Kết quả xổ số miền trung Thứ 4 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 14/4/2021

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
14
99
G7
434
545
G6
5551
4332
9691
7360
0291
1501
G5
6838
7793
G4
52583
72196
29376
32619
01470
15938
66183
38896
20078
28922
36695
95905
06101
25074
G3
17655
02920
67932
76196
G2
40157
77709
G1
76597
85623
ĐB
894278
872207
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1, 1, 5, 7, 9
1 4, 9
2 0 2, 3
3 2, 4, 8, 8 2
4 5
5 1, 5, 7
6 0
7 0, 6, 8 4, 8
8 3, 3
9 1, 6, 7 1, 3, 5, 6, 6, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 7/4/2021

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
04
66
G7
962
571
G6
3034
8848
6679
6274
4091
1981
G5
0926
3241
G4
59270
74060
89148
89668
07732
19966
19806
10516
96208
98947
83457
70050
41798
22835
G3
29348
92180
11474
66143
G2
69766
38642
G1
60187
05352
ĐB
475497
147653
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4, 6 8
1 6
2 6
3 2, 4 5
4 8, 8, 8 1, 2, 3, 7
5 0, 2, 3, 7
6 0, 2, 6, 6, 8 6
7 0, 9 1, 4, 4
8 0, 7 1
9 7 1, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 31/3/2021

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
19
42
G7
598
844
G6
4592
9894
7854
3939
9956
4204
G5
0582
8580
G4
51261
61985
34644
07808
53504
11797
96142
83018
51983
27756
47018
32263
09672
57402
G3
93932
39126
90673
63145
G2
72510
16932
G1
83487
01087
ĐB
926725
205383
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4, 8 2, 4
1 0, 9 8, 8
2 5, 6
3 2 2, 9
4 2, 4 2, 4, 5
5 4 6, 6
6 1 3
7 2, 3
8 2, 5, 7 0, 3, 3, 7
9 2, 4, 7, 8

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 24/3/2021

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
89
40
G7
127
424
G6
6374
5610
1818
2202
0284
8175
G5
0975
5151
G4
82955
80868
92946
96895
14426
38480
27709
12817
95210
97762
81006
80234
06161
56123
G3
85032
77815
28109
34923
G2
38299
96871
G1
72927
84316
ĐB
776113
508348
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9 2, 6, 9
1 0, 3, 5, 8 0, 6, 7
2 6, 7, 7 3, 3, 4
3 2 4
4 6 0, 8
5 5 1
6 8 1, 2
7 4, 5 1, 5
8 0, 9 4
9 5, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 17/3/2021

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
46
91
G7
980
055
G6
7682
0397
6517
6143
5622
9463
G5
7254
6060
G4
43299
55274
12134
79565
92494
32230
92285
34891
26553
47947
21809
25629
29803
40307
G3
08057
92141
35473
37395
G2
87807
02860
G1
75202
81088
ĐB
585423
728479
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2, 7 3, 7, 9
1 7
2 3 2, 9
3 0, 4
4 1, 6 3, 7
5 4, 7 3, 5
6 5 0, 0, 3
7 4 3, 9
8 0, 2, 5 8
9 4, 7, 9 1, 1, 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 10/3/2021

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
16
29
G7
180
193
G6
8843
1543
8996
7575
8191
7347
G5
2479
7378
G4
26595
95981
59356
43467
50601
59197
59554
99234
72694
51948
67760
93631
63793
57665
G3
96020
98034
41968
05405
G2
33991
95342
G1
53882
13395
ĐB
680082
173514
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1 5
1 6 4
2 0 9
3 4 1, 4
4 3, 3 2, 7, 8
5 4, 6
6 7 0, 5, 8
7 9 5, 8
8 0, 1, 2, 2
9 1, 5, 6, 7 1, 3, 3, 4, 5

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 3/3/2021

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
04
76
G7
921
676
G6
7683
5506
7311
3845
3582
7215
G5
2147
5852
G4
34305
38752
54537
19812
86324
34390
65971
88785
11239
31515
03503
29448
48425
96144
G3
65165
96191
90043
50642
G2
25388
61081
G1
21619
66621
ĐB
974173
080579
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4, 5, 6 3
1 1, 2, 9 5, 5
2 1, 4 1, 5
3 7 9
4 7 2, 3, 4, 5, 8
5 2 2
6 5
7 1, 3 6, 6, 9
8 3, 8 1, 2, 5
9 0, 1

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 24/2/2021

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
85
48
G7
807
077
G6
8753
8578
8171
9098
3285
8168
G5
4468
3320
G4
66502
44713
20948
93653
97141
30843
45094
24689
79788
86635
45206
96819
54322
34964
G3
96420
87778
32005
31999
G2
76584
96754
G1
42758
28950
ĐB
267051
313273
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2, 7 5, 6
1 3 9
2 0 0, 2
3 5
4 1, 3, 8 8
5 1, 3, 3, 8 0, 4
6 8 4, 8
7 1, 8, 8 3, 7
8 4, 5 5, 8, 9
9 4 8, 9

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 17/2/2021

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
96
36
G7
667
891
G6
3910
9484
0158
0727
7837
2534
G5
0934
5128
G4
53262
51926
97214
93000
05068
05803
66982
39088
03691
54337
99017
75646
26337
82445
G3
14512
98642
90814
82807
G2
73994
57207
G1
60494
51580
ĐB
322589
547650
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0, 3 7, 7
1 0, 2, 4 4, 7
2 6 7, 8
3 4 4, 6, 7, 7, 7
4 2 5, 6
5 8 0
6 2, 7, 8
7
8 2, 4, 9 0, 8
9 4, 4, 6 1, 1

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 10/2/2021

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
08
75
G7
358
119
G6
4115
0705
8851
8655
2032
0577
G5
5794
9661
G4
49142
82233
96864
17625
54097
66645
59652
53806
31446
89495
55287
44553
77971
57496
G3
35266
68827
14112
82039
G2
73699
26947
G1
05177
63556
ĐB
625143
537181
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5, 8 6
1 5 2, 9
2 5, 7
3 3 2, 9
4 2, 3, 5 6, 7
5 1, 2, 8 3, 5, 6
6 4, 6 1
7 7 1, 5, 7
8 1, 7
9 4, 7, 9 5, 6

Kết Quả Xổ Số Miền Trung ngày 3/2/2021

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
08
78
G7
627
856
G6
7550
0794
0500
4587
9613
4377
G5
8129
1873
G4
04564
09973
41275
51114
86982
18117
85297
25375
07054
03035
46841
54278
83573
20343
G3
21451
34855
07572
02497
G2
86252
66455
G1
12119
28997
ĐB
634263
390746
Phóng to
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0, 8
1 4, 7, 9 3
2 7, 9
3 5
4 1, 3, 6
5 0, 1, 2, 5 4, 5, 6
6 3, 4
7 3, 5 2, 3, 3, 5, 7, 8, 8
8 2 7
9 4, 7 7, 7

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Trung (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Trung (XSMT, XSMTRUNG) được mở thưởng vào lúc 17h10' tất cả các ngày trong tuần (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Tại công ty xổ số kiến thiết của tỉnh miền Trung.

Lịch quay số mở thưởng XSMT:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Phú Yên, Thừa Thiên Huế
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Đắc Lắc, Quảng Nam
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Đắc Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa
Chia sẻ