Xổ số miền bắc Chủ Nhật hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 22/5/2022

Đặc biệt 24547
Giải nhất 49158
Giải nhì 88253 39604
Giải ba 77448 92351 99577
48872 58631 09422
Giải tư 9311 5583 1959 1099
Giải năm 5841 6574 2211
5029 0915 6219
Giải sáu 571 895 203
Giải bảy 57 56 01 47
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 04 11 11 15 19 22 29
31 41 47 47 48 51 53 56 57
58 59 71 72 74 77 83 95 99
Đầu Lô tô
0 01, 03, 04
1 11, 11, 15, 19
2 22, 29
3 31
4 41, 47, 47, 48
5 51, 53, 56, 57, 58, 59
6
7 71, 72, 74, 77
8 83
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0
1 01, 11, 11, 31, 41, 51, 71
2 22, 72
3 03, 53, 83
4 04, 74
5 15, 95
6 56
7 47, 47, 57, 77
8 48, 58
9 19, 29, 59, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 15/5/2022

Đặc biệt 93649
Giải nhất 13716
Giải nhì 59642 55194
Giải ba 92663 63665 00952
87008 93229 96476
Giải tư 3113 6305 4666 1625
Giải năm 3554 4132 4425
4391 0543 9212
Giải sáu 284 673 985
Giải bảy 10 94 56 49
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 10 12 13 16 25 25 29
32 42 43 49 49 52 54 56 63
65 66 73 76 84 85 91 94 94
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 10, 12, 13, 16
2 25, 25, 29
3 32
4 42, 43, 49, 49
5 52, 54, 56
6 63, 65, 66
7 73, 76
8 84, 85
9 91, 94, 94
Đuôi Lô tô
0 10
1 91
2 12, 32, 42, 52
3 13, 43, 63, 73
4 54, 84, 94, 94
5 05, 25, 25, 65, 85
6 16, 56, 66, 76
7
8 08
9 29, 49, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 8/5/2022

Đặc biệt 51139
Giải nhất 23395
Giải nhì 36552 38651
Giải ba 04991 47157 29360
44544 87107 11543
Giải tư 0674 1048 2885 7008
Giải năm 7199 1746 0318
6714 2671 3455
Giải sáu 474 899 639
Giải bảy 92 70 16 23
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 14 16 18 23 39 39 43
44 46 48 51 52 55 57 60 70
71 74 74 85 91 92 95 99 99
Đầu Lô tô
0 07, 08
1 14, 16, 18
2 23
3 39, 39
4 43, 44, 46, 48
5 51, 52, 55, 57
6 60
7 70, 71, 74, 74
8 85
9 91, 92, 95, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 51, 71, 91
2 52, 92
3 23, 43
4 14, 44, 74, 74
5 55, 85, 95
6 16, 46
7 07, 57
8 08, 18, 48
9 39, 39, 99, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 1/5/2022

Đặc biệt 81691
Giải nhất 24290
Giải nhì 90854 72236
Giải ba 30217 80913 09886
88942 10442 57804
Giải tư 0448 4813 2448 9076
Giải năm 7671 6782 4277
6760 0867 9274
Giải sáu 018 011 868
Giải bảy 11 01 38 82
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 11 11 13 13 17 18 36
38 42 42 48 48 54 60 67 68
71 74 76 77 82 82 86 90 91
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 11, 11, 13, 13, 17, 18
2
3 36, 38
4 42, 42, 48, 48
5 54
6 60, 67, 68
7 71, 74, 76, 77
8 82, 82, 86
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1 01, 11, 11, 71, 91
2 42, 42, 82, 82
3 13, 13
4 04, 54, 74
5
6 36, 76, 86
7 17, 67, 77
8 18, 38, 48, 48, 68
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 24/4/2022

Đặc biệt 97285
Giải nhất 09752
Giải nhì 78263 93471
Giải ba 55647 45149 89005
89562 00052 28702
Giải tư 3547 3143 6877 8162
Giải năm 2046 1441 7971
9312 9020 5601
Giải sáu 150 308 710
Giải bảy 41 11 50 45
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 05 08 10 11 12 20 41
41 43 45 46 47 47 49 50 50
52 52 62 62 63 71 71 77 85
Đầu Lô tô
0 01, 02, 05, 08
1 10, 11, 12
2 20
3
4 41, 41, 43, 45, 46, 47, 47, 49
5 50, 50, 52, 52
6 62, 62, 63
7 71, 71, 77
8 85
9
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 50, 50
1 01, 11, 41, 41, 71, 71
2 02, 12, 52, 52, 62, 62
3 43, 63
4
5 05, 45, 85
6 46
7 47, 47, 77
8 08
9 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 17/4/2022

Đặc biệt 87347
Giải nhất 30501
Giải nhì 52768 81509
Giải ba 58329 36585 57369
34593 20149 06240
Giải tư 5168 9476 1272 0201
Giải năm 0478 4449 5995
6232 0035 6518
Giải sáu 498 315 198
Giải bảy 65 90 33 97
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 09 15 18 29 32 33 35
40 47 49 49 65 68 68 69 72
76 78 85 90 93 95 97 98 98
Đầu Lô tô
0 01, 01, 09
1 15, 18
2 29
3 32, 33, 35
4 40, 47, 49, 49
5
6 65, 68, 68, 69
7 72, 76, 78
8 85
9 90, 93, 95, 97, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 01, 01
2 32, 72
3 33, 93
4
5 15, 35, 65, 85, 95
6 76
7 47, 97
8 18, 68, 68, 78, 98, 98
9 09, 29, 49, 49, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 10/4/2022

Đặc biệt 25295
Giải nhất 01253
Giải nhì 02772 10133
Giải ba 25037 39709 38529
62601 03531 02966
Giải tư 7174 6598 9142 7548
Giải năm 0422 4404 9651
5388 4498 1990
Giải sáu 616 196 733
Giải bảy 05 02 17 69
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 04 05 09 16 17 22 29
31 33 33 37 42 48 51 53 66
69 72 74 88 90 95 96 98 98
Đầu Lô tô
0 01, 02, 04, 05, 09
1 16, 17
2 22, 29
3 31, 33, 33, 37
4 42, 48
5 51, 53
6 66, 69
7 72, 74
8 88
9 90, 95, 96, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 01, 31, 51
2 02, 22, 42, 72
3 33, 33, 53
4 04, 74
5 05, 95
6 16, 66, 96
7 17, 37
8 48, 88, 98, 98
9 09, 29, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 3/4/2022

Đặc biệt 87767
Giải nhất 96822
Giải nhì 00286 87175
Giải ba 05151 00453 10770
20700 46783 36248
Giải tư 7284 1110 4221 7095
Giải năm 4548 5296 0260
8620 8960 9744
Giải sáu 248 740 460
Giải bảy 53 42 25 56
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 20 21 22 25 40 42 44
48 48 48 51 53 53 56 60 60
60 67 70 75 83 84 86 95 96
Đầu Lô tô
0 00
1 10
2 20, 21, 22, 25
3
4 40, 42, 44, 48, 48, 48
5 51, 53, 53, 56
6 60, 60, 60, 67
7 70, 75
8 83, 84, 86
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20, 40, 60, 60, 60, 70
1 21, 51
2 22, 42
3 53, 53, 83
4 44, 84
5 25, 75, 95
6 56, 86, 96
7 67
8 48, 48, 48
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 27/3/2022

Đặc biệt 80965
Giải nhất 15580
Giải nhì 97527 79584
Giải ba 04613 11917 96863
53389 01028 93080
Giải tư 7607 6561 5081 1676
Giải năm 5091 9598 3136
0406 8410 2025
Giải sáu 559 197 968
Giải bảy 85 50 42 88
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 10 13 17 25 27 28 36
42 50 59 61 63 65 68 76 80
80 81 84 85 88 89 91 97 98
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 10, 13, 17
2 25, 27, 28
3 36
4 42
5 50, 59
6 61, 63, 65, 68
7 76
8 80, 80, 81, 84, 85, 88, 89
9 91, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 80, 80
1 61, 81, 91
2 42
3 13, 63
4 84
5 25, 65, 85
6 06, 36, 76
7 07, 17, 27, 97
8 28, 68, 88, 98
9 59, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 20/3/2022

Đặc biệt 04348
Giải nhất 47440
Giải nhì 07110 79698
Giải ba 93040 56463 42102
26825 24283 93357
Giải tư 5834 6891 5747 8231
Giải năm 5012 0310 4266
3197 3590 7372
Giải sáu 908 502 748
Giải bảy 87 23 20 09
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 08 09 10 10 12 20 23
25 31 34 40 40 47 48 48 57
63 66 72 83 87 90 91 97 98
Đầu Lô tô
0 02, 02, 08, 09
1 10, 10, 12
2 20, 23, 25
3 31, 34
4 40, 40, 47, 48, 48
5 57
6 63, 66
7 72
8 83, 87
9 90, 91, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 20, 40, 40, 90
1 31, 91
2 02, 02, 12, 72
3 23, 63, 83
4 34
5 25
6 66
7 47, 57, 87, 97
8 08, 48, 48, 98
9 09

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 13/3/2022

Đặc biệt 66650
Giải nhất 07729
Giải nhì 47188 33607
Giải ba 01950 23000 46569
19418 36726 31216
Giải tư 4492 7750 0854 5370
Giải năm 2059 1837 8479
6635 8825 7705
Giải sáu 988 233 300
Giải bảy 07 60 94 80
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 05 07 07 16 18 25 26
29 33 35 37 50 50 50 54 59
60 69 70 79 80 88 88 92 94
Đầu Lô tô
0 00, 00, 05, 07, 07
1 16, 18
2 25, 26, 29
3 33, 35, 37
4
5 50, 50, 50, 54, 59
6 60, 69
7 70, 79
8 80, 88, 88
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 50, 50, 50, 60, 70, 80
1
2 92
3 33
4 54, 94
5 05, 25, 35
6 16, 26
7 07, 07, 37
8 18, 88, 88
9 29, 59, 69, 79

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2022)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ