Xổ số miền bắc Thứ 3 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 20/4/2021

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 13/4/2021

Đặc biệt 29405
Giải nhất 36317
Giải nhì 91982 14199
Giải ba 88411 82665 10594
93756 08443 37852
Giải tư 0292 2980 7500 4753
Giải năm 0456 4980 7105
4130 3798 1607
Giải sáu 287 955 847
Giải bảy 97 74 36 21
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 05 07 11 17 21 30 36
43 47 52 53 55 56 56 65 74
80 80 82 87 92 94 97 98 99
Đầu Lô tô
0 00, 05, 05, 07
1 11, 17
2 21
3 30, 36
4 43, 47
5 52, 53, 55, 56, 56
6 65
7 74
8 80, 80, 82, 87
9 92, 94, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 80, 80
1 11, 21
2 52, 82, 92
3 43, 53
4 74, 94
5 05, 05, 55, 65
6 36, 56, 56
7 07, 17, 47, 87, 97
8 98
9 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 6/4/2021

Đặc biệt 94659
Giải nhất 32768
Giải nhì 30053 32214
Giải ba 82444 37646 05925
98134 53057 59774
Giải tư 3093 7900 9644 2848
Giải năm 4145 6351 2593
6611 6182 7360
Giải sáu 947 201 559
Giải bảy 44 45 01 74
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 01 11 14 25 34 44 44
44 45 45 46 47 48 51 53 57
59 59 60 68 74 74 82 93 93
Đầu Lô tô
0 00, 01, 01
1 11, 14
2 25
3 34
4 44, 44, 44, 45, 45, 46, 47, 48
5 51, 53, 57, 59, 59
6 60, 68
7 74, 74
8 82
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 01, 01, 11, 51
2 82
3 53, 93, 93
4 14, 34, 44, 44, 44, 74, 74
5 25, 45, 45
6 46
7 47, 57
8 48, 68
9 59, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 30/3/2021

Đặc biệt 49255
Giải nhất 06649
Giải nhì 23570 97897
Giải ba 17815 78585 28443
63237 25403 81764
Giải tư 0137 4313 4219 2492
Giải năm 5514 5159 5418
2343 9268 8470
Giải sáu 089 068 072
Giải bảy 64 50 81 58
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 14 15 18 19 37 37 43
43 49 50 55 58 59 64 64 68
68 70 70 72 81 85 89 92 97
Đầu Lô tô
0 03
1 13, 14, 15, 18, 19
2
3 37, 37
4 43, 43, 49
5 50, 55, 58, 59
6 64, 64, 68, 68
7 70, 70, 72
8 81, 85, 89
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 70
1 81
2 72, 92
3 03, 13, 43, 43
4 14, 64, 64
5 15, 55, 85
6
7 37, 37, 97
8 18, 58, 68, 68
9 19, 49, 59, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 23/3/2021

Đặc biệt 85639
Giải nhất 30063
Giải nhì 95547 39052
Giải ba 94653 56116 35594
68298 18107 43978
Giải tư 7384 6503 9374 5817
Giải năm 4654 7854 8140
3821 5628 8489
Giải sáu 166 489 122
Giải bảy 78 29 57 41
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 16 17 21 22 28 29 39
40 41 47 52 53 54 54 57 63
66 74 78 78 84 89 89 94 98
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 16, 17
2 21, 22, 28, 29
3 39
4 40, 41, 47
5 52, 53, 54, 54, 57
6 63, 66
7 74, 78, 78
8 84, 89, 89
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 40
1 21, 41
2 22, 52
3 03, 53, 63
4 54, 54, 74, 84, 94
5
6 16, 66
7 07, 17, 47, 57
8 28, 78, 78, 98
9 29, 39, 89, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 16/3/2021

Đặc biệt 60054
Giải nhất 12253
Giải nhì 02974 61732
Giải ba 63111 13564 43038
43486 46295 39933
Giải tư 6851 9112 5908 2766
Giải năm 3785 7116 6216
7614 7139 5333
Giải sáu 614 483 910
Giải bảy 58 06 14 66
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 10 11 12 14 14 14 16
16 32 33 33 38 39 51 53 54
58 64 66 66 74 83 85 86 95
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 10, 11, 12, 14, 14, 14, 16, 16
2
3 32, 33, 33, 38, 39
4
5 51, 53, 54, 58
6 64, 66, 66
7 74
8 83, 85, 86
9 95
Đuôi Lô tô
0 10
1 11, 51
2 12, 32
3 33, 33, 53, 83
4 14, 14, 14, 54, 64, 74
5 85, 95
6 06, 16, 16, 66, 66, 86
7
8 08, 38, 58
9 39

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 9/3/2021

Đặc biệt 97736
Giải nhất 20562
Giải nhì 27019 73169
Giải ba 79781 19377 63404
63177 04844 66570
Giải tư 0833 4362 9088 3597
Giải năm 8002 4075 1045
7278 9575 3695
Giải sáu 942 836 525
Giải bảy 09 45 69 26
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 09 19 25 26 33 36 36
42 44 45 45 62 62 69 69 70
75 75 77 77 78 81 88 95 97
Đầu Lô tô
0 02, 04, 09
1 19
2 25, 26
3 33, 36, 36
4 42, 44, 45, 45
5
6 62, 62, 69, 69
7 70, 75, 75, 77, 77, 78
8 81, 88
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 81
2 02, 42, 62, 62
3 33
4 04, 44
5 25, 45, 45, 75, 75, 95
6 26, 36, 36
7 77, 77, 97
8 78, 88
9 09, 19, 69, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 2/3/2021

Đặc biệt 87462
Giải nhất 45915
Giải nhì 16169 64606
Giải ba 90882 13897 53971
16595 90530 47644
Giải tư 7091 0350 6653 8444
Giải năm 5454 6352 0665
3277 8876 6220
Giải sáu 988 868 811
Giải bảy 68 54 33 53
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 15 20 30 33 44 44 50
52 53 53 54 54 62 65 68 68
69 71 76 77 82 88 91 95 97
Đầu Lô tô
0 06
1 11, 15
2 20
3 30, 33
4 44, 44
5 50, 52, 53, 53, 54, 54
6 62, 65, 68, 68, 69
7 71, 76, 77
8 82, 88
9 91, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 50
1 11, 71, 91
2 52, 62, 82
3 33, 53, 53
4 44, 44, 54, 54
5 15, 65, 95
6 06, 76
7 77, 97
8 68, 68, 88
9 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 23/2/2021

Đặc biệt 17110
Giải nhất 80128
Giải nhì 97658 76413
Giải ba 85597 80481 92887
00464 54369 92065
Giải tư 6321 6491 5875 2498
Giải năm 7374 4158 9701
1117 6132 1301
Giải sáu 983 606 343
Giải bảy 26 08 59 86
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 06 08 10 13 17 21 26
28 32 43 58 58 59 64 65 69
74 75 81 83 86 87 91 97 98
Đầu Lô tô
0 01, 01, 06, 08
1 10, 13, 17
2 21, 26, 28
3 32
4 43
5 58, 58, 59
6 64, 65, 69
7 74, 75
8 81, 83, 86, 87
9 91, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 01, 21, 81, 91
2 32
3 13, 43, 83
4 64, 74
5 65, 75
6 06, 26, 86
7 17, 87, 97
8 08, 28, 58, 58, 98
9 59, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 16/2/2021

Đặc biệt 11503
Giải nhất 24958
Giải nhì 42653 30557
Giải ba 24766 26094 92609
67516 91720 75444
Giải tư 7372 4889 3748 0586
Giải năm 8770 2923 1332
5875 0746 3009
Giải sáu 385 619 251
Giải bảy 00 22 41 17
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 09 09 16 17 19 20 22
23 32 41 44 46 48 51 53 57
58 66 70 72 75 85 86 89 94
Đầu Lô tô
0 00, 03, 09, 09
1 16, 17, 19
2 20, 22, 23
3 32
4 41, 44, 46, 48
5 51, 53, 57, 58
6 66
7 70, 72, 75
8 85, 86, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 70
1 41, 51
2 22, 32, 72
3 03, 23, 53
4 44, 94
5 75, 85
6 16, 46, 66, 86
7 17, 57
8 48, 58
9 09, 09, 19, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 9/2/2021

Đặc biệt 38792
Giải nhất 02990
Giải nhì 56382 59467
Giải ba 16494 15952 87566
98018 61687 49689
Giải tư 3236 0158 0289 5532
Giải năm 8266 5050 3338
8384 1355 8984
Giải sáu 328 663 971
Giải bảy 12 62 47 36
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 18 28 32 36 36 38 47 50
52 55 58 62 63 66 66 67 71
82 84 84 87 89 89 90 92 94
Đầu Lô tô
0
1 12, 18
2 28
3 32, 36, 36, 38
4 47
5 50, 52, 55, 58
6 62, 63, 66, 66, 67
7 71
8 82, 84, 84, 87, 89, 89
9 90, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 71
2 12, 32, 52, 62, 82, 92
3 63
4 84, 84, 94
5 55
6 36, 36, 66, 66
7 47, 67, 87
8 18, 28, 38, 58
9 89, 89

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ