Xổ Số Quảng Bình 30 ngày

Xổ số Quảng Bình 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Quảng Bình trong 30 ngày gần đây nhất (XSQB 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Quảng Bình trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Quảng Bình 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày gần nhất

Giải tám 50
Giải bảy 421
Giải sáu 6841 1420 2442
Giải năm 9215
Giải tư 70438 67352 99590 10561
61055 50332 93997
Giải ba 76751 47916
Giải nhì 50938
Giải nhất 61314
Đặc biệt 597576
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 15 16 20 21 32 38 38 41
42 50 51 52 55 61 76 90 97
Đầu Lô tô
0
1 14, 15, 16
2 20, 21
3 32, 38, 38
4 41, 42
5 50, 51, 52, 55
6 61
7 76
8
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 90
1 21, 41, 51, 61
2 32, 42, 52
3
4 14
5 15, 55
6 16, 76
7 97
8 38, 38
9
Giải tám 23
Giải bảy 722
Giải sáu 7054 7369 0722
Giải năm 7751
Giải tư 76739 66768 96024 35780
49429 23121 00044
Giải ba 25568 72452
Giải nhì 27862
Giải nhất 19466
Đặc biệt 610560
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 22 22 23 24 29 39 44 51
52 54 60 62 66 68 68 69 80
Đầu Lô tô
0
1
2 21, 22, 22, 23, 24, 29
3 39
4 44
5 51, 52, 54
6 60, 62, 66, 68, 68, 69
7
8 80
9
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 21, 51
2 22, 22, 52, 62
3 23
4 24, 44, 54
5
6 66
7
8 68, 68
9 29, 39, 69
Giải tám 56
Giải bảy 119
Giải sáu 5223 6944 3345
Giải năm 5662
Giải tư 37627 85555 10913 71049
47802 66685 73775
Giải ba 66627 59439
Giải nhì 60951
Giải nhất 01239
Đặc biệt 447955
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 13 19 23 27 27 39 39 44
45 49 51 55 55 56 62 75 85
Đầu Lô tô
0 02
1 13, 19
2 23, 27, 27
3 39, 39
4 44, 45, 49
5 51, 55, 55, 56
6 62
7 75
8 85
9
Đuôi Lô tô
0
1 51
2 02, 62
3 13, 23
4 44
5 45, 55, 55, 75, 85
6 56
7 27, 27
8
9 19, 39, 39, 49
Giải tám 87
Giải bảy 328
Giải sáu 7054 7861 7316
Giải năm 5935
Giải tư 18259 41260 30755 30034
41296 63840 29042
Giải ba 14063 84170
Giải nhì 05509
Giải nhất 29486
Đặc biệt 882454
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 16 28 34 35 40 42 54 54
55 59 60 61 63 70 86 87 96
Đầu Lô tô
0 09
1 16
2 28
3 34, 35
4 40, 42
5 54, 54, 55, 59
6 60, 61, 63
7 70
8 86, 87
9 96
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 70
1 61
2 42
3 63
4 34, 54, 54
5 35, 55
6 16, 86, 96
7 87
8 28
9 09, 59
Giải tám 49
Giải bảy 516
Giải sáu 2552 6620 9737
Giải năm 5101
Giải tư 51612 33282 45390 71623
95356 57612 15173
Giải ba 24496 83458
Giải nhì 64709
Giải nhất 86391
Đặc biệt 399171
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 12 12 16 20 23 37 49
52 56 58 71 73 82 90 91 96
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 12, 12, 16
2 20, 23
3 37
4 49
5 52, 56, 58
6
7 71, 73
8 82
9 90, 91, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 01, 71, 91
2 12, 12, 52, 82
3 23, 73
4
5
6 16, 56, 96
7 37
8 58
9 09, 49
Giải tám 60
Giải bảy 828
Giải sáu 1179 5423 4397
Giải năm 9284
Giải tư 13450 01478 56028 51792
83707 94303 69891
Giải ba 41467 62463
Giải nhì 29628
Giải nhất 90792
Đặc biệt 715054
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 23 28 28 28 50 54 60
63 67 78 79 84 91 92 92 97
Đầu Lô tô
0 03, 07
1
2 23, 28, 28, 28
3
4
5 50, 54
6 60, 63, 67
7 78, 79
8 84
9 91, 92, 92, 97
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 91
2 92, 92
3 03, 23, 63
4 54, 84
5
6
7 07, 67, 97
8 28, 28, 28, 78
9 79
Giải tám 31
Giải bảy 560
Giải sáu 2444 5640 2598
Giải năm 8898
Giải tư 11338 18420 10872 30162
93419 79073 47198
Giải ba 50511 98391
Giải nhì 87609
Giải nhất 10422
Đặc biệt 096454
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 11 19 20 22 31 38 40 44
54 60 62 72 73 91 98 98 98
Đầu Lô tô
0 09
1 11, 19
2 20, 22
3 31, 38
4 40, 44
5 54
6 60, 62
7 72, 73
8
9 91, 98, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 60
1 11, 31, 91
2 22, 62, 72
3 73
4 44, 54
5
6
7
8 38, 98, 98, 98
9 09, 19
Giải tám 56
Giải bảy 112
Giải sáu 2606 0875 8748
Giải năm 5754
Giải tư 31638 98654 75404 67263
98872 17633 33589
Giải ba 87845 42780
Giải nhì 89599
Giải nhất 20810
Đặc biệt 365867
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 10 12 33 38 45 48 54
54 56 63 67 72 75 80 89 99
Đầu Lô tô
0 04, 06
1 10, 12
2
3 33, 38
4 45, 48
5 54, 54, 56
6 63, 67
7 72, 75
8 80, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1
2 12, 72
3 33, 63
4 04, 54, 54
5 45, 75
6 06, 56
7 67
8 38, 48
9 89, 99
Giải tám 79
Giải bảy 028
Giải sáu 7457 5378 5835
Giải năm 2588
Giải tư 23046 74766 20349 76930
92475 54386 38443
Giải ba 05889 84899
Giải nhì 13994
Giải nhất 08289
Đặc biệt 941018
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 28 30 35 43 46 49 57 66
75 78 79 86 88 89 89 94 99
Đầu Lô tô
0
1 18
2 28
3 30, 35
4 43, 46, 49
5 57
6 66
7 75, 78, 79
8 86, 88, 89, 89
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1
2
3 43
4 94
5 35, 75
6 46, 66, 86
7 57
8 18, 28, 78, 88
9 49, 79, 89, 89, 99
Giải tám 69
Giải bảy 154
Giải sáu 6265 7134 8717
Giải năm 7557
Giải tư 39764 54427 85740 18392
89195 54420 17497
Giải ba 64112 12067
Giải nhì 56721
Giải nhất 05949
Đặc biệt 672489
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 17 20 21 27 34 40 49 54
57 64 65 67 69 89 92 95 97
Đầu Lô tô
0
1 12, 17
2 20, 21, 27
3 34
4 40, 49
5 54, 57
6 64, 65, 67, 69
7
8 89
9 92, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 40
1 21
2 12, 92
3
4 34, 54, 64
5 65, 95
6
7 17, 27, 57, 67, 97
8
9 49, 69, 89
Giải tám 78
Giải bảy 315
Giải sáu 0371 7934 7628
Giải năm 7144
Giải tư 96026 70516 97576 06647
41248 70719 43410
Giải ba 84046 90781
Giải nhì 10852
Giải nhất 35387
Đặc biệt 839421
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 15 16 19 21 26 28 34 44
46 47 48 52 71 76 78 81 87
Đầu Lô tô
0
1 10, 15, 16, 19
2 21, 26, 28
3 34
4 44, 46, 47, 48
5 52
6
7 71, 76, 78
8 81, 87
9
Đuôi Lô tô
0 10
1 21, 71, 81
2 52
3
4 34, 44
5 15
6 16, 26, 46, 76
7 47, 87
8 28, 48, 78
9 19
Giải tám 20
Giải bảy 535
Giải sáu 8782 8616 4631
Giải năm 7315
Giải tư 59228 21871 91785 73577
63256 66380 98759
Giải ba 73016 16182
Giải nhì 16251
Giải nhất 86856
Đặc biệt 023868
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 16 16 20 28 31 35 51 56
56 59 68 71 77 80 82 82 85
Đầu Lô tô
0
1 15, 16, 16
2 20, 28
3 31, 35
4
5 51, 56, 56, 59
6 68
7 71, 77
8 80, 82, 82, 85
9
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1 31, 51, 71
2 82, 82
3
4
5 15, 35, 85
6 16, 16, 56, 56
7 77
8 28, 68
9 59
Giải tám 77
Giải bảy 886
Giải sáu 4999 2141 4597
Giải năm 4847
Giải tư 29089 48171 36472 93604
44725 98143 26089
Giải ba 07375 19022
Giải nhì 10299
Giải nhất 38739
Đặc biệt 471039
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 22 25 39 39 41 43 47 71
72 75 77 86 89 89 97 99 99
Đầu Lô tô
0 04
1
2 22, 25
3 39, 39
4 41, 43, 47
5
6
7 71, 72, 75, 77
8 86, 89, 89
9 97, 99, 99
Đuôi Lô tô
0
1 41, 71
2 22, 72
3 43
4 04
5 25, 75
6 86
7 47, 77, 97
8
9 39, 39, 89, 89, 99, 99
Giải tám 81
Giải bảy 666
Giải sáu 5446 1002 1000
Giải năm 0288
Giải tư 77805 21655 27776 59866
43365 82183 19501
Giải ba 74716 92612
Giải nhì 75946
Giải nhất 35317
Đặc biệt 727281
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 05 12 16 17 46 46
55 65 66 66 76 81 81 83 88
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 05
1 12, 16, 17
2
3
4 46, 46
5 55
6 65, 66, 66
7 76
8 81, 81, 83, 88
9
Đuôi Lô tô
0 00
1 01, 81, 81
2 02, 12
3 83
4
5 05, 55, 65
6 16, 46, 46, 66, 66, 76
7 17
8 88
9
Giải tám 49
Giải bảy 360
Giải sáu 2519 2708 6971
Giải năm 7842
Giải tư 10606 31893 70686 14090
20284 55175 13633
Giải ba 09225 42994
Giải nhì 82132
Giải nhất 90808
Đặc biệt 790475
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 08 19 25 32 33 42 49
60 71 75 75 84 86 90 93 94
Đầu Lô tô
0 06, 08, 08
1 19
2 25
3 32, 33
4 42, 49
5
6 60
7 71, 75, 75
8 84, 86
9 90, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1 71
2 32, 42
3 33, 93
4 84, 94
5 25, 75, 75
6 06, 86
7
8 08, 08
9 19, 49
Giải tám 31
Giải bảy 857
Giải sáu 9577 8533 6774
Giải năm 1094
Giải tư 04072 54722 17045 39682
66250 93242 39593
Giải ba 50311 36651
Giải nhì 97745
Giải nhất 25325
Đặc biệt 547014
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 14 22 25 31 33 42 45 45
50 51 57 72 74 77 82 93 94
Đầu Lô tô
0
1 11, 14
2 22, 25
3 31, 33
4 42, 45, 45
5 50, 51, 57
6
7 72, 74, 77
8 82
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 50
1 11, 31, 51
2 22, 42, 72, 82
3 33, 93
4 14, 74, 94
5 25, 45, 45
6
7 57, 77
8
9
Giải tám 30
Giải bảy 415
Giải sáu 0313 1799 0065
Giải năm 2021
Giải tư 24325 33079 20401 83094
89991 99162 14214
Giải ba 71347 61128
Giải nhì 86848
Giải nhất 77519
Đặc biệt 227879
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 14 15 19 21 25 28 30
47 48 62 65 79 79 91 94 99
Đầu Lô tô
0 01
1 13, 14, 15, 19
2 21, 25, 28
3 30
4 47, 48
5
6 62, 65
7 79, 79
8
9 91, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 21, 91
2 62
3 13
4 14, 94
5 15, 25, 65
6
7 47
8 28, 48
9 19, 79, 79, 99
Giải tám 25
Giải bảy 954
Giải sáu 2028 4472 8091
Giải năm 1295
Giải tư 30373 65903 19947 25590
42771 40226 51385
Giải ba 76095 98169
Giải nhì 49411
Giải nhất 57948
Đặc biệt 758980
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 25 26 28 47 48 54 69
71 72 73 80 85 90 91 95 95
Đầu Lô tô
0 03
1 11
2 25, 26, 28
3
4 47, 48
5 54
6 69
7 71, 72, 73
8 80, 85
9 90, 91, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 80, 90
1 11, 71, 91
2 72
3 03, 73
4 54
5 25, 85, 95, 95
6 26
7 47
8 28, 48
9 69
Giải tám 18
Giải bảy 400
Giải sáu 3114 8107 7049
Giải năm 0469
Giải tư 80947 73235 58602 56108
97157 49847 06639
Giải ba 72701 92538
Giải nhì 89364
Giải nhất 23200
Đặc biệt 943345
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 01 02 07 08 14 18 35
38 39 45 47 47 49 57 64 69
Đầu Lô tô
0 00, 00, 01, 02, 07, 08
1 14, 18
2
3 35, 38, 39
4 45, 47, 47, 49
5 57
6 64, 69
7
8
9
Đuôi Lô tô
0 00, 00
1 01
2 02
3
4 14, 64
5 35, 45
6
7 07, 47, 47, 57
8 08, 18, 38
9 39, 49, 69
Giải tám 70
Giải bảy 442
Giải sáu 6098 0725 3382
Giải năm 1652
Giải tư 49366 16020 34265 48627
27117 12792 26316
Giải ba 92805 47014
Giải nhì 80861
Giải nhất 62039
Đặc biệt 247509
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 14 16 17 20 25 27 39
42 52 61 65 66 70 82 92 98
Đầu Lô tô
0 05, 09
1 14, 16, 17
2 20, 25, 27
3 39
4 42
5 52
6 61, 65, 66
7 70
8 82
9 92, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 61
2 42, 52, 82, 92
3
4 14
5 05, 25, 65
6 16, 66
7 17, 27
8 98
9 09, 39
Giải tám 86
Giải bảy 614
Giải sáu 4394 2462 0807
Giải năm 5659
Giải tư 27648 30004 26587 95541
38774 30295 47959
Giải ba 45508 33441
Giải nhì 58739
Giải nhất 72304
Đặc biệt 935249
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 07 08 14 39 41 41 48
49 59 59 62 74 86 87 94 95
Đầu Lô tô
0 04, 04, 07, 08
1 14
2
3 39
4 41, 41, 48, 49
5 59, 59
6 62
7 74
8 86, 87
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0
1 41, 41
2 62
3
4 04, 04, 14, 74, 94
5 95
6 86
7 07, 87
8 08, 48
9 39, 49, 59, 59
Giải tám 45
Giải bảy 195
Giải sáu 6941 8501 6361
Giải năm 6911
Giải tư 79109 87469 04432 35625
16971 42720 28767
Giải ba 41513 56764
Giải nhì 75558
Giải nhất 16798
Đặc biệt 249035
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 11 13 20 25 32 35 41
45 58 61 64 67 69 71 95 98
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 11, 13
2 20, 25
3 32, 35
4 41, 45
5 58
6 61, 64, 67, 69
7 71
8
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0 20
1 01, 11, 41, 61, 71
2 32
3 13
4 64
5 25, 35, 45, 95
6
7 67
8 58, 98
9 09, 69
Giải tám 93
Giải bảy 750
Giải sáu 3984 2966 5223
Giải năm 6042
Giải tư 81652 68286 15559 96191
02410 42351 31995
Giải ba 14806 21096
Giải nhì 55604
Giải nhất 46311
Đặc biệt 796730
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 10 11 23 30 42 50 51
52 59 66 84 86 91 93 95 96
Đầu Lô tô
0 04, 06
1 10, 11
2 23
3 30
4 42
5 50, 51, 52, 59
6 66
7
8 84, 86
9 91, 93, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 50
1 11, 51, 91
2 42, 52
3 23, 93
4 04, 84
5 95
6 06, 66, 86, 96
7
8
9 59
Giải tám 89
Giải bảy 912
Giải sáu 7891 2539 5494
Giải năm 2516
Giải tư 43729 35624 68174 85307
54352 26364 16988
Giải ba 72105 88213
Giải nhì 89310
Giải nhất 28603
Đặc biệt 652366
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 07 10 12 13 16 24 29
39 52 64 66 74 88 89 91 94
Đầu Lô tô
0 03, 05, 07
1 10, 12, 13, 16
2 24, 29
3 39
4
5 52
6 64, 66
7 74
8 88, 89
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 10
1 91
2 12, 52
3 03, 13
4 24, 64, 74, 94
5 05
6 16, 66
7 07
8 88
9 29, 39, 89
Giải tám 14
Giải bảy 605
Giải sáu 8596 8831 3248
Giải năm 8373
Giải tư 02172 60929 19549 40776
81168 94127 80657
Giải ba 84589 97972
Giải nhì 77585
Giải nhất 96174
Đặc biệt 375607
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 14 27 29 31 48 49 57
68 72 72 73 74 76 85 89 96
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 14
2 27, 29
3 31
4 48, 49
5 57
6 68
7 72, 72, 73, 74, 76
8 85, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0
1 31
2 72, 72
3 73
4 14, 74
5 05, 85
6 76, 96
7 07, 27, 57
8 48, 68
9 29, 49, 89
Giải tám 81
Giải bảy 797
Giải sáu 4963 7720 8494
Giải năm 7853
Giải tư 98970 25691 11109 53400
15435 18355 85747
Giải ba 36948 88913
Giải nhì 31227
Giải nhất 11639
Đặc biệt 334240
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 13 20 27 35 39 40 47
48 53 55 63 70 81 91 94 97
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 13
2 20, 27
3 35, 39
4 40, 47, 48
5 53, 55
6 63
7 70
8 81
9 91, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 40, 70
1 81, 91
2
3 13, 53, 63
4 94
5 35, 55
6
7 27, 47, 97
8 48
9 09, 39
Giải tám 38
Giải bảy 641
Giải sáu 9390 3204 0332
Giải năm 8463
Giải tư 71917 60983 67932 41601
36578 66018 67783
Giải ba 35235 34105
Giải nhì 41928
Giải nhất 65035
Đặc biệt 029344
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 05 17 18 28 32 32 35
35 38 41 44 63 78 83 83 90
Đầu Lô tô
0 01, 04, 05
1 17, 18
2 28
3 32, 32, 35, 35, 38
4 41, 44
5
6 63
7 78
8 83, 83
9 90
Đuôi Lô tô
0 90
1 01, 41
2 32, 32
3 63, 83, 83
4 04, 44
5 05, 35, 35
6
7 17
8 18, 28, 38, 78
9
Giải tám 94
Giải bảy 672
Giải sáu 5131 9634 1635
Giải năm 7192
Giải tư 51692 52495 19618 50219
59907 74006 75786
Giải ba 21934 01456
Giải nhì 12282
Giải nhất 69468
Đặc biệt 671010
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 10 18 19 31 34 34 35
56 68 72 82 86 92 92 94 95
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 10, 18, 19
2
3 31, 34, 34, 35
4
5 56
6 68
7 72
8 82, 86
9 92, 92, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 10
1 31
2 72, 82, 92, 92
3
4 34, 34, 94
5 35, 95
6 06, 56, 86
7 07
8 18, 68
9 19
Giải tám 95
Giải bảy 404
Giải sáu 7942 8019 3091
Giải năm 2652
Giải tư 84265 17933 22459 53198
62443 42672 07031
Giải ba 39490 83359
Giải nhì 20042
Giải nhất 72625
Đặc biệt 460257
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 19 25 31 33 42 42 43 52
57 59 59 65 72 90 91 95 98
Đầu Lô tô
0 04
1 19
2 25
3 31, 33
4 42, 42, 43
5 52, 57, 59, 59
6 65
7 72
8
9 90, 91, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 31, 91
2 42, 42, 52, 72
3 33, 43
4 04
5 25, 65, 95
6
7 57
8 98
9 19, 59, 59
Giải tám 89
Giải bảy 724
Giải sáu 2599 3127 2581
Giải năm 7830
Giải tư 34488 23216 65222 17328
34286 91712 67956
Giải ba 72839 51792
Giải nhì 35178
Giải nhất 59076
Đặc biệt 038430
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 22 24 27 28 30 30 39
56 76 78 81 86 88 89 92 99
Đầu Lô tô
0
1 12, 16
2 22, 24, 27, 28
3 30, 30, 39
4
5 56
6
7 76, 78
8 81, 86, 88, 89
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 30
1 81
2 12, 22, 92
3
4 24
5
6 16, 56, 76, 86
7 27
8 28, 78, 88
9 39, 89, 99

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Bình

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
543 lần
302 lần
761 lần
571 lần
551 lần
Cặp sốXuất hiện
601 lần
711 lần
751 lần
661 lần
681 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
500 lần
000 lần
480 lần
510 lần
520 lần
Cặp sốXuất hiện
860 lần
870 lần
530 lần
470 lần
460 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
5728 ngày
1027 ngày
4426 ngày
4025 ngày
0724 ngày
Cặp sốSố ngày
6623 ngày
3022 ngày
3521 ngày
4920 ngày
0919 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
542 ngày
671 ngày
681 ngày
661 ngày
601 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
571 ngày
711 ngày
751 ngày
811 ngày
891 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
01 lần
11 lần
24 lần
36 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
51 lần
62 lần
72 lần
84 lần
97 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 13 lần
Đầu 21 lần
Đầu 34 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 55 lần
Đầu 64 lần
Đầu 74 lần
Đầu 83 lần
Đầu 90 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 06 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 20 lần
Đuôi 30 lần
Đuôi 45 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 54 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 95 lần
Chia sẻ