Xổ Số Tiền Giang 30 ngày

Xổ số Tiền Giang 30 ngày là trang thống kê kết quả xổ số Tiền Giang trong 30 ngày gần đây nhất (XSTG 30 ngày).
Trang web này sẽ giúp bạn dễ dàng tra cứu được sổ kết quả Tiền Giang trong 30 ngày hoặc nhiều hơn thế nữa bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chọn các bảng thông số cần xem như bảng kết quả, bảng lô tô, đầu đuôi rất trực quan.

Thống kê kết quả Tiền Giang 30 ngày

Số ngày
7
10
30
60
90
100
120
160
200
300
400
500
800
1000
Ẩn / hiện
Đầu đuôi
Lô tô trực tiếp
Xem thống kê

Kết quả xổ số Tiền Giang 30 ngày gần nhất

Giải tám 63
Giải bảy 779
Giải sáu 5388 1848 0992
Giải năm 9526
Giải tư 43486 20580 61661 84649
16964 38567 94612
Giải ba 82472 93918
Giải nhì 70575
Giải nhất 25549
Đặc biệt 652334
Phóng to
Lô tô trực tiếp
12 18 26 34 48 49 49 61 63
64 67 72 75 79 80 86 88 92
Đầu Lô tô
0
1 12, 18
2 26
3 34
4 48, 49, 49
5
6 61, 63, 64, 67
7 72, 75, 79
8 80, 86, 88
9 92
Đuôi Lô tô
0 80
1 61
2 12, 72, 92
3 63
4 34, 64
5 75
6 26, 86
7 67
8 18, 48, 88
9 49, 49, 79
Giải tám 84
Giải bảy 171
Giải sáu 4966 6001 7184
Giải năm 6326
Giải tư 67394 72528 10123 75968
38597 45647 42221
Giải ba 53778 32425
Giải nhì 82883
Giải nhất 42843
Đặc biệt 097723
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 21 23 23 25 26 28 43 47
66 68 71 78 83 84 84 94 97
Đầu Lô tô
0 01
1
2 21, 23, 23, 25, 26, 28
3
4 43, 47
5
6 66, 68
7 71, 78
8 83, 84, 84
9 94, 97
Đuôi Lô tô
0
1 01, 21, 71
2
3 23, 23, 43, 83
4 84, 84, 94
5 25
6 26, 66
7 47, 97
8 28, 68, 78
9
Giải tám 99
Giải bảy 817
Giải sáu 7716 5447 8926
Giải năm 2620
Giải tư 61615 89128 93366 03004
79093 19380 88683
Giải ba 08895 26753
Giải nhì 18892
Giải nhất 04886
Đặc biệt 567164
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 15 16 17 20 26 28 47 53
64 66 80 83 86 92 93 95 99
Đầu Lô tô
0 04
1 15, 16, 17
2 20, 26, 28
3
4 47
5 53
6 64, 66
7
8 80, 83, 86
9 92, 93, 95, 99
Đuôi Lô tô
0 20, 80
1
2 92
3 53, 83, 93
4 04, 64
5 15, 95
6 16, 26, 66, 86
7 17, 47
8 28
9 99
Giải tám 40
Giải bảy 126
Giải sáu 7647 2384 3075
Giải năm 2206
Giải tư 03950 40055 80789 48958
83780 68024 90302
Giải ba 51388 97837
Giải nhì 13443
Giải nhất 64493
Đặc biệt 976784
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 24 26 37 40 43 47 50
55 58 75 80 84 84 88 89 93
Đầu Lô tô
0 02, 06
1
2 24, 26
3 37
4 40, 43, 47
5 50, 55, 58
6
7 75
8 80, 84, 84, 88, 89
9 93
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 80
1
2 02
3 43, 93
4 24, 84, 84
5 55, 75
6 06, 26
7 37, 47
8 58, 88
9 89
Giải tám 76
Giải bảy 522
Giải sáu 0893 8814 8823
Giải năm 0865
Giải tư 16275 72613 31392 21036
01217 69846 82479
Giải ba 77238 69887
Giải nhì 48624
Giải nhất 93779
Đặc biệt 110288
Phóng to
Lô tô trực tiếp
13 14 17 22 23 24 36 38 46
65 75 76 79 79 87 88 92 93
Đầu Lô tô
0
1 13, 14, 17
2 22, 23, 24
3 36, 38
4 46
5
6 65
7 75, 76, 79, 79
8 87, 88
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0
1
2 22, 92
3 13, 23, 93
4 14, 24
5 65, 75
6 36, 46, 76
7 17, 87
8 38, 88
9 79, 79
Giải tám 19
Giải bảy 995
Giải sáu 8015 4167 9889
Giải năm 3246
Giải tư 91786 80446 22701 85747
25205 68677 82728
Giải ba 00305 78449
Giải nhì 07063
Giải nhất 62412
Đặc biệt 221983
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 05 12 15 19 28 46 46
47 49 63 67 77 83 86 89 95
Đầu Lô tô
0 01, 05, 05
1 12, 15, 19
2 28
3
4 46, 46, 47, 49
5
6 63, 67
7 77
8 83, 86, 89
9 95
Đuôi Lô tô
0
1 01
2 12
3 63, 83
4
5 05, 05, 15, 95
6 46, 46, 86
7 47, 67, 77
8 28
9 19, 49, 89
Giải tám 60
Giải bảy 099
Giải sáu 5210 0326 9926
Giải năm 0251
Giải tư 48891 00029 58356 14839
39498 92807 47798
Giải ba 86153 54969
Giải nhì 00401
Giải nhất 30738
Đặc biệt 295126
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 10 26 26 26 29 38 39
51 53 56 60 69 91 98 98 99
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 10
2 26, 26, 26, 29
3 38, 39
4
5 51, 53, 56
6 60, 69
7
8
9 91, 98, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 10, 60
1 01, 51, 91
2
3 53
4
5
6 26, 26, 26, 56
7 07
8 38, 98, 98
9 29, 39, 69, 99
Giải tám 65
Giải bảy 369
Giải sáu 1669 3686 8992
Giải năm 4983
Giải tư 51513 43470 90320 91484
45179 25072 70978
Giải ba 89326 53009
Giải nhì 64357
Giải nhất 62959
Đặc biệt 168593
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 13 20 26 57 59 65 69 69
70 72 78 79 83 84 86 92 93
Đầu Lô tô
0 09
1 13
2 20, 26
3
4
5 57, 59
6 65, 69, 69
7 70, 72, 78, 79
8 83, 84, 86
9 92, 93
Đuôi Lô tô
0 20, 70
1
2 72, 92
3 13, 83, 93
4 84
5 65
6 26, 86
7 57
8 78
9 09, 59, 69, 69, 79
Giải tám 00
Giải bảy 474
Giải sáu 2647 0797 6157
Giải năm 9910
Giải tư 42331 22590 83392 16721
96059 43505 29135
Giải ba 14167 98771
Giải nhì 79958
Giải nhất 05143
Đặc biệt 539211
Phóng to
Lô tô trực tiếp
0 05 10 11 21 31 35 43 47
57 58 59 67 71 74 90 92 97
Đầu Lô tô
0 0, 05
1 10, 11
2 21
3 31, 35
4 43, 47
5 57, 58, 59
6 67
7 71, 74
8
9 90, 92, 97
Đuôi Lô tô
0 0, 10, 90
1 11, 21, 31, 71
2 92
3 43
4 74
5 05, 35
6
7 47, 57, 67, 97
8 58
9 59
Giải tám 89
Giải bảy 471
Giải sáu 1802 4531 0005
Giải năm 7204
Giải tư 74832 81460 06157 28318
40853 70073 55020
Giải ba 31106 89749
Giải nhì 82609
Giải nhất 77596
Đặc biệt 442385
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 06 09 18 20 31 32 49
5 53 57 60 71 73 85 89 96
Đầu Lô tô
0 02, 04, 06, 09
1 18
2 20
3 31, 32
4 49
5 5, 53, 57
6 60
7 71, 73
8 85, 89
9 96
Đuôi Lô tô
0 20, 60
1 31, 71
2 02, 32
3 53, 73
4 04
5 5, 85
6 06, 96
7 57
8 18
9 09, 49, 89
Giải tám 87
Giải bảy 209
Giải sáu 2263 0668 1190
Giải năm 3277
Giải tư 25147 71552 64407 16629
99475 66471 64276
Giải ba 42849 89850
Giải nhì 32202
Giải nhất 69453
Đặc biệt 659746
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 07 09 29 46 47 49 50 52
53 63 68 71 75 76 77 87 90
Đầu Lô tô
0 02, 07, 09
1
2 29
3
4 46, 47, 49
5 50, 52, 53
6 63, 68
7 71, 75, 76, 77
8 87
9 90
Đuôi Lô tô
0 50, 90
1 71
2 02, 52
3 53, 63
4
5 75
6 46, 76
7 07, 47, 77, 87
8 68
9 09, 29, 49
Giải tám 93
Giải bảy 535
Giải sáu 1415 8741 3811
Giải năm 0989
Giải tư 37497 45392 93158 47943
56844 06824 03766
Giải ba 55419 18016
Giải nhì 73297
Giải nhất 24201
Đặc biệt 943309
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 09 11 15 16 19 24 35 41
43 44 58 66 89 92 93 97 97
Đầu Lô tô
0 01, 09
1 11, 15, 16, 19
2 24
3 35
4 41, 43, 44
5 58
6 66
7
8 89
9 92, 93, 97, 97
Đuôi Lô tô
0
1 01, 11, 41
2 92
3 43, 93
4 24, 44
5 15, 35
6 16, 66
7 97, 97
8 58
9 09, 19, 89
Giải tám 78
Giải bảy 365
Giải sáu 6259 7467 5687
Giải năm 4570
Giải tư 88555 83095 09403 98261
40365 15728 93203
Giải ba 45347 53531
Giải nhì 85963
Giải nhất 09435
Đặc biệt 952073
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 03 28 31 35 47 55 59 61
63 65 65 67 70 73 78 87 95
Đầu Lô tô
0 03, 03
1
2 28
3 31, 35
4 47
5 55, 59
6 61, 63, 65, 65, 67
7 70, 73, 78
8 87
9 95
Đuôi Lô tô
0 70
1 31, 61
2
3 03, 03, 63, 73
4
5 35, 55, 65, 65, 95
6
7 47, 67, 87
8 28, 78
9 59
Giải tám 51
Giải bảy 515
Giải sáu 2827 0794 0144
Giải năm 7621
Giải tư 89161 82913 47374 83111
44453 80566 64527
Giải ba 33483 12115
Giải nhì 33875
Giải nhất 40026
Đặc biệt 388389
Phóng to
Lô tô trực tiếp
11 13 15 15 21 26 27 27 44
51 53 61 66 74 75 83 89 94
Đầu Lô tô
0
1 11, 13, 15, 15
2 21, 26, 27, 27
3
4 44
5 51, 53
6 61, 66
7 74, 75
8 83, 89
9 94
Đuôi Lô tô
0
1 11, 21, 51, 61
2
3 13, 53, 83
4 44, 74, 94
5 15, 15, 75
6 26, 66
7 27, 27
8
9 89
Giải tám 51
Giải bảy 805
Giải sáu 6323 0808 8538
Giải năm 0393
Giải tư 41375 05571 74635 88530
57943 56594 27002
Giải ba 25584 10494
Giải nhì 45902
Giải nhất 92299
Đặc biệt 237298
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 02 05 08 23 30 35 38 43
51 71 75 84 93 94 94 98 99
Đầu Lô tô
0 02, 02, 05, 08
1
2 23
3 30, 35, 38
4 43
5 51
6
7 71, 75
8 84
9 93, 94, 94, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 30
1 51, 71
2 02, 02
3 23, 43, 93
4 84, 94, 94
5 05, 35, 75
6
7
8 08, 38, 98
9 99
Giải tám 77
Giải bảy 914
Giải sáu 7292 3833 6384
Giải năm 1468
Giải tư 04381 63292 25561 99762
88721 82982 29161
Giải ba 12660 50652
Giải nhì 74443
Giải nhất 62739
Đặc biệt 620045
Phóng to
Lô tô trực tiếp
14 21 33 39 43 45 52 60 61
61 62 68 77 81 82 84 92 92
Đầu Lô tô
0
1 14
2 21
3 33, 39
4 43, 45
5 52
6 60, 61, 61, 62, 68
7 77
8 81, 82, 84
9 92, 92
Đuôi Lô tô
0 60
1 21, 61, 61, 81
2 52, 62, 82, 92, 92
3 33, 43
4 14, 84
5 45
6
7 77
8 68
9 39
Giải tám 38
Giải bảy 414
Giải sáu 0190 2977 4590
Giải năm 0554
Giải tư 39586 43005 41034 66363
83052 23777 52695
Giải ba 50401 06547
Giải nhì 10280
Giải nhất 37654
Đặc biệt 522925
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 05 14 25 34 38 47 52 54
54 63 77 77 80 86 90 90 95
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 14
2 25
3 34, 38
4 47
5 52, 54, 54
6 63
7 77, 77
8 80, 86
9 90, 90, 95
Đuôi Lô tô
0 80, 90, 90
1 01
2 52
3 63
4 14, 34, 54, 54
5 05, 25, 95
6 86
7 47, 77, 77
8 38
9
Giải tám 62
Giải bảy 439
Giải sáu 5698 6340 0423
Giải năm 7622
Giải tư 01219 67002 51693 71083
70146 99452 91719
Giải ba 82564 37006
Giải nhì 40287
Giải nhất 73673
Đặc biệt 312636
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 06 19 19 22 23 36 39 40
46 52 62 64 73 83 87 93 98
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 19, 19
2 22, 23
3 36, 39
4 40, 46
5 52
6 62, 64
7 73
8 83, 87
9 93, 98
Đuôi Lô tô
0 40
1
2 02, 22, 52, 62
3 23, 73, 83, 93
4 64
5
6 06, 36, 46
7 87
8 98
9 19, 19, 39
Giải tám 14
Giải bảy 325
Giải sáu 6144 8078 8867
Giải năm 3489
Giải tư 42821 65336 08911 09134
29601 49827 93907
Giải ba 73425 69769
Giải nhì 22223
Giải nhất 01834
Đặc biệt 250788
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 07 11 14 21 23 25 25 27
34 34 36 44 67 69 78 88 89
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 11, 14
2 21, 23, 25, 25, 27
3 34, 34, 36
4 44
5
6 67, 69
7 78
8 88, 89
9
Đuôi Lô tô
0
1 01, 11, 21
2
3 23
4 14, 34, 34, 44
5 25, 25
6 36
7 07, 27, 67
8 78, 88
9 69, 89
Giải tám 87
Giải bảy 671
Giải sáu 5298 1224 0079
Giải năm 6456
Giải tư 49534 32936 18276 98253
04940 88432 19404
Giải ba 37070 25386
Giải nhì 51290
Giải nhất 48578
Đặc biệt 392726
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 24 26 32 34 36 40 53 56
70 71 76 78 79 86 87 90 98
Đầu Lô tô
0 04
1
2 24, 26
3 32, 34, 36
4 40
5 53, 56
6
7 70, 71, 76, 78, 79
8 86, 87
9 90, 98
Đuôi Lô tô
0 40, 70, 90
1 71
2 32
3 53
4 04, 24, 34
5
6 26, 36, 56, 76, 86
7 87
8 78, 98
9 79
Giải tám 22
Giải bảy 366
Giải sáu 1589 2716 2375
Giải năm 6043
Giải tư 66552 11383 33237 50927
30936 56238 07323
Giải ba 56613 04170
Giải nhì 11201
Giải nhất 09252
Đặc biệt 874539
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 13 16 22 23 27 36 37 38
39 43 52 52 66 70 75 83 89
Đầu Lô tô
0 01
1 13, 16
2 22, 23, 27
3 36, 37, 38, 39
4 43
5 52, 52
6 66
7 70, 75
8 83, 89
9
Đuôi Lô tô
0 70
1 01
2 22, 52, 52
3 13, 23, 43, 83
4
5 75
6 16, 36, 66
7 27, 37
8 38
9 39, 89
Giải tám 30
Giải bảy 071
Giải sáu 6217 8204 1100
Giải năm 3882
Giải tư 69952 60821 05576 24402
69572 66251 30178
Giải ba 32990 04972
Giải nhì 31299
Giải nhất 26788
Đặc biệt 109954
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 04 17 21 30 51 52 54
71 72 72 76 78 82 88 90 99
Đầu Lô tô
0 00, 02, 04
1 17
2 21
3 30
4
5 51, 52, 54
6
7 71, 72, 72, 76, 78
8 82, 88
9 90, 99
Đuôi Lô tô
0 00, 30, 90
1 21, 51, 71
2 02, 52, 72, 72, 82
3
4 04, 54
5
6 76
7 17
8 78, 88
9 99
Giải tám 92
Giải bảy 838
Giải sáu 0923 2008 5364
Giải năm 5211
Giải tư 95012 21502 07458 97503
86783 42088 08262
Giải ba 92112 32408
Giải nhì 33799
Giải nhất 02003
Đặc biệt 084414
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 03 08 08 11 12 12 14
23 38 58 62 64 83 88 92 99
Đầu Lô tô
0 02, 03, 03, 08, 08
1 11, 12, 12, 14
2 23
3 38
4
5 58
6 62, 64
7
8 83, 88
9 92, 99
Đuôi Lô tô
0
1 11
2 02, 12, 12, 62, 92
3 03, 03, 23, 83
4 14, 64
5
6
7
8 08, 08, 38, 58, 88
9 99
Giải tám 69
Giải bảy 029
Giải sáu 6515 2814 2374
Giải năm 7918
Giải tư 26310 83288 01264 88848
68862 79074 27631
Giải ba 91573 69909
Giải nhì 22995
Giải nhất 45767
Đặc biệt 854091
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 10 14 15 18 29 31 48 62
64 67 69 73 74 74 88 91 95
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 14, 15, 18
2 29
3 31
4 48
5
6 62, 64, 67, 69
7 73, 74, 74
8 88
9 91, 95
Đuôi Lô tô
0 10
1 31, 91
2 62
3 73
4 14, 64, 74, 74
5 15, 95
6
7 67
8 18, 48, 88
9 09, 29, 69
Giải tám 08
Giải bảy 729
Giải sáu 1316 5105 6084
Giải năm 6451
Giải tư 42008 89683 04140 67722
31808 29362 27656
Giải ba 44394 36739
Giải nhì 67315
Giải nhất 21868
Đặc biệt 993529
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 08 15 16 22 29 29 39
40 51 56 62 68 8 83 84 94
Đầu Lô tô
0 05, 08, 08
1 15, 16
2 22, 29, 29
3 39
4 40
5 51, 56
6 62, 68
7
8 8, 83, 84
9 94
Đuôi Lô tô
0 40
1 51
2 22, 62
3 83
4 84, 94
5 05, 15
6 16, 56
7
8 8, 08, 08, 68
9 29, 29, 39
Giải tám 85
Giải bảy 593
Giải sáu 7527 8898 9813
Giải năm 8163
Giải tư 45928 56459 61792 78349
93735 32050 01655
Giải ba 92358 47786
Giải nhì 00662
Giải nhất 59000
Đặc biệt 571470
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 13 27 28 35 49 50 55 58
59 62 63 70 85 86 92 93 98
Đầu Lô tô
0 00
1 13
2 27, 28
3 35
4 49
5 50, 55, 58, 59
6 62, 63
7 70
8 85, 86
9 92, 93, 98
Đuôi Lô tô
0 00, 50, 70
1
2 62, 92
3 13, 63, 93
4
5 35, 55, 85
6 86
7 27
8 28, 58, 98
9 49, 59
Giải tám 22
Giải bảy 437
Giải sáu 1554 3405 6313
Giải năm 0219
Giải tư 14839 07495 51222 47175
22040 69670 54692
Giải ba 94217 01777
Giải nhì 10933
Giải nhất 44959
Đặc biệt 233955
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 13 17 19 22 22 33 37 39
40 54 55 59 70 75 77 92 95
Đầu Lô tô
0 05
1 13, 17, 19
2 22, 22
3 33, 37, 39
4 40
5 54, 55, 59
6
7 70, 75, 77
8
9 92, 95
Đuôi Lô tô
0 40, 70
1
2 22, 22, 92
3 13, 33
4 54
5 05, 55, 75, 95
6
7 17, 37, 77
8
9 19, 39, 59
Giải tám 56
Giải bảy 235
Giải sáu 7770 0863 7631
Giải năm 0444
Giải tư 13425 16873 10269 04432
09425 22551 68223
Giải ba 29853 78647
Giải nhì 99633
Giải nhất 13022
Đặc biệt 382156
Phóng to
Lô tô trực tiếp
22 23 25 25 31 32 33 35 44
47 51 53 56 56 63 69 70 73
Đầu Lô tô
0
1
2 22, 23, 25, 25
3 31, 32, 33, 35
4 44, 47
5 51, 53, 56, 56
6 63, 69
7 70, 73
8
9
Đuôi Lô tô
0 70
1 31, 51
2 22, 32
3 23, 33, 53, 63, 73
4 44
5 25, 25, 35
6 56, 56
7 47
8
9 69
Giải tám 12
Giải bảy 239
Giải sáu 6378 6751 6240
Giải năm 2787
Giải tư 77249 23415 35459 89233
27724 75301 37416
Giải ba 64229 21964
Giải nhì 16435
Giải nhất 46130
Đặc biệt 346316
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 12 15 16 16 24 29 30 33
35 39 40 49 51 59 64 78 87
Đầu Lô tô
0 01
1 12, 15, 16, 16
2 24, 29
3 30, 33, 35, 39
4 40, 49
5 51, 59
6 64
7 78
8 87
9
Đuôi Lô tô
0 30, 40
1 01, 51
2 12
3 33
4 24, 64
5 15, 35
6 16, 16
7 87
8 78
9 29, 39, 49, 59
Giải tám 74
Giải bảy 585
Giải sáu 2639 4782 0561
Giải năm 4923
Giải tư 71105 96515 91325 51361
49608 55334 64014
Giải ba 44093 64945
Giải nhì 91350
Giải nhất 83410
Đặc biệt 143390
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 08 10 14 15 23 25 34 39
45 50 61 61 74 82 85 90 93
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 10, 14, 15
2 23, 25
3 34, 39
4 45
5 50
6 61, 61
7 74
8 82, 85
9 90, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 50, 90
1 61, 61
2 82
3 23, 93
4 14, 34, 74
5 05, 15, 25, 45, 85
6
7
8 08
9 39

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Tiền Giang

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
882 lần
262 lần
641 lần
451 lần
391 lần
Cặp sốXuất hiện
231 lần
161 lần
141 lần
731 lần
251 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốXuất hiện
610 lần
600 lần
590 lần
580 lần
620 lần
Cặp sốXuất hiện
630 lần
670 lần
660 lần
650 lần
570 lần

Thống kê 2 số cuối đặc biệt KHÔNG xuất hiện trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày
9029 ngày
1628 ngày
5627 ngày
5526 ngày
7025 ngày
Cặp sốSố ngày
2924 ngày
9123 ngày
1422 ngày
5421 ngày
3920 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về Liên Tiếp trong 30 ngày gần nhất

Cặp sốSố ngày liên tiếp
831 ngày
841 ngày
731 ngày
701 ngày
561 ngày
Cặp sốSố ngày liên tiếp
641 ngày
851 ngày
881 ngày
931 ngày
981 ngày

Tổng đặc biệt xuất hiện trong 30 ngày

Tổng ĐBXuất hiện
05 lần
13 lần
24 lần
31 lần
52 lần
Tổng ĐBXuất hiện
62 lần
76 lần
82 lần
95 lần

Thống kê theo Đầu số trong 30 ngày gần nhất

Đầu sốXuất hiện
Đầu 01 lần
Đầu 13 lần
Đầu 25 lần
Đầu 33 lần
Đầu 42 lần
Đầu sốXuất hiện
Đầu 53 lần
Đầu 61 lần
Đầu 72 lần
Đầu 86 lần
Đầu 94 lần

Thống kê theo Đuôi số trong 30 ngày gần nhất

Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 02 lần
Đuôi 12 lần
Đuôi 20 lần
Đuôi 34 lần
Đuôi 45 lần
Đuôi sốXuất hiện
Đuôi 54 lần
Đuôi 66 lần
Đuôi 70 lần
Đuôi 83 lần
Đuôi 94 lần
Chia sẻ