Xổ Số Quảng Nam 30 ngày

Xổ số Quảng Nam 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Quảng Nam trong 30 ngày gần đây nhất (XSQNA 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Quảng Nam trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Quảng Nam 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày gần nhất

Giải tám 71
Giải bảy 232
Giải sáu 7520 5355 0254
Giải năm 6111
Giải tư 68940 78859 63202 63380
41038 58109 96364
Giải ba 15038 05598
Giải nhì 14031
Giải nhất 15759
Đặc biệt 784924
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 11 20 24 31 32 38 38
40 54 55 59 59 64 71 80 98
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 11
2 20, 24
3 31, 32, 38, 38
4 40
5 54, 55, 59, 59
6 64
7 71
8 80
9 98
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 80
1 11, 31, 71
2 02, 32
3
4 24, 54, 64
5 55
6
7
8 38, 38, 98
9 09, 59, 59
Giải tám 25
Giải bảy 751
Giải sáu 4852 4040 4591
Giải năm 9532
Giải tư 96280 55329 78554 75065
95500 55439 44593
Giải ba 43060 98137
Giải nhì 14846
Giải nhất 17275
Đặc biệt 355220
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 20 25 29 32 37 39 40 46
51 52 54 60 65 75 80 91 93
Đầu Lô tô
0 00
1
2 20, 25, 29
3 32, 37, 39
4 40, 46
5 51, 52, 54
6 60, 65
7 75
8 80
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 40, 60, 80
1 51, 91
2 32, 52
3 93
4 54
5 25, 65, 75
6 46
7 37
8
9 29, 39
Giải tám 12
Giải bảy 365
Giải sáu 2862 3512 1017
Giải năm 5192
Giải tư 33360 42755 39675 59444
33686 22528 78559
Giải ba 93365 86133
Giải nhì 99389
Giải nhất 73592
Đặc biệt 069039
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 12 17 28 33 39 44 55 59
60 62 65 65 75 86 89 92 92
Đầu Lô tô
0
1 12, 12, 17
2 28
3 33, 39
4 44
5 55, 59
6 60, 62, 65, 65
7 75
8 86, 89
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0 60
1
2 12, 12, 62, 92, 92
3 33
4 44
5 55, 65, 65, 75
6 86
7 17
8 28
9 39, 59, 89
Giải tám 49
Giải bảy 987
Giải sáu 1402 0473 5331
Giải năm 4392
Giải tư 09206 44334 28037 66236
54597 92051 16848
Giải ba 23171 47609
Giải nhì 91921
Giải nhất 96954
Đặc biệt 346995
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 09 21 31 34 36 37 48
49 51 54 71 73 87 92 95 97
Đầu Lô tô
0 02, 06, 09
1
2 21
3 31, 34, 36, 37
4 48, 49
5 51, 54
6
7 71, 73
8 87
9 92, 95, 97
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31, 51, 71
2 02, 92
3 73
4 34, 54
5 95
6 06, 36
7 37, 87, 97
8 48
9 09, 49
Giải tám 51
Giải bảy 009
Giải sáu 3677 0470 5415
Giải năm 5371
Giải tư 23087 04425 44307 34222
07629 12551 32341
Giải ba 77131 29641
Giải nhì 09957
Giải nhất 25067
Đặc biệt 902182
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 15 22 25 29 31 41 41 51
51 57 67 70 71 77 82 87 9
Đầu Lô tô
0 07
1 15
2 22, 25, 29
3 31
4 41, 41
5 51, 51, 57
6 67
7 70, 71, 77
8 82, 87
9 9
Đuôi Lô tô
0 70
1 31, 41, 41, 51, 51, 71
2 22, 82
3
4
5 15, 25
6
7 07, 57, 67, 77, 87
8
9 9, 29
Giải tám 43
Giải bảy 266
Giải sáu 3827 0315 9661
Giải năm 4812
Giải tư 45928 16449 59817 26505
12662 23099 99842
Giải ba 65440 95494
Giải nhì 07055
Giải nhất 94502
Đặc biệt 539582
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 12 15 17 27 28 40 42
43 49 55 61 62 66 82 94 99
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 12, 15, 17
2 27, 28
3
4 40, 42, 43, 49
5 55
6 61, 62, 66
7
8 82
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 61
2 02, 12, 42, 62, 82
3 43
4 94
5 05, 15, 55
6 66
7 17, 27
8 28
9 49, 99
Giải tám 22
Giải bảy 551
Giải sáu 5132 8719 7248
Giải năm 7798
Giải tư 27129 01411 34912 83947
89857 66209 84173
Giải ba 59518 95010
Giải nhì 92973
Giải nhất 69728
Đặc biệt 076240
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 11 12 18 19 22 28 29
32 40 47 48 51 57 73 73 98
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 11, 12, 18, 19
2 22, 28, 29
3 32
4 40, 47, 48
5 51, 57
6
7 73, 73
8
9 98
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1 11, 51
2 12, 22, 32
3 73, 73
4
5
6
7 47, 57
8 18, 28, 48, 98
9 09, 19, 29
Giải tám 43
Giải bảy 962
Giải sáu 3056 8070 2574
Giải năm 9503
Giải tư 42439 04475 75237 42870
25716 24150 19149
Giải ba 32246 48155
Giải nhì 46858
Giải nhất 69813
Đặc biệt 587779
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 13 16 37 39 43 46 49 50
55 56 58 62 70 70 74 75 79
Đầu Lô tô
0 03
1 13, 16
2
3 37, 39
4 43, 46, 49
5 50, 55, 56, 58
6 62
7 70, 70, 74, 75, 79
8
9
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 70
1
2 62
3 03, 13, 43
4 74
5 55, 75
6 16, 46, 56
7 37
8 58
9 39, 49, 79
Giải tám 75
Giải bảy 832
Giải sáu 6155 0022 7526
Giải năm 6827
Giải tư 98134 42057 54930 88879
25924 46982 87998
Giải ba 06623 80677
Giải nhì 26706
Giải nhất 49737
Đặc biệt 532389
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 22 23 24 26 27 30 32 34
37 55 57 75 77 79 82 89 98
Đầu Lô tô
0 06
1
2 22, 23, 24, 26, 27
3 30, 32, 34, 37
4
5 55, 57
6
7 75, 77, 79
8 82, 89
9 98
Đuôi Lô tô
0 30
1
2 22, 32, 82
3 23
4 24, 34
5 55, 75
6 06, 26
7 27, 37, 57, 77
8 98
9 79, 89
Giải tám 25
Giải bảy 529
Giải sáu 3545 3631 6482
Giải năm 1183
Giải tư 21934 62826 83101 28299
40466 07208 30698
Giải ba 85441 42070
Giải nhì 90053
Giải nhất 16035
Đặc biệt 961750
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 25 26 29 31 34 35 41
45 50 53 66 70 82 83 98 99
Đầu Lô tô
0 01, 08
1
2 25, 26, 29
3 31, 34, 35
4 41, 45
5 50, 53
6 66
7 70
8 82, 83
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 70
1 01, 31, 41
2 82
3 53, 83
4 34
5 25, 35, 45
6 26, 66
7
8 08, 98
9 29, 99
Giải tám 91
Giải bảy 995
Giải sáu 0174 7070 2720
Giải năm 0344
Giải tư 34190 26491 46767 15651
94836 12151 29912
Giải ba 37838 47370
Giải nhì 81893
Giải nhất 60802
Đặc biệt 683105
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 12 20 36 38 44 51 51
67 70 70 74 90 91 91 93 95
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 12
2 20
3 36, 38
4 44
5 51, 51
6 67
7 70, 70, 74
8
9 90, 91, 91, 93, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 70, 70, 90
1 51, 51, 91, 91
2 02, 12
3 93
4 44, 74
5 05, 95
6 36
7 67
8 38
9
Giải tám 14
Giải bảy 692
Giải sáu 8986 5898 8525
Giải năm 5219
Giải tư 83437 20313 72096 52204
42765 70978 98148
Giải ba 52484 09279
Giải nhì 39549
Giải nhất 96021
Đặc biệt 629643
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 14 19 21 25 37 43 48
49 65 78 79 84 86 92 96 98
Đầu Lô tô
0 04
1 13, 14, 19
2 21, 25
3 37
4 43, 48, 49
5
6 65
7 78, 79
8 84, 86
9 92, 96, 98
Đuôi Lô tô
0
1 21
2 92
3 13, 43
4 04, 14, 84
5 25, 65
6 86, 96
7 37
8 48, 78, 98
9 19, 49, 79
Giải tám 29
Giải bảy 242
Giải sáu 3849 7441 0684
Giải năm 9677
Giải tư 95926 09135 80930 28944
40703 58737 84928
Giải ba 00347 76033
Giải nhì 36596
Giải nhất 61904
Đặc biệt 581205
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 05 26 28 29 30 33 35
37 41 42 44 47 49 77 84 96
Đầu Lô tô
0 03, 04, 05
1
2 26, 28, 29
3 30, 33, 35, 37
4 41, 42, 44, 47, 49
5
6
7 77
8 84
9 96
Đuôi Lô tô
0 30
1 41
2 42
3 03, 33
4 04, 44, 84
5 05, 35
6 26, 96
7 37, 47, 77
8 28
9 29, 49
Giải tám 54
Giải bảy 925
Giải sáu 2815 3847 0354
Giải năm 2393
Giải tư 90273 06986 11661 32015
51628 70704 31300
Giải ba 01272 31854
Giải nhì 45882
Giải nhất 18519
Đặc biệt 327026
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 15 15 19 25 26 28 47
54 54 54 61 72 73 82 86 93
Đầu Lô tô
0 00, 04
1 15, 15, 19
2 25, 26, 28
3
4 47
5 54, 54, 54
6 61
7 72, 73
8 82, 86
9 93
Đuôi Lô tô
0 00
1 61
2 72, 82
3 73, 93
4 04, 54, 54, 54
5 15, 15, 25
6 26, 86
7 47
8 28
9 19
Giải tám 27
Giải bảy 496
Giải sáu 8074 1372 9598
Giải năm 6028
Giải tư 46556 38133 50792 12353
68964 80074 96803
Giải ba 27081 08038
Giải nhì 72716
Giải nhất 20937
Đặc biệt 874746
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 16 27 28 33 37 38 46 53
56 64 72 74 74 81 92 96 98
Đầu Lô tô
0 03
1 16
2 27, 28
3 33, 37, 38
4 46
5 53, 56
6 64
7 72, 74, 74
8 81
9 92, 96, 98
Đuôi Lô tô
0
1 81
2 72, 92
3 03, 33, 53
4 64, 74, 74
5
6 16, 46, 56, 96
7 27, 37
8 28, 38, 98
9
Giải tám 00
Giải bảy 554
Giải sáu 1605 4512 9627
Giải năm 2330
Giải tư 67803 20023 89664 06060
56511 22805 24101
Giải ba 66065 87108
Giải nhì 11339
Giải nhất 79731
Đặc biệt 654093
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 01 03 05 05 08 11 12 23
27 30 31 39 54 60 64 65 93
Đầu Lô tô
0 0, 01, 03, 05, 05, 08
1 11, 12
2 23, 27
3 30, 31, 39
4
5 54
6 60, 64, 65
7
8
9 93
Đuôi Lô tô
0 0, 30, 60
1 01, 11, 31
2 12
3 03, 23, 93
4 54, 64
5 05, 05, 65
6
7 27
8 08
9 39
Giải tám 82
Giải bảy 834
Giải sáu 2843 7057 6905
Giải năm 8798
Giải tư 14878 77680 73897 33432
78745 02698 75813
Giải ba 26210 40158
Giải nhì 72628
Giải nhất 90726
Đặc biệt 679369
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 10 13 26 28 32 34 43 45
57 58 69 78 80 82 97 98 98
Đầu Lô tô
0 05
1 10, 13
2 26, 28
3 32, 34
4 43, 45
5 57, 58
6 69
7 78
8 80, 82
9 97, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1
2 32, 82
3 13, 43
4 34
5 05, 45
6 26
7 57, 97
8 28, 58, 78, 98, 98
9 69
Giải tám 73
Giải bảy 516
Giải sáu 8174 3904 8640
Giải năm 5277
Giải tư 62661 34890 03987 25514
84234 50210 59749
Giải ba 32955 29744
Giải nhì 77707
Giải nhất 86928
Đặc biệt 219309
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 09 10 14 16 28 34 40
44 49 55 61 73 74 77 87 90
Đầu Lô tô
0 04, 07, 09
1 10, 14, 16
2 28
3 34
4 40, 44, 49
5 55
6 61
7 73, 74, 77
8 87
9 90
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 90
1 61
2
3 73
4 04, 14, 34, 44, 74
5 55
6 16
7 07, 77, 87
8 28
9 09, 49
Giải tám 97
Giải bảy 165
Giải sáu 1751 8447 6263
Giải năm 6264
Giải tư 82323 55161 33133 12523
93066 36329 80218
Giải ba 05672 18872
Giải nhì 15589
Giải nhất 71228
Đặc biệt 328093
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 23 23 28 29 33 47 51 61
63 64 65 66 72 72 89 93 97
Đầu Lô tô
0
1 18
2 23, 23, 28, 29
3 33
4 47
5 51
6 61, 63, 64, 65, 66
7 72, 72
8 89
9 93, 97
Đuôi Lô tô
0
1 51, 61
2 72, 72
3 23, 23, 33, 63, 93
4 64
5 65
6 66
7 47, 97
8 18, 28
9 29, 89
Giải tám 90
Giải bảy 364
Giải sáu 2174 9594 8313
Giải năm 3415
Giải tư 76635 78813 58453 49555
88470 79662 58455
Giải ba 95124 56658
Giải nhì 78090
Giải nhất 38715
Đặc biệt 164667
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 13 15 15 24 35 53 55 55
58 62 64 67 70 74 90 90 94
Đầu Lô tô
0
1 13, 13, 15, 15
2 24
3 35
4
5 53, 55, 55, 58
6 62, 64, 67
7 70, 74
8
9 90, 90, 94
Đuôi Lô tô
0 70, 90, 90
1
2 62
3 13, 13, 53
4 24, 64, 74, 94
5 15, 15, 35, 55, 55
6
7 67
8 58
9
Giải tám 20
Giải bảy 951
Giải sáu 3081 9644 7868
Giải năm 3983
Giải tư 13442 52114 02662 40215
97219 33643 04616
Giải ba 78054 40209
Giải nhì 20844
Giải nhất 67045
Đặc biệt 590708
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 14 15 16 19 20 42 43
44 44 45 51 54 62 68 81 83
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 14, 15, 16, 19
2 20
3
4 42, 43, 44, 44, 45
5 51, 54
6 62, 68
7
8 81, 83
9
Đuôi Lô tô
0 20
1 51, 81
2 42, 62
3 43, 83
4 14, 44, 44, 54
5 15, 45
6 16
7
8 08, 68
9 09, 19
Giải tám 82
Giải bảy 530
Giải sáu 5004 2341 8486
Giải năm 7175
Giải tư 23471 89413 96005 39774
66965 43880 20325
Giải ba 36903 79357
Giải nhì 09213
Giải nhất 07263
Đặc biệt 321167
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 05 13 13 25 30 41 57
63 65 67 71 74 75 80 82 86
Đầu Lô tô
0 03, 04, 05
1 13, 13
2 25
3 30
4 41
5 57
6 63, 65, 67
7 71, 74, 75
8 80, 82, 86
9
Đuôi Lô tô
0 30, 80
1 41, 71
2 82
3 03, 13, 13, 63
4 04, 74
5 05, 25, 65, 75
6 86
7 57, 67
8
9
Giải tám 09
Giải bảy 597
Giải sáu 7705 8047 0094
Giải năm 2006
Giải tư 91674 15846 64164 47879
80738 36093 24741
Giải ba 02756 80118
Giải nhì 97562
Giải nhất 71517
Đặc biệt 911422
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 17 18 22 38 41 46 47
56 62 64 74 79 9 93 94 97
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 17, 18
2 22
3 38
4 41, 46, 47
5 56
6 62, 64
7 74, 79
8
9 9, 93, 94, 97
Đuôi Lô tô
0
1 41
2 22, 62
3 93
4 64, 74, 94
5 05
6 06, 46, 56
7 17, 47, 97
8 18, 38
9 9, 79
Giải tám 50
Giải bảy 559
Giải sáu 6738 1799 8716
Giải năm 5671
Giải tư 95533 05160 80295 61584
54663 16325 17716
Giải ba 38400 58983
Giải nhì 06556
Giải nhất 70631
Đặc biệt 546635
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 16 16 25 31 33 35 38 50
56 59 60 63 71 83 84 95 99
Đầu Lô tô
0 00
1 16, 16
2 25
3 31, 33, 35, 38
4
5 50, 56, 59
6 60, 63
7 71
8 83, 84
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 60
1 31, 71
2
3 33, 63, 83
4 84
5 25, 35, 95
6 16, 16, 56
7
8 38
9 59, 99
Giải tám 96
Giải bảy 562
Giải sáu 2619 8216 1323
Giải năm 4483
Giải tư 55155 40410 80503 92604
38962 14750 20798
Giải ba 31788 42203
Giải nhì 60073
Giải nhất 05125
Đặc biệt 462289
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 04 10 16 19 23 25 50
55 62 62 73 83 88 89 96 98
Đầu Lô tô
0 03, 03, 04
1 10, 16, 19
2 23, 25
3
4
5 50, 55
6 62, 62
7 73
8 83, 88, 89
9 96, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 50
1
2 62, 62
3 03, 03, 23, 73, 83
4 04
5 25, 55
6 16, 96
7
8 88, 98
9 19, 89
Giải tám 32
Giải bảy 231
Giải sáu 6482 4550 7394
Giải năm 4322
Giải tư 92421 94021 95207 61929
52930 86366 37126
Giải ba 53018 85582
Giải nhì 80937
Giải nhất 80719
Đặc biệt 478188
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 18 19 21 21 22 26 29 30
31 32 37 50 66 82 82 88 94
Đầu Lô tô
0 07
1 18, 19
2 21, 21, 22, 26, 29
3 30, 31, 32, 37
4
5 50
6 66
7
8 82, 82, 88
9 94
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 21, 21, 31
2 22, 32, 82, 82
3
4 94
5
6 26, 66
7 07, 37
8 18, 88
9 19, 29
Giải tám 65
Giải bảy 076
Giải sáu 5940 2391 7971
Giải năm 9434
Giải tư 88238 22137 19694 54006
36559 98964 60098
Giải ba 53082 15922
Giải nhì 99943
Giải nhất 18088
Đặc biệt 044686
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 22 34 37 38 40 43 59 64
65 71 76 82 86 88 91 94 98
Đầu Lô tô
0 06
1
2 22
3 34, 37, 38
4 40, 43
5 59
6 64, 65
7 71, 76
8 82, 86, 88
9 91, 94, 98
Đuôi Lô tô
0 40
1 71, 91
2 22, 82
3 43
4 34, 64, 94
5 65
6 06, 76, 86
7 37
8 38, 88, 98
9 59
Giải tám 33
Giải bảy 811
Giải sáu 3664 1192 6961
Giải năm 6485
Giải tư 61183 08609 49489 81858
97051 82151 75876
Giải ba 49286 16509
Giải nhì 92125
Giải nhất 49034
Đặc biệt 171896
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 11 25 33 34 51 51 58
61 64 76 83 85 86 89 92 96
Đầu Lô tô
0 09, 09
1 11
2 25
3 33, 34
4
5 51, 51, 58
6 61, 64
7 76
8 83, 85, 86, 89
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0
1 11, 51, 51, 61
2 92
3 33, 83
4 34, 64
5 25, 85
6 76, 86, 96
7
8 58
9 09, 09, 89
Giải tám 11
Giải bảy 217
Giải sáu 7667 4771 5359
Giải năm 9141
Giải tư 70707 92910 87721 33843
07644 13972 81991
Giải ba 47803 36302
Giải nhì 19892
Giải nhất 64988
Đặc biệt 370560
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 07 10 11 17 21 41 43
44 59 60 67 71 72 88 91 92
Đầu Lô tô
0 02, 03, 07
1 10, 11, 17
2 21
3
4 41, 43, 44
5 59
6 60, 67
7 71, 72
8 88
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 10, 60
1 11, 21, 41, 71, 91
2 02, 72, 92
3 03, 43
4 44
5
6
7 07, 17, 67
8 88
9 59

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Nam

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
672 lần
892 lần
822 lần
052 lần
932 lần
Cặp sốXuất hiện
791 lần
221 lần
201 lần
431 lần
261 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
620 lần
610 lần
590 lần
580 lần
630 lần
Cặp sốXuất hiện
640 lần
680 lần
660 lần
650 lần
570 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
6029 ngày
9628 ngày
8627 ngày
8826 ngày
3524 ngày
Cặp sốSố ngày
2223 ngày
0821 ngày
6720 ngày
0918 ngày
6917 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
822 ngày
791 ngày
691 ngày
671 ngày
601 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
861 ngày
881 ngày
961 ngày
951 ngày
931 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
24 lần
32 lần
44 lần
55 lần
Tổng ĐBXuất hiện
64 lần
73 lần
83 lần
91 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 04 lần
Đầu 10 lần
Đầu 24 lần
Đầu 32 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 51 lần
Đầu 64 lần
Đầu 71 lần
Đầu 86 lần
Đầu 94 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 04 lần
Đuôi 10 lần
Đuôi 23 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 41 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 54 lần
Đuôi 64 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 96 lần
Chia sẻ