Xổ Số Hậu Giang 30 ngày

Xổ số Hậu Giang 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Hậu Giang trong 30 ngày gần đây nhất (XSHG 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Hậu Giang trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Hậu Giang 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Hậu Giang 30 ngày gần nhất

Giải tám 66
Giải bảy 061
Giải sáu 1954 1209 9172
Giải năm 8813
Giải tư 94265 15089 40361 80035
88997 68178 41724
Giải ba 71870 87310
Giải nhì 46752
Giải nhất 82765
Đặc biệt 793778
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 13 24 35 52 54 61 61
65 65 66 70 72 78 78 89 97
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 13
2 24
3 35
4
5 52, 54
6 61, 61, 65, 65, 66
7 70, 72, 78, 78
8 89
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 61, 61
2 52, 72
3 13
4 24, 54
5 35, 65, 65
6 66
7 97
8 78, 78
9 09, 89
Giải tám 62
Giải bảy 883
Giải sáu 8113 2082 8021
Giải năm 9718
Giải tư 81774 94126 99728 69511
85236 57355 41164
Giải ba 03189 02315
Giải nhì 86370
Giải nhất 49743
Đặc biệt 642592
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 13 15 18 21 26 28 36 43
55 62 64 70 74 82 83 89 92
Đầu Lô tô
0
1 11, 13, 15, 18
2 21, 26, 28
3 36
4 43
5 55
6 62, 64
7 70, 74
8 82, 83, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 70
1 11, 21
2 62, 82, 92
3 13, 43, 83
4 64, 74
5 15, 55
6 26, 36
7
8 18, 28
9 89
Giải tám 86
Giải bảy 742
Giải sáu 3783 8716 4911
Giải năm 2356
Giải tư 18981 67751 31986 85232
63056 61124 02967
Giải ba 99480 19573
Giải nhì 12052
Giải nhất 68306
Đặc biệt 058823
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 16 23 24 32 42 51 52
56 56 67 73 80 81 83 86 86
Đầu Lô tô
0 06
1 11, 16
2 23, 24
3 32
4 42
5 51, 52, 56, 56
6 67
7 73
8 80, 81, 83, 86, 86
9
Đuôi Lô tô
0 80
1 11, 51, 81
2 32, 42, 52
3 23, 73, 83
4 24
5
6 06, 16, 56, 56, 86, 86
7 67
8
9
Giải tám 98
Giải bảy 086
Giải sáu 2284 9657 7626
Giải năm 6553
Giải tư 00105 61245 51789 61099
30537 07509 54002
Giải ba 80597 10314
Giải nhì 30352
Giải nhất 01471
Đặc biệt 445376
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 09 14 26 37 45 52 53
57 71 76 84 86 89 97 98 99
Đầu Lô tô
0 02, 05, 09
1 14
2 26
3 37
4 45
5 52, 53, 57
6
7 71, 76
8 84, 86, 89
9 97, 98, 99
Đuôi Lô tô
0
1 71
2 02, 52
3 53
4 14, 84
5 05, 45
6 26, 76, 86
7 37, 57, 97
8 98
9 09, 89, 99
Giải tám 72
Giải bảy 026
Giải sáu 2715 7366 8381
Giải năm 2498
Giải tư 23080 45746 84176 35290
25545 64654 79284
Giải ba 31868 15834
Giải nhì 49853
Giải nhất 00606
Đặc biệt 298546
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 15 26 34 45 46 46 53 54
66 68 72 76 80 81 84 90 98
Đầu Lô tô
0 06
1 15
2 26
3 34
4 45, 46, 46
5 53, 54
6 66, 68
7 72, 76
8 80, 81, 84
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 80, 90
1 81
2 72
3 53
4 34, 54, 84
5 15, 45
6 06, 26, 46, 46, 66, 76
7
8 68, 98
9
Giải tám 21
Giải bảy 207
Giải sáu 1754 3270 1775
Giải năm 0227
Giải tư 00343 39775 82940 64958
92793 00794 25461
Giải ba 50614 17013
Giải nhì 04414
Giải nhất 92767
Đặc biệt 837871
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 13 14 14 21 27 40 43 54
58 61 67 70 71 75 75 93 94
Đầu Lô tô
0 07
1 13, 14, 14
2 21, 27
3
4 40, 43
5 54, 58
6 61, 67
7 70, 71, 75, 75
8
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1 21, 61, 71
2
3 13, 43, 93
4 14, 14, 54, 94
5 75, 75
6
7 07, 27, 67
8 58
9
Giải tám 13
Giải bảy 915
Giải sáu 2340 7217 0294
Giải năm 0509
Giải tư 52199 60456 19257 92974
73674 34211 91633
Giải ba 22125 53409
Giải nhì 75692
Giải nhất 49986
Đặc biệt 053900
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 09 09 11 13 15 17 25 33
40 56 57 74 74 86 92 94 99
Đầu Lô tô
0 00, 09, 09
1 11, 13, 15, 17
2 25
3 33
4 40
5 56, 57
6
7 74, 74
8 86
9 92, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 40
1 11
2 92
3 13, 33
4 74, 74, 94
5 15, 25
6 56, 86
7 17, 57
8
9 09, 09, 99
Giải tám 28
Giải bảy 968
Giải sáu 9785 2441 7650
Giải năm 5327
Giải tư 43014 24461 91187 23370
70196 00401 41082
Giải ba 83538 40428
Giải nhì 61731
Giải nhất 90328
Đặc biệt 167925
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 14 25 27 28 28 28 31 38
41 50 61 68 70 82 85 87 96
Đầu Lô tô
0 01
1 14
2 25, 27, 28, 28, 28
3 31, 38
4 41
5 50
6 61, 68
7 70
8 82, 85, 87
9 96
Đuôi Lô tô
0 50, 70
1 01, 31, 41, 61
2 82
3
4 14
5 25, 85
6 96
7 27, 87
8 28, 28, 28, 38, 68
9
Giải tám 68
Giải bảy 079
Giải sáu 6947 3888 6939
Giải năm 3376
Giải tư 26369 12633 79143 63548
59678 61341 85019
Giải ba 48044 35036
Giải nhì 39775
Giải nhất 62410
Đặc biệt 635150
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 19 33 36 39 41 43 44 47
48 50 68 69 75 76 78 79 88
Đầu Lô tô
0
1 10, 19
2
3 33, 36, 39
4 41, 43, 44, 47, 48
5 50
6 68, 69
7 75, 76, 78, 79
8 88
9
Đuôi Lô tô
0 10, 50
1 41
2
3 33, 43
4 44
5 75
6 36, 76
7 47
8 48, 68, 78, 88
9 19, 39, 69, 79
Giải tám 66
Giải bảy 358
Giải sáu 4824 3793 2537
Giải năm 5474
Giải tư 35611 90116 48590 14642
11141 73201 74654
Giải ba 26759 17397
Giải nhì 26085
Giải nhất 45023
Đặc biệt 190112
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 11 12 16 23 24 37 41 42
54 58 59 66 74 85 90 93 97
Đầu Lô tô
0 01
1 11, 12, 16
2 23, 24
3 37
4 41, 42
5 54, 58, 59
6 66
7 74
8 85
9 90, 93, 97
Đuôi Lô tô
0 90
1 01, 11, 41
2 12, 42
3 23, 93
4 24, 54, 74
5 85
6 16, 66
7 37, 97
8 58
9 59
Giải tám 46
Giải bảy 911
Giải sáu 5546 3571 1556
Giải năm 1544
Giải tư 69360 91957 72683 33708
44011 47509 46448
Giải ba 26832 57145
Giải nhì 16279
Giải nhất 33890
Đặc biệt 673345
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 09 11 11 32 44 45 45 46
46 48 56 57 60 71 79 83 90
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 11, 11
2
3 32
4 44, 45, 45, 46, 46, 48
5 56, 57
6 60
7 71, 79
8 83
9 90
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1 11, 11, 71
2 32
3 83
4 44
5 45, 45
6 46, 46, 56
7 57
8 08, 48
9 09, 79
Giải tám 54
Giải bảy 533
Giải sáu 4517 8370 7041
Giải năm 4590
Giải tư 55445 19229 09313 04005
15112 39539 60625
Giải ba 02947 73668
Giải nhì 52123
Giải nhất 19111
Đặc biệt 877781
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 11 12 13 17 23 25 29 33
39 41 45 47 54 68 70 81 90
Đầu Lô tô
0 05
1 11, 12, 13, 17
2 23, 25, 29
3 33, 39
4 41, 45, 47
5 54
6 68
7 70
8 81
9 90
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1 11, 41, 81
2 12
3 13, 23, 33
4 54
5 05, 25, 45
6
7 17, 47
8 68
9 29, 39
Giải tám 06
Giải bảy 656
Giải sáu 8507 2149 7355
Giải năm 1757
Giải tư 09010 63595 48968 60313
21912 33388 58360
Giải ba 13414 97060
Giải nhì 51116
Giải nhất 82723
Đặc biệt 987278
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 12 13 14 16 23 49 55
56 57 6 60 60 68 78 88 95
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 12, 13, 14, 16
2 23
3
4 49
5 55, 56, 57
6 6, 60, 60, 68
7 78
8 88
9 95
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 60
1
2 12
3 13, 23
4 14
5 55, 95
6 6, 16, 56
7 07, 57
8 68, 78, 88
9 49
Giải tám 95
Giải bảy 105
Giải sáu 3888 5662 8535
Giải năm 9050
Giải tư 44894 31916 03119 85581
21657 59888 10041
Giải ba 29828 73470
Giải nhì 14815
Giải nhất 74090
Đặc biệt 426075
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 15 16 19 28 35 41 50 57
62 70 75 81 88 88 90 94 95
Đầu Lô tô
0 05
1 15, 16, 19
2 28
3 35
4 41
5 50, 57
6 62
7 70, 75
8 81, 88, 88
9 90, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 90
1 41, 81
2 62
3
4 94
5 05, 15, 35, 75, 95
6 16
7 57
8 28, 88, 88
9 19
Giải tám 95
Giải bảy 322
Giải sáu 3135 3357 2679
Giải năm 3512
Giải tư 62373 19574 14272 46113
18117 68060 58974
Giải ba 43573 41870
Giải nhì 47390
Giải nhất 89356
Đặc biệt 732599
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 13 17 22 35 56 57 60 70
72 73 73 74 74 79 90 95 99
Đầu Lô tô
0
1 12, 13, 17
2 22
3 35
4
5 56, 57
6 60
7 70, 72, 73, 73, 74, 74, 79
8
9 90, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 60, 70, 90
1
2 12, 22, 72
3 13, 73, 73
4 74, 74
5 35, 95
6 56
7 17, 57
8
9 79, 99
Giải tám 33
Giải bảy 710
Giải sáu 1228 9601 1647
Giải năm 3915
Giải tư 62407 52654 31477 41203
68952 60385 87531
Giải ba 42012 60112
Giải nhì 35447
Giải nhất 77079
Đặc biệt 195397
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 07 10 12 12 15 28 31
33 47 47 52 54 77 79 85 97
Đầu Lô tô
0 01, 03, 07
1 10, 12, 12, 15
2 28
3 31, 33
4 47, 47
5 52, 54
6
7 77, 79
8 85
9 97
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 31
2 12, 12, 52
3 03, 33
4 54
5 15, 85
6
7 07, 47, 47, 77, 97
8 28
9 79
Giải tám 69
Giải bảy 381
Giải sáu 2304 5931 8356
Giải năm 3654
Giải tư 32264 28903 41980 62351
83994 20156 12634
Giải ba 06462 64995
Giải nhì 78377
Giải nhất 69936
Đặc biệt 041033
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 04 31 33 34 36 51 54 56
56 62 64 69 77 80 81 94 95
Đầu Lô tô
0 03, 04
1
2
3 31, 33, 34, 36
4
5 51, 54, 56, 56
6 62, 64, 69
7 77
8 80, 81
9 94, 95
Đuôi Lô tô
0 80
1 31, 51, 81
2 62
3 03, 33
4 04, 34, 54, 64, 94
5 95
6 36, 56, 56
7 77
8
9 69
Giải tám 76
Giải bảy 353
Giải sáu 8803 3005 3600
Giải năm 0113
Giải tư 98017 90829 66196 54244
85199 07898 00390
Giải ba 01909 71944
Giải nhì 10691
Giải nhất 10120
Đặc biệt 799891
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 05 09 13 17 20 29 44
44 53 76 90 91 91 96 98 99
Đầu Lô tô
0 00, 03, 05, 09
1 13, 17
2 20, 29
3
4 44, 44
5 53
6
7 76
8
9 90, 91, 91, 96, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 90
1 91, 91
2
3 03, 13, 53
4 44, 44
5 05
6 76, 96
7 17
8 98
9 09, 29, 99
Giải tám 52
Giải bảy 448
Giải sáu 2420 8668 4914
Giải năm 6306
Giải tư 73228 68653 94156 55656
05860 04906 79804
Giải ba 95489 33396
Giải nhì 94357
Giải nhất 35962
Đặc biệt 566634
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 06 14 20 28 34 48 52
53 56 56 57 60 62 68 89 96
Đầu Lô tô
0 04, 06, 06
1 14
2 20, 28
3 34
4 48
5 52, 53, 56, 56, 57
6 60, 62, 68
7
8 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1
2 52, 62
3 53
4 04, 14, 34
5
6 06, 06, 56, 56, 96
7 57
8 28, 48, 68
9 89
Giải tám 65
Giải bảy 131
Giải sáu 5660 8701 6167
Giải năm 2102
Giải tư 90970 76538 17771 76974
43511 67340 85096
Giải ba 33316 93129
Giải nhì 17284
Giải nhất 86891
Đặc biệt 555050
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 11 16 29 31 38 40 50
60 65 67 70 71 74 84 91 96
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 11, 16
2 29
3 31, 38
4 40
5 50
6 60, 65, 67
7 70, 71, 74
8 84
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 60, 70
1 01, 11, 31, 71, 91
2 02
3
4 74, 84
5 65
6 16, 96
7 67
8 38
9 29
Giải tám 28
Giải bảy 616
Giải sáu 9192 5820 2679
Giải năm 2117
Giải tư 26219 64462 74889 72796
98822 38527 30866
Giải ba 08500 59820
Giải nhì 64725
Giải nhất 55444
Đặc biệt 565876
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 16 17 19 20 20 22 25 27
28 44 62 66 76 79 89 92 96
Đầu Lô tô
0 00
1 16, 17, 19
2 20, 20, 22, 25, 27, 28
3
4 44
5
6 62, 66
7 76, 79
8 89
9 92, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 20, 20
1
2 22, 62, 92
3
4 44
5 25
6 16, 66, 76, 96
7 17, 27
8 28
9 19, 79, 89
Giải tám 74
Giải bảy 974
Giải sáu 5066 0817 3600
Giải năm 1310
Giải tư 26829 70695 80593 62768
40466 39379 49227
Giải ba 54887 12735
Giải nhì 97120
Giải nhất 23156
Đặc biệt 615343
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 17 20 27 29 35 43 56
66 66 68 74 74 79 87 93 95
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 17
2 20, 27, 29
3 35
4 43
5 56
6 66, 66, 68
7 74, 74, 79
8 87
9 93, 95
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 20
1
2
3 43, 93
4 74, 74
5 35, 95
6 56, 66, 66
7 17, 27, 87
8 68
9 29, 79
Giải tám 63
Giải bảy 321
Giải sáu 3814 1508 8220
Giải năm 5675
Giải tư 93242 33757 59018 58502
73435 98155 57810
Giải ba 85242 53950
Giải nhì 25081
Giải nhất 01419
Đặc biệt 576723
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 08 10 14 18 19 20 21 23
35 42 42 50 55 57 63 75 81
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 10, 14, 18, 19
2 20, 21, 23
3 35
4 42, 42
5 50, 55, 57
6 63
7 75
8 81
9
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 50
1 21, 81
2 02, 42, 42
3 23, 63
4 14
5 35, 55, 75
6
7 57
8 08, 18
9 19
Giải tám 13
Giải bảy 499
Giải sáu 5192 2310 6468
Giải năm 3178
Giải tư 45640 79859 15008 27196
87230 87879 09720
Giải ba 13223 68106
Giải nhì 91085
Giải nhất 32567
Đặc biệt 902640
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 10 13 20 23 30 40 40
59 67 68 78 79 85 92 96 99
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 10, 13
2 20, 23
3 30
4 40, 40
5 59
6 67, 68
7 78, 79
8 85
9 92, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 30, 40, 40
1
2 92
3 13, 23
4
5 85
6 06, 96
7 67
8 08, 68, 78
9 59, 79, 99
Giải tám 06
Giải bảy 028
Giải sáu 5717 5793 6048
Giải năm 2564
Giải tư 64262 84962 67935 93988
78275 10673 99518
Giải ba 56433 35615
Giải nhì 87942
Giải nhất 52628
Đặc biệt 322577
Phóng to
Lô tô trực tiếp
15 17 18 28 28 33 35 42 48
6 62 62 64 73 75 77 88 93
Đầu Lô tô
0
1 15, 17, 18
2 28, 28
3 33, 35
4 42, 48
5
6 6, 62, 62, 64
7 73, 75, 77
8 88
9 93
Đuôi Lô tô
0
1
2 42, 62, 62
3 33, 73, 93
4 64
5 15, 35, 75
6 6
7 17, 77
8 18, 28, 28, 48, 88
9
Giải tám 81
Giải bảy 990
Giải sáu 2185 1652 3151
Giải năm 6745
Giải tư 14378 54844 51259 49136
56201 52727 33373
Giải ba 08318 26897
Giải nhì 95925
Giải nhất 05354
Đặc biệt 149903
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 18 25 27 36 44 45 51
52 54 59 73 78 81 85 90 97
Đầu Lô tô
0 01, 03
1 18
2 25, 27
3 36
4 44, 45
5 51, 52, 54, 59
6
7 73, 78
8 81, 85
9 90, 97
Đuôi Lô tô
0 90
1 01, 51, 81
2 52
3 03, 73
4 44, 54
5 25, 45, 85
6 36
7 27, 97
8 18, 78
9 59
Giải tám 57
Giải bảy 893
Giải sáu 5705 7555 3179
Giải năm 5808
Giải tư 76381 95273 00497 83390
14455 35313 57224
Giải ba 68394 08103
Giải nhì 85960
Giải nhất 80049
Đặc biệt 597759
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 08 13 24 49 55 55 57
59 60 73 79 81 90 93 94 97
Đầu Lô tô
0 03, 05, 08
1 13
2 24
3
4 49
5 55, 55, 57, 59
6 60
7 73, 79
8 81
9 90, 93, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1 81
2
3 03, 13, 73, 93
4 24, 94
5 05, 55, 55
6
7 57, 97
8 08
9 49, 59, 79
Giải tám 26
Giải bảy 633
Giải sáu 7541 9019 9780
Giải năm 9245
Giải tư 84000 41947 36256 00846
11960 22321 83197
Giải ba 25939 78448
Giải nhì 65375
Giải nhất 31861
Đặc biệt 384051
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 19 21 26 33 39 41 45 46
47 48 51 56 60 61 75 80 97
Đầu Lô tô
0 00
1 19
2 21, 26
3 33, 39
4 41, 45, 46, 47, 48
5 51, 56
6 60, 61
7 75
8 80
9 97
Đuôi Lô tô
0 00, 60, 80
1 21, 41, 51, 61
2
3 33
4
5 45, 75
6 26, 46, 56
7 47, 97
8 48
9 19, 39
Giải tám 20
Giải bảy 980
Giải sáu 8478 5675 8182
Giải năm 1399
Giải tư 81043 63999 62675 04268
99682 96074 32969
Giải ba 07001 94348
Giải nhì 77096
Giải nhất 46108
Đặc biệt 332287
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 20 43 48 68 69 74 75
75 78 80 82 82 87 96 99 99
Đầu Lô tô
0 01, 08
1
2 20
3
4 43, 48
5
6 68, 69
7 74, 75, 75, 78
8 80, 82, 82, 87
9 96, 99, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1 01
2 82, 82
3 43
4 74
5 75, 75
6 96
7 87
8 08, 48, 68, 78
9 69, 99, 99
Giải tám 01
Giải bảy 101
Giải sáu 3115 8705 8098
Giải năm 6438
Giải tư 98518 05926 37755 73859
44728 38462 67510
Giải ba 00432 68847
Giải nhì 86956
Giải nhất 34233
Đặc biệt 432241
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 1 10 15 18 26 28 32
33 38 41 47 55 56 59 62 98
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 1, 10, 15, 18
2 26, 28
3 32, 33, 38
4 41, 47
5 55, 56, 59
6 62
7
8
9 98
Đuôi Lô tô
0 10
1 01, 1, 41
2 32, 62
3 33
4
5 05, 15, 55
6 26, 56
7 47
8 18, 28, 38, 98
9 59

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Hậu Giang

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
232 lần
762 lần
782 lần
502 lần
251 lần
Cặp sốXuất hiện
341 lần
771 lần
511 lần
121 lần
591 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
630 lần
620 lần
610 lần
600 lần
640 lần
Cặp sốXuất hiện
650 lần
680 lần
670 lần
660 lần
580 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
4129 ngày
8728 ngày
5127 ngày
5926 ngày
0325 ngày
Cặp sốSố ngày
7724 ngày
4023 ngày
4321 ngày
3418 ngày
9117 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
761 ngày
771 ngày
751 ngày
711 ngày
591 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
781 ngày
811 ngày
971 ngày
991 ngày
921 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
11 lần
21 lần
34 lần
43 lần
Tổng ĐBXuất hiện
58 lần
63 lần
73 lần
82 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 02 lần
Đầu 11 lần
Đầu 23 lần
Đầu 32 lần
Đầu 45 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 54 lần
Đầu 60 lần
Đầu 77 lần
Đầu 82 lần
Đầu 94 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 04 lần
Đuôi 15 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 35 lần
Đuôi 41 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 63 lần
Đuôi 73 lần
Đuôi 82 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ