86, 96
7 17, 67
8 18, 58
9
Giải tám 15
Giải bảy 088
Giải sáu 8960 7611 7058
Giải năm 4382
Giải tư 89561 93931 94229 29559
72058 34438 10777
Giải ba 27450 76688
Giải nhì 81616
Giải nhất 64922
Đặc biệt 239343
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 15 16 22 29 31 38 43 50
58 58 59 60 61 77 82 88 88
Đầu Lô tô
0
1 11, 15, 16
2 22, 29
3 31, 38
4 43
5 50, 58, 58, 59
6 60, 61
7 77
8 82, 88, 88
9
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 11, 31, 61
2 22, 82
3 43
4
5 15
6 16
7 77
8 38, 58, 58, 88, 88
9 29, 59
Giải tám 64
Giải bảy 218
Giải sáu 7036 8684 8862
Giải năm 0414
Giải tư 46599 11374 71962 25938
28892 08395 19182
Giải ba 04038 01011
Giải nhì 24378
Giải nhất 01150
Đặc biệt 155290
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 14 18 36 38 38 50 62 62
64 74 78 82 84 90 92 95 99
Đầu Lô tô
0
1 11, 14, 18
2
3 36, 38, 38
4
5 50
6 62, 62, 64
7 74, 78
8 82, 84
9 90, 92, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 11
2 62, 62, 82, 92
3
4 14, 64, 74, 84
5 95
6 36
7
8 18, 38, 38, 78
9 99
Giải tám 94
Giải bảy 302
Giải sáu 2489 3003 9102
Giải năm 1304
Giải tư 43504 33300 30190 11926
00388 70520 10868
Giải ba 62525 44708
Giải nhì 99616
Giải nhất 27364
Đặc biệt 686327
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 02 03 04 04 08 16 20
25 26 27 64 68 88 89 90 94
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02, 03, 04, 04, 08
1 16
2 20, 25, 26, 27
3
4
5
6 64, 68
7
8 88, 89
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 90
1
2 02, 02
3 03
4 04, 04, 64, 94
5 25
6 16, 26
7 27
8 08, 68, 88
9 89
Giải tám 35
Giải bảy 778
Giải sáu 9950 0589 8426
Giải năm 6814
Giải tư 02462 92140 89893 78098
28769 88077 33302
Giải ba 84384 23940
Giải nhì 63130
Giải nhất 97257
Đặc biệt 384028
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 14 26 28 30 35 40 40 50
57 62 69 77 78 84 89 93 98
Đầu Lô tô
0 02
1 14
2 26, 28
3 30, 35
4 40, 40
5 50, 57
6 62, 69
7 77, 78
8 84, 89
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 40, 50
1
2 02, 62
3 93
4 14, 84
5 35
6 26
7 57, 77
8 28, 78, 98
9 69, 89
Giải tám 39
Giải bảy 666
Giải sáu 4281 1283 4337
Giải năm 0838
Giải tư 97029 31765 25099 85963
95088 02720 87741
Giải ba 43044 13848
Giải nhì 40424
Giải nhất 92732
Đặc biệt 219388
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 24 29 32 37 38 39 41 44
48 63 65 66 81 83 88 88 99
Đầu Lô tô
0
1
2 20, 24, 29
3 32, 37, 38, 39
4 41, 44, 48
5
6 63, 65, 66
7
8 81, 83, 88, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 20
1 41, 81
2 32
3 63, 83
4 24, 44
5 65
6 66
7 37
8 38, 48, 88, 88
9 29, 39, 99
Giải tám 11
Giải bảy 572
Giải sáu 2506 7880 7969
Giải năm 7832
Giải tư 90202 48250 29648 93607
75086 58695 44039
Giải ba 85339 65706
Giải nhì 26234
Giải nhất 72011
Đặc biệt 931321
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 06 07 11 11 21 32 34
39 39 48 50 69 72 80 86 95
Đầu Lô tô
0 02, 06, 06, 07
1 11, 11
2 21
3 32, 34, 39, 39
4 48
5 50
6 69
7 72
8 80, 86
9 95
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 11, 11, 21
2 02, 32, 72
3
4 34
5 95
6 06, 06, 86
7 07
8 48
9 39, 39, 69
Giải tám 11
Giải bảy 797
Giải sáu 8682 2673 2263
Giải năm 7783
Giải tư 45908 20060 81196 50568
87132 81605 14641
Giải ba 85247 89597
Giải nhì 28618
Giải nhất 09830
Đặc biệt 571519
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 11 18 19 30 32 41 47
60 63 68 73 82 83 96 97 97
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 11, 18, 19
2
3 30, 32
4 41, 47
5
6 60, 63, 68
7 73
8 82, 83
9 96, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 60
1 11, 41
2 32, 82
3 63, 73, 83
4
5 05
6 96
7 47, 97, 97
8 08, 18, 68
9 19
Giải tám 24
Giải bảy 152
Giải sáu 9563 8371 1469
Giải năm 2228
Giải tư 14639 79298 45399 68052
92892 79384 09472
Giải ba 11003 11927
Giải nhì 74381
Giải nhất 74151
Đặc biệt 226290
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 24 27 28 39 51 52 52 63
69 71 72 81 84 90 92 98 99
Đầu Lô tô
0 03
1
2 24, 27, 28
3 39
4
5 51, 52, 52
6 63, 69
7 71, 72
8 81, 84
9 90, 92, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 90
1 51, 71, 81
2 52, 52, 72, 92
3 03, 63
4 24, 84
5
6
7 27
8 28, 98
9 39, 69, 99
Giải tám 74
Giải bảy 901
Giải sáu 4272 6860 0176
Giải năm 0350
Giải tư 78836 45713 02519 77454
52711 36284 26825
Giải ba 41436 88351
Giải nhì 86223
Giải nhất 28354
Đặc biệt 436511
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 11 13 19 23 25 36 36
50 51 54 54 60 72 74 76 84
Đầu Lô tô
0 01
1 11, 11, 13, 19
2 23, 25
3 36, 36
4
5 50, 51, 54, 54
6 60
7 72, 74, 76
8 84
9
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 01, 11, 11, 51
2 72
3 13, 23
4 54, 54, 74, 84
5 25
6 36, 36, 76
7
8
9 19
Giải tám 27
Giải bảy 277
Giải sáu 7001 6686 7838
Giải năm 3106
Giải tư 55383 59422 21906 83354
41851 30740 39634
Giải ba 48155 49922
Giải nhì 37362
Giải nhất 00195
Đặc biệt 808888
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 06 22 22 27 34 38 40
51 54 55 62 77 83 86 88 95
Đầu Lô tô
0 01, 06, 06
1
2 22, 22, 27
3 34, 38
4 40
5 51, 54, 55
6 62
7 77
8 83, 86, 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 40
1 01, 51
2 22, 22, 62
3 83
4 34, 54
5 55, 95
6 06, 06, 86
7 27, 77
8 38, 88
9
Giải tám 17
Giải bảy 439
Giải sáu 2698 6559 0138
Giải năm 8512
Giải tư 63237 63851 03342 21107
70567 98155 59334
Giải ba 69084 67700
Giải nhì 94097
Giải nhất 72456
Đặc biệt 726360
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 12 17 34 37 38 39 42
51 55 56 59 60 67 84 97 98
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 12, 17
2
3 34, 37, 38, 39
4 42
5 51, 55, 56, 59
6 60, 67
7
8 84
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 51
2 12, 42
3
4 34, 84
5 55
6 56
7 07, 17, 37, 67, 97
8 38, 98
9 39, 59
Giải tám 83
Giải bảy 479
Giải sáu 5332 5923 7301
Giải năm 7166
Giải tư 57137 76604 56646 46700
46971 31307 08375
Giải ba 77512 88304
Giải nhì 85898
Giải nhất 58772
Đặc biệt 008348
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 04 04 07 12 23 32 37
46 48 66 71 72 75 79 83 98
Đầu Lô tô
0 00, 01, 04, 04, 07
1 12
2 23
3 32, 37
4 46, 48
5
6 66
7 71, 72, 75, 79
8 83
9 98
Đuôi Lô tô
0 00
1 01, 71
2 12, 32, 72
3 23, 83
4 04, 04
5 75
6 46, 66
7 07, 37
8 48, 98
9 79
Giải tám 76
Giải bảy 686
Giải sáu 1063 1278 7654
Giải năm 6963
Giải tư 72070 00444 68194 16492
63883 44700 80521
Giải ba 26540 29524
Giải nhì 91901
Giải nhất 07428
Đặc biệt 449058
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 21 24 28 40 44 54 58
63 63 70 76 78 83 86 92 94
Đầu Lô tô
0 00, 01
1
2 21, 24, 28
3
4 40, 44
5 54, 58
6 63, 63
7 70, 76, 78
8 83, 86
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 70
1 01, 21
2 92
3 63, 63, 83
4 24, 44, 54, 94
5
6 76, 86
7
8 28, 58, 78
9
Giải tám 81
Giải bảy 591
Giải sáu 7617 7799 7518
Giải năm 8648
Giải tư 88933 72830 20116 41307
35758 06419 91771
Giải ba 58543 31638
Giải nhì 21293
Giải nhất 37067
Đặc biệt 433233
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 16 17 18 19 30 33 33 38
43 48 58 67 71 81 91 93 99
Đầu Lô tô
0 07
1 16, 17, 18, 19
2
3 30, 33, 33, 38
4 43, 48
5 58
6 67
7 71
8 81
9 91, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 71, 81, 91
2
3 33, 33, 43, 93
4
5
6 16
7 07, 17, 67
8 18, 38, 48, 58
9 19, 99
Giải tám 54
Giải bảy 558
Giải sáu 9746 3315 8741
Giải năm 1964
Giải tư 14869 69329 79214 08566
71701 69303 90652
Giải ba 49124 06927
Giải nhì 07057
Giải nhất 71307
Đặc biệt 331504
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 04 07 14 15 24 27 29
41 46 52 54 57 58 64 66 69
Đầu Lô tô
0 01, 03, 04, 07
1 14, 15
2 24, 27, 29
3
4 41, 46
5 52, 54, 57, 58
6 64, 66, 69
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1 01, 41
2 52
3 03
4 04, 14, 24, 54, 64
5 15
6 46, 66
7 07, 27, 57
8 58
9 29, 69
Giải tám 51
Giải bảy 579
Giải sáu 8164 9767 4765
Giải năm 4192
Giải tư 90146 19251 24890 13467
37274 84805 18114
Giải ba 39137 43103
Giải nhì 60559
Giải nhất 09153
Đặc biệt 420075
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 14 37 46 51 51 53 59
64 65 67 67 74 75 79 90 92
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 14
2
3 37
4 46
5 51, 51, 53, 59
6 64, 65, 67, 67
7 74, 75, 79
8
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 90
1 51, 51
2 92
3 03, 53
4 14, 64, 74
5 05, 65, 75
6 46
7 37, 67, 67
8
9 59, 79

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Gia Lai

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
883 lần
902 lần
282 lần
752 lần
331 lần
Cặp sốXuất hiện
431 lần
741 lần
191 lần
701 lần
761 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
630 lần
620 lần
610 lần
590 lần
640 lần
Cặp sốXuất hiện
650 lần
690 lần
680 lần
660 lần
570 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
0428 ngày
3327 ngày
5826 ngày
4825 ngày
6024 ngày
Cặp sốSố ngày
1122 ngày
1920 ngày
2119 ngày
2716 ngày
9015 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
741 ngày
751 ngày
701 ngày
671 ngày
601 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
761 ngày
881 ngày
981 ngày
911 ngày
901 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
11 lần
24 lần
34 lần
41 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
66 lần
74 lần
94 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 01 lần
Đầu 13 lần
Đầu 24 lần
Đầu 32 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 62 lần
Đầu 75 lần
Đầu 84 lần
Đầu 94 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 05 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 32 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 61 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 89 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ