Xổ Số Khánh Hòa 30 ngày

Xổ số Khánh Hòa 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Khánh Hòa trong 30 ngày gần đây nhất (XSKH 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Khánh Hòa trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Khánh Hòa 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày gần nhất

Giải tám 26
Giải bảy 738
Giải sáu 4241 1194 2134
Giải năm 5273
Giải tư 05815 92995 53537 59634
69976 86489 14576
Giải ba 08893 36465
Giải nhì 65235
Giải nhất 61105
Đặc biệt 473146
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 15 26 34 34 35 37 38 41
46 65 73 76 76 89 93 94 95
Đầu Lô tô
0 05
1 15
2 26
3 34, 34, 35, 37, 38
4 41, 46
5
6 65
7 73, 76, 76
8 89
9 93, 94, 95
Đuôi Lô tô
0
1 41
2
3 73, 93
4 34, 34, 94
5 05, 15, 35, 65, 95
6 26, 46, 76, 76
7 37
8 38
9 89
Giải tám 36
Giải bảy 555
Giải sáu 9658 9658 3767
Giải năm 7606
Giải tư 53158 29496 71820 57103
50862 94556 25681
Giải ba 00148 00640
Giải nhì 33377
Giải nhất 44544
Đặc biệt 268289
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 20 36 40 44 48 55 56
58 58 58 62 67 77 81 89 96
Đầu Lô tô
0 03, 06
1
2 20
3 36
4 40, 44, 48
5 55, 56, 58, 58, 58
6 62, 67
7 77
8 81, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 81
2 62
3 03
4 44
5 55
6 06, 36, 56, 96
7 67, 77
8 48, 58, 58, 58
9 89
Giải tám 21
Giải bảy 306
Giải sáu 2726 4775 9684
Giải năm 8459
Giải tư 93632 64746 04073 09011
28883 51624 89831
Giải ba 65063 98305
Giải nhì 58413
Giải nhất 10122
Đặc biệt 300596
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 11 13 21 22 24 26 31
32 46 59 63 73 75 83 84 96
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 11, 13
2 21, 22, 24, 26
3 31, 32
4 46
5 59
6 63
7 73, 75
8 83, 84
9 96
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21, 31
2 22, 32
3 13, 63, 73, 83
4 24, 84
5 05, 75
6 06, 26, 46, 96
7
8
9 59
Giải tám 37
Giải bảy 820
Giải sáu 7392 8453 4011
Giải năm 3092
Giải tư 55145 06842 49119 15160
53200 46667 50065
Giải ba 04775 98633
Giải nhì 63237
Giải nhất 65734
Đặc biệt 204068
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 19 20 33 34 37 37 42
45 53 60 65 67 68 75 92 92
Đầu Lô tô
0 00
1 11, 19
2 20
3 33, 34, 37, 37
4 42, 45
5 53
6 60, 65, 67, 68
7 75
8
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 60
1 11
2 42, 92, 92
3 33, 53
4 34
5 45, 65, 75
6
7 37, 37, 67
8 68
9 19
Giải tám 25
Giải bảy 233
Giải sáu 0358 0972 1455
Giải năm 1284
Giải tư 84922 31546 89836 87355
54897 93146 89992
Giải ba 70467 47672
Giải nhì 62399
Giải nhất 46460
Đặc biệt 855306
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 22 25 33 36 46 46 55 55
58 60 67 72 72 84 92 97 99
Đầu Lô tô
0 06
1
2 22, 25
3 33, 36
4 46, 46
5 55, 55, 58
6 60, 67
7 72, 72
8 84
9 92, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1
2 22, 72, 72, 92
3 33
4 84
5 25, 55, 55
6 06, 36, 46, 46
7 67, 97
8 58
9 99
Giải tám 48
Giải bảy 861
Giải sáu 5364 4922 7534
Giải năm 1688
Giải tư 43079 74695 68343 40928
85151 01364 11342
Giải ba 93424 81808
Giải nhì 53703
Giải nhất 31961
Đặc biệt 019015
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 15 22 24 28 34 42 43
48 51 61 61 64 64 79 88 95
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 15
2 22, 24, 28
3 34
4 42, 43, 48
5 51
6 61, 61, 64, 64
7 79
8 88
9 95
Đuôi Lô tô
0
1 51, 61, 61
2 22, 42
3 03, 43
4 24, 34, 64, 64
5 15, 95
6
7
8 08, 28, 48, 88
9 79
Giải tám 97
Giải bảy 630
Giải sáu 2006 0062 5217
Giải năm 2788
Giải tư 49538 50361 69124 03791
73475 85951 34984
Giải ba 07712 31442
Giải nhì 87584
Giải nhất 19828
Đặc biệt 290340
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 17 24 28 30 38 40 42
51 61 62 75 84 84 88 91 97
Đầu Lô tô
0 06
1 12, 17
2 24, 28
3 30, 38
4 40, 42
5 51
6 61, 62
7 75
8 84, 84, 88
9 91, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 51, 61, 91
2 12, 42, 62
3
4 24, 84, 84
5 75
6 06
7 17, 97
8 28, 38, 88
9
Giải tám 42
Giải bảy 620
Giải sáu 2633 6973 9013
Giải năm 4876
Giải tư 73401 12082 61136 51238
71154 11014 74719
Giải ba 43477 49775
Giải nhì 37145
Giải nhất 88134
Đặc biệt 168831
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 14 19 20 31 33 34 36
38 42 45 54 73 75 76 77 82
Đầu Lô tô
0 01
1 13, 14, 19
2 20
3 31, 33, 34, 36, 38
4 42, 45
5 54
6
7 73, 75, 76, 77
8 82
9
Đuôi Lô tô
0 20
1 01, 31
2 42, 82
3 13, 33, 73
4 14, 34, 54
5 45, 75
6 36, 76
7 77
8 38
9 19
Giải tám 78
Giải bảy 657
Giải sáu 5443 6402 7710
Giải năm 8414
Giải tư 45383 48590 51721 94444
22781 75101 81247
Giải ba 50957 41738
Giải nhì 78547
Giải nhất 04189
Đặc biệt 268689
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 10 14 21 38 43 44 47
47 57 57 78 81 83 89 89 90
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 10, 14
2 21
3 38
4 43, 44, 47, 47
5 57, 57
6
7 78
8 81, 83, 89, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 90
1 01, 21, 81
2 02
3 43, 83
4 14, 44
5
6
7 47, 47, 57, 57
8 38, 78
9 89, 89
Giải tám 22
Giải bảy 937
Giải sáu 0050 8918 5702
Giải năm 2747
Giải tư 88096 09398 75555 68340
44903 34139 53589
Giải ba 87560 34287
Giải nhì 62907
Giải nhất 68310
Đặc biệt 720703
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 03 07 10 18 22 37 39
40 47 50 55 60 87 89 96 98
Đầu Lô tô
0 02, 03, 03, 07
1 10, 18
2 22
3 37, 39
4 40, 47
5 50, 55
6 60
7
8 87, 89
9 96, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 50, 60
1
2 02, 22
3 03, 03
4
5 55
6 96
7 07, 37, 47, 87
8 18, 98
9 39, 89
Giải tám 98
Giải bảy 418
Giải sáu 3195 1167 0278
Giải năm 4769
Giải tư 45677 27647 42031 16608
45285 53304 48394
Giải ba 13038 94150
Giải nhì 20908
Giải nhất 76366
Đặc biệt 206039
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 08 18 31 38 39 47 50
66 67 69 77 78 85 94 95 98
Đầu Lô tô
0 04, 08, 08
1 18
2
3 31, 38, 39
4 47
5 50
6 66, 67, 69
7 77, 78
8 85
9 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 50
1 31
2
3
4 04, 94
5 85, 95
6 66
7 47, 67, 77
8 08, 08, 18, 38, 78, 98
9 39, 69
Giải tám 34
Giải bảy 422
Giải sáu 9123 8720 3539
Giải năm 8751
Giải tư 28421 40072 95592 37620
68406 76710 05247
Giải ba 58346 75275
Giải nhì 61804
Giải nhất 55513
Đặc biệt 084132
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 10 13 20 20 21 22 23
32 34 39 46 47 51 72 75 92
Đầu Lô tô
0 04, 06
1 10, 13
2 20, 20, 21, 22, 23
3 32, 34, 39
4 46, 47
5 51
6
7 72, 75
8
9 92
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 20
1 21, 51
2 22, 32, 72, 92
3 13, 23
4 04, 34
5 75
6 06, 46
7 47
8
9 39
Giải tám 21
Giải bảy 552
Giải sáu 9329 2274 5079
Giải năm 8944
Giải tư 35202 36593 77991 11864
21473 49762 15619
Giải ba 26127 63914
Giải nhì 18628
Giải nhất 16049
Đặc biệt 749809
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 14 19 21 27 28 29 44
49 52 62 64 73 74 79 91 93
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 14, 19
2 21, 27, 28, 29
3
4 44, 49
5 52
6 62, 64
7 73, 74, 79
8
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0
1 21, 91
2 02, 52, 62
3 73, 93
4 14, 44, 64, 74
5
6
7 27
8 28
9 09, 19, 29, 49, 79
Giải tám 79
Giải bảy 285
Giải sáu 5196 3481 3243
Giải năm 8751
Giải tư 98918 21097 92334 65407
28483 25384 85512
Giải ba 02839 96116
Giải nhì 85452
Giải nhất 83429
Đặc biệt 051987
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 16 18 29 34 39 43 51
52 79 81 83 84 85 87 96 97
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 16, 18
2 29
3 34, 39
4 43
5 51, 52
6
7 79
8 81, 83, 84, 85, 87
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0
1 51, 81
2 12, 52
3 43, 83
4 34, 84
5 85
6 16, 96
7 07, 87, 97
8 18
9 29, 39, 79
Giải tám 01
Giải bảy 657
Giải sáu 3916 7719 9904
Giải năm 3815
Giải tư 36423 29143 84044 27784
45861 20252 99028
Giải ba 14607 73089
Giải nhì 30175
Giải nhất 38925
Đặc biệt 890557
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 1 15 16 19 23 25 28
43 44 52 57 57 61 75 84 89
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 1, 15, 16, 19
2 23, 25, 28
3
4 43, 44
5 52, 57, 57
6 61
7 75
8 84, 89
9
Đuôi Lô tô
0
1 1, 61
2 52
3 23, 43
4 04, 44, 84
5 15, 25, 75
6 16
7 07, 57, 57
8 28
9 19, 89
Giải tám 39
Giải bảy 425
Giải sáu 7919 3574 2056
Giải năm 3538
Giải tư 75272 79848 81975 67348
91011 67044 00610
Giải ba 58839 94058
Giải nhì 38556
Giải nhất 15570
Đặc biệt 298117
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 17 19 25 38 39 39 44
48 48 56 56 58 70 72 74 75
Đầu Lô tô
0
1 10, 11, 17, 19
2 25
3 38, 39, 39
4 44, 48, 48
5 56, 56, 58
6
7 70, 72, 74, 75
8
9
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 11
2 72
3
4 44, 74
5 25, 75
6 56, 56
7 17
8 38, 48, 48, 58
9 19, 39, 39
Giải tám 00
Giải bảy 682
Giải sáu 5479 5582 9976
Giải năm 3127
Giải tư 15214 15989 09343 44446
81217 36222 08386
Giải ba 92375 59315
Giải nhì 14039
Giải nhất 08006
Đặc biệt 861225
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 06 14 15 17 22 25 27 39
43 46 75 76 79 82 82 86 89
Đầu Lô tô
0 0, 06
1 14, 15, 17
2 22, 25, 27
3 39
4 43, 46
5
6
7 75, 76, 79
8 82, 82, 86, 89
9
Đuôi Lô tô
0 0
1
2 22, 82, 82
3 43
4 14
5 15, 25, 75
6 06, 46, 76, 86
7 17, 27
8
9 39, 79, 89
Giải tám 42
Giải bảy 422
Giải sáu 6759 1156 1636
Giải năm 4966
Giải tư 83982 69176 08056 29710
45718 19143 64764
Giải ba 41565 29865
Giải nhì 76408
Giải nhất 39521
Đặc biệt 293762
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 18 21 22 36 42 43 56
56 59 62 64 65 65 66 76 82
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 18
2 21, 22
3 36
4 42, 43
5 56, 56, 59
6 62, 64, 65, 65, 66
7 76
8 82
9
Đuôi Lô tô
0 10
1 21
2 22, 42, 62, 82
3 43
4 64
5 65, 65
6 36, 56, 56, 66, 76
7
8 08, 18
9 59
Giải tám 23
Giải bảy 803
Giải sáu 7080 8393 4653
Giải năm 3755
Giải tư 84856 29929 45998 44405
39904 31729 76944
Giải ba 02666 16854
Giải nhì 96078
Giải nhất 85209
Đặc biệt 136971
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 05 09 23 29 29 44 53
54 55 56 66 71 78 80 93 98
Đầu Lô tô
0 03, 04, 05, 09
1
2 23, 29, 29
3
4 44
5 53, 54, 55, 56
6 66
7 71, 78
8 80
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 80
1 71
2
3 03, 23, 53, 93
4 04, 44, 54
5 05, 55
6 56, 66
7
8 78, 98
9 09, 29, 29
Giải tám 99
Giải bảy 662
Giải sáu 5891 0155 9660
Giải năm 2433
Giải tư 31542 19625 46707 68415
55146 28062 08743
Giải ba 78645 26516
Giải nhì 51587
Giải nhất 93932
Đặc biệt 300892
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 15 16 25 32 33 42 43 45
46 55 60 62 62 87 91 92 99
Đầu Lô tô
0 07
1 15, 16
2 25
3 32, 33
4 42, 43, 45, 46
5 55
6 60, 62, 62
7
8 87
9 91, 92, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 91
2 32, 42, 62, 62, 92
3 33, 43
4
5 15, 25, 45, 55
6 16, 46
7 07, 87
8
9 99
Giải tám 02
Giải bảy 823
Giải sáu 0615 5539 6274
Giải năm 6972
Giải tư 20644 99177 77616 98745
53372 24576 70708
Giải ba 76313 74509
Giải nhì 93371
Giải nhất 41026
Đặc biệt 846835
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 13 15 16 2 23 26 35
39 44 45 71 72 72 74 76 77
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 13, 15, 16
2 2, 23, 26
3 35, 39
4 44, 45
5
6
7 71, 72, 72, 74, 76, 77
8
9
Đuôi Lô tô
0
1 71
2 2, 72, 72
3 13, 23
4 44, 74
5 15, 35, 45
6 16, 26, 76
7 77
8 08
9 09, 39
Giải tám 68
Giải bảy 230
Giải sáu 7221 9368 0733
Giải năm 5194
Giải tư 42835 21521 37930 00826
33550 92100 98962
Giải ba 73119 64036
Giải nhì 85874
Giải nhất 19874
Đặc biệt 014259
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 19 21 21 26 30 30 33 35
36 50 59 62 68 68 74 74 94
Đầu Lô tô
0 00
1 19
2 21, 21, 26
3 30, 30, 33, 35, 36
4
5 50, 59
6 62, 68, 68
7 74, 74
8
9 94
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 30, 50
1 21, 21
2 62
3 33
4 74, 74, 94
5 35
6 26, 36
7
8 68, 68
9 19, 59
Giải tám 05
Giải bảy 463
Giải sáu 8059 1121 8406
Giải năm 0263
Giải tư 24797 69979 61652 52893
92653 03905 88137
Giải ba 31764 93711
Giải nhì 49955
Giải nhất 37738
Đặc biệt 862862
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 11 21 37 38 5 52 53
55 59 62 63 63 64 79 93 97
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 11
2 21
3 37, 38
4
5 5, 52, 53, 55, 59
6 62, 63, 63, 64
7 79
8
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21
2 52, 62
3 53, 63, 63, 93
4 64
5 05, 5, 55
6 06
7 37, 97
8 38
9 59, 79
Giải tám 71
Giải bảy 145
Giải sáu 0503 5307 4010
Giải năm 6122
Giải tư 61471 42185 72739 39051
63788 42453 49378
Giải ba 53015 79895
Giải nhì 56741
Giải nhất 08666
Đặc biệt 615582
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 10 15 22 39 41 45 51
53 66 71 71 78 82 85 88 95
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 10, 15
2 22
3 39
4 41, 45
5 51, 53
6 66
7 71, 71, 78
8 82, 85, 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 10
1 41, 51, 71, 71
2 22, 82
3 03, 53
4
5 15, 45, 85, 95
6 66
7 07
8 78, 88
9 39
Giải tám 31
Giải bảy 648
Giải sáu 5307 9172 8611
Giải năm 3689
Giải tư 70544 94700 31933 70592
94300 59075 22990
Giải ba 76608 22388
Giải nhì 67973
Giải nhất 08403
Đặc biệt 328534
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 03 07 08 11 31 33 34
44 48 72 73 75 88 89 90 92
Đầu Lô tô
0 00, 00, 03, 07, 08
1 11
2
3 31, 33, 34
4 44, 48
5
6
7 72, 73, 75
8 88, 89
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 90
1 11, 31
2 72, 92
3 03, 33, 73
4 34, 44
5 75
6
7 07
8 08, 48, 88
9 89
Giải tám 01
Giải bảy 351
Giải sáu 8557 0923 3565
Giải năm 0365
Giải tư 70016 40689 41806 42586
58812 54266 52441
Giải ba 74158 70097
Giải nhì 07357
Giải nhất 64599
Đặc biệt 473105
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 1 12 16 23 41 51 57
57 58 65 65 66 86 89 97 99
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 1, 12, 16
2 23
3
4 41
5 51, 57, 57, 58
6 65, 65, 66
7
8 86, 89
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0
1 1, 41, 51
2 12
3 23
4
5 05, 65, 65
6 06, 16, 66, 86
7 57, 57, 97
8 58
9 89, 99
Giải tám 22
Giải bảy 427
Giải sáu 6143 9713 8380
Giải năm 2222
Giải tư 02513 42784 54849 92229
68425 17801 30652
Giải ba 61385 14283
Giải nhì 24687
Giải nhất 90794
Đặc biệt 182714
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 13 14 22 22 25 27 29
43 49 52 80 83 84 85 87 94
Đầu Lô tô
0 01
1 13, 13, 14
2 22, 22, 25, 27, 29
3
4 43, 49
5 52
6
7
8 80, 83, 84, 85, 87
9 94
Đuôi Lô tô
0 80
1 01
2 22, 22, 52
3 13, 13, 43, 83
4 14, 84, 94
5 25, 85
6
7 27, 87
8
9 29, 49
Giải tám 78
Giải bảy 811
Giải sáu 7471 8401 5354
Giải năm 8297
Giải tư 85216 48697 42870 73019
16547 06113 40138
Giải ba 40923 85849
Giải nhì 62429
Giải nhất 91844
Đặc biệt 508281
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 13 16 19 23 29 38 44
47 49 54 70 71 78 81 97 97
Đầu Lô tô
0 01
1 11, 13, 16, 19
2 23, 29
3 38
4 44, 47, 49
5 54
6
7 70, 71, 78
8 81
9 97, 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 01, 11, 71, 81
2
3 13, 23
4 44, 54
5
6 16
7 47, 97, 97
8 38, 78
9 19, 29, 49
Giải tám 70
Giải bảy 859
Giải sáu 3938 9581 0706
Giải năm 7909
Giải tư 95154 70845 25808 95598
38980 94648 75675
Giải ba 92325 16228
Giải nhì 55150
Giải nhất 01791
Đặc biệt 376716
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 09 16 25 28 38 45 48
50 54 59 70 75 80 81 91 98
Đầu Lô tô
0 06, 08, 09
1 16
2 25, 28
3 38
4 45, 48
5 50, 54, 59
6
7 70, 75
8 80, 81
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 80
1 81, 91
2
3
4 54
5 25, 45, 75
6 06, 16
7
8 08, 28, 38, 48, 98
9 09, 59
Giải tám 82
Giải bảy 240
Giải sáu 2133 0881 2310
Giải năm 7515
Giải tư 79740 45290 31863 88880
00604 39396 58006
Giải ba 31772 04960
Giải nhì 92665
Giải nhất 19088
Đặc biệt 210815
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 10 15 15 33 40 40 60
63 65 72 80 81 82 88 90 96
Đầu Lô tô
0 04, 06
1 10, 15, 15
2
3 33
4 40, 40
5
6 60, 63, 65
7 72
8 80, 81, 82, 88
9 90, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 40, 60, 80, 90
1 81
2 72, 82
3 33, 63
4 04
5 15, 15, 65
6 06, 96
7
8 88
9

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
622 lần
892 lần
152 lần
171 lần
161 lần
Cặp sốXuất hiện
351 lần
341 lần
141 lần
811 lần
571 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
630 lần
610 lần
600 lần
580 lần
640 lần
Cặp sốXuất hiện
650 lần
700 lần
690 lần
670 lần
660 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
1628 ngày
8127 ngày
1426 ngày
0525 ngày
3424 ngày
Cặp sốSố ngày
8223 ngày
5921 ngày
3520 ngày
9219 ngày
7118 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
621 ngày
681 ngày
591 ngày
571 ngày
461 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
711 ngày
811 ngày
921 ngày
961 ngày
891 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
11 lần
22 lần
31 lần
44 lần
Tổng ĐBXuất hiện
55 lần
63 lần
75 lần
85 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 04 lần
Đầu 15 lần
Đầu 21 lần
Đầu 35 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 63 lần
Đầu 71 lần
Đầu 85 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 01 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 25 lần
Đuôi 31 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 55 lần
Đuôi 64 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 81 lần
Đuôi 95 lần
Chia sẻ