Xổ Số Đắc Lắc 30 ngày

Xổ số Đắc Lắc 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Đắc Lắc trong 30 ngày gần đây nhất (XSDLK 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Đắc Lắc trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Đắc Lắc 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Đắc Lắc 30 ngày gần nhất

Giải tám 89
Giải bảy 838
Giải sáu 5436 9078 2636
Giải năm 2682
Giải tư 15372 85541 13957 13110
23371 62502 44662
Giải ba 19471 44104
Giải nhì 35452
Giải nhất 87066
Đặc biệt 929509
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 09 10 36 36 38 41 52
57 62 66 71 71 72 78 82 89
Đầu Lô tô
0 02, 04, 09
1 10
2
3 36, 36, 38
4 41
5 52, 57
6 62, 66
7 71, 71, 72, 78
8 82, 89
9
Đuôi Lô tô
0 10
1 41, 71, 71
2 02, 52, 62, 72, 82
3
4 04
5
6 36, 36, 66
7 57
8 38, 78
9 09, 89
Giải tám 71
Giải bảy 748
Giải sáu 3133 4818 3417
Giải năm 4703
Giải tư 10608 17257 72774 29048
54117 56401 47406
Giải ba 78850 35802
Giải nhì 84414
Giải nhất 96522
Đặc biệt 138194
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 03 06 08 14 17 17 18
22 33 48 48 50 57 71 74 94
Đầu Lô tô
0 01, 02, 03, 06, 08
1 14, 17, 17, 18
2 22
3 33
4 48, 48
5 50, 57
6
7 71, 74
8
9 94
Đuôi Lô tô
0 50
1 01, 71
2 02, 22
3 03, 33
4 14, 74, 94
5
6 06
7 17, 17, 57
8 08, 18, 48, 48
9
Giải tám 20
Giải bảy 073
Giải sáu 3246 6768 7192
Giải năm 7384
Giải tư 82207 39528 06600 56942
94185 74796 59204
Giải ba 31579 59453
Giải nhì 31852
Giải nhất 34861
Đặc biệt 529219
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 07 19 20 28 42 46 52
53 61 68 73 79 84 85 92 96
Đầu Lô tô
0 00, 04, 07
1 19
2 20, 28
3
4 42, 46
5 52, 53
6 61, 68
7 73, 79
8 84, 85
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 20
1 61
2 42, 52, 92
3 53, 73
4 04, 84
5 85
6 46, 96
7 07
8 28, 68
9 19, 79
Giải tám 86
Giải bảy 214
Giải sáu 0316 5587 4715
Giải năm 4016
Giải tư 55416 36539 09787 81377
56768 16140 55567
Giải ba 79248 43612
Giải nhì 02407
Giải nhất 34986
Đặc biệt 402215
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 14 15 15 16 16 16 39
40 48 67 68 77 86 86 87 87
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 14, 15, 15, 16, 16, 16
2
3 39
4 40, 48
5
6 67, 68
7 77
8 86, 86, 87, 87
9
Đuôi Lô tô
0 40
1
2 12
3
4 14
5 15, 15
6 16, 16, 16, 86, 86
7 07, 67, 77, 87, 87
8 48, 68
9 39
Giải tám 42
Giải bảy 777
Giải sáu 0038 4444 2290
Giải năm 8613
Giải tư 85152 03994 00111 63873
68882 25680 82432
Giải ba 83208 63205
Giải nhì 75023
Giải nhất 19525
Đặc biệt 506704
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 08 11 13 23 25 32 38
42 44 52 73 77 80 82 90 94
Đầu Lô tô
0 04, 05, 08
1 11, 13
2 23, 25
3 32, 38
4 42, 44
5 52
6
7 73, 77
8 80, 82
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 80, 90
1 11
2 32, 42, 52, 82
3 13, 23, 73
4 04, 44, 94
5 05, 25
6
7 77
8 08, 38
9
Giải tám 32
Giải bảy 917
Giải sáu 1561 5133 8849
Giải năm 5702
Giải tư 16699 85349 31899 79963
20661 90126 98633
Giải ba 00760 28511
Giải nhì 25376
Giải nhất 18579
Đặc biệt 147361
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 17 26 32 33 33 49 49
60 61 61 61 63 76 79 99 99
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 17
2 26
3 32, 33, 33
4 49, 49
5
6 60, 61, 61, 61, 63
7 76, 79
8
9 99, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 11, 61, 61, 61
2 02, 32
3 33, 33, 63
4
5
6 26, 76
7 17
8
9 49, 49, 79, 99, 99
Giải tám 07
Giải bảy 102
Giải sáu 4901 6714 8855
Giải năm 2438
Giải tư 18939 58746 38236 50087
03793 85437 58045
Giải ba 62744 78049
Giải nhì 64660
Giải nhất 81637
Đặc biệt 650210
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 10 14 36 37 37 38 39
44 45 46 49 55 60 7 87 93
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 10, 14
2
3 36, 37, 37, 38, 39
4 44, 45, 46, 49
5 55
6 60
7 7
8 87
9 93
Đuôi Lô tô
0 10, 60
1 01
2 02
3 93
4 14, 44
5 45, 55
6 36, 46
7 7, 37, 37, 87
8 38
9 39, 49
Giải tám 81
Giải bảy 664
Giải sáu 9280 5794 4142
Giải năm 6851
Giải tư 93163 95281 35086 34239
46722 28840 06526
Giải ba 63693 89010
Giải nhì 63048
Giải nhất 74697
Đặc biệt 017700
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 22 26 39 40 42 48 51
63 64 80 81 81 86 93 94 97
Đầu Lô tô
0 00
1 10
2 22, 26
3 39
4 40, 42, 48
5 51
6 63, 64
7
8 80, 81, 81, 86
9 93, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 40, 80
1 51, 81, 81
2 22, 42
3 63, 93
4 64, 94
5
6 26, 86
7 97
8 48
9 39
Giải tám 18
Giải bảy 553
Giải sáu 7020 2611 5695
Giải năm 5411
Giải tư 50507 12854 63858 00371
93205 73165 93465
Giải ba 94652 19358
Giải nhì 43663
Giải nhất 80042
Đặc biệt 405329
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 11 11 18 20 29 42 52
53 54 58 58 63 65 65 71 95
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 11, 11, 18
2 20, 29
3
4 42
5 52, 53, 54, 58, 58
6 63, 65, 65
7 71
8
9 95
Đuôi Lô tô
0 20
1 11, 11, 71
2 42, 52
3 53, 63
4 54
5 05, 65, 65, 95
6
7 07
8 18, 58, 58
9 29
Giải tám 91
Giải bảy 366
Giải sáu 8379 7208 7503
Giải năm 4613
Giải tư 30645 83712 23819 54994
72055 91598 18290
Giải ba 11688 21391
Giải nhì 42370
Giải nhất 35639
Đặc biệt 509871
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 12 13 19 39 45 55 66
70 71 79 88 90 91 91 94 98
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 12, 13, 19
2
3 39
4 45
5 55
6 66
7 70, 71, 79
8 88
9 90, 91, 91, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1 71, 91, 91
2 12
3 03, 13
4 94
5 45, 55
6 66
7
8 08, 88, 98
9 19, 39, 79
Giải tám 14
Giải bảy 401
Giải sáu 2240 8934 2846
Giải năm 1863
Giải tư 73235 28728 02395 48993
53810 04642 02627
Giải ba 10177 57533
Giải nhì 46465
Giải nhất 64214
Đặc biệt 433523
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 14 14 23 27 28 33 34
35 40 42 46 63 65 77 93 95
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 14, 14
2 23, 27, 28
3 33, 34, 35
4 40, 42, 46
5
6 63, 65
7 77
8
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1 01
2 42
3 23, 33, 63, 93
4 14, 14, 34
5 35, 65, 95
6 46
7 27, 77
8 28
9
Giải tám 18
Giải bảy 328
Giải sáu 3154 4463 9160
Giải năm 0080
Giải tư 67575 62098 60323 34463
51550 93380 03729
Giải ba 48838 61551
Giải nhì 73601
Giải nhất 12429
Đặc biệt 279870
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 18 23 28 29 29 38 50 51
54 60 63 63 70 75 80 80 98
Đầu Lô tô
0 01
1 18
2 23, 28, 29, 29
3 38
4
5 50, 51, 54
6 60, 63, 63
7 70, 75
8 80, 80
9 98
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 70, 80, 80
1 01, 51
2
3 23, 63, 63
4 54
5 75
6
7
8 18, 28, 38, 98
9 29, 29
Giải tám 91
Giải bảy 315
Giải sáu 5040 6504 2847
Giải năm 9869
Giải tư 89509 13689 57889 40885
83802 83254 12865
Giải ba 23412 86383
Giải nhì 55378
Giải nhất 78236
Đặc biệt 611951
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 09 12 15 36 40 47 51
54 65 69 78 83 85 89 89 91
Đầu Lô tô
0 02, 04, 09
1 12, 15
2
3 36
4 40, 47
5 51, 54
6 65, 69
7 78
8 83, 85, 89, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0 40
1 51, 91
2 02, 12
3 83
4 04, 54
5 15, 65, 85
6 36
7 47
8 78
9 09, 69, 89, 89
Giải tám 60
Giải bảy 989
Giải sáu 4748 0793 6717
Giải năm 4169
Giải tư 17409 99591 59826 61241
24617 04128 45958
Giải ba 08972 23312
Giải nhì 27135
Giải nhất 55172
Đặc biệt 322438
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 12 17 17 26 28 35 38 41
48 58 60 69 72 72 89 91 93
Đầu Lô tô
0 09
1 12, 17, 17
2 26, 28
3 35, 38
4 41, 48
5 58
6 60, 69
7 72, 72
8 89
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0 60
1 41, 91
2 12, 72, 72
3 93
4
5 35
6 26
7 17, 17
8 28, 38, 48, 58
9 09, 69, 89
Giải tám 52
Giải bảy 229
Giải sáu 4414 4214 9008
Giải năm 4995
Giải tư 50308 33314 96752 35752
36786 99001 84518
Giải ba 05709 92311
Giải nhì 01481
Giải nhất 46778
Đặc biệt 295502
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 08 08 09 11 14 14 14
18 29 52 52 52 78 81 86 95
Đầu Lô tô
0 01, 02, 08, 08, 09
1 11, 14, 14, 14, 18
2 29
3
4
5 52, 52, 52
6
7 78
8 81, 86
9 95
Đuôi Lô tô
0
1 01, 11, 81
2 02, 52, 52, 52
3
4 14, 14, 14
5 95
6 86
7
8 08, 08, 18, 78
9 09, 29
Giải tám 98
Giải bảy 631
Giải sáu 6139 7778 8606
Giải năm 8102
Giải tư 01019 98963 11879 76456
15855 10487 17089
Giải ba 52008 09439
Giải nhì 76264
Giải nhất 26047
Đặc biệt 076623
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 08 19 23 31 39 39 47
55 56 63 64 78 79 87 89 98
Đầu Lô tô
0 02, 06, 08
1 19
2 23
3 31, 39, 39
4 47
5 55, 56
6 63, 64
7 78, 79
8 87, 89
9 98
Đuôi Lô tô
0
1 31
2 02
3 23, 63
4 64
5 55
6 06, 56
7 47, 87
8 08, 78, 98
9 19, 39, 39, 79, 89
Giải tám 67
Giải bảy 220
Giải sáu 3509 7876 4278
Giải năm 3647
Giải tư 88045 44940 20360 30515
03379 10328 92860
Giải ba 93520 37606
Giải nhì 42184
Giải nhất 95802
Đặc biệt 174338
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 09 15 20 20 28 38 40
45 47 60 60 67 76 78 79 84
Đầu Lô tô
0 02, 06, 09
1 15
2 20, 20, 28
3 38
4 40, 45, 47
5
6 60, 60, 67
7 76, 78, 79
8 84
9
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 40, 60, 60
1
2 02
3
4 84
5 15, 45
6 06, 76
7 47, 67
8 28, 38, 78
9 09, 79
Giải tám 28
Giải bảy 672
Giải sáu 2630 9965 3461
Giải năm 9149
Giải tư 12332 73564 55736 54950
36498 43740 30079
Giải ba 55876 93766
Giải nhì 81847
Giải nhất 83473
Đặc biệt 361364
Phóng to
Lô tô trực tiếp
28 30 32 36 40 47 49 50 61
64 64 65 66 72 73 76 79 98
Đầu Lô tô
0
1
2 28
3 30, 32, 36
4 40, 47, 49
5 50
6 61, 64, 64, 65, 66
7 72, 73, 76, 79
8
9 98
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 50
1 61
2 32, 72
3 73
4 64, 64
5 65
6 36, 66, 76
7 47
8 28, 98
9 49, 79
Giải tám 50
Giải bảy 809
Giải sáu 3492 8153 9514
Giải năm 0713
Giải tư 02958 25454 45241 26529
36016 98182 16546
Giải ba 73694 24495
Giải nhì 27972
Giải nhất 88059
Đặc biệt 537541
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 14 16 29 41 41 46 50
53 54 58 59 72 82 92 94 95
Đầu Lô tô
0 09
1 13, 14, 16
2 29
3
4 41, 41, 46
5 50, 53, 54, 58, 59
6
7 72
8 82
9 92, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 50
1 41, 41
2 72, 82, 92
3 13, 53
4 14, 54, 94
5 95
6 16, 46
7
8 58
9 09, 29, 59
Giải tám 30
Giải bảy 107
Giải sáu 6840 2832 1212
Giải năm 5541
Giải tư 87171 95597 53535 32142
68357 51445 17568
Giải ba 80587 22193
Giải nhì 91018
Giải nhất 31444
Đặc biệt 931991
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 18 30 32 35 40 41 42
44 45 57 68 71 87 91 93 97
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 18
2
3 30, 32, 35
4 40, 41, 42, 44, 45
5 57
6 68
7 71
8 87
9 91, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 41, 71, 91
2 12, 32, 42
3 93
4 44
5 35, 45
6
7 07, 57, 87, 97
8 18, 68
9
Giải tám 04
Giải bảy 730
Giải sáu 1017 7783 6092
Giải năm 9442
Giải tư 17192 52462 11771 06800
98744 45471 75785
Giải ba 11073 19188
Giải nhì 59605
Giải nhất 91162
Đặc biệt 152875
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 17 30 4 42 44 62 62
71 71 73 75 83 85 88 92 92
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 17
2
3 30
4 4, 42, 44
5
6 62, 62
7 71, 71, 73, 75
8 83, 85, 88
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0 00, 30
1 71, 71
2 42, 62, 62, 92, 92
3 73, 83
4 4, 44
5 05, 75, 85
6
7 17
8 88
9
Giải tám 90
Giải bảy 622
Giải sáu 5954 1518 8605
Giải năm 5702
Giải tư 10730 84943 06980 84781
58046 43186 30300
Giải ba 65057 12987
Giải nhì 23510
Giải nhất 65470
Đặc biệt 307971
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 05 10 18 22 30 43 46
54 57 70 71 80 81 86 87 90
Đầu Lô tô
0 00, 02, 05
1 10, 18
2 22
3 30
4 43, 46
5 54, 57
6
7 70, 71
8 80, 81, 86, 87
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 30, 70, 80, 90
1 71, 81
2 02, 22
3 43
4 54
5 05
6 46, 86
7 57, 87
8 18
9
Giải tám 30
Giải bảy 512
Giải sáu 8296 6644 3318
Giải năm 9475
Giải tư 93639 31338 54434 52140
31133 37725 88608
Giải ba 64847 77526
Giải nhì 08196
Giải nhất 60791
Đặc biệt 253839
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 12 18 25 26 30 33 34 38
39 39 40 44 47 75 91 96 96
Đầu Lô tô
0 08
1 12, 18
2 25, 26
3 30, 33, 34, 38, 39, 39
4 40, 44, 47
5
6
7 75
8
9 91, 96, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 91
2 12
3 33
4 34, 44
5 25, 75
6 26, 96, 96
7 47
8 08, 18, 38
9 39, 39
Giải tám 68
Giải bảy 884
Giải sáu 2592 8387 2605
Giải năm 1157
Giải tư 46307 23330 68951 68771
65416 18164 51816
Giải ba 45024 38626
Giải nhì 92912
Giải nhất 54285
Đặc biệt 915617
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 12 16 16 17 24 26 30
51 57 64 68 71 84 85 87 92
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 12, 16, 16, 17
2 24, 26
3 30
4
5 51, 57
6 64, 68
7 71
8 84, 85, 87
9 92
Đuôi Lô tô
0 30
1 51, 71
2 12, 92
3
4 24, 64, 84
5 05, 85
6 16, 16, 26
7 07, 17, 57, 87
8 68
9
Giải tám 20
Giải bảy 558
Giải sáu 1284 9590 4561
Giải năm 7587
Giải tư 54733 88797 85754 32890
08874 89042 35035
Giải ba 00436 86304
Giải nhì 82881
Giải nhất 91561
Đặc biệt 946593
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 20 33 35 36 42 54 58 61
61 74 81 84 87 90 90 93 97
Đầu Lô tô
0 04
1
2 20
3 33, 35, 36
4 42
5 54, 58
6 61, 61
7 74
8 81, 84, 87
9 90, 90, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 90, 90
1 61, 61, 81
2 42
3 33, 93
4 04, 54, 74, 84
5 35
6 36
7 87, 97
8 58
9
Giải tám 93
Giải bảy 530
Giải sáu 1479 3109 6838
Giải năm 4948
Giải tư 77731 62463 64278 37987
28600 49072 45761
Giải ba 89414 91665
Giải nhì 84925
Giải nhất 30932
Đặc biệt 546904
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 09 14 25 30 31 32 38
48 61 63 65 72 78 79 87 93
Đầu Lô tô
0 00, 04, 09
1 14
2 25
3 30, 31, 32, 38
4 48
5
6 61, 63, 65
7 72, 78, 79
8 87
9 93
Đuôi Lô tô
0 00, 30
1 31, 61
2 32, 72
3 63, 93
4 04, 14
5 25, 65
6
7 87
8 38, 48, 78
9 09, 79
Giải tám 12
Giải bảy 845
Giải sáu 6816 8749 3786
Giải năm 1865
Giải tư 29013 23607 12008 74871
32892 23986 16463
Giải ba 68450 94614
Giải nhì 23160
Giải nhất 05606
Đặc biệt 312151
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 08 12 13 14 16 45 49
50 51 60 63 65 71 86 86 92
Đầu Lô tô
0 06, 07, 08
1 12, 13, 14, 16
2
3
4 45, 49
5 50, 51
6 60, 63, 65
7 71
8 86, 86
9 92
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 51, 71
2 12, 92
3 13, 63
4 14
5 45, 65
6 06, 16, 86, 86
7 07
8 08
9 49
Giải tám 32
Giải bảy 370
Giải sáu 2610 0293 5064
Giải năm 7361
Giải tư 57634 30103 12796 92189
14305 21446 16782
Giải ba 13108 50575
Giải nhì 29245
Giải nhất 01070
Đặc biệt 538932
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 08 10 32 32 34 45 46
61 64 70 70 75 82 89 93 96
Đầu Lô tô
0 03, 05, 08
1 10
2
3 32, 32, 34
4 45, 46
5
6 61, 64
7 70, 70, 75
8 82, 89
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 70, 70
1 61
2 32, 32, 82
3 03, 93
4 34, 64
5 05, 45, 75
6 46, 96
7
8 08
9 89
Giải tám 20
Giải bảy 033
Giải sáu 8442 7558 0778
Giải năm 6471
Giải tư 50252 47256 30490 29515
08384 17667 70802
Giải ba 91130 54623
Giải nhì 79411
Giải nhất 11131
Đặc biệt 595549
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 15 20 23 30 31 33 42
49 52 56 58 67 71 78 84 90
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 15
2 20, 23
3 30, 31, 33
4 42, 49
5 52, 56, 58
6 67
7 71, 78
8 84
9 90
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 90
1 11, 31, 71
2 02, 42, 52
3 23, 33
4 84
5 15
6 56
7 67
8 58, 78
9 49
Giải tám 18
Giải bảy 996
Giải sáu 3659 9686 8606
Giải năm 8149
Giải tư 01046 27437 37779 37705
03144 62298 95192
Giải ba 17471 97662
Giải nhì 27409
Giải nhất 66791
Đặc biệt 421923
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 09 18 23 37 44 46 49
59 62 71 79 86 91 92 96 98
Đầu Lô tô
0 05, 06, 09
1 18
2 23
3 37
4 44, 46, 49
5 59
6 62
7 71, 79
8 86
9 91, 92, 96, 98
Đuôi Lô tô
0
1 71, 91
2 62, 92
3 23
4 44
5 05
6 06, 46, 86, 96
7 37
8 18, 98
9 09, 49, 59, 79

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đắc Lắc

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
233 lần
382 lần
712 lần
512 lần
042 lần
Cặp sốXuất hiện
001 lần
641 lần
611 lần
101 lần
021 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
530 lần
520 lần
850 lần
540 lần
550 lần
Cặp sốXuất hiện
580 lần
570 lần
560 lần
500 lần
860 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
4928 ngày
3227 ngày
9324 ngày
1723 ngày
3922 ngày
Cặp sốSố ngày
7520 ngày
9119 ngày
4118 ngày
6417 ngày
0214 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
611 ngày
641 ngày
511 ngày
491 ngày
411 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
701 ngày
711 ngày
941 ngày
931 ngày
911 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
14 lần
24 lần
32 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
55 lần
63 lần
72 lần
83 lần
91 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 05 lần
Đầu 14 lần
Đầu 24 lần
Đầu 34 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 62 lần
Đầu 74 lần
Đầu 80 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 17 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 44 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 60 lần
Đuôi 71 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 95 lần
Chia sẻ