Xổ Số Thừa Thiên Huế 30 ngày

Xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Thừa Thiên Huế trong 30 ngày gần đây nhất (XSTTH 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Thừa Thiên Huế trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Thừa Thiên Huế 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày gần nhất

Giải tám 60
Giải bảy 018
Giải sáu 1831 1131 7335
Giải năm 7852
Giải tư 51466 91030 35544 17928
12907 56597 83170
Giải ba 60479 20151
Giải nhì 12303
Giải nhất 08176
Đặc biệt 906388
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 18 28 30 31 31 35 44
51 52 60 66 70 76 79 88 97
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 18
2 28
3 30, 31, 31, 35
4 44
5 51, 52
6 60, 66
7 70, 76, 79
8 88
9 97
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 70
1 31, 31, 51
2 52
3 03
4 44
5 35
6 66, 76
7 07, 97
8 18, 28, 88
9 79
Giải tám 65
Giải bảy 558
Giải sáu 9208 1712 8591
Giải năm 1395
Giải tư 05312 55304 17587 82152
07110 60853 68328
Giải ba 13597 29680
Giải nhì 37573
Giải nhất 44799
Đặc biệt 416593
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 10 12 12 28 52 53 58
65 73 80 87 91 93 95 97 99
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 10, 12, 12
2 28
3
4
5 52, 53, 58
6 65
7 73
8 80, 87
9 91, 93, 95, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 91
2 12, 12, 52
3 53, 73, 93
4 04
5 65, 95
6
7 87, 97
8 08, 28, 58
9 99
Giải tám 32
Giải bảy 627
Giải sáu 2173 0324 6037
Giải năm 1753
Giải tư 16088 61164 55936 83918
03270 38025 47898
Giải ba 70432 56346
Giải nhì 07693
Giải nhất 27132
Đặc biệt 533609
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 18 24 25 27 32 32 32 36
37 46 53 64 70 73 88 93 98
Đầu Lô tô
0 09
1 18
2 24, 25, 27
3 32, 32, 32, 36, 37
4 46
5 53
6 64
7 70, 73
8 88
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1
2 32, 32, 32
3 53, 73, 93
4 24, 64
5 25
6 36, 46
7 27, 37
8 18, 88, 98
9 09
Giải tám 71
Giải bảy 357
Giải sáu 6689 9794 2270
Giải năm 4124
Giải tư 81319 42832 34501 70979
19127 46791 03386
Giải ba 99936 40669
Giải nhì 46852
Giải nhất 22977
Đặc biệt 968527
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 19 24 27 27 32 36 52 57
69 70 71 77 79 86 89 91 94
Đầu Lô tô
0 01
1 19
2 24, 27, 27
3 32, 36
4
5 52, 57
6 69
7 70, 71, 77, 79
8 86, 89
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 70
1 01, 71, 91
2 32, 52
3
4 24, 94
5
6 36, 86
7 27, 27, 57, 77
8
9 19, 69, 79, 89
Giải tám 61
Giải bảy 660
Giải sáu 2913 5819 2385
Giải năm 8698
Giải tư 89271 04334 74045 45153
74291 69839 29081
Giải ba 56113 45641
Giải nhì 21812
Giải nhất 34529
Đặc biệt 183275
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 13 19 29 34 39 41 45
53 60 61 71 75 81 85 91 98
Đầu Lô tô
0
1 12, 13, 13, 19
2 29
3 34, 39
4 41, 45
5 53
6 60, 61
7 71, 75
8 81, 85
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0 60
1 41, 61, 71, 81, 91
2 12
3 13, 13, 53
4 34
5 45, 75, 85
6
7
8 98
9 19, 29, 39
Giải tám 39
Giải bảy 277
Giải sáu 8339 2090 5302
Giải năm 0425
Giải tư 91264 35908 15656 16991
44081 78450 35198
Giải ba 44249 82003
Giải nhì 09128
Giải nhất 16214
Đặc biệt 451974
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 08 14 25 28 39 39 49
50 56 64 74 77 81 90 91 98
Đầu Lô tô
0 02, 03, 08
1 14
2 25, 28
3 39, 39
4 49
5 50, 56
6 64
7 74, 77
8 81
9 90, 91, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 81, 91
2 02
3 03
4 14, 64, 74
5 25
6 56
7 77
8 08, 28, 98
9 39, 39, 49
Giải tám 28
Giải bảy 518
Giải sáu 8893 8897 3701
Giải năm 1890
Giải tư 73532 64612 43399 16125
99526 75569 22933
Giải ba 11423 65990
Giải nhì 71433
Giải nhất 55069
Đặc biệt 536532
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 18 23 25 26 28 32 32
33 33 69 69 90 90 93 97 99
Đầu Lô tô
0 01
1 12, 18
2 23, 25, 26, 28
3 32, 32, 33, 33
4
5
6 69, 69
7
8
9 90, 90, 93, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 90, 90
1 01
2 12, 32, 32
3 23, 33, 33, 93
4
5 25
6 26
7 97
8 18, 28
9 69, 69, 99
Giải tám 16
Giải bảy 635
Giải sáu 8568 8279 1099
Giải năm 5625
Giải tư 11279 57646 01615 62561
29612 02365 67819
Giải ba 32609 93235
Giải nhì 57162
Giải nhất 29318
Đặc biệt 022287
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 15 16 18 19 25 35 35
46 61 62 65 68 79 79 87 99
Đầu Lô tô
0 09
1 12, 15, 16, 18, 19
2 25
3 35, 35
4 46
5
6 61, 62, 65, 68
7 79, 79
8 87
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 61
2 12, 62
3
4
5 15, 25, 35, 35, 65
6 16, 46
7 87
8 18, 68
9 09, 19, 79, 79, 99
Giải tám 08
Giải bảy 802
Giải sáu 0690 5401 6544
Giải năm 4626
Giải tư 99511 13693 78138 64900
74975 98688 09542
Giải ba 07150 73071
Giải nhì 75591
Giải nhất 21416
Đặc biệt 784945
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 11 16 26 38 42 44
45 50 71 75 8 88 90 91 93
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02
1 11, 16
2 26
3 38
4 42, 44, 45
5 50
6
7 71, 75
8 8, 88
9 90, 91, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 90
1 01, 11, 71, 91
2 02, 42
3 93
4 44
5 45, 75
6 16, 26
7
8 8, 38, 88
9
Giải tám 65
Giải bảy 766
Giải sáu 7992 6022 4730
Giải năm 5742
Giải tư 13348 81248 61787 19015
85208 36001 68655
Giải ba 53224 35102
Giải nhì 13387
Giải nhất 90121
Đặc biệt 786981
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 08 15 21 22 24 30 42
48 48 55 65 66 81 87 87 92
Đầu Lô tô
0 01, 02, 08
1 15
2 21, 22, 24
3 30
4 42, 48, 48
5 55
6 65, 66
7
8 81, 87, 87
9 92
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 21, 81
2 02, 22, 42, 92
3
4 24
5 15, 55, 65
6 66
7 87, 87
8 08, 48, 48
9
Giải tám 13
Giải bảy 758
Giải sáu 7491 6310 4206
Giải năm 0111
Giải tư 36581 28070 77733 01046
08676 42927 19293
Giải ba 02392 40506
Giải nhì 22524
Giải nhất 06129
Đặc biệt 022083
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 10 11 13 24 27 29 33
46 58 70 76 81 83 91 92 93
Đầu Lô tô
0 06, 06
1 10, 11, 13
2 24, 27, 29
3 33
4 46
5 58
6
7 70, 76
8 81, 83
9 91, 92, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 11, 81, 91
2 92
3 13, 33, 83, 93
4 24
5
6 06, 06, 46, 76
7 27
8 58
9 29
Giải tám 20
Giải bảy 882
Giải sáu 7382 5262 2356
Giải năm 7998
Giải tư 67749 57236 57366 41800
98857 08887 78119
Giải ba 62573 01348
Giải nhì 24173
Giải nhất 09839
Đặc biệt 914754
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 19 20 36 39 48 49 54 56
57 62 66 73 73 82 82 87 98
Đầu Lô tô
0 00
1 19
2 20
3 36, 39
4 48, 49
5 54, 56, 57
6 62, 66
7 73, 73
8 82, 82, 87
9 98
Đuôi Lô tô
0 00, 20
1
2 62, 82, 82
3 73, 73
4 54
5
6 36, 56, 66
7 57, 87
8 48, 98
9 19, 39, 49
Giải tám 27
Giải bảy 126
Giải sáu 4985 6976 9871
Giải năm 9685
Giải tư 09296 87407 04384 90542
29756 81818 35182
Giải ba 32955 70010
Giải nhì 78620
Giải nhất 16671
Đặc biệt 612558
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 18 20 26 27 42 55 56
58 71 71 76 82 84 85 85 96
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 18
2 20, 26, 27
3
4 42
5 55, 56, 58
6
7 71, 71, 76
8 82, 84, 85, 85
9 96
Đuôi Lô tô
0 10, 20
1 71, 71
2 42, 82
3
4 84
5 55, 85, 85
6 26, 56, 76, 96
7 07, 27
8 18, 58
9
Giải tám 28
Giải bảy 878
Giải sáu 3596 7058 5620
Giải năm 6025
Giải tư 05283 03330 50893 39629
41448 08813 26260
Giải ba 49291 89394
Giải nhì 57621
Giải nhất 98481
Đặc biệt 120125
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 20 21 25 25 28 29 30 48
58 60 78 81 83 91 93 94 96
Đầu Lô tô
0
1 13
2 20, 21, 25, 25, 28, 29
3 30
4 48
5 58
6 60
7 78
8 81, 83
9 91, 93, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 60
1 21, 81, 91
2
3 13, 83, 93
4 94
5 25, 25
6 96
7
8 28, 48, 58, 78
9 29
Giải tám 22
Giải bảy 889
Giải sáu 9707 3762 2979
Giải năm 2714
Giải tư 51466 73690 54740 58876
53751 63304 36686
Giải ba 28427 20934
Giải nhì 88379
Giải nhất 14739
Đặc biệt 507273
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 14 22 27 34 39 40 51
62 66 73 76 79 79 86 89 90
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 14
2 22, 27
3 34, 39
4 40
5 51
6 62, 66
7 73, 76, 79, 79
8 86, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 51
2 22, 62
3 73
4 04, 14, 34
5
6 66, 76, 86
7 07, 27
8
9 39, 79, 79, 89
Giải tám 27
Giải bảy 391
Giải sáu 4160 2650 7433
Giải năm 0865
Giải tư 09797 19375 55425 19851
49083 52093 59006
Giải ba 24600 02792
Giải nhì 55770
Giải nhất 35241
Đặc biệt 464825
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 25 25 27 33 41 50 51
60 65 70 75 83 91 92 93 97
Đầu Lô tô
0 00, 06
1
2 25, 25, 27
3 33
4 41
5 50, 51
6 60, 65
7 70, 75
8 83
9 91, 92, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 60, 70
1 41, 51, 91
2 92
3 33, 83, 93
4
5 25, 25, 65, 75
6 06
7 27, 97
8
9
Giải tám 87
Giải bảy 037
Giải sáu 0418 7218 3524
Giải năm 2217
Giải tư 28397 11624 99375 92909
47559 62402 41204
Giải ba 58980 31972
Giải nhì 85071
Giải nhất 97256
Đặc biệt 405124
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 09 17 18 18 24 24 24
37 56 59 71 72 75 80 87 97
Đầu Lô tô
0 02, 04, 09
1 17, 18, 18
2 24, 24, 24
3 37
4
5 56, 59
6
7 71, 72, 75
8 80, 87
9 97
Đuôi Lô tô
0 80
1 71
2 02, 72
3
4 04, 24, 24, 24
5 75
6 56
7 17, 37, 87, 97
8 18, 18
9 09, 59
Giải tám 04
Giải bảy 616
Giải sáu 2655 6658 1572
Giải năm 4936
Giải tư 73068 79684 36730 57807
92480 66736 99645
Giải ba 13088 83922
Giải nhì 51181
Giải nhất 91314
Đặc biệt 378382
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 16 22 30 36 36 4 45
55 58 68 72 80 81 82 84 88
Đầu Lô tô
0 07
1 14, 16
2 22
3 30, 36, 36
4 4, 45
5 55, 58
6 68
7 72
8 80, 81, 82, 84, 88
9
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 81
2 22, 72, 82
3
4 4, 14, 84
5 45, 55
6 16, 36, 36
7 07
8 58, 68, 88
9
Giải tám 55
Giải bảy 267
Giải sáu 3045 0781 7498
Giải năm 1462
Giải tư 05723 38768 01244 44219
32898 10847 62812
Giải ba 47210 70400
Giải nhì 55542
Giải nhất 15503
Đặc biệt 930074
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 10 12 19 23 42 44 45
47 55 62 67 68 74 81 98 98
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 10, 12, 19
2 23
3
4 42, 44, 45, 47
5 55
6 62, 67, 68
7 74
8 81
9 98, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 81
2 12, 42, 62
3 03, 23
4 44, 74
5 45, 55
6
7 47, 67
8 68, 98, 98
9 19
Giải tám 56
Giải bảy 558
Giải sáu 1778 2416 0584
Giải năm 5669
Giải tư 39060 12607 26836 37622
25943 39967 10578
Giải ba 07252 90098
Giải nhì 62615
Giải nhất 01760
Đặc biệt 028771
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 15 16 22 36 43 52 56 58
60 60 67 69 71 78 78 84 98
Đầu Lô tô
0 07
1 15, 16
2 22
3 36
4 43
5 52, 56, 58
6 60, 60, 67, 69
7 71, 78, 78
8 84
9 98
Đuôi Lô tô
0 60, 60
1 71
2 22, 52
3 43
4 84
5 15
6 16, 36, 56
7 07, 67
8 58, 78, 78, 98
9 69
Giải tám 91
Giải bảy 805
Giải sáu 2289 1979 7974
Giải năm 3664
Giải tư 10100 02347 58430 01675
91668 61210 89545
Giải ba 00472 14829
Giải nhì 14580
Giải nhất 25269
Đặc biệt 302438
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 10 29 30 38 45 47 64
68 69 72 74 75 79 80 89 91
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 10
2 29
3 30, 38
4 45, 47
5
6 64, 68, 69
7 72, 74, 75, 79
8 80, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 30, 80
1 91
2 72
3
4 64, 74
5 05, 45, 75
6
7 47
8 38, 68
9 29, 69, 79, 89
Giải tám 73
Giải bảy 906
Giải sáu 6709 6490 1613
Giải năm 3203
Giải tư 97819 15612 62484 66576
46081 09945 56252
Giải ba 90935 47751
Giải nhì 16117
Giải nhất 97740
Đặc biệt 331187
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 09 12 13 17 19 35 40
45 51 52 73 76 81 84 87 90
Đầu Lô tô
0 03, 06, 09
1 12, 13, 17, 19
2
3 35
4 40, 45
5 51, 52
6
7 73, 76
8 81, 84, 87
9 90
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 51, 81
2 12, 52
3 03, 13, 73
4 84
5 35, 45
6 06, 76
7 17, 87
8
9 09, 19
Giải tám 38
Giải bảy 212
Giải sáu 6525 8476 7742
Giải năm 8068
Giải tư 27725 41110 16240 25083
74960 21619 86718
Giải ba 30998 80508
Giải nhì 67894
Giải nhất 76800
Đặc biệt 887644
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 10 12 18 19 25 25 38
40 42 44 60 68 76 83 94 98
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 10, 12, 18, 19
2 25, 25
3 38
4 40, 42, 44
5
6 60, 68
7 76
8 83
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 40, 60
1
2 12, 42
3 83
4 44, 94
5 25, 25
6 76
7
8 08, 18, 38, 68, 98
9 19
Giải tám 73
Giải bảy 302
Giải sáu 9126 0665 3827
Giải năm 5303
Giải tư 03360 53167 33834 58441
86490 68731 76711
Giải ba 45645 27193
Giải nhì 78563
Giải nhất 22000
Đặc biệt 755710
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 10 11 26 27 31 34
41 45 60 63 65 67 73 90 93
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03
1 10, 11
2 26, 27
3 31, 34
4 41, 45
5
6 60, 63, 65, 67
7 73
8
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 60, 90
1 11, 31, 41
2 02
3 03, 63, 73, 93
4 34
5 45, 65
6 26
7 27, 67
8
9
Giải tám 35
Giải bảy 781
Giải sáu 5715 4042 2947
Giải năm 1714
Giải tư 22718 18110 43106 34256
80545 66507 46420
Giải ba 43558 10732
Giải nhì 54621
Giải nhất 08974
Đặc biệt 912305
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 07 10 14 15 18 20 21
32 35 42 45 47 56 58 74 81
Đầu Lô tô
0 05, 06, 07
1 10, 14, 15, 18
2 20, 21
3 32, 35
4 42, 45, 47
5 56, 58
6
7 74
8 81
9
Đuôi Lô tô
0 10, 20
1 21, 81
2 32, 42
3
4 14, 74
5 05, 15, 35, 45
6 06, 56
7 07, 47
8 18, 58
9
Giải tám 68
Giải bảy 061
Giải sáu 7276 1620 3802
Giải năm 9453
Giải tư 90065 19196 35897 92990
96863 11463 52005
Giải ba 37915 88115
Giải nhì 84699
Giải nhất 54575
Đặc biệt 943559
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 15 15 20 53 59 61 63
63 65 68 75 76 90 96 97 99
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 15, 15
2 20
3
4
5 53, 59
6 61, 63, 63, 65, 68
7 75, 76
8
9 90, 96, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 61
2 02
3 53, 63, 63
4
5 05, 15, 15, 65, 75
6 76, 96
7 97
8 68
9 59, 99
Giải tám 17
Giải bảy 695
Giải sáu 3107 6365 6147
Giải năm 6055
Giải tư 52139 54632 67277 11215
76613 82496 08034
Giải ba 67958 17864
Giải nhì 49404
Giải nhất 56429
Đặc biệt 785514
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 13 14 15 17 29 32 34
39 47 55 58 64 65 77 95 96
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 13, 14, 15, 17
2 29
3 32, 34, 39
4 47
5 55, 58
6 64, 65
7 77
8
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0
1
2 32
3 13
4 04, 14, 34, 64
5 15, 55, 65, 95
6 96
7 07, 17, 47, 77
8 58
9 29, 39
Giải tám 29
Giải bảy 768
Giải sáu 2954 6971 0874
Giải năm 3690
Giải tư 49094 90593 43839 03503
46069 92351 54539
Giải ba 54561 28182
Giải nhì 66542
Giải nhất 57629
Đặc biệt 386370
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 29 29 39 39 42 51 54 61
68 69 70 71 74 82 90 93 94
Đầu Lô tô
0 03
1
2 29, 29
3 39, 39
4 42
5 51, 54
6 61, 68, 69
7 70, 71, 74
8 82
9 90, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1 51, 61, 71
2 42, 82
3 03, 93
4 54, 74, 94
5
6
7
8 68
9 29, 29, 39, 39, 69
Giải tám 29
Giải bảy 261
Giải sáu 6686 0971 3355
Giải năm 4652
Giải tư 52074 18988 32620 81802
28267 10248 27336
Giải ba 03805 50513
Giải nhì 12210
Giải nhất 95785
Đặc biệt 753212
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 10 12 13 20 29 36 48
52 55 61 67 71 74 85 86 88
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 10, 12, 13
2 20, 29
3 36
4 48
5 52, 55
6 61, 67
7 71, 74
8 85, 86, 88
9
Đuôi Lô tô
0 10, 20
1 61, 71
2 02, 12, 52
3 13
4 74
5 05, 55, 85
6 36, 86
7 67
8 48, 88
9 29
Giải tám 94
Giải bảy 668
Giải sáu 4106 2753 0889
Giải năm 7770
Giải tư 44778 67693 08452 25183
75766 34741 96929
Giải ba 36464 35930
Giải nhì 69822
Giải nhất 11207
Đặc biệt 838784
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 22 29 30 41 52 53 64
66 68 70 78 83 84 89 93 94
Đầu Lô tô
0 06, 07
1
2 22, 29
3 30
4 41
5 52, 53
6 64, 66, 68
7 70, 78
8 83, 84, 89
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 30, 70
1 41
2 22, 52
3 53, 83, 93
4 64, 84, 94
5
6 06, 66
7 07
8 68, 78
9 29, 89

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
252 lần
742 lần
872 lần
381 lần
731 lần
Cặp sốXuất hiện
451 lần
751 lần
141 lần
441 lần
711 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
610 lần
600 lần
570 lần
560 lần
620 lần
Cặp sốXuất hiện
630 lần
660 lần
650 lần
640 lần
550 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
8429 ngày
1228 ngày
7027 ngày
1426 ngày
5925 ngày
Cặp sốSố ngày
0524 ngày
1023 ngày
4422 ngày
3820 ngày
7119 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
741 ngày
751 ngày
731 ngày
711 ngày
701 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
811 ngày
821 ngày
881 ngày
931 ngày
871 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
15 lần
23 lần
32 lần
41 lần
Tổng ĐBXuất hiện
55 lần
62 lần
73 lần
82 lần
95 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 13 lần
Đầu 24 lần
Đầu 32 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 60 lần
Đầu 76 lần
Đầu 87 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 12 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 47 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 55 lần
Đuôi 60 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ