Xổ Số Đà Nẵng 30 ngày

Xổ số Đà Nẵng 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Đà Nẵng trong 30 ngày gần đây nhất (XSDNA 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Đà Nẵng trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Đà Nẵng 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày gần nhất

Giải tám 25
Giải bảy 652
Giải sáu 5552 1363 7454
Giải năm 0165
Giải tư 56139 98356 39125 80475
29906 17147 30204
Giải ba 12091 45844
Giải nhì 21223
Giải nhất 62807
Đặc biệt 289733
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 07 23 25 25 33 39 44
47 52 52 54 56 63 65 75 91
Đầu Lô tô
0 04, 06, 07
1
2 23, 25, 25
3 33, 39
4 44, 47
5 52, 52, 54, 56
6 63, 65
7 75
8
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 91
2 52, 52
3 23, 33, 63
4 04, 44, 54
5 25, 25, 65, 75
6 06, 56
7 07, 47
8
9 39
Giải tám 00
Giải bảy 845
Giải sáu 7615 0422 8536
Giải năm 6330
Giải tư 47723 24481 44655 75164
14523 78673 11825
Giải ba 93987 37190
Giải nhì 44788
Giải nhất 02248
Đặc biệt 053869
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 15 22 23 23 25 30 36 45
48 55 64 69 73 81 87 88 90
Đầu Lô tô
0 0
1 15
2 22, 23, 23, 25
3 30, 36
4 45, 48
5 55
6 64, 69
7 73
8 81, 87, 88
9 90
Đuôi Lô tô
0 0, 30, 90
1 81
2 22
3 23, 23, 73
4 64
5 15, 25, 45, 55
6 36
7 87
8 48, 88
9 69
Giải tám 23
Giải bảy 173
Giải sáu 8377 9081 7147
Giải năm 8649
Giải tư 01988 09208 51387 02910
43344 04979 48465
Giải ba 62690 99815
Giải nhì 94099
Giải nhất 24020
Đặc biệt 837214
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 14 15 20 23 44 47 49
65 73 77 79 81 87 88 90 99
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 14, 15
2 20, 23
3
4 44, 47, 49
5
6 65
7 73, 77, 79
8 81, 87, 88
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 90
1 81
2
3 23, 73
4 14, 44
5 15, 65
6
7 47, 77, 87
8 08, 88
9 49, 79, 99
Giải tám 15
Giải bảy 589
Giải sáu 5529 8909 5181
Giải năm 6900
Giải tư 02445 93108 55095 48178
11292 44652 72643
Giải ba 90585 16428
Giải nhì 94307
Giải nhất 02445
Đặc biệt 445451
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 08 09 15 28 29 43 45
45 51 52 78 81 85 89 92 95
Đầu Lô tô
0 00, 07, 08, 09
1 15
2 28, 29
3
4 43, 45, 45
5 51, 52
6
7 78
8 81, 85, 89
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 00
1 51, 81
2 52, 92
3 43
4
5 15, 45, 45, 85, 95
6
7 07
8 08, 28, 78
9 09, 29, 89
Giải tám 40
Giải bảy 060
Giải sáu 3273 5534 4398
Giải năm 4337
Giải tư 81309 10519 96365 09608
86454 86224 35670
Giải ba 49791 35401
Giải nhì 01517
Giải nhất 13286
Đặc biệt 855278
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 09 17 19 24 34 37 40
54 60 65 70 73 78 86 91 98
Đầu Lô tô
0 01, 08, 09
1 17, 19
2 24
3 34, 37
4 40
5 54
6 60, 65
7 70, 73, 78
8 86
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 70
1 01, 91
2
3 73
4 24, 34, 54
5 65
6 86
7 17, 37
8 08, 78, 98
9 09, 19
Giải tám 48
Giải bảy 847
Giải sáu 4706 7040 9275
Giải năm 8597
Giải tư 41498 63647 06535 04495
69050 12906 82494
Giải ba 70887 48180
Giải nhì 92368
Giải nhất 53263
Đặc biệt 480177
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 35 40 47 47 48 50 63
68 75 77 80 87 94 95 97 98
Đầu Lô tô
0 06, 06
1
2
3 35
4 40, 47, 47, 48
5 50
6 63, 68
7 75, 77
8 80, 87
9 94, 95, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 80
1
2
3 63
4 94
5 35, 75, 95
6 06, 06
7 47, 47, 77, 87, 97
8 48, 68, 98
9
Giải tám 62
Giải bảy 124
Giải sáu 8571 4447 5383
Giải năm 0659
Giải tư 74421 93003 29095 36268
10157 61900 47199
Giải ba 50943 79466
Giải nhì 93676
Giải nhất 90893
Đặc biệt 952660
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 21 24 43 47 57 59 60
62 66 68 71 76 83 93 95 99
Đầu Lô tô
0 00, 03
1
2 21, 24
3
4 43, 47
5 57, 59
6 60, 62, 66, 68
7 71, 76
8 83
9 93, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 21, 71
2 62
3 03, 43, 83, 93
4 24
5 95
6 66, 76
7 47, 57
8 68
9 59, 99
Giải tám 66
Giải bảy 408
Giải sáu 7724 6926 1331
Giải năm 7454
Giải tư 54231 01623 63510 98865
48265 60155 24356
Giải ba 01209 70699
Giải nhì 30384
Giải nhất 94591
Đặc biệt 459870
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 10 23 24 26 31 31 54
55 56 65 65 66 70 84 91 99
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 10
2 23, 24, 26
3 31, 31
4
5 54, 55, 56
6 65, 65, 66
7 70
8 84
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 31, 31, 91
2
3 23
4 24, 54, 84
5 55, 65, 65
6 26, 56, 66
7
8 08
9 09, 99
Giải tám 42
Giải bảy 115
Giải sáu 4900 2126 9777
Giải năm 5405
Giải tư 93547 29957 45763 13397
99204 53376 23132
Giải ba 95475 28096
Giải nhì 60226
Giải nhất 75163
Đặc biệt 810263
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 05 15 26 26 32 42 47
57 63 63 63 75 76 77 96 97
Đầu Lô tô
0 00, 04, 05
1 15
2 26, 26
3 32
4 42, 47
5 57
6 63, 63, 63
7 75, 76, 77
8
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 00
1
2 32, 42
3 63, 63, 63
4 04
5 05, 15, 75
6 26, 26, 76, 96
7 47, 57, 77, 97
8
9
Giải tám 61
Giải bảy 229
Giải sáu 3430 3199 7405
Giải năm 2592
Giải tư 34497 47078 42670 50162
63968 93154 39775
Giải ba 53336 97778
Giải nhì 78933
Giải nhất 18504
Đặc biệt 628497
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 29 30 33 36 54 61 62
68 70 75 78 78 92 97 97 99
Đầu Lô tô
0 04, 05
1
2 29
3 30, 33, 36
4
5 54
6 61, 62, 68
7 70, 75, 78, 78
8
9 92, 97, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 70
1 61
2 62, 92
3 33
4 04, 54
5 05, 75
6 36
7 97, 97
8 68, 78, 78
9 29, 99
Giải tám 66
Giải bảy 280
Giải sáu 9628 8251 3818
Giải năm 0484
Giải tư 23100 20074 94494 16231
19500 50443 19345
Giải ba 56539 86286
Giải nhì 92770
Giải nhất 76017
Đặc biệt 137402
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 02 17 18 28 31 39 43
45 51 66 70 74 80 84 86 94
Đầu Lô tô
0 00, 00, 02
1 17, 18
2 28
3 31, 39
4 43, 45
5 51
6 66
7 70, 74
8 80, 84, 86
9 94
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 70, 80
1 31, 51
2 02
3 43
4 74, 84, 94
5 45
6 66, 86
7 17
8 18, 28
9 39
Giải tám 90
Giải bảy 413
Giải sáu 8334 2286 5586
Giải năm 2791
Giải tư 80517 99269 18982 98013
94999 04523 10224
Giải ba 83653 75586
Giải nhì 49435
Giải nhất 54981
Đặc biệt 896989
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 13 17 23 24 34 35 53 69
81 82 86 86 86 89 90 91 99
Đầu Lô tô
0
1 13, 13, 17
2 23, 24
3 34, 35
4
5 53
6 69
7
8 81, 82, 86, 86, 86, 89
9 90, 91, 99
Đuôi Lô tô
0 90
1 81, 91
2 82
3 13, 13, 23, 53
4 24, 34
5 35
6 86, 86, 86
7 17
8
9 69, 89, 99
Giải tám 05
Giải bảy 724
Giải sáu 5531 1037 3340
Giải năm 6002
Giải tư 91192 55090 15297 95479
16224 87650 90121
Giải ba 20760 09905
Giải nhì 37490
Giải nhất 95796
Đặc biệt 102147
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 21 24 24 31 37 40 47
5 50 60 79 90 90 92 96 97
Đầu Lô tô
0 02, 05
1
2 21, 24, 24
3 31, 37
4 40, 47
5 5, 50
6 60
7 79
8
9 90, 90, 92, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 60, 90, 90
1 21, 31
2 02, 92
3
4 24, 24
5 5, 05
6 96
7 37, 47, 97
8
9 79
Giải tám 81
Giải bảy 113
Giải sáu 2370 1994 5831
Giải năm 1372
Giải tư 30899 15716 50209 84913
61805 05175 37715
Giải ba 44261 03655
Giải nhì 30560
Giải nhất 66737
Đặc biệt 970808
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 09 13 13 15 16 31 37
55 60 61 70 72 75 81 94 99
Đầu Lô tô
0 05, 08, 09
1 13, 13, 15, 16
2
3 31, 37
4
5 55
6 60, 61
7 70, 72, 75
8 81
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 31, 61, 81
2 72
3 13, 13
4 94
5 05, 15, 55, 75
6 16
7 37
8 08
9 09, 99
Giải tám 48
Giải bảy 552
Giải sáu 6314 6124 9339
Giải năm 7275
Giải tư 50395 06380 75967 78210
63614 53672 66526
Giải ba 22250 44809
Giải nhì 56455
Giải nhất 04242
Đặc biệt 572898
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 14 14 24 26 39 42 48
50 52 55 67 72 75 80 95 98
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 14, 14
2 24, 26
3 39
4 42, 48
5 50, 52, 55
6 67
7 72, 75
8 80
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 80
1
2 42, 52, 72
3
4 14, 14, 24
5 55, 75, 95
6 26
7 67
8 48, 98
9 09, 39
Giải tám 57
Giải bảy 249
Giải sáu 4823 6242 6561
Giải năm 4161
Giải tư 86875 94077 18197 76625
47079 41012 59821
Giải ba 33916 45705
Giải nhì 09762
Giải nhất 66230
Đặc biệt 237601
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 12 16 21 23 25 30 42
49 57 61 61 62 75 77 79 97
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 12, 16
2 21, 23, 25
3 30
4 42, 49
5 57
6 61, 61, 62
7 75, 77, 79
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 21, 61, 61
2 12, 42, 62
3 23
4
5 05, 25, 75
6 16
7 57, 77, 97
8
9 49, 79
Giải tám 12
Giải bảy 161
Giải sáu 9224 2653 3734
Giải năm 1540
Giải tư 09060 56289 68735 46341
62213 08031 73982
Giải ba 60033 59165
Giải nhì 79519
Giải nhất 92692
Đặc biệt 352055
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 19 24 31 33 34 35 40
41 53 55 60 61 65 82 89 92
Đầu Lô tô
0
1 12, 13, 19
2 24
3 31, 33, 34, 35
4 40, 41
5 53, 55
6 60, 61, 65
7
8 82, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 40, 60
1 31, 41, 61
2 12, 82, 92
3 13, 33, 53
4 24, 34
5 35, 55, 65
6
7
8
9 19, 89
Giải tám 45
Giải bảy 760
Giải sáu 7428 1792 3928
Giải năm 4526
Giải tư 66471 55791 65166 38094
58854 82199 90736
Giải ba 59125 05699
Giải nhì 54449
Giải nhất 08567
Đặc biệt 443868
Phóng to
Lô tô trực tiếp
25 26 28 28 36 45 49 54 60
66 67 68 71 91 92 94 99 99
Đầu Lô tô
0
1
2 25, 26, 28, 28
3 36
4 45, 49
5 54
6 60, 66, 67, 68
7 71
8
9 91, 92, 94, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 71, 91
2 92
3
4 54, 94
5 25, 45
6 26, 36, 66
7 67
8 28, 28, 68
9 49, 99, 99
Giải tám 20
Giải bảy 388
Giải sáu 7947 3936 8300
Giải năm 1133
Giải tư 39891 22764 50187 06450
37739 93065 83230
Giải ba 76726 89250
Giải nhì 48091
Giải nhất 16282
Đặc biệt 162056
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 20 26 30 33 36 39 47 50
50 56 64 65 82 87 88 91 91
Đầu Lô tô
0 00
1
2 20, 26
3 30, 33, 36, 39
4 47
5 50, 50, 56
6 64, 65
7
8 82, 87, 88
9 91, 91
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 30, 50, 50
1 91, 91
2 82
3 33
4 64
5 65
6 26, 36, 56
7 47, 87
8 88
9 39
Giải tám 62
Giải bảy 643
Giải sáu 7404 5959 1477
Giải năm 1620
Giải tư 63991 06440 75527 29839
83261 02230 49778
Giải ba 77342 47909
Giải nhì 19259
Giải nhất 05687
Đặc biệt 247458
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 20 27 30 39 40 42 43
58 59 59 61 62 77 78 87 91
Đầu Lô tô
0 04, 09
1
2 20, 27
3 30, 39
4 40, 42, 43
5 58, 59, 59
6 61, 62
7 77, 78
8 87
9 91
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 40
1 61, 91
2 42, 62
3 43
4 04
5
6
7 27, 77, 87
8 58, 78
9 09, 39, 59, 59
Giải tám 62
Giải bảy 754
Giải sáu 3057 5367 1913
Giải năm 0842
Giải tư 79560 93843 06072 60054
09363 41980 52707
Giải ba 07111 05574
Giải nhì 39381
Giải nhất 73951
Đặc biệt 638738
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 13 38 42 43 51 54 54
57 60 62 63 67 72 74 80 81
Đầu Lô tô
0 07
1 11, 13
2
3 38
4 42, 43
5 51, 54, 54, 57
6 60, 62, 63, 67
7 72, 74
8 80, 81
9
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 11, 51, 81
2 42, 62, 72
3 13, 43, 63
4 54, 54, 74
5
6
7 07, 57, 67
8 38
9
Giải tám 93
Giải bảy 895
Giải sáu 3792 2065 9464
Giải năm 1355
Giải tư 22177 26913 19509 65160
38531 96992 15698
Giải ba 85082 03485
Giải nhì 98341
Giải nhất 94365
Đặc biệt 278820
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 20 31 41 55 60 64 65
65 77 82 85 92 92 93 95 98
Đầu Lô tô
0 09
1 13
2 20
3 31
4 41
5 55
6 60, 64, 65, 65
7 77
8 82, 85
9 92, 92, 93, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 31, 41
2 82, 92, 92
3 13, 93
4 64
5 55, 65, 65, 85, 95
6
7 77
8 98
9 09
Giải tám 08
Giải bảy 782
Giải sáu 1025 0181 7750
Giải năm 5052
Giải tư 74363 20631 82430 31487
19161 74490 70316
Giải ba 47450 67002
Giải nhì 94262
Giải nhất 43467
Đặc biệt 596794
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 16 25 30 31 50 50 52 61
62 63 67 8 81 82 87 90 94
Đầu Lô tô
0 02
1 16
2 25
3 30, 31
4
5 50, 50, 52
6 61, 62, 63, 67
7
8 8, 81, 82, 87
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 50, 90
1 31, 61, 81
2 02, 52, 62, 82
3 63
4 94
5 25
6 16
7 67, 87
8 8
9
Giải tám 72
Giải bảy 400
Giải sáu 9602 9957 9125
Giải năm 5924
Giải tư 09097 53259 61648 20852
24195 99565 58356
Giải ba 42077 64444
Giải nhì 32854
Giải nhất 19976
Đặc biệt 722917
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 17 24 25 44 48 52 54
56 57 59 65 72 76 77 95 97
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 17
2 24, 25
3
4 44, 48
5 52, 54, 56, 57, 59
6 65
7 72, 76, 77
8
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 00
1
2 02, 52, 72
3
4 24, 44, 54
5 25, 65, 95
6 56, 76
7 17, 57, 77, 97
8 48
9 59
Giải tám 49
Giải bảy 749
Giải sáu 6415 8312 2201
Giải năm 8226
Giải tư 99486 16835 88803 85140
83547 77624 29644
Giải ba 98517 65384
Giải nhì 78363
Giải nhất 58800
Đặc biệt 014567
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 03 12 15 17 24 26 35
40 44 47 49 49 63 67 84 86
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03
1 12, 15, 17
2 24, 26
3 35
4 40, 44, 47, 49, 49
5
6 63, 67
7
8 84, 86
9
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1 01
2 12
3 03, 63
4 24, 44, 84
5 15, 35
6 26, 86
7 17, 47, 67
8
9 49, 49
Giải tám 93
Giải bảy 274
Giải sáu 2173 3150 7430
Giải năm 8305
Giải tư 48109 47695 26603 74521
44090 09378 04101
Giải ba 22963 41205
Giải nhì 69973
Giải nhất 71215
Đặc biệt 067158
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 05 05 09 15 21 30 50
58 63 73 73 74 78 90 93 95
Đầu Lô tô
0 01, 03, 05, 05, 09
1 15
2 21
3 30
4
5 50, 58
6 63
7 73, 73, 74, 78
8
9 90, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 90
1 01, 21
2
3 03, 63, 73, 73, 93
4 74
5 05, 05, 15, 95
6
7
8 58, 78
9 09
Giải tám 55
Giải bảy 052
Giải sáu 4142 7712 4437
Giải năm 4905
Giải tư 99399 97592 94374 26478
67109 77484 05416
Giải ba 10013 06928
Giải nhì 47874
Giải nhất 01865
Đặc biệt 908857
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 12 13 16 28 37 42 52
55 57 65 74 74 78 84 92 99
Đầu Lô tô
0 05, 09
1 12, 13, 16
2 28
3 37
4 42
5 52, 55, 57
6 65
7 74, 74, 78
8 84
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0
1
2 12, 42, 52, 92
3 13
4 74, 74, 84
5 05, 55, 65
6 16
7 37, 57
8 28, 78
9 09, 99
Giải tám 93
Giải bảy 446
Giải sáu 9828 5879 7222
Giải năm 1259
Giải tư 56701 32643 22185 14935
08174 11432 81697
Giải ba 54626 34979
Giải nhì 68183
Giải nhất 37658
Đặc biệt 388440
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 22 26 28 32 35 40 43 46
58 59 74 79 79 83 85 93 97
Đầu Lô tô
0 01
1
2 22, 26, 28
3 32, 35
4 40, 43, 46
5 58, 59
6
7 74, 79, 79
8 83, 85
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 40
1 01
2 22, 32
3 43, 83, 93
4 74
5 35, 85
6 26, 46
7 97
8 28, 58
9 59, 79, 79
Giải tám 39
Giải bảy 615
Giải sáu 6884 2472 9863
Giải năm 4590
Giải tư 71690 98126 88216 20530
83799 95942 57941
Giải ba 15185 27425
Giải nhì 38100
Giải nhất 39451
Đặc biệt 640591
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 15 16 25 26 30 39 41 42
51 63 72 84 85 90 90 91 99
Đầu Lô tô
0 00
1 15, 16
2 25, 26
3 30, 39
4 41, 42
5 51
6 63
7 72
8 84, 85
9 90, 90, 91, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 90, 90
1 41, 51, 91
2 42, 72
3 63
4 84
5 15, 25, 85
6 16, 26
7
8
9 39, 99

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
582 lần
671 lần
681 lần
781 lần
691 lần
Cặp sốXuất hiện
401 lần
201 lần
171 lần
771 lần
631 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
620 lần
610 lần
590 lần
540 lần
640 lần
Cặp sốXuất hiện
650 lần
720 lần
710 lần
660 lần
530 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
9129 ngày
4028 ngày
5727 ngày
6725 ngày
1724 ngày
Cặp sốSố ngày
9422 ngày
2021 ngày
3820 ngày
5819 ngày
5618 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
691 ngày
701 ngày
681 ngày
671 ngày
601 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
631 ngày
771 ngày
781 ngày
971 ngày
981 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
14 lần
23 lần
34 lần
43 lần
Tổng ĐBXuất hiện
53 lần
64 lần
73 lần
82 lần
91 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 12 lần
Đầu 21 lần
Đầu 32 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 56 lần
Đầu 65 lần
Đầu 73 lần
Đầu 81 lần
Đầu 94 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 04 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 21 lần
Đuôi 32 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 51 lần
Đuôi 61 lần
Đuôi 76 lần
Đuôi 87 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ