Xổ Số Bạc Liêu 30 ngày

Xổ số Bạc Liêu 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Bạc Liêu trong 30 ngày gần đây nhất (XSBL 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Bạc Liêu trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Bạc Liêu 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Bạc Liêu 30 ngày gần nhất

Giải tám 79
Giải bảy 592
Giải sáu 9723 7108 2985
Giải năm 0830
Giải tư 24329 25925 34051 80643
08738 36133 52048
Giải ba 24240 14867
Giải nhì 83332
Giải nhất 41891
Đặc biệt 812901
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 23 25 29 30 32 33 38
40 43 48 51 67 79 85 91 92
Đầu Lô tô
0 01, 08
1
2 23, 25, 29
3 30, 32, 33, 38
4 40, 43, 48
5 51
6 67
7 79
8 85
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 01, 51, 91
2 32, 92
3 23, 33, 43
4
5 25, 85
6
7 67
8 08, 38, 48
9 29, 79
Giải tám 08
Giải bảy 599
Giải sáu 1524 0981 6545
Giải năm 9223
Giải tư 04210 51941 57585 82087
43609 92057 49668
Giải ba 23871 70014
Giải nhì 21134
Giải nhất 18009
Đặc biệt 789605
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 09 10 14 23 24 34 41
45 57 68 71 8 81 85 87 99
Đầu Lô tô
0 05, 09, 09
1 10, 14
2 23, 24
3 34
4 41, 45
5 57
6 68
7 71
8 8, 81, 85, 87
9 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 41, 71, 81
2
3 23
4 14, 24, 34
5 05, 45, 85
6
7 57, 87
8 8, 68
9 09, 09, 99
Giải tám 52
Giải bảy 320
Giải sáu 0392 3837 3827
Giải năm 3019
Giải tư 23101 13784 50875 30880
97741 62050 99364
Giải ba 81495 46248
Giải nhì 25880
Giải nhất 79602
Đặc biệt 710368
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 19 20 27 37 41 48 50
52 64 68 75 80 80 84 92 95
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 19
2 20, 27
3 37
4 41, 48
5 50, 52
6 64, 68
7 75
8 80, 80, 84
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 80, 80
1 01, 41
2 02, 52, 92
3
4 64, 84
5 75, 95
6
7 27, 37
8 48, 68
9 19
Giải tám 40
Giải bảy 405
Giải sáu 7223 4406 3850
Giải năm 3957
Giải tư 50826 41078 96209 65883
89598 95263 15758
Giải ba 27714 18579
Giải nhì 35199
Giải nhất 82090
Đặc biệt 758755
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 09 14 23 26 40 50 55
57 58 63 78 79 83 90 98 99
Đầu Lô tô
0 05, 06, 09
1 14
2 23, 26
3
4 40
5 50, 55, 57, 58
6 63
7 78, 79
8 83
9 90, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 90
1
2
3 23, 63, 83
4 14
5 05, 55
6 06, 26
7 57
8 58, 78, 98
9 09, 79, 99
Giải tám 20
Giải bảy 865
Giải sáu 8290 1626 9647
Giải năm 2942
Giải tư 43362 80045 33540 82444
61700 71807 62677
Giải ba 96883 48044
Giải nhì 98435
Giải nhất 50555
Đặc biệt 044138
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 20 26 35 38 40 42 44
44 45 47 55 62 65 77 83 90
Đầu Lô tô
0 00, 07
1
2 20, 26
3 35, 38
4 40, 42, 44, 44, 45, 47
5 55
6 62, 65
7 77
8 83
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 40, 90
1
2 42, 62
3 83
4 44, 44
5 35, 45, 55, 65
6 26
7 07, 47, 77
8 38
9
Giải tám 03
Giải bảy 230
Giải sáu 7898 5290 3789
Giải năm 2784
Giải tư 44158 73264 89432 49699
15368 00737 64491
Giải ba 19853 07037
Giải nhì 31443
Giải nhất 82310
Đặc biệt 432494
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 3 30 32 37 37 43 53 58
64 68 84 89 90 91 94 98 99
Đầu Lô tô
0
1 10
2
3 3, 30, 32, 37, 37
4 43
5 53, 58
6 64, 68
7
8 84, 89
9 90, 91, 94, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 90
1 91
2 32
3 3, 43, 53
4 64, 84, 94
5
6
7 37, 37
8 58, 68, 98
9 89, 99
Giải tám 94
Giải bảy 254
Giải sáu 0692 0820 0834
Giải năm 2481
Giải tư 00296 43056 46713 19587
27212 35473 15830
Giải ba 07107 83628
Giải nhì 23626
Giải nhất 40554
Đặc biệt 799733
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 13 20 26 28 30 33 34
54 54 56 73 81 87 92 94 96
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 13
2 20, 26, 28
3 30, 33, 34
4
5 54, 54, 56
6
7 73
8 81, 87
9 92, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 30
1 81
2 12, 92
3 13, 33, 73
4 34, 54, 54, 94
5
6 26, 56, 96
7 07, 87
8 28
9
Giải tám 48
Giải bảy 372
Giải sáu 2163 0216 2346
Giải năm 0670
Giải tư 07180 69467 63925 62453
13168 96964 03851
Giải ba 72841 80783
Giải nhì 81804
Giải nhất 09858
Đặc biệt 404325
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 16 25 25 41 46 48 51 53
58 63 64 67 68 70 72 80 83
Đầu Lô tô
0 04
1 16
2 25, 25
3
4 41, 46, 48
5 51, 53, 58
6 63, 64, 67, 68
7 70, 72
8 80, 83
9
Đuôi Lô tô
0 70, 80
1 41, 51
2 72
3 53, 63, 83
4 04, 64
5 25, 25
6 16, 46
7 67
8 48, 58, 68
9
Giải tám 32
Giải bảy 605
Giải sáu 7122 8043 8699
Giải năm 1215
Giải tư 35063 90067 11547 36384
15126 63008 62475
Giải ba 63340 21237
Giải nhì 82100
Giải nhất 49038
Đặc biệt 757302
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 05 08 15 22 26 32 37
38 40 43 47 63 67 75 84 99
Đầu Lô tô
0 00, 02, 05, 08
1 15
2 22, 26
3 32, 37, 38
4 40, 43, 47
5
6 63, 67
7 75
8 84
9 99
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1
2 02, 22, 32
3 43, 63
4 84
5 05, 15, 75
6 26
7 37, 47, 67
8 08, 38
9 99
Giải tám 06
Giải bảy 565
Giải sáu 1552 2174 8843
Giải năm 6875
Giải tư 82759 34508 49738 84473
65900 19467 35515
Giải ba 03870 81543
Giải nhì 92447
Giải nhất 44510
Đặc biệt 391262
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 10 15 38 43 43 47 52
59 6 62 65 67 70 73 74 75
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 10, 15
2
3 38
4 43, 43, 47
5 52, 59
6 6, 62, 65, 67
7 70, 73, 74, 75
8
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 70
1
2 52, 62
3 43, 43, 73
4 74
5 15, 65, 75
6 6
7 47, 67
8 08, 38
9 59
Giải tám 86
Giải bảy 316
Giải sáu 2755 6424 7657
Giải năm 7082
Giải tư 56338 59187 39317 16213
35962 94803 11614
Giải ba 25905 51710
Giải nhì 53903
Giải nhất 73227
Đặc biệt 008040
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 05 10 13 14 16 17 24
27 38 40 55 57 62 82 86 87
Đầu Lô tô
0 03, 03, 05
1 10, 13, 14, 16, 17
2 24, 27
3 38
4 40
5 55, 57
6 62
7
8 82, 86, 87
9
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1
2 62, 82
3 03, 03, 13
4 14, 24
5 05, 55
6 16, 86
7 17, 27, 57, 87
8 38
9
Giải tám 48
Giải bảy 720
Giải sáu 3518 0826 9339
Giải năm 8491
Giải tư 77573 73386 57625 94284
88136 73266 32316
Giải ba 91672 78975
Giải nhì 83478
Giải nhất 02523
Đặc biệt 006152
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 18 20 23 25 26 36 39 48
52 66 72 73 75 78 84 86 91
Đầu Lô tô
0
1 16, 18
2 20, 23, 25, 26
3 36, 39
4 48
5 52
6 66
7 72, 73, 75, 78
8 84, 86
9 91
Đuôi Lô tô
0 20
1 91
2 52, 72
3 23, 73
4 84
5 25, 75
6 16, 26, 36, 66, 86
7
8 18, 48, 78
9 39
Giải tám 91
Giải bảy 850
Giải sáu 8671 5422 4732
Giải năm 7954
Giải tư 80485 14605 47823 62318
16723 76879 46406
Giải ba 43590 84746
Giải nhì 54116
Giải nhất 33531
Đặc biệt 552155
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 16 18 22 23 23 31 32
46 50 54 55 71 79 85 90 91
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 16, 18
2 22, 23, 23
3 31, 32
4 46
5 50, 54, 55
6
7 71, 79
8 85
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 31, 71, 91
2 22, 32
3 23, 23
4 54
5 05, 55, 85
6 06, 16, 46
7
8 18
9 79
Giải tám 34
Giải bảy 398
Giải sáu 7360 1802 7097
Giải năm 1536
Giải tư 28777 39401 25397 92542
80840 87671 72277
Giải ba 23313 55070
Giải nhì 31245
Giải nhất 96638
Đặc biệt 378081
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 13 34 36 38 40 42 45
60 70 71 77 77 81 97 97 98
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 13
2
3 34, 36, 38
4 40, 42, 45
5
6 60
7 70, 71, 77, 77
8 81
9 97, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 70
1 01, 71, 81
2 02, 42
3 13
4 34
5 45
6 36
7 77, 77, 97, 97
8 38, 98
9
Giải tám 37
Giải bảy 379
Giải sáu 5912 6901 6031
Giải năm 6940
Giải tư 24170 61313 20002 66573
12670 47876 82469
Giải ba 33573 24739
Giải nhì 23903
Giải nhất 76331
Đặc biệt 630229
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 03 12 13 29 31 31 37
39 40 69 70 70 73 73 76 79
Đầu Lô tô
0 01, 02, 03
1 12, 13
2 29
3 31, 31, 37, 39
4 40
5
6 69
7 70, 70, 73, 73, 76, 79
8
9
Đuôi Lô tô
0 40, 70, 70
1 01, 31, 31
2 02, 12
3 03, 13, 73, 73
4
5
6 76
7 37
8
9 29, 39, 69, 79
Giải tám 06
Giải bảy 250
Giải sáu 8575 3170 7823
Giải năm 7300
Giải tư 97305 10705 69130 85494
07817 45798 99757
Giải ba 55405 51602
Giải nhì 56476
Giải nhất 12569
Đặc biệt 003028
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 05 05 05 17 23 28 30
50 57 6 69 70 75 76 94 98
Đầu Lô tô
0 00, 02, 05, 05, 05
1 17
2 23, 28
3 30
4
5 50, 57
6 6, 69
7 70, 75, 76
8
9 94, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 50, 70
1
2 02
3 23
4 94
5 05, 05, 05, 75
6 6, 76
7 17, 57
8 28, 98
9 69
Giải tám 23
Giải bảy 011
Giải sáu 3260 1189 6487
Giải năm 4998
Giải tư 90133 56882 92304 37469
71648 96324 86874
Giải ba 66956 96659
Giải nhì 36175
Giải nhất 83899
Đặc biệt 428867
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 11 23 24 33 48 56 59 60
67 69 74 75 82 87 89 98 99
Đầu Lô tô
0 04
1 11
2 23, 24
3 33
4 48
5 56, 59
6 60, 67, 69
7 74, 75
8 82, 87, 89
9 98, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 11
2 82
3 23, 33
4 04, 24, 74
5 75
6 56
7 67, 87
8 48, 98
9 59, 69, 89, 99
Giải tám 73
Giải bảy 732
Giải sáu 7968 1541 7028
Giải năm 5850
Giải tư 84216 63215 50263 46576
65901 71032 17440
Giải ba 54807 86004
Giải nhì 22202
Giải nhất 91122
Đặc biệt 477461
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 04 07 15 16 22 28 32
32 40 41 50 61 63 68 73 76
Đầu Lô tô
0 01, 02, 04, 07
1 15, 16
2 22, 28
3 32, 32
4 40, 41
5 50
6 61, 63, 68
7 73, 76
8
9
Đuôi Lô tô
0 40, 50
1 01, 41, 61
2 02, 22, 32, 32
3 63, 73
4 04
5 15
6 16, 76
7 07
8 28, 68
9
Giải tám 92
Giải bảy 729
Giải sáu 2969 9925 5655
Giải năm 6616
Giải tư 45625 56959 21489 40676
49512 87683 12594
Giải ba 00018 56566
Giải nhì 71723
Giải nhất 95746
Đặc biệt 168245
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 18 23 25 25 29 45 46
55 59 66 69 76 83 89 92 94
Đầu Lô tô
0
1 12, 16, 18
2 23, 25, 25, 29
3
4 45, 46
5 55, 59
6 66, 69
7 76
8 83, 89
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0
1
2 12, 92
3 23, 83
4 94
5 25, 25, 45, 55
6 16, 46, 66, 76
7
8 18
9 29, 59, 69, 89
Giải tám 78
Giải bảy 744
Giải sáu 5591 2907 6128
Giải năm 2998
Giải tư 45067 18969 23211 81904
02513 28820 34203
Giải ba 87495 95326
Giải nhì 82141
Giải nhất 85427
Đặc biệt 133051
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 07 11 13 20 26 27 28
41 44 51 67 69 78 91 95 98
Đầu Lô tô
0 03, 04, 07
1 11, 13
2 20, 26, 27, 28
3
4 41, 44
5 51
6 67, 69
7 78
8
9 91, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 20
1 11, 41, 51, 91
2
3 03, 13
4 04, 44
5 95
6 26
7 07, 27, 67
8 28, 78, 98
9 69
Giải tám 73
Giải bảy 865
Giải sáu 5765 4440 0060
Giải năm 6124
Giải tư 53468 82129 55693 63120
30667 14549 11690
Giải ba 48973 62668
Giải nhì 28798
Giải nhất 67826
Đặc biệt 914500
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 20 24 26 29 40 49 60 65
65 67 68 68 73 73 90 93 98
Đầu Lô tô
0 00
1
2 20, 24, 26, 29
3
4 40, 49
5
6 60, 65, 65, 67, 68, 68
7 73, 73
8
9 90, 93, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 40, 60, 90
1
2
3 73, 73, 93
4 24
5 65, 65
6 26
7 67
8 68, 68, 98
9 29, 49
Giải tám 87
Giải bảy 353
Giải sáu 4668 0810 2536
Giải năm 2520
Giải tư 69885 79026 01800 42280
99961 20293 55153
Giải ba 09474 61585
Giải nhì 95690
Giải nhất 54345
Đặc biệt 924731
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 20 26 31 36 45 53 53
61 68 74 80 85 85 87 90 93
Đầu Lô tô
0 00
1 10
2 20, 26
3 31, 36
4 45
5 53, 53
6 61, 68
7 74
8 80, 85, 85, 87
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20, 80, 90
1 31, 61
2
3 53, 53, 93
4 74
5 45, 85, 85
6 26, 36
7 87
8 68
9
Giải tám 81
Giải bảy 326
Giải sáu 1485 7389 6655
Giải năm 3611
Giải tư 71633 89811 11039 53287
50995 83446 23537
Giải ba 37849 31623
Giải nhì 90675
Giải nhất 73702
Đặc biệt 152594
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 11 23 26 33 37 39 46
49 55 75 81 85 87 89 94 95
Đầu Lô tô
0 02
1 11, 11
2 23, 26
3 33, 37, 39
4 46, 49
5 55
6
7 75
8 81, 85, 87, 89
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0
1 11, 11, 81
2 02
3 23, 33
4 94
5 55, 75, 85, 95
6 26, 46
7 37, 87
8
9 39, 49, 89
Giải tám 77
Giải bảy 822
Giải sáu 1905 8876 1926
Giải năm 1819
Giải tư 52292 42994 91470 13509
20477 76310 00636
Giải ba 81639 50061
Giải nhì 85534
Giải nhất 34416
Đặc biệt 928032
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 10 16 19 22 26 32 34
36 39 61 70 76 77 77 92 94
Đầu Lô tô
0 05, 09
1 10, 16, 19
2 22, 26
3 32, 34, 36, 39
4
5
6 61
7 70, 76, 77, 77
8
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 61
2 22, 32, 92
3
4 34, 94
5 05
6 16, 26, 36, 76
7 77, 77
8
9 09, 19, 39
Giải tám 52
Giải bảy 738
Giải sáu 7384 3855 5427
Giải năm 1441
Giải tư 82294 53769 38983 38746
33380 07412 69902
Giải ba 46140 56060
Giải nhì 06195
Giải nhất 12599
Đặc biệt 743578
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 27 38 40 41 46 52 55
60 69 78 80 83 84 94 95 99
Đầu Lô tô
0 02
1 12
2 27
3 38
4 40, 41, 46
5 52, 55
6 60, 69
7 78
8 80, 83, 84
9 94, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 80
1 41
2 02, 12, 52
3 83
4 84, 94
5 55, 95
6 46
7 27
8 38, 78
9 69, 99
Giải tám 71
Giải bảy 928
Giải sáu 8487 4631 4929
Giải năm 4626
Giải tư 62917 04794 20582 41601
35311 96606 36219
Giải ba 71757 71162
Giải nhì 37064
Giải nhất 26514
Đặc biệt 834067
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 06 11 14 17 19 26 28 29
31 57 62 64 67 71 82 87 94
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 11, 14, 17, 19
2 26, 28, 29
3 31
4
5 57
6 62, 64, 67
7 71
8 82, 87
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 01, 11, 31, 71
2 62, 82
3
4 14, 64, 94
5
6 06, 26
7 17, 57, 67, 87
8 28
9 19, 29
Giải tám 52
Giải bảy 070
Giải sáu 5341 8477 0815
Giải năm 3277
Giải tư 53305 16238 79726 19380
01632 42072 46600
Giải ba 57587 66193
Giải nhì 80383
Giải nhất 40579
Đặc biệt 510799
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 15 26 32 38 41 52 70
72 77 77 79 80 83 87 93 99
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 15
2 26
3 32, 38
4 41
5 52
6
7 70, 72, 77, 77, 79
8 80, 83, 87
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 70, 80
1 41
2 32, 52, 72
3 83, 93
4
5 05, 15
6 26
7 77, 77, 87
8 38
9 79, 99
Giải tám 10
Giải bảy 165
Giải sáu 1642 3300 3557
Giải năm 4709
Giải tư 07093 92016 45119 12134
31157 15896 69872
Giải ba 39800 27021
Giải nhì 65029
Giải nhất 63882
Đặc biệt 057817
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 09 10 16 17 19 21 29
34 42 57 57 65 72 82 93 96
Đầu Lô tô
0 00, 00, 09
1 10, 16, 17, 19
2 21, 29
3 34
4 42
5 57, 57
6 65
7 72
8 82
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 10
1 21
2 42, 72, 82
3 93
4 34
5 65
6 16, 96
7 17, 57, 57
8
9 09, 19, 29
Giải tám 27
Giải bảy 284
Giải sáu 3399 1009 7830
Giải năm 2726
Giải tư 35472 67178 80087 57913
85089 15955 18668
Giải ba 74254 72414
Giải nhì 72648
Giải nhất 09096
Đặc biệt 846176
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 14 26 27 30 48 54 55
68 72 76 78 84 87 89 96 99
Đầu Lô tô
0 09
1 13, 14
2 26, 27
3 30
4 48
5 54, 55
6 68
7 72, 76, 78
8 84, 87, 89
9 96, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1
2 72
3 13
4 14, 54, 84
5 55
6 26, 76, 96
7 27, 87
8 48, 68, 78
9 09, 89, 99
Giải tám 92
Giải bảy 757
Giải sáu 0287 8517 4115
Giải năm 3097
Giải tư 72706 63828 16668 02197
56222 75739 64505
Giải ba 02921 23201
Giải nhì 15314
Giải nhất 01663
Đặc biệt 309297
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 06 14 15 17 21 22 28
39 57 63 68 87 92 97 97 97
Đầu Lô tô
0 01, 05, 06
1 14, 15, 17
2 21, 22, 28
3 39
4
5 57
6 63, 68
7
8 87
9 92, 97, 97, 97
Đuôi Lô tô
0
1 01, 21
2 22, 92
3 63
4 14
5 05, 15
6 06
7 17, 57, 87, 97, 97, 97
8 28, 68
9 39

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bạc Liêu

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
552 lần
672 lần
942 lần
281 lần
761 lần
Cặp sốXuất hiện
331 lần
171 lần
971 lần
781 lần
321 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
650 lần
640 lần
630 lần
600 lần
660 lần
Cặp sốXuất hiện
690 lần
720 lần
710 lần
700 lần
590 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
9729 ngày
7628 ngày
1727 ngày
9926 ngày
7824 ngày
Cặp sốSố ngày
3223 ngày
3121 ngày
0020 ngày
5119 ngày
4518 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
621 ngày
671 ngày
611 ngày
551 ngày
521 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
681 ngày
761 ngày
971 ngày
991 ngày
941 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
13 lần
21 lần
35 lần
43 lần
Tổng ĐBXuất hiện
53 lần
63 lần
73 lần
83 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 04 lần
Đầu 11 lần
Đầu 23 lần
Đầu 34 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 54 lần
Đầu 65 lần
Đầu 72 lần
Đầu 81 lần
Đầu 94 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 15 lần
Đuôi 24 lần
Đuôi 31 lần
Đuôi 42 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 55 lần
Đuôi 61 lần
Đuôi 74 lần
Đuôi 84 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ