Xổ số miền bắc Chủ Nhật hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 12/9/2021

Đặc biệt 23349
Giải nhất 65096
Giải nhì 37636 14585
Giải ba 82711 01984 10108
63761 80426 18098
Giải tư 8650 6413 3653 9598
Giải năm 0444 1083 4230
5098 5783 5883
Giải sáu 265 113 308
Giải bảy 51 73 00 47
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 08 11 13 13 26 30 36
44 47 49 50 51 53 61 65 73
83 83 83 84 85 96 98 98 98
Đầu Lô tô
0 00, 08, 08
1 11, 13, 13
2 26
3 30, 36
4 44, 47, 49
5 50, 51, 53
6 61, 65
7 73
8 83, 83, 83, 84, 85
9 96, 98, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 50
1 11, 51, 61
2
3 13, 13, 53, 73, 83, 83, 83
4 44, 84
5 65, 85
6 26, 36, 96
7 47
8 08, 08, 98, 98, 98
9 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 5/9/2021

Đặc biệt 17061
Giải nhất 06266
Giải nhì 07805 99731
Giải ba 35197 62447 38742
44270 91965 85395
Giải tư 7408 5283 5353 8189
Giải năm 2833 0651 5006
2480 9391 7041
Giải sáu 810 437 976
Giải bảy 10 21 51 11
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 08 10 10 11 21 31 33
37 41 42 47 51 51 53 61 65
66 70 76 80 83 89 91 95 97
Đầu Lô tô
0 05, 06, 08
1 10, 10, 11
2 21
3 31, 33, 37
4 41, 42, 47
5 51, 51, 53
6 61, 65, 66
7 70, 76
8 80, 83, 89
9 91, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 70, 80
1 11, 21, 31, 41, 51, 51, 61, 91
2 42
3 33, 53, 83
4
5 05, 65, 95
6 06, 66, 76
7 37, 47, 97
8 08
9 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 29/8/2021

Đặc biệt 58755
Giải nhất 35778
Giải nhì 57087 16260
Giải ba 65463 02056 08406
09798 73043 82720
Giải tư 8967 8810 6297 6525
Giải năm 0262 3171 1911
9537 4409 2723
Giải sáu 263 935 524
Giải bảy 67 96 20 81
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 10 11 20 20 23 24 25
35 37 43 55 56 60 62 63 63
67 67 71 78 81 87 96 97 98
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 10, 11
2 20, 20, 23, 24, 25
3 35, 37
4 43
5 55, 56
6 60, 62, 63, 63, 67, 67
7 71, 78
8 81, 87
9 96, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 20, 60
1 11, 71, 81
2 62
3 23, 43, 63, 63
4 24
5 25, 35, 55
6 06, 56, 96
7 37, 67, 67, 87, 97
8 78, 98
9 09

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 22/8/2021

Đặc biệt 98711
Giải nhất 17016
Giải nhì 84610 57897
Giải ba 64837 56675 31785
37772 52792 09406
Giải tư 6559 5930 8597 1411
Giải năm 8162 7128 8506
0135 9901 1234
Giải sáu 990 669 518
Giải bảy 70 66 63 83
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 06 10 11 11 16 18 28
30 34 35 37 59 62 63 66 69
70 72 75 83 85 90 92 97 97
Đầu Lô tô
0 01, 06, 06
1 10, 11, 11, 16, 18
2 28
3 30, 34, 35, 37
4
5 59
6 62, 63, 66, 69
7 70, 72, 75
8 83, 85
9 90, 92, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 70, 90
1 01, 11, 11
2 62, 72, 92
3 63, 83
4 34
5 35, 75, 85
6 06, 06, 16, 66
7 37, 97, 97
8 18, 28
9 59, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 15/8/2021

Đặc biệt 73497
Giải nhất 42299
Giải nhì 27270 47998
Giải ba 47667 04102 16657
13993 48963 75245
Giải tư 0915 7761 2804 1670
Giải năm 1199 8641 6169
4394 6690 6261
Giải sáu 078 311 921
Giải bảy 18 36 24 29
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 11 15 18 21 24 29 36
41 45 57 61 61 63 67 69 70
70 78 90 93 94 97 98 99 99
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 11, 15, 18
2 21, 24, 29
3 36
4 41, 45
5 57
6 61, 61, 63, 67, 69
7 70, 70, 78
8
9 90, 93, 94, 97, 98, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 70, 70, 90
1 11, 21, 41, 61, 61
2 02
3 63, 93
4 04, 24, 94
5 15, 45
6 36
7 57, 67, 97
8 18, 78, 98
9 29, 69, 99, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 8/8/2021

Đặc biệt 38115
Giải nhất 97733
Giải nhì 21143 52941
Giải ba 12914 26998 10224
63551 85741 77963
Giải tư 7663 1599 9528 3603
Giải năm 6707 5085 3629
5755 2682 1939
Giải sáu 455 297 980
Giải bảy 85 67 16 92
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 14 15 16 24 28 29 33
39 41 41 43 51 55 55 63 63
67 80 82 85 85 92 97 98 99
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 14, 15, 16
2 24, 28, 29
3 33, 39
4 41, 41, 43
5 51, 55, 55
6 63, 63, 67
7
8 80, 82, 85, 85
9 92, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 41, 41, 51
2 82, 92
3 03, 33, 43, 63, 63
4 14, 24
5 15, 55, 55, 85, 85
6 16
7 07, 67, 97
8 28, 98
9 29, 39, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 1/8/2021

Đặc biệt 88081
Giải nhất 34286
Giải nhì 12650 78390
Giải ba 65925 29421 79263
20662 91370 06502
Giải tư 5515 5202 8485 5405
Giải năm 4259 6115 5263
9048 8120 9098
Giải sáu 899 010 422
Giải bảy 26 31 33 02
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 02 05 10 15 15 20 21
22 25 26 31 33 48 50 59 62
63 63 70 81 85 86 90 98 99
Đầu Lô tô
0 02, 02, 02, 05
1 10, 15, 15
2 20, 21, 22, 25, 26
3 31, 33
4 48
5 50, 59
6 62, 63, 63
7 70
8 81, 85, 86
9 90, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 50, 70, 90
1 21, 31, 81
2 02, 02, 02, 22, 62
3 33, 63, 63
4
5 05, 15, 15, 25, 85
6 26, 86
7
8 48, 98
9 59, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 25/7/2021

Đặc biệt 82380
Giải nhất 30971
Giải nhì 01356 85942
Giải ba 16180 06396 61456
95973 05699 72114
Giải tư 8352 8556 2395 5143
Giải năm 4652 5305 3009
0694 5573 6234
Giải sáu 508 259 535
Giải bảy 03 98 25 19
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 08 09 14 19 25 34 35
42 43 52 52 56 56 56 59 71
73 73 80 80 94 95 96 98 99
Đầu Lô tô
0 03, 05, 08, 09
1 14, 19
2 25
3 34, 35
4 42, 43
5 52, 52, 56, 56, 56, 59
6
7 71, 73, 73
8 80, 80
9 94, 95, 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 80, 80
1 71
2 42, 52, 52
3 03, 43, 73, 73
4 14, 34, 94
5 05, 25, 35, 95
6 56, 56, 56, 96
7
8 08, 98
9 09, 19, 59, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 18/7/2021

Đặc biệt 32872
Giải nhất 95067
Giải nhì 80303 82293
Giải ba 80388 37573 24229
68911 52203 77221
Giải tư 0612 8207 1644 1744
Giải năm 5925 3344 9075
3042 2480 3368
Giải sáu 156 903 030
Giải bảy 64 08 83 02
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 03 03 07 08 11 12 21
25 29 30 42 44 44 44 56 64
67 68 72 73 75 80 83 88 93
Đầu Lô tô
0 02, 03, 03, 03, 07, 08
1 11, 12
2 21, 25, 29
3 30
4 42, 44, 44, 44
5 56
6 64, 67, 68
7 72, 73, 75
8 80, 83, 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 11, 21
2 02, 12, 42, 72
3 03, 03, 03, 73, 83, 93
4 44, 44, 44, 64
5 25, 75
6 56
7 07, 67
8 08, 68, 88
9 29

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 11/7/2021

Đặc biệt 38294
Giải nhất 91851
Giải nhì 93404 79438
Giải ba 49821 18755 18535
76955 38763 07385
Giải tư 9056 2994 5320 7541
Giải năm 6677 8540 7807
6901 5169 3598
Giải sáu 285 607 442
Giải bảy 83 62 33 49
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 07 07 20 21 33 35 38
40 41 42 49 51 55 55 56 62
63 69 77 83 85 85 94 94 98
Đầu Lô tô
0 01, 04, 07, 07
1
2 20, 21
3 33, 35, 38
4 40, 41, 42, 49
5 51, 55, 55, 56
6 62, 63, 69
7 77
8 83, 85, 85
9 94, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 01, 21, 41, 51
2 42, 62
3 33, 63, 83
4 04, 94, 94
5 35, 55, 55, 85, 85
6 56
7 07, 07, 77
8 38, 98
9 49, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 4/7/2021

Đặc biệt 96477
Giải nhất 73016
Giải nhì 78167 01062
Giải ba 00824 98311 53733
43981 63171 45547
Giải tư 1346 6039 0669 1452
Giải năm 2018 3049 5037
9139 6618 9276
Giải sáu 416 994 429
Giải bảy 31 43 84 17
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 16 16 17 18 18 24 29 31
33 37 39 39 43 46 47 49 52
62 67 69 71 76 77 81 84 94
Đầu Lô tô
0
1 11, 16, 16, 17, 18, 18
2 24, 29
3 31, 33, 37, 39, 39
4 43, 46, 47, 49
5 52
6 62, 67, 69
7 71, 76, 77
8 81, 84
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 11, 31, 71, 81
2 52, 62
3 33, 43
4 24, 84, 94
5
6 16, 16, 46, 76
7 17, 37, 47, 67, 77
8 18, 18
9 29, 39, 39, 49, 69

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ