Xổ Số Khánh Hòa 30 ngày

Xổ số Khánh Hòa 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Khánh Hòa trong 30 ngày gần đây nhất (XSKH 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Khánh Hòa trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Khánh Hòa 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày gần nhất

Giải tám 22
Giải bảy 427
Giải sáu 6143 9713 8380
Giải năm 2222
Giải tư 02513 42784 54849 92229
68425 17801 30652
Giải ba 61385 14283
Giải nhì 24687
Giải nhất 90794
Đặc biệt 182714
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 13 14 22 22 25 27 29
43 49 52 80 83 84 85 87 94
Đầu Lô tô
0 01
1 13, 13, 14
2 22, 22, 25, 27, 29
3
4 43, 49
5 52
6
7
8 80, 83, 84, 85, 87
9 94
Đuôi Lô tô
0 80
1 01
2 22, 22, 52
3 13, 13, 43, 83
4 14, 84, 94
5 25, 85
6
7 27, 87
8
9 29, 49
Giải tám 78
Giải bảy 811
Giải sáu 7471 8401 5354
Giải năm 8297
Giải tư 85216 48697 42870 73019
16547 06113 40138
Giải ba 40923 85849
Giải nhì 62429
Giải nhất 91844
Đặc biệt 508281
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 13 16 19 23 29 38 44
47 49 54 70 71 78 81 97 97
Đầu Lô tô
0 01
1 11, 13, 16, 19
2 23, 29
3 38
4 44, 47, 49
5 54
6
7 70, 71, 78
8 81
9 97, 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 01, 11, 71, 81
2
3 13, 23
4 44, 54
5
6 16
7 47, 97, 97
8 38, 78
9 19, 29, 49
Giải tám 70
Giải bảy 859
Giải sáu 3938 9581 0706
Giải năm 7909
Giải tư 95154 70845 25808 95598
38980 94648 75675
Giải ba 92325 16228
Giải nhì 55150
Giải nhất 01791
Đặc biệt 376716
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 09 16 25 28 38 45 48
50 54 59 70 75 80 81 91 98
Đầu Lô tô
0 06, 08, 09
1 16
2 25, 28
3 38
4 45, 48
5 50, 54, 59
6
7 70, 75
8 80, 81
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 80
1 81, 91
2
3
4 54
5 25, 45, 75
6 06, 16
7
8 08, 28, 38, 48, 98
9 09, 59
Giải tám 82
Giải bảy 240
Giải sáu 2133 0881 2310
Giải năm 7515
Giải tư 79740 45290 31863 88880
00604 39396 58006
Giải ba 31772 04960
Giải nhì 92665
Giải nhất 19088
Đặc biệt 210815
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 10 15 15 33 40 40 60
63 65 72 80 81 82 88 90 96
Đầu Lô tô
0 04, 06
1 10, 15, 15
2
3 33
4 40, 40
5
6 60, 63, 65
7 72
8 80, 81, 82, 88
9 90, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 40, 60, 80, 90
1 81
2 72, 82
3 33, 63
4 04
5 15, 15, 65
6 06, 96
7
8 88
9
Giải tám 83
Giải bảy 303
Giải sáu 5771 8601 5321
Giải năm 0061
Giải tư 66352 60727 37744 56052
10983 76759 98122
Giải ba 21080 36638
Giải nhì 93241
Giải nhất 72422
Đặc biệt 250326
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 21 22 22 26 27 38 41
44 52 52 59 61 71 80 83 83
Đầu Lô tô
0 01, 03
1
2 21, 22, 22, 26, 27
3 38
4 41, 44
5 52, 52, 59
6 61
7 71
8 80, 83, 83
9
Đuôi Lô tô
0 80
1 01, 21, 41, 61, 71
2 22, 22, 52, 52
3 03, 83, 83
4 44
5
6 26
7 27
8 38
9 59
Giải tám 16
Giải bảy 339
Giải sáu 8274 6397 5360
Giải năm 0620
Giải tư 34365 11011 29706 72307
24179 28765 95735
Giải ba 57683 73338
Giải nhì 65417
Giải nhất 66312
Đặc biệt 554694
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 11 12 16 17 20 35 38
39 60 65 65 74 79 83 94 97
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 11, 12, 16, 17
2 20
3 35, 38, 39
4
5
6 60, 65, 65
7 74, 79
8 83
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 11
2 12
3 83
4 74, 94
5 35, 65, 65
6 06, 16
7 07, 17, 97
8 38
9 39, 79
Giải tám 50
Giải bảy 725
Giải sáu 8998 4155 9621
Giải năm 1245
Giải tư 88697 57438 88870 07298
01891 31377 16046
Giải ba 03045 94840
Giải nhì 39028
Giải nhất 40267
Đặc biệt 938059
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 25 28 38 40 45 45 46 50
55 59 67 70 77 91 97 98 98
Đầu Lô tô
0
1
2 21, 25, 28
3 38
4 40, 45, 45, 46
5 50, 55, 59
6 67
7 70, 77
8
9 91, 97, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 70
1 21, 91
2
3
4
5 25, 45, 45, 55
6 46
7 67, 77, 97
8 28, 38, 98, 98
9 59
Giải tám 03
Giải bảy 339
Giải sáu 1320 6907 2178
Giải năm 5489
Giải tư 02938 67525 36171 30314
23654 67002 66163
Giải ba 64520 34414
Giải nhì 32694
Giải nhất 88448
Đặc biệt 497602
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 07 14 14 20 20 25 3
38 39 48 54 63 71 78 89 94
Đầu Lô tô
0 02, 02, 07
1 14, 14
2 20, 20, 25
3 3, 38, 39
4 48
5 54
6 63
7 71, 78
8 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 20, 20
1 71
2 02, 02
3 3, 63
4 14, 14, 54, 94
5 25
6
7 07
8 38, 48, 78
9 39, 89
Giải tám 84
Giải bảy 943
Giải sáu 4437 4251 3990
Giải năm 9186
Giải tư 26290 94003 68257 64991
40743 95111 48825
Giải ba 85841 59590
Giải nhì 89055
Giải nhất 14365
Đặc biệt 508499
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 25 37 41 43 43 51 55
57 65 84 86 90 90 90 91 99
Đầu Lô tô
0 03
1 11
2 25
3 37
4 41, 43, 43
5 51, 55, 57
6 65
7
8 84, 86
9 90, 90, 90, 91, 99
Đuôi Lô tô
0 90, 90, 90
1 11, 41, 51, 91
2
3 03, 43, 43
4 84
5 25, 55, 65
6 86
7 37, 57
8
9 99
Giải tám 36
Giải bảy 825
Giải sáu 5186 2529 4201
Giải năm 2515
Giải tư 99025 09139 87914 03680
09547 95348 85084
Giải ba 77985 22934
Giải nhì 32223
Giải nhất 06866
Đặc biệt 937534
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 14 15 23 25 25 29 34 34
36 39 47 48 66 80 84 85 86
Đầu Lô tô
0 01
1 14, 15
2 23, 25, 25, 29
3 34, 34, 36, 39
4 47, 48
5
6 66
7
8 80, 84, 85, 86
9
Đuôi Lô tô
0 80
1 01
2
3 23
4 14, 34, 34, 84
5 15, 25, 25, 85
6 36, 66, 86
7 47
8 48
9 29, 39
Giải tám 72
Giải bảy 640
Giải sáu 1901 1777 9503
Giải năm 5873
Giải tư 56814 41500 56393 46194
63914 95066 96021
Giải ba 66197 77725
Giải nhì 10895
Giải nhất 49418
Đặc biệt 045366
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 03 14 14 18 21 25 40
66 66 72 73 77 93 94 95 97
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03
1 14, 14, 18
2 21, 25
3
4 40
5
6 66, 66
7 72, 73, 77
8
9 93, 94, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1 01, 21
2 72
3 03, 73, 93
4 14, 14, 94
5 25, 95
6 66, 66
7 77, 97
8 18
9
Giải tám 45
Giải bảy 857
Giải sáu 2977 6395 8414
Giải năm 7499
Giải tư 09622 77624 71597 50662
25735 40551 90671
Giải ba 52607 96328
Giải nhì 92186
Giải nhất 82786
Đặc biệt 659894
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 22 24 28 35 45 51 57
62 71 77 86 86 94 95 97 99
Đầu Lô tô
0 07
1 14
2 22, 24, 28
3 35
4 45
5 51, 57
6 62
7 71, 77
8 86, 86
9 94, 95, 97, 99
Đuôi Lô tô
0
1 51, 71
2 22, 62
3
4 14, 24, 94
5 35, 45, 95
6 86, 86
7 07, 57, 77, 97
8 28
9 99
Giải tám 47
Giải bảy 054
Giải sáu 9294 5261 0376
Giải năm 3032
Giải tư 41559 64798 00259 20075
08644 56602 90932
Giải ba 16139 33695
Giải nhì 61241
Giải nhất 74216
Đặc biệt 944394
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 16 32 32 39 41 44 47 54
59 59 61 75 76 94 94 95 98
Đầu Lô tô
0 02
1 16
2
3 32, 32, 39
4 41, 44, 47
5 54, 59, 59
6 61
7 75, 76
8
9 94, 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0
1 41, 61
2 02, 32, 32
3
4 44, 54, 94, 94
5 75, 95
6 16, 76
7 47
8 98
9 39, 59, 59
Giải tám 13
Giải bảy 515
Giải sáu 3805 6374 6658
Giải năm 2681
Giải tư 29164 92765 26820 07679
33160 25728 39535
Giải ba 00632 68313
Giải nhì 09515
Giải nhất 33864
Đặc biệt 057576
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 13 15 15 20 28 32 35
58 60 64 64 65 74 76 79 81
Đầu Lô tô
0 05
1 13, 13, 15, 15
2 20, 28
3 32, 35
4
5 58
6 60, 64, 64, 65
7 74, 76, 79
8 81
9
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 81
2 32
3 13, 13
4 64, 64, 74
5 05, 15, 15, 35, 65
6 76
7
8 28, 58
9 79
Giải tám 01
Giải bảy 527
Giải sáu 0786 0917 1979
Giải năm 4674
Giải tư 01639 45273 63543 47778
08796 21887 43138
Giải ba 96187 83915
Giải nhì 92146
Giải nhất 08287
Đặc biệt 454123
Phóng to
Lô tô trực tiếp
1 15 17 23 27 38 39 43 46
73 74 78 79 86 87 87 87 96
Đầu Lô tô
0
1 1, 15, 17
2 23, 27
3 38, 39
4 43, 46
5
6
7 73, 74, 78, 79
8 86, 87, 87, 87
9 96
Đuôi Lô tô
0
1 1
2
3 23, 43, 73
4 74
5 15
6 46, 86, 96
7 17, 27, 87, 87, 87
8 38, 78
9 39, 79
Giải tám 30
Giải bảy 560
Giải sáu 8276 8989 3964
Giải năm 9945
Giải tư 25227 14820 04973 02259
01948 14335 00406
Giải ba 13810 07635
Giải nhì 01875
Giải nhất 68374
Đặc biệt 195624
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 20 24 27 30 35 35 45
48 59 60 64 73 74 75 76 89
Đầu Lô tô
0 06
1 10
2 20, 24, 27
3 30, 35, 35
4 45, 48
5 59
6 60, 64
7 73, 74, 75, 76
8 89
9
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 30, 60
1
2
3 73
4 24, 64, 74
5 35, 35, 45, 75
6 06, 76
7 27
8 48
9 59, 89
Giải tám 87
Giải bảy 330
Giải sáu 6403 2051 1271
Giải năm 1213
Giải tư 14962 08176 17189 01582
07424 20768 25733
Giải ba 16707 86246
Giải nhì 68611
Giải nhất 68831
Đặc biệt 611547
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 11 13 24 30 31 33 46
47 51 62 68 71 76 82 87 89
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 11, 13
2 24
3 30, 31, 33
4 46, 47
5 51
6 62, 68
7 71, 76
8 82, 87, 89
9
Đuôi Lô tô
0 30
1 11, 31, 51, 71
2 62, 82
3 03, 13, 33
4 24
5
6 46, 76
7 07, 47, 87
8 68
9 89
Giải tám 98
Giải bảy 572
Giải sáu 932 1708 0202
Giải năm 9334
Giải tư 97673 26379 69224 94866
30623 57811 29048
Giải ba 43684 00037
Giải nhì 72446
Giải nhất 15341
Đặc biệt 881049
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 11 23 24 32 34 37 41
46 48 49 66 72 73 79 84 98
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 11
2 23, 24
3 32, 34, 37
4 41, 46, 48, 49
5
6 66
7 72, 73, 79
8 84
9 98
Đuôi Lô tô
0
1 11, 41
2 02, 32, 72
3 23, 73
4 24, 34, 84
5
6 46, 66
7 37
8 08, 48, 98
9 49, 79
Giải tám 75
Giải bảy 292
Giải sáu 5616 6320 1374
Giải năm 3168
Giải tư 80315 67568 31199 07542
88966 59470 16631
Giải ba 31490 15893
Giải nhì 96997
Giải nhất 87240
Đặc biệt 125098
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 16 20 31 40 42 66 68 68
70 74 75 90 92 93 97 98 99
Đầu Lô tô
0
1 15, 16
2 20
3 31
4 40, 42
5
6 66, 68, 68
7 70, 74, 75
8
9 90, 92, 93, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 70, 90
1 31
2 42, 92
3 93
4 74
5 15, 75
6 16, 66
7 97
8 68, 68, 98
9 99
Giải tám 36
Giải bảy 422
Giải sáu 2430 6634 9691
Giải năm 3993
Giải tư 65146 39860 73244 74402
51580 62490 95009
Giải ba 55438 71877
Giải nhì 97467
Giải nhất 86128
Đặc biệt 008488
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 22 28 30 34 36 38 44
46 60 67 77 80 88 90 91 93
Đầu Lô tô
0 02, 09
1
2 22, 28
3 30, 34, 36, 38
4 44, 46
5
6 60, 67
7 77
8 80, 88
9 90, 91, 93
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 80, 90
1 91
2 02, 22
3 93
4 34, 44
5
6 36, 46
7 67, 77
8 28, 38, 88
9 09
Giải tám 43
Giải bảy 306
Giải sáu 9327 6358 1878
Giải năm 7986
Giải tư 07781 03565 03365 69419
13417 53466 72224
Giải ba 46852 85169
Giải nhì 95209
Giải nhất 17301
Đặc biệt 878327
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 09 17 19 24 27 27 43
52 58 65 65 66 69 78 81 86
Đầu Lô tô
0 01, 06, 09
1 17, 19
2 24, 27, 27
3
4 43
5 52, 58
6 65, 65, 66, 69
7 78
8 81, 86
9
Đuôi Lô tô
0
1 01, 81
2 52
3 43
4 24
5 65, 65
6 06, 66, 86
7 17, 27, 27
8 58, 78
9 09, 19, 69
Giải tám 66
Giải bảy 137
Giải sáu 3759 0444 1589
Giải năm 8409
Giải tư 27262 50929 45324 38391
01865 50176 96931
Giải ba 95984 60025
Giải nhì 82568
Giải nhất 42734
Đặc biệt 075089
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 24 25 29 31 34 37 44 59
62 65 66 68 76 84 89 89 91
Đầu Lô tô
0 09
1
2 24, 25, 29
3 31, 34, 37
4 44
5 59
6 62, 65, 66, 68
7 76
8 84, 89, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 31, 91
2 62
3
4 24, 34, 44, 84
5 25, 65
6 66, 76
7 37
8 68
9 09, 29, 59, 89, 89
Giải tám 40
Giải bảy 016
Giải sáu 6412 3626 3463
Giải năm 0481
Giải tư 84488 19649 88401 80324
93667 24395 05974
Giải ba 12980 57413
Giải nhì 13733
Giải nhất 83610
Đặc biệt 097951
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 12 13 16 24 26 33 40
49 51 63 67 74 80 81 88 95
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 12, 13, 16
2 24, 26
3 33
4 40, 49
5 51
6 63, 67
7 74
8 80, 81, 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 80
1 01, 51, 81
2 12
3 13, 33, 63
4 24, 74
5 95
6 16, 26
7 67
8 88
9 49
Giải tám 93
Giải bảy 552
Giải sáu 2921 2593 9026
Giải năm 8873
Giải tư 83537 51007 45299 18553
81287 00662 94656
Giải ba 45995 46843
Giải nhì 87142
Giải nhất 80257
Đặc biệt 326998
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 21 26 37 42 43 52 53 56
57 62 73 87 93 93 95 98 99
Đầu Lô tô
0 07
1
2 21, 26
3 37
4 42, 43
5 52, 53, 56, 57
6 62
7 73
8 87
9 93, 93, 95, 98, 99
Đuôi Lô tô
0
1 21
2 42, 52, 62
3 43, 53, 73, 93, 93
4
5 95
6 26, 56
7 07, 37, 57, 87
8 98
9 99
Giải tám 58
Giải bảy 116
Giải sáu 4783 0210 4172
Giải năm 7871
Giải tư 52123 87312 31236 06495
48869 91420 73087
Giải ba 62856 31058
Giải nhì 13475
Giải nhất 06180
Đặc biệt 066469
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 12 16 20 23 36 56 58 58
69 69 71 72 75 80 83 87 95
Đầu Lô tô
0
1 10, 12, 16
2 20, 23
3 36
4
5 56, 58, 58
6 69, 69
7 71, 72, 75
8 80, 83, 87
9 95
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 80
1 71
2 12, 72
3 23, 83
4
5 75, 95
6 16, 36, 56
7 87
8 58, 58
9 69, 69
Giải tám 20
Giải bảy 575
Giải sáu 5816 6888 7414
Giải năm 8631
Giải tư 83278 84794 61856 63822
51795 62188 53838
Giải ba 31075 18577
Giải nhì 80012
Giải nhất 62182
Đặc biệt 852112
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 12 14 16 20 22 31 38 56
75 75 77 78 82 88 88 94 95
Đầu Lô tô
0
1 12, 12, 14, 16
2 20, 22
3 31, 38
4
5 56
6
7 75, 75, 77, 78
8 82, 88, 88
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 20
1 31
2 12, 12, 22, 82
3
4 14, 94
5 75, 75, 95
6 16, 56
7 77
8 38, 78, 88, 88
9
Giải tám 39
Giải bảy 344
Giải sáu 7161 0215 3882
Giải năm 1488
Giải tư 37431 82023 14376 19492
84291 08573 21075
Giải ba 15651 85802
Giải nhì 69411
Giải nhất 97408
Đặc biệt 982711
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 11 11 15 23 31 39 44
51 61 73 75 76 82 88 91 92
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 11, 11, 15
2 23
3 31, 39
4 44
5 51
6 61
7 73, 75, 76
8 82, 88
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0
1 11, 11, 31, 51, 61, 91
2 02, 82, 92
3 23, 73
4 44
5 15, 75
6 76
7
8 08, 88
9 39
Giải tám 34
Giải bảy 021
Giải sáu 9436 8081 7769
Giải năm 4101
Giải tư 77336 03171 23228 87229
85344 44723 49554
Giải ba 08769 98649
Giải nhì 79962
Giải nhất 94557
Đặc biệt 657289
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 21 23 28 29 34 36 36 44
49 54 57 62 69 69 71 81 89
Đầu Lô tô
0 01
1
2 21, 23, 28, 29
3 34, 36, 36
4 44, 49
5 54, 57
6 62, 69, 69
7 71
8 81, 89
9
Đuôi Lô tô
0
1 01, 21, 71, 81
2 62
3 23
4 34, 44, 54
5
6 36, 36
7 57
8 28
9 29, 49, 69, 69, 89
Giải tám 05
Giải bảy 149
Giải sáu 2382 2792 4208
Giải năm 8245
Giải tư 63299 56199 75451 91296
84922 22211 67748
Giải ba 23577 42214
Giải nhì 66271
Giải nhất 90564
Đặc biệt 689870
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 14 22 45 48 49 5 51
64 70 71 77 82 92 96 99 99
Đầu Lô tô
0 08
1 11, 14
2 22
3
4 45, 48, 49
5 5, 51
6 64
7 70, 71, 77
8 82
9 92, 96, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 70
1 11, 51, 71
2 22, 82, 92
3
4 14, 64
5 5, 45
6 96
7 77
8 08, 48
9 49, 99, 99
Giải tám 16
Giải bảy 859
Giải sáu 0337 1330 6261
Giải năm 0448
Giải tư 10255 59848 24904 80842
82657 78160 52518
Giải ba 33939 99557
Giải nhì 36897
Giải nhất 73140
Đặc biệt 807242
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 16 18 30 37 39 40 42 42
48 48 55 57 57 59 60 61 97
Đầu Lô tô
0 04
1 16, 18
2
3 30, 37, 39
4 40, 42, 42, 48, 48
5 55, 57, 57, 59
6 60, 61
7
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 60
1 61
2 42, 42
3
4 04
5 55
6 16
7 37, 57, 57, 97
8 18, 48, 48
9 39, 59

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
943 lần
892 lần
982 lần
471 lần
421 lần
Cặp sốXuất hiện
341 lần
701 lần
271 lần
511 lần
691 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
830 lần
500 lần
000 lần
520 lần
530 lần
Cặp sốXuất hiện
560 lần
550 lần
540 lần
480 lần
840 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
4229 ngày
7028 ngày
1126 ngày
1225 ngày
6924 ngày
Cặp sốSố ngày
5122 ngày
8921 ngày
2720 ngày
8819 ngày
9818 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
942 ngày
691 ngày
701 ngày
661 ngày
761 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
591 ngày
511 ngày
811 ngày
991 ngày
981 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
11 lần
23 lần
36 lần
41 lần
53 lần
Tổng ĐBXuất hiện
65 lần
77 lần
82 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 01 lần
Đầu 15 lần
Đầu 24 lần
Đầu 31 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 62 lần
Đầu 72 lần
Đầu 84 lần
Đầu 96 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 01 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 31 lần
Đuôi 46 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 51 lần
Đuôi 64 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 96 lần
Chia sẻ