Xổ Số Cần Thơ 30 ngày

Xổ số Cần Thơ 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Cần Thơ trong 30 ngày gần đây nhất (XSCT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Cần Thơ trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Cần Thơ 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Cần Thơ 30 ngày gần nhất

Giải tám 62
Giải bảy 586
Giải sáu 3729 0702 9289
Giải năm 3854
Giải tư 73832 26787 08271 37449
48291 42628 93067
Giải ba 53677 21247
Giải nhì 76023
Giải nhất 59319
Đặc biệt 710609
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 19 23 28 29 32 47 49
54 62 67 71 77 86 87 89 91
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 19
2 23, 28, 29
3 32
4 47, 49
5 54
6 62, 67
7 71, 77
8 86, 87, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 71, 91
2 02, 32, 62
3 23
4 54
5
6 86
7 47, 67, 77, 87
8 28
9 09, 19, 29, 49, 89
Giải tám 56
Giải bảy 958
Giải sáu 9909 7319 1272
Giải năm 9786
Giải tư 79284 77869 56890 40385
34286 61977 99029
Giải ba 63570 30827
Giải nhì 00183
Giải nhất 85205
Đặc biệt 024603
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 09 19 27 29 56 58 69
70 72 77 83 84 85 86 86 90
Đầu Lô tô
0 03, 05, 09
1 19
2 27, 29
3
4
5 56, 58
6 69
7 70, 72, 77
8 83, 84, 85, 86, 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1
2 72
3 03, 83
4 84
5 05, 85
6 56, 86, 86
7 27, 77
8 58
9 09, 19, 29, 69
Giải tám 64
Giải bảy 688
Giải sáu 9860 6016 5855
Giải năm 4553
Giải tư 51230 49964 35866 06219
68829 65810 68734
Giải ba 29688 99775
Giải nhì 51130
Giải nhất 64759
Đặc biệt 496955
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 16 19 29 30 30 34 53 55
55 59 60 64 64 66 75 88 88
Đầu Lô tô
0
1 10, 16, 19
2 29
3 30, 30, 34
4
5 53, 55, 55, 59
6 60, 64, 64, 66
7 75
8 88, 88
9
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 30, 60
1
2
3 53
4 34, 64, 64
5 55, 55, 75
6 16, 66
7
8 88, 88
9 19, 29, 59
Giải tám 90
Giải bảy 496
Giải sáu 4072 9438 3865
Giải năm 2218
Giải tư 35939 41884 85754 74009
37024 27378 00661
Giải ba 47092 32139
Giải nhì 95356
Giải nhất 34903
Đặc biệt 029325
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 18 24 25 38 39 39 54
56 61 65 72 78 84 90 92 96
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 18
2 24, 25
3 38, 39, 39
4
5 54, 56
6 61, 65
7 72, 78
8 84
9 90, 92, 96
Đuôi Lô tô
0 90
1 61
2 72, 92
3 03
4 24, 54, 84
5 25, 65
6 56, 96
7
8 18, 38, 78
9 09, 39, 39
Giải tám 19
Giải bảy 081
Giải sáu 5325 5477 9921
Giải năm 7688
Giải tư 67586 37363 39258 65127
69312 06967 68593
Giải ba 13453 14230
Giải nhì 63701
Giải nhất 50893
Đặc biệt 073529
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 19 21 25 27 29 30 53
58 63 67 77 81 86 88 93 93
Đầu Lô tô
0 01
1 12, 19
2 21, 25, 27, 29
3 30
4
5 53, 58
6 63, 67
7 77
8 81, 86, 88
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 21, 81
2 12
3 53, 63, 93, 93
4
5 25
6 86
7 27, 67, 77
8 58, 88
9 19, 29
Giải tám 59
Giải bảy 719
Giải sáu 4960 9936 9756
Giải năm 9682
Giải tư 43768 29136 65743 09750
74241 64976 17746
Giải ba 47555 46520
Giải nhì 62038
Giải nhất 67320
Đặc biệt 986122
Phóng to
Lô tô trực tiếp
19 20 20 22 36 36 38 41 43
46 50 55 56 59 60 68 76 82
Đầu Lô tô
0
1 19
2 20, 20, 22
3 36, 36, 38
4 41, 43, 46
5 50, 55, 56, 59
6 60, 68
7 76
8 82
9
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 50, 60
1 41
2 22, 82
3 43
4
5 55
6 36, 36, 46, 56, 76
7
8 38, 68
9 19, 59
Giải tám 39
Giải bảy 807
Giải sáu 1597 8575 0170
Giải năm 7299
Giải tư 31218 08968 82786 82470
35352 86514 82541
Giải ba 59365 03595
Giải nhì 27305
Giải nhất 48567
Đặc biệt 885120
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 14 18 20 39 41 52 65
67 68 70 70 75 86 95 97 99
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 14, 18
2 20
3 39
4 41
5 52
6 65, 67, 68
7 70, 70, 75
8 86
9 95, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 70, 70
1 41
2 52
3
4 14
5 05, 65, 75, 95
6 86
7 07, 67, 97
8 18, 68
9 39, 99
Giải tám 10
Giải bảy 189
Giải sáu 6061 1567 3411
Giải năm 5099
Giải tư 16700 03917 22758 51124
44158 65878 99202
Giải ba 51110 18699
Giải nhì 28828
Giải nhất 96138
Đặc biệt 255488
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 10 10 11 17 24 28 38
58 58 61 67 78 88 89 99 99
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 10, 10, 11, 17
2 24, 28
3 38
4
5 58, 58
6 61, 67
7 78
8 88, 89
9 99, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 10
1 11, 61
2 02
3
4 24
5
6
7 17, 67
8 28, 38, 58, 58, 78, 88
9 89, 99, 99
Giải tám 57
Giải bảy 640
Giải sáu 4152 9727 7099
Giải năm 9707
Giải tư 23419 63710 57838 55898
39097 19392 27247
Giải ba 07278 36663
Giải nhì 74583
Giải nhất 14939
Đặc biệt 125668
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 19 27 38 39 40 47 52
57 63 68 78 83 92 97 98 99
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 19
2 27
3 38, 39
4 40, 47
5 52, 57
6 63, 68
7 78
8 83
9 92, 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1
2 52, 92
3 63, 83
4
5
6
7 07, 27, 47, 57, 97
8 38, 68, 78, 98
9 19, 39, 99
Giải tám 31
Giải bảy 958
Giải sáu 2233 7862 3142
Giải năm 6608
Giải tư 41313 90487 41769 10821
73634 04528 72824
Giải ba 57633 38051
Giải nhì 91598
Giải nhất 81495
Đặc biệt 905764
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 13 21 24 28 31 33 33 34
42 51 58 62 64 69 87 95 98
Đầu Lô tô
0 08
1 13
2 21, 24, 28
3 31, 33, 33, 34
4 42
5 51, 58
6 62, 64, 69
7
8 87
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31, 51
2 42, 62
3 13, 33, 33
4 24, 34, 64
5 95
6
7 87
8 08, 28, 58, 98
9 69
Giải tám 93
Giải bảy 526
Giải sáu 7133 4073 3903
Giải năm 9545
Giải tư 14316 20891 96856 73563
33350 22430 29767
Giải ba 48497 87005
Giải nhì 42406
Giải nhất 09716
Đặc biệt 505614
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 06 14 16 16 26 30 33
45 50 56 63 67 73 91 93 97
Đầu Lô tô
0 03, 05, 06
1 14, 16, 16
2 26
3 30, 33
4 45
5 50, 56
6 63, 67
7 73
8
9 91, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 91
2
3 03, 33, 63, 73, 93
4 14
5 05, 45
6 06, 16, 16, 26, 56
7 67, 97
8
9
Giải tám 70
Giải bảy 212
Giải sáu 9417 5711 0405
Giải năm 0915
Giải tư 33677 81463 02759 93356
64091 79065 70166
Giải ba 66696 27905
Giải nhì 42591
Giải nhất 39360
Đặc biệt 488382
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 11 12 15 17 56 59 60
63 65 66 70 77 82 91 91 96
Đầu Lô tô
0 05, 05
1 11, 12, 15, 17
2
3
4
5 56, 59
6 60, 63, 65, 66
7 70, 77
8 82
9 91, 91, 96
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 11, 91, 91
2 12, 82
3 63
4
5 05, 05, 15, 65
6 56, 66, 96
7 17, 77
8
9 59
Giải tám 93
Giải bảy 182
Giải sáu 4139 0619 1824
Giải năm 0028
Giải tư 93800 02587 23716 27876
52455 18952 91369
Giải ba 25578 03989
Giải nhì 32720
Giải nhất 91906
Đặc biệt 370295
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 16 19 20 24 28 39 52
55 69 76 78 82 87 89 93 95
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 16, 19
2 20, 24, 28
3 39
4
5 52, 55
6 69
7 76, 78
8 82, 87, 89
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 20
1
2 52, 82
3 93
4 24
5 55, 95
6 06, 16, 76
7 87
8 28, 78
9 19, 39, 69, 89
Giải tám 73
Giải bảy 090
Giải sáu 0799 7180 7162
Giải năm 8382
Giải tư 48637 07396 09822 15642
66331 82716 26302
Giải ba 60145 37801
Giải nhì 71505
Giải nhất 50730
Đặc biệt 527815
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 05 15 16 22 30 31 37
42 45 62 73 80 82 90 96 99
Đầu Lô tô
0 01, 02, 05
1 15, 16
2 22
3 30, 31, 37
4 42, 45
5
6 62
7 73
8 80, 82
9 90, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 80, 90
1 01, 31
2 02, 22, 42, 62, 82
3 73
4
5 05, 15, 45
6 16, 96
7 37
8
9 99
Giải tám 26
Giải bảy 361
Giải sáu 4768 3034 4309
Giải năm 5130
Giải tư 95126 35692 11929 49048
75451 71323 85311
Giải ba 10761 21681
Giải nhì 07744
Giải nhất 08462
Đặc biệt 671811
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 11 23 26 26 29 30 34
44 48 51 61 61 62 68 81 92
Đầu Lô tô
0 09
1 11, 11
2 23, 26, 26, 29
3 30, 34
4 44, 48
5 51
6 61, 61, 62, 68
7
8 81
9 92
Đuôi Lô tô
0 30
1 11, 11, 51, 61, 61, 81
2 62, 92
3 23
4 34, 44
5
6 26, 26
7
8 48, 68
9 09, 29
Giải tám 58
Giải bảy 958
Giải sáu 4330 9203 0346
Giải năm 7885
Giải tư 86226 51558 88772 83180
29788 67499 36455
Giải ba 87897 65968
Giải nhì 31691
Giải nhất 07507
Đặc biệt 965159
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 26 30 46 55 58 58 58
59 68 72 80 85 88 91 97 99
Đầu Lô tô
0 03, 07
1
2 26
3 30
4 46
5 55, 58, 58, 58, 59
6 68
7 72
8 80, 85, 88
9 91, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 91
2 72
3 03
4
5 55, 85
6 26, 46
7 07, 97
8 58, 58, 58, 68, 88
9 59, 99
Giải tám 67
Giải bảy 678
Giải sáu 2094 1141 6417
Giải năm 4292
Giải tư 65173 78299 93159 92922
74804 95807 95836
Giải ba 74927 58240
Giải nhì 20646
Giải nhất 83998
Đặc biệt 546657
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 17 22 27 36 40 41 46
57 59 67 73 78 92 94 98 99
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 17
2 22, 27
3 36
4 40, 41, 46
5 57, 59
6 67
7 73, 78
8
9 92, 94, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 41
2 22, 92
3 73
4 04, 94
5
6 36, 46
7 07, 17, 27, 57, 67
8 78, 98
9 59, 99
Giải tám 54
Giải bảy 267
Giải sáu 5511 6912 0865
Giải năm 8415
Giải tư 87098 65269 42853 90005
50579 69678 63874
Giải ba 24448 60017
Giải nhì 40124
Giải nhất 93408
Đặc biệt 935145
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 11 12 15 17 24 45 48
53 54 65 67 69 74 78 79 98
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 11, 12, 15, 17
2 24
3
4 45, 48
5 53, 54
6 65, 67, 69
7 74, 78, 79
8
9 98
Đuôi Lô tô
0
1 11
2 12
3 53
4 24, 54, 74
5 05, 15, 45, 65
6
7 17, 67
8 08, 48, 78, 98
9 69, 79
Giải tám 47
Giải bảy 924
Giải sáu 1346 5972 9337
Giải năm 1626
Giải tư 89364 84662 17274 94777
06052 15108 81209
Giải ba 00435 14671
Giải nhì 47346
Giải nhất 94084
Đặc biệt 884887
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 24 26 35 37 46 46 47
52 62 64 71 72 74 77 84 87
Đầu Lô tô
0 08, 09
1
2 24, 26
3 35, 37
4 46, 46, 47
5 52
6 62, 64
7 71, 72, 74, 77
8 84, 87
9
Đuôi Lô tô
0
1 71
2 52, 62, 72
3
4 24, 64, 74, 84
5 35
6 26, 46, 46
7 37, 47, 77, 87
8 08
9 09
Giải tám 13
Giải bảy 836
Giải sáu 6099 5040 5450
Giải năm 4013
Giải tư 74734 74403 04855 35397
20973 78566 44233
Giải ba 18370 76189
Giải nhì 59132
Giải nhất 14296
Đặc biệt 018482
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 13 32 33 34 36 40 50
55 66 70 73 82 89 96 97 99
Đầu Lô tô
0 03
1 13, 13
2
3 32, 33, 34, 36
4 40
5 50, 55
6 66
7 70, 73
8 82, 89
9 96, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 70
1
2 32, 82
3 03, 13, 13, 33, 73
4 34
5 55
6 36, 66, 96
7 97
8
9 89, 99
Giải tám 75
Giải bảy 974
Giải sáu 0502 3686 2724
Giải năm 1535
Giải tư 59180 62843 85719 76255
30838 97527 33735
Giải ba 84463 50844
Giải nhì 52464
Giải nhất 41591
Đặc biệt 823499
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 19 24 27 35 35 38 43 44
55 63 64 74 75 80 86 91 99
Đầu Lô tô
0 02
1 19
2 24, 27
3 35, 35, 38
4 43, 44
5 55
6 63, 64
7 74, 75
8 80, 86
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 91
2 02
3 43, 63
4 24, 44, 64, 74
5 35, 35, 55, 75
6 86
7 27
8 38
9 19, 99
Giải tám 39
Giải bảy 057
Giải sáu 4897 3600 6720
Giải năm 0597
Giải tư 14549 71665 17876 45620
46213 51120 32128
Giải ba 94858 13091
Giải nhì 23731
Giải nhất 49236
Đặc biệt 767861
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 20 20 20 28 31 36 39
49 57 58 61 65 76 91 97 97
Đầu Lô tô
0 00
1 13
2 20, 20, 20, 28
3 31, 36, 39
4 49
5 57, 58
6 61, 65
7 76
8
9 91, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 20, 20
1 31, 61, 91
2
3 13
4
5 65
6 36, 76
7 57, 97, 97
8 28, 58
9 39, 49
Giải tám 98
Giải bảy 251
Giải sáu 9278 7484 6254
Giải năm 5806
Giải tư 04417 27545 03072 36759
24537 31225 27279
Giải ba 16133 73406
Giải nhì 33698
Giải nhất 93971
Đặc biệt 196370
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 17 25 33 37 45 51 54
59 70 71 72 78 79 84 98 98
Đầu Lô tô
0 06, 06
1 17
2 25
3 33, 37
4 45
5 51, 54, 59
6
7 70, 71, 72, 78, 79
8 84
9 98, 98
Đuôi Lô tô
0 70
1 51, 71
2 72
3 33
4 54, 84
5 25, 45
6 06, 06
7 17, 37
8 78, 98, 98
9 59, 79
Giải tám 69
Giải bảy 161
Giải sáu 7761 9424 8035
Giải năm 6183
Giải tư 61562 76152 14916 70692
37372 84383 20086
Giải ba 07163 00306
Giải nhì 57945
Giải nhất 75236
Đặc biệt 433986
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 16 24 35 36 45 52 61 61
62 63 69 72 83 83 86 86 92
Đầu Lô tô
0 06
1 16
2 24
3 35, 36
4 45
5 52
6 61, 61, 62, 63, 69
7 72
8 83, 83, 86, 86
9 92
Đuôi Lô tô
0
1 61, 61
2 52, 62, 72, 92
3 63, 83, 83
4 24
5 35, 45
6 06, 16, 36, 86, 86
7
8
9 69
Giải tám 91
Giải bảy 021
Giải sáu 6137 1321 8035
Giải năm 2410
Giải tư 22392 47215 10812 03837
62631 66492 01900
Giải ba 15935 46964
Giải nhì 85794
Giải nhất 96790
Đặc biệt 942349
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 12 15 21 21 31 35 35
37 37 49 64 90 91 92 92 94
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 12, 15
2 21, 21
3 31, 35, 35, 37, 37
4 49
5
6 64
7
8
9 90, 91, 92, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 90
1 21, 21, 31, 91
2 12, 92, 92
3
4 64, 94
5 15, 35, 35
6
7 37, 37
8
9 49
Giải tám 22
Giải bảy 166
Giải sáu 4416 1705 8384
Giải năm 0953
Giải tư 07174 74175 44555 61135
72898 79420 56825
Giải ba 88269 65764
Giải nhì 74534
Giải nhất 90799
Đặc biệt 963238
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 16 20 22 25 34 35 38 53
55 64 66 69 74 75 84 98 99
Đầu Lô tô
0 05
1 16
2 20, 22, 25
3 34, 35, 38
4
5 53, 55
6 64, 66, 69
7 74, 75
8 84
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 20
1
2 22
3 53
4 34, 64, 74, 84
5 05, 25, 35, 55, 75
6 16, 66
7
8 38, 98
9 69, 99
Giải tám 52
Giải bảy 534
Giải sáu 6362 9086 0188
Giải năm 1583
Giải tư 23843 27182 54446 84038
32342 23424 87731
Giải ba 29021 25458
Giải nhì 42679
Giải nhất 74802
Đặc biệt 245338
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 21 24 31 34 38 38 42 43
46 52 58 62 79 82 83 86 88
Đầu Lô tô
0 02
1
2 21, 24
3 31, 34, 38, 38
4 42, 43, 46
5 52, 58
6 62
7 79
8 82, 83, 86, 88
9
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31
2 02, 42, 52, 62, 82
3 43, 83
4 24, 34
5
6 46, 86
7
8 38, 38, 58, 88
9 79
Giải tám 00
Giải bảy 332
Giải sáu 8968 6044 5432
Giải năm 8280
Giải tư 60099 53777 42015 74186
64103 60326 22827
Giải ba 83263 49478
Giải nhì 14125
Giải nhất 06280
Đặc biệt 757383
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 03 15 25 26 27 32 32 44
63 68 77 78 80 80 83 86 99
Đầu Lô tô
0 0, 03
1 15
2 25, 26, 27
3 32, 32
4 44
5
6 63, 68
7 77, 78
8 80, 80, 83, 86
9 99
Đuôi Lô tô
0 0, 80, 80
1
2 32, 32
3 03, 63, 83
4 44
5 15, 25
6 26, 86
7 27, 77
8 68, 78
9 99
Giải tám 03
Giải bảy 633
Giải sáu 7672 2695 9693
Giải năm 2249
Giải tư 99097 21188 10401 08806
69786 22979 04845
Giải ba 42696 14243
Giải nhì 10388
Giải nhất 72143
Đặc biệt 36058
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 3 33 43 43 45 49 58
72 79 86 88 88 93 95 96 97
Đầu Lô tô
0 01, 06
1
2
3 3, 33
4 43, 43, 45, 49
5 58
6
7 72, 79
8 86, 88, 88
9 93, 95, 96, 97
Đuôi Lô tô
0
1 01
2 72
3 3, 33, 43, 43, 93
4
5 45, 95
6 06, 86, 96
7 97
8 58, 88, 88
9 49, 79
Giải tám 51
Giải bảy 275
Giải sáu 1978 2959 4750
Giải năm 3099
Giải tư 91971 55184 12502 40554
97293 68397 79865
Giải ba 85190 90551
Giải nhì 75179
Giải nhất 97620
Đặc biệt 444766
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 20 50 51 51 54 59 65 66
71 75 78 79 84 90 93 97 99
Đầu Lô tô
0 02
1
2 20
3
4
5 50, 51, 51, 54, 59
6 65, 66
7 71, 75, 78, 79
8 84
9 90, 93, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 90
1 51, 51, 71
2 02
3 93
4 54, 84
5 65, 75
6 66
7 97
8 78
9 59, 79, 99

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Cần Thơ

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
382 lần
822 lần
581 lần
571 lần
551 lần
Cặp sốXuất hiện
591 lần
661 lần
681 lần
611 lần
641 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
000 lần
480 lần
470 lần
500 lần
510 lần
Cặp sốXuất hiện
540 lần
530 lần
520 lần
460 lần
890 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
6629 ngày
5828 ngày
8327 ngày
3825 ngày
4924 ngày
Cặp sốSố ngày
8623 ngày
7022 ngày
6121 ngày
9920 ngày
8718 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
382 ngày
701 ngày
681 ngày
661 ngày
611 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
641 ngày
821 ngày
831 ngày
951 ngày
991 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
14 lần
24 lần
33 lần
45 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
62 lần
73 lần
81 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 13 lần
Đầu 24 lần
Đầu 32 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 54 lần
Đầu 64 lần
Đầu 71 lần
Đầu 86 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 12 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 32 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 55 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 85 lần
Đuôi 95 lần
Chia sẻ