Kết quả xổ số miền trung Thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 19/4/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
17
89
G7
517
767
G6
1494
7292
4632
9065
5944
4900
G5
6479
1821
G4
78289
78763
32276
97294
14589
63274
83685
18007
56740
92328
81731
55677
42532
77035
G3
10675
23246
69328
78984
G2
58961
40343
G1
15945
09937
ĐB
313089
097605
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0, 5, 7
1 7, 7
2 1, 8, 8
3 2 1, 2, 5, 7
4 5, 6 0, 3, 4
5
6 1, 3 5, 7
7 4, 5, 6, 9 7
8 5, 9, 9, 9 4, 9
9 2, 4, 4

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 12/4/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
39
77
G7
146
781
G6
0149
0192
8756
5494
6181
0638
G5
9784
7321
G4
15571
75866
26974
08249
42217
73845
78546
16546
42677
15324
31614
60448
00631
76230
G3
09485
78794
42096
68544
G2
39373
40017
G1
99158
45314
ĐB
463088
497572
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0
1 7 4, 4, 7
2 1, 4
3 9 0, 1, 8
4 5, 6, 6, 9, 9 4, 6, 8
5 6, 8
6 6
7 1, 3, 4 2, 7, 7
8 4, 5, 8 1, 1
9 2, 4 4, 6

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 5/4/2021

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8
29
47
G7
099
106
G6
7040
7645
3672
8640
9717
1744
G5
6937
8250
G4
00644
59817
86789
84013
11777
08385
28852
44441
57008
27203
79079
90585
98997
04741
G3
62250
26880
39037
33784
G2
53981
57182
G1
82805
90408
ĐB
466735
315288
Phóng to
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 5 3, 6, 8, 8
1 3, 7 7
2 9
3 5, 7 7
4 0, 4, 5 0, 1, 1, 4, 7
5 0, 2 0
6
7 2, 7 9
8 0, 1, 5, 9 2, 4, 5, 8
9 9 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 29/3/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
24
78
G7
973
180
G6
7648
6005
7004
3072
5895
2427
G5
5164
7724
G4
87283
38381
83311
18282
99581
14645
22501
27531
65957
07524
49790
56952
59759
93203
G3
02956
47008
85111
35110
G2
71420
69303
G1
69145
14021
ĐB
956225
945469
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 1, 4, 5, 8 3, 3
1 1 0, 1
2 0, 4, 5 1, 4, 4, 7
3 1
4 5, 5, 8
5 6 2, 7, 9
6 4 9
7 3 2, 8
8 1, 1, 2, 3 0
9 0, 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 22/3/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
72
39
G7
788
022
G6
6850
5019
8819
8653
5444
8771
G5
6917
7914
G4
75612
28770
72417
22951
74318
32580
15708
05142
63265
52101
19588
12632
16280
42512
G3
98078
22767
75158
15804
G2
10071
12140
G1
76197
79293
ĐB
464197
273600
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 8 0, 1, 4
1 2, 7, 7, 8, 9, 9 2, 4
2 2
3 2, 9
4 0, 2, 4
5 0, 1 3, 8
6 7 5
7 0, 1, 2, 8 1
8 0, 8 0, 8
9 7, 7 3

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 15/3/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
12
61
G7
495
159
G6
7721
3180
6650
2686
3454
5462
G5
6369
7716
G4
54718
59705
20975
79097
60416
36314
31374
44284
04561
67169
18813
83373
48404
69166
G3
20525
80152
55979
24158
G2
82375
75412
G1
29816
30659
ĐB
285463
786613
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 5 4
1 2, 4, 6, 6, 8 2, 3, 3, 6
2 1, 5
3
4
5 0, 2 4, 8, 9, 9
6 3, 9 1, 1, 2, 6, 9
7 4, 5, 5 3, 9
8 0 4, 6
9 5, 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 8/3/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
40
79
G7
503
417
G6
0737
1256
8445
2776
3103
0734
G5
5609
2303
G4
18234
01219
18483
88221
27057
24037
77660
65546
45849
41272
62339
66242
65739
52493
G3
12380
65076
67810
18098
G2
75678
15135
G1
77380
00420
ĐB
244529
307263
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 3, 9 3, 3
1 9 0, 7
2 1, 9 0
3 4, 7, 7 4, 5, 9, 9
4 0, 5 2, 6, 9
5 6, 7
6 0 3
7 6, 8 2, 6, 9
8 0, 0, 3
9 3, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 1/3/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
11
61
G7
398
572
G6
6440
4685
6150
2421
3500
7860
G5
8357
9548
G4
88109
24587
96000
18685
06448
19662
16950
86368
28471
92577
87735
38683
72404
57128
G3
86644
10420
50855
92519
G2
00067
29467
G1
57913
36209
ĐB
666323
805286
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0, 9 0, 4, 9
1 1, 3 9
2 0, 3 1, 8
3 5
4 0, 4, 8 8
5 0, 0, 7 5
6 2, 7 0, 1, 7, 8
7 1, 2, 7
8 5, 5, 7 3, 6
9 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 22/2/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
92
64
G7
388
747
G6
1508
5699
7820
4058
3611
9787
G5
9144
3976
G4
96838
43392
86460
10583
80049
45061
08992
37053
88733
27703
55807
71990
14935
67683
G3
25139
64057
73195
33242
G2
87563
84853
G1
68978
67286
ĐB
474785
665420
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 8 3, 7
1 1
2 0 0
3 8, 9 3, 5
4 4, 9 2, 7
5 7 3, 3, 8
6 0, 1, 3 4
7 8 6
8 3, 5, 8 3, 6, 7
9 2, 2, 2, 9 0, 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 15/2/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
22
04
G7
920
655
G6
7213
2197
5039
4054
6315
7466
G5
8020
5456
G4
14140
98374
69000
40761
73812
13575
70018
42070
70895
62630
21143
87797
94413
04146
G3
06944
17128
22125
33324
G2
25776
43982
G1
38643
42681
ĐB
854877
741223
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0 0 4
1 2, 3, 8 3, 5
2 0, 0, 2, 8 3, 4, 5
3 9 0
4 0, 3, 4 3, 6
5 4, 5, 6
6 1 6
7 4, 5, 6, 7 0
8 1, 2
9 7 5, 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 8/2/2021

Phú Yên Thừa Thiên Huế
G8
13
33
G7
839
251
G6
5873
4443
7074
8972
6773
8219
G5
2291
3184
G4
87516
90210
27035
77073
89284
72243
87933
53218
17591
84772
48466
57843
63882
72045
G3
83079
71541
67583
98976
G2
75910
82557
G1
79168
21638
ĐB
945364
400289
Phóng to
Đầu Phú Yên Thừa Thiên Huế
0
1 0, 0, 3, 6 8, 9
2
3 3, 5, 9 3, 8
4 1, 3, 3 3, 5
5 1, 7
6 4, 8 6
7 3, 3, 4, 9 2, 2, 3, 6
8 4 2, 3, 4, 9
9 1 1

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa
Chia sẻ