Xổ Số Bến Tre 30 ngày

Xổ số Bến Tre 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Bến Tre trong 30 ngày gần đây nhất (XSBT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Bến Tre trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Bến Tre 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Bến Tre 30 ngày gần nhất

Giải tám 48
Giải bảy 607
Giải sáu 4624 6977 6210
Giải năm 4425
Giải tư 40586 66957 86503 01607
89913 75771 46610
Giải ba 85424 17281
Giải nhì 85007
Giải nhất 45021
Đặc biệt 576381
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 07 07 10 10 13 21 24
24 25 48 57 71 77 81 81 86
Đầu Lô tô
0 03, 07, 07, 07
1 10, 10, 13
2 21, 24, 24, 25
3
4 48
5 57
6
7 71, 77
8 81, 81, 86
9
Đuôi Lô tô
0 10, 10
1 21, 71, 81, 81
2
3 03, 13
4 24, 24
5 25
6 86
7 07, 07, 07, 57, 77
8 48
9
Giải tám 44
Giải bảy 750
Giải sáu 0487 9337 7864
Giải năm 2457
Giải tư 30276 51465 78706 61807
58205 07918 69408
Giải ba 06428 73201
Giải nhì 38517
Giải nhất 01984
Đặc biệt 702041
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 06 07 08 17 18 28 37
41 44 50 57 64 65 76 84 87
Đầu Lô tô
0 01, 05, 06, 07, 08
1 17, 18
2 28
3 37
4 41, 44
5 50, 57
6 64, 65
7 76
8 84, 87
9
Đuôi Lô tô
0 50
1 01, 41
2
3
4 44, 64, 84
5 05, 65
6 06, 76
7 07, 17, 37, 57, 87
8 08, 18, 28
9
Giải tám 04
Giải bảy 870
Giải sáu 9563 7502 3902
Giải năm 4916
Giải tư 62693 80051 93027 64833
77416 01916 63646
Giải ba 62499 62517
Giải nhì 70268
Giải nhất 13814
Đặc biệt 602776
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 14 16 16 16 17 27 33
4 46 51 63 68 70 76 93 99
Đầu Lô tô
0 02, 02
1 14, 16, 16, 16, 17
2 27
3 33
4 4, 46
5 51
6 63, 68
7 70, 76
8
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 70
1 51
2 02, 02
3 33, 63, 93
4 4, 14
5
6 16, 16, 16, 46, 76
7 17, 27
8 68
9 99
Giải tám 15
Giải bảy 874
Giải sáu 4820 6778 4020
Giải năm 3012
Giải tư 14340 89112 48866 96406
43238 42737 38576
Giải ba 05554 59344
Giải nhì 30232
Giải nhất 32766
Đặc biệt 857772
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 12 15 20 20 32 37 38
40 44 54 66 66 72 74 76 78
Đầu Lô tô
0 06
1 12, 12, 15
2 20, 20
3 32, 37, 38
4 40, 44
5 54
6 66, 66
7 72, 74, 76, 78
8
9
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 40
1
2 12, 12, 32, 72
3
4 44, 54, 74
5 15
6 06, 66, 66, 76
7 37
8 38, 78
9
Giải tám 52
Giải bảy 321
Giải sáu 3774 4396 4444
Giải năm 9523
Giải tư 56031 41372 09849 06380
61134 62661 43504
Giải ba 41565 94414
Giải nhì 11724
Giải nhất 96293
Đặc biệt 453883
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 14 21 23 24 31 34 44 49
52 61 65 72 74 80 83 93 96
Đầu Lô tô
0 04
1 14
2 21, 23, 24
3 31, 34
4 44, 49
5 52
6 61, 65
7 72, 74
8 80, 83
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 80
1 21, 31, 61
2 52, 72
3 23, 83, 93
4 04, 14, 24, 34, 44, 74
5 65
6 96
7
8
9 49
Giải tám 17
Giải bảy 877
Giải sáu 7439 5062 6848
Giải năm 5342
Giải tư 41350 58948 07245 95281
60356 70482 81766
Giải ba 18931 58468
Giải nhì 77660
Giải nhất 08667
Đặc biệt 495964
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 31 39 42 45 48 48 50 56
60 62 64 66 67 68 77 81 82
Đầu Lô tô
0
1 17
2
3 31, 39
4 42, 45, 48, 48
5 50, 56
6 60, 62, 64, 66, 67, 68
7 77
8 81, 82
9
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 31, 81
2 42, 62, 82
3
4 64
5 45
6 56, 66
7 17, 67, 77
8 48, 48, 68
9 39
Giải tám 22
Giải bảy 968
Giải sáu 6137 0904 9776
Giải năm 6010
Giải tư 57094 15660 38266 53228
10120 06810 78642
Giải ba 40391 96901
Giải nhì 99978
Giải nhất 56181
Đặc biệt 754864
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 10 10 20 22 28 37 42
60 64 66 68 76 78 81 91 94
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 10, 10
2 20, 22, 28
3 37
4 42
5
6 60, 64, 66, 68
7 76, 78
8 81
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 20, 60
1 01, 81, 91
2 22, 42
3
4 04, 64, 94
5
6 66, 76
7 37
8 28, 68, 78
9
Giải tám 71
Giải bảy 559
Giải sáu 9610 4454 2544
Giải năm 9811
Giải tư 10865 94179 57226 63063
47461 06888 42128
Giải ba 53374 97041
Giải nhì 52826
Giải nhất 14202
Đặc biệt 481251
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 11 26 26 28 41 44 51
54 59 61 63 65 71 74 79 88
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 11
2 26, 26, 28
3
4 41, 44
5 51, 54, 59
6 61, 63, 65
7 71, 74, 79
8 88
9
Đuôi Lô tô
0 10
1 11, 41, 51, 61, 71
2 02
3 63
4 44, 54, 74
5 65
6 26, 26
7
8 28, 88
9 59, 79
Giải tám 80
Giải bảy 876
Giải sáu 6058 5098 2109
Giải năm 4400
Giải tư 24426 66254 08609 89870
42783 57490 98945
Giải ba 94222 88704
Giải nhì 90944
Giải nhất 15787
Đặc biệt 274974
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 09 09 22 26 44 45 54
58 70 74 76 80 83 87 90 98
Đầu Lô tô
0 00, 04, 09, 09
1
2 22, 26
3
4 44, 45
5 54, 58
6
7 70, 74, 76
8 80, 83, 87
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 80, 90
1
2 22
3 83
4 04, 44, 54, 74
5 45
6 26, 76
7 87
8 58, 98
9 09, 09
Giải tám 11
Giải bảy 368
Giải sáu 7464 2361 9606
Giải năm 5694
Giải tư 87566 74459 06601 51565
30745 45492 53009
Giải ba 01622 17041
Giải nhì 36590
Giải nhất 10717
Đặc biệt 079792
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 09 11 17 22 41 45 59
61 64 65 66 68 90 92 92 94
Đầu Lô tô
0 01, 06, 09
1 11, 17
2 22
3
4 41, 45
5 59
6 61, 64, 65, 66, 68
7
8
9 90, 92, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 90
1 01, 11, 41, 61
2 22, 92, 92
3
4 64, 94
5 45, 65
6 06, 66
7 17
8 68
9 09, 59
Giải tám 99
Giải bảy 475
Giải sáu 1396 7279 9694
Giải năm 1962
Giải tư 67478 57247 41439 90821
75619 94192 84742
Giải ba 30268 47848
Giải nhì 74281
Giải nhất 95284
Đặc biệt 567457
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 21 39 42 47 48 57 62 68
75 78 79 81 84 92 94 96 99
Đầu Lô tô
0
1 19
2 21
3 39
4 42, 47, 48
5 57
6 62, 68
7 75, 78, 79
8 81, 84
9 92, 94, 96, 99
Đuôi Lô tô
0
1 21, 81
2 42, 62, 92
3
4 84, 94
5 75
6 96
7 47, 57
8 48, 68, 78
9 19, 39, 79, 99
Giải tám 51
Giải bảy 498
Giải sáu 6753 3249 0477
Giải năm 6437
Giải tư 41519 97806 21418 59949
50991 44946 94796
Giải ba 67107 20027
Giải nhì 65244
Giải nhất 11772
Đặc biệt 249968
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 18 19 27 37 44 46 49
49 51 53 68 72 77 91 96 98
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 18, 19
2 27
3 37
4 44, 46, 49, 49
5 51, 53
6 68
7 72, 77
8
9 91, 96, 98
Đuôi Lô tô
0
1 51, 91
2 72
3 53
4 44
5
6 06, 46, 96
7 07, 27, 37, 77
8 18, 68, 98
9 19, 49, 49
Giải tám 05
Giải bảy 252
Giải sáu 8951 0021 1918
Giải năm 4251
Giải tư 34155 84962 79644 43649
44365 87918 08894
Giải ba 93774 60045
Giải nhì 44422
Giải nhất 08490
Đặc biệt 467228
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 18 21 22 28 44 45 49 5
51 51 52 55 62 65 74 90 94
Đầu Lô tô
0
1 18, 18
2 21, 22, 28
3
4 44, 45, 49
5 5, 51, 51, 52, 55
6 62, 65
7 74
8
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 90
1 21, 51, 51
2 22, 52, 62
3
4 44, 74, 94
5 5, 45, 55, 65
6
7
8 18, 18, 28
9 49
Giải tám 38
Giải bảy 781
Giải sáu 3068 9853 7085
Giải năm 4243
Giải tư 47215 64080 69561 49246
51792 37691 96774
Giải ba 94572 67915
Giải nhì 70040
Giải nhất 43118
Đặc biệt 954344
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 15 18 38 40 43 44 46 53
61 68 72 74 80 81 85 91 92
Đầu Lô tô
0
1 15, 15, 18
2
3 38
4 40, 43, 44, 46
5 53
6 61, 68
7 72, 74
8 80, 81, 85
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 40, 80
1 61, 81, 91
2 72, 92
3 43, 53
4 44, 74
5 15, 15, 85
6 46
7
8 18, 38, 68
9
Giải tám 70
Giải bảy 507
Giải sáu 0850 7495 5471
Giải năm 6138
Giải tư 16742 86296 50535 96611
92416 15513 41797
Giải ba 50455 53479
Giải nhì 62541
Giải nhất 79191
Đặc biệt 205547
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 13 16 35 38 41 42 47
50 55 70 71 79 91 95 96 97
Đầu Lô tô
0 07
1 11, 13, 16
2
3 35, 38
4 41, 42, 47
5 50, 55
6
7 70, 71, 79
8
9 91, 95, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 50, 70
1 11, 41, 71, 91
2 42
3 13
4
5 35, 55, 95
6 16, 96
7 07, 47, 97
8 38
9 79
Giải tám 20
Giải bảy 223
Giải sáu 3663 3799 3287
Giải năm 9799
Giải tư 37448 63288 16282 79508
65861 65643 49277
Giải ba 79186 58892
Giải nhì 14027
Giải nhất 06320
Đặc biệt 197343
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 20 20 23 27 43 43 48 61
63 77 82 86 87 88 92 99 99
Đầu Lô tô
0 08
1
2 20, 20, 23, 27
3
4 43, 43, 48
5
6 61, 63
7 77
8 82, 86, 87, 88
9 92, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 20
1 61
2 82, 92
3 23, 43, 43, 63
4
5
6 86
7 27, 77, 87
8 08, 48, 88
9 99, 99
Giải tám 69
Giải bảy 801
Giải sáu 2540 3319 0006
Giải năm 0840
Giải tư 05368 70948 97620 20580
77890 43573 87272
Giải ba 37551 86679
Giải nhì 95811
Giải nhất 25393
Đặc biệt 728351
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 19 20 40 40 48 51 51
6 68 69 72 73 79 80 90 93
Đầu Lô tô
0 01
1 11, 19
2 20
3
4 40, 40, 48
5 51, 51
6 6, 68, 69
7 72, 73, 79
8 80
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 40, 80, 90
1 01, 11, 51, 51
2 72
3 73, 93
4
5
6 6
7
8 48, 68
9 19, 69, 79
Giải tám 37
Giải bảy 452
Giải sáu 1789 4063 2084
Giải năm 0783
Giải tư 59695 90832 88235 46076
50522 46677 73029
Giải ba 33221 97624
Giải nhì 57896
Giải nhất 71783
Đặc biệt 645938
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 22 24 29 32 35 37 38 52
63 76 77 83 83 84 89 95 96
Đầu Lô tô
0
1
2 21, 22, 24, 29
3 32, 35, 37, 38
4
5 52
6 63
7 76, 77
8 83, 83, 84, 89
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0
1 21
2 22, 32, 52
3 63, 83, 83
4 24, 84
5 35, 95
6 76, 96
7 37, 77
8 38
9 29, 89
Giải tám 10
Giải bảy 911
Giải sáu 7058 8690 1644
Giải năm 3049
Giải tư 75351 61757 86174 77908
92603 80548 89740
Giải ba 16928 91083
Giải nhì 84078
Giải nhất 23351
Đặc biệt 767032
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 10 11 28 32 40 44 48
49 51 51 57 58 74 78 83 90
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 10, 11
2 28
3 32
4 40, 44, 48, 49
5 51, 51, 57, 58
6
7 74, 78
8 83
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 90
1 11, 51, 51
2 32
3 03, 83
4 44, 74
5
6
7 57
8 08, 28, 48, 58, 78
9 49
Giải tám 06
Giải bảy 807
Giải sáu 6797 1764 5333
Giải năm 7109
Giải tư 82176 53459 37682 17601
79139 20550 08473
Giải ba 80399 75963
Giải nhì 90814
Giải nhất 51225
Đặc biệt 950075
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 09 14 25 33 39 50 59
6 63 64 73 75 76 82 97 99
Đầu Lô tô
0 01, 07, 09
1 14
2 25
3 33, 39
4
5 50, 59
6 6, 63, 64
7 73, 75, 76
8 82
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0 50
1 01
2 82
3 33, 63, 73
4 14, 64
5 25, 75
6 6, 76
7 07, 97
8
9 09, 39, 59, 99
Giải tám 62
Giải bảy 188
Giải sáu 1559 1868 3042
Giải năm 4302
Giải tư 06636 71790 76935 96454
04343 37614 79606
Giải ba 91373 58568
Giải nhì 17902
Giải nhất 63042
Đặc biệt 148809
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 06 09 14 35 36 42 42
43 54 59 62 68 68 73 88 90
Đầu Lô tô
0 02, 02, 06, 09
1 14
2
3 35, 36
4 42, 42, 43
5 54, 59
6 62, 68, 68
7 73
8 88
9 90
Đuôi Lô tô
0 90
1
2 02, 02, 42, 42, 62
3 43, 73
4 14, 54
5 35
6 06, 36
7
8 68, 68, 88
9 09, 59
Giải tám 41
Giải bảy 801
Giải sáu 9948 9918 7355
Giải năm 7523
Giải tư 66021 34597 65317 74248
28060 14701 91540
Giải ba 17663 56411
Giải nhì 91324
Giải nhất 34188
Đặc biệt 587503
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 03 11 17 18 21 23 24
40 41 48 48 55 60 63 88 97
Đầu Lô tô
0 01, 01, 03
1 11, 17, 18
2 21, 23, 24
3
4 40, 41, 48, 48
5 55
6 60, 63
7
8 88
9 97
Đuôi Lô tô
0 40, 60
1 01, 01, 11, 21, 41
2
3 03, 23, 63
4 24
5 55
6
7 17, 97
8 18, 48, 48, 88
9
Giải tám 28
Giải bảy 448
Giải sáu 0463 8767 7795
Giải năm 4379
Giải tư 35793 66683 45207 39582
70696 93190 50175
Giải ba 63076 58587
Giải nhì 45514
Giải nhất 86622
Đặc biệt 533694
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 22 28 48 63 67 75 76
79 82 83 87 90 93 94 95 96
Đầu Lô tô
0 07
1 14
2 22, 28
3
4 48
5
6 63, 67
7 75, 76, 79
8 82, 83, 87
9 90, 93, 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 90
1
2 22, 82
3 63, 83, 93
4 14, 94
5 75, 95
6 76, 96
7 07, 67, 87
8 28, 48
9 79
Giải tám 49
Giải bảy 963
Giải sáu 4939 3570 0450
Giải năm 5809
Giải tư 07165 58023 44403 61975
09162 54973 01533
Giải ba 98049 78920
Giải nhì 96757
Giải nhất 78243
Đặc biệt 979704
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 09 20 23 33 39 43 49
49 50 57 62 63 65 70 73 75
Đầu Lô tô
0 03, 04, 09
1
2 20, 23
3 33, 39
4 43, 49, 49
5 50, 57
6 62, 63, 65
7 70, 73, 75
8
9
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 70
1
2 62
3 03, 23, 33, 43, 63, 73
4 04
5 65, 75
6
7 57
8
9 09, 39, 49, 49
Giải tám 22
Giải bảy 248
Giải sáu 1442 9171 1445
Giải năm 4568
Giải tư 87022 02255 25435 87388
18731 61404 33194
Giải ba 68332 34987
Giải nhì 17716
Giải nhất 81937
Đặc biệt 015238
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 16 22 22 31 32 35 37 38
42 45 48 55 68 71 87 88 94
Đầu Lô tô
0 04
1 16
2 22, 22
3 31, 32, 35, 37, 38
4 42, 45, 48
5 55
6 68
7 71
8 87, 88
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 31, 71
2 22, 22, 32, 42
3
4 04, 94
5 35, 45, 55
6 16
7 37, 87
8 38, 48, 68, 88
9
Giải tám 42
Giải bảy 256
Giải sáu 1177 9094 1910
Giải năm 8832
Giải tư 02853 85327 05781 78241
33041 40712 46751
Giải ba 16351 85012
Giải nhì 74958
Giải nhất 57799
Đặc biệt 813372
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 12 12 27 32 41 41 42 51
51 53 56 58 72 77 81 94 99
Đầu Lô tô
0
1 10, 12, 12
2 27
3 32
4 41, 41, 42
5 51, 51, 53, 56, 58
6
7 72, 77
8 81
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 41, 41, 51, 51, 81
2 12, 12, 32, 42, 72
3 53
4 94
5
6 56
7 27, 77
8 58
9 99
Giải tám 56
Giải bảy 668
Giải sáu 6866 7516 6531
Giải năm 7849
Giải tư 63476 04966 83847 80525
90366 11050 03591
Giải ba 70394 81491
Giải nhì 83037
Giải nhất 17505
Đặc biệt 814567
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 16 25 31 37 47 49 50 56
66 66 66 67 68 76 91 91 94
Đầu Lô tô
0 05
1 16
2 25
3 31, 37
4 47, 49
5 50, 56
6 66, 66, 66, 67, 68
7 76
8
9 91, 91, 94
Đuôi Lô tô
0 50
1 31, 91, 91
2
3
4 94
5 05, 25
6 16, 56, 66, 66, 66, 76
7 37, 47, 67
8 68
9 49
Giải tám 73
Giải bảy 935
Giải sáu 0342 8770 9748
Giải năm 3422
Giải tư 00427 79560 70391 41045
09764 32366 09361
Giải ba 63245 71058
Giải nhì 78166
Giải nhất 16312
Đặc biệt 247444
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 22 27 35 42 44 45 45 48
58 60 61 64 66 66 70 73 91
Đầu Lô tô
0
1 12
2 22, 27
3 35
4 42, 44, 45, 45, 48
5 58
6 60, 61, 64, 66, 66
7 70, 73
8
9 91
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 61, 91
2 12, 22, 42
3 73
4 44, 64
5 35, 45, 45
6 66, 66
7 27
8 48, 58
9
Giải tám 15
Giải bảy 536
Giải sáu 1087 9835 4996
Giải năm 7552
Giải tư 46782 32863 73605 56740
24526 33867 39067
Giải ba 83556 08430
Giải nhì 95354
Giải nhất 98884
Đặc biệt 533293
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 15 26 30 35 36 40 52 54
56 63 67 67 82 84 87 93 96
Đầu Lô tô
0 05
1 15
2 26
3 30, 35, 36
4 40
5 52, 54, 56
6 63, 67, 67
7
8 82, 84, 87
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1
2 52, 82
3 63, 93
4 54, 84
5 05, 15, 35
6 26, 36, 56, 96
7 67, 67, 87
8
9
Giải tám 23
Giải bảy 591
Giải sáu 8488 1884 7686
Giải năm 5471
Giải tư 76138 30978 10789 91384
03150 62532 77469
Giải ba 54487 90565
Giải nhì 61539
Giải nhất 54552
Đặc biệt 062915
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 23 32 38 39 50 52 65 69
71 78 84 84 86 87 88 89 91
Đầu Lô tô
0
1 15
2 23
3 32, 38, 39
4
5 50, 52
6 65, 69
7 71, 78
8 84, 84, 86, 87, 88, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 50
1 71, 91
2 32, 52
3 23
4 84, 84
5 15, 65
6 86
7 87
8 38, 78, 88
9 39, 69, 89

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bến Tre

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
442 lần
512 lần
382 lần
722 lần
642 lần
Cặp sốXuất hiện
321 lần
751 lần
151 lần
761 lần
741 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
610 lần
600 lần
590 lần
580 lần
620 lần
Cặp sốXuất hiện
630 lần
690 lần
660 lần
650 lần
560 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
1529 ngày
9328 ngày
6726 ngày
0423 ngày
9422 ngày
Cặp sốSố ngày
0321 ngày
0920 ngày
7519 ngày
3218 ngày
3817 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
642 ngày
741 ngày
721 ngày
681 ngày
671 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
751 ngày
811 ngày
941 ngày
931 ngày
921 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
16 lần
23 lần
34 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
63 lần
71 lần
82 lần
94 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 11 lần
Đầu 21 lần
Đầu 33 lần
Đầu 45 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 64 lần
Đầu 75 lần
Đầu 82 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 00 lần
Đuôi 14 lần
Đuôi 24 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 47 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 61 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 91 lần
Chia sẻ