Xổ số miền bắc Thứ 3 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 24/5/2022

Đặc biệt 97218
Giải nhất 58758
Giải nhì 87719 05801
Giải ba 31319 32255 69356
87026 37101 22493
Giải tư 2857 7477 7015 3584
Giải năm 2738 9768 6715
3837 0376 5285
Giải sáu 785 619 594
Giải bảy 30 87 41 49
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 15 15 18 19 19 19 26
30 37 38 41 49 55 56 57 58
68 76 77 84 85 85 87 93 94
Đầu Lô tô
0 01, 01
1 15, 15, 18, 19, 19, 19
2 26
3 30, 37, 38
4 41, 49
5 55, 56, 57, 58
6 68
7 76, 77
8 84, 85, 85, 87
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 01, 41
2
3 93
4 84, 94
5 15, 15, 55, 85, 85
6 26, 56, 76
7 37, 57, 77, 87
8 18, 38, 58, 68
9 19, 19, 19, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 17/5/2022

Đặc biệt 58553
Giải nhất 76496
Giải nhì 45698 57221
Giải ba 59976 69948 14446
44215 92866 39702
Giải tư 9732 0906 5734 5995
Giải năm 4858 5190 0611
2960 6460 9568
Giải sáu 849 632 541
Giải bảy 56 19 02 48
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 06 11 15 19 21 32 32
34 41 46 48 48 49 53 56 58
60 60 66 68 76 90 95 96 98
Đầu Lô tô
0 02, 02, 06
1 11, 15, 19
2 21
3 32, 32, 34
4 41, 46, 48, 48, 49
5 53, 56, 58
6 60, 60, 66, 68
7 76
8
9 90, 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 60, 60, 90
1 11, 21, 41
2 02, 02, 32, 32
3 53
4 34
5 15, 95
6 06, 46, 56, 66, 76, 96
7
8 48, 48, 58, 68, 98
9 19, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 10/5/2022

Đặc biệt 35106
Giải nhất 02963
Giải nhì 45272 06423
Giải ba 55588 98486 28204
41573 93196 25429
Giải tư 0203 0677 8066 1620
Giải năm 5404 4607 9171
8579 3205 0817
Giải sáu 848 860 909
Giải bảy 90 37 53 05
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 04 05 05 06 07 09 17
20 23 29 37 48 53 60 63 66
71 72 73 77 79 86 88 90 96
Đầu Lô tô
0 03, 04, 04, 05, 05, 06, 07, 09
1 17
2 20, 23, 29
3 37
4 48
5 53
6 60, 63, 66
7 71, 72, 73, 77, 79
8 86, 88
9 90, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 90
1 71
2 72
3 03, 23, 53, 63, 73
4 04, 04
5 05, 05
6 06, 66, 86, 96
7 07, 17, 37, 77
8 48, 88
9 09, 29, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 3/5/2022

Đặc biệt 48243
Giải nhất 95479
Giải nhì 47271 94238
Giải ba 37334 69572 66415
39128 32644 13370
Giải tư 7191 3656 1839 2841
Giải năm 1380 1610 4457
6672 1409 9108
Giải sáu 721 928 384
Giải bảy 99 55 96 97
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 10 15 21 28 28 34 38
39 41 43 44 55 56 57 70 71
72 72 79 80 84 91 96 97 99
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 10, 15
2 21, 28, 28
3 34, 38, 39
4 41, 43, 44
5 55, 56, 57
6
7 70, 71, 72, 72, 79
8 80, 84
9 91, 96, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 70, 80
1 21, 41, 71, 91
2 72, 72
3 43
4 34, 44, 84
5 15, 55
6 56, 96
7 57, 97
8 08, 28, 28, 38
9 09, 39, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 26/4/2022

Đặc biệt 32047
Giải nhất 94835
Giải nhì 58258 21275
Giải ba 32494 91718 09414
51826 44036 62410
Giải tư 2340 3638 4306 2765
Giải năm 6952 7231 2113
1845 4876 8901
Giải sáu 454 700 631
Giải bảy 22 47 06 92
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 06 06 10 13 14 18 22
26 31 31 35 36 38 40 45 47
47 52 54 58 65 75 76 92 94
Đầu Lô tô
0 00, 01, 06, 06
1 10, 13, 14, 18
2 22, 26
3 31, 31, 35, 36, 38
4 40, 45, 47, 47
5 52, 54, 58
6 65
7 75, 76
8
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 40
1 01, 31, 31
2 22, 52, 92
3 13
4 14, 54, 94
5 35, 45, 65, 75
6 06, 06, 26, 36, 76
7 47, 47
8 18, 38, 58
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 19/4/2022

Đặc biệt 78864
Giải nhất 86443
Giải nhì 93975 72072
Giải ba 54182 55741 07454
04111 65077 88281
Giải tư 3469 9220 4336 3358
Giải năm 1747 4438 6667
3213 4861 3688
Giải sáu 046 207 704
Giải bảy 23 50 71 28
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 11 13 20 23 28 36 38
41 43 46 47 50 54 58 61 64
67 69 71 72 75 77 81 82 88
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 11, 13
2 20, 23, 28
3 36, 38
4 41, 43, 46, 47
5 50, 54, 58
6 61, 64, 67, 69
7 71, 72, 75, 77
8 81, 82, 88
9
Đuôi Lô tô
0 20, 50
1 11, 41, 61, 71, 81
2 72, 82
3 13, 23, 43
4 04, 54, 64
5 75
6 36, 46
7 07, 47, 67, 77
8 28, 38, 58, 88
9 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 12/4/2022

Đặc biệt 81358
Giải nhất 68088
Giải nhì 47928 76598
Giải ba 02858 39616 11078
17552 78330 57095
Giải tư 2632 7338 7040 5551
Giải năm 3789 4925 1672
7294 7964 5352
Giải sáu 619 135 070
Giải bảy 60 66 50 11
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 16 19 25 28 30 32 35 38
40 50 51 52 52 58 58 60 64
66 70 72 78 88 89 94 95 98
Đầu Lô tô
0
1 11, 16, 19
2 25, 28
3 30, 32, 35, 38
4 40
5 50, 51, 52, 52, 58, 58
6 60, 64, 66
7 70, 72, 78
8 88, 89
9 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 50, 60, 70
1 11, 51
2 32, 52, 52, 72
3
4 64, 94
5 25, 35, 95
6 16, 66
7
8 28, 38, 58, 58, 78, 88, 98
9 19, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 5/4/2022

Đặc biệt 54997
Giải nhất 84480
Giải nhì 68593 23376
Giải ba 89909 39417 19311
96594 27024 79055
Giải tư 9347 0992 0325 6642
Giải năm 2105 1336 2926
5263 8991 0855
Giải sáu 307 411 689
Giải bảy 47 41 79 38
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 09 11 11 17 24 25 26
36 38 41 42 47 47 55 55 63
76 79 80 89 91 92 93 94 97
Đầu Lô tô
0 05, 07, 09
1 11, 11, 17
2 24, 25, 26
3 36, 38
4 41, 42, 47, 47
5 55, 55
6 63
7 76, 79
8 80, 89
9 91, 92, 93, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 80
1 11, 11, 41, 91
2 42, 92
3 63, 93
4 24, 94
5 05, 25, 55, 55
6 26, 36, 76
7 07, 17, 47, 47, 97
8 38
9 09, 79, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 29/3/2022

Đặc biệt 59903
Giải nhất 81369
Giải nhì 56277 71215
Giải ba 92569 66796 99488
98627 90390 23790
Giải tư 9252 2453 9695 4955
Giải năm 0205 6533 0858
5779 5507 2915
Giải sáu 575 540 568
Giải bảy 34 81 71 25
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 07 15 15 25 27 33 34
40 52 53 55 58 68 69 69 71
75 77 79 81 88 90 90 95 96
Đầu Lô tô
0 03, 05, 07
1 15, 15
2 25, 27
3 33, 34
4 40
5 52, 53, 55, 58
6 68, 69, 69
7 71, 75, 77, 79
8 81, 88
9 90, 90, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 40, 90, 90
1 71, 81
2 52
3 03, 33, 53
4 34
5 05, 15, 15, 25, 55, 75, 95
6 96
7 07, 27, 77
8 58, 68, 88
9 69, 69, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 22/3/2022

Đặc biệt 43218
Giải nhất 62234
Giải nhì 39351 63114
Giải ba 82452 11367 18373
89926 63183 92502
Giải tư 9040 6063 4822 6693
Giải năm 0111 6143 7006
4081 1231 2828
Giải sáu 568 570 162
Giải bảy 71 90 23 13
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 11 13 14 18 22 23 26
28 31 34 40 43 51 52 62 63
67 68 70 71 73 81 83 90 93
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 11, 13, 14, 18
2 22, 23, 26, 28
3 31, 34
4 40, 43
5 51, 52
6 62, 63, 67, 68
7 70, 71, 73
8 81, 83
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 40, 70, 90
1 11, 31, 51, 71, 81
2 02, 22, 52, 62
3 13, 23, 43, 63, 73, 83, 93
4 14, 34
5
6 06, 26
7 67
8 18, 28, 68
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 15/3/2022

Đặc biệt 01067
Giải nhất 50847
Giải nhì 91297 17671
Giải ba 02094 81552 35732
83139 78496 21648
Giải tư 8176 3468 7667 3268
Giải năm 7510 6643 3719
1118 8814 2807
Giải sáu 482 574 954
Giải bảy 73 13 23 25
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 13 14 18 19 23 25 32
39 43 47 48 52 54 67 67 68
68 71 73 74 76 82 94 96 97
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 13, 14, 18, 19
2 23, 25
3 32, 39
4 43, 47, 48
5 52, 54
6 67, 67, 68, 68
7 71, 73, 74, 76
8 82
9 94, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 10
1 71
2 32, 52, 82
3 13, 23, 43, 73
4 14, 54, 74, 94
5 25
6 76, 96
7 07, 47, 67, 67, 97
8 18, 48, 68, 68
9 19, 39

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ