Xổ Số Gia Lai 30 ngày

Xổ số Gia Lai 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Gia Lai trong 30 ngày gần đây nhất (XSGL 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Gia Lai trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Gia Lai 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày gần nhất

Giải tám 30
Giải bảy 654
Giải sáu 5428 1951 4100
Giải năm 4928
Giải tư 76261 48675 10480 09461
62969 71322 26774
Giải ba 91108 96333
Giải nhì 54143
Giải nhất 25210
Đặc biệt 403367
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 10 22 28 28 30 33 43
51 54 61 61 67 69 74 75 80
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 10
2 22, 28, 28
3 30, 33
4 43
5 51, 54
6 61, 61, 67, 69
7 74, 75
8 80
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 30, 80
1 51, 61, 61
2 22
3 33, 43
4 54, 74
5 75
6
7 67
8 08, 28, 28
9 69
Giải tám 95
Giải bảy 151
Giải sáu 4224 4511 2017
Giải năm 1134
Giải tư 25785 03760 06599 99244
39464 16149 39247
Giải ba 88796 72182
Giải nhì 30569
Giải nhất 05016
Đặc biệt 854776
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 16 17 24 34 44 47 49 51
60 64 69 76 82 85 95 96 99
Đầu Lô tô
0
1 11, 16, 17
2 24
3 34
4 44, 47, 49
5 51
6 60, 64, 69
7 76
8 82, 85
9 95, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 11, 51
2 82
3
4 24, 34, 44, 64
5 85, 95
6 16, 76, 96
7 17, 47
8
9 49, 69, 99
Giải tám 23
Giải bảy 808
Giải sáu 8126 7664 3701
Giải năm 2705
Giải tư 05354 50364 91799 16520
30523 31493 13043
Giải ba 92786 18175
Giải nhì 17590
Giải nhất 40233
Đặc biệt 786688
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 08 20 23 23 26 33 43
54 64 64 75 86 88 90 93 99
Đầu Lô tô
0 01, 05, 08
1
2 20, 23, 23, 26
3 33
4 43
5 54
6 64, 64
7 75
8 86, 88
9 90, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 01
2
3 23, 23, 33, 43, 93
4 54, 64, 64
5 05, 75
6 26, 86
7
8 08, 88
9 99
Giải tám 49
Giải bảy 497
Giải sáu 0555 5883 0337
Giải năm 6545
Giải tư 53899 16558 24653 04146
37029 42836 01138
Giải ba 30407 79991
Giải nhì 77640
Giải nhất 00914
Đặc biệt 982528
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 28 29 36 37 38 40 45
46 49 53 55 58 83 91 97 99
Đầu Lô tô
0 07
1 14
2 28, 29
3 36, 37, 38
4 40, 45, 46, 49
5 53, 55, 58
6
7
8 83
9 91, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 91
2
3 53, 83
4 14
5 45, 55
6 36, 46
7 07, 37, 97
8 28, 38, 58
9 29, 49, 99
Giải tám 83
Giải bảy 845
Giải sáu 2483 3870 3855
Giải năm 5582
Giải tư 43067 40618 37558 10096
92502 83217 06986
Giải ba 18954 89906
Giải nhì 64530
Giải nhất 38600
Đặc biệt 199174
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 06 17 18 30 45 54 55
58 67 70 74 82 83 83 86 96
Đầu Lô tô
0 00, 02, 06
1 17, 18
2
3 30
4 45
5 54, 55, 58
6 67
7 70, 74
8 82, 83, 83, 86
9 96
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 70
1
2 02, 82
3 83, 83
4 54, 74
5 45, 55
6 06, 86, 96
7 17, 67
8 18, 58
9
Giải tám 15
Giải bảy 088
Giải sáu 8960 7611 7058
Giải năm 4382
Giải tư 89561 93931 94229 29559
72058 34438 10777
Giải ba 27450 76688
Giải nhì 81616
Giải nhất 64922
Đặc biệt 239343
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 15 16 22 29 31 38 43 50
58 58 59 60 61 77 82 88 88
Đầu Lô tô
0
1 11, 15, 16
2 22, 29
3 31, 38
4 43
5 50, 58, 58, 59
6 60, 61
7 77
8 82, 88, 88
9
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 11, 31, 61
2 22, 82
3 43
4
5 15
6 16
7 77
8 38, 58, 58, 88, 88
9 29, 59
Giải tám 64
Giải bảy 218
Giải sáu 7036 8684 8862
Giải năm 0414
Giải tư 46599 11374 71962 25938
28892 08395 19182
Giải ba 04038 01011
Giải nhì 24378
Giải nhất 01150
Đặc biệt 155290
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 14 18 36 38 38 50 62 62
64 74 78 82 84 90 92 95 99
Đầu Lô tô
0
1 11, 14, 18
2
3 36, 38, 38
4
5 50
6 62, 62, 64
7 74, 78
8 82, 84
9 90, 92, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 11
2 62, 62, 82, 92
3
4 14, 64, 74, 84
5 95
6 36
7
8 18, 38, 38, 78
9 99
Giải tám 94
Giải bảy 302
Giải sáu 2489 3003 9102
Giải năm 1304
Giải tư 43504 33300 30190 11926
00388 70520 10868
Giải ba 62525 44708
Giải nhì 99616
Giải nhất 27364
Đặc biệt 686327
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 02 03 04 04 08 16 20
25 26 27 64 68 88 89 90 94
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02, 03, 04, 04, 08
1 16
2 20, 25, 26, 27
3
4
5
6 64, 68
7
8 88, 89
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 90
1
2 02, 02
3 03
4 04, 04, 64, 94
5 25
6 16, 26
7 27
8 08, 68, 88
9 89
Giải tám 35
Giải bảy 778
Giải sáu 9950 0589 8426
Giải năm 6814
Giải tư 02462 92140 89893 78098
28769 88077 33302
Giải ba 84384 23940
Giải nhì 63130
Giải nhất 97257
Đặc biệt 384028
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 14 26 28 30 35 40 40 50
57 62 69 77 78 84 89 93 98
Đầu Lô tô
0 02
1 14
2 26, 28
3 30, 35
4 40, 40
5 50, 57
6 62, 69
7 77, 78
8 84, 89
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 40, 50
1
2 02, 62
3 93
4 14, 84
5 35
6 26
7 57, 77
8 28, 78, 98
9 69, 89
Giải tám 39
Giải bảy 666
Giải sáu 4281 1283 4337
Giải năm 0838
Giải tư 97029 31765 25099 85963
95088 02720 87741
Giải ba 43044 13848
Giải nhì 40424
Giải nhất 92732
Đặc biệt 219388
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 24 29 32 37 38 39 41 44
48 63 65 66 81 83 88 88 99
Đầu Lô tô
0
1
2 20, 24, 29
3 32, 37, 38, 39
4 41, 44, 48
5
6 63, 65, 66
7
8 81, 83, 88, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 20
1 41, 81
2 32
3 63, 83
4 24, 44
5 65
6 66
7 37
8 38, 48, 88, 88
9 29, 39, 99
Giải tám 11
Giải bảy 572
Giải sáu 2506 7880 7969
Giải năm 7832
Giải tư 90202 48250 29648 93607
75086 58695 44039
Giải ba 85339 65706
Giải nhì 26234
Giải nhất 72011
Đặc biệt 931321
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 06 07 11 11 21 32 34
39 39 48 50 69 72 80 86 95
Đầu Lô tô
0 02, 06, 06, 07
1 11, 11
2 21
3 32, 34, 39, 39
4 48
5 50
6 69
7 72
8 80, 86
9 95
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 11, 11, 21
2 02, 32, 72
3
4 34
5 95
6 06, 06, 86
7 07
8 48
9 39, 39, 69
Giải tám 11
Giải bảy 797
Giải sáu 8682 2673 2263
Giải năm 7783
Giải tư 45908 20060 81196 50568
87132 81605 14641
Giải ba 85247 89597
Giải nhì 28618
Giải nhất 09830
Đặc biệt 571519
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 11 18 19 30 32 41 47
60 63 68 73 82 83 96 97 97
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 11, 18, 19
2
3 30, 32
4 41, 47
5
6 60, 63, 68
7 73
8 82, 83
9 96, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 60
1 11, 41
2 32, 82
3 63, 73, 83
4
5 05
6 96
7 47, 97, 97
8 08, 18, 68
9 19
Giải tám 24
Giải bảy 152
Giải sáu 9563 8371 1469
Giải năm 2228
Giải tư 14639 79298 45399 68052
92892 79384 09472
Giải ba 11003 11927
Giải nhì 74381
Giải nhất 74151
Đặc biệt 226290
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 24 27 28 39 51 52 52 63
69 71 72 81 84 90 92 98 99
Đầu Lô tô
0 03
1
2 24, 27, 28
3 39
4
5 51, 52, 52
6 63, 69
7 71, 72
8 81, 84
9 90, 92, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 90
1 51, 71, 81
2 52, 52, 72, 92
3 03, 63
4 24, 84
5
6
7 27
8 28, 98
9 39, 69, 99
Giải tám 74
Giải bảy 901
Giải sáu 4272 6860 0176
Giải năm 0350
Giải tư 78836 45713 02519 77454
52711 36284 26825
Giải ba 41436 88351
Giải nhì 86223
Giải nhất 28354
Đặc biệt 436511
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 11 13 19 23 25 36 36
50 51 54 54 60 72 74 76 84
Đầu Lô tô
0 01
1 11, 11, 13, 19
2 23, 25
3 36, 36
4
5 50, 51, 54, 54
6 60
7 72, 74, 76
8 84
9
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 01, 11, 11, 51
2 72
3 13, 23
4 54, 54, 74, 84
5 25
6 36, 36, 76
7
8
9 19
Giải tám 27
Giải bảy 277
Giải sáu 7001 6686 7838
Giải năm 3106
Giải tư 55383 59422 21906 83354
41851 30740 39634
Giải ba 48155 49922
Giải nhì 37362
Giải nhất 00195
Đặc biệt 808888
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 06 22 22 27 34 38 40
51 54 55 62 77 83 86 88 95
Đầu Lô tô
0 01, 06, 06
1
2 22, 22, 27
3 34, 38
4 40
5 51, 54, 55
6 62
7 77
8 83, 86, 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 40
1 01, 51
2 22, 22, 62
3 83
4 34, 54
5 55, 95
6 06, 06, 86
7 27, 77
8 38, 88
9
Giải tám 17
Giải bảy 439
Giải sáu 2698 6559 0138
Giải năm 8512
Giải tư 63237 63851 03342 21107
70567 98155 59334
Giải ba 69084 67700
Giải nhì 94097
Giải nhất 72456
Đặc biệt 726360
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 12 17 34 37 38 39 42
51 55 56 59 60 67 84 97 98
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 12, 17
2
3 34, 37, 38, 39
4 42
5 51, 55, 56, 59
6 60, 67
7
8 84
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 51
2 12, 42
3
4 34, 84
5 55
6 56
7 07, 17, 37, 67, 97
8 38, 98
9 39, 59
Giải tám 83
Giải bảy 479
Giải sáu 5332 5923 7301
Giải năm 7166
Giải tư 57137 76604 56646 46700
46971 31307 08375
Giải ba 77512 88304
Giải nhì 85898
Giải nhất 58772
Đặc biệt 008348
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 04 04 07 12 23 32 37
46 48 66 71 72 75 79 83 98
Đầu Lô tô
0 00, 01, 04, 04, 07
1 12
2 23
3 32, 37
4 46, 48
5
6 66
7 71, 72, 75, 79
8 83
9 98
Đuôi Lô tô
0 00
1 01, 71
2 12, 32, 72
3 23, 83
4 04, 04
5 75
6 46, 66
7 07, 37
8 48, 98
9 79
Giải tám 76
Giải bảy 686
Giải sáu 1063 1278 7654
Giải năm 6963
Giải tư 72070 00444 68194 16492
63883 44700 80521
Giải ba 26540 29524
Giải nhì 91901
Giải nhất 07428
Đặc biệt 449058
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 21 24 28 40 44 54 58
63 63 70 76 78 83 86 92 94
Đầu Lô tô
0 00, 01
1
2 21, 24, 28
3
4 40, 44
5 54, 58
6 63, 63
7 70, 76, 78
8 83, 86
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 70
1 01, 21
2 92
3 63, 63, 83
4 24, 44, 54, 94
5
6 76, 86
7
8 28, 58, 78
9
Giải tám 81
Giải bảy 591
Giải sáu 7617 7799 7518
Giải năm 8648
Giải tư 88933 72830 20116 41307
35758 06419 91771
Giải ba 58543 31638
Giải nhì 21293
Giải nhất 37067
Đặc biệt 433233
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 16 17 18 19 30 33 33 38
43 48 58 67 71 81 91 93 99
Đầu Lô tô
0 07
1 16, 17, 18, 19
2
3 30, 33, 33, 38
4 43, 48
5 58
6 67
7 71
8 81
9 91, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 71, 81, 91
2
3 33, 33, 43, 93
4
5
6 16
7 07, 17, 67
8 18, 38, 48, 58
9 19, 99
Giải tám 54
Giải bảy 558
Giải sáu 9746 3315 8741
Giải năm 1964
Giải tư 14869 69329 79214 08566
71701 69303 90652
Giải ba 49124 06927
Giải nhì 07057
Giải nhất 71307
Đặc biệt 331504
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 04 07 14 15 24 27 29
41 46 52 54 57 58 64 66 69
Đầu Lô tô
0 01, 03, 04, 07
1 14, 15
2 24, 27, 29
3
4 41, 46
5 52, 54, 57, 58
6 64, 66, 69
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1 01, 41
2 52
3 03
4 04, 14, 24, 54, 64
5 15
6 46, 66
7 07, 27, 57
8 58
9 29, 69
Giải tám 51
Giải bảy 579
Giải sáu 8164 9767 4765
Giải năm 4192
Giải tư 90146 19251 24890 13467
37274 84805 18114
Giải ba 39137 43103
Giải nhì 60559
Giải nhất 09153
Đặc biệt 420075
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 14 37 46 51 51 53 59
64 65 67 67 74 75 79 90 92
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 14
2
3 37
4 46
5 51, 51, 53, 59
6 64, 65, 67, 67
7 74, 75, 79
8
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 90
1 51, 51
2 92
3 03, 53
4 14, 64, 74
5 05, 65, 75
6 46
7 37, 67, 67
8
9 59, 79
Giải tám 24
Giải bảy 042
Giải sáu 6337 8900 4387
Giải năm 5435
Giải tư 95873 29382 91809 13395
87250 51885 55179
Giải ba 48404 22645
Giải nhì 64023
Giải nhất 27890
Đặc biệt 724015
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 09 15 23 24 35 37 42
45 50 73 79 82 85 87 90 95
Đầu Lô tô
0 00, 04, 09
1 15
2 23, 24
3 35, 37
4 42, 45
5 50
6
7 73, 79
8 82, 85, 87
9 90, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 90
1
2 42, 82
3 23, 73
4 04, 24
5 15, 35, 45, 85, 95
6
7 37, 87
8
9 09, 79
Giải tám 89
Giải bảy 640
Giải sáu 1459 8272 0599
Giải năm 0615
Giải tư 59737 18137 83428 20665
01751 93726 54082
Giải ba 78323 14491
Giải nhì 10100
Giải nhất 91473
Đặc biệt 123076
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 15 23 26 28 37 37 40 51
59 65 72 73 76 82 89 91 99
Đầu Lô tô
0 00
1 15
2 23, 26, 28
3 37, 37
4 40
5 51, 59
6 65
7 72, 73, 76
8 82, 89
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1 51, 91
2 72, 82
3 23, 73
4
5 15, 65
6 26, 76
7 37, 37
8 28
9 59, 89, 99
Giải tám 21
Giải bảy 390
Giải sáu 6866 2789 3577
Giải năm 7860
Giải tư 04325 04189 23731 76191
47034 63805 46631
Giải ba 31462 75749
Giải nhì 05889
Giải nhất 10173
Đặc biệt 851265
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 21 25 31 31 34 49 60 62
65 66 73 77 89 89 89 90 91
Đầu Lô tô
0 05
1
2 21, 25
3 31, 31, 34
4 49
5
6 60, 62, 65, 66
7 73, 77
8 89, 89, 89
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1 21, 31, 31, 91
2 62
3 73
4 34
5 05, 25, 65
6 66
7 77
8
9 49, 89, 89, 89
Giải tám 18
Giải bảy 357
Giải sáu 5918 2197 2810
Giải năm 5694
Giải tư 48385 08603 77736 94369
16416 10151 89626
Giải ba 96319 24381
Giải nhì 30972
Giải nhất 38029
Đặc biệt 483117
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 16 17 18 18 19 26 29
36 51 57 69 72 81 85 94 97
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 16, 17, 18, 18, 19
2 26, 29
3 36
4
5 51, 57
6 69
7 72
8 81, 85
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 10
1 51, 81
2 72
3 03
4 94
5 85
6 16, 26, 36
7 17, 57, 97
8 18, 18
9 19, 29, 69
Giải tám 91
Giải bảy 298
Giải sáu 0265 1448 2726
Giải năm 8413
Giải tư 62991 64530 89227 17026
12546 11378 00940
Giải ba 06754 34558
Giải nhì 89650
Giải nhất 21815
Đặc biệt 972975
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 15 26 26 27 30 40 46 48
50 54 58 65 75 78 91 91 98
Đầu Lô tô
0
1 13, 15
2 26, 26, 27
3 30
4 40, 46, 48
5 50, 54, 58
6 65
7 75, 78
8
9 91, 91, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 50
1 91, 91
2
3 13
4 54
5 15, 65, 75
6 26, 26, 46
7 27
8 48, 58, 78, 98
9
Giải tám 60
Giải bảy 418
Giải sáu 0636 4255 6325
Giải năm 8750
Giải tư 08639 29077 17928 47798
87556 93986 29347
Giải ba 51611 46622
Giải nhì 70321
Giải nhất 46571
Đặc biệt 897335
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 18 21 22 25 28 35 36 39
47 50 55 56 60 71 77 86 98
Đầu Lô tô
0
1 11, 18
2 21, 22, 25, 28
3 35, 36, 39
4 47
5 50, 55, 56
6 60
7 71, 77
8 86
9 98
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 11, 21, 71
2 22
3
4
5 25, 35, 55
6 36, 56, 86
7 47, 77
8 18, 28, 98
9 39
Giải tám 55
Giải bảy 338
Giải sáu 5931 1713 1962
Giải năm 8443
Giải tư 20292 34170 93679 54470
10709 71529 81899
Giải ba 43968 71426
Giải nhì 27405
Giải nhất 17912
Đặc biệt 061333
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 12 13 26 29 31 33 38
43 55 62 68 70 70 79 92 99
Đầu Lô tô
0 05, 09
1 12, 13
2 26, 29
3 31, 33, 38
4 43
5 55
6 62, 68
7 70, 70, 79
8
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 70, 70
1 31
2 12, 62, 92
3 13, 33, 43
4
5 05, 55
6 26
7
8 38, 68
9 09, 29, 79, 99
Giải tám 19
Giải bảy 826
Giải sáu 1753 5524 5502
Giải năm 9301
Giải tư 14857 02557 73092 63648
04121 43862 26392
Giải ba 87107 31658
Giải nhì 21176
Giải nhất 18419
Đặc biệt 007924
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 07 19 19 21 24 24 26
48 53 57 57 58 62 76 92 92
Đầu Lô tô
0 01, 02, 07
1 19, 19
2 21, 24, 24, 26
3
4 48
5 53, 57, 57, 58
6 62
7 76
8
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0
1 01, 21
2 02, 62, 92, 92
3 53
4 24, 24
5
6 26, 76
7 07, 57, 57
8 48, 58
9 19, 19
Giải tám 75
Giải bảy 578
Giải sáu 0818 1535 0529
Giải năm 9668
Giải tư 59208 49510 27286 66339
18945 30159 63992
Giải ba 33791 65501
Giải nhì 96544
Giải nhất 67536
Đặc biệt 478412
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 10 12 18 29 35 36 39
44 45 59 68 75 78 86 91 92
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 10, 12, 18
2 29
3 35, 36, 39
4 44, 45
5 59
6 68
7 75, 78
8 86
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 91
2 12, 92
3
4 44
5 35, 45, 75
6 36, 86
7
8 08, 18, 68, 78
9 29, 39, 59

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Gia Lai

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
883 lần
762 lần
282 lần
902 lần
752 lần
Cặp sốXuất hiện
332 lần
171 lần
651 lần
191 lần
601 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
630 lần
620 lần
610 lần
590 lần
640 lần
Cặp sốXuất hiện
660 lần
710 lần
700 lần
690 lần
680 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
1229 ngày
2428 ngày
3526 ngày
1724 ngày
6523 ngày
Cặp sốSố ngày
1521 ngày
7520 ngày
0419 ngày
3318 ngày
5817 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
651 ngày
601 ngày
581 ngày
481 ngày
671 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
741 ngày
901 ngày
881 ngày
761 ngày
751 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
12 lần
24 lần
36 lần
41 lần
Tổng ĐBXuất hiện
68 lần
71 lần
82 lần
93 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 01 lần
Đầu 15 lần
Đầu 25 lần
Đầu 33 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 51 lần
Đầu 63 lần
Đầu 75 lần
Đầu 83 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 12 lần
Đuôi 21 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 43 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 55 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 87 lần
Đuôi 91 lần
Chia sẻ