Xổ Số Quảng Trị 30 ngày

Xổ số Quảng Trị 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Quảng Trị trong 30 ngày gần đây nhất (XSQT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Quảng Trị trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Quảng Trị 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Quảng Trị 30 ngày gần nhất

Giải tám 33
Giải bảy 001
Giải sáu 4315 6049 7073
Giải năm 6363
Giải tư 15651 23472 18971 32059
74188 16948 72413
Giải ba 98484 00370
Giải nhì 91501
Giải nhất 29794
Đặc biệt 810920
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 1 13 15 20 33 48 49 51
59 63 70 71 72 73 84 88 94
Đầu Lô tô
0 01
1 1, 13, 15
2 20
3 33
4 48, 49
5 51, 59
6 63
7 70, 71, 72, 73
8 84, 88
9 94
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 01, 1, 51, 71
2 72
3 13, 33, 63, 73
4 84, 94
5 15
6
7
8 48, 88
9 49, 59
Giải tám 96
Giải bảy 110
Giải sáu 2414 7327 1503
Giải năm 4986
Giải tư 14351 50162 07428 52648
43297 22802 60751
Giải ba 61611 65958
Giải nhì 94889
Giải nhất 57925
Đặc biệt 827848
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 10 11 14 25 27 28 48
48 51 51 58 62 86 89 96 97
Đầu Lô tô
0 02, 03
1 10, 11, 14
2 25, 27, 28
3
4 48, 48
5 51, 51, 58
6 62
7
8 86, 89
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 10
1 11, 51, 51
2 02, 62
3 03
4 14
5 25
6 86, 96
7 27, 97
8 28, 48, 48, 58
9 89
Giải tám 67
Giải bảy 332
Giải sáu 7553 1976 2454
Giải năm 8080
Giải tư 78932 97133 64538 42081
62205 43327 89854
Giải ba 07877 52130
Giải nhì 68536
Giải nhất 04420
Đặc biệt 896991
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 20 27 30 32 32 33 36 38
53 54 54 67 76 77 80 81 91
Đầu Lô tô
0 05
1
2 20, 27
3 30, 32, 32, 33, 36, 38
4
5 53, 54, 54
6 67
7 76, 77
8 80, 81
9 91
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 80
1 81, 91
2 32, 32
3 33, 53
4 54, 54
5 05
6 36, 76
7 27, 67, 77
8 38
9
Giải tám 60
Giải bảy 081
Giải sáu 0371 7029 2408
Giải năm 8675
Giải tư 28386 84177 24486 48035
39148 15875 77248
Giải ba 51223 05852
Giải nhì 37937
Giải nhất 10558
Đặc biệt 126179
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 23 29 35 37 48 48 52 58
60 71 75 75 77 79 81 86 86
Đầu Lô tô
0 08
1
2 23, 29
3 35, 37
4 48, 48
5 52, 58
6 60
7 71, 75, 75, 77, 79
8 81, 86, 86
9
Đuôi Lô tô
0 60
1 71, 81
2 52
3 23
4
5 35, 75, 75
6 86, 86
7 37, 77
8 08, 48, 48, 58
9 29, 79
Giải tám 64
Giải bảy 807
Giải sáu 3078 6531 5101
Giải năm 1003
Giải tư 72415 48655 84171 65699
14118 82030 35618
Giải ba 47089 26564
Giải nhì 70113
Giải nhất 74485
Đặc biệt 998654
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 07 13 15 18 18 30 31
54 55 64 64 71 78 85 89 99
Đầu Lô tô
0 01, 03, 07
1 13, 15, 18, 18
2
3 30, 31
4
5 54, 55
6 64, 64
7 71, 78
8 85, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 31, 71
2
3 03, 13
4 54, 64, 64
5 15, 55, 85
6
7 07
8 18, 18, 78
9 89, 99
Giải tám 84
Giải bảy 612
Giải sáu 3913 4239 4890
Giải năm 8816
Giải tư 69090 25712 15836 37219
14522 39031 96166
Giải ba 73223 32330
Giải nhì 60605
Giải nhất 16945
Đặc biệt 833501
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 12 12 13 16 19 22 23
30 31 36 39 45 66 84 90 90
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 12, 12, 13, 16, 19
2 22, 23
3 30, 31, 36, 39
4 45
5
6 66
7
8 84
9 90, 90
Đuôi Lô tô
0 30, 90, 90
1 01, 31
2 12, 12, 22
3 13, 23
4 84
5 05, 45
6 16, 36, 66
7
8
9 19, 39
Giải tám 82
Giải bảy 328
Giải sáu 9366 1791 6843
Giải năm 3795
Giải tư 37937 04185 18763 31771
59383 13425 21594
Giải ba 68204 56106
Giải nhì 56873
Giải nhất 64054
Đặc biệt 184007
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 07 25 28 37 43 54 63
66 71 73 82 83 85 91 94 95
Đầu Lô tô
0 04, 06, 07
1
2 25, 28
3 37
4 43
5 54
6 63, 66
7 71, 73
8 82, 83, 85
9 91, 94, 95
Đuôi Lô tô
0
1 71, 91
2 82
3 43, 63, 73, 83
4 04, 54, 94
5 25, 85, 95
6 06, 66
7 07, 37
8 28
9
Giải tám 33
Giải bảy 502
Giải sáu 3965 5577 4388
Giải năm 4547
Giải tư 86868 45508 73473 13638
85074 90666 41477
Giải ba 00477 94856
Giải nhì 93710
Giải nhất 08080
Đặc biệt 900167
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 10 33 38 47 56 65 66
67 68 73 74 77 77 77 80 88
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 10
2
3 33, 38
4 47
5 56
6 65, 66, 67, 68
7 73, 74, 77, 77, 77
8 80, 88
9
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1
2 02
3 33, 73
4 74
5 65
6 56, 66
7 47, 67, 77, 77, 77
8 08, 38, 68, 88
9
Giải tám 37
Giải bảy 857
Giải sáu 9211 2908 0443
Giải năm 8469
Giải tư 40871 83806 67194 29760
78775 36925 26560
Giải ba 18572 10979
Giải nhì 52655
Giải nhất 54207
Đặc biệt 129129
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 08 11 25 29 37 43 55
57 60 60 69 71 72 75 79 94
Đầu Lô tô
0 06, 07, 08
1 11
2 25, 29
3 37
4 43
5 55, 57
6 60, 60, 69
7 71, 72, 75, 79
8
9 94
Đuôi Lô tô
0 60, 60
1 11, 71
2 72
3 43
4 94
5 25, 55, 75
6 06
7 07, 37, 57
8 08
9 29, 69, 79
Giải tám 34
Giải bảy 438
Giải sáu 4938 2488 7733
Giải năm 9846
Giải tư 37933 18195 83905 14595
11730 65680 49057
Giải ba 50307 10258
Giải nhì 32011
Giải nhất 29043
Đặc biệt 596178
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 11 30 33 33 34 38 38
43 46 57 58 78 80 88 95 95
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 11
2
3 30, 33, 33, 34, 38, 38
4 43, 46
5 57, 58
6
7 78
8 80, 88
9 95, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 11
2
3 33, 33, 43
4 34
5 05, 95, 95
6 46
7 07, 57
8 38, 38, 58, 78, 88
9
Giải tám 49
Giải bảy 674
Giải sáu 2728 0843 1778
Giải năm 7713
Giải tư 59174 27679 59329 41437
62057 46481 44839
Giải ba 31649 14663
Giải nhì 11338
Giải nhất 88523
Đặc biệt 868014
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 14 23 28 29 37 38 39 43
49 49 57 63 74 74 78 79 81
Đầu Lô tô
0
1 13, 14
2 23, 28, 29
3 37, 38, 39
4 43, 49, 49
5 57
6 63
7 74, 74, 78, 79
8 81
9
Đuôi Lô tô
0
1 81
2
3 13, 23, 43, 63
4 14, 74, 74
5
6
7 37, 57
8 28, 38, 78
9 29, 39, 49, 49, 79
Giải tám 69
Giải bảy 308
Giải sáu 3399 0224 1731
Giải năm 4433
Giải tư 78398 44817 82282 17502
67040 07163 76312
Giải ba 08782 99723
Giải nhì 13684
Giải nhất 70033
Đặc biệt 856748
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 12 17 23 24 31 33 33
40 48 63 69 82 82 84 98 99
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 12, 17
2 23, 24
3 31, 33, 33
4 40, 48
5
6 63, 69
7
8 82, 82, 84
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 31
2 02, 12, 82, 82
3 23, 33, 33, 63
4 24, 84
5
6
7 17
8 08, 48, 98
9 69, 99
Giải tám 35
Giải bảy 413
Giải sáu 6397 5377 9417
Giải năm 3370
Giải tư 23432 92180 01711 21227
19899 58175 34521
Giải ba 27120 55471
Giải nhì 65286
Giải nhất 69386
Đặc biệt 839446
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 13 17 20 21 27 32 35 46
70 71 75 77 80 86 86 97 99
Đầu Lô tô
0
1 11, 13, 17
2 20, 21, 27
3 32, 35
4 46
5
6
7 70, 71, 75, 77
8 80, 86, 86
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 70, 80
1 11, 21, 71
2 32
3 13
4
5 35, 75
6 46, 86, 86
7 17, 27, 77, 97
8
9 99
Giải tám 73
Giải bảy 674
Giải sáu 5510 6443 5118
Giải năm 1845
Giải tư 73226 74010 18703 53271
66589 29310 36070
Giải ba 58043 26611
Giải nhì 49120
Giải nhất 97325
Đặc biệt 642858
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 10 10 11 18 20 25 26
43 43 45 58 70 71 73 74 89
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 10, 10, 11, 18
2 20, 25, 26
3
4 43, 43, 45
5 58
6
7 70, 71, 73, 74
8 89
9
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 10, 20, 70
1 11, 71
2
3 03, 43, 43, 73
4 74
5 25, 45
6 26
7
8 18, 58
9 89
Giải tám 09
Giải bảy 710
Giải sáu 4481 8399 9488
Giải năm 5227
Giải tư 98156 03119 74308 46547
78534 66715 59416
Giải ba 51909 79610
Giải nhì 63604
Giải nhất 21935
Đặc biệt 385355
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 09 10 10 15 16 19 27
34 35 47 55 56 81 88 9 99
Đầu Lô tô
0 04, 08, 09
1 10, 10, 15, 16, 19
2 27
3 34, 35
4 47
5 55, 56
6
7
8 81, 88
9 9, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 10
1 81
2
3
4 04, 34
5 15, 35, 55
6 16, 56
7 27, 47
8 08, 88
9 09, 9, 19, 99
Giải tám 25
Giải bảy 482
Giải sáu 0373 8587 5242
Giải năm 0628
Giải tư 15040 55782 15355 81048
35690 15441 64307
Giải ba 53394 42111
Giải nhì 12754
Giải nhất 60228
Đặc biệt 185911
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 11 25 28 28 40 41 42
48 54 55 73 82 82 87 90 94
Đầu Lô tô
0 07
1 11, 11
2 25, 28, 28
3
4 40, 41, 42, 48
5 54, 55
6
7 73
8 82, 82, 87
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 11, 11, 41
2 42, 82, 82
3 73
4 54, 94
5 25, 55
6
7 07, 87
8 28, 28, 48
9
Giải tám 88
Giải bảy 099
Giải sáu 6807 3006 2244
Giải năm 6085
Giải tư 15237 20729 27370 82598
28527 40573 35182
Giải ba 66211 54763
Giải nhì 97573
Giải nhất 98246
Đặc biệt 437580
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 11 27 29 37 44 46 63
70 73 73 80 82 85 88 98 99
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 11
2 27, 29
3 37
4 44, 46
5
6 63
7 70, 73, 73
8 80, 82, 85, 88
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 70, 80
1 11
2 82
3 63, 73, 73
4 44
5 85
6 06, 46
7 07, 27, 37
8 88, 98
9 29, 99
Giải tám 48
Giải bảy 775
Giải sáu 6253 7179 4205
Giải năm 5219
Giải tư 60391 21034 50036 00338
82779 86700 78719
Giải ba 01013 36343
Giải nhì 86727
Giải nhất 37277
Đặc biệt 384727
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 13 19 19 27 27 34 36
38 43 48 53 75 77 79 79 91
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 13, 19, 19
2 27, 27
3 34, 36, 38
4 43, 48
5 53
6
7 75, 77, 79, 79
8
9 91
Đuôi Lô tô
0 00
1 91
2
3 13, 43, 53
4 34
5 05, 75
6 36
7 27, 27, 77
8 38, 48
9 19, 19, 79, 79
Giải tám 30
Giải bảy 812
Giải sáu 2496 6915 5974
Giải năm 5009
Giải tư 58708 74892 23403 63072
33369 25998 19915
Giải ba 94736 36343
Giải nhì 26086
Giải nhất 56651
Đặc biệt 391035
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 09 12 15 15 30 35 36
43 51 69 72 74 86 92 96 98
Đầu Lô tô
0 03, 08, 09
1 12, 15, 15
2
3 30, 35, 36
4 43
5 51
6 69
7 72, 74
8 86
9 92, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 30
1 51
2 12, 72, 92
3 03, 43
4 74
5 15, 15, 35
6 36, 86, 96
7
8 08, 98
9 09, 69
Giải tám 53
Giải bảy 383
Giải sáu 6125 5190 4675
Giải năm 4437
Giải tư 06141 04902 39707 60605
70805 02661 28749
Giải ba 55721 01574
Giải nhì 65957
Giải nhất 04491
Đặc biệt 192601
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 05 05 07 21 25 37 41
49 53 57 61 74 75 83 90 91
Đầu Lô tô
0 01, 02, 05, 05, 07
1
2 21, 25
3 37
4 41, 49
5 53, 57
6 61
7 74, 75
8 83
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 90
1 01, 21, 41, 61, 91
2 02
3 53, 83
4 74
5 05, 05, 25, 75
6
7 07, 37, 57
8
9 49
Giải tám 39
Giải bảy 932
Giải sáu 2748 8440 0432
Giải năm 5665
Giải tư 21059 04218 13810 48376
58599 81482 88704
Giải ba 74364 90783
Giải nhì 64688
Giải nhất 30903
Đặc biệt 413452
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 10 18 32 32 39 40 48
52 59 64 65 76 82 83 88 99
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 10, 18
2
3 32, 32, 39
4 40, 48
5 52, 59
6 64, 65
7 76
8 82, 83, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1
2 32, 32, 52, 82
3 03, 83
4 04, 64
5 65
6 76
7
8 18, 48, 88
9 39, 59, 99
Giải tám 38
Giải bảy 304
Giải sáu 2294 7618 0324
Giải năm 8028
Giải tư 43659 16732 17329 65941
68791 25209 82048
Giải ba 06285 42889
Giải nhì 94692
Giải nhất 89693
Đặc biệt 588741
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 18 24 28 29 32 38 41
41 48 59 85 89 91 92 93 94
Đầu Lô tô
0 04, 09
1 18
2 24, 28, 29
3 32, 38
4 41, 41, 48
5 59
6
7
8 85, 89
9 91, 92, 93, 94
Đuôi Lô tô
0
1 41, 41, 91
2 32, 92
3 93
4 04, 24, 94
5 85
6
7
8 18, 28, 38, 48
9 09, 29, 59, 89
Giải tám 34
Giải bảy 570
Giải sáu 3524 3462 3078
Giải năm 8640
Giải tư 03658 29240 84589 69924
21976 64054 05687
Giải ba 44022 41171
Giải nhì 58484
Giải nhất 45160
Đặc biệt 569766
Phóng to
Lô tô trực tiếp
22 24 24 34 40 40 54 58 60
62 66 70 71 76 78 84 87 89
Đầu Lô tô
0
1
2 22, 24, 24
3 34
4 40, 40
5 54, 58
6 60, 62, 66
7 70, 71, 76, 78
8 84, 87, 89
9
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 60, 70
1 71
2 22, 62
3
4 24, 24, 34, 54, 84
5
6 66, 76
7 87
8 58, 78
9 89
Giải tám 42
Giải bảy 759
Giải sáu 8459 0532 2233
Giải năm 8074
Giải tư 07611 47622 68267 36311
74303 64813 57599
Giải ba 86888 60716
Giải nhì 11976
Giải nhất 12789
Đặc biệt 274609
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 11 11 13 16 22 32 33
42 59 59 67 74 76 88 89 99
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 11, 11, 13, 16
2 22
3 32, 33
4 42
5 59, 59
6 67
7 74, 76
8 88, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 11, 11
2 22, 32, 42
3 03, 13, 33
4 74
5
6 16, 76
7 67
8 88
9 09, 59, 59, 89, 99
Giải tám 96
Giải bảy 401
Giải sáu 3195 9714 1737
Giải năm 8319
Giải tư 80828 89750 04965 36265
97086 66145 72587
Giải ba 07307 19087
Giải nhì 36566
Giải nhất 12551
Đặc biệt 627606
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 07 14 19 28 37 45 50
51 65 65 66 86 87 87 95 96
Đầu Lô tô
0 01, 06, 07
1 14, 19
2 28
3 37
4 45
5 50, 51
6 65, 65, 66
7
8 86, 87, 87
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 50
1 01, 51
2
3
4 14
5 45, 65, 65, 95
6 06, 66, 86, 96
7 07, 37, 87, 87
8 28
9 19
Giải tám 48
Giải bảy 937
Giải sáu 8579 1886 5944
Giải năm 6430
Giải tư 88584 44163 85498 53197
61461 41829 68335
Giải ba 32099 60393
Giải nhì 49357
Giải nhất 44061
Đặc biệt 192955
Phóng to
Lô tô trực tiếp
29 30 35 37 44 48 55 57 61
61 63 79 84 86 93 97 98 99
Đầu Lô tô
0
1
2 29
3 30, 35, 37
4 44, 48
5 55, 57
6 61, 61, 63
7 79
8 84, 86
9 93, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 61, 61
2
3 63, 93
4 44, 84
5 35, 55
6 86
7 37, 57, 97
8 48, 98
9 29, 79, 99
Giải tám 49
Giải bảy 157
Giải sáu 8551 8676 7613
Giải năm 8507
Giải tư 25758 62138 40167 99334
16754 73899 58211
Giải ba 97098 40581
Giải nhì 40496
Giải nhất 70731
Đặc biệt 983396
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 13 31 34 38 49 51 54
57 58 67 76 81 96 96 98 99
Đầu Lô tô
0 07
1 11, 13
2
3 31, 34, 38
4 49
5 51, 54, 57, 58
6 67
7 76
8 81
9 96, 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0
1 11, 31, 51, 81
2
3 13
4 34, 54
5
6 76, 96, 96
7 07, 57, 67
8 38, 58, 98
9 49, 99
Giải tám 97
Giải bảy 362
Giải sáu 0955 1227 9473
Giải năm 2562
Giải tư 38939 97098 67091 03530
01486 64010 12405
Giải ba 46343 70060
Giải nhì 56792
Giải nhất 02861
Đặc biệt 130076
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 27 30 39 43 55 60 61
62 62 73 76 86 91 92 97 98
Đầu Lô tô
0 05
1 10
2 27
3 30, 39
4 43
5 55
6 60, 61, 62, 62
7 73, 76
8 86
9 91, 92, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 60
1 61, 91
2 62, 62, 92
3 43, 73
4
5 05, 55
6 76, 86
7 27, 97
8 98
9 39
Giải tám 49
Giải bảy 883
Giải sáu 6937 2640 2039
Giải năm 5774
Giải tư 97168 17715 66253 65116
81630 98720 87214
Giải ba 36002 94846
Giải nhì 10554
Giải nhất 75250
Đặc biệt 434240
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 14 15 16 20 30 37 39 40
40 46 49 50 53 54 68 74 83
Đầu Lô tô
0 02
1 14, 15, 16
2 20
3 30, 37, 39
4 40, 40, 46, 49
5 50, 53, 54
6 68
7 74
8 83
9
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 40, 40, 50
1
2 02
3 53, 83
4 14, 54, 74
5 15
6 16, 46
7 37
8 68
9 39, 49
Giải tám 75
Giải bảy 213
Giải sáu 5664 6420 2028
Giải năm 2038
Giải tư 03579 68784 42877 84942
25693 71357 09406
Giải ba 17824 20462
Giải nhì 49561
Giải nhất 16838
Đặc biệt 122909
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 13 20 24 28 38 38 42
57 61 62 64 75 77 79 84 93
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 13
2 20, 24, 28
3 38, 38
4 42
5 57
6 61, 62, 64
7 75, 77, 79
8 84
9 93
Đuôi Lô tô
0 20
1 61
2 42, 62
3 13, 93
4 24, 64, 84
5 75
6 06
7 57, 77
8 28, 38, 38
9 09, 79

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Trị

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
012 lần
552 lần
092 lần
482 lần
791 lần
Cặp sốXuất hiện
781 lần
761 lần
351 lần
801 lần
271 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
640 lần
630 lần
620 lần
610 lần
650 lần
Cặp sốXuất hiện
680 lần
710 lần
700 lần
690 lần
600 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
4028 ngày
7627 ngày
9626 ngày
0624 ngày
0923 ngày
Cặp sốSố ngày
6622 ngày
4121 ngày
5220 ngày
3518 ngày
2717 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
581 ngày
661 ngày
551 ngày
541 ngày
521 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
671 ngày
761 ngày
911 ngày
961 ngày
801 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
13 lần
25 lần
33 lần
41 lần
Tổng ĐBXuất hiện
54 lần
62 lần
72 lần
82 lần
94 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 06 lần
Đầu 12 lần
Đầu 23 lần
Đầu 31 lần
Đầu 45 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 55 lần
Đầu 62 lần
Đầu 73 lần
Đầu 81 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 15 lần
Đuôi 21 lần
Đuôi 30 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 65 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 94 lần
Chia sẻ