Xổ số miền bắc Thứ 4 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 14/4/2021

Đặc biệt 74295
Giải nhất 92214
Giải nhì 85483 61076
Giải ba 72559 48815 40538
49532 49167 21320
Giải tư 4111 2072 6501 7996
Giải năm 9523 1051 5798
9184 3348 1405
Giải sáu 135 132 102
Giải bảy 39 80 82 38
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 05 11 14 15 20 23 32
32 35 38 38 39 48 51 59 67
72 76 80 82 83 84 95 96 98
Đầu Lô tô
0 01, 02, 05
1 11, 14, 15
2 20, 23
3 32, 32, 35, 38, 38, 39
4 48
5 51, 59
6 67
7 72, 76
8 80, 82, 83, 84
9 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1 01, 11, 51
2 02, 32, 32, 72, 82
3 23, 83
4 14, 84
5 05, 15, 35, 95
6 76, 96
7 67
8 38, 38, 48, 98
9 39, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 7/4/2021

Đặc biệt 97675
Giải nhất 55528
Giải nhì 55398 29818
Giải ba 54673 41639 66052
64142 06759 99796
Giải tư 2370 2784 4435 5716
Giải năm 5498 3510 4504
0800 2973 2388
Giải sáu 693 603 533
Giải bảy 13 70 81 56
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 04 10 13 16 18 28 33
35 39 42 52 56 59 70 70 73
73 75 81 84 88 93 96 98 98
Đầu Lô tô
0 00, 03, 04
1 10, 13, 16, 18
2 28
3 33, 35, 39
4 42
5 52, 56, 59
6
7 70, 70, 73, 73, 75
8 81, 84, 88
9 93, 96, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 70, 70
1 81
2 42, 52
3 03, 13, 33, 73, 73, 93
4 04, 84
5 35, 75
6 16, 56, 96
7
8 18, 28, 88, 98, 98
9 39, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 31/3/2021

Đặc biệt 06996
Giải nhất 71928
Giải nhì 98750 07368
Giải ba 91571 10665 00818
68013 49576 58931
Giải tư 2288 6440 4456 9463
Giải năm 3920 6744 4442
0492 7358 7055
Giải sáu 578 779 351
Giải bảy 16 39 03 54
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 16 18 20 28 31 39 40
42 44 50 51 54 55 56 58 63
65 68 71 76 78 79 88 92 96
Đầu Lô tô
0 03
1 13, 16, 18
2 20, 28
3 31, 39
4 40, 42, 44
5 50, 51, 54, 55, 56, 58
6 63, 65, 68
7 71, 76, 78, 79
8 88
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 50
1 31, 51, 71
2 42, 92
3 03, 13, 63
4 44, 54
5 55, 65
6 16, 56, 76, 96
7
8 18, 28, 58, 68, 78, 88
9 39, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 24/3/2021

Đặc biệt 66438
Giải nhất 51768
Giải nhì 94610 10009
Giải ba 41759 79404 04206
82740 54417 72007
Giải tư 6962 9851 8259 4138
Giải năm 6850 5788 2934
3969 5970 8902
Giải sáu 461 121 060
Giải bảy 27 91 25 02
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 04 06 07 09 10 17 21
25 27 34 38 38 40 50 51 59
59 60 61 62 68 69 70 88 91
Đầu Lô tô
0 02, 02, 04, 06, 07, 09
1 10, 17
2 21, 25, 27
3 34, 38, 38
4 40
5 50, 51, 59, 59
6 60, 61, 62, 68, 69
7 70
8 88
9 91
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 50, 60, 70
1 21, 51, 61, 91
2 02, 02, 62
3
4 04, 34
5 25
6 06
7 07, 17, 27
8 38, 38, 68, 88
9 09, 59, 59, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 17/3/2021

Đặc biệt 72152
Giải nhất 15227
Giải nhì 32168 99294
Giải ba 49400 49053 48238
87416 21662 18889
Giải tư 8052 3470 4066 1672
Giải năm 1188 0816 2060
1329 9837 1633
Giải sáu 929 899 252
Giải bảy 01 07 02 24
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 07 16 16 24 27 29
29 33 37 38 52 52 52 53 60
62 66 68 70 72 88 89 94 99
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 07
1 16, 16
2 24, 27, 29, 29
3 33, 37, 38
4
5 52, 52, 52, 53
6 60, 62, 66, 68
7 70, 72
8 88, 89
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 70
1 01
2 02, 52, 52, 52, 62, 72
3 33, 53
4 24, 94
5
6 16, 16, 66
7 07, 27, 37
8 38, 68, 88
9 29, 29, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 10/3/2021

Đặc biệt 61639
Giải nhất 24142
Giải nhì 11092 41976
Giải ba 73798 27267 11136
91454 79233 80885
Giải tư 4006 6559 1777 6720
Giải năm 3099 9110 5717
8799 9924 7762
Giải sáu 993 311 470
Giải bảy 94 75 42 95
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 11 17 20 24 33 36 39
42 42 54 59 62 67 70 75 76
77 85 92 93 94 95 98 99 99
Đầu Lô tô
0 06
1 10, 11, 17
2 20, 24
3 33, 36, 39
4 42, 42
5 54, 59
6 62, 67
7 70, 75, 76, 77
8 85
9 92, 93, 94, 95, 98, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 70
1 11
2 42, 42, 62, 92
3 33, 93
4 24, 54, 94
5 75, 85, 95
6 06, 36, 76
7 17, 67, 77
8 98
9 39, 59, 99, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 3/3/2021

Đặc biệt 63410
Giải nhất 84221
Giải nhì 24769 36622
Giải ba 68174 58379 03677
41070 65097 32670
Giải tư 6699 7395 0095 0326
Giải năm 8823 6842 7275
7496 3805 6910
Giải sáu 746 846 202
Giải bảy 98 97 44 73
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 10 10 21 22 23 26 42
44 46 46 69 70 70 73 74 75
77 79 95 95 96 97 97 98 99
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 10, 10
2 21, 22, 23, 26
3
4 42, 44, 46, 46
5
6 69
7 70, 70, 73, 74, 75, 77, 79
8
9 95, 95, 96, 97, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 70, 70
1 21
2 02, 22, 42
3 23, 73
4 44, 74
5 05, 75, 95, 95
6 26, 46, 46, 96
7 77, 97, 97
8 98
9 69, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 24/2/2021

Đặc biệt 93315
Giải nhất 73168
Giải nhì 22638 92974
Giải ba 52693 70286 16719
69491 29122 08843
Giải tư 4639 3060 0385 5877
Giải năm 3640 8917 8654
4150 4993 6847
Giải sáu 185 609 564
Giải bảy 32 78 02 68
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 15 17 19 22 32 38 39
40 43 47 50 54 60 64 68 68
74 77 78 85 85 86 91 93 93
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 15, 17, 19
2 22
3 32, 38, 39
4 40, 43, 47
5 50, 54
6 60, 64, 68, 68
7 74, 77, 78
8 85, 85, 86
9 91, 93, 93
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 60
1 91
2 02, 22, 32
3 43, 93, 93
4 54, 64, 74
5 15, 85, 85
6 86
7 17, 47, 77
8 38, 68, 68, 78
9 09, 19, 39

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 17/2/2021

Đặc biệt 05177
Giải nhất 48772
Giải nhì 45665 66608
Giải ba 63790 46832 73087
70582 20932 77527
Giải tư 9354 7816 7190 4799
Giải năm 4529 0268 0690
9457 9633 7264
Giải sáu 838 264 069
Giải bảy 08 85 65 58
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 08 16 27 29 32 32 33 38
54 57 58 64 64 65 65 68 69
72 77 82 85 87 90 90 90 99
Đầu Lô tô
0 08, 08
1 16
2 27, 29
3 32, 32, 33, 38
4
5 54, 57, 58
6 64, 64, 65, 65, 68, 69
7 72, 77
8 82, 85, 87
9 90, 90, 90, 99
Đuôi Lô tô
0 90, 90, 90
1
2 32, 32, 72, 82
3 33
4 54, 64, 64
5 65, 65, 85
6 16
7 27, 57, 77, 87
8 08, 08, 38, 58, 68
9 29, 69, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 10/2/2021

Đặc biệt 04629
Giải nhất 65961
Giải nhì 20300 66822
Giải ba 31408 92936 91307
19268 99140 09912
Giải tư 9163 7289 5975 0162
Giải năm 6421 9478 1087
9581 9975 1939
Giải sáu 344 833 564
Giải bảy 34 04 32 10
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 07 08 10 12 21 22 29
32 33 34 36 39 40 44 61 62
63 64 68 75 75 78 81 87 89
Đầu Lô tô
0 00, 04, 07, 08
1 10, 12
2 21, 22, 29
3 32, 33, 34, 36, 39
4 40, 44
5
6 61, 62, 63, 64, 68
7 75, 75, 78
8 81, 87, 89
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 40
1 21, 61, 81
2 12, 22, 32, 62
3 33, 63
4 04, 34, 44, 64
5 75, 75
6 36
7 07, 87
8 08, 68, 78
9 29, 39, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 3/2/2021

Đặc biệt 76349
Giải nhất 68400
Giải nhì 16475 50706
Giải ba 33912 66566 22883
51676 45105 32182
Giải tư 0869 0360 0179 8405
Giải năm 2850 6272 4043
5386 6423 4231
Giải sáu 287 865 292
Giải bảy 97 26 42 33
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 05 06 12 23 26 31 33
42 43 49 50 60 65 66 69 72
75 76 79 82 83 86 87 92 97
Đầu Lô tô
0 00, 05, 05, 06
1 12
2 23, 26
3 31, 33
4 42, 43, 49
5 50
6 60, 65, 66, 69
7 72, 75, 76, 79
8 82, 83, 86, 87
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 60
1 31
2 12, 42, 72, 82, 92
3 23, 33, 43, 83
4
5 05, 05, 65, 75
6 06, 26, 66, 76, 86
7 87, 97
8
9 49, 69, 79

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ