Xổ Số Kon Tum 30 ngày

Xổ số Kon Tum 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Kon Tum trong 30 ngày gần đây nhất (XSKT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Kon Tum trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Kon Tum 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày gần nhất

Giải tám 15
Giải bảy 156
Giải sáu 5343 3045 4773
Giải năm 3378
Giải tư 25171 47526 43781 48575
23629 76916 89818
Giải ba 14644 39315
Giải nhì 41847
Giải nhất 27672
Đặc biệt 798207
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 15 15 16 18 26 29 43 44
45 47 56 71 72 73 75 78 81
Đầu Lô tô
0 07
1 15, 15, 16, 18
2 26, 29
3
4 43, 44, 45, 47
5 56
6
7 71, 72, 73, 75, 78
8 81
9
Đuôi Lô tô
0
1 71, 81
2 72
3 43, 73
4 44
5 15, 15, 45, 75
6 16, 26, 56
7 07, 47
8 18, 78
9 29
Giải tám 74
Giải bảy 726
Giải sáu 5730 3203 8573
Giải năm 4655
Giải tư 40123 53086 59401 07225
98093 80233 14566
Giải ba 72412 13051
Giải nhì 44509
Giải nhất 95420
Đặc biệt 083627
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 09 12 20 23 25 26 27
30 33 51 55 66 73 74 86 93
Đầu Lô tô
0 01, 03, 09
1 12
2 20, 23, 25, 26, 27
3 30, 33
4
5 51, 55
6 66
7 73, 74
8 86
9 93
Đuôi Lô tô
0 20, 30
1 01, 51
2 12
3 03, 23, 33, 73, 93
4 74
5 25, 55
6 26, 66, 86
7 27
8
9 09
Giải tám 12
Giải bảy 565
Giải sáu 5624 7222 3866
Giải năm 3984
Giải tư 30663 57355 42443 18509
12059 42552 27199
Giải ba 22618 08378
Giải nhì 27580
Giải nhất 84990
Đặc biệt 107816
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 16 18 22 24 43 52 55
59 63 65 66 78 80 84 90 99
Đầu Lô tô
0 09
1 12, 16, 18
2 22, 24
3
4 43
5 52, 55, 59
6 63, 65, 66
7 78
8 80, 84
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 80, 90
1
2 12, 22, 52
3 43, 63
4 24, 84
5 55, 65
6 16, 66
7
8 18, 78
9 09, 59, 99
Giải tám 36
Giải bảy 405
Giải sáu 3776 6702 5742
Giải năm 6215
Giải tư 70172 81041 41556 25685
11900 25330 31356
Giải ba 74690 21801
Giải nhì 90756
Giải nhất 44949
Đặc biệt 255020
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 05 15 20 30 36 41
42 49 56 56 56 72 76 85 90
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 05
1 15
2 20
3 30, 36
4 41, 42, 49
5 56, 56, 56
6
7 72, 76
8 85
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 30, 90
1 01, 41
2 02, 42, 72
3
4
5 05, 15, 85
6 36, 56, 56, 56, 76
7
8
9 49
Giải tám 06
Giải bảy 573
Giải sáu 7090 6133 8510
Giải năm 9792
Giải tư 39615 41186 17274 56183
08029 72406 22188
Giải ba 89275 95067
Giải nhì 14112
Giải nhất 49802
Đặc biệt 839184
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 10 12 15 29 33 6 67
73 74 75 83 84 86 88 90 92
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 10, 12, 15
2 29
3 33
4
5
6 6, 67
7 73, 74, 75
8 83, 84, 86, 88
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 10, 90
1
2 02, 12, 92
3 33, 73, 83
4 74, 84
5 15, 75
6 06, 6, 86
7 67
8 88
9 29
Giải tám 23
Giải bảy 225
Giải sáu 1667 5119 8554
Giải năm 1904
Giải tư 02390 77922 21454 56238
52626 53205 53532
Giải ba 15442 17891
Giải nhì 56286
Giải nhất 12096
Đặc biệt 756179
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 19 22 23 25 26 32 38
42 54 54 67 79 86 90 91 96
Đầu Lô tô
0 04, 05
1 19
2 22, 23, 25, 26
3 32, 38
4 42
5 54, 54
6 67
7 79
8 86
9 90, 91, 96
Đuôi Lô tô
0 90
1 91
2 22, 32, 42
3 23
4 04, 54, 54
5 05, 25
6 26, 86, 96
7 67
8 38
9 19, 79
Giải tám 89
Giải bảy 712
Giải sáu 8549 0719 6344
Giải năm 2616
Giải tư 89749 32671 96938 57247
67019 78784 97178
Giải ba 55215 82410
Giải nhì 41357
Giải nhất 81902
Đặc biệt 992050
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 12 15 16 19 19 38 44
47 49 49 50 57 71 78 84 89
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 12, 15, 16, 19, 19
2
3 38
4 44, 47, 49, 49
5 50, 57
6
7 71, 78
8 84, 89
9
Đuôi Lô tô
0 10, 50
1 71
2 02, 12
3
4 44, 84
5 15
6 16
7 47, 57
8 38, 78
9 19, 19, 49, 49, 89
Giải tám 25
Giải bảy 787
Giải sáu 2091 0114 8858
Giải năm 9318
Giải tư 26257 70549 09056 96633
35585 94738 50173
Giải ba 32784 24151
Giải nhì 83021
Giải nhất 97638
Đặc biệt 905021
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 18 21 21 25 33 38 38 49
51 56 57 58 73 84 85 87 91
Đầu Lô tô
0
1 14, 18
2 21, 21, 25
3 33, 38, 38
4 49
5 51, 56, 57, 58
6
7 73
8 84, 85, 87
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 21, 21, 51, 91
2
3 33, 73
4 14, 84
5 25, 85
6 56
7 57, 87
8 18, 38, 38, 58
9 49
Giải tám 48
Giải bảy 864
Giải sáu 2137 1699 5360
Giải năm 1813
Giải tư 99416 49944 80354 41746
87940 32612 06792
Giải ba 04426 86261
Giải nhì 56022
Giải nhất 39427
Đặc biệt 735295
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 16 22 26 27 37 40 44
46 48 54 60 61 64 92 95 99
Đầu Lô tô
0
1 12, 13, 16
2 22, 26, 27
3 37
4 40, 44, 46, 48
5 54
6 60, 61, 64
7
8
9 92, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 60
1 61
2 12, 22, 92
3 13
4 44, 54, 64
5 95
6 16, 26, 46
7 27, 37
8 48
9 99
Giải tám 86
Giải bảy 261
Giải sáu 0851 2622 4416
Giải năm 0328
Giải tư 71136 97286 55146 23941
69310 23713 38784
Giải ba 27122 86964
Giải nhì 59686
Giải nhất 25568
Đặc biệt 270022
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 16 22 22 22 28 36 41
46 51 61 64 68 84 86 86 86
Đầu Lô tô
0
1 10, 13, 16
2 22, 22, 22, 28
3 36
4 41, 46
5 51
6 61, 64, 68
7
8 84, 86, 86, 86
9
Đuôi Lô tô
0 10
1 41, 51, 61
2 22, 22, 22
3 13
4 64, 84
5
6 16, 36, 46, 86, 86, 86
7
8 28, 68
9
Giải tám 80
Giải bảy 449
Giải sáu 0345 6068 0997
Giải năm 5106
Giải tư 50498 43038 06035 49303
15632 17220 49190
Giải ba 94461 01794
Giải nhì 93930
Giải nhất 17006
Đặc biệt 608750
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 06 20 30 32 35 38 45
49 50 61 68 80 90 94 97 98
Đầu Lô tô
0 03, 06, 06
1
2 20
3 30, 32, 35, 38
4 45, 49
5 50
6 61, 68
7
8 80
9 90, 94, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 50, 80, 90
1 61
2 32
3 03
4 94
5 35, 45
6 06, 06
7 97
8 38, 68, 98
9 49
Giải tám 12
Giải bảy 860
Giải sáu 6020 0915 3245
Giải năm 9948
Giải tư 81926 22695 75582 86774
23470 88836 60882
Giải ba 89502 90713
Giải nhì 17483
Giải nhất 23776
Đặc biệt 155156
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 13 15 20 26 36 45 48
56 60 70 74 76 82 82 83 95
Đầu Lô tô
0 02
1 12, 13, 15
2 20, 26
3 36
4 45, 48
5 56
6 60
7 70, 74, 76
8 82, 82, 83
9 95
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 70
1
2 02, 12, 82, 82
3 13, 83
4 74
5 15, 45, 95
6 26, 36, 56, 76
7
8 48
9
Giải tám 90
Giải bảy 185
Giải sáu 6619 9069 2962
Giải năm 4338
Giải tư 45533 86478 11262 31447
66697 13738 80928
Giải ba 00466 11259
Giải nhì 94522
Giải nhất 62035
Đặc biệt 266187
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 22 28 33 35 38 38 47 59
62 62 66 69 78 85 87 90 97
Đầu Lô tô
0
1 19
2 22, 28
3 33, 35, 38, 38
4 47
5 59
6 62, 62, 66, 69
7 78
8 85, 87
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 90
1
2 22, 62, 62
3 33
4
5 35, 85
6 66
7 47, 87, 97
8 28, 38, 38, 78
9 19, 59, 69
Giải tám 02
Giải bảy 236
Giải sáu 7273 8514 3055
Giải năm 1050
Giải tư 87668 27966 61035 82176
50231 30979 97639
Giải ba 30413 42427
Giải nhì 94571
Giải nhất 31080
Đặc biệt 649696
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 14 2 27 31 35 36 39 50
55 66 68 71 73 76 79 80 96
Đầu Lô tô
0
1 13, 14
2 2, 27
3 31, 35, 36, 39
4
5 50, 55
6 66, 68
7 71, 73, 76, 79
8 80
9 96
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 31, 71
2 2
3 13, 73
4 14
5 35, 55
6 36, 66, 76, 96
7 27
8 68
9 39, 79
Giải tám 98
Giải bảy 614
Giải sáu 3542 3760 7662
Giải năm 6754
Giải tư 38416 19765 81304 37080
73735 73139 77775
Giải ba 47136 49772
Giải nhì 04924
Giải nhất 86304
Đặc biệt 638893
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 14 16 24 35 36 39 42
54 60 62 65 72 75 80 93 98
Đầu Lô tô
0 04, 04
1 14, 16
2 24
3 35, 36, 39
4 42
5 54
6 60, 62, 65
7 72, 75
8 80
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1
2 42, 62, 72
3 93
4 04, 04, 14, 24, 54
5 35, 65, 75
6 16, 36
7
8 98
9 39
Giải tám 05
Giải bảy 212
Giải sáu 1221 0255 4646
Giải năm 7261
Giải tư 14249 86804 42119 03761
72831 04189 61076
Giải ba 22203 29354
Giải nhì 50618
Giải nhất 10126
Đặc biệt 471041
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 12 18 19 21 26 31 41
46 49 5 54 55 61 61 76 89
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 12, 18, 19
2 21, 26
3 31
4 41, 46, 49
5 5, 54, 55
6 61, 61
7 76
8 89
9
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31, 41, 61, 61
2 12
3 03
4 04, 54
5 5, 55
6 26, 46, 76
7
8 18
9 19, 49, 89
Giải tám 54
Giải bảy 178
Giải sáu 8443 6586 4792
Giải năm 6410
Giải tư 99599 41578 96857 15087
16282 30247 58564
Giải ba 84909 96619
Giải nhì 11035
Giải nhất 08116
Đặc biệt 045153
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 16 19 35 43 47 53 54
57 64 78 78 82 86 87 92 99
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 16, 19
2
3 35
4 43, 47
5 53, 54, 57
6 64
7 78, 78
8 82, 86, 87
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1
2 82, 92
3 43, 53
4 54, 64
5 35
6 16, 86
7 47, 57, 87
8 78, 78
9 09, 19, 99
Giải tám 05
Giải bảy 462
Giải sáu 5393 0020 5386
Giải năm 4930
Giải tư 23402 89912 94114 77061
15354 75526 85756
Giải ba 99538 55270
Giải nhì 39217
Giải nhất 32864
Đặc biệt 977947
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 14 17 20 26 30 38 47
5 54 56 61 62 64 70 86 93
Đầu Lô tô
0 02
1 12, 14, 17
2 20, 26
3 30, 38
4 47
5 5, 54, 56
6 61, 62, 64
7 70
8 86
9 93
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 70
1 61
2 02, 12, 62
3 93
4 14, 54, 64
5 5
6 26, 56, 86
7 17, 47
8 38
9
Giải tám 81
Giải bảy 386
Giải sáu 8315 2377 1232
Giải năm 1723
Giải tư 93054 93366 04250 61685
00011 00663 23784
Giải ba 67184 80252
Giải nhì 35903
Giải nhất 49049
Đặc biệt 965046
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 15 23 32 46 49 50 52
54 63 66 77 81 84 84 85 86
Đầu Lô tô
0 03
1 11, 15
2 23
3 32
4 46, 49
5 50, 52, 54
6 63, 66
7 77
8 81, 84, 84, 85, 86
9
Đuôi Lô tô
0 50
1 11, 81
2 32, 52
3 03, 23, 63
4 54, 84, 84
5 15, 85
6 46, 66, 86
7 77
8
9 49
Giải tám 73
Giải bảy 605
Giải sáu 4011 4613 0442
Giải năm 6524
Giải tư 87444 39157 83371 78268
16318 39146 51669
Giải ba 02076 99078
Giải nhì 92358
Giải nhất 22851
Đặc biệt 795661
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 13 18 24 42 44 46 51
57 58 61 68 69 71 73 76 78
Đầu Lô tô
0 05
1 11, 13, 18
2 24
3
4 42, 44, 46
5 51, 57, 58
6 61, 68, 69
7 71, 73, 76, 78
8
9
Đuôi Lô tô
0
1 11, 51, 61, 71
2 42
3 13, 73
4 24, 44
5 05
6 46, 76
7 57
8 18, 58, 68, 78
9 69
Giải tám 21
Giải bảy 972
Giải sáu 7754 5441 7527
Giải năm 3616
Giải tư 94822 96455 58002 95042
20344 42857 50726
Giải ba 44357 03656
Giải nhì 50144
Giải nhất 35448
Đặc biệt 244215
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 15 16 21 22 26 27 41 42
44 44 48 54 55 56 57 57 72
Đầu Lô tô
0 02
1 15, 16
2 21, 22, 26, 27
3
4 41, 42, 44, 44, 48
5 54, 55, 56, 57, 57
6
7 72
8
9
Đuôi Lô tô
0
1 21, 41
2 02, 22, 42, 72
3
4 44, 44, 54
5 15, 55
6 16, 26, 56
7 27, 57, 57
8 48
9
Giải tám 21
Giải bảy 267
Giải sáu 7364 9151 7695
Giải năm 8803
Giải tư 31505 78289 58729 32645
74099 33110 39221
Giải ba 41142 36299
Giải nhì 69665
Giải nhất 89378
Đặc biệt 864267
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 10 21 21 29 42 45 51
64 65 67 67 78 89 95 99 99
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 10
2 21, 21, 29
3
4 42, 45
5 51
6 64, 65, 67, 67
7 78
8 89
9 95, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 21, 21, 51
2 42
3 03
4 64
5 05, 45, 65, 95
6
7 67, 67
8 78
9 29, 89, 99, 99
Giải tám 98
Giải bảy 552
Giải sáu 3809 4520 8381
Giải năm 6780
Giải tư 05612 61884 73565 29761
11627 89828 15866
Giải ba 39810 49983
Giải nhì 11667
Giải nhất 11774
Đặc biệt 980888
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 12 20 27 28 52 61 65
66 67 74 80 81 83 84 88 98
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 12
2 20, 27, 28
3
4
5 52
6 61, 65, 66, 67
7 74
8 80, 81, 83, 84, 88
9 98
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 80
1 61, 81
2 12, 52
3 83
4 74, 84
5 65
6 66
7 27, 67
8 28, 88, 98
9 09
Giải tám 84
Giải bảy 797
Giải sáu 9346 0898 7605
Giải năm 1031
Giải tư 12035 42994 19776 30342
94664 64481 77904
Giải ba 01124 64000
Giải nhì 49457
Giải nhất 23394
Đặc biệt 127270
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 05 24 31 35 42 46 57
64 70 76 81 84 94 94 97 98
Đầu Lô tô
0 00, 04, 05
1
2 24
3 31, 35
4 42, 46
5 57
6 64
7 70, 76
8 81, 84
9 94, 94, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 70
1 31, 81
2 42
3
4 04, 24, 64, 84, 94, 94
5 05, 35
6 46, 76
7 57, 97
8 98
9
Giải tám 43
Giải bảy 344
Giải sáu 7178 4433 6619
Giải năm 9668
Giải tư 39708 31754 99711 84169
46459 92371 48385
Giải ba 94722 53059
Giải nhì 79262
Giải nhất 15611
Đặc biệt 395088
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 11 19 22 33 43 44 54
59 59 62 68 69 71 78 85 88
Đầu Lô tô
0 08
1 11, 11, 19
2 22
3 33
4 43, 44
5 54, 59, 59
6 62, 68, 69
7 71, 78
8 85, 88
9
Đuôi Lô tô
0
1 11, 11, 71
2 22, 62
3 33, 43
4 44, 54
5 85
6
7
8 08, 68, 78, 88
9 19, 59, 59, 69
Giải tám 74
Giải bảy 186
Giải sáu 5654 1949 0846
Giải năm 3703
Giải tư 74694 80679 89343 22875
09051 61053 12909
Giải ba 87957 36239
Giải nhì 81629
Giải nhất 54608
Đặc biệt 192489
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 09 29 39 43 46 49 51
53 54 57 74 75 79 86 89 94
Đầu Lô tô
0 03, 08, 09
1
2 29
3 39
4 43, 46, 49
5 51, 53, 54, 57
6
7 74, 75, 79
8 86, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 51
2
3 03, 43, 53
4 54, 74, 94
5 75
6 46, 86
7 57
8 08
9 09, 29, 39, 49, 79, 89
Giải tám 43
Giải bảy 161
Giải sáu 2251 6055 8911
Giải năm 5872
Giải tư 35531 08972 64540 50691
54807 68171 94617
Giải ba 27913 34901
Giải nhì 43832
Giải nhất 56005
Đặc biệt 069880
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 07 11 13 17 31 32 40
43 51 55 61 71 72 72 80 91
Đầu Lô tô
0 01, 05, 07
1 11, 13, 17
2
3 31, 32
4 40, 43
5 51, 55
6 61
7 71, 72, 72
8 80
9 91
Đuôi Lô tô
0 40, 80
1 01, 11, 31, 51, 61, 71, 91
2 32, 72, 72
3 13, 43
4
5 05, 55
6
7 07, 17
8
9
Giải tám 95
Giải bảy 647
Giải sáu 0671 4408 8966
Giải năm 4498
Giải tư 69850 78022 38280 20487
29165 94934 01563
Giải ba 78835 28473
Giải nhì 76491
Giải nhất 69899
Đặc biệt 382358
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 22 34 35 47 50 58 63 65
66 71 73 80 87 91 95 98 99
Đầu Lô tô
0 08
1
2 22
3 34, 35
4 47
5 50, 58
6 63, 65, 66
7 71, 73
8 80, 87
9 91, 95, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 71, 91
2 22
3 63, 73
4 34
5 35, 65, 95
6 66
7 47, 87
8 08, 58, 98
9 99
Giải tám 43
Giải bảy 901
Giải sáu 2175 1619 4485
Giải năm 6983
Giải tư 15841 20040 68671 68459
93959 45232 41847
Giải ba 29442 79152
Giải nhì 26248
Giải nhất 85054
Đặc biệt 749729
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 19 29 32 40 41 42 43 47
48 52 54 59 59 71 75 83 85
Đầu Lô tô
0 01
1 19
2 29
3 32
4 40, 41, 42, 43, 47, 48
5 52, 54, 59, 59
6
7 71, 75
8 83, 85
9
Đuôi Lô tô
0 40
1 01, 41, 71
2 32, 42, 52
3 43, 83
4 54
5 75, 85
6
7 47
8 48
9 19, 29, 59, 59
Giải tám 26
Giải bảy 929
Giải sáu 2879 5082 5028
Giải năm 2679
Giải tư 88134 52299 64345 02929
16086 49811 61779
Giải ba 12733 79339
Giải nhì 54801
Giải nhất 36459
Đặc biệt 878232
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 26 28 29 29 32 33 34
39 45 59 79 79 79 82 86 99
Đầu Lô tô
0 01
1 11
2 26, 28, 29, 29
3 32, 33, 34, 39
4 45
5 59
6
7 79, 79, 79
8 82, 86
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 01, 11
2 32, 82
3 33
4 34
5 45
6 26, 86
7
8 28
9 29, 29, 39, 59, 79, 79, 79, 99

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Kon Tum

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
502 lần
882 lần
221 lần
211 lần
411 lần
Cặp sốXuất hiện
671 lần
201 lần
161 lần
151 lần
271 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
630 lần
620 lần
600 lần
590 lần
640 lần
Cặp sốXuất hiện
650 lần
690 lần
680 lần
660 lần
570 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
3229 ngày
2928 ngày
5827 ngày
8026 ngày
8925 ngày
Cặp sốSố ngày
7023 ngày
8822 ngày
6721 ngày
1520 ngày
6119 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
791 ngày
801 ngày
701 ngày
671 ngày
581 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
611 ngày
841 ngày
871 ngày
951 ngày
961 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
01 lần
13 lần
23 lần
33 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
56 lần
64 lần
75 lần
82 lần
91 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 01 lần
Đầu 12 lần
Đầu 25 lần
Đầu 31 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 55 lần
Đầu 62 lần
Đầu 72 lần
Đầu 86 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 05 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 32 lần
Đuôi 41 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 64 lần
Đuôi 75 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ