Xổ số miền bắc Thứ 3 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 14/9/2021

Đặc biệt 32159
Giải nhất 81460
Giải nhì 01050 23826
Giải ba 50064 32174 32284
79576 35652 46767
Giải tư 2910 5131 4210 3314
Giải năm 3955 0979 1384
0082 7704 8538
Giải sáu 921 400 284
Giải bảy 08 71 52 49
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 08 10 10 14 21 26 31
38 49 50 52 52 55 59 60 64
67 71 74 76 79 82 84 84 84
Đầu Lô tô
0 00, 04, 08
1 10, 10, 14
2 21, 26
3 31, 38
4 49
5 50, 52, 52, 55, 59
6 60, 64, 67
7 71, 74, 76, 79
8 82, 84, 84, 84
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 10, 50, 60
1 21, 31, 71
2 52, 52, 82
3
4 04, 14, 64, 74, 84, 84, 84
5 55
6 26, 76
7 67
8 08, 38
9 49, 59, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 7/9/2021

Đặc biệt 10765
Giải nhất 61705
Giải nhì 04965 95940
Giải ba 78027 81976 45092
54037 69856 05269
Giải tư 8236 3319 1375 3908
Giải năm 0025 8622 3484
7341 7235 5501
Giải sáu 367 568 645
Giải bảy 15 70 04 68
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 05 08 15 19 22 25 27
35 36 37 40 41 45 56 65 65
67 68 68 69 70 75 76 84 92
Đầu Lô tô
0 01, 04, 05, 08
1 15, 19
2 22, 25, 27
3 35, 36, 37
4 40, 41, 45
5 56
6 65, 65, 67, 68, 68, 69
7 70, 75, 76
8 84
9 92
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1 01, 41
2 22, 92
3
4 04, 84
5 05, 15, 25, 35, 45, 65, 65, 75
6 36, 56, 76
7 27, 37, 67
8 08, 68, 68
9 19, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 31/8/2021

Đặc biệt 49620
Giải nhất 58109
Giải nhì 65030 17633
Giải ba 39935 68764 93760
68586 87529 67680
Giải tư 0673 1952 7711 4450
Giải năm 8492 8070 6657
3594 8893 5537
Giải sáu 597 440 566
Giải bảy 96 45 24 55
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 20 24 29 30 33 35 37
40 45 50 52 55 57 60 64 66
70 73 80 86 92 93 94 96 97
Đầu Lô tô
0 09
1 11
2 20, 24, 29
3 30, 33, 35, 37
4 40, 45
5 50, 52, 55, 57
6 60, 64, 66
7 70, 73
8 80, 86
9 92, 93, 94, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80
1 11
2 52, 92
3 33, 73, 93
4 24, 64, 94
5 35, 45, 55
6 66, 86, 96
7 37, 57, 97
8
9 09, 29

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 24/8/2021

Đặc biệt 58389
Giải nhất 98560
Giải nhì 19948 41318
Giải ba 20418 18891 31681
79614 23958 03193
Giải tư 8202 5651 6217 4457
Giải năm 5499 9310 2445
8227 7504 9870
Giải sáu 186 669 660
Giải bảy 11 46 65 24
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 10 11 14 17 18 18 24
27 45 46 48 51 57 58 60 60
65 69 70 81 86 89 91 93 99
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 10, 11, 14, 17, 18, 18
2 24, 27
3
4 45, 46, 48
5 51, 57, 58
6 60, 60, 65, 69
7 70
8 81, 86, 89
9 91, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 60, 70
1 11, 51, 81, 91
2 02
3 93
4 04, 14, 24
5 45, 65
6 46, 86
7 17, 27, 57
8 18, 18, 48, 58
9 69, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 17/8/2021

Đặc biệt 68162
Giải nhất 90375
Giải nhì 42140 94491
Giải ba 18004 38721 71506
82372 84135 39909
Giải tư 1286 5954 8224 7563
Giải năm 3241 4669 4702
3226 8746 8089
Giải sáu 102 436 157
Giải bảy 02 97 95 73
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 02 04 06 09 21 24 26
35 36 40 41 46 54 57 62 63
69 72 73 75 86 89 91 95 97
Đầu Lô tô
0 02, 02, 02, 04, 06, 09
1
2 21, 24, 26
3 35, 36
4 40, 41, 46
5 54, 57
6 62, 63, 69
7 72, 73, 75
8 86, 89
9 91, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 40
1 21, 41, 91
2 02, 02, 02, 62, 72
3 63, 73
4 04, 24, 54
5 35, 75, 95
6 06, 26, 36, 46, 86
7 57, 97
8
9 09, 69, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 10/8/2021

Đặc biệt 29771
Giải nhất 53969
Giải nhì 77104 40388
Giải ba 29591 38103 79150
98295 79557 46859
Giải tư 6934 8036 2353 5401
Giải năm 3501 8182 6388
3915 0830 3866
Giải sáu 185 926 390
Giải bảy 46 51 75 89
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 03 04 15 26 30 34 36
46 50 51 53 57 59 66 69 71
75 82 85 88 88 89 90 91 95
Đầu Lô tô
0 01, 01, 03, 04
1 15
2 26
3 30, 34, 36
4 46
5 50, 51, 53, 57, 59
6 66, 69
7 71, 75
8 82, 85, 88, 88, 89
9 90, 91, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 90
1 01, 01, 51, 71, 91
2 82
3 03, 53
4 04, 34
5 15, 75, 85, 95
6 26, 36, 46, 66
7 57
8 88, 88
9 59, 69, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 3/8/2021

Đặc biệt 10004
Giải nhất 11355
Giải nhì 59096 48107
Giải ba 92669 83783 21445
04439 83220 17396
Giải tư 6205 4183 7593 2181
Giải năm 6375 0632 1913
6866 5399 0180
Giải sáu 501 431 945
Giải bảy 42 13 61 53
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 05 07 13 13 20 31 32
39 42 45 45 53 55 61 66 69
75 80 81 83 83 93 96 96 99
Đầu Lô tô
0 01, 04, 05, 07
1 13, 13
2 20
3 31, 32, 39
4 42, 45, 45
5 53, 55
6 61, 66, 69
7 75
8 80, 81, 83, 83
9 93, 96, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1 01, 31, 61, 81
2 32, 42
3 13, 13, 53, 83, 83, 93
4 04
5 05, 45, 45, 55, 75
6 66, 96, 96
7 07
8
9 39, 69, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 27/7/2021

Đặc biệt 52371
Giải nhất 21944
Giải nhì 45782 12508
Giải ba 65935 63625 38577
86296 19864 47787
Giải tư 1667 2686 0829 5077
Giải năm 9403 9753 8698
5855 5174 7897
Giải sáu 463 186 684
Giải bảy 92 96 02 07
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 07 08 25 29 35 44 53
55 63 64 67 71 74 77 77 82
84 86 86 87 92 96 96 97 98
Đầu Lô tô
0 02, 03, 07, 08
1
2 25, 29
3 35
4 44
5 53, 55
6 63, 64, 67
7 71, 74, 77, 77
8 82, 84, 86, 86, 87
9 92, 96, 96, 97, 98
Đuôi Lô tô
0
1 71
2 02, 82, 92
3 03, 53, 63
4 44, 64, 74, 84
5 25, 35, 55
6 86, 86, 96, 96
7 07, 67, 77, 77, 87, 97
8 08, 98
9 29

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 20/7/2021

Đặc biệt 23036
Giải nhất 59156
Giải nhì 31102 27668
Giải ba 76971 87417 61450
34172 55399 47582
Giải tư 2381 2922 5300 1681
Giải năm 4918 4680 7142
2437 9252 9138
Giải sáu 862 922 178
Giải bảy 45 55 81 73
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 17 18 22 22 36 37 38
42 45 50 52 55 56 62 68 71
72 73 78 80 81 81 81 82 99
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 17, 18
2 22, 22
3 36, 37, 38
4 42, 45
5 50, 52, 55, 56
6 62, 68
7 71, 72, 73, 78
8 80, 81, 81, 81, 82
9 99
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 80
1 71, 81, 81, 81
2 02, 22, 22, 42, 52, 62, 72, 82
3 73
4
5 45, 55
6 36, 56
7 17, 37
8 18, 38, 68, 78
9 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 13/7/2021

Đặc biệt 41507
Giải nhất 80075
Giải nhì 80201 95854
Giải ba 60990 28697 91135
55625 67048 09864
Giải tư 0394 1645 7130 5013
Giải năm 8293 6693 0406
8418 9161 7456
Giải sáu 836 794 989
Giải bảy 95 89 75 63
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 07 13 18 25 30 35 36
45 48 54 56 61 63 64 75 75
89 89 90 93 93 94 94 95 97
Đầu Lô tô
0 01, 06, 07
1 13, 18
2 25
3 30, 35, 36
4 45, 48
5 54, 56
6 61, 63, 64
7 75, 75
8 89, 89
9 90, 93, 93, 94, 94, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1 01, 61
2
3 13, 63, 93, 93
4 54, 64, 94, 94
5 25, 35, 45, 75, 75, 95
6 06, 36, 56
7 07, 97
8 18, 48
9 89, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 6/7/2021

Đặc biệt 46868
Giải nhất 81459
Giải nhì 85271 29895
Giải ba 56578 04869 71780
10854 81622 21062
Giải tư 8163 1821 4292 6704
Giải năm 1483 6626 7142
4051 4419 1349
Giải sáu 364 851 623
Giải bảy 08 10 28 56
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 10 19 21 22 23 26 28
42 49 51 51 54 56 59 62 63
64 68 69 71 78 80 83 92 95
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 10, 19
2 21, 22, 23, 26, 28
3
4 42, 49
5 51, 51, 54, 56, 59
6 62, 63, 64, 68, 69
7 71, 78
8 80, 83
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 21, 51, 51, 71
2 22, 42, 62, 92
3 23, 63, 83
4 04, 54, 64
5 95
6 26, 56
7
8 08, 28, 68, 78
9 19, 49, 59, 69

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ