Xổ Số An Giang 30 ngày

Xổ số An Giang 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số An Giang trong 30 ngày gần đây nhất (XSAG 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả An Giang trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả An Giang 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số An Giang 30 ngày gần nhất

Giải tám 43
Giải bảy 846
Giải sáu 3854 3592 2547
Giải năm 2007
Giải tư 74145 69336 73269 93302
36984 79034 63493
Giải ba 45468 83087
Giải nhì 32563
Giải nhất 67624
Đặc biệt 077808
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 08 24 34 36 43 45 46
47 54 63 68 69 84 87 92 93
Đầu Lô tô
0 02, 07, 08
1
2 24
3 34, 36
4 43, 45, 46, 47
5 54
6 63, 68, 69
7
8 84, 87
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0
1
2 02, 92
3 43, 63, 93
4 24, 34, 54, 84
5 45
6 36, 46
7 07, 47, 87
8 08, 68
9 69
Giải tám 63
Giải bảy 248
Giải sáu 3325 1776 4753
Giải năm 8503
Giải tư 97062 99339 38543 27076
29106 89550 92374
Giải ba 26556 66942
Giải nhì 90605
Giải nhất 53030
Đặc biệt 611910
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 06 10 25 30 39 42 43
48 50 53 56 62 63 74 76 76
Đầu Lô tô
0 03, 05, 06
1 10
2 25
3 30, 39
4 42, 43, 48
5 50, 53, 56
6 62, 63
7 74, 76, 76
8
9
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 50
1
2 42, 62
3 03, 43, 53, 63
4 74
5 05, 25
6 06, 56, 76, 76
7
8 48
9 39
Giải tám 12
Giải bảy 623
Giải sáu 2275 5042 2375
Giải năm 5923
Giải tư 00886 77016 67054 58340
44376 59214 27269
Giải ba 31611 06920
Giải nhì 46177
Giải nhất 08409
Đặc biệt 754626
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 12 14 16 20 23 23 26
40 42 54 69 75 75 76 77 86
Đầu Lô tô
0 09
1 11, 12, 14, 16
2 20, 23, 23, 26
3
4 40, 42
5 54
6 69
7 75, 75, 76, 77
8 86
9
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 11
2 12, 42
3 23, 23
4 14, 54
5 75, 75
6 16, 26, 76, 86
7 77
8
9 09, 69
Giải tám 36
Giải bảy 288
Giải sáu 7171 2934 2104
Giải năm 5450
Giải tư 46700 25131 78067 51586
67683 75521 62200
Giải ba 39685 91297
Giải nhì 91986
Giải nhất 41617
Đặc biệt 262998
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 04 17 21 31 34 36 50
67 71 83 85 86 86 88 97 98
Đầu Lô tô
0 00, 00, 04
1 17
2 21
3 31, 34, 36
4
5 50
6 67
7 71
8 83, 85, 86, 86, 88
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 50
1 21, 31, 71
2
3 83
4 04, 34
5 85
6 36, 86, 86
7 17, 67, 97
8 88, 98
9
Giải tám 17
Giải bảy 835
Giải sáu 7774 6275 6058
Giải năm 6424
Giải tư 11542 29072 75031 75783
82222 41029 82848
Giải ba 09130 02204
Giải nhì 16275
Giải nhất 43734
Đặc biệt 839816
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 16 17 22 24 29 30 31 34
35 42 48 58 72 74 75 75 83
Đầu Lô tô
0 04
1 16, 17
2 22, 24, 29
3 30, 31, 34, 35
4 42, 48
5 58
6
7 72, 74, 75, 75
8 83
9
Đuôi Lô tô
0 30
1 31
2 22, 42, 72
3 83
4 04, 24, 34, 74
5 35, 75, 75
6 16
7 17
8 48, 58
9 29
Giải tám 01
Giải bảy 839
Giải sáu 9023 9150 9751
Giải năm 1365
Giải tư 05656 68950 88376 83749
25576 56785 22591
Giải ba 38411 49017
Giải nhì 90983
Giải nhất 04829
Đặc biệt 780444
Phóng to
Lô tô trực tiếp
1 11 17 23 29 39 44 49 50
50 51 56 65 76 76 83 85 91
Đầu Lô tô
0
1 1, 11, 17
2 23, 29
3 39
4 44, 49
5 50, 50, 51, 56
6 65
7 76, 76
8 83, 85
9 91
Đuôi Lô tô
0 50, 50
1 1, 11, 51, 91
2
3 23, 83
4 44
5 65, 85
6 56, 76, 76
7 17
8
9 29, 39, 49
Giải tám 18
Giải bảy 644
Giải sáu 3411 0285 6775
Giải năm 8636
Giải tư 83679 20204 34007 64559
23964 64802 41176
Giải ba 99533 49942
Giải nhì 32734
Giải nhất 41600
Đặc biệt 948282
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 04 07 11 18 33 34 36
42 44 59 64 75 76 79 82 85
Đầu Lô tô
0 00, 02, 04, 07
1 11, 18
2
3 33, 34, 36
4 42, 44
5 59
6 64
7 75, 76, 79
8 82, 85
9
Đuôi Lô tô
0 00
1 11
2 02, 42, 82
3 33
4 04, 34, 44, 64
5 75, 85
6 36, 76
7 07
8 18
9 59, 79
Giải tám 92
Giải bảy 212
Giải sáu 4255 4591 9151
Giải năm 3943
Giải tư 66738 14363 12166 64235
35754 40498 45285
Giải ba 47558 70191
Giải nhì 19932
Giải nhất 65470
Đặc biệt 169467
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 32 35 38 43 51 54 55 58
63 66 67 70 85 91 91 92 98
Đầu Lô tô
0
1 12
2
3 32, 35, 38
4 43
5 51, 54, 55, 58
6 63, 66, 67
7 70
8 85
9 91, 91, 92, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1 51, 91, 91
2 12, 32, 92
3 43, 63
4 54
5 35, 55, 85
6 66
7 67
8 38, 58, 98
9
Giải tám 21
Giải bảy 471
Giải sáu 8095 1118 0566
Giải năm 4422
Giải tư 21974 77547 00767 30522
15702 87400 82777
Giải ba 37355 19602
Giải nhì 04513
Giải nhất 55531
Đặc biệt 067494
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 02 13 18 21 22 22 31
47 55 66 67 71 74 77 94 95
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02
1 13, 18
2 21, 22, 22
3 31
4 47
5 55
6 66, 67
7 71, 74, 77
8
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 00
1 21, 31, 71
2 02, 02, 22, 22
3 13
4 74, 94
5 55, 95
6 66
7 47, 67, 77
8 18
9
Giải tám 12
Giải bảy 002
Giải sáu 0660 7892 6777
Giải năm 4657
Giải tư 24166 19696 48437 07063
29132 16314 98430
Giải ba 59053 73566
Giải nhì 66302
Giải nhất 02539
Đặc biệt 413940
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 14 2 30 32 37 39 40
53 57 60 63 66 66 77 92 96
Đầu Lô tô
0 02
1 12, 14
2 2
3 30, 32, 37, 39
4 40
5 53, 57
6 60, 63, 66, 66
7 77
8
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 60
1
2 02, 2, 12, 32, 92
3 53, 63
4 14
5
6 66, 66, 96
7 37, 57, 77
8
9 39
Giải tám 35
Giải bảy 937
Giải sáu 4123 7235 2639
Giải năm 3272
Giải tư 02318 58478 57943 20461
52203 73212 31905
Giải ba 45876 98606
Giải nhì 07307
Giải nhất 90853
Đặc biệt 426222
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 06 07 12 18 22 23 35
35 37 39 43 53 61 72 76 78
Đầu Lô tô
0 03, 05, 06, 07
1 12, 18
2 22, 23
3 35, 35, 37, 39
4 43
5 53
6 61
7 72, 76, 78
8
9
Đuôi Lô tô
0
1 61
2 12, 22, 72
3 03, 23, 43, 53
4
5 05, 35, 35
6 06, 76
7 07, 37
8 18, 78
9 39
Giải tám 00
Giải bảy 849
Giải sáu 1838 0948 3026
Giải năm 9689
Giải tư 07239 10740 61865 72927
78683 60443 91937
Giải ba 72431 98131
Giải nhì 08741
Giải nhất 22858
Đặc biệt 503609
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 09 26 27 31 31 37 38 39
40 41 43 48 49 58 65 83 89
Đầu Lô tô
0 0, 09
1
2 26, 27
3 31, 31, 37, 38, 39
4 40, 41, 43, 48, 49
5 58
6 65
7
8 83, 89
9
Đuôi Lô tô
0 0, 40
1 31, 31, 41
2
3 43, 83
4
5 65
6 26
7 27, 37
8 38, 48, 58
9 09, 39, 49, 89
Giải tám 14
Giải bảy 120
Giải sáu 1902 3002 2608
Giải năm 5223
Giải tư 64520 55271 69200 89904
01192 67391 64749
Giải ba 16968 57625
Giải nhì 85848
Giải nhất 87494
Đặc biệt 194940
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 02 04 08 14 20 20 23
25 40 48 49 68 71 91 92 94
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02, 04, 08
1 14
2 20, 20, 23, 25
3
4 40, 48, 49
5
6 68
7 71
8
9 91, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 20, 40
1 71, 91
2 02, 02, 92
3 23
4 04, 14, 94
5 25
6
7
8 08, 48, 68
9 49
Giải tám 21
Giải bảy 125
Giải sáu 8857 6243 3745
Giải năm 7621
Giải tư 73617 28478 19998 01409
06408 65897 61347
Giải ba 93197 55884
Giải nhì 06657
Giải nhất 28142
Đặc biệt 006305
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 09 17 21 21 25 42 43
45 47 57 57 78 84 97 97 98
Đầu Lô tô
0 05, 08, 09
1 17
2 21, 21, 25
3
4 42, 43, 45, 47
5 57, 57
6
7 78
8 84
9 97, 97, 98
Đuôi Lô tô
0
1 21, 21
2 42
3 43
4 84
5 05, 25, 45
6
7 17, 47, 57, 57, 97, 97
8 08, 78, 98
9 09
Giải tám 87
Giải bảy 166
Giải sáu 1489 3332 9603
Giải năm 1665
Giải tư 25159 60607 61261 42888
40402 10174 09986
Giải ba 52592 70776
Giải nhì 29335
Giải nhất 75924
Đặc biệt 554719
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 07 19 24 32 35 59 61
65 66 74 76 86 87 88 89 92
Đầu Lô tô
0 02, 03, 07
1 19
2 24
3 32, 35
4
5 59
6 61, 65, 66
7 74, 76
8 86, 87, 88, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0
1 61
2 02, 32, 92
3 03
4 24, 74
5 35, 65
6 66, 76, 86
7 07, 87
8 88
9 19, 59, 89
Giải tám 45
Giải bảy 699
Giải sáu 3537 0814 5850
Giải năm 1829
Giải tư 15085 52655 75491 54710
88455 21900 54389
Giải ba 74729 48171
Giải nhì 09211
Giải nhất 48397
Đặc biệt 141380
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 11 14 29 29 37 45 50
55 55 71 80 85 89 91 97 99
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 11, 14
2 29, 29
3 37
4 45
5 50, 55, 55
6
7 71
8 80, 85, 89
9 91, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 50, 80
1 11, 71, 91
2
3
4 14
5 45, 55, 55, 85
6
7 37, 97
8
9 29, 29, 89, 99
Giải tám 68
Giải bảy 143
Giải sáu 5116 0180 4734
Giải năm 1353
Giải tư 88835 15903 49598 60603
51514 71171 69248
Giải ba 49099 43305
Giải nhì 34391
Giải nhất 25179
Đặc biệt 100086
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 05 14 16 34 35 43 48
53 68 71 79 80 86 91 98 99
Đầu Lô tô
0 03, 03, 05
1 14, 16
2
3 34, 35
4 43, 48
5 53
6 68
7 71, 79
8 80, 86
9 91, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 71, 91
2
3 03, 03, 43, 53
4 14, 34
5 05, 35
6 16, 86
7
8 48, 68, 98
9 79, 99
Giải tám 19
Giải bảy 370
Giải sáu 9350 8422 4712
Giải năm 6386
Giải tư 76580 31969 53750 34753
30230 66109 90851
Giải ba 86232 57972
Giải nhì 07693
Giải nhất 62495
Đặc biệt 976172
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 19 22 30 32 50 50 51
53 69 70 72 72 80 86 93 95
Đầu Lô tô
0 09
1 12, 19
2 22
3 30, 32
4
5 50, 50, 51, 53
6 69
7 70, 72, 72
8 80, 86
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 50, 70, 80
1 51
2 12, 22, 32, 72, 72
3 53, 93
4
5 95
6 86
7
8
9 09, 19, 69
Giải tám 23
Giải bảy 937
Giải sáu 7858 8481 4320
Giải năm 3359
Giải tư 10879 10015 44077 01740
36820 72476 08004
Giải ba 33524 13895
Giải nhì 50030
Giải nhất 15996
Đặc biệt 745698
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 20 20 23 24 30 37 40
58 59 76 77 79 81 95 96 98
Đầu Lô tô
0 04
1 15
2 20, 20, 23, 24
3 30, 37
4 40
5 58, 59
6
7 76, 77, 79
8 81
9 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 30, 40
1 81
2
3 23
4 04, 24
5 15, 95
6 76, 96
7 37, 77
8 58, 98
9 59, 79
Giải tám 25
Giải bảy 573
Giải sáu 4719 1821 2747
Giải năm 0487
Giải tư 21614 35030 70522 95489
80398 25829 12705
Giải ba 86496 50157
Giải nhì 91935
Giải nhất 02541
Đặc biệt 379134
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 14 19 21 22 25 29 30 34
35 41 47 57 73 87 89 96 98
Đầu Lô tô
0 05
1 14, 19
2 21, 22, 25, 29
3 30, 34, 35
4 41, 47
5 57
6
7 73
8 87, 89
9 96, 98
Đuôi Lô tô
0 30
1 21, 41
2 22
3 73
4 14, 34
5 05, 25, 35
6 96
7 47, 57, 87
8 98
9 19, 29, 89
Giải tám 48
Giải bảy 893
Giải sáu 1782 5641 4847
Giải năm 1158
Giải tư 44362 58382 04042 11203
83907 32425 84725
Giải ba 86532 30008
Giải nhì 51315
Giải nhất 50802
Đặc biệt 009170
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 07 08 15 25 25 32 41
42 47 48 58 62 70 82 82 93
Đầu Lô tô
0 02, 03, 07, 08
1 15
2 25, 25
3 32
4 41, 42, 47, 48
5 58
6 62
7 70
8 82, 82
9 93
Đuôi Lô tô
0 70
1 41
2 02, 32, 42, 62, 82, 82
3 03, 93
4
5 15, 25, 25
6
7 07, 47
8 08, 48, 58
9
Giải tám 78
Giải bảy 907
Giải sáu 8608 8930 4844
Giải năm 6288
Giải tư 12350 76586 70624 94570
23936 01401 36442
Giải ba 85271 26487
Giải nhì 04016
Giải nhất 51826
Đặc biệt 509705
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 07 08 16 24 26 30 36
42 44 50 70 71 78 86 87 88
Đầu Lô tô
0 01, 05, 07, 08
1 16
2 24, 26
3 30, 36
4 42, 44
5 50
6
7 70, 71, 78
8 86, 87, 88
9
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 70
1 01, 71
2 42
3
4 24, 44
5 05
6 16, 26, 36, 86
7 07, 87
8 08, 78, 88
9
Giải tám 26
Giải bảy 694
Giải sáu 3416 5723 9521
Giải năm 9839
Giải tư 74213 38046 83242 84098
45546 33976 80317
Giải ba 75746 11261
Giải nhì 43640
Giải nhất 53695
Đặc biệt 622665
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 17 21 23 26 39 40 42
46 46 46 61 65 76 94 95 98
Đầu Lô tô
0
1 13, 16, 17
2 21, 23, 26
3 39
4 40, 42, 46, 46, 46
5
6 61, 65
7 76
8
9 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 40
1 21, 61
2 42
3 13, 23
4 94
5 65, 95
6 16, 26, 46, 46, 46, 76
7 17
8 98
9 39
Giải tám 49
Giải bảy 112
Giải sáu 6264 9041 5310
Giải năm 9924
Giải tư 74032 14990 11826 34693
31829 46929 98537
Giải ba 78505 46564
Giải nhì 20861
Giải nhất 29908
Đặc biệt 323809
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 09 10 12 24 26 29 29
32 37 41 49 61 64 64 90 93
Đầu Lô tô
0 05, 08, 09
1 10, 12
2 24, 26, 29, 29
3 32, 37
4 41, 49
5
6 61, 64, 64
7
8
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 90
1 41, 61
2 12, 32
3 93
4 24, 64, 64
5 05
6 26
7 37
8 08
9 09, 29, 29, 49
Giải tám 88
Giải bảy 770
Giải sáu 6494 5827 5988
Giải năm 9453
Giải tư 95869 84904 16481 14707
19727 58514 91532
Giải ba 28536 88699
Giải nhì 78077
Giải nhất 10027
Đặc biệt 422483
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 14 27 27 27 32 36 53
69 70 77 81 83 88 88 94 99
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 14
2 27, 27, 27
3 32, 36
4
5 53
6 69
7 70, 77
8 81, 83, 88, 88
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 70
1 81
2 32
3 53, 83
4 04, 14, 94
5
6 36
7 07, 27, 27, 27, 77
8 88, 88
9 69, 99
Giải tám 84
Giải bảy 760
Giải sáu 7213 2599 0582
Giải năm 7940
Giải tư 72942 71189 44904 84839
74907 86509 66287
Giải ba 78879 63297
Giải nhì 99577
Giải nhất 54450
Đặc biệt 304077
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 09 13 39 40 42 50 60
77 77 79 82 84 87 89 97 99
Đầu Lô tô
0 04, 07, 09
1 13
2
3 39
4 40, 42
5 50
6 60
7 77, 77, 79
8 82, 84, 87, 89
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 60
1
2 42, 82
3 13
4 04, 84
5
6
7 07, 77, 77, 87, 97
8
9 09, 39, 79, 89, 99
Giải tám 17
Giải bảy 885
Giải sáu 6330 4656 2535
Giải năm 0112
Giải tư 92287 18161 96354 43461
43980 96119 10811
Giải ba 82292 49500
Giải nhì 24545
Giải nhất 12445
Đặc biệt 930854
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 12 17 19 30 35 45 45
54 54 56 61 61 80 85 87 92
Đầu Lô tô
0 00
1 11, 12, 17, 19
2
3 30, 35
4 45, 45
5 54, 54, 56
6 61, 61
7
8 80, 85, 87
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 80
1 11, 61, 61
2 12, 92
3
4 54, 54
5 35, 45, 45, 85
6 56
7 17, 87
8
9 19
Giải tám 66
Giải bảy 024
Giải sáu 8878 9787 9910
Giải năm 6583
Giải tư 15450 62968 35453 05104
88502 60048 37408
Giải ba 49181 34975
Giải nhì 83540
Giải nhất 75681
Đặc biệt 370863
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 08 10 24 40 48 50 53
63 66 68 75 78 81 81 83 87
Đầu Lô tô
0 02, 04, 08
1 10
2 24
3
4 40, 48
5 50, 53
6 63, 66, 68
7 75, 78
8 81, 81, 83, 87
9
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 50
1 81, 81
2 02
3 53, 63, 83
4 04, 24
5 75
6 66
7 87
8 08, 48, 68, 78
9
Giải tám 01
Giải bảy 819
Giải sáu 5423 7682 1480
Giải năm 6449
Giải tư 41103 88477 04624 55535
41728 13284 75587
Giải ba 13578 40863
Giải nhì 70380
Giải nhất 60510
Đặc biệt 287078
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 1 10 19 23 24 28 35 49
63 77 78 78 80 80 82 84 87
Đầu Lô tô
0 03
1 1, 10, 19
2 23, 24, 28
3 35
4 49
5
6 63
7 77, 78, 78
8 80, 80, 82, 84, 87
9
Đuôi Lô tô
0 10, 80, 80
1 1
2 82
3 03, 23, 63
4 24, 84
5 35
6
7 77, 87
8 28, 78, 78
9 19, 49
Giải tám 77
Giải bảy 244
Giải sáu 8599 1778 0193
Giải năm 9156
Giải tư 31340 42740 90290 58657
06578 64995 10451
Giải ba 71569 73894
Giải nhì 34236
Giải nhất 70489
Đặc biệt 266066
Phóng to
Lô tô trực tiếp
36 40 40 44 51 56 57 66 69
77 78 78 89 90 93 94 95 99
Đầu Lô tô
0
1
2
3 36
4 40, 40, 44
5 51, 56, 57
6 66, 69
7 77, 78, 78
8 89
9 90, 93, 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 90
1 51
2
3 93
4 44, 94
5 95
6 36, 56, 66
7 57, 77
8 78, 78
9 69, 89, 99

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số An Giang

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
982 lần
402 lần
052 lần
092 lần
191 lần
Cặp sốXuất hiện
771 lần
781 lần
541 lần
161 lần
701 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
590 lần
580 lần
570 lần
560 lần
600 lần
Cặp sốXuất hiện
610 lần
680 lần
640 lần
620 lần
550 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
6629 ngày
7828 ngày
6327 ngày
5426 ngày
7725 ngày
Cặp sốSố ngày
8324 ngày
6522 ngày
7020 ngày
3419 ngày
7217 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
721 ngày
771 ngày
701 ngày
671 ngày
661 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
781 ngày
801 ngày
941 ngày
981 ngày
861 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
13 lần
21 lần
32 lần
45 lần
Tổng ĐBXuất hiện
53 lần
75 lần
84 lần
95 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 05 lần
Đầu 13 lần
Đầu 22 lần
Đầu 31 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 51 lần
Đầu 64 lần
Đầu 74 lần
Đầu 84 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 05 lần
Đuôi 10 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 32 lần
Đuôi 44 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 64 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ