Kết quả xổ số miền trung Thứ 4 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 21/10/2020

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
35
74
G7
119
831
G6
7478
0669
5800
3533
2791
5546
G5
3362
1603
G4
14289
47687
16578
96559
30208
74199
99559
09166
02593
00367
10644
99432
48639
20702
G3
77381
67272
03497
88063
G2
02262
02664
G1
74810
44115
ĐB
029061
087205
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0, 8 2, 3, 5
1 0, 9 5
2
3 5 1, 2, 3, 9
4 4, 6
5 9, 9
6 1, 2, 2, 9 3, 4, 6, 7
7 2, 8, 8 4
8 1, 7, 9
9 9 1, 3, 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 14/10/2020

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
23
73
G7
054
325
G6
1356
4421
9819
3285
0062
2400
G5
6297
0947
G4
54295
12238
98790
31609
33510
51534
56394
17755
73129
95324
94731
68236
10484
76085
G3
51035
93880
09648
27785
G2
63998
91668
G1
08899
88579
ĐB
327984
459511
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9 0
1 0, 9 1
2 1, 3 4, 5, 9
3 4, 5, 8 1, 6
4 7, 8
5 4, 6 5
6 2, 8
7 3, 9
8 0, 4 4, 5, 5, 5
9 0, 4, 5, 7, 8, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 7/10/2020

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
49
57
G7
486
249
G6
3756
0824
4512
3591
4072
4618
G5
9948
5518
G4
38838
70917
74837
02032
06255
75453
73245
05527
49068
29872
92830
48265
94531
93064
G3
76397
64817
53062
16624
G2
67180
94285
G1
27955
36973
ĐB
306122
298688
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1 2, 7, 7 8, 8
2 2, 4 4, 7
3 2, 7, 8 0, 1
4 5, 8, 9 9
5 3, 5, 5, 6 7
6 2, 4, 5, 8
7 2, 2, 3
8 0, 6 5, 8
9 7 1

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 30/9/2020

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
35
16
G7
525
340
G6
6652
8211
5907
7898
2771
7865
G5
4428
9674
G4
80414
88194
02148
63709
83279
74639
09047
64567
02981
47914
26180
52048
18509
93128
G3
31100
18582
34699
61147
G2
02998
62334
G1
10660
71610
ĐB
506624
451958
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0, 7, 9 9
1 1, 4 0, 4, 6
2 4, 5, 8 8
3 5, 9 4
4 7, 8 0, 7, 8
5 2 8
6 0 5, 7
7 9 1, 4
8 2 0, 1
9 4, 8 8, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 23/9/2020

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
53
93
G7
242
810
G6
0903
0063
5873
7102
0545
7716
G5
7490
1173
G4
93760
80385
46865
59946
04433
74495
79280
55204
98311
56895
64542
29359
14803
96547
G3
66303
07843
75414
42125
G2
53702
28877
G1
58759
26027
ĐB
847734
907021
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2, 3, 3 2, 3, 4
1 0, 1, 4, 6
2 1, 5, 7
3 3, 4
4 2, 3, 6 2, 5, 7
5 3, 9 9
6 0, 3, 5
7 3 3, 7
8 0, 5
9 0, 5 3, 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 16/9/2020

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
69
80
G7
533
112
G6
1202
7667
2186
8648
8359
0051
G5
0454
0056
G4
23089
56803
44945
06840
35427
94288
98170
94436
70420
84868
72503
85232
01781
14633
G3
13979
70347
18491
45249
G2
58001
56212
G1
48894
46590
ĐB
822011
817624
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1, 2, 3 3
1 1 2, 2
2 7 0, 4
3 3 2, 3, 6
4 0, 5, 7 8, 9
5 4 1, 6, 9
6 7, 9 8
7 0, 9
8 6, 8, 9 0, 1
9 4 0, 1

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 9/9/2020

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
27
78
G7
977
417
G6
0582
2036
0165
6267
3017
6953
G5
1155
7708
G4
92378
45146
11187
03270
28687
32674
97594
39134
90930
16946
40634
36261
29471
66260
G3
37874
23427
22942
80271
G2
79286
04810
G1
97615
50847
ĐB
006936
116920
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 8
1 5 0, 7, 7
2 7, 7 0
3 6, 6 0, 4, 4
4 6 2, 6, 7
5 5 3
6 5 0, 1, 7
7 0, 4, 4, 7, 8 1, 1, 8
8 2, 6, 7, 7
9 4

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 2/9/2020

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
62
70
G7
405
578
G6
1145
1713
4820
9936
9820
1281
G5
0617
8471
G4
66684
42205
97934
44672
01370
55742
28514
85535
73697
91353
61474
73638
21242
52945
G3
50242
53900
06753
45955
G2
08726
44748
G1
97566
18327
ĐB
310514
526932
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0, 5, 5
1 3, 4, 4, 7
2 0, 6 0, 7
3 4 2, 5, 6, 8
4 2, 2, 5 2, 5, 8
5 3, 3, 5
6 2, 6
7 0, 2 0, 1, 4, 8
8 4 1
9 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 26/8/2020

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
80
51
G7
342
451
G6
9124
3114
9191
4523
0148
8809
G5
3982
4314
G4
90554
76316
66004
97850
21603
28533
00803
58473
87057
19122
02271
51505
17845
28039
G3
64503
52934
46090
65189
G2
26618
83615
G1
49539
81445
ĐB
213901
202473
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1, 3, 3, 3, 4 5, 9
1 4, 6, 8 4, 5
2 4 2, 3
3 3, 4, 9 9
4 2 5, 5, 8
5 0, 4 1, 1, 7
6
7 1, 3, 3
8 0, 2 9
9 1 0

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 19/8/2020

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
97
43
G7
519
205
G6
6585
9133
6595
6200
0476
5075
G5
4389
9184
G4
77777
15353
74971
17841
99334
92959
25643
68931
53719
73024
66688
86384
14355
34116
G3
29693
51995
68384
04977
G2
82124
91400
G1
62767
60608
ĐB
878629
226918
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0, 0, 5, 8
1 9 6, 8, 9
2 4, 9 4
3 3, 4 1
4 1, 3 3
5 3, 9 5
6 7
7 1, 7 5, 6, 7
8 5, 9 4, 4, 4, 8
9 3, 5, 5, 7

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 12/8/2020

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
41
76
G7
333
336
G6
8685
1048
8229
2494
4706
2043
G5
5003
3240
G4
05736
34494
46536
05475
69799
58251
65097
44195
70119
48478
86291
75709
26771
72947
G3
15978
03319
53769
89565
G2
28586
58087
G1
98968
16368
ĐB
117721
484465
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 3 6, 9
1 9 9
2 1, 9
3 3, 6, 6 6
4 1, 8 0, 3, 7
5 1
6 8 5, 5, 8, 9
7 5, 8 1, 6, 8
8 5, 6 7
9 4, 7, 9 1, 4, 5

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2020)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa
Chia sẻ