Xổ Số Bình Định 30 ngày

Xổ số Bình Định 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Bình Định trong 30 ngày gần đây nhất (XSBDI 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Bình Định trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Bình Định 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày gần nhất

Giải tám 32
Giải bảy 655
Giải sáu 6342 0448 6202
Giải năm 7141
Giải tư 23089 62436 21031 07927
96222 61079 01714
Giải ba 08921 28777
Giải nhì 37098
Giải nhất 99204
Đặc biệt 866431
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 14 21 22 27 31 31 32
36 41 42 48 55 77 79 89 98
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 14
2 21, 22, 27
3 31, 31, 32, 36
4 41, 42, 48
5 55
6
7 77, 79
8 89
9 98
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31, 31, 41
2 02, 22, 32, 42
3
4 04, 14
5 55
6 36
7 27, 77
8 48, 98
9 79, 89
Giải tám 66
Giải bảy 851
Giải sáu 7392 9523 1698
Giải năm 4302
Giải tư 53119 22969 65963 29968
39687 75973 80658
Giải ba 59842 69307
Giải nhì 45036
Giải nhất 37126
Đặc biệt 609435
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 19 23 26 35 36 42 51
58 63 66 68 69 73 87 92 98
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 19
2 23, 26
3 35, 36
4 42
5 51, 58
6 63, 66, 68, 69
7 73
8 87
9 92, 98
Đuôi Lô tô
0
1 51
2 02, 42, 92
3 23, 63, 73
4
5 35
6 26, 36, 66
7 07, 87
8 58, 68, 98
9 19, 69
Giải tám 43
Giải bảy 908
Giải sáu 9865 5283 6960
Giải năm 6822
Giải tư 36001 06062 56804 77846
63843 10965 83734
Giải ba 79868 30470
Giải nhì 70133
Giải nhất 46203
Đặc biệt 109868
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 04 08 22 33 34 43 43
46 60 62 65 65 68 68 70 83
Đầu Lô tô
0 01, 03, 04, 08
1
2 22
3 33, 34
4 43, 43, 46
5
6 60, 62, 65, 65, 68, 68
7 70
8 83
9
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 01
2 22, 62
3 03, 33, 43, 43, 83
4 04, 34
5 65, 65
6 46
7
8 08, 68, 68
9
Giải tám 52
Giải bảy 814
Giải sáu 2985 9681 9431
Giải năm 6578
Giải tư 56586 31309 27709 97043
68173 32473 42717
Giải ba 48938 81618
Giải nhì 63991
Giải nhất 46247
Đặc biệt 725475
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 14 17 18 31 38 43 47
52 73 73 75 78 81 85 86 91
Đầu Lô tô
0 09, 09
1 14, 17, 18
2
3 31, 38
4 43, 47
5 52
6
7 73, 73, 75, 78
8 81, 85, 86
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 31, 81, 91
2 52
3 43, 73, 73
4 14
5 75, 85
6 86
7 17, 47
8 18, 38, 78
9 09, 09
Giải tám 56
Giải bảy 356
Giải sáu 5523 8800 4872
Giải năm 6066
Giải tư 00875 72944 15426 45424
37476 63152 80669
Giải ba 79283 03641
Giải nhì 18448
Giải nhất 58606
Đặc biệt 229333
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 23 24 26 33 41 44 48
52 56 56 66 69 72 75 76 83
Đầu Lô tô
0 00, 06
1
2 23, 24, 26
3 33
4 41, 44, 48
5 52, 56, 56
6 66, 69
7 72, 75, 76
8 83
9
Đuôi Lô tô
0 00
1 41
2 52, 72
3 23, 33, 83
4 24, 44
5 75
6 06, 26, 56, 56, 66, 76
7
8 48
9 69
Giải tám 37
Giải bảy 833
Giải sáu 9910 0909 0857
Giải năm 3793
Giải tư 24812 01274 56360 16754
69700 66163 34906
Giải ba 88414 01286
Giải nhì 23277
Giải nhất 88904
Đặc biệt 051442
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 06 09 10 12 14 33 37
42 54 57 60 63 74 77 86 93
Đầu Lô tô
0 00, 04, 06, 09
1 10, 12, 14
2
3 33, 37
4 42
5 54, 57
6 60, 63
7 74, 77
8 86
9 93
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 60
1
2 12, 42
3 33, 63, 93
4 04, 14, 54, 74
5
6 06, 86
7 37, 57, 77
8
9 09
Giải tám 09
Giải bảy 676
Giải sáu 7250 9879 7905
Giải năm 3343
Giải tư 77545 11881 23755 57082
84392 85735 37917
Giải ba 62689 36338
Giải nhì 93687
Giải nhất 60719
Đặc biệt 517422
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 17 19 22 35 38 43 45 50
55 76 79 81 82 87 89 9 92
Đầu Lô tô
0 05
1 17, 19
2 22
3 35, 38
4 43, 45
5 50, 55
6
7 76, 79
8 81, 82, 87, 89
9 9, 92
Đuôi Lô tô
0 50
1 81
2 22, 82, 92
3 43
4
5 05, 35, 45, 55
6 76
7 17, 87
8 38
9 9, 19, 79, 89
Giải tám 98
Giải bảy 288
Giải sáu 5186 3211 7358
Giải năm 4623
Giải tư 62990 97757 43117 51659
47174 19987 20573
Giải ba 07704 72501
Giải nhì 94393
Giải nhất 16539
Đặc biệt 288648
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 11 17 23 39 48 57 58
59 73 74 86 87 88 90 93 98
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 11, 17
2 23
3 39
4 48
5 57, 58, 59
6
7 73, 74
8 86, 87, 88
9 90, 93, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 01, 11
2
3 23, 73, 93
4 04, 74
5
6 86
7 17, 57, 87
8 48, 58, 88, 98
9 39, 59
Giải tám 25
Giải bảy 493
Giải sáu 5115 3631 9334
Giải năm 9579
Giải tư 14184 36074 39297 25331
03336 60411 92149
Giải ba 43212 33240
Giải nhì 06731
Giải nhất 84329
Đặc biệt 645366
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 15 25 29 31 31 31 34
36 40 49 66 74 79 84 93 97
Đầu Lô tô
0
1 11, 12, 15
2 25, 29
3 31, 31, 31, 34, 36
4 40, 49
5
6 66
7 74, 79
8 84
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 40
1 11, 31, 31, 31
2 12
3 93
4 34, 74, 84
5 15, 25
6 36, 66
7 97
8
9 29, 49, 79
Giải tám 40
Giải bảy 178
Giải sáu 0168 2812 0482
Giải năm 5765
Giải tư 26779 14682 33233 61033
17099 83483 16241
Giải ba 93435 53438
Giải nhì 19714
Giải nhất 09089
Đặc biệt 413781
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 14 33 33 35 38 40 41 65
68 78 79 81 82 82 83 89 99
Đầu Lô tô
0
1 12, 14
2
3 33, 33, 35, 38
4 40, 41
5
6 65, 68
7 78, 79
8 81, 82, 82, 83, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 41, 81
2 12, 82, 82
3 33, 33, 83
4 14
5 35, 65
6
7
8 38, 68, 78
9 79, 89, 99
Giải tám 41
Giải bảy 939
Giải sáu 9383 0006 8297
Giải năm 5660
Giải tư 39118 59460 67627 81154
30934 87871 28260
Giải ba 45206 49292
Giải nhì 13620
Giải nhất 73965
Đặc biệt 217426
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 18 20 26 27 34 39 41 54
6 60 60 60 65 71 83 92 97
Đầu Lô tô
0 06
1 18
2 20, 26, 27
3 34, 39
4 41
5 54
6 6, 60, 60, 60, 65
7 71
8 83
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 60, 60
1 41, 71
2 92
3 83
4 34, 54
5 65
6 06, 6, 26
7 27, 97
8 18
9 39
Giải tám 93
Giải bảy 559
Giải sáu 3071 2578 7629
Giải năm 7583
Giải tư 42052 83847 57948 32345
23679 83723 23086
Giải ba 58560 79183
Giải nhì 55250
Giải nhất 47528
Đặc biệt 315683
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 28 29 45 47 48 50 52 59
60 71 78 79 83 83 83 86 93
Đầu Lô tô
0
1
2 23, 28, 29
3
4 45, 47, 48
5 50, 52, 59
6 60
7 71, 78, 79
8 83, 83, 83, 86
9 93
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 71
2 52
3 23, 83, 83, 83, 93
4
5 45
6 86
7 47
8 28, 48, 78
9 29, 59, 79
Giải tám 65
Giải bảy 800
Giải sáu 0943 6653 5909
Giải năm 7877
Giải tư 23750 89687 81470 59966
35453 25920 07042
Giải ba 97641 40616
Giải nhì 37642
Giải nhất 79228
Đặc biệt 666069
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 16 20 28 41 42 42 43
50 53 53 65 66 69 70 77 87
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 16
2 20, 28
3
4 41, 42, 42, 43
5 50, 53, 53
6 65, 66, 69
7 70, 77
8 87
9
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 50, 70
1 41
2 42, 42
3 43, 53, 53
4
5 65
6 16, 66
7 77, 87
8 28
9 09, 69
Giải tám 07
Giải bảy 197
Giải sáu 5567 5454 4818
Giải năm 2994
Giải tư 19957 39711 03292 52230
12575 11140 13591
Giải ba 84726 23878
Giải nhì 38963
Giải nhất 30935
Đặc biệt 849263
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 18 26 30 35 40 54 57 63
63 67 7 75 78 91 92 94 97
Đầu Lô tô
0
1 11, 18
2 26
3 30, 35
4 40
5 54, 57
6 63, 63, 67
7 7, 75, 78
8
9 91, 92, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 11, 91
2 92
3 63, 63
4 54, 94
5 35, 75
6 26
7 7, 57, 67, 97
8 18, 78
9
Giải tám 87
Giải bảy 908
Giải sáu 7910 8998 3137
Giải năm 1238
Giải tư 57395 34092 38436 37033
95762 17193 54342
Giải ba 23496 41802
Giải nhì 08092
Giải nhất 87093
Đặc biệt 950417
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 10 17 33 36 37 38 42
62 87 92 92 93 93 95 96 98
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 10, 17
2
3 33, 36, 37, 38
4 42
5
6 62
7
8 87
9 92, 92, 93, 93, 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 10
1
2 02, 42, 62, 92, 92
3 33, 93, 93
4
5 95
6 36, 96
7 17, 37, 87
8 08, 38, 98
9
Giải tám 23
Giải bảy 416
Giải sáu 9656 3120 1715
Giải năm 8933
Giải tư 81727 17122 90298 86210
36890 37026 36895
Giải ba 00050 51940
Giải nhì 74210
Giải nhất 39084
Đặc biệt 525120
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 10 15 16 20 20 22 23 26
27 33 40 50 56 84 90 95 98
Đầu Lô tô
0
1 10, 10, 15, 16
2 20, 20, 22, 23, 26, 27
3 33
4 40
5 50, 56
6
7
8 84
9 90, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 20, 20, 40, 50, 90
1
2 22
3 23, 33
4 84
5 15, 95
6 16, 26, 56
7 27
8 98
9
Giải tám 38
Giải bảy 931
Giải sáu 6197 7105 0980
Giải năm 0249
Giải tư 31410 07023 18410 94324
44135 33551 33641
Giải ba 65658 11286
Giải nhì 34325
Giải nhất 25964
Đặc biệt 070593
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 10 23 24 25 31 35 38
41 49 51 58 64 80 86 93 97
Đầu Lô tô
0 05
1 10, 10
2 23, 24, 25
3 31, 35, 38
4 41, 49
5 51, 58
6 64
7
8 80, 86
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 80
1 31, 41, 51
2
3 23, 93
4 24, 64
5 05, 25, 35
6 86
7 97
8 38, 58
9 49
Giải tám 97
Giải bảy 630
Giải sáu 8835 0891 2350
Giải năm 3678
Giải tư 12959 36324 71858 30329
45094 06565 71736
Giải ba 41718 67094
Giải nhì 61133
Giải nhất 24562
Đặc biệt 159648
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 24 29 30 33 35 36 48 50
58 59 62 65 78 91 94 94 97
Đầu Lô tô
0
1 18
2 24, 29
3 30, 33, 35, 36
4 48
5 50, 58, 59
6 62, 65
7 78
8
9 91, 94, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 91
2 62
3 33
4 24, 94, 94
5 35, 65
6 36
7 97
8 18, 48, 58, 78
9 29, 59
Giải tám 79
Giải bảy 898
Giải sáu 2034 4096 7336
Giải năm 9783
Giải tư 88211 90222 97055 52001
47840 98626 49966
Giải ba 96659 68741
Giải nhì 82442
Giải nhất 69623
Đặc biệt 642864
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 22 23 26 34 36 40 41
42 55 59 64 66 79 83 96 98
Đầu Lô tô
0 01
1 11
2 22, 23, 26
3 34, 36
4 40, 41, 42
5 55, 59
6 64, 66
7 79
8 83
9 96, 98
Đuôi Lô tô
0 40
1 01, 11, 41
2 22, 42
3 23, 83
4 34, 64
5 55
6 26, 36, 66, 96
7
8 98
9 59, 79
Giải tám 67
Giải bảy 225
Giải sáu 9092 2141 3486
Giải năm 1539
Giải tư 08950 78654 62449 36693
63905 38139 12592
Giải ba 53521 20317
Giải nhì 47581
Giải nhất 99299
Đặc biệt 348464
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 17 21 25 39 39 41 49 50
54 64 67 81 86 92 92 93 99
Đầu Lô tô
0 05
1 17
2 21, 25
3 39, 39
4 41, 49
5 50, 54
6 64, 67
7
8 81, 86
9 92, 92, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 50
1 21, 41, 81
2 92, 92
3 93
4 54, 64
5 05, 25
6 86
7 17, 67
8
9 39, 39, 49, 99
Giải tám 21
Giải bảy 292
Giải sáu 7813 0130 5387
Giải năm 1961
Giải tư 53646 35052 42266 81277
76709 43091 15245
Giải ba 62883 27152
Giải nhì 79947
Giải nhất 04761
Đặc biệt 037760
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 21 30 45 46 47 52 52
60 61 61 66 77 83 87 91 92
Đầu Lô tô
0 09
1 13
2 21
3 30
4 45, 46, 47
5 52, 52
6 60, 61, 61, 66
7 77
8 83, 87
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 30, 60
1 21, 61, 61, 91
2 52, 52, 92
3 13, 83
4
5 45
6 46, 66
7 47, 77, 87
8
9 09
Giải tám 40
Giải bảy 820
Giải sáu 3414 5874 7685
Giải năm 3725
Giải tư 89977 61049 32840 08528
76350 64517 70504
Giải ba 29264 45132
Giải nhì 09504
Giải nhất 26456
Đặc biệt 355932
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 14 17 20 25 28 32 32
40 40 49 50 56 64 74 77 85
Đầu Lô tô
0 04, 04
1 14, 17
2 20, 25, 28
3 32, 32
4 40, 40, 49
5 50, 56
6 64
7 74, 77
8 85
9
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 40, 50
1
2 32, 32
3
4 04, 04, 14, 64, 74
5 25, 85
6 56
7 17, 77
8 28
9 49
Giải tám 98
Giải bảy 562
Giải sáu 1758 3354 3180
Giải năm 0003
Giải tư 23329 18759 49006 15156
20637 06561 12837
Giải ba 68684 58496
Giải nhì 46753
Giải nhất 09146
Đặc biệt 440661
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 29 3 37 37 46 53 54 56
58 59 61 61 62 80 84 96 98
Đầu Lô tô
0 06
1
2 29
3 3, 37, 37
4 46
5 53, 54, 56, 58, 59
6 61, 61, 62
7
8 80, 84
9 96, 98
Đuôi Lô tô
0 80
1 61, 61
2 62
3 3, 53
4 54, 84
5
6 06, 46, 56, 96
7 37, 37
8 58, 98
9 29, 59
Giải tám 32
Giải bảy 920
Giải sáu 2310 7738 8208
Giải năm 0040
Giải tư 07061 70745 04549 27717
68576 18265 26626
Giải ba 23021 34424
Giải nhì 86251
Giải nhất 48209
Đặc biệt 443605
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 09 10 17 20 21 24 26
32 38 40 45 49 51 61 65 76
Đầu Lô tô
0 05, 08, 09
1 10, 17
2 20, 21, 24, 26
3 32, 38
4 40, 45, 49
5 51
6 61, 65
7 76
8
9
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 40
1 21, 51, 61
2 32
3
4 24
5 05, 45, 65
6 26, 76
7 17
8 08, 38
9 09, 49
Giải tám 47
Giải bảy 616
Giải sáu 7098 8513 0509
Giải năm 0239
Giải tư 98709 33428 85010 26331
98205 16935 08352
Giải ba 30233 17306
Giải nhì 34870
Giải nhất 16682
Đặc biệt 579838
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 09 09 10 13 16 28 31
33 35 38 39 47 52 70 82 98
Đầu Lô tô
0 05, 06, 09, 09
1 10, 13, 16
2 28
3 31, 33, 35, 38, 39
4 47
5 52
6
7 70
8 82
9 98
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 31
2 52, 82
3 13, 33
4
5 05, 35
6 06, 16
7 47
8 28, 38, 98
9 09, 09, 39
Giải tám 24
Giải bảy 691
Giải sáu 5767 0375 8237
Giải năm 0417
Giải tư 72130 10608 75333 90784
51519 84019 36016
Giải ba 76895 72274
Giải nhì 96805
Giải nhất 89335
Đặc biệt 509339
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 16 17 19 19 24 30 33
35 37 39 67 74 75 84 91 95
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 16, 17, 19, 19
2 24
3 30, 33, 35, 37, 39
4
5
6 67
7 74, 75
8 84
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 30
1 91
2
3 33
4 24, 74, 84
5 05, 35, 75, 95
6 16
7 17, 37, 67
8 08
9 19, 19, 39
Giải tám 43
Giải bảy 437
Giải sáu 8761 8614 8569
Giải năm 3818
Giải tư 66567 39285 75031 18375
53325 22011 72107
Giải ba 39807 74150
Giải nhì 73682
Giải nhất 92864
Đặc biệt 987011
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 11 11 14 18 25 31 37
43 50 61 64 67 69 75 82 85
Đầu Lô tô
0 07, 07
1 11, 11, 14, 18
2 25
3 31, 37
4 43
5 50
6 61, 64, 67, 69
7 75
8 82, 85
9
Đuôi Lô tô
0 50
1 11, 11, 31, 61
2 82
3 43
4 14, 64
5 25, 75, 85
6
7 07, 07, 37, 67
8 18
9 69
Giải tám 74
Giải bảy 989
Giải sáu 5985 9231 1046
Giải năm 0398
Giải tư 58477 31272 60382 20608
44325 46230 79929
Giải ba 88467 02281
Giải nhì 14423
Giải nhất 61434
Đặc biệt 875543
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 23 25 29 30 31 34 43 46
67 72 74 77 81 82 85 89 98
Đầu Lô tô
0 08
1
2 23, 25, 29
3 30, 31, 34
4 43, 46
5
6 67
7 72, 74, 77
8 81, 82, 85, 89
9 98
Đuôi Lô tô
0 30
1 31, 81
2 72, 82
3 23, 43
4 34, 74
5 25, 85
6 46
7 67, 77
8 08, 98
9 29, 89
Giải tám 29
Giải bảy 343
Giải sáu 9300 2459 3847
Giải năm 5911
Giải tư 63293 96488 97938 32866
09467 97783 93338
Giải ba 16255 53964
Giải nhì 32734
Giải nhất 25564
Đặc biệt 832616
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 16 29 34 38 38 43 47
55 59 64 64 66 67 83 88 93
Đầu Lô tô
0 00
1 11, 16
2 29
3 34, 38, 38
4 43, 47
5 55, 59
6 64, 64, 66, 67
7
8 83, 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 00
1 11
2
3 43, 83, 93
4 34, 64, 64
5 55
6 16, 66
7 47, 67
8 38, 38, 88
9 29, 59
Giải tám 70
Giải bảy 011
Giải sáu 9715 4319 9182
Giải năm 9733
Giải tư 82411 55523 34470 66489
36069 67093 46304
Giải ba 97242 45660
Giải nhì 14214
Giải nhất 01813
Đặc biệt 700957
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 11 11 13 14 15 19 23 33
42 57 60 69 70 70 82 89 93
Đầu Lô tô
0 04
1 11, 11, 13, 14, 15, 19
2 23
3 33
4 42
5 57
6 60, 69
7 70, 70
8 82, 89
9 93
Đuôi Lô tô
0 60, 70, 70
1 11, 11
2 42, 82
3 13, 23, 33, 93
4 04, 14
5 15
6
7 57
8
9 19, 69, 89

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Định

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
482 lần
642 lần
751 lần
601 lần
201 lần
Cặp sốXuất hiện
311 lần
221 lần
171 lần
811 lần
611 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
650 lần
620 lần
590 lần
580 lần
670 lần
Cặp sốXuất hiện
700 lần
730 lần
720 lần
710 lần
560 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
5729 ngày
1628 ngày
4327 ngày
1126 ngày
3925 ngày
Cặp sốSố ngày
3824 ngày
0523 ngày
6122 ngày
3221 ngày
6020 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
642 ngày
631 ngày
611 ngày
601 ngày
481 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
571 ngày
661 ngày
681 ngày
831 ngày
931 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
12 lần
29 lần
43 lần
53 lần
Tổng ĐBXuất hiện
63 lần
73 lần
83 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 01 lần
Đầu 13 lần
Đầu 23 lần
Đầu 36 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 51 lần
Đầu 68 lần
Đầu 71 lần
Đầu 82 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 14 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 35 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ