Xổ Số Bình Phước 30 ngày

Xổ số Bình Phước 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Bình Phước trong 30 ngày gần đây nhất (XSBP 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Bình Phước trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Bình Phước 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày gần nhất

Giải tám 41
Giải bảy 288
Giải sáu 9328 7836 8780
Giải năm 5971
Giải tư 98110 53079 72202 33757
62234 58993 60786
Giải ba 80979 21314
Giải nhì 90507
Giải nhất 70309
Đặc biệt 806781
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 09 10 14 28 34 36 41
57 71 79 79 80 81 86 88 93
Đầu Lô tô
0 02, 07, 09
1 10, 14
2 28
3 34, 36
4 41
5 57
6
7 71, 79, 79
8 80, 81, 86, 88
9 93
Đuôi Lô tô
0 10, 80
1 41, 71, 81
2 02
3 93
4 14, 34
5
6 36, 86
7 07, 57
8 28, 88
9 09, 79, 79
Giải tám 65
Giải bảy 330
Giải sáu 2642 0213 5372
Giải năm 1005
Giải tư 04348 79993 35744 63885
03270 87625 25728
Giải ba 91177 42499
Giải nhì 45481
Giải nhất 23992
Đặc biệt 490251
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 25 28 30 42 44 48 51
65 70 72 77 81 85 92 93 99
Đầu Lô tô
0 05
1 13
2 25, 28
3 30
4 42, 44, 48
5 51
6 65
7 70, 72, 77
8 81, 85
9 92, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 70
1 51, 81
2 42, 72, 92
3 13, 93
4 44
5 05, 25, 65, 85
6
7 77
8 28, 48
9 99
Giải tám 55
Giải bảy 714
Giải sáu 1879 4743 5134
Giải năm 1109
Giải tư 55764 33161 75406 94074
89014 72494 12848
Giải ba 49915 84990
Giải nhì 27275
Giải nhất 94022
Đặc biệt 988650
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 14 14 15 22 34 43 48
50 55 61 64 74 75 79 90 94
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 14, 14, 15
2 22
3 34
4 43, 48
5 50, 55
6 61, 64
7 74, 75, 79
8
9 90, 94
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 61
2 22
3 43
4 14, 14, 34, 64, 74, 94
5 15, 55, 75
6 06
7
8 48
9 09, 79
Giải tám 20
Giải bảy 367
Giải sáu 7235 5072 3972
Giải năm 1328
Giải tư 71500 66577 02917 44104
93168 80429 51542
Giải ba 13482 67548
Giải nhì 60717
Giải nhất 63807
Đặc biệt 881827
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 07 17 17 20 27 28 29
35 42 48 67 68 72 72 77 82
Đầu Lô tô
0 00, 04, 07
1 17, 17
2 20, 27, 28, 29
3 35
4 42, 48
5
6 67, 68
7 72, 72, 77
8 82
9
Đuôi Lô tô
0 00, 20
1
2 42, 72, 72, 82
3
4 04
5 35
6
7 07, 17, 17, 27, 67, 77
8 28, 48, 68
9 29
Giải tám 79
Giải bảy 816
Giải sáu 6687 7490 8413
Giải năm 5559
Giải tư 48868 72776 31013 84062
65838 83704 47197
Giải ba 34337 19070
Giải nhì 61173
Giải nhất 39052
Đặc biệt 911899
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 13 13 16 37 38 52 59 62
68 70 73 76 79 87 90 97 99
Đầu Lô tô
0 04
1 13, 13, 16
2
3 37, 38
4
5 52, 59
6 62, 68
7 70, 73, 76, 79
8 87
9 90, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1
2 52, 62
3 13, 13, 73
4 04
5
6 16, 76
7 37, 87, 97
8 38, 68
9 59, 79, 99
Giải tám 72
Giải bảy 368
Giải sáu 1051 8499 0462
Giải năm 7636
Giải tư 54963 10019 05527 62704
40164 98768 95100
Giải ba 82871 88716
Giải nhì 35705
Giải nhất 21360
Đặc biệt 338795
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 05 16 19 27 36 51 60
62 63 64 68 68 71 72 95 99
Đầu Lô tô
0 00, 04, 05
1 16, 19
2 27
3 36
4
5 51
6 60, 62, 63, 64, 68, 68
7 71, 72
8
9 95, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 60
1 51, 71
2 62, 72
3 63
4 04, 64
5 05, 95
6 16, 36
7 27
8 68, 68
9 19, 99
Giải tám 03
Giải bảy 721
Giải sáu 4179 4679 7367
Giải năm 9597
Giải tư 04675 17107 44168 51508
55643 01531 51330
Giải ba 95257 06364
Giải nhì 35665
Giải nhất 27606
Đặc biệt 766671
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 07 08 21 3 30 31 43 57
64 65 67 68 71 75 79 79 97
Đầu Lô tô
0 06, 07, 08
1
2 21
3 3, 30, 31
4 43
5 57
6 64, 65, 67, 68
7 71, 75, 79, 79
8
9 97
Đuôi Lô tô
0 30
1 21, 31, 71
2
3 3, 43
4 64
5 65, 75
6 06
7 07, 57, 67, 97
8 08, 68
9 79, 79
Giải tám 10
Giải bảy 662
Giải sáu 0531 6669 2335
Giải năm 1341
Giải tư 29106 76263 20182 08970
61808 80051 91742
Giải ba 70047 12872
Giải nhì 92067
Giải nhất 02439
Đặc biệt 479937
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 08 10 31 35 37 39 41 42
47 51 62 63 67 69 70 72 82
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 10
2
3 31, 35, 37, 39
4 41, 42, 47
5 51
6 62, 63, 67, 69
7 70, 72
8 82
9
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 31, 41, 51
2 42, 62, 72, 82
3 63
4
5 35
6 06
7 37, 47, 67
8 08
9 39, 69
Giải tám 51
Giải bảy 077
Giải sáu 8740 9909 6898
Giải năm 1539
Giải tư 56218 35479 75861 36616
39531 07875 02078
Giải ba 69814 86546
Giải nhì 11666
Giải nhất 81175
Đặc biệt 940395
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 14 16 18 31 39 40 46 51
61 66 75 75 77 78 79 95 98
Đầu Lô tô
0 09
1 14, 16, 18
2
3 31, 39
4 40, 46
5 51
6 61, 66
7 75, 75, 77, 78, 79
8
9 95, 98
Đuôi Lô tô
0 40
1 31, 51, 61
2
3
4 14
5 75, 75, 95
6 16, 46, 66
7 77
8 18, 78, 98
9 09, 39, 79
Giải tám 54
Giải bảy 859
Giải sáu 4347 6156 9574
Giải năm 9868
Giải tư 87996 28642 85912 73482
88953 73412 49814
Giải ba 92066 79570
Giải nhì 75762
Giải nhất 84363
Đặc biệt 111359
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 12 14 42 47 53 54 56 59
59 62 63 66 68 70 74 82 96
Đầu Lô tô
0
1 12, 12, 14
2
3
4 42, 47
5 53, 54, 56, 59, 59
6 62, 63, 66, 68
7 70, 74
8 82
9 96
Đuôi Lô tô
0 70
1
2 12, 12, 42, 62, 82
3 53, 63
4 14, 54, 74
5
6 56, 66, 96
7 47
8 68
9 59, 59
Giải tám 53
Giải bảy 329
Giải sáu 2597 3925 6979
Giải năm 7565
Giải tư 93368 72695 46686 88233
48772 24277 58979
Giải ba 13799 41955
Giải nhì 41420
Giải nhất 75736
Đặc biệt 279102
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 20 25 29 33 36 53 55 65
68 72 77 79 79 86 95 97 99
Đầu Lô tô
0 02
1
2 20, 25, 29
3 33, 36
4
5 53, 55
6 65, 68
7 72, 77, 79, 79
8 86
9 95, 97, 99
Đuôi Lô tô
0 20
1
2 02, 72
3 33, 53
4
5 25, 55, 65, 95
6 36, 86
7 77, 97
8 68
9 29, 79, 79, 99
Giải tám 01
Giải bảy 052
Giải sáu 6385 2452 0350
Giải năm 8404
Giải tư 39438 34381 04570 88385
03598 46116 96524
Giải ba 13668 26433
Giải nhì 51706
Giải nhất 93070
Đặc biệt 056888
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 06 1 16 24 33 38 50 52
52 68 70 70 81 85 85 88 98
Đầu Lô tô
0 04, 06
1 1, 16
2 24
3 33, 38
4
5 50, 52, 52
6 68
7 70, 70
8 81, 85, 85, 88
9 98
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 70
1 1, 81
2 52, 52
3 33
4 04, 24
5 85, 85
6 06, 16
7
8 38, 68, 88, 98
9
Giải tám 03
Giải bảy 335
Giải sáu 5760 1150 1754
Giải năm 6561
Giải tư 56618 14867 18481 68416
97439 63389 44460
Giải ba 34971 64743
Giải nhì 89537
Giải nhất 34246
Đặc biệt 029267
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 18 3 35 37 39 43 46 50
54 60 60 61 67 67 71 81 89
Đầu Lô tô
0
1 16, 18
2
3 3, 35, 37, 39
4 43, 46
5 50, 54
6 60, 60, 61, 67, 67
7 71
8 81, 89
9
Đuôi Lô tô
0 50, 60, 60
1 61, 71, 81
2
3 3, 43
4 54
5 35
6 16, 46
7 37, 67, 67
8 18
9 39, 89
Giải tám 40
Giải bảy 604
Giải sáu 3368 6797 8994
Giải năm 6442
Giải tư 60949 24270 91863 72144
18880 17526 31890
Giải ba 81330 44869
Giải nhì 74862
Giải nhất 80931
Đặc biệt 284420
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 20 26 30 31 40 42 44 49
62 63 68 69 70 80 90 94 97
Đầu Lô tô
0 04
1
2 20, 26
3 30, 31
4 40, 42, 44, 49
5
6 62, 63, 68, 69
7 70
8 80
9 90, 94, 97
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 40, 70, 80, 90
1 31
2 42, 62
3 63
4 04, 44, 94
5
6 26
7 97
8 68
9 49, 69
Giải tám 77
Giải bảy 057
Giải sáu 3840 1594 5189
Giải năm 0055
Giải tư 20038 04933 82583 35036
10332 65162 22929
Giải ba 42275 35486
Giải nhì 22490
Giải nhất 74296
Đặc biệt 317633
Phóng to
Lô tô trực tiếp
29 32 33 33 36 38 40 55 57
62 75 77 83 86 89 90 94 96
Đầu Lô tô
0
1
2 29
3 32, 33, 33, 36, 38
4 40
5 55, 57
6 62
7 75, 77
8 83, 86, 89
9 90, 94, 96
Đuôi Lô tô
0 40, 90
1
2 32, 62
3 33, 33, 83
4 94
5 55, 75
6 36, 86, 96
7 57, 77
8 38
9 29, 89
Giải tám 93
Giải bảy 454
Giải sáu 9220 5968 4125
Giải năm 4864
Giải tư 42658 94855 80331 25921
24835 13126 03291
Giải ba 78156 02480
Giải nhì 01077
Giải nhất 79309
Đặc biệt 448719
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 19 20 21 25 26 31 35 54
55 56 58 64 68 77 80 91 93
Đầu Lô tô
0 09
1 19
2 20, 21, 25, 26
3 31, 35
4
5 54, 55, 56, 58
6 64, 68
7 77
8 80
9 91, 93
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1 21, 31, 91
2
3 93
4 54, 64
5 25, 35, 55
6 26, 56
7 77
8 58, 68
9 09, 19
Giải tám 69
Giải bảy 875
Giải sáu 7013 0027 3089
Giải năm 8225
Giải tư 94794 64995 44507 54264
75746 50598 76142
Giải ba 93623 82183
Giải nhì 82883
Giải nhất 20992
Đặc biệt 172692
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 13 23 25 27 42 46 64 69
75 83 83 89 92 92 94 95 98
Đầu Lô tô
0 07
1 13
2 23, 25, 27
3
4 42, 46
5
6 64, 69
7 75
8 83, 83, 89
9 92, 92, 94, 95, 98
Đuôi Lô tô
0
1
2 42, 92, 92
3 13, 23, 83, 83
4 64, 94
5 25, 75, 95
6 46
7 07, 27
8 98
9 69, 89
Giải tám 20
Giải bảy 616
Giải sáu 2429 0159 8632
Giải năm 3760
Giải tư 20112 37663 74894 09589
81295 10153 88624
Giải ba 69891 79156
Giải nhì 21218
Giải nhất 49126
Đặc biệt 517325
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 16 18 20 24 25 26 29 32
53 56 59 60 63 89 91 94 95
Đầu Lô tô
0
1 12, 16, 18
2 20, 24, 25, 26, 29
3 32
4
5 53, 56, 59
6 60, 63
7
8 89
9 91, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 91
2 12, 32
3 53, 63
4 24, 94
5 25, 95
6 16, 26, 56
7
8 18
9 29, 59, 89
Giải tám 18
Giải bảy 385
Giải sáu 3343 6970 0506
Giải năm 4606
Giải tư 92895 82344 95657 25849
84661 92838 79274
Giải ba 95548 62371
Giải nhì 49391
Giải nhất 82913
Đặc biệt 804467
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 06 13 18 38 43 44 48 49
57 61 67 70 71 74 85 91 95
Đầu Lô tô
0 06, 06
1 13, 18
2
3 38
4 43, 44, 48, 49
5 57
6 61, 67
7 70, 71, 74
8 85
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 70
1 61, 71, 91
2
3 13, 43
4 44, 74
5 85, 95
6 06, 06
7 57, 67
8 18, 38, 48
9 49
Giải tám 72
Giải bảy 535
Giải sáu 0190 9311 2712
Giải năm 2845
Giải tư 36514 38755 34841 32066
03846 92126 84546
Giải ba 10155 05885
Giải nhì 49430
Giải nhất 49392
Đặc biệt 867511
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 11 12 14 26 30 35 41 45
46 46 55 55 66 72 85 90 92
Đầu Lô tô
0
1 11, 11, 12, 14
2 26
3 30, 35
4 41, 45, 46, 46
5 55, 55
6 66
7 72
8 85
9 90, 92
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1 11, 11, 41
2 12, 72, 92
3
4 14
5 35, 45, 55, 55, 85
6 26, 46, 46, 66
7
8
9
Giải tám 71
Giải bảy 223
Giải sáu 7006 1645 1614
Giải năm 1438
Giải tư 35071 30389 26051 36615
10251 50776 15867
Giải ba 21025 10687
Giải nhì 31072
Giải nhất 55002
Đặc biệt 071782
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 14 15 23 25 38 45 51
51 67 71 71 72 76 82 87 89
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 14, 15
2 23, 25
3 38
4 45
5 51, 51
6 67
7 71, 71, 72, 76
8 82, 87, 89
9
Đuôi Lô tô
0
1 51, 51, 71, 71
2 02, 72, 82
3 23
4 14
5 15, 25, 45
6 06, 76
7 67, 87
8 38
9 89
Giải tám 64
Giải bảy 825
Giải sáu 1050 5657 1416
Giải năm 7260
Giải tư 24879 28728 07035 23647
69494 64328 01976
Giải ba 41368 16451
Giải nhì 91093
Giải nhất 76350
Đặc biệt 211233
Phóng to
Lô tô trực tiếp
16 25 28 28 33 35 47 50 50
51 57 60 64 68 76 79 93 94
Đầu Lô tô
0
1 16
2 25, 28, 28
3 33, 35
4 47
5 50, 50, 51, 57
6 60, 64, 68
7 76, 79
8
9 93, 94
Đuôi Lô tô
0 50, 50, 60
1 51
2
3 33, 93
4 64, 94
5 25, 35
6 16, 76
7 47, 57
8 28, 28, 68
9 79
Giải tám 74
Giải bảy 968
Giải sáu 6608 7950 2282
Giải năm 5630
Giải tư 00195 03536 39841 94486
50172 05323 32517
Giải ba 53228 66643
Giải nhì 36796
Giải nhất 58083
Đặc biệt 063764
Phóng to
Lô tô trực tiếp
08 17 23 28 30 36 41 43 50
64 68 72 74 82 83 86 95 96
Đầu Lô tô
0 08
1 17
2 23, 28
3 30, 36
4 41, 43
5 50
6 64, 68
7 72, 74
8 82, 83, 86
9 95, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 50
1 41
2 72, 82
3 23, 43, 83
4 64, 74
5 95
6 36, 86, 96
7 17
8 08, 28, 68
9
Giải tám 86
Giải bảy 273
Giải sáu 9794 6762 7713
Giải năm 7817
Giải tư 78227 16483 61967 31307
24182 42844 94878
Giải ba 77822 85757
Giải nhì 05885
Giải nhất 18255
Đặc biệt 290156
Phóng to
Lô tô trực tiếp
07 13 17 22 27 44 55 56 57
62 67 73 78 82 83 85 86 94
Đầu Lô tô
0 07
1 13, 17
2 22, 27
3
4 44
5 55, 56, 57
6 62, 67
7 73, 78
8 82, 83, 85, 86
9 94
Đuôi Lô tô
0
1
2 22, 62, 82
3 13, 73, 83
4 44, 94
5 55, 85
6 56, 86
7 07, 17, 27, 57, 67
8 78
9
Giải tám 17
Giải bảy 930
Giải sáu 1131 3844 6542
Giải năm 7426
Giải tư 25936 21082 58797 93908
19100 33079 09637
Giải ba 97745 27403
Giải nhì 11140
Giải nhất 23132
Đặc biệt 097415
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 03 08 15 17 26 30 31 32
36 37 40 42 44 45 79 82 97
Đầu Lô tô
0 00, 03, 08
1 15, 17
2 26
3 30, 31, 32, 36, 37
4 40, 42, 44, 45
5
6
7 79
8 82
9 97
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 40
1 31
2 32, 42, 82
3 03
4 44
5 15, 45
6 26, 36
7 17, 37, 97
8 08
9 79
Giải tám 65
Giải bảy 869
Giải sáu 0642 7846 9829
Giải năm 6315
Giải tư 33117 92633 68878 21191
27938 55405 50182
Giải ba 77713 93696
Giải nhì 09340
Giải nhất 65906
Đặc biệt 504117
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 13 15 17 17 29 33 38
40 42 46 65 69 78 82 91 96
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 13, 15, 17, 17
2 29
3 33, 38
4 40, 42, 46
5
6 65, 69
7 78
8 82
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 40
1 91
2 42, 82
3 13, 33
4
5 05, 15, 65
6 06, 46, 96
7 17, 17
8 38, 78
9 29, 69
Giải tám 67
Giải bảy 534
Giải sáu 3283 2342 7409
Giải năm 7883
Giải tư 28289 59015 91569 79663
76271 02135 60787
Giải ba 96397 70022
Giải nhì 97802
Giải nhất 79242
Đặc biệt 227867
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 09 15 22 34 35 42 42 63
67 67 69 71 83 83 87 89 97
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 15
2 22
3 34, 35
4 42, 42
5
6 63, 67, 67, 69
7 71
8 83, 83, 87, 89
9 97
Đuôi Lô tô
0
1 71
2 02, 22, 42, 42
3 63, 83, 83
4 34
5 15, 35
6
7 67, 67, 87, 97
8
9 09, 69, 89
Giải tám 73
Giải bảy 947
Giải sáu 8932 7028 3593
Giải năm 9246
Giải tư 78763 22488 76789 79164
23229 27771 62494
Giải ba 21890 71051
Giải nhì 04322
Giải nhất 20269
Đặc biệt 298285
Phóng to
Lô tô trực tiếp
22 28 29 32 46 47 51 63 64
69 71 73 85 88 89 90 93 94
Đầu Lô tô
0
1
2 22, 28, 29
3 32
4 46, 47
5 51
6 63, 64, 69
7 71, 73
8 85, 88, 89
9 90, 93, 94
Đuôi Lô tô
0 90
1 51, 71
2 22, 32
3 63, 73, 93
4 64, 94
5 85
6 46
7 47
8 28, 88
9 29, 69, 89
Giải tám 15
Giải bảy 698
Giải sáu 2750 6151 9163
Giải năm 4078
Giải tư 32174 60851 08112 20493
90001 25195 90552
Giải ba 23000 20152
Giải nhì 79727
Giải nhất 16318
Đặc biệt 728076
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 01 12 15 18 27 50 51 51
52 52 63 74 76 78 93 95 98
Đầu Lô tô
0 00, 01
1 12, 15, 18
2 27
3
4
5 50, 51, 51, 52, 52
6 63
7 74, 76, 78
8
9 93, 95, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 50
1 01, 51, 51
2 12, 52, 52
3 63, 93
4 74
5 15, 95
6 76
7 27
8 18, 78, 98
9
Giải tám 54
Giải bảy 068
Giải sáu 8301 5389 5962
Giải năm 0470
Giải tư 42149 73388 53909 22118
18648 14054 23182
Giải ba 31769 17645
Giải nhì 13731
Giải nhất 00910
Đặc biệt 947492
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 10 18 31 45 48 49 54
54 62 68 69 70 82 88 89 92
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 10, 18
2
3 31
4 45, 48, 49
5 54, 54
6 62, 68, 69
7 70
8 82, 88, 89
9 92
Đuôi Lô tô
0 10, 70
1 01, 31
2 62, 82, 92
3
4 54, 54
5 45
6
7
8 18, 48, 68, 88
9 09, 49, 69, 89

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Bình Phước

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
673 lần
922 lần
952 lần
332 lần
201 lần
Cặp sốXuất hiện
191 lần
761 lần
151 lần
251 lần
171 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
620 lần
610 lần
600 lần
580 lần
630 lần
Cặp sốXuất hiện
650 lần
690 lần
680 lần
660 lần
570 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
7628 ngày
8527 ngày
1725 ngày
1524 ngày
5623 ngày
Cặp sốSố ngày
6422 ngày
8220 ngày
1119 ngày
2517 ngày
9216 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
761 ngày
811 ngày
711 ngày
671 ngày
641 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
821 ngày
851 ngày
991 ngày
951 ngày
921 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
04 lần
13 lần
23 lần
35 lần
43 lần
Tổng ĐBXuất hiện
51 lần
65 lần
71 lần
83 lần
92 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 01 lần
Đầu 14 lần
Đầu 23 lần
Đầu 33 lần
Đầu 40 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 54 lần
Đầu 64 lần
Đầu 72 lần
Đầu 84 lần
Đầu 95 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 14 lần
Đuôi 24 lần
Đuôi 32 lần
Đuôi 41 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 55 lần
Đuôi 62 lần
Đuôi 76 lần
Đuôi 81 lần
Đuôi 93 lần
Chia sẻ