Xổ số miền bắc Chủ Nhật hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 28/11/2021

Đặc biệt 55988
Giải nhất 58593
Giải nhì 79190 06541
Giải ba 69290 71067 80595
75378 89706 51988
Giải tư 6592 6857 7846 0995
Giải năm 3816 0245 6521
3543 7702 5803
Giải sáu 294 403 163
Giải bảy 00 40 82 69
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 03 06 16 21 40 41
43 45 46 57 63 67 69 78 82
88 88 90 90 92 93 94 95 95
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03, 03, 06
1 16
2 21
3
4 40, 41, 43, 45, 46
5 57
6 63, 67, 69
7 78
8 82, 88, 88
9 90, 90, 92, 93, 94, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 90, 90
1 21, 41
2 02, 82, 92
3 03, 03, 43, 63, 93
4 94
5 45, 95, 95
6 06, 16, 46
7 57, 67
8 78, 88, 88
9 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 21/11/2021

Đặc biệt 47579
Giải nhất 80977
Giải nhì 62619 73610
Giải ba 77069 19970 43083
46530 54910 00973
Giải tư 6915 1634 5860 1873
Giải năm 4516 3281 8015
5447 5143 6006
Giải sáu 529 575 563
Giải bảy 15 64 68 10
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 10 10 15 15 15 16 19
29 30 34 43 47 60 63 64 68
69 70 73 73 75 77 79 81 83
Đầu Lô tô
0 06
1 10, 10, 10, 15, 15, 15, 16, 19
2 29
3 30, 34
4 43, 47
5
6 60, 63, 64, 68, 69
7 70, 73, 73, 75, 77, 79
8 81, 83
9
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 10, 30, 60, 70
1 81
2
3 43, 63, 73, 73, 83
4 34, 64
5 15, 15, 15, 75
6 06, 16
7 47, 77
8 68
9 19, 29, 69, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 14/11/2021

Đặc biệt 53940
Giải nhất 52169
Giải nhì 96490 56413
Giải ba 75831 04901 40450
49876 41041 24500
Giải tư 6399 1620 0903 1337
Giải năm 4292 1228 9935
6934 3812 7727
Giải sáu 057 640 516
Giải bảy 14 16 23 01
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 01 03 12 13 14 16 16
20 23 27 28 31 34 35 37 40
40 41 50 57 69 76 90 92 99
Đầu Lô tô
0 00, 01, 01, 03
1 12, 13, 14, 16, 16
2 20, 23, 27, 28
3 31, 34, 35, 37
4 40, 40, 41
5 50, 57
6 69
7 76
8
9 90, 92, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 40, 40, 50, 90
1 01, 01, 31, 41
2 12, 92
3 03, 13, 23
4 14, 34
5 35
6 16, 16, 76
7 27, 37, 57
8 28
9 69, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 7/11/2021

Đặc biệt 91386
Giải nhất 94379
Giải nhì 44311 83179
Giải ba 06678 99680 13992
40551 83553 67313
Giải tư 8928 0461 1576 4272
Giải năm 5710 3641 9205
4572 6586 1243
Giải sáu 931 455 549
Giải bảy 76 65 11 75
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 11 11 13 28 31 41 43
49 51 53 55 61 65 72 72 75
76 76 78 79 79 80 86 86 92
Đầu Lô tô
0 05
1 10, 11, 11, 13
2 28
3 31
4 41, 43, 49
5 51, 53, 55
6 61, 65
7 72, 72, 75, 76, 76, 78, 79, 79
8 80, 86, 86
9 92
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 11, 11, 31, 41, 51, 61
2 72, 72, 92
3 13, 43, 53
4
5 05, 55, 65, 75
6 76, 76, 86, 86
7
8 28, 78
9 49, 79, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 31/10/2021

Đặc biệt 54798
Giải nhất 04294
Giải nhì 72480 05721
Giải ba 82106 07376 62297
09493 66579 94247
Giải tư 4401 1797 5715 7824
Giải năm 9963 0196 1823
3341 7665 9561
Giải sáu 626 139 472
Giải bảy 62 35 58 65
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 15 21 23 24 26 35 39
41 47 58 61 62 63 65 65 72
76 79 80 93 94 96 97 97 98
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 15
2 21, 23, 24, 26
3 35, 39
4 41, 47
5 58
6 61, 62, 63, 65, 65
7 72, 76, 79
8 80
9 93, 94, 96, 97, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 80
1 01, 21, 41, 61
2 62, 72
3 23, 63, 93
4 24, 94
5 15, 35, 65, 65
6 06, 26, 76, 96
7 47, 97, 97
8 58, 98
9 39, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 24/10/2021

Đặc biệt 44417
Giải nhất 33926
Giải nhì 36042 14446
Giải ba 00607 38945 83370
05592 10320 41963
Giải tư 1191 7465 0224 4762
Giải năm 9660 9802 5921
0674 3624 5013
Giải sáu 828 294 558
Giải bảy 52 97 53 58
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 13 17 20 21 24 24 26
28 42 45 46 52 53 58 58 60
62 63 65 70 74 91 92 94 97
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 13, 17
2 20, 21, 24, 24, 26, 28
3
4 42, 45, 46
5 52, 53, 58, 58
6 60, 62, 63, 65
7 70, 74
8
9 91, 92, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 60, 70
1 21, 91
2 02, 42, 52, 62, 92
3 13, 53, 63
4 24, 24, 74, 94
5 45, 65
6 26, 46
7 07, 17, 97
8 28, 58, 58
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 17/10/2021

Đặc biệt 24640
Giải nhất 45261
Giải nhì 28113 58334
Giải ba 67474 16929 59008
69755 58832 99823
Giải tư 4593 1833 4313 1612
Giải năm 5822 2237 7310
9461 9056 4393
Giải sáu 518 407 906
Giải bảy 23 78 70 15
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 08 10 12 13 13 15 18
22 23 23 29 32 33 34 37 40
55 56 61 61 70 74 78 93 93
Đầu Lô tô
0 06, 07, 08
1 10, 12, 13, 13, 15, 18
2 22, 23, 23, 29
3 32, 33, 34, 37
4 40
5 55, 56
6 61, 61
7 70, 74, 78
8
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 70
1 61, 61
2 12, 22, 32
3 13, 13, 23, 23, 33, 93, 93
4 34, 74
5 15, 55
6 06, 56
7 07, 37
8 08, 18, 78
9 29

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 10/10/2021

Đặc biệt 06085
Giải nhất 88649
Giải nhì 10842 18830
Giải ba 01269 23827 76813
31338 07958 49024
Giải tư 4671 1897 4473 0285
Giải năm 2069 7935 5161
9047 0316 3202
Giải sáu 246 585 284
Giải bảy 48 34 93 42
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 13 16 24 27 30 34 35 38
42 42 46 47 48 49 58 61 69
69 71 73 84 85 85 85 93 97
Đầu Lô tô
0 02
1 13, 16
2 24, 27
3 30, 34, 35, 38
4 42, 42, 46, 47, 48, 49
5 58
6 61, 69, 69
7 71, 73
8 84, 85, 85, 85
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0 30
1 61, 71
2 02, 42, 42
3 13, 73, 93
4 24, 34, 84
5 35, 85, 85, 85
6 16, 46
7 27, 47, 97
8 38, 48, 58
9 49, 69, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 3/10/2021

Đặc biệt 20681
Giải nhất 02104
Giải nhì 37357 93752
Giải ba 55304 60330 34160
60027 20063 00404
Giải tư 1190 5537 1993 7472
Giải năm 1935 5535 0728
4564 7842 7533
Giải sáu 528 376 079
Giải bảy 60 16 56 83
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 04 16 27 28 28 30 33
35 35 37 42 52 56 57 60 60
63 64 72 76 79 81 83 90 93
Đầu Lô tô
0 04, 04, 04
1 16
2 27, 28, 28
3 30, 33, 35, 35, 37
4 42
5 52, 56, 57
6 60, 60, 63, 64
7 72, 76, 79
8 81, 83
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 60, 90
1 81
2 42, 52, 72
3 33, 63, 83, 93
4 04, 04, 04, 64
5 35, 35
6 16, 56, 76
7 27, 37, 57
8 28, 28
9 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 26/9/2021

Đặc biệt 21694
Giải nhất 58074
Giải nhì 30674 87398
Giải ba 68622 50815 13530
38874 20194 54775
Giải tư 3534 1774 0561 4699
Giải năm 4005 7905 2707
5383 1660 5393
Giải sáu 434 727 472
Giải bảy 79 05 15 27
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 05 07 15 15 22 27 27
30 34 34 60 61 72 74 74 74
74 75 79 83 93 94 94 98 99
Đầu Lô tô
0 05, 05, 05, 07
1 15, 15
2 22, 27, 27
3 30, 34, 34
4
5
6 60, 61
7 72, 74, 74, 74, 74, 75, 79
8 83
9 93, 94, 94, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 60
1 61
2 22, 72
3 83, 93
4 34, 34, 74, 74, 74, 74, 94, 94
5 05, 05, 05, 15, 15, 75
6
7 07, 27, 27
8 98
9 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 19/9/2021

Đặc biệt 45957
Giải nhất 46590
Giải nhì 96670 98212
Giải ba 61428 04665 16136
67569 58371 64581
Giải tư 2819 9818 9180 2878
Giải năm 3041 7099 3203
1269 0117 1209
Giải sáu 618 301 042
Giải bảy 32 56 00 04
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 03 04 09 12 17 18 18
19 28 32 36 41 42 56 57 65
69 69 70 71 78 80 81 90 99
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03, 04, 09
1 12, 17, 18, 18, 19
2 28
3 32, 36
4 41, 42
5 56, 57
6 65, 69, 69
7 70, 71, 78
8 80, 81
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 80, 90
1 01, 41, 71, 81
2 12, 32, 42
3 03
4 04
5 65
6 36, 56
7 17, 57
8 18, 18, 28, 78
9 09, 19, 69, 69, 99

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ