Xổ số miền bắc Thứ 3 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 22/6/2021

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 15/6/2021

Đặc biệt 27483
Giải nhất 86299
Giải nhì 97673 23236
Giải ba 82333 02525 90116
13785 41093 24497
Giải tư 8849 8323 8877 2901
Giải năm 2843 6831 0165
0750 2768 1859
Giải sáu 737 267 003
Giải bảy 78 22 39 27
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 16 22 23 25 27 31 33
36 37 39 43 49 50 59 65 67
68 73 77 78 83 85 93 97 99
Đầu Lô tô
0 01, 03
1 16
2 22, 23, 25, 27
3 31, 33, 36, 37, 39
4 43, 49
5 50, 59
6 65, 67, 68
7 73, 77, 78
8 83, 85
9 93, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 50
1 01, 31
2 22
3 03, 23, 33, 43, 73, 83, 93
4
5 25, 65, 85
6 16, 36
7 27, 37, 67, 77, 97
8 68, 78
9 39, 49, 59, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 8/6/2021

Đặc biệt 82266
Giải nhất 02343
Giải nhì 40408 17259
Giải ba 58039 69704 38105
57824 67161 47090
Giải tư 6998 4755 2674 6191
Giải năm 0623 3544 8319
1864 3741 8626
Giải sáu 325 466 201
Giải bảy 67 98 93 95
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 05 08 19 23 24 25 26
39 41 43 44 55 59 61 64 66
66 67 74 90 91 93 95 98 98
Đầu Lô tô
0 01, 04, 05, 08
1 19
2 23, 24, 25, 26
3 39
4 41, 43, 44
5 55, 59
6 61, 64, 66, 66, 67
7 74
8
9 90, 91, 93, 95, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 01, 41, 61, 91
2
3 23, 43, 93
4 04, 24, 44, 64, 74
5 05, 25, 55, 95
6 26, 66, 66
7 67
8 08, 98, 98
9 19, 39, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 1/6/2021

Đặc biệt 57266
Giải nhất 97063
Giải nhì 01547 03792
Giải ba 34380 55547 99473
04513 03577 43064
Giải tư 2595 6129 9793 8725
Giải năm 6616 4029 5105
0547 9482 4422
Giải sáu 424 936 870
Giải bảy 80 25 37 12
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 13 16 22 24 25 25 29
29 36 37 47 47 47 63 64 66
70 73 77 80 80 82 92 93 95
Đầu Lô tô
0 05
1 12, 13, 16
2 22, 24, 25, 25, 29, 29
3 36, 37
4 47, 47, 47
5
6 63, 64, 66
7 70, 73, 77
8 80, 80, 82
9 92, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 70, 80, 80
1
2 12, 22, 82, 92
3 13, 63, 73, 93
4 24, 64
5 05, 25, 25, 95
6 16, 36, 66
7 37, 47, 47, 47, 77
8
9 29, 29

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 25/5/2021

Đặc biệt 82871
Giải nhất 94512
Giải nhì 72720 81900
Giải ba 03961 28843 80120
28929 44449 82514
Giải tư 8544 5065 5483 3579
Giải năm 0266 4452 5162
1982 7783 1265
Giải sáu 998 780 684
Giải bảy 44 23 85 86
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 12 14 20 20 23 29 43 44
44 49 52 61 62 65 65 66 71
79 80 82 83 83 84 85 86 98
Đầu Lô tô
0 00
1 12, 14
2 20, 20, 23, 29
3
4 43, 44, 44, 49
5 52
6 61, 62, 65, 65, 66
7 71, 79
8 80, 82, 83, 83, 84, 85, 86
9 98
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 20, 80
1 61, 71
2 12, 52, 62, 82
3 23, 43, 83, 83
4 14, 44, 44, 84
5 65, 65, 85
6 66, 86
7
8 98
9 29, 49, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 18/5/2021

Đặc biệt 10448
Giải nhất 01293
Giải nhì 90453 43020
Giải ba 27989 01592 57247
57697 90951 93120
Giải tư 7809 0890 0029 9163
Giải năm 4228 5239 7168
7205 4788 5067
Giải sáu 198 186 590
Giải bảy 33 82 09 57
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 09 20 20 28 29 33 39
47 48 51 53 57 63 67 68 82
86 88 89 90 90 92 93 97 98
Đầu Lô tô
0 05, 09, 09
1
2 20, 20, 28, 29
3 33, 39
4 47, 48
5 51, 53, 57
6 63, 67, 68
7
8 82, 86, 88, 89
9 90, 90, 92, 93, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 90, 90
1 51
2 82, 92
3 33, 53, 63, 93
4
5 05
6 86
7 47, 57, 67, 97
8 28, 48, 68, 88, 98
9 09, 09, 29, 39, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 11/5/2021

Đặc biệt 57470
Giải nhất 46413
Giải nhì 73469 30308
Giải ba 31583 38456 58820
47386 50654 84672
Giải tư 6636 4486 2882 4552
Giải năm 8818 0806 9150
5583 1613 2304
Giải sáu 826 058 851
Giải bảy 21 04 47 74
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 06 08 13 13 18 20 21
26 36 47 50 51 52 54 56 58
69 70 72 74 82 83 83 86 86
Đầu Lô tô
0 04, 04, 06, 08
1 13, 13, 18
2 20, 21, 26
3 36
4 47
5 50, 51, 52, 54, 56, 58
6 69
7 70, 72, 74
8 82, 83, 83, 86, 86
9
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 70
1 21, 51
2 52, 72, 82
3 13, 13, 83, 83
4 04, 04, 54, 74
5
6 06, 26, 36, 56, 86, 86
7 47
8 08, 18, 58
9 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 4/5/2021

Đặc biệt 09580
Giải nhất 29402
Giải nhì 23008 94257
Giải ba 98910 37368 76637
04080 39226 74432
Giải tư 8593 2322 5745 7621
Giải năm 4996 3716 4054
1778 2133 4180
Giải sáu 878 470 881
Giải bảy 85 49 24 98
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 10 16 21 22 24 26 32
33 37 45 49 54 57 68 70 78
78 80 80 80 81 85 93 96 98
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 10, 16
2 21, 22, 24, 26
3 32, 33, 37
4 45, 49
5 54, 57
6 68
7 70, 78, 78
8 80, 80, 80, 81, 85
9 93, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 70, 80, 80, 80
1 21, 81
2 02, 22, 32
3 33, 93
4 24, 54
5 45, 85
6 16, 26, 96
7 37, 57
8 08, 68, 78, 78, 98
9 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 27/4/2021

Đặc biệt 49333
Giải nhất 97939
Giải nhì 55311 56648
Giải ba 34925 46058 38462
67329 37199 11607
Giải tư 5602 8412 1759 1094
Giải năm 4069 2173 7609
7971 9456 0514
Giải sáu 338 395 689
Giải bảy 76 67 46 27
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 09 11 12 14 25 27 29
33 38 39 46 48 56 58 59 62
67 69 71 73 76 89 94 95 99
Đầu Lô tô
0 02, 07, 09
1 11, 12, 14
2 25, 27, 29
3 33, 38, 39
4 46, 48
5 56, 58, 59
6 62, 67, 69
7 71, 73, 76
8 89
9 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0
1 11, 71
2 02, 12, 62
3 33, 73
4 14, 94
5 25, 95
6 46, 56, 76
7 07, 27, 67
8 38, 48, 58
9 09, 29, 39, 59, 69, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 20/4/2021

Đặc biệt 05475
Giải nhất 08566
Giải nhì 31533 85710
Giải ba 76648 51671 93211
16079 10046 91920
Giải tư 7051 8376 2365 8791
Giải năm 8164 8112 8188
5990 9948 9713
Giải sáu 321 756 699
Giải bảy 10 47 59 37
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 10 11 12 13 20 21 33 37
46 47 48 48 51 56 59 64 65
66 71 75 76 79 88 90 91 99
Đầu Lô tô
0
1 10, 10, 11, 12, 13
2 20, 21
3 33, 37
4 46, 47, 48, 48
5 51, 56, 59
6 64, 65, 66
7 71, 75, 76, 79
8 88
9 90, 91, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 20, 90
1 11, 21, 51, 71, 91
2 12
3 13, 33
4 64
5 65, 75
6 46, 56, 66, 76
7 37, 47
8 48, 48, 88
9 59, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 13/4/2021

Đặc biệt 29405
Giải nhất 36317
Giải nhì 91982 14199
Giải ba 88411 82665 10594
93756 08443 37852
Giải tư 0292 2980 7500 4753
Giải năm 0456 4980 7105
4130 3798 1607
Giải sáu 287 955 847
Giải bảy 97 74 36 21
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 05 07 11 17 21 30 36
43 47 52 53 55 56 56 65 74
80 80 82 87 92 94 97 98 99
Đầu Lô tô
0 00, 05, 05, 07
1 11, 17
2 21
3 30, 36
4 43, 47
5 52, 53, 55, 56, 56
6 65
7 74
8 80, 80, 82, 87
9 92, 94, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 80, 80
1 11, 21
2 52, 82, 92
3 43, 53
4 74, 94
5 05, 05, 55, 65
6 36, 56, 56
7 07, 17, 47, 87, 97
8 98
9 99

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ