Xổ số miền bắc Thứ 4 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 13/1/2021

Đặc biệt 02769
Giải nhất 38216
Giải nhì 11276 94309
Giải ba 64336 21172 87669
76214 95085 69947
Giải tư 7295 0029 4713 7354
Giải năm 8886 7271 3378
9059 4262 2858
Giải sáu 188 146 460
Giải bảy 13 35 71 99
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 13 14 16 29 35 36 46
47 54 58 59 60 62 69 69 71
71 72 76 78 85 86 88 95 99
Đầu Lô tô
0 09
1 13, 13, 14, 16
2 29
3 35, 36
4 46, 47
5 54, 58, 59
6 60, 62, 69, 69
7 71, 71, 72, 76, 78
8 85, 86, 88
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 71, 71
2 62, 72
3 13, 13
4 14, 54
5 35, 85, 95
6 16, 36, 46, 76, 86
7 47
8 58, 78, 88
9 09, 29, 59, 69, 69, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 6/1/2021

Đặc biệt 90402
Giải nhất 75947
Giải nhì 74911 44677
Giải ba 73443 21480 97489
88629 59071 00881
Giải tư 2510 4621 6853 2119
Giải năm 7445 3419 6129
6096 9127 9897
Giải sáu 467 040 049
Giải bảy 12 08 46 32
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 10 11 12 19 19 21 27
29 29 32 40 43 45 46 47 49
53 67 71 77 80 81 89 96 97
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 10, 11, 12, 19, 19
2 21, 27, 29, 29
3 32
4 40, 43, 45, 46, 47, 49
5 53
6 67
7 71, 77
8 80, 81, 89
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 80
1 11, 21, 71, 81
2 02, 12, 32
3 43, 53
4
5 45
6 46, 96
7 27, 47, 67, 77, 97
8 08
9 19, 19, 29, 29, 49, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 30/12/2020

Đặc biệt 57905
Giải nhất 52634
Giải nhì 59730 35303
Giải ba 49658 30386 70941
54982 51127 91459
Giải tư 4548 4468 9722 1979
Giải năm 8964 4076 5630
9597 9300 4492
Giải sáu 933 491 325
Giải bảy 12 77 35 86
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 05 12 22 25 27 30 30
33 34 35 41 48 58 59 64 68
76 77 79 82 86 86 91 92 97
Đầu Lô tô
0 00, 03, 05
1 12
2 22, 25, 27
3 30, 30, 33, 34, 35
4 41, 48
5 58, 59
6 64, 68
7 76, 77, 79
8 82, 86, 86
9 91, 92, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 30
1 41, 91
2 12, 22, 82, 92
3 03, 33
4 34, 64
5 05, 25, 35
6 76, 86, 86
7 27, 77, 97
8 48, 58, 68
9 59, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 23/12/2020

Đặc biệt 80188
Giải nhất 42915
Giải nhì 70628 29295
Giải ba 21623 27580 11681
85576 77417 97548
Giải tư 6998 2307 6098 5898
Giải năm 1113 9485 0397
5586 1548 5419
Giải sáu 892 132 112
Giải bảy 11 44 27 22
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 12 13 15 17 19 22 23
27 28 32 44 48 48 76 80 81
85 86 88 92 95 97 98 98 98
Đầu Lô tô
0 07
1 11, 12, 13, 15, 17, 19
2 22, 23, 27, 28
3 32
4 44, 48, 48
5
6
7 76
8 80, 81, 85, 86, 88
9 92, 95, 97, 98, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 80
1 11, 81
2 12, 22, 32, 92
3 13, 23
4 44
5 15, 85, 95
6 76, 86
7 07, 17, 27, 97
8 28, 48, 48, 88, 98, 98, 98
9 19

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 16/12/2020

Đặc biệt 16363
Giải nhất 07856
Giải nhì 30685 50833
Giải ba 14626 79031 46952
69588 72740 83465
Giải tư 7784 6272 7499 5138
Giải năm 5697 3033 3016
7432 2128 3969
Giải sáu 902 415 409
Giải bảy 64 33 26 85
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 15 16 26 26 28 31 32
33 33 33 38 40 52 56 63 64
65 69 72 84 85 85 88 97 99
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 15, 16
2 26, 26, 28
3 31, 32, 33, 33, 33, 38
4 40
5 52, 56
6 63, 64, 65, 69
7 72
8 84, 85, 85, 88
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 31
2 02, 32, 52, 72
3 33, 33, 33, 63
4 64, 84
5 15, 65, 85, 85
6 16, 26, 26, 56
7 97
8 28, 38, 88
9 09, 69, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 9/12/2020

Đặc biệt 92041
Giải nhất 40510
Giải nhì 91382 09509
Giải ba 70748 60338 42146
85700 19773 75478
Giải tư 0955 3283 9657 0430
Giải năm 7992 0910 1142
2055 1974 6030
Giải sáu 190 887 303
Giải bảy 19 54 86 38
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 09 10 10 19 30 30 38
38 41 42 46 48 54 55 55 57
73 74 78 82 83 86 87 90 92
Đầu Lô tô
0 00, 03, 09
1 10, 10, 19
2
3 30, 30, 38, 38
4 41, 42, 46, 48
5 54, 55, 55, 57
6
7 73, 74, 78
8 82, 83, 86, 87
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 10, 30, 30, 90
1 41
2 42, 82, 92
3 03, 73, 83
4 54, 74
5 55, 55
6 46, 86
7 57, 87
8 38, 38, 48, 78
9 09, 19

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 2/12/2020

Đặc biệt 52117
Giải nhất 24378
Giải nhì 40432 19074
Giải ba 79296 77320 70019
78887 83965 72678
Giải tư 1624 8320 0513 4163
Giải năm 0771 6157 0982
2710 0323 6704
Giải sáu 614 233 587
Giải bảy 12 58 47 38
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 12 13 14 17 19 20 20
23 24 32 33 38 47 57 58 63
65 71 74 78 78 82 87 87 96
Đầu Lô tô
0 04
1 10, 12, 13, 14, 17, 19
2 20, 20, 23, 24
3 32, 33, 38
4 47
5 57, 58
6 63, 65
7 71, 74, 78, 78
8 82, 87, 87
9 96
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 20
1 71
2 12, 32, 82
3 13, 23, 33, 63
4 04, 14, 24, 74
5 65
6 96
7 17, 47, 57, 87, 87
8 38, 58, 78, 78
9 19

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 25/11/2020

Đặc biệt 72036
Giải nhất 58061
Giải nhì 18654 40402
Giải ba 92492 71757 69484
78348 58292 10085
Giải tư 3405 5108 1772 8432
Giải năm 6668 4825 4190
9137 9835 1679
Giải sáu 169 042 075
Giải bảy 39 00 97 81
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 05 08 25 32 35 36 37
39 42 48 54 57 61 68 69 72
75 79 81 84 85 90 92 92 97
Đầu Lô tô
0 00, 02, 05, 08
1
2 25
3 32, 35, 36, 37, 39
4 42, 48
5 54, 57
6 61, 68, 69
7 72, 75, 79
8 81, 84, 85
9 90, 92, 92, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 90
1 61, 81
2 02, 32, 42, 72, 92, 92
3
4 54, 84
5 05, 25, 35, 75, 85
6 36
7 37, 57, 97
8 08, 48, 68
9 39, 69, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 18/11/2020

Đặc biệt 88630
Giải nhất 85630
Giải nhì 22088 68543
Giải ba 99302 31368 18505
92358 00816 01468
Giải tư 9660 5805 7820 7049
Giải năm 6938 7796 1071
1267 6441 8191
Giải sáu 099 906 878
Giải bảy 56 12 90 64
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 05 06 12 16 20 30 30
38 41 43 49 56 58 60 64 67
68 68 71 78 88 90 91 96 99
Đầu Lô tô
0 02, 05, 05, 06
1 12, 16
2 20
3 30, 30, 38
4 41, 43, 49
5 56, 58
6 60, 64, 67, 68, 68
7 71, 78
8 88
9 90, 91, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 30, 60, 90
1 41, 71, 91
2 02, 12
3 43
4 64
5 05, 05
6 06, 16, 56, 96
7 67
8 38, 58, 68, 68, 78, 88
9 49, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 11/11/2020

Đặc biệt 56842
Giải nhất 11147
Giải nhì 93691 82071
Giải ba 48163 10266 31464
11340 76204 31629
Giải tư 2430 8253 9995 5002
Giải năm 4849 6414 2256
0737 9745 2041
Giải sáu 117 426 349
Giải bảy 03 40 42 11
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 04 11 14 17 26 29 30
37 40 40 41 42 42 45 47 49
49 53 56 63 64 66 71 91 95
Đầu Lô tô
0 02, 03, 04
1 11, 14, 17
2 26, 29
3 30, 37
4 40, 40, 41, 42, 42, 45, 47, 49, 49
5 53, 56
6 63, 64, 66
7 71
8
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 40
1 11, 41, 71, 91
2 02, 42, 42
3 03, 53, 63
4 04, 14, 64
5 45, 95
6 26, 56, 66
7 17, 37, 47
8
9 29, 49, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 4/11/2020

Đặc biệt 16921
Giải nhất 25081
Giải nhì 45353 75450
Giải ba 44417 83486 92270
12918 55453 55311
Giải tư 2151 2898 8653 7172
Giải năm 1025 3557 7488
1391 1497 8536
Giải sáu 774 056 235
Giải bảy 38 83 60 01
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 17 18 21 25 35 36 38
50 51 53 53 53 56 57 60 70
72 74 81 83 86 88 91 97 98
Đầu Lô tô
0 01
1 11, 17, 18
2 21, 25
3 35, 36, 38
4
5 50, 51, 53, 53, 53, 56, 57
6 60
7 70, 72, 74
8 81, 83, 86, 88
9 91, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 70
1 01, 11, 21, 51, 81, 91
2 72
3 53, 53, 53, 83
4 74
5 25, 35
6 36, 56, 86
7 17, 57, 97
8 18, 38, 88, 98
9

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ