Xổ Số Kiên Giang 30 ngày

Xổ số Kiên Giang 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Kiên Giang trong 30 ngày gần đây nhất (XSKG 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Kiên Giang trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Kiên Giang 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày gần nhất

Giải tám 22
Giải bảy 160
Giải sáu 1423 8788 7110
Giải năm 0773
Giải tư 18749 90814 13837 09653
90102 75729 08552
Giải ba 34922 37415
Giải nhì 99604
Giải nhất 09521
Đặc biệt 097473
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 10 14 15 21 22 22 23
29 37 49 52 53 60 73 73 88
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 10, 14, 15
2 21, 22, 22, 23, 29
3 37
4 49
5 52, 53
6 60
7 73, 73
8 88
9
Đuôi Lô tô
0 10, 60
1 21
2 02, 22, 22, 52
3 23, 53, 73, 73
4 04, 14
5 15
6
7 37
8 88
9 29, 49
Giải tám 68
Giải bảy 108
Giải sáu 6565 7210 2376
Giải năm 6999
Giải tư 34692 67729 38543 94555
30005 93620 39472
Giải ba 41189 12646
Giải nhì 46910
Giải nhất 88222
Đặc biệt 540769
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 10 10 20 22 29 43 46
55 65 68 69 72 76 89 92 99
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 10, 10
2 20, 22, 29
3
4 43, 46
5 55
6 65, 68, 69
7 72, 76
8 89
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 20
1
2 22, 72, 92
3 43
4
5 05, 55, 65
6 46, 76
7
8 08, 68
9 29, 69, 89, 99
Giải tám 94
Giải bảy 081
Giải sáu 5057 9903 1143
Giải năm 3550
Giải tư 83416 85415 38038 16740
72273 51273 55590
Giải ba 41904 81185
Giải nhì 99259
Giải nhất 73789
Đặc biệt 915826
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 15 16 26 38 40 43 50
57 59 73 73 81 85 89 90 94
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 15, 16
2 26
3 38
4 40, 43
5 50, 57, 59
6
7 73, 73
8 81, 85, 89
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 90
1 81
2
3 03, 43, 73, 73
4 04, 94
5 15, 85
6 16, 26
7 57
8 38
9 59, 89
Giải tám 26
Giải bảy 606
Giải sáu 9207 2277 4017
Giải năm 5529
Giải tư 31797 29464 07881 66603
58715 07327 13739
Giải ba 57665 86867
Giải nhì 51606
Giải nhất 60854
Đặc biệt 453065
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 06 07 15 17 26 27 29
39 54 64 65 65 67 77 81 97
Đầu Lô tô
0 03, 06, 06, 07
1 15, 17
2 26, 27, 29
3 39
4
5 54
6 64, 65, 65, 67
7 77
8 81
9 97
Đuôi Lô tô
0
1 81
2
3 03
4 54, 64
5 15, 65, 65
6 06, 06, 26
7 07, 17, 27, 67, 77, 97
8
9 29, 39
Giải tám 92
Giải bảy 513
Giải sáu 4363 3648 1877
Giải năm 0454
Giải tư 65834 14478 44230 14849
34538 37168 38918
Giải ba 19676 10712
Giải nhì 49744
Giải nhất 05526
Đặc biệt 953199
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 18 26 30 34 38 44 48
49 54 63 68 76 77 78 92 99
Đầu Lô tô
0
1 12, 13, 18
2 26
3 30, 34, 38
4 44, 48, 49
5 54
6 63, 68
7 76, 77, 78
8
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1
2 12, 92
3 13, 63
4 34, 44, 54
5
6 26, 76
7 77
8 18, 38, 48, 68, 78
9 49, 99
Giải tám 52
Giải bảy 358
Giải sáu 1627 0690 5376
Giải năm 3936
Giải tư 85039 92854 76059 65024
98670 10327 90504
Giải ba 47980 77889
Giải nhì 20088
Giải nhất 60266
Đặc biệt 273043
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 24 27 27 36 39 43 52 54
58 59 66 70 76 80 88 89 90
Đầu Lô tô
0 04
1
2 24, 27, 27
3 36, 39
4 43
5 52, 54, 58, 59
6 66
7 70, 76
8 80, 88, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 70, 80, 90
1
2 52
3 43
4 04, 24, 54
5
6 36, 66, 76
7 27, 27
8 58, 88
9 39, 59, 89
Giải tám 27
Giải bảy 580
Giải sáu 8614 4966 4516
Giải năm 2026
Giải tư 96973 44653 50689 76156
51492 72518 57301
Giải ba 82005 84056
Giải nhì 19825
Giải nhất 03149
Đặc biệt 195174
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 14 16 18 25 26 27 49
53 56 56 66 73 74 80 89 92
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 14, 16, 18
2 25, 26, 27
3
4 49
5 53, 56, 56
6 66
7 73, 74
8 80, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 80
1 01
2 92
3 53, 73
4 14, 74
5 05, 25
6 16, 26, 56, 56, 66
7 27
8 18
9 49, 89
Giải tám 90
Giải bảy 427
Giải sáu 2746 3159 5874
Giải năm 5547
Giải tư 61869 14908 81941 72640
31024 50613 53476
Giải ba 03219 21295
Giải nhì 49862
Giải nhất 97868
Đặc biệt 901656
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 13 19 24 27 40 41 46 47
56 59 62 68 69 74 76 90 95
Đầu Lô tô
0 08
1 13, 19
2 24, 27
3
4 40, 41, 46, 47
5 56, 59
6 62, 68, 69
7 74, 76
8
9 90, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 41
2 62
3 13
4 24, 74
5 95
6 46, 56, 76
7 27, 47
8 08, 68
9 19, 59, 69
Giải tám 18
Giải bảy 469
Giải sáu 9434 8059 1164
Giải năm 6830
Giải tư 51236 79392 78281 90084
89149 59394 01501
Giải ba 30984 76648
Giải nhì 43150
Giải nhất 61803
Đặc biệt 026682
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 18 30 34 36 48 49 50
59 64 69 81 82 84 84 92 94
Đầu Lô tô
0 01, 03
1 18
2
3 30, 34, 36
4 48, 49
5 50, 59
6 64, 69
7
8 81, 82, 84, 84
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 01, 81
2 82, 92
3 03
4 34, 64, 84, 84, 94
5
6 36
7
8 18, 48
9 49, 59, 69
Giải tám 83
Giải bảy 283
Giải sáu 3644 7367 8583
Giải năm 7450
Giải tư 22904 65347 88165 16514
24766 20783 82871
Giải ba 44977 46477
Giải nhì 42371
Giải nhất 41718
Đặc biệt 286017
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 14 17 18 44 47 50 65 66
67 71 71 77 77 83 83 83 83
Đầu Lô tô
0 04
1 14, 17, 18
2
3
4 44, 47
5 50
6 65, 66, 67
7 71, 71, 77, 77
8 83, 83, 83, 83
9
Đuôi Lô tô
0 50
1 71, 71
2
3 83, 83, 83, 83
4 04, 14, 44
5 65
6 66
7 17, 47, 67, 77, 77
8 18
9
Giải tám 91
Giải bảy 820
Giải sáu 7044 1828 9756
Giải năm 7431
Giải tư 71318 61245 94881 32994
75688 76248 90011
Giải ba 62137 53563
Giải nhì 86107
Giải nhất 31971
Đặc biệt 229909
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 11 18 20 28 31 37 44
45 48 56 63 71 81 88 91 94
Đầu Lô tô
0 07, 09
1 11, 18
2 20, 28
3 31, 37
4 44, 45, 48
5 56
6 63
7 71
8 81, 88
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 20
1 11, 31, 71, 81, 91
2
3 63
4 44, 94
5 45
6 56
7 07, 37
8 18, 28, 48, 88
9 09
Giải tám 57
Giải bảy 741
Giải sáu 9547 7880 6476
Giải năm 0139
Giải tư 99416 84409 66349 98913
58278 57554 69373
Giải ba 78353 11795
Giải nhì 08738
Giải nhất 14017
Đặc biệt 898524
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 16 17 24 38 39 41 47
49 53 54 57 73 76 78 80 95
Đầu Lô tô
0 09
1 13, 16, 17
2 24
3 38, 39
4 41, 47, 49
5 53, 54, 57
6
7 73, 76, 78
8 80
9 95
Đuôi Lô tô
0 80
1 41
2
3 13, 53, 73
4 24, 54
5 95
6 16, 76
7 17, 47, 57
8 38, 78
9 09, 39, 49
Giải tám 23
Giải bảy 606
Giải sáu 4816 8788 6934
Giải năm 9919
Giải tư 64419 64851 48707 20909
31167 08696 70645
Giải ba 77136 22879
Giải nhì 48005
Giải nhất 61285
Đặc biệt 657413
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 07 09 13 16 19 19 23
34 36 45 51 67 79 85 88 96
Đầu Lô tô
0 05, 06, 07, 09
1 13, 16, 19, 19
2 23
3 34, 36
4 45
5 51
6 67
7 79
8 85, 88
9 96
Đuôi Lô tô
0
1 51
2
3 13, 23
4 34
5 05, 45, 85
6 06, 16, 36, 96
7 07, 67
8 88
9 09, 19, 19, 79
Giải tám 12
Giải bảy 225
Giải sáu 4174 2578 1710
Giải năm 8012
Giải tư 87101 25446 27511 22513
06675 58012 86494
Giải ba 09364 10867
Giải nhì 13387
Giải nhất 05299
Đặc biệt 930313
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 11 12 12 12 13 13 25
46 64 67 74 75 78 87 94 99
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13
2 25
3
4 46
5
6 64, 67
7 74, 75, 78
8 87
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 11
2 12, 12, 12
3 13, 13
4 64, 74, 94
5 25, 75
6 46
7 67, 87
8 78
9 99
Giải tám 28
Giải bảy 728
Giải sáu 0338 8457 2052
Giải năm 5677
Giải tư 77988 83018 28971 40430
74390 18263 90373
Giải ba 62040 91004
Giải nhì 06679
Giải nhất 22537
Đặc biệt 259994
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 18 28 28 30 37 38 40 52
57 63 71 73 77 79 88 90 94
Đầu Lô tô
0 04
1 18
2 28, 28
3 30, 37, 38
4 40
5 52, 57
6 63
7 71, 73, 77, 79
8 88
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 90
1 71
2 52
3 63, 73
4 04, 94
5
6
7 37, 57, 77
8 18, 28, 28, 38, 88
9 79
Giải tám 15
Giải bảy 514
Giải sáu 5820 3639 3132
Giải năm 8514
Giải tư 02657 01606 19674 73045
28976 97883 42855
Giải ba 25288 52989
Giải nhì 85602
Giải nhất 50115
Đặc biệt 821412
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 12 14 14 15 15 20 32
39 45 55 57 74 76 83 88 89
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 12, 14, 14, 15, 15
2 20
3 32, 39
4 45
5 55, 57
6
7 74, 76
8 83, 88, 89
9
Đuôi Lô tô
0 20
1
2 02, 12, 32
3 83
4 14, 14, 74
5 15, 15, 45, 55
6 06, 76
7 57
8 88
9 39, 89
Giải tám 43
Giải bảy 171
Giải sáu 7494 8719 7461
Giải năm 2009
Giải tư 55218 30703 15933 44374
02142 08404 45845
Giải ba 59796 04543
Giải nhì 56974
Giải nhất 73148
Đặc biệt 638942
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 09 18 19 33 42 42 43
43 45 48 61 71 74 74 94 96
Đầu Lô tô
0 03, 04, 09
1 18, 19
2
3 33
4 42, 42, 43, 43, 45, 48
5
6 61
7 71, 74, 74
8
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0
1 61, 71
2 42, 42
3 03, 33, 43, 43
4 04, 74, 74, 94
5 45
6 96
7
8 18, 48
9 09, 19
Giải tám 95
Giải bảy 606
Giải sáu 8027 7419 9306
Giải năm 6125
Giải tư 27856 11839 53318 88116
76436 39500 29375
Giải ba 19298 71270
Giải nhì 14380
Giải nhất 41148
Đặc biệt 793321
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 06 16 18 19 21 25 27
36 39 48 56 70 75 80 95 98
Đầu Lô tô
0 00, 06, 06
1 16, 18, 19
2 21, 25, 27
3 36, 39
4 48
5 56
6
7 70, 75
8 80
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 80
1 21
2
3
4
5 25, 75, 95
6 06, 06, 16, 36, 56
7 27
8 18, 48, 98
9 19, 39
Giải tám 30
Giải bảy 620
Giải sáu 9870 8106 5410
Giải năm 5938
Giải tư 88814 80915 21814 77233
09300 71238 32630
Giải ba 52767 49813
Giải nhì 19631
Giải nhất 24009
Đặc biệt 285556
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 09 10 13 14 14 15 20
30 30 31 33 38 38 56 67 70
Đầu Lô tô
0 00, 06, 09
1 10, 13, 14, 14, 15
2 20
3 30, 30, 31, 33, 38, 38
4
5 56
6 67
7 70
8
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20, 30, 30, 70
1 31
2
3 13, 33
4 14, 14
5 15
6 06, 56
7 67
8 38, 38
9 09
Giải tám 47
Giải bảy 030
Giải sáu 2151 2474 0406
Giải năm 3214
Giải tư 23918 01480 92794 15486
93827 92996 05458
Giải ba 51675 56374
Giải nhì 07395
Giải nhất 69552
Đặc biệt 350037
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 14 18 27 30 37 47 51 52
58 74 74 75 80 86 94 95 96
Đầu Lô tô
0 06
1 14, 18
2 27
3 30, 37
4 47
5 51, 52, 58
6
7 74, 74, 75
8 80, 86
9 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 51
2 52
3
4 14, 74, 74, 94
5 75, 95
6 06, 86, 96
7 27, 37, 47
8 18, 58
9
Giải tám 60
Giải bảy 497
Giải sáu 0719 8185 6123
Giải năm 7300
Giải tư 72368 55127 99792 00876
93735 24077 14711
Giải ba 21006 14489
Giải nhì 00571
Giải nhất 80405
Đặc biệt 615960
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 06 11 19 23 27 35 60
60 68 71 76 77 85 89 92 97
Đầu Lô tô
0 00, 05, 06
1 11, 19
2 23, 27
3 35
4
5
6 60, 60, 68
7 71, 76, 77
8 85, 89
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 60
1 11, 71
2 92
3 23
4
5 05, 35, 85
6 06, 76
7 27, 77, 97
8 68
9 19, 89
Giải tám 61
Giải bảy 448
Giải sáu 2833 5158 6712
Giải năm 6643
Giải tư 66381 45357 88599 84505
73278 07196 10976
Giải ba 60960 46299
Giải nhì 73986
Giải nhất 95023
Đặc biệt 879516
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 12 16 23 33 43 48 57 58
60 61 76 78 81 86 96 99 99
Đầu Lô tô
0 05
1 12, 16
2 23
3 33
4 43, 48
5 57, 58
6 60, 61
7 76, 78
8 81, 86
9 96, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 61, 81
2 12
3 23, 33, 43
4
5 05
6 16, 76, 86, 96
7 57
8 48, 58, 78
9 99, 99
Giải tám 77
Giải bảy 666
Giải sáu 0705 6862 3803
Giải năm 2672
Giải tư 89408 00472 70149 74233
09701 96830 89001
Giải ba 61125 79331
Giải nhì 27584
Giải nhất 25893
Đặc biệt 456669
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 03 05 08 25 30 31 33
49 62 66 69 72 72 77 84 93
Đầu Lô tô
0 01, 01, 03, 05, 08
1
2 25
3 30, 31, 33
4 49
5
6 62, 66, 69
7 72, 72, 77
8 84
9 93
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 01, 31
2 62, 72, 72
3 03, 33, 93
4 84
5 05, 25
6 66
7 77
8 08
9 49, 69
Giải tám 41
Giải bảy 960
Giải sáu 0896 7354 3995
Giải năm 6383
Giải tư 61374 55114 11580 39171
54835 69352 32386
Giải ba 95430 31757
Giải nhì 82550
Giải nhất 06615
Đặc biệt 724368
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 15 30 35 41 50 52 54 57
60 68 71 74 80 83 86 95 96
Đầu Lô tô
0
1 14, 15
2
3 30, 35
4 41
5 50, 52, 54, 57
6 60, 68
7 71, 74
8 80, 83, 86
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 60, 80
1 41, 71
2 52
3 83
4 14, 54, 74
5 15, 35, 95
6 86, 96
7 57
8 68
9
Giải tám 89
Giải bảy 396
Giải sáu 9076 2756 1896
Giải năm 3388
Giải tư 36450 77649 37923 91807
46011 51438 71808
Giải ba 42455 98985
Giải nhì 74572
Giải nhất 39659
Đặc biệt 402281
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 11 23 38 49 50 55 56
59 72 76 81 85 88 89 96 96
Đầu Lô tô
0 07, 08
1 11
2 23
3 38
4 49
5 50, 55, 56, 59
6
7 72, 76
8 81, 85, 88, 89
9 96, 96
Đuôi Lô tô
0 50
1 11, 81
2 72
3 23
4
5 55, 85
6 56, 76, 96, 96
7 07
8 08, 38, 88
9 49, 59, 89
Giải tám 69
Giải bảy 436
Giải sáu 0243 9551 2880
Giải năm 6041
Giải tư 84385 20642 88344 64370
80362 89224 53285
Giải ba 08083 13293
Giải nhì 91873
Giải nhất 50135
Đặc biệt 289176
Phóng to
Lô tô trực tiếp
24 35 36 41 42 43 44 51 62
69 70 73 76 80 83 85 85 93
Đầu Lô tô
0
1
2 24
3 35, 36
4 41, 42, 43, 44
5 51
6 62, 69
7 70, 73, 76
8 80, 83, 85, 85
9 93
Đuôi Lô tô
0 70, 80
1 41, 51
2 42, 62
3 43, 73, 83, 93
4 24, 44
5 35, 85, 85
6 36, 76
7
8
9 69
Giải tám 18
Giải bảy 374
Giải sáu 8700 2254 1221
Giải năm 4402
Giải tư 20150 09192 51231 30525
94823 27593 71484
Giải ba 83242 65976
Giải nhì 66096
Giải nhất 60060
Đặc biệt 328783
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 18 21 23 25 31 42 50
54 60 74 76 83 84 92 93 96
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 18
2 21, 23, 25
3 31
4 42
5 50, 54
6 60
7 74, 76
8 83, 84
9 92, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 60
1 21, 31
2 02, 42, 92
3 23, 83, 93
4 54, 74, 84
5 25
6 76, 96
7
8 18
9
Giải tám 64
Giải bảy 980
Giải sáu 6042 9518 7952
Giải năm 5256
Giải tư 44658 82920 42589 01717
68441 13513 27581
Giải ba 50035 34989
Giải nhì 50600
Giải nhất 22092
Đặc biệt 740214
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 14 17 18 20 35 41 42
52 56 58 64 80 81 89 89 92
Đầu Lô tô
0 00
1 13, 14, 17, 18
2 20
3 35
4 41, 42
5 52, 56, 58
6 64
7
8 80, 81, 89, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 80
1 41, 81
2 42, 52, 92
3 13
4 14, 64
5 35
6 56
7 17
8 18, 58
9 89, 89
Giải tám 00
Giải bảy 590
Giải sáu 6679 1366 7466
Giải năm 7767
Giải tư 27256 83197 61316 32812
95350 22790 38736
Giải ba 90293 86361
Giải nhì 52902
Giải nhất 64733
Đặc biệt 298118
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 02 12 16 18 33 36 50 56
61 66 66 67 79 90 90 93 97
Đầu Lô tô
0 0, 02
1 12, 16, 18
2
3 33, 36
4
5 50, 56
6 61, 66, 66, 67
7 79
8
9 90, 90, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 0, 50, 90, 90
1 61
2 02, 12
3 33, 93
4
5
6 16, 36, 56, 66, 66
7 67, 97
8 18
9 79

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Kiên Giang

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
562 lần
132 lần
692 lần
741 lần
731 lần
Cặp sốXuất hiện
181 lần
171 lần
161 lần
761 lần
431 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
610 lần
590 lần
580 lần
570 lần
620 lần
Cặp sốXuất hiện
630 lần
670 lần
660 lần
640 lần
550 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
1829 ngày
1428 ngày
8327 ngày
7626 ngày
8125 ngày
Cặp sốSố ngày
6824 ngày
1622 ngày
6021 ngày
3719 ngày
2117 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
132 ngày
731 ngày
741 ngày
691 ngày
681 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
651 ngày
761 ngày
811 ngày
991 ngày
941 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
15 lần
34 lần
43 lần
53 lần
Tổng ĐBXuất hiện
63 lần
72 lần
83 lần
93 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 01 lần
Đầu 17 lần
Đầu 23 lần
Đầu 31 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 65 lần
Đầu 73 lần
Đầu 83 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 01 lần
Đuôi 12 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 35 lần
Đuôi 44 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 51 lần
Đuôi 65 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 94 lần
Chia sẻ