Xổ Số Long An 30 ngày

Xổ số Long An 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Long An trong 30 ngày gần đây nhất (XSLA 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Long An trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Long An 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Long An 30 ngày gần nhất

Giải tám 92
Giải bảy 882
Giải sáu 2702 8674 2956
Giải năm 9670
Giải tư 92865 49228 14215 71598
41061 71742 13753
Giải ba 25182 81085
Giải nhì 38192
Giải nhất 02721
Đặc biệt 521713
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 13 15 21 28 42 53 56 61
65 70 74 82 82 85 92 92 98
Đầu Lô tô
0 02
1 13, 15
2 21, 28
3
4 42
5 53, 56
6 61, 65
7 70, 74
8 82, 82, 85
9 92, 92, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1 21, 61
2 02, 42, 82, 82, 92, 92
3 13, 53
4 74
5 15, 65, 85
6 56
7
8 28, 98
9
Giải tám 63
Giải bảy 049
Giải sáu 5705 1243 6384
Giải năm 3136
Giải tư 79369 30420 60009 80121
32761 31169 76851
Giải ba 72389 99022
Giải nhì 48020
Giải nhất 64473
Đặc biệt 071353
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 20 20 21 22 36 43 49
51 53 61 63 69 69 73 84 89
Đầu Lô tô
0 05, 09
1
2 20, 20, 21, 22
3 36
4 43, 49
5 51, 53
6 61, 63, 69, 69
7 73
8 84, 89
9
Đuôi Lô tô
0 20, 20
1 21, 51, 61
2 22
3 43, 53, 63, 73
4 84
5 05
6 36
7
8
9 09, 49, 69, 69, 89
Giải tám 81
Giải bảy 474
Giải sáu 2947 4454 9277
Giải năm 9772
Giải tư 40932 18241 05770 29784
87631 64322 99977
Giải ba 00936 50040
Giải nhì 88795
Giải nhất 13871
Đặc biệt 782514
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 22 31 32 36 40 41 47 54
70 71 72 74 77 77 81 84 95
Đầu Lô tô
0
1 14
2 22
3 31, 32, 36
4 40, 41, 47
5 54
6
7 70, 71, 72, 74, 77, 77
8 81, 84
9 95
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1 31, 41, 71, 81
2 22, 32, 72
3
4 14, 54, 74, 84
5 95
6 36
7 47, 77, 77
8
9
Giải tám 65
Giải bảy 530
Giải sáu 2683 2170 9967
Giải năm 4310
Giải tư 41509 00179 49587 39711
72899 11034 15791
Giải ba 67127 87326
Giải nhì 12395
Giải nhất 08283
Đặc biệt 449449
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 11 26 27 30 34 49 65
67 70 79 83 83 87 91 95 99
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 11
2 26, 27
3 30, 34
4 49
5
6 65, 67
7 70, 79
8 83, 83, 87
9 91, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 70
1 11, 91
2
3 83, 83
4 34
5 65, 95
6 26
7 27, 67, 87
8
9 09, 49, 79, 99
Giải tám 89
Giải bảy 764
Giải sáu 4397 7037 2215
Giải năm 8655
Giải tư 89669 32895 52727 69753
87828 30529 47163
Giải ba 60182 82506
Giải nhì 72422
Giải nhất 31161
Đặc biệt 881616
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 15 16 22 27 28 29 37 53
55 61 63 64 69 82 89 95 97
Đầu Lô tô
0 06
1 15, 16
2 22, 27, 28, 29
3 37
4
5 53, 55
6 61, 63, 64, 69
7
8 82, 89
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0
1 61
2 22, 82
3 53, 63
4 64
5 15, 55, 95
6 06, 16
7 27, 37, 97
8 28
9 29, 69, 89
Giải tám 42
Giải bảy 436
Giải sáu 0184 3203 9321
Giải năm 7397
Giải tư 21400 97035 08298 44819
50462 43830 99002
Giải ba 16247 40949
Giải nhì 74052
Giải nhất 91772
Đặc biệt 827194
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 19 21 30 35 36 42
47 49 52 62 72 84 94 97 98
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03
1 19
2 21
3 30, 35, 36
4 42, 47, 49
5 52
6 62
7 72
8 84
9 94, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 30
1 21
2 02, 42, 52, 62, 72
3 03
4 84, 94
5 35
6 36
7 47, 97
8 98
9 19, 49
Giải tám 28
Giải bảy 805
Giải sáu 9235 4527 4503
Giải năm 3273
Giải tư 88242 05982 82978 45636
75486 00764 83274
Giải ba 92004 13961
Giải nhì 03502
Giải nhất 25893
Đặc biệt 459577
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 04 05 27 28 35 36 42
61 64 73 74 77 78 82 86 93
Đầu Lô tô
0 02, 03, 04, 05
1
2 27, 28
3 35, 36
4 42
5
6 61, 64
7 73, 74, 77, 78
8 82, 86
9 93
Đuôi Lô tô
0
1 61
2 02, 42, 82
3 03, 73, 93
4 04, 64, 74
5 05, 35
6 36, 86
7 27, 77
8 28, 78
9
Giải tám 13
Giải bảy 294
Giải sáu 6480 7889 2136
Giải năm 8528
Giải tư 67093 85438 90391 71831
57055 47553 97442
Giải ba 44554 82810
Giải nhì 26809
Giải nhất 81964
Đặc biệt 779547
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 13 28 31 36 38 42 47
53 54 55 64 80 89 91 93 94
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 13
2 28
3 31, 36, 38
4 42, 47
5 53, 54, 55
6 64
7
8 80, 89
9 91, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 31, 91
2 42
3 13, 53, 93
4 54, 64, 94
5 55
6 36
7 47
8 28, 38
9 09, 89
Giải tám 96
Giải bảy 882
Giải sáu 3878 7988 6237
Giải năm 9515
Giải tư 57791 63434 48682 28302
45733 41730 56370
Giải ba 78859 35507
Giải nhì 58289
Giải nhất 82694
Đặc biệt 082275
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 15 30 33 34 37 59 70
75 78 82 82 88 89 91 94 96
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 15
2
3 30, 33, 34, 37
4
5 59
6
7 70, 75, 78
8 82, 82, 88, 89
9 91, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 70
1 91
2 02, 82, 82
3 33
4 34, 94
5 15, 75
6 96
7 07, 37
8 78, 88
9 59, 89
Giải tám 84
Giải bảy 590
Giải sáu 0408 8349 9166
Giải năm 1177
Giải tư 29138 37495 33596 54265
83003 31405 54639
Giải ba 15686 74968
Giải nhì 99085
Giải nhất 00367
Đặc biệt 856788
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 08 38 39 49 65 66 67
68 77 84 85 86 88 90 95 96
Đầu Lô tô
0 03, 05, 08
1
2
3 38, 39
4 49
5
6 65, 66, 67, 68
7 77
8 84, 85, 86, 88
9 90, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 90
1
2
3 03
4 84
5 05, 65, 85, 95
6 66, 86, 96
7 67, 77
8 08, 38, 68, 88
9 39, 49
Giải tám 03
Giải bảy 350
Giải sáu 7124 9169 1056
Giải năm 6406
Giải tư 25675 71544 42093 90584
88005 68857 40855
Giải ba 76399 49504
Giải nhì 51546
Giải nhất 37879
Đặc biệt 984354
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 06 24 3 44 46 50 54
55 56 57 69 75 79 84 93 99
Đầu Lô tô
0 04, 05, 06
1
2 24
3 3
4 44, 46
5 50, 54, 55, 56, 57
6 69
7 75, 79
8 84
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 50
1
2
3 3, 93
4 04, 24, 44, 54, 84
5 05, 55, 75
6 06, 46, 56
7 57
8
9 69, 79, 99
Giải tám 56
Giải bảy 224
Giải sáu 5749 5484 9607
Giải năm 3478
Giải tư 83153 36057 05245 71222
56942 96851 32233
Giải ba 97977 54431
Giải nhì 11592
Giải nhất 36734
Đặc biệt 765578
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 22 24 31 33 34 42 45 49
51 53 56 57 77 78 78 84 92
Đầu Lô tô
0 07
1
2 22, 24
3 31, 33, 34
4 42, 45, 49
5 51, 53, 56, 57
6
7 77, 78, 78
8 84
9 92
Đuôi Lô tô
0
1 31, 51
2 22, 42, 92
3 33, 53
4 24, 34, 84
5 45
6 56
7 07, 57, 77
8 78, 78
9 49
Giải tám 40
Giải bảy 800
Giải sáu 1392 0560 5778
Giải năm 4109
Giải tư 66023 00455 27663 11808
51920 09742 23419
Giải ba 89808 65235
Giải nhì 10854
Giải nhất 65753
Đặc biệt 569704
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 08 08 09 19 20 23 35
40 42 53 54 55 60 63 78 92
Đầu Lô tô
0 00, 04, 08, 08, 09
1 19
2 20, 23
3 35
4 40, 42
5 53, 54, 55
6 60, 63
7 78
8
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 40, 60
1
2 42, 92
3 23, 53, 63
4 04, 54
5 35, 55
6
7
8 08, 08, 78
9 09, 19
Giải tám 81
Giải bảy 446
Giải sáu 8294 4262 1335
Giải năm 3383
Giải tư 58946 58108 76959 92181
41257 93875 44812
Giải ba 78642 20985
Giải nhì 58950
Giải nhất 86352
Đặc biệt 522519
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 12 19 35 42 46 46 50 52
57 59 62 75 81 81 83 85 94
Đầu Lô tô
0 08
1 12, 19
2
3 35
4 42, 46, 46
5 50, 52, 57, 59
6 62
7 75
8 81, 81, 83, 85
9 94
Đuôi Lô tô
0 50
1 81, 81
2 12, 42, 52, 62
3 83
4 94
5 35, 75, 85
6 46, 46
7 57
8 08
9 19, 59
Giải tám 56
Giải bảy 203
Giải sáu 9738 4040 0424
Giải năm 8873
Giải tư 14979 09493 30076 90293
67243 78572 11717
Giải ba 72684 36600
Giải nhì 45026
Giải nhất 17584
Đặc biệt 565625
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 17 24 25 26 38 40 43
56 72 73 76 79 84 84 93 93
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 17
2 24, 25, 26
3 38
4 40, 43
5 56
6
7 72, 73, 76, 79
8 84, 84
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1
2 72
3 03, 43, 73, 93, 93
4 24, 84, 84
5 25
6 26, 56, 76
7 17
8 38
9 79
Giải tám 39
Giải bảy 347
Giải sáu 9654 7497 7772
Giải năm 5192
Giải tư 92127 85779 15239 54189
91404 59544 26877
Giải ba 42132 04321
Giải nhì 18522
Giải nhất 11432
Đặc biệt 706387
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 21 22 27 32 32 39 39 44
47 54 72 77 79 87 89 92 97
Đầu Lô tô
0 04
1
2 21, 22, 27
3 32, 32, 39, 39
4 44, 47
5 54
6
7 72, 77, 79
8 87, 89
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0
1 21
2 22, 32, 32, 72, 92
3
4 04, 44, 54
5
6
7 27, 47, 77, 87, 97
8
9 39, 39, 79, 89
Giải tám 90
Giải bảy 593
Giải sáu 3337 7935 2687
Giải năm 7586
Giải tư 46889 93468 91941 53737
98793 89750 36900
Giải ba 38130 15041
Giải nhì 86078
Giải nhất 07272
Đặc biệt 879406
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 30 35 37 37 41 41 50
68 72 78 86 87 89 90 93 93
Đầu Lô tô
0 00, 06
1
2
3 30, 35, 37, 37
4 41, 41
5 50
6 68
7 72, 78
8 86, 87, 89
9 90, 93, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 50, 90
1 41, 41
2 72
3 93, 93
4
5 35
6 06, 86
7 37, 37, 87
8 68, 78
9 89
Giải tám 62
Giải bảy 639
Giải sáu 6008 7853 6654
Giải năm 7344
Giải tư 67880 20115 24735 87751
86412 54277 65961
Giải ba 55435 87645
Giải nhì 16876
Giải nhất 18730
Đặc biệt 349403
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 12 15 30 35 35 39 44
45 51 53 54 61 62 76 77 80
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 12, 15
2
3 30, 35, 35, 39
4 44, 45
5 51, 53, 54
6 61, 62
7 76, 77
8 80
9
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 51, 61
2 12, 62
3 03, 53
4 44, 54
5 15, 35, 35, 45
6 76
7 77
8 08
9 39
Giải tám 27
Giải bảy 015
Giải sáu 0844 4040 4143
Giải năm 4946
Giải tư 93173 49558 51995 43373
11907 70544 09985
Giải ba 44859 42928
Giải nhì 30187
Giải nhất 14533
Đặc biệt 781762
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 15 27 28 33 40 43 44 44
46 58 59 62 73 73 85 87 95
Đầu Lô tô
0 07
1 15
2 27, 28
3 33
4 40, 43, 44, 44, 46
5 58, 59
6 62
7 73, 73
8 85, 87
9 95
Đuôi Lô tô
0 40
1
2 62
3 33, 43, 73, 73
4 44, 44
5 15, 85, 95
6 46
7 07, 27, 87
8 28, 58
9 59
Giải tám 93
Giải bảy 416
Giải sáu 8865 5001 9760
Giải năm 0682
Giải tư 41733 06052 14797 55676
99344 19928 10204
Giải ba 48459 15844
Giải nhì 97168
Giải nhất 80861
Đặc biệt 565972
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 16 28 33 44 44 52 59
60 61 65 68 72 76 82 93 97
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 16
2 28
3 33
4 44, 44
5 52, 59
6 60, 61, 65, 68
7 72, 76
8 82
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 60
1 01, 61
2 52, 72, 82
3 33, 93
4 04, 44, 44
5 65
6 16, 76
7 97
8 28, 68
9 59
Giải tám 38
Giải bảy 987
Giải sáu 0113 9613 5405
Giải năm 1990
Giải tư 28022 40464 06970 95652
82812 51140 82636
Giải ba 85297 30867
Giải nhì 58539
Giải nhất 82418
Đặc biệt 292377
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 13 13 18 22 36 38 39
40 52 64 67 70 77 87 90 97
Đầu Lô tô
0 05
1 12, 13, 13, 18
2 22
3 36, 38, 39
4 40
5 52
6 64, 67
7 70, 77
8 87
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 70, 90
1
2 12, 22, 52
3 13, 13
4 64
5 05
6 36
7 67, 77, 87, 97
8 18, 38
9 39
Giải tám 00
Giải bảy 329
Giải sáu 6497 1828 4586
Giải năm 8236
Giải tư 94942 72073 17680 52081
88738 79548 10133
Giải ba 34709 55475
Giải nhì 60224
Giải nhất 72026
Đặc biệt 628605
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 05 09 24 26 28 29 33 36
38 42 48 73 75 80 81 86 97
Đầu Lô tô
0 0, 05, 09
1
2 24, 26, 28, 29
3 33, 36, 38
4 42, 48
5
6
7 73, 75
8 80, 81, 86
9 97
Đuôi Lô tô
0 0, 80
1 81
2 42
3 33, 73
4 24
5 05, 75
6 26, 36, 86
7 97
8 28, 38, 48
9 09, 29
Giải tám 57
Giải bảy 122
Giải sáu 6390 0619 7363
Giải năm 7265
Giải tư 97088 96388 79310 03293
43435 92070 32246
Giải ba 44857 30568
Giải nhì 80907
Giải nhất 31596
Đặc biệt 114920
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 19 20 22 35 46 57 57
63 65 68 70 88 88 90 93 96
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 19
2 20, 22
3 35
4 46
5 57, 57
6 63, 65, 68
7 70
8 88, 88
9 90, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 70, 90
1
2 22
3 63, 93
4
5 35, 65
6 46, 96
7 07, 57, 57
8 68, 88, 88
9 19
Giải tám 26
Giải bảy 545
Giải sáu 2691 8472 6548
Giải năm 2291
Giải tư 40583 31830 64772 07652
36122 06094 96292
Giải ba 79025 55313
Giải nhì 01819
Giải nhất 85633
Đặc biệt 874063
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 19 22 25 26 30 33 45 48
52 63 72 72 83 91 91 92 94
Đầu Lô tô
0
1 13, 19
2 22, 25, 26
3 30, 33
4 45, 48
5 52
6 63
7 72, 72
8 83
9 91, 91, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 30
1 91, 91
2 22, 52, 72, 72, 92
3 13, 33, 63, 83
4 94
5 25, 45
6 26
7
8 48
9 19
Giải tám 49
Giải bảy 160
Giải sáu 2945 6714 2701
Giải năm 6455
Giải tư 61444 22392 07443 67824
25718 98816 25242
Giải ba 24424 97036
Giải nhì 96502
Giải nhất 79843
Đặc biệt 321930
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 14 16 18 24 24 30 36
42 43 43 44 45 49 55 60 92
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 14, 16, 18
2 24, 24
3 30, 36
4 42, 43, 43, 44, 45, 49
5 55
6 60
7
8
9 92
Đuôi Lô tô
0 30, 60
1 01
2 02, 42, 92
3 43, 43
4 14, 24, 24, 44
5 45, 55
6 16, 36
7
8 18
9 49
Giải tám 50
Giải bảy 413
Giải sáu 8585 9299 8619
Giải năm 5110
Giải tư 70947 98709 33060 99409
52715 55985 84330
Giải ba 01983 68447
Giải nhì 38386
Giải nhất 94093
Đặc biệt 661433
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 10 13 15 19 30 33 47
47 50 60 83 85 85 86 93 99
Đầu Lô tô
0 09, 09
1 10, 13, 15, 19
2
3 30, 33
4 47, 47
5 50
6 60
7
8 83, 85, 85, 86
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 50, 60
1
2
3 13, 33, 83, 93
4
5 15, 85, 85
6 86
7 47, 47
8
9 09, 09, 19, 99
Giải tám 74
Giải bảy 786
Giải sáu 5588 4423 4113
Giải năm 8849
Giải tư 38676 75489 66467 91522
71279 85594 15144
Giải ba 87114 68025
Giải nhì 36045
Giải nhất 89384
Đặc biệt 654403
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 14 22 23 25 44 45 49
67 74 76 79 84 86 88 89 94
Đầu Lô tô
0 03
1 13, 14
2 22, 23, 25
3
4 44, 45, 49
5
6 67
7 74, 76, 79
8 84, 86, 88, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0
1
2 22
3 03, 13, 23
4 14, 44, 74, 84, 94
5 25, 45
6 76, 86
7 67
8 88
9 49, 79, 89
Giải tám 81
Giải bảy 017
Giải sáu 9905 0386 3483
Giải năm 6067
Giải tư 43057 55869 18096 77729
51942 68415 87716
Giải ba 90374 69072
Giải nhì 02928
Giải nhất 83202
Đặc biệt 547623
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 15 16 17 23 28 29 42
57 67 69 72 74 81 83 86 96
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 15, 16, 17
2 23, 28, 29
3
4 42
5 57
6 67, 69
7 72, 74
8 81, 83, 86
9 96
Đuôi Lô tô
0
1 81
2 02, 42, 72
3 23, 83
4 74
5 05, 15
6 16, 86, 96
7 17, 57, 67
8 28
9 29, 69
Giải tám 13
Giải bảy 052
Giải sáu 6279 1457 7253
Giải năm 1307
Giải tư 15251 27445 93959 19011
72445 75772 34897
Giải ba 66868 65555
Giải nhì 52804
Giải nhất 84406
Đặc biệt 176870
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 07 11 13 45 45 51 52
53 55 57 59 68 70 72 79 97
Đầu Lô tô
0 04, 06, 07
1 11, 13
2
3
4 45, 45
5 51, 52, 53, 55, 57, 59
6 68
7 70, 72, 79
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 11, 51
2 52, 72
3 13, 53
4 04
5 45, 45, 55
6 06
7 07, 57, 97
8 68
9 59, 79
Giải tám 90
Giải bảy 468
Giải sáu 8853 3706 3617
Giải năm 0720
Giải tư 48278 58248 83229 57682
50343 13767 37131
Giải ba 74352 15806
Giải nhì 13355
Giải nhất 77554
Đặc biệt 018531
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 17 20 29 31 31 43 48
52 53 54 55 67 68 78 82 90
Đầu Lô tô
0 06, 06
1 17
2 20, 29
3 31, 31
4 43, 48
5 52, 53, 54, 55
6 67, 68
7 78
8 82
9 90
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 31, 31
2 52, 82
3 43, 53
4 54
5 55
6 06, 06
7 17, 67
8 48, 68, 78
9 29

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Long An

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
772 lần
032 lần
471 lần
531 lần
331 lần
Cặp sốXuất hiện
311 lần
751 lần
621 lần
541 lần
721 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
500 lần
000 lần
480 lần
510 lần
520 lần
Cặp sốXuất hiện
550 lần
830 lần
840 lần
850 lần
460 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
3129 ngày
7028 ngày
2327 ngày
3325 ngày
3024 ngày
Cặp sốSố ngày
6323 ngày
2022 ngày
0521 ngày
7219 ngày
6218 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
631 ngày
701 ngày
621 ngày
541 ngày
491 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
531 ngày
721 ngày
751 ngày
881 ngày
941 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
01 lần
11 lần
22 lần
35 lần
45 lần
Tổng ĐBXuất hiện
55 lần
63 lần
73 lần
82 lần
93 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 05 lần
Đầu 14 lần
Đầu 23 lần
Đầu 33 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 62 lần
Đầu 76 lần
Đầu 82 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 11 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 37 lần
Đuôi 44 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 74 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ