Xổ Số Đà Lạt 30 ngày

Xổ số Đà Lạt 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Đà Lạt trong 30 ngày gần đây nhất (XSDL 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Đà Lạt trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Đà Lạt 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày gần nhất

Giải tám 20
Giải bảy 305
Giải sáu 8292 1757 2363
Giải năm 1058
Giải tư 65196 89825 37055 22283
80570 79340 74553
Giải ba 13360 32907
Giải nhì 22574
Giải nhất 78343
Đặc biệt 960290
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 20 25 40 43 53 55 57
58 60 63 70 74 83 90 92 96
Đầu Lô tô
0 05, 07
1
2 20, 25
3
4 40, 43
5 53, 55, 57, 58
6 60, 63
7 70, 74
8 83
9 90, 92, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 60, 70, 90
1
2 92
3 43, 53, 63, 83
4 74
5 05, 25, 55
6 96
7 07, 57
8 58
9
Giải tám 49
Giải bảy 401
Giải sáu 7539 9787 6559
Giải năm 8773
Giải tư 26071 54612 34493 55194
84484 41145 26689
Giải ba 86198 56308
Giải nhì 16674
Giải nhất 20050
Đặc biệt 987763
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 12 39 45 49 50 59 63
71 73 74 84 87 89 93 94 98
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 12
2
3 39
4 45, 49
5 50, 59
6 63
7 71, 73, 74
8 84, 87, 89
9 93, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 50
1 01, 71
2 12
3 63, 73, 93
4 74, 84, 94
5 45
6
7 87
8 08, 98
9 39, 49, 59, 89
Giải tám 90
Giải bảy 028
Giải sáu 1610 1074 2662
Giải năm 9465
Giải tư 16546 41265 28680 86224
57387 35129 48426
Giải ba 87307 68955
Giải nhì 85610
Giải nhất 99541
Đặc biệt 474651
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 10 24 26 28 29 41 46
51 55 62 65 65 74 80 87 90
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 10
2 24, 26, 28, 29
3
4 41, 46
5 51, 55
6 62, 65, 65
7 74
8 80, 87
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 80, 90
1 41, 51
2 62
3
4 24, 74
5 55, 65, 65
6 26, 46
7 07, 87
8 28
9 29
Giải tám 02
Giải bảy 999
Giải sáu 0041 1079 4884
Giải năm 0392
Giải tư 31940 62179 79075 65909
48526 06856 59227
Giải ba 28177 32581
Giải nhì 29930
Giải nhất 65365
Đặc biệt 294846
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 2 26 27 30 40 41 46 56
65 75 77 79 79 81 84 92 99
Đầu Lô tô
0 09
1
2 2, 26, 27
3 30
4 40, 41, 46
5 56
6 65
7 75, 77, 79, 79
8 81, 84
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 41, 81
2 2, 92
3
4 84
5 65, 75
6 26, 46, 56
7 27, 77
8
9 09, 79, 79, 99
Giải tám 30
Giải bảy 870
Giải sáu 4800 8581 4675
Giải năm 6613
Giải tư 69737 34840 05977 49809
71819 49963 81092
Giải ba 19097 22620
Giải nhì 52264
Giải nhất 01582
Đặc biệt 589920
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 13 19 20 20 30 37 40
63 64 70 75 77 81 82 92 97
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 13, 19
2 20, 20
3 30, 37
4 40
5
6 63, 64
7 70, 75, 77
8 81, 82
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 20, 30, 40, 70
1 81
2 82, 92
3 13, 63
4 64
5 75
6
7 37, 77, 97
8
9 09, 19
Giải tám 95
Giải bảy 901
Giải sáu 4400 7284 1929
Giải năm 5223
Giải tư 22228 16211 04594 34530
08717 47073 23945
Giải ba 49583 58467
Giải nhì 54817
Giải nhất 70574
Đặc biệt 009572
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 11 17 17 23 28 29 30
45 67 72 73 74 83 84 94 95
Đầu Lô tô
0 00, 01
1 11, 17, 17
2 23, 28, 29
3 30
4 45
5
6 67
7 72, 73, 74
8 83, 84
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 30
1 01, 11
2 72
3 23, 73, 83
4 74, 84, 94
5 45, 95
6
7 17, 17, 67
8 28
9 29
Giải tám 81
Giải bảy 071
Giải sáu 7791 6716 0619
Giải năm 0729
Giải tư 03690 36668 24818 29385
97498 74126 45674
Giải ba 96906 82717
Giải nhì 42881
Giải nhất 59969
Đặc biệt 464482
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 16 17 18 19 26 29 68 69
71 74 81 81 82 85 90 91 98
Đầu Lô tô
0 06
1 16, 17, 18, 19
2 26, 29
3
4
5
6 68, 69
7 71, 74
8 81, 81, 82, 85
9 90, 91, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 71, 81, 81, 91
2 82
3
4 74
5 85
6 06, 16, 26
7 17
8 18, 68, 98
9 19, 29, 69
Giải tám 45
Giải bảy 385
Giải sáu 9419 3968 7767
Giải năm 3804
Giải tư 47234 88428 23559 28890
83511 84330 75588
Giải ba 53523 71430
Giải nhì 19365
Giải nhất 33160
Đặc biệt 602561
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 11 19 23 28 30 30 34 45
59 60 61 65 67 68 85 88 90
Đầu Lô tô
0 04
1 11, 19
2 23, 28
3 30, 30, 34
4 45
5 59
6 60, 61, 65, 67, 68
7
8 85, 88
9 90
Đuôi Lô tô
0 30, 30, 60, 90
1 11, 61
2
3 23
4 04, 34
5 45, 65, 85
6
7 67
8 28, 68, 88
9 19, 59
Giải tám 55
Giải bảy 479
Giải sáu 2453 4322 1306
Giải năm 2498
Giải tư 54298 13270 90278 98628
96553 75497 73180
Giải ba 05091 80815
Giải nhì 29338
Giải nhất 72773
Đặc biệt 371556
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 15 22 28 38 53 53 55 56
70 73 78 79 80 91 97 98 98
Đầu Lô tô
0 06
1 15
2 22, 28
3 38
4
5 53, 53, 55, 56
6
7 70, 73, 78, 79
8 80
9 91, 97, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 70, 80
1 91
2 22
3 53, 53, 73
4
5 15, 55
6 06, 56
7 97
8 28, 38, 78, 98, 98
9 79
Giải tám 69
Giải bảy 430
Giải sáu 8257 9803 2443
Giải năm 4284
Giải tư 38574 44245 48870 87723
71693 58307 59692
Giải ba 66042 54083
Giải nhì 31036
Giải nhất 97301
Đặc biệt 402478
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 07 23 30 36 42 43 45
57 69 70 74 78 83 84 92 93
Đầu Lô tô
0 01, 03, 07
1
2 23
3 30, 36
4 42, 43, 45
5 57
6 69
7 70, 74, 78
8 83, 84
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0 30, 70
1 01
2 42, 92
3 03, 23, 43, 83, 93
4 74, 84
5 45
6 36
7 07, 57
8 78
9 69
Giải tám 20
Giải bảy 240
Giải sáu 3617 4062 1303
Giải năm 2573
Giải tư 76443 71727 48113 31320
94754 91950 37220
Giải ba 17890 89761
Giải nhì 00643
Giải nhất 04717
Đặc biệt 535569
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 17 17 20 20 20 27 40
43 43 50 54 61 62 69 73 90
Đầu Lô tô
0 03
1 13, 17, 17
2 20, 20, 20, 27
3
4 40, 43, 43
5 50, 54
6 61, 62, 69
7 73
8
9 90
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 20, 40, 50, 90
1 61
2 62
3 03, 13, 43, 43, 73
4 54
5
6
7 17, 17, 27
8
9 69
Giải tám 83
Giải bảy 806
Giải sáu 3008 1451 1399
Giải năm 4659
Giải tư 47667 12951 18384 03317
47157 78019 44199
Giải ba 06396 64197
Giải nhì 65562
Giải nhất 25042
Đặc biệt 721159
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 17 19 42 51 51 57 59
59 62 67 83 84 96 97 99 99
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 17, 19
2
3
4 42
5 51, 51, 57, 59, 59
6 62, 67
7
8 83, 84
9 96, 97, 99, 99
Đuôi Lô tô
0
1 51, 51
2 42, 62
3 83
4 84
5
6 06, 96
7 17, 57, 67, 97
8 08
9 19, 59, 59, 99, 99
Giải tám 66
Giải bảy 971
Giải sáu 1253 0348 4470
Giải năm 8537
Giải tư 05116 73402 17333 15507
43905 01439 43415
Giải ba 98606 03845
Giải nhì 35670
Giải nhất 90578
Đặc biệt 792585
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 06 07 15 16 33 37 39
45 48 53 66 70 70 71 78 85
Đầu Lô tô
0 02, 05, 06, 07
1 15, 16
2
3 33, 37, 39
4 45, 48
5 53
6 66
7 70, 70, 71, 78
8 85
9
Đuôi Lô tô
0 70, 70
1 71
2 02
3 33, 53
4
5 05, 15, 45, 85
6 06, 16, 66
7 07, 37
8 48, 78
9 39
Giải tám 88
Giải bảy 984
Giải sáu 5163 6624 4403
Giải năm 5830
Giải tư 22045 21186 58199 04639
21087 33932 47394
Giải ba 11653 86842
Giải nhì 08836
Giải nhất 72741
Đặc biệt 122425
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 24 25 30 32 36 39 41 42
45 53 63 84 86 87 88 94 99
Đầu Lô tô
0 03
1
2 24, 25
3 30, 32, 36, 39
4 41, 42, 45
5 53
6 63
7
8 84, 86, 87, 88
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 41
2 32, 42
3 03, 53, 63
4 24, 84, 94
5 25, 45
6 36, 86
7 87
8 88
9 39, 99
Giải tám 77
Giải bảy 225
Giải sáu 7876 0710 1731
Giải năm 1666
Giải tư 22354 56360 69327 33658
97061 18871 41741
Giải ba 35115 60035
Giải nhì 69384
Giải nhất 43083
Đặc biệt 734973
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 15 25 27 31 35 41 54 58
60 61 66 71 73 76 77 83 84
Đầu Lô tô
0
1 10, 15
2 25, 27
3 31, 35
4 41
5 54, 58
6 60, 61, 66
7 71, 73, 76, 77
8 83, 84
9
Đuôi Lô tô
0 10, 60
1 31, 41, 61, 71
2
3 73, 83
4 54, 84
5 15, 25, 35
6 66, 76
7 27, 77
8 58
9
Giải tám 68
Giải bảy 502
Giải sáu 9479 6452 8455
Giải năm 9505
Giải tư 08187 92294 54441 84212
84864 18417 64175
Giải ba 41328 43591
Giải nhì 48872
Giải nhất 18364
Đặc biệt 483028
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 12 17 28 28 41 52 55
64 64 68 72 75 79 87 91 94
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 12, 17
2 28, 28
3
4 41
5 52, 55
6 64, 64, 68
7 72, 75, 79
8 87
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0
1 41, 91
2 02, 12, 52, 72
3
4 64, 64, 94
5 05, 55, 75
6
7 17, 87
8 28, 28, 68
9 79
Giải tám 19
Giải bảy 172
Giải sáu 9652 3765 8515
Giải năm 8948
Giải tư 90813 07047 22077 73458
75165 80969 22518
Giải ba 07194 90669
Giải nhì 13230
Giải nhất 92302
Đặc biệt 195571
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 13 15 18 19 30 47 48 52
58 65 65 69 69 71 72 77 94
Đầu Lô tô
0 02
1 13, 15, 18, 19
2
3 30
4 47, 48
5 52, 58
6 65, 65, 69, 69
7 71, 72, 77
8
9 94
Đuôi Lô tô
0 30
1 71
2 02, 52, 72
3 13
4 94
5 15, 65, 65
6
7 47, 77
8 18, 48, 58
9 19, 69, 69
Giải tám 97
Giải bảy 064
Giải sáu 4925 3891 1604
Giải năm 7764
Giải tư 52088 36453 92225 60057
82404 79218 68522
Giải ba 61173 56232
Giải nhì 53594
Giải nhất 75282
Đặc biệt 241415
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 15 18 22 25 25 32 53
57 64 64 73 82 88 91 94 97
Đầu Lô tô
0 04, 04
1 15, 18
2 22, 25, 25
3 32
4
5 53, 57
6 64, 64
7 73
8 82, 88
9 91, 94, 97
Đuôi Lô tô
0
1 91
2 22, 32, 82
3 53, 73
4 04, 04, 64, 64, 94
5 15, 25, 25
6
7 57, 97
8 18, 88
9
Giải tám 90
Giải bảy 767
Giải sáu 1030 9271 8171
Giải năm 4440
Giải tư 87026 30675 25655 48130
50490 89319 89263
Giải ba 74787 20720
Giải nhì 37216
Giải nhất 57618
Đặc biệt 507808
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 16 18 19 20 26 30 30 40
55 63 67 71 71 75 87 90 90
Đầu Lô tô
0 08
1 16, 18, 19
2 20, 26
3 30, 30
4 40
5 55
6 63, 67
7 71, 71, 75
8 87
9 90, 90
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 30, 40, 90, 90
1 71, 71
2
3 63
4
5 55, 75
6 16, 26
7 67, 87
8 08, 18
9 19
Giải tám 26
Giải bảy 136
Giải sáu 6519 0190 8278
Giải năm 9146
Giải tư 52530 05304 06854 20541
26283 43616 66940
Giải ba 31408 00510
Giải nhì 37850
Giải nhất 88778
Đặc biệt 959134
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 10 16 19 26 30 34 36
40 41 46 50 54 78 78 83 90
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 10, 16, 19
2 26
3 30, 34, 36
4 40, 41, 46
5 50, 54
6
7 78, 78
8 83
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 40, 50, 90
1 41
2
3 83
4 04, 34, 54
5
6 16, 26, 36, 46
7
8 08, 78, 78
9 19
Giải tám 44
Giải bảy 766
Giải sáu 7631 0054 8132
Giải năm 1099
Giải tư 01627 91018 41013 09438
35780 78443 83972
Giải ba 92321 53083
Giải nhì 20571
Giải nhất 89360
Đặc biệt 816662
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 18 21 27 31 32 38 43 44
54 60 62 66 71 72 80 83 99
Đầu Lô tô
0
1 13, 18
2 21, 27
3 31, 32, 38
4 43, 44
5 54
6 60, 62, 66
7 71, 72
8 80, 83
9 99
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 21, 31, 71
2 32, 62, 72
3 13, 43, 83
4 44, 54
5
6 66
7 27
8 18, 38
9 99
Giải tám 41
Giải bảy 391
Giải sáu 1676 7062 6552
Giải năm 0230
Giải tư 84839 61095 98750 95159
54506 49295 26259
Giải ba 79924 48019
Giải nhì 35313
Giải nhất 98158
Đặc biệt 491635
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 13 19 24 30 35 39 41 50
52 58 59 59 62 76 91 95 95
Đầu Lô tô
0 06
1 13, 19
2 24
3 30, 35, 39
4 41
5 50, 52, 58, 59, 59
6 62
7 76
8
9 91, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 41, 91
2 52, 62
3 13
4 24
5 35, 95, 95
6 06, 76
7
8 58
9 19, 39, 59, 59
Giải tám 50
Giải bảy 932
Giải sáu 9293 0438 1360
Giải năm 5376
Giải tư 36287 19731 01495 24570
08426 15689 82480
Giải ba 29426 11816
Giải nhì 50168
Giải nhất 85640
Đặc biệt 909300
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 16 26 26 31 32 38 40 50
60 68 70 76 80 87 89 93 95
Đầu Lô tô
0 00
1 16
2 26, 26
3 31, 32, 38
4 40
5 50
6 60, 68
7 70, 76
8 80, 87, 89
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 50, 60, 70, 80
1 31
2 32
3 93
4
5 95
6 16, 26, 26, 76
7 87
8 38, 68
9 89
Giải tám 31
Giải bảy 522
Giải sáu 5882 9128 0010
Giải năm 7421
Giải tư 90002 60801 87688 25132
09549 31283 70447
Giải ba 00230 94014
Giải nhì 56676
Giải nhất 47611
Đặc biệt 082618
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 10 11 14 18 21 22 28
30 31 32 47 49 76 82 83 88
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 10, 11, 14, 18
2 21, 22, 28
3 30, 31, 32
4 47, 49
5
6
7 76
8 82, 83, 88
9
Đuôi Lô tô
0 10, 30
1 01, 11, 21, 31
2 02, 22, 32, 82
3 83
4 14
5
6 76
7 47
8 18, 28, 88
9 49
Giải tám 78
Giải bảy 611
Giải sáu 0588 5436 9420
Giải năm 9249
Giải tư 34667 20847 64540 40756
00635 76987 39175
Giải ba 73998 08831
Giải nhì 67206
Giải nhất 37338
Đặc biệt 966248
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 20 31 35 36 38 40 47
48 49 56 67 75 78 87 88 98
Đầu Lô tô
0 06
1 11
2 20
3 31, 35, 36, 38
4 40, 47, 48, 49
5 56
6 67
7 75, 78
8 87, 88
9 98
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 11, 31
2
3
4
5 35, 75
6 06, 36, 56
7 47, 67, 87
8 38, 48, 78, 88, 98
9 49
Giải tám 90
Giải bảy 995
Giải sáu 9365 4178 0680
Giải năm 8566
Giải tư 80284 34718 15178 89091
11303 20957 58888
Giải ba 70206 10863
Giải nhì 47219
Giải nhất 94452
Đặc biệt 240358
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 18 19 52 57 58 63 65
66 78 78 80 84 88 90 91 95
Đầu Lô tô
0 03, 06
1 18, 19
2
3
4
5 52, 57, 58
6 63, 65, 66
7 78, 78
8 80, 84, 88
9 90, 91, 95
Đuôi Lô tô
0 80, 90
1 91
2 52
3 03, 63
4 84
5 65, 95
6 06, 66
7 57
8 18, 58, 78, 78, 88
9 19
Giải tám 75
Giải bảy 823
Giải sáu 8683 9450 6150
Giải năm 0139
Giải tư 59209 18172 03149 36137
60627 71605 59513
Giải ba 45650 92745
Giải nhì 13542
Giải nhất 51950
Đặc biệt 391536
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 13 23 27 36 37 39 42
45 49 50 50 50 50 72 75 83
Đầu Lô tô
0 05, 09
1 13
2 23, 27
3 36, 37, 39
4 42, 45, 49
5 50, 50, 50, 50
6
7 72, 75
8 83
9
Đuôi Lô tô
0 50, 50, 50, 50
1
2 42, 72
3 13, 23, 83
4
5 05, 45, 75
6 36
7 27, 37
8
9 09, 39, 49
Giải tám 53
Giải bảy 581
Giải sáu 5432 8630 4054
Giải năm 8663
Giải tư 89202 44644 41827 01961
71842 61005 23208
Giải ba 29470 65181
Giải nhì 38632
Giải nhất 48394
Đặc biệt 323859
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 08 27 30 32 32 42 44
53 54 59 61 63 70 81 81 94
Đầu Lô tô
0 02, 05, 08
1
2 27
3 30, 32, 32
4 42, 44
5 53, 54, 59
6 61, 63
7 70
8 81, 81
9 94
Đuôi Lô tô
0 30, 70
1 61, 81, 81
2 02, 32, 32, 42
3 53, 63
4 44, 54, 94
5 05
6
7 27
8 08
9 59
Giải tám 95
Giải bảy 157
Giải sáu 5604 7911 2351
Giải năm 6373
Giải tư 76104 80171 92188 79776
77188 11079 31191
Giải ba 37985 92431
Giải nhì 29482
Giải nhất 80444
Đặc biệt 685570
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 11 31 44 51 57 70 71
73 76 79 82 85 88 88 91 95
Đầu Lô tô
0 04, 04
1 11
2
3 31
4 44
5 51, 57
6
7 70, 71, 73, 76, 79
8 82, 85, 88, 88
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 70
1 11, 31, 51, 71, 91
2 82
3 73
4 04, 04, 44
5 85, 95
6 76
7 57
8 88, 88
9 79
Giải tám 59
Giải bảy 928
Giải sáu 8580 4876 0192
Giải năm 7060
Giải tư 08629 74549 50015 72137
43663 64107 26541
Giải ba 13632 64079
Giải nhì 98188
Giải nhất 89911
Đặc biệt 620552
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 15 28 29 32 37 41 49
52 59 60 63 76 79 80 88 92
Đầu Lô tô
0 07
1 11, 15
2 28, 29
3 32, 37
4 41, 49
5 52, 59
6 60, 63
7 76, 79
8 80, 88
9 92
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 11, 41
2 32, 52, 92
3 63
4
5 15
6 76
7 07, 37
8 28, 88
9 29, 49, 59, 79

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đà Lạt

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
592 lần
621 lần
631 lần
361 lần
611 lần
Cặp sốXuất hiện
251 lần
721 lần
731 lần
691 lần
711 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
650 lần
640 lần
600 lần
570 lần
660 lần
Cặp sốXuất hiện
670 lần
750 lần
740 lần
680 lần
550 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
5229 ngày
7028 ngày
3626 ngày
5825 ngày
4824 ngày
Cặp sốSố ngày
1823 ngày
0022 ngày
3521 ngày
6220 ngày
3419 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
691 ngày
701 ngày
631 ngày
621 ngày
591 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
611 ngày
711 ngày
721 ngày
851 ngày
901 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
05 lần
11 lần
22 lần
32 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
62 lần
75 lần
84 lần
95 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 12 lần
Đầu 23 lần
Đầu 33 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 56 lần
Đầu 64 lần
Đầu 75 lần
Đầu 82 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 04 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 24 lần
Đuôi 32 lần
Đuôi 41 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 54 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 70 lần
Đuôi 86 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ