Xổ Số Trà Vinh 30 ngày

Xổ số Trà Vinh 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Trà Vinh trong 30 ngày gần đây nhất (XSTV 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Trà Vinh trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Trà Vinh 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày gần nhất

Giải tám 95
Giải bảy 676
Giải sáu 6827 9830 1100
Giải năm 3459
Giải tư 67545 80521 87351 03600
43584 10154 41535
Giải ba 87882 85803
Giải nhì 72867
Giải nhất 87841
Đặc biệt 141337
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 00 03 21 27 30 35 37 41
45 51 54 59 67 76 82 84 95
Đầu Lô tô
0 00, 00, 03
1
2 21, 27
3 30, 35, 37
4 41, 45
5 51, 54, 59
6 67
7 76
8 82, 84
9 95
Đuôi Lô tô
0 00, 00, 30
1 21, 41, 51
2 82
3 03
4 54, 84
5 35, 45, 95
6 76
7 27, 37, 67
8
9 59
Giải tám 74
Giải bảy 101
Giải sáu 2049 6413 3260
Giải năm 0897
Giải tư 30057 97202 52250 68736
05314 54135 90392
Giải ba 92400 44999
Giải nhì 28939
Giải nhất 25181
Đặc biệt 444642
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 02 13 14 35 36 39 42
49 50 57 60 74 81 92 97 99
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02
1 13, 14
2
3 35, 36, 39
4 42, 49
5 50, 57
6 60
7 74
8 81
9 92, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 60
1 01, 81
2 02, 42, 92
3 13
4 14, 74
5 35
6 36
7 57, 97
8
9 39, 49, 99
Giải tám 54
Giải bảy 027
Giải sáu 0639 8684 7604
Giải năm 6315
Giải tư 41047 66629 72556 93538
76455 88793 36272
Giải ba 57779 89774
Giải nhì 89264
Giải nhất 34173
Đặc biệt 054207
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 07 15 27 29 38 39 47 54
55 56 64 72 73 74 79 84 93
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 15
2 27, 29
3 38, 39
4 47
5 54, 55, 56
6 64
7 72, 73, 74, 79
8 84
9 93
Đuôi Lô tô
0
1
2 72
3 73, 93
4 04, 54, 64, 74, 84
5 15, 55
6 56
7 07, 27, 47
8 38
9 29, 39, 79
Giải tám 96
Giải bảy 241
Giải sáu 5618 0288 6622
Giải năm 8950
Giải tư 58829 77768 14294 04874
86162 33932 94038
Giải ba 15186 73581
Giải nhì 63932
Giải nhất 20566
Đặc biệt 213526
Phóng to
Lô tô trực tiếp
18 22 26 29 32 32 38 41 50
62 66 68 74 81 86 88 94 96
Đầu Lô tô
0
1 18
2 22, 26, 29
3 32, 32, 38
4 41
5 50
6 62, 66, 68
7 74
8 81, 86, 88
9 94, 96
Đuôi Lô tô
0 50
1 41, 81
2 22, 32, 32, 62
3
4 74, 94
5
6 26, 66, 86, 96
7
8 18, 38, 68, 88
9 29
Giải tám 31
Giải bảy 367
Giải sáu 9654 5774 5762
Giải năm 0659
Giải tư 87482 57835 32409 85068
70706 29152 72005
Giải ba 74256 31489
Giải nhì 62100
Giải nhất 38926
Đặc biệt 538064
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 05 06 09 26 31 35 52 54
56 59 62 64 67 68 74 82 89
Đầu Lô tô
0 00, 05, 06, 09
1
2 26
3 31, 35
4
5 52, 54, 56, 59
6 62, 64, 67, 68
7 74
8 82, 89
9
Đuôi Lô tô
0 00
1 31
2 52, 62, 82
3
4 54, 64, 74
5 05, 35
6 06, 26, 56
7 67
8 68
9 09, 59, 89
Giải tám 11
Giải bảy 903
Giải sáu 3696 5933 9675
Giải năm 4534
Giải tư 08480 14737 07640 05585
53127 38267 61679
Giải ba 34032 85367
Giải nhì 61060
Giải nhất 27288
Đặc biệt 940953
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 11 27 32 33 34 37 40 53
60 67 67 75 79 80 85 88 96
Đầu Lô tô
0 03
1 11
2 27
3 32, 33, 34, 37
4 40
5 53
6 60, 67, 67
7 75, 79
8 80, 85, 88
9 96
Đuôi Lô tô
0 40, 60, 80
1 11
2 32
3 03, 33, 53
4 34
5 75, 85
6 96
7 27, 37, 67, 67
8 88
9 79
Giải tám 57
Giải bảy 501
Giải sáu 0138 8365 4855
Giải năm 1587
Giải tư 90618 88286 15180 90339
13766 40157 09247
Giải ba 93508 17819
Giải nhì 33188
Giải nhất 28309
Đặc biệt 687319
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 09 18 19 19 38 39 47
55 57 57 65 66 80 86 87 88
Đầu Lô tô
0 01, 08, 09
1 18, 19, 19
2
3 38, 39
4 47
5 55, 57, 57
6 65, 66
7
8 80, 86, 87, 88
9
Đuôi Lô tô
0 80
1 01
2
3
4
5 55, 65
6 66, 86
7 47, 57, 57, 87
8 08, 18, 38, 88
9 09, 19, 19, 39
Giải tám 99
Giải bảy 457
Giải sáu 5903 5521 4493
Giải năm 1580
Giải tư 16283 77152 87544 07747
57557 29021 54532
Giải ba 27094 42375
Giải nhì 05410
Giải nhất 05632
Đặc biệt 693262
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 10 21 21 32 32 44 47 52
57 57 62 75 80 83 93 94 99
Đầu Lô tô
0 03
1 10
2 21, 21
3 32, 32
4 44, 47
5 52, 57, 57
6 62
7 75
8 80, 83
9 93, 94, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 21, 21
2 32, 32, 52, 62
3 03, 83, 93
4 44, 94
5 75
6
7 47, 57, 57
8
9 99
Giải tám 75
Giải bảy 748
Giải sáu 6259 2217 2720
Giải năm 4064
Giải tư 55614 65626 84162 26986
89162 20515 86181
Giải ba 26444 09081
Giải nhì 30460
Giải nhất 25391
Đặc biệt 427695
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 15 17 20 26 44 48 59 60
62 62 64 75 81 81 86 91 95
Đầu Lô tô
0
1 14, 15, 17
2 20, 26
3
4 44, 48
5 59
6 60, 62, 62, 64
7 75
8 81, 81, 86
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 81, 81, 91
2 62, 62
3
4 14, 44, 64
5 15, 75, 95
6 26, 86
7 17
8 48
9 59
Giải tám 71
Giải bảy 762
Giải sáu 1373 9264 9945
Giải năm 6800
Giải tư 89372 83421 63197 11762
67033 91701 44626
Giải ba 76255 24271
Giải nhì 16006
Giải nhất 82194
Đặc biệt 828994
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 06 21 26 33 45 55 62
62 64 71 71 72 73 94 94 97
Đầu Lô tô
0 00, 01, 06
1
2 21, 26
3 33
4 45
5 55
6 62, 62, 64
7 71, 71, 72, 73
8
9 94, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 00
1 01, 21, 71, 71
2 62, 62, 72
3 33, 73
4 64, 94, 94
5 45, 55
6 06, 26
7 97
8
9
Giải tám 12
Giải bảy 453
Giải sáu 5978 2799 6568
Giải năm 3812
Giải tư 41952 04068 97354 75580
13048 92110 89850
Giải ba 04924 24188
Giải nhì 18377
Giải nhất 88683
Đặc biệt 569447
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 12 12 24 47 48 50 52 53
54 68 68 77 78 80 83 88 99
Đầu Lô tô
0
1 10, 12, 12
2 24
3
4 47, 48
5 50, 52, 53, 54
6 68, 68
7 77, 78
8 80, 83, 88
9 99
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 80
1
2 12, 12, 52
3 53, 83
4 24, 54
5
6
7 47, 77
8 48, 68, 68, 78, 88
9 99
Giải tám 19
Giải bảy 739
Giải sáu 2577 6842 5653
Giải năm 2396
Giải tư 12250 51625 78572 13716
64133 55795 11747
Giải ba 54393 72165
Giải nhì 98154
Giải nhất 20799
Đặc biệt 047976
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 19 25 33 39 42 47 50 53
54 65 72 76 77 93 95 96 99
Đầu Lô tô
0
1 16, 19
2 25
3 33, 39
4 42, 47
5 50, 53, 54
6 65
7 72, 76, 77
8
9 93, 95, 96, 99
Đuôi Lô tô
0 50
1
2 42, 72
3 33, 53, 93
4 54
5 25, 65, 95
6 16, 76, 96
7 47, 77
8
9 19, 39, 99
Giải tám 50
Giải bảy 989
Giải sáu 8492 3155 4676
Giải năm 9372
Giải tư 42235 50792 96634 11529
29498 76820 90780
Giải ba 65707 76939
Giải nhì 28173
Giải nhất 15113
Đặc biệt 573170
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 13 20 29 34 35 39 50 55
70 72 73 76 80 89 92 92 98
Đầu Lô tô
0 07
1 13
2 20, 29
3 34, 35, 39
4
5 50, 55
6
7 70, 72, 73, 76
8 80, 89
9 92, 92, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 50, 70, 80
1
2 72, 92, 92
3 13, 73
4 34
5 35, 55
6 76
7 07
8 98
9 29, 39, 89
Giải tám 89
Giải bảy 781
Giải sáu 3254 4775 2209
Giải năm 0348
Giải tư 12292 59206 59013 26620
64007 39416 33021
Giải ba 39829 93015
Giải nhì 34785
Giải nhất 95332
Đặc biệt 819498
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 09 13 15 16 20 21 29
32 48 54 75 81 85 89 92 98
Đầu Lô tô
0 06, 07, 09
1 13, 15, 16
2 20, 21, 29
3 32
4 48
5 54
6
7 75
8 81, 85, 89
9 92, 98
Đuôi Lô tô
0 20
1 21, 81
2 32, 92
3 13
4 54
5 15, 75, 85
6 06, 16
7 07
8 48, 98
9 09, 29, 89
Giải tám 20
Giải bảy 014
Giải sáu 3959 1156 4162
Giải năm 5180
Giải tư 86697 79314 51912 07010
52476 85050 08431
Giải ba 53302 77237
Giải nhì 52519
Giải nhất 37165
Đặc biệt 550598
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 10 12 14 14 19 20 31 37
50 56 59 62 65 76 80 97 98
Đầu Lô tô
0 02
1 10, 12, 14, 14, 19
2 20
3 31, 37
4
5 50, 56, 59
6 62, 65
7 76
8 80
9 97, 98
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 50, 80
1 31
2 02, 12, 62
3
4 14, 14
5 65
6 56, 76
7 37, 97
8 98
9 19, 59
Giải tám 89
Giải bảy 595
Giải sáu 8028 2841 1348
Giải năm 4198
Giải tư 29130 94600 11924 07819
38842 26857 98766
Giải ba 85044 43047
Giải nhì 02479
Giải nhất 41289
Đặc biệt 675208
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 08 19 24 28 30 41 42 44
47 48 57 66 79 89 89 95 98
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 19
2 24, 28
3 30
4 41, 42, 44, 47, 48
5 57
6 66
7 79
8 89, 89
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 30
1 41
2 42
3
4 24, 44
5 95
6 66
7 47, 57
8 08, 28, 48, 98
9 19, 79, 89, 89
Giải tám 84
Giải bảy 793
Giải sáu 1453 0598 2705
Giải năm 3933
Giải tư 21712 00965 83196 61926
16064 03609 62355
Giải ba 40851 31713
Giải nhì 32502
Giải nhất 90045
Đặc biệt 129221
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 09 12 13 21 26 33 45
51 53 55 64 65 84 93 96 98
Đầu Lô tô
0 02, 05, 09
1 12, 13
2 21, 26
3 33
4 45
5 51, 53, 55
6 64, 65
7
8 84
9 93, 96, 98
Đuôi Lô tô
0
1 21, 51
2 02, 12
3 13, 33, 53, 93
4 64, 84
5 05, 45, 55, 65
6 26, 96
7
8 98
9 09
Giải tám 42
Giải bảy 009
Giải sáu 9083 7302 7708
Giải năm 0882
Giải tư 28148 65680 70789 99441
89138 21014 87113
Giải ba 80978 57291
Giải nhì 98722
Giải nhất 03203
Đặc biệt 291884
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 08 13 14 22 38 41 42
48 78 80 82 83 84 89 9 91
Đầu Lô tô
0 02, 03, 08
1 13, 14
2 22
3 38
4 41, 42, 48
5
6
7 78
8 80, 82, 83, 84, 89
9 9, 91
Đuôi Lô tô
0 80
1 41, 91
2 02, 22, 42, 82
3 03, 13, 83
4 14, 84
5
6
7
8 08, 38, 48, 78
9 9, 89
Giải tám 95
Giải bảy 381
Giải sáu 1220 3391 0687
Giải năm 6587
Giải tư 29799 50526 73380 15634
08862 78983 10993
Giải ba 19290 87072
Giải nhì 73661
Giải nhất 07444
Đặc biệt 941747
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 26 34 44 47 61 62 72 80
81 83 87 87 90 91 93 95 99
Đầu Lô tô
0
1
2 20, 26
3 34
4 44, 47
5
6 61, 62
7 72
8 80, 81, 83, 87, 87
9 90, 91, 93, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 80, 90
1 61, 81, 91
2 62, 72
3 83, 93
4 34, 44
5 95
6 26
7 47, 87, 87
8
9 99
Giải tám 08
Giải bảy 759
Giải sáu 0811 0331 2157
Giải năm 1036
Giải tư 06876 53806 68888 12022
58009 36184 28082
Giải ba 14136 94270
Giải nhì 24181
Giải nhất 75756
Đặc biệt 141467
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 11 22 31 36 36 56 57
59 67 70 76 8 81 82 84 88
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 11
2 22
3 31, 36, 36
4
5 56, 57, 59
6 67
7 70, 76
8 8, 81, 82, 84, 88
9
Đuôi Lô tô
0 70
1 11, 31, 81
2 22, 82
3
4 84
5
6 06, 36, 36, 56, 76
7 57, 67
8 8, 88
9 09, 59
Giải tám 68
Giải bảy 100
Giải sáu 1986 8142 5460
Giải năm 9662
Giải tư 31912 50666 81736 17763
12190 07378 57093
Giải ba 91884 63018
Giải nhì 77353
Giải nhất 82610
Đặc biệt 639656
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 10 12 18 36 42 53 56 60
62 63 66 68 78 84 86 90 93
Đầu Lô tô
0 00
1 10, 12, 18
2
3 36
4 42
5 53, 56
6 60, 62, 63, 66, 68
7 78
8 84, 86
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 00, 10, 60, 90
1
2 12, 42, 62
3 53, 63, 93
4 84
5
6 36, 56, 66, 86
7
8 18, 68, 78
9
Giải tám 19
Giải bảy 393
Giải sáu 0093 4146 7916
Giải năm 4690
Giải tư 72179 63158 02326 66744
94838 21578 84384
Giải ba 73830 58360
Giải nhì 97380
Giải nhất 56853
Đặc biệt 892513
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 16 19 26 30 38 44 46 53
58 60 78 79 80 84 90 93 93
Đầu Lô tô
0
1 13, 16, 19
2 26
3 30, 38
4 44, 46
5 53, 58
6 60
7 78, 79
8 80, 84
9 90, 93, 93
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 80, 90
1
2
3 13, 53, 93, 93
4 44, 84
5
6 16, 26, 46
7
8 38, 58, 78
9 19, 79
Giải tám 34
Giải bảy 698
Giải sáu 7867 3568 4837
Giải năm 1037
Giải tư 74075 44245 72552 48576
87402 52975 83322
Giải ba 96093 71991
Giải nhì 88266
Giải nhất 00574
Đặc biệt 946934
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 22 34 34 37 37 45 52 66
67 68 74 75 75 76 91 93 98
Đầu Lô tô
0 02
1
2 22
3 34, 34, 37, 37
4 45
5 52
6 66, 67, 68
7 74, 75, 75, 76
8
9 91, 93, 98
Đuôi Lô tô
0
1 91
2 02, 22, 52
3 93
4 34, 34, 74
5 45, 75, 75
6 66, 76
7 37, 37, 67
8 68, 98
9
Giải tám 39
Giải bảy 092
Giải sáu 0821 6855 5787
Giải năm 1698
Giải tư 15102 42050 21245 01385
56052 53993 24525
Giải ba 16583 43735
Giải nhì 13895
Giải nhất 63451
Đặc biệt 893275
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 21 25 35 39 45 50 51 52
55 75 83 85 87 92 93 95 98
Đầu Lô tô
0 02
1
2 21, 25
3 35, 39
4 45
5 50, 51, 52, 55
6
7 75
8 83, 85, 87
9 92, 93, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 50
1 21, 51
2 02, 52, 92
3 83, 93
4
5 25, 35, 45, 55, 75, 85, 95
6
7 87
8 98
9 39
Giải tám 87
Giải bảy 834
Giải sáu 2465 9090 3817
Giải năm 8940
Giải tư 57080 50289 60222 67457
05136 74270 88028
Giải ba 07341 78529
Giải nhì 33616
Giải nhất 85730
Đặc biệt 214903
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 16 17 22 28 29 30 34 36
40 41 57 65 70 80 87 89 90
Đầu Lô tô
0 03
1 16, 17
2 22, 28, 29
3 30, 34, 36
4 40, 41
5 57
6 65
7 70
8 80, 87, 89
9 90
Đuôi Lô tô
0 30, 40, 70, 80, 90
1 41
2 22
3 03
4 34
5 65
6 16, 36
7 17, 57, 87
8 28
9 29, 89
Giải tám 38
Giải bảy 528
Giải sáu 5734 6054 5028
Giải năm 3032
Giải tư 03764 83786 48064 05151
76790 16803 45119
Giải ba 79714 32857
Giải nhì 60201
Giải nhất 15757
Đặc biệt 231231
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 03 14 19 28 28 31 32 34
38 51 54 57 57 64 64 86 90
Đầu Lô tô
0 01, 03
1 14, 19
2 28, 28
3 31, 32, 34, 38
4
5 51, 54, 57, 57
6 64, 64
7
8 86
9 90
Đuôi Lô tô
0 90
1 01, 31, 51
2 32
3 03
4 14, 34, 54, 64, 64
5
6 86
7 57, 57
8 28, 28, 38
9 19
Giải tám 46
Giải bảy 932
Giải sáu 5714 1310 1679
Giải năm 0922
Giải tư 68494 23052 37372 53744
01051 48185 58118
Giải ba 62492 87918
Giải nhì 83567
Giải nhất 85725
Đặc biệt 478525
Phóng to
Lô tô trực tiếp
10 14 18 18 22 25 25 32 44
46 51 52 67 72 79 85 92 94
Đầu Lô tô
0
1 10, 14, 18, 18
2 22, 25, 25
3 32
4 44, 46
5 51, 52
6 67
7 72, 79
8 85
9 92, 94
Đuôi Lô tô
0 10
1 51
2 22, 32, 52, 72, 92
3
4 14, 44, 94
5 25, 25, 85
6 46
7 67
8 18, 18
9 79
Giải tám 87
Giải bảy 599
Giải sáu 6825 7567 8460
Giải năm 7260
Giải tư 17644 55526 72816 79757
78782 97719 43105
Giải ba 26838 44226
Giải nhì 07450
Giải nhất 23761
Đặc biệt 474416
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 16 16 19 25 26 26 38 44
50 57 60 60 61 67 82 87 99
Đầu Lô tô
0 05
1 16, 16, 19
2 25, 26, 26
3 38
4 44
5 50, 57
6 60, 60, 61, 67
7
8 82, 87
9 99
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 60
1 61
2 82
3
4 44
5 05, 25
6 16, 16, 26, 26
7 57, 67, 87
8 38
9 19, 99

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Trà Vinh

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
982 lần
472 lần
751 lần
761 lần
191 lần
Cặp sốXuất hiện
561 lần
211 lần
161 lần
641 lần
131 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
630 lần
610 lần
600 lần
590 lần
650 lần
Cặp sốXuất hiện
660 lần
710 lần
690 lần
680 lần
580 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
1629 ngày
2528 ngày
3127 ngày
0326 ngày
7525 ngày
Cặp sốSố ngày
3424 ngày
1323 ngày
5622 ngày
6721 ngày
8418 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
982 ngày
641 ngày
671 ngày
621 ngày
561 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
531 ngày
701 ngày
751 ngày
951 ngày
941 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
03 lần
13 lần
22 lần
35 lần
43 lần
Tổng ĐBXuất hiện
61 lần
77 lần
84 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 03 lần
Đầu 13 lần
Đầu 23 lần
Đầu 33 lần
Đầu 43 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 52 lần
Đầu 63 lần
Đầu 73 lần
Đầu 81 lần
Đầu 94 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 01 lần
Đuôi 12 lần
Đuôi 22 lần
Đuôi 33 lần
Đuôi 44 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 53 lần
Đuôi 64 lần
Đuôi 75 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 91 lần
Chia sẻ