Xổ Số Quảng Bình 30 ngày

Xổ số Quảng Bình 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Quảng Bình trong 30 ngày gần đây nhất (XSQB 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Quảng Bình trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Quảng Bình 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày gần nhất

Giải tám 18
Giải bảy 400
Giải sáu 3114 8107 7049
Giải năm 0469
Giải tư 80947 73235 58602 56108
97157 49847 06639
Giải ba 72701 92538
Giải nhì 89364
Giải nhất 23200
Đặc biệt 943345
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 01 02 07 08 14 18 35
38 39 45 47 47 49 57 64 69
Đầu Lô tô
0 00, 00, 01, 02, 07, 08
1 14, 18
2
3 35, 38, 39
4 45, 47, 47, 49
5 57
6 64, 69
7
8
9
Đuôi Lô tô
0 00, 00
1 01
2 02
3
4 14, 64
5 35, 45
6
7 07, 47, 47, 57
8 08, 18, 38
9 39, 49, 69
Giải tám 70
Giải bảy 442
Giải sáu 6098 0725 3382
Giải năm 1652
Giải tư 49366 16020 34265 48627
27117 12792 26316
Giải ba 92805 47014
Giải nhì 80861
Giải nhất 62039
Đặc biệt 247509
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 14 16 17 20 25 27 39
42 52 61 65 66 70 82 92 98
Đầu Lô tô
0 05, 09
1 14, 16, 17
2 20, 25, 27
3 39
4 42
5 52
6 61, 65, 66
7 70
8 82
9 92, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 61
2 42, 52, 82, 92
3
4 14
5 05, 25, 65
6 16, 66
7 17, 27
8 98
9 09, 39
Giải tám 86
Giải bảy 614
Giải sáu 4394 2462 0807
Giải năm 5659
Giải tư 27648 30004 26587 95541
38774 30295 47959
Giải ba 45508 33441
Giải nhì 58739
Giải nhất 72304
Đặc biệt 935249
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 07 08 14 39 41 41 48
49 59 59 62 74 86 87 94 95
Đầu Lô tô
0 04, 04, 07, 08
1 14
2
3 39
4 41, 41, 48, 49
5 59, 59
6 62
7 74
8 86, 87
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0
1 41, 41
2 62
3
4 04, 04, 14, 74, 94
5 95
6 86
7 07, 87
8 08, 48
9 39, 49, 59, 59
Giải tám 45
Giải bảy 195
Giải sáu 6941 8501 6361
Giải năm 6911
Giải tư 79109 87469 04432 35625
16971 42720 28767
Giải ba 41513 56764
Giải nhì 75558
Giải nhất 16798
Đặc biệt 249035
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 11 13 20 25 32 35 41
45 58 61 64 67 69 71 95 98
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 11, 13
2 20, 25
3 32, 35
4 41, 45
5 58
6 61, 64, 67, 69
7 71
8
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0 20
1 01, 11, 41, 61, 71
2 32
3 13
4 64
5 25, 35, 45, 95
6
7 67
8 58, 98
9 09, 69
Giải tám 93
Giải bảy 750
Giải sáu 3984 2966 5223
Giải năm 6042
Giải tư 81652 68286 15559 96191
02410 42351 31995
Giải ba 14806 21096
Giải nhì 55604
Giải nhất 46311
Đặc biệt 796730
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 10 11 23 30 42 50 51
52 59 66 84 86 91 93 95 96
Đầu Lô tô
0 04, 06
1 10, 11
2 23
3 30
4 42
5 50, 51, 52, 59
6 66
7
8 84, 86
9 91, 93, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 50
1 11, 51, 91
2 42, 52
3 23, 93
4 04, 84
5 95
6 06, 66, 86, 96
7
8
9 59
Giải tám 89
Giải bảy 912
Giải sáu 7891 2539 5494
Giải năm 2516
Giải tư 43729 35624 68174 85307
54352 26364 16988
Giải ba 72105 88213
Giải nhì 89310
Giải nhất 28603
Đặc biệt 652366
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 07 10 12 13 16 24 29
39 52 64 66 74 88 89 91 94
Đầu Lô tô
0 03, 05, 07
1 10, 12, 13, 16
2 24, 29
3 39
4
5 52
6 64, 66
7 74
8 88, 89
9 91, 94
Đuôi Lô tô
0 10
1 91
2 12, 52
3 03, 13
4 24, 64, 74, 94
5 05
6 16, 66
7 07
8 88
9 29, 39, 89
Giải tám 14
Giải bảy 605
Giải sáu 8596 8831 3248
Giải năm 8373
Giải tư 02172 60929 19549 40776
81168 94127 80657
Giải ba 84589 97972
Giải nhì 77585
Giải nhất 96174
Đặc biệt 375607
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 14 27 29 31 48 49 57
68 72 72 73 74 76 85 89 96
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 14
2 27, 29
3 31
4 48, 49
5 57
6 68
7 72, 72, 73, 74, 76
8 85, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0
1 31
2 72, 72
3 73
4 14, 74
5 05, 85
6 76, 96
7 07, 27, 57
8 48, 68
9 29, 49, 89
Giải tám 81
Giải bảy 797
Giải sáu 4963 7720 8494
Giải năm 7853
Giải tư 98970 25691 11109 53400
15435 18355 85747
Giải ba 36948 88913
Giải nhì 31227
Giải nhất 11639
Đặc biệt 334240
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 13 20 27 35 39 40 47
48 53 55 63 70 81 91 94 97
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 13
2 20, 27
3 35, 39
4 40, 47, 48
5 53, 55
6 63
7 70
8 81
9 91, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 40, 70
1 81, 91
2
3 13, 53, 63
4 94
5 35, 55
6
7 27, 47, 97
8 48
9 09, 39
Giải tám 38
Giải bảy 641
Giải sáu 9390 3204 0332
Giải năm 8463
Giải tư 71917 60983 67932 41601
36578 66018 67783
Giải ba 35235 34105
Giải nhì 41928
Giải nhất 65035
Đặc biệt 029344
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 05 17 18 28 32 32 35
35 38 41 44 63 78 83 83 90
Đầu Lô tô
0 01, 04, 05
1 17, 18
2 28
3 32, 32, 35, 35, 38
4 41, 44
5
6 63
7 78
8 83, 83
9 90
Đuôi Lô tô
0 90
1 01, 41
2 32, 32
3 63, 83, 83
4 04, 44
5 05, 35, 35
6
7 17
8 18, 28, 38, 78
9
Giải tám 94
Giải bảy 672
Giải sáu 5131 9634 1635
Giải năm 7192
Giải tư 51692 52495 19618 50219
59907 74006 75786
Giải ba 21934 01456
Giải nhì 12282
Giải nhất 69468
Đặc biệt 671010
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 10 18 19 31 34 34 35
56 68 72 82 86 92 92 94 95
Đầu Lô tô
0 06, 07
1 10, 18, 19
2
3 31, 34, 34, 35
4
5 56
6 68
7 72
8 82, 86
9 92, 92, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 10
1 31
2 72, 82, 92, 92
3
4 34, 34, 94
5 35, 95
6 06, 56, 86
7 07
8 18, 68
9 19
Giải tám 95
Giải bảy 404
Giải sáu 7942 8019 3091
Giải năm 2652
Giải tư 84265 17933 22459 53198
62443 42672 07031
Giải ba 39490 83359
Giải nhì 20042
Giải nhất 72625
Đặc biệt 460257
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 19 25 31 33 42 42 43 52
57 59 59 65 72 90 91 95 98
Đầu Lô tô
0 04
1 19
2 25
3 31, 33
4 42, 42, 43
5 52, 57, 59, 59
6 65
7 72
8
9 90, 91, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 31, 91
2 42, 42, 52, 72
3 33, 43
4 04
5 25, 65, 95
6
7 57
8 98
9 19, 59, 59
Giải tám 89
Giải bảy 724
Giải sáu 2599 3127 2581
Giải năm 7830
Giải tư 34488 23216 65222 17328
34286 91712 67956
Giải ba 72839 51792
Giải nhì 35178
Giải nhất 59076
Đặc biệt 038430
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 22 24 27 28 30 30 39
56 76 78 81 86 88 89 92 99
Đầu Lô tô
0
1 12, 16
2 22, 24, 27, 28
3 30, 30, 39
4
5 56
6
7 76, 78
8 81, 86, 88, 89
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 30
1 81
2 12, 22, 92
3
4 24
5
6 16, 56, 76, 86
7 27
8 28, 78, 88
9 39, 89, 99
Giải tám 73
Giải bảy 774
Giải sáu 3064 1423 4893
Giải năm 0261
Giải tư 03116 49656 43389 72402
96643 24858 90762
Giải ba 69380 93914
Giải nhì 13261
Giải nhất 05912
Đặc biệt 853776
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 14 16 23 43 56 58 61
61 62 64 73 74 76 80 89 93
Đầu Lô tô
0 02
1 12, 14, 16
2 23
3
4 43
5 56, 58
6 61, 61, 62, 64
7 73, 74, 76
8 80, 89
9 93
Đuôi Lô tô
0 80
1 61, 61
2 02, 12, 62
3 23, 43, 73, 93
4 14, 64, 74
5
6 16, 56, 76
7
8 58
9 89
Giải tám 53
Giải bảy 337
Giải sáu 0187 2550 6381
Giải năm 3673
Giải tư 72051 29013 78408 04151
54750 79226 70246
Giải ba 86135 73577
Giải nhì 05692
Giải nhất 61094
Đặc biệt 197311
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 13 26 35 37 46 50 50
51 51 53 73 77 81 87 92 94
Đầu Lô tô
0 08
1 11, 13
2 26
3 35, 37
4 46
5 50, 50, 51, 51, 53
6
7 73, 77
8 81, 87
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 50, 50
1 11, 51, 51, 81
2 92
3 13, 53, 73
4 94
5 35
6 26, 46
7 37, 77, 87
8 08
9
Giải tám 67
Giải bảy 396
Giải sáu 9485 6623 0025
Giải năm 5158
Giải tư 61240 74798 89704 37737
95538 63601 75691
Giải ba 22361 66168
Giải nhì 72792
Giải nhất 18706
Đặc biệt 928024
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 06 23 24 25 37 38 40
58 61 67 68 85 91 92 96 98
Đầu Lô tô
0 01, 04, 06
1
2 23, 24, 25
3 37, 38
4 40
5 58
6 61, 67, 68
7
8 85
9 91, 92, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 40
1 01, 61, 91
2 92
3 23
4 04, 24
5 25, 85
6 06, 96
7 37, 67
8 38, 58, 68, 98
9
Giải tám 67
Giải bảy 108
Giải sáu 3660 9619 0095
Giải năm 7383
Giải tư 18781 26288 50039 80432
29833 74175 87091
Giải ba 07768 57119
Giải nhì 84685
Giải nhất 62359
Đặc biệt 782808
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 08 19 19 32 33 39 59 60
67 68 75 81 83 85 88 91 95
Đầu Lô tô
0 08, 08
1 19, 19
2
3 32, 33, 39
4
5 59
6 60, 67, 68
7 75
8 81, 83, 85, 88
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 60
1 81, 91
2 32
3 33, 83
4
5 75, 85, 95
6
7 67
8 08, 08, 68, 88
9 19, 19, 39, 59
Giải tám 35
Giải bảy 689
Giải sáu 9815 1624 5794
Giải năm 7508
Giải tư 24088 93436 83267 25056
11098 53609 07911
Giải ba 94134 33953
Giải nhì 88330
Giải nhất 51745
Đặc biệt 591586
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 11 15 24 30 34 35 36
45 53 56 67 86 88 89 94 98
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 11, 15
2 24
3 30, 34, 35, 36
4 45
5 53, 56
6 67
7
8 86, 88, 89
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 30
1 11
2
3 53
4 24, 34, 94
5 15, 35, 45
6 36, 56, 86
7 67
8 08, 88, 98
9 09, 89
Giải tám 36
Giải bảy 031
Giải sáu 5872 8693 7725
Giải năm 0347
Giải tư 53383 67900 66642 02142
75345 05586 38472
Giải ba 47145 68670
Giải nhì 31079
Giải nhất 04868
Đặc biệt 424150
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 25 31 36 42 42 45 45 47
50 68 70 72 72 79 83 86 93
Đầu Lô tô
0 00
1
2 25
3 31, 36
4 42, 42, 45, 45, 47
5 50
6 68
7 70, 72, 72, 79
8 83, 86
9 93
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 70
1 31
2 42, 42, 72, 72
3 83, 93
4
5 25, 45, 45
6 36, 86
7 47
8 68
9 79
Giải tám 48
Giải bảy 484
Giải sáu 8364 5884 6308
Giải năm 9252
Giải tư 51440 29301 66732 23643
28584 05786 26449
Giải ba 46185 34486
Giải nhì 64179
Giải nhất 20975
Đặc biệt 145019
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 19 32 40 43 48 49 52
64 75 79 84 84 84 85 86 86
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 19
2
3 32
4 40, 43, 48, 49
5 52
6 64
7 75, 79
8 84, 84, 84, 85, 86, 86
9
Đuôi Lô tô
0 40
1 01
2 32, 52
3 43
4 64, 84, 84, 84
5 75, 85
6 86, 86
7
8 08, 48
9 19, 49, 79
Giải tám 08
Giải bảy 836
Giải sáu 7866 5997 8676
Giải năm 3082
Giải tư 34542 20116 60690 45913
55785 15487 67850
Giải ba 13037 15553
Giải nhì 80480
Giải nhất 86198
Đặc biệt 642147
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 36 37 42 47 50 53 66
76 8 80 82 85 87 90 97 98
Đầu Lô tô
0
1 13, 16
2
3 36, 37
4 42, 47
5 50, 53
6 66
7 76
8 8, 80, 82, 85, 87
9 90, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 50, 80, 90
1
2 42, 82
3 13, 53
4
5 85
6 16, 36, 66, 76
7 37, 47, 87, 97
8 8, 98
9
Giải tám 83
Giải bảy 588
Giải sáu 2104 1139 5697
Giải năm 0606
Giải tư 37695 81163 74578 03155
18906 54849 59127
Giải ba 48850 59080
Giải nhì 49031
Giải nhất 23915
Đặc biệt 264552
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 06 15 27 31 39 49 50
52 55 63 78 80 83 88 95 97
Đầu Lô tô
0 04, 06, 06
1 15
2 27
3 31, 39
4 49
5 50, 52, 55
6 63
7 78
8 80, 83, 88
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 31
2 52
3 63, 83
4 04
5 15, 55, 95
6 06, 06
7 27, 97
8 78, 88
9 39, 49
Giải tám 39
Giải bảy 957
Giải sáu 7076 1207 9552
Giải năm 8554
Giải tư 20264 28350 80448 07588
48035 41891 77634
Giải ba 92271 42372
Giải nhì 10011
Giải nhất 00484
Đặc biệt 547829
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 11 29 34 35 39 48 50 52
54 57 64 71 72 76 84 88 91
Đầu Lô tô
0 07
1 11
2 29
3 34, 35, 39
4 48
5 50, 52, 54, 57
6 64
7 71, 72, 76
8 84, 88
9 91
Đuôi Lô tô
0 50
1 11, 71, 91
2 52, 72
3
4 34, 54, 64, 84
5 35
6 76
7 07, 57
8 48, 88
9 29, 39
Giải tám 09
Giải bảy 296
Giải sáu 0871 5233 3385
Giải năm 9310
Giải tư 20914 23637 51946 66386
91411 58660 72387
Giải ba 69504 39450
Giải nhì 74447
Giải nhất 74026
Đặc biệt 688368
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 10 11 14 26 33 37 46 47
50 60 68 71 85 86 87 9 96
Đầu Lô tô
0 04
1 10, 11, 14
2 26
3 33, 37
4 46, 47
5 50
6 60, 68
7 71
8 85, 86, 87
9 9, 96
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 60
1 11, 71
2
3 33
4 04, 14
5 85
6 26, 46, 86, 96
7 37, 47, 87
8 68
9 9
Giải tám 57
Giải bảy 546
Giải sáu 1915 1680 3466
Giải năm 6226
Giải tư 58102 56870 83323 62920
63881 89133 35451
Giải ba 96178 08177
Giải nhì 76599
Giải nhất 40186
Đặc biệt 202977
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 15 20 23 26 33 46 51 57
66 70 77 77 78 80 81 86 99
Đầu Lô tô
0 02
1 15
2 20, 23, 26
3 33
4 46
5 51, 57
6 66
7 70, 77, 77, 78
8 80, 81, 86
9 99
Đuôi Lô tô
0 20, 70, 80
1 51, 81
2 02
3 23, 33
4
5 15
6 26, 46, 66, 86
7 57, 77, 77
8 78
9 99
Giải tám 38
Giải bảy 064
Giải sáu 9323 5618 0718
Giải năm 8566
Giải tư 56204 46055 28732 20311
43163 14858 62612
Giải ba 56393 84327
Giải nhì 05604
Giải nhất 48555
Đặc biệt 439840
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 11 12 18 18 23 27 32
38 40 55 55 58 63 64 66 93
Đầu Lô tô
0 04, 04
1 11, 12, 18, 18
2 23, 27
3 32, 38
4 40
5 55, 55, 58
6 63, 64, 66
7
8
9 93
Đuôi Lô tô
0 40
1 11
2 12, 32
3 23, 63, 93
4 04, 04, 64
5 55, 55
6 66
7 27
8 18, 18, 38, 58
9
Giải tám 31
Giải bảy 922
Giải sáu 6568 1033 8872
Giải năm 5965
Giải tư 11756 62381 08993 83299
90702 31115 33894
Giải ba 21155 43240
Giải nhì 54226
Giải nhất 54871
Đặc biệt 334364
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 15 22 26 31 33 40 55 56
64 65 68 71 72 81 93 94 99
Đầu Lô tô
0 02
1 15
2 22, 26
3 31, 33
4 40
5 55, 56
6 64, 65, 68
7 71, 72
8 81
9 93, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 31, 71, 81
2 02, 22, 72
3 33, 93
4 64, 94
5 15, 55, 65
6 26, 56
7
8 68
9 99
Giải tám 26
Giải bảy 995
Giải sáu 8297 3402 4009
Giải năm 6209
Giải tư 38156 98542 53672 04473
81036 59665 53503
Giải ba 38022 55240
Giải nhì 07504
Giải nhất 35806
Đặc biệt 063283
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 04 06 09 09 22 26 36
40 42 56 65 72 73 83 95 97
Đầu Lô tô
0 02, 03, 04, 06, 09, 09
1
2 22, 26
3 36
4 40, 42
5 56
6 65
7 72, 73
8 83
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 40
1
2 02, 22, 42, 72
3 03, 73, 83
4 04
5 65, 95
6 06, 26, 36, 56
7 97
8
9 09, 09
Giải tám 55
Giải bảy 801
Giải sáu 0775 4688 6170
Giải năm 2541
Giải tư 84612 60058 15281 04600
14335 24255 90584
Giải ba 13524 09020
Giải nhì 40890
Giải nhất 68534
Đặc biệt 875870
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 12 20 24 34 35 41 55
55 58 70 70 75 81 84 88 90
Đầu Lô tô
0 00, 01
1 12
2 20, 24
3 34, 35
4 41
5 55, 55, 58
6
7 70, 70, 75
8 81, 84, 88
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 70, 70, 90
1 01, 41, 81
2 12
3
4 24, 34, 84
5 35, 55, 55, 75
6
7
8 58, 88
9
Giải tám 40
Giải bảy 195
Giải sáu 3157 6861 9312
Giải năm 4436
Giải tư 40034 40280 63232 09258
95895 92799 96679
Giải ba 22318 01594
Giải nhì 77493
Giải nhất 15353
Đặc biệt 658883
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 18 32 34 36 40 53 57 58
61 79 80 83 93 94 95 95 99
Đầu Lô tô
0
1 12, 18
2
3 32, 34, 36
4 40
5 53, 57, 58
6 61
7 79
8 80, 83
9 93, 94, 95, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 80
1 61
2 12, 32
3 53, 83, 93
4 34, 94
5 95, 95
6 36
7 57
8 18, 58
9 79, 99
Giải tám 19
Giải bảy 368
Giải sáu 1029 6530 2724
Giải năm 1432
Giải tư 38652 95763 57107 49612
49220 01637 32064
Giải ba 10570 99720
Giải nhì 71117
Giải nhất 03192
Đặc biệt 699494
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 17 19 20 20 24 29 30
32 37 52 63 64 68 70 92 94
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 17, 19
2 20, 20, 24, 29
3 30, 32, 37
4
5 52
6 63, 64, 68
7 70
8
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 20, 20, 30, 70
1
2 12, 32, 52, 92
3 63
4 24, 64, 94
5
6
7 07, 17, 37
8 68
9 19, 29

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Bình

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
402 lần
302 lần
832 lần
451 lần
501 lần
Cặp sốXuất hiện
471 lần
701 lần
571 lần
521 lần
681 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
510 lần
850 lần
000 lần
840 lần
530 lần
Cặp sốXuất hiện
560 lần
550 lần
540 lần
480 lần
460 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
9429 ngày
7027 ngày
8326 ngày
6425 ngày
7723 ngày
Cặp sốSố ngày
6822 ngày
2921 ngày
5220 ngày
4719 ngày
1918 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
641 ngày
661 ngày
571 ngày
521 ngày
501 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
681 ngày
701 ngày
861 ngày
941 ngày
831 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
15 lần
23 lần
35 lần
45 lần
Tổng ĐBXuất hiện
51 lần
61 lần
73 lần
83 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 13 lần
Đầu 22 lần
Đầu 33 lần
Đầu 46 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 63 lần
Đầu 73 lần
Đầu 83 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 07 lần
Đuôi 11 lần
Đuôi 21 lần
Đuôi 32 lần
Đuôi 44 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 74 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 94 lần
Chia sẻ