Xổ số miền bắc Thứ 5 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 15/4/2021

Đặc biệt 90982
Giải nhất 05942
Giải nhì 63537 27846
Giải ba 08216 97437 70544
95936 32700 64061
Giải tư 4137 0303 2119 8210
Giải năm 9246 4010 6842
6549 1334 5906
Giải sáu 523 665 973
Giải bảy 61 32 56 62
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 06 10 10 16 19 23 32
34 36 37 37 37 42 42 44 46
46 49 56 61 61 62 65 73 82
Đầu Lô tô
0 00, 03, 06
1 10, 10, 16, 19
2 23
3 32, 34, 36, 37, 37, 37
4 42, 42, 44, 46, 46, 49
5 56
6 61, 61, 62, 65
7 73
8 82
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 10
1 61, 61
2 32, 42, 42, 62, 82
3 03, 23, 73
4 34, 44
5 65
6 06, 16, 36, 46, 46, 56
7 37, 37, 37
8
9 19, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 8/4/2021

Đặc biệt 63904
Giải nhất 56240
Giải nhì 48222 98507
Giải ba 32353 37133 28267
86742 62636 80484
Giải tư 9490 4218 8779 1522
Giải năm 0179 6710 1978
3940 9894 6237
Giải sáu 307 084 531
Giải bảy 11 03 47 86
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 07 07 10 11 18 22 22
31 33 36 37 40 40 42 47 53
67 78 79 79 84 84 86 90 94
Đầu Lô tô
0 03, 04, 07, 07
1 10, 11, 18
2 22, 22
3 31, 33, 36, 37
4 40, 40, 42, 47
5 53
6 67
7 78, 79, 79
8 84, 84, 86
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 40, 90
1 11, 31
2 22, 22, 42
3 03, 33, 53
4 04, 84, 84, 94
5
6 36, 86
7 07, 07, 37, 47, 67
8 18, 78
9 79, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 1/4/2021

Đặc biệt 50393
Giải nhất 32377
Giải nhì 57201 27882
Giải ba 05554 71829 21211
99596 51252 66003
Giải tư 8236 6787 8798 1677
Giải năm 8702 8801 3261
7137 7029 8319
Giải sáu 105 622 618
Giải bảy 65 72 07 23
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 02 03 05 07 11 18 19
22 23 29 29 36 37 52 54 61
65 72 77 77 82 87 93 96 98
Đầu Lô tô
0 01, 01, 02, 03, 05, 07
1 11, 18, 19
2 22, 23, 29, 29
3 36, 37
4
5 52, 54
6 61, 65
7 72, 77, 77
8 82, 87
9 93, 96, 98
Đuôi Lô tô
0
1 01, 01, 11, 61
2 02, 22, 52, 72, 82
3 03, 23, 93
4 54
5 05, 65
6 36, 96
7 07, 37, 77, 77, 87
8 18, 98
9 19, 29, 29

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 25/3/2021

Đặc biệt 44219
Giải nhất 17263
Giải nhì 51334 63993
Giải ba 88090 37457 15226
74880 18603 58173
Giải tư 8818 7907 7204 0127
Giải năm 4269 1805 1836
5259 8452 6811
Giải sáu 888 890 213
Giải bảy 24 06 22 91
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 05 06 07 11 13 18 19
22 24 26 27 34 36 52 57 59
63 69 73 80 88 90 90 91 93
Đầu Lô tô
0 03, 04, 05, 06, 07
1 11, 13, 18, 19
2 22, 24, 26, 27
3 34, 36
4
5 52, 57, 59
6 63, 69
7 73
8 80, 88
9 90, 90, 91, 93
Đuôi Lô tô
0 80, 90, 90
1 11, 91
2 22, 52
3 03, 13, 63, 73, 93
4 04, 24, 34
5 05
6 06, 26, 36
7 07, 27, 57
8 18, 88
9 19, 59, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 18/3/2021

Đặc biệt 37733
Giải nhất 24313
Giải nhì 59790 11746
Giải ba 29387 50506 22046
42826 01939 96189
Giải tư 0663 8451 6650 1786
Giải năm 3246 6876 2334
9242 8469 9584
Giải sáu 538 324 284
Giải bảy 66 26 17 31
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 13 17 24 26 26 31 33 34
38 39 42 46 46 46 50 51 63
66 69 76 84 84 86 87 89 90
Đầu Lô tô
0 06
1 13, 17
2 24, 26, 26
3 31, 33, 34, 38, 39
4 42, 46, 46, 46
5 50, 51
6 63, 66, 69
7 76
8 84, 84, 86, 87, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 31, 51
2 42
3 13, 33, 63
4 24, 34, 84, 84
5
6 06, 26, 26, 46, 46, 46, 66, 76, 86
7 17, 87
8 38
9 39, 69, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 11/3/2021

Đặc biệt 47526
Giải nhất 10974
Giải nhì 99990 60827
Giải ba 47531 60984 67697
94993 73896 31181
Giải tư 6171 0525 7568 0543
Giải năm 0694 2666 7891
6413 3079 8373
Giải sáu 537 416 661
Giải bảy 18 72 16 38
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 16 18 25 26 27 31 37
38 43 61 66 68 71 72 73 74
79 81 84 90 91 93 94 96 97
Đầu Lô tô
0
1 13, 16, 16, 18
2 25, 26, 27
3 31, 37, 38
4 43
5
6 61, 66, 68
7 71, 72, 73, 74, 79
8 81, 84
9 90, 91, 93, 94, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 90
1 31, 61, 71, 81, 91
2 72
3 13, 43, 73, 93
4 74, 84, 94
5 25
6 16, 16, 26, 66, 96
7 27, 37, 97
8 18, 38, 68
9 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 4/3/2021

Đặc biệt 96100
Giải nhất 19162
Giải nhì 39809 24663
Giải ba 55433 52194 27114
74980 33385 33113
Giải tư 2860 5190 3378 5910
Giải năm 0963 7658 5351
0135 2576 4252
Giải sáu 527 640 880
Giải bảy 88 60 37 69
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 10 13 14 27 33 35 37
40 51 52 58 60 60 62 63 63
69 76 78 80 80 85 88 90 94
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 10, 13, 14
2 27
3 33, 35, 37
4 40
5 51, 52, 58
6 60, 60, 62, 63, 63, 69
7 76, 78
8 80, 80, 85, 88
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 40, 60, 60, 80, 80, 90
1 51
2 52, 62
3 13, 33, 63, 63
4 14, 94
5 35, 85
6 76
7 27, 37
8 58, 78, 88
9 09, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 25/2/2021

Đặc biệt 35855
Giải nhất 42177
Giải nhì 20074 32589
Giải ba 86484 98975 32529
41999 83797 88245
Giải tư 2972 1141 5546 9411
Giải năm 7013 8211 8017
1160 4564 7055
Giải sáu 631 833 406
Giải bảy 69 98 05 73
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 11 11 13 17 29 31 33
41 45 46 55 55 60 64 69 72
73 74 75 77 84 89 97 98 99
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 11, 11, 13, 17
2 29
3 31, 33
4 41, 45, 46
5 55, 55
6 60, 64, 69
7 72, 73, 74, 75, 77
8 84, 89
9 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 11, 11, 31, 41
2 72
3 13, 33, 73
4 64, 74, 84
5 05, 45, 55, 55, 75
6 06, 46
7 17, 77, 97
8 98
9 29, 69, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 18/2/2021

Đặc biệt 81910
Giải nhất 69529
Giải nhì 30363 09808
Giải ba 75281 20408 41646
90334 29677 63460
Giải tư 4424 0347 6323 6026
Giải năm 3225 3782 2009
7834 9270 2433
Giải sáu 899 380 869
Giải bảy 75 47 06 89
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 08 09 10 23 24 25 26
29 33 34 34 46 47 47 60 63
69 70 75 77 80 81 82 89 99
Đầu Lô tô
0 06, 08, 08, 09
1 10
2 23, 24, 25, 26, 29
3 33, 34, 34
4 46, 47, 47
5
6 60, 63, 69
7 70, 75, 77
8 80, 81, 82, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 70, 80
1 81
2 82
3 23, 33, 63
4 24, 34, 34
5 25, 75
6 06, 26, 46
7 47, 47, 77
8 08, 08
9 09, 29, 69, 89, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 11/2/2021

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Phóng to
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 4/2/2021

Đặc biệt 48218
Giải nhất 12833
Giải nhì 42952 42457
Giải ba 35345 43691 68718
86132 52225 19869
Giải tư 5362 0911 3515 4807
Giải năm 9772 7833 5995
1267 4720 8940
Giải sáu 496 169 543
Giải bảy 32 71 44 45
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 15 18 18 20 25 32 32
33 33 40 43 44 45 45 52 57
62 67 69 69 71 72 91 95 96
Đầu Lô tô
0 07
1 11, 15, 18, 18
2 20, 25
3 32, 32, 33, 33
4 40, 43, 44, 45, 45
5 52, 57
6 62, 67, 69, 69
7 71, 72
8
9 91, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 11, 71, 91
2 32, 32, 52, 62, 72
3 33, 33, 43
4 44
5 15, 25, 45, 45, 95
6 96
7 07, 57, 67
8 18, 18
9 69, 69

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ