Kết quả xổ số miền nam Thứ 4 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 4/8/2021

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Phóng to
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 28/7/2021

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Phóng to
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 21/7/2021

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Phóng to
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 14/7/2021

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Phóng to
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 7/7/2021

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8
45
61
87
G7
421
806
945
G6
2050
8724
4774
8714
0026
1678
9604
7558
7091
G5
9903
5683
6328
G4
39018
26612
38582
57302
26713
79395
40867
68072
37158
96391
00778
29830
05992
04037
84945
09742
19235
37821
57516
93625
99494
G3
49479
63453
27532
33860
60606
81206
G2
69035
85992
04064
G1
26139
57577
52613
ĐB
125151
168076
148248
Phóng to
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 , 2, 3 , 6 , 4, 6, 6
1 2, 3, 8 4 6
2 1, 4 6 1, 5, 8
3 5 0, 2, 7 5
4 5 2, 5, 5, 8
5 0, 1, 3 8 8
6 7 0, 1 4
7 4, 9 2, 6, 8, 8
8 2 3 7
9 5 1, 2, 2 1, 4

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 30/6/2021

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8
10
52
36
G7
561
387
549
G6
1319
4450
4346
6989
5552
0083
5221
9542
7348
G5
9378
5894
7606
G4
83751
67408
18024
67205
06730
02813
50063
43615
22774
26364
29817
08035
17029
85617
53977
88316
97443
80148
41208
95479
28554
G3
22183
80910
45940
80861
64651
10000
G2
37165
33440
07388
G1
53310
85243
44350
ĐB
264290
235490
997124
Phóng to
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 , 5, 8 , 0, 6, 8
1 0, 0, 3, 9 5, 7, 7 6
2 4 9 1, 4
3 0 5 6
4 6 0, 0 2, 3, 8, 8, 9
5 0, 1 2, 2 1, 4
6 1, 3, 5 1, 4
7 8 4 7, 9
8 3 3, 7, 9 8
9 0 0, 4

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 23/6/2021

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8
08
55
53
G7
883
390
276
G6
0157
1849
7020
3987
6349
0929
7038
0959
9307
G5
6867
4934
5544
G4
91149
09481
04304
22854
50339
07476
12474
68521
09536
43685
65256
71523
45742
74117
37538
56769
50634
01403
41833
90704
28765
G3
09403
75219
14623
22613
39062
48748
G2
85249
60416
66239
G1
91576
73708
39452
ĐB
266191
260023
827254
Phóng to
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 , 3, 4, 8 , 3, 4, 7
1 9 3, 6, 7
2 0 1, 3, 3, 3, 9
3 9 4, 6 3, 4, 8, 8, 9
4 9, 9, 9 2, 9 4, 8
5 4, 7 5, 6 3, 4, 9
6 7 2, 5, 9
7 4, 6 6
8 1, 3 5, 7
9 1 0

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 16/6/2021

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8
60
62
35
G7
775
758
589
G6
0369
2128
2895
7166
7940
3409
6612
2630
6165
G5
7648
3379
1639
G4
54288
14887
79688
81084
33932
00358
28538
45901
82382
71048
58602
87408
49038
17039
75506
73021
48071
03403
44572
43473
97542
G3
26308
45568
46793
09625
19574
14769
G2
08199
61629
77514
G1
39434
61245
39763
ĐB
812555
503155
443863
Phóng to
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 , 8 , 1, 2, 8, 9 , 3, 6
1 2, 4
2 8 5, 9 1
3 2, 8 8, 9 0, 5, 9
4 8 0, 8 2
5 5, 8 5, 8
6 0, 8, 9 2, 6 3, 5, 9
7 5 9 1, 2, 3, 4
8 4, 7, 8, 8 2 9
9 5, 9 3

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 9/6/2021

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8
91
02
62
G7
602
446
956
G6
5026
4135
9441
6504
8229
6711
7300
9745
5601
G5
4553
9999
5426
G4
21724
77315
57742
19134
46998
61038
23583
85865
03801
16439
35682
79883
09634
03238
81512
54424
49231
20216
93953
86189
30739
G3
26623
37179
87003
09850
47208
33060
G2
20196
47438
23157
G1
49155
70802
04216
ĐB
093630
422435
621463
Phóng to
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 , 2 , 1, 2, 3, 4 , 0, 1, 8
1 5 1 2, 6
2 3, 4, 6 9 4, 6
3 0, 4, 5, 8 4, 5, 8, 8, 9 1, 9
4 1, 2 6 5
5 3 0 3, 6, 7
6 5 0, 2, 3
7 9
8 3 2, 3 9
9 1, 6, 8 9

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 2/6/2021

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8
76
11
84
G7
487
336
911
G6
6320
7043
8969
5776
2717
3993
7656
3043
4684
G5
5679
2975
5518
G4
22070
84331
01613
37744
44919
89493
50018
08041
46831
94498
15305
73907
60354
11098
67388
19391
44611
03930
46422
37437
07068
G3
94388
94761
90555
36288
58132
39572
G2
80183
89142
70968
G1
05698
48742
22477
ĐB
621632
860270
775693
Phóng to
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 5, 7
1 3, 8, 9 1, 7 1, 1, 8
2 0 2
3 1, 2 1, 6 0, 2, 7
4 3, 4 1, 2, 2 3
5 4, 5 6
6 1, 9 8, 8
7 0, 6, 9 0, 5, 6 2, 7
8 3, 7, 8 8 4, 4, 8
9 3, 8 3, 8, 8 1, 3

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 26/5/2021

Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G8
16
02
12
G7
099
093
410
G6
7832
5274
0576
8825
9135
2453
9385
7294
0449
G5
5372
6492
3662
G4
22105
76317
21582
68808
83362
55235
95520
15628
93019
25311
14890
12730
89072
17110
61348
00418
22735
98782
07140
75562
17819
G3
52441
06900
77989
71783
70129
94501
G2
89601
00778
73487
G1
01647
42159
88555
ĐB
881675
019035
526283
Phóng to
Đầu Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
0 0, 1, 5, 8 2 1
1 6, 7 0, 1, 9 0, 2, 8, 9
2 0 5, 8 9
3 2, 5 0, 5, 5 5
4 1, 7 0, 8, 9
5 3, 9 5
6 2 2, 2
7 2, 4, 5, 6 2, 8
8 2 3, 9 2, 3, 5, 7
9 9 0, 2, 3 4

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Nam (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Nam (XSMN, XSMNAM) được mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần lúc 16h15' (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Nam.

Lịch quay số mở thưởng XSMN:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. Hồ Chí Minh
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
Chia sẻ