Xổ Số Bến Tre 30 ngày

Xổ số Bến Tre 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Bến Tre trong 30 ngày gần đây nhất (XSBT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Bến Tre trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Bến Tre 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Bến Tre 30 ngày gần nhất

Giải tám 66
Giải bảy 376
Giải sáu 5718 4661 4612
Giải năm 8618
Giải tư 00712 02964 87976 66991
27996 56768 40884
Giải ba 54542 23804
Giải nhì 92174
Giải nhất 33902
Đặc biệt 155868
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 12 12 18 18 42 61 64
66 68 68 74 76 76 84 91 96
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 12, 12, 18, 18
2
3
4 42
5
6 61, 64, 66, 68, 68
7 74, 76, 76
8 84
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0
1 61, 91
2 02, 12, 12, 42
3
4 04, 64, 74, 84
5
6 66, 76, 76, 96
7
8 18, 18, 68, 68
9
Giải tám 53
Giải bảy 434
Giải sáu 3960 1006 4311
Giải năm 2225
Giải tư 02185 87771 61229 06589
86936 24508 03941
Giải ba 50293 95301
Giải nhì 09701
Giải nhất 60376
Đặc biệt 753148
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 06 08 11 25 29 34 36
41 48 53 60 71 76 85 89 93
Đầu Lô tô
0 01, 01, 06, 08
1 11
2 25, 29
3 34, 36
4 41, 48
5 53
6 60
7 71, 76
8 85, 89
9 93
Đuôi Lô tô
0 60
1 01, 01, 11, 41, 71
2
3 53, 93
4 34
5 25, 85
6 06, 36, 76
7
8 08, 48
9 29, 89
Giải tám 74
Giải bảy 554
Giải sáu 3152 3386 9254
Giải năm 6213
Giải tư 95216 82518 69495 76652
75459 74416 33917
Giải ba 48259 11736
Giải nhì 84050
Giải nhất 00832
Đặc biệt 907431
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 16 17 18 31 32 36 50
52 52 54 54 59 59 74 86 95
Đầu Lô tô
0
1 13, 16, 16, 17, 18
2
3 31, 32, 36
4
5 50, 52, 52, 54, 54, 59, 59
6
7 74
8 86
9 95
Đuôi Lô tô
0 50
1 31
2 32, 52, 52
3 13
4 54, 54, 74
5 95
6 16, 16, 36, 86
7 17
8 18
9 59, 59
Giải tám 57
Giải bảy 344
Giải sáu 1135 3339 7757
Giải năm 0484
Giải tư 96694 07921 01511 67819
62012 34958 66028
Giải ba 04305 89095
Giải nhì 87536
Giải nhất 40274
Đặc biệt 851323
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 12 19 21 23 28 35 36
39 44 57 57 58 74 84 94 95
Đầu Lô tô
0 05
1 11, 12, 19
2 21, 23, 28
3 35, 36, 39
4 44
5 57, 57, 58
6
7 74
8 84
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21
2 12
3 23
4 44, 74, 84, 94
5 05, 35, 95
6 36
7 57, 57
8 28, 58
9 19, 39
Giải tám 53
Giải bảy 509
Giải sáu 8462 6819 2952
Giải năm 9922
Giải tư 18925 07081 97423 69570
54029 21679 49079
Giải ba 40877 49209
Giải nhì 13923
Giải nhất 76808
Đặc biệt 661030
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 09 19 22 23 23 25 29
30 52 53 62 70 77 79 79 81
Đầu Lô tô
0 08, 09, 09
1 19
2 22, 23, 23, 25, 29
3 30
4
5 52, 53
6 62
7 70, 77, 79, 79
8 81
9
Đuôi Lô tô
0 30, 70
1 81
2 22, 52, 62
3 23, 23, 53
4
5 25
6
7 77
8 08
9 09, 09, 19, 29, 79, 79
Giải tám 25
Giải bảy 491
Giải sáu 7262 8404 5765
Giải năm 5226
Giải tư 88289 53444 06758 50088
15711 33823 11824
Giải ba 76421 45465
Giải nhì 54704
Giải nhất 77260
Đặc biệt 897285
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 11 21 23 24 25 26 44
58 60 62 65 65 85 88 89 91
Đầu Lô tô
0 04, 04
1 11
2 21, 23, 24, 25, 26
3
4 44
5 58
6 60, 62, 65, 65
7
8 85, 88, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 60
1 11, 21, 91
2 62
3 23
4 04, 04, 24, 44
5 25, 65, 65, 85
6 26
7
8 58, 88
9 89
Giải tám 74
Giải bảy 510
Giải sáu 5498 2472 2610
Giải năm 9812
Giải tư 62580 90933 04066 72333
12593 54722 02735
Giải ba 88200 68987
Giải nhì 82587
Giải nhất 44619
Đặc biệt 991172
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 10 12 19 22 33 33 35
66 72 72 74 80 87 87 93 98
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 10, 12, 19
2 22
3 33, 33, 35
4
5
6 66
7 72, 72, 74
8 80, 87, 87
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 10, 80
1
2 12, 22, 72, 72
3 33, 33, 93
4 74
5 35
6 66
7 87, 87
8 98
9 19
Giải tám 17
Giải bảy 468
Giải sáu 9891 9390 3804
Giải năm 0756
Giải tư 56327 79315 86388 82081
36996 76565 11958
Giải ba 56479 18369
Giải nhì 16194
Giải nhất 15298
Đặc biệt 436064
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 17 27 56 58 64 65 68
69 79 81 88 90 91 94 96 98
Đầu Lô tô
0 04
1 15, 17
2 27
3
4
5 56, 58
6 64, 65, 68, 69
7 79
8 81, 88
9 90, 91, 94, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 81, 91
2
3
4 04, 64, 94
5 15, 65
6 56, 96
7 17, 27
8 58, 68, 88, 98
9 69, 79
Giải tám 56
Giải bảy 881
Giải sáu 5721 7319 3495
Giải năm 4541
Giải tư 82281 84110 56095 08463
45624 29455 08337
Giải ba 07398 93827
Giải nhì 71334
Giải nhất 47900
Đặc biệt 563964
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 19 21 24 27 34 37 41
55 56 63 64 81 81 95 95 98
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 19
2 21, 24, 27
3 34, 37
4 41
5 55, 56
6 63, 64
7
8 81, 81
9 95, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 21, 41, 81, 81
2
3 63
4 24, 34, 64
5 55, 95, 95
6 56
7 27, 37
8 98
9 19
Giải tám 23
Giải bảy 512
Giải sáu 2911 6389 0517
Giải năm 5409
Giải tư 45268 61099 49278 85738
99571 93870 94737
Giải ba 47946 72722
Giải nhì 03955
Giải nhất 41764
Đặc biệt 637925
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 12 17 22 23 25 37 38
46 55 64 68 70 71 78 89 99
Đầu Lô tô
0 09
1 11, 12, 17
2 22, 23, 25
3 37, 38
4 46
5 55
6 64, 68
7 70, 71, 78
8 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 70
1 11, 71
2 12, 22
3 23
4 64
5 25, 55
6 46
7 17, 37
8 38, 68, 78
9 09, 89, 99
Giải tám 81
Giải bảy 590
Giải sáu 5974 9533 5388
Giải năm 3690
Giải tư 67860 70570 65178 52720
47394 14738 14307
Giải ba 94844 84680
Giải nhì 08401
Giải nhất 74098
Đặc biệt 915430
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 20 30 33 38 44 60 70
74 78 80 81 88 90 90 94 98
Đầu Lô tô
0 01, 07
1
2 20
3 30, 33, 38
4 44
5
6 60
7 70, 74, 78
8 80, 81, 88
9 90, 90, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 60, 70, 80, 90, 90
1 01, 81
2
3 33
4 44, 74, 94
5
6
7 07
8 38, 78, 88, 98
9
Giải tám 50
Giải bảy 272
Giải sáu 4377 3051 6707
Giải năm 4926
Giải tư 36973 97892 44229 08980
37326 31650 53524
Giải ba 66957 03300
Giải nhì 81009
Giải nhất 30856
Đặc biệt 234272
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 09 24 26 26 29 50 50
51 56 57 72 72 73 77 80 92
Đầu Lô tô
0 00, 07, 09
1
2 24, 26, 26, 29
3
4
5 50, 50, 51, 56, 57
6
7 72, 72, 73, 77
8 80
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 50, 80
1 51
2 72, 72, 92
3 73
4 24
5
6 26, 26, 56
7 07, 57, 77
8
9 09, 29
Giải tám 11
Giải bảy 917
Giải sáu 3925 4677 9040
Giải năm 5071
Giải tư 52864 71007 47577 60214
19997 75060 08019
Giải ba 89347 10737
Giải nhì 08723
Giải nhất 99350
Đặc biệt 742973
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 14 17 19 23 25 37 40
47 50 60 64 71 73 77 77 97
Đầu Lô tô
0 07
1 11, 14, 17, 19
2 23, 25
3 37
4 40, 47
5 50
6 60, 64
7 71, 73, 77, 77
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 60
1 11, 71
2
3 23, 73
4 14, 64
5 25
6
7 07, 17, 37, 47, 77, 77, 97
8
9 19
Giải tám 90
Giải bảy 934
Giải sáu 5031 6056 3920
Giải năm 8958
Giải tư 21867 93861 77360 54999
22996 59511 67031
Giải ba 30277 96249
Giải nhì 16270
Giải nhất 18424
Đặc biệt 817660
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 20 24 31 31 34 49 56 58
60 60 61 67 70 77 90 96 99
Đầu Lô tô
0
1 11
2 20, 24
3 31, 31, 34
4 49
5 56, 58
6 60, 60, 61, 67
7 70, 77
8
9 90, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 60, 70, 90
1 11, 31, 31, 61
2
3
4 24, 34
5
6 56, 96
7 67, 77
8 58
9 49, 99
Giải tám 02
Giải bảy 939
Giải sáu 0958 1541 0536
Giải năm 8834
Giải tư 32149 28418 19776 69874
93924 15332 33717
Giải ba 75213 12105
Giải nhì 89042
Giải nhất 67256
Đặc biệt 401945
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 17 18 2 24 32 34 36
39 41 42 45 49 56 58 74 76
Đầu Lô tô
0 05
1 13, 17, 18
2 2, 24
3 32, 34, 36, 39
4 41, 42, 45, 49
5 56, 58
6
7 74, 76
8
9
Đuôi Lô tô
0
1 41
2 2, 32, 42
3 13
4 24, 34, 74
5 05, 45
6 36, 56, 76
7 17
8 18, 58
9 39, 49
Giải tám 14
Giải bảy 564
Giải sáu 0905 3512 6982
Giải năm 2480
Giải tư 51773 90413 80807 56062
45341 33013 11932
Giải ba 53572 52067
Giải nhì 35782
Giải nhất 57842
Đặc biệt 875382
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 12 13 13 14 32 41 42
62 64 67 72 73 80 82 82 82
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 12, 13, 13, 14
2
3 32
4 41, 42
5
6 62, 64, 67
7 72, 73
8 80, 82, 82, 82
9
Đuôi Lô tô
0 80
1 41
2 12, 32, 42, 62, 72, 82, 82, 82
3 13, 13, 73
4 14, 64
5 05
6
7 07, 67
8
9
Giải tám 59
Giải bảy 271
Giải sáu 4463 3857 3675
Giải năm 3205
Giải tư 79446 94729 98242 07323
05005 63976 59744
Giải ba 01839 59693
Giải nhì 94459
Giải nhất 78556
Đặc biệt 665991
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 23 29 39 42 44 46 56
57 59 59 63 71 75 76 91 93
Đầu Lô tô
0 05, 05
1
2 23, 29
3 39
4 42, 44, 46
5 56, 57, 59, 59
6 63
7 71, 75, 76
8
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0
1 71, 91
2 42
3 23, 63, 93
4 44
5 05, 05, 75
6 46, 56, 76
7 57
8
9 29, 39, 59, 59
Giải tám 48
Giải bảy 607
Giải sáu 4624 6977 6210
Giải năm 4425
Giải tư 40586 66957 86503 01607
89913 75771 46610
Giải ba 85424 17281
Giải nhì 85007
Giải nhất 45021
Đặc biệt 576381
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 07 07 10 10 13 21 24
24 25 48 57 71 77 81 81 86
Đầu Lô tô
0 03, 07, 07, 07
1 10, 10, 13
2 21, 24, 24, 25
3
4 48
5 57
6
7 71, 77
8 81, 81, 86
9
Đuôi Lô tô
0 10, 10
1 21, 71, 81, 81
2
3 03, 13
4 24, 24
5 25
6 86
7 07, 07, 07, 57, 77
8 48
9
Giải tám 44
Giải bảy 750
Giải sáu 0487 9337 7864
Giải năm 2457
Giải tư 30276 51465 78706 61807
58205 07918 69408
Giải ba 06428 73201
Giải nhì 38517
Giải nhất 01984
Đặc biệt 702041
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 06 07 08 17 18 28 37
41 44 50 57 64 65 76 84 87
Đầu Lô tô
0 01, 05, 06, 07, 08
1 17, 18
2 28
3 37
4 41, 44
5 50, 57
6 64, 65
7 76
8 84, 87
9
Đuôi Lô tô
0 50
1 01, 41
2
3
4 44, 64, 84
5 05, 65
6 06, 76
7 07, 17, 37, 57, 87
8 08, 18, 28
9
Giải tám 04
Giải bảy 870
Giải sáu 9563 7502 3902
Giải năm 4916
Giải tư 62693 80051 93027 64833
77416 01916 63646
Giải ba 62499 62517
Giải nhì 70268
Giải nhất 13814
Đặc biệt 602776
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 14 16 16 16 17 27 33
4 46 51 63 68 70 76 93 99
Đầu Lô tô
0 02, 02
1 14, 16, 16, 16, 17
2 27
3 33
4 4, 46
5 51
6 63, 68
7 70, 76
8
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 70
1 51
2 02, 02
3 33, 63, 93
4 4, 14
5
6 16, 16, 16, 46, 76
7 17, 27
8 68
9 99
Giải tám 15
Giải bảy 874
Giải sáu 4820 6778 4020
Giải năm 3012
Giải tư 14340 89112 48866 96406
43238 42737 38576
Giải ba 05554 59344
Giải nhì 30232
Giải nhất 32766
Đặc biệt 857772
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 12 15 20 20 32 37 38
40 44 54 66 66 72 74 76 78
Đầu Lô tô
0 06
1 12, 12, 15
2 20, 20
3 32, 37, 38
4 40, 44
5 54
6 66, 66
7 72, 74, 76, 78
8
9
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 40
1
2 12, 12, 32, 72
3
4 44, 54, 74
5 15
6 06, 66, 66, 76
7 37
8 38, 78
9
Giải tám 52
Giải bảy 321
Giải sáu 3774 4396 4444
Giải năm 9523
Giải tư 56031 41372 09849 06380
61134 62661 43504
Giải ba 41565 94414
Giải nhì 11724
Giải nhất 96293
Đặc biệt 453883
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 14 21 23 24 31 34 44 49
52 61 65 72 74 80 83 93 96
Đầu Lô tô
0 04
1 14
2 21, 23, 24
3 31, 34
4 44, 49
5 52
6 61, 65
7 72, 74
8 80, 83
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 80
1 21, 31, 61
2 52, 72
3 23, 83, 93
4 04, 14, 24, 34, 44, 74
5 65
6 96
7
8
9 49
Giải tám 17
Giải bảy 877
Giải sáu 7439 5062 6848
Giải năm 5342
Giải tư 41350 58948 07245 95281
60356 70482 81766
Giải ba 18931 58468
Giải nhì 77660
Giải nhất 08667
Đặc biệt 495964
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 31 39 42 45 48 48 50 56
60 62 64 66 67 68 77 81 82
Đầu Lô tô
0
1 17
2
3 31, 39
4 42, 45, 48, 48
5 50, 56
6 60, 62, 64, 66, 67, 68
7 77
8 81, 82
9
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 31, 81
2 42, 62, 82
3
4 64
5 45
6 56, 66
7 17, 67, 77
8 48, 48, 68
9 39
Giải tám 22
Giải bảy 968
Giải sáu 6137 0904 9776
Giải năm 6010
Giải tư 57094 15660 38266 53228
10120 06810 78642
Giải ba 40391 96901
Giải nhì 99978
Giải nhất 56181
Đặc biệt 754864
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 10 10 20 22 28 37 42
60 64 66 68 76 78 81 91 94
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 10, 10
2 20, 22, 28
3 37
4 42
5
6 60, 64, 66, 68
7 76, 78
8 81
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 20, 60
1 01, 81, 91
2 22, 42
3
4 04, 64, 94
5
6 66, 76
7 37
8 28, 68, 78
9
Giải tám 71
Giải bảy 559
Giải sáu 9610 4454 2544
Giải năm 9811
Giải tư 10865 94179 57226 63063
47461 06888 42128
Giải ba 53374 97041
Giải nhì 52826
Giải nhất 14202
Đặc biệt 481251
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 11 26 26 28 41 44 51
54 59 61 63 65 71 74 79 88
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 11
2 26, 26, 28
3
4 41, 44
5 51, 54, 59
6 61, 63, 65
7 71, 74, 79
8 88
9
Đuôi Lô tô
0 10
1 11, 41, 51, 61, 71
2 02
3 63
4 44, 54, 74
5 65
6 26, 26
7
8 28, 88
9 59, 79
Giải tám 80
Giải bảy 876
Giải sáu 6058 5098 2109
Giải năm 4400
Giải tư 24426 66254 08609 89870
42783 57490 98945
Giải ba 94222 88704
Giải nhì 90944
Giải nhất 15787
Đặc biệt 274974
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 09 09 22 26 44 45 54
58 70 74 76 80 83 87 90 98
Đầu Lô tô
0 00, 04, 09, 09
1
2 22, 26
3
4 44, 45
5 54, 58
6
7 70, 74, 76
8 80, 83, 87
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 80, 90
1
2 22
3 83
4 04, 44, 54, 74
5 45
6 26, 76
7 87
8 58, 98
9 09, 09
Giải tám 11
Giải bảy 368
Giải sáu 7464 2361 9606
Giải năm 5694
Giải tư 87566 74459 06601 51565
30745 45492 53009
Giải ba 01622 17041
Giải nhì 36590
Giải nhất 10717
Đặc biệt 079792
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 09 11 17 22 41 45 59
61 64 65 66 68 90 92 92 94
Đầu Lô tô
0 01, 06, 09
1 11, 17
2 22
3
4 41, 45
5 59
6 61, 64, 65, 66, 68
7
8
9 90, 92, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 90
1 01, 11, 41, 61
2 22, 92, 92
3
4 64, 94
5 45, 65
6 06, 66
7 17
8 68
9 09, 59
Giải tám 99
Giải bảy 475
Giải sáu 1396 7279 9694
Giải năm 1962
Giải tư 67478 57247 41439 90821
75619 94192 84742
Giải ba 30268 47848
Giải nhì 74281
Giải nhất 95284
Đặc biệt 567457
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 21 39 42 47 48 57 62 68
75 78 79 81 84 92 94 96 99
Đầu Lô tô
0
1 19
2 21
3 39
4 42, 47, 48
5 57
6 62, 68
7 75, 78, 79
8 81, 84
9 92, 94, 96, 99
Đuôi Lô tô
0
1 21, 81
2 42, 62, 92
3
4 84, 94
5 75
6 96
7 47, 57
8 48, 68, 78
9 19, 39, 79, 99
Giải tám 51
Giải bảy 498
Giải sáu 6753 3249 0477
Giải năm 6437
Giải tư 41519 97806 21418 59949
50991 44946 94796
Giải ba 67107 20027
Giải nhì 65244
Giải nhất 11772
Đặc biệt 249968
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 18 19 27 37 44 46 49
49 51 53 68 72 77 91 96 98
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 18, 19
2 27
3 37
4 44, 46, 49, 49
5 51, 53
6 68
7 72, 77
8
9 91, 96, 98
Đuôi Lô tô
0
1 51, 91
2 72
3 53
4 44
5
6 06, 46, 96
7 07, 27, 37, 77
8 18, 68, 98
9 19, 49, 49
Giải tám 05
Giải bảy 252
Giải sáu 8951 0021 1918
Giải năm 4251
Giải tư 34155 84962 79644 43649
44365 87918 08894
Giải ba 93774 60045
Giải nhì 44422
Giải nhất 08490
Đặc biệt 467228
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 18 21 22 28 44 45 49 5
51 51 52 55 62 65 74 90 94
Đầu Lô tô
0
1 18, 18
2 21, 22, 28
3
4 44, 45, 49
5 5, 51, 51, 52, 55
6 62, 65
7 74
8
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 90
1 21, 51, 51
2 22, 52, 62
3
4 44, 74, 94
5 5, 45, 55, 65
6
7
8 18, 18, 28
9 49

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bến Tre

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
644 lần
723 lần
682 lần
302 lần
281 lần
Cặp sốXuất hiện
571 lần
601 lần
761 lần
811 lần
831 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
610 lần
590 lần
580 lần
560 lần
620 lần
Cặp sốXuất hiện
630 lần
670 lần
660 lần
650 lần
550 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
2829 ngày
5727 ngày
9226 ngày
7425 ngày
5124 ngày
Cặp sốSố ngày
8321 ngày
7619 ngày
4118 ngày
8117 ngày
9116 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
642 ngày
761 ngày
741 ngày
731 ngày
721 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
811 ngày
821 ngày
921 ngày
911 ngày
851 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
08 lần
13 lần
22 lần
34 lần
43 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
62 lần
71 lần
95 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 00 lần
Đầu 10 lần
Đầu 23 lần
Đầu 33 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 67 lần
Đầu 76 lần
Đầu 84 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 15 lần
Đuôi 25 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 45 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 61 lần
Đuôi 71 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 90 lần
Chia sẻ