Xổ số miền bắc Thứ 4 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 25/5/2022

Đặc biệt 87109
Giải nhất 07545
Giải nhì 03599 26377
Giải ba 41443 41075 50856
95139 25324 61248
Giải tư 7123 3738 4897 4969
Giải năm 2079 2013 4764
8214 1747 7491
Giải sáu 348 804 059
Giải bảy 77 66 01 59
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 09 13 14 23 24 38 39
43 45 47 48 48 56 59 59 64
66 69 75 77 77 79 91 97 99
Đầu Lô tô
0 01, 04, 09
1 13, 14
2 23, 24
3 38, 39
4 43, 45, 47, 48, 48
5 56, 59, 59
6 64, 66, 69
7 75, 77, 77, 79
8
9 91, 97, 99
Đuôi Lô tô
0
1 01, 91
2
3 13, 23, 43
4 04, 14, 24, 64
5 45, 75
6 56, 66
7 47, 77, 77, 97
8 38, 48, 48
9 09, 39, 59, 59, 69, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 18/5/2022

Đặc biệt 69049
Giải nhất 92364
Giải nhì 38074 38286
Giải ba 33957 38478 51395
00617 57860 35530
Giải tư 4650 8057 0190 9775
Giải năm 9972 0632 6653
0699 7726 0943
Giải sáu 413 766 550
Giải bảy 28 57 02 77
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 13 17 26 28 30 32 43 49
50 50 53 57 57 57 60 64 66
72 74 75 77 78 86 90 95 99
Đầu Lô tô
0 02
1 13, 17
2 26, 28
3 30, 32
4 43, 49
5 50, 50, 53, 57, 57, 57
6 60, 64, 66
7 72, 74, 75, 77, 78
8 86
9 90, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 50, 60, 90
1
2 02, 32, 72
3 13, 43, 53
4 64, 74
5 75, 95
6 26, 66, 86
7 17, 57, 57, 57, 77
8 28, 78
9 49, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 11/5/2022

Đặc biệt 27724
Giải nhất 10916
Giải nhì 79493 89431
Giải ba 16815 42536 74280
38695 05890 21638
Giải tư 5108 8913 2738 1187
Giải năm 0525 2106 1351
8571 3536 3121
Giải sáu 504 374 192
Giải bảy 37 15 01 24
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 06 08 13 15 15 16 21
24 24 25 31 36 36 37 38 38
51 71 74 80 87 90 92 93 95
Đầu Lô tô
0 01, 04, 06, 08
1 13, 15, 15, 16
2 21, 24, 24, 25
3 31, 36, 36, 37, 38, 38
4
5 51
6
7 71, 74
8 80, 87
9 90, 92, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 80, 90
1 01, 21, 31, 51, 71
2 92
3 13, 93
4 04, 24, 24, 74
5 15, 15, 25, 95
6 06, 16, 36, 36
7 37, 87
8 08, 38, 38
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 4/5/2022

Đặc biệt 79110
Giải nhất 21129
Giải nhì 46524 68497
Giải ba 65092 32413 95535
84583 22479 47546
Giải tư 5001 1772 7711 0189
Giải năm 1254 3682 9051
0752 3294 4011
Giải sáu 367 289 712
Giải bảy 79 25 04 85
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 10 11 11 12 13 24 25
29 35 46 51 52 54 67 72 79
79 82 83 85 89 89 92 94 97
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 10, 11, 11, 12, 13
2 24, 25, 29
3 35
4 46
5 51, 52, 54
6 67
7 72, 79, 79
8 82, 83, 85, 89, 89
9 92, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 11, 11, 51
2 12, 52, 72, 82, 92
3 13, 83
4 04, 24, 54, 94
5 25, 35, 85
6 46
7 67, 97
8
9 29, 79, 79, 89, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 27/4/2022

Đặc biệt 02541
Giải nhất 03308
Giải nhì 68166 36358
Giải ba 41960 87024 86518
57519 84690 07865
Giải tư 0953 2489 1346 3042
Giải năm 9610 3228 6766
6222 1679 2483
Giải sáu 083 218 815
Giải bảy 01 00 76 14
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 08 10 14 15 18 18 19
22 24 28 41 42 46 53 58 60
65 66 66 76 79 83 83 89 90
Đầu Lô tô
0 00, 01, 08
1 10, 14, 15, 18, 18, 19
2 22, 24, 28
3
4 41, 42, 46
5 53, 58
6 60, 65, 66, 66
7 76, 79
8 83, 83, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 60, 90
1 01, 41
2 22, 42
3 53, 83, 83
4 14, 24
5 15, 65
6 46, 66, 66, 76
7
8 08, 18, 18, 28, 58
9 19, 79, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 20/4/2022

Đặc biệt 58953
Giải nhất 10071
Giải nhì 15350 76286
Giải ba 50071 42800 28523
34419 88725 22282
Giải tư 6767 6464 0168 1738
Giải năm 2446 7441 2811
6641 8279 8110
Giải sáu 902 935 017
Giải bảy 76 28 23 61
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 10 11 17 19 23 23 25
28 35 38 41 41 46 50 53 61
64 67 68 71 71 76 79 82 86
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 10, 11, 17, 19
2 23, 23, 25, 28
3 35, 38
4 41, 41, 46
5 50, 53
6 61, 64, 67, 68
7 71, 71, 76, 79
8 82, 86
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 50
1 11, 41, 41, 61, 71, 71
2 02, 82
3 23, 23, 53
4 64
5 25, 35
6 46, 76, 86
7 17, 67
8 28, 38, 68
9 19, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 13/4/2022

Đặc biệt 76864
Giải nhất 80616
Giải nhì 87435 72823
Giải ba 46453 68170 37417
88526 94328 85281
Giải tư 3462 6516 8295 3537
Giải năm 9894 4113 2186
5966 8241 6819
Giải sáu 445 650 682
Giải bảy 71 33 83 39
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 16 17 19 23 26 28 33
35 37 39 41 45 50 53 62 64
66 70 71 81 82 83 86 94 95
Đầu Lô tô
0
1 13, 16, 16, 17, 19
2 23, 26, 28
3 33, 35, 37, 39
4 41, 45
5 50, 53
6 62, 64, 66
7 70, 71
8 81, 82, 83, 86
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 50, 70
1 41, 71, 81
2 62, 82
3 13, 23, 33, 53, 83
4 64, 94
5 35, 45, 95
6 16, 16, 26, 66, 86
7 17, 37
8 28
9 19, 39

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 6/4/2022

Đặc biệt 17538
Giải nhất 92002
Giải nhì 23026 19281
Giải ba 15536 30966 76124
63497 38508 09445
Giải tư 8110 3470 8595 8727
Giải năm 4983 8106 4390
9195 4331 5328
Giải sáu 171 667 338
Giải bảy 43 88 92 11
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 08 10 11 24 26 27 28
31 36 38 38 43 45 66 67 70
71 81 83 88 90 92 95 95 97
Đầu Lô tô
0 02, 06, 08
1 10, 11
2 24, 26, 27, 28
3 31, 36, 38, 38
4 43, 45
5
6 66, 67
7 70, 71
8 81, 83, 88
9 90, 92, 95, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 70, 90
1 11, 31, 71, 81
2 02, 92
3 43, 83
4 24
5 45, 95, 95
6 06, 26, 36, 66
7 27, 67, 97
8 08, 28, 38, 38, 88
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 30/3/2022

Đặc biệt 89914
Giải nhất 74298
Giải nhì 09293 59930
Giải ba 46724 96575 39515
48450 28265 90715
Giải tư 6313 1625 2929 3989
Giải năm 8513 7314 6491
1870 4135 2492
Giải sáu 919 726 214
Giải bảy 08 78 74 19
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 13 13 14 14 14 15 15 19
19 24 25 26 29 30 35 50 65
70 74 75 78 89 91 92 93 98
Đầu Lô tô
0 08
1 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 19, 19
2 24, 25, 26, 29
3 30, 35
4
5 50
6 65
7 70, 74, 75, 78
8 89
9 91, 92, 93, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 70
1 91
2 92
3 13, 13, 93
4 14, 14, 14, 24, 74
5 15, 15, 25, 35, 65, 75
6 26
7
8 08, 78, 98
9 19, 19, 29, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 23/3/2022

Đặc biệt 38074
Giải nhất 32168
Giải nhì 16948 99428
Giải ba 73717 01055 12770
79760 55665 24271
Giải tư 9564 9970 1812 0643
Giải năm 6248 9625 2336
2652 1463 7888
Giải sáu 513 774 799
Giải bảy 32 85 48 39
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 17 25 28 32 36 39 43
48 48 48 52 55 60 63 64 65
68 70 70 71 74 74 85 88 99
Đầu Lô tô
0
1 12, 13, 17
2 25, 28
3 32, 36, 39
4 43, 48, 48, 48
5 52, 55
6 60, 63, 64, 65, 68
7 70, 70, 71, 74, 74
8 85, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 60, 70, 70
1 71
2 12, 32, 52
3 13, 43, 63
4 64, 74, 74
5 25, 55, 65, 85
6 36
7 17
8 28, 48, 48, 48, 68, 88
9 39, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 16/3/2022

Đặc biệt 18513
Giải nhất 23055
Giải nhì 65520 37809
Giải ba 97167 84594 85212
60009 84656 76730
Giải tư 7199 7811 0063 1358
Giải năm 4279 7779 0907
3293 8844 7008
Giải sáu 473 035 402
Giải bảy 70 82 02 19
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 07 08 09 09 11 12 13
19 20 30 35 44 55 56 58 63
67 70 73 79 79 82 93 94 99
Đầu Lô tô
0 02, 02, 07, 08, 09, 09
1 11, 12, 13, 19
2 20
3 30, 35
4 44
5 55, 56, 58
6 63, 67
7 70, 73, 79, 79
8 82
9 93, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 70
1 11
2 02, 02, 12, 82
3 13, 63, 73, 93
4 44, 94
5 35, 55
6 56
7 07, 67
8 08, 58
9 09, 09, 19, 79, 79, 99

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ