Xổ Số Đà Lạt 30 ngày

Xổ số Đà Lạt 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Đà Lạt trong 30 ngày gần đây nhất (XSDL 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Đà Lạt trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Đà Lạt 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày gần nhất

Giải tám 53
Giải bảy 581
Giải sáu 5432 8630 4054
Giải năm 8663
Giải tư 89202 44644 41827 01961
71842 61005 23208
Giải ba 29470 65181
Giải nhì 38632
Giải nhất 48394
Đặc biệt 323859
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 08 27 30 32 32 42 44
53 54 59 61 63 70 81 81 94
Đầu Lô tô
0 02, 05, 08
1
2 27
3 30, 32, 32
4 42, 44
5 53, 54, 59
6 61, 63
7 70
8 81, 81
9 94
Đuôi Lô tô
0 30, 70
1 61, 81, 81
2 02, 32, 32, 42
3 53, 63
4 44, 54, 94
5 05
6
7 27
8 08
9 59
Giải tám 95
Giải bảy 157
Giải sáu 5604 7911 2351
Giải năm 6373
Giải tư 76104 80171 92188 79776
77188 11079 31191
Giải ba 37985 92431
Giải nhì 29482
Giải nhất 80444
Đặc biệt 685570
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 11 31 44 51 57 70 71
73 76 79 82 85 88 88 91 95
Đầu Lô tô
0 04, 04
1 11
2
3 31
4 44
5 51, 57
6
7 70, 71, 73, 76, 79
8 82, 85, 88, 88
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 70
1 11, 31, 51, 71, 91
2 82
3 73
4 04, 04, 44
5 85, 95
6 76
7 57
8 88, 88
9 79
Giải tám 59
Giải bảy 928
Giải sáu 8580 4876 0192
Giải năm 7060
Giải tư 08629 74549 50015 72137
43663 64107 26541
Giải ba 13632 64079
Giải nhì 98188
Giải nhất 89911
Đặc biệt 620552
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 15 28 29 32 37 41 49
52 59 60 63 76 79 80 88 92
Đầu Lô tô
0 07
1 11, 15
2 28, 29
3 32, 37
4 41, 49
5 52, 59
6 60, 63
7 76, 79
8 80, 88
9 92
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 11, 41
2 32, 52, 92
3 63
4
5 15
6 76
7 07, 37
8 28, 88
9 29, 49, 59, 79
Giải tám 11
Giải bảy 603
Giải sáu 5840 2542 8280
Giải năm 3698
Giải tư 05220 38423 46565 92724
30619 75488 51331
Giải ba 37379 86693
Giải nhì 47582
Giải nhất 68857
Đặc biệt 961484
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 19 20 23 24 31 40 42
57 65 79 80 82 84 88 93 98
Đầu Lô tô
0 03
1 11, 19
2 20, 23, 24
3 31
4 40, 42
5 57
6 65
7 79
8 80, 82, 84, 88
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 80
1 11, 31
2 42, 82
3 03, 23, 93
4 24, 84
5 65
6
7 57
8 88, 98
9 19, 79
Giải tám 38
Giải bảy 782
Giải sáu 9331 5344 6477
Giải năm 4680
Giải tư 77076 98290 47944 04576
98091 11876 87365
Giải ba 88322 97916
Giải nhì 67245
Giải nhất 86660
Đặc biệt 755914
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 16 22 31 38 44 44 45 60
65 76 76 76 77 80 82 90 91
Đầu Lô tô
0
1 14, 16
2 22
3 31, 38
4 44, 44, 45
5
6 60, 65
7 76, 76, 76, 77
8 80, 82
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 60, 80, 90
1 31, 91
2 22, 82
3
4 14, 44, 44
5 45, 65
6 16, 76, 76, 76
7 77
8 38
9
Giải tám 48
Giải bảy 677
Giải sáu 9951 2627 6931
Giải năm 4245
Giải tư 00135 66599 80472 44344
03086 26085 52350
Giải ba 28580 97394
Giải nhì 04060
Giải nhất 62031
Đặc biệt 893292
Phóng to
Lô tô trực tiếp
27 31 31 35 44 45 48 50 51
60 72 77 80 85 86 92 94 99
Đầu Lô tô
0
1
2 27
3 31, 31, 35
4 44, 45, 48
5 50, 51
6 60
7 72, 77
8 80, 85, 86
9 92, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 80
1 31, 31, 51
2 72, 92
3
4 44, 94
5 35, 45, 85
6 86
7 27, 77
8 48
9 99
Giải tám 16
Giải bảy 347
Giải sáu 1158 3076 5834
Giải năm 6236
Giải tư 66280 64320 45237 84831
25582 67067 44372
Giải ba 97878 14561
Giải nhì 26207
Giải nhất 28802
Đặc biệt 399140
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 16 20 31 34 36 37 40
47 58 61 67 72 76 78 80 82
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 16
2 20
3 31, 34, 36, 37
4 40, 47
5 58
6 61, 67
7 72, 76, 78
8 80, 82
9
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 80
1 31, 61
2 02, 72, 82
3
4 34
5
6 16, 36, 76
7 07, 37, 47, 67
8 58, 78
9
Giải tám 77
Giải bảy 131
Giải sáu 3413 6447 7953
Giải năm 6284
Giải tư 27398 34791 47933 01332
20932 97959 14380
Giải ba 60039 12643
Giải nhì 85726
Giải nhất 02851
Đặc biệt 898010
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 26 31 32 32 33 39 43
47 51 53 59 77 80 84 91 98
Đầu Lô tô
0
1 10, 13
2 26
3 31, 32, 32, 33, 39
4 43, 47
5 51, 53, 59
6
7 77
8 80, 84
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 31, 51, 91
2 32, 32
3 13, 33, 43, 53
4 84
5
6 26
7 47, 77
8 98
9 39, 59
Giải tám 15
Giải bảy 209
Giải sáu 8536 8077 9137
Giải năm 9297
Giải tư 56997 07266 84665 52409
34987 59786 48113
Giải ba 94482 22909
Giải nhì 19440
Giải nhất 87749
Đặc biệt 001392
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 09 13 15 36 37 40 49
65 66 77 82 86 87 92 97 97
Đầu Lô tô
0 09, 09, 09
1 13, 15
2
3 36, 37
4 40, 49
5
6 65, 66
7 77
8 82, 86, 87
9 92, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 40
1
2 82, 92
3 13
4
5 15, 65
6 36, 66, 86
7 37, 77, 87, 97, 97
8
9 09, 09, 09, 49
Giải tám 56
Giải bảy 998
Giải sáu 2563 7661 8984
Giải năm 3091
Giải tư 18622 22106 92434 33684
19884 52614 36975
Giải ba 41061 70875
Giải nhì 82023
Giải nhất 82484
Đặc biệt 494481
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 14 22 23 34 56 61 61 63
75 75 81 84 84 84 84 91 98
Đầu Lô tô
0 06
1 14
2 22, 23
3 34
4
5 56
6 61, 61, 63
7 75, 75
8 81, 84, 84, 84, 84
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0
1 61, 61, 81, 91
2 22
3 23, 63
4 14, 34, 84, 84, 84, 84
5 75, 75
6 06, 56
7
8 98
9
Giải tám 33
Giải bảy 328
Giải sáu 5397 8069 6936
Giải năm 1945
Giải tư 26885 25086 84651 93276
57882 13416 86079
Giải ba 02591 33013
Giải nhì 69782
Giải nhất 04681
Đặc biệt 677832
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 28 32 33 36 45 51 69
76 79 81 82 82 85 86 91 97
Đầu Lô tô
0
1 13, 16
2 28
3 32, 33, 36
4 45
5 51
6 69
7 76, 79
8 81, 82, 82, 85, 86
9 91, 97
Đuôi Lô tô
0
1 51, 81, 91
2 32, 82, 82
3 13, 33
4
5 45, 85
6 16, 36, 76, 86
7 97
8 28
9 69, 79
Giải tám 93
Giải bảy 315
Giải sáu 9737 2577 1135
Giải năm 3307
Giải tư 89910 18668 94776 89076
78741 23793 79177
Giải ba 72539 58294
Giải nhì 94613
Giải nhất 39270
Đặc biệt 911547
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 13 15 35 37 39 41 47
68 70 76 76 77 77 93 93 94
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 13, 15
2
3 35, 37, 39
4 41, 47
5
6 68
7 70, 76, 76, 77, 77
8
9 93, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 41
2
3 13, 93, 93
4 94
5 15, 35
6 76, 76
7 07, 37, 47, 77, 77
8 68
9 39
Giải tám 27
Giải bảy 965
Giải sáu 8452 3020 9533
Giải năm 8596
Giải tư 51296 01152 82759 29642
06104 00697 73300
Giải ba 80826 57799
Giải nhì 76090
Giải nhất 30660
Đặc biệt 428620
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 20 20 26 27 33 42 52
52 59 60 65 90 96 96 97 99
Đầu Lô tô
0 00, 04
1
2 20, 20, 26, 27
3 33
4 42
5 52, 52, 59
6 60, 65
7
8
9 90, 96, 96, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 20, 60, 90
1
2 42, 52, 52
3 33
4 04
5 65
6 26, 96, 96
7 27, 97
8
9 59, 99
Giải tám 93
Giải bảy 347
Giải sáu 2095 7642 4062
Giải năm 3259
Giải tư 12958 02763 90061 05164
56411 02136 69630
Giải ba 67781 99151
Giải nhì 95737
Giải nhất 78014
Đặc biệt 892737
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 14 30 36 37 37 42 47 51
58 59 61 62 63 64 81 93 95
Đầu Lô tô
0
1 11, 14
2
3 30, 36, 37, 37
4 42, 47
5 51, 58, 59
6 61, 62, 63, 64
7
8 81
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 30
1 11, 51, 61, 81
2 42, 62
3 63, 93
4 14, 64
5 95
6 36
7 37, 37, 47
8 58
9 59
Giải tám 86
Giải bảy 903
Giải sáu 0258 0378 3441
Giải năm 8625
Giải tư 61780 01985 05431 02796
89623 98989 28560
Giải ba 16964 60136
Giải nhì 44128
Giải nhất 13661
Đặc biệt 694664
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 23 25 28 31 36 41 58 60
61 64 64 78 80 85 86 89 96
Đầu Lô tô
0 03
1
2 23, 25, 28
3 31, 36
4 41
5 58
6 60, 61, 64, 64
7 78
8 80, 85, 86, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 31, 41, 61
2
3 03, 23
4 64, 64
5 25, 85
6 36, 86, 96
7
8 28, 58, 78
9 89
Giải tám 19
Giải bảy 674
Giải sáu 2344 3582 5974
Giải năm 9475
Giải tư 27150 30605 48990 46600
92951 37507 35234
Giải ba 88450 20038
Giải nhì 03196
Giải nhất 32144
Đặc biệt 348448
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 07 19 34 38 44 44 48
50 50 51 74 74 75 82 90 96
Đầu Lô tô
0 00, 05, 07
1 19
2
3 34, 38
4 44, 44, 48
5 50, 50, 51
6
7 74, 74, 75
8 82
9 90, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 50, 90
1 51
2 82
3
4 34, 44, 44, 74, 74
5 05, 75
6 96
7 07
8 38, 48
9 19
Giải tám 51
Giải bảy 282
Giải sáu 1396 4609 2355
Giải năm 0299
Giải tư 47178 04793 09040 95092
03320 83199 78795
Giải ba 24314 75416
Giải nhì 38173
Giải nhất 28966
Đặc biệt 023684
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 14 16 20 40 51 55 66 73
78 82 84 92 93 95 96 99 99
Đầu Lô tô
0 09
1 14, 16
2 20
3
4 40
5 51, 55
6 66
7 73, 78
8 82, 84
9 92, 93, 95, 96, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 51
2 82, 92
3 73, 93
4 14, 84
5 55, 95
6 16, 66, 96
7
8 78
9 09, 99, 99
Giải tám 07
Giải bảy 688
Giải sáu 1088 7968 2770
Giải năm 8608
Giải tư 76714 41788 01783 69296
48145 22536 43815
Giải ba 77771 26946
Giải nhì 46994
Giải nhất 88036
Đặc biệt 034267
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 14 15 36 36 45 46 67 68
7 70 71 83 88 88 88 94 96
Đầu Lô tô
0 08
1 14, 15
2
3 36, 36
4 45, 46
5
6 67, 68
7 7, 70, 71
8 83, 88, 88, 88
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0 70
1 71
2
3 83
4 14, 94
5 15, 45
6 36, 36, 46, 96
7 7, 67
8 08, 68, 88, 88, 88
9
Giải tám 70
Giải bảy 549
Giải sáu 7612 1731 8506
Giải năm 8146
Giải tư 11035 54644 22129 43037
40044 72086 21128
Giải ba 91039 68310
Giải nhì 00786
Giải nhất 96399
Đặc biệt 334964
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 12 28 29 31 35 37 39
44 44 46 49 64 70 86 86 99
Đầu Lô tô
0 06
1 10, 12
2 28, 29
3 31, 35, 37, 39
4 44, 44, 46, 49
5
6 64
7 70
8 86, 86
9 99
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 31
2 12
3
4 44, 44, 64
5 35
6 06, 46, 86, 86
7 37
8 28
9 29, 39, 49, 99
Giải tám 41
Giải bảy 330
Giải sáu 4786 8703 4401
Giải năm 5574
Giải tư 62612 44307 11180 20906
00264 47844 74430
Giải ba 09414 93833
Giải nhì 15229
Giải nhất 32623
Đặc biệt 971491
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 06 07 12 14 23 29 30
30 33 41 44 64 74 80 86 91
Đầu Lô tô
0 01, 03, 06, 07
1 12, 14
2 23, 29
3 30, 30, 33
4 41, 44
5
6 64
7 74
8 80, 86
9 91
Đuôi Lô tô
0 30, 30, 80
1 01, 41, 91
2 12
3 03, 23, 33
4 14, 44, 64, 74
5
6 06, 86
7 07
8
9 29
Giải tám 26
Giải bảy 150
Giải sáu 6550 0283 4540
Giải năm 9963
Giải tư 38957 67764 25221 73439
93979 99520 85316
Giải ba 09834 95695
Giải nhì 70685
Giải nhất 34505
Đặc biệt 904879
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 16 20 21 26 34 39 40 50
50 57 63 64 79 79 83 85 95
Đầu Lô tô
0 05
1 16
2 20, 21, 26
3 34, 39
4 40
5 50, 50, 57
6 63, 64
7 79, 79
8 83, 85
9 95
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 50, 50
1 21
2
3 63, 83
4 34, 64
5 05, 85, 95
6 16, 26
7 57
8
9 39, 79, 79
Giải tám 46
Giải bảy 035
Giải sáu 1528 9403 0674
Giải năm 1342
Giải tư 79868 69519 19579 56059
28240 56611 41890
Giải ba 74760 72344
Giải nhì 58817
Giải nhất 21777
Đặc biệt 543403
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 11 17 19 28 35 40 42
44 46 59 60 68 74 77 79 90
Đầu Lô tô
0 03, 03
1 11, 17, 19
2 28
3 35
4 40, 42, 44, 46
5 59
6 60, 68
7 74, 77, 79
8
9 90
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 90
1 11
2 42
3 03, 03
4 44, 74
5 35
6 46
7 17, 77
8 28, 68
9 19, 59, 79
Giải tám 76
Giải bảy 027
Giải sáu 1359 3349 6317
Giải năm 2598
Giải tư 97727 36827 53277 05274
81448 69847 44183
Giải ba 25114 60457
Giải nhì 28019
Giải nhất 42512
Đặc biệt 330769
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 14 17 19 27 27 27 47 48
49 57 59 69 74 76 77 83 98
Đầu Lô tô
0
1 12, 14, 17, 19
2 27, 27, 27
3
4 47, 48, 49
5 57, 59
6 69
7 74, 76, 77
8 83
9 98
Đuôi Lô tô
0
1
2 12
3 83
4 14, 74
5
6 76
7 17, 27, 27, 27, 47, 57, 77
8 48, 98
9 19, 49, 59, 69
Giải tám 99
Giải bảy 307
Giải sáu 1111 0231 2475
Giải năm 7703
Giải tư 34826 29855 95249 87795
21993 46440 78600
Giải ba 96986 78389
Giải nhì 10829
Giải nhất 08069
Đặc biệt 872735
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 07 11 26 29 31 35 40
49 55 69 75 86 89 93 95 99
Đầu Lô tô
0 00, 03, 07
1 11
2 26, 29
3 31, 35
4 40, 49
5 55
6 69
7 75
8 86, 89
9 93, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1 11, 31
2
3 03, 93
4
5 35, 55, 75, 95
6 26, 86
7 07
8
9 29, 49, 69, 89, 99
Giải tám 31
Giải bảy 640
Giải sáu 6738 3857 0492
Giải năm 8871
Giải tư 19646 06371 56237 32279
39182 06061 04392
Giải ba 02847 72080
Giải nhì 52133
Giải nhất 11836
Đặc biệt 294206
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 31 33 36 37 38 40 46 47
57 61 71 71 79 80 82 92 92
Đầu Lô tô
0 06
1
2
3 31, 33, 36, 37, 38
4 40, 46, 47
5 57
6 61
7 71, 71, 79
8 80, 82
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0 40, 80
1 31, 61, 71, 71
2 82, 92, 92
3 33
4
5
6 06, 36, 46
7 37, 47, 57
8 38
9 79
Giải tám 12
Giải bảy 196
Giải sáu 4683 2468 6401
Giải năm 9714
Giải tư 43299 00692 40736 69002
42165 14608 51238
Giải ba 41148 72013
Giải nhì 02913
Giải nhất 82263
Đặc biệt 091816
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 08 12 13 13 14 16 36
38 48 63 65 68 83 92 96 99
Đầu Lô tô
0 01, 02, 08
1 12, 13, 13, 14, 16
2
3 36, 38
4 48
5
6 63, 65, 68
7
8 83
9 92, 96, 99
Đuôi Lô tô
0
1 01
2 02, 12, 92
3 13, 13, 63, 83
4 14
5 65
6 16, 36, 96
7
8 08, 38, 48, 68
9 99
Giải tám 91
Giải bảy 938
Giải sáu 9937 5739 4367
Giải năm 4057
Giải tư 54339 44018 50279 74949
67916 75278 73294
Giải ba 69302 08084
Giải nhì 64753
Giải nhất 68713
Đặc biệt 869817
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 13 16 17 18 37 38 39 39
49 53 57 67 78 79 84 91 94
Đầu Lô tô
0 02
1 13, 16, 17, 18
2
3 37, 38, 39, 39
4 49
5 53, 57
6 67
7 78, 79
8 84
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0
1 91
2 02
3 13, 53
4 84, 94
5
6 16
7 17, 37, 57, 67
8 18, 38, 78
9 39, 39, 49, 79
Giải tám 78
Giải bảy 860
Giải sáu 7946 9425 9204
Giải năm 5252
Giải tư 51403 03058 02378 83624
93123 29168 26640
Giải ba 32101 35138
Giải nhì 00840
Giải nhất 27148
Đặc biệt 560921
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 04 21 23 24 25 38 40
40 46 48 52 58 60 68 78 78
Đầu Lô tô
0 01, 03, 04
1
2 21, 23, 24, 25
3 38
4 40, 40, 46, 48
5 52, 58
6 60, 68
7 78, 78
8
9
Đuôi Lô tô
0 40, 40, 60
1 01, 21
2 52
3 03, 23
4 04, 24
5 25
6 46
7
8 38, 48, 58, 68, 78, 78
9
Giải tám 94
Giải bảy 604
Giải sáu 5600 0254 3631
Giải năm 3287
Giải tư 75086 41713 60326 93852
13474 53684 12231
Giải ba 58184 14911
Giải nhì 30252
Giải nhất 20604
Đặc biệt 716889
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 04 11 13 26 31 31 52
52 54 74 84 84 86 87 89 94
Đầu Lô tô
0 00, 04, 04
1 11, 13
2 26
3 31, 31
4
5 52, 52, 54
6
7 74
8 84, 84, 86, 87, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0 00
1 11, 31, 31
2 52, 52
3 13
4 04, 04, 54, 74, 84, 84, 94
5
6 26, 86
7 87
8
9 89
Giải tám 61
Giải bảy 666
Giải sáu 8581 5910 2723
Giải năm 7195
Giải tư 25876 06100 15620 78170
83376 09874 52100
Giải ba 73956 24239
Giải nhì 85826
Giải nhất 89533
Đặc biệt 504732
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 10 20 23 26 32 33 39
56 61 66 70 74 76 76 81 95
Đầu Lô tô
0 00, 00
1 10
2 20, 23, 26
3 32, 33, 39
4
5 56
6 61, 66
7 70, 74, 76, 76
8 81
9 95
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 10, 20, 70
1 61, 81
2 32
3 23, 33
4 74
5 95
6 26, 56, 66, 76, 76
7
8
9 39

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đà Lạt

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
922 lần
642 lần
842 lần
322 lần
591 lần
Cặp sốXuất hiện
791 lần
351 lần
141 lần
671 lần
161 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
620 lần
610 lần
600 lần
580 lần
630 lần
Cặp sốXuất hiện
650 lần
710 lần
680 lần
660 lần
570 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
8928 ngày
2127 ngày
1726 ngày
1625 ngày
0624 ngày
Cặp sốSố ngày
3523 ngày
6922 ngày
0321 ngày
7920 ngày
9119 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
671 ngày
691 ngày
641 ngày
591 ngày
521 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
701 ngày
791 ngày
911 ngày
921 ngày
891 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
14 lần
24 lần
33 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
54 lần
62 lần
74 lần
82 lần
91 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 14 lần
Đầu 22 lần
Đầu 34 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 64 lần
Đầu 72 lần
Đầu 84 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 04 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 25 lần
Đuôi 31 lần
Đuôi 45 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 51 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 74 lần
Đuôi 81 lần
Đuôi 94 lần
Chia sẻ