Xổ Số Bến Tre 30 ngày

Xổ số Bến Tre 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Bến Tre trong 30 ngày gần đây nhất (XSBT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Bến Tre trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Bến Tre 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Bến Tre 30 ngày gần nhất

Giải tám 28
Giải bảy 448
Giải sáu 0463 8767 7795
Giải năm 4379
Giải tư 35793 66683 45207 39582
70696 93190 50175
Giải ba 63076 58587
Giải nhì 45514
Giải nhất 86622
Đặc biệt 533694
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 22 28 48 63 67 75 76
79 82 83 87 90 93 94 95 96
Đầu Lô tô
0 07
1 14
2 22, 28
3
4 48
5
6 63, 67
7 75, 76, 79
8 82, 83, 87
9 90, 93, 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 90
1
2 22, 82
3 63, 83, 93
4 14, 94
5 75, 95
6 76, 96
7 07, 67, 87
8 28, 48
9 79
Giải tám 49
Giải bảy 963
Giải sáu 4939 3570 0450
Giải năm 5809
Giải tư 07165 58023 44403 61975
09162 54973 01533
Giải ba 98049 78920
Giải nhì 96757
Giải nhất 78243
Đặc biệt 979704
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 09 20 23 33 39 43 49
49 50 57 62 63 65 70 73 75
Đầu Lô tô
0 03, 04, 09
1
2 20, 23
3 33, 39
4 43, 49, 49
5 50, 57
6 62, 63, 65
7 70, 73, 75
8
9
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 70
1
2 62
3 03, 23, 33, 43, 63, 73
4 04
5 65, 75
6
7 57
8
9 09, 39, 49, 49
Giải tám 22
Giải bảy 248
Giải sáu 1442 9171 1445
Giải năm 4568
Giải tư 87022 02255 25435 87388
18731 61404 33194
Giải ba 68332 34987
Giải nhì 17716
Giải nhất 81937
Đặc biệt 015238
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 16 22 22 31 32 35 37 38
42 45 48 55 68 71 87 88 94
Đầu Lô tô
0 04
1 16
2 22, 22
3 31, 32, 35, 37, 38
4 42, 45, 48
5 55
6 68
7 71
8 87, 88
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 31, 71
2 22, 22, 32, 42
3
4 04, 94
5 35, 45, 55
6 16
7 37, 87
8 38, 48, 68, 88
9
Giải tám 42
Giải bảy 256
Giải sáu 1177 9094 1910
Giải năm 8832
Giải tư 02853 85327 05781 78241
33041 40712 46751
Giải ba 16351 85012
Giải nhì 74958
Giải nhất 57799
Đặc biệt 813372
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 12 12 27 32 41 41 42 51
51 53 56 58 72 77 81 94 99
Đầu Lô tô
0
1 10, 12, 12
2 27
3 32
4 41, 41, 42
5 51, 51, 53, 56, 58
6
7 72, 77
8 81
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 41, 41, 51, 51, 81
2 12, 12, 32, 42, 72
3 53
4 94
5
6 56
7 27, 77
8 58
9 99
Giải tám 56
Giải bảy 668
Giải sáu 6866 7516 6531
Giải năm 7849
Giải tư 63476 04966 83847 80525
90366 11050 03591
Giải ba 70394 81491
Giải nhì 83037
Giải nhất 17505
Đặc biệt 814567
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 16 25 31 37 47 49 50 56
66 66 66 67 68 76 91 91 94
Đầu Lô tô
0 05
1 16
2 25
3 31, 37
4 47, 49
5 50, 56
6 66, 66, 66, 67, 68
7 76
8
9 91, 91, 94
Đuôi Lô tô
0 50
1 31, 91, 91
2
3
4 94
5 05, 25
6 16, 56, 66, 66, 66, 76
7 37, 47, 67
8 68
9 49
Giải tám 73
Giải bảy 935
Giải sáu 0342 8770 9748
Giải năm 3422
Giải tư 00427 79560 70391 41045
09764 32366 09361
Giải ba 63245 71058
Giải nhì 78166
Giải nhất 16312
Đặc biệt 247444
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 22 27 35 42 44 45 45 48
58 60 61 64 66 66 70 73 91
Đầu Lô tô
0
1 12
2 22, 27
3 35
4 42, 44, 45, 45, 48
5 58
6 60, 61, 64, 66, 66
7 70, 73
8
9 91
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 61, 91
2 12, 22, 42
3 73
4 44, 64
5 35, 45, 45
6 66, 66
7 27
8 48, 58
9
Giải tám 15
Giải bảy 536
Giải sáu 1087 9835 4996
Giải năm 7552
Giải tư 46782 32863 73605 56740
24526 33867 39067
Giải ba 83556 08430
Giải nhì 95354
Giải nhất 98884
Đặc biệt 533293
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 15 26 30 35 36 40 52 54
56 63 67 67 82 84 87 93 96
Đầu Lô tô
0 05
1 15
2 26
3 30, 35, 36
4 40
5 52, 54, 56
6 63, 67, 67
7
8 82, 84, 87
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1
2 52, 82
3 63, 93
4 54, 84
5 05, 15, 35
6 26, 36, 56, 96
7 67, 67, 87
8
9
Giải tám 23
Giải bảy 591
Giải sáu 8488 1884 7686
Giải năm 5471
Giải tư 76138 30978 10789 91384
03150 62532 77469
Giải ba 54487 90565
Giải nhì 61539
Giải nhất 54552
Đặc biệt 062915
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 23 32 38 39 50 52 65 69
71 78 84 84 86 87 88 89 91
Đầu Lô tô
0
1 15
2 23
3 32, 38, 39
4
5 50, 52
6 65, 69
7 71, 78
8 84, 84, 86, 87, 88, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 50
1 71, 91
2 32, 52
3 23
4 84, 84
5 15, 65
6 86
7 87
8 38, 78, 88
9 39, 69, 89
Giải tám 19
Giải bảy 392
Giải sáu 4722 2188 4930
Giải năm 5660
Giải tư 60493 05832 93101 46450
91769 15410 34105
Giải ba 35701 15321
Giải nhì 99870
Giải nhất 65553
Đặc biệt 690165
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 05 10 19 21 22 30 32
50 53 60 65 69 70 88 92 93
Đầu Lô tô
0 01, 01, 05
1 10, 19
2 21, 22
3 30, 32
4
5 50, 53
6 60, 65, 69
7 70
8 88
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 50, 60, 70
1 01, 01, 21
2 22, 32, 92
3 53, 93
4
5 05, 65
6
7
8 88
9 19, 69
Giải tám 74
Giải bảy 487
Giải sáu 2454 0798 0970
Giải năm 2205
Giải tư 12528 58758 05002 53367
47015 67517 46279
Giải ba 46906 69054
Giải nhì 34872
Giải nhất 43093
Đặc biệt 278992
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 06 15 17 28 54 54 58
67 70 72 74 79 87 92 93 98
Đầu Lô tô
0 02, 05, 06
1 15, 17
2 28
3
4
5 54, 54, 58
6 67
7 70, 72, 74, 79
8 87
9 92, 93, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1
2 02, 72, 92
3 93
4 54, 54, 74
5 05, 15
6 06
7 17, 67, 87
8 28, 58, 98
9 79
Giải tám 81
Giải bảy 807
Giải sáu 6088 4114 2783
Giải năm 3403
Giải tư 73716 78341 57349 46701
33711 10433 51286
Giải ba 14471 58348
Giải nhì 68533
Giải nhất 54019
Đặc biệt 314504
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 04 07 11 14 16 19 33
33 41 48 49 71 81 83 86 88
Đầu Lô tô
0 01, 03, 04, 07
1 11, 14, 16, 19
2
3 33, 33
4 41, 48, 49
5
6
7 71
8 81, 83, 86, 88
9
Đuôi Lô tô
0
1 01, 11, 41, 71, 81
2
3 03, 33, 33, 83
4 04, 14
5
6 16, 86
7 07
8 48, 88
9 19, 49
Giải tám 76
Giải bảy 340
Giải sáu 5756 6906 1997
Giải năm 0579
Giải tư 67552 85770 86173 05318
17224 60932 05134
Giải ba 96356 71245
Giải nhì 62385
Giải nhất 71816
Đặc biệt 105919
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 16 18 19 24 32 34 40 45
52 56 56 70 73 76 79 85 97
Đầu Lô tô
0 06
1 16, 18, 19
2 24
3 32, 34
4 40, 45
5 52, 56, 56
6
7 70, 73, 76, 79
8 85
9 97
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1
2 32, 52
3 73
4 24, 34
5 45, 85
6 06, 16, 56, 56, 76
7 97
8 18
9 19, 79
Giải tám 67
Giải bảy 300
Giải sáu 7152 0468 5126
Giải năm 5743
Giải tư 79751 15471 05657 16196
75931 11771 98566
Giải ba 11532 95951
Giải nhì 55872
Giải nhất 97557
Đặc biệt 968351
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 26 31 32 43 51 51 51 52
57 57 66 67 68 71 71 72 96
Đầu Lô tô
0 00
1
2 26
3 31, 32
4 43
5 51, 51, 51, 52, 57, 57
6 66, 67, 68
7 71, 71, 72
8
9 96
Đuôi Lô tô
0 00
1 31, 51, 51, 51, 71, 71
2 32, 52, 72
3 43
4
5
6 26, 66, 96
7 57, 57, 67
8 68
9
Giải tám 56
Giải bảy 493
Giải sáu 4798 4055 6040
Giải năm 0129
Giải tư 27091 70538 30256 54891
34716 16366 77464
Giải ba 95930 71233
Giải nhì 50798
Giải nhất 04800
Đặc biệt 239446
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 16 29 30 33 38 40 46 55
56 56 64 66 91 91 93 98 98
Đầu Lô tô
0 00
1 16
2 29
3 30, 33, 38
4 40, 46
5 55, 56, 56
6 64, 66
7
8
9 91, 91, 93, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 40
1 91, 91
2
3 33, 93
4 64
5 55
6 16, 46, 56, 56, 66
7
8 38, 98, 98
9 29
Giải tám 61
Giải bảy 293
Giải sáu 3367 4783 5847
Giải năm 6986
Giải tư 36423 39761 43226 82782
27367 13266 69185
Giải ba 89203 76272
Giải nhì 03982
Giải nhất 48468
Đặc biệt 339016
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 16 23 26 47 61 61 66 67
67 68 72 82 82 83 85 86 93
Đầu Lô tô
0 03
1 16
2 23, 26
3
4 47
5
6 61, 61, 66, 67, 67, 68
7 72
8 82, 82, 83, 85, 86
9 93
Đuôi Lô tô
0
1 61, 61
2 72, 82, 82
3 03, 23, 83, 93
4
5 85
6 16, 26, 66, 86
7 47, 67, 67
8 68
9
Giải tám 03
Giải bảy 443
Giải sáu 7051 3748 4932
Giải năm 7057
Giải tư 91989 93667 05913 47224
77669 09379 80866
Giải ba 56854 60438
Giải nhì 06961
Giải nhất 65586
Đặc biệt 267164
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 24 3 32 38 43 48 51 54
57 61 64 66 67 69 79 86 89
Đầu Lô tô
0
1 13
2 24
3 3, 32, 38
4 43, 48
5 51, 54, 57
6 61, 64, 66, 67, 69
7 79
8 86, 89
9
Đuôi Lô tô
0
1 51, 61
2 32
3 3, 13, 43
4 24, 54, 64
5
6 66, 86
7 57, 67
8 38, 48
9 69, 79, 89
Giải tám 70
Giải bảy 237
Giải sáu 7954 6999 0586
Giải năm 1348
Giải tư 62453 90186 14840 45345
17115 66409 04502
Giải ba 94442 87102
Giải nhì 47014
Giải nhất 31195
Đặc biệt 263248
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 09 14 15 37 40 42 45
48 48 53 54 70 86 86 95 99
Đầu Lô tô
0 02, 02, 09
1 14, 15
2
3 37
4 40, 42, 45, 48, 48
5 53, 54
6
7 70
8 86, 86
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1
2 02, 02, 42
3 53
4 14, 54
5 15, 45, 95
6 86, 86
7 37
8 48, 48
9 09, 99
Giải tám 18
Giải bảy 104
Giải sáu 7995 3127 7820
Giải năm 0372
Giải tư 80394 34190 78305 47310
18683 10395 97852
Giải ba 30872 34039
Giải nhì 75364
Giải nhất 01834
Đặc biệt 176224
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 10 18 20 24 27 34 39
52 64 72 72 83 90 94 95 95
Đầu Lô tô
0 04, 05
1 10, 18
2 20, 24, 27
3 34, 39
4
5 52
6 64
7 72, 72
8 83
9 90, 94, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 90
1
2 52, 72, 72
3 83
4 04, 24, 34, 64, 94
5 05, 95, 95
6
7 27
8 18
9 39
Giải tám 88
Giải bảy 493
Giải sáu 5070 8116 1159
Giải năm 1737
Giải tư 40270 61004 57963 61808
03915 05072 87371
Giải ba 07877 43953
Giải nhì 29156
Giải nhất 71813
Đặc biệt 339526
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 13 15 16 26 37 53 56
59 63 70 70 71 72 77 88 93
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 13, 15, 16
2 26
3 37
4
5 53, 56, 59
6 63
7 70, 70, 71, 72, 77
8 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 70, 70
1 71
2 72
3 13, 53, 63, 93
4 04
5 15
6 16, 26, 56
7 37, 77
8 08, 88
9 59
Giải tám 09
Giải bảy 479
Giải sáu 8146 8984 3255
Giải năm 8468
Giải tư 53156 88722 59076 95228
57956 05408 17398
Giải ba 66044 55461
Giải nhì 31620
Giải nhất 38831
Đặc biệt 006150
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 20 22 28 31 44 46 50 55
56 56 61 68 76 79 84 9 98
Đầu Lô tô
0 08
1
2 20, 22, 28
3 31
4 44, 46
5 50, 55, 56, 56
6 61, 68
7 76, 79
8 84
9 9, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 50
1 31, 61
2 22
3
4 44, 84
5 55
6 46, 56, 56, 76
7
8 08, 28, 68, 98
9 9, 79
Giải tám 90
Giải bảy 249
Giải sáu 2481 8251 7746
Giải năm 4998
Giải tư 41555 64309 34268 63315
87134 38908 71360
Giải ba 16706 53974
Giải nhì 24176
Giải nhất 17735
Đặc biệt 479876
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 09 15 34 35 46 49 51
55 60 68 74 76 76 81 90 98
Đầu Lô tô
0 06, 08, 09
1 15
2
3 34, 35
4 46, 49
5 51, 55
6 60, 68
7 74, 76, 76
8 81
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1 51, 81
2
3
4 34, 74
5 15, 35, 55
6 06, 46, 76, 76
7
8 08, 68, 98
9 09, 49
Giải tám 86
Giải bảy 139
Giải sáu 6170 9035 0849
Giải năm 4735
Giải tư 85295 69765 96154 36433
46135 03773 40091
Giải ba 64281 92063
Giải nhì 37057
Giải nhất 70727
Đặc biệt 954389
Phóng to
Lô tô trực tiếp
27 33 35 35 35 39 49 54 57
63 65 70 73 81 86 89 91 95
Đầu Lô tô
0
1
2 27
3 33, 35, 35, 35, 39
4 49
5 54, 57
6 63, 65
7 70, 73
8 81, 86, 89
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 70
1 81, 91
2
3 33, 63, 73
4 54
5 35, 35, 35, 65, 95
6 86
7 27, 57
8
9 39, 49, 89
Giải tám 32
Giải bảy 463
Giải sáu 0783 3494 9819
Giải năm 5091
Giải tư 37064 53051 95931 87007
67592 75123 70307
Giải ba 16371 51434
Giải nhì 76656
Giải nhất 76425
Đặc biệt 675066
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 19 23 25 31 32 34 51
56 63 64 66 71 83 91 92 94
Đầu Lô tô
0 07, 07
1 19
2 23, 25
3 31, 32, 34
4
5 51, 56
6 63, 64, 66
7 71
8 83
9 91, 92, 94
Đuôi Lô tô
0
1 31, 51, 71, 91
2 32, 92
3 23, 63, 83
4 34, 64, 94
5 25
6 56, 66
7 07, 07
8
9 19
Giải tám 49
Giải bảy 386
Giải sáu 6173 7454 1092
Giải năm 9042
Giải tư 16814 44420 34138 93957
87024 52268 45557
Giải ba 61869 63702
Giải nhì 17790
Giải nhất 88099
Đặc biệt 680366
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 14 20 24 38 42 49 54 57
57 66 68 69 73 86 90 92 99
Đầu Lô tô
0 02
1 14
2 20, 24
3 38
4 42, 49
5 54, 57, 57
6 66, 68, 69
7 73
8 86
9 90, 92, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1
2 02, 42, 92
3 73
4 14, 24, 54
5
6 66, 86
7 57, 57
8 38, 68
9 49, 69, 99
Giải tám 59
Giải bảy 651
Giải sáu 1344 3255 6397
Giải năm 4173
Giải tư 99002 05818 99803 94507
90168 96212 90812
Giải ba 74241 85862
Giải nhì 92015
Giải nhất 31421
Đặc biệt 098711
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 07 11 12 12 15 18 21
41 44 51 55 59 62 68 73 97
Đầu Lô tô
0 02, 03, 07
1 11, 12, 12, 15, 18
2 21
3
4 41, 44
5 51, 55, 59
6 62, 68
7 73
8
9 97
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21, 41, 51
2 02, 12, 12, 62
3 03, 73
4 44
5 15, 55
6
7 07, 97
8 18, 68
9 59
Giải tám 32
Giải bảy 472
Giải sáu 7712 2376 8559
Giải năm 8076
Giải tư 17323 80909 98480 91826
60817 87566 34910
Giải ba 61080 47571
Giải nhì 83540
Giải nhất 47169
Đặc biệt 479410
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 10 12 17 23 26 32 40
59 66 69 71 72 76 76 80 80
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 10, 12, 17
2 23, 26
3 32
4 40
5 59
6 66, 69
7 71, 72, 76, 76
8 80, 80
9
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 40, 80, 80
1 71
2 12, 32, 72
3 23
4
5
6 26, 66, 76, 76
7 17
8
9 09, 59, 69
Giải tám 64
Giải bảy 053
Giải sáu 4034 2550 9859
Giải năm 5080
Giải tư 79616 74368 94336 73482
71272 92132 58072
Giải ba 40081 05073
Giải nhì 75084
Giải nhất 71150
Đặc biệt 319157
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 32 34 36 50 50 53 57 59
64 68 72 72 73 80 81 82 84
Đầu Lô tô
0
1 16
2
3 32, 34, 36
4
5 50, 50, 53, 57, 59
6 64, 68
7 72, 72, 73
8 80, 81, 82, 84
9
Đuôi Lô tô
0 50, 50, 80
1 81
2 32, 72, 72, 82
3 53, 73
4 34, 64, 84
5
6 16, 36
7 57
8 68
9 59
Giải tám 04
Giải bảy 426
Giải sáu 4725 5299 6967
Giải năm 1025
Giải tư 14166 31282 13146 55896
50161 33565 05991
Giải ba 88340 73986
Giải nhì 00921
Giải nhất 74843
Đặc biệt 055329
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 25 25 26 29 4 40 43 46
61 65 66 67 82 86 91 96 99
Đầu Lô tô
0
1
2 21, 25, 25, 26, 29
3
4 4, 40, 43, 46
5
6 61, 65, 66, 67
7
8 82, 86
9 91, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 21, 61, 91
2 82
3 43
4 4
5 25, 25, 65
6 26, 46, 66, 86, 96
7 67
8
9 29, 99
Giải tám 52
Giải bảy 581
Giải sáu 4737 7178 0362
Giải năm 1726
Giải tư 69247 89955 70295 94167
54550 30322 61035
Giải ba 91594 47084
Giải nhì 13853
Giải nhất 46705
Đặc biệt 445705
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 22 26 35 37 47 50 52
53 55 62 67 78 81 84 94 95
Đầu Lô tô
0 05, 05
1
2 22, 26
3 35, 37
4 47
5 50, 52, 53, 55
6 62, 67
7 78
8 81, 84
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 50
1 81
2 22, 52, 62
3 53
4 84, 94
5 05, 05, 35, 55, 95
6 26
7 37, 47, 67
8 78
9
Giải tám 16
Giải bảy 276
Giải sáu 1974 3254 8354
Giải năm 9361
Giải tư 88046 58320 30250 88434
40509 03368 97830
Giải ba 52286 00548
Giải nhì 87863
Giải nhất 12850
Đặc biệt 803738
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 16 20 30 34 38 46 48 50
50 54 54 61 63 68 74 76 86
Đầu Lô tô
0 09
1 16
2 20
3 30, 34, 38
4 46, 48
5 50, 50, 54, 54
6 61, 63, 68
7 74, 76
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 50, 50
1 61
2
3 63
4 34, 54, 54, 74
5
6 16, 46, 76, 86
7
8 38, 48, 68
9 09

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bến Tre

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
382 lần
042 lần
662 lần
161 lần
761 lần
Cặp sốXuất hiện
191 lần
721 lần
291 lần
571 lần
511 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
630 lần
620 lần
610 lần
600 lần
680 lần
Cặp sốXuất hiện
690 lần
730 lần
710 lần
700 lần
590 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
0528 ngày
2927 ngày
5726 ngày
1025 ngày
1124 ngày
Cặp sốSố ngày
6622 ngày
8921 ngày
7620 ngày
5019 ngày
2618 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
662 ngày
651 ngày
641 ngày
571 ngày
511 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
671 ngày
721 ngày
931 ngày
941 ngày
921 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
16 lần
26 lần
33 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
63 lần
72 lần
82 lần
91 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 15 lần
Đầu 23 lần
Đầu 32 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 65 lần
Đầu 72 lần
Đầu 81 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 12 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 31 lần
Đuôi 46 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 66 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ