Xổ Số Quảng Nam 30 ngày

Xổ số Quảng Nam 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Quảng Nam trong 30 ngày gần đây nhất (XSQNA 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Quảng Nam trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Quảng Nam 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày gần nhất

Giải tám 53
Giải bảy 101
Giải sáu 0696 4911 3293
Giải năm 8793
Giải tư 05325 90626 45067 93999
97499 58141 73736
Giải ba 53518 21677
Giải nhì 46185
Giải nhất 04371
Đặc biệt 551652
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 18 25 26 36 41 52 53
67 71 77 85 93 93 96 99 99
Đầu Lô tô
0 01
1 11, 18
2 25, 26
3 36
4 41
5 52, 53
6 67
7 71, 77
8 85
9 93, 93, 96, 99, 99
Đuôi Lô tô
0
1 01, 11, 41, 71
2 52
3 53, 93, 93
4
5 25, 85
6 26, 36, 96
7 67, 77
8 18
9 99, 99
Giải tám 11
Giải bảy 505
Giải sáu 6994 3283 2190
Giải năm 6218
Giải tư 85544 84251 37910 49981
81130 10304 92204
Giải ba 44768 80111
Giải nhì 70480
Giải nhất 23655
Đặc biệt 951755
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 05 10 11 11 18 30 44
51 55 55 68 80 81 83 90 94
Đầu Lô tô
0 04, 04, 05
1 10, 11, 11, 18
2
3 30
4 44
5 51, 55, 55
6 68
7
8 80, 81, 83
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 80, 90
1 11, 11, 51, 81
2
3 83
4 04, 04, 44, 94
5 05, 55, 55
6
7
8 18, 68
9
Giải tám 35
Giải bảy 250
Giải sáu 0913 6277 1507
Giải năm 8422
Giải tư 21016 25812 70977 50224
24669 75736 49734
Giải ba 43224 22520
Giải nhì 28243
Giải nhất 50907
Đặc biệt 293013
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 07 12 13 13 16 20 22 24
24 34 35 36 43 50 69 77 77
Đầu Lô tô
0 07, 07
1 12, 13, 13, 16
2 20, 22, 24, 24
3 34, 35, 36
4 43
5 50
6 69
7 77, 77
8
9
Đuôi Lô tô
0 20, 50
1
2 12, 22
3 13, 13, 43
4 24, 24, 34
5 35
6 16, 36
7 07, 07, 77, 77
8
9 69
Giải tám 02
Giải bảy 163
Giải sáu 7416 4571 4747
Giải năm 3481
Giải tư 36078 99500 79777 68906
43010 03438 43988
Giải ba 90865 87292
Giải nhì 71907
Giải nhất 64375
Đặc biệt 544672
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 07 10 16 2 38 47 63
65 71 72 75 77 78 81 88 92
Đầu Lô tô
0 00, 06, 07
1 10, 16
2 2
3 38
4 47
5
6 63, 65
7 71, 72, 75, 77, 78
8 81, 88
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 71, 81
2 2, 72, 92
3 63
4
5 65, 75
6 06, 16
7 07, 47, 77
8 38, 78, 88
9
Giải tám 00
Giải bảy 114
Giải sáu 9380 8745 0175
Giải năm 9619
Giải tư 10937 69707 26209 65612
76531 18338 14074
Giải ba 95018 24739
Giải nhì 22729
Giải nhất 72697
Đặc biệt 523278
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 07 09 12 14 18 19 29 31
37 38 39 45 74 75 78 80 97
Đầu Lô tô
0 0, 07, 09
1 12, 14, 18, 19
2 29
3 31, 37, 38, 39
4 45
5
6
7 74, 75, 78
8 80
9 97
Đuôi Lô tô
0 0, 80
1 31
2 12
3
4 14, 74
5 45, 75
6
7 07, 37, 97
8 18, 38, 78
9 09, 19, 29, 39
Giải tám 14
Giải bảy 338
Giải sáu 1665 6138 6864
Giải năm 5582
Giải tư 11636 66695 07247 06473
24539 54168 16152
Giải ba 49631 49033
Giải nhì 23044
Giải nhất 78736
Đặc biệt 850181
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 31 33 36 36 38 38 39 44
47 52 64 65 68 73 81 82 95
Đầu Lô tô
0
1 14
2
3 31, 33, 36, 36, 38, 38, 39
4 44, 47
5 52
6 64, 65, 68
7 73
8 81, 82
9 95
Đuôi Lô tô
0
1 31, 81
2 52, 82
3 33, 73
4 14, 44, 64
5 65, 95
6 36, 36
7 47
8 38, 38, 68
9 39
Giải tám 66
Giải bảy 799
Giải sáu 4297 4949 8737
Giải năm 6559
Giải tư 22953 83403 95052 55789
98769 59690 73848
Giải ba 31279 47858
Giải nhì 39406
Giải nhất 30241
Đặc biệt 133147
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 06 37 41 47 48 49 52 53
58 59 66 69 79 89 90 97 99
Đầu Lô tô
0 03, 06
1
2
3 37
4 41, 47, 48, 49
5 52, 53, 58, 59
6 66, 69
7 79
8 89
9 90, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 90
1 41
2 52
3 03, 53
4
5
6 06, 66
7 37, 47, 97
8 48, 58
9 49, 59, 69, 79, 89, 99
Giải tám 91
Giải bảy 648
Giải sáu 0969 5444 1882
Giải năm 8118
Giải tư 57258 36206 22616 13110
93148 06544 55062
Giải ba 84023 02064
Giải nhì 94433
Giải nhất 62618
Đặc biệt 999151
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 16 18 18 23 33 44 44
48 48 51 58 62 64 69 82 91
Đầu Lô tô
0 06
1 10, 16, 18, 18
2 23
3 33
4 44, 44, 48, 48
5 51, 58
6 62, 64, 69
7
8 82
9 91
Đuôi Lô tô
0 10
1 51, 91
2 62, 82
3 23, 33
4 44, 44, 64
5
6 06, 16
7
8 18, 18, 48, 48, 58
9 69
Giải tám 50
Giải bảy 457
Giải sáu 8842 3710 7965
Giải năm 2030
Giải tư 82356 31091 15049 25223
37426 70393 70533
Giải ba 29781 42845
Giải nhì 72294
Giải nhất 49625
Đặc biệt 489503
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 23 25 26 30 33 42 45
49 50 56 57 65 81 91 93 94
Đầu Lô tô
0 03
1 10
2 23, 25, 26
3 30, 33
4 42, 45, 49
5 50, 56, 57
6 65
7
8 81
9 91, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 50
1 81, 91
2 42
3 03, 23, 33, 93
4 94
5 25, 45, 65
6 26, 56
7 57
8
9 49
Giải tám 96
Giải bảy 461
Giải sáu 3704 4319 6501
Giải năm 3615
Giải tư 32288 39972 43221 19143
52443 11790 50849
Giải ba 41093 65957
Giải nhì 74090
Giải nhất 96859
Đặc biệt 882163
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 15 19 21 43 43 49 57
59 61 63 72 88 90 90 93 96
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 15, 19
2 21
3
4 43, 43, 49
5 57, 59
6 61, 63
7 72
8 88
9 90, 90, 93, 96
Đuôi Lô tô
0 90, 90
1 01, 21, 61
2 72
3 43, 43, 63, 93
4 04
5 15
6 96
7 57
8 88
9 19, 49, 59
Giải tám 74
Giải bảy 262
Giải sáu 2576 8003 5744
Giải năm 6233
Giải tư 36589 43898 14381 62247
09202 01295 47241
Giải ba 43694 15306
Giải nhì 45040
Giải nhất 86223
Đặc biệt 629473
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 06 23 33 40 41 44 47
62 73 74 76 81 89 94 95 98
Đầu Lô tô
0 02, 03, 06
1
2 23
3 33
4 40, 41, 44, 47
5
6 62
7 73, 74, 76
8 81, 89
9 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 40
1 41, 81
2 02, 62
3 03, 23, 33, 73
4 44, 74, 94
5 95
6 06, 76
7 47
8 98
9 89
Giải tám 27
Giải bảy 289
Giải sáu 9467 0810 1542
Giải năm 5047
Giải tư 69341 69377 79472 07669
76228 20187 82974
Giải ba 61542 66706
Giải nhì 14250
Giải nhất 72248
Đặc biệt 614661
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 10 27 28 41 42 42 47 48
50 61 67 69 72 74 77 87 89
Đầu Lô tô
0 06
1 10
2 27, 28
3
4 41, 42, 42, 47, 48
5 50
6 61, 67, 69
7 72, 74, 77
8 87, 89
9
Đuôi Lô tô
0 10, 50
1 41, 61
2 42, 42, 72
3
4 74
5
6 06
7 27, 47, 67, 77, 87
8 28, 48
9 69, 89
Giải tám 58
Giải bảy 005
Giải sáu 9738 0524 4631
Giải năm 9400
Giải tư 60496 16518 78673 74998
37552 42292 17848
Giải ba 51991 11701
Giải nhì 66491
Giải nhất 17841
Đặc biệt 555830
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 18 24 30 31 38 41 48
5 52 58 73 91 91 92 96 98
Đầu Lô tô
0 00, 01
1 18
2 24
3 30, 31, 38
4 41, 48
5 5, 52, 58
6
7 73
8
9 91, 91, 92, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 30
1 01, 31, 41, 91, 91
2 52, 92
3 73
4 24
5 5
6 96
7
8 18, 38, 48, 58, 98
9
Giải tám 70
Giải bảy 224
Giải sáu 1643 1392 2967
Giải năm 2097
Giải tư 04993 28131 12058 21639
73820 18229 67111
Giải ba 81062 93768
Giải nhì 11655
Giải nhất 44138
Đặc biệt 662759
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 20 24 29 31 38 39 43 55
58 59 62 67 68 70 92 93 97
Đầu Lô tô
0
1 11
2 20, 24, 29
3 31, 38, 39
4 43
5 55, 58, 59
6 62, 67, 68
7 70
8
9 92, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 11, 31
2 62, 92
3 43, 93
4 24
5 55
6
7 67, 97
8 38, 58, 68
9 29, 39, 59
Giải tám 97
Giải bảy 762
Giải sáu 6866 4637 7893
Giải năm 9103
Giải tư 83102 08548 84855 22099
32026 03234 36410
Giải ba 48831 66012
Giải nhì 67028
Giải nhất 62142
Đặc biệt 576501
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 03 10 12 26 28 31 34
37 42 48 55 62 66 93 97 99
Đầu Lô tô
0 01, 02, 03
1 10, 12
2 26, 28
3 31, 34, 37
4 42, 48
5 55
6 62, 66
7
8
9 93, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 31
2 02, 12, 42, 62
3 03, 93
4 34
5 55
6 26, 66
7 37, 97
8 28, 48
9 99
Giải tám 30
Giải bảy 823
Giải sáu 0563 6188 8946
Giải năm 6267
Giải tư 38355 00377 31531 93081
26698 21791 17755
Giải ba 83506 73374
Giải nhì 78446
Giải nhất 17035
Đặc biệt 105551
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 23 30 31 35 46 46 51 55
55 63 67 74 77 81 88 91 98
Đầu Lô tô
0 06
1
2 23
3 30, 31, 35
4 46, 46
5 51, 55, 55
6 63, 67
7 74, 77
8 81, 88
9 91, 98
Đuôi Lô tô
0 30
1 31, 51, 81, 91
2
3 23, 63
4 74
5 35, 55, 55
6 06, 46, 46
7 67, 77
8 88, 98
9
Giải tám 39
Giải bảy 087
Giải sáu 5160 9283 6083
Giải năm 0129
Giải tư 19000 57040 13643 32999
70503 71902 02985
Giải ba 66454 35735
Giải nhì 08610
Giải nhất 98004
Đặc biệt 129034
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 03 04 10 29 34 35 39
40 43 54 60 83 83 85 87 99
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03, 04
1 10
2 29
3 34, 35, 39
4 40, 43
5 54
6 60
7
8 83, 83, 85, 87
9 99
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 40, 60
1
2 02
3 03, 43, 83, 83
4 04, 34, 54
5 35, 85
6
7 87
8
9 29, 39, 99
Giải tám 02
Giải bảy 692
Giải sáu 6345 7070 8872
Giải năm 3023
Giải tư 17117 26110 33756 39181
45982 19300 10428
Giải ba 49971 70296
Giải nhì 75942
Giải nhất 20944
Đặc biệt 384990
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 17 2 23 28 42 44 45
56 70 71 72 81 82 90 92 96
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 17
2 2, 23, 28
3
4 42, 44, 45
5 56
6
7 70, 71, 72
8 81, 82
9 90, 92, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 70, 90
1 71, 81
2 2, 42, 72, 82, 92
3 23
4 44
5 45
6 56, 96
7 17
8 28
9
Giải tám 84
Giải bảy 830
Giải sáu 5877 6117 6715
Giải năm 0559
Giải tư 66174 18598 93032 29544
23662 11185 43941
Giải ba 39160 64334
Giải nhì 52437
Giải nhất 06858
Đặc biệt 954832
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 17 30 32 32 34 37 41 44
58 59 60 62 74 77 84 85 98
Đầu Lô tô
0
1 15, 17
2
3 30, 32, 32, 34, 37
4 41, 44
5 58, 59
6 60, 62
7 74, 77
8 84, 85
9 98
Đuôi Lô tô
0 30, 60
1 41
2 32, 32, 62
3
4 34, 44, 74, 84
5 15, 85
6
7 17, 37, 77
8 58, 98
9 59
Giải tám 29
Giải bảy 102
Giải sáu 1593 7372 0014
Giải năm 7228
Giải tư 67733 11125 71695 64997
61129 45240 80369
Giải ba 32649 82062
Giải nhì 44432
Giải nhất 78826
Đặc biệt 848623
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 14 23 25 26 28 29 29 32
33 40 49 62 69 72 93 95 97
Đầu Lô tô
0 02
1 14
2 23, 25, 26, 28, 29, 29
3 32, 33
4 40, 49
5
6 62, 69
7 72
8
9 93, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 40
1
2 02, 32, 62, 72
3 23, 33, 93
4 14
5 25, 95
6 26
7 97
8 28
9 29, 29, 49, 69
Giải tám 38
Giải bảy 337
Giải sáu 9097 6553 2301
Giải năm 5402
Giải tư 47319 05921 50446 39435
74415 30038 20974
Giải ba 55954 05322
Giải nhì 84892
Giải nhất 81585
Đặc biệt 925411
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 11 15 19 21 22 35 37
38 38 46 53 54 74 85 92 97
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 11, 15, 19
2 21, 22
3 35, 37, 38, 38
4 46
5 53, 54
6
7 74
8 85
9 92, 97
Đuôi Lô tô
0
1 01, 11, 21
2 02, 22, 92
3 53
4 54, 74
5 15, 35, 85
6 46
7 37, 97
8 38, 38
9 19
Giải tám 51
Giải bảy 954
Giải sáu 2901 8577 0635
Giải năm 3389
Giải tư 50265 64453 93201 80778
63434 83330 41815
Giải ba 13796 25769
Giải nhì 18045
Giải nhất 83667
Đặc biệt 060230
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 15 30 30 34 35 45 51
53 54 65 67 69 77 78 89 96
Đầu Lô tô
0 01, 01
1 15
2
3 30, 30, 34, 35
4 45
5 51, 53, 54
6 65, 67, 69
7 77, 78
8 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 30, 30
1 01, 01, 51
2
3 53
4 34, 54
5 15, 35, 45, 65
6 96
7 67, 77
8 78
9 69, 89
Giải tám 52
Giải bảy 431
Giải sáu 5235 8437 5150
Giải năm 5847
Giải tư 66948 44288 39584 79865
24193 59595 57956
Giải ba 17434 45546
Giải nhì 16378
Giải nhất 52352
Đặc biệt 516371
Phóng to
Lô tô trực tiếp
31 34 35 37 46 47 48 50 52
52 56 65 71 78 84 88 93 95
Đầu Lô tô
0
1
2
3 31, 34, 35, 37
4 46, 47, 48
5 50, 52, 52, 56
6 65
7 71, 78
8 84, 88
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 50
1 31, 71
2 52, 52
3 93
4 34, 84
5 35, 65, 95
6 46, 56
7 37, 47
8 48, 78, 88
9
Giải tám 71
Giải bảy 232
Giải sáu 7520 5355 0254
Giải năm 6111
Giải tư 68940 78859 63202 63380
41038 58109 96364
Giải ba 15038 05598
Giải nhì 14031
Giải nhất 15759
Đặc biệt 784924
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 11 20 24 31 32 38 38
40 54 55 59 59 64 71 80 98
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 11
2 20, 24
3 31, 32, 38, 38
4 40
5 54, 55, 59, 59
6 64
7 71
8 80
9 98
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 80
1 11, 31, 71
2 02, 32
3
4 24, 54, 64
5 55
6
7
8 38, 38, 98
9 09, 59, 59
Giải tám 25
Giải bảy 751
Giải sáu 4852 4040 4591
Giải năm 9532
Giải tư 96280 55329 78554 75065
95500 55439 44593
Giải ba 43060 98137
Giải nhì 14846
Giải nhất 17275
Đặc biệt 355220
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 20 25 29 32 37 39 40 46
51 52 54 60 65 75 80 91 93
Đầu Lô tô
0 00
1
2 20, 25, 29
3 32, 37, 39
4 40, 46
5 51, 52, 54
6 60, 65
7 75
8 80
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 40, 60, 80
1 51, 91
2 32, 52
3 93
4 54
5 25, 65, 75
6 46
7 37
8
9 29, 39
Giải tám 12
Giải bảy 365
Giải sáu 2862 3512 1017
Giải năm 5192
Giải tư 33360 42755 39675 59444
33686 22528 78559
Giải ba 93365 86133
Giải nhì 99389
Giải nhất 73592
Đặc biệt 069039
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 12 17 28 33 39 44 55 59
60 62 65 65 75 86 89 92 92
Đầu Lô tô
0
1 12, 12, 17
2 28
3 33, 39
4 44
5 55, 59
6 60, 62, 65, 65
7 75
8 86, 89
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0 60
1
2 12, 12, 62, 92, 92
3 33
4 44
5 55, 65, 65, 75
6 86
7 17
8 28
9 39, 59, 89
Giải tám 49
Giải bảy 987
Giải sáu 1402 0473 5331
Giải năm 4392
Giải tư 09206 44334 28037 66236
54597 92051 16848
Giải ba 23171 47609
Giải nhì 91921
Giải nhất 96954
Đặc biệt 346995
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 09 21 31 34 36 37 48
49 51 54 71 73 87 92 95 97
Đầu Lô tô
0 02, 06, 09
1
2 21
3 31, 34, 36, 37
4 48, 49
5 51, 54
6
7 71, 73
8 87
9 92, 95, 97
Đuôi Lô tô
0
1 21, 31, 51, 71
2 02, 92
3 73
4 34, 54
5 95
6 06, 36
7 37, 87, 97
8 48
9 09, 49
Giải tám 51
Giải bảy 009
Giải sáu 3677 0470 5415
Giải năm 5371
Giải tư 23087 04425 44307 34222
07629 12551 32341
Giải ba 77131 29641
Giải nhì 09957
Giải nhất 25067
Đặc biệt 902182
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 15 22 25 29 31 41 41 51
51 57 67 70 71 77 82 87 9
Đầu Lô tô
0 07
1 15
2 22, 25, 29
3 31
4 41, 41
5 51, 51, 57
6 67
7 70, 71, 77
8 82, 87
9 9
Đuôi Lô tô
0 70
1 31, 41, 41, 51, 51, 71
2 22, 82
3
4
5 15, 25
6
7 07, 57, 67, 77, 87
8
9 9, 29
Giải tám 43
Giải bảy 266
Giải sáu 3827 0315 9661
Giải năm 4812
Giải tư 45928 16449 59817 26505
12662 23099 99842
Giải ba 65440 95494
Giải nhì 07055
Giải nhất 94502
Đặc biệt 539582
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 12 15 17 27 28 40 42
43 49 55 61 62 66 82 94 99
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 12, 15, 17
2 27, 28
3
4 40, 42, 43, 49
5 55
6 61, 62, 66
7
8 82
9 94, 99
Đuôi Lô tô
0 40
1 61
2 02, 12, 42, 62, 82
3 43
4 94
5 05, 15, 55
6 66
7 17, 27
8 28
9 49, 99
Giải tám 22
Giải bảy 551
Giải sáu 5132 8719 7248
Giải năm 7798
Giải tư 27129 01411 34912 83947
89857 66209 84173
Giải ba 59518 95010
Giải nhì 92973
Giải nhất 69728
Đặc biệt 076240
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 11 12 18 19 22 28 29
32 40 47 48 51 57 73 73 98
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 11, 12, 18, 19
2 22, 28, 29
3 32
4 40, 47, 48
5 51, 57
6
7 73, 73
8
9 98
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1 11, 51
2 12, 22, 32
3 73, 73
4
5
6
7 47, 57
8 18, 28, 48, 98
9 09, 19, 29

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Nam

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
302 lần
822 lần
512 lần
471 lần
231 lần
Cặp sốXuất hiện
241 lần
401 lần
731 lần
721 lần
201 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
650 lần
640 lần
620 lần
600 lần
660 lần
Cặp sốXuất hiện
670 lần
700 lần
690 lần
680 lần
580 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
4029 ngày
8227 ngày
9526 ngày
3925 ngày
2024 ngày
Cặp sốSố ngày
2423 ngày
7122 ngày
1120 ngày
2319 ngày
3218 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
822 ngày
631 ngày
711 ngày
611 ngày
721 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
591 ngày
551 ngày
731 ngày
951 ngày
901 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
12 lần
23 lần
33 lần
44 lần
Tổng ĐBXuất hiện
53 lần
63 lần
73 lần
81 lần
94 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 12 lần
Đầu 23 lần
Đầu 35 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 55 lần
Đầu 62 lần
Đầu 74 lần
Đầu 83 lần
Đầu 92 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 05 lần
Đuôi 17 lần
Đuôi 25 lần
Đuôi 35 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 60 lần
Đuôi 71 lần
Đuôi 81 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ