Xổ số miền bắc Thứ 3 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 23/11/2021

Đặc biệt 24880
Giải nhất 45683
Giải nhì 59106 71511
Giải ba 29339 11331 12574
97909 05693 06437
Giải tư 5552 5223 4017 4698
Giải năm 0381 6589 7925
7789 5517 8799
Giải sáu 763 216 142
Giải bảy 80 39 31 54
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 11 16 17 17 23 25 31
31 37 39 39 42 52 54 63 74
80 80 81 83 89 89 93 98 99
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 11, 16, 17, 17
2 23, 25
3 31, 31, 37, 39, 39
4 42
5 52, 54
6 63
7 74
8 80, 80, 81, 83, 89, 89
9 93, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 80, 80
1 11, 31, 31, 81
2 42, 52
3 23, 63, 83, 93
4 54, 74
5 25
6 06, 16
7 17, 17, 37
8 98
9 09, 39, 39, 89, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 16/11/2021

Đặc biệt 41405
Giải nhất 87612
Giải nhì 81360 78282
Giải ba 43090 95046 94177
57356 18737 45633
Giải tư 8106 5174 1330 1368
Giải năm 6800 1629 8416
7121 7432 8895
Giải sáu 159 505 895
Giải bảy 46 83 68 30
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 05 06 12 16 21 29 30
30 32 33 37 46 46 56 59 60
68 68 74 77 82 83 90 95 95
Đầu Lô tô
0 00, 05, 05, 06
1 12, 16
2 21, 29
3 30, 30, 32, 33, 37
4 46, 46
5 56, 59
6 60, 68, 68
7 74, 77
8 82, 83
9 90, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 30, 60, 90
1 21
2 12, 32, 82
3 33, 83
4 74
5 05, 05, 95, 95
6 06, 16, 46, 46, 56
7 37, 77
8 68, 68
9 29, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 9/11/2021

Đặc biệt 71952
Giải nhất 38113
Giải nhì 49404 62456
Giải ba 78776 29210 17133
91667 44086 42109
Giải tư 3202 9254 4130 7525
Giải năm 5753 0323 8518
7744 1719 4247
Giải sáu 021 744 319
Giải bảy 80 62 37 32
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 09 10 13 18 19 19 21
23 25 30 32 33 37 44 44 47
52 53 54 56 62 67 76 80 86
Đầu Lô tô
0 02, 04, 09
1 10, 13, 18, 19, 19
2 21, 23, 25
3 30, 32, 33, 37
4 44, 44, 47
5 52, 53, 54, 56
6 62, 67
7 76
8 80, 86
9
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 80
1 21
2 02, 32, 52, 62
3 13, 23, 33, 53
4 04, 44, 44, 54
5 25
6 56, 76, 86
7 37, 47, 67
8 18
9 09, 19, 19

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 2/11/2021

Đặc biệt 29510
Giải nhất 65284
Giải nhì 10262 66333
Giải ba 48657 77171 08542
37647 01138 62330
Giải tư 1155 3361 1330 4113
Giải năm 4760 8547 5679
7991 6131 2925
Giải sáu 027 566 450
Giải bảy 66 36 96 10
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 10 13 25 27 30 30 31 33
36 38 42 47 47 50 55 57 60
61 62 66 66 71 79 84 91 96
Đầu Lô tô
0
1 10, 10, 13
2 25, 27
3 30, 30, 31, 33, 36, 38
4 42, 47, 47
5 50, 55, 57
6 60, 61, 62, 66, 66
7 71, 79
8 84
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 30, 30, 50, 60
1 31, 61, 71, 91
2 42, 62
3 13, 33
4 84
5 25, 55
6 36, 66, 66, 96
7 27, 47, 47, 57
8 38
9 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 26/10/2021

Đặc biệt 75309
Giải nhất 29545
Giải nhì 67316 50608
Giải ba 06077 38587 54199
15606 18930 14980
Giải tư 8239 0619 3804 6025
Giải năm 1719 2313 6699
5523 1954 6972
Giải sáu 582 542 501
Giải bảy 50 61 83 91
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 06 08 09 13 16 19 19
23 25 30 39 42 45 50 54 61
72 77 80 82 83 87 91 99 99
Đầu Lô tô
0 01, 04, 06, 08, 09
1 13, 16, 19, 19
2 23, 25
3 30, 39
4 42, 45
5 50, 54
6 61
7 72, 77
8 80, 82, 83, 87
9 91, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 80
1 01, 61, 91
2 42, 72, 82
3 13, 23, 83
4 04, 54
5 25, 45
6 06, 16
7 77, 87
8 08
9 09, 19, 19, 39, 99, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 19/10/2021

Đặc biệt 86847
Giải nhất 67039
Giải nhì 11804 30501
Giải ba 17762 21068 71626
80934 72550 58345
Giải tư 4230 5354 7655 4600
Giải năm 3012 7903 4093
4880 0723 5191
Giải sáu 824 718 423
Giải bảy 67 42 89 98
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 03 04 12 18 23 23 24
26 30 34 39 42 45 47 50 54
55 62 67 68 80 89 91 93 98
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03, 04
1 12, 18
2 23, 23, 24, 26
3 30, 34, 39
4 42, 45, 47
5 50, 54, 55
6 62, 67, 68
7
8 80, 89
9 91, 93, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 50, 80
1 01, 91
2 12, 42, 62
3 03, 23, 23, 93
4 04, 24, 34, 54
5 45, 55
6 26
7 47, 67
8 18, 68, 98
9 39, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 12/10/2021

Đặc biệt 05618
Giải nhất 73209
Giải nhì 47494 05368
Giải ba 46758 46707 32222
24995 44326 85162
Giải tư 3826 2625 5000 9607
Giải năm 2166 6490 7920
4986 4950 0247
Giải sáu 364 768 934
Giải bảy 81 97 48 88
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 07 09 18 20 22 25 26
26 34 47 48 50 58 62 64 66
68 68 81 86 88 90 94 95 97
Đầu Lô tô
0 00, 07, 07, 09
1 18
2 20, 22, 25, 26, 26
3 34
4 47, 48
5 50, 58
6 62, 64, 66, 68, 68
7
8 81, 86, 88
9 90, 94, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 50, 90
1 81
2 22, 62
3
4 34, 64, 94
5 25, 95
6 26, 26, 66, 86
7 07, 07, 47, 97
8 18, 48, 58, 68, 68, 88
9 09

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 5/10/2021

Đặc biệt 73967
Giải nhất 77123
Giải nhì 05811 34359
Giải ba 06377 13913 84309
93756 58430 52449
Giải tư 4377 1609 5971 5508
Giải năm 5445 7122 9723
7370 2023 9796
Giải sáu 493 161 849
Giải bảy 87 98 07 56
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 09 09 11 13 22 23 23
23 30 45 49 49 56 56 59 61
67 70 71 77 77 87 93 96 98
Đầu Lô tô
0 07, 08, 09, 09
1 11, 13
2 22, 23, 23, 23
3 30
4 45, 49, 49
5 56, 56, 59
6 61, 67
7 70, 71, 77, 77
8 87
9 93, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 70
1 11, 61, 71
2 22
3 13, 23, 23, 23, 93
4
5 45
6 56, 56, 96
7 07, 67, 77, 77, 87
8 08, 98
9 09, 09, 49, 49, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 28/9/2021

Đặc biệt 03234
Giải nhất 84484
Giải nhì 90665 27193
Giải ba 84025 36607 88411
17783 68780 93121
Giải tư 0174 1668 1547 4223
Giải năm 1963 1853 8859
3026 5672 2473
Giải sáu 279 161 216
Giải bảy 22 01 15 63
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 11 15 16 21 22 23 25
26 34 47 53 59 61 63 63 65
68 72 73 74 79 80 83 84 93
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 11, 15, 16
2 21, 22, 23, 25, 26
3 34
4 47
5 53, 59
6 61, 63, 63, 65, 68
7 72, 73, 74, 79
8 80, 83, 84
9 93
Đuôi Lô tô
0 80
1 01, 11, 21, 61
2 22, 72
3 23, 53, 63, 63, 73, 83, 93
4 34, 74, 84
5 15, 25, 65
6 16, 26
7 07, 47
8 68
9 59, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 21/9/2021

Đặc biệt 16083
Giải nhất 88718
Giải nhì 35830 21024
Giải ba 28362 42642 95525
13345 87483 89228
Giải tư 6183 4094 4091 2619
Giải năm 5877 4901 3912
9172 1608 9055
Giải sáu 013 061 667
Giải bảy 84 29 72 36
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 12 13 18 19 24 25 28
29 30 36 42 45 55 61 62 67
72 72 77 83 83 83 84 91 94
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 12, 13, 18, 19
2 24, 25, 28, 29
3 30, 36
4 42, 45
5 55
6 61, 62, 67
7 72, 72, 77
8 83, 83, 83, 84
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 61, 91
2 12, 42, 62, 72, 72
3 13, 83, 83, 83
4 24, 84, 94
5 25, 45, 55
6 36
7 67, 77
8 08, 18, 28
9 19, 29

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 14/9/2021

Đặc biệt 32159
Giải nhất 81460
Giải nhì 01050 23826
Giải ba 50064 32174 32284
79576 35652 46767
Giải tư 2910 5131 4210 3314
Giải năm 3955 0979 1384
0082 7704 8538
Giải sáu 921 400 284
Giải bảy 08 71 52 49
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 08 10 10 14 21 26 31
38 49 50 52 52 55 59 60 64
67 71 74 76 79 82 84 84 84
Đầu Lô tô
0 00, 04, 08
1 10, 10, 14
2 21, 26
3 31, 38
4 49
5 50, 52, 52, 55, 59
6 60, 64, 67
7 71, 74, 76, 79
8 82, 84, 84, 84
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 10, 50, 60
1 21, 31, 71
2 52, 52, 82
3
4 04, 14, 64, 74, 84, 84, 84
5 55
6 26, 76
7 67
8 08, 38
9 49, 59, 79

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ