Kết quả xổ số miền nam Thứ 6 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 30/7/2021

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Phóng to
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 23/7/2021

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Phóng to
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 16/7/2021

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Phóng to
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 9/7/2021

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Phóng to
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 2/7/2021

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
87
87
04
G7
360
880
028
G6
3648
3821
1918
1764
6482
3223
1610
7245
0064
G5
7120
3356
4198
G4
09130
75334
63187
85023
19722
21415
96866
27207
93201
69866
63367
60709
06017
58528
71239
29750
01939
21431
29591
93311
31169
G3
53302
26287
59196
49426
83657
09203
G2
46311
12941
92989
G1
64473
94454
94484
ĐB
922293
531312
065068
Phóng to
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 , 2 , 1, 7, 9 , 3, 4
1 1, 5, 8 2, 7 0, 1
2 0, 1, 2, 3 3, 6, 8 8
3 0, 4 1, 9, 9
4 8 1 5
5 6 0, 7
6 0, 6 4, 6, 7 4, 8, 9
7
8 7, 7, 7 0, 2, 7 9
9 3 6 1, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 25/6/2021

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
76
80
90
G7
310
553
916
G6
3303
7357
0416
1829
6039
0350
7670
1916
8979
G5
6678
1848
0788
G4
74495
93691
30603
99304
91370
17398
46935
65566
27185
48332
68600
98996
02065
53130
21647
82688
13801
04795
42537
80497
04969
G3
80606
46367
60771
56060
22886
79740
G2
36389
91112
25022
G1
76674
24143
58240
ĐB
187649
707542
823143
Phóng to
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 , 3, 3, 4, 6 , 0 , 1
1 0, 6 2 6, 6
2 9 2
3 5 0, 2, 9 7
4 9 2, 8 0, 3, 7
5 7 0, 3
6 7 0, 5, 6 9
7 0, 6, 8 1 0, 9
8 9 0, 5 6, 8, 8
9 1, 5, 8 6 0, 5, 7

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 18/6/2021

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
49
14
17
G7
998
682
875
G6
8506
7431
9707
4382
2304
9015
9795
2437
6136
G5
6521
9004
6050
G4
37042
19536
85606
96009
65009
51174
66885
86876
63714
24839
14157
89783
70727
46330
49737
83004
90300
24023
84291
93949
14718
G3
08560
55737
16084
47507
51540
91298
G2
52769
68405
17822
G1
74954
26342
78044
ĐB
156167
829097
132596
Phóng to
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 , 6, 6, 7, 9, 9 , 4, 4, 5, 7 , 0, 4
1 4, 4, 5 7, 8
2 1 7 2, 3
3 1, 6, 7 0, 9 6, 7, 7
4 2, 9 0, 9
5 7 0
6 0, 7, 9
7 4 6 5
8 5 2, 2, 3, 4
9 8 7 1, 5, 6, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 11/6/2021

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
61
32
29
G7
982
667
374
G6
8143
5461
4099
6581
4868
9906
2761
1878
2220
G5
2454
8624
3344
G4
37064
61642
60317
77071
10506
87233
63294
59909
47076
87815
86377
83296
88877
95094
08872
78016
30602
77643
53634
77481
76311
G3
85893
47387
07504
05889
80746
91181
G2
64161
05557
68021
G1
85642
22604
48743
ĐB
547575
052296
754874
Phóng to
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 , 6 , 4, 6, 9 , 2
1 7 5 1, 6
2 4 0, 1, 9
3 3 2 4
4 2, 3 3, 4, 6
5 4 7
6 1, 1, 1, 4 7, 8 1
7 1, 5 6, 7, 7 2, 4, 4, 8
8 2, 7 1, 9 1, 1
9 3, 4, 9 4, 6, 6

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 4/6/2021

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
35
10
71
G7
133
319
598
G6
2203
5540
2962
1093
6532
9835
1545
9070
5344
G5
8943
7752
8613
G4
03017
17102
13986
00442
70537
57715
30785
53616
38448
81294
74023
80294
80672
24277
45717
51161
37387
71945
31828
02831
15303
G3
79982
91701
79215
58868
43677
38365
G2
12588
65952
91489
G1
12455
10169
65567
ĐB
624597
548226
742628
Phóng to
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 , 1, 2, 3 , 3
1 5, 7 0, 5, 6, 9 3, 7
2 3, 6 8, 8
3 3, 5, 7 2, 5 1
4 0, 2, 3 8 4, 5, 5
5 2, 2
6 2 8 1, 5
7 2, 7 0, 1, 7
8 2, 5, 6, 8 7, 9
9 7 3, 4, 4 8

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 28/5/2021

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
09
96
65
G7
660
793
607
G6
3365
3500
2949
7671
2875
8418
9078
5046
1127
G5
0437
6603
9224
G4
50927
19619
31199
65217
92343
64008
69647
23845
83288
98317
22828
91880
14897
12143
28043
43111
21464
04902
49135
54307
43093
G3
13616
05270
61714
61646
51400
83330
G2
73169
47542
37093
G1
72438
42348
06499
ĐB
025441
080453
150365
Phóng to
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 0, 8, 9 3 0, 2, 7, 7
1 6, 7, 9 4, 7, 8 1
2 7 8 4, 7
3 7, 8 0, 5
4 1, 3, 7, 9 2, 3, 5, 6, 8 3, 6
5 3
6 0, 5, 9 4, 5, 5
7 0 1, 5 8
8 0, 8
9 9 3, 6, 7 3, 3, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Nam ngày 21/5/2021

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
83
73
76
G7
306
434
286
G6
8373
6343
7153
0415
6928
1636
9933
3964
7447
G5
8279
0726
0719
G4
78430
70752
86598
45351
02295
88171
44232
77430
13077
08135
62017
09778
63604
30768
13129
23084
08840
16765
06312
73079
28635
G3
22792
42444
15543
60144
26276
91037
G2
76194
06494
89240
G1
90695
59443
72396
ĐB
727533
090253
579595
Phóng to
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 6 4
1 5, 7 2, 9
2 6, 8 9
3 0, 2, 3 0, 4, 5, 6 3, 5, 7
4 3, 4 3, 3, 4 0, 0, 7
5 1, 2, 3 3
6 8 4, 5
7 1, 3, 9 3, 7, 8 6, 6, 9
8 3 4, 6
9 2, 4, 5, 5, 8 4 5, 6

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Nam (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Nam (XSMN, XSMNAM) được mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần lúc 16h15' (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Nam.

Lịch quay số mở thưởng XSMN:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP. Hồ Chí Minh
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang
Chia sẻ