Xổ Số Long An 30 ngày

Xổ số Long An 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Long An trong 30 ngày gần đây nhất (XSLA 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Long An trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Long An 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Long An 30 ngày gần nhất

Giải tám 93
Giải bảy 416
Giải sáu 8865 5001 9760
Giải năm 0682
Giải tư 41733 06052 14797 55676
99344 19928 10204
Giải ba 48459 15844
Giải nhì 97168
Giải nhất 80861
Đặc biệt 565972
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 16 28 33 44 44 52 59
60 61 65 68 72 76 82 93 97
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 16
2 28
3 33
4 44, 44
5 52, 59
6 60, 61, 65, 68
7 72, 76
8 82
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 60
1 01, 61
2 52, 72, 82
3 33, 93
4 04, 44, 44
5 65
6 16, 76
7 97
8 28, 68
9 59
Giải tám 38
Giải bảy 987
Giải sáu 0113 9613 5405
Giải năm 1990
Giải tư 28022 40464 06970 95652
82812 51140 82636
Giải ba 85297 30867
Giải nhì 58539
Giải nhất 82418
Đặc biệt 292377
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 13 13 18 22 36 38 39
40 52 64 67 70 77 87 90 97
Đầu Lô tô
0 05
1 12, 13, 13, 18
2 22
3 36, 38, 39
4 40
5 52
6 64, 67
7 70, 77
8 87
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 70, 90
1
2 12, 22, 52
3 13, 13
4 64
5 05
6 36
7 67, 77, 87, 97
8 18, 38
9 39
Giải tám 00
Giải bảy 329
Giải sáu 6497 1828 4586
Giải năm 8236
Giải tư 94942 72073 17680 52081
88738 79548 10133
Giải ba 34709 55475
Giải nhì 60224
Giải nhất 72026
Đặc biệt 628605
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 05 09 24 26 28 29 33 36
38 42 48 73 75 80 81 86 97
Đầu Lô tô
0 0, 05, 09
1
2 24, 26, 28, 29
3 33, 36, 38
4 42, 48
5
6
7 73, 75
8 80, 81, 86
9 97
Đuôi Lô tô
0 0, 80
1 81
2 42
3 33, 73
4 24
5 05, 75
6 26, 36, 86
7 97
8 28, 38, 48
9 09, 29
Giải tám 57
Giải bảy 122
Giải sáu 6390 0619 7363
Giải năm 7265
Giải tư 97088 96388 79310 03293
43435 92070 32246
Giải ba 44857 30568
Giải nhì 80907
Giải nhất 31596
Đặc biệt 114920
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 19 20 22 35 46 57 57
63 65 68 70 88 88 90 93 96
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 19
2 20, 22
3 35
4 46
5 57, 57
6 63, 65, 68
7 70
8 88, 88
9 90, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 70, 90
1
2 22
3 63, 93
4
5 35, 65
6 46, 96
7 07, 57, 57
8 68, 88, 88
9 19
Giải tám 26
Giải bảy 545
Giải sáu 2691 8472 6548
Giải năm 2291
Giải tư 40583 31830 64772 07652
36122 06094 96292
Giải ba 79025 55313
Giải nhì 01819
Giải nhất 85633
Đặc biệt 874063
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 19 22 25 26 30 33 45 48
52 63 72 72 83 91 91 92 94
Đầu Lô tô
0
1 13, 19
2 22, 25, 26
3 30, 33
4 45, 48
5 52
6 63
7 72, 72
8 83
9 91, 91, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 30
1 91, 91
2 22, 52, 72, 72, 92
3 13, 33, 63, 83
4 94
5 25, 45
6 26
7
8 48
9 19
Giải tám 49
Giải bảy 160
Giải sáu 2945 6714 2701
Giải năm 6455
Giải tư 61444 22392 07443 67824
25718 98816 25242
Giải ba 24424 97036
Giải nhì 96502
Giải nhất 79843
Đặc biệt 321930
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 14 16 18 24 24 30 36
42 43 43 44 45 49 55 60 92
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 14, 16, 18
2 24, 24
3 30, 36
4 42, 43, 43, 44, 45, 49
5 55
6 60
7
8
9 92
Đuôi Lô tô
0 30, 60
1 01
2 02, 42, 92
3 43, 43
4 14, 24, 24, 44
5 45, 55
6 16, 36
7
8 18
9 49
Giải tám 50
Giải bảy 413
Giải sáu 8585 9299 8619
Giải năm 5110
Giải tư 70947 98709 33060 99409
52715 55985 84330
Giải ba 01983 68447
Giải nhì 38386
Giải nhất 94093
Đặc biệt 661433
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 10 13 15 19 30 33 47
47 50 60 83 85 85 86 93 99
Đầu Lô tô
0 09, 09
1 10, 13, 15, 19
2
3 30, 33
4 47, 47
5 50
6 60
7
8 83, 85, 85, 86
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 50, 60
1
2
3 13, 33, 83, 93
4
5 15, 85, 85
6 86
7 47, 47
8
9 09, 09, 19, 99
Giải tám 74
Giải bảy 786
Giải sáu 5588 4423 4113
Giải năm 8849
Giải tư 38676 75489 66467 91522
71279 85594 15144
Giải ba 87114 68025
Giải nhì 36045
Giải nhất 89384
Đặc biệt 654403
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 14 22 23 25 44 45 49
67 74 76 79 84 86 88 89 94
Đầu Lô tô
0 03
1 13, 14
2 22, 23, 25
3
4 44, 45, 49
5
6 67
7 74, 76, 79
8 84, 86, 88, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0
1
2 22
3 03, 13, 23
4 14, 44, 74, 84, 94
5 25, 45
6 76, 86
7 67
8 88
9 49, 79, 89
Giải tám 81
Giải bảy 017
Giải sáu 9905 0386 3483
Giải năm 6067
Giải tư 43057 55869 18096 77729
51942 68415 87716
Giải ba 90374 69072
Giải nhì 02928
Giải nhất 83202
Đặc biệt 547623
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 15 16 17 23 28 29 42
57 67 69 72 74 81 83 86 96
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 15, 16, 17
2 23, 28, 29
3
4 42
5 57
6 67, 69
7 72, 74
8 81, 83, 86
9 96
Đuôi Lô tô
0
1 81
2 02, 42, 72
3 23, 83
4 74
5 05, 15
6 16, 86, 96
7 17, 57, 67
8 28
9 29, 69
Giải tám 13
Giải bảy 052
Giải sáu 6279 1457 7253
Giải năm 1307
Giải tư 15251 27445 93959 19011
72445 75772 34897
Giải ba 66868 65555
Giải nhì 52804
Giải nhất 84406
Đặc biệt 176870
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 07 11 13 45 45 51 52
53 55 57 59 68 70 72 79 97
Đầu Lô tô
0 04, 06, 07
1 11, 13
2
3
4 45, 45
5 51, 52, 53, 55, 57, 59
6 68
7 70, 72, 79
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 11, 51
2 52, 72
3 13, 53
4 04
5 45, 45, 55
6 06
7 07, 57, 97
8 68
9 59, 79
Giải tám 90
Giải bảy 468
Giải sáu 8853 3706 3617
Giải năm 0720
Giải tư 48278 58248 83229 57682
50343 13767 37131
Giải ba 74352 15806
Giải nhì 13355
Giải nhất 77554
Đặc biệt 018531
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 17 20 29 31 31 43 48
52 53 54 55 67 68 78 82 90
Đầu Lô tô
0 06, 06
1 17
2 20, 29
3 31, 31
4 43, 48
5 52, 53, 54, 55
6 67, 68
7 78
8 82
9 90
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 31, 31
2 52, 82
3 43, 53
4 54
5 55
6 06, 06
7 17, 67
8 48, 68, 78
9 29
Giải tám 14
Giải bảy 867
Giải sáu 4298 7490 8076
Giải năm 8176
Giải tư 96767 38455 21505 80917
71189 82813 43049
Giải ba 30777 30977
Giải nhì 54358
Giải nhất 83325
Đặc biệt 903175
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 14 17 25 49 55 58 67
67 75 76 76 77 77 89 90 98
Đầu Lô tô
0 05
1 13, 14, 17
2 25
3
4 49
5 55, 58
6 67, 67
7 75, 76, 76, 77, 77
8 89
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1
2
3 13
4 14
5 05, 25, 55, 75
6 76, 76
7 17, 67, 67, 77, 77
8 58, 98
9 49, 89
Giải tám 09
Giải bảy 947
Giải sáu 9085 9453 7709
Giải năm 1974
Giải tư 28882 77427 13358 30343
65757 81450 58610
Giải ba 26475 26054
Giải nhì 35332
Giải nhất 04281
Đặc biệt 669051
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 27 32 43 47 50 51 53
54 57 58 74 75 81 82 85 9
Đầu Lô tô
0 09
1 10
2 27
3 32
4 43, 47
5 50, 51, 53, 54, 57, 58
6
7 74, 75
8 81, 82, 85
9 9
Đuôi Lô tô
0 10, 50
1 51, 81
2 32, 82
3 43, 53
4 54, 74
5 75, 85
6
7 27, 47, 57
8 58
9 9, 09
Giải tám 39
Giải bảy 027
Giải sáu 3575 1920 4916
Giải năm 1502
Giải tư 88769 57408 76707 71366
37210 61585 99950
Giải ba 54079 16935
Giải nhì 26503
Giải nhất 12463
Đặc biệt 736932
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 07 08 10 16 20 27 32
35 39 50 63 66 69 75 79 85
Đầu Lô tô
0 02, 03, 07, 08
1 10, 16
2 20, 27
3 32, 35, 39
4
5 50
6 63, 66, 69
7 75, 79
8 85
9
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 50
1
2 02, 32
3 03, 63
4
5 35, 75, 85
6 16, 66
7 07, 27
8 08
9 39, 69, 79
Giải tám 21
Giải bảy 778
Giải sáu 0910 0217 2485
Giải năm 4873
Giải tư 03438 74181 21439 71527
18441 43833 09690
Giải ba 60766 56412
Giải nhì 33488
Giải nhất 14351
Đặc biệt 033554
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 12 17 21 27 33 38 39 41
51 54 66 73 78 81 85 88 90
Đầu Lô tô
0
1 10, 12, 17
2 21, 27
3 33, 38, 39
4 41
5 51, 54
6 66
7 73, 78
8 81, 85, 88
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 90
1 21, 41, 51, 81
2 12
3 33, 73
4 54
5 85
6 66
7 17, 27
8 38, 78, 88
9 39
Giải tám 01
Giải bảy 806
Giải sáu 2214 0131 2281
Giải năm 4119
Giải tư 09434 10570 09675 00691
25939 91662 17131
Giải ba 29797 14063
Giải nhì 47419
Giải nhất 29969
Đặc biệt 101272
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 1 14 19 19 31 31 34 39
62 63 69 70 72 75 81 91 97
Đầu Lô tô
0 06
1 1, 14, 19, 19
2
3 31, 31, 34, 39
4
5
6 62, 63, 69
7 70, 72, 75
8 81
9 91, 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 1, 31, 31, 81, 91
2 62, 72
3 63
4 14, 34
5 75
6 06
7 97
8
9 19, 19, 39, 69
Giải tám 80
Giải bảy 587
Giải sáu 6411 3106 5545
Giải năm 4661
Giải tư 30649 08122 87765 78456
52379 37329 55791
Giải ba 96785 31942
Giải nhì 94577
Giải nhất 80830
Đặc biệt 200606
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 11 22 29 30 42 45 49
56 61 65 77 79 80 85 87 91
Đầu Lô tô
0 06, 06
1 11
2 22, 29
3 30
4 42, 45, 49
5 56
6 61, 65
7 77, 79
8 80, 85, 87
9 91
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 11, 61, 91
2 22, 42
3
4
5 45, 65, 85
6 06, 06, 56
7 77, 87
8
9 29, 49, 79
Giải tám 35
Giải bảy 318
Giải sáu 6091 8108 6370
Giải năm 8365
Giải tư 19743 90491 60122 97426
33166 73701 97730
Giải ba 47571 35588
Giải nhì 76449
Giải nhất 49671
Đặc biệt 755944
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 18 22 26 30 35 43 44
49 65 66 70 71 71 88 91 91
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 18
2 22, 26
3 30, 35
4 43, 44, 49
5
6 65, 66
7 70, 71, 71
8 88
9 91, 91
Đuôi Lô tô
0 30, 70
1 01, 71, 71, 91, 91
2 22
3 43
4 44
5 35, 65
6 26, 66
7
8 08, 18, 88
9 49
Giải tám 31
Giải bảy 531
Giải sáu 9025 8022 0631
Giải năm 4630
Giải tư 21276 02597 18892 85485
16997 31833 46081
Giải ba 38910 92675
Giải nhì 23355
Giải nhất 63450
Đặc biệt 044937
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 22 25 30 31 31 31 33 37
50 55 75 76 81 85 92 97 97
Đầu Lô tô
0
1 10
2 22, 25
3 30, 31, 31, 31, 33, 37
4
5 50, 55
6
7 75, 76
8 81, 85
9 92, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 50
1 31, 31, 31, 81
2 22, 92
3 33
4
5 25, 55, 75, 85
6 76
7 37, 97, 97
8
9
Giải tám 21
Giải bảy 620
Giải sáu 8772 7290 3191
Giải năm 2663
Giải tư 29956 56632 93554 47571
89859 31376 63264
Giải ba 38287 23612
Giải nhì 74965
Giải nhất 40854
Đặc biệt 620613
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 20 21 32 54 54 56 59
63 64 65 71 72 76 87 90 91
Đầu Lô tô
0
1 12, 13
2 20, 21
3 32
4
5 54, 54, 56, 59
6 63, 64, 65
7 71, 72, 76
8 87
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 21, 71, 91
2 12, 32, 72
3 13, 63
4 54, 54, 64
5 65
6 56, 76
7 87
8
9 59
Giải tám 48
Giải bảy 257
Giải sáu 6422 7120 3688
Giải năm 6978
Giải tư 34972 17122 82191 08243
17654 41052 32470
Giải ba 56398 40285
Giải nhì 71709
Giải nhất 73577
Đặc biệt 723191
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 20 22 22 43 48 52 54 57
70 72 77 78 85 88 91 91 98
Đầu Lô tô
0 09
1
2 20, 22, 22
3
4 43, 48
5 52, 54, 57
6
7 70, 72, 77, 78
8 85, 88
9 91, 91, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 91, 91
2 22, 22, 52, 72
3 43
4 54
5 85
6
7 57, 77
8 48, 78, 88, 98
9 09
Giải tám 96
Giải bảy 714
Giải sáu 5344 0023 0226
Giải năm 2760
Giải tư 74944 82355 57870 10950
32474 65596 41049
Giải ba 43426 93521
Giải nhì 94657
Giải nhất 94077
Đặc biệt 115078
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 21 23 26 26 44 44 49 50
55 57 60 70 74 77 78 96 96
Đầu Lô tô
0
1 14
2 21, 23, 26, 26
3
4 44, 44, 49
5 50, 55, 57
6 60
7 70, 74, 77, 78
8
9 96, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 70
1 21
2
3 23
4 14, 44, 44, 74
5 55
6 26, 26, 96, 96
7 57, 77
8 78
9 49
Giải tám 67
Giải bảy 091
Giải sáu 8029 0092 8207
Giải năm 9140
Giải tư 08870 82310 49139 96714
36992 37729 97777
Giải ba 53900 51290
Giải nhì 36435
Giải nhất 74190
Đặc biệt 133524
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 10 14 24 29 29 35 39
40 67 70 77 90 90 91 92 92
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 10, 14
2 24, 29, 29
3 35, 39
4 40
5
6 67
7 70, 77
8
9 90, 90, 91, 92, 92
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 40, 70, 90, 90
1 91
2 92, 92
3
4 14, 24
5 35
6
7 07, 67, 77
8
9 29, 29, 39
Giải tám 59
Giải bảy 197
Giải sáu 8706 8059 3392
Giải năm 7364
Giải tư 22668 42442 12678 08162
18399 95549 97552
Giải ba 23240 43402
Giải nhì 85380
Giải nhất 63514
Đặc biệt 097778
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 14 40 42 49 52 59 59
62 64 68 78 78 80 92 97 99
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 14
2
3
4 40, 42, 49
5 52, 59, 59
6 62, 64, 68
7 78, 78
8 80
9 92, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 80
1
2 02, 42, 52, 62, 92
3
4 14, 64
5
6 06
7 97
8 68, 78, 78
9 49, 59, 59, 99
Giải tám 92
Giải bảy 709
Giải sáu 6012 0951 5435
Giải năm 0264
Giải tư 67990 40423 24012 00834
95898 62134 61155
Giải ba 68924 45708
Giải nhì 84072
Giải nhất 99061
Đặc biệt 503039
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 12 12 23 24 34 34 35
39 51 55 61 64 72 90 92 98
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 12, 12
2 23, 24
3 34, 34, 35, 39
4
5 51, 55
6 61, 64
7 72
8
9 90, 92, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 51, 61
2 12, 12, 72, 92
3 23
4 24, 34, 34, 64
5 35, 55
6
7
8 08, 98
9 09, 39
Giải tám 65
Giải bảy 509
Giải sáu 3228 2433 8504
Giải năm 5424
Giải tư 32786 70544 10133 02803
55762 41640 49216
Giải ba 86865 53067
Giải nhì 18056
Giải nhất 09175
Đặc biệt 475373
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 09 16 24 28 33 33 40
44 56 62 65 65 67 73 75 86
Đầu Lô tô
0 03, 04, 09
1 16
2 24, 28
3 33, 33
4 40, 44
5 56
6 62, 65, 65, 67
7 73, 75
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 40
1
2 62
3 03, 33, 33, 73
4 04, 24, 44
5 65, 65, 75
6 16, 56, 86
7 67
8 28
9 09
Giải tám 35
Giải bảy 148
Giải sáu 7824 6742 9438
Giải năm 1882
Giải tư 82475 14337 48301 91289
71336 30697 09440
Giải ba 38690 19797
Giải nhì 86711
Giải nhất 41218
Đặc biệt 350919
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 18 19 24 35 36 37 38
40 42 48 75 82 89 90 97 97
Đầu Lô tô
0 01
1 11, 18, 19
2 24
3 35, 36, 37, 38
4 40, 42, 48
5
6
7 75
8 82, 89
9 90, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 01, 11
2 42, 82
3
4 24
5 35, 75
6 36
7 37, 97, 97
8 18, 38, 48
9 19, 89
Giải tám 36
Giải bảy 653
Giải sáu 3983 0337 0115
Giải năm 0793
Giải tư 53096 62969 24374 34419
47071 84271 56256
Giải ba 58660 59850
Giải nhì 80088
Giải nhất 15721
Đặc biệt 592584
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 19 21 36 37 50 53 56 60
69 71 71 74 83 84 88 93 96
Đầu Lô tô
0
1 15, 19
2 21
3 36, 37
4
5 50, 53, 56
6 60, 69
7 71, 71, 74
8 83, 84, 88
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 21, 71, 71
2
3 53, 83, 93
4 74, 84
5 15
6 36, 56, 96
7 37
8 88
9 19, 69
Giải tám 31
Giải bảy 886
Giải sáu 6085 9532 7258
Giải năm 5443
Giải tư 60218 35068 30567 36293
05387 84254 14857
Giải ba 37081 79336
Giải nhì 27563
Giải nhất 63859
Đặc biệt 155521
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 21 31 32 36 43 54 57 58
59 63 67 68 81 85 86 87 93
Đầu Lô tô
0
1 18
2 21
3 31, 32, 36
4 43
5 54, 57, 58, 59
6 63, 67, 68
7
8 81, 85, 86, 87
9 93
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31, 81
2 32
3 43, 63, 93
4 54
5 85
6 36, 86
7 57, 67, 87
8 18, 58, 68
9 59
Giải tám 92
Giải bảy 070
Giải sáu 6396 0366 8617
Giải năm 9503
Giải tư 74487 76407 41675 68015
76412 72804 62491
Giải ba 03047 99650
Giải nhì 93973
Giải nhất 26488
Đặc biệt 852750
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 07 12 15 17 47 50 50
66 70 73 75 87 88 91 92 96
Đầu Lô tô
0 03, 04, 07
1 12, 15, 17
2
3
4 47
5 50, 50
6 66
7 70, 73, 75
8 87, 88
9 91, 92, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 50, 70
1 91
2 12, 92
3 03, 73
4 04
5 15, 75
6 66, 96
7 07, 17, 47, 87
8 88
9

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Long An

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
782 lần
722 lần
331 lần
631 lần
701 lần
Cặp sốXuất hiện
231 lần
441 lần
191 lần
841 lần
731 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
640 lần
620 lần
610 lần
600 lần
650 lần
Cặp sốXuất hiện
660 lần
690 lần
680 lần
670 lần
590 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
5029 ngày
2128 ngày
8427 ngày
1926 ngày
7325 ngày
Cặp sốSố ngày
3924 ngày
2422 ngày
7821 ngày
9120 ngày
1319 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
631 ngày
701 ngày
541 ngày
511 ngày
441 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
501 ngày
721 ngày
731 ngày
841 ngày
911 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
24 lần
33 lần
43 lần
56 lần
Tổng ĐBXuất hiện
64 lần
71 lần
81 lần
94 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 12 lần
Đầu 24 lần
Đầu 36 lần
Đầu 41 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 61 lần
Đầu 78 lần
Đầu 81 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 04 lần
Đuôi 14 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 36 lần
Đuôi 44 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 61 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ