Xổ Số Khánh Hòa 30 ngày

Xổ số Khánh Hòa 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Khánh Hòa trong 30 ngày gần đây nhất (XSKH 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Khánh Hòa trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Khánh Hòa 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày gần nhất

Giải tám 21
Giải bảy 352
Giải sáu 1533 3615 4710
Giải năm 8118
Giải tư 28000 29538 46996 97798
26658 05209 44815
Giải ba 55723 27991
Giải nhì 05727
Giải nhất 58011
Đặc biệt 661321
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 10 11 15 15 18 21 21
23 27 33 38 52 58 91 96 98
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 10, 11, 15, 15, 18
2 21, 21, 23, 27
3 33, 38
4
5 52, 58
6
7
8
9 91, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 11, 21, 21, 91
2 52
3 23, 33
4
5 15, 15
6 96
7 27
8 18, 38, 58, 98
9 09
Giải tám 28
Giải bảy 503
Giải sáu 4504 5537 9585
Giải năm 9157
Giải tư 66616 47558 91134 50132
57058 04599 71992
Giải ba 59226 84942
Giải nhì 31626
Giải nhất 93134
Đặc biệt 443916
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 16 16 26 26 28 32 34
34 37 42 57 58 58 85 92 99
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 16, 16
2 26, 26, 28
3 32, 34, 34, 37
4 42
5 57, 58, 58
6
7
8 85
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0
1
2 32, 42, 92
3 03
4 04, 34, 34
5 85
6 16, 16, 26, 26
7 37, 57
8 28, 58, 58
9 99
Giải tám 09
Giải bảy 715
Giải sáu 8808 7579 1614
Giải năm 1202
Giải tư 00627 68483 58673 46478
05235 03576 76171
Giải ba 59596 42231
Giải nhì 44556
Giải nhất 13873
Đặc biệt 497843
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 14 15 27 31 35 43 56
71 73 73 76 78 79 83 9 96
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 14, 15
2 27
3 31, 35
4 43
5 56
6
7 71, 73, 73, 76, 78, 79
8 83
9 9, 96
Đuôi Lô tô
0
1 31, 71
2 02
3 43, 73, 73, 83
4 14
5 15, 35
6 56, 76, 96
7 27
8 08, 78
9 9, 79
Giải tám 82
Giải bảy 785
Giải sáu 9947 2252 4339
Giải năm 8623
Giải tư 22104 82235 89533 92080
21212 26698 59398
Giải ba 00775 83639
Giải nhì 96978
Giải nhất 50169
Đặc biệt 515249
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 12 23 33 35 39 39 47 49
52 69 75 78 80 82 85 98 98
Đầu Lô tô
0 04
1 12
2 23
3 33, 35, 39, 39
4 47, 49
5 52
6 69
7 75, 78
8 80, 82, 85
9 98, 98
Đuôi Lô tô
0 80
1
2 12, 52, 82
3 23, 33
4 04
5 35, 75, 85
6
7 47
8 78, 98, 98
9 39, 39, 49, 69
Giải tám 97
Giải bảy 798
Giải sáu 3302 4572 9142
Giải năm 9753
Giải tư 62942 99650 70886 38223
61845 04921 72881
Giải ba 33658 91613
Giải nhì 82293
Giải nhất 70164
Đặc biệt 882509
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 13 21 23 42 42 45 50
53 58 64 72 81 86 93 97 98
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 13
2 21, 23
3
4 42, 42, 45
5 50, 53, 58
6 64
7 72
8 81, 86
9 93, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 50
1 21, 81
2 02, 42, 42, 72
3 13, 23, 53, 93
4 64
5 45
6 86
7 97
8 58, 98
9 09
Giải tám 86
Giải bảy 576
Giải sáu 0874 1591 7824
Giải năm 3572
Giải tư 86536 36660 72219 77764
55360 23559 03654
Giải ba 82050 85104
Giải nhì 58544
Giải nhất 35237
Đặc biệt 207691
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 19 24 36 37 44 50 54 59
60 60 64 72 74 76 86 91 91
Đầu Lô tô
0 04
1 19
2 24
3 36, 37
4 44
5 50, 54, 59
6 60, 60, 64
7 72, 74, 76
8 86
9 91, 91
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 60
1 91, 91
2 72
3
4 04, 24, 44, 54, 64, 74
5
6 36, 76, 86
7 37
8
9 19, 59
Giải tám 67
Giải bảy 407
Giải sáu 2047 2308 4449
Giải năm 3829
Giải tư 18609 67905 49299 20667
61692 15493 52638
Giải ba 51679 21923
Giải nhì 30304
Giải nhất 68665
Đặc biệt 868856
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 07 08 09 23 29 38 47
49 56 65 67 67 79 92 93 99
Đầu Lô tô
0 04, 05, 07, 08, 09
1
2 23, 29
3 38
4 47, 49
5 56
6 65, 67, 67
7 79
8
9 92, 93, 99
Đuôi Lô tô
0
1
2 92
3 23, 93
4 04
5 05, 65
6 56
7 07, 47, 67, 67
8 08, 38
9 09, 29, 49, 79, 99
Giải tám 05
Giải bảy 917
Giải sáu 7615 2689 1193
Giải năm 5648
Giải tư 18711 43035 45559 28875
25692 91374 78552
Giải ba 44726 31363
Giải nhì 54245
Giải nhất 35059
Đặc biệt 803902
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 15 17 26 35 45 48 5
52 59 59 63 74 75 89 92 93
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 15, 17
2 26
3 35
4 45, 48
5 5, 52, 59, 59
6 63
7 74, 75
8 89
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0
1 11
2 02, 52, 92
3 63, 93
4 74
5 5, 15, 35, 45, 75
6 26
7 17
8 48
9 59, 59, 89
Giải tám 27
Giải bảy 503
Giải sáu 7541 4406 5852
Giải năm 6928
Giải tư 84180 17109 80801 90445
38705 28201 39186
Giải ba 02605 20353
Giải nhì 98684
Giải nhất 62844
Đặc biệt 294353
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 03 05 05 06 09 27 28
41 44 45 52 53 53 80 84 86
Đầu Lô tô
0 01, 01, 03, 05, 05, 06, 09
1
2 27, 28
3
4 41, 44, 45
5 52, 53, 53
6
7
8 80, 84, 86
9
Đuôi Lô tô
0 80
1 01, 01, 41
2 52
3 03, 53, 53
4 44, 84
5 05, 05, 45
6 06, 86
7 27
8 28
9 09
Giải tám 26
Giải bảy 047
Giải sáu 2454 6288 6128
Giải năm 6126
Giải tư 79717 54027 95805 38620
40015 49049 77312
Giải ba 28398 38250
Giải nhì 62786
Giải nhất 63154
Đặc biệt 132963
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 15 17 20 26 26 27 28
47 49 50 54 54 63 86 88 98
Đầu Lô tô
0 05
1 12, 15, 17
2 20, 26, 26, 27, 28
3
4 47, 49
5 50, 54, 54
6 63
7
8 86, 88
9 98
Đuôi Lô tô
0 20, 50
1
2 12
3 63
4 54, 54
5 05, 15
6 26, 26, 86
7 17, 27, 47
8 28, 88, 98
9 49
Giải tám 06
Giải bảy 674
Giải sáu 9019 6046 7742
Giải năm 9896
Giải tư 30571 31299 17022 30211
02267 83484 28092
Giải ba 93693 77085
Giải nhì 58839
Giải nhất 22128
Đặc biệt 508714
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 14 19 22 28 39 42 46 6
67 71 74 84 85 92 93 96 99
Đầu Lô tô
0
1 11, 14, 19
2 22, 28
3 39
4 42, 46
5
6 6, 67
7 71, 74
8 84, 85
9 92, 93, 96, 99
Đuôi Lô tô
0
1 11, 71
2 22, 42, 92
3 93
4 14, 74, 84
5 85
6 6, 46, 96
7 67
8 28
9 19, 39, 99
Giải tám 28
Giải bảy 988
Giải sáu 9327 3515 9463
Giải năm 7203
Giải tư 25387 05282 78109 32083
55964 05699 38720
Giải ba 80349 84363
Giải nhì 29404
Giải nhất 17658
Đặc biệt 951961
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 09 15 20 27 28 49 58
61 63 63 64 82 83 87 88 99
Đầu Lô tô
0 03, 04, 09
1 15
2 20, 27, 28
3
4 49
5 58
6 61, 63, 63, 64
7
8 82, 83, 87, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 20
1 61
2 82
3 03, 63, 63, 83
4 04, 64
5 15
6
7 27, 87
8 28, 58, 88
9 09, 49, 99
Giải tám 54
Giải bảy 615
Giải sáu 2227 1017 5371
Giải năm 8609
Giải tư 12198 28426 32467 47982
23168 84618 88111
Giải ba 36471 30517
Giải nhì 64259
Giải nhất 32520
Đặc biệt 758648
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 15 17 17 18 20 26 27
48 54 59 67 68 71 71 82 98
Đầu Lô tô
0 09
1 11, 15, 17, 17, 18
2 20, 26, 27
3
4 48
5 54, 59
6 67, 68
7 71, 71
8 82
9 98
Đuôi Lô tô
0 20
1 11, 71, 71
2 82
3
4 54
5 15
6 26
7 17, 17, 27, 67
8 18, 48, 68, 98
9 09, 59
Giải tám 55
Giải bảy 432
Giải sáu 3710 8997 6942
Giải năm 4096
Giải tư 44576 42936 19586 32393
14706 10283 56885
Giải ba 12765 62050
Giải nhì 46481
Giải nhất 01001
Đặc biệt 888377
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 10 32 36 42 50 55 65
76 77 81 83 85 86 93 96 97
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 10
2
3 32, 36
4 42
5 50, 55
6 65
7 76, 77
8 81, 83, 85, 86
9 93, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 50
1 01, 81
2 32, 42
3 83, 93
4
5 55, 65, 85
6 06, 36, 76, 86, 96
7 77, 97
8
9
Giải tám 83
Giải bảy 903
Giải sáu 8680 3639 9458
Giải năm 7402
Giải tư 81449 16073 60865 11470
17288 78273 84473
Giải ba 82647 45688
Giải nhì 61978
Giải nhất 20006
Đặc biệt 307437
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 06 37 39 47 49 58 65
70 73 73 73 78 80 83 88 88
Đầu Lô tô
0 02, 03, 06
1
2
3 37, 39
4 47, 49
5 58
6 65
7 70, 73, 73, 73, 78
8 80, 83, 88, 88
9
Đuôi Lô tô
0 70, 80
1
2 02
3 03, 73, 73, 73, 83
4
5 65
6 06
7 37, 47
8 58, 78, 88, 88
9 39, 49
Giải tám 53
Giải bảy 455
Giải sáu 8271 2242 1261
Giải năm 2464
Giải tư 32060 85228 91619 13739
52228 95183 55615
Giải ba 81033 13086
Giải nhì 05328
Giải nhất 63134
Đặc biệt 706466
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 19 28 28 28 33 34 39 42
53 55 60 61 64 66 71 83 86
Đầu Lô tô
0
1 15, 19
2 28, 28, 28
3 33, 34, 39
4 42
5 53, 55
6 60, 61, 64, 66
7 71
8 83, 86
9
Đuôi Lô tô
0 60
1 61, 71
2 42
3 33, 53, 83
4 34, 64
5 15, 55
6 66, 86
7
8 28, 28, 28
9 19, 39
Giải tám 11
Giải bảy 724
Giải sáu 9790 7825 9902
Giải năm 4715
Giải tư 26936 42857 30012 86684
06357 48759 83981
Giải ba 55416 01323
Giải nhì 28146
Giải nhất 68283
Đặc biệt 116703
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 11 12 15 16 23 24 25
36 46 57 57 59 81 83 84 90
Đầu Lô tô
0 02, 03
1 11, 12, 15, 16
2 23, 24, 25
3 36
4 46
5 57, 57, 59
6
7
8 81, 83, 84
9 90
Đuôi Lô tô
0 90
1 11, 81
2 02, 12
3 03, 23, 83
4 24, 84
5 15, 25
6 16, 36, 46
7 57, 57
8
9 59
Giải tám 08
Giải bảy 867
Giải sáu 3524 0510 3139
Giải năm 1653
Giải tư 42657 43178 46598 15429
86313 63495 55031
Giải ba 55075 98996
Giải nhì 94280
Giải nhất 93878
Đặc biệt 413689
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 24 29 31 39 53 57 67
75 78 78 8 80 89 95 96 98
Đầu Lô tô
0
1 10, 13
2 24, 29
3 31, 39
4
5 53, 57
6 67
7 75, 78, 78
8 8, 80, 89
9 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 31
2
3 13, 53
4 24
5 75, 95
6 96
7 57, 67
8 8, 78, 78, 98
9 29, 39, 89
Giải tám 65
Giải bảy 255
Giải sáu 3585 7370 4062
Giải năm 2195
Giải tư 03514 88419 17221 78331
87167 61796 66330
Giải ba 50532 32381
Giải nhì 51090
Giải nhất 36268
Đặc biệt 249660
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 19 21 30 31 32 55 60 62
65 67 68 70 81 85 90 95 96
Đầu Lô tô
0
1 14, 19
2 21
3 30, 31, 32
4
5 55
6 60, 62, 65, 67, 68
7 70
8 81, 85
9 90, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 70, 90
1 21, 31, 81
2 32, 62
3
4 14
5 55, 65, 85, 95
6 96
7 67
8 68
9 19
Giải tám 56
Giải bảy 423
Giải sáu 2168 0828 9555
Giải năm 6893
Giải tư 64510 56390 13267 45085
75125 21105 62759
Giải ba 31078 20393
Giải nhì 33893
Giải nhất 23661
Đặc biệt 842358
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 23 25 28 55 56 58 59
61 67 68 78 85 90 93 93 93
Đầu Lô tô
0 05
1 10
2 23, 25, 28
3
4
5 55, 56, 58, 59
6 61, 67, 68
7 78
8 85
9 90, 93, 93, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 90
1 61
2
3 23, 93, 93, 93
4
5 05, 25, 55, 85
6 56
7 67
8 28, 58, 68, 78
9 59
Giải tám 97
Giải bảy 841
Giải sáu 1867 3645 0309
Giải năm 5229
Giải tư 19461 97828 92320 61721
90356 49959 68737
Giải ba 98972 59878
Giải nhì 29338
Giải nhất 90208
Đặc biệt 417218
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 18 20 21 28 29 37 38
41 45 56 59 61 67 72 78 97
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 18
2 20, 21, 28, 29
3 37, 38
4 41, 45
5 56, 59
6 61, 67
7 72, 78
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 20
1 21, 41, 61
2 72
3
4
5 45
6 56
7 37, 67, 97
8 08, 18, 28, 38, 78
9 09, 29, 59
Giải tám 24
Giải bảy 710
Giải sáu 9901 2447 9271
Giải năm 3232
Giải tư 66427 98230 34838 99536
60392 60634 75506
Giải ba 13376 34075
Giải nhì 44930
Giải nhất 53253
Đặc biệt 253781
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 10 24 27 30 30 32 34
36 38 47 53 71 75 76 81 92
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 10
2 24, 27
3 30, 30, 32, 34, 36, 38
4 47
5 53
6
7 71, 75, 76
8 81
9 92
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 30
1 01, 71, 81
2 32, 92
3 53
4 24, 34
5 75
6 06, 36, 76
7 27, 47
8 38
9
Giải tám 77
Giải bảy 294
Giải sáu 4650 8285 2902
Giải năm 7260
Giải tư 59214 63985 97684 39588
19108 04526 27656
Giải ba 14351 84767
Giải nhì 89762
Giải nhất 08803
Đặc biệt 023054
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 08 14 26 50 51 54 56
60 62 67 77 84 85 85 88 94
Đầu Lô tô
0 02, 03, 08
1 14
2 26
3
4
5 50, 51, 54, 56
6 60, 62, 67
7 77
8 84, 85, 85, 88
9 94
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 51
2 02, 62
3 03
4 14, 54, 84, 94
5 85, 85
6 26, 56
7 67, 77
8 08, 88
9
Giải tám 49
Giải bảy 398
Giải sáu 9920 9610 8989
Giải năm 6078
Giải tư 83805 51621 30737 40360
78898 52869 47736
Giải ba 89472 25303
Giải nhì 45585
Giải nhất 97446
Đặc biệt 221985
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 10 20 21 36 37 46 49
60 69 72 78 85 85 89 98 98
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 10
2 20, 21
3 36, 37
4 46, 49
5
6 60, 69
7 72, 78
8 85, 85, 89
9 98, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 60
1 21
2 72
3 03
4
5 05, 85, 85
6 36, 46
7 37
8 78, 98, 98
9 49, 69, 89
Giải tám 22
Giải bảy 071
Giải sáu 4152 2429 5621
Giải năm 1398
Giải tư 02819 84047 59247 01352
11978 34597 58100
Giải ba 94867 03750
Giải nhì 73129
Giải nhất 61640
Đặc biệt 276788
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 19 21 22 29 29 40 47 47
50 52 52 67 71 78 88 97 98
Đầu Lô tô
0 00
1 19
2 21, 22, 29, 29
3
4 40, 47, 47
5 50, 52, 52
6 67
7 71, 78
8 88
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 50
1 21, 71
2 22, 52, 52
3
4
5
6
7 47, 47, 67, 97
8 78, 88, 98
9 19, 29, 29
Giải tám 42
Giải bảy 362
Giải sáu 6537 6268 1397
Giải năm 2255
Giải tư 86906 59590 35757 52539
68646 68325 76419
Giải ba 96302 86823
Giải nhì 25833
Giải nhất 38478
Đặc biệt 424317
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 17 19 23 25 33 37 39
42 46 55 57 62 68 78 90 97
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 17, 19
2 23, 25
3 33, 37, 39
4 42, 46
5 55, 57
6 62, 68
7 78
8
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 90
1
2 02, 42, 62
3 23, 33
4
5 25, 55
6 06, 46
7 17, 37, 57, 97
8 68, 78
9 19, 39
Giải tám 20
Giải bảy 873
Giải sáu 1788 8417 8435
Giải năm 3413
Giải tư 17298 54207 14837 09200
02833 70265 61615
Giải ba 65371 95959
Giải nhì 04503
Giải nhất 32354
Đặc biệt 936350
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 07 13 15 17 20 33 35
37 50 54 59 65 71 73 88 98
Đầu Lô tô
0 00, 03, 07
1 13, 15, 17
2 20
3 33, 35, 37
4
5 50, 54, 59
6 65
7 71, 73
8 88
9 98
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 50
1 71
2
3 03, 13, 33, 73
4 54
5 15, 35, 65
6
7 07, 17, 37
8 88, 98
9 59
Giải tám 21
Giải bảy 371
Giải sáu 5698 5262 1741
Giải năm 7327
Giải tư 46139 98421 34800 24766
51255 08147 74704
Giải ba 81088 48245
Giải nhì 22471
Giải nhất 90252
Đặc biệt 392296
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 21 21 27 39 41 45 47
52 55 62 66 71 71 88 96 98
Đầu Lô tô
0 00, 04
1
2 21, 21, 27
3 39
4 41, 45, 47
5 52, 55
6 62, 66
7 71, 71
8 88
9 96, 98
Đuôi Lô tô
0 00
1 21, 21, 41, 71, 71
2 52, 62
3
4 04
5 45, 55
6 66, 96
7 27, 47
8 88, 98
9 39
Giải tám 52
Giải bảy 457
Giải sáu 4438 2920 1320
Giải năm 4029
Giải tư 92737 33997 18851 60864
32334 93266 82895
Giải ba 27456 62422
Giải nhì 87630
Giải nhất 72627
Đặc biệt 020954
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 20 22 27 29 30 34 37 38
51 52 54 56 57 64 66 95 97
Đầu Lô tô
0
1
2 20, 20, 22, 27, 29
3 30, 34, 37, 38
4
5 51, 52, 54, 56, 57
6 64, 66
7
8
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 30
1 51
2 22, 52
3
4 34, 54, 64
5 95
6 56, 66
7 27, 37, 57, 97
8 38
9 29
Giải tám 44
Giải bảy 594
Giải sáu 2280 2320 7827
Giải năm 9991
Giải tư 94383 68799 96463 18751
81834 08902 19024
Giải ba 12961 03984
Giải nhì 33442
Giải nhất 40520
Đặc biệt 008755
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 20 20 24 27 34 42 44 51
55 61 63 80 83 84 91 94 99
Đầu Lô tô
0 02
1
2 20, 20, 24, 27
3 34
4 42, 44
5 51, 55
6 61, 63
7
8 80, 83, 84
9 91, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 80
1 51, 61, 91
2 02, 42
3 63, 83
4 24, 34, 44, 84, 94
5 55
6
7 27
8
9 99

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
542 lần
531 lần
551 lần
771 lần
561 lần
Cặp sốXuất hiện
581 lần
611 lần
631 lần
661 lần
601 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
510 lần
000 lần
470 lần
520 lần
870 lần
Cặp sốXuất hiện
570 lần
840 lần
860 lần
460 lần
450 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
5529 ngày
9627 ngày
5026 ngày
1725 ngày
8824 ngày
Cặp sốSố ngày
8523 ngày
5422 ngày
8121 ngày
1820 ngày
5819 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
631 ngày
661 ngày
611 ngày
601 ngày
561 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
581 ngày
771 ngày
811 ngày
911 ngày
961 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
11 lần
23 lần
35 lần
41 lần
Tổng ĐBXuất hiện
53 lần
62 lần
74 lần
82 lần
96 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 14 lần
Đầu 21 lần
Đầu 31 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 57 lần
Đầu 64 lần
Đầu 71 lần
Đầu 84 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 14 lần
Đuôi 21 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 43 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 64 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ