Xổ Số Vũng Tàu 30 ngày

Xổ số Vũng Tàu 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Vũng Tàu trong 30 ngày gần đây nhất (XSVT 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Vũng Tàu trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Vũng Tàu 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Vũng Tàu 30 ngày gần nhất

Giải tám 57
Giải bảy 734
Giải sáu 3346 6524 6664
Giải năm 1757
Giải tư 12549 07518 13882 26400
37310 94612 07104
Giải ba 42554 96027
Giải nhì 27448
Giải nhất 23211
Đặc biệt 034128
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 10 11 12 18 24 27 28
34 46 48 49 54 57 57 64 82
Đầu Lô tô
0 00, 04
1 10, 11, 12, 18
2 24, 27, 28
3 34
4 46, 48, 49
5 54, 57, 57
6 64
7
8 82
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 11
2 12, 82
3
4 04, 24, 34, 54, 64
5
6 46
7 27, 57, 57
8 18, 28, 48
9 49
Giải tám 56
Giải bảy 993
Giải sáu 7766 6027 9933
Giải năm 8901
Giải tư 77369 66706 59980 37526
34014 82502 66126
Giải ba 47921 74287
Giải nhì 05882
Giải nhất 85053
Đặc biệt 267171
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 06 14 21 26 26 27 33
53 56 66 69 71 80 82 87 93
Đầu Lô tô
0 01, 02, 06
1 14
2 21, 26, 26, 27
3 33
4
5 53, 56
6 66, 69
7 71
8 80, 82, 87
9 93
Đuôi Lô tô
0 80
1 01, 21, 71
2 02, 82
3 33, 53, 93
4 14
5
6 06, 26, 26, 56, 66
7 27, 87
8
9 69
Giải tám 19
Giải bảy 953
Giải sáu 3480 7499 8112
Giải năm 8063
Giải tư 82199 75420 02055 60249
46588 59684 17049
Giải ba 97397 71885
Giải nhì 27306
Giải nhất 15363
Đặc biệt 337019
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 12 19 19 20 49 49 53 55
63 63 80 84 85 88 97 99 99
Đầu Lô tô
0 06
1 12, 19, 19
2 20
3
4 49, 49
5 53, 55
6 63, 63
7
8 80, 84, 85, 88
9 97, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1
2 12
3 53, 63, 63
4 84
5 55, 85
6 06
7 97
8 88
9 19, 19, 49, 49, 99, 99
Giải tám 01
Giải bảy 255
Giải sáu 5860 3702 8738
Giải năm 1636
Giải tư 18727 40847 05451 71126
03903 11493 03360
Giải ba 70844 76736
Giải nhì 85619
Giải nhất 14463
Đặc biệt 417347
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 1 19 26 27 36 36 38
44 47 47 51 55 60 60 63 93
Đầu Lô tô
0 02, 03
1 1, 19
2 26, 27
3 36, 36, 38
4 44, 47, 47
5 51, 55
6 60, 60, 63
7
8
9 93
Đuôi Lô tô
0 60, 60
1 1, 51
2 02
3 03, 63, 93
4 44
5 55
6 26, 36, 36
7 27, 47, 47
8 38
9 19
Giải tám 80
Giải bảy 127
Giải sáu 6417 1659 8701
Giải năm 5189
Giải tư 65482 46505 20377 48318
89887 16729 02457
Giải ba 46128 22762
Giải nhì 39736
Giải nhất 94402
Đặc biệt 161927
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 05 17 18 27 27 28 29
36 57 59 62 77 80 82 87 89
Đầu Lô tô
0 01, 02, 05
1 17, 18
2 27, 27, 28, 29
3 36
4
5 57, 59
6 62
7 77
8 80, 82, 87, 89
9
Đuôi Lô tô
0 80
1 01
2 02, 62, 82
3
4
5 05
6 36
7 17, 27, 27, 57, 77, 87
8 18, 28
9 29, 59, 89
Giải tám 95
Giải bảy 528
Giải sáu 9335 7491 7599
Giải năm 4837
Giải tư 40060 72895 03796 40266
64323 64869 30428
Giải ba 21192 93887
Giải nhì 55510
Giải nhất 16112
Đặc biệt 756738
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 12 23 28 28 35 37 38 60
66 69 87 91 92 95 95 96 99
Đầu Lô tô
0
1 10, 12
2 23, 28, 28
3 35, 37, 38
4
5
6 60, 66, 69
7
8 87
9 91, 92, 95, 95, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 60
1 91
2 12, 92
3 23
4
5 35, 95, 95
6 66, 96
7 37, 87
8 28, 28, 38
9 69, 99
Giải tám 32
Giải bảy 729
Giải sáu 8999 8338 4750
Giải năm 4701
Giải tư 48593 89153 78512 81888
30684 21620 76758
Giải ba 81765 97565
Giải nhì 26204
Giải nhất 51439
Đặc biệt 785991
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 12 20 29 32 38 39 50
53 58 65 65 84 88 91 93 99
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 12
2 20, 29
3 32, 38, 39
4
5 50, 53, 58
6 65, 65
7
8 84, 88
9 91, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 50
1 01, 91
2 12, 32
3 53, 93
4 04, 84
5 65, 65
6
7
8 38, 58, 88
9 29, 39, 99
Giải tám 83
Giải bảy 152
Giải sáu 4236 8770 8850
Giải năm 6350
Giải tư 34936 88822 33940 51796
07817 24713 35251
Giải ba 00475 69680
Giải nhì 30942
Giải nhất 84439
Đặc biệt 043811
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 13 17 22 36 36 39 40 42
50 50 51 52 70 75 80 83 96
Đầu Lô tô
0
1 11, 13, 17
2 22
3 36, 36, 39
4 40, 42
5 50, 50, 51, 52
6
7 70, 75
8 80, 83
9 96
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 50, 70, 80
1 11, 51
2 22, 42, 52
3 13, 83
4
5 75
6 36, 36, 96
7 17
8
9 39
Giải tám 35
Giải bảy 105
Giải sáu 4298 3314 8782
Giải năm 3597
Giải tư 62715 85538 96128 47754
94931 93404 83287
Giải ba 63072 51741
Giải nhì 03783
Giải nhất 75353
Đặc biệt 824700
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 05 14 15 28 31 35 38
41 53 54 72 82 83 87 97 98
Đầu Lô tô
0 00, 04, 05
1 14, 15
2 28
3 31, 35, 38
4 41
5 53, 54
6
7 72
8 82, 83, 87
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 00
1 31, 41
2 72, 82
3 53, 83
4 04, 14, 54
5 05, 15, 35
6
7 87, 97
8 28, 38, 98
9
Giải tám 50
Giải bảy 167
Giải sáu 5850 4922 7198
Giải năm 5548
Giải tư 52523 48634 74813 10458
37627 97436 07009
Giải ba 69809 82524
Giải nhì 07123
Giải nhất 11250
Đặc biệt 586275
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 09 13 22 23 23 24 27 34
36 48 50 50 50 58 67 75 98
Đầu Lô tô
0 09, 09
1 13
2 22, 23, 23, 24, 27
3 34, 36
4 48
5 50, 50, 50, 58
6 67
7 75
8
9 98
Đuôi Lô tô
0 50, 50, 50
1
2 22
3 13, 23, 23
4 24, 34
5 75
6 36
7 27, 67
8 48, 58, 98
9 09, 09
Giải tám 71
Giải bảy 701
Giải sáu 0219 6711 7026
Giải năm 3355
Giải tư 57102 90930 08867 30112
70179 19617 77453
Giải ba 85817 32664
Giải nhì 84959
Giải nhất 16321
Đặc biệt 016148
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 11 12 17 17 19 21 26
30 48 53 55 59 64 67 71 79
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 11, 12, 17, 17, 19
2 21, 26
3 30
4 48
5 53, 55, 59
6 64, 67
7 71, 79
8
9
Đuôi Lô tô
0 30
1 01, 11, 21, 71
2 02, 12
3 53
4 64
5 55
6 26
7 17, 17, 67
8 48
9 19, 59, 79
Giải tám 44
Giải bảy 325
Giải sáu 6173 3224 6219
Giải năm 8444
Giải tư 36232 37076 40485 66020
84507 79462 04379
Giải ba 69792 08910
Giải nhì 48333
Giải nhất 36704
Đặc biệt 048805
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 07 10 19 20 24 25 32
33 44 44 62 73 76 79 85 92
Đầu Lô tô
0 04, 05, 07
1 10, 19
2 20, 24, 25
3 32, 33
4 44, 44
5
6 62
7 73, 76, 79
8 85
9 92
Đuôi Lô tô
0 10, 20
1
2 32, 62, 92
3 33, 73
4 04, 24, 44, 44
5 05, 25, 85
6 76
7 07
8
9 19, 79
Giải tám 51
Giải bảy 509
Giải sáu 3737 6448 2442
Giải năm 1174
Giải tư 96628 45760 55666 40687
33905 07186 22822
Giải ba 44491 64073
Giải nhì 85579
Giải nhất 50136
Đặc biệt 178579
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 22 28 36 37 42 48 51
60 66 73 74 79 79 86 87 91
Đầu Lô tô
0 05, 09
1
2 22, 28
3 36, 37
4 42, 48
5 51
6 60, 66
7 73, 74, 79, 79
8 86, 87
9 91
Đuôi Lô tô
0 60
1 51, 91
2 22, 42
3 73
4 74
5 05
6 36, 66, 86
7 37, 87
8 28, 48
9 09, 79, 79
Giải tám 44
Giải bảy 046
Giải sáu 5927 0188 4116
Giải năm 2706
Giải tư 98278 48766 47909 36136
95680 17099 79181
Giải ba 62759 34221
Giải nhì 75359
Giải nhất 33967
Đặc biệt 411383
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 16 21 27 36 44 46 59
59 66 67 78 80 81 83 88 99
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 16
2 21, 27
3 36
4 44, 46
5 59, 59
6 66, 67
7 78
8 80, 81, 83, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 80
1 21, 81
2
3 83
4 44
5
6 06, 16, 36, 46, 66
7 27, 67
8 78, 88
9 09, 59, 59, 99
Giải tám 52
Giải bảy 857
Giải sáu 8889 9775 5508
Giải năm 3078
Giải tư 01184 07196 02194 09071
80262 18228 38427
Giải ba 28762 06463
Giải nhì 80952
Giải nhất 49815
Đặc biệt 627694
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 15 27 28 52 52 57 62 62
63 71 75 78 84 89 94 94 96
Đầu Lô tô
0 08
1 15
2 27, 28
3
4
5 52, 52, 57
6 62, 62, 63
7 71, 75, 78
8 84, 89
9 94, 94, 96
Đuôi Lô tô
0
1 71
2 52, 52, 62, 62
3 63
4 84, 94, 94
5 15, 75
6 96
7 27, 57
8 08, 28, 78
9 89
Giải tám 89
Giải bảy 999
Giải sáu 0471 6155 1436
Giải năm 5334
Giải tư 34370 65766 58671 92162
54307 79987 07558
Giải ba 02242 08366
Giải nhì 31140
Giải nhất 36603
Đặc biệt 632601
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 07 34 36 40 42 55 58
62 66 66 70 71 71 87 89 99
Đầu Lô tô
0 01, 03, 07
1
2
3 34, 36
4 40, 42
5 55, 58
6 62, 66, 66
7 70, 71, 71
8 87, 89
9 99
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1 01, 71, 71
2 42, 62
3 03
4 34
5 55
6 36, 66, 66
7 07, 87
8 58
9 89, 99
Giải tám 14
Giải bảy 360
Giải sáu 8180 9818 9781
Giải năm 2377
Giải tư 82761 70851 61414 91127
25601 07113 42469
Giải ba 65225 86085
Giải nhì 00301
Giải nhất 49819
Đặc biệt 248919
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 13 14 14 18 19 19 25
27 51 60 61 69 77 80 81 85
Đầu Lô tô
0 01, 01
1 13, 14, 14, 18, 19, 19
2 25, 27
3
4
5 51
6 60, 61, 69
7 77
8 80, 81, 85
9
Đuôi Lô tô
0 60, 80
1 01, 01, 51, 61, 81
2
3 13
4 14, 14
5 25, 85
6
7 27, 77
8 18
9 19, 19, 69
Giải tám 59
Giải bảy 289
Giải sáu 4039 0628 2706
Giải năm 7184
Giải tư 08283 68629 05597 29974
42121 19014 96315
Giải ba 34889 35905
Giải nhì 28451
Giải nhất 60450
Đặc biệt 437700
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 06 14 15 21 28 29 39
50 51 59 74 83 84 89 89 97
Đầu Lô tô
0 00, 05, 06
1 14, 15
2 21, 28, 29
3 39
4
5 50, 51, 59
6
7 74
8 83, 84, 89, 89
9 97
Đuôi Lô tô
0 00, 50
1 21, 51
2
3 83
4 14, 74, 84
5 05, 15
6 06
7 97
8 28
9 29, 39, 59, 89, 89
Giải tám 44
Giải bảy 536
Giải sáu 1281 1955 3907
Giải năm 0798
Giải tư 86697 51490 70210 24365
90393 15983 60035
Giải ba 73067 84940
Giải nhì 21435
Giải nhất 97678
Đặc biệt 772661
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 35 35 36 40 44 55 61
65 67 78 81 83 90 93 97 98
Đầu Lô tô
0 07
1 10
2
3 35, 35, 36
4 40, 44
5 55
6 61, 65, 67
7 78
8 81, 83
9 90, 93, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 90
1 61, 81
2
3 83, 93
4 44
5 35, 35, 55, 65
6 36
7 07, 67, 97
8 78, 98
9
Giải tám 55
Giải bảy 376
Giải sáu 6314 9399 7271
Giải năm 2070
Giải tư 35729 49436 36546 95389
09825 61556 66006
Giải ba 91490 05750
Giải nhì 41682
Giải nhất 69404
Đặc biệt 507876
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 14 25 29 36 46 50 55
56 70 71 76 76 82 89 90 99
Đầu Lô tô
0 04, 06
1 14
2 25, 29
3 36
4 46
5 50, 55, 56
6
7 70, 71, 76, 76
8 82, 89
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 90
1 71
2 82
3
4 04, 14
5 25, 55
6 06, 36, 46, 56, 76, 76
7
8
9 29, 89, 99
Giải tám 41
Giải bảy 619
Giải sáu 6318 3540 4192
Giải năm 3759
Giải tư 11827 47396 38334 21668
06461 84644 74005
Giải ba 12995 01038
Giải nhì 94154
Giải nhất 23491
Đặc biệt 959823
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 18 19 23 27 34 38 40 41
44 54 59 61 68 91 92 95 96
Đầu Lô tô
0 05
1 18, 19
2 23, 27
3 34, 38
4 40, 41, 44
5 54, 59
6 61, 68
7
8
9 91, 92, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 40
1 41, 61, 91
2 92
3 23
4 34, 44, 54
5 05, 95
6 96
7 27
8 18, 38, 68
9 19, 59
Giải tám 88
Giải bảy 169
Giải sáu 0592 5651 6101
Giải năm 4486
Giải tư 95185 14300 09863 84427
69063 90376 52342
Giải ba 31688 88844
Giải nhì 74147
Giải nhất 14616
Đặc biệt 629780
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 16 27 42 44 47 51 63
63 69 76 80 85 86 88 88 92
Đầu Lô tô
0 00, 01
1 16
2 27
3
4 42, 44, 47
5 51
6 63, 63, 69
7 76
8 80, 85, 86, 88, 88
9 92
Đuôi Lô tô
0 00, 80
1 01, 51
2 42, 92
3 63, 63
4 44
5 85
6 16, 76, 86
7 27, 47
8 88, 88
9 69
Giải tám 43
Giải bảy 459
Giải sáu 1838 6264 8801
Giải năm 6078
Giải tư 16939 52606 83654 86663
20339 19563 45554
Giải ba 67761 78764
Giải nhì 40700
Giải nhất 55254
Đặc biệt 827561
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 06 38 39 39 43 54 54
54 59 61 61 63 63 64 64 78
Đầu Lô tô
0 00, 01, 06
1
2
3 38, 39, 39
4 43
5 54, 54, 54, 59
6 61, 61, 63, 63, 64, 64
7 78
8
9
Đuôi Lô tô
0 00
1 01, 61, 61
2
3 43, 63, 63
4 54, 54, 54, 64, 64
5
6 06
7
8 38, 78
9 39, 39, 59
Giải tám 51
Giải bảy 583
Giải sáu 3212 6184 9173
Giải năm 1089
Giải tư 71856 83031 11621 24642
96991 27911 32045
Giải ba 53942 41119
Giải nhì 29421
Giải nhất 19449
Đặc biệt 508148
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 12 19 21 21 31 42 42 45
48 49 51 56 73 83 84 89 91
Đầu Lô tô
0
1 11, 12, 19
2 21, 21
3 31
4 42, 42, 45, 48, 49
5 51, 56
6
7 73
8 83, 84, 89
9 91
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21, 21, 31, 51, 91
2 12, 42, 42
3 73, 83
4 84
5 45
6 56
7
8 48
9 19, 49, 89
Giải tám 10
Giải bảy 678
Giải sáu 4796 4478 3995
Giải năm 2547
Giải tư 19688 05164 96339 52057
03823 35166 54695
Giải ba 01698 52493
Giải nhì 05400
Giải nhất 80395
Đặc biệt 625649
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 23 39 47 49 57 64 66
78 78 88 93 95 95 95 96 98
Đầu Lô tô
0 00
1 10
2 23
3 39
4 47, 49
5 57
6 64, 66
7 78, 78
8 88
9 93, 95, 95, 95, 96, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1
2
3 23, 93
4 64
5 95, 95, 95
6 66, 96
7 47, 57
8 78, 78, 88, 98
9 39, 49
Giải tám 24
Giải bảy 234
Giải sáu 7642 9661 9483
Giải năm 1447
Giải tư 81044 48986 97307 96826
53732 12033 36829
Giải ba 73682 54087
Giải nhì 04134
Giải nhất 11779
Đặc biệt 664704
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 24 26 29 32 33 34 34
42 44 47 61 79 82 83 86 87
Đầu Lô tô
0 04, 07
1
2 24, 26, 29
3 32, 33, 34, 34
4 42, 44, 47
5
6 61
7 79
8 82, 83, 86, 87
9
Đuôi Lô tô
0
1 61
2 32, 42, 82
3 33, 83
4 04, 24, 34, 34, 44
5
6 26, 86
7 07, 47, 87
8
9 29, 79
Giải tám 99
Giải bảy 361
Giải sáu 1656 5840 6424
Giải năm 5324
Giải tư 30300 99204 73213 36280
48729 74414 20213
Giải ba 11070 86244
Giải nhì 52954
Giải nhất 57144
Đặc biệt 361591
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 13 13 14 24 24 29 40
44 44 54 56 61 70 80 91 99
Đầu Lô tô
0 00, 04
1 13, 13, 14
2 24, 24, 29
3
4 40, 44, 44
5 54, 56
6 61
7 70
8 80
9 91, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 70, 80
1 61, 91
2
3 13, 13
4 04, 14, 24, 24, 44, 44, 54
5
6 56
7
8
9 29, 99
Giải tám 68
Giải bảy 693
Giải sáu 3743 9735 0679
Giải năm 6039
Giải tư 57598 80019 88432 13760
37038 90090 48404
Giải ba 89007 12681
Giải nhì 33257
Giải nhất 38039
Đặc biệt 207960
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 19 32 35 38 39 39 43
57 60 60 68 79 81 90 93 98
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 19
2
3 32, 35, 38, 39, 39
4 43
5 57
6 60, 60, 68
7 79
8 81
9 90, 93, 98
Đuôi Lô tô
0 60, 60, 90
1 81
2 32
3 43, 93
4 04
5 35
6
7 07, 57
8 38, 68, 98
9 19, 39, 39, 79
Giải tám 95
Giải bảy 444
Giải sáu 5698 8378 9505
Giải năm 2385
Giải tư 20178 19890 17159 00332
04793 07481 37791
Giải ba 70234 71277
Giải nhì 04751
Giải nhất 99090
Đặc biệt 991040
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 32 34 40 44 51 59 77 78
78 81 85 90 90 91 93 95 98
Đầu Lô tô
0 05
1
2
3 32, 34
4 40, 44
5 51, 59
6
7 77, 78, 78
8 81, 85
9 90, 90, 91, 93, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 90, 90
1 51, 81, 91
2 32
3 93
4 34, 44
5 05, 85, 95
6
7 77
8 78, 78, 98
9 59
Giải tám 22
Giải bảy 095
Giải sáu 3446 1395 5410
Giải năm 2355
Giải tư 85666 60772 29869 37993
37377 90523 44219
Giải ba 67947 34149
Giải nhì 76547
Giải nhất 98999
Đặc biệt 159659
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 19 22 23 46 47 47 49 55
59 66 69 72 77 93 95 95 99
Đầu Lô tô
0
1 10, 19
2 22, 23
3
4 46, 47, 47, 49
5 55, 59
6 66, 69
7 72, 77
8
9 93, 95, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 10
1
2 22, 72
3 23, 93
4
5 55, 95, 95
6 46, 66
7 47, 47, 77
8
9 19, 49, 59, 69, 99

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
482 lần
612 lần
002 lần
192 lần
912 lần
Cặp sốXuất hiện
591 lần
711 lần
751 lần
471 lần
601 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
520 lần
510 lần
500 lần
530 lần
540 lần
Cặp sốXuất hiện
570 lần
560 lần
550 lần
860 lần
870 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
5929 ngày
4028 ngày
6027 ngày
0425 ngày
4924 ngày
Cặp sốSố ngày
8021 ngày
2320 ngày
7619 ngày
6118 ngày
0115 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
711 ngày
751 ngày
611 ngày
601 ngày
591 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
761 ngày
791 ngày
941 ngày
911 ngày
831 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
07 lần
14 lần
24 lần
33 lần
43 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
62 lần
72 lần
82 lần
91 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 05 lần
Đầu 13 lần
Đầu 23 lần
Đầu 31 lần
Đầu 45 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 51 lần
Đầu 63 lần
Đầu 74 lần
Đầu 82 lần
Đầu 93 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 05 lần
Đuôi 17 lần
Đuôi 20 lần
Đuôi 32 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 52 lần
Đuôi 61 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 95 lần
Chia sẻ