Xổ Số Phú Yên 30 ngày

Xổ số Phú Yên 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Phú Yên trong 30 ngày gần đây nhất (XSPY 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Phú Yên trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Phú Yên 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày gần nhất

Giải tám 14
Giải bảy 313
Giải sáu 7562 3162 5993
Giải năm 6286
Giải tư 43616 91135 77360 48557
74166 48099 62355
Giải ba 70853 33236
Giải nhì 29784
Giải nhất 58242
Đặc biệt 390264
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 14 16 35 36 42 53 55 57
60 62 62 64 66 84 86 93 99
Đầu Lô tô
0
1 13, 14, 16
2
3 35, 36
4 42
5 53, 55, 57
6 60, 62, 62, 64, 66
7
8 84, 86
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1
2 42, 62, 62
3 13, 53, 93
4 14, 64, 84
5 35, 55
6 16, 36, 66, 86
7 57
8
9 99
Giải tám 96
Giải bảy 567
Giải sáu 8715 1882 2844
Giải năm 1128
Giải tư 44630 17869 56139 47032
92397 72680 76953
Giải ba 88573 06887
Giải nhì 71007
Giải nhất 43618
Đặc biệt 246385
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 15 18 28 30 32 39 44 53
67 69 73 80 82 85 87 96 97
Đầu Lô tô
0 07
1 15, 18
2 28
3 30, 32, 39
4 44
5 53
6 67, 69
7 73
8 80, 82, 85, 87
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1
2 32, 82
3 53, 73
4 44
5 15, 85
6 96
7 07, 67, 87, 97
8 18, 28
9 39, 69
Giải tám 43
Giải bảy 004
Giải sáu 0821 9334 7760
Giải năm 9636
Giải tư 18081 64488 47841 13299
81918 80456 13703
Giải ba 32223 14176
Giải nhì 67876
Giải nhất 44115
Đặc biệt 984658
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 15 18 21 23 34 36 4 41
43 56 58 60 76 76 81 88 99
Đầu Lô tô
0 03
1 15, 18
2 21, 23
3 34, 36
4 4, 41, 43
5 56, 58
6 60
7 76, 76
8 81, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 21, 41, 81
2
3 03, 23, 43
4 4, 34
5 15
6 36, 56, 76, 76
7
8 18, 58, 88
9 99
Giải tám 24
Giải bảy 030
Giải sáu 2335 7262 9184
Giải năm 6551
Giải tư 45694 85342 32996 27496
19273 94056 71712
Giải ba 19872 13877
Giải nhì 41171
Giải nhất 19967
Đặc biệt 632127
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 24 27 30 35 42 51 56 62
67 71 72 73 77 84 94 96 96
Đầu Lô tô
0
1 12
2 24, 27
3 30, 35
4 42
5 51, 56
6 62, 67
7 71, 72, 73, 77
8 84
9 94, 96, 96
Đuôi Lô tô
0 30
1 51, 71
2 12, 42, 62, 72
3 73
4 24, 84, 94
5 35
6 56, 96, 96
7 27, 67, 77
8
9
Giải tám 48
Giải bảy 989
Giải sáu 6811 0815 9989
Giải năm 4128
Giải tư 46858 05935 64452 40758
29989 51520 21806
Giải ba 19967 58722
Giải nhì 20938
Giải nhất 60758
Đặc biệt 760075
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 15 20 22 28 35 38 48
52 58 58 58 67 75 89 89 89
Đầu Lô tô
0 06
1 11, 15
2 20, 22, 28
3 35, 38
4 48
5 52, 58, 58, 58
6 67
7 75
8 89, 89, 89
9
Đuôi Lô tô
0 20
1 11
2 22, 52
3
4
5 15, 35, 75
6 06
7 67
8 28, 38, 48, 58, 58, 58
9 89, 89, 89
Giải tám 14
Giải bảy 002
Giải sáu 8620 0787 8507
Giải năm 8031
Giải tư 37453 65199 00412 75170
51173 24730 52722
Giải ba 30949 03464
Giải nhì 13230
Giải nhất 60610
Đặc biệt 591812
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 12 12 14 2 20 22 30
30 31 49 53 64 70 73 87 99
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 12, 12, 14
2 2, 20, 22
3 30, 30, 31
4 49
5 53
6 64
7 70, 73
8 87
9 99
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 30, 30, 70
1 31
2 2, 12, 12, 22
3 53, 73
4 14, 64
5
6
7 07, 87
8
9 49, 99
Giải tám 68
Giải bảy 827
Giải sáu 6286 0592 6719
Giải năm 1472
Giải tư 36231 51116 94763 58228
35666 43316 01490
Giải ba 76392 37304
Giải nhì 28963
Giải nhất 96947
Đặc biệt 112673
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 16 16 19 27 28 31 47 63
63 66 68 72 73 86 90 92 92
Đầu Lô tô
0 04
1 16, 16, 19
2 27, 28
3 31
4 47
5
6 63, 63, 66, 68
7 72, 73
8 86
9 90, 92, 92
Đuôi Lô tô
0 90
1 31
2 72, 92, 92
3 63, 63, 73
4 04
5
6 16, 16, 66, 86
7 27, 47
8 28, 68
9 19
Giải tám 75
Giải bảy 395
Giải sáu 0298 7528 1106
Giải năm 1663
Giải tư 79230 79372 24005 28168
85905 23699 35689
Giải ba 00979 51198
Giải nhì 03290
Giải nhất 70416
Đặc biệt 353596
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 06 16 28 30 63 68 72
75 79 89 90 95 96 98 98 99
Đầu Lô tô
0 05, 05, 06
1 16
2 28
3 30
4
5
6 63, 68
7 72, 75, 79
8 89
9 90, 95, 96, 98, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1
2 72
3 63
4
5 05, 05, 75, 95
6 06, 16, 96
7
8 28, 68, 98, 98
9 79, 89, 99
Giải tám 83
Giải bảy 993
Giải sáu 7837 9281 7632
Giải năm 4581
Giải tư 54835 19743 25038 96823
66738 07087 62528
Giải ba 66070 35839
Giải nhì 32589
Giải nhất 98040
Đặc biệt 250989
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 28 32 35 37 38 38 39 40
43 70 81 81 83 87 89 89 93
Đầu Lô tô
0
1
2 23, 28
3 32, 35, 37, 38, 38, 39
4 40, 43
5
6
7 70
8 81, 81, 83, 87, 89, 89
9 93
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1 81, 81
2 32
3 23, 43, 83, 93
4
5 35
6
7 37, 87
8 28, 38, 38
9 39, 89, 89
Giải tám 18
Giải bảy 816
Giải sáu 5690 8795 9271
Giải năm 1184
Giải tư 25127 36982 23571 36368
33112 59197 07002
Giải ba 52234 08719
Giải nhì 07330
Giải nhất 32139
Đặc biệt 253924
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 16 18 19 24 27 30 34
39 68 71 71 82 84 90 95 97
Đầu Lô tô
0 02
1 12, 16, 18, 19
2 24, 27
3 30, 34, 39
4
5
6 68
7 71, 71
8 82, 84
9 90, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1 71, 71
2 02, 12, 82
3
4 24, 34, 84
5 95
6 16
7 27, 97
8 18, 68
9 19, 39
Giải tám 85
Giải bảy 024
Giải sáu 1059 4902 9317
Giải năm 1032
Giải tư 38897 78859 55193 93591
80815 91063 87396
Giải ba 86338 33170
Giải nhì 08949
Giải nhất 95620
Đặc biệt 903242
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 15 17 20 24 32 38 42 49
59 59 63 70 85 91 93 96 97
Đầu Lô tô
0 02
1 15, 17
2 20, 24
3 32, 38
4 42, 49
5 59, 59
6 63
7 70
8 85
9 91, 93, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 91
2 02, 32, 42
3 63, 93
4 24
5 15, 85
6 96
7 17, 97
8 38
9 49, 59, 59
Giải tám 48
Giải bảy 538
Giải sáu 6373 7906 5112
Giải năm 4112
Giải tư 53106 73570 49262 82974
01789 90873 80428
Giải ba 83764 81812
Giải nhì 56043
Giải nhất 94152
Đặc biệt 669872
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 12 12 12 28 38 43 48
52 62 64 70 72 73 73 74 89
Đầu Lô tô
0 06, 06
1 12, 12, 12
2 28
3 38
4 43, 48
5 52
6 62, 64
7 70, 72, 73, 73, 74
8 89
9
Đuôi Lô tô
0 70
1
2 12, 12, 12, 52, 62, 72
3 43, 73, 73
4 64, 74
5
6 06, 06
7
8 28, 38, 48
9 89
Giải tám 98
Giải bảy 366
Giải sáu 9789 5888 1759
Giải năm 1490
Giải tư 90640 50400 00737 90445
02023 09946 03153
Giải ba 47548 29131
Giải nhì 43203
Giải nhất 27775
Đặc biệt 401919
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 19 23 31 37 40 45 46
48 53 59 66 75 88 89 90 98
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 19
2 23
3 31, 37
4 40, 45, 46, 48
5 53, 59
6 66
7 75
8 88, 89
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 90
1 31
2
3 03, 23, 53
4
5 45, 75
6 46, 66
7 37
8 48, 88, 98
9 19, 59, 89
Giải tám 34
Giải bảy 671
Giải sáu 0706 7225 5712
Giải năm 1798
Giải tư 35979 66546 75325 56101
03710 42995 46303
Giải ba 00806 36694
Giải nhì 40166
Giải nhất 87226
Đặc biệt 829687
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 06 06 10 12 25 25 26
34 46 66 71 79 87 94 95 98
Đầu Lô tô
0 01, 03, 06, 06
1 10, 12
2 25, 25, 26
3 34
4 46
5
6 66
7 71, 79
8 87
9 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 71
2 12
3 03
4 34, 94
5 25, 25, 95
6 06, 06, 26, 46, 66
7 87
8 98
9 79
Giải tám 34
Giải bảy 690
Giải sáu 5212 2139 4314
Giải năm 4804
Giải tư 85259 09990 54817 56769
50659 01232 41256
Giải ba 99881 14324
Giải nhì 87986
Giải nhất 43852
Đặc biệt 434308
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 08 12 14 17 24 32 34 39
52 56 59 59 69 81 86 90 90
Đầu Lô tô
0 04, 08
1 12, 14, 17
2 24
3 32, 34, 39
4
5 52, 56, 59, 59
6 69
7
8 81, 86
9 90, 90
Đuôi Lô tô
0 90, 90
1 81
2 12, 32, 52
3
4 04, 14, 24, 34
5
6 56, 86
7 17
8 08
9 39, 59, 59, 69
Giải tám 70
Giải bảy 173
Giải sáu 9329 6903 1528
Giải năm 7989
Giải tư 38619 57972 66599 45012
07937 10262 42825
Giải ba 23963 94521
Giải nhì 23500
Giải nhất 53107
Đặc biệt 372081
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 07 12 19 21 25 28 29
37 62 63 70 72 73 81 89 99
Đầu Lô tô
0 00, 03, 07
1 12, 19
2 21, 25, 28, 29
3 37
4
5
6 62, 63
7 70, 72, 73
8 81, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 00, 70
1 21, 81
2 12, 62, 72
3 03, 63, 73
4
5 25
6
7 07, 37
8 28
9 19, 29, 89, 99
Giải tám 07
Giải bảy 114
Giải sáu 5339 3091 9138
Giải năm 4037
Giải tư 64416 82442 05134 18047
76002 46963 91095
Giải ba 19236 61513
Giải nhì 49330
Giải nhất 65308
Đặc biệt 400243
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 13 14 16 30 34 36 37
38 39 42 43 47 63 7 91 95
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 13, 14, 16
2
3 30, 34, 36, 37, 38, 39
4 42, 43, 47
5
6 63
7 7
8
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 30
1 91
2 02, 42
3 13, 43, 63
4 14, 34
5 95
6 16, 36
7 7, 37, 47
8 08, 38
9 39
Giải tám 23
Giải bảy 010
Giải sáu 7686 9191 8427
Giải năm 8938
Giải tư 57333 24760 06688 19708
82123 15461 51049
Giải ba 03898 95730
Giải nhì 42692
Giải nhất 22647
Đặc biệt 145778
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 23 23 27 30 33 38 47
49 60 61 78 86 88 91 92 98
Đầu Lô tô
0 08
1 10
2 23, 23, 27
3 30, 33, 38
4 47, 49
5
6 60, 61
7 78
8 86, 88
9 91, 92, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 60
1 61, 91
2 92
3 23, 23, 33
4
5
6 86
7 27, 47
8 08, 38, 78, 88, 98
9 49
Giải tám 29
Giải bảy 930
Giải sáu 3528 2088 8900
Giải năm 0571
Giải tư 04445 98261 97219 34640
31248 06135 04221
Giải ba 96928 07098
Giải nhì 10458
Giải nhất 50633
Đặc biệt 688565
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 19 21 28 28 29 30 33 35
40 45 48 58 61 65 71 88 98
Đầu Lô tô
0 00
1 19
2 21, 28, 28, 29
3 30, 33, 35
4 40, 45, 48
5 58
6 61, 65
7 71
8 88
9 98
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 40
1 21, 61, 71
2
3 33
4
5 35, 45, 65
6
7
8 28, 28, 48, 58, 88, 98
9 19, 29
Giải tám 38
Giải bảy 815
Giải sáu 5374 3347 6093
Giải năm 6080
Giải tư 16467 34607 12520 07968
74177 25842 30116
Giải ba 17697 62571
Giải nhì 02023
Giải nhất 19494
Đặc biệt 400518
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 15 16 18 20 23 38 42 47
67 68 71 74 77 80 93 94 97
Đầu Lô tô
0 07
1 15, 16, 18
2 20, 23
3 38
4 42, 47
5
6 67, 68
7 71, 74, 77
8 80
9 93, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1 71
2 42
3 23, 93
4 74, 94
5 15
6 16
7 07, 47, 67, 77, 97
8 18, 38, 68
9
Giải tám 17
Giải bảy 720
Giải sáu 1653 8304 2497
Giải năm 1651
Giải tư 12753 64006 91595 14694
45564 54706 99891
Giải ba 17387 32002
Giải nhì 39905
Giải nhất 81439
Đặc biệt 008967
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 05 06 06 17 20 39 51
53 53 64 67 87 91 94 95 97
Đầu Lô tô
0 02, 04, 05, 06, 06
1 17
2 20
3 39
4
5 51, 53, 53
6 64, 67
7
8 87
9 91, 94, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 20
1 51, 91
2 02
3 53, 53
4 04, 64, 94
5 05, 95
6 06, 06
7 17, 67, 87, 97
8
9 39
Giải tám 40
Giải bảy 609
Giải sáu 9029 3598 6203
Giải năm 4945
Giải tư 99947 40693 12979 10559
97389 05751 41356
Giải ba 85610 29149
Giải nhì 95635
Giải nhất 45372
Đặc biệt 606910
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 10 10 29 35 40 45 47
49 51 56 59 72 79 89 93 98
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 10, 10
2 29
3 35
4 40, 45, 47, 49
5 51, 56, 59
6
7 72, 79
8 89
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 40
1 51
2 72
3 03, 93
4
5 35, 45
6 56
7 47
8 98
9 09, 29, 49, 59, 79, 89
Giải tám 38
Giải bảy 296
Giải sáu 4423 3251 2795
Giải năm 2418
Giải tư 72285 45663 27986 10928
33681 98615 83249
Giải ba 03549 00582
Giải nhì 18167
Giải nhất 07816
Đặc biệt 805515
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 15 16 18 23 28 38 49 49
51 63 67 81 82 85 86 95 96
Đầu Lô tô
0
1 15, 15, 16, 18
2 23, 28
3 38
4 49, 49
5 51
6 63, 67
7
8 81, 82, 85, 86
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0
1 51, 81
2 82
3 23, 63
4
5 15, 15, 85, 95
6 16, 86, 96
7 67
8 18, 28, 38
9 49, 49
Giải tám 99
Giải bảy 421
Giải sáu 7882 5296 4816
Giải năm 7923
Giải tư 84745 97560 41986 55714
31432 44739 87973
Giải ba 13529 14437
Giải nhì 76009
Giải nhất 46458
Đặc biệt 063642
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 14 16 21 23 29 32 37 39
42 45 58 60 73 82 86 96 99
Đầu Lô tô
0 09
1 14, 16
2 21, 23, 29
3 32, 37, 39
4 42, 45
5 58
6 60
7 73
8 82, 86
9 96, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 21
2 32, 42, 82
3 23, 73
4 14
5 45
6 16, 86, 96
7 37
8 58
9 09, 29, 39, 99
Giải tám 78
Giải bảy 757
Giải sáu 4542 4527 1162
Giải năm 1877
Giải tư 83233 65291 05525 44527
72102 78681 93476
Giải ba 35873 49759
Giải nhì 21051
Giải nhất 71606
Đặc biệt 233556
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 25 27 27 33 42 51 56
57 59 62 73 76 77 78 81 91
Đầu Lô tô
0 02, 06
1
2 25, 27, 27
3 33
4 42
5 51, 56, 57, 59
6 62
7 73, 76, 77, 78
8 81
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 51, 81, 91
2 02, 42, 62
3 33, 73
4
5 25
6 06, 56, 76
7 27, 27, 57, 77
8 78
9 59
Giải tám 99
Giải bảy 684
Giải sáu 7100 1569 9478
Giải năm 9331
Giải tư 61686 41332 55649 58912
59169 95541 43031
Giải ba 94088 54941
Giải nhì 44475
Giải nhất 31182
Đặc biệt 047033
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 12 31 31 32 33 41 41 49
69 69 75 78 82 84 86 88 99
Đầu Lô tô
0 00
1 12
2
3 31, 31, 32, 33
4 41, 41, 49
5
6 69, 69
7 75, 78
8 82, 84, 86, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 00
1 31, 31, 41, 41
2 12, 32, 82
3 33
4 84
5 75
6 86
7
8 78, 88
9 49, 69, 69, 99
Giải tám 08
Giải bảy 095
Giải sáu 6480 9099 7565
Giải năm 0394
Giải tư 59637 94976 77129 78516
81414 71941 99930
Giải ba 41284 65655
Giải nhì 51582
Giải nhất 24112
Đặc biệt 481223
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 14 16 23 29 30 37 41 55
65 76 8 80 82 84 94 95 99
Đầu Lô tô
0
1 12, 14, 16
2 23, 29
3 30, 37
4 41
5 55
6 65
7 76
8 8, 80, 82, 84
9 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 41
2 12, 82
3 23
4 14, 84, 94
5 55, 65, 95
6 16, 76
7 37
8 8
9 29, 99
Giải tám 33
Giải bảy 317
Giải sáu 7187 2713 7557
Giải năm 0318
Giải tư 94577 43397 66451 11023
47963 64739 50716
Giải ba 38864 87318
Giải nhì 49937
Giải nhất 44019
Đặc biệt 944069
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 17 18 18 19 23 33 37
39 51 57 63 64 69 77 87 97
Đầu Lô tô
0
1 13, 16, 17, 18, 18, 19
2 23
3 33, 37, 39
4
5 51, 57
6 63, 64, 69
7 77
8 87
9 97
Đuôi Lô tô
0
1 51
2
3 13, 23, 33, 63
4 64
5
6 16
7 17, 37, 57, 77, 87, 97
8 18, 18
9 19, 39, 69
Giải tám 98
Giải bảy 779
Giải sáu 0261 9758 2818
Giải năm 9573
Giải tư 72467 00104 35684 90801
37619 43397 31023
Giải ba 21713 69994
Giải nhì 41700
Giải nhất 97938
Đặc biệt 685529
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 04 13 18 19 23 29 38
58 61 67 73 79 84 94 97 98
Đầu Lô tô
0 00, 01, 04
1 13, 18, 19
2 23, 29
3 38
4
5 58
6 61, 67
7 73, 79
8 84
9 94, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00
1 01, 61
2
3 13, 23, 73
4 04, 84, 94
5
6
7 67, 97
8 18, 38, 58, 98
9 19, 29, 79
Giải tám 16
Giải bảy 422
Giải sáu 1148 8089 0973
Giải năm 3011
Giải tư 55731 52560 69523 72775
27511 82400 90663
Giải ba 95243 59148
Giải nhì 51791
Giải nhất 76935
Đặc biệt 357049
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 11 16 22 23 31 35 43
48 48 49 60 63 73 75 89 91
Đầu Lô tô
0 00
1 11, 11, 16
2 22, 23
3 31, 35
4 43, 48, 48, 49
5
6 60, 63
7 73, 75
8 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 11, 11, 31, 91
2 22
3 23, 43, 63, 73
4
5 35, 75
6 16
7
8 48, 48
9 49, 89

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Phú Yên

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
422 lần
561 lần
581 lần
081 lần
431 lần
Cặp sốXuất hiện
641 lần
721 lần
731 lần
651 lần
691 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
500 lần
000 lần
480 lần
510 lần
520 lần
Cặp sốXuất hiện
550 lần
540 lần
530 lần
470 lần
460 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
4929 ngày
2928 ngày
6927 ngày
2326 ngày
3325 ngày
Cặp sốSố ngày
5624 ngày
1522 ngày
1021 ngày
6720 ngày
1819 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
721 ngày
731 ngày
691 ngày
671 ngày
641 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
651 ngày
751 ngày
781 ngày
891 ngày
961 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
14 lần
21 lần
35 lần
55 lần
Tổng ĐBXuất hiện
65 lần
72 lần
81 lần
94 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 01 lần
Đầu 15 lần
Đầu 24 lần
Đầu 31 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 64 lần
Đầu 74 lần
Đầu 84 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 01 lần
Đuôi 11 lần
Đuôi 24 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 54 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 95 lần
Chia sẻ