Xổ số miền bắc Thứ 4 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 24/11/2021

Đặc biệt 85856
Giải nhất 14730
Giải nhì 32232 32652
Giải ba 00769 73055 50883
82745 99811 09085
Giải tư 6471 6503 8288 6323
Giải năm 0815 1047 2206
2694 1420 5992
Giải sáu 070 761 587
Giải bảy 79 70 40 74
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 11 15 20 23 30 32 40
45 47 52 55 56 61 69 70 70
71 74 79 83 85 87 88 92 94
Đầu Lô tô
0 03, 06
1 11, 15
2 20, 23
3 30, 32
4 40, 45, 47
5 52, 55, 56
6 61, 69
7 70, 70, 71, 74, 79
8 83, 85, 87, 88
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 40, 70, 70
1 11, 61, 71
2 32, 52, 92
3 03, 23, 83
4 74, 94
5 15, 45, 55, 85
6 06, 56
7 47, 87
8 88
9 69, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 17/11/2021

Đặc biệt 99342
Giải nhất 53462
Giải nhì 60892 76010
Giải ba 08172 04710 89384
38556 56517 44121
Giải tư 6524 9263 8444 5561
Giải năm 8015 8646 4057
6037 3332 3728
Giải sáu 192 729 801
Giải bảy 87 23 66 46
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 10 15 17 21 23 24 28
29 32 37 42 44 46 46 56 57
61 62 63 66 72 84 87 92 92
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 10, 15, 17
2 21, 23, 24, 28, 29
3 32, 37
4 42, 44, 46, 46
5 56, 57
6 61, 62, 63, 66
7 72
8 84, 87
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0 10, 10
1 01, 21, 61
2 32, 42, 62, 72, 92, 92
3 23, 63
4 24, 44, 84
5 15
6 46, 46, 56, 66
7 17, 37, 57, 87
8 28
9 29

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 10/11/2021

Đặc biệt 43595
Giải nhất 16549
Giải nhì 57132 84372
Giải ba 15670 55432 05691
97496 48100 98921
Giải tư 7384 0606 4163 2810
Giải năm 4875 0087 5578
0863 7466 0519
Giải sáu 267 811 781
Giải bảy 71 60 53 76
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 10 11 19 21 32 32 49
53 60 63 63 66 67 70 71 72
75 76 78 81 84 87 91 95 96
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 10, 11, 19
2 21
3 32, 32
4 49
5 53
6 60, 63, 63, 66, 67
7 70, 71, 72, 75, 76, 78
8 81, 84, 87
9 91, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 60, 70
1 11, 21, 71, 81, 91
2 32, 32, 72
3 53, 63, 63
4 84
5 75, 95
6 06, 66, 76, 96
7 67, 87
8 78
9 19, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 3/11/2021

Đặc biệt 07267
Giải nhất 18214
Giải nhì 36604 45461
Giải ba 30178 97124 17724
24779 77674 48280
Giải tư 4552 0450 3344 6928
Giải năm 9247 9087 8812
7576 5399 7902
Giải sáu 050 978 222
Giải bảy 91 56 69 39
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 12 14 22 24 24 28 39
44 47 50 50 52 56 61 67 69
74 76 78 78 79 80 87 91 99
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 12, 14
2 22, 24, 24, 28
3 39
4 44, 47
5 50, 50, 52, 56
6 61, 67, 69
7 74, 76, 78, 78, 79
8 80, 87
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 50, 80
1 61, 91
2 02, 12, 22, 52
3
4 04, 14, 24, 24, 44, 74
5
6 56, 76
7 47, 67, 87
8 28, 78, 78
9 39, 69, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 27/10/2021

Đặc biệt 92046
Giải nhất 41811
Giải nhì 48897 06816
Giải ba 12136 10194 66604
25468 22916 35760
Giải tư 6813 7060 6512 0466
Giải năm 5836 8148 5480
1722 8341 1074
Giải sáu 427 683 514
Giải bảy 46 07 64 09
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 09 11 12 13 14 16 16
22 27 36 36 41 46 46 48 60
60 64 66 68 74 80 83 94 97
Đầu Lô tô
0 04, 07, 09
1 11, 12, 13, 14, 16, 16
2 22, 27
3 36, 36
4 41, 46, 46, 48
5
6 60, 60, 64, 66, 68
7 74
8 80, 83
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 60, 60, 80
1 11, 41
2 12, 22
3 13, 83
4 04, 14, 64, 74, 94
5
6 16, 16, 36, 36, 46, 46, 66
7 07, 27, 97
8 48, 68
9 09

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 20/10/2021

Đặc biệt 56449
Giải nhất 76644
Giải nhì 26081 29056
Giải ba 10246 09333 44287
03397 31724 46347
Giải tư 5064 2617 1255 9438
Giải năm 5101 5329 9957
6899 7173 1079
Giải sáu 078 211 930
Giải bảy 93 72 10 29
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 11 17 24 29 29 30 33
38 44 46 47 49 55 56 57 64
72 73 78 79 81 87 93 97 99
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 11, 17
2 24, 29, 29
3 30, 33, 38
4 44, 46, 47, 49
5 55, 56, 57
6 64
7 72, 73, 78, 79
8 81, 87
9 93, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 30
1 01, 11, 81
2 72
3 33, 73, 93
4 24, 44, 64
5 55
6 46, 56
7 17, 47, 57, 87, 97
8 38, 78
9 29, 29, 49, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 13/10/2021

Đặc biệt 49522
Giải nhất 34123
Giải nhì 78632 64623
Giải ba 56223 06547 09009
89576 92818 86214
Giải tư 2021 5690 8849 0711
Giải năm 2113 8065 6311
6205 2776 7435
Giải sáu 397 539 413
Giải bảy 20 26 38 31
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 11 11 13 13 14 18 20
21 22 23 23 23 26 31 32 35
38 39 47 49 65 76 76 90 97
Đầu Lô tô
0 05, 09
1 11, 11, 13, 13, 14, 18
2 20, 21, 22, 23, 23, 23, 26
3 31, 32, 35, 38, 39
4 47, 49
5
6 65
7 76, 76
8
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 11, 11, 21, 31
2 22, 32
3 13, 13, 23, 23, 23
4 14
5 05, 35, 65
6 26, 76, 76
7 47, 97
8 18, 38
9 09, 39, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 6/10/2021

Đặc biệt 82245
Giải nhất 66283
Giải nhì 69636 77240
Giải ba 52616 64268 27166
71829 21630 00238
Giải tư 0730 2073 5794 2355
Giải năm 5416 8580 7666
4490 3140 4119
Giải sáu 645 320 613
Giải bảy 41 20 80 60
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 16 19 20 20 29 30 30
36 38 40 40 41 45 45 55 60
66 66 68 73 80 80 83 90 94
Đầu Lô tô
0
1 13, 16, 16, 19
2 20, 20, 29
3 30, 30, 36, 38
4 40, 40, 41, 45, 45
5 55
6 60, 66, 66, 68
7 73
8 80, 80, 83
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 30, 30, 40, 40, 60, 80, 80, 90
1 41
2
3 13, 73, 83
4 94
5 45, 45, 55
6 16, 16, 36, 66, 66
7
8 38, 68
9 19, 29

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 29/9/2021

Đặc biệt 76477
Giải nhất 24728
Giải nhì 82153 20385
Giải ba 09463 95654 14232
41721 92050 74476
Giải tư 7366 9727 5435 7638
Giải năm 0921 9039 7180
4555 3303 1709
Giải sáu 941 832 396
Giải bảy 77 78 54 57
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 21 21 27 28 32 32 35
38 39 41 50 53 54 54 55 57
63 66 76 77 77 78 80 85 96
Đầu Lô tô
0 03, 09
1
2 21, 21, 27, 28
3 32, 32, 35, 38, 39
4 41
5 50, 53, 54, 54, 55, 57
6 63, 66
7 76, 77, 77, 78
8 80, 85
9 96
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 21, 21, 41
2 32, 32
3 03, 53, 63
4 54, 54
5 35, 55, 85
6 66, 76, 96
7 27, 57, 77, 77
8 28, 38, 78
9 09, 39

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 22/9/2021

Đặc biệt 53873
Giải nhất 69507
Giải nhì 02330 17980
Giải ba 73268 26143 12181
96869 58203 78909
Giải tư 8925 3956 3169 7059
Giải năm 1193 3871 8569
0231 5486 4973
Giải sáu 013 531 299
Giải bảy 18 01 12 42
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 07 09 12 13 18 25 30
31 31 42 43 56 59 68 69 69
69 71 73 73 80 81 86 93 99
Đầu Lô tô
0 01, 03, 07, 09
1 12, 13, 18
2 25
3 30, 31, 31
4 42, 43
5 56, 59
6 68, 69, 69, 69
7 71, 73, 73
8 80, 81, 86
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 01, 31, 31, 71, 81
2 12, 42
3 03, 13, 43, 73, 73, 93
4
5 25
6 56, 86
7 07
8 18, 68
9 09, 59, 69, 69, 69, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 15/9/2021

Đặc biệt 04965
Giải nhất 26381
Giải nhì 75078 09937
Giải ba 87750 14292 31642
19830 46057 14725
Giải tư 3447 5262 3595 5888
Giải năm 8882 5706 6266
5117 4340 5870
Giải sáu 534 904 082
Giải bảy 14 12 39 42
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 12 14 17 25 30 34 37
39 40 42 42 47 50 57 62 65
66 70 78 81 82 82 88 92 95
Đầu Lô tô
0 04, 06
1 12, 14, 17
2 25
3 30, 34, 37, 39
4 40, 42, 42, 47
5 50, 57
6 62, 65, 66
7 70, 78
8 81, 82, 82, 88
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 50, 70
1 81
2 12, 42, 42, 62, 82, 82, 92
3
4 04, 14, 34
5 25, 65, 95
6 06, 66
7 17, 37, 47, 57
8 78, 88
9 39

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ