Xổ Số Bình Thuận 30 ngày

Xổ số Bình Thuận 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Bình Thuận trong 30 ngày gần đây nhất (XSBTH 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Bình Thuận trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Bình Thuận 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày gần nhất

Giải tám 64
Giải bảy 550
Giải sáu 1910 5083 4179
Giải năm 1416
Giải tư 85609 31974 42304 61726
82483 90097 28723
Giải ba 91633 17830
Giải nhì 50064
Giải nhất 45165
Đặc biệt 001084
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 10 16 23 26 30 33 50
64 64 65 74 79 83 83 84 97
Đầu Lô tô
0 04, 09
1 10, 16
2 23, 26
3 30, 33
4
5 50
6 64, 64, 65
7 74, 79
8 83, 83, 84
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 50
1
2
3 23, 33, 83, 83
4 04, 64, 64, 74, 84
5 65
6 16, 26
7 97
8
9 09, 79
Giải tám 56
Giải bảy 607
Giải sáu 4440 5286 0799
Giải năm 8409
Giải tư 54269 47393 34054 78530
78031 61904 20461
Giải ba 11727 85350
Giải nhì 26721
Giải nhất 30239
Đặc biệt 773364
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 09 21 27 30 31 39 40
50 54 56 61 64 69 86 93 99
Đầu Lô tô
0 04, 07, 09
1
2 21, 27
3 30, 31, 39
4 40
5 50, 54, 56
6 61, 64, 69
7
8 86
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 50
1 21, 31, 61
2
3 93
4 04, 54, 64
5
6 56, 86
7 07, 27
8
9 09, 39, 69, 99
Giải tám 78
Giải bảy 875
Giải sáu 9957 7642 5401
Giải năm 7121
Giải tư 53888 16021 44386 96623
28029 07542 34219
Giải ba 57230 84764
Giải nhì 93838
Giải nhất 00057
Đặc biệt 179433
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 19 21 21 23 29 30 33 38
42 42 57 57 64 75 78 86 88
Đầu Lô tô
0 01
1 19
2 21, 21, 23, 29
3 30, 33, 38
4 42, 42
5 57, 57
6 64
7 75, 78
8 86, 88
9
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 21, 21
2 42, 42
3 23, 33
4 64
5 75
6 86
7 57, 57
8 38, 78, 88
9 19, 29
Giải tám 32
Giải bảy 977
Giải sáu 4323 2868 7530
Giải năm 6704
Giải tư 55283 09924 66226 35568
97495 96877 96584
Giải ba 20709 95268
Giải nhì 67879
Giải nhất 62931
Đặc biệt 026380
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 23 24 26 30 31 32 68
68 68 77 77 79 80 83 84 95
Đầu Lô tô
0 04, 09
1
2 23, 24, 26
3 30, 31, 32
4
5
6 68, 68, 68
7 77, 77, 79
8 80, 83, 84
9 95
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 31
2 32
3 23, 83
4 04, 24, 84
5 95
6 26
7 77, 77
8 68, 68, 68
9 09, 79
Giải tám 27
Giải bảy 683
Giải sáu 7973 6201 8631
Giải năm 8082
Giải tư 70100 12924 66356 27272
62110 72662 41592
Giải ba 25509 30716
Giải nhì 86043
Giải nhất 29299
Đặc biệt 134358
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 09 10 16 24 27 31 43
56 58 62 72 73 82 83 92 99
Đầu Lô tô
0 00, 01, 09
1 10, 16
2 24, 27
3 31
4 43
5 56, 58
6 62
7 72, 73
8 82, 83
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 01, 31
2 62, 72, 82, 92
3 43, 73, 83
4 24
5
6 16, 56
7 27
8 58
9 09, 99
Giải tám 00
Giải bảy 669
Giải sáu 0206 6114 5822
Giải năm 8682
Giải tư 60520 43851 79420 44585
84774 75146 43425
Giải ba 50400 55097
Giải nhì 85576
Giải nhất 81313
Đặc biệt 553973
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 0 06 13 14 20 20 22 25
46 51 69 73 74 76 82 85 97
Đầu Lô tô
0 00, 0, 06
1 13, 14
2 20, 20, 22, 25
3
4 46
5 51
6 69
7 73, 74, 76
8 82, 85
9 97
Đuôi Lô tô
0 00, 0, 20, 20
1 51
2 22, 82
3 13, 73
4 14, 74
5 25, 85
6 06, 46, 76
7 97
8
9 69
Giải tám 21
Giải bảy 191
Giải sáu 5062 5184 0776
Giải năm 4461
Giải tư 70074 04820 45288 97208
31795 50303 25312
Giải ba 78080 97303
Giải nhì 42203
Giải nhất 03028
Đặc biệt 483319
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 03 08 12 19 20 21 28
61 62 74 76 80 84 88 91 95
Đầu Lô tô
0 03, 03, 03, 08
1 12, 19
2 20, 21, 28
3
4
5
6 61, 62
7 74, 76
8 80, 84, 88
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1 21, 61, 91
2 12, 62
3 03, 03, 03
4 74, 84
5 95
6 76
7
8 08, 28, 88
9 19
Giải tám 13
Giải bảy 508
Giải sáu 2193 7393 0332
Giải năm 3410
Giải tư 64229 13687 32079 00117
84172 67414 24438
Giải ba 28703 18208
Giải nhì 15514
Giải nhất 65872
Đặc biệt 252065
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 08 10 13 14 14 17 29
32 38 65 72 72 79 87 93 93
Đầu Lô tô
0 03, 08, 08
1 10, 13, 14, 14, 17
2 29
3 32, 38
4
5
6 65
7 72, 72, 79
8 87
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 10
1
2 32, 72, 72
3 03, 13, 93, 93
4 14, 14
5 65
6
7 17, 87
8 08, 08, 38
9 29, 79
Giải tám 11
Giải bảy 134
Giải sáu 5475 4706 5131
Giải năm 3953
Giải tư 53202 95267 47400 93265
69471 63907 17801
Giải ba 26160 84704
Giải nhì 58566
Giải nhất 05148
Đặc biệt 208737
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 04 06 07 11 31 34
37 48 53 60 65 66 67 71 75
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 04, 06, 07
1 11
2
3 31, 34, 37
4 48
5 53
6 60, 65, 66, 67
7 71, 75
8
9
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 01, 11, 31, 71
2 02
3 53
4 04, 34
5 65, 75
6 06, 66
7 07, 37, 67
8 48
9
Giải tám 54
Giải bảy 123
Giải sáu 6185 4506 3020
Giải năm 5378
Giải tư 97757 06529 30891 07412
80442 92123 38036
Giải ba 51959 49806
Giải nhì 84095
Giải nhất 91714
Đặc biệt 378409
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 09 12 14 20 23 23 29
36 42 54 57 59 78 85 91 95
Đầu Lô tô
0 06, 06, 09
1 12, 14
2 20, 23, 23, 29
3 36
4 42
5 54, 57, 59
6
7 78
8 85
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 20
1 91
2 12, 42
3 23, 23
4 14, 54
5 85, 95
6 06, 06, 36
7 57
8 78
9 09, 29, 59
Giải tám 11
Giải bảy 572
Giải sáu 1259 4415 6129
Giải năm 9392
Giải tư 89830 08606 61843 63048
72454 89229 86723
Giải ba 43318 59090
Giải nhì 04734
Giải nhất 54436
Đặc biệt 833642
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 15 18 23 29 29 30 34
36 42 43 48 54 59 72 90 92
Đầu Lô tô
0 06
1 11, 15, 18
2 23, 29, 29
3 30, 34, 36
4 42, 43, 48
5 54, 59
6
7 72
8
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1 11
2 42, 72, 92
3 23, 43
4 34, 54
5 15
6 06, 36
7
8 18, 48
9 29, 29, 59
Giải tám 71
Giải bảy 431
Giải sáu 0917 6308 5861
Giải năm 6886
Giải tư 07968 40224 50235 70842
94719 87442 42477
Giải ba 00483 45028
Giải nhì 07700
Giải nhất 48218
Đặc biệt 171510
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 10 17 18 19 24 28 31
35 42 42 61 68 71 77 83 86
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 10, 17, 18, 19
2 24, 28
3 31, 35
4 42, 42
5
6 61, 68
7 71, 77
8 83, 86
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 31, 61, 71
2 42, 42
3 83
4 24
5 35
6 86
7 17, 77
8 08, 18, 28, 68
9 19
Giải tám 73
Giải bảy 267
Giải sáu 1280 7236 1292
Giải năm 8003
Giải tư 90750 51158 35890 81861
81532 99425 17342
Giải ba 41563 10409
Giải nhì 40327
Giải nhất 53477
Đặc biệt 764175
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 09 25 27 32 36 42 50 58
61 63 67 73 75 77 80 90 92
Đầu Lô tô
0 03, 09
1
2 25, 27
3 32, 36
4 42
5 50, 58
6 61, 63, 67
7 73, 75, 77
8 80
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 50, 80, 90
1 61
2 32, 42, 92
3 03, 63, 73
4
5 25, 75
6 36
7 27, 67, 77
8 58
9 09
Giải tám 34
Giải bảy 478
Giải sáu 1576 7479 2161
Giải năm 3721
Giải tư 41882 01193 32686 89778
07353 91587 78193
Giải ba 79900 22396
Giải nhì 59364
Giải nhất 18051
Đặc biệt 831043
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 21 34 43 51 53 61 64 76
78 78 79 82 86 87 93 93 96
Đầu Lô tô
0 00
1
2 21
3 34
4 43
5 51, 53
6 61, 64
7 76, 78, 78, 79
8 82, 86, 87
9 93, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 00
1 21, 51, 61
2 82
3 43, 53, 93, 93
4 34, 64
5
6 76, 86, 96
7 87
8 78, 78
9 79
Giải tám 08
Giải bảy 738
Giải sáu 9138 3781 2073
Giải năm 6273
Giải tư 54606 34070 61606 44151
77942 23503 26216
Giải ba 23047 56472
Giải nhì 98608
Giải nhất 28150
Đặc biệt 110946
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 06 08 16 38 38 42 46
47 50 51 70 72 73 73 8 81
Đầu Lô tô
0 03, 06, 06, 08
1 16
2
3 38, 38
4 42, 46, 47
5 50, 51
6
7 70, 72, 73, 73
8 8, 81
9
Đuôi Lô tô
0 50, 70
1 51, 81
2 42, 72
3 03, 73, 73
4
5
6 06, 06, 16, 46
7 47
8 08, 8, 38, 38
9
Giải tám 48
Giải bảy 371
Giải sáu 9058 5448 0772
Giải năm 3652
Giải tư 92056 43180 13839 37739
22470 15171 99405
Giải ba 21379 47390
Giải nhì 18490
Giải nhất 60233
Đặc biệt 398050
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 33 39 39 48 48 50 52 56
58 70 71 71 72 79 80 90 90
Đầu Lô tô
0 05
1
2
3 33, 39, 39
4 48, 48
5 50, 52, 56, 58
6
7 70, 71, 71, 72, 79
8 80
9 90, 90
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 80, 90, 90
1 71, 71
2 52, 72
3 33
4
5 05
6 56
7
8 48, 48, 58
9 39, 39, 79
Giải tám 73
Giải bảy 653
Giải sáu 4833 3944 7101
Giải năm 3820
Giải tư 83996 11122 45205 91240
66391 37562 10874
Giải ba 70152 90511
Giải nhì 37036
Giải nhất 41009
Đặc biệt 089436
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 09 11 20 22 33 36 36
40 44 52 53 62 73 74 91 96
Đầu Lô tô
0 01, 05, 09
1 11
2 20, 22
3 33, 36, 36
4 40, 44
5 52, 53
6 62
7 73, 74
8
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 01, 11, 91
2 22, 52, 62
3 33, 53, 73
4 44, 74
5 05
6 36, 36, 96
7
8
9 09
Giải tám 39
Giải bảy 139
Giải sáu 9823 4610 0772
Giải năm 5050
Giải tư 99878 88417 90693 05724
04499 91620 21551
Giải ba 76390 16613
Giải nhì 21082
Giải nhất 45605
Đặc biệt 487423
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 13 17 20 23 23 24 39
39 50 51 72 78 82 90 93 99
Đầu Lô tô
0 05
1 10, 13, 17
2 20, 23, 23, 24
3 39, 39
4
5 50, 51
6
7 72, 78
8 82
9 90, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 50, 90
1 51
2 72, 82
3 13, 23, 23, 93
4 24
5 05
6
7 17
8 78
9 39, 39, 99
Giải tám 63
Giải bảy 516
Giải sáu 9175 5116 2717
Giải năm 8931
Giải tư 93034 37353 73645 88505
38131 66263 21161
Giải ba 54361 70423
Giải nhì 84488
Giải nhất 63387
Đặc biệt 461875
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 16 16 17 23 31 31 34 45
53 61 61 63 63 75 75 87 88
Đầu Lô tô
0 05
1 16, 16, 17
2 23
3 31, 31, 34
4 45
5 53
6 61, 61, 63, 63
7 75, 75
8 87, 88
9
Đuôi Lô tô
0
1 31, 31, 61, 61
2
3 23, 53, 63, 63
4 34
5 05, 45, 75, 75
6 16, 16
7 17, 87
8 88
9
Giải tám 95
Giải bảy 152
Giải sáu 5941 9173 5656
Giải năm 6041
Giải tư 13649 19290 56692 87940
27063 50087 91262
Giải ba 87778 89631
Giải nhì 72699
Giải nhất 95764
Đặc biệt 521804
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 31 40 41 41 49 52 56 62
63 64 73 78 87 90 92 95 99
Đầu Lô tô
0 04
1
2
3 31
4 40, 41, 41, 49
5 52, 56
6 62, 63, 64
7 73, 78
8 87
9 90, 92, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 31, 41, 41
2 52, 62, 92
3 63, 73
4 04, 64
5 95
6 56
7 87
8 78
9 49, 99
Giải tám 87
Giải bảy 076
Giải sáu 3445 1577 6116
Giải năm 6801
Giải tư 56263 34133 21225 02892
18524 97574 41171
Giải ba 68032 93716
Giải nhì 91881
Giải nhất 70045
Đặc biệt 057647
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 16 16 24 25 32 33 45 45
47 63 71 74 76 77 81 87 92
Đầu Lô tô
0 01
1 16, 16
2 24, 25
3 32, 33
4 45, 45, 47
5
6 63
7 71, 74, 76, 77
8 81, 87
9 92
Đuôi Lô tô
0
1 01, 71, 81
2 32, 92
3 33, 63
4 24, 74
5 25, 45, 45
6 16, 16, 76
7 47, 77, 87
8
9
Giải tám 79
Giải bảy 235
Giải sáu 4714 5162 4272
Giải năm 8128
Giải tư 50529 30899 80469 28624
82334 61345 09445
Giải ba 17917 56126
Giải nhì 25102
Giải nhất 44098
Đặc biệt 646578
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 14 17 24 26 28 29 34 35
45 45 62 69 72 78 79 98 99
Đầu Lô tô
0 02
1 14, 17
2 24, 26, 28, 29
3 34, 35
4 45, 45
5
6 62, 69
7 72, 78, 79
8
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0
1
2 02, 62, 72
3
4 14, 24, 34
5 35, 45, 45
6 26
7 17
8 28, 78, 98
9 29, 69, 79, 99
Giải tám 76
Giải bảy 527
Giải sáu 4281 6335 3326
Giải năm 1687
Giải tư 63482 31442 27926 90284
27426 84419 94589
Giải ba 17503 97388
Giải nhì 79964
Giải nhất 06090
Đặc biệt 389053
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 19 26 26 26 27 35 42 53
64 76 81 82 84 87 88 89 90
Đầu Lô tô
0 03
1 19
2 26, 26, 26, 27
3 35
4 42
5 53
6 64
7 76
8 81, 82, 84, 87, 88, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 90
1 81
2 42, 82
3 03, 53
4 64, 84
5 35
6 26, 26, 26, 76
7 27, 87
8 88
9 19, 89
Giải tám 17
Giải bảy 311
Giải sáu 5019 7366 1047
Giải năm 3666
Giải tư 60101 13305 47661 63342
03685 73214 64122
Giải ba 95433 37917
Giải nhì 04051
Giải nhất 00610
Đặc biệt 909255
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 10 11 14 17 17 19 22
33 42 47 51 55 61 66 66 85
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 10, 11, 14, 17, 17, 19
2 22
3 33
4 42, 47
5 51, 55
6 61, 66, 66
7
8 85
9
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 11, 51, 61
2 22, 42
3 33
4 14
5 05, 55, 85
6 66, 66
7 17, 17, 47
8
9 19
Giải tám 82
Giải bảy 624
Giải sáu 5600 6702 3555
Giải năm 7621
Giải tư 59146 21291 81951 23927
06070 55555 08617
Giải ba 80871 42030
Giải nhì 87815
Giải nhất 45059
Đặc biệt 917173
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 15 17 21 24 27 30 46
51 55 55 59 70 71 73 82 91
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 15, 17
2 21, 24, 27
3 30
4 46
5 51, 55, 55, 59
6
7 70, 71, 73
8 82
9 91
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 70
1 21, 51, 71, 91
2 02, 82
3 73
4 24
5 15, 55, 55
6 46
7 17, 27
8
9 59
Giải tám 73
Giải bảy 916
Giải sáu 5353 4275 8964
Giải năm 2067
Giải tư 24424 19932 99051 60032
17417 85284 22070
Giải ba 84214 10524
Giải nhì 14010
Giải nhất 65192
Đặc biệt 111468
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 14 16 17 24 24 32 32 51
53 64 67 68 70 73 75 84 92
Đầu Lô tô
0
1 10, 14, 16, 17
2 24, 24
3 32, 32
4
5 51, 53
6 64, 67, 68
7 70, 73, 75
8 84
9 92
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 51
2 32, 32, 92
3 53, 73
4 14, 24, 24, 64, 84
5 75
6 16
7 17, 67
8 68
9
Giải tám 84
Giải bảy 543
Giải sáu 5199 3487 0079
Giải năm 6490
Giải tư 03563 10257 24034 96851
80680 35618 59392
Giải ba 15881 87159
Giải nhì 51074
Giải nhất 38264
Đặc biệt 092098
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 34 43 51 57 59 63 64 74
79 80 81 84 87 90 92 98 99
Đầu Lô tô
0
1 18
2
3 34
4 43
5 51, 57, 59
6 63, 64
7 74, 79
8 80, 81, 84, 87
9 90, 92, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 80, 90
1 51, 81
2 92
3 43, 63
4 34, 64, 74, 84
5
6
7 57, 87
8 18, 98
9 59, 79, 99
Giải tám 65
Giải bảy 714
Giải sáu 9014 5687 6499
Giải năm 2715
Giải tư 04524 86516 33837 10196
86907 72664 19838
Giải ba 00745 88353
Giải nhì 12990
Giải nhất 58061
Đặc biệt 199178
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 14 14 15 16 24 37 38 45
53 61 64 65 78 87 90 96 99
Đầu Lô tô
0 07
1 14, 14, 15, 16
2 24
3 37, 38
4 45
5 53
6 61, 64, 65
7 78
8 87
9 90, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 90
1 61
2
3 53
4 14, 14, 24, 64
5 15, 45, 65
6 16, 96
7 07, 37, 87
8 38, 78
9 99
Giải tám 85
Giải bảy 042
Giải sáu 7376 7851 8614
Giải năm 3063
Giải tư 26271 27357 21351 93354
67380 88392 32612
Giải ba 05303 67104
Giải nhì 40524
Giải nhất 49803
Đặc biệt 604114
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 04 12 14 14 24 42 51
51 54 57 63 71 76 80 85 92
Đầu Lô tô
0 03, 03, 04
1 12, 14, 14
2 24
3
4 42
5 51, 51, 54, 57
6 63
7 71, 76
8 80, 85
9 92
Đuôi Lô tô
0 80
1 51, 51, 71
2 12, 42, 92
3 03, 03, 63
4 04, 14, 14, 24, 54
5 85
6 76
7 57
8
9
Giải tám 02
Giải bảy 042
Giải sáu 7090 0999 5531
Giải năm 7324
Giải tư 51946 63726 26053 49724
59631 58160 64822
Giải ba 83378 58503
Giải nhì 31945
Giải nhất 37648
Đặc biệt 232218
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 18 2 22 24 24 26 31 31
42 45 46 48 53 60 78 90 99
Đầu Lô tô
0 03
1 18
2 2, 22, 24, 24, 26
3 31, 31
4 42, 45, 46, 48
5 53
6 60
7 78
8
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1 31, 31
2 2, 22, 42
3 03, 53
4 24, 24
5 45
6 26, 46
7
8 18, 48, 78
9 99

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Thuận

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
782 lần
752 lần
732 lần
181 lần
531 lần
Cặp sốXuất hiện
191 lần
841 lần
331 lần
801 lần
651 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
660 lần
630 lần
620 lần
610 lần
670 lần
Cặp sốXuất hiện
690 lần
720 lần
710 lần
700 lần
600 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
1829 ngày
1428 ngày
9826 ngày
6825 ngày
5523 ngày
Cặp sốSố ngày
5322 ngày
7821 ngày
4720 ngày
0419 ngày
2317 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
641 ngày
651 ngày
581 ngày
551 ngày
531 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
681 ngày
731 ngày
841 ngày
981 ngày
801 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
07 lần
13 lần
23 lần
31 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
55 lần
62 lần
72 lần
82 lần
93 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 14 lần
Đầu 21 lần
Đầu 33 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 54 lần
Đầu 63 lần
Đầu 76 lần
Đầu 82 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 03 lần
Đuôi 10 lần
Đuôi 21 lần
Đuôi 36 lần
Đuôi 44 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 54 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 86 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ