Xổ Số Phú Yên 30 ngày

Xổ số Phú Yên 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Phú Yên trong 30 ngày gần đây nhất (XSPY 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Phú Yên trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Phú Yên 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày gần nhất

Giải tám 40
Giải bảy 609
Giải sáu 9029 3598 6203
Giải năm 4945
Giải tư 99947 40693 12979 10559
97389 05751 41356
Giải ba 85610 29149
Giải nhì 95635
Giải nhất 45372
Đặc biệt 606910
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 10 10 29 35 40 45 47
49 51 56 59 72 79 89 93 98
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 10, 10
2 29
3 35
4 40, 45, 47, 49
5 51, 56, 59
6
7 72, 79
8 89
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 40
1 51
2 72
3 03, 93
4
5 35, 45
6 56
7 47
8 98
9 09, 29, 49, 59, 79, 89
Giải tám 38
Giải bảy 296
Giải sáu 4423 3251 2795
Giải năm 2418
Giải tư 72285 45663 27986 10928
33681 98615 83249
Giải ba 03549 00582
Giải nhì 18167
Giải nhất 07816
Đặc biệt 805515
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 15 16 18 23 28 38 49 49
51 63 67 81 82 85 86 95 96
Đầu Lô tô
0
1 15, 15, 16, 18
2 23, 28
3 38
4 49, 49
5 51
6 63, 67
7
8 81, 82, 85, 86
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0
1 51, 81
2 82
3 23, 63
4
5 15, 15, 85, 95
6 16, 86, 96
7 67
8 18, 28, 38
9 49, 49
Giải tám 99
Giải bảy 421
Giải sáu 7882 5296 4816
Giải năm 7923
Giải tư 84745 97560 41986 55714
31432 44739 87973
Giải ba 13529 14437
Giải nhì 76009
Giải nhất 46458
Đặc biệt 063642
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 14 16 21 23 29 32 37 39
42 45 58 60 73 82 86 96 99
Đầu Lô tô
0 09
1 14, 16
2 21, 23, 29
3 32, 37, 39
4 42, 45
5 58
6 60
7 73
8 82, 86
9 96, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 21
2 32, 42, 82
3 23, 73
4 14
5 45
6 16, 86, 96
7 37
8 58
9 09, 29, 39, 99
Giải tám 78
Giải bảy 757
Giải sáu 4542 4527 1162
Giải năm 1877
Giải tư 83233 65291 05525 44527
72102 78681 93476
Giải ba 35873 49759
Giải nhì 21051
Giải nhất 71606
Đặc biệt 233556
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 25 27 27 33 42 51 56
57 59 62 73 76 77 78 81 91
Đầu Lô tô
0 02, 06
1
2 25, 27, 27
3 33
4 42
5 51, 56, 57, 59
6 62
7 73, 76, 77, 78
8 81
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 51, 81, 91
2 02, 42, 62
3 33, 73
4
5 25
6 06, 56, 76
7 27, 27, 57, 77
8 78
9 59
Giải tám 99
Giải bảy 684
Giải sáu 7100 1569 9478
Giải năm 9331
Giải tư 61686 41332 55649 58912
59169 95541 43031
Giải ba 94088 54941
Giải nhì 44475
Giải nhất 31182
Đặc biệt 047033
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 12 31 31 32 33 41 41 49
69 69 75 78 82 84 86 88 99
Đầu Lô tô
0 00
1 12
2
3 31, 31, 32, 33
4 41, 41, 49
5
6 69, 69
7 75, 78
8 82, 84, 86, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 00
1 31, 31, 41, 41
2 12, 32, 82
3 33
4 84
5 75
6 86
7
8 78, 88
9 49, 69, 69, 99
Giải tám 08
Giải bảy 095
Giải sáu 6480 9099 7565
Giải năm 0394
Giải tư 59637 94976 77129 78516
81414 71941 99930
Giải ba 41284 65655
Giải nhì 51582
Giải nhất 24112
Đặc biệt 481223
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 14 16 23 29 30 37 41 55
65 76 8 80 82 84 94 95 99
Đầu Lô tô
0
1 12, 14, 16
2 23, 29
3 30, 37
4 41
5 55
6 65
7 76
8 8, 80, 82, 84
9 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 41
2 12, 82
3 23
4 14, 84, 94
5 55, 65, 95
6 16, 76
7 37
8 8
9 29, 99
Giải tám 33
Giải bảy 317
Giải sáu 7187 2713 7557
Giải năm 0318
Giải tư 94577 43397 66451 11023
47963 64739 50716
Giải ba 38864 87318
Giải nhì 49937
Giải nhất 44019
Đặc biệt 944069
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 17 18 18 19 23 33 37
39 51 57 63 64 69 77 87 97
Đầu Lô tô
0
1 13, 16, 17, 18, 18, 19
2 23
3 33, 37, 39
4
5 51, 57
6 63, 64, 69
7 77
8 87
9 97
Đuôi Lô tô
0
1 51
2
3 13, 23, 33, 63
4 64
5
6 16
7 17, 37, 57, 77, 87, 97
8 18, 18
9 19, 39, 69
Giải tám 98
Giải bảy 779
Giải sáu 0261 9758 2818
Giải năm 9573
Giải tư 72467 00104 35684 90801
37619 43397 31023
Giải ba 21713 69994
Giải nhì 41700
Giải nhất 97938
Đặc biệt 685529
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 04 13 18 19 23 29 38
58 61 67 73 79 84 94 97 98
Đầu Lô tô
0 00, 01, 04
1 13, 18, 19
2 23, 29
3 38
4
5 58
6 61, 67
7 73, 79
8 84
9 94, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00
1 01, 61
2
3 13, 23, 73
4 04, 84, 94
5
6
7 67, 97
8 18, 38, 58, 98
9 19, 29, 79
Giải tám 16
Giải bảy 422
Giải sáu 1148 8089 0973
Giải năm 3011
Giải tư 55731 52560 69523 72775
27511 82400 90663
Giải ba 95243 59148
Giải nhì 51791
Giải nhất 76935
Đặc biệt 357049
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 11 11 16 22 23 31 35 43
48 48 49 60 63 73 75 89 91
Đầu Lô tô
0 00
1 11, 11, 16
2 22, 23
3 31, 35
4 43, 48, 48, 49
5
6 60, 63
7 73, 75
8 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 11, 11, 31, 91
2 22
3 23, 43, 63, 73
4
5 35, 75
6 16
7
8 48, 48
9 49, 89
Giải tám 63
Giải bảy 707
Giải sáu 9993 0621 7361
Giải năm 3034
Giải tư 63380 23177 92561 13153
12850 44757 00294
Giải ba 93777 64244
Giải nhì 18273
Giải nhất 87985
Đặc biệt 858556
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 21 34 44 50 53 56 57 61
61 63 73 77 77 80 85 93 94
Đầu Lô tô
0 07
1
2 21
3 34
4 44
5 50, 53, 56, 57
6 61, 61, 63
7 73, 77, 77
8 80, 85
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 21, 61, 61
2
3 53, 63, 73, 93
4 34, 44, 94
5 85
6 56
7 07, 57, 77, 77
8
9
Giải tám 78
Giải bảy 903
Giải sáu 6031 6801 9226
Giải năm 9978
Giải tư 90579 72735 61148 34382
57891 47361 26274
Giải ba 01207 06533
Giải nhì 86382
Giải nhất 19662
Đặc biệt 136024
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 07 24 26 31 33 35 48
61 62 74 78 78 79 82 82 91
Đầu Lô tô
0 01, 03, 07
1
2 24, 26
3 31, 33, 35
4 48
5
6 61, 62
7 74, 78, 78, 79
8 82, 82
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 01, 31, 61, 91
2 62, 82, 82
3 03, 33
4 24, 74
5 35
6 26
7 07
8 48, 78, 78
9 79
Giải tám 66
Giải bảy 175
Giải sáu 7960 3166 1159
Giải năm 1179
Giải tư 95520 74918 01416 19663
64345 81504 83192
Giải ba 28202 78521
Giải nhì 18526
Giải nhất 67195
Đặc biệt 274887
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 16 18 20 21 26 45 59
60 63 66 66 75 79 87 92 95
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 16, 18
2 20, 21, 26
3
4 45
5 59
6 60, 63, 66, 66
7 75, 79
8 87
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 21
2 02, 92
3 63
4 04
5 45, 75, 95
6 16, 26, 66, 66
7 87
8 18
9 59, 79
Giải tám 20
Giải bảy 085
Giải sáu 6814 1292 3496
Giải năm 9692
Giải tư 25011 07624 22540 92734
59379 20529 51962
Giải ba 95989 69298
Giải nhì 77372
Giải nhất 13585
Đặc biệt 360369
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 14 20 24 29 34 40 62 69
72 79 85 85 89 92 92 96 98
Đầu Lô tô
0
1 11, 14
2 20, 24, 29
3 34
4 40
5
6 62, 69
7 72, 79
8 85, 85, 89
9 92, 92, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 11
2 62, 72, 92, 92
3
4 14, 24, 34
5 85, 85
6 96
7
8 98
9 29, 69, 79, 89
Giải tám 86
Giải bảy 566
Giải sáu 0678 9403 7258
Giải năm 9413
Giải tư 51266 18159 68368 50191
04950 20379 20039
Giải ba 76905 86963
Giải nhì 17386
Giải nhất 51954
Đặc biệt 847518
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 13 18 39 50 54 58 59
63 66 66 68 78 79 86 86 91
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 13, 18
2
3 39
4
5 50, 54, 58, 59
6 63, 66, 66, 68
7 78, 79
8 86, 86
9 91
Đuôi Lô tô
0 50
1 91
2
3 03, 13, 63
4 54
5 05
6 66, 66, 86, 86
7
8 18, 58, 68, 78
9 39, 59, 79
Giải tám 22
Giải bảy 618
Giải sáu 5526 3763 4225
Giải năm 2323
Giải tư 28535 64238 11970 74508
59988 43269 92229
Giải ba 68253 30741
Giải nhì 22164
Giải nhất 35351
Đặc biệt 299682
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 18 22 23 25 26 29 35 38
41 51 53 63 64 69 70 82 88
Đầu Lô tô
0 08
1 18
2 22, 23, 25, 26, 29
3 35, 38
4 41
5 51, 53
6 63, 64, 69
7 70
8 82, 88
9
Đuôi Lô tô
0 70
1 41, 51
2 22, 82
3 23, 53, 63
4 64
5 25, 35
6 26
7
8 08, 18, 38, 88
9 29, 69
Giải tám 29
Giải bảy 285
Giải sáu 9845 5594 7751
Giải năm 2184
Giải tư 09268 72269 55510 93709
51387 96003 76443
Giải ba 10222 57140
Giải nhì 19353
Giải nhất 33074
Đặc biệt 218346
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 10 22 29 40 43 45 46
51 53 68 69 74 84 85 87 94
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 10
2 22, 29
3
4 40, 43, 45, 46
5 51, 53
6 68, 69
7 74
8 84, 85, 87
9 94
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1 51
2 22
3 03, 43, 53
4 74, 84, 94
5 45, 85
6 46
7 87
8 68
9 09, 29, 69
Giải tám 51
Giải bảy 603
Giải sáu 2199 2908 8273
Giải năm 0718
Giải tư 73534 15017 00204 12696
04918 42829 16937
Giải ba 03558 80230
Giải nhì 51150
Giải nhất 95561
Đặc biệt 284879
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 08 17 18 18 29 30 34
37 50 51 58 61 73 79 96 99
Đầu Lô tô
0 03, 04, 08
1 17, 18, 18
2 29
3 30, 34, 37
4
5 50, 51, 58
6 61
7 73, 79
8
9 96, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 51, 61
2
3 03, 73
4 04, 34
5
6 96
7 17, 37
8 08, 18, 18, 58
9 29, 79, 99
Giải tám 90
Giải bảy 714
Giải sáu 6003 5725 5897
Giải năm 3328
Giải tư 33674 81340 84464 73531
87886 94627 04009
Giải ba 92315 33182
Giải nhì 01696
Giải nhất 04280
Đặc biệt 048500
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 09 14 15 25 27 28 31
40 64 74 80 82 86 90 96 97
Đầu Lô tô
0 00, 03, 09
1 14, 15
2 25, 27, 28
3 31
4 40
5
6 64
7 74
8 80, 82, 86
9 90, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 80, 90
1 31
2 82
3 03
4 14, 64, 74
5 15, 25
6 86, 96
7 27, 97
8 28
9 09
Giải tám 81
Giải bảy 913
Giải sáu 2313 8558 2147
Giải năm 4235
Giải tư 71114 26141 38282 86640
82219 12128 89175
Giải ba 83888 79186
Giải nhì 59932
Giải nhất 26349
Đặc biệt 516036
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 13 14 19 28 32 35 36 40
41 47 49 58 75 81 82 86 88
Đầu Lô tô
0
1 13, 13, 14, 19
2 28
3 32, 35, 36
4 40, 41, 47, 49
5 58
6
7 75
8 81, 82, 86, 88
9
Đuôi Lô tô
0 40
1 41, 81
2 32, 82
3 13, 13
4 14
5 35, 75
6 36, 86
7 47
8 28, 58, 88
9 19, 49
Giải tám 46
Giải bảy 929
Giải sáu 3800 7922 9427
Giải năm 5368
Giải tư 68197 89405 79529 88466
38058 90254 45655
Giải ba 71723 71451
Giải nhì 72872
Giải nhất 26828
Đặc biệt 398038
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 22 23 27 28 29 29 38
46 51 54 55 58 66 68 72 97
Đầu Lô tô
0 00, 05
1
2 22, 23, 27, 28, 29, 29
3 38
4 46
5 51, 54, 55, 58
6 66, 68
7 72
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 00
1 51
2 22, 72
3 23
4 54
5 05, 55
6 46, 66
7 27, 97
8 28, 38, 58, 68
9 29, 29
Giải tám 62
Giải bảy 184
Giải sáu 7165 5627 4036
Giải năm 7672
Giải tư 33592 78060 47169 60959
43254 37102 74829
Giải ba 91607 38778
Giải nhì 22660
Giải nhất 77981
Đặc biệt 690680
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 27 29 36 54 59 60 60
62 65 69 72 78 80 81 84 92
Đầu Lô tô
0 02, 07
1
2 27, 29
3 36
4
5 54, 59
6 60, 60, 62, 65, 69
7 72, 78
8 80, 81, 84
9 92
Đuôi Lô tô
0 60, 60, 80
1 81
2 02, 62, 72, 92
3
4 54, 84
5 65
6 36
7 07, 27
8 78
9 29, 59, 69
Giải tám 15
Giải bảy 655
Giải sáu 0798 1658 7543
Giải năm 7702
Giải tư 43396 61904 01368 36849
47290 28679 21694
Giải ba 45347 28845
Giải nhì 01586
Giải nhất 94593
Đặc biệt 804205
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 05 15 43 45 47 49 55
58 68 79 86 90 93 94 96 98
Đầu Lô tô
0 02, 04, 05
1 15
2
3
4 43, 45, 47, 49
5 55, 58
6 68
7 79
8 86
9 90, 93, 94, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1
2 02
3 43, 93
4 04, 94
5 05, 15, 45, 55
6 86, 96
7 47
8 58, 68, 98
9 49, 79
Giải tám 24
Giải bảy 514
Giải sáu 1033 7474 2024
Giải năm 5159
Giải tư 71742 64583 84592 34194
67525 51031 96918
Giải ba 99176 07792
Giải nhì 19980
Giải nhất 59719
Đặc biệt 345966
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 18 19 24 24 25 31 33 42
59 66 74 76 80 83 92 92 94
Đầu Lô tô
0
1 14, 18, 19
2 24, 24, 25
3 31, 33
4 42
5 59
6 66
7 74, 76
8 80, 83
9 92, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 80
1 31
2 42, 92, 92
3 33, 83
4 14, 24, 24, 74, 94
5 25
6 66, 76
7
8 18
9 19, 59
Giải tám 30
Giải bảy 583
Giải sáu 5835 1051 1195
Giải năm 4805
Giải tư 04415 53283 02103 76306
92824 12016 40294
Giải ba 99401 66301
Giải nhì 21073
Giải nhất 47885
Đặc biệt 839403
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 03 03 05 06 15 16 24
30 35 51 73 83 83 85 94 95
Đầu Lô tô
0 01, 01, 03, 03, 05, 06
1 15, 16
2 24
3 30, 35
4
5 51
6
7 73
8 83, 83, 85
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 01, 51
2
3 03, 03, 73, 83, 83
4 24, 94
5 05, 15, 35, 85, 95
6 06, 16
7
8
9
Giải tám 02
Giải bảy 134
Giải sáu 1301 9986 6766
Giải năm 1867
Giải tư 46440 30102 97954 93928
03093 45907 42668
Giải ba 06442 34730
Giải nhì 09507
Giải nhất 04647
Đặc biệt 369587
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 07 07 2 28 30 34 40
42 47 54 66 67 68 86 87 93
Đầu Lô tô
0 01, 02, 07, 07
1
2 2, 28
3 30, 34
4 40, 42, 47
5 54
6 66, 67, 68
7
8 86, 87
9 93
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 01
2 02, 2, 42
3 93
4 34, 54
5
6 66, 86
7 07, 07, 47, 67, 87
8 28, 68
9
Giải tám 41
Giải bảy 646
Giải sáu 8196 9884 6921
Giải năm 9472
Giải tư 69813 32989 44850 24129
34967 97022 94182
Giải ba 39620 29482
Giải nhì 15166
Giải nhất 75836
Đặc biệt 172910
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 20 21 22 29 36 41 46
50 66 67 72 82 82 84 89 96
Đầu Lô tô
0
1 10, 13
2 20, 21, 22, 29
3 36
4 41, 46
5 50
6 66, 67
7 72
8 82, 82, 84, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 50
1 21, 41
2 22, 72, 82, 82
3 13
4 84
5
6 36, 46, 66, 96
7 67
8
9 29, 89
Giải tám 97
Giải bảy 624
Giải sáu 3866 8232 4980
Giải năm 3665
Giải tư 25268 54763 63036 90448
97479 90858 95447
Giải ba 94181 03078
Giải nhì 92437
Giải nhất 58558
Đặc biệt 760237
Phóng to
Lô tô trực tiếp
24 32 36 37 37 47 48 58 58
63 65 66 68 78 79 80 81 97
Đầu Lô tô
0
1
2 24
3 32, 36, 37, 37
4 47, 48
5 58, 58
6 63, 65, 66, 68
7 78, 79
8 80, 81
9 97
Đuôi Lô tô
0 80
1 81
2 32
3 63
4 24
5 65
6 36, 66
7 37, 37, 47, 97
8 48, 58, 58, 68, 78
9 79
Giải tám 97
Giải bảy 176
Giải sáu 9022 8072 5211
Giải năm 4647
Giải tư 58400 94410 96422 22345
42141 71521 74704
Giải ba 78044 22776
Giải nhì 41054
Giải nhất 43842
Đặc biệt 918419
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 10 11 19 21 22 22 41
42 44 45 47 54 72 76 76 97
Đầu Lô tô
0 00, 04
1 10, 11, 19
2 21, 22, 22
3
4 41, 42, 44, 45, 47
5 54
6
7 72, 76, 76
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 11, 21, 41
2 22, 22, 42, 72
3
4 04, 44, 54
5 45
6 76, 76
7 47, 97
8
9 19
Giải tám 13
Giải bảy 365
Giải sáu 3399 5773 7063
Giải năm 9369
Giải tư 77990 38791 66693 02313
86550 00935 58259
Giải ba 74548 30533
Giải nhì 30839
Giải nhất 74291
Đặc biệt 206361
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 13 33 35 39 48 50 59 61
63 65 69 73 90 91 91 93 99
Đầu Lô tô
0
1 13, 13
2
3 33, 35, 39
4 48
5 50, 59
6 61, 63, 65, 69
7 73
8
9 90, 91, 91, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 61, 91, 91
2
3 13, 13, 33, 63, 73, 93
4
5 35, 65
6
7
8 48
9 39, 59, 69, 99
Giải tám 77
Giải bảy 561
Giải sáu 4690 7236 9284
Giải năm 4336
Giải tư 72745 54202 23620 17549
82228 46581 99551
Giải ba 13242 16404
Giải nhì 18397
Giải nhất 91545
Đặc biệt 001078
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 20 28 36 36 42 45 45
49 51 61 77 78 81 84 90 97
Đầu Lô tô
0 02, 04
1
2 20, 28
3 36, 36
4 42, 45, 45, 49
5 51
6 61
7 77, 78
8 81, 84
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 51, 61, 81
2 02, 42
3
4 04, 84
5 45, 45
6 36, 36
7 77, 97
8 28, 78
9 49

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Phú Yên

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
872 lần
562 lần
692 lần
102 lần
381 lần
Cặp sốXuất hiện
371 lần
661 lần
421 lần
461 lần
611 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
500 lần
830 lần
480 lần
510 lần
520 lần
Cặp sốXuất hiện
550 lần
540 lần
530 lần
470 lần
840 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
7829 ngày
6128 ngày
1927 ngày
3726 ngày
0323 ngày
Cặp sốSố ngày
6622 ngày
0521 ngày
8020 ngày
3819 ngày
3618 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
561 ngày
611 ngày
491 ngày
461 ngày
421 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
661 ngày
691 ngày
821 ngày
871 ngày
801 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
05 lần
16 lần
21 lần
32 lần
57 lần
Tổng ĐBXuất hiện
65 lần
71 lần
81 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 15 lần
Đầu 23 lần
Đầu 34 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 64 lần
Đầu 72 lần
Đầu 84 lần
Đầu 90 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 04 lần
Đuôi 11 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 41 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 65 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 96 lần
Chia sẻ