Kết quả xổ số miền trung Thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 19/7/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
06
63
G7
695
217
G6
2570
1389
0623
8209
1690
7963
G5
3729
1535
G4
28302
86103
09804
00708
37915
61657
42249
85775
07576
90303
63404
10085
01080
26042
G3
16989
07045
18810
07829
G2
93933
11166
G1
28094
97033
ĐB
137619
481060
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 2, 3, 4, 6, 8 , 3, 4, 9
1 5, 9 0, 7
2 9 9
3 3 3, 5
4 5, 9 2
5 7
6 0, 3, 6
7 0 5, 6
8 9, 9 0, 5
9 4, 5 0

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 12/7/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
50
61
G7
478
680
G6
9922
1463
8593
6642
9624
0009
G5
2951
8213
G4
66360
13378
48329
65589
22568
26089
91181
79903
84814
17916
68890
65240
49610
42542
G3
52323
34797
35666
05353
G2
10123
34543
G1
15548
30964
ĐB
964956
572412
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 3
1 0, 2, 3, 4, 6
2 2, 3, 3, 9 4
3
4 8 0, 2, 2, 3
5 0, 1, 6 3
6 0, 3, 8 1, 4, 6
7 8, 8
8 1, 9, 9 0
9 7 0

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 5/7/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
98
81
G7
498
571
G6
5324
2952
9152
1073
5691
2089
G5
0802
1978
G4
65111
58426
38428
26715
56875
46424
27030
29026
78592
22287
56037
19205
95771
42101
G3
31437
88619
41542
32580
G2
99664
93462
G1
12895
66209
ĐB
456199
391179
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 2 , 1, 5, 9
1 1, 5, 9
2 4, 4, 6, 8 6
3 0, 7 7
4 2
5 2
6 4 2
7 5 1, 1, 3, 8, 9
8 0, 1, 7
9 5, 8, 8, 9 1, 2

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 28/6/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
97
02
G7
132
532
G6
6624
7876
2917
1225
8615
1728
G5
5464
7845
G4
19038
85521
25601
87174
79797
17822
88311
38991
58487
01273
38249
68811
18670
95241
G3
24276
25010
62064
91141
G2
88986
31850
G1
21582
80914
ĐB
140646
661578
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 1 , 2
1 0, 1 1, 4, 5
2 1, 2, 4 5
3 2, 8 2
4 6 1, 1, 5, 9
5 0
6 4 4
7 4, 6, 6 0, 3, 8
8 2, 6 7
9 7, 7 1

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 21/6/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
75
93
G7
009
976
G6
1968
9333
1769
7899
9951
4951
G5
5559
1078
G4
54388
02070
70474
73367
12081
48913
52004
92324
00222
85365
29294
58460
41609
89959
G3
34625
81083
33129
45063
G2
88367
16962
G1
64120
55099
ĐB
090797
392195
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 4, 9 , 9
1 3
2 0, 5 2, 4, 9
3 3
4
5 9 1, 9
6 7, 7, 8 0, 2, 3, 5
7 0, 4, 5 6, 8
8 1, 3, 8
9 7 3, 4, 5, 9, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 14/6/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
47
55
G7
225
706
G6
1068
2672
8222
4316
0986
4730
G5
4374
5376
G4
58181
04263
94000
16619
70261
11810
01224
49396
55956
17505
06150
20053
50997
29346
G3
97908
13802
33940
58216
G2
35797
97373
G1
36767
13690
ĐB
606573
004009
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 0, 2, 8 , 5, 6, 9
1 0, 9 6, 6
2 4, 5
3
4 7 0, 6
5 0, 3, 5, 6
6 1, 3, 7, 8
7 2, 3, 4 3, 6
8 1 6
9 7 0, 6, 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 7/6/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
58
78
G7
413
009
G6
4731
8763
6069
7128
7006
8112
G5
2704
2014
G4
49752
92997
22853
47719
60385
96071
73144
39816
60317
04203
89794
95502
14058
53889
G3
05575
42695
45250
62823
G2
43429
23260
G1
23069
47999
ĐB
289312
272181
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 , 4 , 2, 3, 6, 9
1 2, 3, 9 4, 6, 7
2 9 3, 8
3 1
4 4
5 2, 3, 8 0, 8
6 3, 9 0
7 1, 5 8
8 5 1, 9
9 5, 7 4, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 31/5/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
46
62
G7
202
592
G6
0698
9956
6661
6867
6368
2284
G5
3778
0694
G4
31390
65714
84562
02463
64594
45092
68303
98860
64836
09249
68565
07973
46882
02120
G3
96589
24550
04191
32026
G2
21077
41430
G1
14753
43144
ĐB
001895
956379
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 2, 3
1 4
2 0, 6
3 0, 6
4 6 4, 9
5 0, 3, 6
6 1, 2, 3 0, 2, 5, 7, 8
7 7, 8 3, 9
8 9 2, 4
9 0, 2, 4, 5, 8 1, 2, 4

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 24/5/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
83
13
G7
540
280
G6
4354
6115
2568
1679
6538
2540
G5
6140
0891
G4
68659
40277
88850
85474
47085
59165
51187
49020
93618
06188
17829
39026
19249
24620
G3
44634
39071
78344
02689
G2
34084
01941
G1
96910
66405
ĐB
237426
013003
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 3, 5
1 0, 5 3, 8
2 6 0, 0, 6, 9
3 4 8
4 0, 0 0, 1, 4, 9
5 0, 4, 9
6 5, 8
7 1, 4, 7 9
8 3, 4, 5, 7 0, 8, 9
9 1

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 17/5/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
83
59
G7
792
042
G6
5670
6070
2342
3149
9788
1083
G5
1431
4555
G4
45123
45309
37258
45008
33198
35497
14541
89208
32702
58814
79260
41780
21246
62882
G3
92735
38972
38188
88736
G2
86654
01971
G1
35093
09694
ĐB
469506
815543
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 6, 8, 9 2, 8
1 4
2 3
3 1, 5 6
4 1, 2 2, 3, 6, 9
5 4, 8 5, 9
6 0
7 0, 0, 2 1
8 3 0, 2, 3, 8, 8
9 2, 3, 7, 8 4

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 10/5/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
06
27
G7
547
769
G6
6487
2580
5418
3523
6138
2935
G5
4646
1573
G4
49474
35020
19958
89876
83329
59158
32295
34245
40500
05466
15643
82586
74362
61175
G3
77798
72563
64395
05004
G2
10492
03648
G1
69455
16656
ĐB
807860
873732
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 6 0, 4
1 8
2 0, 9 3, 7
3 2, 5, 8
4 6, 7 3, 5, 8
5 5, 8, 8 6
6 0, 3 2, 6, 9
7 4, 6 3, 5
8 0, 7 6
9 2, 5, 8 5

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa
Chia sẻ