Xổ Số An Giang 30 ngày

Xổ số An Giang 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số An Giang trong 30 ngày gần đây nhất (XSAG 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả An Giang trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả An Giang 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số An Giang 30 ngày gần nhất

Giải tám 43
Giải bảy 697
Giải sáu 6765 0332 1815
Giải năm 5810
Giải tư 28687 10711 19985 74960
60092 99220 33469
Giải ba 86031 81420
Giải nhì 76557
Giải nhất 56131
Đặc biệt 501116
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 11 15 16 20 20 31 31 32
43 57 60 65 69 85 87 92 97
Đầu Lô tô
0
1 10, 11, 15, 16
2 20, 20
3 31, 31, 32
4 43
5 57
6 60, 65, 69
7
8 85, 87
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 20, 60
1 11, 31, 31
2 32, 92
3 43
4
5 15, 65, 85
6 16
7 57, 87, 97
8
9 69
Giải tám 20
Giải bảy 719
Giải sáu 9433 6260 5552
Giải năm 8062
Giải tư 29542 47079 42163 16535
27197 89026 80610
Giải ba 19429 44381
Giải nhì 33239
Giải nhất 02797
Đặc biệt 440827
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 19 20 26 27 29 33 35 39
42 52 60 62 63 79 81 97 97
Đầu Lô tô
0
1 10, 19
2 20, 26, 27, 29
3 33, 35, 39
4 42
5 52
6 60, 62, 63
7 79
8 81
9 97, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 60
1 81
2 42, 52, 62
3 33, 63
4
5 35
6 26
7 27, 97, 97
8
9 19, 29, 39, 79
Giải tám 51
Giải bảy 393
Giải sáu 5729 9652 7237
Giải năm 5892
Giải tư 32985 51259 18697 31083
47596 07555 28349
Giải ba 18247 11730
Giải nhì 93901
Giải nhất 20640
Đặc biệt 922138
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 29 30 37 38 40 47 49 51
52 55 59 83 85 92 93 96 97
Đầu Lô tô
0 01
1
2 29
3 30, 37, 38
4 40, 47, 49
5 51, 52, 55, 59
6
7
8 83, 85
9 92, 93, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 01, 51
2 52, 92
3 83, 93
4
5 55, 85
6 96
7 37, 47, 97
8 38
9 29, 49, 59
Giải tám 02
Giải bảy 886
Giải sáu 5398 4559 8844
Giải năm 4937
Giải tư 77385 54841 86633 09711
18141 63604 95745
Giải ba 28735 86066
Giải nhì 24858
Giải nhất 85162
Đặc biệt 825699
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 11 2 33 35 37 41 41 44
45 58 59 62 66 85 86 98 99
Đầu Lô tô
0 04
1 11
2 2
3 33, 35, 37
4 41, 41, 44, 45
5 58, 59
6 62, 66
7
8 85, 86
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0
1 11, 41, 41
2 2, 62
3 33
4 04, 44
5 35, 45, 85
6 66, 86
7 37
8 58, 98
9 59, 99
Giải tám 31
Giải bảy 685
Giải sáu 0499 6833 8640
Giải năm 7496
Giải tư 02395 30117 08506 33472
19616 15467 36058
Giải ba 52305 69385
Giải nhì 17567
Giải nhất 84817
Đặc biệt 659442
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 16 17 17 31 33 40 42
58 67 67 72 85 85 95 96 99
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 16, 17, 17
2
3 31, 33
4 40, 42
5 58
6 67, 67
7 72
8 85, 85
9 95, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 31
2 42, 72
3 33
4
5 05, 85, 85, 95
6 06, 16, 96
7 17, 17, 67, 67
8 58
9 99
Giải tám 88
Giải bảy 369
Giải sáu 1464 8333 9756
Giải năm 1043
Giải tư 88693 41064 57262 08728
44717 22871 01116
Giải ba 45877 33638
Giải nhì 00012
Giải nhất 52841
Đặc biệt 209528
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 17 28 28 33 38 41 43
56 62 64 64 69 71 77 88 93
Đầu Lô tô
0
1 12, 16, 17
2 28, 28
3 33, 38
4 41, 43
5 56
6 62, 64, 64, 69
7 71, 77
8 88
9 93
Đuôi Lô tô
0
1 41, 71
2 12, 62
3 33, 43, 93
4 64, 64
5
6 16, 56
7 17, 77
8 28, 28, 38, 88
9 69
Giải tám 88
Giải bảy 591
Giải sáu 8779 2807 4040
Giải năm 7945
Giải tư 83890 13265 81956 79040
94032 90734 22128
Giải ba 44305 12312
Giải nhì 46290
Giải nhất 90179
Đặc biệt 318541
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 12 28 32 34 40 40 41
45 56 65 79 79 88 90 90 91
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 12
2 28
3 32, 34
4 40, 40, 41, 45
5 56
6 65
7 79, 79
8 88
9 90, 90, 91
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 90, 90
1 41, 91
2 12, 32
3
4 34
5 05, 45, 65
6 56
7 07
8 28, 88
9 79, 79
Giải tám 36
Giải bảy 580
Giải sáu 3777 3623 2289
Giải năm 0316
Giải tư 39988 02853 85218 12828
86114 51426 31278
Giải ba 48242 18495
Giải nhì 65719
Giải nhất 24734
Đặc biệt 882923
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 16 18 19 23 23 26 28 34
36 42 53 77 78 80 88 89 95
Đầu Lô tô
0
1 14, 16, 18, 19
2 23, 23, 26, 28
3 34, 36
4 42
5 53
6
7 77, 78
8 80, 88, 89
9 95
Đuôi Lô tô
0 80
1
2 42
3 23, 23, 53
4 14, 34
5 95
6 16, 26, 36
7 77
8 18, 28, 78, 88
9 19, 89
Giải tám 04
Giải bảy 698
Giải sáu 2769 0792 5217
Giải năm 3117
Giải tư 27765 26650 95497 21405
41017 36482 70176
Giải ba 85078 69225
Giải nhì 21881
Giải nhất 72233
Đặc biệt 225457
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 17 17 17 25 33 4 50 57
65 69 76 78 81 82 92 97 98
Đầu Lô tô
0 05
1 17, 17, 17
2 25
3 33
4 4
5 50, 57
6 65, 69
7 76, 78
8 81, 82
9 92, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 50
1 81
2 82, 92
3 33
4 4
5 05, 25, 65
6 76
7 17, 17, 17, 57, 97
8 78, 98
9 69
Giải tám 13
Giải bảy 614
Giải sáu 5744 4938 6581
Giải năm 9865
Giải tư 68942 27306 31610 84629
07887 42883 81958
Giải ba 39451 81406
Giải nhì 41483
Giải nhất 14063
Đặc biệt 112746
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 10 13 14 29 38 42 44
46 51 58 63 65 81 83 83 87
Đầu Lô tô
0 06, 06
1 10, 13, 14
2 29
3 38
4 42, 44, 46
5 51, 58
6 63, 65
7
8 81, 83, 83, 87
9
Đuôi Lô tô
0 10
1 51, 81
2 42
3 13, 63, 83, 83
4 14, 44
5 65
6 06, 06, 46
7 87
8 38, 58
9 29
Giải tám 84
Giải bảy 559
Giải sáu 5186 6640 4299
Giải năm 1031
Giải tư 14885 71709 44623 44568
56369 36973 92340
Giải ba 78669 45096
Giải nhì 24396
Giải nhất 19222
Đặc biệt 303624
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 22 23 24 31 40 40 59 68
69 69 73 84 85 86 96 96 99
Đầu Lô tô
0 09
1
2 22, 23, 24
3 31
4 40, 40
5 59
6 68, 69, 69
7 73
8 84, 85, 86
9 96, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 40
1 31
2 22
3 23, 73
4 24, 84
5 85
6 86, 96, 96
7
8 68
9 09, 59, 69, 69, 99
Giải tám 88
Giải bảy 649
Giải sáu 9027 3472 6894
Giải năm 7736
Giải tư 94073 00739 57662 07327
42860 15150 61199
Giải ba 80031 28424
Giải nhì 55364
Giải nhất 28595
Đặc biệt 818663
Phóng to
Lô tô trực tiếp
24 27 27 31 36 39 49 50 60
62 63 64 72 73 88 94 95 99
Đầu Lô tô
0
1
2 24, 27, 27
3 31, 36, 39
4 49
5 50
6 60, 62, 63, 64
7 72, 73
8 88
9 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 31
2 62, 72
3 63, 73
4 24, 64, 94
5 95
6 36
7 27, 27
8 88
9 39, 49, 99
Giải tám 81
Giải bảy 170
Giải sáu 8861 1986 1312
Giải năm 8991
Giải tư 98194 20844 60920 58567
85147 63824 71643
Giải ba 65867 89686
Giải nhì 86265
Giải nhất 35300
Đặc biệt 772404
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 12 20 24 43 44 47 61
65 67 67 70 81 86 86 91 94
Đầu Lô tô
0 00, 04
1 12
2 20, 24
3
4 43, 44, 47
5
6 61, 65, 67, 67
7 70
8 81, 86, 86
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 70
1 61, 81, 91
2 12
3 43
4 04, 24, 44, 94
5 65
6 86, 86
7 47, 67, 67
8
9
Giải tám 34
Giải bảy 279
Giải sáu 6542 1032 5290
Giải năm 6701
Giải tư 21385 13056 27515 51874
29720 82980 28545
Giải ba 27754 12420
Giải nhì 29875
Giải nhất 99318
Đặc biệt 374629
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 15 18 20 20 29 32 34 42
45 54 56 74 75 79 80 85 90
Đầu Lô tô
0 01
1 15, 18
2 20, 20, 29
3 32, 34
4 42, 45
5 54, 56
6
7 74, 75, 79
8 80, 85
9 90
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 80, 90
1 01
2 32, 42
3
4 34, 54, 74
5 15, 45, 75, 85
6 56
7
8 18
9 29, 79
Giải tám 48
Giải bảy 052
Giải sáu 1911 4717 3461
Giải năm 8674
Giải tư 38444 58421 52193 62228
18791 59275 92611
Giải ba 24076 81978
Giải nhì 64077
Giải nhất 66713
Đặc biệt 167566
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 13 17 21 28 44 48 52
61 66 74 75 76 77 78 91 93
Đầu Lô tô
0
1 11, 11, 13, 17
2 21, 28
3
4 44, 48
5 52
6 61, 66
7 74, 75, 76, 77, 78
8
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0
1 11, 11, 21, 61, 91
2 52
3 13, 93
4 44, 74
5 75
6 66, 76
7 17, 77
8 28, 48, 78
9
Giải tám 84
Giải bảy 048
Giải sáu 4835 2934 5092
Giải năm 8524
Giải tư 28051 93260 62645 86369
56176 59018 03659
Giải ba 75967 05272
Giải nhì 94379
Giải nhất 13479
Đặc biệt 195536
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 24 34 35 36 45 48 51 59
60 67 69 72 76 79 79 84 92
Đầu Lô tô
0
1 18
2 24
3 34, 35, 36
4 45, 48
5 51, 59
6 60, 67, 69
7 72, 76, 79, 79
8 84
9 92
Đuôi Lô tô
0 60
1 51
2 72, 92
3
4 24, 34, 84
5 35, 45
6 36, 76
7 67
8 18, 48
9 59, 69, 79, 79
Giải tám 30
Giải bảy 196
Giải sáu 0995 7331 0767
Giải năm 3815
Giải tư 96970 63105 78962 24949
48059 97880 10872
Giải ba 07707 92998
Giải nhì 50341
Giải nhất 90363
Đặc biệt 613460
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 15 30 31 41 49 59 60
62 63 67 70 72 80 95 96 98
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 15
2
3 30, 31
4 41, 49
5 59
6 60, 62, 63, 67
7 70, 72
8 80
9 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 70, 80
1 31, 41
2 62, 72
3 63
4
5 05, 15, 95
6 96
7 07, 67
8 98
9 49, 59
Giải tám 87
Giải bảy 190
Giải sáu 4975 9789 1765
Giải năm 3606
Giải tư 82194 76002 70167 49388
76490 02125 88154
Giải ba 78449 98784
Giải nhì 14919
Giải nhất 34468
Đặc biệt 567982
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 19 25 49 54 65 67 68
75 82 84 87 88 89 90 90 94
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 19
2 25
3
4 49
5 54
6 65, 67, 68
7 75
8 82, 84, 87, 88, 89
9 90, 90, 94
Đuôi Lô tô
0 90, 90
1
2 02, 82
3
4 54, 84, 94
5 25, 65, 75
6 06
7 67, 87
8 68, 88
9 19, 49, 89
Giải tám 80
Giải bảy 453
Giải sáu 2095 2864 4844
Giải năm 7570
Giải tư 11345 30441 96498 32843
14320 01078 81723
Giải ba 51224 70899
Giải nhì 38037
Giải nhất 99469
Đặc biệt 056279
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 23 24 37 41 43 44 45 53
64 69 70 78 79 80 95 98 99
Đầu Lô tô
0
1
2 20, 23, 24
3 37
4 41, 43, 44, 45
5 53
6 64, 69
7 70, 78, 79
8 80
9 95, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 70, 80
1 41
2
3 23, 43, 53
4 24, 44, 64
5 45, 95
6
7 37
8 78, 98
9 69, 79, 99
Giải tám 21
Giải bảy 023
Giải sáu 9514 8226 9027
Giải năm 1386
Giải tư 17701 38183 10195 06543
88723 16187 62235
Giải ba 78556 96094
Giải nhì 96488
Giải nhất 50447
Đặc biệt 053455
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 14 21 23 23 26 27 35 43
47 55 56 83 86 87 88 94 95
Đầu Lô tô
0 01
1 14
2 21, 23, 23, 26, 27
3 35
4 43, 47
5 55, 56
6
7
8 83, 86, 87, 88
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0
1 01, 21
2
3 23, 23, 43, 83
4 14, 94
5 35, 55, 95
6 26, 56, 86
7 27, 47, 87
8 88
9
Giải tám 00
Giải bảy 774
Giải sáu 1459 4822 5405
Giải năm 1910
Giải tư 21498 98711 85249 73553
16431 64877 05400
Giải ba 44563 67123
Giải nhì 21747
Giải nhất 11041
Đặc biệt 874442
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 0 05 10 11 22 23 31 41
42 47 49 53 59 63 74 77 98
Đầu Lô tô
0 00, 0, 05
1 10, 11
2 22, 23
3 31
4 41, 42, 47, 49
5 53, 59
6 63
7 74, 77
8
9 98
Đuôi Lô tô
0 00, 0, 10
1 11, 31, 41
2 22, 42
3 23, 53, 63
4 74
5 05
6
7 47, 77
8 98
9 49, 59
Giải tám 87
Giải bảy 966
Giải sáu 4277 3284 3200
Giải năm 8591
Giải tư 03732 40659 83345 53178
69911 23552 14342
Giải ba 71998 04621
Giải nhì 88260
Giải nhất 54718
Đặc biệt 729672
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 18 21 32 42 45 52 59
60 66 72 77 78 84 87 91 98
Đầu Lô tô
0 00
1 11, 18
2 21
3 32
4 42, 45
5 52, 59
6 60, 66
7 72, 77, 78
8 84, 87
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 11, 21, 91
2 32, 42, 52, 72
3
4 84
5 45
6 66
7 77, 87
8 18, 78, 98
9 59
Giải tám 88
Giải bảy 546
Giải sáu 3895 9487 7133
Giải năm 8700
Giải tư 26534 43386 97194 70994
63880 18800 84559
Giải ba 89603 55399
Giải nhì 49907
Giải nhất 71633
Đặc biệt 058976
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 03 07 33 33 34 46 59
76 80 86 87 88 94 94 95 99
Đầu Lô tô
0 00, 00, 03, 07
1
2
3 33, 33, 34
4 46
5 59
6
7 76
8 80, 86, 87, 88
9 94, 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 80
1
2
3 03, 33, 33
4 34, 94, 94
5 95
6 46, 76, 86
7 07, 87
8 88
9 59, 99
Giải tám 42
Giải bảy 372
Giải sáu 5943 9836 6180
Giải năm 8589
Giải tư 48543 97514 56607 15995
87415 46801 96836
Giải ba 88565 96987
Giải nhì 63559
Giải nhất 13122
Đặc biệt 539517
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 14 15 17 22 36 36 42
43 43 59 65 72 80 87 89 95
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 14, 15, 17
2 22
3 36, 36
4 42, 43, 43
5 59
6 65
7 72
8 80, 87, 89
9 95
Đuôi Lô tô
0 80
1 01
2 22, 42, 72
3 43, 43
4 14
5 15, 65, 95
6 36, 36
7 07, 17, 87
8
9 59, 89
Giải tám 93
Giải bảy 411
Giải sáu 6715 2223 9285
Giải năm 4749
Giải tư 88414 64305 22577 18003
21643 83813 94532
Giải ba 70498 23724
Giải nhì 21446
Giải nhất 20815
Đặc biệt 925874
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 11 13 14 15 15 23 24
32 43 46 49 74 77 85 93 98
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 11, 13, 14, 15, 15
2 23, 24
3 32
4 43, 46, 49
5
6
7 74, 77
8 85
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0
1 11
2 32
3 03, 13, 23, 43, 93
4 14, 24, 74
5 05, 15, 15, 85
6 46
7 77
8 98
9 49
Giải tám 14
Giải bảy 650
Giải sáu 5184 3421 7769
Giải năm 7469
Giải tư 00910 28172 70149 35874
91914 61035 68394
Giải ba 78205 34039
Giải nhì 40960
Giải nhất 31779
Đặc biệt 374911
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 11 14 14 21 35 39 49
50 60 69 69 72 74 79 84 94
Đầu Lô tô
0 05
1 10, 11, 14, 14
2 21
3 35, 39
4 49
5 50
6 60, 69, 69
7 72, 74, 79
8 84
9 94
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 60
1 11, 21
2 72
3
4 14, 14, 74, 84, 94
5 05, 35
6
7
8
9 39, 49, 69, 69, 79
Giải tám 27
Giải bảy 545
Giải sáu 1740 9424 6873
Giải năm 4132
Giải tư 78741 21776 78398 52153
25752 42115 18329
Giải ba 49459 83806
Giải nhì 63081
Giải nhất 11060
Đặc biệt 324301
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 15 24 27 29 32 40 41
45 52 53 59 60 73 76 81 98
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 15
2 24, 27, 29
3 32
4 40, 41, 45
5 52, 53, 59
6 60
7 73, 76
8 81
9 98
Đuôi Lô tô
0 40, 60
1 01, 41, 81
2 32, 52
3 53, 73
4 24
5 15, 45
6 06, 76
7 27
8 98
9 29, 59
Giải tám 28
Giải bảy 153
Giải sáu 7838 0588 6191
Giải năm 2140
Giải tư 81589 97927 01239 68061
70236 56707 12962
Giải ba 12963 31348
Giải nhì 07800
Giải nhất 82825
Đặc biệt 717766
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 25 27 28 36 38 39 40
48 53 61 62 63 66 88 89 91
Đầu Lô tô
0 00, 07
1
2 25, 27, 28
3 36, 38, 39
4 40, 48
5 53
6 61, 62, 63, 66
7
8 88, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1 61, 91
2 62
3 53, 63
4
5 25
6 36, 66
7 07, 27
8 28, 38, 48, 88
9 39, 89
Giải tám 66
Giải bảy 994
Giải sáu 6860 4364 2054
Giải năm 0191
Giải tư 06164 83226 11202 04363
33035 62185 55896
Giải ba 73132 51806
Giải nhì 99034
Giải nhất 69069
Đặc biệt 397520
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 20 26 32 34 35 54 60
63 64 64 66 69 85 91 94 96
Đầu Lô tô
0 02, 06
1
2 20, 26
3 32, 34, 35
4
5 54
6 60, 63, 64, 64, 66, 69
7
8 85
9 91, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 91
2 02, 32
3 63
4 34, 54, 64, 64, 94
5 35, 85
6 06, 26, 66, 96
7
8
9 69
Giải tám 90
Giải bảy 534
Giải sáu 4987 3146 5229
Giải năm 6052
Giải tư 55801 32954 14056 11598
55456 14850 70813
Giải ba 47836 78841
Giải nhì 97275
Giải nhất 17140
Đặc biệt 882953
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 29 34 36 40 41 46 50
52 53 54 56 56 75 87 90 98
Đầu Lô tô
0 01
1 13
2 29
3 34, 36
4 40, 41, 46
5 50, 52, 53, 54, 56, 56
6
7 75
8 87
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 90
1 01, 41
2 52
3 13, 53
4 34, 54
5 75
6 36, 46, 56, 56
7 87
8 98
9 29

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số An Giang

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
662 lần
422 lần
791 lần
271 lần
281 lần
Cặp sốXuất hiện
241 lần
761 lần
201 lần
721 lần
741 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
650 lần
640 lần
620 lần
610 lần
670 lần
Cặp sốXuất hiện
680 lần
710 lần
700 lần
690 lần
590 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
5329 ngày
2028 ngày
0126 ngày
1125 ngày
7424 ngày
Cặp sốSố ngày
1723 ngày
7622 ngày
7221 ngày
5519 ngày
7918 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
601 ngày
631 ngày
571 ngày
551 ngày
461 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
531 ngày
661 ngày
721 ngày
821 ngày
991 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
14 lần
25 lần
31 lần
41 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
65 lần
71 lần
83 lần
94 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 13 lần
Đầu 26 lần
Đầu 32 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 64 lần
Đầu 74 lần
Đầu 81 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 24 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 43 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 51 lần
Đuôi 66 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ