Xổ số miền bắc Chủ Nhật hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 20/6/2021

Đặc biệt 64799
Giải nhất 15675
Giải nhì 55723 07182
Giải ba 91118 35403 53278
60001 73280 79475
Giải tư 5243 9605 6915 6435
Giải năm 9233 3904 6685
4760 3390 1914
Giải sáu 570 187 831
Giải bảy 48 68 67 26
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 04 05 14 15 18 23 26
31 33 35 43 48 60 67 68 70
75 75 78 80 82 85 87 90 99
Đầu Lô tô
0 01, 03, 04, 05
1 14, 15, 18
2 23, 26
3 31, 33, 35
4 43, 48
5
6 60, 67, 68
7 70, 75, 75, 78
8 80, 82, 85, 87
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 60, 70, 80, 90
1 01, 31
2 82
3 03, 23, 33, 43
4 04, 14
5 05, 15, 35, 75, 75, 85
6 26
7 67, 87
8 18, 48, 68, 78
9 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 13/6/2021

Đặc biệt 35879
Giải nhất 47749
Giải nhì 87500 99446
Giải ba 01106 79324 26659
56908 74236 93875
Giải tư 7576 4069 3177 7043
Giải năm 4450 2127 6748
8288 4723 3563
Giải sáu 702 154 145
Giải bảy 15 53 57 41
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 06 08 15 23 24 27 36
41 43 45 46 48 49 50 53 54
57 59 63 69 75 76 77 79 88
Đầu Lô tô
0 00, 02, 06, 08
1 15
2 23, 24, 27
3 36
4 41, 43, 45, 46, 48, 49
5 50, 53, 54, 57, 59
6 63, 69
7 75, 76, 77, 79
8 88
9
Đuôi Lô tô
0 00, 50
1 41
2 02
3 23, 43, 53, 63
4 24, 54
5 15, 45, 75
6 06, 36, 46, 76
7 27, 57, 77
8 08, 48, 88
9 49, 59, 69, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 6/6/2021

Đặc biệt 73663
Giải nhất 63348
Giải nhì 58752 82743
Giải ba 63709 20214 34263
76106 67609 93999
Giải tư 9233 6289 2907 4869
Giải năm 4145 1855 3439
4721 9299 0693
Giải sáu 982 560 036
Giải bảy 91 21 18 88
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 09 09 14 18 21 21 33
36 39 43 45 48 52 55 60 63
63 69 82 88 89 91 93 99 99
Đầu Lô tô
0 06, 07, 09, 09
1 14, 18
2 21, 21
3 33, 36, 39
4 43, 45, 48
5 52, 55
6 60, 63, 63, 69
7
8 82, 88, 89
9 91, 93, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 21, 21, 91
2 52, 82
3 33, 43, 63, 63, 93
4 14
5 45, 55
6 06, 36
7 07
8 18, 48, 88
9 09, 09, 39, 69, 89, 99, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 30/5/2021

Đặc biệt 15553
Giải nhất 28465
Giải nhì 01790 77377
Giải ba 52873 70371 33873
61735 44650 87166
Giải tư 2999 5263 8397 4017
Giải năm 6573 2829 1106
5982 6397 2653
Giải sáu 796 010 411
Giải bảy 21 00 31 14
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 10 11 14 17 21 29 31
35 50 53 53 63 65 66 71 73
73 73 77 82 90 96 97 97 99
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 10, 11, 14, 17
2 21, 29
3 31, 35
4
5 50, 53, 53
6 63, 65, 66
7 71, 73, 73, 73, 77
8 82
9 90, 96, 97, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 50, 90
1 11, 21, 31, 71
2 82
3 53, 53, 63, 73, 73, 73
4 14
5 35, 65
6 06, 66, 96
7 17, 77, 97, 97
8
9 29, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 23/5/2021

Đặc biệt 13529
Giải nhất 97227
Giải nhì 53510 42797
Giải ba 53949 33069 63064
87910 18832 78557
Giải tư 6853 3613 9966 7341
Giải năm 1374 1035 7645
0549 0435 8722
Giải sáu 360 987 857
Giải bảy 36 58 07 65
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 10 13 22 27 29 32 35
35 36 41 45 49 49 53 57 57
58 60 64 65 66 69 74 87 97
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 10, 13
2 22, 27, 29
3 32, 35, 35, 36
4 41, 45, 49, 49
5 53, 57, 57, 58
6 60, 64, 65, 66, 69
7 74
8 87
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 60
1 41
2 22, 32
3 13, 53
4 64, 74
5 35, 35, 45, 65
6 36, 66
7 07, 27, 57, 57, 87, 97
8 58
9 29, 49, 49, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 16/5/2021

Đặc biệt 32965
Giải nhất 91114
Giải nhì 17932 99707
Giải ba 19569 47563 05093
59395 22044 59017
Giải tư 9951 5007 7194 3166
Giải năm 8698 1417 1058
9220 0385 8284
Giải sáu 831 489 931
Giải bảy 71 51 98 28
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 14 17 17 20 28 31 31
32 44 51 51 58 63 65 66 69
71 84 85 89 93 94 95 98 98
Đầu Lô tô
0 07, 07
1 14, 17, 17
2 20, 28
3 31, 31, 32
4 44
5 51, 51, 58
6 63, 65, 66, 69
7 71
8 84, 85, 89
9 93, 94, 95, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 20
1 31, 31, 51, 51, 71
2 32
3 63, 93
4 14, 44, 84, 94
5 65, 85, 95
6 66
7 07, 07, 17, 17
8 28, 58, 98, 98
9 69, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 9/5/2021

Đặc biệt 76369
Giải nhất 77298
Giải nhì 73046 17455
Giải ba 89049 72087 29566
01899 04804 83194
Giải tư 8511 0448 4346 7136
Giải năm 8342 1184 7406
4858 8972 9760
Giải sáu 701 912 815
Giải bảy 12 50 05 13
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 05 06 11 12 12 13 15
36 42 46 46 48 49 50 55 58
60 66 69 72 84 87 94 98 99
Đầu Lô tô
0 01, 04, 05, 06
1 11, 12, 12, 13, 15
2
3 36
4 42, 46, 46, 48, 49
5 50, 55, 58
6 60, 66, 69
7 72
8 84, 87
9 94, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 01, 11
2 12, 12, 42, 72
3 13
4 04, 84, 94
5 05, 15, 55
6 06, 36, 46, 46, 66
7 87
8 48, 58, 98
9 49, 69, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 2/5/2021

Đặc biệt 76578
Giải nhất 89773
Giải nhì 28086 08979
Giải ba 53310 84913 98859
08697 50033 62005
Giải tư 3088 3199 8452 0669
Giải năm 1769 7670 1743
3964 2101 2475
Giải sáu 813 561 798
Giải bảy 76 34 85 13
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 10 13 13 13 33 34 43
52 59 61 64 69 69 70 73 75
76 78 79 85 86 88 97 98 99
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 10, 13, 13, 13
2
3 33, 34
4 43
5 52, 59
6 61, 64, 69, 69
7 70, 73, 75, 76, 78, 79
8 85, 86, 88
9 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 01, 61
2 52
3 13, 13, 13, 33, 43, 73
4 34, 64
5 05, 75, 85
6 76, 86
7 97
8 78, 88, 98
9 59, 69, 69, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 25/4/2021

Đặc biệt 73278
Giải nhất 29752
Giải nhì 45407 84732
Giải ba 33840 31612 85993
13199 89957 35321
Giải tư 5788 0782 6501 6762
Giải năm 4864 5444 0604
4028 9450 9506
Giải sáu 623 091 345
Giải bảy 41 07 91 36
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 06 07 07 12 21 23 28
32 36 40 41 44 45 50 52 57
62 64 78 82 88 91 91 93 99
Đầu Lô tô
0 01, 04, 06, 07, 07
1 12
2 21, 23, 28
3 32, 36
4 40, 41, 44, 45
5 50, 52, 57
6 62, 64
7 78
8 82, 88
9 91, 91, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 01, 21, 41, 91, 91
2 12, 32, 52, 62, 82
3 23, 93
4 04, 44, 64
5 45
6 06, 36
7 07, 07, 57
8 28, 78, 88
9 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 18/4/2021

Đặc biệt 89500
Giải nhất 28554
Giải nhì 92570 49815
Giải ba 04952 62208 76847
37635 17270 72952
Giải tư 1889 1779 7211 6471
Giải năm 4106 7177 3220
6116 9816 1575
Giải sáu 549 606 127
Giải bảy 08 56 62 30
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 06 08 08 11 15 16 16
20 27 30 35 47 49 52 52 54
56 62 70 70 71 75 77 79 89
Đầu Lô tô
0 00, 06, 06, 08, 08
1 11, 15, 16, 16
2 20, 27
3 30, 35
4 47, 49
5 52, 52, 54, 56
6 62
7 70, 70, 71, 75, 77, 79
8 89
9
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 30, 70, 70
1 11, 71
2 52, 52, 62
3
4 54
5 15, 35, 75
6 06, 06, 16, 16, 56
7 27, 47, 77
8 08, 08
9 49, 79, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 11/4/2021

Đặc biệt 29013
Giải nhất 13305
Giải nhì 66567 43230
Giải ba 99122 04949 71530
82148 72456 78719
Giải tư 5096 9766 4238 7800
Giải năm 7180 2825 0497
1488 4929 5621
Giải sáu 821 034 271
Giải bảy 87 80 83 23
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 13 19 21 21 22 23 25
29 30 30 34 38 48 49 56 66
67 71 80 80 83 87 88 96 97
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 13, 19
2 21, 21, 22, 23, 25, 29
3 30, 30, 34, 38
4 48, 49
5 56
6 66, 67
7 71
8 80, 80, 83, 87, 88
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 30, 80, 80
1 21, 21, 71
2 22
3 13, 23, 83
4 34
5 05, 25
6 56, 66, 96
7 67, 87, 97
8 38, 48, 88
9 19, 29, 49

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ