Xổ Số Hậu Giang 30 ngày

Xổ số Hậu Giang 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Hậu Giang trong 30 ngày gần đây nhất (XSHG 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Hậu Giang trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Hậu Giang 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Hậu Giang 30 ngày gần nhất

Giải tám 29
Giải bảy 425
Giải sáu 3981 2827 3527
Giải năm 5593
Giải tư 98980 74857 66456 58782
28236 29771 29976
Giải ba 90275 03237
Giải nhì 80874
Giải nhất 87087
Đặc biệt 097421
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 25 27 27 29 36 37 56 57
71 74 75 76 80 81 82 87 93
Đầu Lô tô
0
1
2 21, 25, 27, 27, 29
3 36, 37
4
5 56, 57
6
7 71, 74, 75, 76
8 80, 81, 82, 87
9 93
Đuôi Lô tô
0 80
1 21, 71, 81
2 82
3 93
4 74
5 25, 75
6 36, 56, 76
7 27, 27, 37, 57, 87
8
9 29
Giải tám 50
Giải bảy 200
Giải sáu 2306 8137 6155
Giải năm 1811
Giải tư 27498 94935 19936 01318
63810 32783 28869
Giải ba 83745 85408
Giải nhì 45879
Giải nhất 71371
Đặc biệt 903513
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 08 10 11 13 18 35 36
37 45 50 55 69 71 79 83 98
Đầu Lô tô
0 00, 06, 08
1 10, 11, 13, 18
2
3 35, 36, 37
4 45
5 50, 55
6 69
7 71, 79
8 83
9 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 50
1 11, 71
2
3 13, 83
4
5 35, 45, 55
6 06, 36
7 37
8 08, 18, 98
9 69, 79
Giải tám 84
Giải bảy 507
Giải sáu 0930 2295 8768
Giải năm 5848
Giải tư 46465 47526 43173 53910
24818 40739 59541
Giải ba 25823 15338
Giải nhì 38987
Giải nhất 85680
Đặc biệt 470840
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 10 18 23 26 30 38 39 40
41 48 65 68 73 80 84 87 95
Đầu Lô tô
0 07
1 10, 18
2 23, 26
3 30, 38, 39
4 40, 41, 48
5
6 65, 68
7 73
8 80, 84, 87
9 95
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 40, 80
1 41
2
3 23, 73
4 84
5 65, 95
6 26
7 07, 87
8 18, 38, 48, 68
9 39
Giải tám 54
Giải bảy 671
Giải sáu 7508 4963 4271
Giải năm 5556
Giải tư 77638 22974 33516 60665
57250 60934 72217
Giải ba 63472 85457
Giải nhì 02190
Giải nhất 76629
Đặc biệt 692964
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 16 17 29 34 38 50 54 56
57 63 64 65 71 71 72 74 90
Đầu Lô tô
0 08
1 16, 17
2 29
3 34, 38
4
5 50, 54, 56, 57
6 63, 64, 65
7 71, 71, 72, 74
8
9 90
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 71, 71
2 72
3 63
4 34, 54, 64, 74
5 65
6 16, 56
7 17, 57
8 08, 38
9 29
Giải tám 39
Giải bảy 518
Giải sáu 6869 0462 4179
Giải năm 6816
Giải tư 80182 08471 99668 64861
33143 84079 37064
Giải ba 60300 86797
Giải nhì 90943
Giải nhất 46806
Đặc biệt 713531
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 16 18 31 39 43 43 61
62 64 68 69 71 79 79 82 97
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 16, 18
2
3 31, 39
4 43, 43
5
6 61, 62, 64, 68, 69
7 71, 79, 79
8 82
9 97
Đuôi Lô tô
0 00
1 31, 61, 71
2 62, 82
3 43, 43
4 64
5
6 06, 16
7 97
8 18, 68
9 39, 69, 79, 79
Giải tám 25
Giải bảy 330
Giải sáu 2567 4125 9496
Giải năm 8184
Giải tư 76238 00214 68249 06951
02661 02277 16242
Giải ba 88761 77071
Giải nhì 29621
Giải nhất 31196
Đặc biệt 218726
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 21 25 25 26 30 38 42 49
51 61 61 67 71 77 84 96 96
Đầu Lô tô
0
1 14
2 21, 25, 25, 26
3 30, 38
4 42, 49
5 51
6 61, 61, 67
7 71, 77
8 84
9 96, 96
Đuôi Lô tô
0 30
1 21, 51, 61, 61, 71
2 42
3
4 14, 84
5 25, 25
6 26, 96, 96
7 67, 77
8 38
9 49
Giải tám 73
Giải bảy 261
Giải sáu 3034 3324 7499
Giải năm 1895
Giải tư 25137 98526 77310 64973
71839 74169 55811
Giải ba 44760 13019
Giải nhì 53430
Giải nhất 72502
Đặc biệt 757837
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 11 19 24 26 30 34 37
37 39 60 61 69 73 73 95 99
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 11, 19
2 24, 26
3 30, 34, 37, 37, 39
4
5
6 60, 61, 69
7 73, 73
8
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 30, 60
1 11, 61
2 02
3 73, 73
4 24, 34
5 95
6 26
7 37, 37
8
9 19, 39, 69, 99
Giải tám 69
Giải bảy 993
Giải sáu 7339 7987 1499
Giải năm 9151
Giải tư 47952 32248 43941 02885
99864 70263 64589
Giải ba 53000 72959
Giải nhì 32650
Giải nhất 04301
Đặc biệt 751084
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 39 41 48 50 51 52 59
63 64 69 84 85 87 89 93 99
Đầu Lô tô
0 00, 01
1
2
3 39
4 41, 48
5 50, 51, 52, 59
6 63, 64, 69
7
8 84, 85, 87, 89
9 93, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 50
1 01, 41, 51
2 52
3 63, 93
4 64, 84
5 85
6
7 87
8 48
9 39, 59, 69, 89, 99
Giải tám 74
Giải bảy 120
Giải sáu 5138 8801 1977
Giải năm 9248
Giải tư 87608 22870 94632 63082
31680 54883 59307
Giải ba 48928 39716
Giải nhì 36843
Giải nhất 89532
Đặc biệt 271154
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 08 16 20 28 32 32 38
43 48 54 70 74 77 80 82 83
Đầu Lô tô
0 01, 07, 08
1 16
2 20, 28
3 32, 32, 38
4 43, 48
5 54
6
7 70, 74, 77
8 80, 82, 83
9
Đuôi Lô tô
0 20, 70, 80
1 01
2 32, 32, 82
3 43, 83
4 54, 74
5
6 16
7 07, 77
8 08, 28, 38, 48
9
Giải tám 09
Giải bảy 340
Giải sáu 5973 6277 3360
Giải năm 6713
Giải tư 78008 77319 22015 91623
53666 18511 31915
Giải ba 29616 97767
Giải nhì 59938
Giải nhất 66351
Đặc biệt 282175
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 11 13 15 15 16 19 23 38
40 51 60 66 67 73 75 77 9
Đầu Lô tô
0 08
1 11, 13, 15, 15, 16, 19
2 23
3 38
4 40
5 51
6 60, 66, 67
7 73, 75, 77
8
9 9
Đuôi Lô tô
0 40, 60
1 11, 51
2
3 13, 23, 73
4
5 15, 15, 75
6 16, 66
7 67, 77
8 08, 38
9 9, 19
Giải tám 92
Giải bảy 681
Giải sáu 1590 4393 1640
Giải năm 6705
Giải tư 83752 96341 51505 62116
33665 78124 65630
Giải ba 69431 30679
Giải nhì 13064
Giải nhất 01145
Đặc biệt 970856
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 05 16 24 30 31 40 41 45
52 56 64 65 79 81 90 92 93
Đầu Lô tô
0 05, 05
1 16
2 24
3 30, 31
4 40, 41, 45
5 52, 56
6 64, 65
7 79
8 81
9 90, 92, 93
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 90
1 31, 41, 81
2 52, 92
3 93
4 24, 64
5 05, 05, 45, 65
6 16, 56
7
8
9 79
Giải tám 89
Giải bảy 943
Giải sáu 8382 9789 0065
Giải năm 7150
Giải tư 80945 91961 56360 37093
03631 59727 34193
Giải ba 11254 20733
Giải nhì 07838
Giải nhất 42046
Đặc biệt 378947
Phóng to
Lô tô trực tiếp
27 31 33 38 43 45 46 47 50
54 60 61 65 82 89 89 93 93
Đầu Lô tô
0
1
2 27
3 31, 33, 38
4 43, 45, 46, 47
5 50, 54
6 60, 61, 65
7
8 82, 89, 89
9 93, 93
Đuôi Lô tô
0 50, 60
1 31, 61
2 82
3 33, 43, 93, 93
4 54
5 45, 65
6 46
7 27, 47
8 38
9 89, 89
Giải tám 18
Giải bảy 263
Giải sáu 0933 4669 3201
Giải năm 7771
Giải tư 42347 21621 56721 19586
00085 66300 30831
Giải ba 85363 30668
Giải nhì 42750
Giải nhất 76476
Đặc biệt 953928
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 18 21 21 28 31 33 47
50 63 63 68 69 71 76 85 86
Đầu Lô tô
0 00, 01
1 18
2 21, 21, 28
3 31, 33
4 47
5 50
6 63, 63, 68, 69
7 71, 76
8 85, 86
9
Đuôi Lô tô
0 00, 50
1 01, 21, 21, 31, 71
2
3 33, 63, 63
4
5 85
6 76, 86
7 47
8 18, 28, 68
9 69
Giải tám 13
Giải bảy 538
Giải sáu 0232 7578 7410
Giải năm 4148
Giải tư 47721 75206 80961 81607
99898 81665 93234
Giải ba 88162 65400
Giải nhì 26909
Giải nhất 89395
Đặc biệt 468109
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 06 07 09 09 10 13 21 32
34 38 48 61 62 65 78 95 98
Đầu Lô tô
0 00, 06, 07, 09, 09
1 10, 13
2 21
3 32, 34, 38
4 48
5
6 61, 62, 65
7 78
8
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 10
1 21, 61
2 32, 62
3 13
4 34
5 65, 95
6 06
7 07
8 38, 48, 78, 98
9 09, 09
Giải tám 91
Giải bảy 630
Giải sáu 1617 1078 5919
Giải năm 9057
Giải tư 03707 25096 38255 48568
62208 02868 46717
Giải ba 00223 87008
Giải nhì 68253
Giải nhất 24566
Đặc biệt 961453
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 08 08 17 17 19 23 30 53
53 55 57 66 68 68 78 91 96
Đầu Lô tô
0 07, 08, 08
1 17, 17, 19
2 23
3 30
4
5 53, 53, 55, 57
6 66, 68, 68
7 78
8
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 30
1 91
2
3 23, 53, 53
4
5 55
6 66, 96
7 07, 17, 17, 57
8 08, 08, 68, 68, 78
9 19
Giải tám 16
Giải bảy 790
Giải sáu 5335 6907 4641
Giải năm 4171
Giải tư 98839 28676 86832 22650
72383 96740 29317
Giải ba 52912 32870
Giải nhì 90450
Giải nhất 29978
Đặc biệt 119818
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 12 16 17 18 32 35 39 40
41 50 50 70 71 76 78 83 90
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 16, 17, 18
2
3 32, 35, 39
4 40, 41
5 50, 50
6
7 70, 71, 76, 78
8 83
9 90
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 50, 70, 90
1 41, 71
2 12, 32
3 83
4
5 35
6 16, 76
7 07, 17
8 18, 78
9 39
Giải tám 96
Giải bảy 251
Giải sáu 7433 1735 8628
Giải năm 4583
Giải tư 72257 33631 66813 44675
69919 90344 35301
Giải ba 91285 97811
Giải nhì 27820
Giải nhất 97770
Đặc biệt 054003
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 11 13 19 20 28 31 33
35 44 51 57 70 75 83 85 96
Đầu Lô tô
0 01, 03
1 11, 13, 19
2 20, 28
3 31, 33, 35
4 44
5 51, 57
6
7 70, 75
8 83, 85
9 96
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1 01, 11, 31, 51
2
3 03, 13, 33, 83
4 44
5 35, 75, 85
6 96
7 57
8 28
9 19
Giải tám 93
Giải bảy 932
Giải sáu 8066 9247 1822
Giải năm 1539
Giải tư 81028 82972 05006 62816
84346 57290 15455
Giải ba 35047 95542
Giải nhì 61259
Giải nhất 09580
Đặc biệt 340046
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 16 22 28 32 39 42 46 46
47 47 55 59 66 72 80 90 93
Đầu Lô tô
0 06
1 16
2 22, 28
3 32, 39
4 42, 46, 46, 47, 47
5 55, 59
6 66
7 72
8 80
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 80, 90
1
2 22, 32, 42, 72
3 93
4
5 55
6 06, 16, 46, 46, 66
7 47, 47
8 28
9 39, 59
Giải tám 20
Giải bảy 727
Giải sáu 2829 5902 8683
Giải năm 2954
Giải tư 49422 24008 93197 41190
64145 60606 75911
Giải ba 96826 93231
Giải nhì 86872
Giải nhất 85394
Đặc biệt 817504
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 06 08 11 20 22 26 27
29 31 45 54 72 83 90 94 97
Đầu Lô tô
0 02, 04, 06, 08
1 11
2 20, 22, 26, 27, 29
3 31
4 45
5 54
6
7 72
8 83
9 90, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 90
1 11, 31
2 02, 22, 72
3 83
4 04, 54, 94
5 45
6 06, 26
7 27, 97
8 08
9 29
Giải tám 88
Giải bảy 576
Giải sáu 2505 7181 0969
Giải năm 3871
Giải tư 76921 43240 41790 41574
63085 73980 85045
Giải ba 04926 75691
Giải nhì 33768
Giải nhất 26731
Đặc biệt 168266
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 21 26 31 40 45 66 68 69
71 74 76 80 81 85 88 90 91
Đầu Lô tô
0 05
1
2 21, 26
3 31
4 40, 45
5
6 66, 68, 69
7 71, 74, 76
8 80, 81, 85, 88
9 90, 91
Đuôi Lô tô
0 40, 80, 90
1 21, 31, 71, 81, 91
2
3
4 74
5 05, 45, 85
6 26, 66, 76
7
8 68, 88
9 69
Giải tám 25
Giải bảy 882
Giải sáu 7827 4257 0747
Giải năm 5485
Giải tư 16161 48052 54744 85766
53759 95376 56868
Giải ba 24878 33199
Giải nhì 19778
Giải nhất 27064
Đặc biệt 592318
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 25 27 44 47 52 57 59 61
64 66 68 76 78 78 82 85 99
Đầu Lô tô
0
1 18
2 25, 27
3
4 44, 47
5 52, 57, 59
6 61, 64, 66, 68
7 76, 78, 78
8 82, 85
9 99
Đuôi Lô tô
0
1 61
2 52, 82
3
4 44, 64
5 25, 85
6 66, 76
7 27, 47, 57
8 18, 68, 78, 78
9 59, 99
Giải tám 04
Giải bảy 380
Giải sáu 2707 6217 1468
Giải năm 9255
Giải tư 94851 46095 11292 86012
48409 44034 18425
Giải ba 32241 51567
Giải nhì 89250
Giải nhất 41816
Đặc biệt 925403
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 07 09 12 16 17 25 34 4
41 50 51 55 67 68 80 92 95
Đầu Lô tô
0 03, 07, 09
1 12, 16, 17
2 25
3 34
4 4, 41
5 50, 51, 55
6 67, 68
7
8 80
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 50, 80
1 41, 51
2 12, 92
3 03
4 4, 34
5 25, 55, 95
6 16
7 07, 17, 67
8 68
9 09
Giải tám 89
Giải bảy 956
Giải sáu 5275 3699 2161
Giải năm 4491
Giải tư 62589 49192 43922 67110
81323 01676 54863
Giải ba 60310 13203
Giải nhì 72290
Giải nhất 08536
Đặc biệt 787903
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 10 10 22 23 36 56 61
63 75 76 89 89 90 91 92 99
Đầu Lô tô
0 03, 03
1 10, 10
2 22, 23
3 36
4
5 56
6 61, 63
7 75, 76
8 89, 89
9 90, 91, 92, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 10, 90
1 61, 91
2 22, 92
3 03, 03, 23, 63
4
5 75
6 36, 56, 76
7
8
9 89, 89, 99
Giải tám 98
Giải bảy 922
Giải sáu 8083 2150 3414
Giải năm 0008
Giải tư 42176 58131 39563 50793
87937 14625 99793
Giải ba 06619 12697
Giải nhì 84442
Giải nhất 66359
Đặc biệt 300154
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 19 22 25 31 37 42 50 54
59 63 76 8 83 93 93 97 98
Đầu Lô tô
0
1 14, 19
2 22, 25
3 31, 37
4 42
5 50, 54, 59
6 63
7 76
8 8, 83
9 93, 93, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 50
1 31
2 22, 42
3 63, 83, 93, 93
4 14, 54
5 25
6 76
7 37, 97
8 8, 98
9 19, 59
Giải tám 51
Giải bảy 936
Giải sáu 7317 1769 6883
Giải năm 8375
Giải tư 34093 44375 80056 26881
75929 32049 39928
Giải ba 88045 62636
Giải nhì 86561
Giải nhất 49696
Đặc biệt 406248
Phóng to
Lô tô trực tiếp
17 28 29 36 36 45 48 49 51
56 61 69 75 75 81 83 93 96
Đầu Lô tô
0
1 17
2 28, 29
3 36, 36
4 45, 48, 49
5 51, 56
6 61, 69
7 75, 75
8 81, 83
9 93, 96
Đuôi Lô tô
0
1 51, 61, 81
2
3 83, 93
4
5 45, 75, 75
6 36, 36, 56, 96
7 17
8 28, 48
9 29, 49, 69
Giải tám 82
Giải bảy 237
Giải sáu 7779 4223 9706
Giải năm 1440
Giải tư 40992 80953 12531 61817
95441 46461 44530
Giải ba 36626 96681
Giải nhì 13492
Giải nhất 80920
Đặc biệt 077331
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 17 20 23 26 30 31 31 37
40 41 53 61 79 81 82 92 92
Đầu Lô tô
0 06
1 17
2 20, 23, 26
3 30, 31, 31, 37
4 40, 41
5 53
6 61
7 79
8 81, 82
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 40
1 31, 31, 41, 61, 81
2 82, 92, 92
3 23, 53
4
5
6 06, 26
7 17, 37
8
9 79
Giải tám 70
Giải bảy 317
Giải sáu 6195 5350 6207
Giải năm 4074
Giải tư 90496 14984 26269 91479
16671 48847 38755
Giải ba 48575 30334
Giải nhì 24694
Giải nhất 04480
Đặc biệt 913539
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 17 34 39 47 50 55 69 70
71 74 75 79 80 84 94 95 96
Đầu Lô tô
0 07
1 17
2
3 34, 39
4 47
5 50, 55
6 69
7 70, 71, 74, 75, 79
8 80, 84
9 94, 95, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 80
1 71
2
3
4 34, 74, 84, 94
5 55, 75, 95
6 96
7 07, 17, 47
8
9 39, 69, 79
Giải tám 66
Giải bảy 061
Giải sáu 1954 1209 9172
Giải năm 8813
Giải tư 94265 15089 40361 80035
88997 68178 41724
Giải ba 71870 87310
Giải nhì 46752
Giải nhất 82765
Đặc biệt 793778
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 13 24 35 52 54 61 61
65 65 66 70 72 78 78 89 97
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 13
2 24
3 35
4
5 52, 54
6 61, 61, 65, 65, 66
7 70, 72, 78, 78
8 89
9 97
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 61, 61
2 52, 72
3 13
4 24, 54
5 35, 65, 65
6 66
7 97
8 78, 78
9 09, 89
Giải tám 62
Giải bảy 883
Giải sáu 8113 2082 8021
Giải năm 9718
Giải tư 81774 94126 99728 69511
85236 57355 41164
Giải ba 03189 02315
Giải nhì 86370
Giải nhất 49743
Đặc biệt 642592
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 13 15 18 21 26 28 36 43
55 62 64 70 74 82 83 89 92
Đầu Lô tô
0
1 11, 13, 15, 18
2 21, 26, 28
3 36
4 43
5 55
6 62, 64
7 70, 74
8 82, 83, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 70
1 11, 21
2 62, 82, 92
3 13, 43, 83
4 64, 74
5 15, 55
6 26, 36
7
8 18, 28
9 89
Giải tám 86
Giải bảy 742
Giải sáu 3783 8716 4911
Giải năm 2356
Giải tư 18981 67751 31986 85232
63056 61124 02967
Giải ba 99480 19573
Giải nhì 12052
Giải nhất 68306
Đặc biệt 058823
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 11 16 23 24 32 42 51 52
56 56 67 73 80 81 83 86 86
Đầu Lô tô
0 06
1 11, 16
2 23, 24
3 32
4 42
5 51, 52, 56, 56
6 67
7 73
8 80, 81, 83, 86, 86
9
Đuôi Lô tô
0 80
1 11, 51, 81
2 32, 42, 52
3 23, 73, 83
4 24
5
6 06, 16, 56, 56, 86, 86
7 67
8
9

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Hậu Giang

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
033 lần
182 lần
312 lần
542 lần
661 lần
Cặp sốXuất hiện
781 lần
841 lần
211 lần
561 lần
281 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
670 lần
650 lần
630 lần
620 lần
680 lần
Cặp sốXuất hiện
690 lần
730 lần
720 lần
710 lần
700 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
2329 ngày
9228 ngày
7827 ngày
3926 ngày
4824 ngày
Cặp sốSố ngày
6619 ngày
0418 ngày
4617 ngày
0316 ngày
1815 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
032 ngày
541 ngày
531 ngày
471 ngày
561 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
481 ngày
641 ngày
841 ngày
921 ngày
781 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
13 lần
25 lần
34 lần
45 lần
Tổng ĐBXuất hiện
52 lần
82 lần
95 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 05 lần
Đầu 13 lần
Đầu 24 lần
Đầu 34 lần
Đầu 44 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 54 lần
Đầu 62 lần
Đầu 72 lần
Đầu 81 lần
Đầu 91 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 01 lần
Đuôi 13 lần
Đuôi 21 lần
Đuôi 36 lần
Đuôi 45 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 51 lần
Đuôi 64 lần
Đuôi 72 lần
Đuôi 85 lần
Đuôi 92 lần
Chia sẻ