Xổ Số Quảng Ngãi 30 ngày

Xổ số Quảng Ngãi 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi trong 30 ngày gần đây nhất (XSQNG 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Quảng Ngãi trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Quảng Ngãi 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày gần nhất

Giải tám 93
Giải bảy 806
Giải sáu 1409 2770 3883
Giải năm 6092
Giải tư 14292 12543 17962 66320
33846 73449 78514
Giải ba 89286 89601
Giải nhì 92897
Giải nhất 15772
Đặc biệt 613514
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 09 14 14 20 43 46 49
62 70 72 83 86 92 92 93 97
Đầu Lô tô
0 01, 06, 09
1 14, 14
2 20
3
4 43, 46, 49
5
6 62
7 70, 72
8 83, 86
9 92, 92, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 01
2 62, 72, 92, 92
3 43, 83, 93
4 14, 14
5
6 06, 46, 86
7 97
8
9 09, 49
Giải tám 05
Giải bảy 391
Giải sáu 2222 7260 4696
Giải năm 9885
Giải tư 42129 24356 63247 18468
06036 16613 55754
Giải ba 31787 70402
Giải nhì 33375
Giải nhất 02078
Đặc biệt 995138
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 13 22 29 36 38 47 5 54
56 60 68 75 78 85 87 91 96
Đầu Lô tô
0 02
1 13
2 22, 29
3 36, 38
4 47
5 5, 54, 56
6 60, 68
7 75, 78
8 85, 87
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 60
1 91
2 02, 22
3 13
4 54
5 5, 75, 85
6 36, 56, 96
7 47, 87
8 38, 68, 78
9 29
Giải tám 14
Giải bảy 416
Giải sáu 9065 3662 5288
Giải năm 8108
Giải tư 30762 41336 13123 08472
55192 81660 90017
Giải ba 53593 45642
Giải nhì 51996
Giải nhất 86364
Đặc biệt 335201
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 14 16 17 23 36 42 60
62 62 64 65 72 88 92 93 96
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 14, 16, 17
2 23
3 36
4 42
5
6 60, 62, 62, 64, 65
7 72
8 88
9 92, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 60
1 01
2 42, 62, 62, 72, 92
3 23, 93
4 14, 64
5 65
6 16, 36, 96
7 17
8 08, 88
9
Giải tám 27
Giải bảy 980
Giải sáu 4879 9392 1211
Giải năm 6501
Giải tư 70744 64946 89336 20001
88947 84105 33408
Giải ba 10231 06997
Giải nhì 26212
Giải nhất 57970
Đặc biệt 487281
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 05 08 11 12 27 31 36
44 46 47 70 79 80 81 92 97
Đầu Lô tô
0 01, 01, 05, 08
1 11, 12
2 27
3 31, 36
4 44, 46, 47
5
6
7 70, 79
8 80, 81
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0 70, 80
1 01, 01, 11, 31, 81
2 12, 92
3
4 44
5 05
6 36, 46
7 27, 47, 97
8 08
9 79
Giải tám 76
Giải bảy 567
Giải sáu 4834 7128 4367
Giải năm 6833
Giải tư 95504 05196 06192 31570
94654 98251 26004
Giải ba 47928 42735
Giải nhì 02873
Giải nhất 35946
Đặc biệt 022733
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 28 28 33 33 34 35 46
51 54 67 67 70 73 76 92 96
Đầu Lô tô
0 04, 04
1
2 28, 28
3 33, 33, 34, 35
4 46
5 51, 54
6 67, 67
7 70, 73, 76
8
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 70
1 51
2 92
3 33, 33, 73
4 04, 04, 34, 54
5 35
6 46, 76, 96
7 67, 67
8 28, 28
9
Giải tám 33
Giải bảy 543
Giải sáu 9258 6818 3554
Giải năm 7260
Giải tư 49290 29174 74093 00065
25649 76579 19559
Giải ba 07050 77694
Giải nhì 68854
Giải nhất 45983
Đặc biệt 091461
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 33 43 49 50 54 54 58 59
60 61 65 74 79 83 90 93 94
Đầu Lô tô
0
1 18
2
3 33
4 43, 49
5 50, 54, 54, 58, 59
6 60, 61, 65
7 74, 79
8 83
9 90, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 90
1 61
2
3 33, 43, 83, 93
4 54, 54, 74, 94
5 65
6
7
8 18, 58
9 49, 59, 79
Giải tám 38
Giải bảy 321
Giải sáu 0118 9356 0935
Giải năm 2391
Giải tư 36960 72336 75873 07260
84750 17674 80805
Giải ba 09805 53094
Giải nhì 15101
Giải nhất 61401
Đặc biệt 181411
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 05 05 11 18 21 35 36
38 50 56 60 60 73 74 91 94
Đầu Lô tô
0 01, 01, 05, 05
1 11, 18
2 21
3 35, 36, 38
4
5 50, 56
6 60, 60
7 73, 74
8
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 60
1 01, 01, 11, 21, 91
2
3 73
4 74, 94
5 05, 05, 35
6 36, 56
7
8 18, 38
9
Giải tám 08
Giải bảy 857
Giải sáu 6860 5479 3111
Giải năm 9758
Giải tư 50640 04974 82750 37466
38407 04054 59383
Giải ba 78570 67408
Giải nhì 40721
Giải nhất 27290
Đặc biệt 660752
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 11 21 40 50 52 54 57
58 60 66 70 74 79 8 83 90
Đầu Lô tô
0 07, 08
1 11
2 21
3
4 40
5 50, 52, 54, 57, 58
6 60, 66
7 70, 74, 79
8 8, 83
9 90
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 60, 70, 90
1 11, 21
2 52
3 83
4 54, 74
5
6 66
7 07, 57
8 08, 8, 58
9 79
Giải tám 30
Giải bảy 593
Giải sáu 3168 5867 3601
Giải năm 6034
Giải tư 46948 63905 36577 57141
64440 56390 72249
Giải ba 23791 92839
Giải nhì 80156
Giải nhất 51220
Đặc biệt 805911
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 11 20 30 34 39 40 41
48 49 56 67 68 77 90 91 93
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 11
2 20
3 30, 34, 39
4 40, 41, 48, 49
5 56
6 67, 68
7 77
8
9 90, 91, 93
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 40, 90
1 01, 11, 41, 91
2
3 93
4 34
5 05
6 56
7 67, 77
8 48, 68
9 39, 49
Giải tám 03
Giải bảy 170
Giải sáu 1223 1668 6186
Giải năm 4989
Giải tư 44038 76802 75927 39312
13921 90233 05007
Giải ba 99906 92117
Giải nhì 60514
Giải nhất 76682
Đặc biệt 483597
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 07 12 14 17 21 23 27
3 33 38 68 70 82 86 89 97
Đầu Lô tô
0 02, 06, 07
1 12, 14, 17
2 21, 23, 27
3 3, 33, 38
4
5
6 68
7 70
8 82, 86, 89
9 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 21
2 02, 12, 82
3 3, 23, 33
4 14
5
6 06, 86
7 07, 17, 27, 97
8 38, 68
9 89
Giải tám 18
Giải bảy 143
Giải sáu 3216 2621 2292
Giải năm 7731
Giải tư 68312 86717 36336 71929
26620 28520 79410
Giải ba 27289 29862
Giải nhì 30977
Giải nhất 19672
Đặc biệt 695725
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 12 16 17 18 20 20 21 25
29 31 36 43 62 72 77 89 92
Đầu Lô tô
0
1 10, 12, 16, 17, 18
2 20, 20, 21, 25, 29
3 31, 36
4 43
5
6 62
7 72, 77
8 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 20
1 21, 31
2 12, 62, 72, 92
3 43
4
5 25
6 16, 36
7 17, 77
8 18
9 29, 89
Giải tám 06
Giải bảy 394
Giải sáu 1856 5781 5708
Giải năm 2764
Giải tư 07644 00463 60372 52340
02527 57237 68164
Giải ba 49046 15194
Giải nhì 04352
Giải nhất 81455
Đặc biệt 049669
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 27 37 40 44 46 52 55 56
6 63 64 64 69 72 81 94 94
Đầu Lô tô
0 08
1
2 27
3 37
4 40, 44, 46
5 52, 55, 56
6 6, 63, 64, 64, 69
7 72
8 81
9 94, 94
Đuôi Lô tô
0 40
1 81
2 52, 72
3 63
4 44, 64, 64, 94, 94
5 55
6 6, 46, 56
7 27, 37
8 08
9 69
Giải tám 30
Giải bảy 555
Giải sáu 4582 0485 7876
Giải năm 3276
Giải tư 21646 18175 05854 82982
46517 75379 79204
Giải ba 52291 21907
Giải nhì 23984
Giải nhất 41327
Đặc biệt 685811
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 11 17 27 30 46 54 55
75 76 76 79 82 82 84 85 91
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 11, 17
2 27
3 30
4 46
5 54, 55
6
7 75, 76, 76, 79
8 82, 82, 84, 85
9 91
Đuôi Lô tô
0 30
1 11, 91
2 82, 82
3
4 04, 54, 84
5 55, 75, 85
6 46, 76, 76
7 07, 17, 27
8
9 79
Giải tám 04
Giải bảy 214
Giải sáu 2884 1449 4505
Giải năm 6185
Giải tư 58810 83101 43013 32170
92603 19549 78264
Giải ba 66986 64467
Giải nhì 77794
Giải nhất 99093
Đặc biệt 454548
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 05 10 13 14 4 48 49
49 64 67 70 84 85 86 93 94
Đầu Lô tô
0 01, 03, 05
1 10, 13, 14
2
3
4 4, 48, 49, 49
5
6 64, 67
7 70
8 84, 85, 86
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 01
2
3 03, 13, 93
4 4, 14, 64, 84, 94
5 05, 85
6 86
7 67
8 48
9 49, 49
Giải tám 05
Giải bảy 044
Giải sáu 3834 5529 5173
Giải năm 5233
Giải tư 36738 76753 03456 41105
92578 96707 16796
Giải ba 92534 21047
Giải nhì 71170
Giải nhất 52988
Đặc biệt 945339
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 29 33 34 34 38 39 44
47 5 53 56 70 73 78 88 96
Đầu Lô tô
0 05, 07
1
2 29
3 33, 34, 34, 38, 39
4 44, 47
5 5, 53, 56
6
7 70, 73, 78
8 88
9 96
Đuôi Lô tô
0 70
1
2
3 33, 53, 73
4 34, 34, 44
5 5, 05
6 56, 96
7 07, 47
8 38, 78, 88
9 29, 39
Giải tám 99
Giải bảy 846
Giải sáu 7972 8092 7893
Giải năm 9471
Giải tư 68965 25191 03076 88336
69172 28661 97989
Giải ba 32336 87907
Giải nhì 66317
Giải nhất 35015
Đặc biệt 801841
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 15 17 36 36 41 46 61 65
71 72 72 76 89 91 92 93 99
Đầu Lô tô
0 07
1 15, 17
2
3 36, 36
4 41, 46
5
6 61, 65
7 71, 72, 72, 76
8 89
9 91, 92, 93, 99
Đuôi Lô tô
0
1 41, 61, 71, 91
2 72, 72, 92
3 93
4
5 15, 65
6 36, 36, 46, 76
7 07, 17
8
9 89, 99
Giải tám 22
Giải bảy 455
Giải sáu 7401 4166 5409
Giải năm 7240
Giải tư 47194 33573 10689 27860
28390 29247 05169
Giải ba 11588 00892
Giải nhì 89527
Giải nhất 37803
Đặc biệt 327378
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 09 22 27 40 47 55 60
66 69 73 78 88 89 90 92 94
Đầu Lô tô
0 01, 03, 09
1
2 22, 27
3
4 40, 47
5 55
6 60, 66, 69
7 73, 78
8 88, 89
9 90, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 90
1 01
2 22, 92
3 03, 73
4 94
5 55
6 66
7 27, 47
8 78, 88
9 09, 69, 89
Giải tám 16
Giải bảy 130
Giải sáu 5008 8289 4532
Giải năm 4139
Giải tư 90454 02912 27004 15826
86231 94793 68936
Giải ba 73720 82107
Giải nhì 07033
Giải nhất 94406
Đặc biệt 875091
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 07 08 12 16 20 26 30
31 32 33 36 39 54 89 91 93
Đầu Lô tô
0 04, 06, 07, 08
1 12, 16
2 20, 26
3 30, 31, 32, 33, 36, 39
4
5 54
6
7
8 89
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0 20, 30
1 31, 91
2 12, 32
3 33, 93
4 04, 54
5
6 06, 16, 26, 36
7 07
8 08
9 39, 89
Giải tám 50
Giải bảy 201
Giải sáu 7304 1083 2551
Giải năm 3151
Giải tư 33783 13324 45825 71433
70683 36255 14542
Giải ba 92220 70371
Giải nhì 02983
Giải nhất 83385
Đặc biệt 821966
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 20 24 25 33 42 50 51
51 55 66 71 83 83 83 83 85
Đầu Lô tô
0 01, 04
1
2 20, 24, 25
3 33
4 42
5 50, 51, 51, 55
6 66
7 71
8 83, 83, 83, 83, 85
9
Đuôi Lô tô
0 20, 50
1 01, 51, 51, 71
2 42
3 33, 83, 83, 83, 83
4 04, 24
5 25, 55, 85
6 66
7
8
9
Giải tám 03
Giải bảy 186
Giải sáu 6278 7871 6414
Giải năm 2486
Giải tư 75893 75848 36256 64705
34583 38027 49681
Giải ba 81059 89051
Giải nhì 55673
Giải nhất 21487
Đặc biệt 024048
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 14 27 3 48 48 51 56 59
71 73 78 81 83 86 86 87 93
Đầu Lô tô
0 05
1 14
2 27
3 3
4 48, 48
5 51, 56, 59
6
7 71, 73, 78
8 81, 83, 86, 86, 87
9 93
Đuôi Lô tô
0
1 51, 71, 81
2
3 3, 73, 83, 93
4 14
5 05
6 56, 86, 86
7 27, 87
8 48, 48, 78
9 59
Giải tám 78
Giải bảy 369
Giải sáu 1870 3072 4402
Giải năm 4638
Giải tư 02222 99987 26188 45104
87605 64033 34433
Giải ba 38701 39498
Giải nhì 39619
Giải nhất 45427
Đặc biệt 424362
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 04 05 19 22 27 33 33
38 62 69 70 72 78 87 88 98
Đầu Lô tô
0 01, 02, 04, 05
1 19
2 22, 27
3 33, 33, 38
4
5
6 62, 69
7 70, 72, 78
8 87, 88
9 98
Đuôi Lô tô
0 70
1 01
2 02, 22, 62, 72
3 33, 33
4 04
5 05
6
7 27, 87
8 38, 78, 88, 98
9 19, 69
Giải tám 52
Giải bảy 052
Giải sáu 2237 4689 2738
Giải năm 1900
Giải tư 77520 29739 16827 63296
63709 93217 35881
Giải ba 27233 61923
Giải nhì 13982
Giải nhất 80335
Đặc biệt 396664
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 17 20 23 27 33 35 37
38 39 52 52 64 81 82 89 96
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 17
2 20, 23, 27
3 33, 35, 37, 38, 39
4
5 52, 52
6 64
7
8 81, 82, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 00, 20
1 81
2 52, 52, 82
3 23, 33
4 64
5 35
6 96
7 17, 27, 37
8 38
9 09, 39, 89
Giải tám 84
Giải bảy 318
Giải sáu 7491 7102 6555
Giải năm 1354
Giải tư 95883 24306 07618 56359
03474 97868 55819
Giải ba 58980 24589
Giải nhì 20960
Giải nhất 07521
Đặc biệt 933338
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 18 18 19 21 38 54 55
59 60 68 74 80 83 84 89 91
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 18, 18, 19
2 21
3 38
4
5 54, 55, 59
6 60, 68
7 74
8 80, 83, 84, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 21, 91
2 02
3 83
4 54, 74, 84
5 55
6 06
7
8 18, 18, 38, 68
9 19, 59, 89
Giải tám 64
Giải bảy 380
Giải sáu 9869 8197 0772
Giải năm 8721
Giải tư 52465 17799 35559 43311
76824 35183 10971
Giải ba 00641 56245
Giải nhì 49728
Giải nhất 30454
Đặc biệt 018787
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 21 24 28 41 45 54 59 64
65 69 71 72 80 83 87 97 99
Đầu Lô tô
0
1 11
2 21, 24, 28
3
4 41, 45
5 54, 59
6 64, 65, 69
7 71, 72
8 80, 83, 87
9 97, 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 11, 21, 41, 71
2 72
3 83
4 24, 54, 64
5 45, 65
6
7 87, 97
8 28
9 59, 69, 99
Giải tám 01
Giải bảy 228
Giải sáu 1580 8394 3819
Giải năm 8094
Giải tư 47288 24039 36887 04978
13769 35852 24422
Giải ba 93174 16177
Giải nhì 97494
Giải nhất 71185
Đặc biệt 528610
Phóng to
Lô tô trực tiếp
1 10 19 22 28 39 52 69 74
77 78 80 85 87 88 94 94 94
Đầu Lô tô
0
1 1, 10, 19
2 22, 28
3 39
4
5 52
6 69
7 74, 77, 78
8 80, 85, 87, 88
9 94, 94, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 1
2 22, 52
3
4 74, 94, 94, 94
5 85
6
7 77, 87
8 28, 78, 88
9 19, 39, 69
Giải tám 50
Giải bảy 628
Giải sáu 0498 2498 4182
Giải năm 4196
Giải tư 40542 90464 76758 07275
47235 47936 63672
Giải ba 92713 65037
Giải nhì 78898
Giải nhất 51531
Đặc biệt 815234
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 28 31 34 35 36 37 42 50
58 64 72 75 82 96 98 98 98
Đầu Lô tô
0
1 13
2 28
3 31, 34, 35, 36, 37
4 42
5 50, 58
6 64
7 72, 75
8 82
9 96, 98, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 50
1 31
2 42, 72, 82
3 13
4 34, 64
5 35, 75
6 36, 96
7 37
8 28, 58, 98, 98, 98
9
Giải tám 73
Giải bảy 456
Giải sáu 7706 8806 6191
Giải năm 4323
Giải tư 00227 10534 61495 82208
29906 69989 90967
Giải ba 71596 12498
Giải nhì 58878
Giải nhất 99453
Đặc biệt 274561
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 06 08 23 27 34 53 56
61 67 73 78 89 91 95 96 98
Đầu Lô tô
0 06, 06, 06, 08
1
2 23, 27
3 34
4
5 53, 56
6 61, 67
7 73, 78
8 89
9 91, 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0
1 61, 91
2
3 23, 53, 73
4 34
5 95
6 06, 06, 06, 56, 96
7 27, 67
8 08, 78, 98
9 89
Giải tám 71
Giải bảy 540
Giải sáu 1478 2611 7189
Giải năm 2679
Giải tư 93887 15005 92911 48620
01787 36437 13173
Giải ba 49227 56672
Giải nhì 84057
Giải nhất 70068
Đặc biệt 296872
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 11 20 27 37 40 57 68
71 72 72 73 78 79 87 87 89
Đầu Lô tô
0 05
1 11, 11
2 20, 27
3 37
4 40
5 57
6 68
7 71, 72, 72, 73, 78, 79
8 87, 87, 89
9
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 11, 11, 71
2 72, 72
3 73
4
5 05
6
7 27, 37, 57, 87, 87
8 68, 78
9 79, 89
Giải tám 12
Giải bảy 415
Giải sáu 9967 7160 5779
Giải năm 0590
Giải tư 05881 16773 17365 55296
62249 88615 66863
Giải ba 40291 62873
Giải nhì 32142
Giải nhất 92566
Đặc biệt 188544
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 15 15 42 44 49 60 63 65
66 67 73 73 79 81 90 91 96
Đầu Lô tô
0
1 12, 15, 15
2
3
4 42, 44, 49
5
6 60, 63, 65, 66, 67
7 73, 73, 79
8 81
9 90, 91, 96
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1 81, 91
2 12, 42
3 63, 73, 73
4 44
5 15, 15, 65
6 66, 96
7 67
8
9 49, 79
Giải tám 75
Giải bảy 295
Giải sáu 3434 1480 1552
Giải năm 5243
Giải tư 94438 72178 51675 99894
68095 22585 72980
Giải ba 14664 70451
Giải nhì 98081
Giải nhất 97933
Đặc biệt 202034
Phóng to
Lô tô trực tiếp
33 34 34 38 43 51 52 64 75
75 78 80 80 81 85 94 95 95
Đầu Lô tô
0
1
2
3 33, 34, 34, 38
4 43
5 51, 52
6 64
7 75, 75, 78
8 80, 80, 81, 85
9 94, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 80, 80
1 51, 81
2 52
3 33, 43
4 34, 34, 64, 94
5 75, 75, 85, 95, 95
6
7
8 38, 78
9

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Ngãi

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
113 lần
612 lần
382 lần
482 lần
342 lần
Cặp sốXuất hiện
141 lần
811 lần
781 lần
011 lần
661 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
630 lần
600 lần
590 lần
580 lần
650 lần
Cặp sốXuất hiện
670 lần
710 lần
700 lần
680 lần
570 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
4428 ngày
7227 ngày
3425 ngày
1024 ngày
8723 ngày
Cặp sốSố ngày
6421 ngày
6220 ngày
6618 ngày
9117 ngày
7816 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
661 ngày
691 ngày
641 ngày
621 ngày
611 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
721 ngày
781 ngày
971 ngày
911 ngày
871 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
14 lần
27 lần
55 lần
62 lần
Tổng ĐBXuất hiện
76 lần
82 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 01 lần
Đầu 15 lần
Đầu 21 lần
Đầu 36 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 51 lần
Đầu 66 lần
Đầu 72 lần
Đầu 82 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 01 lần
Đuôi 19 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 31 lần
Đuôi 45 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 51 lần
Đuôi 61 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 85 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ