Xổ Số Kiên Giang 30 ngày

Xổ số Kiên Giang 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Kiên Giang trong 30 ngày gần đây nhất (XSKG 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Kiên Giang trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Kiên Giang 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày gần nhất

Giải tám 27
Giải bảy 859
Giải sáu 8833 0038 7309
Giải năm 8787
Giải tư 17641 17557 70262 25806
11081 14638 43822
Giải ba 58950 39753
Giải nhì 00852
Giải nhất 42358
Đặc biệt 468856
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 22 27 33 38 38 41 50
52 53 56 57 58 59 62 81 87
Đầu Lô tô
0 06, 09
1
2 22, 27
3 33, 38, 38
4 41
5 50, 52, 53, 56, 57, 58, 59
6 62
7
8 81, 87
9
Đuôi Lô tô
0 50
1 41, 81
2 22, 52, 62
3 33, 53
4
5
6 06, 56
7 27, 57, 87
8 38, 38, 58
9 09, 59
Giải tám 69
Giải bảy 422
Giải sáu 1728 8367 4391
Giải năm 8243
Giải tư 46041 99930 94533 78203
69944 78923 60448
Giải ba 26874 36481
Giải nhì 73855
Giải nhất 48622
Đặc biệt 518901
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 22 22 23 28 30 33 41
43 44 48 55 67 69 74 81 91
Đầu Lô tô
0 01, 03
1
2 22, 22, 23, 28
3 30, 33
4 41, 43, 44, 48
5 55
6 67, 69
7 74
8 81
9 91
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 41, 81, 91
2 22, 22
3 03, 23, 33, 43
4 44, 74
5 55
6
7 67
8 28, 48
9 69
Giải tám 41
Giải bảy 959
Giải sáu 5394 6232 7209
Giải năm 9715
Giải tư 14738 61661 78863 07084
27171 20066 12974
Giải ba 86182 82403
Giải nhì 09566
Giải nhất 51092
Đặc biệt 638955
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 15 32 38 41 55 59 61
63 66 66 71 74 82 84 92 94
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 15
2
3 32, 38
4 41
5 55, 59
6 61, 63, 66, 66
7 71, 74
8 82, 84
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0
1 41, 61, 71
2 32, 82, 92
3 03, 63
4 74, 84, 94
5 15, 55
6 66, 66
7
8 38
9 09, 59
Giải tám 92
Giải bảy 276
Giải sáu 2522 7105 0403
Giải năm 5078
Giải tư 34436 58617 55679 01985
25072 63631 05969
Giải ba 67843 01152
Giải nhì 26935
Giải nhất 73794
Đặc biệt 945838
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 17 22 31 35 36 38 43
52 69 72 76 78 79 85 92 94
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 17
2 22
3 31, 35, 36, 38
4 43
5 52
6 69
7 72, 76, 78, 79
8 85
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0
1 31
2 22, 52, 72, 92
3 03, 43
4 94
5 05, 35, 85
6 36, 76
7 17
8 38, 78
9 69, 79
Giải tám 14
Giải bảy 140
Giải sáu 9895 8636 2667
Giải năm 4848
Giải tư 31213 06922 66779 16407
86509 66550 40049
Giải ba 40615 07489
Giải nhì 17892
Giải nhất 58646
Đặc biệt 869227
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 13 14 15 22 27 36 40
46 48 49 50 67 79 89 92 95
Đầu Lô tô
0 07, 09
1 13, 14, 15
2 22, 27
3 36
4 40, 46, 48, 49
5 50
6 67
7 79
8 89
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1
2 22, 92
3 13
4 14
5 15, 95
6 36, 46
7 07, 27, 67
8 48
9 09, 49, 79, 89
Giải tám 94
Giải bảy 564
Giải sáu 1859 8964 1480
Giải năm 0722
Giải tư 38976 42487 03927 30580
56417 59489 54100
Giải ba 72815 84842
Giải nhì 89624
Giải nhất 96831
Đặc biệt 360184
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 15 17 22 24 27 31 42 59
64 64 76 80 80 84 87 89 94
Đầu Lô tô
0 00
1 15, 17
2 22, 24, 27
3 31
4 42
5 59
6 64, 64
7 76
8 80, 80, 84, 87, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 00, 80, 80
1 31
2 22, 42
3
4 24, 64, 64, 84, 94
5 15
6 76
7 17, 27, 87
8
9 59, 89
Giải tám 40
Giải bảy 182
Giải sáu 6992 5247 1054
Giải năm 9931
Giải tư 54724 45171 62527 87990
78731 82068 27759
Giải ba 80068 62003
Giải nhì 81495
Giải nhất 93922
Đặc biệt 737647
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 22 24 27 31 31 40 47 47
54 59 68 68 71 82 90 92 95
Đầu Lô tô
0 03
1
2 22, 24, 27
3 31, 31
4 40, 47, 47
5 54, 59
6 68, 68
7 71
8 82
9 90, 92, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 31, 31, 71
2 22, 82, 92
3 03
4 24, 54
5 95
6
7 27, 47, 47
8 68, 68
9 59
Giải tám 46
Giải bảy 766
Giải sáu 5735 2682 4445
Giải năm 1759
Giải tư 02379 02677 05147 10493
90231 09814 77099
Giải ba 50037 51979
Giải nhì 10671
Giải nhất 41803
Đặc biệt 219024
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 14 24 31 35 37 45 46 47
59 66 71 77 79 79 82 93 99
Đầu Lô tô
0 03
1 14
2 24
3 31, 35, 37
4 45, 46, 47
5 59
6 66
7 71, 77, 79, 79
8 82
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0
1 31, 71
2 82
3 03, 93
4 14, 24
5 35, 45
6 46, 66
7 37, 47, 77
8
9 59, 79, 79, 99
Giải tám 36
Giải bảy 804
Giải sáu 2550 2129 5133
Giải năm 0386
Giải tư 62042 25995 23479 14917
07907 80693 92269
Giải ba 56329 84171
Giải nhì 17364
Giải nhất 10012
Đặc biệt 741575
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 12 17 29 29 33 36 42
50 64 69 71 75 79 86 93 95
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 12, 17
2 29, 29
3 33, 36
4 42
5 50
6 64, 69
7 71, 75, 79
8 86
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 50
1 71
2 12, 42
3 33, 93
4 04, 64
5 75, 95
6 36, 86
7 07, 17
8
9 29, 29, 69, 79
Giải tám 73
Giải bảy 462
Giải sáu 8656 3229 1842
Giải năm 0019
Giải tư 70600 85920 22099 21850
97309 65872 69173
Giải ba 62470 76671
Giải nhì 78343
Giải nhất 44710
Đặc biệt 879830
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 10 19 20 29 30 42 43
50 56 62 70 71 72 73 73 99
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 10, 19
2 20, 29
3 30
4 42, 43
5 50, 56
6 62
7 70, 71, 72, 73, 73
8
9 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20, 30, 50, 70
1 71
2 42, 62, 72
3 43, 73, 73
4
5
6 56
7
8
9 09, 19, 29, 99
Giải tám 43
Giải bảy 517
Giải sáu 1011 5697 3104
Giải năm 9325
Giải tư 70126 13547 07352 12819
90636 61854 37710
Giải ba 95887 10040
Giải nhì 62901
Giải nhất 36902
Đặc biệt 508953
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 04 10 11 17 19 25 26
36 40 43 47 52 53 54 87 97
Đầu Lô tô
0 01, 02, 04
1 10, 11, 17, 19
2 25, 26
3 36
4 40, 43, 47
5 52, 53, 54
6
7
8 87
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1 01, 11
2 02, 52
3 43, 53
4 04, 54
5 25
6 26, 36
7 17, 47, 87, 97
8
9 19
Giải tám 28
Giải bảy 908
Giải sáu 6180 1157 5769
Giải năm 1680
Giải tư 69888 20746 26456 32021
44557 05469 07799
Giải ba 89179 32057
Giải nhì 44914
Giải nhất 72335
Đặc biệt 975735
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 14 21 28 35 35 46 56 57
57 57 69 69 79 80 80 88 99
Đầu Lô tô
0 08
1 14
2 21, 28
3 35, 35
4 46
5 56, 57, 57, 57
6 69, 69
7 79
8 80, 80, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 80, 80
1 21
2
3
4 14
5 35, 35
6 46, 56
7 57, 57, 57
8 08, 28, 88
9 69, 69, 79, 99
Giải tám 91
Giải bảy 025
Giải sáu 4282 6649 5678
Giải năm 9990
Giải tư 70332 18409 17256 13122
05902 28010 31895
Giải ba 65687 83161
Giải nhì 40737
Giải nhất 60590
Đặc biệt 655444
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 10 22 25 32 37 44 49
56 61 78 82 87 90 90 91 95
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 10
2 22, 25
3 32, 37
4 44, 49
5 56
6 61
7 78
8 82, 87
9 90, 90, 91, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 90, 90
1 61, 91
2 02, 22, 32, 82
3
4 44
5 25, 95
6 56
7 37, 87
8 78
9 09, 49
Giải tám 22
Giải bảy 160
Giải sáu 1423 8788 7110
Giải năm 0773
Giải tư 18749 90814 13837 09653
90102 75729 08552
Giải ba 34922 37415
Giải nhì 99604
Giải nhất 09521
Đặc biệt 097473
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 10 14 15 21 22 22 23
29 37 49 52 53 60 73 73 88
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 10, 14, 15
2 21, 22, 22, 23, 29
3 37
4 49
5 52, 53
6 60
7 73, 73
8 88
9
Đuôi Lô tô
0 10, 60
1 21
2 02, 22, 22, 52
3 23, 53, 73, 73
4 04, 14
5 15
6
7 37
8 88
9 29, 49
Giải tám 68
Giải bảy 108
Giải sáu 6565 7210 2376
Giải năm 6999
Giải tư 34692 67729 38543 94555
30005 93620 39472
Giải ba 41189 12646
Giải nhì 46910
Giải nhất 88222
Đặc biệt 540769
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 10 10 20 22 29 43 46
55 65 68 69 72 76 89 92 99
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 10, 10
2 20, 22, 29
3
4 43, 46
5 55
6 65, 68, 69
7 72, 76
8 89
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 20
1
2 22, 72, 92
3 43
4
5 05, 55, 65
6 46, 76
7
8 08, 68
9 29, 69, 89, 99
Giải tám 94
Giải bảy 081
Giải sáu 5057 9903 1143
Giải năm 3550
Giải tư 83416 85415 38038 16740
72273 51273 55590
Giải ba 41904 81185
Giải nhì 99259
Giải nhất 73789
Đặc biệt 915826
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 15 16 26 38 40 43 50
57 59 73 73 81 85 89 90 94
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 15, 16
2 26
3 38
4 40, 43
5 50, 57, 59
6
7 73, 73
8 81, 85, 89
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 90
1 81
2
3 03, 43, 73, 73
4 04, 94
5 15, 85
6 16, 26
7 57
8 38
9 59, 89
Giải tám 26
Giải bảy 606
Giải sáu 9207 2277 4017
Giải năm 5529
Giải tư 31797 29464 07881 66603
58715 07327 13739
Giải ba 57665 86867
Giải nhì 51606
Giải nhất 60854
Đặc biệt 453065
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 06 07 15 17 26 27 29
39 54 64 65 65 67 77 81 97
Đầu Lô tô
0 03, 06, 06, 07
1 15, 17
2 26, 27, 29
3 39
4
5 54
6 64, 65, 65, 67
7 77
8 81
9 97
Đuôi Lô tô
0
1 81
2
3 03
4 54, 64
5 15, 65, 65
6 06, 06, 26
7 07, 17, 27, 67, 77, 97
8
9 29, 39
Giải tám 92
Giải bảy 513
Giải sáu 4363 3648 1877
Giải năm 0454
Giải tư 65834 14478 44230 14849
34538 37168 38918
Giải ba 19676 10712
Giải nhì 49744
Giải nhất 05526
Đặc biệt 953199
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 18 26 30 34 38 44 48
49 54 63 68 76 77 78 92 99
Đầu Lô tô
0
1 12, 13, 18
2 26
3 30, 34, 38
4 44, 48, 49
5 54
6 63, 68
7 76, 77, 78
8
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1
2 12, 92
3 13, 63
4 34, 44, 54
5
6 26, 76
7 77
8 18, 38, 48, 68, 78
9 49, 99
Giải tám 52
Giải bảy 358
Giải sáu 1627 0690 5376
Giải năm 3936
Giải tư 85039 92854 76059 65024
98670 10327 90504
Giải ba 47980 77889
Giải nhì 20088
Giải nhất 60266
Đặc biệt 273043
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 24 27 27 36 39 43 52 54
58 59 66 70 76 80 88 89 90
Đầu Lô tô
0 04
1
2 24, 27, 27
3 36, 39
4 43
5 52, 54, 58, 59
6 66
7 70, 76
8 80, 88, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 70, 80, 90
1
2 52
3 43
4 04, 24, 54
5
6 36, 66, 76
7 27, 27
8 58, 88
9 39, 59, 89
Giải tám 27
Giải bảy 580
Giải sáu 8614 4966 4516
Giải năm 2026
Giải tư 96973 44653 50689 76156
51492 72518 57301
Giải ba 82005 84056
Giải nhì 19825
Giải nhất 03149
Đặc biệt 195174
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 14 16 18 25 26 27 49
53 56 56 66 73 74 80 89 92
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 14, 16, 18
2 25, 26, 27
3
4 49
5 53, 56, 56
6 66
7 73, 74
8 80, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 80
1 01
2 92
3 53, 73
4 14, 74
5 05, 25
6 16, 26, 56, 56, 66
7 27
8 18
9 49, 89
Giải tám 90
Giải bảy 427
Giải sáu 2746 3159 5874
Giải năm 5547
Giải tư 61869 14908 81941 72640
31024 50613 53476
Giải ba 03219 21295
Giải nhì 49862
Giải nhất 97868
Đặc biệt 901656
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 13 19 24 27 40 41 46 47
56 59 62 68 69 74 76 90 95
Đầu Lô tô
0 08
1 13, 19
2 24, 27
3
4 40, 41, 46, 47
5 56, 59
6 62, 68, 69
7 74, 76
8
9 90, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 41
2 62
3 13
4 24, 74
5 95
6 46, 56, 76
7 27, 47
8 08, 68
9 19, 59, 69
Giải tám 18
Giải bảy 469
Giải sáu 9434 8059 1164
Giải năm 6830
Giải tư 51236 79392 78281 90084
89149 59394 01501
Giải ba 30984 76648
Giải nhì 43150
Giải nhất 61803
Đặc biệt 026682
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 18 30 34 36 48 49 50
59 64 69 81 82 84 84 92 94
Đầu Lô tô
0 01, 03
1 18
2
3 30, 34, 36
4 48, 49
5 50, 59
6 64, 69
7
8 81, 82, 84, 84
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 01, 81
2 82, 92
3 03
4 34, 64, 84, 84, 94
5
6 36
7
8 18, 48
9 49, 59, 69
Giải tám 83
Giải bảy 283
Giải sáu 3644 7367 8583
Giải năm 7450
Giải tư 22904 65347 88165 16514
24766 20783 82871
Giải ba 44977 46477
Giải nhì 42371
Giải nhất 41718
Đặc biệt 286017
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 14 17 18 44 47 50 65 66
67 71 71 77 77 83 83 83 83
Đầu Lô tô
0 04
1 14, 17, 18
2
3
4 44, 47
5 50
6 65, 66, 67
7 71, 71, 77, 77
8 83, 83, 83, 83
9
Đuôi Lô tô
0 50
1 71, 71
2
3 83, 83, 83, 83
4 04, 14, 44
5 65
6 66
7 17, 47, 67, 77, 77
8 18
9
Giải tám 91
Giải bảy 820
Giải sáu 7044 1828 9756
Giải năm 7431
Giải tư 71318 61245 94881 32994
75688 76248 90011
Giải ba 62137 53563
Giải nhì 86107
Giải nhất 31971
Đặc biệt 229909
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 09 11 18 20 28 31 37 44
45 48 56 63 71 81 88 91 94
Đầu Lô tô
0 07, 09
1 11, 18
2 20, 28
3 31, 37
4 44, 45, 48
5 56
6 63
7 71
8 81, 88
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 20
1 11, 31, 71, 81, 91
2
3 63
4 44, 94
5 45
6 56
7 07, 37
8 18, 28, 48, 88
9 09
Giải tám 57
Giải bảy 741
Giải sáu 9547 7880 6476
Giải năm 0139
Giải tư 99416 84409 66349 98913
58278 57554 69373
Giải ba 78353 11795
Giải nhì 08738
Giải nhất 14017
Đặc biệt 898524
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 16 17 24 38 39 41 47
49 53 54 57 73 76 78 80 95
Đầu Lô tô
0 09
1 13, 16, 17
2 24
3 38, 39
4 41, 47, 49
5 53, 54, 57
6
7 73, 76, 78
8 80
9 95
Đuôi Lô tô
0 80
1 41
2
3 13, 53, 73
4 24, 54
5 95
6 16, 76
7 17, 47, 57
8 38, 78
9 09, 39, 49
Giải tám 23
Giải bảy 606
Giải sáu 4816 8788 6934
Giải năm 9919
Giải tư 64419 64851 48707 20909
31167 08696 70645
Giải ba 77136 22879
Giải nhì 48005
Giải nhất 61285
Đặc biệt 657413
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 07 09 13 16 19 19 23
34 36 45 51 67 79 85 88 96
Đầu Lô tô
0 05, 06, 07, 09
1 13, 16, 19, 19
2 23
3 34, 36
4 45
5 51
6 67
7 79
8 85, 88
9 96
Đuôi Lô tô
0
1 51
2
3 13, 23
4 34
5 05, 45, 85
6 06, 16, 36, 96
7 07, 67
8 88
9 09, 19, 19, 79
Giải tám 12
Giải bảy 225
Giải sáu 4174 2578 1710
Giải năm 8012
Giải tư 87101 25446 27511 22513
06675 58012 86494
Giải ba 09364 10867
Giải nhì 13387
Giải nhất 05299
Đặc biệt 930313
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 11 12 12 12 13 13 25
46 64 67 74 75 78 87 94 99
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13
2 25
3
4 46
5
6 64, 67
7 74, 75, 78
8 87
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 11
2 12, 12, 12
3 13, 13
4 64, 74, 94
5 25, 75
6 46
7 67, 87
8 78
9 99
Giải tám 28
Giải bảy 728
Giải sáu 0338 8457 2052
Giải năm 5677
Giải tư 77988 83018 28971 40430
74390 18263 90373
Giải ba 62040 91004
Giải nhì 06679
Giải nhất 22537
Đặc biệt 259994
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 18 28 28 30 37 38 40 52
57 63 71 73 77 79 88 90 94
Đầu Lô tô
0 04
1 18
2 28, 28
3 30, 37, 38
4 40
5 52, 57
6 63
7 71, 73, 77, 79
8 88
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 90
1 71
2 52
3 63, 73
4 04, 94
5
6
7 37, 57, 77
8 18, 28, 28, 38, 88
9 79
Giải tám 15
Giải bảy 514
Giải sáu 5820 3639 3132
Giải năm 8514
Giải tư 02657 01606 19674 73045
28976 97883 42855
Giải ba 25288 52989
Giải nhì 85602
Giải nhất 50115
Đặc biệt 821412
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 12 14 14 15 15 20 32
39 45 55 57 74 76 83 88 89
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 12, 14, 14, 15, 15
2 20
3 32, 39
4 45
5 55, 57
6
7 74, 76
8 83, 88, 89
9
Đuôi Lô tô
0 20
1
2 02, 12, 32
3 83
4 14, 14, 74
5 15, 15, 45, 55
6 06, 76
7 57
8 88
9 39, 89
Giải tám 43
Giải bảy 171
Giải sáu 7494 8719 7461
Giải năm 2009
Giải tư 55218 30703 15933 44374
02142 08404 45845
Giải ba 59796 04543
Giải nhì 56974
Giải nhất 73148
Đặc biệt 638942
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 09 18 19 33 42 42 43
43 45 48 61 71 74 74 94 96
Đầu Lô tô
0 03, 04, 09
1 18, 19
2
3 33
4 42, 42, 43, 43, 45, 48
5
6 61
7 71, 74, 74
8
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0
1 61, 71
2 42, 42
3 03, 33, 43, 43
4 04, 74, 74, 94
5 45
6 96
7
8 18, 48
9 09, 19

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Kiên Giang

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
132 lần
242 lần
562 lần
551 lần
751 lần
Cặp sốXuất hiện
821 lần
741 lần
171 lần
531 lần
731 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
640 lần
630 lần
620 lần
610 lần
660 lần
Cặp sốXuất hiện
670 lần
710 lần
700 lần
680 lần
600 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
4229 ngày
1228 ngày
9427 ngày
1325 ngày
0923 ngày
Cặp sốSố ngày
1722 ngày
8221 ngày
7419 ngày
4318 ngày
9917 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
132 ngày
651 ngày
691 ngày
561 ngày
731 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
551 ngày
531 ngày
751 ngày
941 ngày
991 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
17 lần
22 lần
33 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
51 lần
63 lần
71 lần
86 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 14 lần
Đầu 24 lần
Đầu 33 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 54 lần
Đầu 62 lần
Đầu 73 lần
Đầu 82 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 01 lần
Đuôi 11 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 35 lần
Đuôi 46 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 54 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 81 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ