Xổ số miền bắc Thứ 5 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 25/11/2021

Đặc biệt 64313
Giải nhất 28994
Giải nhì 65124 50348
Giải ba 13101 67857 72232
05175 52084 25433
Giải tư 8885 3201 6746 5644
Giải năm 5395 9270 4315
6236 3755 2130
Giải sáu 792 890 523
Giải bảy 52 59 36 55
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 13 15 23 24 30 32 33
36 36 44 46 48 52 55 55 57
59 70 75 84 85 90 92 94 95
Đầu Lô tô
0 01, 01
1 13, 15
2 23, 24
3 30, 32, 33, 36, 36
4 44, 46, 48
5 52, 55, 55, 57, 59
6
7 70, 75
8 84, 85
9 90, 92, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 30, 70, 90
1 01, 01
2 32, 52, 92
3 13, 23, 33
4 24, 44, 84, 94
5 15, 55, 55, 75, 85, 95
6 36, 36, 46
7 57
8 48
9 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 18/11/2021

Đặc biệt 04960
Giải nhất 49665
Giải nhì 04200 18541
Giải ba 27955 83010 45029
40506 20377 87002
Giải tư 6003 5169 6560 4282
Giải năm 9217 5644 4489
6692 1281 3506
Giải sáu 698 013 396
Giải bảy 40 73 53 30
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 06 06 10 13 17 29
30 40 41 44 53 55 60 60 65
69 73 77 81 82 89 92 96 98
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03, 06, 06
1 10, 13, 17
2 29
3 30
4 40, 41, 44
5 53, 55
6 60, 60, 65, 69
7 73, 77
8 81, 82, 89
9 92, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 30, 40, 60, 60
1 41, 81
2 02, 82, 92
3 03, 13, 53, 73
4 44
5 55, 65
6 06, 06, 96
7 17, 77
8 98
9 29, 69, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 11/11/2021

Đặc biệt 33422
Giải nhất 95524
Giải nhì 05578 04349
Giải ba 99798 41156 04674
30672 01664 75968
Giải tư 5647 3282 3118 3426
Giải năm 7424 0661 6813
9648 1934 7761
Giải sáu 119 020 440
Giải bảy 93 04 00 12
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 12 13 18 19 20 22 24
24 26 34 40 47 48 49 56 61
61 64 68 72 74 78 82 93 98
Đầu Lô tô
0 00, 04
1 12, 13, 18, 19
2 20, 22, 24, 24, 26
3 34
4 40, 47, 48, 49
5 56
6 61, 61, 64, 68
7 72, 74, 78
8 82
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 40
1 61, 61
2 12, 22, 72, 82
3 13, 93
4 04, 24, 24, 34, 64, 74
5
6 26, 56
7 47
8 18, 48, 68, 78, 98
9 19, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 4/11/2021

Đặc biệt 34148
Giải nhất 13354
Giải nhì 2693194183
Giải ba 120864584738114771077591654097
Giải tư 9011966512101072
Phóng to
Lô tô trực tiếp
48 72 97
Đầu Lô tô
0 , ,
1
2
3
4 48
5
6
7 72
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 , ,
1
2 72
3
4
5
6
7 97
8 48
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 28/10/2021

Đặc biệt 47069
Giải nhất 95366
Giải nhì 66750 09727
Giải ba 01954 85053 03430
81189 84631 22915
Giải tư 6537 1438 7374 4532
Giải năm 6468 6503 0390
9204 5578 8820
Giải sáu 194 368 612
Giải bảy 20 26 08 31
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 08 12 15 20 20 26 27
30 31 31 32 37 38 50 53 54
66 68 68 69 74 78 89 90 94
Đầu Lô tô
0 03, 04, 08
1 12, 15
2 20, 20, 26, 27
3 30, 31, 31, 32, 37, 38
4
5 50, 53, 54
6 66, 68, 68, 69
7 74, 78
8 89
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 30, 50, 90
1 31, 31
2 12, 32
3 03, 53
4 04, 54, 74, 94
5 15
6 26, 66
7 27, 37
8 08, 38, 68, 68, 78
9 69, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 21/10/2021

Đặc biệt 93188
Giải nhất 00442
Giải nhì 02778 55348
Giải ba 93482 67157 21991
25308 09359 35527
Giải tư 0874 1320 1402 3657
Giải năm 8738 5467 4184
3797 7319 0977
Giải sáu 082 955 126
Giải bảy 20 58 65 28
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 19 20 20 26 27 28 38
42 48 55 57 57 58 59 65 67
74 77 78 82 82 84 88 91 97
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 19
2 20, 20, 26, 27, 28
3 38
4 42, 48
5 55, 57, 57, 58, 59
6 65, 67
7 74, 77, 78
8 82, 82, 84, 88
9 91, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 20
1 91
2 02, 42, 82, 82
3
4 74, 84
5 55, 65
6 26
7 27, 57, 57, 67, 77, 97
8 08, 28, 38, 48, 58, 78, 88
9 19, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 14/10/2021

Đặc biệt 04019
Giải nhất 12662
Giải nhì 35528 91597
Giải ba 20875 24309 36818
14668 42438 64087
Giải tư 1848 0051 9922 4854
Giải năm 3411 4139 3577
1873 5344 3814
Giải sáu 067 225 133
Giải bảy 44 94 71 55
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 14 18 19 22 25 28 33
38 39 44 44 48 51 54 55 62
67 68 71 73 75 77 87 94 97
Đầu Lô tô
0 09
1 11, 14, 18, 19
2 22, 25, 28
3 33, 38, 39
4 44, 44, 48
5 51, 54, 55
6 62, 67, 68
7 71, 73, 75, 77
8 87
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0
1 11, 51, 71
2 22, 62
3 33, 73
4 14, 44, 44, 54, 94
5 25, 55, 75
6
7 67, 77, 87, 97
8 18, 28, 38, 48, 68
9 09, 19, 39

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 7/10/2021

Đặc biệt 97469
Giải nhất 47719
Giải nhì 46341 12091
Giải ba 19146 27071 58427
08765 05682 77078
Giải tư 7871 5078 9551 6745
Giải năm 0771 0072 9575
0039 0263 2308
Giải sáu 909 258 300
Giải bảy 59 61 16 51
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 09 16 19 27 39 41 45
46 51 51 58 59 61 63 65 69
71 71 71 72 75 78 78 82 91
Đầu Lô tô
0 00, 08, 09
1 16, 19
2 27
3 39
4 41, 45, 46
5 51, 51, 58, 59
6 61, 63, 65, 69
7 71, 71, 71, 72, 75, 78, 78
8 82
9 91
Đuôi Lô tô
0 00
1 41, 51, 51, 61, 71, 71, 71, 91
2 72, 82
3 63
4
5 45, 65, 75
6 16, 46
7 27
8 08, 58, 78, 78
9 09, 19, 39, 59, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 30/9/2021

Đặc biệt 45811
Giải nhất 53705
Giải nhì 13062 24543
Giải ba 01005 33475 11603
63101 12074 52012
Giải tư 0790 7890 8030 6272
Giải năm 1878 3513 9673
6628 0515 9537
Giải sáu 226 281 792
Giải bảy 13 98 75 26
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 05 05 11 12 13 13 15
26 26 28 30 37 43 62 72 73
74 75 75 78 81 90 90 92 98
Đầu Lô tô
0 01, 03, 05, 05
1 11, 12, 13, 13, 15
2 26, 26, 28
3 30, 37
4 43
5
6 62
7 72, 73, 74, 75, 75, 78
8 81
9 90, 90, 92, 98
Đuôi Lô tô
0 30, 90, 90
1 01, 11, 81
2 12, 62, 72, 92
3 03, 13, 13, 43, 73
4 74
5 05, 05, 15, 75, 75
6 26, 26
7 37
8 28, 78, 98
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 23/9/2021

Đặc biệt 11534
Giải nhất 41900
Giải nhì 09585 18963
Giải ba 83891 60439 11010
49658 08467 79973
Giải tư 1272 4477 4807 0736
Giải năm 1743 3542 6456
0905 0449 3119
Giải sáu 056 319 996
Giải bảy 83 61 50 91
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 07 10 19 19 34 36 39
42 43 49 50 56 56 58 61 63
67 72 73 77 83 85 91 91 96
Đầu Lô tô
0 00, 05, 07
1 10, 19, 19
2
3 34, 36, 39
4 42, 43, 49
5 50, 56, 56, 58
6 61, 63, 67
7 72, 73, 77
8 83, 85
9 91, 91, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 50
1 61, 91, 91
2 42, 72
3 43, 63, 73, 83
4 34
5 05, 85
6 36, 56, 56, 96
7 07, 67, 77
8 58
9 19, 19, 39, 49

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 16/9/2021

Đặc biệt 12093
Giải nhất 15382
Giải nhì 00130 21943
Giải ba 50448 80082 64043
98242 01132 53130
Giải tư 8475 5930 6507 0597
Giải năm 9265 2047 3694
8132 8300 6759
Giải sáu 984 963 471
Giải bảy 39 23 97 19
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 19 23 30 30 30 32 32
39 42 43 43 47 48 59 63 65
71 75 82 82 84 93 94 97 97
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 19
2 23
3 30, 30, 30, 32, 32, 39
4 42, 43, 43, 47, 48
5 59
6 63, 65
7 71, 75
8 82, 82, 84
9 93, 94, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 30, 30
1 71
2 32, 32, 42, 82, 82
3 23, 43, 43, 63, 93
4 84, 94
5 65, 75
6
7 07, 47, 97, 97
8 48
9 19, 39, 59

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ