Xổ Số Cần Thơ 30 ngày

Xổ số Cần Thơ 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Cần Thơ trong 30 ngày gần đây nhất (XSCT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Cần Thơ trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Cần Thơ 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Cần Thơ 30 ngày gần nhất

Giải tám 15
Giải bảy 291
Giải sáu 6394 9868 6832
Giải năm 1205
Giải tư 81664 29148 61818 37866
79329 54158 06896
Giải ba 63840 49729
Giải nhì 50095
Giải nhất 04771
Đặc biệt 897704
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 15 18 29 29 32 40 48
58 64 66 68 71 91 94 95 96
Đầu Lô tô
0 04, 05
1 15, 18
2 29, 29
3 32
4 40, 48
5 58
6 64, 66, 68
7 71
8
9 91, 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 40
1 71, 91
2 32
3
4 04, 64, 94
5 05, 15, 95
6 66, 96
7
8 18, 48, 58, 68
9 29, 29
Giải tám 15
Giải bảy 742
Giải sáu 8522 3927 3344
Giải năm 5600
Giải tư 61540 14780 19555 67739
16173 13545 64848
Giải ba 61273 92067
Giải nhì 26021
Giải nhất 97086
Đặc biệt 745560
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 15 21 22 27 39 40 42 44
45 48 55 60 67 73 73 80 86
Đầu Lô tô
0 00
1 15
2 21, 22, 27
3 39
4 40, 42, 44, 45, 48
5 55
6 60, 67
7 73, 73
8 80, 86
9
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 60, 80
1 21
2 22, 42
3 73, 73
4 44
5 15, 45, 55
6 86
7 27, 67
8 48
9 39
Giải tám 41
Giải bảy 315
Giải sáu 5365 3471 8057
Giải năm 6469
Giải tư 83327 54758 81254 27268
49292 55874 64568
Giải ba 30084 15687
Giải nhì 73856
Giải nhất 75486
Đặc biệt 786745
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 27 41 45 54 56 57 58 65
68 68 69 71 74 84 86 87 92
Đầu Lô tô
0
1 15
2 27
3
4 41, 45
5 54, 56, 57, 58
6 65, 68, 68, 69
7 71, 74
8 84, 86, 87
9 92
Đuôi Lô tô
0
1 41, 71
2 92
3
4 54, 74, 84
5 15, 45, 65
6 56, 86
7 27, 57, 87
8 58, 68, 68
9 69
Giải tám 90
Giải bảy 502
Giải sáu 5822 8399 7765
Giải năm 8449
Giải tư 77543 45864 27895 90493
13853 28715 64320
Giải ba 14796 50753
Giải nhì 28426
Giải nhất 78540
Đặc biệt 244368
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 15 20 22 26 40 43 49 53
53 64 65 68 90 93 95 96 99
Đầu Lô tô
0 02
1 15
2 20, 22, 26
3
4 40, 43, 49
5 53, 53
6 64, 65, 68
7
8
9 90, 93, 95, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 90
1
2 02, 22
3 43, 53, 53, 93
4 64
5 15, 65, 95
6 26, 96
7
8 68
9 49, 99
Giải tám 15
Giải bảy 125
Giải sáu 3454 3538 0865
Giải năm 1957
Giải tư 33572 12851 62777 30981
09615 72638 82894
Giải ba 12543 99532
Giải nhì 55777
Giải nhất 12969
Đặc biệt 968505
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 15 15 25 32 38 38 43 51
54 57 65 69 72 77 77 81 94
Đầu Lô tô
0 05
1 15, 15
2 25
3 32, 38, 38
4 43
5 51, 54, 57
6 65, 69
7 72, 77, 77
8 81
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 51, 81
2 32, 72
3 43
4 54, 94
5 05, 15, 15, 25, 65
6
7 57, 77, 77
8 38, 38
9 69
Giải tám 81
Giải bảy 482
Giải sáu 3143 8430 4852
Giải năm 6239
Giải tư 02402 81603 15794 81292
49022 91336 37162
Giải ba 86149 85156
Giải nhì 62207
Giải nhất 77146
Đặc biệt 611405
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 05 07 22 30 36 39 43
46 49 52 56 62 81 82 92 94
Đầu Lô tô
0 02, 03, 05, 07
1
2 22
3 30, 36, 39
4 43, 46, 49
5 52, 56
6 62
7
8 81, 82
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 30
1 81
2 02, 22, 52, 62, 82, 92
3 03, 43
4 94
5 05
6 36, 46, 56
7 07
8
9 39, 49
Giải tám 56
Giải bảy 270
Giải sáu 5090 6298 5132
Giải năm 3717
Giải tư 42385 90761 80432 04557
34015 47674 90027
Giải ba 08305 70854
Giải nhì 62271
Giải nhất 65877
Đặc biệt 422896
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 15 17 27 32 32 54 56 57
61 70 71 74 77 85 90 96 98
Đầu Lô tô
0 05
1 15, 17
2 27
3 32, 32
4
5 54, 56, 57
6 61
7 70, 71, 74, 77
8 85
9 90, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1 61, 71
2 32, 32
3
4 54, 74
5 05, 15, 85
6 56, 96
7 17, 27, 57, 77
8 98
9
Giải tám 49
Giải bảy 406
Giải sáu 5767 2732 7802
Giải năm 1883
Giải tư 56267 18813 87621 17508
71981 34898 42163
Giải ba 89886 93928
Giải nhì 63525
Giải nhất 36558
Đặc biệt 075937
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 08 13 21 25 28 32 37
49 58 63 67 67 81 83 86 98
Đầu Lô tô
0 02, 06, 08
1 13
2 21, 25, 28
3 32, 37
4 49
5 58
6 63, 67, 67
7
8 81, 83, 86
9 98
Đuôi Lô tô
0
1 21, 81
2 02, 32
3 13, 63, 83
4
5 25
6 06, 86
7 37, 67, 67
8 08, 28, 58, 98
9 49
Giải tám 27
Giải bảy 052
Giải sáu 1534 4427 2109
Giải năm 3543
Giải tư 76690 25995 64627 06891
52843 08849 18619
Giải ba 01272 23791
Giải nhì 75504
Giải nhất 94164
Đặc biệt 564839
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 19 27 27 27 34 39 43
43 49 52 64 72 90 91 91 95
Đầu Lô tô
0 04, 09
1 19
2 27, 27, 27
3 34, 39
4 43, 43, 49
5 52
6 64
7 72
8
9 90, 91, 91, 95
Đuôi Lô tô
0 90
1 91, 91
2 52, 72
3 43, 43
4 04, 34, 64
5 95
6
7 27, 27, 27
8
9 09, 19, 39, 49
Giải tám 33
Giải bảy 288
Giải sáu 3238 4089 7754
Giải năm 2775
Giải tư 31651 38507 10849 31897
75773 22060 24334
Giải ba 08540 08375
Giải nhì 39330
Giải nhất 76953
Đặc biệt 659227
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 27 30 33 34 38 40 49 51
53 54 60 73 75 75 88 89 97
Đầu Lô tô
0 07
1
2 27
3 30, 33, 34, 38
4 40, 49
5 51, 53, 54
6 60
7 73, 75, 75
8 88, 89
9 97
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 60
1 51
2
3 33, 53, 73
4 34, 54
5 75, 75
6
7 07, 27, 97
8 38, 88
9 49, 89
Giải tám 69
Giải bảy 392
Giải sáu 3956 7413 5966
Giải năm 0406
Giải tư 53233 68601 30634 37070
21831 20851 22947
Giải ba 77228 79605
Giải nhì 81783
Giải nhất 87305
Đặc biệt 041655
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 05 06 13 28 31 33 34
47 51 55 56 66 69 70 83 92
Đầu Lô tô
0 01, 05, 05, 06
1 13
2 28
3 31, 33, 34
4 47
5 51, 55, 56
6 66, 69
7 70
8 83
9 92
Đuôi Lô tô
0 70
1 01, 31, 51
2 92
3 13, 33, 83
4 34
5 05, 05, 55
6 06, 56, 66
7 47
8 28
9 69
Giải tám 33
Giải bảy 172
Giải sáu 6765 1014 2608
Giải năm 8429
Giải tư 45399 72248 29988 94251
00328 00379 82575
Giải ba 10878 69493
Giải nhì 55093
Giải nhất 70600
Đặc biệt 786266
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 14 28 29 33 48 51 65
66 72 75 78 79 88 93 93 99
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 14
2 28, 29
3 33
4 48
5 51
6 65, 66
7 72, 75, 78, 79
8 88
9 93, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 00
1 51
2 72
3 33, 93, 93
4 14
5 65, 75
6 66
7
8 08, 28, 48, 78, 88
9 29, 79, 99
Giải tám 23
Giải bảy 346
Giải sáu 6530 9253 9759
Giải năm 9851
Giải tư 89504 50742 87325 69688
45121 64555 27576
Giải ba 81934 25092
Giải nhì 58542
Giải nhất 44758
Đặc biệt 573218
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 18 21 23 25 30 34 42 42
46 51 53 55 58 59 76 88 92
Đầu Lô tô
0 04
1 18
2 21, 23, 25
3 30, 34
4 42, 42, 46
5 51, 53, 55, 58, 59
6
7 76
8 88
9 92
Đuôi Lô tô
0 30
1 21, 51
2 42, 42, 92
3 23, 53
4 04, 34
5 25, 55
6 46, 76
7
8 18, 58, 88
9 59
Giải tám 55
Giải bảy 941
Giải sáu 5898 5369 7477
Giải năm 6621
Giải tư 63748 37709 51805 49947
82592 01533 52037
Giải ba 26869 45788
Giải nhì 97634
Giải nhất 21406
Đặc biệt 945344
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 09 21 33 34 37 41 44
47 48 55 69 69 77 88 92 98
Đầu Lô tô
0 05, 06, 09
1
2 21
3 33, 34, 37
4 41, 44, 47, 48
5 55
6 69, 69
7 77
8 88
9 92, 98
Đuôi Lô tô
0
1 21, 41
2 92
3 33
4 34, 44
5 05, 55
6 06
7 37, 47, 77
8 48, 88, 98
9 09, 69, 69
Giải tám 16
Giải bảy 158
Giải sáu 1786 7365 0616
Giải năm 8093
Giải tư 73635 57960 26137 61941
54506 50311 59247
Giải ba 58212 62591
Giải nhì 45668
Giải nhất 28019
Đặc biệt 683872
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 12 16 16 19 35 37 41
47 58 60 65 68 72 86 91 93
Đầu Lô tô
0 06
1 11, 12, 16, 16, 19
2
3 35, 37
4 41, 47
5 58
6 60, 65, 68
7 72
8 86
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0 60
1 11, 41, 91
2 12, 72
3 93
4
5 35, 65
6 06, 16, 16, 86
7 37, 47
8 58, 68
9 19
Giải tám 98
Giải bảy 961
Giải sáu 9025 1978 4793
Giải năm 2206
Giải tư 18634 11002 18574 23562
14903 33697 73624
Giải ba 79594 57322
Giải nhì 36460
Giải nhất 22436
Đặc biệt 869080
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 06 22 24 25 34 36 60
61 62 74 78 80 93 94 97 98
Đầu Lô tô
0 02, 03, 06
1
2 22, 24, 25
3 34, 36
4
5
6 60, 61, 62
7 74, 78
8 80
9 93, 94, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 61
2 02, 22, 62
3 03, 93
4 24, 34, 74, 94
5 25
6 06, 36
7 97
8 78, 98
9
Giải tám 61
Giải bảy 440
Giải sáu 4130 3919 8559
Giải năm 1165
Giải tư 54452 03967 44313 87289
65011 19240 01446
Giải ba 98584 18506
Giải nhì 57843
Giải nhất 05761
Đặc biệt 039809
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 11 13 19 30 40 40 43
46 52 59 61 61 65 67 84 89
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 11, 13, 19
2
3 30
4 40, 40, 43, 46
5 52, 59
6 61, 61, 65, 67
7
8 84, 89
9
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 40
1 11, 61, 61
2 52
3 13, 43
4 84
5 65
6 06, 46
7 67
8
9 09, 19, 59, 89
Giải tám 62
Giải bảy 586
Giải sáu 3729 0702 9289
Giải năm 3854
Giải tư 73832 26787 08271 37449
48291 42628 93067
Giải ba 53677 21247
Giải nhì 76023
Giải nhất 59319
Đặc biệt 710609
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 19 23 28 29 32 47 49
54 62 67 71 77 86 87 89 91
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 19
2 23, 28, 29
3 32
4 47, 49
5 54
6 62, 67
7 71, 77
8 86, 87, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 71, 91
2 02, 32, 62
3 23
4 54
5
6 86
7 47, 67, 77, 87
8 28
9 09, 19, 29, 49, 89
Giải tám 56
Giải bảy 958
Giải sáu 9909 7319 1272
Giải năm 9786
Giải tư 79284 77869 56890 40385
34286 61977 99029
Giải ba 63570 30827
Giải nhì 00183
Giải nhất 85205
Đặc biệt 024603
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 09 19 27 29 56 58 69
70 72 77 83 84 85 86 86 90
Đầu Lô tô
0 03, 05, 09
1 19
2 27, 29
3
4
5 56, 58
6 69
7 70, 72, 77
8 83, 84, 85, 86, 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1
2 72
3 03, 83
4 84
5 05, 85
6 56, 86, 86
7 27, 77
8 58
9 09, 19, 29, 69
Giải tám 64
Giải bảy 688
Giải sáu 9860 6016 5855
Giải năm 4553
Giải tư 51230 49964 35866 06219
68829 65810 68734
Giải ba 29688 99775
Giải nhì 51130
Giải nhất 64759
Đặc biệt 496955
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 16 19 29 30 30 34 53 55
55 59 60 64 64 66 75 88 88
Đầu Lô tô
0
1 10, 16, 19
2 29
3 30, 30, 34
4
5 53, 55, 55, 59
6 60, 64, 64, 66
7 75
8 88, 88
9
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 30, 60
1
2
3 53
4 34, 64, 64
5 55, 55, 75
6 16, 66
7
8 88, 88
9 19, 29, 59
Giải tám 90
Giải bảy 496
Giải sáu 4072 9438 3865
Giải năm 2218
Giải tư 35939 41884 85754 74009
37024 27378 00661
Giải ba 47092 32139
Giải nhì 95356
Giải nhất 34903
Đặc biệt 029325
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 18 24 25 38 39 39 54
56 61 65 72 78 84 90 92 96
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 18
2 24, 25
3 38, 39, 39
4
5 54, 56
6 61, 65
7 72, 78
8 84
9 90, 92, 96
Đuôi Lô tô
0 90
1 61
2 72, 92
3 03
4 24, 54, 84
5 25, 65
6 56, 96
7
8 18, 38, 78
9 09, 39, 39
Giải tám 19
Giải bảy 081
Giải sáu 5325 5477 9921
Giải năm 7688
Giải tư 67586 37363 39258 65127
69312 06967 68593
Giải ba 13453 14230
Giải nhì 63701
Giải nhất 50893
Đặc biệt 073529
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 19 21 25 27 29 30 53
58 63 67 77 81 86 88 93 93
Đầu Lô tô
0 01
1 12, 19
2 21, 25, 27, 29
3 30
4
5 53, 58
6 63, 67
7 77
8 81, 86, 88
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 21, 81
2 12
3 53, 63, 93, 93
4
5 25
6 86
7 27, 67, 77
8 58, 88
9 19, 29
Giải tám 59
Giải bảy 719
Giải sáu 4960 9936 9756
Giải năm 9682
Giải tư 43768 29136 65743 09750
74241 64976 17746
Giải ba 47555 46520
Giải nhì 62038
Giải nhất 67320
Đặc biệt 986122
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 20 20 22 36 36 38 41 43
46 50 55 56 59 60 68 76 82
Đầu Lô tô
0
1 19
2 20, 20, 22
3 36, 36, 38
4 41, 43, 46
5 50, 55, 56, 59
6 60, 68
7 76
8 82
9
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 50, 60
1 41
2 22, 82
3 43
4
5 55
6 36, 36, 46, 56, 76
7
8 38, 68
9 19, 59
Giải tám 39
Giải bảy 807
Giải sáu 1597 8575 0170
Giải năm 7299
Giải tư 31218 08968 82786 82470
35352 86514 82541
Giải ba 59365 03595
Giải nhì 27305
Giải nhất 48567
Đặc biệt 885120
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 14 18 20 39 41 52 65
67 68 70 70 75 86 95 97 99
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 14, 18
2 20
3 39
4 41
5 52
6 65, 67, 68
7 70, 70, 75
8 86
9 95, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 70, 70
1 41
2 52
3
4 14
5 05, 65, 75, 95
6 86
7 07, 67, 97
8 18, 68
9 39, 99
Giải tám 10
Giải bảy 189
Giải sáu 6061 1567 3411
Giải năm 5099
Giải tư 16700 03917 22758 51124
44158 65878 99202
Giải ba 51110 18699
Giải nhì 28828
Giải nhất 96138
Đặc biệt 255488
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 10 10 11 17 24 28 38
58 58 61 67 78 88 89 99 99
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 10, 10, 11, 17
2 24, 28
3 38
4
5 58, 58
6 61, 67
7 78
8 88, 89
9 99, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 10
1 11, 61
2 02
3
4 24
5
6
7 17, 67
8 28, 38, 58, 58, 78, 88
9 89, 99, 99
Giải tám 57
Giải bảy 640
Giải sáu 4152 9727 7099
Giải năm 9707
Giải tư 23419 63710 57838 55898
39097 19392 27247
Giải ba 07278 36663
Giải nhì 74583
Giải nhất 14939
Đặc biệt 125668
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 19 27 38 39 40 47 52
57 63 68 78 83 92 97 98 99
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 19
2 27
3 38, 39
4 40, 47
5 52, 57
6 63, 68
7 78
8 83
9 92, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1
2 52, 92
3 63, 83
4
5
6
7 07, 27, 47, 57, 97
8 38, 68, 78, 98
9 19, 39, 99
Giải tám 31
Giải bảy 958
Giải sáu 2233 7862 3142
Giải năm 6608
Giải tư 41313 90487 41769 10821
73634 04528 72824
Giải ba 57633 38051
Giải nhì 91598
Giải nhất 81495
Đặc biệt 905764
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 13 21 24 28 31 33 33 34
42 51 58 62 64 69 87 95 98
Đầu Lô tô
0 08
1 13
2 21, 24, 28
3 31, 33, 33, 34
4 42
5 51, 58
6 62, 64, 69
7
8 87
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31, 51
2 42, 62
3 13, 33, 33
4 24, 34, 64
5 95
6
7 87
8 08, 28, 58, 98
9 69
Giải tám 93
Giải bảy 526
Giải sáu 7133 4073 3903
Giải năm 9545
Giải tư 14316 20891 96856 73563
33350 22430 29767
Giải ba 48497 87005
Giải nhì 42406
Giải nhất 09716
Đặc biệt 505614
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 06 14 16 16 26 30 33
45 50 56 63 67 73 91 93 97
Đầu Lô tô
0 03, 05, 06
1 14, 16, 16
2 26
3 30, 33
4 45
5 50, 56
6 63, 67
7 73
8
9 91, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 91
2
3 03, 33, 63, 73, 93
4 14
5 05, 45
6 06, 16, 16, 26, 56
7 67, 97
8
9
Giải tám 70
Giải bảy 212
Giải sáu 9417 5711 0405
Giải năm 0915
Giải tư 33677 81463 02759 93356
64091 79065 70166
Giải ba 66696 27905
Giải nhì 42591
Giải nhất 39360
Đặc biệt 488382
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 11 12 15 17 56 59 60
63 65 66 70 77 82 91 91 96
Đầu Lô tô
0 05, 05
1 11, 12, 15, 17
2
3
4
5 56, 59
6 60, 63, 65, 66
7 70, 77
8 82
9 91, 91, 96
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 11, 91, 91
2 12, 82
3 63
4
5 05, 05, 15, 65
6 56, 66, 96
7 17, 77
8
9 59
Giải tám 93
Giải bảy 182
Giải sáu 4139 0619 1824
Giải năm 0028
Giải tư 93800 02587 23716 27876
52455 18952 91369
Giải ba 25578 03989
Giải nhì 32720
Giải nhất 91906
Đặc biệt 370295
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 16 19 20 24 28 39 52
55 69 76 78 82 87 89 93 95
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 16, 19
2 20, 24, 28
3 39
4
5 52, 55
6 69
7 76, 78
8 82, 87, 89
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 20
1
2 52, 82
3 93
4 24
5 55, 95
6 06, 16, 76
7 87
8 28, 78
9 19, 39, 69, 89

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Cần Thơ

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
552 lần
682 lần
052 lần
092 lần
201 lần
Cặp sốXuất hiện
291 lần
721 lần
221 lần
181 lần
821 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
630 lần
620 lần
610 lần
590 lần
650 lần
Cặp sốXuất hiện
670 lần
710 lần
700 lần
690 lần
580 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
9529 ngày
8228 ngày
1427 ngày
6426 ngày
8824 ngày
Cặp sốSố ngày
2023 ngày
2222 ngày
2921 ngày
2520 ngày
0318 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
052 ngày
092 ngày
661 ngày
681 ngày
641 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
601 ngày
721 ngày
551 ngày
821 ngày
961 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
05 lần
11 lần
23 lần
31 lần
45 lần
Tổng ĐBXuất hiện
54 lần
62 lần
71 lần
82 lần
96 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 06 lần
Đầu 12 lần
Đầu 25 lần
Đầu 32 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 65 lần
Đầu 71 lần
Đầu 83 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 10 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 31 lần
Đuôi 44 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 57 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 94 lần
Chia sẻ