Xổ Số Bạc Liêu 30 ngày

Xổ số Bạc Liêu 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Bạc Liêu trong 30 ngày gần đây nhất (XSBL 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Bạc Liêu trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Bạc Liêu 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Bạc Liêu 30 ngày gần nhất

Giải tám 66
Giải bảy 492
Giải sáu 0156 2900 1926
Giải năm 1878
Giải tư 44237 88239 77618 79203
44142 07191 64449
Giải ba 72516 26710
Giải nhì 71076
Giải nhất 64420
Đặc biệt 387936
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 10 16 18 20 26 36 37
39 42 49 56 66 76 78 91 92
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 10, 16, 18
2 20, 26
3 36, 37, 39
4 42, 49
5 56
6 66
7 76, 78
8
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20
1 91
2 42, 92
3 03
4
5
6 16, 26, 36, 56, 66, 76
7 37
8 18, 78
9 39, 49
Giải tám 76
Giải bảy 051
Giải sáu 8108 3276 2282
Giải năm 2886
Giải tư 90299 10971 13693 34894
77692 04201 10985
Giải ba 60056 55928
Giải nhì 70817
Giải nhất 43734
Đặc biệt 035005
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 08 17 28 34 51 56 71
76 76 82 85 86 92 93 94 99
Đầu Lô tô
0 01, 05, 08
1 17
2 28
3 34
4
5 51, 56
6
7 71, 76, 76
8 82, 85, 86
9 92, 93, 94, 99
Đuôi Lô tô
0
1 01, 51, 71
2 82, 92
3 93
4 34, 94
5 05, 85
6 56, 76, 76, 86
7 17
8 08, 28
9 99
Giải tám 91
Giải bảy 369
Giải sáu 6078 3142 1593
Giải năm 3115
Giải tư 03760 37520 93484 47164
67861 13656 93117
Giải ba 66648 36409
Giải nhì 87604
Giải nhất 49066
Đặc biệt 574546
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 15 17 20 42 46 48 56
60 61 64 66 69 78 84 91 93
Đầu Lô tô
0 04, 09
1 15, 17
2 20
3
4 42, 46, 48
5 56
6 60, 61, 64, 66, 69
7 78
8 84
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 61, 91
2 42
3 93
4 04, 64, 84
5 15
6 46, 56, 66
7 17
8 48, 78
9 09, 69
Giải tám 68
Giải bảy 090
Giải sáu 2455 6218 6294
Giải năm 3424
Giải tư 34023 25472 12455 53495
63847 86284 16393
Giải ba 90173 15347
Giải nhì 19438
Giải nhất 58598
Đặc biệt 769851
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 23 24 38 47 47 51 55 55
68 72 73 84 90 93 94 95 98
Đầu Lô tô
0
1 18
2 23, 24
3 38
4 47, 47
5 51, 55, 55
6 68
7 72, 73
8 84
9 90, 93, 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 90
1 51
2 72
3 23, 73, 93
4 24, 84, 94
5 55, 55, 95
6
7 47, 47
8 18, 38, 68, 98
9
Giải tám 90
Giải bảy 678
Giải sáu 2993 0307 0460
Giải năm 4201
Giải tư 32543 76922 43392 45015
30689 74955 66916
Giải ba 40240 83195
Giải nhì 06584
Giải nhất 61295
Đặc biệt 985521
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 15 16 21 22 40 43 55
60 78 84 89 90 92 93 95 95
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 15, 16
2 21, 22
3
4 40, 43
5 55
6 60
7 78
8 84, 89
9 90, 92, 93, 95, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 90
1 01, 21
2 22, 92
3 43, 93
4 84
5 15, 55, 95, 95
6 16
7 07
8 78
9 89
Giải tám 43
Giải bảy 288
Giải sáu 3644 4654 5354
Giải năm 6034
Giải tư 22702 90661 08440 79234
21485 39839 10078
Giải ba 13655 44456
Giải nhì 47351
Giải nhất 34128
Đặc biệt 593027
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 27 28 34 34 39 40 43 44
51 54 54 55 56 61 78 85 88
Đầu Lô tô
0 02
1
2 27, 28
3 34, 34, 39
4 40, 43, 44
5 51, 54, 54, 55, 56
6 61
7 78
8 85, 88
9
Đuôi Lô tô
0 40
1 51, 61
2 02
3 43
4 34, 34, 44, 54, 54
5 55, 85
6 56
7 27
8 28, 78, 88
9 39
Giải tám 63
Giải bảy 440
Giải sáu 6314 1194 2133
Giải năm 5019
Giải tư 23968 96432 27294 03909
28835 38577 08291
Giải ba 44704 87558
Giải nhì 23448
Giải nhất 02790
Đặc biệt 843632
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 09 14 19 32 32 33 35 40
48 58 63 68 77 90 91 94 94
Đầu Lô tô
0 04, 09
1 14, 19
2
3 32, 32, 33, 35
4 40, 48
5 58
6 63, 68
7 77
8
9 90, 91, 94, 94
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1 91
2 32, 32
3 33, 63
4 04, 14, 94, 94
5 35
6
7 77
8 48, 58, 68
9 09, 19
Giải tám 15
Giải bảy 072
Giải sáu 7851 5793 8256
Giải năm 7582
Giải tư 02666 13030 08580 23491
98548 89906 50620
Giải ba 71105 88627
Giải nhì 28935
Giải nhất 39571
Đặc biệt 779132
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 15 20 27 30 32 35 48
51 56 66 71 72 80 82 91 93
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 15
2 20, 27
3 30, 32, 35
4 48
5 51, 56
6 66
7 71, 72
8 80, 82
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 80
1 51, 71, 91
2 32, 72, 82
3 93
4
5 05, 15, 35
6 06, 56, 66
7 27
8 48
9
Giải tám 16
Giải bảy 748
Giải sáu 2442 3997 3860
Giải năm 0074
Giải tư 94295 32644 17478 94214
74145 49913 60766
Giải ba 72677 83448
Giải nhì 16876
Giải nhất 05833
Đặc biệt 643547
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 14 16 33 42 44 45 47 48
48 60 66 74 76 77 78 95 97
Đầu Lô tô
0
1 13, 14, 16
2
3 33
4 42, 44, 45, 47, 48, 48
5
6 60, 66
7 74, 76, 77, 78
8
9 95, 97
Đuôi Lô tô
0 60
1
2 42
3 13, 33
4 14, 44, 74
5 45, 95
6 16, 66, 76
7 47, 77, 97
8 48, 48, 78
9
Giải tám 76
Giải bảy 121
Giải sáu 5624 2912 5815
Giải năm 6713
Giải tư 94599 46983 00035 06316
95426 02299 89144
Giải ba 06460 88039
Giải nhì 30548
Giải nhất 94875
Đặc biệt 650522
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 15 16 21 22 24 26 35
39 44 48 60 75 76 83 99 99
Đầu Lô tô
0
1 12, 13, 15, 16
2 21, 22, 24, 26
3 35, 39
4 44, 48
5
6 60
7 75, 76
8 83
9 99, 99
Đuôi Lô tô
0 60
1 21
2 12, 22
3 13, 83
4 24, 44
5 15, 35, 75
6 16, 26, 76
7
8 48
9 39, 99, 99
Giải tám 59
Giải bảy 656
Giải sáu 6102 3478 5377
Giải năm 5712
Giải tư 75476 42928 37551 73634
05088 32997 26251
Giải ba 04718 28157
Giải nhì 22077
Giải nhất 83923
Đặc biệt 597370
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 12 18 23 28 34 51 51 56
57 59 70 76 77 77 78 88 97
Đầu Lô tô
0 02
1 12, 18
2 23, 28
3 34
4
5 51, 51, 56, 57, 59
6
7 70, 76, 77, 77, 78
8 88
9 97
Đuôi Lô tô
0 70
1 51, 51
2 02, 12
3 23
4 34
5
6 56, 76
7 57, 77, 77, 97
8 18, 28, 78, 88
9 59
Giải tám 41
Giải bảy 161
Giải sáu 0232 5720 7883
Giải năm 2194
Giải tư 42072 93893 97036 98175
47234 15438 74345
Giải ba 39834 87862
Giải nhì 39266
Giải nhất 51021
Đặc biệt 714705
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 20 21 32 34 34 36 38 41
45 61 62 66 72 75 83 93 94
Đầu Lô tô
0 05
1
2 20, 21
3 32, 34, 34, 36, 38
4 41, 45
5
6 61, 62, 66
7 72, 75
8 83
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 20
1 21, 41, 61
2 32, 62, 72
3 83, 93
4 34, 34, 94
5 05, 45, 75
6 36, 66
7
8 38
9
Giải tám 74
Giải bảy 869
Giải sáu 5206 2110 2061
Giải năm 4939
Giải tư 06827 87732 07940 78404
24275 87919 40707
Giải ba 40869 55335
Giải nhì 40833
Giải nhất 21775
Đặc biệt 433905
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 05 06 07 10 19 27 32 33
35 39 40 61 69 69 74 75 75
Đầu Lô tô
0 04, 05, 06, 07
1 10, 19
2 27
3 32, 33, 35, 39
4 40
5
6 61, 69, 69
7 74, 75, 75
8
9
Đuôi Lô tô
0 10, 40
1 61
2 32
3 33
4 04, 74
5 05, 35, 75, 75
6 06
7 07, 27
8
9 19, 39, 69, 69
Giải tám 27
Giải bảy 866
Giải sáu 1893 4338 6936
Giải năm 0583
Giải tư 81488 23435 49152 00074
56046 49755 34822
Giải ba 55700 50547
Giải nhì 14907
Giải nhất 52831
Đặc biệt 830669
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 22 27 31 35 36 38 46
47 52 55 66 69 74 83 88 93
Đầu Lô tô
0 00, 07
1
2 22, 27
3 31, 35, 36, 38
4 46, 47
5 52, 55
6 66, 69
7 74
8 83, 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 00
1 31
2 22, 52
3 83, 93
4 74
5 35, 55
6 36, 46, 66
7 07, 27, 47
8 38, 88
9 69
Giải tám 95
Giải bảy 244
Giải sáu 8365 7387 5843
Giải năm 6451
Giải tư 20182 05392 97450 92990
74605 21616 49161
Giải ba 73469 63823
Giải nhì 23009
Giải nhất 54954
Đặc biệt 532626
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 16 23 26 43 44 50 51
54 61 65 69 82 87 90 92 95
Đầu Lô tô
0 05, 09
1 16
2 23, 26
3
4 43, 44
5 50, 51, 54
6 61, 65, 69
7
8 82, 87
9 90, 92, 95
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 51, 61
2 82, 92
3 23, 43
4 44, 54
5 05, 65, 95
6 16, 26
7 87
8
9 09, 69
Giải tám 17
Giải bảy 671
Giải sáu 4686 5345 1256
Giải năm 0339
Giải tư 84069 19705 64030 37785
82751 16131 37077
Giải ba 38284 97473
Giải nhì 23411
Giải nhất 61398
Đặc biệt 610432
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 17 30 31 32 39 45 51
56 69 71 73 77 84 85 86 98
Đầu Lô tô
0 05
1 11, 17
2
3 30, 31, 32, 39
4 45
5 51, 56
6 69
7 71, 73, 77
8 84, 85, 86
9 98
Đuôi Lô tô
0 30
1 11, 31, 51, 71
2 32
3 73
4 84
5 05, 45, 85
6 56, 86
7 17, 77
8 98
9 39, 69
Giải tám 95
Giải bảy 581
Giải sáu 8328 8126 1213
Giải năm 5570
Giải tư 29686 16152 73066 27690
53890 30432 74754
Giải ba 20571 18443
Giải nhì 18029
Giải nhất 18371
Đặc biệt 002939
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 26 28 29 32 39 43 52 54
66 70 71 71 81 86 90 90 95
Đầu Lô tô
0
1 13
2 26, 28, 29
3 32, 39
4 43
5 52, 54
6 66
7 70, 71, 71
8 81, 86
9 90, 90, 95
Đuôi Lô tô
0 70, 90, 90
1 71, 71, 81
2 32, 52
3 13, 43
4 54
5 95
6 26, 66, 86
7
8 28
9 29, 39
Giải tám 44
Giải bảy 135
Giải sáu 2262 1567 6486
Giải năm 8932
Giải tư 12425 85045 61019 90358
90269 48400 32391
Giải ba 17537 09371
Giải nhì 65923
Giải nhất 27006
Đặc biệt 907757
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 19 23 25 32 35 37 44
45 57 58 62 67 69 71 86 91
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 19
2 23, 25
3 32, 35, 37
4 44, 45
5 57, 58
6 62, 67, 69
7 71
8 86
9 91
Đuôi Lô tô
0 00
1 71, 91
2 32, 62
3 23
4 44
5 25, 35, 45
6 06, 86
7 37, 57, 67
8 58
9 19, 69
Giải tám 45
Giải bảy 701
Giải sáu 7839 5400 9558
Giải năm 8616
Giải tư 59925 68647 26867 13109
85140 39499 37922
Giải ba 13564 34879
Giải nhì 01721
Giải nhất 02596
Đặc biệt 758520
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 09 16 20 21 22 25 39
40 45 47 58 64 67 79 96 99
Đầu Lô tô
0 00, 01, 09
1 16
2 20, 21, 22, 25
3 39
4 40, 45, 47
5 58
6 64, 67
7 79
8
9 96, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 40
1 01, 21
2 22
3
4 64
5 25, 45
6 16, 96
7 47, 67
8 58
9 09, 39, 79, 99
Giải tám 96
Giải bảy 391
Giải sáu 8572 7510 5366
Giải năm 4921
Giải tư 71579 82974 18799 77791
80747 73664 79960
Giải ba 24755 33542
Giải nhì 79967
Giải nhất 53872
Đặc biệt 404589
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 21 42 47 55 60 64 66 67
72 72 74 79 89 91 91 96 99
Đầu Lô tô
0
1 10
2 21
3
4 42, 47
5 55
6 60, 64, 66, 67
7 72, 72, 74, 79
8 89
9 91, 91, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 60
1 21, 91, 91
2 42, 72, 72
3
4 64, 74
5 55
6 66, 96
7 47, 67
8
9 79, 89, 99
Giải tám 79
Giải bảy 592
Giải sáu 9723 7108 2985
Giải năm 0830
Giải tư 24329 25925 34051 80643
08738 36133 52048
Giải ba 24240 14867
Giải nhì 83332
Giải nhất 41891
Đặc biệt 812901
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 23 25 29 30 32 33 38
40 43 48 51 67 79 85 91 92
Đầu Lô tô
0 01, 08
1
2 23, 25, 29
3 30, 32, 33, 38
4 40, 43, 48
5 51
6 67
7 79
8 85
9 91, 92
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 01, 51, 91
2 32, 92
3 23, 33, 43
4
5 25, 85
6
7 67
8 08, 38, 48
9 29, 79
Giải tám 08
Giải bảy 599
Giải sáu 1524 0981 6545
Giải năm 9223
Giải tư 04210 51941 57585 82087
43609 92057 49668
Giải ba 23871 70014
Giải nhì 21134
Giải nhất 18009
Đặc biệt 789605
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 09 09 10 14 23 24 34 41
45 57 68 71 8 81 85 87 99
Đầu Lô tô
0 05, 09, 09
1 10, 14
2 23, 24
3 34
4 41, 45
5 57
6 68
7 71
8 8, 81, 85, 87
9 99
Đuôi Lô tô
0 10
1 41, 71, 81
2
3 23
4 14, 24, 34
5 05, 45, 85
6
7 57, 87
8 8, 68
9 09, 09, 99
Giải tám 52
Giải bảy 320
Giải sáu 0392 3837 3827
Giải năm 3019
Giải tư 23101 13784 50875 30880
97741 62050 99364
Giải ba 81495 46248
Giải nhì 25880
Giải nhất 79602
Đặc biệt 710368
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 19 20 27 37 41 48 50
52 64 68 75 80 80 84 92 95
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 19
2 20, 27
3 37
4 41, 48
5 50, 52
6 64, 68
7 75
8 80, 80, 84
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 80, 80
1 01, 41
2 02, 52, 92
3
4 64, 84
5 75, 95
6
7 27, 37
8 48, 68
9 19
Giải tám 40
Giải bảy 405
Giải sáu 7223 4406 3850
Giải năm 3957
Giải tư 50826 41078 96209 65883
89598 95263 15758
Giải ba 27714 18579
Giải nhì 35199
Giải nhất 82090
Đặc biệt 758755
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 09 14 23 26 40 50 55
57 58 63 78 79 83 90 98 99
Đầu Lô tô
0 05, 06, 09
1 14
2 23, 26
3
4 40
5 50, 55, 57, 58
6 63
7 78, 79
8 83
9 90, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 90
1
2
3 23, 63, 83
4 14
5 05, 55
6 06, 26
7 57
8 58, 78, 98
9 09, 79, 99
Giải tám 20
Giải bảy 865
Giải sáu 8290 1626 9647
Giải năm 2942
Giải tư 43362 80045 33540 82444
61700 71807 62677
Giải ba 96883 48044
Giải nhì 98435
Giải nhất 50555
Đặc biệt 044138
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 07 20 26 35 38 40 42 44
44 45 47 55 62 65 77 83 90
Đầu Lô tô
0 00, 07
1
2 20, 26
3 35, 38
4 40, 42, 44, 44, 45, 47
5 55
6 62, 65
7 77
8 83
9 90
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 40, 90
1
2 42, 62
3 83
4 44, 44
5 35, 45, 55, 65
6 26
7 07, 47, 77
8 38
9
Giải tám 03
Giải bảy 230
Giải sáu 7898 5290 3789
Giải năm 2784
Giải tư 44158 73264 89432 49699
15368 00737 64491
Giải ba 19853 07037
Giải nhì 31443
Giải nhất 82310
Đặc biệt 432494
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 3 30 32 37 37 43 53 58
64 68 84 89 90 91 94 98 99
Đầu Lô tô
0
1 10
2
3 3, 30, 32, 37, 37
4 43
5 53, 58
6 64, 68
7
8 84, 89
9 90, 91, 94, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 90
1 91
2 32
3 3, 43, 53
4 64, 84, 94
5
6
7 37, 37
8 58, 68, 98
9 89, 99
Giải tám 94
Giải bảy 254
Giải sáu 0692 0820 0834
Giải năm 2481
Giải tư 00296 43056 46713 19587
27212 35473 15830
Giải ba 07107 83628
Giải nhì 23626
Giải nhất 40554
Đặc biệt 799733
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 13 20 26 28 30 33 34
54 54 56 73 81 87 92 94 96
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 13
2 20, 26, 28
3 30, 33, 34
4
5 54, 54, 56
6
7 73
8 81, 87
9 92, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 20, 30
1 81
2 12, 92
3 13, 33, 73
4 34, 54, 54, 94
5
6 26, 56, 96
7 07, 87
8 28
9
Giải tám 48
Giải bảy 372
Giải sáu 2163 0216 2346
Giải năm 0670
Giải tư 07180 69467 63925 62453
13168 96964 03851
Giải ba 72841 80783
Giải nhì 81804
Giải nhất 09858
Đặc biệt 404325
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 16 25 25 41 46 48 51 53
58 63 64 67 68 70 72 80 83
Đầu Lô tô
0 04
1 16
2 25, 25
3
4 41, 46, 48
5 51, 53, 58
6 63, 64, 67, 68
7 70, 72
8 80, 83
9
Đuôi Lô tô
0 70, 80
1 41, 51
2 72
3 53, 63, 83
4 04, 64
5 25, 25
6 16, 46
7 67
8 48, 58, 68
9
Giải tám 32
Giải bảy 605
Giải sáu 7122 8043 8699
Giải năm 1215
Giải tư 35063 90067 11547 36384
15126 63008 62475
Giải ba 63340 21237
Giải nhì 82100
Giải nhất 49038
Đặc biệt 757302
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 05 08 15 22 26 32 37
38 40 43 47 63 67 75 84 99
Đầu Lô tô
0 00, 02, 05, 08
1 15
2 22, 26
3 32, 37, 38
4 40, 43, 47
5
6 63, 67
7 75
8 84
9 99
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1
2 02, 22, 32
3 43, 63
4 84
5 05, 15, 75
6 26
7 37, 47, 67
8 08, 38
9 99
Giải tám 06
Giải bảy 565
Giải sáu 1552 2174 8843
Giải năm 6875
Giải tư 82759 34508 49738 84473
65900 19467 35515
Giải ba 03870 81543
Giải nhì 92447
Giải nhất 44510
Đặc biệt 391262
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 10 15 38 43 43 47 52
59 6 62 65 67 70 73 74 75
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 10, 15
2
3 38
4 43, 43, 47
5 52, 59
6 6, 62, 65, 67
7 70, 73, 74, 75
8
9
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 70
1
2 52, 62
3 43, 43, 73
4 74
5 15, 65, 75
6 6
7 47, 67
8 08, 38
9 59

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bạc Liêu

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
054 lần
323 lần
691 lần
201 lần
681 lần
Cặp sốXuất hiện
701 lần
221 lần
211 lần
271 lần
251 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
660 lần
650 lần
640 lần
630 lần
670 lần
Cặp sốXuất hiện
710 lần
750 lần
740 lần
730 lần
720 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
6229 ngày
0228 ngày
2527 ngày
3326 ngày
9425 ngày
Cặp sốSố ngày
3824 ngày
5523 ngày
6822 ngày
0120 ngày
8919 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
322 ngày
052 ngày
571 ngày
551 ngày
511 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
471 ngày
621 ngày
681 ngày
941 ngày
891 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
02 lần
13 lần
24 lần
32 lần
42 lần
Tổng ĐBXuất hiện
58 lần
62 lần
73 lần
82 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 06 lần
Đầu 10 lần
Đầu 26 lần
Đầu 37 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 63 lần
Đầu 71 lần
Đầu 81 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 26 lần
Đuôi 31 lần
Đuôi 41 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 56 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ