Xổ Số Đà Nẵng 30 ngày

Xổ số Đà Nẵng 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Đà Nẵng trong 30 ngày gần đây nhất (XSDNA 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Đà Nẵng trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Đà Nẵng 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày gần nhất

Giải tám 39
Giải bảy 372
Giải sáu 9942 3835 5222
Giải năm 2830
Giải tư 05504 24058 00358 99749
53019 81271 35280
Giải ba 67855 68987
Giải nhì 49778
Giải nhất 74785
Đặc biệt 573990
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 19 22 30 35 39 42 49 55
58 58 71 72 78 80 85 87 90
Đầu Lô tô
0 04
1 19
2 22
3 30, 35, 39
4 42, 49
5 55, 58, 58
6
7 71, 72, 78
8 80, 85, 87
9 90
Đuôi Lô tô
0 30, 80, 90
1 71
2 22, 42, 72
3
4 04
5 35, 55, 85
6
7 87
8 58, 58, 78
9 19, 39, 49
Giải tám 94
Giải bảy 044
Giải sáu 8700 9307 6504
Giải năm 6193
Giải tư 24936 10324 40561 59366
53542 90583 16042
Giải ba 93205 44286
Giải nhì 84915
Giải nhất 16902
Đặc biệt 424008
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 04 05 07 08 15 24 36
42 42 44 61 66 83 86 93 94
Đầu Lô tô
0 00, 02, 04, 05, 07, 08
1 15
2 24
3 36
4 42, 42, 44
5
6 61, 66
7
8 83, 86
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 00
1 61
2 02, 42, 42
3 83, 93
4 04, 24, 44, 94
5 05, 15
6 36, 66, 86
7 07
8 08
9
Giải tám 59
Giải bảy 571
Giải sáu 3347 9950 5733
Giải năm 4515
Giải tư 29066 41051 53181 35748
29465 73385 51978
Giải ba 14176 07232
Giải nhì 98822
Giải nhất 65367
Đặc biệt 237610
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 15 22 32 33 47 48 50 51
59 65 66 67 71 76 78 81 85
Đầu Lô tô
0
1 10, 15
2 22
3 32, 33
4 47, 48
5 50, 51, 59
6 65, 66, 67
7 71, 76, 78
8 81, 85
9
Đuôi Lô tô
0 10, 50
1 51, 71, 81
2 22, 32
3 33
4
5 15, 65, 85
6 66, 76
7 47, 67
8 48, 78
9 59
Giải tám 52
Giải bảy 678
Giải sáu 4312 0492 9529
Giải năm 3601
Giải tư 22932 07055 72358 56795
82267 52260 97857
Giải ba 83744 14776
Giải nhì 88997
Giải nhất 24452
Đặc biệt 169163
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 29 32 44 52 52 55 57
58 60 63 67 76 78 92 95 97
Đầu Lô tô
0 01
1 12
2 29
3 32
4 44
5 52, 52, 55, 57, 58
6 60, 63, 67
7 76, 78
8
9 92, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 60
1 01
2 12, 32, 52, 52, 92
3 63
4 44
5 55, 95
6 76
7 57, 67, 97
8 58, 78
9 29
Giải tám 27
Giải bảy 027
Giải sáu 8547 5924 7063
Giải năm 5400
Giải tư 53059 38671 82565 40147
91999 30935 84429
Giải ba 17408 16572
Giải nhì 12182
Giải nhất 03231
Đặc biệt 617219
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 19 24 27 27 29 31 35
47 47 59 63 65 71 72 82 99
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 19
2 24, 27, 27, 29
3 31, 35
4 47, 47
5 59
6 63, 65
7 71, 72
8 82
9 99
Đuôi Lô tô
0 00
1 31, 71
2 72, 82
3 63
4 24
5 35, 65
6
7 27, 27, 47, 47
8 08
9 19, 29, 59, 99
Giải tám 40
Giải bảy 003
Giải sáu 8350 6374 9645
Giải năm 6143
Giải tư 61322 12257 94055 07278
19401 69082 23265
Giải ba 41628 01749
Giải nhì 93879
Giải nhất 26637
Đặc biệt 661914
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 14 22 28 3 37 40 43 45
49 50 55 57 65 74 78 79 82
Đầu Lô tô
0 01
1 14
2 22, 28
3 3, 37
4 40, 43, 45, 49
5 50, 55, 57
6 65
7 74, 78, 79
8 82
9
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 01
2 22, 82
3 3, 43
4 14, 74
5 45, 55, 65
6
7 37, 57
8 28, 78
9 49, 79
Giải tám 70
Giải bảy 652
Giải sáu 7570 8270 4452
Giải năm 3074
Giải tư 62200 16200 78905 09266
91766 98022 81536
Giải ba 80794 87322
Giải nhì 32327
Giải nhất 05709
Đặc biệt 526514
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 05 09 14 22 22 27 36
52 52 66 66 70 70 70 74 94
Đầu Lô tô
0 00, 00, 05, 09
1 14
2 22, 22, 27
3 36
4
5 52, 52
6 66, 66
7 70, 70, 70, 74
8
9 94
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 70, 70, 70
1
2 22, 22, 52, 52
3
4 14, 74, 94
5 05
6 36, 66, 66
7 27
8
9 09
Giải tám 88
Giải bảy 881
Giải sáu 7896 4981 3544
Giải năm 5062
Giải tư 10838 51168 45114 42798
97620 05078 11047
Giải ba 82867 70423
Giải nhì 17440
Giải nhất 74759
Đặc biệt 476726
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 20 23 26 38 40 44 47 59
62 67 68 78 81 81 88 96 98
Đầu Lô tô
0
1 14
2 20, 23, 26
3 38
4 40, 44, 47
5 59
6 62, 67, 68
7 78
8 81, 81, 88
9 96, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 81, 81
2 62
3 23
4 14, 44
5
6 26, 96
7 47, 67
8 38, 68, 78, 88, 98
9 59
Giải tám 83
Giải bảy 915
Giải sáu 1727 0175 6116
Giải năm 1200
Giải tư 55041 28061 38773 88590
45362 78072 36625
Giải ba 14445 41871
Giải nhì 22970
Giải nhất 84593
Đặc biệt 864720
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 15 16 20 25 27 41 45 61
62 70 71 72 73 75 83 90 93
Đầu Lô tô
0 00
1 15, 16
2 20, 25, 27
3
4 41, 45
5
6 61, 62
7 70, 71, 72, 73, 75
8 83
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 70, 90
1 41, 61, 71
2 62, 72
3 73, 83, 93
4
5 15, 25, 45, 75
6 16
7 27
8
9
Giải tám 58
Giải bảy 290
Giải sáu 6607 7514 0308
Giải năm 1160
Giải tư 99439 70875 44807 08655
21657 36188 93913
Giải ba 81647 47397
Giải nhì 95929
Giải nhất 05753
Đặc biệt 558046
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 08 13 14 29 39 46 47
53 55 57 58 60 75 88 90 97
Đầu Lô tô
0 07, 07, 08
1 13, 14
2 29
3 39
4 46, 47
5 53, 55, 57, 58
6 60
7 75
8 88
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1
2
3 13, 53
4 14
5 55, 75
6 46
7 07, 07, 47, 57, 97
8 08, 58, 88
9 29, 39
Giải tám 20
Giải bảy 286
Giải sáu 9029 2752 6653
Giải năm 3666
Giải tư 61936 97667 86427 50922
31968 47057 56226
Giải ba 51202 34118
Giải nhì 97831
Giải nhất 99354
Đặc biệt 421752
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 18 20 22 26 27 29 31 36
52 52 53 54 57 66 67 68 86
Đầu Lô tô
0 02
1 18
2 20, 22, 26, 27, 29
3 31, 36
4
5 52, 52, 53, 54, 57
6 66, 67, 68
7
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 20
1 31
2 02, 22, 52, 52
3 53
4 54
5
6 26, 36, 66, 86
7 27, 57, 67
8 18, 68
9 29
Giải tám 16
Giải bảy 530
Giải sáu 3005 0804 3434
Giải năm 1484
Giải tư 36562 22409 17261 21231
90419 47100 66055
Giải ba 07302 87478
Giải nhì 91940
Giải nhất 25130
Đặc biệt 377478
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 04 05 09 16 19 30 30
31 34 40 55 61 62 78 78 84
Đầu Lô tô
0 00, 02, 04, 05, 09
1 16, 19
2
3 30, 30, 31, 34
4 40
5 55
6 61, 62
7 78, 78
8 84
9
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 30, 40
1 31, 61
2 02, 62
3
4 04, 34, 84
5 05, 55
6 16
7
8 78, 78
9 09, 19
Giải tám 93
Giải bảy 285
Giải sáu 6020 0669 5199
Giải năm 1962
Giải tư 97373 68771 02651 93634
09607 03432 44498
Giải ba 76421 27496
Giải nhì 25831
Giải nhất 93640
Đặc biệt 762242
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 20 21 31 32 34 40 42 51
62 69 71 73 85 93 96 98 99
Đầu Lô tô
0 07
1
2 20, 21
3 31, 32, 34
4 40, 42
5 51
6 62, 69
7 71, 73
8 85
9 93, 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 21, 31, 51, 71
2 32, 42, 62
3 73, 93
4 34
5 85
6 96
7 07
8 98
9 69, 99
Giải tám 82
Giải bảy 733
Giải sáu 6383 0731 1787
Giải năm 2555
Giải tư 28728 97039 04845 32443
39471 63591 98635
Giải ba 87884 23108
Giải nhì 17111
Giải nhất 15833
Đặc biệt 304905
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 11 28 31 33 33 35 39
43 45 55 71 82 83 84 87 91
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 11
2 28
3 31, 33, 33, 35, 39
4 43, 45
5 55
6
7 71
8 82, 83, 84, 87
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 11, 31, 71, 91
2 82
3 33, 33, 43, 83
4 84
5 05, 35, 45, 55
6
7 87
8 08, 28
9 39
Giải tám 88
Giải bảy 853
Giải sáu 9313 2220 8483
Giải năm 0699
Giải tư 07848 54004 78207 68767
88881 38691 40057
Giải ba 91756 09287
Giải nhì 66704
Giải nhất 02495
Đặc biệt 330440
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 07 13 20 40 48 53 56
57 67 81 83 87 88 91 95 99
Đầu Lô tô
0 04, 04, 07
1 13
2 20
3
4 40, 48
5 53, 56, 57
6 67
7
8 81, 83, 87, 88
9 91, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 81, 91
2
3 13, 53, 83
4 04, 04
5 95
6 56
7 07, 57, 67, 87
8 48, 88
9 99
Giải tám 79
Giải bảy 801
Giải sáu 3191 6337 4833
Giải năm 4077
Giải tư 85127 03396 83448 12267
63739 73770 85317
Giải ba 57193 91662
Giải nhì 66007
Giải nhất 94259
Đặc biệt 341749
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 17 27 33 37 39 48 49
59 62 67 70 77 79 91 93 96
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 17
2 27
3 33, 37, 39
4 48, 49
5 59
6 62, 67
7 70, 77, 79
8
9 91, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 70
1 01, 91
2 62
3 33, 93
4
5
6 96
7 07, 17, 27, 37, 67, 77
8 48
9 39, 49, 59, 79
Giải tám 41
Giải bảy 579
Giải sáu 2594 7417 2109
Giải năm 1879
Giải tư 02797 16335 30930 02929
45178 92885 93932
Giải ba 04715 59009
Giải nhì 32354
Giải nhất 24808
Đặc biệt 080393
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 09 15 17 29 30 32 35
41 54 78 79 79 85 93 94 97
Đầu Lô tô
0 08, 09, 09
1 15, 17
2 29
3 30, 32, 35
4 41
5 54
6
7 78, 79, 79
8 85
9 93, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 30
1 41
2 32
3 93
4 54, 94
5 15, 35, 85
6
7 17, 97
8 08, 78
9 09, 09, 29, 79, 79
Giải tám 76
Giải bảy 120
Giải sáu 9223 6301 9480
Giải năm 8017
Giải tư 47620 76454 39179 44220
38791 09159 33140
Giải ba 75761 47764
Giải nhì 78868
Giải nhất 42351
Đặc biệt 942256
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 17 20 20 20 23 40 51 54
56 59 61 64 68 76 79 80 91
Đầu Lô tô
0 01
1 17
2 20, 20, 20, 23
3
4 40
5 51, 54, 56, 59
6 61, 64, 68
7 76, 79
8 80
9 91
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 20, 40, 80
1 01, 51, 61, 91
2
3 23
4 54, 64
5
6 56, 76
7 17
8 68
9 59, 79
Giải tám 66
Giải bảy 406
Giải sáu 5997 8213 9185
Giải năm 5179
Giải tư 47523 72708 28663 95045
15417 46864 74856
Giải ba 16638 42395
Giải nhì 27034
Giải nhất 72724
Đặc biệt 263224
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 13 17 23 24 24 34 38
45 56 63 64 66 79 85 95 97
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 13, 17
2 23, 24, 24
3 34, 38
4 45
5 56
6 63, 64, 66
7 79
8 85
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0
1
2
3 13, 23, 63
4 24, 24, 34, 64
5 45, 85, 95
6 06, 56, 66
7 17, 97
8 08, 38
9 79
Giải tám 15
Giải bảy 284
Giải sáu 8695 1110 7886
Giải năm 8115
Giải tư 13233 59832 80167 73909
89459 08644 02709
Giải ba 85278 18495
Giải nhì 31258
Giải nhất 36140
Đặc biệt 590891
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 10 15 15 32 33 40 44
58 59 67 78 84 86 91 95 95
Đầu Lô tô
0 09, 09
1 10, 15, 15
2
3 32, 33
4 40, 44
5 58, 59
6 67
7 78
8 84, 86
9 91, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1 91
2 32
3 33
4 44, 84
5 15, 15, 95, 95
6 86
7 67
8 58, 78
9 09, 09, 59
Giải tám 22
Giải bảy 172
Giải sáu 5740 6001 5428
Giải năm 8249
Giải tư 86911 92784 88328 24365
87891 12135 14372
Giải ba 01223 46530
Giải nhì 78452
Giải nhất 98251
Đặc biệt 035606
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 11 22 23 28 28 30 35
40 49 51 52 65 72 72 84 91
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 11
2 22, 23, 28, 28
3 30, 35
4 40, 49
5 51, 52
6 65
7 72, 72
8 84
9 91
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 01, 11, 51, 91
2 22, 52, 72, 72
3 23
4 84
5 35, 65
6 06
7
8 28, 28
9 49
Giải tám 04
Giải bảy 380
Giải sáu 3901 0674 1813
Giải năm 0885
Giải tư 64953 13815 67316 57299
41147 97574 98027
Giải ba 81924 37244
Giải nhì 70715
Giải nhất 68799
Đặc biệt 249316
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 15 15 16 16 24 27 4
44 47 53 74 74 80 85 99 99
Đầu Lô tô
0 01
1 13, 15, 15, 16, 16
2 24, 27
3
4 4, 44, 47
5 53
6
7 74, 74
8 80, 85
9 99, 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 01
2
3 13, 53
4 4, 24, 44, 74, 74
5 15, 15, 85
6 16, 16
7 27, 47
8
9 99, 99
Giải tám 50
Giải bảy 775
Giải sáu 8676 7880 4647
Giải năm 0276
Giải tư 18610 16961 04478 58093
06698 02484 86146
Giải ba 62304 46859
Giải nhì 55709
Giải nhất 63304
Đặc biệt 736465
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 09 10 46 47 50 59 61
65 75 76 76 78 80 84 93 98
Đầu Lô tô
0 04, 04, 09
1 10
2
3
4 46, 47
5 50, 59
6 61, 65
7 75, 76, 76, 78
8 80, 84
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 80
1 61
2
3 93
4 04, 04, 84
5 65, 75
6 46, 76, 76
7 47
8 78, 98
9 09, 59
Giải tám 09
Giải bảy 242
Giải sáu 1684 8873 4175
Giải năm 3716
Giải tư 15934 00559 95993 60298
72606 51788 08333
Giải ba 75373 10690
Giải nhì 48131
Giải nhất 48006
Đặc biệt 082493
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 16 31 33 34 42 59 73
73 75 84 88 9 90 93 93 98
Đầu Lô tô
0 06, 06
1 16
2
3 31, 33, 34
4 42
5 59
6
7 73, 73, 75
8 84, 88
9 9, 90, 93, 93, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 31
2 42
3 33, 73, 73, 93, 93
4 34, 84
5 75
6 06, 06, 16
7
8 88, 98
9 9, 59
Giải tám 92
Giải bảy 400
Giải sáu 2348 6200 6299
Giải năm 8923
Giải tư 82677 06255 03899 28051
02759 38749 04772
Giải ba 60110 21638
Giải nhì 70216
Giải nhất 21522
Đặc biệt 954722
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 10 16 22 22 23 38 48
49 51 55 59 72 77 92 99 99
Đầu Lô tô
0 00, 00
1 10, 16
2 22, 22, 23
3 38
4 48, 49
5 51, 55, 59
6
7 72, 77
8
9 92, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 10
1 51
2 22, 22, 72, 92
3 23
4
5 55
6 16
7 77
8 38, 48
9 49, 59, 99, 99
Giải tám 88
Giải bảy 807
Giải sáu 2746 7820 6665
Giải năm 6173
Giải tư 02125 19644 13219 28207
12325 54522 83429
Giải ba 05823 88295
Giải nhì 03724
Giải nhất 18949
Đặc biệt 623653
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 19 20 22 23 24 25 25
29 44 46 49 53 65 73 88 95
Đầu Lô tô
0 07, 07
1 19
2 20, 22, 23, 24, 25, 25, 29
3
4 44, 46, 49
5 53
6 65
7 73
8 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 20
1
2 22
3 23, 53, 73
4 24, 44
5 25, 25, 65, 95
6 46
7 07, 07
8 88
9 19, 29, 49
Giải tám 48
Giải bảy 672
Giải sáu 3275 8010 7406
Giải năm 1071
Giải tư 31683 11887 95453 90022
09319 39088 60352
Giải ba 74455 05907
Giải nhì 06241
Giải nhất 72370
Đặc biệt 295827
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 10 19 22 27 41 48 52
53 55 70 71 72 75 83 87 88
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 10, 19
2 22, 27
3
4 41, 48
5 52, 53, 55
6
7 70, 71, 72, 75
8 83, 87, 88
9
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 41, 71
2 22, 52, 72
3 53, 83
4
5 55, 75
6 06
7 07, 27, 87
8 48, 88
9 19
Giải tám 25
Giải bảy 958
Giải sáu 6364 4277 6386
Giải năm 0451
Giải tư 08635 92435 38285 45799
62002 60174 39406
Giải ba 03786 51207
Giải nhì 92703
Giải nhất 50503
Đặc biệt 864903
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 03 03 06 07 25 35 35
51 58 64 74 77 85 86 86 99
Đầu Lô tô
0 02, 03, 03, 03, 06, 07
1
2 25
3 35, 35
4
5 51, 58
6 64
7 74, 77
8 85, 86, 86
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 51
2 02
3 03, 03, 03
4 64, 74
5 25, 35, 35, 85
6 06, 86, 86
7 07, 77
8 58
9 99
Giải tám 74
Giải bảy 801
Giải sáu 3916 7664 9542
Giải năm 7248
Giải tư 38143 84891 40408 93818
66208 92895 08796
Giải ba 08010 67605
Giải nhì 97102
Giải nhất 70480
Đặc biệt 726763
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 05 08 08 10 16 18 42
43 48 63 64 74 80 91 95 96
Đầu Lô tô
0 01, 02, 05, 08, 08
1 10, 16, 18
2
3
4 42, 43, 48
5
6 63, 64
7 74
8 80
9 91, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 01, 91
2 02, 42
3 43, 63
4 64, 74
5 05, 95
6 16, 96
7
8 08, 08, 18, 48
9
Giải tám 67
Giải bảy 269
Giải sáu 7224 2602 8085
Giải năm 6602
Giải tư 16817 96830 43909 85198
55881 90880 17779
Giải ba 23724 86337
Giải nhì 80079
Giải nhất 50990
Đặc biệt 930105
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 05 09 17 24 24 30 37
67 69 79 79 80 81 85 90 98
Đầu Lô tô
0 02, 02, 05, 09
1 17
2 24, 24
3 30, 37
4
5
6 67, 69
7 79, 79
8 80, 81, 85
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 80, 90
1 81
2 02, 02
3
4 24, 24
5 05, 85
6
7 17, 37, 67
8 98
9 09, 69, 79, 79

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
632 lần
052 lần
932 lần
142 lần
421 lần
Cặp sốXuất hiện
401 lần
261 lần
461 lần
271 lần
561 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
510 lần
500 lần
000 lần
820 lần
810 lần
Cặp sốXuất hiện
800 lần
550 lần
540 lần
480 lần
470 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
0327 ngày
2726 ngày
5325 ngày
2224 ngày
6522 ngày
Cặp sốSố ngày
1621 ngày
0620 ngày
9119 ngày
2418 ngày
5617 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
142 ngày
561 ngày
531 ngày
521 ngày
461 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
491 ngày
631 ngày
651 ngày
931 ngày
911 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
13 lần
23 lần
32 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
55 lần
63 lần
72 lần
83 lần
94 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 05 lần
Đầu 15 lần
Đầu 25 lần
Đầu 30 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 63 lần
Đầu 71 lần
Đầu 80 lần
Đầu 94 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 04 lần
Đuôi 11 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 36 lần
Đuôi 43 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 65 lần
Đuôi 71 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ