Xổ Số Cần Thơ 30 ngày

Xổ số Cần Thơ 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Cần Thơ trong 30 ngày gần đây nhất (XSCT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Cần Thơ trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Cần Thơ 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Cần Thơ 30 ngày gần nhất

Giải tám 98
Giải bảy 251
Giải sáu 9278 7484 6254
Giải năm 5806
Giải tư 04417 27545 03072 36759
24537 31225 27279
Giải ba 16133 73406
Giải nhì 33698
Giải nhất 93971
Đặc biệt 196370
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 17 25 33 37 45 51 54
59 70 71 72 78 79 84 98 98
Đầu Lô tô
0 06, 06
1 17
2 25
3 33, 37
4 45
5 51, 54, 59
6
7 70, 71, 72, 78, 79
8 84
9 98, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1 51, 71
2 72
3 33
4 54, 84
5 25, 45
6 06, 06
7 17, 37
8 78, 98, 98
9 59, 79
Giải tám 69
Giải bảy 161
Giải sáu 7761 9424 8035
Giải năm 6183
Giải tư 61562 76152 14916 70692
37372 84383 20086
Giải ba 07163 00306
Giải nhì 57945
Giải nhất 75236
Đặc biệt 433986
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 16 24 35 36 45 52 61 61
62 63 69 72 83 83 86 86 92
Đầu Lô tô
0 06
1 16
2 24
3 35, 36
4 45
5 52
6 61, 61, 62, 63, 69
7 72
8 83, 83, 86, 86
9 92
Đuôi Lô tô
0
1 61, 61
2 52, 62, 72, 92
3 63, 83, 83
4 24
5 35, 45
6 06, 16, 36, 86, 86
7
8
9 69
Giải tám 91
Giải bảy 021
Giải sáu 6137 1321 8035
Giải năm 2410
Giải tư 22392 47215 10812 03837
62631 66492 01900
Giải ba 15935 46964
Giải nhì 85794
Giải nhất 96790
Đặc biệt 942349
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 12 15 21 21 31 35 35
37 37 49 64 90 91 92 92 94
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 12, 15
2 21, 21
3 31, 35, 35, 37, 37
4 49
5
6 64
7
8
9 90, 91, 92, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 90
1 21, 21, 31, 91
2 12, 92, 92
3
4 64, 94
5 15, 35, 35
6
7 37, 37
8
9 49
Giải tám 22
Giải bảy 166
Giải sáu 4416 1705 8384
Giải năm 0953
Giải tư 07174 74175 44555 61135
72898 79420 56825
Giải ba 88269 65764
Giải nhì 74534
Giải nhất 90799
Đặc biệt 963238
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 16 20 22 25 34 35 38 53
55 64 66 69 74 75 84 98 99
Đầu Lô tô
0 05
1 16
2 20, 22, 25
3 34, 35, 38
4
5 53, 55
6 64, 66, 69
7 74, 75
8 84
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 20
1
2 22
3 53
4 34, 64, 74, 84
5 05, 25, 35, 55, 75
6 16, 66
7
8 38, 98
9 69, 99
Giải tám 52
Giải bảy 534
Giải sáu 6362 9086 0188
Giải năm 1583
Giải tư 23843 27182 54446 84038
32342 23424 87731
Giải ba 29021 25458
Giải nhì 42679
Giải nhất 74802
Đặc biệt 245338
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 21 24 31 34 38 38 42 43
46 52 58 62 79 82 83 86 88
Đầu Lô tô
0 02
1
2 21, 24
3 31, 34, 38, 38
4 42, 43, 46
5 52, 58
6 62
7 79
8 82, 83, 86, 88
9
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31
2 02, 42, 52, 62, 82
3 43, 83
4 24, 34
5
6 46, 86
7
8 38, 38, 58, 88
9 79
Giải tám 00
Giải bảy 332
Giải sáu 8968 6044 5432
Giải năm 8280
Giải tư 60099 53777 42015 74186
64103 60326 22827
Giải ba 83263 49478
Giải nhì 14125
Giải nhất 06280
Đặc biệt 757383
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 03 15 25 26 27 32 32 44
63 68 77 78 80 80 83 86 99
Đầu Lô tô
0 0, 03
1 15
2 25, 26, 27
3 32, 32
4 44
5
6 63, 68
7 77, 78
8 80, 80, 83, 86
9 99
Đuôi Lô tô
0 0, 80, 80
1
2 32, 32
3 03, 63, 83
4 44
5 15, 25
6 26, 86
7 27, 77
8 68, 78
9 99
Giải tám 03
Giải bảy 633
Giải sáu 7672 2695 9693
Giải năm 2249
Giải tư 99097 21188 10401 08806
69786 22979 04845
Giải ba 42696 14243
Giải nhì 10388
Giải nhất 72143
Đặc biệt 36058
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 3 33 43 43 45 49 58
72 79 86 88 88 93 95 96 97
Đầu Lô tô
0 01, 06
1
2
3 3, 33
4 43, 43, 45, 49
5 58
6
7 72, 79
8 86, 88, 88
9 93, 95, 96, 97
Đuôi Lô tô
0
1 01
2 72
3 3, 33, 43, 43, 93
4
5 45, 95
6 06, 86, 96
7 97
8 58, 88, 88
9 49, 79
Giải tám 51
Giải bảy 275
Giải sáu 1978 2959 4750
Giải năm 3099
Giải tư 91971 55184 12502 40554
97293 68397 79865
Giải ba 85190 90551
Giải nhì 75179
Giải nhất 97620
Đặc biệt 444766
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 20 50 51 51 54 59 65 66
71 75 78 79 84 90 93 97 99
Đầu Lô tô
0 02
1
2 20
3
4
5 50, 51, 51, 54, 59
6 65, 66
7 71, 75, 78, 79
8 84
9 90, 93, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 90
1 51, 51, 71
2 02
3 93
4 54, 84
5 65, 75
6 66
7 97
8 78
9 59, 79, 99
Giải tám 48
Giải bảy 540
Giải sáu 1598 4967 5943
Giải năm 8255
Giải tư 30131 08492 15383 89512
66966 32151 57397
Giải ba 27016 95501
Giải nhì 12571
Giải nhất 55006
Đặc biệt 440883
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 12 16 31 40 43 48 51
55 66 67 71 83 83 92 97 98
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 12, 16
2
3 31
4 40, 43, 48
5 51, 55
6 66, 67
7 71
8 83, 83
9 92, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 40
1 01, 31, 51, 71
2 12, 92
3 43, 83, 83
4
5 55
6 06, 16, 66
7 67, 97
8 48, 98
9
Giải tám 06
Giải bảy 938
Giải sáu 5974 0505 1892
Giải năm 8976
Giải tư 35326 49215 15592 99131
18378 55413 60816
Giải ba 20046 92888
Giải nhì 23060
Giải nhất 46767
Đặc biệt 479711
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 13 15 16 26 31 38 46
6 60 67 74 76 78 88 92 92
Đầu Lô tô
0 05
1 11, 13, 15, 16
2 26
3 31, 38
4 46
5
6 6, 60, 67
7 74, 76, 78
8 88
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0 60
1 11, 31
2 92, 92
3 13
4 74
5 05, 15
6 6, 16, 26, 46, 76
7 67
8 38, 78, 88
9
Giải tám 23
Giải bảy 375
Giải sáu 7943 1697 8103
Giải năm 9965
Giải tư 55504 14774 97890 84336
57708 72419 10697
Giải ba 94985 51746
Giải nhì 95995
Giải nhất 61653
Đặc biệt 275974
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 08 19 23 36 43 46 53
65 74 74 75 85 90 95 97 97
Đầu Lô tô
0 03, 04, 08
1 19
2 23
3 36
4 43, 46
5 53
6 65
7 74, 74, 75
8 85
9 90, 95, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 90
1
2
3 03, 23, 43, 53
4 04, 74, 74
5 65, 75, 85, 95
6 36, 46
7 97, 97
8 08
9 19
Giải tám 50
Giải bảy 872
Giải sáu 9665 3774 7733
Giải năm 9358
Giải tư 28203 67505 63154 89236
02776 24575 58353
Giải ba 05581 72902
Giải nhì 49830
Giải nhất 21716
Đặc biệt 411912
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 05 12 16 30 33 36 50
53 54 58 65 72 74 75 76 81
Đầu Lô tô
0 02, 03, 05
1 12, 16
2
3 30, 33, 36
4
5 50, 53, 54, 58
6 65
7 72, 74, 75, 76
8 81
9
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 81
2 02, 12, 72
3 03, 33, 53
4 54, 74
5 05, 65, 75
6 16, 36, 76
7
8 58
9
Giải tám 57
Giải bảy 421
Giải sáu 6333 9522 3107
Giải năm 1702
Giải tư 11856 89011 47090 37892
20331 79843 06913
Giải ba 67865 11525
Giải nhì 01667
Giải nhất 65434
Đặc biệt 293053
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 11 13 21 22 25 31 33
34 43 53 56 57 65 67 90 92
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 11, 13
2 21, 22, 25
3 31, 33, 34
4 43
5 53, 56, 57
6 65, 67
7
8
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 90
1 11, 21, 31
2 02, 22, 92
3 13, 33, 43, 53
4 34
5 25, 65
6 56
7 07, 57, 67
8
9
Giải tám 99
Giải bảy 458
Giải sáu 5929 9603 1804
Giải năm 9583
Giải tư 02891 41782 19373 82064
28026 69036 12127
Giải ba 30166 79373
Giải nhì 80072
Giải nhất 19999
Đặc biệt 421586
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 26 27 29 36 58 64 66
72 73 73 82 83 86 91 99 99
Đầu Lô tô
0 03, 04
1
2 26, 27, 29
3 36
4
5 58
6 64, 66
7 72, 73, 73
8 82, 83, 86
9 91, 99, 99
Đuôi Lô tô
0
1 91
2 72, 82
3 03, 73, 73, 83
4 04, 64
5
6 26, 36, 66, 86
7 27
8 58
9 29, 99, 99
Giải tám 61
Giải bảy 757
Giải sáu 7918 9155 5037
Giải năm 8394
Giải tư 43031 08583 29298 29375
00056 96310 45600
Giải ba 12716 83138
Giải nhì 24515
Giải nhất 76359
Đặc biệt 295049
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 15 16 18 31 37 38 49
55 56 57 59 61 75 83 94 98
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 15, 16, 18
2
3 31, 37, 38
4 49
5 55, 56, 57, 59
6 61
7 75
8 83
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 31, 61
2
3 83
4 94
5 15, 55, 75
6 16, 56
7 37, 57
8 18, 38, 98
9 49, 59
Giải tám 19
Giải bảy 618
Giải sáu 5661 2727 8623
Giải năm 9199
Giải tư 80131 81929 63608 21342
95752 78667 30736
Giải ba 13443 64865
Giải nhì 53551
Giải nhất 14363
Đặc biệt 326237
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 18 19 23 27 29 31 36 37
42 43 51 52 61 63 65 67 99
Đầu Lô tô
0 08
1 18, 19
2 23, 27, 29
3 31, 36, 37
4 42, 43
5 51, 52
6 61, 63, 65, 67
7
8
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 31, 51, 61
2 42, 52
3 23, 43, 63
4
5 65
6 36
7 27, 37, 67
8 08, 18
9 19, 29, 99
Giải tám 85
Giải bảy 243
Giải sáu 0118 1711 2344
Giải năm 5906
Giải tư 84300 37786 00830 42863
76077 22590 94878
Giải ba 97874 59859
Giải nhì 24748
Giải nhất 52702
Đặc biệt 290965
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 06 11 18 30 43 44 48
59 63 65 74 77 78 85 86 90
Đầu Lô tô
0 00, 02, 06
1 11, 18
2
3 30
4 43, 44, 48
5 59
6 63, 65
7 74, 77, 78
8 85, 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 90
1 11
2 02
3 43, 63
4 44, 74
5 65, 85
6 06, 86
7 77
8 18, 48, 78
9 59
Giải tám 21
Giải bảy 619
Giải sáu 1912 2794 4534
Giải năm 7457
Giải tư 97019 85835 49598 87388
80406 08930 34851
Giải ba 84554 36477
Giải nhì 34496
Giải nhất 85428
Đặc biệt 238481
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 19 19 21 28 30 34 35
51 54 57 77 81 88 94 96 98
Đầu Lô tô
0 06
1 12, 19, 19
2 21, 28
3 30, 34, 35
4
5 51, 54, 57
6
7 77
8 81, 88
9 94, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 30
1 21, 51, 81
2 12
3
4 34, 54, 94
5 35
6 06, 96
7 57, 77
8 28, 88, 98
9 19, 19
Giải tám 34
Giải bảy 843
Giải sáu 1671 4148 4586
Giải năm 4633
Giải tư 55357 51582 14877 31443
10262 38856 60677
Giải ba 32318 12353
Giải nhì 68088
Giải nhất 22520
Đặc biệt 253231
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 20 31 33 34 43 43 48 53
56 57 62 71 77 77 82 86 88
Đầu Lô tô
0
1 18
2 20
3 31, 33, 34
4 43, 43, 48
5 53, 56, 57
6 62
7 71, 77, 77
8 82, 86, 88
9
Đuôi Lô tô
0 20
1 31, 71
2 62, 82
3 33, 43, 43, 53
4 34
5
6 56, 86
7 57, 77, 77
8 18, 48, 88
9
Giải tám 47
Giải bảy 001
Giải sáu 7808 2201 5746
Giải năm 7713
Giải tư 70686 17294 08140 73338
17639 98994 06013
Giải ba 57732 62308
Giải nhì 71276
Giải nhất 57715
Đặc biệt 128993
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 08 1 13 13 15 32 38
39 40 46 47 76 86 93 94 94
Đầu Lô tô
0 01, 08, 08
1 1, 13, 13, 15
2
3 32, 38, 39
4 40, 46, 47
5
6
7 76
8 86
9 93, 94, 94
Đuôi Lô tô
0 40
1 01, 1
2 32
3 13, 13, 93
4 94, 94
5 15
6 46, 76, 86
7 47
8 08, 08, 38
9 39
Giải tám 29
Giải bảy 371
Giải sáu 1292 5712 0366
Giải năm 4625
Giải tư 49790 93529 05489 04113
14695 91978 54142
Giải ba 69230 56735
Giải nhì 28942
Giải nhất 33671
Đặc biệt 195447
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 25 29 29 30 35 42 42
47 66 71 71 78 89 90 92 95
Đầu Lô tô
0
1 12, 13
2 25, 29, 29
3 30, 35
4 42, 42, 47
5
6 66
7 71, 71, 78
8 89
9 90, 92, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1 71, 71
2 12, 42, 42, 92
3 13
4
5 25, 35, 95
6 66
7 47
8 78
9 29, 29, 89
Giải tám 62
Giải bảy 777
Giải sáu 2203 8149 7376
Giải năm 7774
Giải tư 97528 09425 73925 69603
73352 48298 48351
Giải ba 44954 12155
Giải nhì 74285
Giải nhất 67806
Đặc biệt 788867
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 06 25 25 28 49 51 52
54 55 62 67 74 76 77 85 98
Đầu Lô tô
0 03, 03, 06
1
2 25, 25, 28
3
4 49
5 51, 52, 54, 55
6 62, 67
7 74, 76, 77
8 85
9 98
Đuôi Lô tô
0
1 51
2 52, 62
3 03, 03
4 54, 74
5 25, 25, 55, 85
6 06, 76
7 67, 77
8 28, 98
9 49
Giải tám 09
Giải bảy 721
Giải sáu 9747 0125 0885
Giải năm 6687
Giải tư 60836 07027 48279 15248
98289 18856 99553
Giải ba 62078 83670
Giải nhì 81298
Giải nhất 96769
Đặc biệt 605950
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 25 27 36 47 48 50 53 56
69 70 78 79 85 87 89 9 98
Đầu Lô tô
0
1
2 21, 25, 27
3 36
4 47, 48
5 50, 53, 56
6 69
7 70, 78, 79
8 85, 87, 89
9 9, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 70
1 21
2
3 53
4
5 25, 85
6 36, 56
7 27, 47, 87
8 48, 78, 98
9 9, 69, 79, 89
Giải tám 72
Giải bảy 066
Giải sáu 7394 8241 4500
Giải năm 1472
Giải tư 85830 74070 42828 55308
31277 88729 06138
Giải ba 97369 80176
Giải nhì 36697
Giải nhất 58003
Đặc biệt 921881
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 08 28 29 30 38 41 66
69 70 72 72 76 77 81 94 97
Đầu Lô tô
0 00, 03, 08
1
2 28, 29
3 30, 38
4 41
5
6 66, 69
7 70, 72, 72, 76, 77
8 81
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 70
1 41, 81
2 72, 72
3 03
4 94
5
6 66, 76
7 77, 97
8 08, 28, 38
9 29, 69
Giải tám 80
Giải bảy 786
Giải sáu 9112 1648 8593
Giải năm 4917
Giải tư 43155 20569 50124 43075
83607 48099 66323
Giải ba 38665 79292
Giải nhì 54345
Giải nhất 13984
Đặc biệt 011269
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 17 23 24 45 48 55 65
69 69 75 80 84 86 92 93 99
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 17
2 23, 24
3
4 45, 48
5 55
6 65, 69, 69
7 75
8 80, 84, 86
9 92, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 80
1
2 12, 92
3 23, 93
4 24, 84
5 45, 55, 65, 75
6 86
7 07, 17
8 48
9 69, 69, 99
Giải tám 38
Giải bảy 352
Giải sáu 9886 9061 5350
Giải năm 0679
Giải tư 56401 79336 82352 35579
84848 80813 06543
Giải ba 34956 97110
Giải nhì 49861
Giải nhất 38436
Đặc biệt 510899
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 10 13 36 36 38 43 48 50
52 52 56 61 61 79 79 86 99
Đầu Lô tô
0 01
1 10, 13
2
3 36, 36, 38
4 43, 48
5 50, 52, 52, 56
6 61, 61
7 79, 79
8 86
9 99
Đuôi Lô tô
0 10, 50
1 01, 61, 61
2 52, 52
3 13, 43
4
5
6 36, 36, 56, 86
7
8 38, 48
9 79, 79, 99
Giải tám 87
Giải bảy 524
Giải sáu 6502 6471 2399
Giải năm 4018
Giải tư 17759 33333 58249 63792
94274 13367 98564
Giải ba 56820 33486
Giải nhì 55280
Giải nhất 02287
Đặc biệt 465465
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 18 20 24 33 49 59 64 65
67 71 74 80 86 87 87 92 99
Đầu Lô tô
0 02
1 18
2 20, 24
3 33
4 49
5 59
6 64, 65, 67
7 71, 74
8 80, 86, 87, 87
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1 71
2 02, 92
3 33
4 24, 64, 74
5 65
6 86
7 67, 87, 87
8 18
9 49, 59, 99
Giải tám 79
Giải bảy 091
Giải sáu 0571 4234 7095
Giải năm 1180
Giải tư 56543 73775 45260 74263
65025 24476 20556
Giải ba 27291 14124
Giải nhì 32682
Giải nhất 93343
Đặc biệt 735161
Phóng to
Lô tô trực tiếp
24 25 34 43 43 56 60 61 63
71 75 76 79 80 82 91 91 95
Đầu Lô tô
0
1
2 24, 25
3 34
4 43, 43
5 56
6 60, 61, 63
7 71, 75, 76, 79
8 80, 82
9 91, 91, 95
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 61, 71, 91, 91
2 82
3 43, 43, 63
4 24, 34
5 25, 75, 95
6 56, 76
7
8
9 79
Giải tám 59
Giải bảy 306
Giải sáu 8502 2937 3265
Giải năm 1628
Giải tư 37602 74949 81961 04531
77965 95542 93161
Giải ba 88250 20666
Giải nhì 08998
Giải nhất 84514
Đặc biệt 472192
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 06 14 28 31 37 42 49
50 59 61 61 65 65 66 92 98
Đầu Lô tô
0 02, 02, 06
1 14
2 28
3 31, 37
4 42, 49
5 50, 59
6 61, 61, 65, 65, 66
7
8
9 92, 98
Đuôi Lô tô
0 50
1 31, 61, 61
2 02, 02, 42, 92
3
4 14
5 65, 65
6 06, 66
7 37
8 28, 98
9 49, 59
Giải tám 69
Giải bảy 123
Giải sáu 4594 8622 5321
Giải năm 4556
Giải tư 46116 24845 99987 47546
32500 37024 15084
Giải ba 38513 05181
Giải nhì 24963
Giải nhất 90954
Đặc biệt 874314
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 14 16 21 22 23 24 45
46 54 56 63 69 81 84 87 94
Đầu Lô tô
0 00
1 13, 14, 16
2 21, 22, 23, 24
3
4 45, 46
5 54, 56
6 63, 69
7
8 81, 84, 87
9 94
Đuôi Lô tô
0 00
1 21, 81
2 22
3 13, 23, 63
4 14, 24, 54, 84, 94
5 45
6 16, 46, 56
7 87
8
9 69

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Cần Thơ

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
652 lần
812 lần
832 lần
862 lần
382 lần
Cặp sốXuất hiện
492 lần
661 lần
611 lần
141 lần
691 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
590 lần
570 lần
560 lần
550 lần
600 lần
Cặp sốXuất hiện
620 lần
980 lần
640 lần
630 lần
540 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
1429 ngày
9228 ngày
6127 ngày
9925 ngày
6924 ngày
Cặp sốSố ngày
5022 ngày
6721 ngày
4720 ngày
9319 ngày
3118 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
382 ngày
741 ngày
701 ngày
691 ngày
671 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
811 ngày
831 ngày
931 ngày
921 ngày
861 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
01 lần
19 lần
23 lần
35 lần
43 lần
Tổng ĐBXuất hiện
53 lần
72 lần
82 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 00 lần
Đầu 13 lần
Đầu 20 lần
Đầu 34 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 66 lần
Đầu 72 lần
Đầu 86 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 15 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 94 lần
Chia sẻ