Xổ Số Phú Yên 30 ngày

Xổ số Phú Yên 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Phú Yên trong 30 ngày gần đây nhất (XSPY 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Phú Yên trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Phú Yên 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày gần nhất

Giải tám 52
Giải bảy 310
Giải sáu 3809 1169 7186
Giải năm 2208
Giải tư 65161 93562 63348 36612
69215 33771 59668
Giải ba 27812 63341
Giải nhì 35684
Giải nhất 35603
Đặc biệt 242677
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 09 10 12 12 15 41 48
52 61 62 68 69 71 77 84 86
Đầu Lô tô
0 03, 08, 09
1 10, 12, 12, 15
2
3
4 41, 48
5 52
6 61, 62, 68, 69
7 71, 77
8 84, 86
9
Đuôi Lô tô
0 10
1 41, 61, 71
2 12, 12, 52, 62
3 03
4 84
5 15
6 86
7 77
8 08, 48, 68
9 09, 69
Giải tám 79
Giải bảy 450
Giải sáu 9718 6270 1081
Giải năm 1177
Giải tư 50290 50779 73449 41375
07553 62374 99856
Giải ba 62666 93448
Giải nhì 39039
Giải nhất 07448
Đặc biệt 248292
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 39 48 48 49 50 53 56 66
70 74 75 77 79 79 81 90 92
Đầu Lô tô
0
1 18
2
3 39
4 48, 48, 49
5 50, 53, 56
6 66
7 70, 74, 75, 77, 79, 79
8 81
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 90
1 81
2 92
3 53
4 74
5 75
6 56, 66
7 77
8 18, 48, 48
9 39, 49, 79, 79
Giải tám 68
Giải bảy 841
Giải sáu 3940 3386 0929
Giải năm 1053
Giải tư 16482 06804 77827 34762
80709 78495 47764
Giải ba 82269 90592
Giải nhì 17753
Giải nhất 46103
Đặc biệt 959209
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 09 09 27 29 40 41 53
53 62 64 68 69 82 86 92 95
Đầu Lô tô
0 03, 04, 09, 09
1
2 27, 29
3
4 40, 41
5 53, 53
6 62, 64, 68, 69
7
8 82, 86
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 40
1 41
2 62, 82, 92
3 03, 53, 53
4 04, 64
5 95
6 86
7 27
8 68
9 09, 09, 29, 69
Giải tám 36
Giải bảy 375
Giải sáu 3057 8466 0270
Giải năm 3618
Giải tư 03302 01559 49520 70970
89334 91406 56088
Giải ba 26659 85592
Giải nhì 96915
Giải nhất 59743
Đặc biệt 362471
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 15 18 20 34 36 43 57
59 59 66 70 70 71 75 88 92
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 15, 18
2 20
3 34, 36
4 43
5 57, 59, 59
6 66
7 70, 70, 71, 75
8 88
9 92
Đuôi Lô tô
0 20, 70, 70
1 71
2 02, 92
3 43
4 34
5 15, 75
6 06, 36, 66
7 57
8 18, 88
9 59, 59
Giải tám 54
Giải bảy 961
Giải sáu 5984 8718 3841
Giải năm 2429
Giải tư 06386 39864 27875 67554
12858 05105 44275
Giải ba 95207 08484
Giải nhì 22058
Giải nhất 80839
Đặc biệt 042509
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 09 18 29 39 41 54 54
58 58 61 64 75 75 84 84 86
Đầu Lô tô
0 05, 07, 09
1 18
2 29
3 39
4 41
5 54, 54, 58, 58
6 61, 64
7 75, 75
8 84, 84, 86
9
Đuôi Lô tô
0
1 41, 61
2
3
4 54, 54, 64, 84, 84
5 05, 75, 75
6 86
7 07
8 18, 58, 58
9 09, 29, 39
Giải tám 97
Giải bảy 354
Giải sáu 1784 1763 5820
Giải năm 1102
Giải tư 35335 94493 05715 65211
49249 05252 01946
Giải ba 15224 19334
Giải nhì 29191
Giải nhất 65390
Đặc biệt 011632
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 15 20 24 32 34 35 46
49 52 54 63 84 90 91 93 97
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 15
2 20, 24
3 32, 34, 35
4 46, 49
5 52, 54
6 63
7
8 84
9 90, 91, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 11, 91
2 02, 32, 52
3 63, 93
4 24, 34, 54, 84
5 15, 35
6 46
7 97
8
9 49
Giải tám 31
Giải bảy 509
Giải sáu 1450 3141 0876
Giải năm 9121
Giải tư 30134 07411 75971 11224
40751 51334 75199
Giải ba 95466 28827
Giải nhì 12820
Giải nhất 87606
Đặc biệt 416753
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 11 20 21 24 27 31 34
34 41 50 51 53 66 71 76 99
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 11
2 20, 21, 24, 27
3 31, 34, 34
4 41
5 50, 51, 53
6 66
7 71, 76
8
9 99
Đuôi Lô tô
0 20, 50
1 11, 21, 31, 41, 51, 71
2
3 53
4 24, 34, 34
5
6 06, 66, 76
7 27
8
9 09, 99
Giải tám 47
Giải bảy 810
Giải sáu 3320 8690 4475
Giải năm 1636
Giải tư 62853 00827 31644 76271
95066 09004 50691
Giải ba 18028 71530
Giải nhì 07966
Giải nhất 77107
Đặc biệt 629502
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 07 10 20 27 28 30 36
44 47 53 66 66 71 75 90 91
Đầu Lô tô
0 02, 04, 07
1 10
2 20, 27, 28
3 30, 36
4 44, 47
5 53
6 66, 66
7 71, 75
8
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 30, 90
1 71, 91
2 02
3 53
4 04, 44
5 75
6 36, 66, 66
7 07, 27, 47
8 28
9
Giải tám 64
Giải bảy 124
Giải sáu 7964 9410 1932
Giải năm 0895
Giải tư 94198 25584 63324 77880
45528 47113 67579
Giải ba 32714 36647
Giải nhì 70918
Giải nhất 29163
Đặc biệt 939149
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 13 14 18 24 24 28 32 47
49 63 64 64 79 80 84 95 98
Đầu Lô tô
0
1 10, 13, 14, 18
2 24, 24, 28
3 32
4 47, 49
5
6 63, 64, 64
7 79
8 80, 84
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1
2 32
3 13, 63
4 14, 24, 24, 64, 64, 84
5 95
6
7 47
8 18, 28, 98
9 49, 79
Giải tám 23
Giải bảy 536
Giải sáu 3097 9394 8815
Giải năm 1210
Giải tư 82469 33408 67129 81691
02728 33121 14597
Giải ba 95364 04717
Giải nhì 72318
Giải nhất 78435
Đặc biệt 049036
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 10 15 17 18 21 23 28 29
35 36 36 64 69 91 94 97 97
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 15, 17, 18
2 21, 23, 28, 29
3 35, 36, 36
4
5
6 64, 69
7
8
9 91, 94, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 10
1 21, 91
2
3 23
4 64, 94
5 15, 35
6 36, 36
7 17, 97, 97
8 08, 18, 28
9 29, 69
Giải tám 59
Giải bảy 738
Giải sáu 4307 7637 3242
Giải năm 5053
Giải tư 43529 53185 82142 62509
79922 14362 10643
Giải ba 30371 90203
Giải nhì 52560
Giải nhất 05277
Đặc biệt 905943
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 09 22 29 37 38 42 42
43 43 53 59 60 62 71 77 85
Đầu Lô tô
0 03, 07, 09
1
2 22, 29
3 37, 38
4 42, 42, 43, 43
5 53, 59
6 60, 62
7 71, 77
8 85
9
Đuôi Lô tô
0 60
1 71
2 22, 42, 42, 62
3 03, 43, 43, 53
4
5 85
6
7 07, 37, 77
8 38
9 09, 29, 59
Giải tám 43
Giải bảy 334
Giải sáu 2807 8469 4139
Giải năm 4910
Giải tư 98965 17140 69448 32862
82028 56326 90984
Giải ba 72307 89792
Giải nhì 28699
Giải nhất 56300
Đặc biệt 729799
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 07 10 26 28 34 39 40
43 48 62 65 69 84 92 99 99
Đầu Lô tô
0 00, 07, 07
1 10
2 26, 28
3 34, 39
4 40, 43, 48
5
6 62, 65, 69
7
8 84
9 92, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 40
1
2 62, 92
3 43
4 34, 84
5 65
6 26
7 07, 07
8 28, 48
9 39, 69, 99, 99
Giải tám 28
Giải bảy 600
Giải sáu 6970 7025 5048
Giải năm 8020
Giải tư 16710 51138 80944 95102
27055 66653 54540
Giải ba 00984 20834
Giải nhì 55891
Giải nhất 42287
Đặc biệt 112501
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 10 20 25 28 34 38
40 44 48 53 55 70 84 87 91
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02
1 10
2 20, 25, 28
3 34, 38
4 40, 44, 48
5 53, 55
6
7 70
8 84, 87
9 91
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20, 40, 70
1 01, 91
2 02
3 53
4 34, 44, 84
5 25, 55
6
7 87
8 28, 38, 48
9
Giải tám 64
Giải bảy 811
Giải sáu 2285 2889 1635
Giải năm 4972
Giải tư 38185 95142 27920 48726
52957 19543 69064
Giải ba 00088 61809
Giải nhì 42152
Giải nhất 38858
Đặc biệt 097850
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 20 26 35 42 43 50 52
57 58 64 64 72 85 85 88 89
Đầu Lô tô
0 09
1 11
2 20, 26
3 35
4 42, 43
5 50, 52, 57, 58
6 64, 64
7 72
8 85, 85, 88, 89
9
Đuôi Lô tô
0 20, 50
1 11
2 42, 52, 72
3 43
4 64, 64
5 35, 85, 85
6 26
7 57
8 58, 88
9 09, 89
Giải tám 80
Giải bảy 846
Giải sáu 9762 2961 7811
Giải năm 9612
Giải tư 85724 69628 11262 64258
48251 77686 57715
Giải ba 72412 63743
Giải nhì 73083
Giải nhất 03384
Đặc biệt 076557
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 12 15 24 28 43 46 51
57 58 61 62 62 80 83 84 86
Đầu Lô tô
0
1 11, 12, 12, 15
2 24, 28
3
4 43, 46
5 51, 57, 58
6 61, 62, 62
7
8 80, 83, 84, 86
9
Đuôi Lô tô
0 80
1 11, 51, 61
2 12, 12, 62, 62
3 43, 83
4 24, 84
5 15
6 46, 86
7 57
8 28, 58
9
Giải tám 93
Giải bảy 248
Giải sáu 2372 8945 2337
Giải năm 8433
Giải tư 69695 10478 91958 10167
78428 11815 46270
Giải ba 36912 08140
Giải nhì 71461
Giải nhất 07814
Đặc biệt 302925
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 14 15 25 28 33 37 40 45
48 58 61 67 70 72 78 93 95
Đầu Lô tô
0
1 12, 14, 15
2 25, 28
3 33, 37
4 40, 45, 48
5 58
6 61, 67
7 70, 72, 78
8
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1 61
2 12, 72
3 33, 93
4 14
5 15, 25, 45, 95
6
7 37, 67
8 28, 48, 58, 78
9
Giải tám 87
Giải bảy 882
Giải sáu 7158 8761 4905
Giải năm 3985
Giải tư 11510 16432 68697 97243
91450 63245 56172
Giải ba 50723 97382
Giải nhì 22215
Giải nhất 72435
Đặc biệt 428591
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 15 23 32 35 43 45 50
58 61 72 82 82 85 87 91 97
Đầu Lô tô
0 05
1 10, 15
2 23
3 32, 35
4 43, 45
5 50, 58
6 61
7 72
8 82, 82, 85, 87
9 91, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 50
1 61, 91
2 32, 72, 82, 82
3 23, 43
4
5 05, 15, 35, 45, 85
6
7 87, 97
8 58
9
Giải tám 14
Giải bảy 313
Giải sáu 7562 3162 5993
Giải năm 6286
Giải tư 43616 91135 77360 48557
74166 48099 62355
Giải ba 70853 33236
Giải nhì 29784
Giải nhất 58242
Đặc biệt 390264
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 14 16 35 36 42 53 55 57
60 62 62 64 66 84 86 93 99
Đầu Lô tô
0
1 13, 14, 16
2
3 35, 36
4 42
5 53, 55, 57
6 60, 62, 62, 64, 66
7
8 84, 86
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1
2 42, 62, 62
3 13, 53, 93
4 14, 64, 84
5 35, 55
6 16, 36, 66, 86
7 57
8
9 99
Giải tám 96
Giải bảy 567
Giải sáu 8715 1882 2844
Giải năm 1128
Giải tư 44630 17869 56139 47032
92397 72680 76953
Giải ba 88573 06887
Giải nhì 71007
Giải nhất 43618
Đặc biệt 246385
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 15 18 28 30 32 39 44 53
67 69 73 80 82 85 87 96 97
Đầu Lô tô
0 07
1 15, 18
2 28
3 30, 32, 39
4 44
5 53
6 67, 69
7 73
8 80, 82, 85, 87
9 96, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1
2 32, 82
3 53, 73
4 44
5 15, 85
6 96
7 07, 67, 87, 97
8 18, 28
9 39, 69
Giải tám 43
Giải bảy 004
Giải sáu 0821 9334 7760
Giải năm 9636
Giải tư 18081 64488 47841 13299
81918 80456 13703
Giải ba 32223 14176
Giải nhì 67876
Giải nhất 44115
Đặc biệt 984658
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 15 18 21 23 34 36 4 41
43 56 58 60 76 76 81 88 99
Đầu Lô tô
0 03
1 15, 18
2 21, 23
3 34, 36
4 4, 41, 43
5 56, 58
6 60
7 76, 76
8 81, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 21, 41, 81
2
3 03, 23, 43
4 4, 34
5 15
6 36, 56, 76, 76
7
8 18, 58, 88
9 99
Giải tám 24
Giải bảy 030
Giải sáu 2335 7262 9184
Giải năm 6551
Giải tư 45694 85342 32996 27496
19273 94056 71712
Giải ba 19872 13877
Giải nhì 41171
Giải nhất 19967
Đặc biệt 632127
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 24 27 30 35 42 51 56 62
67 71 72 73 77 84 94 96 96
Đầu Lô tô
0
1 12
2 24, 27
3 30, 35
4 42
5 51, 56
6 62, 67
7 71, 72, 73, 77
8 84
9 94, 96, 96
Đuôi Lô tô
0 30
1 51, 71
2 12, 42, 62, 72
3 73
4 24, 84, 94
5 35
6 56, 96, 96
7 27, 67, 77
8
9
Giải tám 48
Giải bảy 989
Giải sáu 6811 0815 9989
Giải năm 4128
Giải tư 46858 05935 64452 40758
29989 51520 21806
Giải ba 19967 58722
Giải nhì 20938
Giải nhất 60758
Đặc biệt 760075
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 15 20 22 28 35 38 48
52 58 58 58 67 75 89 89 89
Đầu Lô tô
0 06
1 11, 15
2 20, 22, 28
3 35, 38
4 48
5 52, 58, 58, 58
6 67
7 75
8 89, 89, 89
9
Đuôi Lô tô
0 20
1 11
2 22, 52
3
4
5 15, 35, 75
6 06
7 67
8 28, 38, 48, 58, 58, 58
9 89, 89, 89
Giải tám 14
Giải bảy 002
Giải sáu 8620 0787 8507
Giải năm 8031
Giải tư 37453 65199 00412 75170
51173 24730 52722
Giải ba 30949 03464
Giải nhì 13230
Giải nhất 60610
Đặc biệt 591812
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 12 12 14 2 20 22 30
30 31 49 53 64 70 73 87 99
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 12, 12, 14
2 2, 20, 22
3 30, 30, 31
4 49
5 53
6 64
7 70, 73
8 87
9 99
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 30, 30, 70
1 31
2 2, 12, 12, 22
3 53, 73
4 14, 64
5
6
7 07, 87
8
9 49, 99
Giải tám 68
Giải bảy 827
Giải sáu 6286 0592 6719
Giải năm 1472
Giải tư 36231 51116 94763 58228
35666 43316 01490
Giải ba 76392 37304
Giải nhì 28963
Giải nhất 96947
Đặc biệt 112673
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 16 16 19 27 28 31 47 63
63 66 68 72 73 86 90 92 92
Đầu Lô tô
0 04
1 16, 16, 19
2 27, 28
3 31
4 47
5
6 63, 63, 66, 68
7 72, 73
8 86
9 90, 92, 92
Đuôi Lô tô
0 90
1 31
2 72, 92, 92
3 63, 63, 73
4 04
5
6 16, 16, 66, 86
7 27, 47
8 28, 68
9 19
Giải tám 75
Giải bảy 395
Giải sáu 0298 7528 1106
Giải năm 1663
Giải tư 79230 79372 24005 28168
85905 23699 35689
Giải ba 00979 51198
Giải nhì 03290
Giải nhất 70416
Đặc biệt 353596
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 06 16 28 30 63 68 72
75 79 89 90 95 96 98 98 99
Đầu Lô tô
0 05, 05, 06
1 16
2 28
3 30
4
5
6 63, 68
7 72, 75, 79
8 89
9 90, 95, 96, 98, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1
2 72
3 63
4
5 05, 05, 75, 95
6 06, 16, 96
7
8 28, 68, 98, 98
9 79, 89, 99
Giải tám 83
Giải bảy 993
Giải sáu 7837 9281 7632
Giải năm 4581
Giải tư 54835 19743 25038 96823
66738 07087 62528
Giải ba 66070 35839
Giải nhì 32589
Giải nhất 98040
Đặc biệt 250989
Phóng to
Lô tô trực tiếp
23 28 32 35 37 38 38 39 40
43 70 81 81 83 87 89 89 93
Đầu Lô tô
0
1
2 23, 28
3 32, 35, 37, 38, 38, 39
4 40, 43
5
6
7 70
8 81, 81, 83, 87, 89, 89
9 93
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1 81, 81
2 32
3 23, 43, 83, 93
4
5 35
6
7 37, 87
8 28, 38, 38
9 39, 89, 89
Giải tám 18
Giải bảy 816
Giải sáu 5690 8795 9271
Giải năm 1184
Giải tư 25127 36982 23571 36368
33112 59197 07002
Giải ba 52234 08719
Giải nhì 07330
Giải nhất 32139
Đặc biệt 253924
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 16 18 19 24 27 30 34
39 68 71 71 82 84 90 95 97
Đầu Lô tô
0 02
1 12, 16, 18, 19
2 24, 27
3 30, 34, 39
4
5
6 68
7 71, 71
8 82, 84
9 90, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1 71, 71
2 02, 12, 82
3
4 24, 34, 84
5 95
6 16
7 27, 97
8 18, 68
9 19, 39
Giải tám 85
Giải bảy 024
Giải sáu 1059 4902 9317
Giải năm 1032
Giải tư 38897 78859 55193 93591
80815 91063 87396
Giải ba 86338 33170
Giải nhì 08949
Giải nhất 95620
Đặc biệt 903242
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 15 17 20 24 32 38 42 49
59 59 63 70 85 91 93 96 97
Đầu Lô tô
0 02
1 15, 17
2 20, 24
3 32, 38
4 42, 49
5 59, 59
6 63
7 70
8 85
9 91, 93, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 91
2 02, 32, 42
3 63, 93
4 24
5 15, 85
6 96
7 17, 97
8 38
9 49, 59, 59
Giải tám 48
Giải bảy 538
Giải sáu 6373 7906 5112
Giải năm 4112
Giải tư 53106 73570 49262 82974
01789 90873 80428
Giải ba 83764 81812
Giải nhì 56043
Giải nhất 94152
Đặc biệt 669872
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 12 12 12 28 38 43 48
52 62 64 70 72 73 73 74 89
Đầu Lô tô
0 06, 06
1 12, 12, 12
2 28
3 38
4 43, 48
5 52
6 62, 64
7 70, 72, 73, 73, 74
8 89
9
Đuôi Lô tô
0 70
1
2 12, 12, 12, 52, 62, 72
3 43, 73, 73
4 64, 74
5
6 06, 06
7
8 28, 38, 48
9 89
Giải tám 98
Giải bảy 366
Giải sáu 9789 5888 1759
Giải năm 1490
Giải tư 90640 50400 00737 90445
02023 09946 03153
Giải ba 47548 29131
Giải nhì 43203
Giải nhất 27775
Đặc biệt 401919
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 19 23 31 37 40 45 46
48 53 59 66 75 88 89 90 98
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 19
2 23
3 31, 37
4 40, 45, 46, 48
5 53, 59
6 66
7 75
8 88, 89
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 90
1 31
2
3 03, 23, 53
4
5 45, 75
6 46, 66
7 37
8 48, 88, 98
9 19, 59, 89

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Phú Yên

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
092 lần
581 lần
571 lần
501 lần
531 lần
Cặp sốXuất hiện
641 lần
731 lần
751 lần
771 lần
721 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
510 lần
870 lần
000 lần
520 lần
860 lần
Cặp sốXuất hiện
560 lần
550 lần
540 lần
480 lần
470 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
1929 ngày
7228 ngày
4227 ngày
2426 ngày
8925 ngày
Cặp sốSố ngày
9624 ngày
7323 ngày
1222 ngày
7521 ngày
2720 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
731 ngày
751 ngày
721 ngày
711 ngày
581 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
641 ngày
771 ngày
851 ngày
961 ngày
991 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
12 lần
23 lần
34 lần
41 lần
Tổng ĐBXuất hiện
53 lần
62 lần
73 lần
83 lần
95 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 04 lần
Đầu 12 lần
Đầu 23 lần
Đầu 32 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 54 lần
Đầu 61 lần
Đầu 75 lần
Đầu 82 lần
Đầu 94 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 01 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 26 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 81 lần
Đuôi 96 lần
Chia sẻ